Haasteet kasvavat jätehuollossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haasteet kasvavat jätehuollossa"

Transkriptio

1 Vuosiraportti ja ympäristöselonteko 2008

2 2 LHJ GROUP Sisällysluettelo Kuudes ympäristöselonteko Toimitusjohtajan katsaus 2-3 LHJ Group 4-9 Perustietoja Hallitus 2008 Toimintapolitiikka Taloudellinen vastuu Tilikauden tiedot Investoinnit ympäristöön Käsittely ja palvelumaksut Tuloslaskelma ja tase Sosiaalinen vastuu LHJ Group ja yhteiskunta Henkilöstö Ympäristövastuu Ympäristöjärjestelmä Ympäristölupa Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit Merkittävät ympäristönäkökohdat Toimintaohjelma Materiaalivirrat Ympäristövaikutukset EMAS varmennuslausunto LHJ Group on julkaissut aiemmin kaikkiaan viisi ympäristöselontekoa ja kaksi yhteiskuntavastuuraporttia. Tänä vuonna raportti julkaistaan ainoastaan sähköisenä sisältäen vuosi- ja ympäristöraportit. Raportti julkaistaan internet-sivuilla ja Raportti sisältää tänäkin vuonna yhteiskuntavastuun raportointiin liittyviä asioita, mutta se ei seuraa tarkasti GRI-ohjeistusta, kuten kahtena edellisenä vuonna. Ympäristöosuus on laadittu eurooppalaisen EMAS-asetuksen mukaisesti. Haasteet kasvavat jätehuollossa Arvoisa lukija, On aika vetää jälleen yhteen mitä jätehuollossa ja LHJ Groupissa on viimeisen vuoden aikana tapahtunut ja millaiset ovat tulevaisuuden näkymät. Yleisesti voidaan todeta, että vuosi 2008 oli kaksijakoinen. Vuoden ensimmäinen puolisko oli taloudellisesti ja toiminnallisesti kohtuullinen. Finanssikriisin muuttuminen maailmanlaajuiseksi taantumaksi vaikutti voimakkaasti Suomessa loppuvuoden aikana. Tuotannon ja ihmisten luottamuksen romahduksen seurauksena myös jätteiden määrä kääntyi laskuun loppuvuodesta. Tämä näkyy yhdyskuntajätehuollossa, mutta erityisesti tilanne vaikuttaa elinkeinoelämän jätteissä. Myös laskevat raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat vaikuttavat toimialaan merkittävästi. Vuoden 2008 aikana jätelain osittaisuudistuksen vaikutukset olivat entistä paremmin nähtävissä. Elinkeinoelämän jätteet ohjautuvat entistä enemmän yksityisiin jätehuoltojärjestelmiin vähentäen kuntaomisteisten yhtiöiden volyymejä. Jätelain tuoman epäselvyyden lisäksi myös jäteverotus asettaa yksityiset ja julkiset toimijat eriarvoiseen asemaan. Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö joutuu maksamaan loppusijoitetusta jätteestä jäteveroa, kun yksityiset kaatopaikat ovat Suomessa edelleen verovapaita. Vähenevät jätevirrat yhdistettynä vuonna 2008 tapahtuneeseen ulkoisten palveluiden ja työvoimakustannusten voimakkaaseen nousuun aiheuttivat talouden kiristymistä useimmissa jätehuoltoyhtiöissä Suomessa. Lain edellyttämän jätehuollon palvelutason ylläpitämiseksi monet yhtiöt olivat pakotettuja nostamaan käsittelymaksujaan selvästi muutamaan edelliseen vuoteen verrattuna. Loimi-Hämeen Jätehuollon yhdyskuntajätteen käsittelymaksu nousi vuodelle prosenttia. Tilikauden tulos laski selvästi edellisiin vuosiin verrattuna ja asettui lähelle nollatasoa yhdyskuntajätehuollon osalta. Toiminnallisesti vuosi oli kuitenkin hyvä. Asiakasmäärät jäteasemilla kasvoivat lähelle Asiakasmäärä on kaksinkertaistunut kolmen vuoden takaiseen

3 3 LHJ GROUP tilanteeseen verrattuna. Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste pystyttiin nostamaan lähelle 50 prosenttia, mikä oli merkittävä parannus edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten parannusta saavutettiin energiahyötykäytössä. Tämä osio paranee entisestään vuoden 2009 aikana, kun Ekoport Turku Oy:n diesellaitos käynnistyy. Se pystyy jalostamaan kotitalousjätteestä valmista dieselpolttoainetta liikennekäyttöön ensimmäisenä laitoksena Euroopassa. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy otti vuonna 2008 käyttöön LHJ Group nimen valtakunnallisten ympäristöhuollon palveluiden markkinointiin. LHJ Groupin palvelut sisältävät elektroniikkakierrätyksen, pilaantuneiden maiden käsittelyn sekä tietoturvamateriaalien käsittelypalvelut. Valtakunnallisia palveluja kehitetään edelleen voimakkaasti vuoden 2009 aikana rakentamalla yhteistyöverkostoa ja kumppanuuksia. Vuosi 2009 tulee olemaan haasteellinen sekä yhdyskuntajätehuollossa että konsernin ympäristöliiketoiminnoissa. Jätevirrat ovat vähentyneet selvästi vuoden ensimmäisinä kuukausina. Omistajat ja lainsäätäjä odottavat korkean palvelutason säilyttämistä konsernin kaikilla osa-alueilla. LHJ Groupin pitää pystyä kustannustehokkuuteen ja samalla rakentaa uusia asiakkuuksia ja liiketoimintaa. Konserni on hyvässä kunnossa vastaamaan haasteisiin ja tiukentuneeseen markkinatilanteeseen. Onnistumme tulevaisuudessa laaja-alaisella toiminnalla, osaavilla työntekijöillä ja kumppaneilla sekä hyvillä sidosryhmäsuhteilla. LHJ Group haluaa kiittää kaikkia sidosryhmiään vuodesta 2008 ja toivottaa onnea ja menestystä vuodelle Immo Sundholm Toimitusjohtaja

4 4 LHJ GROUP Omistajakunnat Kiikoinen ,1 Sastamala ,1 % Sinisellä merkityllä alueella Sastamalassa toimii Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Pöytyän alueella Turun Seudun Jätehuolto Oy. Punkalaidun ,3 % Urjala ,8 % Akaa ,8 % Kylmäkoski ,1 % Pöytyä ,9 % Oripää ,1 % Loimaa ,0 % Koski TL ,2 % Ypäjä ,2 % Humppila ,2 % Jokioinen ,5 % Somero ,0 % Forssa ,9 % Tammela ,0 % LHJ Group LHJ Group on rakentunut alueellisesti toimivan jätehuoltoyhtiön Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteyteen. Nykyisellään 16 kunnan omistama yhtiö perustettiin vuonna Forssan kaupunki osti vuonna 2008 VAPO Oy:ltä noin 3 prosentin osuuden, minkä jälkeen yhtiö on ollut kokonaisuudessaan kuntien omistama. Kuntaliitokset vähensivät omistajamäärää 19:stä 16:een vuoden 2009 alusta. Toiminta käynnistettiin rakentamalla yhdyskuntajätehuollon peruspalvelut omistajakuntien alueelle. Vuoden 2000 jälkeen yhtiössä on keskitytty myös valtakunnallisten ympäristöliiketoimintojen kehittämiseen. LHJ Group konsernin päätoimintoja ovat yhdyskuntajätehuolto, sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely, pilaantuneen maan käsittely sekä tietoturvamateriaalien käsittelypalvelut. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on konsernin emoyhtiö. Muut konserniyritykset ovat Suomen Elektroniikkakäsittely Oy, Suomen Erityisjäte Oy ja Suomen Tietoturva Oy. Jätehuoltoyhtiö on omistajana myös Cool Finland Oy:ssä (50 %) ja Ekoport Turku Oy:ssä (11 %). Yhdyskuntajätehuollon peruspalvelut tarjotaan omistajakuntien alueelle. Konsernin ympäristöliiketoiminnat ovat valtakunnallisia ja osin kansainvälisiä toimien muun muassa Baltian alueella. Kierrätysmateriaaleja myydään raaka-aineiksi kansainvälisille markkinoille. Konsernin kaikki käsittelytoiminnot ja hallinto on sijoitettu Forssan Envitech-alueella sijaitsevaan jätekeskukseen. LHJ Groupin visiona on pysyä kehityksen eturintamassa sekä yhdyskuntajätehuollon että ympäristöliiketoimintojen kehittäjänä Suomessa. Konserni pyrkii tavoitteeseen neliosaisella strategialla. Yhtiö tarjoaa monipuolisia palveluja ja sillä on monipuolista toimintaa. Se ei tukeudu vain yhteen liiketoimintaan. Nykyisiä ja uusia liiketoimintoja tehdään sopivien kumppanien kanssa. Toimintaa kehitetään avoimin mielin Yhtiö huolehtii ympäristön, henkilökunnan ja lähiyhteisön hyvinvoinnista

5 5 LHJ GROUP Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n hallituksen jäsenet Eino Järvinen, puheenjohtaja, Forssa Heikki Tuomisto, varapuheenjohtaja, Somero Jaakko Erjo, Sastamala Tapio Mikkola, Loimaa Sisko Tiusanen, Akaa Minna Nissilä, Tammela Markku Nikander, Jokioinen Pekka Kurikka, Urjala Juhani Hörkkö, Koski Tl Olavi Isonokari, Kiikoinen Risto Laurikainen, Pöytyä Hannu Kylliäinen, Oripää Timo Saarto, Forssa Loimi-Hämeen LHJ Waste Management Jätehuolto % % 16 Municipalities 16 kuntaa SuomenTietoturva 51 % LHJ Suomen Erityisjäte 51 % LHJ Suomen Elektroniikkakäsittely 100 % LHJ Cool-Finland 50 % LHJ

6 6 LHJ GROUP LHJ Group toimintapolitiikka Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja sen yhteisyritykset Suomen Elektroniikkakäsittely Oy, Cool Finland Oy, Suomen Erityisjäte Oy ja Suomen Tietoturva Oy tarjoavat asiakkailleen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ympäristöluvan mukaisia jätteenkäsittelypalveluja, jotka tahdomme toteuttaa: Edistyksellisesti Kehitämme, uudistamme ja monipuolistamme aktiivisesti toimintojamme varmistaaksemme niiden korkean tason. Palvellen Teemme vuorovaikutteista yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa tavoitteenamme toimintojemme jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyys. Toimintojemme ympäristövaikutuksista tiedotamme kaikille sidosryhmillemme avoimesti ja rehellisesti. Huolehdimme henkilöstömme kouluttamisesta ja ammattitaidon ylläpidosta ja siitä, että jokainen on tietoinen työnsä aiheuttamista ympäristö- ja työturvallisuusvaikutuksista. Jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Tehokkaasti Resursseja tehokkaasti hyödyntäen pyrimme luomaan hyvät edellytykset toimintojen kehittämisen ja kannattavan jätteenkäsittelyn jatkamiselle. Vastuullisesti Päämääränämme on lisätä jätteen hyötykäyttöä ja toteuttaa käsittelytoiminnot ympäristövaikutukset minimoiden. Noudatamme ja seuraamme lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä valtakunnallisia ja alueellisia tavoitteita. Käsittelypalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa pyrimme täyttämään asettamamme ympäristö-, laatu- ja työturvallisuustavoitteet, joiden täyttymistä katselmoimme säännöllisesti.

7 7 LHJ GROUP Valtakunnalliset ympäristöhuollon palvelut LHJ Groupin tytär- ja yhteisyritykset tarjoavat palveluja yrityksille, julkihallinnolle ja tuottajavastuuorganisaatioille. Käsittely- ja kierrätystoimintojen lisäksi konserni tarjoaa keräys-, kuljetus- ja asiantuntijapalveluita. Kuvaputket ja elektroniikkaromu Suomen Elektroniikkakäsittely Oy on ainoa toimija Suomessa, joka pystyy käsittelemään ja jalostamaan laitoksessaan raakaaineiksi koko television kuvaputkea myöten. Kuvaputkien lisäksi yritys käsittelee kaikkea muutakin elektroniikkaromua. Kierrätysprosessissaan yritys jalostaa käytöstä poistuneiden laitteiden materiaaleista raaka-aineita teollisuuden käyttöön. Yrityksen lopputuotteita ovat muun muassa lasi, muovit ja metallit. Pilaantuneen maan ja teollisuusjätteen käsittely Kuluvan vuosikymmenen aikana Forssan käsittelykeskuksessa on otettu käyttöön useita erilaisia käsittelytekniikoita pilaantuneen maan ja teollisuusjätteen käsittelyssä. Näitä ovat muun muassa kiinteytys, stabilointi, terminen käsittely, biologinen käsittely ja loppusijoitus. Yhteistyökumppanit Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja Niska & Nyyssönen Oy perustivat vuonna 2004 yhteisyrityksen Suomen Erityisjäte Oy:n. Sen käytössä on kaksi loppusijoitusaluetta käsittelykeskuksen alueella. Tietoturvakäsittelyä luottamuksellisille materiaaleille Suomen Tietoturva Oy perustettiin vuonna 2007 tarjoamaan käsittelypalveluja erityisesti yritysten ja julkishallinnon tietoturvamateriaalien käsittelyyn. Yritys pystyy käsittelemään turvallisesti kaiken tietoturvamateriaalin, kuten paperiarkistot, CD-ROM:it, kovalevyt, nauhat ja muut tallenteet. Myös epäkurantit tuotantoerät, elektroniikka- ja piraattituotteet tuhotaan tarvittaessa luottamuksella. Materiaalien keräyksen, kuljetuksen ja käsittelyn lisäksi yritys tarjoaa konsultointi- ja koulutuspalveluja. Kylmälaitteet raaka-aineiksi Jääkaappien ja pakastimien käsittely alkoi Forssassa jo vuonna Toiminta on kasvanut voimakkaasti ja vuonna 2005 Forssan Envitech-alueelle avattiin kylmälaitteiden käsittelyyn kiinteä kierrätyslaitos. Vuonna 2005 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja luxemburgilainen Oeko-Service Luxemburg SA perustivat Cool- Finland Oy:n hoitamaan käsittelytoimintaa. Yritys pystyy käsittelemään vanhat laitteet ja jalostamaan niiden materiaaleista uusia raaka-aineita, kuten metallia ja muovia.

8 8 LHJ GROUP Jätehuoltopalvelut Loimi-Hämeen Jätehuollon omistajakunnissa LHJ:n palvelut Muut palveluntarjoajat Keräys kiinteistöltä Kotitalousjäte - Biojätekeräys - Jätteenkuljetusyritykset - Energiajätteen erilliskeräys Forssassa Paperi ja kartonki - Kotitalousjätteen keräys kiinteistöltä Tuottajavastuuorganisaatio Akaassa, Kylmäkoskella ja Humppilassa Alueelliset keräyspisteet - Hyötyjätepisteissä lasin, metallin Paperi ja kartonki paperin ja paristojen keräys Tuottajavastuuorganisaatio - Aluekeräyspisteissä kotitalousjätteen keräys kiinteistöille, joilla ei ole omaa jäteastiaa Miehitetyt jäteasemat Forssa, Akaa, Sastamala, Loimaa, Urjala ja Somero Yksityiset jäteasemat Pöytyässä ja Punkalaitumella Ongelmajätepisteet Tammela, Jokioinen, Oripää, Pöytyä Alastaro, Kiikoinen, Sastamala ja Punkalaidun Kiertävät keräykset Sähkö- ja elektroniikkaromun - Pärinä- noutopalvelu keräystempaukset - Ongelmajätetempaus vuosittain - Tuottajavastuuorganisaatiot - Romuralli-keräystempaus tarpeen mukaan Neuvonta ja tiedotus - - (03) Oppaat - Kouluyhteistyö - Vierailuryhmät - Tiedotustilaisuudet

9 9 Keräyspisteet 2008 LHJ GROUP LHJ GROUP pisteitä asukasta/piste Keräyslasi Keräysmetalli Keräyspaperi Aluekeräyspisteitä (sekajäte) 118 Kiinteistökohtainen aluekeräys (sekajäte) 662 Ongelmajätepisteitä Ongelmajätetempauspysäkkejä Jäteasemien asiakasmäärät Forssa Loimaa Akaa Sastamala Urjala Somero

10 10 TALOUDELLINEN VASTUU Taloudellinen vastuu LHJ Group on sitoutunut kehittämään toimintaansa tehokkaasti. Konsernin emoyhtiö Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy toimii omakustannusperiaatteella eikä jaa osinkoa omistajilleen. Hyvä tulos jaetaan kaikille perusjätehuollon asiakkaille edullisina käsittelymaksuina. Tytär- ja yhteisyritysten tavoitteena on kehittää kannattavaa ympäristöliiketoimintaa ja jakaa omistajilleen osinkoa. Tilikauden merkittävin muutos oli 11 prosentin omistusosuuden hankkiminen Ekoport Turku Oy:ssä. Ekoport aloitti synteettisen diesellaitoksen rakentamisen LHJ:n REF-laitoksen yhteyteen vuoden 2008 lopulla. Talouden taantuma ja jätelain osittaisuudistus vähensivät jätemääriä vuoden 2008 loppupuolella. Yhdessä korkeampien työvoimakustannusten ja yleisen hintatason nousun kanssa taloustilanne muuttui tiukemmaksi. Yhdyskuntajätehuollon puolella tulos laski ja asettui lähelle nollaa, kun vuonna 2007 tulos oli noin 0,5 M voitollinen. Vuonna 2008 koko konsernin tulos oli 0,2 M. Konsernin liikevaihto nousi 9,9 M :on viime vuodesta, kun Suomen Elektroniikkakäsittely toimi ensimmäisen ehjän tilikauden konsernin osana. Maksuvalmius säilyi tilikauden ajan hyvänä. Tiukemman taloustilanteen ja maksuvalmiuden ylläpitämisen vuoksi konsernissa on otettu käyttöön toimenpiteitä kustannusten säästämiseksi. Vuoden 2009 alusta Loimi-Hämeen Jätehuolto nosti myös käsittelymaksua. Investoinnit ympäristöön Jätehuollon investoinnit ovat liittyneet läheisesti ympäristöparannuksiin. Konserni on investoinut turvallisiin pohjarakenteisiin ja ympäristöteknologiaan erittäin voimakkaasti. Suurimmalla osalla investoinneista on joko suora tai epäsuora positiivinen ympäristövaikutus. Vuonna 2008 konserni investoi loppusijoitusalueen laajennusalueeseen. Yhdessä Ekoport Turku Oy:n osakekaupan kanssa investoinnit nousivat 1,7 M :on. Maksut verrattuna valtakunnan tasoon Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy pyrkii tarjoamaan kaikille osakaskuntiensa alueen jätteen tuottajille laadukkaita palveluita kustannustehokkaalla hintatasolla. Yhdyskuntajätteen käsittelymaksu on ollut lähellä valtakunnan keskitasoa viimeiset viisi vuotta. Hinnat eivät ole täysin vertailukelpoisia erilaisten järjestelmien ja investointiasteen vuoksi. LHJ on tehnyt merkittävät investoinnit ensimmäisten joukossa Suomessa. Vuonna 2008 LHJ:n käsittelymaksu oli 108 /tonni (sis. alv 22%), kun valtakunnan keskiarvo oli 106 /tonni. Lähes puolet käsittelymaksusta muodostuu jäte- ja arvonlisäverosta. Ekomaksu peritään vuosittain kaikilta vakituisilta ja vapaa-ajanasukkailta. Se otettiin käyttöön 1990-luvun lopussa rahoittamaan

11 11 LHJ Groupin talouden tunnusluvut Liikevaihto 7,6 8,2 9,9 Liikevaihto + tilikauden muut tuotot 7,9 8,6 10,0 Liikevoitto 0,6 0,9 0,6 Liikevoiton osuus liikevaihdosta, % 8,1 11,5 5,6 Tilikauden voitto 0,4 0,6 0,2 Jätevero 0,9 1,1 1,2 Investoinnit 0,7 3,1 2,0 Taseen loppusumma 11,2 12,9 10,6 Omavaraisuusaste 41,0 40,5 42,8 TALOUDELLINEN VASTUU jätelaissa kunnan vastuulle määriteltyjä jätehuollon peruspalveluita. Nämä ovat ongelmajätehuolto, hyötyjätehuolto sekä neuvonta ja tiedotus. Vuonna 2008 ekomaksu oli käytössä kuntaliiton mukaan 188 kunnassa. Näiden joukossa LHJ:n ekomaksu oli yksi edullisimmista. LHJ:n ekomaksu vaihtelee 5 ja 16,50 euron välillä kiinteistön käyttötarkoituksesta riippuen.

12 12 TALOUDELLINEN VASTUU LHJ:n yhdyskuntajätteen käsittelymaksu verrattuna valtakunnan keskiarvoon LHJ Suomen keski-arvo Ekomaksu LHJ Suomen keskiarvo Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tuloslaskelma Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muuta kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäästösiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Välittömät verot Tilikauden voitto , , , , , , , , , , ,27 881, , , , , , , , , , , , ,85

13 13 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä , , , , , , , ,61 TALOUDELLINEN VASTUU Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Muut saamiset Saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä 7 742, , , , , , , , , , , , , ,69 Vastaavaa yhteensä , ,30 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä , , ,14 881, , , , , , ,82 Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset , , , ,16 Vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Pitkäaikainen yhteensä Ostovelat Muut velat Lyhytaikainen yhteensä Vieras pääoma yhteensä , , , , , , , , , , , , ,76 Vastattavaa yhteensä , ,30

14 14 SOSIAALINEN VASTUU Sosiaalinen vastuu LHJ Group ja yhteiskunta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on kuntien omistama organisaatio. Sen tehtävänä on taata turvalliset jätehuollon palvelut nyt, kymmenien vuosien päästä ja myös niiden loputtua. Esimerkiksi jätteen loppusijoitusalueista pitää huolehtia pitkään niiden sulkemisen jälkeen. Yhtiön yhteiskuntaan liittyviä vaikutuksia on tutkittu vuonna 2002 suoritetussa ympäristövaikutusten arviointiprosessissa. LHJ Group osallistuu monin tavoin ympäristökasvatustyöhön ja kestävää kehitystä tukevaan toimintaan. Konserni on mukana myös Forssan Envitech-alueen yhteistyön kautta Forssan seudun kehittämistyössä. Vuonna 2008 Loimi-Hämeen Jätehuolto käynnisti kouluprojektin, jossa tavoitellaan yhteistyötä kaikkien toimialueen koulujen kanssa. KELAA-hankkeessa yhtiö osallistuu ekotehokkuuden parantamiseen ja jätteen synnyn ehkäisyyn. Henkilöstö Loimi-Hämeen Jätehuolto työllistää keskimäärin 37 henkilöä. Koko konserni ja yhteisyritykset työllistävät noin 80 henkilöä. Kesällä työntekijämäärä kasvaa, kun pilaantuneen maan käsittelytoiminnot ovat kiivaimmillaan. Konserni kehittää järjestelmällisesti työterveys- ja turvallisuus- sekä TYKY-toimintaa. Työterveyshuolto on ulkoistettu paikalliselle terveysalan yritykselle. Konserni järjestää koulutusta vuosittain laadittavan suunnitelman mukaisesti.

15 15 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n henkilöstön tunnusluvut Työntekijöiden lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Henkilöstö yhteensä Naisten osuus, % Miesten osuus, % Henkilöstön keski-ikä 43 42,5 43,5 Vakituisten työsuhteiden osuus. % Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus Työtapaturmien lukumäärä Sairapoissaolojen suhteellinen osuus kokonaistyöajasta, % 4,5 3,1 3,8 Työterveys, /hlö Vapaa-ajantoiminta, /hlö Koulutus, /hlö Koulutuspäiviä/henkilö 2,2 2,8 2,4 Työsuhteen kesto (vuosia) 5,5 6,2 7,0 SOSIAALINEN LHJ GROUP VASTUU Neuvonnan tunnusluvut Tiedotustilaisuudet kpl Vierailuryhmät kpl Tiedotustilaisuudet hlöä Vierailuryhmät hlöä

16 16 YMPÄRISTÖVASTUU Toiminnot Forssan Envitech-alueella 1. LHJ:n toimisto 2. Vaakarakennus 3. REF-laitos 4. REF varastohalli 5. Suomen Elektroniikkakäsittely Oy 6. Cool Finland Oy 7. Ongelmajäterakennus 8. Öljyisten jätteiden käsittely 9. Inertin jätteen käsittely 10 ja 13. Niska & Nyyssönen Oy 11. Loppusijoitusalue 12. Kompostointikenttä 14. Tasausallas ja pumppaamo 15. VAPO Voimalaitos 16. Envor Biotech kompostointilaitos 17. Envor Processing paperin ja pahvin kierrätys 18. Envor Recycling lasin ja muovin kierrätys 19. Envor Group toimisto ja raskaan kaluston pesula 20. Suomen Erityisjäte Oy käsittelykeskus 21. J Syrjänen Oy rakennusjätteen käsittely Sertifioituun ympäristöjärjestelmään kuuluvat toiminnot ovat kartalla valkoisen rajan sisäpuolella. Ympäristövastuu Ympäristöjärjestelmä Ympäristöjärjestelmän avulla tunnistetaan merkittävät ympäristönäkökohdat, hallitaan niitä ja tehdään ympäristöparannuksia. Ympäristöjärjestelmä on rakennettu LHJ Groupissa kansainvälisen ISO standardin ja eurooppalaisen EMAS-asetuksen mukaisesti. Konsernin yrityksille myönnettiin ISO ja EMAS-sertifikaatit vuonna Tytäryrityksistä Suomen Erityisjäte ja Suomen Tietoturva liitettiin sertifiointiin keväällä Ympäristöjärjestelmä kattaa konsernin ja sen urakoitsijoiden toiminnan Kiimassuon jätekeskuksen alueella. Sen ulkopuolella järjestetyt palvelut ovat sertifioinnin ulkopuolella, mutta niitä kehitetään yhteisen toimintajärjestelmän avulla. Ympäristölupa Hämeen ympäristökeskus myönsi ympäristöluvan Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy.lle Uusittu lupa kattaa kaikki LHJ Groupin ja sen käyttämien urakoitsijoiden toiminnot Kiimassuon jätekeskuksen alueella. Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit Ympäristöjärjestelmän tehokkuutta ja sen vastaavuutta sisäisiin ohjeistuksiin ja standardin vaatimuksiin arvioidaan sisäisillä ja ulkoisilla tarkastuksilla. Kaikki järjestelmän sisällä olevat toiminnot auditoidaan vähintään kolmen vuoden välein auditointisuun-

17 17 Ympäristöorganisaatio Toimitusjohtaja Ympäristöpäällikkö Erityisjätteiden loppusijoitus Suomen Erityisjäte Oy Tietoturvapalvelut Suomen Tietoturva Oy YMPÄRISTÖVASTUU NEW INCLUDED IN EMAS 2009 Käyttö Loppusijoitus Kompostointi Pilaantuneet maat REF tuotanto Murskaus Kiinteistöt Viestintä Neuvonta Tiedotus Markkinointi Suhdetoiminta Palvelut Keräyspisteet Jäteasemat Ongelmajätteet Hyötyjätteet Tilastot Ympäristöjärjestelmä Hallinto Henkilöstöhallinto Yleishallinto Työturvallisuus Elektroniikkakäsittely Suomen Elektroniikkakäsittely Oy Kylmälaitekäsittely Cool Finland Oy nitelman mukaisesti. Niiden tulokset käsitellään säännöllisesti pidettävissä johdon katselmuksissa. Vuonna 2008 suoritettiin kaikkiaan 11 sisäistä auditointia. Niissä havaittiin 22 poikkeamaa, jotka liittyivät vanhentuneisiin työohjeisiin, työterveyteen ja turvallisuuteen sekä vastoin työohjeita tehtyihin käytäntöihin. Nämä poikkeamat eivät aiheuttaneet merkittävää uhkaa ympäristölle tai työturvallisuudelle. Yksi ulkoinen auditointi suoritettiin Bureau Veritas Certification organisaation toimesta huhtikuussa Siinä havaittiin kaksi poikkeamaa. Ne eivät aiheuttaneet vaaraa ympäristölle tai työturvallisuudelle ja ne korjattiin annetun aikataulun mukaisesti. Ympäristöviranomainen vieraili alueella viidesti vuoden 2008 aikana. Niissä käsiteltiin lähinnä täyttöalueiden rakentamiseen liittyviä asioita. Ympäristönäkökohtien arviointi Arviointi suoritetaan kahden vuoden välein tai useammin mikäli toiminnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Viimeisin arviointi suoritettiin joulukuussa Päivitys nähtiin välttämättömäksi, koska kuljetusten vaikutuksia ei oltu aiemmin arvioitu. Myös kahden uuden yrityksen Suomen Erityisjäte Oy:n ja Suomen Tietoturva Oy:n liittäminen järjestelmään ja sertifiointiin edellytti päivittämistä. Kuljetusten, energiankulutuksen ja kaatopaikkakaasun vaikutuksia suhteutettiin toisiinsa, jotta vaikutukset antaisivat paremman kuvan niiden todellisesta merkityksestä. Veden epä- puhtauksia arvioitaessa on huomioitu myös Suomen Erityisjätteen loppusijoitusalueet. Kaatopaikan rakenteiden vaurioita koskeva ympäristönäkökohta ei enää ole merkittävä, koska rakenteiden on todettu toimivan tarkoitetulla tavalla eikä ongelmia ole 13 vuoden aikana esiintynyt. Tämän ympäristönäkökohdan pisteet ovat laskeneet alle sadan. Kylmälaitteiden käsittelyssä runkojen murskaus on liitetty merkittäviin ympäristönäkökohtiin uutena. Arvioinnissa on huomioitu yli 200 erilaista toimintoa jätekeskuksen alueella. Niiden vaikutusta ilmaan, veteen, maaperään, terveyteen, turvallisuuteen, luonnonvaroihin, maisemaan ja jätemäärään on arvioitu jokaisen toiminnon osalta. Samalla on arvioitu ja pisteytetty kunkin toiminnon negatiivisten vaikutusten todennäköisyyttä, vakavuutta, kestoa ja laajuutta. Mikäli näkökohta on saanut yli 100 pistettä, se on tulkittu merkittäväksi.

18 18 YMPÄRISTÖVASTUU Ympäristönäkökohtien arviointi Merkittävä näkökohta Tilanne Näkökohdan pisteet yrityksittäin LHJ SEK Cool SE STT 1. Liikenne (päästöt, melu, energia) Normaali Biojätteen sijoitus kaatopaikalle (kaatopaikkakaasun muodostuminen) Normaali Jätteiden mätäneminen kaatopaikalla (kaatopaikkakaasun muodostuminen) Normaali Suotovesien epäpuhtaudet (päästöt jäteveteen) Normaali Kiinteytettyjen pilaantuneiden maiden rakenteiden vaurioituminen (raskasmetallipäästöt) Epänormaali Kylmälaitteiden purkaminen (CFC-kaasun vapautuminen ilmakehään) Normaali, epänormaali, onnettomuus Kylmäaineita sisältävän pullon ylitäyttö (CFC-kaasun vapautuminen ilmakehään) Epänormaali CFC-yhdisteitä sisältävien kylmälaitteiden murskaus (päästöt ilmakehään) Epänormaali Käsittelytoiminnan ja laitosten energiankulutus Normaali Toimintaohjelma Päämäärä 1 Jätekeskuksen ympäristövaikutusten ehkäisy ja vähentäminen Tavoite 1: Vaikutusten mittaamisen parantaminen a) Ensimmäinen osa kaatopaikka-alueesta suljettiin vuonna Painuman mittaaminen aloitettiin. Tavoite 2: Ympäristövaikutusten ehkäisy ja vähentäminen a) Varastointialueita parannettiin uudistamalla öljyjätteiden varastokontti. Öljyprosessin säiliöt tarkastettiin ja kunnostettiin. b) Kaatopaikkakaasun talteenottosuunnitelma saatiin valmiiksi vuonna c) Polttoaineen kulutuksen seuranta ja keräysreittien optimointi aloitettiin vuonna Päämäärä 2 Keräys- ja käsittelymenetelmien kehittäminen Tavoite 1: Hyötykäytön kehittäminen erityisesti elektroniikkakierrätyksessä ja kaatopaikkarakenteissa. a) Loimi-Hämeen Jätehuolto osallistui kansalliseen KAAPIN- TA-projektiin, jossa tutkittiin erilaisten teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä kaatopaikan sulkemisessa. b) Uusi murskausja erotteluprosessi hankittiin elektroniikkaromun käsittelyyn. c) Vuonna 2008 aloitettiin suunnittelemaan biodieselin valmistusta kotitalousjätteestä. Tavoite 2: Käsittelytekniikan ja menetelmien kehittäminen CFC:n talteenotossa, lietteiden käsittelyssä ja kierrätyspolttoaineen valmistuksessa. Uusien keräyspalvelujen lanseeraaminen kotitalousasiakkaille. a) Uutta termistä käsittelymenetelmää testattiin lietteiden käsittelyssä. Menetelmä ei soveltunut tarkoitukseen ja kokeilu päättyi. b) Jätteiden keräystä parannettiin lanseeraamalla uusi isojen esineiden ja jäte-erien käsittelypalvelu kotitalousasiakkaille. Keräystoimintaa optimoitiin tietoturvamateriaalien keräyksessä. c) REF-laitoksessa valmistauduttiin biodieselprosessin tuloon pienentämällä REFIII-polttoaineen palakokoa. Tavoite 3: Asiakastyytyväisyyden ja palveluiden mittaamisen parantaminen a) Loimi-Hämeen Jätehuolto osallistui neljän toimialan yhteiseen vertailututkimukseen Forssan seudulla. Tutkimus tullaan tekemään jatkossa vuosittain. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin myös useissa yleisötapahtumissa kevään 2008 aikana. Päämäärä 3 Tietoisuuden ja työturvallisuuden parantaminen Tavoite 1: Työterveyden ja turvallisuuden parantaminen ja sairauspoissaolojen sekä onnettomuuksista johtuvien poissaolojen vähentäminen 25% vuoden 2007 tasosta. a) Kehityskeskustelut otettiin käyttöön kaikilla organisaatiotasoilla vuonna b) Vuosittain järjestettävä työhyvinvointipäivä otettiin käyttöön. Samaan aikaan järjestettiin ensimmäinen työtyytyväisyyskysely. c) Sairauspoissaolojen ja onnettomuuksista johtuvien poissaolojen määrä kasvoi vuonna 2008 edelliseen vuoteen verrattuna. Tavoite 2: Sidosryhmäviestinnän parantaminen a) Erityisjäteasiakkaille aloitettiin säänöllinen viestintä. b) Uusi sisäinen tiedotuslehti otettiin käyttöön helmikuussa c) Kuntapäättäjille suunnattu päättäjäkirje otettiin käyttöön toukokuussa d) Vuonna 2008 aloitettiin erityinen kouluprojekti ympäristökasvatustoiminnan laajentamiseksi. Yhtiö osallistui lukuisiin tapahtumiin, jotka keräsivät kaikkiaan vierailijaa.

19 19 YMPÄRISTÖVASTUU Materiaalivirrat Loimi-Hämeen Jätehuolto paransi hyötykäyttöä Maailmanlaajuinen talouskriisi heijastui loppuvuonna 2008 jätemääriin. Hyötyjätteitä lukuun ottamatta muiden jätteiden määrät laskivat. Tämän perusteella hyötykäytön voidaan todeta parantuneen. Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä väheni eniten eli noin 12 prosenttia. Parantunut hyötykäyttö selittää osan pudotuksesta. Kokonaisjätemäärän pudotus 9 prosentilla selittää myös osan kaatopaikalle sijoitettavan jätteen vähenemästä. Erikseen kerätyistä hyötyjätteistä lasin ja metallin määrä pieneni ja biojätteen määrä kasvoi. Loimi-Hämeen Jätehuollon hyötykäyttöaste nousi merkittävästi. Suurin osa noususta muodostui energiahyötykäytössä, jossa REFpolttoainetta myytiin markkinoille enemmän kuin parina edellisenä vuotena. Hyötykäyttöaste nousi 39:stä 47 prosenttiin. Tulos on toiseksi paras yhtiön historiassa. Vuonna 2003 hyötykäyttöaste kävi 51 prosentissa. Yhtiö arvioi hyötykäyttöasteen kasvavan edelleen vuonna 2009, kun synteettisen dieselin valmistaminen jätteistä alkaa. Tämä vaikuttaa vielä selkeämmin vuonna 2010, kun laitos toimii ensimmäisen kokonaisen vuotensa. Loimi-Hämeen Jätehuollon yhdyskuntajätteen hyötykäyttöasteessa ei huomioida puhtaita eikä pilaantuneita maita, jotka hyödynnetään jätekeskuksen kenttärakenteissa. Suurin osa tuottajan vastuulle kuuluvien jätteiden hyötykäytöstä on myös tämän tarkastelun ulkopuolella. Sähkö- ja elektroniikkaromu Cool Finland Oy ja Suomen Elektroniikkakäsittely Oy käsittelevät molemmat sähkö- ja elektroniikkaromua Forssan käsittelylaitoksissaan. Cool Finland toimii kylmälaitteiden käsittelyssä ja Suomen Elektroniikkakäsittely kierrättää kuvaputkilaitteita ja laajasti muuta elektroniikkaa. Molemmat laitokset ovat erikoistuneet käsittelemään käytöstä poistuneet laitteet siten, että niissä jalostetaan valmiita raaka-aineita teollisuuden käyttöön. EU:n sähköja elektroniikkaromudirektiivissä on asetettu kierrätystavoitteet vanhoille sähkölaitteille. Kylmälaitteille tavoite on 75 prosenttia ja televisioille 65 prosenttia. Jääkaappien kierrätyksessä tavoite ylitettiin selvästi 97 prosentin hyötykäyttöasteella, joka oli käytännössä kokonaisuudessaan materiaalihyötykäyttöä. Kuvaputkikierrätyksessä ja muun elektroniikan käsittelyssä hyötykäyttöaste oli 71 prosenttia. Tällä puolella laskua edelliseen vuoteen oli viisi prosenttia lähinnä muovien jäätyä loppuvuodesta huonon markkinatilanteen vuoksi varastoon. Pilaantunut maa ja teollisuusjätteet Pilaantuneen maan ja teollisuuden erityisjätteiden käsittely tapahtuu Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ympäristöluvan mukaisesti. Yhtiö on vastuussa myös käsittelyalueista, vastaanotosta ja toimintojen tarkkaillusta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja Niska & Nyyssönen Oy perustivat Suomen Erityisjäte Oy:n vuonna 2004 operoimaan ongelmajätteeksi luokiteltavien materiaalien loppusijoitusta. Forssan käsittelykeskuksessa on ollut käytössä useita käsittelymenetelmiä, joilla pilaantuneita maita voidaan hyödyntää esimerkiksi kenttärakenteissa. Ongelmajätteeksi luokiteltavat materiaalit sijoitetaan erityiselle ongelmajätteen loppusijoitusalueelle. Tietoturvamateriaalit Vuonna 2007 perustettu Suomen Tietoturva Oy tarjoaa palveluja tietoturvamateriaalien käsittelyyn. Yritys käyttää Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja elektroniikkaromun käsittelylaitosten prosesseja materiaalien käsittelyssä. Myös Jalopinta Oy:n käsittelyosaaminen on yrityksen käytettävissä. Suomen Tietoturva Oy on kehittänyt materiaalien prosessointiin liittyvät tietoturvamenettelyt.

20 20 YMPÄRISTÖVASTUU Yhdyskuntajäte (LHJ) (t) Hyötyjätepisteiden materiaalit t 800 Metalli Lasi Kaatopaikka (t) Hyötyjätteet (t) Ongelmajätteet sekä sähkö- ja elektroniikkaromu (t) Lasi ja metalli yhdessä (kg/asukas) ,2 5,3 5,3 5,6 5,2 Erilliskerätty biojäte LHJ Groupin hyötykäyttöasteet (%) t LHJ SEK Cool

21 21 YMPÄRISTÖVASTUU Ympäristövaikutukset Vaikutukset veteen LHJ Groupin käsittelykeskus ei sijaitse tärkeäksi tai herkäksi luokitellulla pohjavesialueella. Alueella ei ole myöskään vesivarantoja. Käytännössä alueella ei ole todellista pohjavesivarantoa ja suurin osa pohjaveden havaintopisteiden vesistä on peräisin pintavedestä. Jätekeskuksesta aiheutuvat päästöt laajemmalle alueelle ovat erittäin epätodennäköisiä olosuhteista johtuen. Sekä yhdyskuntajätteen, tavanomaisen pilaantuneen maan että ongelmajätteen loppusijoitusalueiden vesitiiviit pohjarakenteet ja veden talteenottojärjestelmät on rakennettu varmistamaan, että vedet eivät valu pois jätekeskuksen alueelta. Kaikki loppusijoitusalueiden suotovedet sekä käsittely- ja varastokenttien valumavedet pumpataan Forssan kaupungin jätevedenpuhdistamoon käsittelyyn. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy mittaa pinta-, pohja- ja jätevesiä kaikkiaan 30 havaintopisteestä, jotka on sijoitettu jätekeskukseen ja sitä ympäröiville alueille. Näytteiden otto ja analysointi tapahtuvat toimintaa valvovan viranomaisen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Alueen vedet muodostuvat sekä sadevedestä että kuormien mukana tulevasta suotovedestä. Osa alueelle tulevista vesistä haihtuu ja loput kerätään vesienkeräysjärjestelmään. Pintavedet Jätekeskuksen vaikutukset pintaveteen tutkittiin kolme kertaa kolmesta eri mittauspisteestä vuonna Joka kolmas vuosi tehdään laajempi analyysi syksyllä otettavista näytteistä. Vuoden 2008 näytteissä ei havaittu selvää kaatopaikalta ja käsittelyalueelta tulevaa vaikutusta. Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksen mukaan sisäinen vesienkeräysjärjestelmä toimii alueella hyvin. Kaksi pistettä osoittaa lievää vaikutusta. Kokonaisuutena kaatopaikkavesien vaikutukset olivat edellisvuotta matalammat. Pohjavedet Vaikutuksia pohjavesiin mitataan 10 tarkkailupisteessä. Yksi pisteistä sijaitsee kaatopaikka-alueiden yläpuolella, yksi kaatopaikka-alueella ja loput alavirtaan kaatopaikka-alueesta. Näiden lisäksi lähiympäristössä on 12 kaivoa, joista otetaan näytteet kolmen vuoden välein. Seuraava näyte kaivoista otetaan vuonna Pohjavesien tarkkailupisteistä otetaan vuosittain kaksi näytettä. Koska alueella ei ole kunnollista pohjavesivarantoa, tulokset eivät ole kovin edustavia. Vesi tulee näytteenottopaikkoihin pinnasta. Tarkkailun perusteella kaatopaikan vaikutukset ovat pysyneet kaatopaikka-alueella.

22 22 YMPÄRISTÖVASTUU Kaatopaikkavedet Kerätyn kaatopaikkaveden määrä on kasvanut merkittävästi koko vuosikymmenen ajan. Tämä johtuu uusista loppusijoitus- ja käsittelyalueista, jotka on liitetty jäteveden keräysjärjestelmään. Vuonna 2008 tehtiin jälleen uusi loppusijoitusalueen laajennus. Jäteveden määrä kasvoi edellisvuodesta 43 prosenttia yhteensä kuutioon vuonna Jätekeskuksen vesitase 2008 Vesijohtovesi m 3 Pinta- ja suotovedet m 3 Kaatopaikkavettä mitataan vuosittain neljä kertaa. Jäteveden kuormitus on kasvanut vuosien mittaan. Kaatopaikkavesi ei ole aiheuttanut haittaa ympäristölle tai terveydelle tehokkaan keräysjärjestelmän ansiosta. Kerätty vesi on ohjattu jäteveden puhdistukseen. Kaatopaikkavedestä ei ole ollut haittaa myöskään jäteveden puhdistuslaitokselle. Talousvesi 271 m 3 Pölyntorjunta yms m 3 Forssan kaupungin jäteveden puhdistamolle m 3

23 23 Vaikutukset ilmaan Pöly Pölyn leviämistä analysoitiin tarkemmin ensimmäistä kertaa ympäristövaikutusten arviointiselvityksen (YVA) aikana vuonna Sen jälkeen mittauksia on tehty vuosina 2003, 2005, 2006, 2007 ja Tyypillisimmät jätteenkäsittelytoiminnan pölynlähteet ovat kompostiaumat, rakennusjätteen käsittely, maamassojen seulonta, pilaantuneen maan käsittely, jätekuormien purkaminen ja liikenne. Vuonna 2008 pölymittaus suoritettiin asiantuntijan toimesta kahdessa eri mittauspisteessä. Standardin SFS 3863 mukaan tehty mittaus osoitti, että pöly ei ylitä sille asetettuja raja-arvoja lähimmillä asuinalueilla. Pöly vaihtelee alueella suoritettujen toimintojen mukaan. Kaatopaikkakaasu Meteorologian laitos suoritti vuonna 2008 yhdyskuntajätteen ja ongelmajätteen loppusijoitusalueella kaasumittauksen mikrometeorologisella menetelmällä. Mittausten perusteella kaasukertymä yhdyskuntajätteen alueella on noin 60 m3/ha/h. Kaasukertymän perusteella täyttöalueelle asennetaan kaasun keräys- ja hyödyntämisjärjestelmä, kun loppusijoitusalueen ensimmäinen osa on suljettu. Vuonna 2008 suoritettiin myös vertailu erilaisista keräys- ja hyödyntämismahdollisuuksista. Haju LHJ Groupin toiminnasta syntyvät hajut ovat peräisin enimmäkseen kaatopaikka alueelta. Näitä voidaan pitää voimakkuudeltaan varsin heikkoina. Vuonna 2008 hajupäästöjä oli jonkin verran enemmän, koska alueella tehtiin koetoimintana lietteen termistä kuivausta. Koetoiminta lietteenkuivatuksen osalta lopetettiin. Myös loppusijoitusalueen sulkeminen aiheutti joitakin haittoja. Loimi-Hämeen Jätehuolto on mukana internetpohjaisessa hajuseurantajärjestelmässä. Siinä on yhtiön lisäksi mukana Envitechalueella sijaitseva yksityinen kompostointilaitos sekä Forssan kaupungin jätevedenpuhdistamo. Vuonna 2008 järjestelmään kirjautui 108 hajuilmoitusta. Tämä ylitti edellisen vuoden ilmoitusmäärän, joka oli 90. Sulkemistyön aiheuttamien haittojen vuoksi LHJ Group kuittasi 17 ilmoituksista. Vuonna 2006 hajuilmoituksia tehtiin vielä 184 kappaletta. CFC kaasut Vanhat jääkaapit ja pakastimet sisältävät CFC-yhdisteitä, jotka tunnetaan myös freoneina. Niitä on sekä laitteiden jäähdytinputkistoissa että eristysaineeseen sitoutuneena laitteiden rungossa. Itse asiassa suurin osa yhdisteistä on vanhojen laitteiden eristeissä. Nämä yhdisteet on luokiteltu ongelmajätteiksi, koska niillä on ilmakehän otsonikerrosta ohentava vaikutus. Vanhoissa käytöstä poistuneissa laitteissa on myös aineita, jotka edistävät ilmaston lämpenemistä. Molemmat aineet otetaan talteen Cool Finland Oy:n käsittelylaitoksessa. Talteenotto- ja erotteluteknologia sekä jatkuva seuranta takaavat turvallisen keräystuloksen. CFC-yhdisteiden talteenotto on alkanut tehokkaasti. Yhtiö on ylittänyt talteenotolle asetetut tavoitearvot selvästi murskausvaiheessa. Esikäsittelyvaiheessa jäähdytinputkistoista poistetun öljyfreoniseoksen talteenottomäärä kasvoi edellisvuosiin verrattuna. Energiatehokkuus LHJ Groupin energiankulutus on kasvanut vuosi vuodelta toimintojen laajentuessa. Kasvutahti hidastui vuonna 2007 ja jopa laski vuonna 2008 kokonaiskäsittelymäärien laskettua edellisvuodesta. REF-laitoksen tehokkuus parani vuonna Tämä johtui pääasiassa lisääntyneestä käsittelymäärästä, mikä vähensi energiankulutusta jätetonnia kohden. Sähkö- ja elektroniikkapuolella tehokkuus puolestaan laski. Siellä käsittelymäärät pienenivät edellisvuodesta. Uuden laitetekniikan asentaminen nosti osaltaan myös energiankulutusta ja vähensi jonkin verran tehokkuutta. Muut vaikutukset Melu Melumittaus suoritettiin jätekeskuksessa vuosisuunnitelman mukaisesti kertaalleen vuonna 2008 LHJ Groupin omasta toimesta. Suunnitelmassa mittauspisteistä neljä on jätekeskuksen sisällä ja kolme sijaitsee sen ulkopuolella. Valtioneuvosto on antanut ohjearvot melutasolle (55 dba päivällä ja 50 dba yöllä). Ohjearvot ylittyivät kolmessa ulkopuolella sijaitsevassa mittauspisteessä lähinnä liikenteen aiheuttaman melun vuoksi. Haittaeläimet Haittaeläinten torjunta on ulkoistettu asiantuntijayritykselle, joka seurasi tarkkailupisteitä seitsemän kertaa vuonna Yrityksen raportin mukaan vuonna 2008 syöteistä oli syöty 35 prosenttia verrattuna vuoden prosenttiin ja vuoden prosenttiin. Torjuntaohjelma ja kaatopaikka-alueen tiivistäminen ehkäisevät haittaeläinten määrän kasvua alueella. Sisäiset poikkeamat LHJ Group seuraa ja pyrkii nopeasti korjaamaan jokaisen poikkeaman, joka tapahtuu yhtiön toiminnassa. Vuonna 2008 havaittiin kuusi poikkeustilannetta kierrätys- ja käsittelytoiminnoissa. Näiden lisäksi pilaantuneen maan toiminnassa kirjattiin kahdeksan poikkeamaa. Kierrätys- ja käsittelytoiminnoissa rekisteröitiin kaksi pientä paloa REF-varastoinnin yhteydessä. Myös loppusijoitusalueella syttyi kaksi paloa. Yksi kuorma purettiin virheellisesti loppusijoitusalueelle, vaikka se olisi kuulunut toiseen käsittelyyn. Kylmälaitteiden käsittelyprosessissa tapahtui yksi normaalista poikkeava reaktio. Pilaantuneen maan ja ongelmajätteen käsittelyssä seitsemän kahdeksasta poikkeamasta liittyivät virheisiin siirtokirjoissa. Yksi poikkeama kirjattiin tilanteesta, jossa pieni jäte-erä loppusijoitettiin ennen viranomaisen myöntämää lupaa. YMPÄRISTÖVASTUU

24 24 YMPÄRISTÖVASTUU Pintaveden laatu jätekeskusta ympäröivissä ojissa Tekijä Alueen perustila Pintavesi 2005 Pintavesi 2006 Pintavesi 2007 Pintavesi Alin Ylin Alin Ylin Alin Ylin Alin Ylin Alin Ylin ph 6,7 6,9 4,2 7,1 3,8 7,3 3,9 7,3 4,0 7,2 CODMn (mg/l) 9, Sähkönjoht. (ms/ml) 11,5 52,2 6,5 68, ,3 24,4 5 41,2 NH4-N (mikro g/l) < Pohjaveden laatu yhdyskuntajätealueella vuonna 2008 verrattuna alueen perustilaan Tekijä Alueen perustila Kaatopaikan Kaatopaikka-alueella Kaatopaikan alapuolella 1996 yläpuolella Alin Ylin Alin Ylin Alin Ylin Alin Ylin ph 6,1 6,5 6,3 6,3 6,7 6,8 5,4 6,5 CODMn (mg/l) - - <0,7 <0, ,4 90 Sähkönjoht. (ms/ml) 6 20,6 5,9 6,2 7,3 36,6 9,3 54,2 NH4-N (mikro g/l) < Pohjaveden laatu ongelmajätealueella vuonna 2008 verrattuna alueen perustilaan Tekijä Alueen perustila Kaatopaikan Kaatopaikka-alueella Kaatopaikan alapuolella 1996 yläpuolella Alin Ylin Alin Ylin Alin Ylin Alin Ylin ph 6,1 6,5 6,3 6,3 6,0 6,4 CODMn (mg/l) <0,7 45 Sähkönjoht. (ms/ml) 6 20,6 53,3 53,4 13,8 25,7 NH4-N (mikro g/l) < Kaatopaikkaveden laatu Tekijä Alin Ylin Alin Ylin Alin Ylin Alin Ylin ph 7,7 7,9 7,6 8 7,4 7,9 7,5 7,9 NH4-N (mikro g/l) Kok.P (mikro g/l) Sähkönjoht. (ms/ml) Kiintoaine (mg/l) CODCr (mg/l) BOD7 (mg/l) Pb 3,45 6,36 7,00 9,52 Cu 14,2 18,6 15,0 34,3 Cd 0,11 0,18 <0,40 0,46

25 25 Kaatopaikkaveden määrä jätevedenpudistamolle (m3) Esikäsittelyssä talteenotettu CFC g/laite ,7 YMPÄRISTÖVASTUU ,9 84, , Murskausvaiheessa talteenotetun CFC:n määrä g/laite , ,2 323,6 293,8 297,7 300,4 299,2 312,8 CFC (R11) g/laite, tavoite CFC (R11) g/laite, toteutunut CFC (R11) g/laite, erotus tavoitteeseen , ,5 23,2 13, Päivitetty RAL-mittausmenetelmä otettiin käyttöön vuonna 2008.

26 26 YMPÄRISTÖVASTUU Energian kokonaiskulutus MWh 3500 Lämpö Sähkö REF-laitoksen energiatehokkkuus Elektroniikkakierrätyksen energiatehokkuus kwh/t 200 kwh/t , , ,43 140, ,6 49,7 64,0 57,3 50,

27 27 Sanasto ja lyhenteet Akkreditoitu: Kansainvälinen ja virallinen pätevyyden toteaminen. Auditointi: Systemaattinen ja dokumentoitu todentamisprosessi, jolla hankitaan ja arvioidaan riippumattomasti näyttöjä, jotta voidaan päättää, täyttääkö yhtiön toimintajärjestelmä asetetut tavoitteet. CFC-kaasu: Näitä kauppanimikkeeltään freoneiksi nimitettyjä otsonikatoa aiheuttavia kaasuja on käytetty kylmälaitteissa. CFC:n ilmakehän otsonikerrokselle haitallisten vaikutusten vuoksi ne pitää ottaa talteen vanhoista laitteista. Johdon katselmus: Määräajoin järjestettävässä johdon katselmuksessa tarkastetaan yhtiön toimintajärjestelmän tila ja sen sopivuus asetettuihin tavoitteisiin ja yhtiön toimintaan nähden. Hyötykäyttö: Jätemateriaalien käyttäminen uudestaan esimerkiksi uusien tuotteiden tai energiantuotannon raaka-aineina. Hyötykäyttöaste: Hyötykäyttöön ohjatun jätteen osuus vastaanotetun jätteen kokonaismäärästä. Kierrätys: Jätteiden sisältämän materiaalin käyttäminen uusien tuotteiden raaka-aineena. Sertifiointi: Riippumattoman akkreditoidun tahon selvitys ja kirjallinen vakuutus siitä, vastaako toiminta sille asetettuja standardin vaatimuksia. Todentaminen: Akkreditoitu taho voi hyväksyä organisaation käytännön toiminnan sekä ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän ja ympäristöselonteon EMAS-asetuksen vaatimukset täyttäväksi. Toimintajärjestelmä: Laatu-, ympäristö-, sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien yhdistäminen yhtiön toiminnan kattavaksi toimintajärjestelmäksi. Toimintaohjelma: Yhtiön itselleen asettamat päämäärät ja tavoitteet, joiden toteuttamiseksi on laadittu toimenpiteet, keinot, aikataulut, vastuut ja seurantajärjestelmät. Uudelleenkäyttö: Tietyn tuotteen käyttäminen uudelleen samaan tai eri tarkoitukseen. Ympäristöjärjestelmä: Yhtiön johtamisjärjestelmän osa, joka sisältää organisaation, suunnittelutoiminnat, vastuut, menettelyt, toimintaohjeet ja resurssit ympäristöasioiden jatkuvan parantamisen saavuttamiseksi. Ympäristövaikutus: Yhtiön toiminnan tuloksena ympäröivään luontoon ja yhteiskuntaan kohdistuvat negatiiviset ja positiiviset vaikutukset. YVA-menettely: Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitetään suunnitteilla olevan hankkeen mahdolliset ympäristövaikutukset ennen lopullista päätöksentekoa. Lyhenteitä: BOD biologinen hapenkulutus CODcr kemiallinen hapenkulutus COOL Cool Finland Oy dba keskimääräinen äänenvoimakkuus EMAS: (Eco-Management and Audit Scheme) vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä, joka perustuu EU:n asetukseen. GRI: (Global Reporting Initiative) on useista sidosryhmistä koostuva itsenäinen instituutio, jonka tehtävänä on luoda ja levittää globaalisti omaksuttavat yhteiskunta vastuunraportoinnin ohjeet. ISO: (International Organization for Standardization) kansainvälinen standardisoimisjärjestö, jonka hyväksymiä standardeja käytetään useilla eri toimialoilla. Tällaisia ovat sarjan laatustandardit ja sarjan ympärisöjärjestelmästandardit. KOK-N kokonaistyppipitoisuus kok.p kokonaisfosforipitoisuus LHJ Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy NH4-N ammoniumtyppipitoisuus REF (Recycled Fuel) jätteestä valmistettu kierrätyspolttoaine SE Suomen Erityisjäte Oy SEK Suomen Elektroniikkakäsittely Oy STT Suomen Tietoturva Oy Toimintapolitiikka: Julistus yhtiön aikomuksista ja toimintaperiaatteista, jotka antavat suuntaviivat koko yhtiön toiminnalle.

28 28 LHJ GROUP EMAS varmennuslausunto Tämän ympäristöselonteon on laatinut LHJ Group konserni: Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Suomen Elektroniikkakäsittely Oy, Suomen Tietoturva Oy, Suomen Erityisjäte Oy ja Cool Finland Oy. Viimeisin raportti vuoden 2007 osalta on julkaistu toukokuussa Tämä raportti on päivitys edellisestä raportista. Ensimmäistä kertaa raportti julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Se voidaan ladata LHJ Groupin nettisivustolta. Selonteon tiedot päivitetään vuosittain. Seuraava raportti julkaistaan huhtikuun loppuun mennessä vuonna Kaikki ympäristöön ja jätevirtoihin liittyvät tiedot on todennettu. Todentaja ei ole tarkastanut sosiaalisen ja taloudellisen vastuun osa-alueita. Tämä raportti on tarkastettu ja todennettu täyttämään EU:n EMAS-asetuksen EMAS EC/761/2001 mukaiset vaatimukset kansainvälisen akkreditoidun todentajan toimesta. Mr. I.H.M Bots Lead Verifier Bureau Veritas Certification Nederland B.V. Accreditation Dutch Council for Accreditation no C246 Terminalweg AJ Amersfoort The Netherlands

29

30 Yhteystiedot LHJ Group Kiimassuontie Forssa vaihde Vastuu raportin toimittamisesta viestintäpäällikkö Pasi Kaskinen Edellisten raporttien saatavuus Ympäristövastuun tiedot palvelupäällikkö Anne Sjöberg Ympäristöinsinööri Niina Honkala Sosiaalisen ja taloudellisen vastuun tiedot talouspäällikkö Leena Kuusela Konsernin johto toimitusjohtaja Immo Sundholm

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 2013. Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa

Luottamushenkilökoulutus 2013. Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa Luottamushenkilökoulutus 2013 Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa 2 16.4.2013 Yritysesittely 2011 Perustietoa 3 Yhtiö perustettu 14.12.2001 Liiketoiminta alkoi 15.11.2005 Omistajat: Ranua, Pello ja Rovaniemi

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 27.4.2016 Kauttua Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Mineraalien kaivu 59 % Rakentaminen 19 % Palvelut ja kotitaloudet 3 % Teollisuus

Lisätiedot

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos mmk 140 120 100 80 60 40 20 0 90 92 94 96 98 2500 2000 1500 1000 500 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihdon kehitys mmk 1999 1998 Liikevaihto mmk 2348 2230 Liikevaihdon

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus FINGRID OYJ 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.1998 Kuluva vuosi on yhtiön ensimmäinen täysi toimintavuosi. Yhtiö hankki Suomen Voimatase Oy:n koko osakekannan 1.9.1998, minkä seurauksena yhtiöistä muodostui

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot