Living Lab toiminta seudun kehittämisen kannalta ja Hyvinvointialan Living Lab -hanke kokonaisuutena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Living Lab toiminta seudun kehittämisen kannalta ja Hyvinvointialan Living Lab -hanke kokonaisuutena"

Transkriptio

1 Living Lab toiminta seudun kehittämisen kannalta ja Hyvinvointialan Living Lab -hanke kokonaisuutena Teknologia tukemassa ikääntyneiden kotona asumista seminaari Tampere, Kuuselan seniorikeskus Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi

2 Esityksen sisältö Living lab toiminta seudun kehittämisen kannalta toiminnan strateginen perusta Porin seudun elinkeinostrategia Porin seudun innovaatiostrategia Hyvinvointialan Living lab hankkeen esittely tausta tarve toteuttajat tavoitteet sisältö

3 Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy Omistajina Porin seudun kunnat, yrittäjäyhdistykset ja Satakunnan kauppakamari Toiminnan tavoitteena on parantaa yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä Porin seudulla sekä edistää elinkeinoelämän ja kuntien välistä yhteistyötä. POSEKin vastuulla ovat mm. yrityskehitysja neuvontapalvelut, kansainvälistymispalvelut ja seutumarkkinointi

4 Toiminnan strateginen perusta Porin seudun elinkeinostrategia 2015, jossa toiminnan painopisteinä ovat: Liiketoiminnan kehittäminen Innovaatiotoiminta Kumppanuus Elinvoima ja markkinointi Porin seudun innovaatiostrategia

5 Toiminnan strateginen perusta Ennakoinnin ja innovaatioiden rajapinnoissa syntyy oivalluksia, jotka parhaimmillaan siirretään äärimmäisen nopeasti markkinoille kokeiluun ja edelleen kehitettäviksi, vaikka Living Lab-ympäristöjä hyödyntäen.

6 Innovaatiotoiminnan kehittäminen ja tuki Omat palveluinnovaatiot Toimintaedellytykset ja velvoitteet Porin seudun innovaatioympäristön rakenne ja toimijoiden väliset riippuvuudet Markkinat ja asiakkaat Yritykset Julkinen sektori Kuluttajat Välittäjät ja kehittäjät Koulutus Kaupungit ja kunnat sekä maakunnalliset ja kansalliset toimijat Porin seutu Harjavalta Merikarvia Nakkila Pomarkku Tutkimus Huittinen Pori Tuote- ja palveluinnovaatiot Porin seudun yritykset Teollisuus Julkiset palveluiden tuottajat Palveluyritykset Välittäjäorganisaatiot Edunvalvonta Rahoitus Kokemäki Luvia Satakunnan ELY-keskus Tekes Ulvila Satakuntaliitto Ministeriöt Alueellinen innovaatiostrategia Kansallinen innovaatiostrategia

7 Porin seudun innovaatiotyön painopisteet Innovaatiostrategian mukaan Porin seutu panostaa innovaatiotyössään tulevaisuudessa erityisesti innovaatioiden syntymistä edistävien kontaktien luomiseen uuden tiedon, teknologian ja osaamisen tehokkaaseen soveltamiseen innovaatioiden kehittämisessä ja kaupallistamisessa välttämättömien verkostojen synnyttämisen ja johtamiseen sekä innovaatiotoimintaa voimakkaasti tukevan liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseen.

8 Porin seudun innovaatiotyön painopisteet Kyseiset painopistealueet nähdään Porin seudulla prosesseina, joissa innovaatiotoimintaa tehostetaan haravoimalla globaalia innovaatioympäristöä ja tunnistamalla mahdollisia innovaatioaihioita ja ideoita jalostamalla em. ideoista ja aihioista edelleen tuote-, palvelu- ja toimintamallikonsepteja asiakastarve ja konseptien toimivuus koko ajan huomioon ottaen käynnistämällä parhaisiin konsepteihin perustuvia toimintamalleja ja yritystoimintaa. tarjoamalla työkalut ja tuki syntyneiden toimintamallien ja yritystoiminnan menestyksekkääseen kehittämiseen ja kasvattamiseen. Innovaatiotoiminnan tehostamisessa sovellettavaa toimintamallia kutsutaan Porin seudun innovaatiokannustimeksi.

9 Porin seudun innovaatiokannustin Haravoidaan ja tunnistetaan globaalisti uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka tuovat kasvua ja työpaikkoja Porin seudulle. HARAVOI/ TUNNISTAA Kiihdyttäjänä innovaatioympäristön toimijat JALOSTAA Jalostetaan liiketoimintamahdollisuuksista paikallisia ja kansainvälisiä verkostoja hyödyntäen innovatiivisia liiketoimintakonsepteja. Kehitetään ja kasvatetaan Porin seudulle globaalisti kilpailukykyistä liiketoimintaa. KEHITTÄÄ/ KASVATTAA KÄYNNISTÄÄ Tarjotaan yrityksille parhaat puitteet uuden liiketoiminnan onnistuneelle käynnistämiselle.

10 Innovaatiokannustin painopisteprosessien vauhdittajana HARAVOI/ TUNNISTAA JALOSTAA KÄYNNISTÄÄ KEHITTÄÄ/ KASVATTAA Kontaktien luominen Uuden tiedon, teknologian ja osaamisen soveltaminen Innovatiivisten verkostojen synnyttäminen Innovaatiovision 2015 toteuttaminen Liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen

11 Innovaatiovisio 2015 Porin seudun innovaatiovisio 2015 voidaan tiivistää seuraavasti: Porin seudulla toimitaan globaalisti ilman rajoja, ennakoidaan nopeasti ympäristön muutokset ja kannustetaan vastaamaan asiakastarpeisiin, on tapahtunut innovatiivisia läpimurtoja ja innovaatioympäristön toimijat muodostavat yhdessä tiiviin innovaatiokannustinta hyödyntävän verkoston.

12 Hyvinvointialan Living lab hankkeen taustaa Muistihäiriöiset ja dementiaa sairastavat ovat kansanterveydellinen ja sosiaalinen haaste palvelurakenteille. Yli 75-vuotiaiden määrän kehitys Porissa Väestörakenne muuttuu ja samassa suhteessa muistihäiriöisten henkilöiden määrä kasvaa ja yhä nuoremmilla havaitaan muistiin liittyviä ongelmia. Suomessa on muistihäiriöisiä n Vuosittain tulee n uutta sairastapausta. Porissa arvioidaan olevan n muistihäiriöitä sairastavaa. Vuosittain arvioidaan tulevan n. 100 uutta sairastapausta Uhkaavan resurssipulan välttämiseksi on löydettävä uusia luovia ratkaisuja vanhusten selviytymisen tukemiseen mm. teknologiaa hyödyntämällä ja uusia palvelukonsepteja kehittämällä Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste

13 Tarve hankkeelle Porin seudun näkökulmasta Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen tavoitteena on tarjota korkeatasoiset vanhuspalvelut kuntalaisilleen. Siksi se on ottanut ikärakenteen muutoksesta aiheutuvan haasteen vakavasti. Perusturvan yhteistoiminta-alue haluaa kehittää palveluitaan ja hyödyntää niissä uusia palvelu- ja teknologiainnovaatioita. Sekä palvelutasoasumista että itsenäistä kotona suoriutumista tukemaan tarvitaan uusia ja turvallisia palvelu- ja teknologiaratkaisuja, joissa jo tuotekehitysvaiheessa huomioidaan vanhusten päivittäinen hyvinvointi, turvallisuus ja itsenäinen selviytyminen.

14 Tarve hankkeelle Porin seudun näkökulmasta Porin seudulla on mahdollisuus tarjota mm. kuntien ja yritysten ylläpitämissä palvelutaloissa yrityksille korkeatasoinen innovaatio- ja pilotointiympäristö eli Living lab. Yrityksille tehdyn kartoituksen perusteella toimiva kuntayritys yhteistyö edellyttää todellisen tuotekehityskumppanuuden luomiseksi Living lab ympäristössä mm. riittävää resursointia, selkeitä pelisääntöjä, palautejärjestelmää, liikesalaisuuksien ja tietoturvakysymysten huomioimista. Asian eteenpäinviemiseksi ja innovaatioympäristön kehittämiseksi tarvitaan keskitetysti organisoitu toiminnan käynnistäjä, jonka tehtävänä on luoda edellytykset kuntayritys-asiakas -yhteistyölle.

15 Hankkeen käynnistäjät ja toteuttajat Porin seutukunta: Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK ja Porin perusturvan yhteistoiminta-alue Etelä-Pohjanmaa: Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK ry) Pirkanmaa: Tampereen ammattikorkeakoulu Hankkeen rahoittajana osallistuvien kuntien lisäksi Satakuntaliitto (ylimaakunnallinen EAKR) Hanketta toteutusaika

16 Hankkeen tavoitteet ja sisältö Hankeen tavoitteet luoda toimiva yhteistyömalli kunnan, yritysten ja asiakkaiden välille hyvinvointiteknologioiden testaamiseen ja käyttöönottoon (Living lab) löytää yhteistyössä ikäihmisille, varsinkin muistisairaille soveltuvia uusia palvelu- ja teknologiainnovaatioita kotona asumisen tukemiseen Sisältö keskeisin osa on aidoissa käyttäjätilanteissa ja ympäristöissä tapahtuva tuotteiden ja palveluiden testaaminen eli Living lab toiminta siihen osallistuu yrityksiä ja toimintaympäristöjä, jotka ovat kiinnostuneita hyvinvointiteknologian tuotekehityksestä hankkeessa luodaan kumppanuus- ja toimintamalleja hyvinvointialalle toteutus tapahtuu kolmella seudulla (Porin seutu, Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa) jokaisella toteuttajataholla on toisiaan täydentävä rooli

17 Hankkeen toteuttajien roolit Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK yritysten tuotekehityksen tukeminen palvelukonseptin rakentaminen living lab toimintaan Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK ry) kotihoidon teknologioiden testaus kuntien auttaminen kotihoitoon soveltuvien teknologioiden hankinnassa Pirkanmaa: Tampereen ammattikorkeakoulu palveluiden ja teknologioiden käyttäjälähtöinen tutkimus hoito- ja hoivatyön ammattilaisten hyvinvointiteknologioihin liittyvän osaamisen vahvistaminen

18 Kiitos mielenkiinnosta!

Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK) Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK) Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK) Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) Hyvinvointialan Living lab -hanke Ylimaakunnallisen hankkeen

Lisätiedot

PRIZZ.UUTISET. Tässä lehdessä. Tiivistyvää yhteistyötä. Alueellinen innovaatiostrategia valmiina. Vesi-Instituutille uusi johtaja

PRIZZ.UUTISET. Tässä lehdessä. Tiivistyvää yhteistyötä. Alueellinen innovaatiostrategia valmiina. Vesi-Instituutille uusi johtaja PRIZZ.UUTISET Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 5 / 2008 Tässä lehdessä 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 Tiivistyvää yhteistyötä Alueellinen innovaatiostrategia valmiina Vesi-Instituutille

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen TEKES: 1152/31/15 TRE:2704/ 02.04.01/2015 HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen Tampereen kaupungin tiekartta innovatiivisiin hankintoihin PROJEKTISUUNNITELMA Tekijät: Marika Pakkanen Pauli Välimäki,

Lisätiedot

Neljän osaamisklusterin ja CLEEN Oy:n strateginen yhteistyömalli. Hankkeen loppuraportti. 10.5.2012 Kari-Matti Sahala Lauri Hietaniemi

Neljän osaamisklusterin ja CLEEN Oy:n strateginen yhteistyömalli. Hankkeen loppuraportti. 10.5.2012 Kari-Matti Sahala Lauri Hietaniemi Neljän osaamisklusterin ja CLEEN Oy:n strateginen yhteistyömalli Hankkeen loppuraportti 10.5.2012 Kari-Matti Sahala Lauri Hietaniemi 1 Tiivistelmä Tämä raportti on Neljän osaamisklusterin ja CLEEN Oy:n

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

Tiivistelmä Sähköisen talotekniikan veturiyritysten uudet liiketoimintamallit

Tiivistelmä Sähköisen talotekniikan veturiyritysten uudet liiketoimintamallit Tiivistelmä Sähköisen talotekniikan veturiyritysten uudet liiketoimintamallit esiselvitys Lauri Tuomi Tuija Toivola HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tutkimus- ja kehittämiskeskus sahko_kansi.indd 2-3 23.5.2008

Lisätiedot

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

HYVINVOINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSUUNNITELMA 2015 HYVINVOINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSUUNNITELMA HYVINVOINTIA LIIKKEELLÄ! HANKKEEN LOPPURAPORTTI HEIDI FREUNDLICH LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU OY SOSIAALI- JA TERVEYSALA SISÄLLYS Johdanto... 3 Tunnista tarve...

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun. elinkeino-ohjelma.indd 1 2010-2013

Joensuun kaupunkiseudun. elinkeino-ohjelma.indd 1 2010-2013 Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Joensuun seutu Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma 2010-2013 Kasvun paikka Joensuun kaupunkiseudun kunnat ovat tehneet menestyksekästä elinkeinoyhteistyötä

Lisätiedot

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 HELSINGIN SEUTU * Väkiluku: 976 222 (v. 2004) Yritysten lukumäärä: 50 192 (v. 2003) Koko maan yritykset 229

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. innovaatioiden edistäjinä

Julkiset hankinnat. innovaatioiden edistäjinä Julkiset hankinnat innovaatioiden edistäjinä 1 Julkiset hankinnat innovaatioiden edistäjinä Julkisten hankintojen osuus Suomessa on 19,4 prosenttia bruttokansantuotteesta ja hankintoja tehdään 35 miljardilla

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2.

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Regions in the field of Sustainable Use of Biomass Resources Keski Suomi Projekti 245438 WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Tytti Laitinen,

Lisätiedot

Etelä-Savon innovaatiostrategia 2010-2015

Etelä-Savon innovaatiostrategia 2010-2015 Etelä-Savon innovaatiostrategia 2010-2015 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 104:2010 ETELÄ-SAVON INNOVAATIOSTRATEGIA 2010-2015 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 104:2010 ETELÄ-SAVON INNOVAATIOSTRATEGIA

Lisätiedot

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 3 / 2013 Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan TOF Yard TEM: Uutta potkua merituulivoimaalalle Tuhkasta timantteja Liiketoimintaa

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla -hankkeen esittely Satakunnan vanhusneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla:

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla: TIIVISTELMÄ Asumisen klusteriohjelman toimijoita ovat käyttäjälähtöisten asumisratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen perehtyneet tutkimusyksiköt ja laitokset, näiden osaamista hyödyntävät yritykset,

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. MUUTOSSIGNAALIT työelämän tulevaisuus Ydinenergia-alalle YHTEISTOIMINTAKÄSIKIRJA Vihreän ICT:n mahdollisuudet 2 / 2012

Prizz.Uutiset. MUUTOSSIGNAALIT työelämän tulevaisuus Ydinenergia-alalle YHTEISTOIMINTAKÄSIKIRJA Vihreän ICT:n mahdollisuudet 2 / 2012 Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 2 / 2012 MUUTOSSIGNAALIT työelämän tulevaisuus Ydinenergia-alalle YHTEISTOIMINTAKÄSIKIRJA Vihreän ICT:n mahdollisuudet Tässä

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot