Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM kv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv"

Transkriptio

1 Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM kv

2 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM kv Sisällys Soveltamisala... 2 Yleistä... 2 Yhteensopivuus ja varusteet... 2 DRYREX AHXAMK-WM tekniset tiedot... 2 Monitoimikaapelin käsittelyä koskevat ohjeet... 3 Käsittelylämpötilat Pienimmät sallitut taivutussäteet... 4 Suurimmat sallitut vetovoimat... 6 Monitoimikaapelin asennusta koskevat ohjeet... 7 DRYREX AHXAMK-WM asennus maahan... 7 DRYREX AHXAMK-WM asennus ilmakaapelina... 9 DRYREX AHXAMK-WM asennus veteen Asennuksen jälkeinen testaus Kaapelinpäiden suojaus Monitoimikaapelin käyttöä koskevat ohjeet DRYREX AHXAMK-WM kaapeleiden kuormitettavuus Liitteet Liite 1 Teknisiä tuotetietoja (opastavia esimerkkejä) AHXAMK-WM kaapeleiden asennusvoima- ja riippumataulukot REKA Kaapeli Oy Valmistajan yhteystiedot REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

3 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 2 (62) KÄSITTELY- JA KÄYTTÖOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM kv Soveltamisala Tämä täydentävä käsittely- ja käyttöohje koskee Reka Kaapeli Oy:n valmistamia keskijännitteisiä monitoimikaapeleita AHXAMK-WM nimellisjänniteeltään 12 kv U m 24 kv. Tämän ohjeen lisäksi on otettava huomioon Reka Kaapeli Oy:n julkaisema käsittely- ja käyttöohje "DRYREX Keskijännitekaapelit kv", sekä ne tuotekohtaiset ohjeet ja raja-arvot, jotka REKA Kaapeli Oy on julkaissut kyseiselle keskijännitekaapelituotteelle tuotteelle teknisinä tuotetietoina tai tuotekohtaisena spesifikaationa. Tässä ohjeessa ei esitetä kaapelijärjestelmien yleisiä teknisiä perusvaatimuksia eikä mahdollisia maakohtaisia viranomaismääräyksiä, jotka on otettava huomioon kaapelijärjestelmien suunnittelussa ja asennuksessa. Ohjeessa ei myöskään anneta neuvoja kaapelijärjestelmän mitoittamiseen eikä sähköverkon määrittelyyn, vaan nämä asiat ovat järjestelmän suunnittelijan vastuulla. Järjestelmän suunnittelijan vastuulle kuuluvia asioita ovat esimerkiksi kaapeleiden maadoitusta, asennusmuotoa, kiinnitystä ja kannatinrakenteita koskevat ratkaisut ja niiden asianmukainen valinta. Muita mahdollisesti huomioitavia asioita ovat muun muassa asianmukaisen täyttömaan valinta, varoitusnauhojen tai -suojien käyttäminen sekä kaapeleiden suojaaminen putkilla tai kouruilla. Lisätietoja on esitetty esimerkiksi Verkostosuosituksessa RK 1:12 Maakaapeliverkon rakentamisen vaatimukset 0,4 kv - 45 kv (2012). Kaapelijatkosten ja -päätteiden yksityiskohtaiset asennusohjeet kaapelityyppiin AHXAMK-WM eivät sisälly tähän ohjeeseen, vaan ne on selvitettävä valitun kaapelivarusteen valmistajalta. Yleistä Reka Kaapeli Oy:n valmistama keskijänniteverkon monitoimikaapeli DRYREX AHXAMK-WM on suunniteltu käytettäväksi maakaapelina, ilmakaapelina pylväillä llä sekä soveltuvissa kohdin myös vesistöjen alituksissa. Monitoimikaapeli DRYREX AHXAMK-WM rakentuu kolmesta eristetystä ja vaipatusta vaihejohtimesta, jotka on kerrattu erillisen polyeteenipäällysteisen teräskannatinköyden ympärille. Kannatinköyden tarkoituksena on kantaa kaapeliin ilma-asennuksessa asennuksessa kohdistuva mekaaninen rasitus. Kaapeli on vesitiivis pituus- ja poikittaissuunnissa, minkä ansiosta se soveltuu myös märkään maahan ja veteen. PEX-eristeisenä ja polyeteenivaippaisena kaapelina DRYREX AHXAMK-WM monitoimikaapeli on suojaamaton palonleviämistä vastaan. Tämän vuoksi asennuksessa sisätiloihin on tarpeelliset kaapelin palonsuojausta koskevat vaatimukset otettava huomioon. Kaapelin materiaalit ovat kuitenkin halogeenittomia ja niistä palossa aiheutuva savunmuodostus vähäistä. Yhteensopivuus ja varusteet DRYREX AHXAMK-WM monitoimikaapelit ovat standardin SFS 5636 (CENELEC HD 620 S2 Part 10 Section F) mukaisia ja niille käyvät vastaavat varusteet kuin muillekin kyseisen tyypin standardin mukaisille kaapeleille. Lisäksi monitoimikaapelin AHXAMK-WM vaihejohtimet ovat rakenteeltaan yhteensopivia maakaapelityypin AHXAMK-W vaihejohtimien kanssa. DRYREX AHXAMK-WM tekniset tiedot Reka Kaapeli voi valmistaa monitoimikaapelia DRYREX AHXAMK-WM jännitetasoilla kv ja johtimen poikkipinnoilla 3x50...3x mm². Kaapelin käsittelyä ja käyttöä koskevat raja-arvot esitetään tuotekohtaisissa teknisissä tiedoissa. Kaapelin tilaajan velvollisuutena on saattaa tuotekohtaiset tekniset tiedot sekä käsittelyä ja asennusta koskevat raja-arvot kaapelin asennuksesta ja käytöstä huolehtivien henkilöiden tietoon. Mahdollisissa poikkeamissa tämän ohjeen ja tuotekohtaisten teknisten tietojen välillä noudatetaan tuotteen teknisissä tiedoissa annettuja ohjeita ja raja-arvoja. REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

4 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 3 (62) Monitoimikaapelin käsittelyä koskevat ohjeet Tuotteiden käsittelyssä on noudatettava varovaisuutta ja huolellisuutta sekä kiinnitettävä huomiota kaapelikelojen oikeaan pyörittämissuuntaan. Lisäksi on otettava huomioon pakkausten, useimmiten kaapelikelojen, suuresta koosta ja massasta aiheutuvat vaarat työskentelyturvallisuuden kannalta. Kaapelikelojen nostoon ja siirtoon käytettäviltä laitteilta ja välineiltä edellytetään riittävää lujuutta nostettavan kokonaismassan mukaisesti. Kuljetuksissa kaapelikelat on kiinnitettävä huolellisesti niin, etteivät ne pääse liikkumaan. Kuva 1. Kela voidaan nostaa joko trukilla tai nosturilla. Kuva 2. Kaapelin oikeaoppinen purkaminen kelalta. Tarkemmat ohjeet kaapelikelojen käsittelystä esitetään REKA Kaapeli Oy:n julkaisemissa ohjeissa "Kelan käsittelyopas" sekä "KÄSITTELY- JA KÄYTTÖOHJE, DRYREX Keskijännitekaapelit kv". Käsittelylämpötilat Kaapeleiden käsittelyn ja asennustyön aikana niihin kohdistuu toistuvaa taivutusta, vetovoimia, vaipan hankautumista ja vastaavia normaaleja rasituksia. Tämän vuoksi kaapelin lämpötila siltä osin kuin sen tiettyyn osuuteen kohdistetaan käsittelyä ja mekaanista rasitusta, ei saa alittaa AHXAMK-WM tyypin tapauksessa arvoa -20 o C. Tarvittaessa kaapeli tai käsiteltävä osuus on lämmitettävä ennen työskentelyn aloittamista esimerkiksi käyttämällä sopivaa lämpötelttaa. Lämmittämistä ei saa tehdä kohdistamalla kaapeliin tai sen osuuteen kuumaa tai pistemäistä lämmitystä tai kaasuliekkiä. REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

5 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 4 (62) Pienimmät sallitut taivutussäteet Kaapeleiden käsittelyssä ja asennuksessa tapahtuvat taivuttamiset aiheuttavat kaapelin rakenneosiin vetorasituksen taivutuksen ulkoreunassa ja puristusrasituksen taivutuksen sisäreunassa. Kiinteän asennuksen kaapeleina DRYREX AHXAMK-WM -keskijännitekaapelit sietävät asennustöiden aikaiset toistuvat taivutukset tuotteen teknisissä tiedoissa annettuihin alimpiin käsittely- ja asennuslämpötiloihin asti. Kiinteän asennuksen kaapeleina niitä ei kuitenkaan ole tarkoitettu ns. taipuisaan käyttöön tai vastaaviin sovelluksiin. r Kuva 3. Kaapelin taivutussäteellä tarkoitetaan kuvassa esitettyä mittaa [ r ]. REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

6 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 5 (62) r Kuva 4. Yksittäisen vaiheen taivutussäteellä tarkoitetaan kuvassa esitettyä mittaa [ r ]. Toistuvat taivutukset asennusvedossa Kaapelin pienimmät asennusvedon ja -käsittelyn aikana sallitut taivutussäteen arvot on esitetään tuotekohtaisissa teknisissä tiedoissa. Monitoimikaapelin DRYREX AHXAMK-WM tapauksessa arvo on 8 x D, missä D vastaa koko taivutettavan kaapelin nimellistä halkaisijaa. Yksittäisen vaiheen taivutuksessa käytetään tällöin arvoa 15 x D. Tuotekohtaiset lasketut arvot esitetään teknisissä tuotetiedoissa. Yksi tasainen kertataivutus lopulliseen asentoon Taivutettaessa monitoimikaapeli AHXAMK-WM yhdellä tasaisella aisella kertataivutuksella paikoilleen lopulliseen asentoonsa, sallitaan an pienimmäksi taivutussäteeksi arvo 6 x D, missä D vastaa koko taivutettavan kaapelin nimellistä halkaisijaa. Kaapeleiden teknisissä tiedoissa esitettyjä taivutussäteiden ussäteiden minimiarvoja ei kuitenkaan saa alittaa. Yksittäisen vaiheen taivutuksessa käytetään arvoa 12 x D. Kaapelin uudelleenkelaus Pakattaessa kaapelipituuksia tehdaspakkauksesta purkamisen jälkeen uudestaan kaapelikiepille tai muille kaapelikeloille, sovelletaan pienimpinä sallittuina taivutussäteinä samoja arvoja kuin edellä kohdassa "Toistuvat taivutukset asennusvedossa". Valitun kaapelikelan rummun halkaisijaa on tarvittaessa kasvatettava tava esimerkiksi ylimääräisellä, riittävän paksulla laudoituksella niin, ettei alimman kaapelikerroksen taivutussäteestä tule liian pieni. Laudoituksen REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

7 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 6 (62) kiinnityksessä on varmistettava, etteivät naulojen tai kiinnitysruuvien kantoja jää koholle niin että ne voisivat vahingoittaa kaapelin ulkovaippaa. Suurimmat sallitut vetovoimat Kannattimellisen keskijännitekaapelin käsittelyssä ja asennuksessa sallitaan kaapelinvedon kiinnitysvälineiksi kaapelin ulkovaipan päälle asetettava vetosukka (pulling-stocking; pulling-grip) ja suoraan kannattimeen kiinnittyvä erityinen kiilapääte (tension clamp). Keskijännitekaapeleille suositeltava vetotapa on käyttää erillistä vetosukkaa, jolla päästään useimmissa tapauksissa riittävään vetolujuuteen. Vetosukkaa käytettäessä se voidaan kiinnittää joko koko kaapelin ympärille, tai vaihtoehtoisesti käyttää rinnakkain kolmea vetosukkaa. Tällöin jokaista vaihetta vedetään erikseen omalla vetosukallaan. Suoritettaessa ilma-asennusten loppukiristyksiä, veto on suoritettava aina kaapelin kannatinköydestä. Kaapelinvedossa sovellettavan suurimman sallitun vetovoiman arvo [N] lasketaan kertomalla vetoon käytettävien virtajohtimien yhteenlaskettu nimellinen poikkipinta-ala [mm²] jäljempänä esitetyllä suurimman sallitun voiman [N/mm²] raja-arvolla. arvolla. Kannatinköyden päätteenä ä käytettävän tarvikkeen suurin sallittu vetolujuus tulee tarkistaa sen valmistajalta. Lyhyitä kaapelipituuksia voidaan erikoistapauksissa vetää myös käsin, tarttumalla ja kannattamalla kaapelia sen ulkovaipasta. Enimmäisvetovoiman raja lasketaan tällöin kuten käytettäessä vetosukkaa. Kun asennusvetoon käytetään vetosukkaa, on tarvittavat kaapelipituudet määriteltävä riittäviksi niin, että vedonpuoleisista kaapelinpäistä voidaan katkaista vähintään 1 metrin pituus vetojännityksen rasittamaa osuutta pois ennen varusteiden asennustöitä. Enimmäisvetovoimat vetosukalla Käytettäessä kaapelin vaipan päälle asetettua vetosukkaa, sallitaan enintään seuraavat vetovoimat alumiinijohtimelliselle keskijännitekaapelille: F = A x 15 N/mm², missä A vastaa kaapelin virtajohtimien nimellistä poikkipinta-alaa. Maksimivetovoima vetosukalla ei kuitenkaan saa ylittää arvoa N Vetovoiman ylärajaa laskettaessa ei oteta huomioon kosketussuojan, metallivaipan tai kannatinköyden poikkipinta-alaa. Valmiiksi lasketut enimmäisvetovoimat esitetään tuotekohtaisissa teknisissä tiedoissa. Esimerkki: Kaapelin AHXAMK-WM 20 kv 3x95+62 suurin sallittu vetovoima kun kiinnitys on tehty vetosukalla kaikkien kolmen vaihejohtimen vaipan päältä on 3 x 95 x 15 = 4275 N. Esimerkki: Kaapelin AHXAMK-WM 20 kv 3x vetovoima kun kiinnitys on tehty vetosukalla kaikkien kolmen vaihejohtimen vaipan päältä on laskelman mukaan 3 x 240 x 15 = N, jolloin suurimmaksi vetovoimaksi sallitaan enintään yläraja 8500 N. Kiristäminen kannatinköydestä Kiristettäessä kaapelia kannatinköydestään oikeaan asennuskireyteen, suurimmat sallitut kiristysvoimat selviävät kaapelikohtaisista asennusvoimataulukoista, jotka esitetään liitteessä 2. Kaapelirullat ja -ohjurit Asennusvedon aikaista kitkaa ja sen aiheuttamaan vetovastuksen kasvua on tarvittaessa vähennettävä sijoittamalla kaapelin kulkua helpottavat ohjausrullat suoralla osuudella noin 2 4 metrin välein siten että kaapeli ei pääse koskettamaan maata ja käännöksissä niin, ettei kaapelin pienin sallittu taivutussäde alitu. Käännöskohdassa rullien lukumäärän on oltava riittävä sekä kannattelemaan että ohjaamaan kaapelin kulkua. Lisäksi on varmistettava, että käännöskohdissa kaapelin vetovoimasta ei aiheudu kaarteen sisäpuoleiseen kaapelin osaan liian suurta painetta rullia vasten. Kaapelin kulun ohjailuun tarvittavat kaapelirullat ja niiden sijoitus sekä tarvittava henkilöstö on syytä suunnitella etukäteen. Paikalleen sijoitettujen rullien vapaa pyörintä on tarkastettava. Muiden ohjureiden tai kannattimien on oltava reunoiltaan pyöristettyjä ja pinnaltaan sellaisia, että kitka kaapelin ulkovaipan ja ohjurin välillä jää mahdollisimman pieneksi. REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

8 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 7 (62) Suurin sallittu sivuttainen rasitus (side wall pressure) Asennusvedon reitillä olevissa kaarteissa ja käännöksissä kaapeliin aiheutuu sivuttainen rasitus kaapelin painuessa vasten kaapelisuojaputken tai käännökseen sijoitettujen rullien ja ohjureiden pintaa vasten. Sivuttaisen rasituksen suuruus riippuu käännöksen säteestä, rullien etäisyydestä sekä kaapeliin käännöksen jälkeen aiheutuvan vetovoiman suuruudesta. Sivuttainen rasitus on pidettävä mahdollisimman pienenä toteuttamalla asennusreitti mahdollisimman suorana, käännöskohtien säde mahdollisimman suurena sekä suunnan muutoksen suuruus käännöksessä mahdollisimman pienenä. Sivuttainen rasitus lasketaan tapauskohtaisesti: a) käännöksissä ja taivutuksissa kaapelirullia vasten: kaavalla: P SWP = T x d / r 5000 N b) käännöksissä muovisissa kaapelinsuojaputkissa tai ohjauskouruja vasten: kaavalla : P SWP = T / r 22,000 N missä P SWP = sivuttainen rasitus käännöksen säteellä [N/m] T = kaapeliin kohdistettu vetovoima käännöksen jälkeen [N] d = kaapelirullien välinen etäisyys [m] r = käännöksen tai taivutuksen säde [m] Sivuttaisen rasituksen raja-arvot arvot saattavat rajoittaa kaapeliin sallittua vetovoimaa ja ne on otettava huomioon. Esimerkki: Monitoimikaapelin AHXAMK-WM 20 kv 3x pienin sallittu taivutussäde asennusvedossa on 0,63 metriä. Voidaanko kaapelia vetää enintään 6800 N vetovoimalla kolmen toisistaan 0,4 metrin etäisyydellä olevan kaapelirullan kautta minimitaivutussäteellä 0,63 metriä? Sivuttainen rasitus tapauksen a) mukaisesti laskettuna on PSWP = 6800 N x 0,4 m / 0,32 m = 4318 N mikä alittaa raja-arvon arvon 5000 N ja on siis sallittua. Rullien välimatkaa olisi lyhennettävä ja lukumäärää ärää käännöksessä lisättävä, vetovoimaa vähennettävä tai käännöksen sädettä suurennettava. Monitoimikaapelin asennusta koskevat ohjeet Keskijännitekaapeliverkon asennuksessa asennusta tulee aina noudattaa paikallista lainsäädäntöä ja asennusmääräyksiä. Suomessa voimassaolevia vaatimuksia ja ohjeita yli 1 kv:n asennuksiin on esitetty esimerkiksi standardissa SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset sekä verkostosuosituksessa RK 1:12 Maakaapeliverkon rakentamisen vaatimukset 0,4 kv - 45 kv. DRYREX AHXAMK-WM asennus maahan Kaapelin asentaminen kaivantoon Monitoimikaapeli AHXAMK-WM voidaan asentaa suoraan maahan kaapelikaivantoon, tai vaihtoehtoisesti maahan asetettuun kaapelisuojaputkeen. Maakaapeloinnissa suositeltu asennussyvyys on vähintään 0,7 m, joka mitataan aan kaapelin alapinnan tasosta maanpintaan (ks. mitta h kuvassa 2). Kaapelikanavan pohjalla ja alkutäyttönä kaapelin päällä suositellaan käytettäväksi täytehiekkaa. Periaatekuva tyypillisestä kaapelikaivannosta on esitetty kuvassa 5. Laskettaessa useampia kaapeleita samaan kaivantoon, kaapeleiden välisen etäisyyden D suositellaan olevan vähintään sama kuin itse kaapeleiden halkaisijan ks. kuva 5. REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

9 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 8 (62) Kuva 5. Periaatekuva kahden kaapelin asentamisesta kaivettuun ojaan. Kuvassa h on asennussyvyys ja D kaapelien välinen etäisyys Lisätietoja vaadittavista suojauksista löytyy esimerkiksi Verkostosuosituksesta RK 1:12 Maakaapeliverkon rakentamisen vaatimukset 0,4 kv - 45 kv. Kaapelinsuojaputket Kaapeleiden mekaanista suojausta maa-asennuksessa voidaan parantaa asentamalla ne esimerkiksi polyeteenimuovista (PE) valmistettuihin erityisiin kaapelinsuojaputkiin. Käytettävien kaapelinsuojaputkien sisäpinnan on oltava sileää ja putkien päiden sisäreunat on oltava pyöristettyjä, jotta vältetään kaapelin vaipan vaurioituminen asennusvedon aikana. Suositellaan, että kaapelinsuojaputkien liitokset on suunniteltu vesitiiviiksi. Liitoskohtien tulee olla sovitettuja niin, että liitoksen sisäpinta on sileä eikä vioita sisään vedettävän kaapelin vaippaa. Asennettaessa monitoimikaapeli AHXAMK-WM suojaputkeen, kaapeli ei saa täyttää enempää kuin ⅔-osaa putken poikkipinta-alasta. Kaapelisuojaputkien on oltava puhtaita sisään mahdollisesti päässeestä sorasta tai hiekasta. Kaapelia suojaputkiin vedettäessä on huomioitava, että kaapelin vaippa pa ei pääse vaurioitumaan vaurioidu putken reunaa tai putkeen kulkeutuvaa soraa tai irtokiviä vasten. Kaapeliin kohdistuva vetovoima on pyrittävä pitämään mahdollisimman pienenä. Tämän vuoksi putkilinjan tulisi olla mahdollisimman suora ja tarvittavissa käännöksissä kaarteen säteen mahdollisimman suuri. Edellä esitettyjä pienimpiä sallittuja taivutussäteitä ja suurimpia sallittuja sivuttaisrasituksia tulee noudattaa vedettäessä kaapeli suojaputkeen. Kaapelin ja kaapelinsuojaputken välisen kitkan pienentämiseen ja asennusvetovoiman vähentämiseen voidaan tarvittaessa käyttää tarkoitukseen soveltuvaa liukasteainetta, joka ei saa vahingoittaa kaapelin vaippamateriaalia (polyeteenimuovi). Asennustyön vaatima tila DRYREX AHXAMK-WM keskijännitekaapelin asennuksen suunnittelussa, reitityksen valinnassa ja mitoituksessa on otettava huomioon kaapelille sallitut taivutussäteet ja reitin aiheuttamat vetovoimarasitukset sekä käytettävä asennustekniikka niin, etteivät kaapelin käsittelylle ja asennukselle annetut raja-arvot ylity. Kaapelin asentaminen auraamalla Monitoimikaapeli AHXAMK-WM voidaan asentaa auraamalla. Aurauksella tarkoitetaan maakaapelin asennusmenetelmää, jossa kaapeli asennetaan suoraan maahan työkoneen ja siihen liitetyn erikoistyökalun, nk. kaapeliauran avulla. Tarvittavan laitteiston lisäksi aurauksen edellytyksenä on siihen soveltuva maaperä. REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

10 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 9 (62) Maaston ominaisuuksista erityisesti runsas kivisyys ja kalliot voivat muodostaa esteen auraukselle. Tämä on huomioitava jo aurauksen ennakkosuunnittelussa. Aurauksessa suositellaan kaapelin sijoittamista vähintään 0,7 metrin syvyyteen. Kaapelin aurauksessa on noudatettava hyvää asennustapaa, johon kuuluu paikallisten asennusmääräysten noudattaminen työturvallisuutta unohtamatta. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin asioihin: Kaapelin aurauksessa ei saa alittaa kaapelille määriteltyjä asennustyön aikaisia taivutussäderajoja. Taivutussäteen kannalta kriittisiä kohtia ovat kaapelin syöttäminen auraan ja toisaalta auran sisällä muodostuva taivutussäde. Kaapelin edestakaista taivuttelua on vältettävä. Kaapelin aurauksessa ei saa ylittää kaapelille määriteltyjä suurimpia sallittuja vetovoimia. Esiauraaminen eli aurauslinjan läpikäyminen auralla ilman kaapelia on aina suositeltavaa. Tämä koskee erityisesti kivistä tai muuten haastavaa maaperää. Esiaurauksella varmistetaan reitin esteettömyys. Mahdolliset suuret kivet ja muut esteet on poistettava reitiltä ennen kaapelin asennusta. Asennuksessa on pyrittävä huolehtimaan siitä, että kaapeli ei jää suurten tai terävien kivien päälle, alle tai puristukseen. Asennuksessa käytettävän auraustyökalun nieluun ei saa päästää kiviä tai muita esineitä, jotka voivat kaapelin ja auran väliin kiilautuessaan vahingoittaa kaapelia. Aurauksen ollessa käynnissä auraustyökalua ei saa liikuttaa kuin kaapelilinjan etenemissuuntaan. Peruuttaminen voi vahingoittaa jo maahan laskettua kaapelia. Aurauksen jälkeen kaapelin avoimet päät on suojattava luotettavasti veden kaapeliin tunkeutumisen estämiseksi. Auraukseen käytetyn tyn työkalun sisämitat suositellaan valittavaksi siten, että auran nielu olisi halkaisijaltaan 1,5 x tai enemmän aurattavan kaapelin halkaisijasta. Tällä tavalla pienennetään kaapelin kiilautumisriskiä aurassa. Esimerkiksi AHXAMK-WM M 20 kv 3x kaapelin nimellinen ulkohalkaisija on 79 mm, jolloin auran nielun sisähalkaisijan aisijan tulisi olla vähintään 120 mm. DRYREX AHXAMK-WM asennus ilmakaapelina Paikoissa, joissa kaapelin asentaminen maahan ei esimerkiksi ympäristöolosuhteiden vuoksi ole mahdollista, voidaan kaapeli asentaa pylväiden varaan ilmajohdoksi. Tyypillisesti tällaisia alueita ovat kallioiset tai lohkareiset alueet, esimerkiksi rotkojen tai pienten vesistöjen kuten kapeiden salmien ja jokien ylitykset jne. Käyttämällä ilmakaapelia saavutetaan aan useita etuja perinteiseen avojohtolinjaan nähden, kuten: johtokadut voidaan pitää huomattavasti pienempinä, linja on paremmin suojassa ukkosylijännitteiltä ja johdon päälle kaatuvat puut eivät aiheuta katkoja, mikäli kannattimet on varustettu mekaanisilla sulakkeilla. Kaikki nämä tekijät osaltaan parantavat ilmakaapelirakenteen luotettavuutta verrattuna perinteiseen avojohtoratkaisuun. Asennettaessa erillisellä kannatinköydellä varustettua monitoimikaapelia AHXAMK-WM pylväiden varaan, tulee tuntea jännitykset ja riippumat joihin kaapeli vedetään kullakin jänteenpituudella eri lämpötiloissa. Samoin on tunnettava suurimmat ennakoitavissa olevat jännitykset ja riippumat, jotka voivat ilmetä kyseisellä asennuspaikalla. Tämän ohjeen liitteissä on julkaistu tarvittavat jännitys riippuma -taulukot tuoteperheelle DRYREX AHXAMK-WM kv. Taulukoihin on laskettu asennuksessa käytettävät jännitykset ja riippumat tyypillisimmille jänteenpituuksille lämpötila-alueella o C. Lisäksi taulukoissa on arvot suurimmille ennakoitavissa oleville jännityksille ja riippumille ottaen huomioon jää- ja tuulikuormat. Kannatinköyden teknisiä tietoja: Rakenne: Nimellinen poikkipinta-ala: Teräskannattimen halkaisija paljaana: Teräskannattimen halkaisija PE-päällystettynä: Nimellinen murtolujuus (min): Kerrattu 7-lankainen sinkitty teräsköysi, päällysteenä kerros polyeteenimuovia (PE), pitkittäisvesitiivis. 62 mm² 10,2 mm 13,1 mm 76 kn REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

11 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 10 (62) Alkukimmomoduli: 186 kn/mm² Loppukimmomoduli: 186 kn/mm² Lämpöpitenemiskerroin: 12 x /K Suositeltu nollasäänjännitys asennuksessa: 180 N/mm² Suurin sallittu jatkuva kuormitus: 57 kn Kannattimen pienin sallittu taivutussäde asennuksessa: 195 mm Kannattimen pienin sallittu taivutussäde kertataivutuksena: 105 mm Huomautus: Edellä esitetyt tiedot koskevat vain kaapelin AHXAMK-WM kannatinköyttä, eikä niitä tule soveltaa sellaisenaan koko kaapelin käsittelyyn. Ilmastolliset kuormat ja niiden vaikutus Tässä käyttöohjeessa esitetyt ilmastollisten kuormien arvot on määritelty seuraavien standardien mukaisin menetelmin: SFS-EN Vaihtosähköilmajohdot yli 45 kv jännitteillä. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Yhteiset määrittelyt SFS-EN Vaihtosähköilmajohdot yli 45 kv jännitteillä. Osa 3-7: Suomen kansalliset velvoittavat määräykset SFS-EN Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kv ja korkeintaan 45 kv jännitteillä. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Yhteiset määrittelyt Tuuli Voimassa olevien SFS-EN-standardien mukaisesti huipputuulikuormaksi monitoimikaapelille DRYREX AHXAMK-WM on määritelty arvo 700 N/m 2. Lähtöarvot laskennalle on valittu varovaisesti, sillä taulukoissa on haluttu ilmoittaa suurimmat ennakoitavissa olevat arvot mahdollisimman yleisessä tilanteessa. Tuulikuorman laskennan lähtöarvot ja oletukset ovat seuraavat: Vertailutuulennopeus: 23 m/s Tuulen puuskakerroin: 2,05 (maastoluokka II) Maastokerroin: 0,92 (maastoluokka II, 100 m jännepituudella) Kaapelin ilmanvastuskerroin: 1,15 (jääkerroksen kanssa) Tuulen oletetaan puhaltavan kohtisuoraan tarkasteltavaa sähkölinjaa vastaan. Laskennassa käytetty menetelmä on esitetty standardissa SFS-EN Lämpötilan vaihtelut Lämpötilan muuttuessa myös kaapelin kannattimen pituus muuttuu lämpölaajenemisen(lyhenemisen) johdosta. Tämän vuoksi kaapelin asennusparametrit (jännitys ja riippuma) on valittava kulloinkin vallitsevan lämpötilan mukaan. Mikäli on syytä olettaa, että kaapeli on eri lämpötilassa kuin ympäröivä ilma, kaapelin lämpötila tulee mitata kannatinköydestä oikean asennuskireyden määrittämiseksi. Jääkuorma Talviaikaan ilmajohdoille kertyy jäätä, joka kasvattaa monitoimikaapelin keskusköyden kannattelemaa massaa. Jään kertymisessä voidaan erottaa toisistaan kaksi erilaista perustyyppiä: Jäätävä sade, jolloin jää voi olla märkää lunta tai kirkasta jäätä Huurrejää, joka voi olla pehmeää tai kovaa huurretta. Jään tyyppi vaikuttaa sekä jään tiheyteen että sen ilmanvastuskertoimeen tuulen vaikutusta laskettaessa. Kertyvän jään määrään vaikuttaa asennuspaikan suhteellinen korkeus ympäröivään maastoon. Mitä korkeammalla asennuspaikka on sen enemmän jäätä rakenteisiin kertyy. Koska kaapelityypin AHXAMK-WM REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

12 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 11 (62) pinta-ala ala on suhteellisen suuri, asennusvoimataulukoihin on laskettu jääkuormat suurimmalla standardin suosittamalla arvolla, 75 N/m.. Muut jääkuormaan liittyvät oletukset ovat: Jään tyyppi: Huurre Jääkerroksen paksuus ohuimmillaan (vaihejohtimen kohdalla): 35 mm Jään tiheys: 500 kg/m 3 Kaapelin ilmanvastuskerroin jääkerroksen kanssa: 1,15 Mitoittava kuormitustilanne Ilmakaapelilinjaa rakennettaessa suunnittelijan on tunnettava mitoittavat kuormitustilanteet. Monitoimikaapelille DRYREX AHXAMK-WM on mitoittaviksi tilanteiksi määritelty seuraavat tapaukset: Riippuma: huippujääkuorma 0 C lämpötilassa Jännitys: huippujääkuorma ja keskinkertainen tuulikuorma 0 C lämpötilassa Tässä vaiheessa tulee huomioida, että suurin riippuma ja jännitys eivät esiinny samaan aikaan, sillä tuulenpaine kääntää kaapelia sivuun pylväiden väliseltä keskilinjalta. Mitoittavien tilanteiden taulukoidut riippuma- ja jännitysarvot ovat mukana kunkin kaapelityypin asennusvoimataulukoissa. Tyypillisesti suurimmat ennakoitavissa olevat jännitykset ovat noin 50 % kaapelin kannatinköyden nimellisestä murtolujuudesta. Asennuksia tehtäessä essä tulee aina huomioida alimmat sallitut käsittely- ja kuljetuslämpötilat. lämpötilat. Kuvaus tyypillisestä asennustekniikasta Monitoimikaapeli i asennetaan pylväiden varaan hyvin samankaltaisella lla tekniikalla kuin perinteiset pienjännitteiset riippukierrekaapelit. Korkeamman jännitetason ja monitoimikaapelin suuremman massan vuoksi asennuksessa tulee kuitenkin huomioida näistä aiheutuvat erityisvaatimukset. Pylväille veto DRYREX AHXAMK-WM kaapeli suositellaan asennettavaksi pylväisiin vetämällä. Tällöin kaapeli vedetään asennettavalle linjalle pylväisiin käyttämällä vetosukkia, vetoköyttä ja pylväissä väliaikaisesti olevia rullia. Kaapelikelaa, josta veto tapahtuu, ei saa viedä liian lähelle ensimmäistä pylvästä, muutoin taivutuskulma ensimmäisessä rullassa saattaa kasvaa liian suureksi. työskentelyn eri vaiheissa tulee huolehtia, ettei kaapelin pienimpiä sallittuja taivutussäteitä aliteta. Kaapeli on purettava kelalta kuvan 5 osoittamalla tavalla. Mäkisessä maastossa kaapeli kannattaa vetää alamäen suuntaan, n, koska vetovoimat ovat tällöin pienempiä. Kun kaapeli on vedetty rullien päällä haluttuun kireyteen, se nostetaan varsinaisille pylväskannattimille kannatinköytensä varaan. Tämän jälkeen jokainen pylväskannatin kiristetään kiinni kaapelin keskusköyteen. Vetorullan mitoitus Vetorulla on valittava käytettävän kaapelikoon mukaan riittävän suureksi siten että kaapeli ei vahingoitu vedon aikana, ja että se pysyy luotettavasti rullan päällä. Lisäksi on huomioitava ettei kaapelin pienin sallittu taivutussäde tai suurin sallittu pintapaine ylity rullan kohdalla vedon aikana. Vetorullan kourun on oltava mitoiltaan sellainen, että asennettava kaapeli mahtuu kulkemaan vapaasti sen yli. Mikäli suurin sallittu taivutussäde uhkaa ylittyä esimerkiksi kulmassa tai vedon päätepylväällä, voidaan samassa pylväässä käyttää kahta rinnakkaista vetorullaa. REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

13 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 12 (62) Kuva 6. Esimerkki johdonvetopyörästä [Ensto] Huomioitavat tekijät Suunniteltaessa monitoimikaapelin DRYREX AHXAMK-WM asennusta ilmakaapeliksi, tulee huomioida etenkin seuraavat tekijät: Vedettäessä kaapelia tolppien varaan erityisesti pitkillä jänneväleillä, kaapelin asennusaikainen riippuma saattaa kasvaa niin suureksi, että kaapeli ottaa maahan kiinni. Tällöin tulee vähintään varmistaa, ettei reitillä ole teräviä kiviä tai muita esteitä, joihin hangatessaan kaapeli voisi vahingoittua. Tällaisissa issa paikoissa on suotavaa käyttää esimerkiksi väliaikaisia tukilavoja, -tasoja tai -pylväitä vedon aikana. Vedettäessä kaapelia pylväisiin vetoköyden avulla, on vaarana, että kaapelin pää ottaa kiinni vedossa käytettäviin rulliin. Tämän välttämiseksi vetosukan alla olevaa kaapelin päätä on tarvittaessa muotoiltava paremmin ohjautuvaksi, esimerkiksi katkaisemalla vaihejohtimet hieman eripituisiksi. Vedettäessä kaapelia kelalta tulee huolehtia, että kela ei pyöri liian nopeasti. Tarvittaessa kaapelikelaa on jarrutettava, sillä kaapeli voi vaurioitua, mikäli se purkaantuu kelalta liian nopeasti. Muutoin kelan tulee antaa pyöriä mahdollisimman vapaasti. Kaapelikelaa elaa ei saa käyttää jännevälin kiristämiseen. Lyhyillä jänneväleillä on mahdollista käyttää pienempiä jännityksiä, koska ka riippuma ei tällöin vielä kasva niin suureksi, että se olisi rajoittava tekijä. Suoritettaessa teiden tai rautateiden ylityksiä ilmakaapelilla, tulee ehdottomasti noudattaa viranomaismääräyksiä alimmista sallituista asennuskorkeuksista, sekä mahdollisista vaatimuksista vahvempiin rakenteisiin. Tällaisten väylien ylityksissä on esimerkiksi suositeltavaa käyttää lyhyttä jänneväliä ja hieman pienempää kannattimen jännitystä. REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

14 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 13 (62) Kiristys asennusvoimataulukoiden mukaan Tämän käsittely- ja käyttöohjeen liitteinä on julkaistu SFS-EN-standardien perusteella lasketut jännitys- ja riippumataulukot tuoteperheelle DRYREX AHXAMK-WM. Taulukoissa esitetääntään kaapelin riippumat ja kannattimen jännitykset lämpötila-alueella alueella o C jänneväleillä m. Lisäksi kullekin jännevälille esitetään suurimmat ennustettavissa olevat jännitykset ja riippumat ilmastollisilla kuormilla. Kaapeleita ei missään oloissa suositella vedettäväksi taulukoituja arvoja kireämmälle, mutta riippumia voidaan sen sijaan tarvittaessa kasvattaa, mikäli asennuspaikan olosuhteet sen sallivat. Asennuksissa nuksissa tyypillisesti käytettävät rakenteet Jäljempänä esitellään asennuksissa tyypillisesti käytettäviä rakenteita. Käytettäessä DRYREX AHXAMK-WM ilmakaapelina, kaapelin kaikki käytönaikainen mekaaninen kannattelu tulee aina suorittaa erillisestä kannatinköydestä. Kaapelin vaihejohtimiin in ei saa kohdistua ulkopuolista mekaanista rasitusta. Pylväskannatin suoralla linjalla Monitoimikaapelin DRYREX AHXAMK-WM ripustaminen pylvääseen suoralla linjalla on hyvin yksinkertaista. Kaapeli asennetaan kuvan 7 esittämällä tavalla kannatinköydestään pylväälle erityisellä pylväskannattimella, joka ripustetaan pylväskoukkuun. Vaihejohtimien vaipat suojataan mekaaniselta hankautumiselta pylvästä vasten. Käytännössä tämä tapahtuu joko erottamalla vaihejohtimet kannattimen alapuolelle omaksi nipukseen niin, etteivät ne pääse hankaamaan pylvästä vasten tai kietomalla tämä nippu suojakumiin tai -holkkiin kuvan 7 esittämällä tavalla. Pylväskannattimessa on aina suositeltavaa käyttää murtolenkkiä tai vastaavaa mekaanista sulaketta, joka päästää kaapelin putoamaan ehjänä maahan, mikäli mekaaninen kuormitus kasvaa liian suureksi. Näin voidaan välttää kaapeli- ja pylväsvaurioita esimerkiksi puiden kaatuessa linjan päälle. Kuva 7. Esimerkki kaapelin ripustamisesta kannatinköydestä pylväälle [Ensto] REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

15 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 14 (62) Päätepylväs Päätepylväässä monitoimivoimakaapelin ilmajohtoasennus päättyy ja muuttuu joksikin muuksi asennustyypiksi, kuten avojohto tai maakaapeli. Tällaisessa pylväässä vaihejohtimet päätetään tai viedään alas kuten mikä tahansa kaapelityyppi. Kannatinköysi päätetään pylvääseen esimerkiksi kiilaharuspäätteellä. Päätettä valittaessa on tarkastettava asennusvoimataulukoista tai laskentaohjelmalla aohjelmalla suurimmat odotettavissa olevat kannattimen pitkittäisvoimat ja varmistettava, että päätekiinnitys kestää ne. Reititettäessä vaihejohtimia päätepylväässä tulee huomioida niiden pienimmät sallitut taivutussäteet. Kuva 8. Esimerkki kaapelin kiinnittämisestä päätepylväällä [Ensto] REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

16 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 15 (62) Kulmat Asennettaessa kaapeli kulmapylvääseen kaapelin kannattimiin ja pylvääseen kohdistuu myös kaapelin suuntaisia voimia, jotka voivat olla merkittävästi suurempia kuin pelkät kaapelin kannattelun aiheuttamat pystyvoimat. yvoimat. Tämän vuoksi kaapelin kiinnitykseen ja pylvään tukemiseen tulee kiinnittää huomiota, esimerkiksi käyttämällä riittävää harustusta. Tavallisella kaapelin kannattimella pystytään tekemään pieniä suunnanmuutoksia sähkölinjassa. Mitä suurempi on suunnanmuutos, sitä suuremmat vaakasuuntaiset voimat kannattimiin kohdistuvat. Vakiokannattimia käytettäessä suunnanmuutoksen maksimiarvona voidaan pitää noin 30 o kulmaa, riippuen kaapelin kiristyksestä. Kuva 9. Esimerkki kaapelin kiinnityksestä suuressa suunnan unnan muutoksessa. Lisänä on jatkos [Ensto]. Suuremmilla kulmilla tai muutoin vaadittaessa suurempaa mekaanista kestävyyttä tulee käyttää rakennetta, jossa kaapelin kannatin päätetään pylvääseen esimerkiksi kiilaharuspäätteellä jonka jälkeen se jatketaan haluttuun suuntaan uudella udella samanlaisella päätteellä kuvan 9 mukaisesti. Tällöin kannattimiin kohdistuvat voimat ovat maltillisempia, eikä kannattimen pienin sallittu taivutussäde ole rajoittava tekijä. Tällä rakenteella pylvääseen kohdistuu kuitenkin suuret kaapelin suuntaiset voimat, eli harukset tulee mitoittaa huolellisesti. Tällaisessa kulmapylväässä vaihejohtimet voidaan joko suoraan kääntää uuteen suuntaa tai tehdä välissä jatkos. Myös vaihejohdinten pienimpään sallittuun taivutussäteeseen tulee kiinnittää ittää huomiota. Vaihejohtimet on aseteltava kulmissa siten, että ne eivät pääse koskettamaan pylvääseen esimerkiksi tuulen vaikutuksesta. REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

17 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 16 (62) Jatkos Kaapelin jatkokset ilma-asennuksissa asennuksissa suositellaan tehtäväksi aina pylvääseen mikäli mahdollista. Tällöin kannatin päätetään pylvääseen molemmista suunnista ja varsinainen vaihejohtimien jatkos tehdään pylvään kohdalle tai hieman siitä sivuun. Vaihekohtaiset jatkokset voidaan samalla myös limittää toisiinsa nähden, jolloin ilmakaapelin kokonaishalkaisija jatkosten kohdalla pysyy pienempänä. Tärkeää on varmistaa, että vaihejohtimet eivät pääse hankaamaan pylvääseen. Tarvittaessa kaapeli voidaan pylvään kohdalta suojata erikseen kulutusta kestävällä suojakumilla. Riittävän maadoituksen varmistamiseksi kannatinköydet jatkoksen molemmin puolin on vähintään kytkettävä galvaanisesti yhteen, myös varsinainen maadoitus on suositeltavaa. Kuva 10. Esimerkki ilmakaapelin jatkamisesta pylväällä [Ensto] Kannatinköysi on suositeltavaa maadoittaa vähintään kaapelipäätteissä ja lisäksi sopivin määrävälein ilmakaapelin jatkoksissa. DRYREX AHXAMK-WM asennus veteen Monitoimikaapeli DRYREX AHXAMK-WM on vesitiivis pituus- ja poikittaissuunnissa, joten sitä voidaan käyttää myös vesistöjen alituksiin. Suomalaisten järvien syvyys ei tyypillisesti rajoita DRYREX AHXAMK-WM kaapelin asennettavuutta. Asennettaessa monitoimikaapelia AHXAMK-WM veteen, tulee kuitenkin huomioida asennuskohteen olosuhteet ja se, että AHXAMK-WM ei ole varsinainen merikaapeli eikä siinä ole teräsarmeerausta korroosiosuojineen. Laskettaessa kaapelia veteen, se taipuu luonnollisen ketjukäyrän mukaisesti i pohjaa vasten. Tämän vuoksi on asennusvaiheessa valvottava että kaapelin jännitys säilyy sallituissa rajoissa. Veden aiheuttaman nosteen vuoksi asennuksessa tulee varmistaa kaapelin paikallaan pysyminen etenkin virtapaikoissa esimerkiksi ankkuroinnin avulla. Ankkurointi voidaan varmistaa asettamalla kaapelin päälle REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

18 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 17 (62) erityisesti suunniteltuja betonipainoja tai laskemalla varovasti sementtisäkkejä tai muita painoja asennuksen jälkeen. Lisäpainojen asettuminen oikein ja oikeisiin kohtiin kaapelia on syytä varmistaa sukeltajan tai robottikameran avulla. Ankkuripainojen määrää ja tyyppiä valittaessa tulee ottaa huomioon asennuspaikan olosuhteet, kuten veden virtausnopeus ja pohjan muodot. Veteen asennettu kaapeli tulee suojata sen rantautumisalueella kahden metrin syvyyteen asti vuotuisen alaveden korkeudesta laskettuna. Asennuksen jälkeinen testaus Monitoimikaapelin AHXAMK-WM asennuksen jälkeinen testaus jännitekokeella tarkoittaa sekä kaapelin eristyksen että kaapeliin liitettyjen varusteiden (jatkokset, kaapelipäätteet) testaamista. REKA Kaapeli Oy on testannut kaikki toimitettavat kaapelipituudet sekä osittaispurkausmittauksella että suurjännitetestillä jo tehtaalla. Mikäli käyttäjä erityisistä syistä haluaa testata asentamansa kaapelin ja siihen liittämiensä varusteiden kokoonpanon, se voidaan tehdä vaihtojännitekokeella (a.c.-voltage test) kansainvälisen standardin IEC :2005 kohdan mukaisesti, joko a) kytkemällä järjestelmän pääjännite vaihejohtimen ja kosketussuojan välille 5 min. ajaksi, tai b) kytkemällä kemällä kaapeliin normaali käyttöjännite 24 h ajaksi ilman ylimääräistä kuormaa. Testin aikana ei saa tapahtua läpilyöntiä. Huomautus: Eristysjärjestelmän vanhanaikaista tasajännitekoestamista (d.c.-test) ei suositella, koska se voi aiheuttaa vahinkoja kaapelijärjestelmään kytketyissä varusteissa näiden keskinäiseen rajapintaan kohdistuvan tasajännitekomponentin vaikutuksesta. Standardin IEC kohtaan on tämän vuoksi lisätty asiasta myös erityinen varoitus. Kaapelinpäiden suojaus REKA Kaapeli Oy on suojannut kaapeleiden avoimet päät kosteuden tunkeutumista vastaan erityisillä suojatupilla. Kun kaapelia asennetaan ja tarpeen mukaan katkaistaan, avoimet päät jos niiden työstämiseen ei ryhdytä välittömästi tulee suojata niin, ettei kosteus tai vesi pääse tunkeutumaan kaapelirakenteeseen aiheuttamaan korroosiota. Riittävä suojaus saavutetaan esimerkiksi sulkemalla kaapelin avoimet päät kutistemuovitupeilla joiden sisäpinnassa on lämmitettäessä sulava liima. Suojatuppi kutistetaan tiiviisti kaapelin avoimeen päähän. Lämpökutistuksen aikana on huolehdittava, ettei kaapelin vaippamuovia lämmitetä liikaa. Kaasuliekkiä käytettäessä on lisäksi huolehdittava, ettei liekki aiheuta muuta palovaaraa. Kaapelinpäiden suojatupet saattavat vahingoittua ittua kuljetuksen tai varastoinnin aikana. Jos epäillään tai silmin havaitaan että suojaus on vahingoittunut tai löystynyt, se täytyy tarkistaa ja tarvittaessa uusia. Pitempiaikaisessa varastoinnissa on suositeltavaa, että kaapelinpäiden suojaus tarkastetaan silmämääräisesti sopivin määräajoin. Monitoimikaapelin käyttöä koskevat ohjeet DRYREX AHXAMK-WM kaapeleiden kuormitettavuus REKA Kaapeli Oy määrittelee DRYREX AHXAMK-WM monitoimikaapeleiden kuormitettavuuden laskennalliset ohjearvot standardin SFS 5636 (CENELEC HD 620S2 Section 10F, luku 5) mukaisesti. Kuormitettavuusarvojen laskentamenetelmä esitetään kansainvälisessä standardissa IEC Kuormitettavuuden laskennallinen ohjearvo ilmoitetaan kaapelin teknisissä tuotetiedoissa tyypillisimmin käytetyille asennustilanteille. lle. Nämä ovat esimerkkitilanteita ilanteita ja tarkoitettu kuvaamaan kaapelin suorituskykyä tavallisimmissa tapauksissa. Kaapelin kuormitettavuutta koskeva ohjearvo on aina sidonnainen niihin perusolosuhteisiin (oletetun asennusympäristön lähtöarvoihin),, joilla laskenta on tehty ja jotka kuormitusvirta-arvon arvon yhteydessä on ilmoitettu. Tarkat todelliset arvot, mikäli niitä asennuksen jälkeen tarvitaan, on selvitettävissä ainoastaan mittauksin. Jos suunnitellut asennusolosuhteet poikkeavat niistä perustiedoista jotka ohjearvoille on annettu, on käytettävä soveltuvia korjauskertoimia tai laskettava kuormitusvirta-arvo suunniteltuja asennusolosuhteita vastaavissa REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

19 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 18 (62) perusolosuhteissa. Kaapeliyhteyden kuormitettavuuden määrää se kohta tai osuus, missä kuormitettavuus on alhaisin. Kuormitettavuuden määrittely perustuu kaapelissa muodostuvan lämmön johtumiseen kaapelissa sen johtimesta ulospäin niin, ettei kaapelin ja siinä käytettyjen yjen materiaalien lämpötila nouse suuremmaksi kuin on soveliasta. Ilmoitettujen kuormitusvirta-arvojen arvojen perusoletukset DRYREX AHXAMK-WM keskijännitekaapelin teknisissä tuotetiedoissa ilmoitetaan, missä perusolosuhteissa kuormitettavuuden ohjearvo on laskettu, tyypillisesti kun: maaperän lämpötila +15 C, maaperän lämpöresistiivisyys 1,0 K.m/W, asennussyvyys 0,7 metriä, tuulennopeus 0,6 m/s, auringon säteilyteho 1000 W/m², kaapelin kosketussuojapiiri on suljettu (kytketty yhteen ja maadoitettu yhteyden molemmissa päissä), maakaapelina kaapelin johtimen käyttölämpötila on enintään +65 C jotta vältetään riski maaperän kuivumisesta ja sen aiheuttamasta maaperän lämpöresistiivisyyden voimakkaasta, lämmön siirtymistä hidastavasta kasvusta, pinnalle tai ilmaan asennettuna kaapeli on vapaasti ympäröivässä ilmassa, jonka lämpötila on +25 C ja kun kaapelin johtimen käyttölämpötila on enintään +90 C. Asennettaessa kaapelia yllä olevista oletuksista poikkeaviin olosuhteisiin, voidaan kaapelin kuormitettavuuden arvioinnissa käyttää apuna standardissa CENELEC HD 620S1 Section 10F, luku 5, taulukoituja korjauskertoimia. Kaapelille esitetyt kuormitettavuusarvot ovat laskennallisia ja perustuvat kaapelin rakenteeseen ja mittoihin sekä edellä lueteltuihin perusolettamuksiin. Laskennassa oletetaan sähköverkon taajuudeksi 50 Hz. Kuormitettavuuden tarkempi laskennallinen maksimiarvo on mahdollista määrittää vain, mikäli kaapeliasennuksen ympäristöparametrit tunnetaan kaapeliyhteyden matkalta ja kun ne pysyvät stabiileina. Tällainen tarkkuus ei kuitenkaan ole yleensä mahdollista, minkä vuoksi kaapelin valinnassa on syytä käyttää soveltuvaa varmuusvaraa, jotta vältetään mahdolliset yllätykset kaapeliyhteyden tai sen yksittäisen kohdan ylikuumenemisesta (hot-spot). Liitteet Liite 1 Teknisiä tuotetietoja (opastavia esimerkkejä) Esimerkkejä DRYREX AHXAMK-WM 10 kv ja 20 kv tuotetiedoista esitetään sivuilla Liitteen tiedot ovat olleet voimassa tämän käsittely- ja käyttöohjeen julkaisuhetkellä (tammikuu 2013). AHXAMK-WM kaapeleiden asennusvoima- ja riippumataulukot Monitoimikaapeleille AHXAMK-WM 10 kv ja 20 kv Suomessa voimassa olevien vaatimusten mukaisin menetelmin ja lähtöarvoin lasketut asennusvoima- ja riippumataulukot esitetään sivulla REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

20 19 (62) Liite 1 Liitteet Liite 1 Teknisiä tuotetietoja (opastavia esimerkkejä) AHXAMK-WM kaapeleiden asennusvoima- ja riippumataulukot (Tuotetiedot DRYREX AHXAMK-WM 10 kv sivu 1/2) REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

21 20 (62) Liite 1 (Tuotetiedot DRYREX AHXAMK-WM 10 kv sivu 2/2) REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

22 21 (62) Liite 1 (Tuotetiedot DRYREX AHXAMK-WM 20 kv sivu 1/2) REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

23 22 (62) Liite 1 (Tuotetiedot DRYREX AHXAMK-WM 20 kv sivu 2/2) REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kevyet 20 kv Kapeli-kaapelit säävarmaan jakeluverkkoon

Kevyet 20 kv Kapeli-kaapelit säävarmaan jakeluverkkoon Kevyet 20 kv Kapeli-kaapelit säävarmaan jakeluverkkoon Kapeli-järjestelmäkuvaus: Kevyt 20 kv maakaapelijärjestelmä on suunniteltu erityisesti haja-asutusalueiden säävarmojen sähkönjakeluverkkojen haarajohtojen

Lisätiedot

Projektin nimi: Suunnitelman nimi: ,loh,karisjärven ja Projektinumero Käyttäjän yhtiö: Info: Suunnittelija: Makinen Ville-Matti

Projektin nimi: Suunnitelman nimi: ,loh,karisjärven ja Projektinumero Käyttäjän yhtiö: Info: Suunnittelija: Makinen Ville-Matti Projektin nimi: Suunnitelman nimi:201030003-16,loh,karisjärven ja Projektinumero Käyttäjän yhtiö: Vertek Info: Suunnittelija: Makinen Ville-Matti Tulostuspvm: 16.01.2017 Mittakaava: 1:200000 Vahermajärvi

Lisätiedot

Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje

Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje PALON AIKANA TOIMIVIEN Flamerex-KAAPELEIDEN ASENNUSOHJE Flamerex FRHF-kaapelin rakenne OHJEEN TARKOITUS Noudattamalla tätä ohjetta Reka Kaapeli Oy:n

Lisätiedot

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus 1.2018 Tuulivoimalan maaperustus Tuule200 tuulivoimalan 18 m maaperustuksen asennus Tuulivoimalan masto... 2 Tuulivoimalan perustustyön suunnittelu... 2 Maston perustuksen osat... 2 Asennuspaikan valmistelu...

Lisätiedot

Tuulivoimalatekniikan kaapelit Rekalta

Tuulivoimalatekniikan kaapelit Rekalta Tuulivoimakaapelit Tuulivoimalatekniikan kaapelit Rekalta Puhtaasti uusiutuvaan tuulienergian tuotantoon soveltuvat erinomaisesti tuulivoimalakohteet, jotka ovat avarien alueiden äärellä. Näitä on runsaasti

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA Asennustapa A Asennustapa B Ø 12-100 Ø 125-300 2 Lasketaan kaavalla FS=2,3 r a=1,356 r Taivutussäde "r", kun asennus kuvan A mukaan Asennus

Lisätiedot

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 SUOMI KYLMÄKUTISTE JATKO YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA CJ11.42 Uo/U = 20.8/36 kv, Um = 42 kv 2/10 CJ11.42 PEM1366FIN 2012-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet

Lisätiedot

Johtimien kuormitettavuus

Johtimien kuormitettavuus Johtimien kuormitettavuus Pekka Rantala Kevät 2015 Suurin jatkuva virta Suurin jatkuva virta, jolla johdinta saa kuormitta = kuormitettavuus. Sen pitää olla sellainen, että johtimen eristysaineen lämpötila

Lisätiedot

KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje

KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Yksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelit. Teho 30 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu ja palosuojattu.

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Allround-silta LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ ARS-asennusohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET 1 1. JOHDANTO Asennuksessa on käytettävä ainoastaan Layherin alkuperäisosia. Ennen asennusta tarkasta huolella

Lisätiedot

ELEGRO terassilautojen asennusohje

ELEGRO terassilautojen asennusohje ELEGRO terassilautojen asennusohje ELEGRO terassilautojen mitat ovat: paksuus 32 mm / leveys 142 mm / pituus3000 mm. ELEGRO terassilautoja voidaan katkaista ja porata kuten puutavaraa. Suositus on, että

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI

KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET SUOMALAISEN

Lisätiedot

Orsien käytönrajat paljaille ja päällystetyille avojohdoille EN 50341, EN 50423. Johtokulma

Orsien käytönrajat paljaille ja päällystetyille avojohdoille EN 50341, EN 50423. Johtokulma Orsien käytönrajat paljaille ja päällystetyille avojohdoille EN 50341, EN 50423 40 50 60 70 80 90 100 110 03 Sisällysluettelo Orsien käytönrajat perusteet...04 20 kv paljaan avojohdon orret SH66 (seuraava

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

MCMK. Kuparijohtiminen kosketussuojattu 1 kv voimakaapeli. NIMELLISJÄNNITE Uo/U = 0,6/1 kv, Um = 1,2 kv. VAIHETUNNISTUS Sisäjohtimet

MCMK. Kuparijohtiminen kosketussuojattu 1 kv voimakaapeli. NIMELLISJÄNNITE Uo/U = 0,6/1 kv, Um = 1,2 kv. VAIHETUNNISTUS Sisäjohtimet Kuparijohtiminen kosketussuojattu voimakaapeli NIMELLISJÄNNITE Uo/U = 0,6/, Um = 1,2 kv KÄYTTÖ Kiinteään asennukseen sisällä, ulkona ja maahan. Myös rakenteisiin kuten esim. suoraan betonivaluun. Häiriönalttiiseen

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Kaapelinsuojaus. Kaapelinsuojausjärjestelmä

Kaapelinsuojaus. Kaapelinsuojausjärjestelmä -kaapelisuojausjärjestelmän Tripla- ja -kaapelinsuojausjärjestelmä Opto ja niiden osat sekä jatkoskaivot muodostavat kokonaisen järjestelmän kaapelien maa-asennuksiin. Putkien, yhteiden ja kaivojen raaka-aineina

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

Asennusohje ColoRex SD och EC

Asennusohje ColoRex SD och EC Asennusohje ColoRex SD och EC ColoRex on sähköä johtava PVC-laatta, jonka mitat ovat 610 x 610 x 2 mm. ColoRex on ESD-hyväksytty (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex-asennuksessa käytetään

Lisätiedot

PKS Sähkönsiirto Oy 2011

PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (PKS) PKS Sähkönsiirto Oy (PKSS) Eero Puoskari Antti Varis PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Liikevaihto 44 milj. Investoinnit 15 milj. Sähkön siirto 1 160 milj. kwh Asiakkaita 87 000

Lisätiedot

Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät

Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät 1.3.2012 Eristetyt putkistot Uponorin eristetyt putkistojärjestelmät on tarkoitettu kylmän ja lämpimän käyttöveden ja lämmön siirtoon. Putkistot voidaan asentaa suoraan kiepiltä kaivantoon jopa 200 metrin

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

Betonielementtidetaljit

Betonielementtidetaljit Betonielementtidetaljit Matti Turunen, rakennusinsinööri Osastopäällikkö, Finnmap Consulting Oy matti.turunen@finnmapcons.fi Artikkelissa käsitellään asuinrakennusten kiinnitysdetaljeja, mutta samat periaatteet

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE ALUMIINILAMINAATILLA Uo/U = 12.7/22 kv Um = 24 kv ULKOPÄÄTE AHXAMK-W (WISKI) KAAPELILLE. 2/12 PEM1277FIN 2015-08 YLEISTÄ

Lisätiedot

AXCLIGHT H ILMAKAAPELI ILMAJOHTOIHIN ASENNUSOHJE

AXCLIGHT H ILMAKAAPELI ILMAJOHTOIHIN ASENNUSOHJE AXCLIGHT H ILMAKAAPELI ILMAJOHTOIHIN ASENNUSOHJE AXCLIGHT H SISÄLLYSLUETTELO SIVU 4 SIVU 6 7 SIVU 8 9 SIVU 10 SIVU 11 SIVU 12 13 SIVU 14 23 TOIMINTAVARMA JA KUSTANNUSTEHOKAS TEKNINEN KUVAUS MEKAANINEN

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv SISÄPÄÄTE 2/9 PEM1231FIN 2012-12 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut

Lisätiedot

Huoletonta asumista talvipakkasilla

Huoletonta asumista talvipakkasilla J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita tarkasti. Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus

Lisätiedot

SJK & SJKK PEM130FIN 02/08

SJK & SJKK PEM130FIN 02/08 PEM130FIN 02/08 1/8 Asennusohje PEM130FIN 02/08 1 kv JATKOSPAKKAUKSET 4-JOHDINKAAPELEILLE SEKÄ 4 VASTAAN 3+1 -JOHDINKAAPELEILLE SUOMI 2/8 PEM130FIN 02/08 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

PEM1267FIN 2010-06 SUOMI

PEM1267FIN 2010-06 SUOMI ASENNUSOHJE PEM1267FIN 2010-06 LÄMPÖKUTISTEJATKOS H-KAAPELI VASTAAN 3-VAIHEINEN KUPARILANGALLISELLA KOSKETUSSUOJALLA VARUSTETTU PEX-ERISTEINEN KAAPELI 02, 02C, 03, 03C SUOMI CPEEPL CPEEPL 2/16 PEM1267FIN

Lisätiedot

Asennusohje. Devicell Dry

Asennusohje. Devicell Dry Asennusohje Devicell Dry 1 Asennusohje SF Tekniset tiedot Rakenne: Alumiinilla päällystetty polystyreeni U-arvo: 3 W/m2K Koko: 50 x 100 cm (0,5 m2) Paksuus: 13 mm Alumiinin paksuus: 1 mm Eriste: 12 mm

Lisätiedot

Johtimien kuormitettavuus

Johtimien kuormitettavuus Johtimien kuormitettavuus Pekka Rantala Syksy 2013 29.10.2013 Kohteena ylikuormitustilanne Kuormitettavuus kytkeytyy kaapelin ylikuormitukseen, joka voi ajallisesti kestää pitkänkin aikaa (1 tunti) Ylikuormitussuojana

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

Asennusohje aurinkopaneeliteline

Asennusohje aurinkopaneeliteline Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET PISKO -LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla

Lisätiedot

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin. PISKO LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit:

Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit: Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit: Ympäristön lämpötila ja ulkoiset lämmönlähteet. Veden esiintyminen. Mekaaniset vaikutukset esim. iskut, puristukset, taivutukset, tärinä. Sähkölaitteiden läheisyys

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1839FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1839FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1839FIN 2015-06 SUOMI Kylmäkutiste Hybridi jatkos kolmejohdin kaapeleille 2/10 PEM1839FIN 2015-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle kaapelityypille.

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon

PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE Sulanapitoon PST-kaksijohdinlämpökaapelien asennusohje sulanapitoon Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli Maksimiteho 25 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet:

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PE100 turvallinen valinta juoma- ja jätevesien johtamiseen 04 I

Uponor-paineputkijärjestelmä PE100 turvallinen valinta juoma- ja jätevesien johtamiseen 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - p a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä p e 10 0 Uponor-paineputkijärjestelmä PE100 turvallinen valinta juoma-

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Asennusohje. Rockfon Contour

Asennusohje. Rockfon Contour Asennusohje Rockfon Contour Yleistietoja Järjestelmän kuvaus: Rockfon Contour on kehyksetön akustinen melunvaimennin, joka on valmistettu 50 mm:n kivivillalevystä. Sen kumpikin puoli on esteettisesti miellyttävää

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit...

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit... RLS sisäkierrehylsyankkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RLS sisäkierrehylsyankkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit

Lisätiedot

AHXAMK-W KAAPELIN KUUORINTA KYLMÄNÄ! ASENNUSOHJE PEM1752FIN 2015-04 SUOMI

AHXAMK-W KAAPELIN KUUORINTA KYLMÄNÄ! ASENNUSOHJE PEM1752FIN 2015-04 SUOMI AHXAMK-W KAAPELIN KUUORINTA KYLMÄNÄ! ASENNUSOHJE PEM1752FIN 2015-04 SUOMI KYLMÄKUTISTE ALL-IN-ONE JATKO YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE ALUMIINILAMINAATILLA (AHXAMK-W) Uo/U = 12.7/22 kv Um = 24 kv / 70-240

Lisätiedot

PEM1173FIN SUOMI KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A STEC10 ASENNUSOHJE

PEM1173FIN SUOMI KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A STEC10 ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE PEM1173FIN 2008-11 KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A SUOMI 2/12 PEM1173FIN 2008-11 KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A 12 kv 50-300 mm² 24

Lisätiedot

Virtuaali-amk TEHTÄVÄT JOHDON MITOITUS Sähköpätevyys RATKAISUT

Virtuaali-amk TEHTÄVÄT JOHDON MITOITUS Sähköpätevyys RATKAISUT 1. (1998.15) Ryhmäkeskukseen liitetään MMJ 5x2,5 johdolla uusi pistorasiaryhmä. Oikosulkuvirta ryhmäkeskuksessa on 146 A. Kuinka pitkä saa ryhmäjohto kosketusjännitesuojauksen kannalta (automaattisen poiskytkennän)

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1330FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1330FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1330FIN 2011-09 SUOMI Lämpökutistejatkokset kolmijohdinkaapeleille 10-95mm² 2/10 PEM1330FIN 2011-09 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle kaapelityypille.

Lisätiedot

Merkitsemien. Tiedoksi

Merkitsemien. Tiedoksi ASENNUSOHJE -2- Unihak järjestelmäteline muodostuu pystysaloista mallia FSB ( bajonetskarv) ja LB ( längdbalk) juokusupalkeista joita yhdistävät tavallisesti ERB (enrörbalk) jokat. Telineen leveys voi

Lisätiedot

1 EK-BETONIPUTKET Pienten putkien asentaminen: Koot Ø 225 Ø 600 mm Suurten putkien asentaminen: Koot Ø 800 Ø 2000 mm 4

1 EK-BETONIPUTKET Pienten putkien asentaminen: Koot Ø 225 Ø 600 mm Suurten putkien asentaminen: Koot Ø 800 Ø 2000 mm 4 ASENNUSOPAS SISÄLLYS 1 EK-BETONIPUTKET 1 1.1 Pienten putkien asentaminen: Koot Ø 225 Ø 600 mm 1 1.2 Suurten putkien asentaminen: Koot Ø 800 Ø 2000 mm 4 2 EK-KAIVON OSAT 8 2.1 EK-Kaivonrenkaan Ø 600 Ø 1000

Lisätiedot

Kaapelinsuojaus. Uponor-kaapelinsuojausjärjestelmä

Kaapelinsuojaus. Uponor-kaapelinsuojausjärjestelmä Uponor-kaapelisuojausjärjestelmän Tripla- ja Uponor-kaapelinsuojausjärjestelmä Opto ja niiden osat sekä jatkoskaivot muodostavat kokonaisen järjestelmän kaapelien maa-asennuksiin. Putkien, yhteiden ja

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Asennusohje PEM1392FIN

Asennusohje PEM1392FIN Asennusohje PEM392FIN 204-05 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 26/45 kv, Um = 52 kv ULKOPÄÄTE 2/0 PEM392FIN 204-05 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut

Lisätiedot

KÄSITTELYOHJE /AV/01. FYO2PMU-kaapelit

KÄSITTELYOHJE /AV/01. FYO2PMU-kaapelit FYO2PMU-kaapelit Yleiset asennusohjeet Ohjeet kaapelikelan käsittelyyn löytyvät yleisohjeesta 20130515/AV/01 Kelan käsittely. FYO2PMU-kaapelit on suunniteltu asennettaviksi kaapelikanavaan, putkeen tai

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

Maadoittaminen ja suojajohtimet

Maadoittaminen ja suojajohtimet Maadoittaminen ja suojajohtimet Tapio Kallasjoki 2/2016 Standardisarjan SFS 6000 ohjeita Kun sähköliittymää syötetään verkosta, joka sisältää PEN-johtimen on liittymään tehtävä maadoitus, jossa on maadoituselektrodi

Lisätiedot

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Yleisesti Sääsuoja on tilapäiseen suojaukseen tehty rakenne, jota ei ole mitoitettu täysille tuuli ja lumikuormille.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

25.11.11. Sisällysluettelo

25.11.11. Sisällysluettelo GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 TERRASS + KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN TERASSILLE 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 8 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1231FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1231FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2016-06 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv SISÄPÄÄTE 2/12 PEM1231FIN 2016-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet

Lisätiedot

Asennusohje. Kuivausrumpu PT 5186 EL. fi - FI / 01

Asennusohje. Kuivausrumpu PT 5186 EL. fi - FI / 01 Asennusohje Kuivausrumpu PT 5186 EL fi - FI 08.11 09 235 070 / 01 Lue ehdottomasti koneen käyttö- ja asennusohje ennen koneen asennusta sijoitusta käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi

Lisätiedot

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY YLEISTÄ Kaivanto mitoitetaan siten, että maapohja ja tukirakenne kestävät niille kaikissa eri työvaiheissa tulevat kuormitukset

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

Cables in motion ALINDUFLEX. tekee sen helpoksi ALINDUFLEX

Cables in motion ALINDUFLEX. tekee sen helpoksi ALINDUFLEX ALINDUFLEX Cables in motion tekee sen helpoksi ALINDUFLEX ALINDUFLEX-TKD:n vallankumous kumikaapeleihin Erittäin taipuisa alumiinijohdin eristettynä laadukkaalla erikoiskumiseoksella sekä C8-liitostekniikka

Lisätiedot

PEM1091FIN SUOMI LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE HJ11.12 JA HJ11.24 ASENNUSOHJE

PEM1091FIN SUOMI LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE HJ11.12 JA HJ11.24 ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE PEM1091FIN 2011-02 LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE SUOMI 2/8 PEM1091FIN 2011-02 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle kaapelityypille.

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET SUOMALAISEN

Lisätiedot

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu R-STEEL LENKKI Eurokoodien mukainen suunnittelu R-STEEL LENKKI 1 R-STEEL LENKIN TOIMINTATAPA... 2 2 R-STEEL LENKIN MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 R-Seel Lenkin mitat... 4 2.2 R-Steel Lenkin materiaalit

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1043FIN SUOMI. USQJ630 KOSKETUSSUOJATTU PISTOKEPÄÄTE 630A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE kv

ASENNUSOHJE PEM1043FIN SUOMI. USQJ630 KOSKETUSSUOJATTU PISTOKEPÄÄTE 630A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE kv ASENNUSOHJE PEM1043FIN 2014-03 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU PISTOKEPÄÄTE 630A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE 12-24 kv HUOM! AHXAMK-W KAAPELIN OHJE MAADOITUSPAKKAUKSEN MUKANA. PEM1390FIN 2/8 PEM1043FIN 2014-03 YLEISTÄ

Lisätiedot

Nexans seuraa kotiin saakka

Nexans seuraa kotiin saakka www.nexans.fi Kuitua kotiin kaivataan Nexans seuraa kotiin saakka Viime vuosina Nexans on ollut mukana rakentamassa infrastruktuuria uusia tiedonsiirtoväyliä varten mm. kaupunkiverkkojen muodossa. Nyt

Lisätiedot

MAAKAAPELEILLA SÄÄVARMUUTTA VERKKOON

MAAKAAPELEILLA SÄÄVARMUUTTA VERKKOON ARTIKKELI 1 (8) Joulun pyhinä moniulotteinen pohjoismainen sää kuritti niin taajama- kuin haja-asutusalueiden asukkaita. Sähkö on ehdottomasti noussut yhteiskunnassamme äärimmäisen tärkeäksi energiamuodoksi.

Lisätiedot

Palokatkot. Asennusmenetelmät. PeO. Palokatkomiehet.fi

Palokatkot. Asennusmenetelmät. PeO. Palokatkomiehet.fi Palokatkot Asennusmenetelmät PeO Palokatkomiehet.fi Oikein asennetun palokatkon tulee täyttää sille asetetut toiminnalliset vaatimukset sekä sen tulee kestää suunniteltu käyttöikä (huolto- ja kunnossapito).

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta

Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Viestintävirasto 43 E/2014 M 1 (7) Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot