Vuosiraportti Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosiraportti 2013. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä."

Transkriptio

1 Vuosiraportti 2013 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Ympäristössä. 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Perustietoja Toimintapolitiikka LHJ:n palvelut LHJ Group LHJ ja yhteiskunta LHJ:n henkilöstön tunnusluvut Ympäristövastuu Materiaali- ja energiahyödyntäminen Jätehuoltojärjestelmä Sekajätteen ja energiajätteen hyödyntäminen energiana LHJ Groupin hyötykäyttöasteet Ympäristönäkökohdat Ympäristöorganisaatio Toimintaohjelma Materiaalivirrat Vaikutukset veteen Yhteystiedot Taloudellinen vastuu LHJ:n taloudellinen asema säilyi vahvana LHJ:n tuloslaskelma LHJ:n tase Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle on myönnetty ISO 9001 ja ISO sertifikaatit, jotka kattavat seuraavat toiminnot: kierrätyspolttoaineen valmistus, sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely, pilaantuneiden maiden ja kiinteiden vaarallisten jätteiden käsittely, vaarallisten jätteiden keräys ja esikäsittely, hyötyjätteiden keräys ja käsittely, jätteiden loppusijoitus ja tietoturvamateriaalin käsittely. 2 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013

3 Jätemäärä vähenee ja hyödyntäminen paranee Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n (LHJ) toimintavuosi 2013 sujui olosuhteisiin nähden kiitettävästi. Yhdyskuntajätteen määrä jatkoi laskuaan, mikä johtui osittain alueen asukasmäärän vähenemisestä. Pienentyvä jätevolyymi alensi osaltaan yhtiön liikevaihtoa ja liiketoiminnan tulosta. Toisaalta LHJ Group-konsernin tytär- ja osaomisteyhtiöillä vuosi sujui myönteisesti ja yhtiölle maksetut edellisiä vuosia paremmat osingot nostivat taloudellisen tuloksen lopulta edellisvuotta paremmaksi. Vuoden 2013 aikana yhdyskuntajätehuollon merkittävimpänä kehitysprojektina vietiin eteenpäin Lounaisen Suomen hankintarenkaan jätteenhyödyntämishankintaa. Yhdessä viiden naapurijätehuoltoyhtiön kanssa tehtävä jätteen hyödyntämispalvelun kilpailutus saatiin valmiiksi vuosille Jo näille vuosille LHJ:n alueen syntyville jätteille voidaan taata täydellinen hyötykäyttö ja kaatopaikkasijoituksesta voidaan yhdyskuntajätteen osalta luopua kokonaan. Näin pystymme täyttämään vuoden 2016 alusta voimaan astuvan orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon jo ennen määräaikaa. Vuoden 2014 aikana valmistuu hankinta vuodesta 2018 eteenpäin vuodeksi. Riittävän isolla volyymillä ja huolellisella kilpailuttamisella alueen asukkaille voidaan taata jatkossa edullisin ja ympäristön kannalta paras ratkaisu. Oleellista on jatkossa varmistua myös siitä, että kunnan vastuulle kuuluva jäte kulkeutuu jätehuoltomääräysten edellyttämään paikkaan. Tämä edellyttää tehokasta viranomaisvalvontaa ja omistajakuntien sitoutumista jätetoimituksille oikeisiin osotteisiin. Kuntavaalien jälkeen uudelleen valittu jätelautakunta aloitti toimintansa vuonna Se sai käsiteltäväkseen heti alkumetreillä jätteen kuljetusjärjestelmäpäätöksen. Lautakunta päätyi kiinteistön haltijan järjestämään kuljetusmalliin, jossa kukin asuinkiinteistö valitsee itse palveluntuottajan alueella toimivista jätteenkuljetusyrityksistä. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, joka ei vielä vuonna 2013 ottanut asiaa käsittelyyn. LHJ:n paikkaavaa kiinteistökohtaista jätekeräystä jatketaan siten toistaiseksi. Lähes 30 prosenttia eli noin kiinteistöä on kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen ulkopuolella. Palvelun järjestäminen kaikille näille kiinteistölle lainmukaisesti jatkossa on ensisijaisen tärkeää. Jätehuollon ulottaminen kaikille kiinteistöille ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti sekä jätevirtojen hallinta tulevaisuudessa puoltaa vahvasti kunnan järjestämää jätteenkuljetusta. LHJ:n toiminta jatkaa vahvalla perustalla. Taloudellinen tilanne on hyvä. Omavaraisuusaste on noussut 74 prosenttiin ja vieras pääoma suhteessa liikevaihtoon on enää 22 prosenttia. Jätemaksut ovat valtakunnan keskitasoa tai sen alapuolella. Merkittäviä investointeja, joihin pitäisi varautua, ei ole näköpiirissä. Henkilöstön osaaminen ja kokemus vaativista jätehuollon tehtävistä on erinomaisella tasolla. Alueen asukasmäärän ja jätemäärien aleneminen sekä jätevirtojen halllitsemattomuuden aiheuttama riski kuitenkin kasvaa. Erityisesti tämä vaikuttaa, kun yhtiö joutuu sitoutumaan pitkäaikaisiin jätteen hyötykäyttösopimuksiin jatkossa. Jätelautakunnan kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan ja yhtiö osallistuu aktiivisesti alueella tehtävään jätepoliittisen ohjelmatyöhön. Lopuksi haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme sekä osaavaa henkilöstöämme vuodesta Immo Sundholm Toimitusjohtaja 3 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

4 Perustietoa yhtiöstä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on perustettu Yhtiön päätarkoitus alusta lähtien on ollut kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon palvelutehtävän hoitaminen omistajakuntiensa puolesta. Yhtiö on 100 prosenttisesti kuntien omistama yhtiö. Vuonna 2013 kahden omistajakunnan alueella toimi myös toinen jätehuoltoyhtiö. Sastamalan pohjoisosassa Pirkanmaan jätehuolto ja Pöytyällä Turun Seudun Jätehuolto. Perustehtävän lisäksi LHJ:n yhteyteen on kasvanut viiden yrityksen muodostama LHJ Group konserni, jonka yritykset tarjoavat palveluita elinkeinoelämälle, julkishallinnolle ja tuottajayhteisöille elektroniikkaromun, pilaantuneen maan ja erityisjätteiden sekä tietosuojamateriaalien käsittelyssä. YHTIÖN HALLINTO JA JOHTAMISEN PERIAATTEET Korkeinta päätösvaltaa yhtiössä käyttävät omistajat. Jokaisella omistajakunnalla on edustus yhtiökokouksessa, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Esimerkiksi yhtiön laajentumisesta tai merkittävistä investoinneista päätetään yhtiökokouksessa. Jokainen kunta valitsee edustajan yhtiön 11 henkiseen hallitukseen. Koska hallituspaikkoja on vähemmän kuin omistajia, on pienemmillä omistajakunnilla edustus vuorotellen. Vastuut ja valta jakaantuvat omistajien kesken kuntien asukasluvun suhteessa. Poikkeuksena tähän on Forssan kaupunki, jonka omistukseen on siirtynyt alun perin Forssan Energia Oy:llä, sittemmin Vapolla ollut vajaan 3 prosentin osuus osakkeista. Tytär- ja yhteisyrityksien hallituksissa on LHJ:n edustus. Toimitusjohtaja vastaa operatiivisesta toiminnasta ja laati strategiset suuntaviivat yhdessä hallituksen kanssa. Yhtiön käytännön toiminta on jaettu viiden osaston tehtäväksi. Näitä ovat käyttö-, palvelu-, talous-, hallinto- ja viestintäosastot. LHJ:n ja sen tytäryritysten toimintoja johdetaan ja kehitetään yhteisen toimintajärjestelmän avulla. Se on rakennettu kansainvälisten ISO 9001, ja standardien mukaisesti. Näistä ISO 9001 laatu- ja ISO ympäristöjärjestelmä ovat myös sertifioituja. LHJ:N STRATEGIANA ON TOIMIA MONIPUOLISESTI Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on kehittänyt jätehuoltotoimintaa sekä yhdyskuntajätehuollon että ympäristöliiketoiminnan osalta eturintamassa Suomessa. Yhtiön strategiana on tarjota monipuolisia palveluja ja kehittää monipuolista toimintaa. Se ei tukeudu vain yhteen liiketoimintaan. Nykyisiä ja uusia toimintoja tehdään osaavien kumppanien kanssa. Toimintaa kehitetään eteenpäin avoimin mielin. Yhtiö huolehtii sekä ympäristön, henkilökunnan kuin lähiyhteisön hyvinvoinnista. LHJ:N ARVOT OVAT: Edistyksellisyys Palveluhenkisyys Vastuullisuus Tehokkuus LHJ:n hallitus 2013 Petri Koivula puheenjohtaja, Forssa Heikki Tuomisto varapuheenjohtaja, Somero Pauli Pietilä Sastamala Sisko Tiusanen Akaa Teuvo Suominen Loimaa Jouko Anttila Pöytyä Marko Järvenpää Humppila Matti Alanko Ypäjä Ari Prihti Punkalaidun Pekka Paju Oripää Markku Länninki Forssa 4 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

5 Avainlukuja PERUSTETTU OMISTUS kuntaa LIIKEVAIHTO ,6 M TYÖNTEKIJÖITÄ LHJ...45 TYÖNTEKIJÖITÄ LHJ GROUP...80 KIINTEISTÖJÄ TOIMIALUEELLA ASUKKAITA TOIMIALUEELLA Edistysaskelia matkan varrelta 1996 >> Suomen ensimmäinen EU-tason kaatopaikka avattiin 1997 >> Biojätteen erilliskeräys aloitettiin yhtenä ensimmäisistä alueista Suomessa 1997 >> Yhtenäisen kierrätyspisteverkoston rakentaminen alueelle aloitettiin 1999 >> REF-kierrätyspolttoainelaitos käynnistyi 2003 >> Tytäryritys Suomen Elektroniikkakäsittely Oy käynnisti ensimmäisenä maa ilmassa lasertekniikkaan perustuvan kuvaputkien kierrätyslaitoksen 2004 >> Tytäryritys Suomen Erityisjäte Oy:n käsittelykeskus avattiin Forssassa 2005 >> Yhteisyritys Cool Finland Oy:n kylmälaitteiden kierrätyslaitos käynnisti toimintansa 2007 >> Tytäryritys Suomen Tietoturva Oy aloitti toimintansa 2009 >> Noutopalvelu Pärinä käynnisti toimintansa 2010 >> Yhdyskuntajätteen toimitukset jätevoimalaitokseen aloitettiin 2012 >> Yhdyskuntajätteen toimitukset jätevoimalaitokseen laajeni koskettamaan koko toimialuetta. Energiajätteestä valmistetun kierrätyspolttoaineen toimitukset kaasutusvoimalaitokseen aloitettiin >> Tytäryritys Suomen Erityisjäte Oy aloitti jätevoimaloiden kuonan käsittelyn. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n omistajakunnat 2013 Pöytyä 1,90 % ** Oripää 1,14% Loimaa 14,80 % **Turun Seudun Jätehuolto toimi osissa Pöytyää ja *Pirkanmaan Jätehuolto osissa Sastamalaa. * Sastamala 18,21 % Punkalaidun 3,30 % Koski TL 2,23 % Ypäjä 2,21 % Humppila 2,17 % Jokioinen 4,51 % Somero 8,01 % Urjala 4,79 % Forssa 18,87 % Akaa 12,91 % Tammela 4,96 % 5 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

6 Jäteasemien asiakasmäärät Forssa Loimaa Akaa Sastamala Urjala Somero 6 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

7 Keräysasemat ja -pisteet Jätehuollon toimijoiden roolit pisteitä asukasta/piste Keräyslasi Keräysmetalli Vaarallisen jätteen vastaanottopisteitä Ekotekotempauspysäkkejä Jäteasemat Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Jätehuollon palvelutehtävät kuntien puolesta jätteiden vastaanotto, käsittely ja hyödyntäminen erilliskeräyspalvelut kierrätyspisteiden ylläpito jäteneuvonta vaarallisen jätteen keräys ja vastaanotto Jätelautakunta Jätehuollon viranomaistehtävät jätehuoltomääräykset ja niistä poikkeaminen jätetaksat jätteiden kuljetuksen periaatteet jätehuollon palvelutason päättäminen jätepoliittisen ohjelman laatiminen Ympäristönsuojeluviranomaiset Jätehuollon valvonta kuntaan voi ilmoittaa esim. roskaamisesta tai asiattomasta jätteenpoltosta valvoo järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisen noudattamista, tarvittaessa kehotuksin ja sakoin Jätteenkuljetusyrittäjät Jätteenkeräys kotitalousjätteiden keräys ja kuljetus jätteen keräys- ja käsittelypalvelut yrityksille 7 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

8 Toimintapolitiikka Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja sen yhteisyritykset tarjoavat asiakkailleen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ympäristöluvan mukaisia jätteenkäsittelypalveluja, jotka tahdomme toteuttaa: >> EDISTYKSELLISESTI Kehitämme, uudistamme ja monipuolistamme toimintojamme varmistaaksemme niiden korkean tason. LHJ:n organisaatio >> PALVELLEN Teemme vuorovaikutteista yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa tavoitteenamme toimintojemme jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyys. Toimintojemme ympäristövaikutuksista tiedotamme kaikille sidosryhmillemme avoimesti ja rehellisesti. >> VASTUULLISESTI Päämääränämme on lisätä jätteen hyötykäyttöä ja toteuttaa käsittelytoiminnot ympäristövaikutukset minimoiden. Noudatamme ja seuraamme lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä valtakunnallisia ja alueellisia tavoitteita. Käsittelypalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa pyrimme täyttämään asettamamme ympäristö-, laatu- ja työturvallisuustavoitteet, joiden täyttymistä katselmoimme säännöllisesti. Huolehdimme henkilöstömme kouluttamisesta ja ammattitaidon ylläpidosta ja siitä, että jokainen on tietoinen työnsä aiheuttamista ympäristö- ja työturvallisuusvaikutuksista. Jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. >> TEHOKKAASTI Resursseja tehokkaasti hyödyntäen pyrimme luomaan hyvät edellytykset toimintojen kehittämisen ja kannattavan jätteenkäsittelyn jatkamiselle. Käyttöpäällikkö Mika Helkearo Loppusijoitus Kompostointi REF-tuotanto Yhdyskuntatekniikka Murskauspalvelut Viestintäpäällikkö Pasi Kaskinen Tiedotus Neuvonta Markkinointi Suhdetoiminta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Yhtiökokous Edustaja jokaisesta osakaskunnasta Hallitus 11 edustajaa Toimitusjohtaja Immo Sundholm Palvelu- ja ympäristöpäällikkö Anne Sjöberg Tilastot, rekisterit, raportointi Vastaanotto Hyöty- ja biojätteet Vaaralliset jätteet Kierrätyspisteet Hallintopäällikkö Rainer Andersson Yleishallinto Henkilöstöhallinto Työturvallisuus (työsuojelupäällikkö) Kiinteistöt Talouspäällikkö Leena Kuusela Kirjanpito Laskutus Tilinpäätös Palkanlaskenta Laatupäällikkö Terhi Kaattari Toimintajärjestelmä 8 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

9 Monipuoliset palvelut Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:llä on kuusi jäteasemaa: Kiimassuo Forssa, Akaa, Sastamala, Loimaa, Somero ja Urjala. Lisäksi Yläneeltä ja Punkalaitumelta löytyvät yksityiset jäteasemat ja Oripäästä kunnan ylläpitämä vastaanottopaikka vaarallisille jätteille ja SE-romulle. Asemilla asiointi on helppoa. Jokaisella asemalla on asemanhoitaja, joka neuvoo kuorman purkupaikat ja antaa lajitteluohjeet. Jäteasemilla otetaan vastaan sekä kotitalouksien että yritysten jätteitä. KIERRÄTYSPISTEET Jäteasemien lisäksi LHJ ylläpitää yli 200 kierrätyspistettä. Kierrätyspisteisiin voi viedä lasia, metallia ja paperia. EKOTEKOPISTEET Vaarallisia jätteitä otetaan vastaan jäteasemien lisäksi myös ekotekopisteissä, joita on yhdeksän kappaletta yhtiön toimialueella. PAIKKAAVA JÄTTEENKERÄYS Liittyminen jätteenkuljetukseen koskee jokaista kiinteistöä ja jätteen tuottajaa. LHJ:n kotitalousjätteen paikkaava keräys palvelee niitä kiinteistöjä, joilla ei ole omaa sopimusta yksityisen jätteenkuljettajan kanssa. LHJ:n keräyksessä kiinteistölle toimitetaan oma jäteastia tai kiinteistö voi toimittaa jätteet itse suoraan jäteasemalle. EKOTEKOTEMPAUS Ekotekotempaus (aiemmin Ongelmajätetempaus) järjestetään vuosittain kevään ja syksyn aikana kaikissa LHJ:n omistajakunnissa. Kotitalouden ja maatilojen vaaralliset jätteet (aiemmin ongelmajätteet) otetaan vastaan maksutta. Vaarallisia jätteitä voi tuoda kotitalouksista myös pitkin vuotta suoraan jäteasemille. BIOJÄTEKERÄYS LHJ järjestää biojätekeräyksen Loimaata ja Sastamalaa lukuun ottamatta kaikissa LHJ:n toimialueen kunnissa. LHJ kilpailuttaa kuljetukset ja käsittelyn sekä vastaa keräykseen liittyvästä asiakaspalvelusta. 9 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

10 ENERGIAJÄTEKERÄYS Energiajätteen erilliskeräily toimii Forssan, Tammelan ja Jokioisten alueella. Keräys on suunnattu erityisesti taloyhtiöille ja julkishallinnolle. REF-LAITOKSEN TOIMINTA JA LOPPUTUOTTEEN MYYNTI VOIMALOILLE REF-laitos valmistaa REF I- ja REF III luokan polttoaineita. Raaka-aineita ovat energiajäte ja yhdyskuntajäte. Laitos tarjoaa myös murskaus- ja materiaalinkäsittelypalveluita. LASINKERÄYS Pääosa lasinkeräyksestä tehdään kierrätyspisteissä ja jäteasemilla. Erilliskeräys on saatavilla koko LHJ:n toimialueella. Se on suunnattu erityisesti julkishallinnon yksiköihin ja taloyhtiöille. PIENMETALLIKERÄYS Pääosa metallinkeräyksestä tapahtuu kierrätyspisteillä ja jäteasemilla. LHJ:n järjestämään pienmetallin erilliskeräykseen voi liittyä taloyhtiöt, julkishallinnon yksiköt ja vastaavat koko LHJ:n toimialueella. PÄRINÄPALVELU Pärinä noutopalvelun idea on ratkaista isojen jätteiden kuljetus ja hyödyntäminen. Pärinä tarjoaa mahdollisuuden jätteiden lajitteluun jo niiden syntypaikalla, esimerkiksi muuttojen ja suursiivousten tai remontoinnin ja rakentamisen yhteydessä. Syntypaikkalajittelu hyödyttää ympäristöä, kun kaikki mahdolliset jätejakeet ohjautuvat hyötykäyttöön. LOPPUSIJOITUS Hyötykäyttöön kelpaamaton kaatopaikkakelpoinen erityis- tai yhdyskuntajäte voidaan loppusijoittaa Forssan Kiimassuon loppusijoitusalueille. ÖLJYISTEN JÄTTEIDEN KÄSITTELY Kiimassuon Jätekeskuksessa otetaan vastaan öljyisiä vesiä ja öljyvahinkojätteitä. TOIMITUKSET HYÖTYKÄYTTÖÖN LHJ:n käsittelyistä syntyvät uusioraaka-aineet, kuten paperi, kartonki, metalli, lasi ja komposti (puutarhajätteet) toimitetaan teollisuuden raaka-aineeksi. NEUVONTA, KOULUTUS, TIEDOTUS JA TAPAHTUMAT Ajankohtaisista jäteasioista tiedottaminen, neuvonta sekä kouluttaminen ovat jätehuoltoyhtiön perustehtäviä. LHJ:lle mikään kysymys ei ole liian helppo tai vaikea. Jos emme osaa kertoa johonkin asiaan vastausta suoraan, otamme siitä selvää. Tilaisuuksia ja vierailukäyntejä järjestämme yhdessä esimerkiksi erilaisten yhdistysten ja ryhmien kanssa. MYYTÄVÄT OPASTEET JA TARRAT Lajitteluohje kertoo, mikä jäte kuuluu minnekin. Loimi-Hämeen Jätehuolto on julkaissut selkeät ja säänkestävät lajitteluohjekyltit. Kyltti voidaan myös räätälöidä taloyhtiön tarpeiden mukaan. Lajitteluohjetarra kertoo, mikä astia on tarkoitettu millekin jätejakeelle. Lisäksi tarra vielä muistuttaa, mitkä jätteet kuuluvat mihinkin jätejakeeseen. 10 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

11 LHJ Groupin yhteydessä toimivat yritykset tarjoavat korkeatasoisia kierrätysratkaisuja yrityksille, julkishallinnolle ja tuottajayhteistöille. Palvelut ovat tarjolla asiakkaille valtakunnallisesti ja kylmälaitteiden osalta myös kansainvälisesti. Cool Finland Oy on erikoistunut kierrättämään kylmälaitteita Suomessa ja Baltiassa. Yrityksen sisarlaitoksia toimii eri puolilla Eurooppaa. (LHJ 50%) Suomen Elektroniikkakäsittelyllä on vahvaa osaamista niin televisioiden ja monitorien kuin pienelektroniikankin käsittelyssä. Yritys pystyy tarjoamaan käsittelyratkaisun käytännössä kaikille sähköllä toimiville laitteille. (LHJ 100%) Suomen Tietoturva tuottaa LHJ Groupin tietoturvapalvelut. Asiakirjat, arkistot, elektroniikkalaitteet, sähköiset tallenteet, tuhottavat tuotantoerät, väärennetyt tuotteet ja vastaavat käsitellään hallitussa prosessissa tunnistamattomaan ja käyttökelvottomaan muotoon (LHJ 51%) Suomen Erityisjäte on erikoistunut käsittelemään ongelmajätteiksi luokiteltuja kiinteitä jätteitä, pilaantuneita maita ja käsiteltävyydeltään ongelmallisia voimakkaasti pilaantuneita maita. Yritys on aloittanut uusimpana toiminta-alueenaan jätevoimalaitosten kuonien käsittelyn vuonna (LHJ 51%) 11 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

12 LHJ ja yhteiskunta Jätehuolto on yhteiskunnallinen peruspalvelu, jonka pitää toimia aina. LHJ huolehtii jätehuollon palveluista nyt ja varautuu huolehtimaan jälkihoidosta myös kymmeniä vuosia toimintojen päättymisen jälkeen. LHJ osallistuu monin tavoin jätehuoltoon liittyvään valtakunnalliseen ja alueelliseen kehitystyöhön. Yhteistyöt tehdään jätelautakunnan, koulujen, yritysten ja valtakunnallisten järjestöjen kanssa. Henkilöstöstä huolehtiminen on oleellista ympäristötoimialalla. Siksi henkilöstön hyvinvointiin ja koulutukseen panostetaan järjestelmällisesti. LHJ osallistuu monin tavoin ympäristökasvatustyöhön ja kestävää kehitystä tukevaan toimintaan. Erityisesti ympäristökasvatus yhteistyössä koulujen kanssa on ollut tärkeää. NEUVONTA JA TIEDOTUS LHJ:n ulkoisen viestinnän tavoitteena on vaikuttaa alueella lajittelun paranemiseen ja jätehuollon toimivuuteen. Keinoja ovat neuvonta, tiedottaminen ja ympäristökasvatus. TUIKKUJAHTI LHJ osallistui joulukuussa 2013 käynnistyneeseen valtakunnalliseen tuikkujahtitempaukseen ensimmäistä kertaa. Jahdissa esi- ja peruskoulut kisaavat luokittain alumiinisten tuikkukuorien keräämisessä. Luokat, jotka keräsivät eniten tuikkukuoria oppilasmäärään suhteutettuna voittivat palkintoja. Tempaus aktivoi LHJ:n alueella kaikkiaan 76 luokkaa ja lähes oppilasta melkein jokaisesta toimialueen kunnasta. Ensimmäisen vuoden saalis oli huima tuikkukuorta. Tapahtuma poiki samalla myös muuta ympäristökasvatusyhteistyötä koulujen kanssa. JÄTTEEN SYNNYN VÄHENTÄMISEN VIIKKO LHJ oli mukana Euroopan jätteen vähentämisen viikolla. HAMKin opiskelijoiden ideoima kierrätysolohuone herätteli ihmisten ajatuksia Forssan ja Loimaan kauppakeskuksissa. Idea valikoitui edustamaan Suomea European Waste Awards kilpailussa. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n henkilöstön tunnusluvut Henkilöstö yhteensä 37 40, Naisten osuus, % Miesten osuus, % Henkilöstön keski-ikä 43, Vakituisten työsuhteiden osuus, % Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus, % Työtapaturmien lukumäärä Sairaspoissaolojen suhteellinen osuus kokonaistyöajasta, % 3,9 3,5 4,1 5,1 4,0 Työterveys, /hlö Vapaa-ajantoiminta, /hlö Koulutus, /hlö Koulutuspäiviä/hlö 3,1 3,2 3,2 4 3,4 Työsuhteen keskim. pituus (vuosia) 7,3 7,8 8,6 8,7 8,8 12 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 YHTEISKUNTA

13 Forssan Citymarket jätteen synnyn vähentämisen-viikon maanantailta. Kampanjoimme jätteen synnyn vähentämisen puolesta myös Loimaan Prismassa tiistaina. 13 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 YHTEISKUNTA

14 LHJ:n talous vahvistui Yhtiön taloudellinen tulos ,66 oli alentuneista jätemääristä huolimatta hieman edellisvuotta parempi. Hyvä tulos saavutettiin erityisesti tytäryritysten maksamilla edellisvuotta paremmilla osingoilla. Kunnan vastuulla olevan perusjätehuollon tulos jäi edellisvuodesta. LHJ ei yhtiöjärjestyksen mukaan jaa osinkoa vaan tilikauden tulos käytetään investointeihin ja kaatopaikan sulkemistoimenpiteisiin. Yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat tilikauden lopussa erinomaisella tasolla. Lakisääteisen ja markkinaehtoisen toiminnan erittely 2013 Perusmaksun kertymä ja käyttö 2013 Perusmaksutuotot ,40 Palvelu- ja myyntituotot ,82 Tuotot yhteensä , Lakisääteinen Markkinaehtoinen Yhteensä toiminta toiminta Liiketoiminnan tuotot , , ,04 Rahoitustuotot , , ,35 Kulut yhteensä: ,46 Jätemaksun kertymä ja käyttö 2013 Jätemaksujen kertymä , Jätemaksujen käyttö yhteensä: , Tuotot yhteensä , , , Liiketoiminnan kulut , , ,17 Rahoituskulut , , ,95 Kulut yhteensä , , , Toiminnan tulos , , ,27 Jätelautakunta Neuvonta ja tiedotus Vaaralliset jätteet Asiakasrekisteri ja laskutus Jätehuollon kehittäminen Kierrätyspisteet Ulkopuoliset palvelut Poistot Jätevero Yleis- ja hallintokulut Henkilöstökulut Toimitila- ja irtaimistokulut Jälkihoitovaraus Muut liiketoiminnan kulut 14 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 TALOUS

15 LHJ:n tase LHJ:n tuloslaskelmat Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Tuloverot Tilikauden voitto VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Muut saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 TALOUS

16 Materiaali- ja energiahyödyntäminen Talteen saadut jätteet voidaan hyödyntää joko materiaalina tai energiana. Jätteen energiahyötykäytön lisääminen Suomessa ei tarkoita sitä, että kierrättämisestä oltaisiin luopumassa. Itse asiassa jäteasetus edellyttää Suomelta erityisesti materiaalihyötykäytön lisäämistä. Lainsäädäntöön kirjattu jätehierarkia edellyttää ensisijaisesti vähentämään jätteen syntymistä ja toissijaisesti etsimään jätteelle sopivaa uudelleenkäyttö- tai kierrätyskanavaa. Energiahyötykäyttö on vaihtoehto vain sellaisille jätteille, joille ei ole sopivaa tai kustannuksiltaan tai ympäristövaikutuksiltaan järkevää kierrätyskanavaa. LHJ on rakentanut omalle toimialueelleen kattavan kierrätyspisteiden verkoston, jota tuottajayhteistöjen ja muiden organisaatioiden keräyspaikat täydentävät mm. kartongin ja vaatteiden osalta. Näiden kautta saadaan talteen merkittäviä materiaalivirtoja. Tavoitteena on kierrättää Suomessa puolet yhdyskuntajätteestä materiaalina ja vajaa puolet energiana. LHJ:n toimialueella kotitalousjätteen sijoittaminen kaatopaikoille loppuu vuonna MATERIAALIHYÖDYNTÄMINEN LHJ:SSÄ >> Kierrätyspisteissä kerätään materiaalihyötykäyttöön toimitettavia jätteitä: lasia, metallia ja paperia >> Jäteasemat ja noutopalvelu Pärinä antavat erittäin laajat mahdollisuudet asukkaille lajitella hyötykäyttöön edellä mainittujen lisäksi monia muita jätelajeja kuten kartonkia, sähkölaitteita, isot metalliromut, vaarallisen jätteen ja puutarhajätteet >> Erilliskeräys mahdollistaa esimerkiksi taloyhtiöille biojätteen sekä metallin ja lasinkeräyksen >> Käsittelytoiminnan tuloksena syntyy materiaalina hyödynnettäviä jakeita kuten rautaa ja alumiinia sekä kierrätyspolttoainetta >> LHJ Groupin yrityksissä muun muassa sähkö- ja elektroniikkaromu voidaan hyödyntää yli 90 prosenttisesti materiaalina 16 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 YMPÄRISTÖ

17 Jätehuoltojärjestelmä Vaarallinen jäte Paperi KIERRÄTYSPISTEET Metalli Lasi Biojäte Tietosuoja Elektroniikka Energiajäte Sekajäte sähkö/lämpö Jätevoimala EU-tasoinen kaatopaikka REF-laitos Rejekti sähkö/lämpö Kaukolämpöä Uusioraaka-aineita ja valmiita tuotteita Kompostituote Biokaasu Uusioraaka-aineita Kompostituote Pintarakenteet jätekeskuksessa Kierrätyspolttoaine Voimalaitos 17 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 YMPÄRISTÖ

18 1. Jätteen vastaanotto 2. LHJ Group toimisto 3. Pientuoja-alue 4. REF-laitos 5. Suomen Elektroniikkakäsittely Oy 6. Cool Finland Oy, kylmälaitteiden käsittely 7. Öljyisten vesien keräysallas 8. Täyttöalue 9. LHJ puutarhajätteen kompostointi 10. Forssan Ympäristöurakointi, asfaltointiasema 11. Suomen Erityisjäte Oy, tavanomainen pilaantunut maa 12. Suomen Erityisjäte Oy, toimisto ja itäkenttä 13. Suomen Erityisjäte Oy, vaaralliset pilaantuneet maat 14. Vapo Oy Forssa, kaukolämpövoimala 15. Envor Group Oy, toimisto 16. Envor Biotech Oy, biokaasuvoimala 17. Envor Biotech Oy, kompostointilaitos 18. Envor Recycling Oy 19. Envor Processing Oy 20. Ekoport Oy 21. Forssan Ympäristöurakointi, lietekomp Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 YMPÄRISTÖ

19 Sekajätteen ja energiajätteen hyödyntäminen energiana Kotitalouksissa syntyvästä kierrätykseen kelpaamattomasta jätteestä voidaan hyödyntää vielä energiasisältö. Loimi-Hämeen Jätehuollon alueelta kerättävää kotitalouksien ja julkishallinnon sekajätettä ryhdyttiin toimittamaan Ekokemin Riihimäen voimalaitokseen vuonna Laitoksessa poltetaan käsittelemätöntä sekajätettä, joka tuottaa kaukolämpöä lähialueelle ja sähköä valtakunnan verkkoon. Vuonna 2013 toimituksia tehtiin ensimmäinen täysi vuosi ja määrä nousi noin tonniin. Näin LHJ pystyi merkittävästi vähentämään kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää. Vuoden 2015 alusta jätetoimitusten määrää kasvatetaan niin, että kaatopaikkasijoitus yhdyskuntajätteiden osalta loppuu. Jäte korvaa energiantuotannossa fossiilisia polttoaineita ja vähentää näin ollen omalta osaltaan energiantuotannon kasvihuonepäästöjä. LHJ:n alueella on mahdollista erotella ja kerätä jätettä energiajätteenä. Energiajätettä kerätään LHJ:n alueella Forssan, Jokioisten ja Tammelan kunnissa erilliskeräyksellä ja kaikilla jäteasemilla otetaan vastaan kotitalouden, julkishallinnon ja yritysten energiajätettä pienkuormina ja Kiimassuolla isoina kuorma-autokuormina. Pärinäpalvelu noutaa energiajätettä tilauksesta. Kaikki erikseen kerätty energiajäte hyödynnetään. LHJ:n keräämä energiajäte käsitellään LHJ:n energiahyödyntämisen käytännöt: Sekajäte Energiajäte > > LHJ LHJ:n REF-laitos Kompostituote > Jätteen siirtokuormaus > > Metalliteollisuus Kierrätyspolttoaine Rejekti > > Forssan REF-laitoksella kierrätyspolttoaineeksi. Laitoksella energiajätteestä erotellaan metallit ja mahdollisesti joukossa oleva palamaton aines sekä biohajoava hienoaines. Jäte murskataan tämän jälkeen vielä sopivaan palakokoon. Valmis kierrätyspolttoaine kuljetetaan voimalaitokseen, jossa tuotetaan lämpöä ja sähköä. Vuonna 2013 REF-polttoainetta toimitettiin pääasiassa Lahteen Lahti Energian kaasutusvoimalaitokseen. Myös UPM:n Rauman voimalaitokseen toimitettiin polttoainetta. Ekokemin jätevoimala Lahti Energian kaasutusvoimalaitos > > Sähkö/lämpö Sähkö/lämpö 19 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 YMPÄRISTÖ

20 LHJ Groupin hyötykäyttöasteet (%) % 90 % 80 % 82 % 78 % 92 % 84 % 93 % 97 % 99 % 96 % 95 % 96 % 97 % 70 % 69 % 71 % 60 % 58 % 63 % 60 % 62 % 50 % 47 % 40 % 30 % 20 % 10 % Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Suomen Elektroniikkakierrätys Cool Finland 20 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 YMPÄRISTÖ

Vuosiraportti 2012. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä.

Vuosiraportti 2012. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä. Vuosiraportti 2012 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Ympäristössä. 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy... 4-10 Perustietoja

Lisätiedot

Vuosiraportti 2011. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Vuosiraportti rtt

Vuosiraportti 2011. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Vuosiraportti rtt Vuosiraportti 2011 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti rtt i 2011 1 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy... 4-11 Perustietoja LHJ Groupin toimintapolitiikka LHJ:n

Lisätiedot

Esitys LHJ III omistajapäiville Immo Sundholm Forssa 6.9.2013

Esitys LHJ III omistajapäiville Immo Sundholm Forssa 6.9.2013 Esitys LHJ III omistajapäiville Immo Sundholm Forssa 6.9.2013 LHJ ja LHJ Group LHJ Perustettu 1995 Kuntien 100 % Omistajakuntien alue Palvelut kunnissa Käsittelyt Forssassa ja muualla Ei jaa osinkoa LHJ

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnalle säädetty yhdyskuntajätehuollon tehtäviä Ei ole uutta - jo 1970-luvulta asti samat tehtävät! KUNTA jätelaissa

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Esko Martikainen Toimitusjohtaja Mustankorkea Oy 1 Mustankorkea Oy lyhyesti Perustettu vuonna 1998 Alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö, jonka

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 213 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen Jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatut

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Hyötykäyttö, palvelut ja niiden vaikutus kotitalouksiin, LHJ IV omistajapäivät 21.11.2014, Loimaa Immo Sundholm

Hyötykäyttö, palvelut ja niiden vaikutus kotitalouksiin, LHJ IV omistajapäivät 21.11.2014, Loimaa Immo Sundholm Hyötykäyttö, palvelut ja niiden vaikutus kotitalouksiin, LHJ IV omistajapäivät 21.11.2014, Loimaa Immo Sundholm LHJ, menossa nyt jätteen määrän vähentämiseksi 07.11.14 Tuikkuja jahdataan taas! Tuikkujahti

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001 POWEST OY toimii sijoittajana ja omistusten hallinnoijana energia-alan palvelu- ja teknologiayhtiöissä. Yhtiöt keskittyvät siirto- ja jakeluverkkojen urakointiin ja kunnossapitoon energiakauppapalveluihin

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1.2008-31.12.2008 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1. 31.12.2009 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

LHJ Group Vuosiraportti ja Ympäristöselonteko 2009

LHJ Group Vuosiraportti ja Ympäristöselonteko 2009 LHJ Group Vuosiraportti ja Ympäristöselonteko 2009 Vuosiraportti ja ympäristöselonteko 2009 Sisällysluettelo LHJ Group Toimitusjohtajan katsaus... 3 LHJ Group... 4-9 Perustietoja LHJ Groupin toimintapolitiikka

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Vuosiraportti Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä.

Vuosiraportti Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä. Vuosiraportti 2015 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Ympäristössä. 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2015 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy... 4-11 Perustietoja

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS KAATOPAIKAT Tavoitteena hygienian parantaminen Luotiin terveydenhuollon jatkoksi Jätteiden hautaaminen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2010 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:n omistaa 100 %:sti Jyväskylän kaupunki ja yhtiö kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin. Yhtiö

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

Envor Group - historiikki

Envor Group - historiikki Video lyhyt Video pitkä Envor Group - historiikki Envor Recycling Oy perustettu 1964 Metallien ja lasin kierrätys sekä rautakauppa Envor Processing Oy perustettu 1979 Kierrätysjakeiden jatkokäsittely ja

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 27.4.2016 Kauttua Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Mineraalien kaivu 59 % Rakentaminen 19 % Palvelut ja kotitaloudet 3 % Teollisuus

Lisätiedot

Forssan seudun. ympäristöteemavuosi. Julkistustilaisuus 22.1.2010. Johanna Tanhuanpää

Forssan seudun. ympäristöteemavuosi. Julkistustilaisuus 22.1.2010. Johanna Tanhuanpää Forssan seudun ympäristöteemavuosi Julkistustilaisuus 22.1.2010 Johanna Tanhuanpää Mitä opittavaa muualta? Case Ympäristön hyväksi tehty työ on systemaattista ja pitkäjänteistä Sitoutuminen vahvaa läpi

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Jätehuollon näkymät ja haasteet. Markku Salo

Jätehuollon näkymät ja haasteet. Markku Salo Jätehuollon näkymät ja haasteet Markku Salo yhdyskuntajäte jätteen kuljetus kaatopaikkakielto biojäte energiahyödyntäminen siirtokuormaus mädätys LCA tuottajavastuu arinakattila kaasutus leijupeti jätekeskus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto. Kuusankosken veneilijät Kymin Paviljongilla

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto. Kuusankosken veneilijät Kymin Paviljongilla Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Kuusankosken veneilijät Kymin Paviljongilla 9.3.2017 Keltakangas Kotkan ja Kouvolan välissä, vieressä vt 15 ja Kymijoki Kymenlaakson Jäte Oy:n omistajat Monipuoliset palvelut

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot