Opinnollistamisen työkaluja: taulukoitu opetussuunnitelma & osaamistodistukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinnollistamisen työkaluja: taulukoitu opetussuunnitelma & osaamistodistukset"

Transkriptio

1 Opinnollistamisen työkaluja: taulukoitu opetussuunnitelma & osaamistodistukset Valtakunnalliset työpajapäivät Vaasa Pirjo Kovanen Ammattiosaamista välityömarkkinoilta -projekti

2 Onko tehtävänäsi lisätä asiakkaasi osaamista, parantaa työllistymisen edellytyksiä tai edistää työllistyvyyttä avoimille työmarkkinoille? Teetkö osaamiskartoituksia tai suunnitteletko koulutus- tai työelämäpolkuja? Kaipaatko konkreettisia valmennustoiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin apuvälineitä? Mietitkö, miten toiminnan vaikuttavuuden saisi paremmin esiin? Jos vastasit myöntävästi, OSSU - osaamisen tuottamisen ja kerryttämisen opetussuunnitelmapohjainen suunnittelutyökalu - on sinua varten!

3 OSSU perustuu OPS:n -perusteisiin, miksi? Syrjäytymistä parhaiten ehkäisevät toimenpiteet = työllistymistä edistävät toimenpiteet = työelämäosaamista lisäävät toimenpiteet Niin työpajojen kuin ammatillisten oppilaitoksienkin tarkoitus on kehittää yksilöiden valmiuksia suhteessa työelämän tarpeisiin, puhutaan OSAAMISESTA! Ainoa valtakunnallinen järjestelmä, josta käsin näitä valmiuksia ja tarpeita voidaan tunnistaa ja todentaa kattavasti niin yksilön, työelämän kuin siinä välissä toimivien ammatillisten oppilaitosten ja pajojen näkökulmasta löytyy OPETUSSUUNNITELMISTA. Valtakunnalliset tutkinnon perusteet ammatillisten perustutkintojen tasolla luovat kartan juuri siitä osaamisesta, mitä ensikertaa työelämään astuvalta odotetaan, jotta hänet voidaan työllistää palkkaperusteiseen työhön, eli hänelle voidaan maksaa vähintään alan työehtosopimuksen palkkaluokan mukaista palkkaa, jolloin yksilölle syntyy mahdollisuus oman elämän mahdollisimman itsenäiseen hallintaan.

4 Yksinkertaisesti Työpajoilla tehtävä työ Se, mitä OPS kuvaa = = Työnantajien toiveet/ vaatimukset alalle työllistyvälle = Ammattioppilaitoksissa kertyvä osaaminen Ammatillista osaamista kertyy erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten työpajoilla, työtoiminnassa, työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Opetussuunnitelmien avulla osaaminen tehdään näkyväksi, tunnistettavaksi ja tunnustettavaksi.

5 OSSU tukee työpajojen ja muiden työvaltaisten oppimisympäristöjen opinnollistamista Opinnollistamisessa pajan työtehtäviä vertautetaan valtakunnallisissa ammatillisten tutkintojen (opetussuunnitelmien) perusteissa ilmaistuihin työelämäosaamisiin Opinnollistamisen perustarkoituksena on asiakkaan aiemmin karttuneen osaamisen selvittäminen ja ammatillisen osaamisen lisääntyminen työssä valmentautumisen aikana, tämän osaamisen tunnistaminen ja sen dokumentointi osaamistodistukseen Opinnollistamisen myötä pajalla kerrytetty osaaminen tehdään näkyväksi oppilaitosten ja työelämän kanssa yhteisellä käsitteistöllä valmentautujalle ja työpajalle sekä ammatillisille oppilaitoksille, työnantajille ja lähettäville tahoille

6 Opinnollistamisprosessi ja OSSU käytössä Tunnistetaan oppimisympäristö käyttämällä OSSU osaamiskarttatyökalua. Tunnistetaan fyysisen ympäristön (tilat, koneet, laitteet jne.), ohjauksen sekä tukitoimenpiteiden kokonaisuudesta muodostuvat mahdollisuudet osaamisen kerryttämiseen ja sen esteettömyyteen.

7 Oppimisympäristön tunnistamisen tuloksena luodaan paikalliset työkalut toiminnan kuvaamiseen Toimintaympäristökohtainen OSSU -kartta kertoo työelämän ja ammatillisen koulutuksen kanssa yhtenäisellä kielellä, mitä ko. ympäristössä tehdään ja mitä osaamista siellä voi kertyä Oppimisympäristö tulee yhteismitalliseksi ja vertailukelpoiseksi muihin oppimisympäristöihin nähden Oppimisympäristö tulee näkyväksi ja markkinoitavaksi Erilaisia oppimisympäristöjä voidaan hyödyntää erilaisten oppijoiden tarpeisiin ja etsiä kohdennetusti asiakkaalle soveltuvia toimenpiteitä

8 Osaamistodistus/ Word Prosessi jatkuu laatimalla valmennusprosessin arvioinnin ja seurannan välineet sekä osaamistodistuspohja Työelämävalmiuksien arviointilomakkeisto sisältää ohjaajan version ja valmentautujan version itsearviointiin sekä osaamistodistuspohjat kertyneen osaamisen dokumentointiin Näitä välineitä on tarkoitus käyttää suunnitelmallisen toiminnallisen jakson toteutuksessa alkuarvioinnissa, valmennuksen suuntaamisessa ja seurannassa ja lopulta osaamistuloksen dokumentoinnissa osaamistodistukseen

9 Elämänhallinnallisten valmiuksien tunnistaminen ja suunnitelmallinen tukeminen Oppimisympäristön tunnistamista voidaan laajentaa niin tahdottaessa myös varsinaisia työelämätaitoja edeltävien elämänhallinnallisia taitoja kerryttävien toimintojen analysointiin koulutuksen kanssa yhtenäiseltä perustalta Näin saadaan OSSU apuvälineet myös elämänhallintaa valmentavien toimenpiteiden suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin Tässä prosessissa voi hyödyntää ammatilliseen koulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (OHVA) sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen, valmentava 1:n (VAKU) opetussuunnitelmapohjaista OSSUa.

10 Pieni opinnollistamistehtävä Tervehdi vierustoveriasi iloisesti, sillä hän on yhteistyökumppanisi vähintään seuraavan 10-15min ajan (voitte vaihtaa samalla myös käyntikortteja myöhempää yhteistyötä ajatellen). Kohta tähän ilmestyy näkyville asiakkaiden avustaminen (10ov) - opinto/ työelämäkokonaisuuden osaamiset Valitse yhteistyöparisi kanssa tehtäväksi toinen seuraavista: 1. Osaamiskartoitus: parisi on hakeutumassa (aikuisten leikisti) työtehtäviin, jossa ko. osaamista tarvitaan. Kartoittakaa yhdessä keskustellen tämän hetkinen osaaminen suhteessa asiakkaiden avustamisen osaamisodotuksiin ja miettikää, mitä osaamista voisi vielä kartuttaa. (Ehkäpä löydätte myös loistoideoita, miten näitä osaamisia voisi hankkia myös muutoin kuin osallistumalla alan ammatilliseen koulutukseen ) 2. Oppimisympäristön tunnistaminen: Keskustele parisi kanssa oman työympäristösi mahdollisuuksista tuottaa ammattitaitoa asiakkaiden avustamisen osalta. Miten työympäristösi fyysinen ympäristö, ohjausresurssit sekä tukitoimenpiteiden kokonaisuus, edesauttavat ko, osaamisen kertymistä? Asiakkaiden avustaminen

11 OSSU:t ammatillisen osaamisen kertymiseen tähtäävän valmennuksen/ koulutuksen pohjaksi: Autoala (6 tutkintonimikettä: ajoneuvoasentaja, autokorinkorjaaja, automaalari, automyyjä, varaosamyyjä, pienkonekorjaaja) Hotelli-, ravintola- ja cateringala (3 tutkintonimikettä: tarjoilija, vastaanottovirkailija, kokki) Kiinteistöpalveluala (2 tutkintonimikettä: kiinteistönhoitaja, toimitilahuoltaja) Kone- ja metalliala (9 tutkintonimikettä: koneistaja, levyseppähitsaaja, koneenasentaja, työvälinevalmistaja, hienomekaanikko, automaatioasentaja, kunnossapitoasentaja, valaja, valumallinvalmistaja) Kotityö- ja puhdistuspalvelujen ala (2 tutkintonimikettä: kodinhuoltaja, toimitilahuoltaja) Kuvallisen viestinnän ala (3 tutkinnon suuntautumisvaihtoehtoa: kuva-artesaani/ graafinen suunnittelu, kuva-artesaani/ kuva- ja mediataide koulutusohjelma, kuvaartesaani/ valokuvaus) Käsi- ja taideteollisuusala ( 2 tutkinnon suuntautumisvaihtoehtoa: artesaani/ tuotteen suunnittelu ja valmistus ja artesaani/ ympäristön suunnittelu ja rakentaminen)

12 Liiketalousala (3 tutkinnon suuntautumisvaihtoehtoa: merkonomi/ asiakaspalvelu ja myynti, merkonomi/ talous- ja toimistopalvelut, merkonomi/ tieto- ja kirjastopalvelut) Logistiikka-ala (5 tutkintonimikettä: autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, lentoasemahuoltaja, varastonhoitaja) Metsäala (4 tutkintonimikettä: metsuri/ metsäpalveluiden tuottaja, metsäkoneen kuljettaja, metsäkoneasentaja, metsäenergian tuottaja) Musiikkiala (3 tutkintonimikettä: muusikko, musiikkiteknologi, pianonvirittäjä) Pintakäsittelyala (4 tutkintonimikettä: maalari, lattianpäällystäjä, pintakäsittelijä/ metallituotteet, pintakäsittelijä/ puutuotteet) Puuala (1 tutkintonimike: puuseppä) Puutarhatalousala (3 tutkinnon suuntautumisvaihtoehtoa: puutarhuri/ puutarhatuotanto, puutarhuri/ viherala, puutarhuri/ kukka- ja puutarhakauppa)

13 Rakennusala (4 tutkintonimikettä: talonrakentaja, maarakentaja, maarakennuskoneenkuljettaja, kivirakentaja) Sosiaali- ja terveysala ( 9 tutkinnon suuntautumisvaihtoehtoa: lähihoitaja/ asiakaspalvelu ja tietohallinta, lähihoitaja/ ensihoito, lähihoitaja/ kuntoutus, lähihoitaja/ lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, lähihoitaja/ mielenterveys- ja päihdetyö, lähihoitaja/ sairaanhoito ja huolenpito, lähihoitaja/ suu- ja hammashoito, lähihoitaja/ vammaistyö, lähihoitaja/ vanhustyö) Tekstiili- ja vaatetusala (7 tutkintonimikettä: vaatetusompelija, sisustusomelija, modisti, vaatturi, tekstiilinvalmistaja, tekstiilinhuoltaja, suutari) Tieto- ja tietoliikenneala (2 tutkintonimikettä: elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja) Tieto ja viestintätekniikan ala (2 tutkinnon suuntautumisvaihtoehtoa: datanomi/ käytön tuki, datanomi/ ohjelmistotuotanto) Yhteensä 19 alaa ja 74 ammattia

14 Opinnollistetun toiminnan valmennusmoduulit Opiskelu ja elämäntaitojen hallinta Opiskelu- ja työelämävalmiudet Ammatillisten opintojen ja työelämän tuntemus Toiminnalliset perusvalmiudet ja elämänhallinta Työhön/ opintoihin valmistava valmennus Ura- ja tulevaisuuden suunnittelu Ammatillinen yleisosaaminen Ammatillisen osaamisen kerryttämiseen tähtäävä valmennus Vapaasti valittava osaaminen Ammattinimikekohtai nen erityisosaaminen TAVOITE Hetki, jolloin työntekijän osaaminen kohtaa työnantajan tarpeet Työllistyminen! Ammattialan valinnaiset osaamisalueet

15 Opinnollistetun toiminnan palvelurakenne Palvelutuote 1: ARVIOINTI/ KARTOITUSJAKSO Asiakkaan tarpeiden arviointi Voidaanko edetä: Yksin työpajan keinoin? Tuettuna työpajan keinoin? (verkosto) Ollenkaan työpajaympäristössä? Arviointi työnantajanäkökulmalla LAUSUN- TO/ ARVIO Palvelutuote 2: SUUNNITTELUJAKSO Henkilökohtainen valmennussuunnitelma tarpeisiin vastaamiseksi (pajalla/ verkostossa). Osaamiskartoitus Työhön/opintoihin valmistavan (elämänhallinnallisen) valmennuksen suunnitelma. Ammatillisen osaamisen kerryttämisen suunnitelma Valmennuksen/ jatkopolun suunnitelma hyödyntäen yhteistyöverkostoa Strukturoitu, seurattavissa ja arvioitavissa oleva valmennusprosessi YHTEISTYÖ/ OHJAUS PEREH- DYTYS YHTEISTYÖ/ OHJAUS Palvelutuote 5: Ohjattu suunnitelman toteutus muualla Yritysyhteistyö Koulutus Kuntoutus Palvelutuote 3 VALMENNUSJAKSO Suunnitelman toteutus, seuranta, arviointi, muokkaus pajalla/ pajan ohjauksessa Työvalmennus, työhönvalmennus Yksilövalmennus Osaamisen tunnistus, suunnitelmallinen kerryttäminen, seuranta, arviointi & dokumentointi Osaamistodistus Palvelutuote 4: Osaamisen tunnustus Yksilöllinen, esteetön suunnittelma Tuettu ohjaus Palveluhankinta Kertyneen osaamisen virallistaminen näytöllä Oppilaitosyhteistyö Työelämä

16 Perustehtävän mukainen laadunhallinta Suunnitelmallinen osaamisen kertyminen/ valmentaminen Valmennuksen laadunhallinta Suunnitelma toteutuu/ suunnitelma ei toteudu?!? Tavoitteellisuus Seuranta Arviointi Yksilön kehitys Tuki Ohjaus?!? Organisaation johtaminen Resurssien suuntaus Tuki Ohjaus Oppimisympäristön hallinta Ylläpito Kehittäminen Tuloksellisuus Työnantajien kielellä kirjattu tuotos osaamisen kehittymisestä Dokumentointi Osaamistodistus Näyttövalmius Organisaation tavoite Toiminnan vaikuttavuus

17 Yksilön tasa-arvoinen mahdollisuus työelämäosaamisen kerryttämiseen Ennen Työelämäosaamista kerryttävä toimenpide Palkkatuki Kuntouttava työtoiminta Työharjoittelu Työelämävalmennus Työkokeilu Koulutus Jälkeen Osaamistodistus Toiminnassa tunnistettu ja kerrytetty osaaminen kirjattuna ops:n kielellä ja rakenteen mukaan Työnantajalle, lähettäville tahoille, jatkopoluille vastaus kysymykseen yksilön osaamisesta Koulutuksessa hyväksiluettavissa osaksi ammatillista tutkintoa Yksilölle tietoisuus omasta osaamisesta ja taito + apuväline sen markkinointiin

18 Kiitos! Ammattiosaamista välityömarkkinoilta -hanke (ESR/STM) Pirjo Kovanen Projektityöntekijä Gsm