Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM kv

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv"

Transkriptio

1 Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM kv

2 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM kv Sisällys Soveltamisala... 2 Yleistä... 2 Yhteensopivuus ja varusteet... 2 DRYREX AHXAMK-WM tekniset tiedot... 2 Monitoimikaapelin käsittelyä koskevat ohjeet... 3 Käsittelylämpötilat Pienimmät sallitut taivutussäteet... 4 Suurimmat sallitut vetovoimat... 6 Monitoimikaapelin asennusta koskevat ohjeet... 7 DRYREX AHXAMK-WM asennus maahan... 7 DRYREX AHXAMK-WM asennus ilmakaapelina... 9 DRYREX AHXAMK-WM asennus veteen Asennuksen jälkeinen testaus Kaapelinpäiden suojaus Monitoimikaapelin käyttöä koskevat ohjeet DRYREX AHXAMK-WM kaapeleiden kuormitettavuus Liitteet Liite 1 Teknisiä tuotetietoja (opastavia esimerkkejä) AHXAMK-WM kaapeleiden asennusvoima- ja riippumataulukot REKA Kaapeli Oy Valmistajan yhteystiedot REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

3 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 2 (62) KÄSITTELY- JA KÄYTTÖOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM kv Soveltamisala Tämä täydentävä käsittely- ja käyttöohje koskee Reka Kaapeli Oy:n valmistamia keskijännitteisiä monitoimikaapeleita AHXAMK-WM nimellisjänniteeltään 12 kv U m 24 kv. Tämän ohjeen lisäksi on otettava huomioon Reka Kaapeli Oy:n julkaisema käsittely- ja käyttöohje "DRYREX Keskijännitekaapelit kv", sekä ne tuotekohtaiset ohjeet ja raja-arvot, jotka REKA Kaapeli Oy on julkaissut kyseiselle keskijännitekaapelituotteelle tuotteelle teknisinä tuotetietoina tai tuotekohtaisena spesifikaationa. Tässä ohjeessa ei esitetä kaapelijärjestelmien yleisiä teknisiä perusvaatimuksia eikä mahdollisia maakohtaisia viranomaismääräyksiä, jotka on otettava huomioon kaapelijärjestelmien suunnittelussa ja asennuksessa. Ohjeessa ei myöskään anneta neuvoja kaapelijärjestelmän mitoittamiseen eikä sähköverkon määrittelyyn, vaan nämä asiat ovat järjestelmän suunnittelijan vastuulla. Järjestelmän suunnittelijan vastuulle kuuluvia asioita ovat esimerkiksi kaapeleiden maadoitusta, asennusmuotoa, kiinnitystä ja kannatinrakenteita koskevat ratkaisut ja niiden asianmukainen valinta. Muita mahdollisesti huomioitavia asioita ovat muun muassa asianmukaisen täyttömaan valinta, varoitusnauhojen tai -suojien käyttäminen sekä kaapeleiden suojaaminen putkilla tai kouruilla. Lisätietoja on esitetty esimerkiksi Verkostosuosituksessa RK 1:12 Maakaapeliverkon rakentamisen vaatimukset 0,4 kv - 45 kv (2012). Kaapelijatkosten ja -päätteiden yksityiskohtaiset asennusohjeet kaapelityyppiin AHXAMK-WM eivät sisälly tähän ohjeeseen, vaan ne on selvitettävä valitun kaapelivarusteen valmistajalta. Yleistä Reka Kaapeli Oy:n valmistama keskijänniteverkon monitoimikaapeli DRYREX AHXAMK-WM on suunniteltu käytettäväksi maakaapelina, ilmakaapelina pylväillä llä sekä soveltuvissa kohdin myös vesistöjen alituksissa. Monitoimikaapeli DRYREX AHXAMK-WM rakentuu kolmesta eristetystä ja vaipatusta vaihejohtimesta, jotka on kerrattu erillisen polyeteenipäällysteisen teräskannatinköyden ympärille. Kannatinköyden tarkoituksena on kantaa kaapeliin ilma-asennuksessa asennuksessa kohdistuva mekaaninen rasitus. Kaapeli on vesitiivis pituus- ja poikittaissuunnissa, minkä ansiosta se soveltuu myös märkään maahan ja veteen. PEX-eristeisenä ja polyeteenivaippaisena kaapelina DRYREX AHXAMK-WM monitoimikaapeli on suojaamaton palonleviämistä vastaan. Tämän vuoksi asennuksessa sisätiloihin on tarpeelliset kaapelin palonsuojausta koskevat vaatimukset otettava huomioon. Kaapelin materiaalit ovat kuitenkin halogeenittomia ja niistä palossa aiheutuva savunmuodostus vähäistä. Yhteensopivuus ja varusteet DRYREX AHXAMK-WM monitoimikaapelit ovat standardin SFS 5636 (CENELEC HD 620 S2 Part 10 Section F) mukaisia ja niille käyvät vastaavat varusteet kuin muillekin kyseisen tyypin standardin mukaisille kaapeleille. Lisäksi monitoimikaapelin AHXAMK-WM vaihejohtimet ovat rakenteeltaan yhteensopivia maakaapelityypin AHXAMK-W vaihejohtimien kanssa. DRYREX AHXAMK-WM tekniset tiedot Reka Kaapeli voi valmistaa monitoimikaapelia DRYREX AHXAMK-WM jännitetasoilla kv ja johtimen poikkipinnoilla 3x50...3x mm². Kaapelin käsittelyä ja käyttöä koskevat raja-arvot esitetään tuotekohtaisissa teknisissä tiedoissa. Kaapelin tilaajan velvollisuutena on saattaa tuotekohtaiset tekniset tiedot sekä käsittelyä ja asennusta koskevat raja-arvot kaapelin asennuksesta ja käytöstä huolehtivien henkilöiden tietoon. Mahdollisissa poikkeamissa tämän ohjeen ja tuotekohtaisten teknisten tietojen välillä noudatetaan tuotteen teknisissä tiedoissa annettuja ohjeita ja raja-arvoja. REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

4 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 3 (62) Monitoimikaapelin käsittelyä koskevat ohjeet Tuotteiden käsittelyssä on noudatettava varovaisuutta ja huolellisuutta sekä kiinnitettävä huomiota kaapelikelojen oikeaan pyörittämissuuntaan. Lisäksi on otettava huomioon pakkausten, useimmiten kaapelikelojen, suuresta koosta ja massasta aiheutuvat vaarat työskentelyturvallisuuden kannalta. Kaapelikelojen nostoon ja siirtoon käytettäviltä laitteilta ja välineiltä edellytetään riittävää lujuutta nostettavan kokonaismassan mukaisesti. Kuljetuksissa kaapelikelat on kiinnitettävä huolellisesti niin, etteivät ne pääse liikkumaan. Kuva 1. Kela voidaan nostaa joko trukilla tai nosturilla. Kuva 2. Kaapelin oikeaoppinen purkaminen kelalta. Tarkemmat ohjeet kaapelikelojen käsittelystä esitetään REKA Kaapeli Oy:n julkaisemissa ohjeissa "Kelan käsittelyopas" sekä "KÄSITTELY- JA KÄYTTÖOHJE, DRYREX Keskijännitekaapelit kv". Käsittelylämpötilat Kaapeleiden käsittelyn ja asennustyön aikana niihin kohdistuu toistuvaa taivutusta, vetovoimia, vaipan hankautumista ja vastaavia normaaleja rasituksia. Tämän vuoksi kaapelin lämpötila siltä osin kuin sen tiettyyn osuuteen kohdistetaan käsittelyä ja mekaanista rasitusta, ei saa alittaa AHXAMK-WM tyypin tapauksessa arvoa -20 o C. Tarvittaessa kaapeli tai käsiteltävä osuus on lämmitettävä ennen työskentelyn aloittamista esimerkiksi käyttämällä sopivaa lämpötelttaa. Lämmittämistä ei saa tehdä kohdistamalla kaapeliin tai sen osuuteen kuumaa tai pistemäistä lämmitystä tai kaasuliekkiä. REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

5 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 4 (62) Pienimmät sallitut taivutussäteet Kaapeleiden käsittelyssä ja asennuksessa tapahtuvat taivuttamiset aiheuttavat kaapelin rakenneosiin vetorasituksen taivutuksen ulkoreunassa ja puristusrasituksen taivutuksen sisäreunassa. Kiinteän asennuksen kaapeleina DRYREX AHXAMK-WM -keskijännitekaapelit sietävät asennustöiden aikaiset toistuvat taivutukset tuotteen teknisissä tiedoissa annettuihin alimpiin käsittely- ja asennuslämpötiloihin asti. Kiinteän asennuksen kaapeleina niitä ei kuitenkaan ole tarkoitettu ns. taipuisaan käyttöön tai vastaaviin sovelluksiin. r Kuva 3. Kaapelin taivutussäteellä tarkoitetaan kuvassa esitettyä mittaa [ r ]. REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

6 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 5 (62) r Kuva 4. Yksittäisen vaiheen taivutussäteellä tarkoitetaan kuvassa esitettyä mittaa [ r ]. Toistuvat taivutukset asennusvedossa Kaapelin pienimmät asennusvedon ja -käsittelyn aikana sallitut taivutussäteen arvot on esitetään tuotekohtaisissa teknisissä tiedoissa. Monitoimikaapelin DRYREX AHXAMK-WM tapauksessa arvo on 8 x D, missä D vastaa koko taivutettavan kaapelin nimellistä halkaisijaa. Yksittäisen vaiheen taivutuksessa käytetään tällöin arvoa 15 x D. Tuotekohtaiset lasketut arvot esitetään teknisissä tuotetiedoissa. Yksi tasainen kertataivutus lopulliseen asentoon Taivutettaessa monitoimikaapeli AHXAMK-WM yhdellä tasaisella aisella kertataivutuksella paikoilleen lopulliseen asentoonsa, sallitaan an pienimmäksi taivutussäteeksi arvo 6 x D, missä D vastaa koko taivutettavan kaapelin nimellistä halkaisijaa. Kaapeleiden teknisissä tiedoissa esitettyjä taivutussäteiden ussäteiden minimiarvoja ei kuitenkaan saa alittaa. Yksittäisen vaiheen taivutuksessa käytetään arvoa 12 x D. Kaapelin uudelleenkelaus Pakattaessa kaapelipituuksia tehdaspakkauksesta purkamisen jälkeen uudestaan kaapelikiepille tai muille kaapelikeloille, sovelletaan pienimpinä sallittuina taivutussäteinä samoja arvoja kuin edellä kohdassa "Toistuvat taivutukset asennusvedossa". Valitun kaapelikelan rummun halkaisijaa on tarvittaessa kasvatettava tava esimerkiksi ylimääräisellä, riittävän paksulla laudoituksella niin, ettei alimman kaapelikerroksen taivutussäteestä tule liian pieni. Laudoituksen REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

7 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 6 (62) kiinnityksessä on varmistettava, etteivät naulojen tai kiinnitysruuvien kantoja jää koholle niin että ne voisivat vahingoittaa kaapelin ulkovaippaa. Suurimmat sallitut vetovoimat Kannattimellisen keskijännitekaapelin käsittelyssä ja asennuksessa sallitaan kaapelinvedon kiinnitysvälineiksi kaapelin ulkovaipan päälle asetettava vetosukka (pulling-stocking; pulling-grip) ja suoraan kannattimeen kiinnittyvä erityinen kiilapääte (tension clamp). Keskijännitekaapeleille suositeltava vetotapa on käyttää erillistä vetosukkaa, jolla päästään useimmissa tapauksissa riittävään vetolujuuteen. Vetosukkaa käytettäessä se voidaan kiinnittää joko koko kaapelin ympärille, tai vaihtoehtoisesti käyttää rinnakkain kolmea vetosukkaa. Tällöin jokaista vaihetta vedetään erikseen omalla vetosukallaan. Suoritettaessa ilma-asennusten loppukiristyksiä, veto on suoritettava aina kaapelin kannatinköydestä. Kaapelinvedossa sovellettavan suurimman sallitun vetovoiman arvo [N] lasketaan kertomalla vetoon käytettävien virtajohtimien yhteenlaskettu nimellinen poikkipinta-ala [mm²] jäljempänä esitetyllä suurimman sallitun voiman [N/mm²] raja-arvolla. arvolla. Kannatinköyden päätteenä ä käytettävän tarvikkeen suurin sallittu vetolujuus tulee tarkistaa sen valmistajalta. Lyhyitä kaapelipituuksia voidaan erikoistapauksissa vetää myös käsin, tarttumalla ja kannattamalla kaapelia sen ulkovaipasta. Enimmäisvetovoiman raja lasketaan tällöin kuten käytettäessä vetosukkaa. Kun asennusvetoon käytetään vetosukkaa, on tarvittavat kaapelipituudet määriteltävä riittäviksi niin, että vedonpuoleisista kaapelinpäistä voidaan katkaista vähintään 1 metrin pituus vetojännityksen rasittamaa osuutta pois ennen varusteiden asennustöitä. Enimmäisvetovoimat vetosukalla Käytettäessä kaapelin vaipan päälle asetettua vetosukkaa, sallitaan enintään seuraavat vetovoimat alumiinijohtimelliselle keskijännitekaapelille: F = A x 15 N/mm², missä A vastaa kaapelin virtajohtimien nimellistä poikkipinta-alaa. Maksimivetovoima vetosukalla ei kuitenkaan saa ylittää arvoa N Vetovoiman ylärajaa laskettaessa ei oteta huomioon kosketussuojan, metallivaipan tai kannatinköyden poikkipinta-alaa. Valmiiksi lasketut enimmäisvetovoimat esitetään tuotekohtaisissa teknisissä tiedoissa. Esimerkki: Kaapelin AHXAMK-WM 20 kv 3x95+62 suurin sallittu vetovoima kun kiinnitys on tehty vetosukalla kaikkien kolmen vaihejohtimen vaipan päältä on 3 x 95 x 15 = 4275 N. Esimerkki: Kaapelin AHXAMK-WM 20 kv 3x vetovoima kun kiinnitys on tehty vetosukalla kaikkien kolmen vaihejohtimen vaipan päältä on laskelman mukaan 3 x 240 x 15 = N, jolloin suurimmaksi vetovoimaksi sallitaan enintään yläraja 8500 N. Kiristäminen kannatinköydestä Kiristettäessä kaapelia kannatinköydestään oikeaan asennuskireyteen, suurimmat sallitut kiristysvoimat selviävät kaapelikohtaisista asennusvoimataulukoista, jotka esitetään liitteessä 2. Kaapelirullat ja -ohjurit Asennusvedon aikaista kitkaa ja sen aiheuttamaan vetovastuksen kasvua on tarvittaessa vähennettävä sijoittamalla kaapelin kulkua helpottavat ohjausrullat suoralla osuudella noin 2 4 metrin välein siten että kaapeli ei pääse koskettamaan maata ja käännöksissä niin, ettei kaapelin pienin sallittu taivutussäde alitu. Käännöskohdassa rullien lukumäärän on oltava riittävä sekä kannattelemaan että ohjaamaan kaapelin kulkua. Lisäksi on varmistettava, että käännöskohdissa kaapelin vetovoimasta ei aiheudu kaarteen sisäpuoleiseen kaapelin osaan liian suurta painetta rullia vasten. Kaapelin kulun ohjailuun tarvittavat kaapelirullat ja niiden sijoitus sekä tarvittava henkilöstö on syytä suunnitella etukäteen. Paikalleen sijoitettujen rullien vapaa pyörintä on tarkastettava. Muiden ohjureiden tai kannattimien on oltava reunoiltaan pyöristettyjä ja pinnaltaan sellaisia, että kitka kaapelin ulkovaipan ja ohjurin välillä jää mahdollisimman pieneksi. REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

8 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 7 (62) Suurin sallittu sivuttainen rasitus (side wall pressure) Asennusvedon reitillä olevissa kaarteissa ja käännöksissä kaapeliin aiheutuu sivuttainen rasitus kaapelin painuessa vasten kaapelisuojaputken tai käännökseen sijoitettujen rullien ja ohjureiden pintaa vasten. Sivuttaisen rasituksen suuruus riippuu käännöksen säteestä, rullien etäisyydestä sekä kaapeliin käännöksen jälkeen aiheutuvan vetovoiman suuruudesta. Sivuttainen rasitus on pidettävä mahdollisimman pienenä toteuttamalla asennusreitti mahdollisimman suorana, käännöskohtien säde mahdollisimman suurena sekä suunnan muutoksen suuruus käännöksessä mahdollisimman pienenä. Sivuttainen rasitus lasketaan tapauskohtaisesti: a) käännöksissä ja taivutuksissa kaapelirullia vasten: kaavalla: P SWP = T x d / r 5000 N b) käännöksissä muovisissa kaapelinsuojaputkissa tai ohjauskouruja vasten: kaavalla : P SWP = T / r 22,000 N missä P SWP = sivuttainen rasitus käännöksen säteellä [N/m] T = kaapeliin kohdistettu vetovoima käännöksen jälkeen [N] d = kaapelirullien välinen etäisyys [m] r = käännöksen tai taivutuksen säde [m] Sivuttaisen rasituksen raja-arvot arvot saattavat rajoittaa kaapeliin sallittua vetovoimaa ja ne on otettava huomioon. Esimerkki: Monitoimikaapelin AHXAMK-WM 20 kv 3x pienin sallittu taivutussäde asennusvedossa on 0,63 metriä. Voidaanko kaapelia vetää enintään 6800 N vetovoimalla kolmen toisistaan 0,4 metrin etäisyydellä olevan kaapelirullan kautta minimitaivutussäteellä 0,63 metriä? Sivuttainen rasitus tapauksen a) mukaisesti laskettuna on PSWP = 6800 N x 0,4 m / 0,32 m = 4318 N mikä alittaa raja-arvon arvon 5000 N ja on siis sallittua. Rullien välimatkaa olisi lyhennettävä ja lukumäärää ärää käännöksessä lisättävä, vetovoimaa vähennettävä tai käännöksen sädettä suurennettava. Monitoimikaapelin asennusta koskevat ohjeet Keskijännitekaapeliverkon asennuksessa asennusta tulee aina noudattaa paikallista lainsäädäntöä ja asennusmääräyksiä. Suomessa voimassaolevia vaatimuksia ja ohjeita yli 1 kv:n asennuksiin on esitetty esimerkiksi standardissa SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset sekä verkostosuosituksessa RK 1:12 Maakaapeliverkon rakentamisen vaatimukset 0,4 kv - 45 kv. DRYREX AHXAMK-WM asennus maahan Kaapelin asentaminen kaivantoon Monitoimikaapeli AHXAMK-WM voidaan asentaa suoraan maahan kaapelikaivantoon, tai vaihtoehtoisesti maahan asetettuun kaapelisuojaputkeen. Maakaapeloinnissa suositeltu asennussyvyys on vähintään 0,7 m, joka mitataan aan kaapelin alapinnan tasosta maanpintaan (ks. mitta h kuvassa 2). Kaapelikanavan pohjalla ja alkutäyttönä kaapelin päällä suositellaan käytettäväksi täytehiekkaa. Periaatekuva tyypillisestä kaapelikaivannosta on esitetty kuvassa 5. Laskettaessa useampia kaapeleita samaan kaivantoon, kaapeleiden välisen etäisyyden D suositellaan olevan vähintään sama kuin itse kaapeleiden halkaisijan ks. kuva 5. REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

9 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 8 (62) Kuva 5. Periaatekuva kahden kaapelin asentamisesta kaivettuun ojaan. Kuvassa h on asennussyvyys ja D kaapelien välinen etäisyys Lisätietoja vaadittavista suojauksista löytyy esimerkiksi Verkostosuosituksesta RK 1:12 Maakaapeliverkon rakentamisen vaatimukset 0,4 kv - 45 kv. Kaapelinsuojaputket Kaapeleiden mekaanista suojausta maa-asennuksessa voidaan parantaa asentamalla ne esimerkiksi polyeteenimuovista (PE) valmistettuihin erityisiin kaapelinsuojaputkiin. Käytettävien kaapelinsuojaputkien sisäpinnan on oltava sileää ja putkien päiden sisäreunat on oltava pyöristettyjä, jotta vältetään kaapelin vaipan vaurioituminen asennusvedon aikana. Suositellaan, että kaapelinsuojaputkien liitokset on suunniteltu vesitiiviiksi. Liitoskohtien tulee olla sovitettuja niin, että liitoksen sisäpinta on sileä eikä vioita sisään vedettävän kaapelin vaippaa. Asennettaessa monitoimikaapeli AHXAMK-WM suojaputkeen, kaapeli ei saa täyttää enempää kuin ⅔-osaa putken poikkipinta-alasta. Kaapelisuojaputkien on oltava puhtaita sisään mahdollisesti päässeestä sorasta tai hiekasta. Kaapelia suojaputkiin vedettäessä on huomioitava, että kaapelin vaippa pa ei pääse vaurioitumaan vaurioidu putken reunaa tai putkeen kulkeutuvaa soraa tai irtokiviä vasten. Kaapeliin kohdistuva vetovoima on pyrittävä pitämään mahdollisimman pienenä. Tämän vuoksi putkilinjan tulisi olla mahdollisimman suora ja tarvittavissa käännöksissä kaarteen säteen mahdollisimman suuri. Edellä esitettyjä pienimpiä sallittuja taivutussäteitä ja suurimpia sallittuja sivuttaisrasituksia tulee noudattaa vedettäessä kaapeli suojaputkeen. Kaapelin ja kaapelinsuojaputken välisen kitkan pienentämiseen ja asennusvetovoiman vähentämiseen voidaan tarvittaessa käyttää tarkoitukseen soveltuvaa liukasteainetta, joka ei saa vahingoittaa kaapelin vaippamateriaalia (polyeteenimuovi). Asennustyön vaatima tila DRYREX AHXAMK-WM keskijännitekaapelin asennuksen suunnittelussa, reitityksen valinnassa ja mitoituksessa on otettava huomioon kaapelille sallitut taivutussäteet ja reitin aiheuttamat vetovoimarasitukset sekä käytettävä asennustekniikka niin, etteivät kaapelin käsittelylle ja asennukselle annetut raja-arvot ylity. Kaapelin asentaminen auraamalla Monitoimikaapeli AHXAMK-WM voidaan asentaa auraamalla. Aurauksella tarkoitetaan maakaapelin asennusmenetelmää, jossa kaapeli asennetaan suoraan maahan työkoneen ja siihen liitetyn erikoistyökalun, nk. kaapeliauran avulla. Tarvittavan laitteiston lisäksi aurauksen edellytyksenä on siihen soveltuva maaperä. REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

10 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 9 (62) Maaston ominaisuuksista erityisesti runsas kivisyys ja kalliot voivat muodostaa esteen auraukselle. Tämä on huomioitava jo aurauksen ennakkosuunnittelussa. Aurauksessa suositellaan kaapelin sijoittamista vähintään 0,7 metrin syvyyteen. Kaapelin aurauksessa on noudatettava hyvää asennustapaa, johon kuuluu paikallisten asennusmääräysten noudattaminen työturvallisuutta unohtamatta. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin asioihin: Kaapelin aurauksessa ei saa alittaa kaapelille määriteltyjä asennustyön aikaisia taivutussäderajoja. Taivutussäteen kannalta kriittisiä kohtia ovat kaapelin syöttäminen auraan ja toisaalta auran sisällä muodostuva taivutussäde. Kaapelin edestakaista taivuttelua on vältettävä. Kaapelin aurauksessa ei saa ylittää kaapelille määriteltyjä suurimpia sallittuja vetovoimia. Esiauraaminen eli aurauslinjan läpikäyminen auralla ilman kaapelia on aina suositeltavaa. Tämä koskee erityisesti kivistä tai muuten haastavaa maaperää. Esiaurauksella varmistetaan reitin esteettömyys. Mahdolliset suuret kivet ja muut esteet on poistettava reitiltä ennen kaapelin asennusta. Asennuksessa on pyrittävä huolehtimaan siitä, että kaapeli ei jää suurten tai terävien kivien päälle, alle tai puristukseen. Asennuksessa käytettävän auraustyökalun nieluun ei saa päästää kiviä tai muita esineitä, jotka voivat kaapelin ja auran väliin kiilautuessaan vahingoittaa kaapelia. Aurauksen ollessa käynnissä auraustyökalua ei saa liikuttaa kuin kaapelilinjan etenemissuuntaan. Peruuttaminen voi vahingoittaa jo maahan laskettua kaapelia. Aurauksen jälkeen kaapelin avoimet päät on suojattava luotettavasti veden kaapeliin tunkeutumisen estämiseksi. Auraukseen käytetyn tyn työkalun sisämitat suositellaan valittavaksi siten, että auran nielu olisi halkaisijaltaan 1,5 x tai enemmän aurattavan kaapelin halkaisijasta. Tällä tavalla pienennetään kaapelin kiilautumisriskiä aurassa. Esimerkiksi AHXAMK-WM M 20 kv 3x kaapelin nimellinen ulkohalkaisija on 79 mm, jolloin auran nielun sisähalkaisijan aisijan tulisi olla vähintään 120 mm. DRYREX AHXAMK-WM asennus ilmakaapelina Paikoissa, joissa kaapelin asentaminen maahan ei esimerkiksi ympäristöolosuhteiden vuoksi ole mahdollista, voidaan kaapeli asentaa pylväiden varaan ilmajohdoksi. Tyypillisesti tällaisia alueita ovat kallioiset tai lohkareiset alueet, esimerkiksi rotkojen tai pienten vesistöjen kuten kapeiden salmien ja jokien ylitykset jne. Käyttämällä ilmakaapelia saavutetaan aan useita etuja perinteiseen avojohtolinjaan nähden, kuten: johtokadut voidaan pitää huomattavasti pienempinä, linja on paremmin suojassa ukkosylijännitteiltä ja johdon päälle kaatuvat puut eivät aiheuta katkoja, mikäli kannattimet on varustettu mekaanisilla sulakkeilla. Kaikki nämä tekijät osaltaan parantavat ilmakaapelirakenteen luotettavuutta verrattuna perinteiseen avojohtoratkaisuun. Asennettaessa erillisellä kannatinköydellä varustettua monitoimikaapelia AHXAMK-WM pylväiden varaan, tulee tuntea jännitykset ja riippumat joihin kaapeli vedetään kullakin jänteenpituudella eri lämpötiloissa. Samoin on tunnettava suurimmat ennakoitavissa olevat jännitykset ja riippumat, jotka voivat ilmetä kyseisellä asennuspaikalla. Tämän ohjeen liitteissä on julkaistu tarvittavat jännitys riippuma -taulukot tuoteperheelle DRYREX AHXAMK-WM kv. Taulukoihin on laskettu asennuksessa käytettävät jännitykset ja riippumat tyypillisimmille jänteenpituuksille lämpötila-alueella o C. Lisäksi taulukoissa on arvot suurimmille ennakoitavissa oleville jännityksille ja riippumille ottaen huomioon jää- ja tuulikuormat. Kannatinköyden teknisiä tietoja: Rakenne: Nimellinen poikkipinta-ala: Teräskannattimen halkaisija paljaana: Teräskannattimen halkaisija PE-päällystettynä: Nimellinen murtolujuus (min): Kerrattu 7-lankainen sinkitty teräsköysi, päällysteenä kerros polyeteenimuovia (PE), pitkittäisvesitiivis. 62 mm² 10,2 mm 13,1 mm 76 kn REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

11 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 10 (62) Alkukimmomoduli: 186 kn/mm² Loppukimmomoduli: 186 kn/mm² Lämpöpitenemiskerroin: 12 x /K Suositeltu nollasäänjännitys asennuksessa: 180 N/mm² Suurin sallittu jatkuva kuormitus: 57 kn Kannattimen pienin sallittu taivutussäde asennuksessa: 195 mm Kannattimen pienin sallittu taivutussäde kertataivutuksena: 105 mm Huomautus: Edellä esitetyt tiedot koskevat vain kaapelin AHXAMK-WM kannatinköyttä, eikä niitä tule soveltaa sellaisenaan koko kaapelin käsittelyyn. Ilmastolliset kuormat ja niiden vaikutus Tässä käyttöohjeessa esitetyt ilmastollisten kuormien arvot on määritelty seuraavien standardien mukaisin menetelmin: SFS-EN Vaihtosähköilmajohdot yli 45 kv jännitteillä. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Yhteiset määrittelyt SFS-EN Vaihtosähköilmajohdot yli 45 kv jännitteillä. Osa 3-7: Suomen kansalliset velvoittavat määräykset SFS-EN Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kv ja korkeintaan 45 kv jännitteillä. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Yhteiset määrittelyt Tuuli Voimassa olevien SFS-EN-standardien mukaisesti huipputuulikuormaksi monitoimikaapelille DRYREX AHXAMK-WM on määritelty arvo 700 N/m 2. Lähtöarvot laskennalle on valittu varovaisesti, sillä taulukoissa on haluttu ilmoittaa suurimmat ennakoitavissa olevat arvot mahdollisimman yleisessä tilanteessa. Tuulikuorman laskennan lähtöarvot ja oletukset ovat seuraavat: Vertailutuulennopeus: 23 m/s Tuulen puuskakerroin: 2,05 (maastoluokka II) Maastokerroin: 0,92 (maastoluokka II, 100 m jännepituudella) Kaapelin ilmanvastuskerroin: 1,15 (jääkerroksen kanssa) Tuulen oletetaan puhaltavan kohtisuoraan tarkasteltavaa sähkölinjaa vastaan. Laskennassa käytetty menetelmä on esitetty standardissa SFS-EN Lämpötilan vaihtelut Lämpötilan muuttuessa myös kaapelin kannattimen pituus muuttuu lämpölaajenemisen(lyhenemisen) johdosta. Tämän vuoksi kaapelin asennusparametrit (jännitys ja riippuma) on valittava kulloinkin vallitsevan lämpötilan mukaan. Mikäli on syytä olettaa, että kaapeli on eri lämpötilassa kuin ympäröivä ilma, kaapelin lämpötila tulee mitata kannatinköydestä oikean asennuskireyden määrittämiseksi. Jääkuorma Talviaikaan ilmajohdoille kertyy jäätä, joka kasvattaa monitoimikaapelin keskusköyden kannattelemaa massaa. Jään kertymisessä voidaan erottaa toisistaan kaksi erilaista perustyyppiä: Jäätävä sade, jolloin jää voi olla märkää lunta tai kirkasta jäätä Huurrejää, joka voi olla pehmeää tai kovaa huurretta. Jään tyyppi vaikuttaa sekä jään tiheyteen että sen ilmanvastuskertoimeen tuulen vaikutusta laskettaessa. Kertyvän jään määrään vaikuttaa asennuspaikan suhteellinen korkeus ympäröivään maastoon. Mitä korkeammalla asennuspaikka on sen enemmän jäätä rakenteisiin kertyy. Koska kaapelityypin AHXAMK-WM REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

12 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 11 (62) pinta-ala ala on suhteellisen suuri, asennusvoimataulukoihin on laskettu jääkuormat suurimmalla standardin suosittamalla arvolla, 75 N/m.. Muut jääkuormaan liittyvät oletukset ovat: Jään tyyppi: Huurre Jääkerroksen paksuus ohuimmillaan (vaihejohtimen kohdalla): 35 mm Jään tiheys: 500 kg/m 3 Kaapelin ilmanvastuskerroin jääkerroksen kanssa: 1,15 Mitoittava kuormitustilanne Ilmakaapelilinjaa rakennettaessa suunnittelijan on tunnettava mitoittavat kuormitustilanteet. Monitoimikaapelille DRYREX AHXAMK-WM on mitoittaviksi tilanteiksi määritelty seuraavat tapaukset: Riippuma: huippujääkuorma 0 C lämpötilassa Jännitys: huippujääkuorma ja keskinkertainen tuulikuorma 0 C lämpötilassa Tässä vaiheessa tulee huomioida, että suurin riippuma ja jännitys eivät esiinny samaan aikaan, sillä tuulenpaine kääntää kaapelia sivuun pylväiden väliseltä keskilinjalta. Mitoittavien tilanteiden taulukoidut riippuma- ja jännitysarvot ovat mukana kunkin kaapelityypin asennusvoimataulukoissa. Tyypillisesti suurimmat ennakoitavissa olevat jännitykset ovat noin 50 % kaapelin kannatinköyden nimellisestä murtolujuudesta. Asennuksia tehtäessä essä tulee aina huomioida alimmat sallitut käsittely- ja kuljetuslämpötilat. lämpötilat. Kuvaus tyypillisestä asennustekniikasta Monitoimikaapeli i asennetaan pylväiden varaan hyvin samankaltaisella lla tekniikalla kuin perinteiset pienjännitteiset riippukierrekaapelit. Korkeamman jännitetason ja monitoimikaapelin suuremman massan vuoksi asennuksessa tulee kuitenkin huomioida näistä aiheutuvat erityisvaatimukset. Pylväille veto DRYREX AHXAMK-WM kaapeli suositellaan asennettavaksi pylväisiin vetämällä. Tällöin kaapeli vedetään asennettavalle linjalle pylväisiin käyttämällä vetosukkia, vetoköyttä ja pylväissä väliaikaisesti olevia rullia. Kaapelikelaa, josta veto tapahtuu, ei saa viedä liian lähelle ensimmäistä pylvästä, muutoin taivutuskulma ensimmäisessä rullassa saattaa kasvaa liian suureksi. työskentelyn eri vaiheissa tulee huolehtia, ettei kaapelin pienimpiä sallittuja taivutussäteitä aliteta. Kaapeli on purettava kelalta kuvan 5 osoittamalla tavalla. Mäkisessä maastossa kaapeli kannattaa vetää alamäen suuntaan, n, koska vetovoimat ovat tällöin pienempiä. Kun kaapeli on vedetty rullien päällä haluttuun kireyteen, se nostetaan varsinaisille pylväskannattimille kannatinköytensä varaan. Tämän jälkeen jokainen pylväskannatin kiristetään kiinni kaapelin keskusköyteen. Vetorullan mitoitus Vetorulla on valittava käytettävän kaapelikoon mukaan riittävän suureksi siten että kaapeli ei vahingoitu vedon aikana, ja että se pysyy luotettavasti rullan päällä. Lisäksi on huomioitava ettei kaapelin pienin sallittu taivutussäde tai suurin sallittu pintapaine ylity rullan kohdalla vedon aikana. Vetorullan kourun on oltava mitoiltaan sellainen, että asennettava kaapeli mahtuu kulkemaan vapaasti sen yli. Mikäli suurin sallittu taivutussäde uhkaa ylittyä esimerkiksi kulmassa tai vedon päätepylväällä, voidaan samassa pylväässä käyttää kahta rinnakkaista vetorullaa. REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

13 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 12 (62) Kuva 6. Esimerkki johdonvetopyörästä [Ensto] Huomioitavat tekijät Suunniteltaessa monitoimikaapelin DRYREX AHXAMK-WM asennusta ilmakaapeliksi, tulee huomioida etenkin seuraavat tekijät: Vedettäessä kaapelia tolppien varaan erityisesti pitkillä jänneväleillä, kaapelin asennusaikainen riippuma saattaa kasvaa niin suureksi, että kaapeli ottaa maahan kiinni. Tällöin tulee vähintään varmistaa, ettei reitillä ole teräviä kiviä tai muita esteitä, joihin hangatessaan kaapeli voisi vahingoittua. Tällaisissa issa paikoissa on suotavaa käyttää esimerkiksi väliaikaisia tukilavoja, -tasoja tai -pylväitä vedon aikana. Vedettäessä kaapelia pylväisiin vetoköyden avulla, on vaarana, että kaapelin pää ottaa kiinni vedossa käytettäviin rulliin. Tämän välttämiseksi vetosukan alla olevaa kaapelin päätä on tarvittaessa muotoiltava paremmin ohjautuvaksi, esimerkiksi katkaisemalla vaihejohtimet hieman eripituisiksi. Vedettäessä kaapelia kelalta tulee huolehtia, että kela ei pyöri liian nopeasti. Tarvittaessa kaapelikelaa on jarrutettava, sillä kaapeli voi vaurioitua, mikäli se purkaantuu kelalta liian nopeasti. Muutoin kelan tulee antaa pyöriä mahdollisimman vapaasti. Kaapelikelaa elaa ei saa käyttää jännevälin kiristämiseen. Lyhyillä jänneväleillä on mahdollista käyttää pienempiä jännityksiä, koska ka riippuma ei tällöin vielä kasva niin suureksi, että se olisi rajoittava tekijä. Suoritettaessa teiden tai rautateiden ylityksiä ilmakaapelilla, tulee ehdottomasti noudattaa viranomaismääräyksiä alimmista sallituista asennuskorkeuksista, sekä mahdollisista vaatimuksista vahvempiin rakenteisiin. Tällaisten väylien ylityksissä on esimerkiksi suositeltavaa käyttää lyhyttä jänneväliä ja hieman pienempää kannattimen jännitystä. REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

14 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 13 (62) Kiristys asennusvoimataulukoiden mukaan Tämän käsittely- ja käyttöohjeen liitteinä on julkaistu SFS-EN-standardien perusteella lasketut jännitys- ja riippumataulukot tuoteperheelle DRYREX AHXAMK-WM. Taulukoissa esitetääntään kaapelin riippumat ja kannattimen jännitykset lämpötila-alueella alueella o C jänneväleillä m. Lisäksi kullekin jännevälille esitetään suurimmat ennustettavissa olevat jännitykset ja riippumat ilmastollisilla kuormilla. Kaapeleita ei missään oloissa suositella vedettäväksi taulukoituja arvoja kireämmälle, mutta riippumia voidaan sen sijaan tarvittaessa kasvattaa, mikäli asennuspaikan olosuhteet sen sallivat. Asennuksissa nuksissa tyypillisesti käytettävät rakenteet Jäljempänä esitellään asennuksissa tyypillisesti käytettäviä rakenteita. Käytettäessä DRYREX AHXAMK-WM ilmakaapelina, kaapelin kaikki käytönaikainen mekaaninen kannattelu tulee aina suorittaa erillisestä kannatinköydestä. Kaapelin vaihejohtimiin in ei saa kohdistua ulkopuolista mekaanista rasitusta. Pylväskannatin suoralla linjalla Monitoimikaapelin DRYREX AHXAMK-WM ripustaminen pylvääseen suoralla linjalla on hyvin yksinkertaista. Kaapeli asennetaan kuvan 7 esittämällä tavalla kannatinköydestään pylväälle erityisellä pylväskannattimella, joka ripustetaan pylväskoukkuun. Vaihejohtimien vaipat suojataan mekaaniselta hankautumiselta pylvästä vasten. Käytännössä tämä tapahtuu joko erottamalla vaihejohtimet kannattimen alapuolelle omaksi nipukseen niin, etteivät ne pääse hankaamaan pylvästä vasten tai kietomalla tämä nippu suojakumiin tai -holkkiin kuvan 7 esittämällä tavalla. Pylväskannattimessa on aina suositeltavaa käyttää murtolenkkiä tai vastaavaa mekaanista sulaketta, joka päästää kaapelin putoamaan ehjänä maahan, mikäli mekaaninen kuormitus kasvaa liian suureksi. Näin voidaan välttää kaapeli- ja pylväsvaurioita esimerkiksi puiden kaatuessa linjan päälle. Kuva 7. Esimerkki kaapelin ripustamisesta kannatinköydestä pylväälle [Ensto] REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

15 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 14 (62) Päätepylväs Päätepylväässä monitoimivoimakaapelin ilmajohtoasennus päättyy ja muuttuu joksikin muuksi asennustyypiksi, kuten avojohto tai maakaapeli. Tällaisessa pylväässä vaihejohtimet päätetään tai viedään alas kuten mikä tahansa kaapelityyppi. Kannatinköysi päätetään pylvääseen esimerkiksi kiilaharuspäätteellä. Päätettä valittaessa on tarkastettava asennusvoimataulukoista tai laskentaohjelmalla aohjelmalla suurimmat odotettavissa olevat kannattimen pitkittäisvoimat ja varmistettava, että päätekiinnitys kestää ne. Reititettäessä vaihejohtimia päätepylväässä tulee huomioida niiden pienimmät sallitut taivutussäteet. Kuva 8. Esimerkki kaapelin kiinnittämisestä päätepylväällä [Ensto] REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

16 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 15 (62) Kulmat Asennettaessa kaapeli kulmapylvääseen kaapelin kannattimiin ja pylvääseen kohdistuu myös kaapelin suuntaisia voimia, jotka voivat olla merkittävästi suurempia kuin pelkät kaapelin kannattelun aiheuttamat pystyvoimat. yvoimat. Tämän vuoksi kaapelin kiinnitykseen ja pylvään tukemiseen tulee kiinnittää huomiota, esimerkiksi käyttämällä riittävää harustusta. Tavallisella kaapelin kannattimella pystytään tekemään pieniä suunnanmuutoksia sähkölinjassa. Mitä suurempi on suunnanmuutos, sitä suuremmat vaakasuuntaiset voimat kannattimiin kohdistuvat. Vakiokannattimia käytettäessä suunnanmuutoksen maksimiarvona voidaan pitää noin 30 o kulmaa, riippuen kaapelin kiristyksestä. Kuva 9. Esimerkki kaapelin kiinnityksestä suuressa suunnan unnan muutoksessa. Lisänä on jatkos [Ensto]. Suuremmilla kulmilla tai muutoin vaadittaessa suurempaa mekaanista kestävyyttä tulee käyttää rakennetta, jossa kaapelin kannatin päätetään pylvääseen esimerkiksi kiilaharuspäätteellä jonka jälkeen se jatketaan haluttuun suuntaan uudella udella samanlaisella päätteellä kuvan 9 mukaisesti. Tällöin kannattimiin kohdistuvat voimat ovat maltillisempia, eikä kannattimen pienin sallittu taivutussäde ole rajoittava tekijä. Tällä rakenteella pylvääseen kohdistuu kuitenkin suuret kaapelin suuntaiset voimat, eli harukset tulee mitoittaa huolellisesti. Tällaisessa kulmapylväässä vaihejohtimet voidaan joko suoraan kääntää uuteen suuntaa tai tehdä välissä jatkos. Myös vaihejohdinten pienimpään sallittuun taivutussäteeseen tulee kiinnittää ittää huomiota. Vaihejohtimet on aseteltava kulmissa siten, että ne eivät pääse koskettamaan pylvääseen esimerkiksi tuulen vaikutuksesta. REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

17 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 16 (62) Jatkos Kaapelin jatkokset ilma-asennuksissa asennuksissa suositellaan tehtäväksi aina pylvääseen mikäli mahdollista. Tällöin kannatin päätetään pylvääseen molemmista suunnista ja varsinainen vaihejohtimien jatkos tehdään pylvään kohdalle tai hieman siitä sivuun. Vaihekohtaiset jatkokset voidaan samalla myös limittää toisiinsa nähden, jolloin ilmakaapelin kokonaishalkaisija jatkosten kohdalla pysyy pienempänä. Tärkeää on varmistaa, että vaihejohtimet eivät pääse hankaamaan pylvääseen. Tarvittaessa kaapeli voidaan pylvään kohdalta suojata erikseen kulutusta kestävällä suojakumilla. Riittävän maadoituksen varmistamiseksi kannatinköydet jatkoksen molemmin puolin on vähintään kytkettävä galvaanisesti yhteen, myös varsinainen maadoitus on suositeltavaa. Kuva 10. Esimerkki ilmakaapelin jatkamisesta pylväällä [Ensto] Kannatinköysi on suositeltavaa maadoittaa vähintään kaapelipäätteissä ja lisäksi sopivin määrävälein ilmakaapelin jatkoksissa. DRYREX AHXAMK-WM asennus veteen Monitoimikaapeli DRYREX AHXAMK-WM on vesitiivis pituus- ja poikittaissuunnissa, joten sitä voidaan käyttää myös vesistöjen alituksiin. Suomalaisten järvien syvyys ei tyypillisesti rajoita DRYREX AHXAMK-WM kaapelin asennettavuutta. Asennettaessa monitoimikaapelia AHXAMK-WM veteen, tulee kuitenkin huomioida asennuskohteen olosuhteet ja se, että AHXAMK-WM ei ole varsinainen merikaapeli eikä siinä ole teräsarmeerausta korroosiosuojineen. Laskettaessa kaapelia veteen, se taipuu luonnollisen ketjukäyrän mukaisesti i pohjaa vasten. Tämän vuoksi on asennusvaiheessa valvottava että kaapelin jännitys säilyy sallituissa rajoissa. Veden aiheuttaman nosteen vuoksi asennuksessa tulee varmistaa kaapelin paikallaan pysyminen etenkin virtapaikoissa esimerkiksi ankkuroinnin avulla. Ankkurointi voidaan varmistaa asettamalla kaapelin päälle REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

18 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 17 (62) erityisesti suunniteltuja betonipainoja tai laskemalla varovasti sementtisäkkejä tai muita painoja asennuksen jälkeen. Lisäpainojen asettuminen oikein ja oikeisiin kohtiin kaapelia on syytä varmistaa sukeltajan tai robottikameran avulla. Ankkuripainojen määrää ja tyyppiä valittaessa tulee ottaa huomioon asennuspaikan olosuhteet, kuten veden virtausnopeus ja pohjan muodot. Veteen asennettu kaapeli tulee suojata sen rantautumisalueella kahden metrin syvyyteen asti vuotuisen alaveden korkeudesta laskettuna. Asennuksen jälkeinen testaus Monitoimikaapelin AHXAMK-WM asennuksen jälkeinen testaus jännitekokeella tarkoittaa sekä kaapelin eristyksen että kaapeliin liitettyjen varusteiden (jatkokset, kaapelipäätteet) testaamista. REKA Kaapeli Oy on testannut kaikki toimitettavat kaapelipituudet sekä osittaispurkausmittauksella että suurjännitetestillä jo tehtaalla. Mikäli käyttäjä erityisistä syistä haluaa testata asentamansa kaapelin ja siihen liittämiensä varusteiden kokoonpanon, se voidaan tehdä vaihtojännitekokeella (a.c.-voltage test) kansainvälisen standardin IEC :2005 kohdan mukaisesti, joko a) kytkemällä järjestelmän pääjännite vaihejohtimen ja kosketussuojan välille 5 min. ajaksi, tai b) kytkemällä kemällä kaapeliin normaali käyttöjännite 24 h ajaksi ilman ylimääräistä kuormaa. Testin aikana ei saa tapahtua läpilyöntiä. Huomautus: Eristysjärjestelmän vanhanaikaista tasajännitekoestamista (d.c.-test) ei suositella, koska se voi aiheuttaa vahinkoja kaapelijärjestelmään kytketyissä varusteissa näiden keskinäiseen rajapintaan kohdistuvan tasajännitekomponentin vaikutuksesta. Standardin IEC kohtaan on tämän vuoksi lisätty asiasta myös erityinen varoitus. Kaapelinpäiden suojaus REKA Kaapeli Oy on suojannut kaapeleiden avoimet päät kosteuden tunkeutumista vastaan erityisillä suojatupilla. Kun kaapelia asennetaan ja tarpeen mukaan katkaistaan, avoimet päät jos niiden työstämiseen ei ryhdytä välittömästi tulee suojata niin, ettei kosteus tai vesi pääse tunkeutumaan kaapelirakenteeseen aiheuttamaan korroosiota. Riittävä suojaus saavutetaan esimerkiksi sulkemalla kaapelin avoimet päät kutistemuovitupeilla joiden sisäpinnassa on lämmitettäessä sulava liima. Suojatuppi kutistetaan tiiviisti kaapelin avoimeen päähän. Lämpökutistuksen aikana on huolehdittava, ettei kaapelin vaippamuovia lämmitetä liikaa. Kaasuliekkiä käytettäessä on lisäksi huolehdittava, ettei liekki aiheuta muuta palovaaraa. Kaapelinpäiden suojatupet saattavat vahingoittua ittua kuljetuksen tai varastoinnin aikana. Jos epäillään tai silmin havaitaan että suojaus on vahingoittunut tai löystynyt, se täytyy tarkistaa ja tarvittaessa uusia. Pitempiaikaisessa varastoinnissa on suositeltavaa, että kaapelinpäiden suojaus tarkastetaan silmämääräisesti sopivin määräajoin. Monitoimikaapelin käyttöä koskevat ohjeet DRYREX AHXAMK-WM kaapeleiden kuormitettavuus REKA Kaapeli Oy määrittelee DRYREX AHXAMK-WM monitoimikaapeleiden kuormitettavuuden laskennalliset ohjearvot standardin SFS 5636 (CENELEC HD 620S2 Section 10F, luku 5) mukaisesti. Kuormitettavuusarvojen laskentamenetelmä esitetään kansainvälisessä standardissa IEC Kuormitettavuuden laskennallinen ohjearvo ilmoitetaan kaapelin teknisissä tuotetiedoissa tyypillisimmin käytetyille asennustilanteille. lle. Nämä ovat esimerkkitilanteita ilanteita ja tarkoitettu kuvaamaan kaapelin suorituskykyä tavallisimmissa tapauksissa. Kaapelin kuormitettavuutta koskeva ohjearvo on aina sidonnainen niihin perusolosuhteisiin (oletetun asennusympäristön lähtöarvoihin),, joilla laskenta on tehty ja jotka kuormitusvirta-arvon arvon yhteydessä on ilmoitettu. Tarkat todelliset arvot, mikäli niitä asennuksen jälkeen tarvitaan, on selvitettävissä ainoastaan mittauksin. Jos suunnitellut asennusolosuhteet poikkeavat niistä perustiedoista jotka ohjearvoille on annettu, on käytettävä soveltuvia korjauskertoimia tai laskettava kuormitusvirta-arvo suunniteltuja asennusolosuhteita vastaavissa REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

19 KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 18 (62) perusolosuhteissa. Kaapeliyhteyden kuormitettavuuden määrää se kohta tai osuus, missä kuormitettavuus on alhaisin. Kuormitettavuuden määrittely perustuu kaapelissa muodostuvan lämmön johtumiseen kaapelissa sen johtimesta ulospäin niin, ettei kaapelin ja siinä käytettyjen yjen materiaalien lämpötila nouse suuremmaksi kuin on soveliasta. Ilmoitettujen kuormitusvirta-arvojen arvojen perusoletukset DRYREX AHXAMK-WM keskijännitekaapelin teknisissä tuotetiedoissa ilmoitetaan, missä perusolosuhteissa kuormitettavuuden ohjearvo on laskettu, tyypillisesti kun: maaperän lämpötila +15 C, maaperän lämpöresistiivisyys 1,0 K.m/W, asennussyvyys 0,7 metriä, tuulennopeus 0,6 m/s, auringon säteilyteho 1000 W/m², kaapelin kosketussuojapiiri on suljettu (kytketty yhteen ja maadoitettu yhteyden molemmissa päissä), maakaapelina kaapelin johtimen käyttölämpötila on enintään +65 C jotta vältetään riski maaperän kuivumisesta ja sen aiheuttamasta maaperän lämpöresistiivisyyden voimakkaasta, lämmön siirtymistä hidastavasta kasvusta, pinnalle tai ilmaan asennettuna kaapeli on vapaasti ympäröivässä ilmassa, jonka lämpötila on +25 C ja kun kaapelin johtimen käyttölämpötila on enintään +90 C. Asennettaessa kaapelia yllä olevista oletuksista poikkeaviin olosuhteisiin, voidaan kaapelin kuormitettavuuden arvioinnissa käyttää apuna standardissa CENELEC HD 620S1 Section 10F, luku 5, taulukoituja korjauskertoimia. Kaapelille esitetyt kuormitettavuusarvot ovat laskennallisia ja perustuvat kaapelin rakenteeseen ja mittoihin sekä edellä lueteltuihin perusolettamuksiin. Laskennassa oletetaan sähköverkon taajuudeksi 50 Hz. Kuormitettavuuden tarkempi laskennallinen maksimiarvo on mahdollista määrittää vain, mikäli kaapeliasennuksen ympäristöparametrit tunnetaan kaapeliyhteyden matkalta ja kun ne pysyvät stabiileina. Tällainen tarkkuus ei kuitenkaan ole yleensä mahdollista, minkä vuoksi kaapelin valinnassa on syytä käyttää soveltuvaa varmuusvaraa, jotta vältetään mahdolliset yllätykset kaapeliyhteyden tai sen yksittäisen kohdan ylikuumenemisesta (hot-spot). Liitteet Liite 1 Teknisiä tuotetietoja (opastavia esimerkkejä) Esimerkkejä DRYREX AHXAMK-WM 10 kv ja 20 kv tuotetiedoista esitetään sivuilla Liitteen tiedot ovat olleet voimassa tämän käsittely- ja käyttöohjeen julkaisuhetkellä (tammikuu 2013). AHXAMK-WM kaapeleiden asennusvoima- ja riippumataulukot Monitoimikaapeleille AHXAMK-WM 10 kv ja 20 kv Suomessa voimassa olevien vaatimusten mukaisin menetelmin ja lähtöarvoin lasketut asennusvoima- ja riippumataulukot esitetään sivulla REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

20 19 (62) Liite 1 Liitteet Liite 1 Teknisiä tuotetietoja (opastavia esimerkkejä) AHXAMK-WM kaapeleiden asennusvoima- ja riippumataulukot (Tuotetiedot DRYREX AHXAMK-WM 10 kv sivu 1/2) REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

21 20 (62) Liite 1 (Tuotetiedot DRYREX AHXAMK-WM 10 kv sivu 2/2) REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

22 21 (62) Liite 1 (Tuotetiedot DRYREX AHXAMK-WM 20 kv sivu 1/2) REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

23 22 (62) Liite 1 (Tuotetiedot DRYREX AHXAMK-WM 20 kv sivu 2/2) REKA Kaapeli Oy Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

ULMA NT Asennusohjeet

ULMA NT Asennusohjeet ULMA NT Vianilmaisinjärjestelmä Asennusohjeet ABB Industry Oy ABB Industry Oy ULMA NT Asennusohjeet HUOMAUTUS Tässä dokumentissa esitetyt tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne sido

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 Muutos 1 31.5.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

Ilmajohtoratkaisut 6-45 kv. Testattua varmuutta

Ilmajohtoratkaisut 6-45 kv. Testattua varmuutta Ilmajohtoratkaisut 6-45 kv Testattua varmuutta 2 Sisällysluettelo Turvalliset, energiatehokkaat ja ympäristöä säästävät ratkaisut... 4 PAS-järjestelmä... 6 Kipinäväliratkaisut...9 Virtaa rajoittava suojaus...11

Lisätiedot

liikenneviraston OhjEiTA

liikenneviraston OhjEiTA 25 2012 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 25/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Arvo Heikkinen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Sisällysluettelo 1. Käyttökohteet...3 2. Lait ja määräykset...3 3. Manta-keskuspölynimurijärjestelmä...3 3.1. Järjestelmä yhdelle

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Kolmas painos Eurokoodi 5 Lähde: RIL 205-1-2009 liite B Puurakenteiden suunnitteluohje - Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR SC1809 12 EN 1298 - IM - fi TURVALLISUUTTA JOKA ASKELEELLA wibeladders.fi

Lisätiedot

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 2 U P O N O R - KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä - K Ä S I K I R

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelu

Betonirakenteiden suunnittelu Eero Saarinen, iplomi-insinööri Rakennusinsinööritoimisto Eero Saarinen Oy Tässä artikkelissa annetaan ohjeita betonirakenteien suunnittelusta henkilöille, jotka vain tilapäisesti suorittavat rakennesuunnittelua.

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu 5 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu Liikenneviraston ohjeita 5/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Antero Nousiainen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT

17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT 17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT 17.1. IEC: n mitoitus Luku 17: Moottorit ja generaattorit IEC-tunnus IEC ( International Electrotechnical Commission ) on kehittänyt kansainväliset standardisarjat sähkökoneiden

Lisätiedot

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet 2 1 1 YLEISTÄ...3 2 VÄLISEINÄKIVET JA NIIDEN OMINAISUUDET...3 3 SUUNNITTELU...4 3.1 Mitoitus...4 3.2 Aukkojen ylitykset...5 3.3 Kantavat rakenteet...5 4 TYÖVAIHEET...6

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 06/13 Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä Asennus-, käyttö-

Lisätiedot