Vuosiraportti Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosiraportti 2013. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä."

Transkriptio

1 Vuosiraportti 2013 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Ympäristössä. 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Perustietoja Toimintapolitiikka LHJ:n palvelut LHJ Group LHJ ja yhteiskunta LHJ:n henkilöstön tunnusluvut Ympäristövastuu Materiaali- ja energiahyödyntäminen Jätehuoltojärjestelmä Sekajätteen ja energiajätteen hyödyntäminen energiana LHJ Groupin hyötykäyttöasteet Ympäristönäkökohdat Ympäristöorganisaatio Toimintaohjelma Materiaalivirrat Vaikutukset veteen Yhteystiedot Taloudellinen vastuu LHJ:n taloudellinen asema säilyi vahvana LHJ:n tuloslaskelma LHJ:n tase Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle on myönnetty ISO 9001 ja ISO sertifikaatit, jotka kattavat seuraavat toiminnot: kierrätyspolttoaineen valmistus, sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely, pilaantuneiden maiden ja kiinteiden vaarallisten jätteiden käsittely, vaarallisten jätteiden keräys ja esikäsittely, hyötyjätteiden keräys ja käsittely, jätteiden loppusijoitus ja tietoturvamateriaalin käsittely. 2 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013

3 Jätemäärä vähenee ja hyödyntäminen paranee Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n (LHJ) toimintavuosi 2013 sujui olosuhteisiin nähden kiitettävästi. Yhdyskuntajätteen määrä jatkoi laskuaan, mikä johtui osittain alueen asukasmäärän vähenemisestä. Pienentyvä jätevolyymi alensi osaltaan yhtiön liikevaihtoa ja liiketoiminnan tulosta. Toisaalta LHJ Group-konsernin tytär- ja osaomisteyhtiöillä vuosi sujui myönteisesti ja yhtiölle maksetut edellisiä vuosia paremmat osingot nostivat taloudellisen tuloksen lopulta edellisvuotta paremmaksi. Vuoden 2013 aikana yhdyskuntajätehuollon merkittävimpänä kehitysprojektina vietiin eteenpäin Lounaisen Suomen hankintarenkaan jätteenhyödyntämishankintaa. Yhdessä viiden naapurijätehuoltoyhtiön kanssa tehtävä jätteen hyödyntämispalvelun kilpailutus saatiin valmiiksi vuosille Jo näille vuosille LHJ:n alueen syntyville jätteille voidaan taata täydellinen hyötykäyttö ja kaatopaikkasijoituksesta voidaan yhdyskuntajätteen osalta luopua kokonaan. Näin pystymme täyttämään vuoden 2016 alusta voimaan astuvan orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon jo ennen määräaikaa. Vuoden 2014 aikana valmistuu hankinta vuodesta 2018 eteenpäin vuodeksi. Riittävän isolla volyymillä ja huolellisella kilpailuttamisella alueen asukkaille voidaan taata jatkossa edullisin ja ympäristön kannalta paras ratkaisu. Oleellista on jatkossa varmistua myös siitä, että kunnan vastuulle kuuluva jäte kulkeutuu jätehuoltomääräysten edellyttämään paikkaan. Tämä edellyttää tehokasta viranomaisvalvontaa ja omistajakuntien sitoutumista jätetoimituksille oikeisiin osotteisiin. Kuntavaalien jälkeen uudelleen valittu jätelautakunta aloitti toimintansa vuonna Se sai käsiteltäväkseen heti alkumetreillä jätteen kuljetusjärjestelmäpäätöksen. Lautakunta päätyi kiinteistön haltijan järjestämään kuljetusmalliin, jossa kukin asuinkiinteistö valitsee itse palveluntuottajan alueella toimivista jätteenkuljetusyrityksistä. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, joka ei vielä vuonna 2013 ottanut asiaa käsittelyyn. LHJ:n paikkaavaa kiinteistökohtaista jätekeräystä jatketaan siten toistaiseksi. Lähes 30 prosenttia eli noin kiinteistöä on kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen ulkopuolella. Palvelun järjestäminen kaikille näille kiinteistölle lainmukaisesti jatkossa on ensisijaisen tärkeää. Jätehuollon ulottaminen kaikille kiinteistöille ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti sekä jätevirtojen hallinta tulevaisuudessa puoltaa vahvasti kunnan järjestämää jätteenkuljetusta. LHJ:n toiminta jatkaa vahvalla perustalla. Taloudellinen tilanne on hyvä. Omavaraisuusaste on noussut 74 prosenttiin ja vieras pääoma suhteessa liikevaihtoon on enää 22 prosenttia. Jätemaksut ovat valtakunnan keskitasoa tai sen alapuolella. Merkittäviä investointeja, joihin pitäisi varautua, ei ole näköpiirissä. Henkilöstön osaaminen ja kokemus vaativista jätehuollon tehtävistä on erinomaisella tasolla. Alueen asukasmäärän ja jätemäärien aleneminen sekä jätevirtojen halllitsemattomuuden aiheuttama riski kuitenkin kasvaa. Erityisesti tämä vaikuttaa, kun yhtiö joutuu sitoutumaan pitkäaikaisiin jätteen hyötykäyttösopimuksiin jatkossa. Jätelautakunnan kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan ja yhtiö osallistuu aktiivisesti alueella tehtävään jätepoliittisen ohjelmatyöhön. Lopuksi haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme sekä osaavaa henkilöstöämme vuodesta Immo Sundholm Toimitusjohtaja 3 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

4 Perustietoa yhtiöstä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on perustettu Yhtiön päätarkoitus alusta lähtien on ollut kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon palvelutehtävän hoitaminen omistajakuntiensa puolesta. Yhtiö on 100 prosenttisesti kuntien omistama yhtiö. Vuonna 2013 kahden omistajakunnan alueella toimi myös toinen jätehuoltoyhtiö. Sastamalan pohjoisosassa Pirkanmaan jätehuolto ja Pöytyällä Turun Seudun Jätehuolto. Perustehtävän lisäksi LHJ:n yhteyteen on kasvanut viiden yrityksen muodostama LHJ Group konserni, jonka yritykset tarjoavat palveluita elinkeinoelämälle, julkishallinnolle ja tuottajayhteisöille elektroniikkaromun, pilaantuneen maan ja erityisjätteiden sekä tietosuojamateriaalien käsittelyssä. YHTIÖN HALLINTO JA JOHTAMISEN PERIAATTEET Korkeinta päätösvaltaa yhtiössä käyttävät omistajat. Jokaisella omistajakunnalla on edustus yhtiökokouksessa, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Esimerkiksi yhtiön laajentumisesta tai merkittävistä investoinneista päätetään yhtiökokouksessa. Jokainen kunta valitsee edustajan yhtiön 11 henkiseen hallitukseen. Koska hallituspaikkoja on vähemmän kuin omistajia, on pienemmillä omistajakunnilla edustus vuorotellen. Vastuut ja valta jakaantuvat omistajien kesken kuntien asukasluvun suhteessa. Poikkeuksena tähän on Forssan kaupunki, jonka omistukseen on siirtynyt alun perin Forssan Energia Oy:llä, sittemmin Vapolla ollut vajaan 3 prosentin osuus osakkeista. Tytär- ja yhteisyrityksien hallituksissa on LHJ:n edustus. Toimitusjohtaja vastaa operatiivisesta toiminnasta ja laati strategiset suuntaviivat yhdessä hallituksen kanssa. Yhtiön käytännön toiminta on jaettu viiden osaston tehtäväksi. Näitä ovat käyttö-, palvelu-, talous-, hallinto- ja viestintäosastot. LHJ:n ja sen tytäryritysten toimintoja johdetaan ja kehitetään yhteisen toimintajärjestelmän avulla. Se on rakennettu kansainvälisten ISO 9001, ja standardien mukaisesti. Näistä ISO 9001 laatu- ja ISO ympäristöjärjestelmä ovat myös sertifioituja. LHJ:N STRATEGIANA ON TOIMIA MONIPUOLISESTI Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on kehittänyt jätehuoltotoimintaa sekä yhdyskuntajätehuollon että ympäristöliiketoiminnan osalta eturintamassa Suomessa. Yhtiön strategiana on tarjota monipuolisia palveluja ja kehittää monipuolista toimintaa. Se ei tukeudu vain yhteen liiketoimintaan. Nykyisiä ja uusia toimintoja tehdään osaavien kumppanien kanssa. Toimintaa kehitetään eteenpäin avoimin mielin. Yhtiö huolehtii sekä ympäristön, henkilökunnan kuin lähiyhteisön hyvinvoinnista. LHJ:N ARVOT OVAT: Edistyksellisyys Palveluhenkisyys Vastuullisuus Tehokkuus LHJ:n hallitus 2013 Petri Koivula puheenjohtaja, Forssa Heikki Tuomisto varapuheenjohtaja, Somero Pauli Pietilä Sastamala Sisko Tiusanen Akaa Teuvo Suominen Loimaa Jouko Anttila Pöytyä Marko Järvenpää Humppila Matti Alanko Ypäjä Ari Prihti Punkalaidun Pekka Paju Oripää Markku Länninki Forssa 4 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

5 Avainlukuja PERUSTETTU OMISTUS kuntaa LIIKEVAIHTO ,6 M TYÖNTEKIJÖITÄ LHJ...45 TYÖNTEKIJÖITÄ LHJ GROUP...80 KIINTEISTÖJÄ TOIMIALUEELLA ASUKKAITA TOIMIALUEELLA Edistysaskelia matkan varrelta 1996 >> Suomen ensimmäinen EU-tason kaatopaikka avattiin 1997 >> Biojätteen erilliskeräys aloitettiin yhtenä ensimmäisistä alueista Suomessa 1997 >> Yhtenäisen kierrätyspisteverkoston rakentaminen alueelle aloitettiin 1999 >> REF-kierrätyspolttoainelaitos käynnistyi 2003 >> Tytäryritys Suomen Elektroniikkakäsittely Oy käynnisti ensimmäisenä maa ilmassa lasertekniikkaan perustuvan kuvaputkien kierrätyslaitoksen 2004 >> Tytäryritys Suomen Erityisjäte Oy:n käsittelykeskus avattiin Forssassa 2005 >> Yhteisyritys Cool Finland Oy:n kylmälaitteiden kierrätyslaitos käynnisti toimintansa 2007 >> Tytäryritys Suomen Tietoturva Oy aloitti toimintansa 2009 >> Noutopalvelu Pärinä käynnisti toimintansa 2010 >> Yhdyskuntajätteen toimitukset jätevoimalaitokseen aloitettiin 2012 >> Yhdyskuntajätteen toimitukset jätevoimalaitokseen laajeni koskettamaan koko toimialuetta. Energiajätteestä valmistetun kierrätyspolttoaineen toimitukset kaasutusvoimalaitokseen aloitettiin >> Tytäryritys Suomen Erityisjäte Oy aloitti jätevoimaloiden kuonan käsittelyn. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n omistajakunnat 2013 Pöytyä 1,90 % ** Oripää 1,14% Loimaa 14,80 % **Turun Seudun Jätehuolto toimi osissa Pöytyää ja *Pirkanmaan Jätehuolto osissa Sastamalaa. * Sastamala 18,21 % Punkalaidun 3,30 % Koski TL 2,23 % Ypäjä 2,21 % Humppila 2,17 % Jokioinen 4,51 % Somero 8,01 % Urjala 4,79 % Forssa 18,87 % Akaa 12,91 % Tammela 4,96 % 5 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

6 Jäteasemien asiakasmäärät Forssa Loimaa Akaa Sastamala Urjala Somero 6 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

7 Keräysasemat ja -pisteet Jätehuollon toimijoiden roolit pisteitä asukasta/piste Keräyslasi Keräysmetalli Vaarallisen jätteen vastaanottopisteitä Ekotekotempauspysäkkejä Jäteasemat Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Jätehuollon palvelutehtävät kuntien puolesta jätteiden vastaanotto, käsittely ja hyödyntäminen erilliskeräyspalvelut kierrätyspisteiden ylläpito jäteneuvonta vaarallisen jätteen keräys ja vastaanotto Jätelautakunta Jätehuollon viranomaistehtävät jätehuoltomääräykset ja niistä poikkeaminen jätetaksat jätteiden kuljetuksen periaatteet jätehuollon palvelutason päättäminen jätepoliittisen ohjelman laatiminen Ympäristönsuojeluviranomaiset Jätehuollon valvonta kuntaan voi ilmoittaa esim. roskaamisesta tai asiattomasta jätteenpoltosta valvoo järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisen noudattamista, tarvittaessa kehotuksin ja sakoin Jätteenkuljetusyrittäjät Jätteenkeräys kotitalousjätteiden keräys ja kuljetus jätteen keräys- ja käsittelypalvelut yrityksille 7 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

8 Toimintapolitiikka Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja sen yhteisyritykset tarjoavat asiakkailleen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ympäristöluvan mukaisia jätteenkäsittelypalveluja, jotka tahdomme toteuttaa: >> EDISTYKSELLISESTI Kehitämme, uudistamme ja monipuolistamme toimintojamme varmistaaksemme niiden korkean tason. LHJ:n organisaatio >> PALVELLEN Teemme vuorovaikutteista yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa tavoitteenamme toimintojemme jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyys. Toimintojemme ympäristövaikutuksista tiedotamme kaikille sidosryhmillemme avoimesti ja rehellisesti. >> VASTUULLISESTI Päämääränämme on lisätä jätteen hyötykäyttöä ja toteuttaa käsittelytoiminnot ympäristövaikutukset minimoiden. Noudatamme ja seuraamme lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä valtakunnallisia ja alueellisia tavoitteita. Käsittelypalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa pyrimme täyttämään asettamamme ympäristö-, laatu- ja työturvallisuustavoitteet, joiden täyttymistä katselmoimme säännöllisesti. Huolehdimme henkilöstömme kouluttamisesta ja ammattitaidon ylläpidosta ja siitä, että jokainen on tietoinen työnsä aiheuttamista ympäristö- ja työturvallisuusvaikutuksista. Jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. >> TEHOKKAASTI Resursseja tehokkaasti hyödyntäen pyrimme luomaan hyvät edellytykset toimintojen kehittämisen ja kannattavan jätteenkäsittelyn jatkamiselle. Käyttöpäällikkö Mika Helkearo Loppusijoitus Kompostointi REF-tuotanto Yhdyskuntatekniikka Murskauspalvelut Viestintäpäällikkö Pasi Kaskinen Tiedotus Neuvonta Markkinointi Suhdetoiminta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Yhtiökokous Edustaja jokaisesta osakaskunnasta Hallitus 11 edustajaa Toimitusjohtaja Immo Sundholm Palvelu- ja ympäristöpäällikkö Anne Sjöberg Tilastot, rekisterit, raportointi Vastaanotto Hyöty- ja biojätteet Vaaralliset jätteet Kierrätyspisteet Hallintopäällikkö Rainer Andersson Yleishallinto Henkilöstöhallinto Työturvallisuus (työsuojelupäällikkö) Kiinteistöt Talouspäällikkö Leena Kuusela Kirjanpito Laskutus Tilinpäätös Palkanlaskenta Laatupäällikkö Terhi Kaattari Toimintajärjestelmä 8 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

9 Monipuoliset palvelut Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:llä on kuusi jäteasemaa: Kiimassuo Forssa, Akaa, Sastamala, Loimaa, Somero ja Urjala. Lisäksi Yläneeltä ja Punkalaitumelta löytyvät yksityiset jäteasemat ja Oripäästä kunnan ylläpitämä vastaanottopaikka vaarallisille jätteille ja SE-romulle. Asemilla asiointi on helppoa. Jokaisella asemalla on asemanhoitaja, joka neuvoo kuorman purkupaikat ja antaa lajitteluohjeet. Jäteasemilla otetaan vastaan sekä kotitalouksien että yritysten jätteitä. KIERRÄTYSPISTEET Jäteasemien lisäksi LHJ ylläpitää yli 200 kierrätyspistettä. Kierrätyspisteisiin voi viedä lasia, metallia ja paperia. EKOTEKOPISTEET Vaarallisia jätteitä otetaan vastaan jäteasemien lisäksi myös ekotekopisteissä, joita on yhdeksän kappaletta yhtiön toimialueella. PAIKKAAVA JÄTTEENKERÄYS Liittyminen jätteenkuljetukseen koskee jokaista kiinteistöä ja jätteen tuottajaa. LHJ:n kotitalousjätteen paikkaava keräys palvelee niitä kiinteistöjä, joilla ei ole omaa sopimusta yksityisen jätteenkuljettajan kanssa. LHJ:n keräyksessä kiinteistölle toimitetaan oma jäteastia tai kiinteistö voi toimittaa jätteet itse suoraan jäteasemalle. EKOTEKOTEMPAUS Ekotekotempaus (aiemmin Ongelmajätetempaus) järjestetään vuosittain kevään ja syksyn aikana kaikissa LHJ:n omistajakunnissa. Kotitalouden ja maatilojen vaaralliset jätteet (aiemmin ongelmajätteet) otetaan vastaan maksutta. Vaarallisia jätteitä voi tuoda kotitalouksista myös pitkin vuotta suoraan jäteasemille. BIOJÄTEKERÄYS LHJ järjestää biojätekeräyksen Loimaata ja Sastamalaa lukuun ottamatta kaikissa LHJ:n toimialueen kunnissa. LHJ kilpailuttaa kuljetukset ja käsittelyn sekä vastaa keräykseen liittyvästä asiakaspalvelusta. 9 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

10 ENERGIAJÄTEKERÄYS Energiajätteen erilliskeräily toimii Forssan, Tammelan ja Jokioisten alueella. Keräys on suunnattu erityisesti taloyhtiöille ja julkishallinnolle. REF-LAITOKSEN TOIMINTA JA LOPPUTUOTTEEN MYYNTI VOIMALOILLE REF-laitos valmistaa REF I- ja REF III luokan polttoaineita. Raaka-aineita ovat energiajäte ja yhdyskuntajäte. Laitos tarjoaa myös murskaus- ja materiaalinkäsittelypalveluita. LASINKERÄYS Pääosa lasinkeräyksestä tehdään kierrätyspisteissä ja jäteasemilla. Erilliskeräys on saatavilla koko LHJ:n toimialueella. Se on suunnattu erityisesti julkishallinnon yksiköihin ja taloyhtiöille. PIENMETALLIKERÄYS Pääosa metallinkeräyksestä tapahtuu kierrätyspisteillä ja jäteasemilla. LHJ:n järjestämään pienmetallin erilliskeräykseen voi liittyä taloyhtiöt, julkishallinnon yksiköt ja vastaavat koko LHJ:n toimialueella. PÄRINÄPALVELU Pärinä noutopalvelun idea on ratkaista isojen jätteiden kuljetus ja hyödyntäminen. Pärinä tarjoaa mahdollisuuden jätteiden lajitteluun jo niiden syntypaikalla, esimerkiksi muuttojen ja suursiivousten tai remontoinnin ja rakentamisen yhteydessä. Syntypaikkalajittelu hyödyttää ympäristöä, kun kaikki mahdolliset jätejakeet ohjautuvat hyötykäyttöön. LOPPUSIJOITUS Hyötykäyttöön kelpaamaton kaatopaikkakelpoinen erityis- tai yhdyskuntajäte voidaan loppusijoittaa Forssan Kiimassuon loppusijoitusalueille. ÖLJYISTEN JÄTTEIDEN KÄSITTELY Kiimassuon Jätekeskuksessa otetaan vastaan öljyisiä vesiä ja öljyvahinkojätteitä. TOIMITUKSET HYÖTYKÄYTTÖÖN LHJ:n käsittelyistä syntyvät uusioraaka-aineet, kuten paperi, kartonki, metalli, lasi ja komposti (puutarhajätteet) toimitetaan teollisuuden raaka-aineeksi. NEUVONTA, KOULUTUS, TIEDOTUS JA TAPAHTUMAT Ajankohtaisista jäteasioista tiedottaminen, neuvonta sekä kouluttaminen ovat jätehuoltoyhtiön perustehtäviä. LHJ:lle mikään kysymys ei ole liian helppo tai vaikea. Jos emme osaa kertoa johonkin asiaan vastausta suoraan, otamme siitä selvää. Tilaisuuksia ja vierailukäyntejä järjestämme yhdessä esimerkiksi erilaisten yhdistysten ja ryhmien kanssa. MYYTÄVÄT OPASTEET JA TARRAT Lajitteluohje kertoo, mikä jäte kuuluu minnekin. Loimi-Hämeen Jätehuolto on julkaissut selkeät ja säänkestävät lajitteluohjekyltit. Kyltti voidaan myös räätälöidä taloyhtiön tarpeiden mukaan. Lajitteluohjetarra kertoo, mikä astia on tarkoitettu millekin jätejakeelle. Lisäksi tarra vielä muistuttaa, mitkä jätteet kuuluvat mihinkin jätejakeeseen. 10 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

11 LHJ Groupin yhteydessä toimivat yritykset tarjoavat korkeatasoisia kierrätysratkaisuja yrityksille, julkishallinnolle ja tuottajayhteistöille. Palvelut ovat tarjolla asiakkaille valtakunnallisesti ja kylmälaitteiden osalta myös kansainvälisesti. Cool Finland Oy on erikoistunut kierrättämään kylmälaitteita Suomessa ja Baltiassa. Yrityksen sisarlaitoksia toimii eri puolilla Eurooppaa. (LHJ 50%) Suomen Elektroniikkakäsittelyllä on vahvaa osaamista niin televisioiden ja monitorien kuin pienelektroniikankin käsittelyssä. Yritys pystyy tarjoamaan käsittelyratkaisun käytännössä kaikille sähköllä toimiville laitteille. (LHJ 100%) Suomen Tietoturva tuottaa LHJ Groupin tietoturvapalvelut. Asiakirjat, arkistot, elektroniikkalaitteet, sähköiset tallenteet, tuhottavat tuotantoerät, väärennetyt tuotteet ja vastaavat käsitellään hallitussa prosessissa tunnistamattomaan ja käyttökelvottomaan muotoon (LHJ 51%) Suomen Erityisjäte on erikoistunut käsittelemään ongelmajätteiksi luokiteltuja kiinteitä jätteitä, pilaantuneita maita ja käsiteltävyydeltään ongelmallisia voimakkaasti pilaantuneita maita. Yritys on aloittanut uusimpana toiminta-alueenaan jätevoimalaitosten kuonien käsittelyn vuonna (LHJ 51%) 11 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

12 LHJ ja yhteiskunta Jätehuolto on yhteiskunnallinen peruspalvelu, jonka pitää toimia aina. LHJ huolehtii jätehuollon palveluista nyt ja varautuu huolehtimaan jälkihoidosta myös kymmeniä vuosia toimintojen päättymisen jälkeen. LHJ osallistuu monin tavoin jätehuoltoon liittyvään valtakunnalliseen ja alueelliseen kehitystyöhön. Yhteistyöt tehdään jätelautakunnan, koulujen, yritysten ja valtakunnallisten järjestöjen kanssa. Henkilöstöstä huolehtiminen on oleellista ympäristötoimialalla. Siksi henkilöstön hyvinvointiin ja koulutukseen panostetaan järjestelmällisesti. LHJ osallistuu monin tavoin ympäristökasvatustyöhön ja kestävää kehitystä tukevaan toimintaan. Erityisesti ympäristökasvatus yhteistyössä koulujen kanssa on ollut tärkeää. NEUVONTA JA TIEDOTUS LHJ:n ulkoisen viestinnän tavoitteena on vaikuttaa alueella lajittelun paranemiseen ja jätehuollon toimivuuteen. Keinoja ovat neuvonta, tiedottaminen ja ympäristökasvatus. TUIKKUJAHTI LHJ osallistui joulukuussa 2013 käynnistyneeseen valtakunnalliseen tuikkujahtitempaukseen ensimmäistä kertaa. Jahdissa esi- ja peruskoulut kisaavat luokittain alumiinisten tuikkukuorien keräämisessä. Luokat, jotka keräsivät eniten tuikkukuoria oppilasmäärään suhteutettuna voittivat palkintoja. Tempaus aktivoi LHJ:n alueella kaikkiaan 76 luokkaa ja lähes oppilasta melkein jokaisesta toimialueen kunnasta. Ensimmäisen vuoden saalis oli huima tuikkukuorta. Tapahtuma poiki samalla myös muuta ympäristökasvatusyhteistyötä koulujen kanssa. JÄTTEEN SYNNYN VÄHENTÄMISEN VIIKKO LHJ oli mukana Euroopan jätteen vähentämisen viikolla. HAMKin opiskelijoiden ideoima kierrätysolohuone herätteli ihmisten ajatuksia Forssan ja Loimaan kauppakeskuksissa. Idea valikoitui edustamaan Suomea European Waste Awards kilpailussa. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n henkilöstön tunnusluvut Henkilöstö yhteensä 37 40, Naisten osuus, % Miesten osuus, % Henkilöstön keski-ikä 43, Vakituisten työsuhteiden osuus, % Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus, % Työtapaturmien lukumäärä Sairaspoissaolojen suhteellinen osuus kokonaistyöajasta, % 3,9 3,5 4,1 5,1 4,0 Työterveys, /hlö Vapaa-ajantoiminta, /hlö Koulutus, /hlö Koulutuspäiviä/hlö 3,1 3,2 3,2 4 3,4 Työsuhteen keskim. pituus (vuosia) 7,3 7,8 8,6 8,7 8,8 12 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 YHTEISKUNTA

13 Forssan Citymarket jätteen synnyn vähentämisen-viikon maanantailta. Kampanjoimme jätteen synnyn vähentämisen puolesta myös Loimaan Prismassa tiistaina. 13 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 YHTEISKUNTA

14 LHJ:n talous vahvistui Yhtiön taloudellinen tulos ,66 oli alentuneista jätemääristä huolimatta hieman edellisvuotta parempi. Hyvä tulos saavutettiin erityisesti tytäryritysten maksamilla edellisvuotta paremmilla osingoilla. Kunnan vastuulla olevan perusjätehuollon tulos jäi edellisvuodesta. LHJ ei yhtiöjärjestyksen mukaan jaa osinkoa vaan tilikauden tulos käytetään investointeihin ja kaatopaikan sulkemistoimenpiteisiin. Yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat tilikauden lopussa erinomaisella tasolla. Lakisääteisen ja markkinaehtoisen toiminnan erittely 2013 Perusmaksun kertymä ja käyttö 2013 Perusmaksutuotot ,40 Palvelu- ja myyntituotot ,82 Tuotot yhteensä , Lakisääteinen Markkinaehtoinen Yhteensä toiminta toiminta Liiketoiminnan tuotot , , ,04 Rahoitustuotot , , ,35 Kulut yhteensä: ,46 Jätemaksun kertymä ja käyttö 2013 Jätemaksujen kertymä , Jätemaksujen käyttö yhteensä: , Tuotot yhteensä , , , Liiketoiminnan kulut , , ,17 Rahoituskulut , , ,95 Kulut yhteensä , , , Toiminnan tulos , , ,27 Jätelautakunta Neuvonta ja tiedotus Vaaralliset jätteet Asiakasrekisteri ja laskutus Jätehuollon kehittäminen Kierrätyspisteet Ulkopuoliset palvelut Poistot Jätevero Yleis- ja hallintokulut Henkilöstökulut Toimitila- ja irtaimistokulut Jälkihoitovaraus Muut liiketoiminnan kulut 14 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 TALOUS

15 LHJ:n tase LHJ:n tuloslaskelmat Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Tuloverot Tilikauden voitto VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Muut saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 TALOUS

16 Materiaali- ja energiahyödyntäminen Talteen saadut jätteet voidaan hyödyntää joko materiaalina tai energiana. Jätteen energiahyötykäytön lisääminen Suomessa ei tarkoita sitä, että kierrättämisestä oltaisiin luopumassa. Itse asiassa jäteasetus edellyttää Suomelta erityisesti materiaalihyötykäytön lisäämistä. Lainsäädäntöön kirjattu jätehierarkia edellyttää ensisijaisesti vähentämään jätteen syntymistä ja toissijaisesti etsimään jätteelle sopivaa uudelleenkäyttö- tai kierrätyskanavaa. Energiahyötykäyttö on vaihtoehto vain sellaisille jätteille, joille ei ole sopivaa tai kustannuksiltaan tai ympäristövaikutuksiltaan järkevää kierrätyskanavaa. LHJ on rakentanut omalle toimialueelleen kattavan kierrätyspisteiden verkoston, jota tuottajayhteistöjen ja muiden organisaatioiden keräyspaikat täydentävät mm. kartongin ja vaatteiden osalta. Näiden kautta saadaan talteen merkittäviä materiaalivirtoja. Tavoitteena on kierrättää Suomessa puolet yhdyskuntajätteestä materiaalina ja vajaa puolet energiana. LHJ:n toimialueella kotitalousjätteen sijoittaminen kaatopaikoille loppuu vuonna MATERIAALIHYÖDYNTÄMINEN LHJ:SSÄ >> Kierrätyspisteissä kerätään materiaalihyötykäyttöön toimitettavia jätteitä: lasia, metallia ja paperia >> Jäteasemat ja noutopalvelu Pärinä antavat erittäin laajat mahdollisuudet asukkaille lajitella hyötykäyttöön edellä mainittujen lisäksi monia muita jätelajeja kuten kartonkia, sähkölaitteita, isot metalliromut, vaarallisen jätteen ja puutarhajätteet >> Erilliskeräys mahdollistaa esimerkiksi taloyhtiöille biojätteen sekä metallin ja lasinkeräyksen >> Käsittelytoiminnan tuloksena syntyy materiaalina hyödynnettäviä jakeita kuten rautaa ja alumiinia sekä kierrätyspolttoainetta >> LHJ Groupin yrityksissä muun muassa sähkö- ja elektroniikkaromu voidaan hyödyntää yli 90 prosenttisesti materiaalina 16 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 YMPÄRISTÖ

17 Jätehuoltojärjestelmä Vaarallinen jäte Paperi KIERRÄTYSPISTEET Metalli Lasi Biojäte Tietosuoja Elektroniikka Energiajäte Sekajäte sähkö/lämpö Jätevoimala EU-tasoinen kaatopaikka REF-laitos Rejekti sähkö/lämpö Kaukolämpöä Uusioraaka-aineita ja valmiita tuotteita Kompostituote Biokaasu Uusioraaka-aineita Kompostituote Pintarakenteet jätekeskuksessa Kierrätyspolttoaine Voimalaitos 17 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 YMPÄRISTÖ

18 1. Jätteen vastaanotto 2. LHJ Group toimisto 3. Pientuoja-alue 4. REF-laitos 5. Suomen Elektroniikkakäsittely Oy 6. Cool Finland Oy, kylmälaitteiden käsittely 7. Öljyisten vesien keräysallas 8. Täyttöalue 9. LHJ puutarhajätteen kompostointi 10. Forssan Ympäristöurakointi, asfaltointiasema 11. Suomen Erityisjäte Oy, tavanomainen pilaantunut maa 12. Suomen Erityisjäte Oy, toimisto ja itäkenttä 13. Suomen Erityisjäte Oy, vaaralliset pilaantuneet maat 14. Vapo Oy Forssa, kaukolämpövoimala 15. Envor Group Oy, toimisto 16. Envor Biotech Oy, biokaasuvoimala 17. Envor Biotech Oy, kompostointilaitos 18. Envor Recycling Oy 19. Envor Processing Oy 20. Ekoport Oy 21. Forssan Ympäristöurakointi, lietekomp Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 YMPÄRISTÖ

19 Sekajätteen ja energiajätteen hyödyntäminen energiana Kotitalouksissa syntyvästä kierrätykseen kelpaamattomasta jätteestä voidaan hyödyntää vielä energiasisältö. Loimi-Hämeen Jätehuollon alueelta kerättävää kotitalouksien ja julkishallinnon sekajätettä ryhdyttiin toimittamaan Ekokemin Riihimäen voimalaitokseen vuonna Laitoksessa poltetaan käsittelemätöntä sekajätettä, joka tuottaa kaukolämpöä lähialueelle ja sähköä valtakunnan verkkoon. Vuonna 2013 toimituksia tehtiin ensimmäinen täysi vuosi ja määrä nousi noin tonniin. Näin LHJ pystyi merkittävästi vähentämään kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää. Vuoden 2015 alusta jätetoimitusten määrää kasvatetaan niin, että kaatopaikkasijoitus yhdyskuntajätteiden osalta loppuu. Jäte korvaa energiantuotannossa fossiilisia polttoaineita ja vähentää näin ollen omalta osaltaan energiantuotannon kasvihuonepäästöjä. LHJ:n alueella on mahdollista erotella ja kerätä jätettä energiajätteenä. Energiajätettä kerätään LHJ:n alueella Forssan, Jokioisten ja Tammelan kunnissa erilliskeräyksellä ja kaikilla jäteasemilla otetaan vastaan kotitalouden, julkishallinnon ja yritysten energiajätettä pienkuormina ja Kiimassuolla isoina kuorma-autokuormina. Pärinäpalvelu noutaa energiajätettä tilauksesta. Kaikki erikseen kerätty energiajäte hyödynnetään. LHJ:n keräämä energiajäte käsitellään LHJ:n energiahyödyntämisen käytännöt: Sekajäte Energiajäte > > LHJ LHJ:n REF-laitos Kompostituote > Jätteen siirtokuormaus > > Metalliteollisuus Kierrätyspolttoaine Rejekti > > Forssan REF-laitoksella kierrätyspolttoaineeksi. Laitoksella energiajätteestä erotellaan metallit ja mahdollisesti joukossa oleva palamaton aines sekä biohajoava hienoaines. Jäte murskataan tämän jälkeen vielä sopivaan palakokoon. Valmis kierrätyspolttoaine kuljetetaan voimalaitokseen, jossa tuotetaan lämpöä ja sähköä. Vuonna 2013 REF-polttoainetta toimitettiin pääasiassa Lahteen Lahti Energian kaasutusvoimalaitokseen. Myös UPM:n Rauman voimalaitokseen toimitettiin polttoainetta. Ekokemin jätevoimala Lahti Energian kaasutusvoimalaitos > > Sähkö/lämpö Sähkö/lämpö 19 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 YMPÄRISTÖ

20 LHJ Groupin hyötykäyttöasteet (%) % 90 % 80 % 82 % 78 % 92 % 84 % 93 % 97 % 99 % 96 % 95 % 96 % 97 % 70 % 69 % 71 % 60 % 58 % 63 % 60 % 62 % 50 % 47 % 40 % 30 % 20 % 10 % Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Suomen Elektroniikkakierrätys Cool Finland 20 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 YMPÄRISTÖ

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 27.4.2016 Kauttua Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Mineraalien kaivu 59 % Rakentaminen 19 % Palvelut ja kotitaloudet 3 % Teollisuus

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu Osavuosikatsaus heinäkuusyyskuu Jakson liikevaihto oli 23 010 T (23 464 T ) Jakson liiketulos oli 309 T ( 488 T ) Jakson tulos oli 183 T (336 T ) Tulos per osake 0,012 Oma pääoma per osake 0,494 9 kuukautta

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 2013. Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa

Luottamushenkilökoulutus 2013. Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa Luottamushenkilökoulutus 2013 Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa 2 16.4.2013 Yritysesittely 2011 Perustietoa 3 Yhtiö perustettu 14.12.2001 Liiketoiminta alkoi 15.11.2005 Omistajat: Ranua, Pello ja Rovaniemi

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot