LLR-työ kalun öhje Vesinettiin (5/2013)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LLR-työ kalun öhje Vesinettiin (5/2013)"

Transkriptio

1 (5) Vesikeskus LLR-työ kalun öhje Vesinettiin (5/2013) 1.1 Ekologiset vaikutukset (sivu 10 Vesinetti-ohjeessa) Laskenta malleilla 1.2 Mallit Mallit ja skenaariot Mallit ja skenaariot -välilehdeltä valitaan käytettäväksi malliksi LLR_2013, jolloin mallin ja järven perustiedot tulostuvat näytölle automaattisesti. Järven perustiedot Järven perustiedot -välilehdelle tulostuu valmiiksi järven perustiedot. Nämä tiedot on tallennettu jokaiselle järvelle omaan järvikohtaiseen tiedostoon, jonne ne on haettu joko SYKEn tietokannoista tai LLRmalliin erikseen tallennetuista tiedoista. Käyttäjä voi halutessaan muokata perustietoja. Järven nimi Järven tai vesimuodostuman tai mallinnettavan osa-alueen nimi. Järvirekisteritunnus tai VPD-tunnus Tilavuus Järven tilavuus kuutiometreinä. Suomen ympäristökeskus, puh , s-posti: Y-tunnus Finlands miljöcentral, tfn e-post: Finnish Environment Institute, tel ,

2 2 (5) Keskisyvyys Järven keskisyvyys metreinä. Järvityyppi (VPD, LLR käyttämä) Järven tyyppiä vastaava numero ja selitys, perustana vuoden 2007 tyypittely. Tyyppi Koodi Nimi Ominaisuudet (A = pinta-ala, z = keskisyvyys) 1 Vh Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet A < 4,000 ha; väri < 30; z 3 m 2 Ph Pienet humusjärvet A < 500 ha; väri: 30-90; z 3 m 3 Kh Keskikokoiset humusjärvet A: 50-4,000 ha; väri: 30-90; z 3 m 4 SVh Suuret vähähumuksiset järvet A > 4,000 ha, väri < 30 5 Sh Suuret humusjärvet A > 4,000 ha; väri 30; 6 Rh Runsashumuksiset järvet väri > 90, z 3 m 7 MVh Matalat vähähumuksiset järvet väri < 30, z < 3 m 8 Mh Matalat humusjärvet väri: 30-90, z < 3 m 9 MRh Matalat runsashumuksiset järvet väri > 90, z < 3 m 10 Lv Hyvin lyhytviipymäiset järvet Viipymä enintään n. 10 päivää 11 PoLA Pohjois-Lapin järvet (männyn) metsänrajan yläpuolella 12 RrRk Runsasravinteiset ja runsaskalkkiset järvet (ei tarkkaa tietoa kumpaan alatyyppiin kuuluu) Luontaisesti runsasravinteinen/runsaskalkkinen 13 Rr Runsanravinteiset järvet (tyypin RrRk alatyyppi) Valuma-alue luontaisesti runsasravinteinen 14 Rk Runsaskalkkiset järvet (tyypin RrRk alatyyppi) Suuri kalkkipitoisuus (Lähde: Suomen ympäristökeskus. Ohje pintaveden tyypin määrittämiseksi ) Laskennallinen viipymäaika, vuosia Viipymäaikana käytetään laskennallista viipymäaikaa pyöristettynä seuraavaan tasavuoteen (esim. lasketun viipymän ollessa 30 vuorokautta, viipymäksi oletetaan yksi vuosi). Viipymä (vuorokausissa) voi laskea kaavalla ( ) ( ) ( ), missä V on tilavuus ja Q lähtevä virtaama. Arvio sisäisestä kuormituksesta (g/d) Käyttäjän syöttämä arvio järven sisäisestä kuormituksesta, yksikkö g/d. Oletusarvona on alustavissa LLRmallinnuksissa käytetty arvo (joko kirjallisuudesta saatu tai muu karkea arvio). Sisäisen kuorman alkuarvio voi myös olla esim. puolet ulkoisesta kuormituksesta. 1.3 Asetukset Kun Mallit-välilehdellä ovat kaikki tarvitut tiedot täytetty, siirrytään Asetukset-välilehdelle. Tähän osioon tulostuvat automaattisesti tarkasteltavan vesimuodostuman kokonaisravinnekuormitukset (LN ja LP, yksikkö kg/d), lähtövirtaamat (Q, yksikkö m 3 /s) ja ravinnepitoisuudet (TotN ja TotP, yksikkö µg/l). Tiedot on haettu VEMALAsta ja ne ovat jakson vuosikeskiarvoja. Käyttäjä voi halutessaan valita vain osan arvoista. Yleensä on kuitenkin suositeltavaa aktivoida kaikki arvot napsauttamalla Titlepainikkeen vieressä olevaa ruutua.

3 3 (5) Kun Asetukset-välilehden syöttötietotaulukko on aktivoitu, käyttäjä ajaa mallin Suorita malli painikkeella. 1.4 Tulokset Mallin onnistuneesta laskennasta tulee näytölle ilmoitus, ja Tulokset-välilehdelleilmestyy kaksi taulukkoa. Ensimmäisessä taulukossa on ravinnekuormituslaskelmien yhteenveto, eli ravinnekuormitus nykytilassa sekä tavoitetila ja kuormitusvähennykset. Lisäksi siinä esitetään sisäinen kuormitus ja sedimentaationopeudet.. Toinen taulukko kuvaa luokittelun todennäköisyyksiä. Annetuilla kuormituksilla saadut eri luokkien todennäköisyydet (%) on esitetty kokonaisravinteille ja a-klorofyllille. 1.5 Graafit

4 4 (5) 1. TotP-mallin sovitus Havaitut ja mallinnetut kokonaisravinnepitoisuudet annetuilla kuormitusarvoilla. Kuvasta nähdään, miten hyvin ravinnemalli sopii aineistoon. Mikäli havaitut (tyhjä pallo) ja mallinnetut (umpipallo) arvot ovat lähellä toisiaan ja mallinnetun arvon luottamusvälit (punaiset pystyviivat) ovat suhteellisen pieniä, mallin sopivuus on hyvä. Mikäli ulkoisen fosforikuormituksen kasvaessa fosforipitoisuus ei kasva, voidaan sisäisen kuormituksen vaikutuksen arvioida olevan merkittävä. Vastaava sovitekuva saadaan myös typpimallille. 2. TotP-pitoisuusennuste kuormituksen funktiona Kuvasta nähdään, kuinka järven pitoisuus kasvaa ulkoisen kuormituksen kasvaessa. Keskimääräisen ennusteen (jatkuva musta viiva) ja annetun kuormituksen (pysty katkoviiva) leikkauskohdasta voidaan arvioida järven ravinnepitoisuus annetulla kuormituksella. Vastaavasti tavoitepitoisuuden (punainen katkoviiva, H/T-raja) ja ulkoisen kuormituksen leikkauskohdasta saadaan kriittinen kuormitus. Näiden erotuksesta voidaan arvioida kuormitusvähennystarve. Tässä kuvassa vähennystarve olisi n. 0.4 g/m 2 /a (nykytila-tavoite). Vastaava sovitekuva saadaan typpimallille. 3. Sisäisen kuormituksen puolittamisen vaikutus pitoisuuteen Kuva esittää, kuinka paljon järven sisäisen kuormituksen puolittaminen vaikuttaisi järven tilaan ja kuormitusvähennystarpeeseen. Mikäli alkuperäinen ennuste (musta viiva) ja ennuste puolitetulla sisäisellä kuormituksella (sininen viiva) ovat kaukana toisistaan, sisäisellä kuormituksella on suuri vaikutus ennusteeseen. Käyttäjän syöttämän sisäisen kuormituksen avulla malli laskee arvion sisäisestä kuormituksesta (pinta-alaa kohden).

5 y y y (5) 4. A-klorofylliennuste tulokuorman funktiona Keskimääräinen a-klorofylliennuste annetuilla ulkoisen ja sisäisen kuormituksen arvoilla esitetään nuolien yhtymäkohdassa sinisellä tähdellä. Tasa-arvokäyrät kuvaavat a- klorofyllipitoisuuden luokkarajoja ja tavoitepitoisuus (H/T-luokkaraja) on esitetty punaisella viivalla. Mustat pisteet kuvaavat havaittuja kuormituksia. 5. Todennäköisyys kuulua tiettyyn luokkaan Näissä kuvissa on esitetty ekologisen luokituksen todennäköisyysjakaumat kokonaisravinteille ja a-klorofyllille annetuilla kuormituksilla. Punainen pystykatkoviiva kuvaa H/Trajaa ja mitä enemmän todennäköisyysmassasta on viivan vasemmalla puolella sitä todennäköisemmin järvi voi saavuttaa hyvän tilan. Väri, jota kuvassa on eniten, kuvaa tilaa, jossa järvi todennäköisimmin on. Kuvan perusteella on laskettu myös tarkat todennäköisyydet Tulokset-välilehden taulukkoon. Todennäköisyys kuulua tiettyyn luokkaan totp:n perusteella P tot ug/l Todennäköisyys kuulua tiettyyn luokkaan totn:n perusteella N tot ug/l Chl-a ug/l 1.6 Valmiit laskentatulokset Valmiit laskentatulokset välilehdelle voidaan tallentaa jo valmiiksi tehtyjä LLR-laskelmia. Kaikkien laskelmien osalta lähtötiedot ja oletukset tulisi olla selkeästi kirjattuna.

LOHJAN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS

LOHJAN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS LOHJAN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Anne-Marie Hagman LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU 2/08 LOHJAN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Anne-Marie Hagman Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Haapjärvi, Kurkjärvi, Nummijärvi, Pentjärvi, Vähäjärvi. Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Haapjärvi, Kurkjärvi, Nummijärvi, Pentjärvi, Vähäjärvi. Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Haapjärvi, Kurkjärvi, Nummijärvi, Pentjärvi, Vähäjärvi Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy EEVA RANTA LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY 2010 Tutkimusraportti

Lisätiedot

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Nab Labs Oy - Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti 83 / 2014 Arja Palomäki, Heikki Alaja, Irene Kuhmonen ja Pekka

Lisätiedot

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma Uusimaa Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 20/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Ohjeet fosforilaskurin käyttöön

Ohjeet fosforilaskurin käyttöön Ohjeet fosforilaskurin käyttöön 1. Fosforilaskuri ja sen käytössä tarvittavat tiedot 2. Ravinteiden yksikköhintojen laskenta seoslannoitteista 3. Satovasteiden ja taloudellisen optimin laskenta 4. Lannoituksen

Lisätiedot

VIS Online 2.0 Arviomies käyttöohje

VIS Online 2.0 Arviomies käyttöohje 1 VIS Online 2.0 Arviomies käyttöohje 2 VIS Online 2.0 Arviomies käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. VIS Online 2.0 käyttöliittymä s.3 2. Vaihtoauton arviointiprosessi s.6 2.1. Arvioitavan auton perustiedot

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ Sini-Jatta Suonio - 2010 Esipuhe Tämän ohjeen tarkoitus on opastaa yksinkertaisesti tekemään fysiikan oppilaslaboratorion selostustöissä

Lisätiedot

Hanna Alajoki 3.4.2014

Hanna Alajoki 3.4.2014 HAUHONSELÄN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS JA YLEIS- KUNNOSTUSSUUNNITELMA Hanna Alajoki 3.4.2014 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Hauhonselän ravinnekuormitus ja kunnostamissuunnitelma Hankkeen

Lisätiedot

Karjaan Kaskimaan kunnostusja hapetussuunnitelma

Karjaan Kaskimaan kunnostusja hapetussuunnitelma Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 6 2008 Karjaan Kaskimaan kunnostusja hapetussuunnitelma Anne-Marie Hagman Uudenmaan ympäristökeskus UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 6 2008 Karjaan Kaskimaan

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA 2479 Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2479 Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

Somerojoen lasku-uoman ennallistamisen esiselvitys

Somerojoen lasku-uoman ennallistamisen esiselvitys S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A PRO PITKÄJÄRVI RY Somerojoen lasku-uoman ennallistamisen esiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1262013 P20215P001 Selvitys 1 (10) K Kamppi, E Puuronen, T Puustinen

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Pikakurssi: Analyysien ja ennusteiden tekeminen P-Analyzerillä

Pikakurssi: Analyysien ja ennusteiden tekeminen P-Analyzerillä Pikakurssi: Analyysien ja ennusteiden tekeminen P-Analyzerillä Sisällysluettelo: Ohjelmiston eri osat 2 Pikakurssin yleisohje 3 Ohjelmiston asennus ja käytön aloittaminen 4 Analyysi-ohjelman rakenne 6

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan valmistelussa

Turvetuotannon vesistövaikutukset Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan valmistelussa Pirkanmaan ympäristökeskuksen raportteja 4 2009 Turvetuotannon vesistövaikutukset Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan valmistelussa Turvetuotannon vaikutus vesistön kokonaisfosforipitoisuuteen ja soiden

Lisätiedot

Meditrainer - ohjelman käyttöohje

Meditrainer - ohjelman käyttöohje Meditrainer - ohjelman käyttöohje Karstula Helsinki 3.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä

Lisätiedot

1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1.2 Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit 2

1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1.2 Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1 1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1. Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit TEOREETTINEN JAKAUMA 3.1 Satunnaismuuttuja

Lisätiedot

GeoCalc Painuma käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.3 27.1.2012

GeoCalc Painuma käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.3 27.1.2012 GeoCalc Painuma käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.3 27.1.2012 2(22) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleistä... 3 2. Geometrian lähtötiedot... 3 3. Laskennan tiedot (General)...

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ Alkuperäinen versio: Heidi Parviainen ja Outi Virtanen - 2002 Päivitys: Jussi Helaakoski ja Antti Vanhanen - 2005 Päivitys: Anna

Lisätiedot

ZEF Vaalikone. Käyttöohje.

ZEF Vaalikone. Käyttöohje. Sisällys SISÄLLYS...2 LUKU 1 TERVETULOA LUOMAAN VAALIKONETTA...3 Esittelyssä ZEF Vaalikone... 3 Miten opit käyttämään ZEF Editoria... 3 ZEF Editor -käyttöliittymä... 4 LUKU 2 OPI LUOMAAN VAALIKONE ZEF

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASELVITYS

KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASELVITYS 25.10.2010 KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASELVITYS Kuva: Högsåran tuulipuisto Hafmex Wind Oy Merja Paakkari 25.10.2010 2(24) Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 3 2. Alueiden kuvaus lähtötiedot ja reunaehdot... 4

Lisätiedot

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle Palkanlaskenta Ohjeita käsikirjan lukijalle 1 PALKANLASKENTA Tämä palkanlaskentakäsikirja sisältää kolme osaa. Lyhyen esittelyn jälkeen on pikaopas, josta saa nopeasti käsityksen ohjelmiston luonteesta

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelma 2010-2015

Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelma 2010-2015 Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelma 2010-2015 Juho Kotanen ja Pertti Manninen 2/2010 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

LASKUTUSOHJELMAN KÄYTTÖOHJEET. Finnish Net Solutions Oy

LASKUTUSOHJELMAN KÄYTTÖOHJEET. Finnish Net Solutions Oy LASKUTUSOHJELMAN KÄYTTÖOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 15.08.2008 2 Yleistä...3 Asetukset...3 Käyttäjähallinta...3 Uuden käyttäjän lisääminen...3 Tuotteet...4 Tuotteen lisäys ja muokkaus...4 Asiakkaat...5 Asiakkaan

Lisätiedot

Tarjouslaskenta LVI 1

Tarjouslaskenta LVI 1 Tarjouslaskenta LVI 1 1TARJOUSLASKENTA LVI 1 LVI-alan tarjouslaskentaohjelmiston ominaisuuksia Ecomin yksinomaan LVI-alalle tehty tarjouslaskentaohjelmisto on monella tavoin edistyksellinen ohjelmisto.

Lisätiedot