Haasteet kasvavat jätehuollossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haasteet kasvavat jätehuollossa"

Transkriptio

1 Vuosiraportti ja ympäristöselonteko 2008

2 2 LHJ GROUP Sisällysluettelo Kuudes ympäristöselonteko Toimitusjohtajan katsaus 2-3 LHJ Group 4-9 Perustietoja Hallitus 2008 Toimintapolitiikka Taloudellinen vastuu Tilikauden tiedot Investoinnit ympäristöön Käsittely ja palvelumaksut Tuloslaskelma ja tase Sosiaalinen vastuu LHJ Group ja yhteiskunta Henkilöstö Ympäristövastuu Ympäristöjärjestelmä Ympäristölupa Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit Merkittävät ympäristönäkökohdat Toimintaohjelma Materiaalivirrat Ympäristövaikutukset EMAS varmennuslausunto LHJ Group on julkaissut aiemmin kaikkiaan viisi ympäristöselontekoa ja kaksi yhteiskuntavastuuraporttia. Tänä vuonna raportti julkaistaan ainoastaan sähköisenä sisältäen vuosi- ja ympäristöraportit. Raportti julkaistaan internet-sivuilla ja Raportti sisältää tänäkin vuonna yhteiskuntavastuun raportointiin liittyviä asioita, mutta se ei seuraa tarkasti GRI-ohjeistusta, kuten kahtena edellisenä vuonna. Ympäristöosuus on laadittu eurooppalaisen EMAS-asetuksen mukaisesti. Haasteet kasvavat jätehuollossa Arvoisa lukija, On aika vetää jälleen yhteen mitä jätehuollossa ja LHJ Groupissa on viimeisen vuoden aikana tapahtunut ja millaiset ovat tulevaisuuden näkymät. Yleisesti voidaan todeta, että vuosi 2008 oli kaksijakoinen. Vuoden ensimmäinen puolisko oli taloudellisesti ja toiminnallisesti kohtuullinen. Finanssikriisin muuttuminen maailmanlaajuiseksi taantumaksi vaikutti voimakkaasti Suomessa loppuvuoden aikana. Tuotannon ja ihmisten luottamuksen romahduksen seurauksena myös jätteiden määrä kääntyi laskuun loppuvuodesta. Tämä näkyy yhdyskuntajätehuollossa, mutta erityisesti tilanne vaikuttaa elinkeinoelämän jätteissä. Myös laskevat raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat vaikuttavat toimialaan merkittävästi. Vuoden 2008 aikana jätelain osittaisuudistuksen vaikutukset olivat entistä paremmin nähtävissä. Elinkeinoelämän jätteet ohjautuvat entistä enemmän yksityisiin jätehuoltojärjestelmiin vähentäen kuntaomisteisten yhtiöiden volyymejä. Jätelain tuoman epäselvyyden lisäksi myös jäteverotus asettaa yksityiset ja julkiset toimijat eriarvoiseen asemaan. Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö joutuu maksamaan loppusijoitetusta jätteestä jäteveroa, kun yksityiset kaatopaikat ovat Suomessa edelleen verovapaita. Vähenevät jätevirrat yhdistettynä vuonna 2008 tapahtuneeseen ulkoisten palveluiden ja työvoimakustannusten voimakkaaseen nousuun aiheuttivat talouden kiristymistä useimmissa jätehuoltoyhtiöissä Suomessa. Lain edellyttämän jätehuollon palvelutason ylläpitämiseksi monet yhtiöt olivat pakotettuja nostamaan käsittelymaksujaan selvästi muutamaan edelliseen vuoteen verrattuna. Loimi-Hämeen Jätehuollon yhdyskuntajätteen käsittelymaksu nousi vuodelle prosenttia. Tilikauden tulos laski selvästi edellisiin vuosiin verrattuna ja asettui lähelle nollatasoa yhdyskuntajätehuollon osalta. Toiminnallisesti vuosi oli kuitenkin hyvä. Asiakasmäärät jäteasemilla kasvoivat lähelle Asiakasmäärä on kaksinkertaistunut kolmen vuoden takaiseen

3 3 LHJ GROUP tilanteeseen verrattuna. Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste pystyttiin nostamaan lähelle 50 prosenttia, mikä oli merkittävä parannus edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten parannusta saavutettiin energiahyötykäytössä. Tämä osio paranee entisestään vuoden 2009 aikana, kun Ekoport Turku Oy:n diesellaitos käynnistyy. Se pystyy jalostamaan kotitalousjätteestä valmista dieselpolttoainetta liikennekäyttöön ensimmäisenä laitoksena Euroopassa. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy otti vuonna 2008 käyttöön LHJ Group nimen valtakunnallisten ympäristöhuollon palveluiden markkinointiin. LHJ Groupin palvelut sisältävät elektroniikkakierrätyksen, pilaantuneiden maiden käsittelyn sekä tietoturvamateriaalien käsittelypalvelut. Valtakunnallisia palveluja kehitetään edelleen voimakkaasti vuoden 2009 aikana rakentamalla yhteistyöverkostoa ja kumppanuuksia. Vuosi 2009 tulee olemaan haasteellinen sekä yhdyskuntajätehuollossa että konsernin ympäristöliiketoiminnoissa. Jätevirrat ovat vähentyneet selvästi vuoden ensimmäisinä kuukausina. Omistajat ja lainsäätäjä odottavat korkean palvelutason säilyttämistä konsernin kaikilla osa-alueilla. LHJ Groupin pitää pystyä kustannustehokkuuteen ja samalla rakentaa uusia asiakkuuksia ja liiketoimintaa. Konserni on hyvässä kunnossa vastaamaan haasteisiin ja tiukentuneeseen markkinatilanteeseen. Onnistumme tulevaisuudessa laaja-alaisella toiminnalla, osaavilla työntekijöillä ja kumppaneilla sekä hyvillä sidosryhmäsuhteilla. LHJ Group haluaa kiittää kaikkia sidosryhmiään vuodesta 2008 ja toivottaa onnea ja menestystä vuodelle Immo Sundholm Toimitusjohtaja

4 4 LHJ GROUP Omistajakunnat Kiikoinen ,1 Sastamala ,1 % Sinisellä merkityllä alueella Sastamalassa toimii Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Pöytyän alueella Turun Seudun Jätehuolto Oy. Punkalaidun ,3 % Urjala ,8 % Akaa ,8 % Kylmäkoski ,1 % Pöytyä ,9 % Oripää ,1 % Loimaa ,0 % Koski TL ,2 % Ypäjä ,2 % Humppila ,2 % Jokioinen ,5 % Somero ,0 % Forssa ,9 % Tammela ,0 % LHJ Group LHJ Group on rakentunut alueellisesti toimivan jätehuoltoyhtiön Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteyteen. Nykyisellään 16 kunnan omistama yhtiö perustettiin vuonna Forssan kaupunki osti vuonna 2008 VAPO Oy:ltä noin 3 prosentin osuuden, minkä jälkeen yhtiö on ollut kokonaisuudessaan kuntien omistama. Kuntaliitokset vähensivät omistajamäärää 19:stä 16:een vuoden 2009 alusta. Toiminta käynnistettiin rakentamalla yhdyskuntajätehuollon peruspalvelut omistajakuntien alueelle. Vuoden 2000 jälkeen yhtiössä on keskitytty myös valtakunnallisten ympäristöliiketoimintojen kehittämiseen. LHJ Group konsernin päätoimintoja ovat yhdyskuntajätehuolto, sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely, pilaantuneen maan käsittely sekä tietoturvamateriaalien käsittelypalvelut. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on konsernin emoyhtiö. Muut konserniyritykset ovat Suomen Elektroniikkakäsittely Oy, Suomen Erityisjäte Oy ja Suomen Tietoturva Oy. Jätehuoltoyhtiö on omistajana myös Cool Finland Oy:ssä (50 %) ja Ekoport Turku Oy:ssä (11 %). Yhdyskuntajätehuollon peruspalvelut tarjotaan omistajakuntien alueelle. Konsernin ympäristöliiketoiminnat ovat valtakunnallisia ja osin kansainvälisiä toimien muun muassa Baltian alueella. Kierrätysmateriaaleja myydään raaka-aineiksi kansainvälisille markkinoille. Konsernin kaikki käsittelytoiminnot ja hallinto on sijoitettu Forssan Envitech-alueella sijaitsevaan jätekeskukseen. LHJ Groupin visiona on pysyä kehityksen eturintamassa sekä yhdyskuntajätehuollon että ympäristöliiketoimintojen kehittäjänä Suomessa. Konserni pyrkii tavoitteeseen neliosaisella strategialla. Yhtiö tarjoaa monipuolisia palveluja ja sillä on monipuolista toimintaa. Se ei tukeudu vain yhteen liiketoimintaan. Nykyisiä ja uusia liiketoimintoja tehdään sopivien kumppanien kanssa. Toimintaa kehitetään avoimin mielin Yhtiö huolehtii ympäristön, henkilökunnan ja lähiyhteisön hyvinvoinnista

5 5 LHJ GROUP Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n hallituksen jäsenet Eino Järvinen, puheenjohtaja, Forssa Heikki Tuomisto, varapuheenjohtaja, Somero Jaakko Erjo, Sastamala Tapio Mikkola, Loimaa Sisko Tiusanen, Akaa Minna Nissilä, Tammela Markku Nikander, Jokioinen Pekka Kurikka, Urjala Juhani Hörkkö, Koski Tl Olavi Isonokari, Kiikoinen Risto Laurikainen, Pöytyä Hannu Kylliäinen, Oripää Timo Saarto, Forssa Loimi-Hämeen LHJ Waste Management Jätehuolto % % 16 Municipalities 16 kuntaa SuomenTietoturva 51 % LHJ Suomen Erityisjäte 51 % LHJ Suomen Elektroniikkakäsittely 100 % LHJ Cool-Finland 50 % LHJ

6 6 LHJ GROUP LHJ Group toimintapolitiikka Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja sen yhteisyritykset Suomen Elektroniikkakäsittely Oy, Cool Finland Oy, Suomen Erityisjäte Oy ja Suomen Tietoturva Oy tarjoavat asiakkailleen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ympäristöluvan mukaisia jätteenkäsittelypalveluja, jotka tahdomme toteuttaa: Edistyksellisesti Kehitämme, uudistamme ja monipuolistamme aktiivisesti toimintojamme varmistaaksemme niiden korkean tason. Palvellen Teemme vuorovaikutteista yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa tavoitteenamme toimintojemme jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyys. Toimintojemme ympäristövaikutuksista tiedotamme kaikille sidosryhmillemme avoimesti ja rehellisesti. Huolehdimme henkilöstömme kouluttamisesta ja ammattitaidon ylläpidosta ja siitä, että jokainen on tietoinen työnsä aiheuttamista ympäristö- ja työturvallisuusvaikutuksista. Jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Tehokkaasti Resursseja tehokkaasti hyödyntäen pyrimme luomaan hyvät edellytykset toimintojen kehittämisen ja kannattavan jätteenkäsittelyn jatkamiselle. Vastuullisesti Päämääränämme on lisätä jätteen hyötykäyttöä ja toteuttaa käsittelytoiminnot ympäristövaikutukset minimoiden. Noudatamme ja seuraamme lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä valtakunnallisia ja alueellisia tavoitteita. Käsittelypalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa pyrimme täyttämään asettamamme ympäristö-, laatu- ja työturvallisuustavoitteet, joiden täyttymistä katselmoimme säännöllisesti.

7 7 LHJ GROUP Valtakunnalliset ympäristöhuollon palvelut LHJ Groupin tytär- ja yhteisyritykset tarjoavat palveluja yrityksille, julkihallinnolle ja tuottajavastuuorganisaatioille. Käsittely- ja kierrätystoimintojen lisäksi konserni tarjoaa keräys-, kuljetus- ja asiantuntijapalveluita. Kuvaputket ja elektroniikkaromu Suomen Elektroniikkakäsittely Oy on ainoa toimija Suomessa, joka pystyy käsittelemään ja jalostamaan laitoksessaan raakaaineiksi koko television kuvaputkea myöten. Kuvaputkien lisäksi yritys käsittelee kaikkea muutakin elektroniikkaromua. Kierrätysprosessissaan yritys jalostaa käytöstä poistuneiden laitteiden materiaaleista raaka-aineita teollisuuden käyttöön. Yrityksen lopputuotteita ovat muun muassa lasi, muovit ja metallit. Pilaantuneen maan ja teollisuusjätteen käsittely Kuluvan vuosikymmenen aikana Forssan käsittelykeskuksessa on otettu käyttöön useita erilaisia käsittelytekniikoita pilaantuneen maan ja teollisuusjätteen käsittelyssä. Näitä ovat muun muassa kiinteytys, stabilointi, terminen käsittely, biologinen käsittely ja loppusijoitus. Yhteistyökumppanit Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja Niska & Nyyssönen Oy perustivat vuonna 2004 yhteisyrityksen Suomen Erityisjäte Oy:n. Sen käytössä on kaksi loppusijoitusaluetta käsittelykeskuksen alueella. Tietoturvakäsittelyä luottamuksellisille materiaaleille Suomen Tietoturva Oy perustettiin vuonna 2007 tarjoamaan käsittelypalveluja erityisesti yritysten ja julkishallinnon tietoturvamateriaalien käsittelyyn. Yritys pystyy käsittelemään turvallisesti kaiken tietoturvamateriaalin, kuten paperiarkistot, CD-ROM:it, kovalevyt, nauhat ja muut tallenteet. Myös epäkurantit tuotantoerät, elektroniikka- ja piraattituotteet tuhotaan tarvittaessa luottamuksella. Materiaalien keräyksen, kuljetuksen ja käsittelyn lisäksi yritys tarjoaa konsultointi- ja koulutuspalveluja. Kylmälaitteet raaka-aineiksi Jääkaappien ja pakastimien käsittely alkoi Forssassa jo vuonna Toiminta on kasvanut voimakkaasti ja vuonna 2005 Forssan Envitech-alueelle avattiin kylmälaitteiden käsittelyyn kiinteä kierrätyslaitos. Vuonna 2005 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja luxemburgilainen Oeko-Service Luxemburg SA perustivat Cool- Finland Oy:n hoitamaan käsittelytoimintaa. Yritys pystyy käsittelemään vanhat laitteet ja jalostamaan niiden materiaaleista uusia raaka-aineita, kuten metallia ja muovia.

8 8 LHJ GROUP Jätehuoltopalvelut Loimi-Hämeen Jätehuollon omistajakunnissa LHJ:n palvelut Muut palveluntarjoajat Keräys kiinteistöltä Kotitalousjäte - Biojätekeräys - Jätteenkuljetusyritykset - Energiajätteen erilliskeräys Forssassa Paperi ja kartonki - Kotitalousjätteen keräys kiinteistöltä Tuottajavastuuorganisaatio Akaassa, Kylmäkoskella ja Humppilassa Alueelliset keräyspisteet - Hyötyjätepisteissä lasin, metallin Paperi ja kartonki paperin ja paristojen keräys Tuottajavastuuorganisaatio - Aluekeräyspisteissä kotitalousjätteen keräys kiinteistöille, joilla ei ole omaa jäteastiaa Miehitetyt jäteasemat Forssa, Akaa, Sastamala, Loimaa, Urjala ja Somero Yksityiset jäteasemat Pöytyässä ja Punkalaitumella Ongelmajätepisteet Tammela, Jokioinen, Oripää, Pöytyä Alastaro, Kiikoinen, Sastamala ja Punkalaidun Kiertävät keräykset Sähkö- ja elektroniikkaromun - Pärinä- noutopalvelu keräystempaukset - Ongelmajätetempaus vuosittain - Tuottajavastuuorganisaatiot - Romuralli-keräystempaus tarpeen mukaan Neuvonta ja tiedotus - - (03) Oppaat - Kouluyhteistyö - Vierailuryhmät - Tiedotustilaisuudet

9 9 Keräyspisteet 2008 LHJ GROUP LHJ GROUP pisteitä asukasta/piste Keräyslasi Keräysmetalli Keräyspaperi Aluekeräyspisteitä (sekajäte) 118 Kiinteistökohtainen aluekeräys (sekajäte) 662 Ongelmajätepisteitä Ongelmajätetempauspysäkkejä Jäteasemien asiakasmäärät Forssa Loimaa Akaa Sastamala Urjala Somero

10 10 TALOUDELLINEN VASTUU Taloudellinen vastuu LHJ Group on sitoutunut kehittämään toimintaansa tehokkaasti. Konsernin emoyhtiö Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy toimii omakustannusperiaatteella eikä jaa osinkoa omistajilleen. Hyvä tulos jaetaan kaikille perusjätehuollon asiakkaille edullisina käsittelymaksuina. Tytär- ja yhteisyritysten tavoitteena on kehittää kannattavaa ympäristöliiketoimintaa ja jakaa omistajilleen osinkoa. Tilikauden merkittävin muutos oli 11 prosentin omistusosuuden hankkiminen Ekoport Turku Oy:ssä. Ekoport aloitti synteettisen diesellaitoksen rakentamisen LHJ:n REF-laitoksen yhteyteen vuoden 2008 lopulla. Talouden taantuma ja jätelain osittaisuudistus vähensivät jätemääriä vuoden 2008 loppupuolella. Yhdessä korkeampien työvoimakustannusten ja yleisen hintatason nousun kanssa taloustilanne muuttui tiukemmaksi. Yhdyskuntajätehuollon puolella tulos laski ja asettui lähelle nollaa, kun vuonna 2007 tulos oli noin 0,5 M voitollinen. Vuonna 2008 koko konsernin tulos oli 0,2 M. Konsernin liikevaihto nousi 9,9 M :on viime vuodesta, kun Suomen Elektroniikkakäsittely toimi ensimmäisen ehjän tilikauden konsernin osana. Maksuvalmius säilyi tilikauden ajan hyvänä. Tiukemman taloustilanteen ja maksuvalmiuden ylläpitämisen vuoksi konsernissa on otettu käyttöön toimenpiteitä kustannusten säästämiseksi. Vuoden 2009 alusta Loimi-Hämeen Jätehuolto nosti myös käsittelymaksua. Investoinnit ympäristöön Jätehuollon investoinnit ovat liittyneet läheisesti ympäristöparannuksiin. Konserni on investoinut turvallisiin pohjarakenteisiin ja ympäristöteknologiaan erittäin voimakkaasti. Suurimmalla osalla investoinneista on joko suora tai epäsuora positiivinen ympäristövaikutus. Vuonna 2008 konserni investoi loppusijoitusalueen laajennusalueeseen. Yhdessä Ekoport Turku Oy:n osakekaupan kanssa investoinnit nousivat 1,7 M :on. Maksut verrattuna valtakunnan tasoon Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy pyrkii tarjoamaan kaikille osakaskuntiensa alueen jätteen tuottajille laadukkaita palveluita kustannustehokkaalla hintatasolla. Yhdyskuntajätteen käsittelymaksu on ollut lähellä valtakunnan keskitasoa viimeiset viisi vuotta. Hinnat eivät ole täysin vertailukelpoisia erilaisten järjestelmien ja investointiasteen vuoksi. LHJ on tehnyt merkittävät investoinnit ensimmäisten joukossa Suomessa. Vuonna 2008 LHJ:n käsittelymaksu oli 108 /tonni (sis. alv 22%), kun valtakunnan keskiarvo oli 106 /tonni. Lähes puolet käsittelymaksusta muodostuu jäte- ja arvonlisäverosta. Ekomaksu peritään vuosittain kaikilta vakituisilta ja vapaa-ajanasukkailta. Se otettiin käyttöön 1990-luvun lopussa rahoittamaan

11 11 LHJ Groupin talouden tunnusluvut Liikevaihto 7,6 8,2 9,9 Liikevaihto + tilikauden muut tuotot 7,9 8,6 10,0 Liikevoitto 0,6 0,9 0,6 Liikevoiton osuus liikevaihdosta, % 8,1 11,5 5,6 Tilikauden voitto 0,4 0,6 0,2 Jätevero 0,9 1,1 1,2 Investoinnit 0,7 3,1 2,0 Taseen loppusumma 11,2 12,9 10,6 Omavaraisuusaste 41,0 40,5 42,8 TALOUDELLINEN VASTUU jätelaissa kunnan vastuulle määriteltyjä jätehuollon peruspalveluita. Nämä ovat ongelmajätehuolto, hyötyjätehuolto sekä neuvonta ja tiedotus. Vuonna 2008 ekomaksu oli käytössä kuntaliiton mukaan 188 kunnassa. Näiden joukossa LHJ:n ekomaksu oli yksi edullisimmista. LHJ:n ekomaksu vaihtelee 5 ja 16,50 euron välillä kiinteistön käyttötarkoituksesta riippuen.

12 12 TALOUDELLINEN VASTUU LHJ:n yhdyskuntajätteen käsittelymaksu verrattuna valtakunnan keskiarvoon LHJ Suomen keski-arvo Ekomaksu LHJ Suomen keskiarvo Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tuloslaskelma Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muuta kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäästösiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Välittömät verot Tilikauden voitto , , , , , , , , , , ,27 881, , , , , , , , , , , , ,85

13 13 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä , , , , , , , ,61 TALOUDELLINEN VASTUU Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Muut saamiset Saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä 7 742, , , , , , , , , , , , , ,69 Vastaavaa yhteensä , ,30 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä , , ,14 881, , , , , , ,82 Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset , , , ,16 Vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Pitkäaikainen yhteensä Ostovelat Muut velat Lyhytaikainen yhteensä Vieras pääoma yhteensä , , , , , , , , , , , , ,76 Vastattavaa yhteensä , ,30

14 14 SOSIAALINEN VASTUU Sosiaalinen vastuu LHJ Group ja yhteiskunta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on kuntien omistama organisaatio. Sen tehtävänä on taata turvalliset jätehuollon palvelut nyt, kymmenien vuosien päästä ja myös niiden loputtua. Esimerkiksi jätteen loppusijoitusalueista pitää huolehtia pitkään niiden sulkemisen jälkeen. Yhtiön yhteiskuntaan liittyviä vaikutuksia on tutkittu vuonna 2002 suoritetussa ympäristövaikutusten arviointiprosessissa. LHJ Group osallistuu monin tavoin ympäristökasvatustyöhön ja kestävää kehitystä tukevaan toimintaan. Konserni on mukana myös Forssan Envitech-alueen yhteistyön kautta Forssan seudun kehittämistyössä. Vuonna 2008 Loimi-Hämeen Jätehuolto käynnisti kouluprojektin, jossa tavoitellaan yhteistyötä kaikkien toimialueen koulujen kanssa. KELAA-hankkeessa yhtiö osallistuu ekotehokkuuden parantamiseen ja jätteen synnyn ehkäisyyn. Henkilöstö Loimi-Hämeen Jätehuolto työllistää keskimäärin 37 henkilöä. Koko konserni ja yhteisyritykset työllistävät noin 80 henkilöä. Kesällä työntekijämäärä kasvaa, kun pilaantuneen maan käsittelytoiminnot ovat kiivaimmillaan. Konserni kehittää järjestelmällisesti työterveys- ja turvallisuus- sekä TYKY-toimintaa. Työterveyshuolto on ulkoistettu paikalliselle terveysalan yritykselle. Konserni järjestää koulutusta vuosittain laadittavan suunnitelman mukaisesti.

15 15 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n henkilöstön tunnusluvut Työntekijöiden lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Henkilöstö yhteensä Naisten osuus, % Miesten osuus, % Henkilöstön keski-ikä 43 42,5 43,5 Vakituisten työsuhteiden osuus. % Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus Työtapaturmien lukumäärä Sairapoissaolojen suhteellinen osuus kokonaistyöajasta, % 4,5 3,1 3,8 Työterveys, /hlö Vapaa-ajantoiminta, /hlö Koulutus, /hlö Koulutuspäiviä/henkilö 2,2 2,8 2,4 Työsuhteen kesto (vuosia) 5,5 6,2 7,0 SOSIAALINEN LHJ GROUP VASTUU Neuvonnan tunnusluvut Tiedotustilaisuudet kpl Vierailuryhmät kpl Tiedotustilaisuudet hlöä Vierailuryhmät hlöä

16 16 YMPÄRISTÖVASTUU Toiminnot Forssan Envitech-alueella 1. LHJ:n toimisto 2. Vaakarakennus 3. REF-laitos 4. REF varastohalli 5. Suomen Elektroniikkakäsittely Oy 6. Cool Finland Oy 7. Ongelmajäterakennus 8. Öljyisten jätteiden käsittely 9. Inertin jätteen käsittely 10 ja 13. Niska & Nyyssönen Oy 11. Loppusijoitusalue 12. Kompostointikenttä 14. Tasausallas ja pumppaamo 15. VAPO Voimalaitos 16. Envor Biotech kompostointilaitos 17. Envor Processing paperin ja pahvin kierrätys 18. Envor Recycling lasin ja muovin kierrätys 19. Envor Group toimisto ja raskaan kaluston pesula 20. Suomen Erityisjäte Oy käsittelykeskus 21. J Syrjänen Oy rakennusjätteen käsittely Sertifioituun ympäristöjärjestelmään kuuluvat toiminnot ovat kartalla valkoisen rajan sisäpuolella. Ympäristövastuu Ympäristöjärjestelmä Ympäristöjärjestelmän avulla tunnistetaan merkittävät ympäristönäkökohdat, hallitaan niitä ja tehdään ympäristöparannuksia. Ympäristöjärjestelmä on rakennettu LHJ Groupissa kansainvälisen ISO standardin ja eurooppalaisen EMAS-asetuksen mukaisesti. Konsernin yrityksille myönnettiin ISO ja EMAS-sertifikaatit vuonna Tytäryrityksistä Suomen Erityisjäte ja Suomen Tietoturva liitettiin sertifiointiin keväällä Ympäristöjärjestelmä kattaa konsernin ja sen urakoitsijoiden toiminnan Kiimassuon jätekeskuksen alueella. Sen ulkopuolella järjestetyt palvelut ovat sertifioinnin ulkopuolella, mutta niitä kehitetään yhteisen toimintajärjestelmän avulla. Ympäristölupa Hämeen ympäristökeskus myönsi ympäristöluvan Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy.lle Uusittu lupa kattaa kaikki LHJ Groupin ja sen käyttämien urakoitsijoiden toiminnot Kiimassuon jätekeskuksen alueella. Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit Ympäristöjärjestelmän tehokkuutta ja sen vastaavuutta sisäisiin ohjeistuksiin ja standardin vaatimuksiin arvioidaan sisäisillä ja ulkoisilla tarkastuksilla. Kaikki järjestelmän sisällä olevat toiminnot auditoidaan vähintään kolmen vuoden välein auditointisuun-

17 17 Ympäristöorganisaatio Toimitusjohtaja Ympäristöpäällikkö Erityisjätteiden loppusijoitus Suomen Erityisjäte Oy Tietoturvapalvelut Suomen Tietoturva Oy YMPÄRISTÖVASTUU NEW INCLUDED IN EMAS 2009 Käyttö Loppusijoitus Kompostointi Pilaantuneet maat REF tuotanto Murskaus Kiinteistöt Viestintä Neuvonta Tiedotus Markkinointi Suhdetoiminta Palvelut Keräyspisteet Jäteasemat Ongelmajätteet Hyötyjätteet Tilastot Ympäristöjärjestelmä Hallinto Henkilöstöhallinto Yleishallinto Työturvallisuus Elektroniikkakäsittely Suomen Elektroniikkakäsittely Oy Kylmälaitekäsittely Cool Finland Oy nitelman mukaisesti. Niiden tulokset käsitellään säännöllisesti pidettävissä johdon katselmuksissa. Vuonna 2008 suoritettiin kaikkiaan 11 sisäistä auditointia. Niissä havaittiin 22 poikkeamaa, jotka liittyivät vanhentuneisiin työohjeisiin, työterveyteen ja turvallisuuteen sekä vastoin työohjeita tehtyihin käytäntöihin. Nämä poikkeamat eivät aiheuttaneet merkittävää uhkaa ympäristölle tai työturvallisuudelle. Yksi ulkoinen auditointi suoritettiin Bureau Veritas Certification organisaation toimesta huhtikuussa Siinä havaittiin kaksi poikkeamaa. Ne eivät aiheuttaneet vaaraa ympäristölle tai työturvallisuudelle ja ne korjattiin annetun aikataulun mukaisesti. Ympäristöviranomainen vieraili alueella viidesti vuoden 2008 aikana. Niissä käsiteltiin lähinnä täyttöalueiden rakentamiseen liittyviä asioita. Ympäristönäkökohtien arviointi Arviointi suoritetaan kahden vuoden välein tai useammin mikäli toiminnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Viimeisin arviointi suoritettiin joulukuussa Päivitys nähtiin välttämättömäksi, koska kuljetusten vaikutuksia ei oltu aiemmin arvioitu. Myös kahden uuden yrityksen Suomen Erityisjäte Oy:n ja Suomen Tietoturva Oy:n liittäminen järjestelmään ja sertifiointiin edellytti päivittämistä. Kuljetusten, energiankulutuksen ja kaatopaikkakaasun vaikutuksia suhteutettiin toisiinsa, jotta vaikutukset antaisivat paremman kuvan niiden todellisesta merkityksestä. Veden epä- puhtauksia arvioitaessa on huomioitu myös Suomen Erityisjätteen loppusijoitusalueet. Kaatopaikan rakenteiden vaurioita koskeva ympäristönäkökohta ei enää ole merkittävä, koska rakenteiden on todettu toimivan tarkoitetulla tavalla eikä ongelmia ole 13 vuoden aikana esiintynyt. Tämän ympäristönäkökohdan pisteet ovat laskeneet alle sadan. Kylmälaitteiden käsittelyssä runkojen murskaus on liitetty merkittäviin ympäristönäkökohtiin uutena. Arvioinnissa on huomioitu yli 200 erilaista toimintoa jätekeskuksen alueella. Niiden vaikutusta ilmaan, veteen, maaperään, terveyteen, turvallisuuteen, luonnonvaroihin, maisemaan ja jätemäärään on arvioitu jokaisen toiminnon osalta. Samalla on arvioitu ja pisteytetty kunkin toiminnon negatiivisten vaikutusten todennäköisyyttä, vakavuutta, kestoa ja laajuutta. Mikäli näkökohta on saanut yli 100 pistettä, se on tulkittu merkittäväksi.

18 18 YMPÄRISTÖVASTUU Ympäristönäkökohtien arviointi Merkittävä näkökohta Tilanne Näkökohdan pisteet yrityksittäin LHJ SEK Cool SE STT 1. Liikenne (päästöt, melu, energia) Normaali Biojätteen sijoitus kaatopaikalle (kaatopaikkakaasun muodostuminen) Normaali Jätteiden mätäneminen kaatopaikalla (kaatopaikkakaasun muodostuminen) Normaali Suotovesien epäpuhtaudet (päästöt jäteveteen) Normaali Kiinteytettyjen pilaantuneiden maiden rakenteiden vaurioituminen (raskasmetallipäästöt) Epänormaali Kylmälaitteiden purkaminen (CFC-kaasun vapautuminen ilmakehään) Normaali, epänormaali, onnettomuus Kylmäaineita sisältävän pullon ylitäyttö (CFC-kaasun vapautuminen ilmakehään) Epänormaali CFC-yhdisteitä sisältävien kylmälaitteiden murskaus (päästöt ilmakehään) Epänormaali Käsittelytoiminnan ja laitosten energiankulutus Normaali Toimintaohjelma Päämäärä 1 Jätekeskuksen ympäristövaikutusten ehkäisy ja vähentäminen Tavoite 1: Vaikutusten mittaamisen parantaminen a) Ensimmäinen osa kaatopaikka-alueesta suljettiin vuonna Painuman mittaaminen aloitettiin. Tavoite 2: Ympäristövaikutusten ehkäisy ja vähentäminen a) Varastointialueita parannettiin uudistamalla öljyjätteiden varastokontti. Öljyprosessin säiliöt tarkastettiin ja kunnostettiin. b) Kaatopaikkakaasun talteenottosuunnitelma saatiin valmiiksi vuonna c) Polttoaineen kulutuksen seuranta ja keräysreittien optimointi aloitettiin vuonna Päämäärä 2 Keräys- ja käsittelymenetelmien kehittäminen Tavoite 1: Hyötykäytön kehittäminen erityisesti elektroniikkakierrätyksessä ja kaatopaikkarakenteissa. a) Loimi-Hämeen Jätehuolto osallistui kansalliseen KAAPIN- TA-projektiin, jossa tutkittiin erilaisten teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä kaatopaikan sulkemisessa. b) Uusi murskausja erotteluprosessi hankittiin elektroniikkaromun käsittelyyn. c) Vuonna 2008 aloitettiin suunnittelemaan biodieselin valmistusta kotitalousjätteestä. Tavoite 2: Käsittelytekniikan ja menetelmien kehittäminen CFC:n talteenotossa, lietteiden käsittelyssä ja kierrätyspolttoaineen valmistuksessa. Uusien keräyspalvelujen lanseeraaminen kotitalousasiakkaille. a) Uutta termistä käsittelymenetelmää testattiin lietteiden käsittelyssä. Menetelmä ei soveltunut tarkoitukseen ja kokeilu päättyi. b) Jätteiden keräystä parannettiin lanseeraamalla uusi isojen esineiden ja jäte-erien käsittelypalvelu kotitalousasiakkaille. Keräystoimintaa optimoitiin tietoturvamateriaalien keräyksessä. c) REF-laitoksessa valmistauduttiin biodieselprosessin tuloon pienentämällä REFIII-polttoaineen palakokoa. Tavoite 3: Asiakastyytyväisyyden ja palveluiden mittaamisen parantaminen a) Loimi-Hämeen Jätehuolto osallistui neljän toimialan yhteiseen vertailututkimukseen Forssan seudulla. Tutkimus tullaan tekemään jatkossa vuosittain. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin myös useissa yleisötapahtumissa kevään 2008 aikana. Päämäärä 3 Tietoisuuden ja työturvallisuuden parantaminen Tavoite 1: Työterveyden ja turvallisuuden parantaminen ja sairauspoissaolojen sekä onnettomuuksista johtuvien poissaolojen vähentäminen 25% vuoden 2007 tasosta. a) Kehityskeskustelut otettiin käyttöön kaikilla organisaatiotasoilla vuonna b) Vuosittain järjestettävä työhyvinvointipäivä otettiin käyttöön. Samaan aikaan järjestettiin ensimmäinen työtyytyväisyyskysely. c) Sairauspoissaolojen ja onnettomuuksista johtuvien poissaolojen määrä kasvoi vuonna 2008 edelliseen vuoteen verrattuna. Tavoite 2: Sidosryhmäviestinnän parantaminen a) Erityisjäteasiakkaille aloitettiin säänöllinen viestintä. b) Uusi sisäinen tiedotuslehti otettiin käyttöön helmikuussa c) Kuntapäättäjille suunnattu päättäjäkirje otettiin käyttöön toukokuussa d) Vuonna 2008 aloitettiin erityinen kouluprojekti ympäristökasvatustoiminnan laajentamiseksi. Yhtiö osallistui lukuisiin tapahtumiin, jotka keräsivät kaikkiaan vierailijaa.

19 19 YMPÄRISTÖVASTUU Materiaalivirrat Loimi-Hämeen Jätehuolto paransi hyötykäyttöä Maailmanlaajuinen talouskriisi heijastui loppuvuonna 2008 jätemääriin. Hyötyjätteitä lukuun ottamatta muiden jätteiden määrät laskivat. Tämän perusteella hyötykäytön voidaan todeta parantuneen. Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä väheni eniten eli noin 12 prosenttia. Parantunut hyötykäyttö selittää osan pudotuksesta. Kokonaisjätemäärän pudotus 9 prosentilla selittää myös osan kaatopaikalle sijoitettavan jätteen vähenemästä. Erikseen kerätyistä hyötyjätteistä lasin ja metallin määrä pieneni ja biojätteen määrä kasvoi. Loimi-Hämeen Jätehuollon hyötykäyttöaste nousi merkittävästi. Suurin osa noususta muodostui energiahyötykäytössä, jossa REFpolttoainetta myytiin markkinoille enemmän kuin parina edellisenä vuotena. Hyötykäyttöaste nousi 39:stä 47 prosenttiin. Tulos on toiseksi paras yhtiön historiassa. Vuonna 2003 hyötykäyttöaste kävi 51 prosentissa. Yhtiö arvioi hyötykäyttöasteen kasvavan edelleen vuonna 2009, kun synteettisen dieselin valmistaminen jätteistä alkaa. Tämä vaikuttaa vielä selkeämmin vuonna 2010, kun laitos toimii ensimmäisen kokonaisen vuotensa. Loimi-Hämeen Jätehuollon yhdyskuntajätteen hyötykäyttöasteessa ei huomioida puhtaita eikä pilaantuneita maita, jotka hyödynnetään jätekeskuksen kenttärakenteissa. Suurin osa tuottajan vastuulle kuuluvien jätteiden hyötykäytöstä on myös tämän tarkastelun ulkopuolella. Sähkö- ja elektroniikkaromu Cool Finland Oy ja Suomen Elektroniikkakäsittely Oy käsittelevät molemmat sähkö- ja elektroniikkaromua Forssan käsittelylaitoksissaan. Cool Finland toimii kylmälaitteiden käsittelyssä ja Suomen Elektroniikkakäsittely kierrättää kuvaputkilaitteita ja laajasti muuta elektroniikkaa. Molemmat laitokset ovat erikoistuneet käsittelemään käytöstä poistuneet laitteet siten, että niissä jalostetaan valmiita raaka-aineita teollisuuden käyttöön. EU:n sähköja elektroniikkaromudirektiivissä on asetettu kierrätystavoitteet vanhoille sähkölaitteille. Kylmälaitteille tavoite on 75 prosenttia ja televisioille 65 prosenttia. Jääkaappien kierrätyksessä tavoite ylitettiin selvästi 97 prosentin hyötykäyttöasteella, joka oli käytännössä kokonaisuudessaan materiaalihyötykäyttöä. Kuvaputkikierrätyksessä ja muun elektroniikan käsittelyssä hyötykäyttöaste oli 71 prosenttia. Tällä puolella laskua edelliseen vuoteen oli viisi prosenttia lähinnä muovien jäätyä loppuvuodesta huonon markkinatilanteen vuoksi varastoon. Pilaantunut maa ja teollisuusjätteet Pilaantuneen maan ja teollisuuden erityisjätteiden käsittely tapahtuu Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ympäristöluvan mukaisesti. Yhtiö on vastuussa myös käsittelyalueista, vastaanotosta ja toimintojen tarkkaillusta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja Niska & Nyyssönen Oy perustivat Suomen Erityisjäte Oy:n vuonna 2004 operoimaan ongelmajätteeksi luokiteltavien materiaalien loppusijoitusta. Forssan käsittelykeskuksessa on ollut käytössä useita käsittelymenetelmiä, joilla pilaantuneita maita voidaan hyödyntää esimerkiksi kenttärakenteissa. Ongelmajätteeksi luokiteltavat materiaalit sijoitetaan erityiselle ongelmajätteen loppusijoitusalueelle. Tietoturvamateriaalit Vuonna 2007 perustettu Suomen Tietoturva Oy tarjoaa palveluja tietoturvamateriaalien käsittelyyn. Yritys käyttää Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja elektroniikkaromun käsittelylaitosten prosesseja materiaalien käsittelyssä. Myös Jalopinta Oy:n käsittelyosaaminen on yrityksen käytettävissä. Suomen Tietoturva Oy on kehittänyt materiaalien prosessointiin liittyvät tietoturvamenettelyt.

20 20 YMPÄRISTÖVASTUU Yhdyskuntajäte (LHJ) (t) Hyötyjätepisteiden materiaalit t 800 Metalli Lasi Kaatopaikka (t) Hyötyjätteet (t) Ongelmajätteet sekä sähkö- ja elektroniikkaromu (t) Lasi ja metalli yhdessä (kg/asukas) ,2 5,3 5,3 5,6 5,2 Erilliskerätty biojäte LHJ Groupin hyötykäyttöasteet (%) t LHJ SEK Cool

21 21 YMPÄRISTÖVASTUU Ympäristövaikutukset Vaikutukset veteen LHJ Groupin käsittelykeskus ei sijaitse tärkeäksi tai herkäksi luokitellulla pohjavesialueella. Alueella ei ole myöskään vesivarantoja. Käytännössä alueella ei ole todellista pohjavesivarantoa ja suurin osa pohjaveden havaintopisteiden vesistä on peräisin pintavedestä. Jätekeskuksesta aiheutuvat päästöt laajemmalle alueelle ovat erittäin epätodennäköisiä olosuhteista johtuen. Sekä yhdyskuntajätteen, tavanomaisen pilaantuneen maan että ongelmajätteen loppusijoitusalueiden vesitiiviit pohjarakenteet ja veden talteenottojärjestelmät on rakennettu varmistamaan, että vedet eivät valu pois jätekeskuksen alueelta. Kaikki loppusijoitusalueiden suotovedet sekä käsittely- ja varastokenttien valumavedet pumpataan Forssan kaupungin jätevedenpuhdistamoon käsittelyyn. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy mittaa pinta-, pohja- ja jätevesiä kaikkiaan 30 havaintopisteestä, jotka on sijoitettu jätekeskukseen ja sitä ympäröiville alueille. Näytteiden otto ja analysointi tapahtuvat toimintaa valvovan viranomaisen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Alueen vedet muodostuvat sekä sadevedestä että kuormien mukana tulevasta suotovedestä. Osa alueelle tulevista vesistä haihtuu ja loput kerätään vesienkeräysjärjestelmään. Pintavedet Jätekeskuksen vaikutukset pintaveteen tutkittiin kolme kertaa kolmesta eri mittauspisteestä vuonna Joka kolmas vuosi tehdään laajempi analyysi syksyllä otettavista näytteistä. Vuoden 2008 näytteissä ei havaittu selvää kaatopaikalta ja käsittelyalueelta tulevaa vaikutusta. Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksen mukaan sisäinen vesienkeräysjärjestelmä toimii alueella hyvin. Kaksi pistettä osoittaa lievää vaikutusta. Kokonaisuutena kaatopaikkavesien vaikutukset olivat edellisvuotta matalammat. Pohjavedet Vaikutuksia pohjavesiin mitataan 10 tarkkailupisteessä. Yksi pisteistä sijaitsee kaatopaikka-alueiden yläpuolella, yksi kaatopaikka-alueella ja loput alavirtaan kaatopaikka-alueesta. Näiden lisäksi lähiympäristössä on 12 kaivoa, joista otetaan näytteet kolmen vuoden välein. Seuraava näyte kaivoista otetaan vuonna Pohjavesien tarkkailupisteistä otetaan vuosittain kaksi näytettä. Koska alueella ei ole kunnollista pohjavesivarantoa, tulokset eivät ole kovin edustavia. Vesi tulee näytteenottopaikkoihin pinnasta. Tarkkailun perusteella kaatopaikan vaikutukset ovat pysyneet kaatopaikka-alueella.

22 22 YMPÄRISTÖVASTUU Kaatopaikkavedet Kerätyn kaatopaikkaveden määrä on kasvanut merkittävästi koko vuosikymmenen ajan. Tämä johtuu uusista loppusijoitus- ja käsittelyalueista, jotka on liitetty jäteveden keräysjärjestelmään. Vuonna 2008 tehtiin jälleen uusi loppusijoitusalueen laajennus. Jäteveden määrä kasvoi edellisvuodesta 43 prosenttia yhteensä kuutioon vuonna Jätekeskuksen vesitase 2008 Vesijohtovesi m 3 Pinta- ja suotovedet m 3 Kaatopaikkavettä mitataan vuosittain neljä kertaa. Jäteveden kuormitus on kasvanut vuosien mittaan. Kaatopaikkavesi ei ole aiheuttanut haittaa ympäristölle tai terveydelle tehokkaan keräysjärjestelmän ansiosta. Kerätty vesi on ohjattu jäteveden puhdistukseen. Kaatopaikkavedestä ei ole ollut haittaa myöskään jäteveden puhdistuslaitokselle. Talousvesi 271 m 3 Pölyntorjunta yms m 3 Forssan kaupungin jäteveden puhdistamolle m 3

23 23 Vaikutukset ilmaan Pöly Pölyn leviämistä analysoitiin tarkemmin ensimmäistä kertaa ympäristövaikutusten arviointiselvityksen (YVA) aikana vuonna Sen jälkeen mittauksia on tehty vuosina 2003, 2005, 2006, 2007 ja Tyypillisimmät jätteenkäsittelytoiminnan pölynlähteet ovat kompostiaumat, rakennusjätteen käsittely, maamassojen seulonta, pilaantuneen maan käsittely, jätekuormien purkaminen ja liikenne. Vuonna 2008 pölymittaus suoritettiin asiantuntijan toimesta kahdessa eri mittauspisteessä. Standardin SFS 3863 mukaan tehty mittaus osoitti, että pöly ei ylitä sille asetettuja raja-arvoja lähimmillä asuinalueilla. Pöly vaihtelee alueella suoritettujen toimintojen mukaan. Kaatopaikkakaasu Meteorologian laitos suoritti vuonna 2008 yhdyskuntajätteen ja ongelmajätteen loppusijoitusalueella kaasumittauksen mikrometeorologisella menetelmällä. Mittausten perusteella kaasukertymä yhdyskuntajätteen alueella on noin 60 m3/ha/h. Kaasukertymän perusteella täyttöalueelle asennetaan kaasun keräys- ja hyödyntämisjärjestelmä, kun loppusijoitusalueen ensimmäinen osa on suljettu. Vuonna 2008 suoritettiin myös vertailu erilaisista keräys- ja hyödyntämismahdollisuuksista. Haju LHJ Groupin toiminnasta syntyvät hajut ovat peräisin enimmäkseen kaatopaikka alueelta. Näitä voidaan pitää voimakkuudeltaan varsin heikkoina. Vuonna 2008 hajupäästöjä oli jonkin verran enemmän, koska alueella tehtiin koetoimintana lietteen termistä kuivausta. Koetoiminta lietteenkuivatuksen osalta lopetettiin. Myös loppusijoitusalueen sulkeminen aiheutti joitakin haittoja. Loimi-Hämeen Jätehuolto on mukana internetpohjaisessa hajuseurantajärjestelmässä. Siinä on yhtiön lisäksi mukana Envitechalueella sijaitseva yksityinen kompostointilaitos sekä Forssan kaupungin jätevedenpuhdistamo. Vuonna 2008 järjestelmään kirjautui 108 hajuilmoitusta. Tämä ylitti edellisen vuoden ilmoitusmäärän, joka oli 90. Sulkemistyön aiheuttamien haittojen vuoksi LHJ Group kuittasi 17 ilmoituksista. Vuonna 2006 hajuilmoituksia tehtiin vielä 184 kappaletta. CFC kaasut Vanhat jääkaapit ja pakastimet sisältävät CFC-yhdisteitä, jotka tunnetaan myös freoneina. Niitä on sekä laitteiden jäähdytinputkistoissa että eristysaineeseen sitoutuneena laitteiden rungossa. Itse asiassa suurin osa yhdisteistä on vanhojen laitteiden eristeissä. Nämä yhdisteet on luokiteltu ongelmajätteiksi, koska niillä on ilmakehän otsonikerrosta ohentava vaikutus. Vanhoissa käytöstä poistuneissa laitteissa on myös aineita, jotka edistävät ilmaston lämpenemistä. Molemmat aineet otetaan talteen Cool Finland Oy:n käsittelylaitoksessa. Talteenotto- ja erotteluteknologia sekä jatkuva seuranta takaavat turvallisen keräystuloksen. CFC-yhdisteiden talteenotto on alkanut tehokkaasti. Yhtiö on ylittänyt talteenotolle asetetut tavoitearvot selvästi murskausvaiheessa. Esikäsittelyvaiheessa jäähdytinputkistoista poistetun öljyfreoniseoksen talteenottomäärä kasvoi edellisvuosiin verrattuna. Energiatehokkuus LHJ Groupin energiankulutus on kasvanut vuosi vuodelta toimintojen laajentuessa. Kasvutahti hidastui vuonna 2007 ja jopa laski vuonna 2008 kokonaiskäsittelymäärien laskettua edellisvuodesta. REF-laitoksen tehokkuus parani vuonna Tämä johtui pääasiassa lisääntyneestä käsittelymäärästä, mikä vähensi energiankulutusta jätetonnia kohden. Sähkö- ja elektroniikkapuolella tehokkuus puolestaan laski. Siellä käsittelymäärät pienenivät edellisvuodesta. Uuden laitetekniikan asentaminen nosti osaltaan myös energiankulutusta ja vähensi jonkin verran tehokkuutta. Muut vaikutukset Melu Melumittaus suoritettiin jätekeskuksessa vuosisuunnitelman mukaisesti kertaalleen vuonna 2008 LHJ Groupin omasta toimesta. Suunnitelmassa mittauspisteistä neljä on jätekeskuksen sisällä ja kolme sijaitsee sen ulkopuolella. Valtioneuvosto on antanut ohjearvot melutasolle (55 dba päivällä ja 50 dba yöllä). Ohjearvot ylittyivät kolmessa ulkopuolella sijaitsevassa mittauspisteessä lähinnä liikenteen aiheuttaman melun vuoksi. Haittaeläimet Haittaeläinten torjunta on ulkoistettu asiantuntijayritykselle, joka seurasi tarkkailupisteitä seitsemän kertaa vuonna Yrityksen raportin mukaan vuonna 2008 syöteistä oli syöty 35 prosenttia verrattuna vuoden prosenttiin ja vuoden prosenttiin. Torjuntaohjelma ja kaatopaikka-alueen tiivistäminen ehkäisevät haittaeläinten määrän kasvua alueella. Sisäiset poikkeamat LHJ Group seuraa ja pyrkii nopeasti korjaamaan jokaisen poikkeaman, joka tapahtuu yhtiön toiminnassa. Vuonna 2008 havaittiin kuusi poikkeustilannetta kierrätys- ja käsittelytoiminnoissa. Näiden lisäksi pilaantuneen maan toiminnassa kirjattiin kahdeksan poikkeamaa. Kierrätys- ja käsittelytoiminnoissa rekisteröitiin kaksi pientä paloa REF-varastoinnin yhteydessä. Myös loppusijoitusalueella syttyi kaksi paloa. Yksi kuorma purettiin virheellisesti loppusijoitusalueelle, vaikka se olisi kuulunut toiseen käsittelyyn. Kylmälaitteiden käsittelyprosessissa tapahtui yksi normaalista poikkeava reaktio. Pilaantuneen maan ja ongelmajätteen käsittelyssä seitsemän kahdeksasta poikkeamasta liittyivät virheisiin siirtokirjoissa. Yksi poikkeama kirjattiin tilanteesta, jossa pieni jäte-erä loppusijoitettiin ennen viranomaisen myöntämää lupaa. YMPÄRISTÖVASTUU

24 24 YMPÄRISTÖVASTUU Pintaveden laatu jätekeskusta ympäröivissä ojissa Tekijä Alueen perustila Pintavesi 2005 Pintavesi 2006 Pintavesi 2007 Pintavesi Alin Ylin Alin Ylin Alin Ylin Alin Ylin Alin Ylin ph 6,7 6,9 4,2 7,1 3,8 7,3 3,9 7,3 4,0 7,2 CODMn (mg/l) 9, Sähkönjoht. (ms/ml) 11,5 52,2 6,5 68, ,3 24,4 5 41,2 NH4-N (mikro g/l) < Pohjaveden laatu yhdyskuntajätealueella vuonna 2008 verrattuna alueen perustilaan Tekijä Alueen perustila Kaatopaikan Kaatopaikka-alueella Kaatopaikan alapuolella 1996 yläpuolella Alin Ylin Alin Ylin Alin Ylin Alin Ylin ph 6,1 6,5 6,3 6,3 6,7 6,8 5,4 6,5 CODMn (mg/l) - - <0,7 <0, ,4 90 Sähkönjoht. (ms/ml) 6 20,6 5,9 6,2 7,3 36,6 9,3 54,2 NH4-N (mikro g/l) < Pohjaveden laatu ongelmajätealueella vuonna 2008 verrattuna alueen perustilaan Tekijä Alueen perustila Kaatopaikan Kaatopaikka-alueella Kaatopaikan alapuolella 1996 yläpuolella Alin Ylin Alin Ylin Alin Ylin Alin Ylin ph 6,1 6,5 6,3 6,3 6,0 6,4 CODMn (mg/l) <0,7 45 Sähkönjoht. (ms/ml) 6 20,6 53,3 53,4 13,8 25,7 NH4-N (mikro g/l) < Kaatopaikkaveden laatu Tekijä Alin Ylin Alin Ylin Alin Ylin Alin Ylin ph 7,7 7,9 7,6 8 7,4 7,9 7,5 7,9 NH4-N (mikro g/l) Kok.P (mikro g/l) Sähkönjoht. (ms/ml) Kiintoaine (mg/l) CODCr (mg/l) BOD7 (mg/l) Pb 3,45 6,36 7,00 9,52 Cu 14,2 18,6 15,0 34,3 Cd 0,11 0,18 <0,40 0,46

25 25 Kaatopaikkaveden määrä jätevedenpudistamolle (m3) Esikäsittelyssä talteenotettu CFC g/laite ,7 YMPÄRISTÖVASTUU ,9 84, , Murskausvaiheessa talteenotetun CFC:n määrä g/laite , ,2 323,6 293,8 297,7 300,4 299,2 312,8 CFC (R11) g/laite, tavoite CFC (R11) g/laite, toteutunut CFC (R11) g/laite, erotus tavoitteeseen , ,5 23,2 13, Päivitetty RAL-mittausmenetelmä otettiin käyttöön vuonna 2008.

26 26 YMPÄRISTÖVASTUU Energian kokonaiskulutus MWh 3500 Lämpö Sähkö REF-laitoksen energiatehokkkuus Elektroniikkakierrätyksen energiatehokkuus kwh/t 200 kwh/t , , ,43 140, ,6 49,7 64,0 57,3 50,

27 27 Sanasto ja lyhenteet Akkreditoitu: Kansainvälinen ja virallinen pätevyyden toteaminen. Auditointi: Systemaattinen ja dokumentoitu todentamisprosessi, jolla hankitaan ja arvioidaan riippumattomasti näyttöjä, jotta voidaan päättää, täyttääkö yhtiön toimintajärjestelmä asetetut tavoitteet. CFC-kaasu: Näitä kauppanimikkeeltään freoneiksi nimitettyjä otsonikatoa aiheuttavia kaasuja on käytetty kylmälaitteissa. CFC:n ilmakehän otsonikerrokselle haitallisten vaikutusten vuoksi ne pitää ottaa talteen vanhoista laitteista. Johdon katselmus: Määräajoin järjestettävässä johdon katselmuksessa tarkastetaan yhtiön toimintajärjestelmän tila ja sen sopivuus asetettuihin tavoitteisiin ja yhtiön toimintaan nähden. Hyötykäyttö: Jätemateriaalien käyttäminen uudestaan esimerkiksi uusien tuotteiden tai energiantuotannon raaka-aineina. Hyötykäyttöaste: Hyötykäyttöön ohjatun jätteen osuus vastaanotetun jätteen kokonaismäärästä. Kierrätys: Jätteiden sisältämän materiaalin käyttäminen uusien tuotteiden raaka-aineena. Sertifiointi: Riippumattoman akkreditoidun tahon selvitys ja kirjallinen vakuutus siitä, vastaako toiminta sille asetettuja standardin vaatimuksia. Todentaminen: Akkreditoitu taho voi hyväksyä organisaation käytännön toiminnan sekä ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän ja ympäristöselonteon EMAS-asetuksen vaatimukset täyttäväksi. Toimintajärjestelmä: Laatu-, ympäristö-, sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien yhdistäminen yhtiön toiminnan kattavaksi toimintajärjestelmäksi. Toimintaohjelma: Yhtiön itselleen asettamat päämäärät ja tavoitteet, joiden toteuttamiseksi on laadittu toimenpiteet, keinot, aikataulut, vastuut ja seurantajärjestelmät. Uudelleenkäyttö: Tietyn tuotteen käyttäminen uudelleen samaan tai eri tarkoitukseen. Ympäristöjärjestelmä: Yhtiön johtamisjärjestelmän osa, joka sisältää organisaation, suunnittelutoiminnat, vastuut, menettelyt, toimintaohjeet ja resurssit ympäristöasioiden jatkuvan parantamisen saavuttamiseksi. Ympäristövaikutus: Yhtiön toiminnan tuloksena ympäröivään luontoon ja yhteiskuntaan kohdistuvat negatiiviset ja positiiviset vaikutukset. YVA-menettely: Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitetään suunnitteilla olevan hankkeen mahdolliset ympäristövaikutukset ennen lopullista päätöksentekoa. Lyhenteitä: BOD biologinen hapenkulutus CODcr kemiallinen hapenkulutus COOL Cool Finland Oy dba keskimääräinen äänenvoimakkuus EMAS: (Eco-Management and Audit Scheme) vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä, joka perustuu EU:n asetukseen. GRI: (Global Reporting Initiative) on useista sidosryhmistä koostuva itsenäinen instituutio, jonka tehtävänä on luoda ja levittää globaalisti omaksuttavat yhteiskunta vastuunraportoinnin ohjeet. ISO: (International Organization for Standardization) kansainvälinen standardisoimisjärjestö, jonka hyväksymiä standardeja käytetään useilla eri toimialoilla. Tällaisia ovat sarjan laatustandardit ja sarjan ympärisöjärjestelmästandardit. KOK-N kokonaistyppipitoisuus kok.p kokonaisfosforipitoisuus LHJ Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy NH4-N ammoniumtyppipitoisuus REF (Recycled Fuel) jätteestä valmistettu kierrätyspolttoaine SE Suomen Erityisjäte Oy SEK Suomen Elektroniikkakäsittely Oy STT Suomen Tietoturva Oy Toimintapolitiikka: Julistus yhtiön aikomuksista ja toimintaperiaatteista, jotka antavat suuntaviivat koko yhtiön toiminnalle.

28 28 LHJ GROUP EMAS varmennuslausunto Tämän ympäristöselonteon on laatinut LHJ Group konserni: Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Suomen Elektroniikkakäsittely Oy, Suomen Tietoturva Oy, Suomen Erityisjäte Oy ja Cool Finland Oy. Viimeisin raportti vuoden 2007 osalta on julkaistu toukokuussa Tämä raportti on päivitys edellisestä raportista. Ensimmäistä kertaa raportti julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Se voidaan ladata LHJ Groupin nettisivustolta. Selonteon tiedot päivitetään vuosittain. Seuraava raportti julkaistaan huhtikuun loppuun mennessä vuonna Kaikki ympäristöön ja jätevirtoihin liittyvät tiedot on todennettu. Todentaja ei ole tarkastanut sosiaalisen ja taloudellisen vastuun osa-alueita. Tämä raportti on tarkastettu ja todennettu täyttämään EU:n EMAS-asetuksen EMAS EC/761/2001 mukaiset vaatimukset kansainvälisen akkreditoidun todentajan toimesta. Mr. I.H.M Bots Lead Verifier Bureau Veritas Certification Nederland B.V. Accreditation Dutch Council for Accreditation no C246 Terminalweg AJ Amersfoort The Netherlands

29

30 Yhteystiedot LHJ Group Kiimassuontie Forssa vaihde Vastuu raportin toimittamisesta viestintäpäällikkö Pasi Kaskinen Edellisten raporttien saatavuus Ympäristövastuun tiedot palvelupäällikkö Anne Sjöberg Ympäristöinsinööri Niina Honkala Sosiaalisen ja taloudellisen vastuun tiedot talouspäällikkö Leena Kuusela Konsernin johto toimitusjohtaja Immo Sundholm

Lukijalle. Toimitusjohtajan katsaus. Toimitusjohtajan katsaus 2

Lukijalle. Toimitusjohtajan katsaus. Toimitusjohtajan katsaus 2 Yhteiskuntavastuuraportti 2007 2 LHJ GROUP Toimitusjohtajan katsaus 2 LHJ Group 4-9 Toimintapolitiikka Konsernin hallinto ja johtamisen periaatteet Tuotteet ja palvelut Taloudellinen vastuu 10-11 Sosiaalinen

Lisätiedot

Ympäristövastuu LHJ GROUP YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2007 LIITE IV

Ympäristövastuu LHJ GROUP YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2007 LIITE IV Ympäristöjärjestelmän organisaatio Toimitusjohtaja Ympäristöpäällikkö Erityisjätteiden loppusijoitus Suomen Erityisjäte Oy Ympäristöjärjestelmä rakenteilla ISO 141 ja EMAS sertifiointien ulkopuolella Tietoturvapalvelut

Lisätiedot

LHJ Group Vuosiraportti ja Ympäristöselonteko 2009

LHJ Group Vuosiraportti ja Ympäristöselonteko 2009 LHJ Group Vuosiraportti ja Ympäristöselonteko 2009 Vuosiraportti ja ympäristöselonteko 2009 Sisällysluettelo LHJ Group Toimitusjohtajan katsaus... 3 LHJ Group... 4-9 Perustietoja LHJ Groupin toimintapolitiikka

Lisätiedot

Esitys LHJ III omistajapäiville Immo Sundholm Forssa 6.9.2013

Esitys LHJ III omistajapäiville Immo Sundholm Forssa 6.9.2013 Esitys LHJ III omistajapäiville Immo Sundholm Forssa 6.9.2013 LHJ ja LHJ Group LHJ Perustettu 1995 Kuntien 100 % Omistajakuntien alue Palvelut kunnissa Käsittelyt Forssassa ja muualla Ei jaa osinkoa LHJ

Lisätiedot

Vuosiraportti 2012. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä.

Vuosiraportti 2012. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä. Vuosiraportti 2012 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Ympäristössä. 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy... 4-10 Perustietoja

Lisätiedot

Vuosiraportti 2011. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Vuosiraportti rtt

Vuosiraportti 2011. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Vuosiraportti rtt Vuosiraportti 2011 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti rtt i 2011 1 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy... 4-11 Perustietoja LHJ Groupin toimintapolitiikka LHJ:n

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Vuosiraportti 2013. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä.

Vuosiraportti 2013. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä. Vuosiraportti 2013 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Ympäristössä. 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy... 4-11 Perustietoja

Lisätiedot

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001 POWEST OY toimii sijoittajana ja omistusten hallinnoijana energia-alan palvelu- ja teknologiayhtiöissä. Yhtiöt keskittyvät siirto- ja jakeluverkkojen urakointiin ja kunnossapitoon energiakauppapalveluihin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Sysopen Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1999 1(5) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Liikevaihto Tietotekniikan asiantuntijapalveluiden kysyntä jatkui voimakkaana katsausaikana. Sysopen Oyj

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot