TYÖKIRJA. Ajatuksia ja mietiskelyä verkostomaiseen, moniammatilliseen asiakastyöhön ASIAKASLÄHTÖISYYS VERKOSTOTYÖ MONIAMMATILLISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖKIRJA. Ajatuksia ja mietiskelyä verkostomaiseen, moniammatilliseen asiakastyöhön ASIAKASLÄHTÖISYYS VERKOSTOTYÖ MONIAMMATILLISUUS"

Transkriptio

1 TYÖKIRJA Ajatuksia ja mietiskelyä verkostomaiseen, moniammatilliseen asiakastyöhön ASIAKASLÄHTÖISYYS VERKOSTOTYÖ MONIAMMATILLISUUS KIELI KULTTUURIEN TULKINTA VOIMAANTUMINEN / VALTAISTUMINEN MITÄ MINUN AMMATTILAISPAKISTANI LÖYTYY / MITÄ VOISIN SINNE LISÄTÄ?

2 TYÖKIRJA Ajatuksia ja mietiskelyä verkostomaiseen, moniammatilliseen asiakastyöhön ASIAKASLÄHTÖISYYS VERKOSTOTYÖ MONIAMMATILLISUUS KIELI KULTTUURIEN TULKINTA VOIMAANTUMINEN / VALTAISTUMINEN MITÄ MINUN AMMATTILAISPAKISTANI LÖYTYY / MITÄ VOISIN SINNE LISÄTÄ?

3 Saatteeksi Mitä ajattelenkaan asiakaslähtöisyydestä työssäni? Mitä verkostotyö tarkoittaa? Mitä moniammatillisuus? Onko asiakkaiden käyttämä kieli ymmärrettävissä suorina käännöksinä, vai pitäisikö miettiä myös kielen kulttuurisia merkityksiä? Mitä tarvitsen ammatillisen minäni voimaantumiseen/valtaistumiseen? Onko työkalupakissani siihen eväitä? Ovatko nämä teemat niin moneen kertaan loppuun kaluttuja, ettei minun niihin enää kannata paneutua? Vai, olisiko minulla/meillä työyhteisönä kuitenkin eväät selkiinnyttää ja syventää ymmärrystämme, tietämystämme ja löytää iloa työhön? Näitä teemoja olemme halunneet nostaa esiin sekä asiakkaan liikkumista palveluverkostossa kuvaavassa DVD:ssä että siihen liittyvässä työkirjassa. Näihin liittyy lisäksi hankkeen loppuraportti, jossa teemoihin paneudutaan syvemmin. Tämä työhallinnon ja sen yhteistyökumppaneiden asiakastyötä tekevien käyttöön tarkoitettu työkirja on syntynyt EQUAL -yhteisöaloiteohjelman yhden teemaverkoston, ToolBoxin yhdeksän hankkeen kuvaamista hyvistä käytännöistä ja teemaverkoston työpajoissa käydyistä keskusteluista. Emme halunneet tehdä oppikirjaa tai muuta viisauttamme tai omaa osaamistamme osoittavaa tuotosta, vaan tarjota joitakin väittämiä ajattelun polttoaineeksi tai keskustelujen virikkeeksi vaikkapa henkilöstökoulutuksiinne, verkostotapaamisiinne ja ylipäätään sopivissa tilanteissa mietittäviksi. Työkirja olisi hyvä jakaa osallistujille ennen varsinaista koulutustilaisuutta. DVD on hyvä katsoa yhdessä. Keskustelussa voi sitten purkaa auki syntyneet ideat ja ajatukset. Oivalluksen iloa, yhteistä kokemuksen jakamista ja voimaantumista työhön! Marraskuussa 2007 Toolbox-teematyöverkosto: Akseli Ikaalisista, Becoming more visible Turusta ja Tampereelta, Bottom Up Seinäjoelta, Linkki Lahdesta, Monita Helsingistä, Muuntaja Mikkelistä, POMO Kajaanista, Promenio Turusta ja Tampereelta, Työtä tehden tulevaa kohden Helsingistä. 5

4 ASIAKASLÄHTÖISYYS Miksi asiakaslähtöisyys on tärkeää? Mikä edistää, mikä estää? Väittämiä työntekijöiden näkemää, kokemaa, kuulemaa asiakkaan kohtaamisesta asiantuntijana tiedän kyllä, mikä asiakkaalle on parasta asiakas vain ei ymmärrä omaa parastaan minun tehtäväni on ohjata asiakasta pysymään asiassa asiakkailla on monia ongelmia, en voi puuttua kuin osaan niistä, miksi joku muu työntekijä ei voi asiakkaan ongelmia hoitaa kaikki asiakkaat ovat samanlaisia, aloitekyvyttömiä, levottomia, odottavat valmista, eivät ota vastuuta omista tekemisistään tehokas ajankäyttö on hyvää asiakaspalvelua, aikaa ei tuhraannu joutavaan ja hommat hoituvat eli työ työnä ja turhat tunteilut pois paneudun todella asiakkaan tilanteeseen, ongelmat seuraavat minua kotiinkin asiakkaan ongelmat eivät ole minun ongelmiani voin tarjota asiakkaalle ystävyyttä, olen luottohenkilö, asiakas on minulle sydämen asia asiakas voi juuri tällä kertaa tarttua muutoksen mahdollisuuteen, olla oman elämänsä asiantuntija unelmat ovat sallittuja ja hemmottelu tekee hyvää myös asiakkaalle asiakkaan kunnioitus on olennainen osa asiakaslähtöisyyttä, kyse on minun kyvystäni ja taidostani toimia eettisesti oikein hyvän auttamissuhteen voi rakentaa vain asiakkaan tarpeille, mahdollisuuksille ja voimavaroille Työyhteisömme kannalta? Mikä edistää, mikä estää? Jos minulla työntekijänä olisi valta ja voima, niin millä tavoin asiakaslähtöisyys näkyisi työtavoissani ja minun/työyhteisömme asiakkaiden hyvinvoinnissa ja selviytymisessä? Mitä ajattelen muiden esittämistä väittämistä? Voinko yhtyä niihin, miten minä asiakaslähtöisyyden määrittelenkään? Mikä on työtiimimme yhteinen näkemys? Onko meillä sitä? Pitäisikö olla? Jne.? 6 7

5 VERKOSTOTYÖ Millaiset verkostot ovat minulle tärkeitä? Väittämiä työntekijöiden näkemää, kokemaa, kuulemaa poikkihallinnollisesta verkostotyöstä verkostossa yhteistyö on voimaa verkostotyö ainahan sitä on tehty verkostossa hankalat asiat on helppo delegoida eteenpäin/muille tahoille asiakas saa konkreettisen käsityksen auttajaverkostostaan viranomais- ja asiakkaan omat verkostot voivat toimia yhdessä asiakkaan tukena verkostoihin voi paeta vastuuta salassapito estää kuitenkin kunnon yhteistyön verkostoja on olemassa vain muodon/muodin vuoksi, ei niissä mitään oikeaa saada aikaan verkostotyö on asiakkaan hyödyksi verkostossa voin avoimesti purkaa omat työhuoleni verkostossa puhumme samaa kieltä, tulemme ymmärretyiksi verkostotyö vie paljon aikaa omalta työltäni, kokoukset lisääntyvät verkostokokoukset toimivat monille vain esiintymislavoina verkostosta saan uusia näkökulmia ja lisää ammatillista osaamista Mitä ajattelen muiden esittämistä väittämistä? Mitä verkostotyö minulle/työyhteisöllemme merkitsee? Onko meillä yhteistä näkemystä verkostoitumisesta ja verkostotyöstä? Entä työyhteisöllemme? Jos minulla työntekijänä olisi valta ja voima, niin millaisiin verkostoihin ottaisin osaa? Entä työyhteisömme? Mitä verkostotyön tekeminen edellyttää meiltä ammattilaisina? 8 9

6 MONIAMMATILLISUUS Kenen/keiden kannalta moniammatillinen toiminta olisi käytännössä hyödyllistä? Millaisissa tilanteissa? Mitä se vaatii minulta? Väittämiä työntekijöiden näkemää, kokemaa, kuulemaa moniammatillisuudesta minun ei tarvitse olla asiantuntija joka asiassa samassa virastossakin jokaisella on omat työtavat ja omat suunnitelmat, eivät ne pelitä yhteen kuitenkaan hyvä, että saan asiakkaani asioiden hoitamiseen apua muilta asiantuntijoilta moniammatillisuus rikastuttaa työtäni asiakaslähtöisyys toteutuu, asiakkaan elämäntilanne hahmottuu kokonaisuutena eri puolilta moniammatillisuus tekee yksinkertaisista asioista epäselviä ja monimutkaisia moniammatillisessa tiimissä on vain kilpailua eri alojen asiantuntijoiden kesken asiakkaan asia hukkuu erilaisten mielipiteiden viidakkoon, kukaan ei lopulta ota kuitenkaan vastuuta ammattiylpeys estää joustamasta ja kuulemasta muiden ammattilaisten mielipiteitä teoria ja käytäntö eivät tässä asiassa kohtaa sitoutumattomuus yhteiseen työskentelyyn ajalliset ja ammatilliset resurssit eivät ole suhteessa odotuksiin moniammatillisen tiimin jäsenten vaihtuvuus on ongelma Mitä se vaatii työyhteisöltämme? Mikä edistää? Mitä ajattelen näistä väittämistä? Voinko yhtyä niihin? Miten minä moniammatillisuuden määrittelenkään? Jos minulla työntekijänä olisi valta ja voima päättää, niin millä tavoin ja millaisissa tilanteissa hyödyntäisin moniammatillisuutta? Mikä on työtiimimme yhteinen näkemys? Onko meillä sitä? Pitäisikö olla? 10 11

7 KIELI KULTTUURIEN TULKINTA Mikä merkitys kielen ja kulttuurien tuntemisella on työni kannalta? Minun vahvuuteni ja kehittämistarpeeni tässä asiassa? Väittämiä työntekijöiden näkemää, kokemaa, kuulemaa kielestä ja siihen liittyvästä kulttuurisesta ymmärryksestä muiden kulttuurien tunteminen ja ymmärtäminen ehkäisee väärinymmärryksiä turha sille on edes selittää, ei tyhmyydessään ymmärrä kuitenkaan puhettani on asiakkaan vika, jos ei ymmärrä, miten meillä eletään ja toimitaan ja viranomaisten kielenkäyttö: saisko tuon päätöksen suomeksi varmistan aina asiakkaalta, että hän on ymmärtänyt asian voisivat ne joskus ottaa itsekin selvää asioista eivät ne oikeasti edes halua ymmärtää viranomaisten kesken moniammatillisesta yhteistyöstä ei tule yhtään mitään kieliongelmien vuoksi ammattikieli kuulostaa vakuuttavalta, mutta oikeasti ei välttämättä sanota yhtään mitään asiakkaat kysyvät kummallisia asiat ovat vaikeita ja jatkuvasti muuttuvia, joten vaikea niitä on ymmärrettävästi selittää anna hetu, mä katson sun apr:n, tmt:n, svan, jne. Ja merkitys työyhteisöllemme? Sen vahvuudet ja kehittämistarpeet? Miten varmistan, että olemme asiakkaan kanssa ymmärtäneet toisemme? Jos minulla työntekijänä olisi valta ja voima, niin miten parantaisin asiakkaiden ja työntekijöiden välistä kommunikointia? Mitä tekisin viranomaiskielen ja -kulttuurin suhteen? Mikä onkaan kielen merkitys omassa/työyhteisömme asiakastyössä? 12 13

8 VOIMAANTUMINEN/VALTAISTUMINEN MITÄ MINUN AMMATTILAISPAKISTANI LÖYTYY? MITÄ VOISIN SINNE LISÄTÄ? Miten työyhteisössämme voimme pitää huolta toistemme voimaantumisesta/voimaannuttamisesta? Väittämiä työntekijöiden näkemää, kokemaa ja kuulemaa omasta ja työyhteisön voimattomuudesta ja voimaantumisesta/valtaistumisesta minun on tunnistettava suhteeni työhön, asiakkaisiin, omaan ja työyhteisöni toimintatapaan näen ja koen uudet työmenetelmät voimaannuttavina säilytän empaattisen ammatillisuuteni asiakastyössä otan vastaan muiden kehittämiä hyviä käytäntöjä ja muokkaan niitä omaan työkalupakkiini sopiviksi asiakkaiden voimaantumisen/valtaistumisen tukeminen edellyttää minun olevan voimissani työn ulkopuoliseen elämään pitää jäädä voimia, jotta sieltä saa voimia ja iloa työssä jaksamiseen kiire syö voimat, vie mehut ammatilliselta kehittämiseltä ja mahdollisuudet kehittymiseltä työnantajan tehtävänä on järjestää säännöllinen mahdollisuus työnohjaukseen, mentorointiin, konsultaatioon ja koulutukseen työn organisoinnin ja johtamisjärjestelmien pitää tukea työntekijöiden jaksamista, aktiivisuutta, osallistumista, luottamusta omaan osaamiseen ja sen kehittymiseen Jos minulla työntekijänä olisi valta ja voima, niin millä tavoin järjestäisin/pitäisin huolta työntekijöiden ja työyhteisön voimaantumisesta/voimaannuttamisesta? Mitä ajattelen muiden esittämistä työntekijän voimaantumiseen liittyvistä väittämistä? Asiakkaidenhan pitää voimaantua ja tulla näkyviksi. Minulle riittää, että hallitsen säännöt ja ohjeet työtehtävieni tekemiseen, en käytä persoonaani..., joten mihin tarvitsisin työnohjausta tms.? 14 15

9

10

11

12 Equal-ohjelman teemaryhmä A, ToolBox Raili Ruuskanen projektipäällikkö, YTL gsm Etelä-Savon ammattiopisto PL Mikkeli

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä 2012 w w w. s o s - h a n k e. f i Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TAUSTATIEDOT... 5 2.1 Sukupuoli... 5 2.2

Lisätiedot

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Rakennamme yhdessä Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Tekijä Riitta Sinkkilä, FCG Efeko Oy Taitto Pramedia Oy Piirrokset Leena Itkonen 1. Painos, 2008 ISBN 978-952-213-362-5

Lisätiedot

ARVOKAS ARKI LAPSELLE!

ARVOKAS ARKI LAPSELLE! ARVOKAS ARKI LAPSELLE! ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA PAULA KORKALAINEN (toim.) ARVOKAS ARKI LAPSELLE! ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN

Lisätiedot

VALITA VAI VALITTAA IHMISEN MAHDOLLISUUKSISTA VAIKUTTAA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ

VALITA VAI VALITTAA IHMISEN MAHDOLLISUUKSISTA VAIKUTTAA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ RYHMÄTYÖ RY:N KOULUTTAJA, PSYKOLOGI ANITA ANKKURI-IKONEN VALITA VAI VALITTAA IHMISEN MAHDOLLISUUKSISTA VAIKUTTAA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ Selvittelen aluksi valinnan ja valittamisen käsitteitä. Pyrin myös kuvaamaan

Lisätiedot

"Että olis joku, kelle puhua asioista "

Että olis joku, kelle puhua asioista R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 11/2004 "Että olis joku, kelle puhua asioista " Kriminaalihuollon päihdetyön kehittämishankkeen Bikva-arviointi 4.11.2004 1.

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Ohjaus voi auttaa löytämään oppimisen ilon. Opi ja ohjaa työpaikalla. Näkemyksiä ja kokemuksia aikuisten ohjauksesta

Ohjaus voi auttaa löytämään oppimisen ilon. Opi ja ohjaa työpaikalla. Näkemyksiä ja kokemuksia aikuisten ohjauksesta Ohjaus voi auttaa löytämään oppimisen ilon. Opi ja ohjaa työpaikalla Näkemyksiä ja kokemuksia aikuisten ohjauksesta Sisältö Lukijalle... 3 Ohjaus olennainen osa oppimista... 4 Työpaikkaohjaus hyödyksi

Lisätiedot

Ammattina hyvinvointi. Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas

Ammattina hyvinvointi. Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas Ammattina hyvinvointi Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas 1 Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2013 SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Ia Karvinen SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura Maistraatinportti 4 A 00240 Helsinki Puhelin (09) 615 516 www.mielenterveysseura.fi Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon?

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Seminaariin osallistuneista (160) terveydenhuollon toimijoista yhteensä 72

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA!

HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA! nea leo (toim.): HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA! Ajatuksia esittävien taiteiden tuottajien työolosuhteista ja työhyvinvoinnista TAIVEX 2 -JULKAISUJA 3/2014 1 TAIVEX²-julkaisuja 3/2014 TINFO - Teatterin tiedotuskeskus

Lisätiedot

Työuupumuksen haaste, s. 8

Työuupumuksen haaste, s. 8 Johdon työnohjaajat ja mentorit ry I nro 1/2011 Työuupumuksen haaste, s. 8 Pääkirjoitus: Tunne itsesi ja johda rohkeasti, s. 2 Kestävään työhyvinvointiin, s. 6 Ihmisten keskellä yksin, s. 10 Vahvaksi työssä

Lisätiedot

Räätäli-projekti 2005 2008

Räätäli-projekti 2005 2008 Räätäli-projekti 2005 2008 Arvioinnit Mari Tuomainen Kirsi Purhonen Tyynelän Kehittämiskeskus SISÄLLYS Johdanto...3 Kuntoutuja vai työnhakija? Päihdeasiakkaan tukeminen työllistämisen kontekstissa. Pro

Lisätiedot

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Työssä jaksaminen...2 2.1 Työntekijään liittyvät

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Muuttaako asiakkaan puhe työkäytäntöjä?

Muuttaako asiakkaan puhe työkäytäntöjä? S T A K E S I N R A P O R T T E J A 3 4 / 2 0 0 8 stina högnabba Muuttaako asiakkaan puhe työkäytäntöjä? Tutkimus Bikva-arviointimenetelmän vaikutuksista Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Johdon työnohjaajat ja mentorit ry ARVOISA JOHTAJA JA ESIMIES

Johdon työnohjaajat ja mentorit ry ARVOISA JOHTAJA JA ESIMIES 2007 Johdon työnohjaajat ja mentorit ry Johtajan sparraaja Yhdistys on perustettu vuonna 2004 Tekee tunnetuksi johdon ja esimiesten työnohjausta ja mentorointia Kehittää ja uusintaa jäsentensä ammattitaitoa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaajaksi

Tulevaisuuden osaajaksi VISIO Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää Tulevaisuuden osaajaksi 1 Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa

Lisätiedot