Vuosiraportti Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosiraportti 2013. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä."

Transkriptio

1 Vuosiraportti 2013 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Ympäristössä. 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Perustietoja Toimintapolitiikka LHJ:n palvelut LHJ Group LHJ ja yhteiskunta LHJ:n henkilöstön tunnusluvut Ympäristövastuu Materiaali- ja energiahyödyntäminen Jätehuoltojärjestelmä Sekajätteen ja energiajätteen hyödyntäminen energiana LHJ Groupin hyötykäyttöasteet Ympäristönäkökohdat Ympäristöorganisaatio Toimintaohjelma Materiaalivirrat Vaikutukset veteen Yhteystiedot Taloudellinen vastuu LHJ:n taloudellinen asema säilyi vahvana LHJ:n tuloslaskelma LHJ:n tase Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle on myönnetty ISO 9001 ja ISO sertifikaatit, jotka kattavat seuraavat toiminnot: kierrätyspolttoaineen valmistus, sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely, pilaantuneiden maiden ja kiinteiden vaarallisten jätteiden käsittely, vaarallisten jätteiden keräys ja esikäsittely, hyötyjätteiden keräys ja käsittely, jätteiden loppusijoitus ja tietoturvamateriaalin käsittely. 2 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013

3 Jätemäärä vähenee ja hyödyntäminen paranee Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n (LHJ) toimintavuosi 2013 sujui olosuhteisiin nähden kiitettävästi. Yhdyskuntajätteen määrä jatkoi laskuaan, mikä johtui osittain alueen asukasmäärän vähenemisestä. Pienentyvä jätevolyymi alensi osaltaan yhtiön liikevaihtoa ja liiketoiminnan tulosta. Toisaalta LHJ Group-konsernin tytär- ja osaomisteyhtiöillä vuosi sujui myönteisesti ja yhtiölle maksetut edellisiä vuosia paremmat osingot nostivat taloudellisen tuloksen lopulta edellisvuotta paremmaksi. Vuoden 2013 aikana yhdyskuntajätehuollon merkittävimpänä kehitysprojektina vietiin eteenpäin Lounaisen Suomen hankintarenkaan jätteenhyödyntämishankintaa. Yhdessä viiden naapurijätehuoltoyhtiön kanssa tehtävä jätteen hyödyntämispalvelun kilpailutus saatiin valmiiksi vuosille Jo näille vuosille LHJ:n alueen syntyville jätteille voidaan taata täydellinen hyötykäyttö ja kaatopaikkasijoituksesta voidaan yhdyskuntajätteen osalta luopua kokonaan. Näin pystymme täyttämään vuoden 2016 alusta voimaan astuvan orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon jo ennen määräaikaa. Vuoden 2014 aikana valmistuu hankinta vuodesta 2018 eteenpäin vuodeksi. Riittävän isolla volyymillä ja huolellisella kilpailuttamisella alueen asukkaille voidaan taata jatkossa edullisin ja ympäristön kannalta paras ratkaisu. Oleellista on jatkossa varmistua myös siitä, että kunnan vastuulle kuuluva jäte kulkeutuu jätehuoltomääräysten edellyttämään paikkaan. Tämä edellyttää tehokasta viranomaisvalvontaa ja omistajakuntien sitoutumista jätetoimituksille oikeisiin osotteisiin. Kuntavaalien jälkeen uudelleen valittu jätelautakunta aloitti toimintansa vuonna Se sai käsiteltäväkseen heti alkumetreillä jätteen kuljetusjärjestelmäpäätöksen. Lautakunta päätyi kiinteistön haltijan järjestämään kuljetusmalliin, jossa kukin asuinkiinteistö valitsee itse palveluntuottajan alueella toimivista jätteenkuljetusyrityksistä. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, joka ei vielä vuonna 2013 ottanut asiaa käsittelyyn. LHJ:n paikkaavaa kiinteistökohtaista jätekeräystä jatketaan siten toistaiseksi. Lähes 30 prosenttia eli noin kiinteistöä on kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen ulkopuolella. Palvelun järjestäminen kaikille näille kiinteistölle lainmukaisesti jatkossa on ensisijaisen tärkeää. Jätehuollon ulottaminen kaikille kiinteistöille ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti sekä jätevirtojen hallinta tulevaisuudessa puoltaa vahvasti kunnan järjestämää jätteenkuljetusta. LHJ:n toiminta jatkaa vahvalla perustalla. Taloudellinen tilanne on hyvä. Omavaraisuusaste on noussut 74 prosenttiin ja vieras pääoma suhteessa liikevaihtoon on enää 22 prosenttia. Jätemaksut ovat valtakunnan keskitasoa tai sen alapuolella. Merkittäviä investointeja, joihin pitäisi varautua, ei ole näköpiirissä. Henkilöstön osaaminen ja kokemus vaativista jätehuollon tehtävistä on erinomaisella tasolla. Alueen asukasmäärän ja jätemäärien aleneminen sekä jätevirtojen halllitsemattomuuden aiheuttama riski kuitenkin kasvaa. Erityisesti tämä vaikuttaa, kun yhtiö joutuu sitoutumaan pitkäaikaisiin jätteen hyötykäyttösopimuksiin jatkossa. Jätelautakunnan kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan ja yhtiö osallistuu aktiivisesti alueella tehtävään jätepoliittisen ohjelmatyöhön. Lopuksi haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme sekä osaavaa henkilöstöämme vuodesta Immo Sundholm Toimitusjohtaja 3 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

4 Perustietoa yhtiöstä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on perustettu Yhtiön päätarkoitus alusta lähtien on ollut kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon palvelutehtävän hoitaminen omistajakuntiensa puolesta. Yhtiö on 100 prosenttisesti kuntien omistama yhtiö. Vuonna 2013 kahden omistajakunnan alueella toimi myös toinen jätehuoltoyhtiö. Sastamalan pohjoisosassa Pirkanmaan jätehuolto ja Pöytyällä Turun Seudun Jätehuolto. Perustehtävän lisäksi LHJ:n yhteyteen on kasvanut viiden yrityksen muodostama LHJ Group konserni, jonka yritykset tarjoavat palveluita elinkeinoelämälle, julkishallinnolle ja tuottajayhteisöille elektroniikkaromun, pilaantuneen maan ja erityisjätteiden sekä tietosuojamateriaalien käsittelyssä. YHTIÖN HALLINTO JA JOHTAMISEN PERIAATTEET Korkeinta päätösvaltaa yhtiössä käyttävät omistajat. Jokaisella omistajakunnalla on edustus yhtiökokouksessa, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Esimerkiksi yhtiön laajentumisesta tai merkittävistä investoinneista päätetään yhtiökokouksessa. Jokainen kunta valitsee edustajan yhtiön 11 henkiseen hallitukseen. Koska hallituspaikkoja on vähemmän kuin omistajia, on pienemmillä omistajakunnilla edustus vuorotellen. Vastuut ja valta jakaantuvat omistajien kesken kuntien asukasluvun suhteessa. Poikkeuksena tähän on Forssan kaupunki, jonka omistukseen on siirtynyt alun perin Forssan Energia Oy:llä, sittemmin Vapolla ollut vajaan 3 prosentin osuus osakkeista. Tytär- ja yhteisyrityksien hallituksissa on LHJ:n edustus. Toimitusjohtaja vastaa operatiivisesta toiminnasta ja laati strategiset suuntaviivat yhdessä hallituksen kanssa. Yhtiön käytännön toiminta on jaettu viiden osaston tehtäväksi. Näitä ovat käyttö-, palvelu-, talous-, hallinto- ja viestintäosastot. LHJ:n ja sen tytäryritysten toimintoja johdetaan ja kehitetään yhteisen toimintajärjestelmän avulla. Se on rakennettu kansainvälisten ISO 9001, ja standardien mukaisesti. Näistä ISO 9001 laatu- ja ISO ympäristöjärjestelmä ovat myös sertifioituja. LHJ:N STRATEGIANA ON TOIMIA MONIPUOLISESTI Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on kehittänyt jätehuoltotoimintaa sekä yhdyskuntajätehuollon että ympäristöliiketoiminnan osalta eturintamassa Suomessa. Yhtiön strategiana on tarjota monipuolisia palveluja ja kehittää monipuolista toimintaa. Se ei tukeudu vain yhteen liiketoimintaan. Nykyisiä ja uusia toimintoja tehdään osaavien kumppanien kanssa. Toimintaa kehitetään eteenpäin avoimin mielin. Yhtiö huolehtii sekä ympäristön, henkilökunnan kuin lähiyhteisön hyvinvoinnista. LHJ:N ARVOT OVAT: Edistyksellisyys Palveluhenkisyys Vastuullisuus Tehokkuus LHJ:n hallitus 2013 Petri Koivula puheenjohtaja, Forssa Heikki Tuomisto varapuheenjohtaja, Somero Pauli Pietilä Sastamala Sisko Tiusanen Akaa Teuvo Suominen Loimaa Jouko Anttila Pöytyä Marko Järvenpää Humppila Matti Alanko Ypäjä Ari Prihti Punkalaidun Pekka Paju Oripää Markku Länninki Forssa 4 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

5 Avainlukuja PERUSTETTU OMISTUS kuntaa LIIKEVAIHTO ,6 M TYÖNTEKIJÖITÄ LHJ...45 TYÖNTEKIJÖITÄ LHJ GROUP...80 KIINTEISTÖJÄ TOIMIALUEELLA ASUKKAITA TOIMIALUEELLA Edistysaskelia matkan varrelta 1996 >> Suomen ensimmäinen EU-tason kaatopaikka avattiin 1997 >> Biojätteen erilliskeräys aloitettiin yhtenä ensimmäisistä alueista Suomessa 1997 >> Yhtenäisen kierrätyspisteverkoston rakentaminen alueelle aloitettiin 1999 >> REF-kierrätyspolttoainelaitos käynnistyi 2003 >> Tytäryritys Suomen Elektroniikkakäsittely Oy käynnisti ensimmäisenä maa ilmassa lasertekniikkaan perustuvan kuvaputkien kierrätyslaitoksen 2004 >> Tytäryritys Suomen Erityisjäte Oy:n käsittelykeskus avattiin Forssassa 2005 >> Yhteisyritys Cool Finland Oy:n kylmälaitteiden kierrätyslaitos käynnisti toimintansa 2007 >> Tytäryritys Suomen Tietoturva Oy aloitti toimintansa 2009 >> Noutopalvelu Pärinä käynnisti toimintansa 2010 >> Yhdyskuntajätteen toimitukset jätevoimalaitokseen aloitettiin 2012 >> Yhdyskuntajätteen toimitukset jätevoimalaitokseen laajeni koskettamaan koko toimialuetta. Energiajätteestä valmistetun kierrätyspolttoaineen toimitukset kaasutusvoimalaitokseen aloitettiin >> Tytäryritys Suomen Erityisjäte Oy aloitti jätevoimaloiden kuonan käsittelyn. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n omistajakunnat 2013 Pöytyä 1,90 % ** Oripää 1,14% Loimaa 14,80 % **Turun Seudun Jätehuolto toimi osissa Pöytyää ja *Pirkanmaan Jätehuolto osissa Sastamalaa. * Sastamala 18,21 % Punkalaidun 3,30 % Koski TL 2,23 % Ypäjä 2,21 % Humppila 2,17 % Jokioinen 4,51 % Somero 8,01 % Urjala 4,79 % Forssa 18,87 % Akaa 12,91 % Tammela 4,96 % 5 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

6 Jäteasemien asiakasmäärät Forssa Loimaa Akaa Sastamala Urjala Somero 6 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

7 Keräysasemat ja -pisteet Jätehuollon toimijoiden roolit pisteitä asukasta/piste Keräyslasi Keräysmetalli Vaarallisen jätteen vastaanottopisteitä Ekotekotempauspysäkkejä Jäteasemat Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Jätehuollon palvelutehtävät kuntien puolesta jätteiden vastaanotto, käsittely ja hyödyntäminen erilliskeräyspalvelut kierrätyspisteiden ylläpito jäteneuvonta vaarallisen jätteen keräys ja vastaanotto Jätelautakunta Jätehuollon viranomaistehtävät jätehuoltomääräykset ja niistä poikkeaminen jätetaksat jätteiden kuljetuksen periaatteet jätehuollon palvelutason päättäminen jätepoliittisen ohjelman laatiminen Ympäristönsuojeluviranomaiset Jätehuollon valvonta kuntaan voi ilmoittaa esim. roskaamisesta tai asiattomasta jätteenpoltosta valvoo järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisen noudattamista, tarvittaessa kehotuksin ja sakoin Jätteenkuljetusyrittäjät Jätteenkeräys kotitalousjätteiden keräys ja kuljetus jätteen keräys- ja käsittelypalvelut yrityksille 7 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

8 Toimintapolitiikka Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja sen yhteisyritykset tarjoavat asiakkailleen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ympäristöluvan mukaisia jätteenkäsittelypalveluja, jotka tahdomme toteuttaa: >> EDISTYKSELLISESTI Kehitämme, uudistamme ja monipuolistamme toimintojamme varmistaaksemme niiden korkean tason. LHJ:n organisaatio >> PALVELLEN Teemme vuorovaikutteista yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa tavoitteenamme toimintojemme jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyys. Toimintojemme ympäristövaikutuksista tiedotamme kaikille sidosryhmillemme avoimesti ja rehellisesti. >> VASTUULLISESTI Päämääränämme on lisätä jätteen hyötykäyttöä ja toteuttaa käsittelytoiminnot ympäristövaikutukset minimoiden. Noudatamme ja seuraamme lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä valtakunnallisia ja alueellisia tavoitteita. Käsittelypalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa pyrimme täyttämään asettamamme ympäristö-, laatu- ja työturvallisuustavoitteet, joiden täyttymistä katselmoimme säännöllisesti. Huolehdimme henkilöstömme kouluttamisesta ja ammattitaidon ylläpidosta ja siitä, että jokainen on tietoinen työnsä aiheuttamista ympäristö- ja työturvallisuusvaikutuksista. Jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. >> TEHOKKAASTI Resursseja tehokkaasti hyödyntäen pyrimme luomaan hyvät edellytykset toimintojen kehittämisen ja kannattavan jätteenkäsittelyn jatkamiselle. Käyttöpäällikkö Mika Helkearo Loppusijoitus Kompostointi REF-tuotanto Yhdyskuntatekniikka Murskauspalvelut Viestintäpäällikkö Pasi Kaskinen Tiedotus Neuvonta Markkinointi Suhdetoiminta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Yhtiökokous Edustaja jokaisesta osakaskunnasta Hallitus 11 edustajaa Toimitusjohtaja Immo Sundholm Palvelu- ja ympäristöpäällikkö Anne Sjöberg Tilastot, rekisterit, raportointi Vastaanotto Hyöty- ja biojätteet Vaaralliset jätteet Kierrätyspisteet Hallintopäällikkö Rainer Andersson Yleishallinto Henkilöstöhallinto Työturvallisuus (työsuojelupäällikkö) Kiinteistöt Talouspäällikkö Leena Kuusela Kirjanpito Laskutus Tilinpäätös Palkanlaskenta Laatupäällikkö Terhi Kaattari Toimintajärjestelmä 8 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

9 Monipuoliset palvelut Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:llä on kuusi jäteasemaa: Kiimassuo Forssa, Akaa, Sastamala, Loimaa, Somero ja Urjala. Lisäksi Yläneeltä ja Punkalaitumelta löytyvät yksityiset jäteasemat ja Oripäästä kunnan ylläpitämä vastaanottopaikka vaarallisille jätteille ja SE-romulle. Asemilla asiointi on helppoa. Jokaisella asemalla on asemanhoitaja, joka neuvoo kuorman purkupaikat ja antaa lajitteluohjeet. Jäteasemilla otetaan vastaan sekä kotitalouksien että yritysten jätteitä. KIERRÄTYSPISTEET Jäteasemien lisäksi LHJ ylläpitää yli 200 kierrätyspistettä. Kierrätyspisteisiin voi viedä lasia, metallia ja paperia. EKOTEKOPISTEET Vaarallisia jätteitä otetaan vastaan jäteasemien lisäksi myös ekotekopisteissä, joita on yhdeksän kappaletta yhtiön toimialueella. PAIKKAAVA JÄTTEENKERÄYS Liittyminen jätteenkuljetukseen koskee jokaista kiinteistöä ja jätteen tuottajaa. LHJ:n kotitalousjätteen paikkaava keräys palvelee niitä kiinteistöjä, joilla ei ole omaa sopimusta yksityisen jätteenkuljettajan kanssa. LHJ:n keräyksessä kiinteistölle toimitetaan oma jäteastia tai kiinteistö voi toimittaa jätteet itse suoraan jäteasemalle. EKOTEKOTEMPAUS Ekotekotempaus (aiemmin Ongelmajätetempaus) järjestetään vuosittain kevään ja syksyn aikana kaikissa LHJ:n omistajakunnissa. Kotitalouden ja maatilojen vaaralliset jätteet (aiemmin ongelmajätteet) otetaan vastaan maksutta. Vaarallisia jätteitä voi tuoda kotitalouksista myös pitkin vuotta suoraan jäteasemille. BIOJÄTEKERÄYS LHJ järjestää biojätekeräyksen Loimaata ja Sastamalaa lukuun ottamatta kaikissa LHJ:n toimialueen kunnissa. LHJ kilpailuttaa kuljetukset ja käsittelyn sekä vastaa keräykseen liittyvästä asiakaspalvelusta. 9 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

10 ENERGIAJÄTEKERÄYS Energiajätteen erilliskeräily toimii Forssan, Tammelan ja Jokioisten alueella. Keräys on suunnattu erityisesti taloyhtiöille ja julkishallinnolle. REF-LAITOKSEN TOIMINTA JA LOPPUTUOTTEEN MYYNTI VOIMALOILLE REF-laitos valmistaa REF I- ja REF III luokan polttoaineita. Raaka-aineita ovat energiajäte ja yhdyskuntajäte. Laitos tarjoaa myös murskaus- ja materiaalinkäsittelypalveluita. LASINKERÄYS Pääosa lasinkeräyksestä tehdään kierrätyspisteissä ja jäteasemilla. Erilliskeräys on saatavilla koko LHJ:n toimialueella. Se on suunnattu erityisesti julkishallinnon yksiköihin ja taloyhtiöille. PIENMETALLIKERÄYS Pääosa metallinkeräyksestä tapahtuu kierrätyspisteillä ja jäteasemilla. LHJ:n järjestämään pienmetallin erilliskeräykseen voi liittyä taloyhtiöt, julkishallinnon yksiköt ja vastaavat koko LHJ:n toimialueella. PÄRINÄPALVELU Pärinä noutopalvelun idea on ratkaista isojen jätteiden kuljetus ja hyödyntäminen. Pärinä tarjoaa mahdollisuuden jätteiden lajitteluun jo niiden syntypaikalla, esimerkiksi muuttojen ja suursiivousten tai remontoinnin ja rakentamisen yhteydessä. Syntypaikkalajittelu hyödyttää ympäristöä, kun kaikki mahdolliset jätejakeet ohjautuvat hyötykäyttöön. LOPPUSIJOITUS Hyötykäyttöön kelpaamaton kaatopaikkakelpoinen erityis- tai yhdyskuntajäte voidaan loppusijoittaa Forssan Kiimassuon loppusijoitusalueille. ÖLJYISTEN JÄTTEIDEN KÄSITTELY Kiimassuon Jätekeskuksessa otetaan vastaan öljyisiä vesiä ja öljyvahinkojätteitä. TOIMITUKSET HYÖTYKÄYTTÖÖN LHJ:n käsittelyistä syntyvät uusioraaka-aineet, kuten paperi, kartonki, metalli, lasi ja komposti (puutarhajätteet) toimitetaan teollisuuden raaka-aineeksi. NEUVONTA, KOULUTUS, TIEDOTUS JA TAPAHTUMAT Ajankohtaisista jäteasioista tiedottaminen, neuvonta sekä kouluttaminen ovat jätehuoltoyhtiön perustehtäviä. LHJ:lle mikään kysymys ei ole liian helppo tai vaikea. Jos emme osaa kertoa johonkin asiaan vastausta suoraan, otamme siitä selvää. Tilaisuuksia ja vierailukäyntejä järjestämme yhdessä esimerkiksi erilaisten yhdistysten ja ryhmien kanssa. MYYTÄVÄT OPASTEET JA TARRAT Lajitteluohje kertoo, mikä jäte kuuluu minnekin. Loimi-Hämeen Jätehuolto on julkaissut selkeät ja säänkestävät lajitteluohjekyltit. Kyltti voidaan myös räätälöidä taloyhtiön tarpeiden mukaan. Lajitteluohjetarra kertoo, mikä astia on tarkoitettu millekin jätejakeelle. Lisäksi tarra vielä muistuttaa, mitkä jätteet kuuluvat mihinkin jätejakeeseen. 10 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

11 LHJ Groupin yhteydessä toimivat yritykset tarjoavat korkeatasoisia kierrätysratkaisuja yrityksille, julkishallinnolle ja tuottajayhteistöille. Palvelut ovat tarjolla asiakkaille valtakunnallisesti ja kylmälaitteiden osalta myös kansainvälisesti. Cool Finland Oy on erikoistunut kierrättämään kylmälaitteita Suomessa ja Baltiassa. Yrityksen sisarlaitoksia toimii eri puolilla Eurooppaa. (LHJ 50%) Suomen Elektroniikkakäsittelyllä on vahvaa osaamista niin televisioiden ja monitorien kuin pienelektroniikankin käsittelyssä. Yritys pystyy tarjoamaan käsittelyratkaisun käytännössä kaikille sähköllä toimiville laitteille. (LHJ 100%) Suomen Tietoturva tuottaa LHJ Groupin tietoturvapalvelut. Asiakirjat, arkistot, elektroniikkalaitteet, sähköiset tallenteet, tuhottavat tuotantoerät, väärennetyt tuotteet ja vastaavat käsitellään hallitussa prosessissa tunnistamattomaan ja käyttökelvottomaan muotoon (LHJ 51%) Suomen Erityisjäte on erikoistunut käsittelemään ongelmajätteiksi luokiteltuja kiinteitä jätteitä, pilaantuneita maita ja käsiteltävyydeltään ongelmallisia voimakkaasti pilaantuneita maita. Yritys on aloittanut uusimpana toiminta-alueenaan jätevoimalaitosten kuonien käsittelyn vuonna (LHJ 51%) 11 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

12 LHJ ja yhteiskunta Jätehuolto on yhteiskunnallinen peruspalvelu, jonka pitää toimia aina. LHJ huolehtii jätehuollon palveluista nyt ja varautuu huolehtimaan jälkihoidosta myös kymmeniä vuosia toimintojen päättymisen jälkeen. LHJ osallistuu monin tavoin jätehuoltoon liittyvään valtakunnalliseen ja alueelliseen kehitystyöhön. Yhteistyöt tehdään jätelautakunnan, koulujen, yritysten ja valtakunnallisten järjestöjen kanssa. Henkilöstöstä huolehtiminen on oleellista ympäristötoimialalla. Siksi henkilöstön hyvinvointiin ja koulutukseen panostetaan järjestelmällisesti. LHJ osallistuu monin tavoin ympäristökasvatustyöhön ja kestävää kehitystä tukevaan toimintaan. Erityisesti ympäristökasvatus yhteistyössä koulujen kanssa on ollut tärkeää. NEUVONTA JA TIEDOTUS LHJ:n ulkoisen viestinnän tavoitteena on vaikuttaa alueella lajittelun paranemiseen ja jätehuollon toimivuuteen. Keinoja ovat neuvonta, tiedottaminen ja ympäristökasvatus. TUIKKUJAHTI LHJ osallistui joulukuussa 2013 käynnistyneeseen valtakunnalliseen tuikkujahtitempaukseen ensimmäistä kertaa. Jahdissa esi- ja peruskoulut kisaavat luokittain alumiinisten tuikkukuorien keräämisessä. Luokat, jotka keräsivät eniten tuikkukuoria oppilasmäärään suhteutettuna voittivat palkintoja. Tempaus aktivoi LHJ:n alueella kaikkiaan 76 luokkaa ja lähes oppilasta melkein jokaisesta toimialueen kunnasta. Ensimmäisen vuoden saalis oli huima tuikkukuorta. Tapahtuma poiki samalla myös muuta ympäristökasvatusyhteistyötä koulujen kanssa. JÄTTEEN SYNNYN VÄHENTÄMISEN VIIKKO LHJ oli mukana Euroopan jätteen vähentämisen viikolla. HAMKin opiskelijoiden ideoima kierrätysolohuone herätteli ihmisten ajatuksia Forssan ja Loimaan kauppakeskuksissa. Idea valikoitui edustamaan Suomea European Waste Awards kilpailussa. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n henkilöstön tunnusluvut Henkilöstö yhteensä 37 40, Naisten osuus, % Miesten osuus, % Henkilöstön keski-ikä 43, Vakituisten työsuhteiden osuus, % Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus, % Työtapaturmien lukumäärä Sairaspoissaolojen suhteellinen osuus kokonaistyöajasta, % 3,9 3,5 4,1 5,1 4,0 Työterveys, /hlö Vapaa-ajantoiminta, /hlö Koulutus, /hlö Koulutuspäiviä/hlö 3,1 3,2 3,2 4 3,4 Työsuhteen keskim. pituus (vuosia) 7,3 7,8 8,6 8,7 8,8 12 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 YHTEISKUNTA

13 Forssan Citymarket jätteen synnyn vähentämisen-viikon maanantailta. Kampanjoimme jätteen synnyn vähentämisen puolesta myös Loimaan Prismassa tiistaina. 13 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 YHTEISKUNTA

14 LHJ:n talous vahvistui Yhtiön taloudellinen tulos ,66 oli alentuneista jätemääristä huolimatta hieman edellisvuotta parempi. Hyvä tulos saavutettiin erityisesti tytäryritysten maksamilla edellisvuotta paremmilla osingoilla. Kunnan vastuulla olevan perusjätehuollon tulos jäi edellisvuodesta. LHJ ei yhtiöjärjestyksen mukaan jaa osinkoa vaan tilikauden tulos käytetään investointeihin ja kaatopaikan sulkemistoimenpiteisiin. Yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat tilikauden lopussa erinomaisella tasolla. Lakisääteisen ja markkinaehtoisen toiminnan erittely 2013 Perusmaksun kertymä ja käyttö 2013 Perusmaksutuotot ,40 Palvelu- ja myyntituotot ,82 Tuotot yhteensä , Lakisääteinen Markkinaehtoinen Yhteensä toiminta toiminta Liiketoiminnan tuotot , , ,04 Rahoitustuotot , , ,35 Kulut yhteensä: ,46 Jätemaksun kertymä ja käyttö 2013 Jätemaksujen kertymä , Jätemaksujen käyttö yhteensä: , Tuotot yhteensä , , , Liiketoiminnan kulut , , ,17 Rahoituskulut , , ,95 Kulut yhteensä , , , Toiminnan tulos , , ,27 Jätelautakunta Neuvonta ja tiedotus Vaaralliset jätteet Asiakasrekisteri ja laskutus Jätehuollon kehittäminen Kierrätyspisteet Ulkopuoliset palvelut Poistot Jätevero Yleis- ja hallintokulut Henkilöstökulut Toimitila- ja irtaimistokulut Jälkihoitovaraus Muut liiketoiminnan kulut 14 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 TALOUS

15 LHJ:n tase LHJ:n tuloslaskelmat Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Tuloverot Tilikauden voitto VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Muut saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 TALOUS

16 Materiaali- ja energiahyödyntäminen Talteen saadut jätteet voidaan hyödyntää joko materiaalina tai energiana. Jätteen energiahyötykäytön lisääminen Suomessa ei tarkoita sitä, että kierrättämisestä oltaisiin luopumassa. Itse asiassa jäteasetus edellyttää Suomelta erityisesti materiaalihyötykäytön lisäämistä. Lainsäädäntöön kirjattu jätehierarkia edellyttää ensisijaisesti vähentämään jätteen syntymistä ja toissijaisesti etsimään jätteelle sopivaa uudelleenkäyttö- tai kierrätyskanavaa. Energiahyötykäyttö on vaihtoehto vain sellaisille jätteille, joille ei ole sopivaa tai kustannuksiltaan tai ympäristövaikutuksiltaan järkevää kierrätyskanavaa. LHJ on rakentanut omalle toimialueelleen kattavan kierrätyspisteiden verkoston, jota tuottajayhteistöjen ja muiden organisaatioiden keräyspaikat täydentävät mm. kartongin ja vaatteiden osalta. Näiden kautta saadaan talteen merkittäviä materiaalivirtoja. Tavoitteena on kierrättää Suomessa puolet yhdyskuntajätteestä materiaalina ja vajaa puolet energiana. LHJ:n toimialueella kotitalousjätteen sijoittaminen kaatopaikoille loppuu vuonna MATERIAALIHYÖDYNTÄMINEN LHJ:SSÄ >> Kierrätyspisteissä kerätään materiaalihyötykäyttöön toimitettavia jätteitä: lasia, metallia ja paperia >> Jäteasemat ja noutopalvelu Pärinä antavat erittäin laajat mahdollisuudet asukkaille lajitella hyötykäyttöön edellä mainittujen lisäksi monia muita jätelajeja kuten kartonkia, sähkölaitteita, isot metalliromut, vaarallisen jätteen ja puutarhajätteet >> Erilliskeräys mahdollistaa esimerkiksi taloyhtiöille biojätteen sekä metallin ja lasinkeräyksen >> Käsittelytoiminnan tuloksena syntyy materiaalina hyödynnettäviä jakeita kuten rautaa ja alumiinia sekä kierrätyspolttoainetta >> LHJ Groupin yrityksissä muun muassa sähkö- ja elektroniikkaromu voidaan hyödyntää yli 90 prosenttisesti materiaalina 16 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 YMPÄRISTÖ

17 Jätehuoltojärjestelmä Vaarallinen jäte Paperi KIERRÄTYSPISTEET Metalli Lasi Biojäte Tietosuoja Elektroniikka Energiajäte Sekajäte sähkö/lämpö Jätevoimala EU-tasoinen kaatopaikka REF-laitos Rejekti sähkö/lämpö Kaukolämpöä Uusioraaka-aineita ja valmiita tuotteita Kompostituote Biokaasu Uusioraaka-aineita Kompostituote Pintarakenteet jätekeskuksessa Kierrätyspolttoaine Voimalaitos 17 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 YMPÄRISTÖ

18 1. Jätteen vastaanotto 2. LHJ Group toimisto 3. Pientuoja-alue 4. REF-laitos 5. Suomen Elektroniikkakäsittely Oy 6. Cool Finland Oy, kylmälaitteiden käsittely 7. Öljyisten vesien keräysallas 8. Täyttöalue 9. LHJ puutarhajätteen kompostointi 10. Forssan Ympäristöurakointi, asfaltointiasema 11. Suomen Erityisjäte Oy, tavanomainen pilaantunut maa 12. Suomen Erityisjäte Oy, toimisto ja itäkenttä 13. Suomen Erityisjäte Oy, vaaralliset pilaantuneet maat 14. Vapo Oy Forssa, kaukolämpövoimala 15. Envor Group Oy, toimisto 16. Envor Biotech Oy, biokaasuvoimala 17. Envor Biotech Oy, kompostointilaitos 18. Envor Recycling Oy 19. Envor Processing Oy 20. Ekoport Oy 21. Forssan Ympäristöurakointi, lietekomp Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 YMPÄRISTÖ

19 Sekajätteen ja energiajätteen hyödyntäminen energiana Kotitalouksissa syntyvästä kierrätykseen kelpaamattomasta jätteestä voidaan hyödyntää vielä energiasisältö. Loimi-Hämeen Jätehuollon alueelta kerättävää kotitalouksien ja julkishallinnon sekajätettä ryhdyttiin toimittamaan Ekokemin Riihimäen voimalaitokseen vuonna Laitoksessa poltetaan käsittelemätöntä sekajätettä, joka tuottaa kaukolämpöä lähialueelle ja sähköä valtakunnan verkkoon. Vuonna 2013 toimituksia tehtiin ensimmäinen täysi vuosi ja määrä nousi noin tonniin. Näin LHJ pystyi merkittävästi vähentämään kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää. Vuoden 2015 alusta jätetoimitusten määrää kasvatetaan niin, että kaatopaikkasijoitus yhdyskuntajätteiden osalta loppuu. Jäte korvaa energiantuotannossa fossiilisia polttoaineita ja vähentää näin ollen omalta osaltaan energiantuotannon kasvihuonepäästöjä. LHJ:n alueella on mahdollista erotella ja kerätä jätettä energiajätteenä. Energiajätettä kerätään LHJ:n alueella Forssan, Jokioisten ja Tammelan kunnissa erilliskeräyksellä ja kaikilla jäteasemilla otetaan vastaan kotitalouden, julkishallinnon ja yritysten energiajätettä pienkuormina ja Kiimassuolla isoina kuorma-autokuormina. Pärinäpalvelu noutaa energiajätettä tilauksesta. Kaikki erikseen kerätty energiajäte hyödynnetään. LHJ:n keräämä energiajäte käsitellään LHJ:n energiahyödyntämisen käytännöt: Sekajäte Energiajäte > > LHJ LHJ:n REF-laitos Kompostituote > Jätteen siirtokuormaus > > Metalliteollisuus Kierrätyspolttoaine Rejekti > > Forssan REF-laitoksella kierrätyspolttoaineeksi. Laitoksella energiajätteestä erotellaan metallit ja mahdollisesti joukossa oleva palamaton aines sekä biohajoava hienoaines. Jäte murskataan tämän jälkeen vielä sopivaan palakokoon. Valmis kierrätyspolttoaine kuljetetaan voimalaitokseen, jossa tuotetaan lämpöä ja sähköä. Vuonna 2013 REF-polttoainetta toimitettiin pääasiassa Lahteen Lahti Energian kaasutusvoimalaitokseen. Myös UPM:n Rauman voimalaitokseen toimitettiin polttoainetta. Ekokemin jätevoimala Lahti Energian kaasutusvoimalaitos > > Sähkö/lämpö Sähkö/lämpö 19 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 YMPÄRISTÖ

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb Vuosikertomus 2009 Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) 352 344 299 278 Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6

Lisätiedot

R o u s k i s O y V u o s i k a t s a u s 2 0 1 0

R o u s k i s O y V u o s i k a t s a u s 2 0 1 0 Rouskis Oy 2 SISÄLTÖ 1 ROUSKIS OY 3 1.1 Johtajan katsaus 3 1.2 Työ kuntalaisten jätehuollon järjestäjänä 5 1.3 Johtaminen ja hallinto 5 1.4 Perustietoa yhtiöstä 7 1.5 Kehityshankkeet 9 2 PALVELUT JA TUOTTEET

Lisätiedot

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa.

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa. 39 000 t jätettä 600 000 tyhjennystä 175 000 asiakaskontaktia 30 000 keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 16 kuntaa 210 ekopistettä 3. Toiminta-ajatuksemme ja visiomme

Lisätiedot

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 V u o s i k e r t o m u s 2013 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ VUOSIKERTOMUS 26 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tunnusluvut 26 TALOUS Tunnusluku/euroa Johdettu tunnusluku Liikevaihto 5 24 41 Investoinnit yhteensä 84 685,62 euroa/asukas

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS:

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS: VUOSIKERTOMUS 2007 SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT 2008 Sisällysluettelo ja yhteystiedot 2 1. Kuvaus yhtiöstä 3 1.1 Toimitusjohtajan katsaus 3 1.2 Strategiatyö 4 1.3 Johtaminen, hallinto 4 1.4 Perustietoa yhtiöstä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu Vuosikertomus Jätekukko Oy (31.12.) perustettu vuonna 2001 18 osakaskuntaa liikevaihto 17 milj. euroa asukasmäärä 209 000 asiakasmäärä 74 100 jäteastiatyhjennyksiä 1,6 milj./vuosi, 6 400/pvä Vesanto Maaninka

Lisätiedot

Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti.

Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. 4 PUHAS OY 2012

Lisätiedot

1 Vuosi 2012 lyhyesti

1 Vuosi 2012 lyhyesti V u o s i k e r t o m u s 2012 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011 Keskeisimmät vuosikertomuksessa esiintyvät termit Termi Aluekeräyspiste Biojäte Ekopiste Ekotori (Mikkelin Ekotori) Energiahyötykäyttö Hyötyjätepiste Jätekeskus (Metsä-Sairilan jätekeskus) Kunnan järjestämä

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys 2 SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla s.7 4 Jätteiden keräys s.8 5 Jätteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus s.10 6 Ympäristöhaittojen ehkäisy

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 1

Vuosikertomus 2012 1 Vuosikertomus 2012 1 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Yleistä perustettu 2001, aloitti toimintansa 2002 9 jäsenkuntaa: hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, paltamo, puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi

Lisätiedot

JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia

JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia Teemme jätteestä historiaa EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski Ilmastonmuutos Energia SisällysluettelO Lukijalle...3 vuoden 2008 tapahtumia...4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2012 Kauhava Lapua Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15 60760 Pojanluoma, Ilmajoki (06) 421 4900 www.etappi.com Kurikka Ilmajoki Jalasjärvi Seinäjoki Kuortane Alavus Töysä

Lisätiedot

Raaka-ainetta ja energiaa VUOSIKERTOMUS 2012

Raaka-ainetta ja energiaa VUOSIKERTOMUS 2012 Raaka-ainetta ja energiaa VUOSIKERTOMUS 2012 vuosikertomus Uuden jätelain soveltaminen alkoi kitkatta Uusi jätelaki astui voimaan 1.5.2012. Uuden lain soveltamiseen valmistauduttiin huolella. Valmistelu

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Tunnuslukuja Tavoitteet Hoitaa Kainuun kunnille lakisääteisesti kuuluvia jätehuollon palveluja ja viranomaistehtäviä. Perustettu 2001 9 jäsenkuntaa:

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

tehdään jätteestä arvokasta

tehdään jätteestä arvokasta tehdään jätteestä arvokasta yhteiskuntavastuuraportti 2013 sisältö Resurssitehokkuutta parantamalla Ekokem rakentaa omalta osaltaan kestävään kehitykseen perustuvaa kierrätysyhteiskuntaa. timo PieKKari

Lisätiedot

Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat

Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat 2 Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat myös Sirpa, Henrika, Harri ja Katja, joiden innostavat

Lisätiedot

Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-,

Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-, VUOSIKERTOMUS 2008 Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-, käsittely- ja neuvontatehtäviä. Yhtiön osakkaita vuonna 2009 ovat seudun 14 kuntaa: Aura, Kaarina,

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 Tutkimus& kehitys YHDEKSÄS YHTEIS KUNTA VASTUURAPORTTIMME, OLE HYVÄ! Yhteiskuntavastuuraportti on osa Eko toiminnot. Yhtiöiden palvelut kuvataan lyhyesti sivuilla 2 5 ja

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA Kartoitus ja arviointi alueen sairaaloiden jätehuollosta Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa,

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tavoitteita. Vuosikertomus 2014

Tietoa, taitoa ja tavoitteita. Vuosikertomus 2014 Tietoa, taitoa ja tavoitteita Vuosikertomus 2014 6Henkilöstö 8Asiakaspalvelu Sisällys 3 Kymenlaakson Jäte Oy 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat 2014 6 Henkilöstö 8 Asiakaspalvelu 10 Jätteenkuljetukset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2005 TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N VUOSIKERTOMUS 2005

VUOSIKERTOMUS 2005 TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N VUOSIKERTOMUS 2005 VUOSIKERTOMUS 25 1 SISÄLTÖ YHTIÖ JA JOHTAMINEN... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Strateginen johtaminen... 4 Perustietoa yhtiöstä... 5 Hallinto ja talous pähkinänkuoressa... 6 JÄTTEIDEN KERÄYS JA KULJETUS...

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 2

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 2 VUOSIKERTOMUS 2012 2 Vuosikertomus 2012 Vanha merikotka Hallavaarassa 2010, Markku Rantala. SATAKIERTO VUOSIKERTOMUS 2012 sisällys Hallituksen katsaus Vastuuntuntoinen toimija 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta Omistajaohjauksessa huomioon otettavia asioita Helsinki 2006 ISBN 952-213-125-3 (pdf) ISBN 952-213-141-5 (painettu) Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo

Lisätiedot