ARKISTOLAITOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARKISTOLAITOS"

Transkriptio

1 TALOUSARVIOEHDOTUS ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO

2 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. tiot 1A-C, 2-3 Määrärahaa saa käyttää myös: 1) Arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien, 2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen ja 3) Yhteisrahoitteiseen toimintaan, Selvitysosa: Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. arkistolaitoksen toiminta parantaa julkishallinnon ja yksityisten yhteisöjen asiakirjahallinnon ja arkistotoimen edellytyksiä. Tavoitteena on, että viranomaisten asiakirjoista säilytään pysyvästi noin 15 %. Toiminnallinen tuloksellisuus - Arkistolaitos kehittää ja ohjaa arkistotointa siten, että julkisen sektorin asiakirjahallintoa ja arkistotointa hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Arkistolaitos määrittelee mitkä julkisen sektorin asiakirjat säilytetään pysyvästi. - Arkistolaitos säilyttää hallussaan olevat arkistoainekset tehokkaasti ja turvallisesti sekä parantaa niiden käytettävyyttä ja saatavuutta. - Arkistolaitos tarjoaa asiakkailleen monipuolista, luotettavaa ja nopeaa, maksutonta ja maksullista tietopalvelua Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Arkistolaitos kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja hyvinvointi. Maksullisen palvelutoiminnan liiketaloudellisten suoritteiden tuottotavoite on euroa. tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen arkistolaitoksen suoritteidenmaksuista (1259/2007). Momentin mitoituksessa on otettu huomioon kolmen henkilötyövuoden vähentäminen tuottavuustoimien vuoksi.

3 2 Tunnuslukuja toteutuma toteutuma toteutuma tavoite tavoite Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Arkistoainesten kokonaismäärä (hyllymetriä) Tuotokset ja laadunhallinta Tutkijakäynnit (kpl) Annetut todistukset ja selvitykset (kpl) Järjestetyt arkistot (hyllymetriä) Annettu koulutus (luentotunteja) Tehdyt tarkastukset Toiminnallinen tehokkuus Arkistoaineksen kokonaismäärä (hyllymetriä/htv) Arkistotietokannan luettelotiedot (hyllymetriä koko aineistosta %) Henkisten voimavarojen hallinta Henkilötyövuodet (kaikki) 2 232,5 228,5 238, Sairauspoissaolot (tp/htv) 15,1 12,3 11,8 < 12 < 12 1 Vuosien tunnusluvuissa ovat mukana arkistolaitokseen vuoden 2008 alusta liitettyjen Sota-arkiston ja Valtioneuvoston väliarkiston tunnusluvut 2 Näissä henkilötyövuosissa ovat mukana myös muilta kuin arkistolaitoksen toimintamenomomentilta palkatut henikötyövuodet. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen toteutuma talousarvio esitys Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot

4 3 Siirtyvät erät - siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle talousarvioesitys talousarvio tilinpäätös Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset ( 1000 euroa) Tuottavuustoimenpiteet - 66 Yhteensä - 66

5 4 LIITEMUISTIO nro 1 A Toimintamenot Käyttösuunnitelma: Palkkaukset euroa Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon VES-sopimuksen mukaisena korotuksena (1,97/3,9 %) euroa, yhteisrahoitteisena toimintana Suomen Asutuksen Yleisluettelon digitoinnista aiheutuvia palkkamenoja euroa. Tuottavuusohjelman mukaisesti palkkamenoista on vähennetty kolmen henkilötyövuoden osuutena euroa. Arkistolaitoksen arvioitu, vakinaisen henkilökunnan henkilötyövuosimäärä on 253 ja koko henkilökunnan noin 258. Toimitilavuokrat euroa Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon vuokrien indeksikorotuksien nousun osuutta euroa, Siltavuorenrannan kiinteistön piharakennuksen vuokra euroa ja Hämeenlinnan maakunta-arkiston uudisrakennuksen vuokra kahdeksalta kuukaudelta lisäyksenä euroa (mahdollinen lisätarve tämän lisäksi on euroa) ja entisen Sota-arkiston kiinteistön vuokrasopimuksen mukainen tasokorotus euroa. Mainittakoon, että arkistolaitos ei ole saanut vuosina kiinteistöjen vuokrien indeksikorotuksia ( ). Kansallisarkiston näyttelytilan korjaus- ja muutostöiden vuokravaikutukseksi esitetään lisäyksenä euroa vuositasolla. Kiinteistömenojen osuus arkistolaitoksen toimintamenoista on lähes 40 %. Kiinteistöjen sähkö- ja siivousmenot sekä muut menot on budjetoitu muihin menoihin. Muut menot euroa (sis. palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet sekä muut menot) Määrärahaesitys muodostuu seuraavista normaaleista kulutusmenoista: - IT menot euroa, - kiinteistöjen ylläpitomenot (siivous-, sähkö- ja muut menot) euroa, - kalusto- ja laiteinvestoinnit euroa, - muut kulutusmenot euroa Määrärahan lisäykset: - Hämeenlinnan maakunta-arkiston uudisrakennuksen irtokalusteet ja laitteet euroa sekä arkistoaineiston muuttokustannukset euroa.

6 5 Muista kuin Hämeenlinnan maakunta-arkiston uudisrakennuksen kalusto- ja laitehankinnoista ovat tärkeimmät muiden maakunta-arkistojen kaluston ja laitteiden uusiminen, erityisesti turvatekniikkahankinnat, tutkijatilakalusteiden uusimiset ja karttalaatikostojen hankinta. Sähköisten aineistojen hallinnan hankkeet euroa Kaksi vuotta toiminut VAPA-hanke on jatkoa Sähke-hankkeelle, joka on valmistunut vuonna VAPA-hankkeelle on vuosien talousarvioissa osoitettu rahoitusta 1,2 milj. euroa. Kehyksissä on vuoden 2008 rahoitusosuutena euroa. (Liitemuistio nro 3) Venäjä-hanke euroa (tai mom ) Määrärahalla on tarkoitus rahoittaa Venäjältä hankittavia Suomea koskevien asiakirjojen mikrofilmijäljenteitä. Hankinta on tarkoitus toteuttaa valmistuneen selvityksen mukaisessa laajuudessa ja aikataulussa. Hankinta on aloitettu vuonna 2007 ja se jakaantuu usealle vuodelle. Digitointi euroa Arkistolaitoksen digitointia toteutetaan opetusministeriön koordinoinnin ja arkistolaitoksen digitointistrategian mukaisesti.

7 6 LIITEMUISTIO nro 1 B Arkistolaitoksen tulot TP 2007 TA 2008 TAE 2009 Tulot maksullisesta euroa euroa euroa palvelutoiminnasta Muut tulot (yhteisrahoitteinen toiminta) Maksullisen toiminnan tulot perustuvat opetusministeriön asetukseen (1259/2007) arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista. Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot ovat ulkopuolisia tuloja Suomen Asutuksen Yleisluettelon digitointihanketta varten.

8 7 LIITEMUISTIO nro 1 C Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Julkisoikeudelliset suoritteet Tuotot Yhteensä Kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus % Liiketaloudelliset suoritteet Tuotot Yhteensä Kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus %

9 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen tukemiseen (arviomääräraha) Liitemuistio nro Momentille myönnetään euroa yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain (1006/2006) mukaisiin menoihin. Työväen arkiston uusien toimitilojen käyttöön otto ajoittunee vuoteen Niiden kustannusvaikutuksesta ei ole vielä tietoa.

10 9 LIITEMUISTIO nro Yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain (1006/2006) mukaiset menot TA 2007 TA 2008 TAE euroa 1000 euroa 1000 euroa Pysyväisluonteinen valtionavustus Vuoden aikana maksettavat lopullisen valtionavun ja ennakon erotukset 186 Kertaluonteinen harkinnanvarainen valtionavustus Yhteensä Määrärahan korotuksessa on otettu huomioon, että henkilöstömenot (palkkojen yleiskorotuksesta johtuen) ja kiinteistömenot nousevat 2 prosentilla edellisen vuoden tasosta. 2 Yksityisten keskusarkistojen (ns. 80 %:n arkistojen) audiovisuaalisen aineiston digitointiprojektiin, jonka kartoitusprojekti suoritettiin vuonna 2007.

11 10 Liitemuistio nro 3 SÄHKÖISTEN AINEISTOJEN HALLINNAN HANKE Arkistolaitos on strategiansa mukaisesti kehittänyt sähköisen asioinnin mahdollistavaa toimintaympäristöä julkaisemalla SÄHKE-normin, toteuttamalla sähköisen aineiston vastaanottopalvelun (VAPA)-määritykset sekä käynnistämällä sähköisen arkistonmuodostuksen projektin. Arkistolaitos on myös sähköistänyt tietopalveluitaan erityisesti VAKKAprojektissa Parantaakseen sähköisten aineistojen kokonaisuuden hallintaa julkishallinnossa ja vahvistaakseen asemaansa sähköisen asioinnin kansallisena toimijana arkistolaitos on asettanut lukien sähköisten aineistojen hallinnan hankkeen, jonka tehtävänä on toteuttaa sähköisen arkistonmuodostuksen ja säilyttämisen kokonaisuus, joka koostuu kahdesta tehtäväalueesta: 1) Sähköisen arkistonmuodostuksen (eams) tehtäväalue Tehtäväalueen tavoitteena on määritellä julkishallinnossa noudatettavat, asiakirjan elinkaaren hallintaan perustuvat yhdenmukaiset arkistonmuodostuksen periaatteet, joita tukevat tarkoituksenmukaiset tietotekniset ratkaisut. 2) Sähköisten aineistojen säilyttämisen ja tietopalvelun tehtäväalue (laajennettu VAPA) Tehtäväalueen toiminnot rahoitetaan valtion talousarviossa vuosille myönnetyistä määrärahoista sähköisen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) toteutukseen. Tehtäväalueella hankkeen tulee valmistella arkistolaitoksen toimintaa tukeva sähköinen asiakirjahallinnon kokonaistietojärjestelmä, joka palvelee tehokkaasti arkistolaitoksen strategisia ja toiminnallisia tavoitteita. Lisäksi hankkeen tulee: - saattaa VAPA-määritykset ajan tasalle - valmistella aineistojen siirron lupaprosessin siirtäminen sähköiseen toimintaympäristöön - toteuttaa sähköisten aineistojen pysyväissäilyttämisen standardoinnin arviointi - toteuttaa VAKKA-arkistotietokannan evaluointi osana sähköisten tietopalveluiden kehittämistä - osallistua Teknillisen korkeakoulun vastuulla olevaan Älykkäät yhteisölliset palvelut (Semanttinen Web 2.0 projekti)-tutkimushankkeeseen - toteuttaa arkistolaitoksen antaman SÄHKE-normin päivitys. Sähköisten aineistojen hallinnan hanke on sijoitettu Kansallisarkiston tietopalvelun vastuualueelle ja sen toimikausi on HANKKEEN TAVOITE JA TULOKSET

12 11 Hankkeen tavoitteena on tuottaa arkistolaitokselle tietoteknologiaan perustuvia palveluita ja tuotteita, jotta arkistolaitos pystyy entistä paremmin tuottamaan sille arkistolaitossa asetettuja tavoitteita. Hankkeen tuloksena arkistonmuodostajille voidaan tarjota sähköisen asioinnin kokonaisuus, joka ulottuu sähköisestä arkistonmuodostuksesta asiakirjojen hävittämiseen, asiakirjojen arkistolaitokseen siirtoon ja pysyvään säilyttämiseen saakka. Viime kädessä hankkeen tulokset tukevat arkistolaitoksen sähköisten tietopalveluiden tuottamista. Hankkeen tuloksia voidaan ja pitää hyödyntää kaikissa arkistolain 1 luvun tarkoittamissa arkistonmuodostajissa. Hankkeen myötä arkistolaitoksella on tavoitteidensa saavuttamiseksi arkistonmuodostajille kohdennettu yhteinen toimintamalli, joka kattaa sähköisen asiakirjahallinnon kokonaisuuden asiakirjan synnystä pysyvän säilyttämiseen sakka. Tavoitteena on, että arkistolaitos vastaa koko julkisessa hallinnossa toimintamallin ylläpidosta ja edelleen kehittämisestä. Arkistolaitos vastaa myös kokonaisuutta tukevien tietojärjestelmien toimintakunnosta siten, että arkistolaitos hankkii tekniset palvelut julkisen hallinnon yhteisten IT linjausten pohjalta. Sähköisten aineistojen hallinnan hankkeessa on lisäksi luotu jatkokehittämisen pohjaa, erityisesti julkisen hallinnon tietoarkkitehtuurin rakentamiselle osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria. Tietoarkkitehtuuri mahdollistaa asiakirjahallinnon edelleen kehittämistä, erityisesti tukemaan palvelu- ja toimintaprosessien sähköistämistä. Hankkeen tuloksia on myös arvioitava arkistolain muuttamisen näkökulmasta. Tavoitetilassa vuonna 2010 On olemassa arkistolaitoksen toimintaa tukeva sähköinen asiakirjahallinnon kokonaistietojärjestelmä, joka tehokkaasti palvelee arkistolaitoksen toiminnallisia tavoitteita asiakirjojen synnystä niiden arkistolaitokseen siirtämiseen ja säilyttämiseen sekä arkistolaitoksen tietopalveluiden tukemiseen saakka. Arkistolaitos on keskeinen toimija sähköisen asiakirjahallinnon ohjaajana, sähköisen säilyttämisen toimijana sekä laadukkaiden verkkopalveluiden tarjoajana kuin myös julkisen hallinnon sähköisen asioinnin toimijana Tietojärjestelmien tekninen ylläpito ja hallinnointi hoidetaan valtion ja julkisen hallinnon yleisten IT- linjausten mukaisesti Arkistolaitoksella on käytössään ja tarjottavana koko julkiselle hallinnolle seuraavat palvelut: Sähköinen tiedonohjauksen järjestelmä (eams/toj). Pysyvästi sähköisesti säilytettävien aineistojen tietojärjestelmän, joka sisältää myös vastaanottopalvelun ja on integroitu tiedonohjauksen järjestelmään (VAPA).

13 12 Arkistolaitos pystyy omissa sähköisissä tietopalveluissaan hyödyntämään arkistonmuodostajien rakentamia tietopalveluita. Tietojärjestelmät muodostavat saumattoman asiointikokonaisuuden, joka tarjotaan julkisen hallinnon toimijoiden käyttöön Arkistolaitos vastaa asiakirjahallinnon kansallisena toimijana julkisen hallinnon tehtävien hoitamiseen tarvittavasta sähköisestä tiedonohjauksesta (eams/tos) ja sähköisestä kokonaisuudesta asiakirjan synnystä, aineiston siirtämisestä pysyvään säilyttämiseen sekä sähköisesti pysyvästi säilytettävän aineiston tietopalvelusta. ARKISTOLAITOKSEN TOIMIVALTA Sähköisten aineistojen hallinnan hanke pohjautuu arkistolaissa arkistolaitokselle määrättyihin tehtäviin. Arkistolain 6 nojalla arkistoon kuuluvat asiakirjat, jotka ovat saapuneet arkistonmuodostajalle sen tehtävien johdosta tai syntyneet arkistonmuodostajan toiminnan yhteydessä. Arkistolain 8 nojalla arkistonmuodostajan on määrättävä, miten sen arkistotoimen suunnittelu, vastuu ja käytännön hoito järjestetään. Tehtävä koskee myös kuntasektoria. Arkistonmuodostajan on määrättävä tehtävien hoidon tuloksena kertyvien asiakirjojen säilytysajat ja -tavat sekä ylläpidettävä niistä arkistonmuodostussuunnitelmaa. Asiakirjojen säilytysaikoja määrättäessä on otettava huomioon, mitä niistä on erikseen säädetty tai määrätty. Arkistolaitos määrää, mitkä asiakirjat tai asiakirjoihin sisältyvät tiedot säilytetään pysyvästi. Arkistolain 7 nojalla arkistotointa on hoidettava siten, että se tukee arkistonmuodostajan tehtävien suorittamista sekä yksityisten ja yhteisöjen oikeutta saada tietoja julkisista asiakirjoista, että yksityisten ja yhteisöjen oikeusturva samoin kuin tietosuoja on otettu asianmukaisesti huomioon ja että yksityisten ja yhteisöjen oikeusturvaan liittyvien asiakirjojen saatavuus on varmistettu sekä että asiakirjat palvelevat tutkimuksen tiedon lähteinä. Arkistotoimen vaatimukset on otettava huomioon arkistonmuodostajan tieto- ja asiakirjahallinnossa. HANKKEEN VAIHEISTUS JA RAHOITUS Sähköisten aineistojen hallinnan hanke (SAHA) koostuu arkistolaitoksen sähköisten palveluiden neljästä peruspilarista: SÄHKE normi, asiakirjojen sähköinen vastaanottopalvelu (VAPA) sekä sähköinen arkistonmuodostus (eams) sekä sähköisten tietopalveluiden arkistotiekanta (VAKKA). Hankkeen toteutus jaetaan kolmeen, toisiaan tiivisti tukevaan vaiheeseen. 1) Sähköisen arkistonmuodostuksen ja säilyttämisen kokonaisuuden täsmentäminen Kokonaisuuden täsmentämisen pohjana ovat yhtäältä arkistolaitoksen SÄHKE normi sekä sähköisen aineiston vastaanottopalvelun (VAPA) määritykset sekä toisaalta sähköiseen asiakirjahallintaan ja säilyttämiseen liittyvät muut julkisen hallinnon hankkeet.

14 13 Tavoitteena on muodostaa sähköisen asiakirjahallinnon, joka sisältää myös sähköisen pitkäaikaissäilyttämisen, kokonaiskuva. Kokonaisuutta tarkastellaan pääministeri Matti Vanhasen I hallituksen asettaman tietoyhteiskuntaohjelman tekemien linjausten (KuntaTIME) pohjalta. Kokonaiskuva on pohjana niin sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman (eams) kuin sähköisen säilyttämisen projekteille. 2) Arkistonmuodostussuunnitelmien sähköistäminen (eams) Tavoitteena on arkistonmuodostussuunnitelman sähköistäminen siten, että se tehokkaasti tukee arkistonmuodostajien toimintaa ja arkistonmuodostusta sekä asiakirjan koko elinkaaren hallintaa pysyvään säilyttämiseen saakka. 3) Sähköinen säilyttäminen Vuosi 2008 Tavoitteena on, että sähköinen säilyttäminen on kiinteä osa arkistonmuodostuksen kokonaisuutta. Sähköinen säilyttäminen koostuu siten palveluprosessien tiedonohjauksesta (TOS), tietojärjestelmien asiakirjojen operatiivisen vaiheen säilyttämisestä, väliarkistoinnista, joka voidaan toteuttaa ns. dokumentinhallinnan tietojärjestelmillä sekä asiakirjojen pysyvästä säilyttämisestä. Arkistolaitoksen tehtävän on vasta arkistonmuodostuksen (tiedonohjauksen) ohjaamisesta eams projektin tavoitteiden ja toteutusten mukaisesti sekä pysyvästä säilyttämisestä VAPA- projektin ja sen tarkennusten pohjalta. Ratkaisuilla pitää kuitenkin olla selvät rajapinnat ja liittymät kaikkiin sähköisen säilyttämisen osa-alueisiin. Arkistolaitos toteuttaa sähköisen säilyttämisen ratkaisua erityisesti pysyvän säilyttämisen näkökulmasta, mutta em. tavoitteen saavuttamiseksi on tehtävä tiivistä yhteistyötä julkisen hallinnon eri toimijoiden kanssa. Talousarvioissa vuosille on arkistolaitokselle myönnetty yhteensä euroa VAPA-hankkeeseen. Vuonna 2008 on käytettävissä euroa sekä edelliseltä vuodelta siirtynyttä siirtomäärärahaa noin euroa. Rahoitusta on suunniteltu käytettäväksi seuraavasti (2008): konsultointi euroa Palkat euroa Tietotekniset kulut euroa Muut kulut euroa Määrärahalla toteutetaan seuraavat tehtävät: - VAPA-määritysten ajan tasalle saattaminen - valmistella aineistojen siirron lupaprosessin siirtäminen sähköiseen toimintaympäristöön - toteuttaa sähköisten aineistojen pysyväissäilyttämisen standardoinnin arviointi - toteuttaa VAKKA- arkistotietokannan evaluointi osana sähköisten tietopalveluiden kehittämistä - osallistua Teknillisen korkeakoulun vastuulla olevaan Älykkäät yhteisölliset palvelut (Semanttinen Web 2.0 projekti)-tutkimushankkeeseen

15 14 Vuodet toteuttaa arkistolaitoksen antaman SÄHKE-normin päivitys. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaan yhteensä euroa VAPA-rahoitusta, jota on suunniteltu käytettäväksi seuraavasti: Konsultointi euroa Palkat euroa Tietotekniset kulut euroa Muut kulut euroa Lopulliset kustannukset ja kustannusten jako riippuu julkisen hallinnon yhteisten IT ratkaisuiden linjauksista ja päätöksistä. Palvelun käyttöönotossa ja käytön kustannuksissa hyödynnetään ja kehitetään julkisen hallinnon yhteisiä rahoitusmalleja. Yhteenvetona todettakoon, että SAHA hankkeessa edetään vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa lähdetään liikkeelle yhteistyössä kunnallisten viranomaisten kanssa (Arkistolain mom.2) ja toisessa vaiheessa, osittain samanaikaisesti valtion virastojen ja laitosten kanssa (Arkistolain mom.1). Hankkeessa tarkennetaan sähköisen asiakirjahallinnon kokonaisuus, kehitetään sähköinen tiedonohjauksen suunnitelma ja järjestelmä (TOJ) sekä toteutetaan asiakirjojen sähköisen pitkäaikaissäilyttämisen tietojärjestelmä. Hankkeessa luodaan pohjaa myös sähköisen asiakirjahallinnon jatkokehittämiselle osana kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä. Hankkeen tuloksen syntyy koko julkisen hallinnon yhteinen sähköinen asiakirjahallinnon toimintamalli, jonka ylläpito ja edelleen kehittämistä vastaa arkistolaitos. Hankkeen tuomat uudet ratkaisut otetaan huomioon arkistolain uudistamistyössä. HANKKEESEEN SISÄLTYVÄT TEHTÄVÄT SÄHKE normin päivitys SÄHKE normi muodostaa koko sähköisen asiakirjahallinnon perustan. Normi vanhenee vuoden 2008 lopulla, joten sen päivittäminen on tarkoituksenmukaista tehdä osana sähköisten aineistojen hallinnan hanketta. Sähköisten aineistojen lupaprosessin sähköistäminen Lupaprosessi on keskeinen osa sähköisen aineistojen hallinnan kokonaisuutta, joten prosessin sähköistäminen on tarkoituksenmukaista tehdä osana sähköisten aineistojen hallinnan hanketta. Sähköisen säilyttämisen standardoinnin selvitys Kansainvälisesti on olemassa mm. Moreq 2 hanke, jossa on eurooppalaisella tasolla mietitty pysyvän sähköisen säilyttämisen ratkaisuja ja niissä käytettäviä standardeja. Onkin tarkoituksenmukaista yhtäältä varmistaa, että SÄHKE normi on otettu huomioon kansainvälisessä kehityksessä ja toisaalta SÄHKE normi on eurooppalaisen standardoinnin kanssa

16 15 yhteensopiviva. Standardoinnin arviointi onkin tarkoituksenmukaista tehdä osana sähköisten aineistojen hallinnan hanketta. Mikäli opetusministeriö käynnistää pitkäaikaissäilyttämisen kehittämishankkeen ja sijoittaa sen Kansallisarkiston toteutettavaksi, standardointia on arvioitava tiiviissä yhteistyössä uuden kehittämishankkeen kanssa. Semantic Web 2.0 Älykkäät yhteisölliset palvelut eams toiminnallisuus edellyttää tavoitetilassa tietojärjestelmien toiminnallisuuksien ja metatietoarvojen tallentumisen automatisointia ja tietoarkkitehtuurin yhdenmukaistaminen tiedon hallinnan käsitteiden yhdenmukaistaminen. Arkistolaitos on osallisena Helsingin teknisen korkeakoulun vetämää otsikossa mainittua isoa konsortiota, johon on saatu myös Tekes rahoitusta. Onkin tarkoituksenmukaista, että arkistolaitos osallistuu em. hankkeeseen osana sähköisten aineistojen hallinnan hanketta. VAKKA evaluointi JATKOKEHITÄMINEN Evaluoinnissa arvioidaan arkistolaitoksen arkistotietokantaa erityisesti arkistolaitoksen tietopalveluiden näkökulmasta. VAKKA käsittää pääsääntöisesti olemassa olevan paperiarkiston sisältöä. VAPA järjestelmä mahdollistaa hallinnossa sähköisesti syntyvien asiakirjojen liittämisen myös arkistolaitoksen tietopalveluun periaatteessa reaaliaikaisesti. VAKKA evaluoinnissa onkin syytä arvioida sähköisen aineiston saatavuuden vaikutusta myös VAKKA palvelun kehittämiseen. Evaluointi on siis oleellinen osa myös sähköisten tietopalveluiden kehittämistä. Arkistolain 14 mukaan pysyvästi säilytettävien asiakirjojen siirto ei koske kunnallisia viranomaisia. Sähköisten aineistojen hallinnan hankkeessa lähtökohtana siis on koko asiakirjahallinnon kokonaisuus asiakirjan synnystä sen pysyvään säilyttämiseen saakka. Nykyinen tietoteknologia mahdollistaa koko asiakirjan elinkaaren huomioonottamisen ja järjestämisen koko julkisen hallinnon näkökulmasta. Onkin arvioitava nykyisen arkistolainsäädännön muuttamista siten, että lain 14 sitoisi jatkossa myös kunnallisia viranomaisia. Samalla olisi myös arvioitava tietoteknologian ja toimintaympäristön yleisen muutoksen vaikutukset arkistolain uudistamiseksi.

ARKISTOLAITOS

ARKISTOLAITOS 10.2.2014 AL/17418/00.01.00/2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2015 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS

TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.60.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 557 000 euroa. tiot 1A-C

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

18.2.2004 (EI JULKINEN) TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 29.88. ARKISTOLAITOS

18.2.2004 (EI JULKINEN) TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 29.88. ARKISTOLAITOS 18.2.2004 (EI JULKINEN) TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 29.88. ARKISTOLAITOS Helsinki 2004 29.88 Arkistolaitos 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS Kansallisarkisto

TALOUSARVIOEHDOTUS Kansallisarkisto 28.2.2017 AL/19343/00.01.00/2016 JULKINEN 10.8.2017 TALOUSAVIOEHDOTUS 2018 TALOUSAVIO 2018 1 n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 276 000 euroa. tiot

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tiede

Talousarvioesitys Tiede 88. Tiede Suomen Akatemian momenteilta 29.88.50 ja 29.88.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin saa vuonna hyväksyä sitoumuksia 205 590 000 euron arvosta. Tieteellisten seurain valtuuskunnalle voidaan edelleen

Lisätiedot

Opetusministeriö /210/2007 OPETUSMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN TULOSSOPIMUSTA TÄYDENTÄVÄ SOPIMUS VUODEKSI 2009

Opetusministeriö /210/2007 OPETUSMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN TULOSSOPIMUSTA TÄYDENTÄVÄ SOPIMUS VUODEKSI 2009 Opetusministeriö 7.1.2009 50/210/2007 OPETUSMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN TULOSSOPIMUSTA 2007 2009 TÄYDENTÄVÄ SOPIMUS VUODEKSI 2009 ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTAAJATUS Arkistolaitos on asiantuntija ja palveluorganisaatio,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2017 1 (5) 441 Asiakirjahallinnon periaatteet ja johtavan viranhaltijan nimeäminen HEL 2017-004408 T 00 01 00 Päätös päätti hyväksyä Helsingin kaupungin asiakirjahallinnon

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009 Liite 1 Keskeisiä käsitteitä Aineisto Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosesseissa tuotettu kokonaisuus (metatiedot ja tiedostot).

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2004. 88. Tiede

Asiakirjayhdistelmä 2004. 88. Tiede 88. Tiede Suomen Akatemian momenteilta 29.88.5 ja 29.88.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin saa vuonna 24 hyväksyä sitoumuksia 172 59 euron arvosta. Tieteellisten seurain valtuuskunnalle voidaan edelleen

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tiede

Talousarvioesitys Tiede 88. Tiede Suomen Akatemian momenteilta 29.88.50 ja 29.88.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin saa vuonna hyväksyä sitoumuksia 175 590 000 euron arvosta. Tieteellisten seurain valtuuskunnalle voidaan edelleen

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä Tiede

Asiakirjayhdistelmä Tiede 88. Tiede Suomen Akatemian momenteilta 29.88.50 ja 29.88.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin saa vuonna hyväksyä sitoumuksia 205 590 000 euron arvosta. Tieteellisten seurain valtuuskunnalle voidaan edelleen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja arkistolaitos ovat sopineet arkistolaitoksen toiminnalle

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Talousarvio 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto S e l v i t y s o s a : Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 2 (9) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2006 Tilastokeskuksen vuoden 2006 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 75 000

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä Tiede

Asiakirjayhdistelmä Tiede 88. Tiede Suomen Akatemian momenteilta 29.88.50 ja 29.88.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin saa vuonna 2003 hyväksyä sitoumuksia 148 090 000 euron arvosta. Tieteellisten seurain valtuuskunnalle voidaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö 18.11.2005 1/6 Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö Tampereen yliopiston hallitus 18.11.2005 hyväksynyt Kansleri 7.12.2005 vahvistanut Yliopiston arkistotoimi 1 Tampereen yliopiston arkistotoimessa

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistoalan tarjoamat työmahdollisuudet

Asiakirjahallinnon ja arkistoalan tarjoamat työmahdollisuudet Asiakirjahallinnon ja arkistoalan tarjoamat työmahdollisuudet Tampereen yliopisto, työelämäpäivä 24.4.2012 Kehittämispäällikkö Armi Helenius, Kansallisarkisto Alan keskeiset työtehtävät Arkistotoimea ja

Lisätiedot

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma ----- 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 549 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut,

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 Korjattu 2.4.2008 Asiakirja ei ole julkinen ennen valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen julkistamista, joka

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 (Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki Rauhankatu, Hämeenlinna,

Lisätiedot

LUONNOS Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä

LUONNOS Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä JUHTA 7.2.2017 Johtaja Hannu Sirén Huomioon otettavia periaatepäätöksen ulottuvuuksia 1. Sähköinen

Lisätiedot

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 300 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin

Lisätiedot

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään Suomen arkistot Suomessa on hyvin monentyyppisiä arkistoja, suurin osa on julkisin varoin ylläpidettyjä, mutta myös yksityisin varoin mm. säätiö- tai yhdistysmuotoisia arkistoja on olemassa Arkistointia

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VERO VEROHALLINTO 3.4. tehdyt VEROHALLINNON TALOUSARVIOEHDOTUS 2 12. ja 28. muut talousarviotilit Kehykset vuodelle (1000 ) 2008 toteuma TAE TAE 12. Sekalaiset tulot 12.28.11 Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 902 000 euroa. Nettobudjetoitavina tuloina otetaan huomioon myös EU:lta saatavat tulot.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 902 000 euroa. Nettobudjetoitavina tuloina otetaan huomioon myös EU:lta saatavat tulot. Kuluttajaviraston talousarvioehdotus vuodelle VAIHTOEHTO 1: 01. (32.40.01) Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 902 000 euroa. Nettobudjetoitavina

Lisätiedot

JOROISTEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

JOROISTEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE JOROISTEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty x.x.20xx Voimaan x.x.20xx YLEISTÄ 1 Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata Joroisten kunnan asiakirjahallintoa, arkistonmuodostusta ja arkistonhoitoa.

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Puollatko SAPA-palvelukokonaisuuden

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2010

Talousarvioehdotus vuodelle 2010 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 20. Innovaatipolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen 07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v)

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto, vuosi 2010-2012 13.06.2013 Arkistolaitos Sivu 1(5)

Tilinpäätöskannanotto, vuosi 2010-2012 13.06.2013 Arkistolaitos Sivu 1(5) 1. TULOKSELLISUUS JA TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Arkistolaitos on tehtävänsä mukaisesti varmistanut kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilymisen ja niiden käytettävyyden, edistänyt

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2003 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 300 000

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) 27.5.2016 27.5.2016 1 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 18.2.2004 ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008 HELSINKI 2004 SISÄLTÖ Sivu TOIMINTA-AJATUS 1 TULOSTAVOITTEET 1 1. Arkistotoimen yleinen kehittäminen ja ohjaus 1 2. Arkistoaineksen säilyttäminen

Lisätiedot

Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto

Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto 1. Tausta Kunnallisten viranomaisten ja toimielinten on arkistolain nojalla määrättävä tehtävien hoidon

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 346 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) eläinlääkintävahinkojen

Lisätiedot

01. Sosiaali- ja terveysministeriö

01. Sosiaali- ja terveysministeriö 01. Sosiaali- ja terveysministeriö S e l v i t y s o s a : Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja ohjaa sosiaaliturvan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä ja toimintapolitiikkaa.

Lisätiedot

1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 3. ARKISTONMUODOSTUS JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY... 4

1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 3. ARKISTONMUODOSTUS JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY... 4 1(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 2. ARKISTOTOIMI JA ASIAKIRJAHALLINTO... 2 2.1. Arkistotoimen tehtävät ja tavoitteet... 2 2.2. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Arkistolainsäädännön uudistuksen nykytila Maaret Botska, kehityspäällikkö, arkistotoimi ja asiakirjahallinto, diat 1-10

Arkistolainsäädännön uudistuksen nykytila Maaret Botska, kehityspäällikkö, arkistotoimi ja asiakirjahallinto, diat 1-10 Arkistolainsäädännön uudistuksen nykytila 9.9.2015 Maaret Botska, kehityspäällikkö, arkistotoimi ja asiakirjahallinto, diat 1-10 Arkistolainsäädännön uudistaminen, 19.3.2013-30.04.2015-19.3.2013 asetetun

Lisätiedot

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 1 POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 3. ASIAKIRJAHALLINNON ORGANISOINTI JA VASTUUT...2 3.1. Asiakirjahallintoa johtavan viran-/toimenhaltijan

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty: Kaupunginhallitus 5.10.2009 322 1. Toimintaohjeen soveltaminen Tässä ohjeessa annetaan kaikille kaupungin toimintayksilöille

Lisätiedot

KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty: Maakuntahallitus 17.6.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI 3 3 ORGANISOINTI, TOIMIVALTA, VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009

ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 24.2.2005 ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 KANSALLISARKISTO S I S Ä L T Ö sivu 1 1 JOHDANTO 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 2 3 ARKISTOLAITOKSEN STRATEGINEN SUUNNITELMA 3 4 TOIMINNAN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2004 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 1 KAIKKI MOMENTIT YHTEENSÄ LAPIN POLIISILAITOS Selite 2013 2014 2015 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten ja päiväkotien perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (29.01, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 510 000 euroa. S e l v i t y s o s a : 1.1.2015 toimintansa

Lisätiedot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 17.9.2013 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Arkistolaitos Mitä tarkoittaa sähköinen

Lisätiedot

Talousarvioesitys Valtion alue- ja paikallishallinto

Talousarvioesitys Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla

Lisätiedot