Kuljettajantutkinnon ajokoe: luokat BE, C1, C, D1, D1E, D, DE, C1E ja CE MÄÄRÄYS OHJE AKE 55/2009. Kuljettajantutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuljettajantutkinnon ajokoe: luokat BE, C1, C, D1, D1E, D, DE, C1E ja CE MÄÄRÄYS OHJE 22.12.2009 AKE 55/2009. Kuljettajantutkinto"

Transkriptio

1 Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro AKE 55/2009 Sisältöalue Kuljettajantutkinto Toimivallan säädösperusta Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta, 14 1 mom. Kohderyhmät Kuljettajantutkinnon vastaanottajat, kouluttajat Voimassaoloaika Kumoaa/muuttaa määräyksen/ohjeen AKE 24/2009 Kuljettajantutkinnon ajokoe: luokat BE, C1, C, D1, D1E, D, DE, C1E ja CE

2 Sisältö 2/25 1. Johdanto Ajotaitoa ja ajotapaa koskeva koe Ajankäyttö kokeessa Ennen ajokoetta Alkukeskustelu Ajokoe liikenteessä Ajoneuvon valmistelu ja tekninen tarkastus Ajaminen liikenteessä Luokkakohtaiset erityispiirteet liikenteessä ajettaessa, pakolliset arviointikohteet Käsittelytehtävät C1, C, D1 ja D- luokissa Loppukeskustelu Päätös Palaute Hyväksytty ajokoe Hylätty ajokoe Käsittelykokeen palaute Merkinnät Kokonaisarviot Toimintatilanteet ja perustaidot Ajotaitoa ja ajotapaa koskevan kokeen arvostelu Hyväksytty ajokoe Ajokokeen hylkääminen Ajamisen perustaidot Havainnointi A Arviointi B Nopeuden säätely C Vuorovaikutus D Ajoneuvon sijainti E Liikenteenohjauksen noudattaminen F Kokonaisarviot Ajoneuvon käsittely Liikennetilanteiden hallinta Kevyen liikenteen huomiointi Sujuvuus/suunnitelmallisuus Riskien tunnistaminen/välttäminen Sosiaaliset taidot Taloudellinen ajaminen Arvioiden yhteneväisyys Käsittelykokeet BE-, D1E-, DE-, C1E, ja CE- luokat Käsittelykokeiden yleisohje Käytettävä alue ja suorituspaikkojen merkitseminen Tehtävien arviointi BE- luokan käsittelykoe Kulmaperuutus Perävaunun kytkeminen vetoautoon BE- luokan käsittelykokeen hyväksyminen: D1E, DE, C1E ja CE- luokkien käsittelykoe Kulmaperuutuksen yleisohje D1E- ja C1E- luokan ajoneuvoyhdistelmät CE luokan puoliperävaunuyhdistelmä DE- ja CE luokan ajoneuvoyhdistelmät Yhdistelmän kytkennän irrottaminen Perävaunun kytkeminen vetoautoon Käsittelykokeen hyväksyminen:...25

3 1. Johdanto 3/25 Ajoneuvohallintokeskus (AKE) antaa tutkinnon vastaanottajille nämä ohjeet kuljettajantutkinnon ajokokeen suorittamisesta BE-, C1-, C-, C1E-, CE-, D1E- sekä DEluokissa. Ohjeessa on otettu huomioon komission direktiivi 2000/56/EY, yhteisön ajokortista annetun neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta. Tämän ohjeen mukaisella ajokokeella varmistetaan, että oppilas on saavuttanut hyväksytyssä opetussuunnitelmassa määritellyt kuljettajaopetuksen turvallisuuden, sosiaalisuuden ja ekologisuuden, sekä osaa soveltaa ajamisen perustaitoja itsenäisesti ja turvallisesti erilaisissa liikennetilanteissa. Ajokokeessa saa oppilaan ja tutkinnon vastaanottajan suostumuksella olla läsnä toinen oppilas, tulkki ja tutkittavan oppilaan opettaja. Ajoneuvohallintokeskus suosittelee opettajan osallistumista ajokokeeseen. Opetusta tai kuljettajantutkintoja valvovan viranomaisen edustaja voi aina halutessaan osallistua ajokokeen seuraamiseen.

4 4/25 2. Ajotaitoa ja ajotapaa koskeva koe Kokeessa käytettävästä ajoneuvosta noudatetaan mitä liikenneministeriön ajokorttiasetuksen soveltamisesta antaman päätöksen 14 :ssä on säädetty. Jos tutkinnon vastaanottaja epäilee, että ajoneuvo / ajoneuvoyhdistelmä ei täytä ko. luokan ajokokeessa käytettävän ajoneuvon/ajoneuvoyhdistelmän vaatimuksia, hänen tulee tarkistaa epäselvä asia. Ajoneuvon on oltava ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annettujen säädösten edellyttämässä kunnossa ajo- tai käsittelykokeeseen tultaessa. 2.1 Ajankäyttö kokeessa C1- ja C-luokka kokonaisaika on 45 min, jakaantuen seuraavasti: alkukeskustelu 5 min liikenteessä 30 min palaute 10 min. BE- luokassa kokonaisaika on 60 min, jakaantuen seuraavasti: käsittelykoe 15 min alkukeskustelu 5 min liikenteessä 30 min palaute 10 min D1- ja D-luokissa kokonaisaika on 60 min, jakaantuen seuraavasti: alkukeskustelu 5 min liikenteessä 45 min palaute 10 min C1E-, CE,- DIE- ja DE- luokissa kokonaisaika on 75 min, jakaantuen seuraavasti käsittelykoe 15 min alkukeskustelu 5 min liikenteessä 45 min palaute 10 min

5 5/ Ennen ajokoetta Ennen ensimmäistä kyseisen luokan ajokoetta oppilas täyttää AKEn E101-lomakkeen kokonaisarviosarakkeesta oman osuutensa. Hän arvioi omaa ajotaitoaan ja tapaansa taulukossa mainittujen aiheiden suhteen asteikolla kiitettävä (5), hyvä (4), tyydyttävä (3), välttävä (2) ja heikko (1). Oppilaan itsearvio ei vaikuta ajokokeen päätökseen, mutta sillä on merkitystä ajokokeesta annettavassa palautteessa. 2.3 Alkukeskustelu Alkukeskustelulla luodaan edellytykset onnistuneelle ajokokeelle. Oppilaaseen luodaan kontakti: ystävällisesti, asiallisesti ja kiireettömästi pyritään virittämään aktivaatiotasoa sopivaksi. Kysellen ja keskustellen varmistetaan oppilaan tietävän, mitä häneltä odotetaan. Tutkinnon vastaanottaja varmistuu siitä, että oppilas on valmistautunut asianmukaisesti ajamiseen ja että oppilaan ajoasento on asianmukainen. Alkukeskustelun pituutta voidaan harkita muutettavaksi ajokoetta uusittaessa. Jos kyseessä on välittömästi käsittelykokeen jälkeen ajettava ajokoe, ei jo läpikäytyjä asioita tarvitse toistaa. Alkukeskustelussa käydään aina läpi seuraavat asiat: kokeen tavoitteet ja niiden toteutuminen kokonaisarvioiden kautta toimintaohjeet kokeen aikana o ajo-ohjeiden antaminen o kysymisen mahdollisuudet o eksyminen ja väärään suuntaan ajaminen o keskustelu kokeen aikana (vältä mahdollisia arkoja asioita mm. politiikka, uskonto) merkintöjen tekeminen kokeen aikana kokeen kesto

6 6/ Ajokoe liikenteessä Ajoneuvon valmistelu ja tekninen tarkastus Ennen liikkeelle lähtöä, oppilaan on osoitettava, että hän pystyy valmistautumaan turvalliseen ajoon täyttämällä seuraavat vaatimukset. Luettelosta valitaan vähintään kaksi tarkastuskohdetta / koe. Jos oppilas ei osaa jäljempänä mainittuja asioita, siitä tehdään V-merkintä ajokokeen arviointitaulukkoon (lomake 101) kohtaan liikkeellelähtötarkastus. Havaittu puute tulee ottaa huomioon kokonaisarviota tehtäessä. C1-, C-, BE-, C1E-, CE-, D1-, D1E, D- ja DE- luokat: istuimen säätäminen, taustapeilien, turvavöiden ja mahdollisen niskatuen säätäminen renkaiden, pyörän muttereiden, valojen, heijastimien, suuntamerkin- ja äänimerkinantolaitteiden, tuulilasinpyyhkimien kunnon tarkastaminen pistokokein moottoriöljyn, jäähdytysnesteen, tuulilasinpesunesteen määrän tarkistaminen osattava määrittää käytössä olevan ajoneuvon rekisteröintitodistuksesta suurin sallittu kuormitus, akselimassa ja kokonaismassa käytettävän ajoneuvon korkeuden ilmoittaminen C1-, C-, C1E-, CE-, D1-, D1E-, D- ja DE- luokat: jarrujärjestelmän tai ohjaustehostinjärjestelmän tarkastaminen ilmanpaineen, ilmasäiliöiden ja jousituksen tarkastaminen ilmastointi / tuuletusjärjestelmän säätäminen puhaltamaan tehokkaasti tuulilasille kojetaulun merkkivalojen ja katkaisimien toiminnan tarkastus ja käyttö, mukaan lukien asetuksessa (ETY N:o 3821/85) määritelty valvontalaite (ajopiirturin piirturilevyn täyttäminen ja piirturin käyttö tai digipiirturin käyttö ja tulosteen ottaminen piirturista ajon lopussa) C1-, C-, C1E- ja CE- luokat: ohjaamon kallistuksen lukituksen tarkistus ajoneuvon kuormaukseen liittyvien turvallisuustekijöiden tarkastaminen tarvittaessa; kuormatila, peitteet, kuormatilan ovet, kuormausmekanismi, kuorman sijoittaminen/sidonta D1- ja D- luokat: ajoneuvon hallintalaitteiden ja varusteiden tuntemus ajoneuvon turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet kuten ovien käyttö (myös paineesta vapauttaminen), hätäpoistumisteiden käyttö, ensiapuvälineiden sekä sammuttimen sijainti ja vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Ajaminen liikenteessä Ajokokeen tulee vastata mahdollisimman normaalia itsenäistä ja suunnitelmallista ajamista. Liikenteessä ajettaessa oppilaalle annetaan itsenäisiä ajotehtäviä ja ajamista opasteiden mukaan. Lyhytjänteisiä vasemmalle/oikealle ohjeita pyritään välttämään. Oppilaalta ei edellytetä paikallistuntemusta, ja siksi reitiltä eksyminen ei ole virhe. Ajo-ohjeet annetaan selkeästi, riittävän kuuluvalla äänellä ja oikea-aikaisesti, huomioiden raskaan liikenteen toimintamahdollisuus. Olemassa oleva liikenneympäristö hyödynnetään monipuolisesti.

7 7/ Luokkakohtaiset erityispiirteet liikenteessä ajettaessa, pakolliset arviointikohteet erilaisten jarrujärjestelmien käyttäminen (ml. moottorijarrutus) hidastimen käyttäminen ajoneuvon koon sekä etu- ja takaylitysten huomioiminen käännyttäessä D- ja D1-luokissa tulo ja lähtö levitetylle pysäkille ja/tai ajoradan reunassa olevalle pysäkille. Vähintään 2 pysäkkiä nopeusrajoitusalueella 60 km/h ja 2 pysäkkiä nopeusrajoitusalueella 70 km/h. Vaihtoehtoisesti 4 pysäkkiä nopeusrajoitusalueella 60 km/h. Raskaiden ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien ajokokeessa tulee kiinnittää erityistä huomiota oppilaan valitsemaan ajoreittiin. Jos tutkinnon vastaanottaja antaa oppilaalle ajoreitin, tulee reitin pääsääntöisesti kulkea väylillä, joilla ko. ajoneuvoilla muutenkin ajetaan Käsittelytehtävät C1, C, D1 ja D- luokissa C1-, C- ja D1- luokat: Ajoneuvon käsittelytaito arvioidaan ajokokeen yhteydessä liikenteessä suoritettavilla liikenneturvallisuuden kannalta testattavilla käsittelytehtävillä. Tutkinnon vastaanottajan valitessa tehtävien suorituspaikkaa, on hänen huomioitava liikenneturvallisuus. Seuraavasta luettelosta teetetään kaksi tehtävää: Mäkilähtö joko seisontajarrulla tai käyttöjarrulla Peruutus mutkassa tai kulmassa Turvallinen pysäköinti kuormausta/purkamista varten lastaussillan/-laiturin tai vastaavan rakennelman luo (ei linja-auto pysäkki) D- luokka: Ajoneuvo peruutetaan kuvan mukaisesti kulman ympäri. Lähtötilanteessa ajoneuvo on kokonaan risteyksen ulkopuolella. Lopputilanteessa ajoneuvon vetoakseli on ylittänyt kavennuskeilojen muodostaman portin. Tehtävän aikana voi katsoa avatusta ikkunasta ja ajoneuvosta saa nousta tarvittaessa ulos. Tutkinnon vastaanottaja arvioi käsittelytehtävää ajoneuvon ulkopuolelta. Kuva 5. D-luokan ajoneuvot Yli 12 m pitkien ajoneuvojen kulmaperuutuksessa käytävän mitat ovat lähtökäytävä 9 m ja kohdekäytävä 6 m. 14,5 metriä tai pitempien ajoneuvojen kulmaperuutuksessa siirretään kulmakeilaa kuvan mukaisesti 1 metri.

8 8/25 78m m 10 m 1 m min. 26 m 6 m 3,5 m Käsittelytehtävä on hyväksytysti suoritettu jos oppilas peruuttaa ajoneuvon turvallisesti annettuun kohteeseen 5 min. kuluessa, ajoneuvo pysyy merkittyjen rajojen sisällä eikä kartioon koskettamista tapahdu. 2.5 Loppukeskustelu Päätös Tutkinnon vastaanottaja tekee päätöksen ajokokeen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Ajokokeen päätös kerrotaan oppilaalle aina loppukeskustelun aluksi. Päätös perustuu kokonaisarvioon oppilaan suorituksesta. Oppilaan tekemä itsearvio ei vaikuta päätökseen, mutta sillä on merkitystä käytävälle palautekeskustelulle Palaute Palaute perustuu kokonaisarvioon oppilaan suorituksesta ja oppilaan itsearvioon sekä näiden arvioiden yhtenevyyteen. Tutkinnon vastaanottajan tulee varmistua siitä, että palaute on ymmärretty oikein Hyväksytty ajokoe Kokeen ollessa hyväksytty, palaute koostuu vähintään seuraavista asioista: tutkinnon vastaanottajan päätöksestä ja sen perusteluista oppilaan vahvoista ja heikoista ominaisuuksista kuljettajana itse- ja kokonaisarvioita käyttäen. oppilaan mahdollisuuksista kehittyä kuljettajana jatkossa. ajo-oikeudesta todistuksella kuljettajantutkinnon suorittamisesta ajo-oikeuden voimassaoloajasta ajokortin noutamisesta väli- ja II-vaiheesta, mikäli se kuuluu haettuun ajokorttiluokkaan

9 2.5.4 Hylätty ajokoe 9/25 Kokeen ollessa hylätty, palaute koostuu vähintään seuraavista asioista: tutkinnon vastaanottajan päätöksestä ja sen perusteluista kokonaisarvioita hyödyntäen lisäopetuksen määrästä, erityisestä syystä lisäopetus voidaan jättää määräämättä Käsittelykokeen palaute Käsittelykokeesta annetaan päätös ja kerrotaan hakijan käsittelytaidon heikot ja vahvat puolet.

10 10/25 3. Merkinnät Liikenteessä ajettaessa ei tehdä merkintöjä perustaitojen kohdalle. AKEn lomakkeessa E101 on lueteltu ajokokeen aikana arvioitavat toimintatilanteet. Esitäytetyllä rastilla merkityt tilanteet on arvioitava jokaisessa ajokokeessa. Muiden tilanteiden kohdalle merkitään rasti, kun tutkinnon vastaanottaja on voinut muodostaa käsityksen hakijan suoriutumisesta kyseisessä toimintatilanteessa. Palautekeskusteluun kuuluvat piirrokset ja kirjoitukset tehdään lomakkeelle E101. Ajokokeeseen liittyvät merkinnät tehdään ajokokeen arviointitaulukkoon (E 101) sekä todistukseen saadusta kuljettajaopetuksesta ja suoritetusta kuljettajantutkinnosta (E 100). Merkinnöistä ilmenee, mitä toimintatilanteita ajokokeessa on arvioitu. 3.1Kokonaisarviot Ensimmäisessä ajokokeessa, kaikissa ajokorttiluokissa, tutkinnon vastaanottaja täyttää omalta osaltaan kokonaisarviotaulukon AKEn E101-lomakkeelle. Arviointiasteikko: 5 Kiitettävä, malliksi sopiva arvioitavan osa-alueen toiminta 4 Hyvä, Keskitasoa parempi arvioitavan osa-alueen toiminta 3 Tyydyttävä, keskitasoinen arvioitavan osa-alueen toiminta 2 Välttävä keskitasoa hieman heikompi arvioitavan osa-alueen toiminta 1 Heikko, selvästi puutteellinen arvioitavan osa-alueen toiminta 3.2. Toimintatilanteet ja perustaidot Kokeen aikana esiin tulleet hyvät suoritukset ja havaitut virheet merkitään tämän ohjeen mukaisesti lomakkeelle E101 Rastittuja toimintatilanteita ajamisen perustaitoihin verrattaessa, voidaan tehdä seuraavia merkintöjä: Ei merkintää ( ) Kun toimintatilanteessa ei havaita virheitä tai hyviä suorituksia jätetään kyseiset kohdat tyhjäksi. Hyvä suoritus ( H ) Hyvä suoritus voidaan merkitä, jos oppilas suoriutuu toimintatilanteesta keskimääräistä paremmin. Hyvä suoritus -merkinnät eivät vaikuta kokeen päätökseen, mutta ovat tärkeätä palautetta kokeen suorittajalle. Toiminta on vaaraa lisäävää ( V ) Liikennerikkomus tai toimintavirhe, jonka voidaan arvioida lisäävän kuljettajan tai muiden tienkäyttäjien onnettomuusriskiä. Vaaratilanteita sinänsä ei tarvitse syntyä. Virheen esiintyminen ajokokeessa ei välttämättä johda ajokokeen hylkäämiseen. Kun rastilla merkityssä toimintatilanteessa ilmenee yksi tai useampi vaaraa lisäävä virhe, tällöin merkitään V vastaavan ajamisen perustaidon kohdalle. Toiminta on konfliktin tasoista ( K ) Konfliktin tunnusmerkit täyttyvät kun oppilas aiheuttaa tilanteen, jossa hän itse, toinen tienkäyttäjätai tutkinnon vastaanottaja välttää onnettomuuden tai vaarallisen tilanteen

11 11/25 syntymisen jarrutuksella,väistöllä tai kiihdytyksellä. Konfliktista on myös kysymys, jos tutkinnon vastaanottaja joutuu muutoin puuttumaan oppilaan suoritukseen vaaran välttämiseksi tai tapahtuu törmäys. Lisäksi konfliktiksi merkitään aina tässä ohjeessa perustaitojen kohdalla erikseen mainitut tilanteet. Konfliktista seuraa aina ajokokeen hylkääminen. Kun rastilla merkityssä toimintatilanteessa ilmenee yksi tai useampi konflikti, merkitään K vastaavan ajamisen perustaidon kohdalle. 4. Ajotaitoa ja ajotapaa koskevan kokeen arvostelu Arvostelussa noudatetaan sitä mitä EYn direktiivissä on sanottu kokeen arvostelusta. (kohta 9. Ajotaitoa ja ajotapaa koskevan kokeen arvostelu) 4.1. Hyväksytty ajokoe Hyväksytyssä ajokokeessa tutkinnon vastaanottaja tuntee olonsa turvalliseksi koko ajokokeen ajan. Tutkinnon vastaanottajan on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, osoittaako oppilas harkitsevaa ja sosiaalista liikennekäyttäytymistä. Tämän pitäisi näkyä ajotyylissä, ja tutkinnon vastaanottajan olisi otettava se huomioon muodostaessaan kokonaiskuvaa hakijasta. Tällaiseen liikennekäyttäytymiseen kuuluu mukautuva ja määrätietoinen (turvallinen) ajo, tieja sääolosuhteiden, ajoneuvon ulottuvuuksien/-massan, muun liikenteen ja muiden (erityisesti vaaralle alttiinpien) tien käyttäjien huomioon ottaminen sekä ennakointi Ajokokeen hylkääminen Koe tulee hylätä, mikäli oppilaan ajovirheet tai ajotapa vaarantavat välittömästi koeajoneuvon matkustajien tai muiden tienkäyttäjien turvallisuuden. Hylkäys tulee tehdä riippumatta siitä, onko tutkinnon vastaanottajan puututtava ajamiseen vai ei. 4.3 Ajamisen perustaidot Havainnointi A Havainnoinnissa on kysymys asioiden aktiivisesta etsimisestä ja poimimisesta. Kokenut kuljettaja havaitsee paremmin olennaisia asioita kuin kokematon. Havainnointivirheet lisäävät onnettomuusriskiä. Vaaratilanteet ja konfliktit aiheutuvatkin usein puutteellisesta havainnoinnista. Oppilaan on havainnoitava aktiivisesti kaikkiin suuntiin sekä ajoneuvon sisälle. Havainnointia voidaan arvioida oppilaan katseen suuntaamisen ja peilien käytön perusteella. Esimerkkejä toimintavirheistä: Katse suunnataan liian lähelle eteen, mikä vaikeuttaa ajamisen ennakointia. Taaksepäin havainnointia ei suoriteta hidastettaessa. Kadun reunasta tai pysäkiltä liikkeelle lähdettäessä takaa tulevaa liikennettä ei tarkisteta. Kaistan vaihtamiseen ja ohittamiseen ei varata riittävästi tilaa. Risteysajossa oppilas ei havainnoi väistämisvelvollisia tulosuuntia tai ei varaudu muiden tienkäyttäjien mahdollisiin väistämisvelvollisuuden laiminlyönteihin. (Hänen on

12 12/25 havaittava ajoneuvot risteysalueella sekä nähtävä riittävän kauas risteävälle tielle. Rautatietä ylitettäessä on erityisesti kiinnitettävä huomiota huolelliseen havainnointiin.) Käännyttäessä suojatien tai erillisen kevyen liikenteen väylän liikenne jää havainnoimatta. Ajoneuvon ulottuvuudet jäävät havainnoimatta käännöksissä (esim. takaylitys tai perävaunun oikaisu) D1- ja D- luokissa oppilas jättää toistuvasti pysäkin havainnoimatta oikean puoleisesta peilistä (ns. lopputarkastus pysäkiltä lähtiessä)

13 Havainnointiin liittyvät, aina konfliktiksi merkittävät tilanteen: 13/25 Kaistan vaihtaminen/vaihtuminen ilman havainnointia. Havainnointivirheestä aiheutuva väistämisvelvollisuuden laiminlyönti, kun tutkinnon vastaanottaja puuttuu oppilaan ajamiseen vaaran välttämiseksi tai etuajo-oikeutetun ajoneuvon kuljettaja joutuu luopumaan etuajo-oikeudestaan. Risteystä tms. tilannetta lähestyttäessä oppilas ei havaitse näkemäestettä, ja tutkinnon vastaanottajan on puututtava ajoon. Oppilas ei huomioi pysäkiltä lähdössä olevaa linja-autoa nopeusrajoituksen ollessa enintään 60 km/h ja tutkinnon vastaanottajan on puututtava ajoon vaaran ja vahingon välttämiseksi Arviointi B Arviointi seuraa havainnointia ja onnistunut arviointi edellyttää riittävää havainnointia. Oikean arvioinnin tuloksena on tavallisesti hätäilyltä välttyminen. On kysymys arviointivirheestä, kun oppilas on havainnoinut aivan oikein, mutta sitten arvioinut liikennetilanteen väärin. Useimmiten tilannetta pyritään korjaamaan joillakin hätäisillä ratkaisuilla. Myös kuljettajan tunnetilojen muutokset vaativat arviointia siksi, että ne voivat lisätä onnettomuusriskiä. Esimerkkejä toimintavirheistä: Väistämisvelvollisuutta ei noudateta. Oppilas ei osaa arvioida turvallista etäisyyttä muihin tienkäyttäjiin. Kaistaa vaihdettaessa oma kaista, tai se kaista jolle aiotaan vaihtaa, ei ole riittävän pitkälle vapaa. Käännyttäessä oppilas arvioi väärin kääntymiseen tarvittavan ajan. Kääntymisestä aiheutuu haittaa tai vaaraa itselle tai muille tienkäyttäjille. Käännyttäessä oppilas arvioi väärin ajoneuvon tilantarpeen ja tästä johtuen käännös tapahtuu kohtuuttoman hitaasti tai joutuu peruuttamaan kesken käännöksen. Väärästä tilannearviosta johtuen oma ajovuoro jää toistuvasti käyttämättä. Esimerkkejä konfliktitilanteista: Oppilas väistämisvelvollisena havaitsee lähestyvän ajoneuvon, mutta arvioi sen nopeuden ja etäisyyden väärin. Suorituksen jatkaminen johtaisi vaaratilanteeseen tai etuajo-oikeutetun ajoneuvon kuljettaja olisi pakotettu luopumaan etuajo-oikeudestaan, joten tutkinnon vastaanottajan on puututtava ajoon. Kiihdytyskaistalta varsinaiselle ajokaistalle tullessaan oppilas havainnoi oikein eteen, sivulle ja taakse. Hän kuitenkin arvioi väärin oman ja viereistä kaistaa takaa lähestyvän ajoneuvon nopeuseron. Tutkinnon vastaanottajan on estettävä vaarallinen kaistanvaihto. Ohittamaan lähdettäessä oppilas arvioi tilanteen väärin, esimerkiksi vastaantuleva ajoneuvo on liian lähellä tai näkyvyys ohituspaikassa ei ole riittävä. Tutkinnon vastaanottajan on estettävä vaarallinen ohitus. Liikennevalojen vaihtuessa oppilas arvioi nopeutensa tai etäisyytensä väärin. Liikennevaloin ohjattuun risteykseen ei saa ajaa enää keltaisen valon palaessa, mikäli se on vältettävissä muita vaarantamatta ja ilman äkkijarrutusta. Tutkinnon vastaanottajan on puututtava ajoon. Kaistanvaihtotilanteessa oppilas arvioi väärin takaa lähestyvän ajoneuvon nopeuden. Tutkinnon vastaanottaja arvioi, että kaistan vaihtaminen johtaa vaaratilanteeseen ja puuttuu ajoon.

14 14/25 Käännyttäessä oppilas lähtee kääntämään väärällä hetkellä niin, että ajoneuvo tai perävaunu ottaisi kiinni liikennemerkkiin, valo-opasteeseen tai muuhun esteeseen ja tutkinnon vastaanottajan on estettävä kiinni ajo Nopeuden säätely C Käytettävän nopeuden tulee sopia määräyksiin, liikennetilanteeseen, liikenneympäristöön, keliin, ajoneuvon kuormitukseen ja kuljettajan kykyihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oppilas ajaa sellaisella nopeudella, että hän kykenee havainnoimaan riittävästi muuta liikennettä ja hallitsemaan ajoneuvonsa. Hänelle on jäätävä vielä pelivaraa muiden tekemien virheiden ja yllättävien tilanteiden aiheuttaman vaaran välttämiseen. Taajama-alueella suurin sallittu nopeus on varsin usein tilannenopeutena liian suuri (jalankulkijat, heikot näkemät risteyksissä, pysäköidyt ajoneuvot jne.). Vähäinen epävarmuus nopeudensäätelyssä sallitaan; se huomioidaan joka tapauksessa ajoneuvon käsittelyn arvioinnissa. Esimerkkejä toimintavirheistä: Liikennevirtaan liittyminen ei ole joustavaa ja oppilas häiritsee tielle tulollaan muita tienkäyttäjiä. Virhe havainnoinnista, arvioinnista tai riittämättömästä kiihdytyksestä. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa kysymys on nopeudensäätelyvirheestä. Epätasainen ajonopeus, tarpeettomat jarrutukset, ja myöhäinen hidastaminen. Esim. risteyksiin tai valoihin tultaessa jalka siirtyy suoraan kaasulta jarrulle eikä tilannetta ennakoida ajoissa kaasua hellittämällä. Tämä tulee huomioida myös ajon taloudellisuutta arvioidessa. Kohtaamistilanteessa tai kapenevaa tienkohtaan ajettaessa oppilas ei hidasta nopeuttaan, vaikka tilaa on vähän. Pieni ylinopeus (0-5km/h), jos ylinopeus on jatkuvaa. Tarpeettoman hitaasti ajaminen kuvastaa yleensä oppilaan epävarmuutta ajoneuvon käsittelyn ja liikennetilanteiden suhteen. Mikäli hitaasti ajamiseen yhdistyy muita puutteita, esimerkiksi muun liikenteen toistuvaa häirintää, toimintaa voidaan pitää virheellisenä. Kevyen liikenteen ohittaminen hiljentämättä. Tutkinnon vastaanottaja arvioi nopeuden liian suureksi. (Näin tapahtuu usein esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa väistämismahdollisuudet ovat rajoittuneet muun liikenteen, väylän kapeuden tai muiden esteiden vuoksi, tai jos vastapuolena on lapsia tai vanhuksia.) Risteystä lähestyttäessä oppilas ei osaa sovittaa nopeuttansa näkemiin. Nopeutta ei vähennetä rauhallisesti ja ennakoivasti. Rautatien ylityksessä oppilas joko saapuu tasoristeykseen liian kovaa tai ei ylitä risteystä riittävän ripeästi. Ohittamaan lähdettäessä kiihdytys on riittämätön ja nopeuseron saavuttamiseen kuluu liikaa aikaa. (Ohittamaan voi lähteä, kun edessä ajavan nopeus on oleellisesti alle suurimman sallitun ajonopeuden ja sopivan tilannenopeuden. Jos ohittajan ja ohitettavan välillä ei ole valmiiksi riittävää nopeuseroa, kiihdytyksen on tapahduttava sopivalla vaihteella ja ripeästi.) D- ja D1-luokassa ajetaan pysäkille liian kovalla tilannenopeudella, jonka seurauksena joudutaan jarruttamaan niin voimakkaasti, että matkustajamukavuus kärsii Esimerkkejä konfliktitilanteista:

15 15/25 Ylinopeus 5 10 km/h jos se on toistuvaa. Yli 10 km/h ylinopeus merkitään ajokokeessa, asian riittävän painotuksen vuoksi, aina konfliktin tasoisiksi tilanteeseen katsomatta. Risteystä lähestyessään oppilas käyttää liian suurta tilannenopeutta. Pysähtyminen tai muiden tienkäyttäjien väistäminen ei olisi mahdollista, keli, näkemät ja lähestyvien ajoneuvojen nopeus huomioiden, jolloin tutkinnon vastaanottajan on puututtava ajoon. Oppilas lähestyy mutkaa, kohtaamista ahtaalla kadulla, liikennevaloja tms. tilannetta niin suurella nopeudella, että vaaran tai vahingon välttämiseksi tutkinnon vastaanottajan on puututtava ajoon. Peruutettaessa tilannenopeus kasvaa niin suureksi, että tutkinnon vastaanottajan on puututtava ajoon ajoneuvon hallinnan menettämisen estämiseksi tai törmäyksen välttämiseksi. D1- ja D- luokissa oppilas ajaa pysäkille liian kovalla tilannenopeudella, jonka seurauksena joutuu jarruttamaan niin voimakkaasti, että matkustajien turvallisuus vaarantuu Vuorovaikutus D Vuorovaikutuksella tarkoitetaan tienkäyttäjien välistä viestintää ja eri tienkäyttäjäryhmien erityispiirteiden huomioon ottamista, kuten suuntamerkin johdonmukaista ja oikea-aikaista käyttöä, nopeuden säätelyä sekä kaistan ja ajolinjan valintaa esim. risteystä lähestyttäessä. Vuorovaikutusta on myös käsimerkkien käyttäminen ajovuorojen selkiyttämiseksi, sekä ajovaloilla annettavat merkit. Äänimerkin käyttö on rajattava jo syntyneestä vaaratilanteesta varoittamiseen tai sen syntymisen estämiseen, esimerkiksi sivutieltä lähestyvän ajoneuvon tai väylällä olevan pyöräilijä varoittamiseksi. Lisäksi kuljettajan on havaittava ja kyettävä ymmärtämään toisten tienkäyttäjien antamat merkit. Esimerkkejä toimintavirheistä: Suuntamerkkiä näytetään liian myöhään, tai sitä ei näytetä lainkaan tien reunasta liikkeelle lähdettäessä, kaistaa vaihdettaessa, käännyttäessä risteyksessä tai ennen pysähtymistä tien reunaan taikka pysäkille. Pihasta tai pysäköintialueelta liikenteeseen liityttäessä kokelas ei osoita väistämisvelvollisuutensa noudattamista. Epätasainen ajonopeus liikennevirrassa ajettaessa. Oppilas ei ota huomioon raskaan liikenteen hitautta tai tilantarvetta. Tarpeettomat äkkijarrutukset risteykseen tultaessa. Tasaisella ja riittävän ajoissa aloitetulla hidastamisella viestitetään väistämisvelvollisuuden noudattamisesta ja vältetään epäselvyyksiä. Oppilas ei osoita väistämisvelvollisuuttaan riittävän aikaisella ja tasaisella nopeuden vähentämisellä suojatien tai pyörätien käyttäjille. Erityisesti tilanteissa, joissa suoja / pyörätien ylittää vähintään kaksi kaistaa samaan suuntaan, on nopeuden asiallinen säätely tärkeää rinnakkaista kaistaa takaa lähestyvien varoittamiseksi. Edellä kuvatussa tilanteessa tien ylittämiseen kehottavan merkin näyttäminen on virhe, mikäli kokelas ei varmista viereisen kaistan liikennettä. Esimerkkejä konfliktitilanteista:

16 Oppilas tekee tarpeettoman äkkijarrutuksen toistovaloihin ja tutkinnon vastaanottajan on estettävä pysähtyminen peräänajon välttämiseksi. Oppilas ei osoita väistämisvelvollisuuttaan nopeutta vähentämällä ja tilanteesta aiheutuu sellaista vaaraa, että tutkinnon vastaanottajan on puututtava ajoon. Oppilas on piittaamaton erityisiä jalankulkijaryhmiä kohtaan, esimerkiksi: lapset, iäkkäät, vammaiset. 16/25

17 17/ Ajoneuvon sijainti E Ajoneuvon sijaintia arvioidaan ajolinjan ja muihin tienkäyttäjiin käytettävän etäisyyden perusteella. Ajolinjan valintaan ja ajoradan käyttöön kuuluvat seikat tulevat esiin erityisesti seuraavissa tilanteissa: kaistan valinta, liikennevirrassa ajo, kaarteessa ajaminen, pienellä kapealla tiellä ajaminen, ryhmittyminen, kääntyminen, risteyksen jättö sekä kohtaaminen ja ohittaminen/ohitetuksi tuleminen. Esimerkkejä toimintavirheistä: Kohtaamistilanteessa kapeilla väylillä ja näkyvyyden ollessa rajoitettu oppilas ei aja niin ajoradan oikeassa reunassa kuin se turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista. Jatkuva tarpeeton ajo vasemmalla kaistalla. Risteykseen saavuttaessa oppilas ei ryhmity riittävän ajoissa, selkeästi ja liikennesääntöjen mukaisesti. Risteyksen jättäminen sääntöjen vastaisesti noudattamatta valittua ajolinjaa. Esimerkiksi vasemmalle käännyttäessä oppilas jättää risteyksen huolimattomasti samanaikaisesti oikealle kääntymässä olevan kohtaavan liikenteen kaistalle. Tarpeeton pysähtyminen suojatielle/pyörätielle. Ajoneuvon pysäköiminen niin kauas reunasta tai pysäköintiruudun ulkopuolelle siten, että muu liikenne joutuu väistämään.(lievemmät puutteet heikentävät käsittelyn arvostelua.) Epävarmuus ajolinjan säilyttämisessä. Oppilas ei säilytä turvallista etäisyyttä muihin tienkäyttäjiin. Oppilas vaihtelee tarpeettomasti ajokaistaa. Esimerkkejä konfliktitilanteista: Oppilas kääntyy oikealta kaistalta vasemmalle, kadulla, jolla on vähintään kaksi kaistaa samaan suuntaan paikassa, jota ei ole merkitty pakollista ajosuuntaa vasemmalle osoittavalla liikennemerkillä. Oppilas, kääntyessään tai muusta syystä, ajautuu vastaantulevan liikenteen kaistalle ja tilanne on sellainen, että tutkinnon vastaanottajan on vaaran tai vahingon välttämiseksi puututtava ajoon. Bussikaistan käyttö muuhun kuin ryhmitystarkoitukseen, jos se häiritsee muuta liikennettä. Oppilas ajaa niin pienellä turvavälillä, että peräänajon vaara olosuhteet huomioiden on ilmeinen. Kokelas ajaa liian läheltä pysäköityjä autoja ja tutkinnon vastaanottaja joutuu puuttumaan ajamiseen. Oppilas, kääntyessään risteyksessä jossa on pakollisin ajosuuntamerkein merkitty kaksi samaan suuntaan kääntyvää kaistaa jättää risteyksen huomaamattaan väärälle kaistalle. Peruutettaessa tutkinnon vastaanottajan on puututtava oppilaan suoritukseen törmäyksen estämiseksi. Oppilas on ohittamassa pyöräilijän tai jalankulkijan liian läheltä ja tutkinnon vastaanottaja joutuu puuttumaan ajoon. Tarpeeton toistuva kahdella kaistalla ajo.

18 18/ Liikenteenohjauksen noudattaminen F Liikenteenohjauksen noudattamisella tarkoitetaan tässä liikenteenohjaajan, liikenteenohjauslaitteiden ja liikennesääntöjen noudattamista. Liikennesääntöjen perusteella myös ajojärjestys risteyksissä on yleensä helposti määriteltävissä. Oppilaan on osoitettava varmuutta tavallisissa ajojärjestystilanteissa. Etuajo-oikeudesta luopuminen ei ole virhe, jos luopuminen on tarkoituksenmukaista. Esimerkkejä toimintavirheistä: Oppilas odottaa tarpeettomasti kääntyvien erillisen vihreän valon syttymistä. Pysäköiminen tai pysähtyminen aiheuttaa haittaa tai vaaraa muulle liikenteelle. Oppilas ei toiminnallaan osoita, erityisesti käännyttäessä tai kun väistämisvelvollisuus on pyörätiehen nähden osoitettu, että hän antaa liikenteen mukana ajaville pyöräilijöille ja mopoilijoille tai suojatiellä liikkujille ajojärjestyssääntöjen mukaan kuuluvat oikeudet. Väistämisvelvollisen kevyen liikenteen osapuolen varominen ei ole virhe missään tilanteessa. Ajovuoron väärä tulkinta, kun tilanteesta ei aiheudu vaaraa. Esimerkkejä konfliktitilanteista (Tutkinnon vastaanottajan on mahdollisuuksien mukaan puututtava kokelaan suoritukseen seuraavissa tapauksissa): Ajovuoron väärä tulkinta, kun tilanteesta aiheutuu vaaraa. Suojatien eteen pysähtyneen auton ohittaminen pysähtymättä. Päin punaista ajaminen. Pakollisen pysäyttämisen laiminlyönti. Pakollisen ajosuunnan vastainen ajo. Painorajoitus, korkeus tai tietyllä ajoneuvolla ajamisen kieltävän merkin vastainen ajo. Kielletty ajosuunta -merkin vastainen ajo. Ajoneuvolla ajo kielletty -merkin vastainen ajo. Väistämisvelvollisuus kohdattaessa -merkin noudattamatta jättäminen. Liikenteen jakajan ohittaminen väärältä puolelta. Poliisin antaman pysähtymiskäskyn noudattamatta jättäminen. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty -merkin vastainen ajo. Kääntymiskieltomerkin vastainen ajo. D1- ja D- luokissa, yli 60 km/h nopeusrajoitusalueella lähtee pysäkiltä väistämättä takaa tulevaa liikennettä aiheuttaen vaaratilanteen

19 19/25 5. Kokonaisarviot Palaute ajokokeesta perustuu kokonaisarvioihin. Heikon kokonaisarvion (1) tulee aina johtaa ajokokeen hylkäämiseen muiden kuin taloudellisen ajamisen ja arvioiden yhteneväisyyden osalta. 5.1 Ajoneuvon käsittely. Oppilaan tulee hallita ajoneuvon käsittely itsenäisesti monipuolisissa liikennetilanteissa. Esimerkiksi: Turvallisuus: Ajoon valmistautuminen, ajoasennon säätäminen, ohjaamon laitteiden käyttäminen, liikkeellelähtö, pysäyttäminen, ryömittäminen, ohjauspyörän käsittely, ajoneuvon ulottuvuudet ja liikeratojen tuntemus, peruuttamiset, vaihtaminen, nopeuden säätely erilaisia jarru- ja hidastinjärjestelmiä käyttäen, mäkilähdön hallitseminen sekä E-luokissa perävaunun irrottaminen ja kiinnitys. Sosiaalisuus: nopeuden säätely, näkeminen, näkyminen ja merkinanto. Taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys: tarpeettoman joutokäynnin välttäminen, vaihtaminen, kiihdyttäminen tarpeettoman korkeilla kierroksilla, moottorin ominaisuuksien hyödyntäminen voiman tarpeen mukaan, hidastaminen, vaihteen valinta tai kovien sivuttaisvoimien välttäminen. 5.2 Liikennetilanteiden hallinta. Oppilaan tulee osoittaa osaavansa ajaa itsenäisesti monipuolisissa liikennetilanteissa. Esimerkiksi: Turvallisuus: oikea havainnointi, oikea tilan käyttö ja liikennesääntöjen noudattaminen. Sosiaalisuus: muiden tienkäyttäjien aktiivinen huomioonottaminen. Taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys: tilanteiden ennakointi ja nopeuden sovittaminen. Yleisiä puutteita ovat esimerkiksi tilanteet, joissa kokelaan huomio kiinnittyy liikaa perävaunun seurantaan tai joidenkin tienkäyttäjien toimintaan toisten tienkäyttäjien kustannuksella. D-luokan kokeessa puutteena voi olla esim. pysäkiltä lähdettäessä ei havainnoida peilistä pysäkkialuetta, vaan huomio kiinnittyy kokonaan takaa tulevaan liikenteeseen (havainnointi- tai arviointivirheet). Tavallisesti puutteet liikennetilanteiden hallinnassa ilmentävät myös epävarmuutta liikennesääntöjen tulkinnassa. 5.3 Kevyen liikenteen huomiointi. Oppilaan tulee havaita ajoissa ja ottaa huomioon jalan tai pyörällä/pyörillä liikkuvat tienkäyttäjät. Esimerkiksi: Turvallisuus: otettava huomioon kevyen liikenteen suojattomuus, vanhusten ja vammaisten hidas liikkuminen sekä pidettävä kevyeeseen liikenteeseen aina riittävä turvaväli Sosiaalisuus: hallittava vuorovaikutus kevyen liikenteen kanssa Taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys: osattava ennakoida kevyen liikenteen toimintaa

20 5.4 Sujuvuus/suunnitelmallisuus. 20/25 Ajokokeessa ei välttämättä aina voida mitata ajon sujuvuutta/suunnitelmallisuutta. Esimerkiksi koko reitin suunnitteleminen etukäteen ruuhkapaikkoja- ja aikoja välttäen. Tärkeää onkin pyrkiä ajo-ohjeilla mahdollistamaan itsenäisten pienten ajotehtävien suorittaminen. Esimerkiksi: Turvallisuus: opasteiden mukaan ajaminen tai ajo johonkin kohteeseen Sosiaalisuus: ajovuorot ja merkinanto Taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys: ajolinjan valinta ja reitin valinta 5.5 Riskien tunnistaminen/välttäminen. Oppilaan on osoitettava osaavansa tunnistaa ja välttää erilaisia riskejä. Riskit voivat liittyä esim. ajoneuvoon ja sen käsittelyyn, liikennetilanteiden hallintaan, ympäristöön, olosuhteisiin, muihin tienkäyttäjiin tai sujuvuuteen ja suunnitelmallisuuteen. 5.6 Sosiaaliset taidot Sosiaaliset taidot ovat mukana sekä opetustavoitteissa että kokonaisarvioissa. Ajokokeessa sosiaalisuutta arvioidaan esimerkiksi ajoneuvoon ja sen käsittelyyn liittyen, tai osana liikennetilanteiden hallintaa sujuvuutta, suunnitelmallisuutta ja muiden tienkäyttäjien huomiointia. 5.7 Taloudellinen ajaminen. Oppilaan on hallittava taloudellisen ajamisen perustaitoja. Taloudellisen ajamisen arvosana heikko (1) ei vaikuta ajokokeesta tehtävään päätökseen, mutta sillä on merkitystä palautteen antamisessa. Taloudelliseen ajamiseen voi liittyä esimerkiksi liikkeellelähtö kuormitukseen ja ympäristön sopivalla vaihteella, vaihteiden käyttö/kiihdytys, ajoneuvon liikeenergian hyväksikäyttö (rullaus ilman kaasua), moottorin käyttämistä taloudellisilla kierroksilla, moottorijarrun/hidastimen tarkoituksenmukainen käyttö, tarpeettomien pysähdyksien välttämistä, joutokäynnin välttämistä, riittävän etäisyyden pitämistä edellä ajaviin, kovien sivuttaisvoimien välttäminen, tilanteiden ennakoimista, liikenteen rytmin mukaan ajamista sekä tarpeettomien kiihdytysten ja jarrutusten välttämistä. Kiitettävä taloudellinen ajaminen edellyttää moitteetonta taloudellisen ajamisen perustaitojen hallintaa monipuolisissa tilanteissa taajamassa ja maantiellä. 5.8 Arvioiden yhteneväisyys. Tutkinnon vastaanottaja arvioi lopuksi kokelaan arvion yhteneväisyyttä vertaamalla oppilaan arviota omaansa. Arvosana heikko (1) ei vaikuta ajokokeesta tehtävään päätökseen, mutta sillä on merkitystä palautteen antamisessa.

21 21/25 6. Käsittelykokeet BE-, D1E-, DE-, C1E, ja CE- luokat 6.1 Käsittelykokeiden yleisohje Erillinen käsittelykoe suoritetaan aina seuraavissa luokissa: BE, C1E, CE, D1E sekä DE. Erillinen käsittelykoe tulee suorittaa hyväksytysti ennen liikenneajokoetta. Hyväksytty erillinen käsittelykoe on voimassa 9 kk. Mikäli liikenneajokoe hylätään, hyväksyttyä käsittelykoetta ei tarvitse uusia, ellei uusimiseen ole erityisiä syitä. Ennen käsittelykokeen alkamista tutkinnon vastaanottajan on varmistettava, että oppilas tietää miten käsittelytehtävät suoritetaan ja tarvittaessa selostettava kokelaalle tehtävien kulku. Ajokorttiluokissa BE, C1E, CE, D1E ja DE käsittelykokeeseen kuuluvat tehtävät suoritetaan peräkkäin, ohjeen mukaisessa järjestyksessä Käytettävä alue ja suorituspaikkojen merkitseminen Käsittelykoe on suoritettava muulta liikenteeltä suljetulla ja tarkoitukseen soveltuvalla alueella. Tehtävät suoritetaan kovalla alustalla, mieluiten kestopäällysteellä. Peruutustehtävien suorituspaikka merkitään selvästi riittävän monella esim. muovikartioilla. 6.3 Tehtävien arviointi Tutkinnon vastaanottaja arvioi käsittelykoetta ajoneuvon ulkopuolelta, sijoittumalla niin, että pystyy tarvittaessa antamaan oppilaalle pysähtymismerkin. Jos tehtävän suorittamisesta aiheutuu yhdistelmän rikkoontumis- tai muuta vaaraa, on oppilaalle annettava pysähtymismerkki. Näissä tilanteissa käsittelykoe on aina hylättävä. Kulmaperuutuksen yrityskertoja ei rajoiteta ja ajoneuvosta saa nousta tarvittaessa ulos, mutta kaikki kolme käsittelytehtävää tulee suorittaa 15 min. kuluessa. 6.4 BE- luokan käsittelykoe Kulmaperuutus Kulmaperuutus tehdään kuvan mukaisesti. Lähtötilanteessa yhdistelmän pitää olla kokonaan risteyksen ulkopuolella, mutta yhdistelmän ei tarvitse olla kuvan mukaisesti suorassa.

22 6.4.2 Perävaunun irrottaminen 22/25 Kokelas kytkee ennen irrottamista käsikäyttöisen seisontajarrun ja varmistaa perävaunun paikallaan pysymisen pyöräkiiloilla tai muulla luotettavalla tavalla. Perävaunu irrotetaan vetoautosta. Vetoautoa ajetaan kulman ympäri siten, että ajoneuvo on kokonaan risteyksen ulkopuolella Perävaunun kytkeminen vetoautoon Kokelas peruuttaa vetoauton samalle linjalle perävaunun kanssa ja suorittaa kytkennän. Kytkentä tulee varmistaa silmämääräisesti ja vetoautoa liikuttamalla. Kytkennän jälkeen kokelaan tulee varmistaa, että perävaunun valot toimivat oikein BE- luokan käsittelykokeen hyväksyminen: kokelas osoittaa käsittelytehtävissä hallitsevansa turvallisesti ajoneuvoyhdistelmää, välttää liian jyrkkiä kääntökulmia sekä toimii muutenkin niin, että ajoneuvoyhdistelmän rikkoontumisvaaraa ei ole, kartioon koskettamista ei tapahdu ja yhdistelmä pysyy merkittyjen rajojen sisäpuolella kokelas varmistaa ennen irrotusta, että perävaunu pysyy paikallaan irrotuksen jälkeen kokelas suorittaa kytkennän turvallisesti aiheuttamatta yhdistelmän rikkoontumisvaaraa kokelas varmistaa kytkennän ja perävaunun takana olevien valojen toiminnan tehtäviin käytetty kokonaisaika ei ylitä 15 min. jos tutkinnon vastaanottaja joutuu keskeyttämään suorituksen, ajoneuvoyhdistelmän rikkoontumis- tai muun vaaran vuoksi, käsittelykoe on hylättävä 6.5 D1E, DE, C1E ja CE- luokkien käsittelykoe Kulmaperuutuksen yleisohje Yhdistelmä peruutetaan kuvien mukaisesti kulman ympäri D1E- ja C1E- luokan ajoneuvoyhdistelmät Lähtötilanteessa yhdistelmä on kokonaan risteyksen ulkopuolella, mutta yhdistelmän ei tarvitse olla kuvan mukaisesti suorassa. Lopputilanteessa yhdistelmän vetoauton vetotapin tulee olla vähintään ensimmäisen kavennuskeilan kohdalla. Jos koeajoneuvoyhdistelmän äärimmäisten akselien väli on yli 9 m, kulmakeilaa siirretään 1 m ulospäin kuvan mukaisesti. Kavennusportin leveys on perävaunun leveys + 1 m. 7 m min 22 m 7 m 7 m 1 m 5 m X m

23 6.5.3 CE luokan puoliperävaunuyhdistelmä 23/25 Lähtötilanteessa yhdistelmän tulee olla kokonaan lähtökäytävässä risteyksen ulkopuolella, mutta yhdistelmän ei tarvitse olla kuvan mukaisesti suorassa. Yhdistelmä peruutetaan kohdekäytävän kavennettuun osaan niin pitkälle, että vähintään vetoauton vetävä akseli on kavennusportin ensimmäisten kartioiden kohdalla. 10 m min. 26 m 8 m 14 m 6 m 3,5 m Jos CE- luokan puoliperävaunuyhdistelmän vetoauton etuakselin ja vetoakselin väli ylittää 3,65 m voidaan ns. kulmakeilaa siirtää alla olevan kuvan mukaisesti: 1 m 2 m 2 m

24 6.5.4 DE- ja CE luokan ajoneuvoyhdistelmät 24/25 Alle 22 m CE- yhdistelmillä mitat kuvan mukaiset. Huom. kaikki DE- yhdistelmät sekä ne CEyhdistelmät, joiden pituus on yli 22 m: lähtökäytävän leveys on 11 m ja kohdekäytävän leveys 8,5 m. Lähtötilanteessa yhdistelmän tulee olla kokonaan lähtökäytävässä risteyksen ulkopuolella, mutta yhdistelmän ei tarvitse olla kuvan mukaisesti suorassa. Yhdistelmä peruutetaan kohdekäytävän kavennettuun osaan niin pitkälle, että perävaunu on kokonaan kavennetussa käytävässä. 10 m 10 m 17 m min 35m 7 m 3.5 m 1.75m Jos CE- luokan varsinainen perävaunuyhdistelmä on yli 20 m pitkä, voidaan ns. kulmakeilaa siirtää alla olevan kuvan mukaisesti: 1 m 2 m 2 m Yhdistelmän kytkennän irrottaminen Peruutuksen päätteeksi yhdistelmä pysäköidään, varmistetaan ennen irrotusta perävaunun pysyminen paikallaan irrotuksen jälkeen ja kytkennän aikana, pyöräkiiloilla tai muulla luotettavalla tavalla. Perävaunu ei saa jäädä pelkästään jarrun varaan. Kytkentä irrotetaan. Irrotuksen yhteydessä oppilaan tulee asettaa sähkö- ilma- ja mahdolliset muut johdot niin, etteivät ne pääse maassa likaantumaan ja aiheuttamaan kytkennän jälkeen häiriöitä perävaunun laitteissa. Vetoautoa ajetaan kulman ympäri siten, että ajoneuvo on kokonaan risteyksen ulkopuolella

25 25/ Perävaunun kytkeminen vetoautoon Vetoauto peruutetaan samalle linjalle perävaunun kanssa ja kytketään perävaunuun. Kytkentä varmistetaan silmämääräisesti ja vetoautoa liikuttamalla, sekä tarkistetaan, että perävaunun valot toimivat oikein Käsittelykokeen hyväksyminen: oppilas suorittaa kytkennän turvallisesti aiheuttamatta yhdistelmälle rikkoontumisvaraa oppilas varmistaa kytkennän silmämääräisesti ja vetoautoa liikuttamalla, sekä varmistaa perävaunun valojen toiminnan oppilas osoittaa kulmaperuutuksessa hallitsevansa turvallisesti ajoneuvoyhdistelmää, tuntevansa yhdistelmän erityisominaisuudet (erityisesti välttää liian suuria kääntymiskulmia, joissa ajoneuvoyhdistelmä saattaa vaurioitua) ja yhdistelmä pysyy merkittyjen rajojen sisäpuolella eikä kartioon koskettamista tapahdu oppilas varmistaa ennen perävaunun irrotusta pyöräkiiloilla tai muulla luotettavalla tavalla, että perävaunu pysyy paikallaan irrottamisen jälkeen ja kytkennän aikana. Perävaunu ei saa jäädä jousijarrun varaan. oppilas suorittaa kaikki kolme tehtävää 15 min. kuluessa jos tutkinnon vastaanottaja joutuu keskeyttämään suorituksen, ajoneuvoyhdistelmän rikkoontumis- tai muun vaaran vuoksi, käsittelykoe on hylättävä Ylijohtaja Kari Wihlman Ylitarkastaja Pekka Kärkkäinen TIEDOKSI Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenneturvallisuusyksikkö Suomen Autokoululiitto ry Suomen Tieliikenneopettajien liitto ry Liikenneturva Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu, liikenneopetuskeskus Pääesikunta, materiaaliosasto Ahvenanmaan autokatsastus Poliisiopisto Lisätietoja tämän ohjeen soveltamisesta antaa Liikenteen turvallisuusvirasto. Tämän ohjeen voi tilata Liikenteen turvallisuusvirastosta. Ohje löytyy myös Liikenteen turvallisuusviraston kotisivulta:

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Ajoneuvohallintokeskus Tehty 29.12.1997 Muutettu 21.9.1999 Sisällys Johdanto... 2 Koulutuksen periaatteet... 2 Koulutuksen tavoitteet... 2 Koulutuksen rakenne ja

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref

PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref PÄÄTÖS Päiväys/Datum/Date 27.6.2011 Suomen Kelpo Kuski Oy Haapaniemenkatu 18 70110 Kuopio Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref TRAFI/11208/03.04.03.06/2011 Hakemus 13.6.2011 Kuljettajaopetuksen B -luokan

Lisätiedot

Trafi. V Veijo Tuononen. pnnrös. Ajokorttilak 375, 1 momentti

Trafi. V Veijo Tuononen. pnnrös. Ajokorttilak 375, 1 momentti Trafi Liikenteen turva llisuusvirasto Traf i ksä ke rhetsve rket pnnrös Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ S.4.ZOL6 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ t0bb22/ 03.04.03.06/ 2016 viite/

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi Tieliikennelain kokonaisuudistus Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi 4.3.2016 16.9.2015 HELSINKI Uudistusten perusongelma ja vastavoimat Koko lainsäädäntö uudistetaan, tämä on hieno mahdollisuus. Ongelmia

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför.

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Matti Järvinen 29.1.2008 Liikenneturvallisuustavoite 800 12 edellisen kk:n aikana kuolleet 700 600 500 400 Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

Liikenteen turuallísuusvirasto

Liikenteen turuallísuusvirasto Trafi Liikenteen turuallísuusvirasto Traf i ksä kerhetsverket PAATOS Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ 5.4.2016 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ 108806/03.O4.O3.06/2076 vi te/

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

/ f-- Trafi. päärös. Ajokorttilaki 375, 1 momentti

/ f-- Trafi. päärös. Ajokorttilaki 375, 1 momentti Trafi Liikenteen tu rvallisuusvirasto Traf iksä ke rhetsve rket päärös Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ S.4.2016 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ I0B7 49 / 03.O4.03.06/ 20t6 Viite/

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ. Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1

OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ. Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1 OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1 Ajokorttilainsäädäntö Ennen ajokortin uusimista pitää toimittaa lääkärinlausunto poliisille kevyissä ajokorttiluokissa

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Trafi. / r-,-' r-- pänrös. Cl- ja C-luokan kuljettajaopetus. Ajokorttilaki 375, 1 momentti

Trafi. / r-,-' r-- pänrös. Cl- ja C-luokan kuljettajaopetus. Ajokorttilaki 375, 1 momentti Trafi Liikenteen turuallísuusvirasto Trafiksäkerhetsverket pänrös Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ 5.4.20L6 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ 108763/03.04.03.06/2076 viite/ Referens

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuvaunuyhdistelmille

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuvaunuyhdistelmille Ajotaitomerkkisäännöt matkailuvaunuyhdistelmille SF-Caravan ry. Ajotaitomerkkisäännöt matkailuvaunuyhdistelmille Johdanto SF-Caravan ry:n ja sen jäsenyhdistysten järjestämän ajotaitoharjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 2/2011 18.8.2011 OHEISLUKEMISTO MOPON TAI KEVYEN NELIPYÖRÄN OPETUSLUPAA HAKEVALLE

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 2/2011 18.8.2011 OHEISLUKEMISTO MOPON TAI KEVYEN NELIPYÖRÄN OPETUSLUPAA HAKEVALLE Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 2/2011 18.8.2011 OHEISLUKEMISTO MOPON TAI KEVYEN NELIPYÖRÄN OPETUSLUPAA HAKEVALLE Sisältö Opetuslupa...3 Hakeminen...3 Myöntäminen...3 Voimassaolo...4 Peruuttaminen...4

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

KOLKUTA Marko Kelkka, Sito Oy. Kolarikuolemat taajamissa

KOLKUTA Marko Kelkka, Sito Oy. Kolarikuolemat taajamissa KOLKUTA Kolarikuolemat taajamissa 2000-2005 2005 Marko Kelkka, Sito Oy Tutkimusryhmä: Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Sito Oy Etelä-Suomen lääninhallitus Työterveyslaitos Lintu-seminaari 28.8.2008

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

OPETUSLUPAOPETTAJAN KÄSIKIRJA

OPETUSLUPAOPETTAJAN KÄSIKIRJA OPETUSLUPAOPETTAJAN KÄSIKIRJA Antin Autokoulu 16 2.8 Pysäköinti Sisältö ja tavoite Oppilas oppii erilaisia pysäköintitapoja: pysäköinti kahden auton väliin peruuttaen ja etuperin, tas- kuun peruuttaminen

Lisätiedot

1.1.2016. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

1.1.2016. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 1.1.2016 B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 1 1 Opetuslupa henkilöauton ajokorttia varten... 3 1.1 Opetusluvan hakeminen... 3 1.2 Opetuslupaopettajan teoriakoe... 4

Lisätiedot

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski Tieliikennelainsäädäntö uudistuu Kimmo Kiiski 1 Tavoitteet Tavoitteena Koota yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskeva lainsäädäntö Poistaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia. Edistää liikenteen

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat HePon ryhmäajokoulutus 9.4.2011 Ajomuodostelmat Peesaus Edellä ajavaan etäisyys 30 cm Kovissa nopeuksissa parikin metriä jo auttaa Älä aja renkaat limittäin Pidä veto koko ajan päällä Älä kiihdytä ja rullaa

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain

Lisätiedot

LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI

LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI Sirpa Rajalin LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI 6.5.2009 12 edellisen kk:n aikana kuolleet Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1683/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1683/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/2016 1 (1) 157 Asianro 1683/08.00.00/2016 Oikaisuvaatimus ajoneuvoliikenteen estävä puomi Väinämöisenkadulle Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Asia on kokouksessaan

Lisätiedot

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville?

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Tuula Taskinen, Liikenneturva Aineiston koonnut Leena Pöysti, Liikenneturva Taustatietoa kyselystä Kyselyt tehtiin syksyllä 2015 Liikenneturvan tapahtumissa

Lisätiedot

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja TOT-RAPORTTI 17/00 Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja oli ajanut kuorma-autonsa väärään purkupaikkaan. Tällä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ERITASOISTEN SUORITUSTEN TUNTOMERKKEJÄ o pistettä vastaus ei täytä tehtävänantoa vastaus osoittaa, että kokelas ei ole ymmärtänyt lukemaansa vastauksessa ei ole tehtävän edellyttämiä

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Näin meillä seminaari 16.9.2014 Leena Pöysti Liikennekäyttäytymisen seuranta Seurantajärjestelmän tietoja kerätään tarkkailemalla ja automaattisilla

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

Ohje on myös Internetissä osoitteessa:

Ohje on myös Internetissä osoitteessa: OHJE 31.01.2002 794/2000/20/22 VASTAANOTTAJA Tiepiirit SÄÄDÖSPERUSTA TieL 117 2 mom. KOHDISTUVUUS Tiehallinto KORVAA/MUUTTAA Kts. luettelo alla VOIMASSA 1.2.2002 - toistaiseksi ASIASANAT Näkemä, yleiset

Lisätiedot

Kolhuitta kouluun liikenneturvallisuusrastien liitteet

Kolhuitta kouluun liikenneturvallisuusrastien liitteet Kolhuitta kouluun liikenneturvallisuusrastien liitteet Liite Sivut Merkkinä liikenteessä 1-20 Tienkäyttäjänä liikenteessä (2 liitettä) 21-22 Pyörällä liikenteessä (6 liitettä) 23-28 Polkupyörän varusteet

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 21.-22.1.2016, Turku Mikko Karhunen Ajankohtaista Pysäköintikiekkosäädökset Uudet sähköiset kevyet laitteet Traktorisäädökset Tieliikennelain

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto. Ajokorttilaki 37S, 1 momentti

Liikenteen turvallisuusvirasto. Ajokorttilaki 37S, 1 momentti Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto Traf i ksä kerh etsverket PAATOS Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Piiiväys/ 5.4.2076 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ t0b7 2I/ 03.04.03.06/ 2OL6 Viite/

Lisätiedot

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski Tieliikennelainsäädäntö uudistuu Kimmo Kiiski 1 Menossa Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuuden parantamisesta Liikennekaari Liikenneverkko-hanke Tiekartta liikenteen älykkään ja turvallisen

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2013. Voimassa 15.1.2013 alkaen 1(7) Nämä lupaehdot on pidettävä kuljetuksen mukana.

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2013. Voimassa 15.1.2013 alkaen 1(7) Nämä lupaehdot on pidettävä kuljetuksen mukana. LUPAEHDOT 1/201 Voimassa 15.1.201 alkaen 1(7) Ehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja erikoiskuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Ennen 15.1.201 myönnetyssä

Lisätiedot

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop NordicWay-hankkeen vuoden kestävä kokeilu, Coop,

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE 31.12.2013 Suunnitteluperusteisiin on koottu tärkeimmät tiedot raitiotien linjauksen yleissuunnittelua varten. Ohje perustuu Saksalaiseen BOStrab ohjeeseen ja sisältää

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen Open Arctic Challenge 16.9.2015, Oulu Petri Jääskeläinen DATA, Big Data.. 2 16.9.2015 Lähde: OECD DATA, Big Data.. 3 16.9.2015 Lähde: Big Data and Urban Mobility Cairo June 2, 2014, The World Bank Group

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT 15.6.2016 KALVOSARJAN SISÄLTÖ 1. Tilastokeskuksen/poliisin tilastot Onnettomuuskehitys ja uhrit Onnettomuusluokat ja -tyypit

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Erstan koulu 2013

LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Erstan koulu 2013 LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Erstan koulu 2013 Sisällysluettelo: Johdanto Kasvattajille Turvallisesti koulumatkalla Turvallisesti kouluretkillä Koulun liikenneopetussuunnitelma Vaaranpaikat Opetuskuvasarja

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytön ottaa vastaan Avia Collegen kouluttaja yhdessä Avia Collegen valitseman työelämän edustajan kanssa.

Ammattiosaamisen näytön ottaa vastaan Avia Collegen kouluttaja yhdessä Avia Collegen valitseman työelämän edustajan kanssa. Lennonjohdon perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtaisen osan liite 3. TUTKALENNONJOHTOPALVELU TUTKINNON OSAN NÄYTTÖAINEISTO Simulaattorijakson näyttöjen kuvaus Ammattiosaamisen näytössä opiskelija

Lisätiedot

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm Muutoksen sisältö nro 1.0 26.11.2009 1.1 31.5.2010 Lisätty kokeeseen

Lisätiedot

HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA. (Liikennöintikustannussäästö+

HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA. (Liikennöintikustannussäästö+ HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA Toimenpide 1 Itämerenkadun ryhmittymiskaistojen poistaminen 2 Ruoholahden metroaseman

Lisätiedot

Ratatarkastusraportti

Ratatarkastusraportti Radan tiedot Radan nimi Sipoon motocrossrata Radan omistaja / käyttäjä Sipoon moottorikerho Ry Osoite Öljytie 618 04131 Sipoo Sijainti Sipoo Puhelinnumero / fax / e-mail Tarkastusajankohta Tarkastaja 09.06.2015

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 80 Kalajoen asukkaista. Tämä on

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 20.12.2001 SILMUKKAKÄÄNNÖS OHITUSKAISTAN KOHDALLA Tausta Ohituskaistoja on yleisille teille suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna 2014-2015 Taustaa: Koulukuljetuksen piiriin kuuluu noin 760 Kajaanin kaupungin peruskoulun oppilasta. Joka lukuvuoden alussa toteutettavan tuntirajakyselyn

Lisätiedot

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.1.2013 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös 2011/291/EU Euroopan laajuisen tavanomaisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2016 Suomen Autokoululiitto B-luokan ajo-oikeutta varten

Opetussuunnitelma 2016 Suomen Autokoululiitto B-luokan ajo-oikeutta varten Opetussuunnitelma 2016 Suomen Autokoululiitto B-luokan ajo-oikeutta varten JOHDANTO Kuljettajaopetuksen päätavoitteena on edistää oppilaan kehittymistä vastuulliseksi kuljettajaksi. Vastuullisuus liittyy

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

Masters PM-KILPAILUT

Masters PM-KILPAILUT Masters PM-KILPAILUT 30.-31.07.2011 Sipoo - Suomi KILPAILUMÄÄRÄYKSET 1. KILPAILUSSA NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET Kilpailussa noudatetaan UCI:n ja Pohjoismaiden Pyöräilyliiton kilpailusääntöjä sekä

Lisätiedot

Turvallinen ajaminen. Ikäautoilijan kuntokurssi

Turvallinen ajaminen. Ikäautoilijan kuntokurssi Turvallinen ajaminen Millaista on turvallinen ajaminen? Entä ennakoiva ja taloudellinen ajaminen? Mikä on yhtstä näille ajotavoille? Entä poikkeavatko ne toisistaan? Turvallinen ajaminen Ennakoiva ajaminen

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT HE 40/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia 26711981 siten, että turvavyön käyttöpakkoa

Lisätiedot

Laki. rikesakkorikkomuksista. Soveltamisala

Laki. rikesakkorikkomuksista. Soveltamisala Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: rikesakkorikkomuksista 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan rikesakon käyttämisessä eräiden rikkomusten rangaistuksena, jollei teosta muualla laissa säädetä

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS. Liakan tempo

TEKNINEN OPAS. Liakan tempo TEKNINEN OPAS Liakan tempo 2.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Kilpailun toimihenkilöt 2. Ohjeita kilpailijoille ja huoltajille 3. Kilpailu 4. Liitteet - kartat - kilpailunumeron kiinnittäminen - lähtöluettelot

Lisätiedot

Pyöräilysääntöjen tunteminen Porissa. Kyselytutkimus kesäkuu 2009

Pyöräilysääntöjen tunteminen Porissa. Kyselytutkimus kesäkuu 2009 Pyöräilysääntöjen tunteminen Porissa Kyselytutkimus kesäkuu 29 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Sääntötutkimuksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tutkimusmenetelmät ja -aineistot...4 2.1 Haastattelukysymykset...4

Lisätiedot

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS 9.5.2014 Kuva 1. Alueen sijainti. Johdanto Tämä raportti on laadittu Hollolan kunnan Teknisellä toimialalla Raikkosen asemakaavatyön tueksi. Raportissa

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa.

Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa. Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa. Haasteet Simulaattori laitteena ei ratkaise koulutushaasteita itse asiassa se voi tuoda niitä lisää.

Lisätiedot

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE Turun kaupungin yleinen ohjeistus KIINTEISTÖLIIKELAITOS Puutarhakatu 1 Puh. (02) 330 000 Postiosoite www.turku.fi Puolalankatu 5 (asiakaspalvelu)

Lisätiedot

Autonkuljettajan tietotarpeet ja liikennetiedottaminen. Pirkko Rämä

Autonkuljettajan tietotarpeet ja liikennetiedottaminen. Pirkko Rämä Autonkuljettajan tietotarpeet ja liikennetiedottaminen Pirkko Rämä 29.1.2003 Johdantoa Uudet tiedonkäsittely- ja tiedonsiirtotekniikat Suuret tietomäärät Laadullinen muutos esim. joukkotiedottaminen henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.8.216 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/21 7/216 Oulun kaupungilla ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET ELY-seminaari Kalle Parkkari

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET ELY-seminaari Kalle Parkkari LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET 2000 2013 10.6.2015 ELY-seminaari Kalle Parkkari Liikenneonnettomuuksien tutkinnassa selvitetään Mitä tapahtui (Kuvaus ja

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Rykäsyn kilpailuohjeet sekä reittiselosteet 2016

Rykäsyn kilpailuohjeet sekä reittiselosteet 2016 SELOSTE Sivu 1 / 17 Rykäsyn kilpailuohjeet sekä reittiselosteet 2016 SELOSTE Sivu 2 / 17 Sisällys Rykäsyn kilpailuohjeet sekä reittiselosteet 2016... 1 Rykäsy... 3 Ilmoittautuminen... 3 Kilpailunumero...

Lisätiedot

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia sällä menetetyn ajo-oikeuden takaisin saamisesta. muutettavaksi.

Lisätiedot

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Nuorison liikenneturvallisuus Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 6.10.2016 Mikä on Onnettomuustietoinstituutti? Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Muutos navigointivalikkoon Uusi työkalu: Arvosanat ja Arvosteluasteikko Uusi työkalu: Arviointitaulukko

Muutos navigointivalikkoon Uusi työkalu: Arvosanat ja Arvosteluasteikko Uusi työkalu: Arviointitaulukko Muutos navigointivalikkoon Kaikkiin työtiloihin on lisätty uusi Arviointi-valikko. Täältä löydät tutut Suoritustiedot sekä Oppimishistorian. Arviointi-valikkoon on lisätty uudet kesällä julkaistavat työkalut:

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Sähköiset liikkumisvälineet

Sähköiset liikkumisvälineet Sähköiset liikkumisvälineet Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 16.11.2016 Jussi Pohjonen, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Jussi Pohjonen 22 vuotta poliisina Liikkuvassa poliisissa Poliisin

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Nuoret liikenteessä. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Nuoret liikenteessä Antero Lammi Koulutuspäällikkö Nuorten vakavissa onnettomuuksissa on usein iso kasauma riskejä Nuorten liikenneturvallisuustilanne Vuonna 2009 18-20 vuotiaita kuolleita 30 ja loukkaantuneita

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot