HANNA TOIVIAINEN MARI KIRA HANNA UUSITALO VAIVALLOINEN JA VOIMAANNUTTAVA VERKOSTOTYÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANNA TOIVIAINEN MARI KIRA HANNA UUSITALO VAIVALLOINEN JA VOIMAANNUTTAVA VERKOSTOTYÖ"

Transkriptio

1 HANNA TOIVIAINEN MARI KIRA HANNA UUSITALO VAIVALLOINEN JA VOIMAANNUTTAVA VERKOSTOTYÖ Viisastu verkostotyöstä Näkökulmia konseptien tutkimiseen ja kehittämiseen Kohaus-seminaari klo

2 Kysymys Mistä ammattilaisten pohdinnat verkostotyön vaivalloisuudesta nousevat? Vaivalloisuus ja voimaannuttaminen kietoutuvat toisiinsa yhteys työhyvinvointiin Mitä havainnot kertovat palveluverkostojen toimintakonseptien kehittämisestä?

3 Ja sit se, että välillä ne verkostot, ne menee ehkä jossain määrin siinä mielessä kanssa pieleen, että jokainen ajaa sitä asiaa niin tiukasti siltä, omalta kannaltaan, vaikka se, et kun me ollaan siinä verkostossa, niin jotta se toimis, niin mun mielestä tärkein asia on ehkä vaan tiedostaa se, että tottakai me jokainen katotaan sitä omalta kannaltaan ja sit se viereinen tyyppi voi olla eri mieltä ja hänellä on eri näkemys, eikä se tarkota sitä, että mä oon oikeassa ja hän on väärässä, vaan se, että kun meillä on erilaiset ammatilliset taustat, niin tottakai se ongelma näyttäytyy meille eri tavalla, niin se, että ei lähde riitelemään siitä, vaan se, et sehän on just iso rikkaus, et me huomioidaan asioita eri tavalla. Niin välillä sellases verkostos, missä sitten sinä olet väärässä ja minä olen oikeassa, niin joskus on ollu aika surkuhupaisia tapauksia, että se ei oo kyllä menny eteenpäin sitte se asia ollenkaan. [--] Se on sitten jääny se koko juttu, tuntuu siltä, että sitte ei oo kyllä saanu mitään uutta kasaan enää ja sit ehkä toiminu vähän semmosena valtakunnan sovittelijana sit siinä välissä sen asian kanssa.

4 No kyllä mä sanosin et sujuviks ne [verkoston työkäytännöt] tulee siin kohti kun ne on selkeesti asiakkaan kanssakin yhdessä ja ääneen sovittuja, ni sillonhan ne rupee muuttumaan aika sujuviks. Mut se on aina et koska päästään siihen, et sit semmost sujumattomuutta tulee siitä, että on epäselvyyttä siitä et mistä voidaan puhua ja.. ja jotenki kaikki haluaa pitäytyä tiukasti omalla tontillaan, et me tehdään vaan tää ja meille ei kuulu mikään muu. Ja sitte tulee iso alue joka ei kuulu kellekään, ja pahimmas tapauksessa se iso alue on sellanen jos perhe jää todella yksin, todella pelottavaan tilanteeseen, ni se ei sillon oo kyl sujuvaa. [--] Niin sillon jää vähän sellanen ikävä olo tästä verkostoyhteistyötoimimisesta

5 Siis kyl must sillon se [verkostoyhteistyö] vaikuttaa kauheen positiivisesti jos ne ne eri toimijat ikään ku täydentää toisiaan. Ja jotenki puhuu yhteistä kieltä. Ja esimerkiks mä voin selkeesti, voidaan yhdessä sopia et joku asia, mitä me tehdään nyt on tämä, tai voidaan selkeesti sopia et täs kohti me ei tehdä mitään, vaan sitten sen jälkeen kun tämä ja tämä asia on tapahtunu niin sitten [omassa organisaatiossa] voidaan tehdä jotain. Mut ainahan ne on hankalia tilanteita semmoset joissa verkostossa ei sit oo.. ei synny semmost yhteistä näkemystä, selvittelyn jälkeenkään, että se saatas se. Sit tietysti täs nyt puhutaan viranomaisverkostosta, sit tietysti oma ulottuvuus on vielä siinä että mukana on sit sen perheen sitä luonnollista sukuverkostoo tai ystäväverkostoo, jota ehkä liianki vähän käytetään, siitä monesti vois olla paljon hyötyä. Riitelevien vanhempien vaikka vanhemmat tai sisarukset olis tääl riitelemässä, mut joissain kohti siit on ollu hyvii kokemuksii, mut ehkä hirveen vähän sitä käytetään.[--]

6 Verkostotyön vaivalloisuus - havaintoja aineistosta 1. Ammattilaisten yksilöllisesti ilmaisemia kokemuksia 2. Täynnä dilemmaattista puhetta ja häilymistä hyötyjen ja haittojen välillä 3. Välimatkan kuromista kokemusten ja verkostoitumisen ihanteen välillä 4. Verkostotyön arvon korostaminen - voimaannuttavaa 5. Yhteistyöajatusten muotoilu organisaation toiminnasta tuttujen, saatavilla olevien yhteistyökäsitteiden varassa

7 1 Ammattilaisten kokemuksia Moniäänisyyttä on vaikea hallita ja hyödyntää silloin, kun se ymmärretään ennen kaikkea ristiriitaisina mielipiteinä, joita verkostossa esiintyy (kohdan 3 esimerkit) Verkostokokousten käytännön järjestelyt, kuten yhteisen ajan löytäminen, puheenjohtajuus jne., sekoittuvat moraalisiin pohdintoihin sitoutumisesta, asiakastapausten omistajuudesta, jaetusta vastuusta jne.

8 1 Ammattilaisten kokemuksia (jatkuu) Yhteisten käytäntöjen puutetta kuvaillaan verkostoyhteistyöstä saatujen kokemusten pohjalta vertaamalla niitä oman ammatillisen organisaation käytäntöihin (lisää kohdassa 5) Kuinka kollegat ovat tavoitettavissa, kuinka sujuvia prosessit ovat, kuinka paljon ja mitä taustatietoa kollegat vaativat, kuinka usein haluavat kokoontua, mitkä asiat pitää sopia ja lyödä lukkoon, kuinka luotettavia tehdyt päätökset ovat, kuinka paljon ja kenen on laadittava yhteisiä suunnitelmia, mitä esitietoja asiakkaasta tarvitaan ja missä vaiheessa, kuinka tietää, ketä asiakkaan verkostoon osallistuu ja mikä on minun roolini siinä

9 1 Ammattilaisten kokemuksia (jatkuu) Verkoston konseptitason epäselvyys ja määrittelemättömyys sekoittuvat kommunikaatiokatkoksiin ja yhteisen kielen puutteeseen Konseptin määrittelyä ei tarvita vain yhteisten käytäntöjen luomiseksi, vaan erojen näkyväksi tekemiseen verkostossa Ammattilaiset ymmärtävät ja rajaavat palveluverkoston eri tavoin (viranomaisverkosto vs. asiakkaan sosiaaliset verkostot jne.) Verkostoitumisen merkitys ja tärkeys vaihtelee eri ammattilaisten työssä

10 2 Dilemmaattista puhetta ja häilymistä hyötyjen ja haittojen välillä Verkostoituminen on hyvää, tarpeellista, rikastuttavaa MUTTA välillä ehkä jossain määrin vaikka ehkä tottakai eikä se tarkota vaan rupee muuttumaan aika sujuviks... Mut ei sillon oo kyl sujuvaa Mut ainahan ne on hankalia tilanteita semmoset joissa verkostossa ei sit oo Sit tietysti ehkä liianki vähän mut joissain kohti mut ehkä Kaksoissidos? vai vanhan ja uuden toiminnan ristiriita? (professionalismi vs. suhdeasiantuntijuus) (Engeström, 1987; Edwards, 2009)

11 3 Kokemusten ja verkostoitumisen ihanteen välimatka sehän on just iso rikkaus, et me huomioidaan asioita eri tavalla (vs. oikeassa-väärässä -riitely) voidaan yhdessä sopia et joku asia, mitä me tehdään nyt on tämä, tai voidaan selkeesti sopia et täs kohti me ei tehdä mitään, vaan sitten sen jälkeen kun tämä ja tämä asia on tapahtunu (vs. ei synny yhteistä näkemystä, pitäydytään tiukasti omalla tontilla)

12 3 Kokemusten ja verkostoitumisen ihanteen välimatka (jatkuu) sujuviks ne [verkoston työkäytännöt] tulee kun ne on selkeesti asiakkaan kanssakin yhdessä ja ääneen sovittuja (vs. pelottava tilanne) perheen sitä luonnollista sukuverkostoo tai ystäväverkostoo, jota ehkä liianki vähän käytetään, siitä monesti vois olla paljon hyötyä (vs. lisää riiteleviä osapuolia, lisää monimutkaisuutta)

13 4 Verkostotyön arvon korostaminen Poimintoja yhden Kohaus-palveluverkoston raportista: Verkosto kantaa mukanaan laajaa osaamista Saan siitä tukea omalle työlleni; Hyvä lopputulos ei ole vain minusta kiinni Verkosto tekee näkyväksi oman työn vaikutukset Turhiltakin tuntuneet tehtävät voivat tuottaa jotain toisille tärkeää

14 4 Verkostotyön arvon korostaminen Poimintoja yhden Kohaus-palveluverkoston raportista (jatkoa): Verkostotyö on outoa ja uutta, joskus vaikeaa ja epämukavaa On totuttu yksilötyöhön ja -vuorovaikutukseen palvelun käyttäjän kanssa Yhteys työhyvinvointiin ja voimaantumiseen Mahdollisuus ymmärtää oman työn laajempi merkitys, nähdä työ kokonaisuuden osana Hajautuneen työn hallinnan säilyttäminen

15 5 Tuttujen, saatavilla olevien yhteistyökäsitteiden varassa Palveluverkostojen toimintakonseptien kehittelyn (Kohaus) vahvuus ja heikkous: pitkä kokemus moniammatillisesta yhteistyöstä Ammattilaisille on luontevaa käsitellä Erilaisia ammatillisia taustoja ja näkökulmia tuotettavaan palveluun Toinen toistensa ammatillisen osaamisen täydentävyyttä Yhteisen kielen tärkeyttä Sopimista, ääneen sanomista Mutta näiden periaatteiden kääntäminen (ei kielellinen, kuten Collins et al., 2006) verkostotyöhön puuttuu, on osittaista tai parhaillaan käynnissä Konseptin kehittely ja käsikirjoituksen muotoilu kulkevat käsi kädessä (kuten Laura Seppänen esitti avauksessa)

16 Vaivalloinen ja voimaannuttava verkostotyö konseptinmuodostuksen eri vaiheissa (Ekspansiivisen oppimisen kehä, Engeström, 1987)

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136).

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136). Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset suhteet lastensuojelussa. Vanhempien näkökulma 1 Tarja Vierula: YTM, tutkija, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto tarja.vierula@uta.fi Janus

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin ehyt katsauksia 5/2013 Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin Ammattiin opiskelevien ryhmäkeskusteluja osallisuudesta ja vaikuttamisesta Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, EHYT-katsauksia 5/2013 AMIS Arjen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Miten vanhemman mentalisaatiokykyä voidaan arvioida? MLL & Folkhälsan seminaari 21.10.2014 Marjukka Pajulo

Miten vanhemman mentalisaatiokykyä voidaan arvioida? MLL & Folkhälsan seminaari 21.10.2014 Marjukka Pajulo Miten vanhemman mentalisaatiokykyä voidaan arvioida? MLL & Folkhälsan seminaari 21.10.2014 Marjukka Pajulo Kehitetty rinnakkain: Mentalisaatio -teoriaa, käytännön työtä ja arviointimittareita -harvinaista

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Käsityksiä maanpuolustustahdosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Liisa Myyry Kiitokset Puolustusministeriön rahoittama

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ KATSAUS ANNIKA LAISOLA- NUOTIO PIRKKO MÄKELÄ-PUSA RAIJA TIAINEN SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ On kiva mennä aamulla töihin ku hymyilyttää Johdanto Työurien pidentämisen

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus

Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus Onnistuvat opit II Michael Perukangas, 7.12.2010 Sisältö 1. Miksi osallisuusselvitys on tehty?... 3 1.1. Ja miten?... 3 2. Osallisuus on kykyä ja mahdollisuutta osallistua...

Lisätiedot