Sisällys ESIPUHE...3 JOHDANTO...4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys ESIPUHE...3 JOHDANTO...4"

Transkriptio

1 Sisällys ESIPUHE...3 JOHDANTO KURSSIN TAVOITTEET JA ARVIOINTI 1.1 Yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteet Prosessikuvaus yhteisten tavoitteiden asettamisesta Opiskelun arviointi Itsenäinen opiskelu EUROOPPALAINEN IDENTITEETTI JA ARVOT 2.1 Euroopan hiili- ja teräsyhteisöstä Euroopan unioniin Eurooppalaisen identiteetin määrittelyä Perusoikeusasiakirja eurooppalaisen identiteetin rakentajana Eurooppalaisen identiteetin haasteita Lissabonin sopimus ja eurooppalaiset arvot VAIKUTTAMINEN JA VALLANKÄYTTÖ EUROOPAN UNIONISSA 3.1 Euroopan unioni ja sen toiminta Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmä SUOMALAISET EU-PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTELMÄSSÄ 4.1 Suomi Euroopan unionin jäseneksi Tasavallan presidentin, eduskunnan ja valtioneuvoston suhde Euroopan unioniin Suomalaiset EU-päätöksentekojärjestelmässä Suomen edustajat Euroopan parlamentissa Suomalaisia Euroopan unionissa Sinä ja Euroopan unioni LUKION EU-KURSSIN OPETTAJAN OPAS 1

2 5. OPISKELU JA TYÖSKENTELY EUROOPAN UNIONIN ALUEELLA 5.1 Nuoret Euroopan unionissa Nuoret ja opiskelu Työnteko Euroopan unionin alueella ALUEITTEN UNIONI KANSALAISTEN NÄKÖKULMASTA 6.1 Monimuotoinen Eurooppa Eurooppalaisen aluepolitiikan lähtökohtia Alueiden komitea EUROOPAN UNIONIN HAASTEET 7.1 Euroopan unionin laajeneminen Jäsenyysehdot Laajentuminen tulevaisuudessa Suomi tukee unionin laajentumista EUROOPAN UNIONIN TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA 8.1 Sopimuksia turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan taustatekijöitä Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa käytännössä EUROOPAN UNIONI JA GLOBAALIT JÄRJESTELMÄT 9.1 Suhteet Yhdysvaltoihin Suhteet Venäjään, Itä-Eurooppaan ja Keski-Aasiaan Euroopan unionin naapuruuspolitiikka Ulkomaankauppa Kehitysyhteistyö Euroopan unioni avunantajana LUKION EU-KURSSIN OPETTAJAN OPAS 2

3 3.2 Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmä Euroopan parlamentti EU:n kansanedustuslaitos, edustaa suoraan EU:n kansalaisia unionin päätöksenteossa Valitaan suorilla vaaleilla viiden vuoden välein. Seuraavat vaalit kesäkuussa Kesällä 2009 parlamenttiin valittiin 736 jäsentä 27 maasta. Suomesta valittiin13 edustajaa vuonna Parlamentin tehtävä on mm. hyväksyä yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa unionin lainsäädäntö ja päättää unionin varainkäytöstä. Parlamentaarikot eivät ole järjestäytyneet ryhmiin kansallisuuden vaan poliittisen suuntauksen mukaan. Parlamentissa on 20 pysyvää valiokuntaa, jotka valmistelevat asioita täysistunnolle omalta alaltaan. Euroopan unionin neuvosto EU:n neuvosto edustaa unionin jäsenvaltioita. Eurooppa-neuvosto koostuu unionin valtionja hallitusten päämiehistä. Se antaa unionille poliittiset suuntaviivat. Lissabonin sopimuksella Eurooppa-neuvostosta tulisi pysyvä toimielin. Euroopan unionin neuvosto, eli ministerineuvosto koostuu kunkin jäsenvaltion toimivaltaisesta ministeristä. Ministerineuvosto kokoontuu yhdeksässä eri kokoonpanossa. Ministerineuvosto on unionin tärkein päätöksentekoelin. Se päättää myös sellaisista EUlaeista, joista parlamentti ei päätä. Lisäksi se päättää EU:n ulkopolitiikasta. Jäsenmaat vuorottelevat puolivuotiskausittain neuvoston puheenjohtajana. Suomi oli neuvoston puheenjohtajamaa vuonna 1999 ja Euroopan komissio Koostuu (Lissabonin sopimuksen mukaan) 27 jäsenmaiden nimeämästä itsenäisestä komissaarista, jotka valitaan viisivuotiskaudeksi. Komission tulee nauttia Euroopan parlamentin luottamusta. Komissio tekee aloitteita ja ehdotuksia unionin lainsäädännöksi, talousarvioksi ja muiksi toimiksi sekä vastaa päätösten toimeenpanosta. Se myös valvoo, että jäsenvaltiot noudattavat säädettyjä EU-lakeja. Komissiolla on apunaan laaja virkamieskunta. EU:n tuomioistuin koostuu 27 tuomarista. MATERIAALIVINKKI OPETTAJILLE: Euroopan parlamentin monikielinen netti-tv www. europarltv.eu välittää lähetyksiä Euroopan parlamentista. Kanava kertoo yli 20 kielellä politiikan toimijoista, päätöksistä ja niiden taustoista. Jotkut ohjelmista ovat dubattuja, toiset tekstitettyjä. LUKION EU-KURSSIN OPETTAJAN OPAS 27

4 NETTITEHTÄVÄ Ottakaa tarkemmin selvää siitä, mitä tehtäviä ja vastuualueita kaavioissa mainituilla toimijoilla on! Voitte halutessanne käyttää tutustuessanne esimerkiksi Euroopan parlamenttiin sivustoa: sekä sen toimivaltaa käsittelevään sivustoon: Vastaavanlaisia sivustoja löydätte helposti myös muiden toimielinten osalta. Käykää tutustumassa sivustolla Euroopan parlamentin suurimpiin poliittisiin ryhmiin. Mitä ne ovat? Mitkä poliittiset ryhmät ja missä määrin ne muistuttavat suomalaisia puolueita? Mitä eroja löydätte? Mitä asioita Euroopan parlamentin 20 valiokuntaa käsittelevät? Miksi valiokuntia tarvitaan? Katsokaa sivustolta ja siellä linkistä Näin Euroopan unioni toimii ja Kansalaisen opas EU:n toimielimiin miten Euroopan unionin eri toimieläimet palvelevat kansalaisiaan? Voitte halutessanne käyttää muitakin sivustoja hyödyksenne. Pohtikaa yhdessä sitä, miten Euroopan eri toimielimet vaikuttavat teidän arkipäiväänne? Tutustu sivustoon 12 oppituntia Euroopasta. Voitte tutustua tarkemmin esimerkiksi seuraaviin kokonaisuuksiin: Euroopan unioni - miksi? Laajentuminen ja naapuruuspolitiikka Miten Euroopan unioni toimii? Mitä Euroopan unioni tekee? Kansalaisten Eurooppa Käykää sivustolla tutustumassa ajankohtaisiin asioihin. Ovatko ne samoja asioita, joita on viime päivien aikana uutisoitu myös Suomessa? Valitkaa yksi ajankohtainen uutinen, johon tutustutte paremmin ja keskustelkaa siitä yhdessä. Sivustolla on mahdollisuus tutustua pelaamalla Euroopan unionin jäsenmaihin, niiden historiaan, tunnetuimpiin rakennuksiin, matkailukohteisiin ja moniin muihin kiinnostaviin asioihin. Osa sivustolla olevista peleistä soveltuu esimerkiksi Euroopan unionia käsittelevien tietojen kertaamiseen. YO-TEHTÄVÄ Katso kevään 2007 yotehtävä tehtäväkohdasta 8 sivustolta www2.hs.fi/extrat/kotimaa/yo07kevat/kysymykset/2103/yhteiskuntaoppi.pdf Sivuston avulla voitte tarkemmin pohtia yhdessä opiskelijoiden kanssa sitä, miten Euroopan unioni palvelee nuoria kansalaisia heidän halutessaan opiskelemaan, työhön tai eri vapaaehtois- tai vaihto-ohjelmiin muissa Euroopan unionin jäsenmaissa. MATERIAALIVINKKEJÄ OPETTAJALLE: Seuraavassa on Opettaja TV:n sivustoilla olevia videotallenteita. Voit halutessasi hyödyntää myös sivustolla olevaa valmista verkkomateriaalia. Huomioi, että Opettaja TV:n sivustojen hyödyntäminen edellyttää käyttäjätunnuksen hankkimista. Euroopan unionin uusi perustuslaki on yhä edelleenkin valtioiden välinen sopimus, mutta sillä on myös vahvasti symbolinen merkitys: Puhutaan perustuslaillisesta sopimuksesta, jolla viitataan kansalaisten oikeuksiin. Katso lisää sivustolta artikkeli?id=2247 Euroopan komissio koostuu virkamieskunnasta. Komissiolla ei ole suoraa kytkentää kansalaisiin. Vuorovaikutus tapahtuu pitkälti järjestöjen ja muiden edunvalvontatahojen kautta. Katso lisää sivustolta artikkeli?id=2228 Kansalaiset voivat vaikuttaa Euroopan unionissa kansalaistoiminnan ja median kautta sekä äänestämällä. Vaikutuskanavat ovat EU-parlamenttivaalien myötä lisääntyneet. Katso lisää sivustolta artikkeli?id=1189 Euroopan unionin oikeusasiamies on hallinnon valvoja, jonka tehtävänä on katsoa, ettei unionissa tehdä hallinnollisia rikkomuksia. Katso lisää sivustolta artikkeli?id=585 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin valvoo unionin oikeutta ja sen soveltamista. Katso lisää sivustolta artikkeli?id=499 Euroopan parlamentilla on todellisuudessa enemmän valtaa kun ihmiset Suomessa luulevat. Katso lisää sivustolta fi/artikkeli?id=448 Lakiehdotukset valmistelevalla Euroopan komissiolla on velvoite olla vuorovaikutuksessa kansalaisjärjestöjen kanssa. Vuorovaikutus on ollut perinteisesti vilkasta, mutta nyt velvoite on kirjattu uuteen perustuslailliseen sopimukseen. Tämä turvaa kansalaisten vaikutusmahdollisuudet. Katso lisää sivustolta LUKION EU-KURSSIN OPETTAJAN OPAS 28

5 4. SUOMALAISET EU-PÄÄTÖKSENTEKO- JÄRJESTELMÄSSÄ 4.1 Suomi Euroopan unionin jäseneksi Tasavallan presidentin, eduskunnan ja valtioneuvoston...32 suhde Euroopan unioniin 4.3 Suomalaiset EU-päätöksentekojärjestelmässä Suomen edustajat Euroopan parlamentissa Suomalaisia Euroopan unionissa Sinä ja Euroopan unioni...40 LUKION EU-KURSSIN OPETTAJAN OPAS 29

6 Muistiinpanoja: LUKION EU-KURSSIN OPETTAJAN OPAS 30

7 4.3 Suomalaiset EU-päätöksentekojärjestelmässä Päävastuu EU-asioiden seurannasta, valmistelusta ja kannanotoista on yksittäisillä ministeriöillä. EU-asioiden yhteensovittamisen tarkoituksena on varmistaa, että Suomella on maan yleisiä EU-poliittisia linjauksia vastaava kanta kaikkiin vireillä oleviin asioihin eri käsittelyvaiheissa. Järjestelmään kuuluvat: ministeriöt, EU-ministerivaliokunta ja EU-asioiden komitea sekä sen asettamat EU-jaostot. Valtioneuvoston EU-sihteeristö toimii ministerivaliokunnan ja EU-asioiden komitean sihteeristönä. Myös Suomen EU-edustusto Brysselissä osallistuu valmisteluun. Ministeriöt EU-ministerivaliokunta EU-asioiden komitea EU-jaostot Valtioneuvoston EU-sihteeristö Suomen EU-edustusto Brysselissä EU-ministerivaliokunta kokoontuu viikoittain käsittelemään merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Valiokunnassa sovitaan Suomen toimintalinjat neuvoston kokouksiin. Ministerivaliokuntaa johtaa pääministeri. Ahvenanmaan maakuntahallituksen puheenjohtajalla on oikeus tulla kuulluksi ministerivaliokunnassa silloin, kun asia kuuluu Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan tai on muutoin maakunnalle erityisen tärkeä. EU-asioiden komitea on neuvoa-antava ja sovitteleva elin. Komitea käsittelee laajakantoisia ja useita ministeriöitä koskevia EU-asioita sekä asioita, joista ei ole päästy yksimielisyyteen. Lisäksi komitea käsittelee tuomioistuin- ja valvonta-asioita sekä nimittää EU:n toimielimiin lähetettävät kansalliset asiantuntijat. Komiteassa ovat edustettuina ministeriöt, valtioneuvoston kanslia, tasavallan presidentin kanslia, oikeuskanslerin virasto, Suomen Pankki ja Ahvenanmaan maakuntahallitus. Ministeriöiden edustajina ovat yleensä kansliapäälliköt, joille kullekin on nimetty varajäsen. Komitean puheenjohtajana toimii valtioneuvoston EU-sihteeristön päällikkö, joka on EU-asioiden valtiosihteeri. EU-asioiden komitea on asettanut 40 sektorikohtaista valmistelujaostoa. EU-jaostoissa puheenjohtaja ja sihteeri ovat yleensä ministeriöstä. Keskeisiä jaostoja ovat budjettijaosto ja oikeudellisten kysymysten jaosto. Jaostot voivat kokoontua suppeassa tai laajassa kokoonpanossa. Suppeaan kokoonpanoon kuuluu ministeriöiden virkamiesten lisäksi muiden ministeriöiden ja keskusvirastojen edustajia. Laajaan jaostoon kuuluu myös etujärjestöjen ja muiden intressitahojen edustajia. Kussakin jaostossa on edustaja valtioneuvoston EU-sihteeristöstä ja Ahvenanmaan maakuntahallituksesta. EU-asioiden sihteeristö vastaa EU-asioiden yhteensovituksesta ja toimii ministerivaliokunnan sihteeristönä sekä EU-asioiden komitean puheenjohtajana ja sihteeristönä. Lisäksi EU-sihteeristö on edustettuna kaikissa valmistelujaostoissa. Sihteeristön tehtäviin kuuluvat lisäksi Eurooppaneuvoston kokousten valmistelu, EU:n yleiseen LUKION EU-KURSSIN OPETTAJAN OPAS 35

8 kehittämiseen ja institutionaalisiin kysymyksiin liittyvät tehtävät, toimintaohjeiden välitys EUedustustolle yhdessä ministeriöiden kanssa sekä sellaiset EU-asiat, jotka eivät kuulu muulle ministeriölle. Lisäksi sihteeristön vastuulla on tiedonkulku EU-edustuston ja kansallisten viranomaisten välillä sekä osallistuminen valtioneuvoston EU-koulutukseen, tiedotukseen ja asiakirjojen hallinnointiin. Lähde: aspx?nodeid=35753 luettu ja tarkistettu Suomen edustajat Euroopan parlamentissa ( ) Euroopan parlamentin jäsenet valitaan viiden vuoden välein suhteellisilla vaaleilla. Vaalit ovat yleiset ja välittömät, mutta vaalitapa vaihtelee jäsenvaltioittain. Jäsenet ovat edustajantoimessaan itsenäiset: heitä eivät sido mitkään ohjeet, eivätkä he saa ottaa vastaan sitovia toimintaohjeita. Vaalikaudella Euroopan parlamentissa on 736 jäsentä 27 jäsenvaltiosta. Jos Lissabonin sopimus tulee voimaan, kasvaa jäsenmäärä 751:een. Jäsenvaltion edustajien määrä riippuu asukasmäärästä. Kullakin jäsenvaltiolla on väkilukuun suhteutettu määrä edustajanpaikkoja. Suomella on tällä hetkellä 13 edustajaa Euroopan parlamentissa. Europarlamentaarikot eivät järjestäydy maittain vaan poliittisten kantojen mukaan valtioiden rajat ylittäviksi poliittisiksi ryhmiksi. Seuraavassa taulukot edustajien määristä jäsenvaltioittain Nizzan sopimuksen mukaan sekä parlamentin poliittiset ryhmät, niiden koko ja suomalaisedustajien määrä (suluissa) lokakuussa Maa Edustajien määrä Euroopan parlamentissa Saksa 99 Ranska, Italia, Yhdistynyt kuningaskunta 72 Espanja, Puola 50 Romania 33 Alankomaat 25 Belgia, Tšekki, Kreikka, Unkari, Portugali 22 Ruotsi 18 Itävalta, Bulgaria 17 Tanska, Slovakia, Suomi 13 Irlanti, Liettua 12 Latvia, Slovenia 8 Kypros, Viro 6 Luxemburg 6 Malta 5 Tilanne lokakuu LUKION EU-KURSSIN OPETTAJAN OPAS 36

9 Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) (4) Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä (2) Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - 84 (4) Vihreät/ Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - 55 (2) Euroopan konservatiivit ja reformistit - 54 Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/ Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - 35 Vapaa ja demokraattinen Eurooppa - 32 (1) NETTITEHTÄVÄ Valitkaa sivustolla: olevalta kartalta jokin Euroopan unionin jäsenmaa, jonka edustajista haluatte lisätietoja. LUKION EU-KURSSIN OPETTAJAN OPAS 37

10 Vaalikaudelle Suomesta valittiin seuraavat 13 edustajaa europarlamenttiin: Sari Essayah (krist.), Carl Haglund (rkp) Satu Hassi (vihr.) Heidi Hautala (vihr.) Ville Itälä (kok.) Anneli Jäätteenmäki (kesk.) Liisa Jaakonsaari (spd) Eija-Riitta Korhola (kok.) Riikka Manner (kesk.)) Sirpa Pietikäinen (kok.) Mitro Repo (sdp/ sit.) Timo Soini (ps) Hannu Takkula (kesk.). NETTITEHTÄVÄ Sivustolta do?country=fi&language=fi löydät Suomen 13 Euroopan parlamentin edustajan nimet, yhteystiedot sekä poliittisen ryhmän, johon he kuuluvat. Tutustukaa yhteen edustajaan sekä siihen, mihin valiokuntaan tai valiokuntiin hän kuuluu. Sivuston avulla pääsette seuraamaan myös kyseisen edustajan työskentelyä Euroopan parlamentissa. Mistä asiasta kyseinen edustaja on jättänyt kysymyksen viimeisimmäksi? Vertailkaa yhdessä eri Euroopan parlamentin edustajien tekemien kysymysten aihepiirejä. Käykää eduskunnan sivujen kautta katsomassa vastaavatko edustajien kysymykset aiheita, joita on käsitelty tai joista keskusteltu eduskunnassa. Ajankohtaisia EU-asioita eduskunnassa pääset seuraamaan osoitteesta: euasiat/index.htx MATERIAALIVINKKI OPETTAJILLE: Seuraavassa on Opettaja TV:n sivustolla oleva videotallenne. Voit halutessasi hyödyntää myös sivustolla olevaa valmista verkkomateriaalia. Sivustojen hyödyntäminen edellyttää käyttäjätunnuksen hankkimista. Katso lisää aiheesta Yksilöllä on mahdollisuus vaikuttaa Euroopan parlamentin toimintaan suoraan edustajien kautta tai suomalaisten puolueiden kautta osoitteesta fi/artikkeli?id= LUKION EU-KURSSIN OPETTAJAN OPAS 38

11 4.5 Suomalaisia Euroopan unionissa Euroopan unionin palveluksessa työskentelee noin virkamiestä, joista noin tuhat on suomalaisia. Euroopan neuvostossa työskentelee noin virkamiestä eri maista, joista suomalaisia on noin 140. Komissiossa on arviolta virkamiestä, joista suomalaisia on noin 600. Komission näkyvin suomalainen on unionin laajentumiseen liittyvistä asioista vastaava komissaari Olli Rehn, jonka toimikausi kestää vuoteen Euroopan parlamentissa on tällä hetkellä 13 suomalaisten valitsemaa europarlamentaarikkoa. Kaiken kaikkiaan parlamentissa työskentelevistä henkilöstä suomalaisia on noin 155. EY-tuomioistuimessa ja ensimmäisen asteen tuomioistuimessa henkilöstöä on yhteensä noin 1 000, joista suomalaisia on noin 45. Tilintarkastustuomioistuimen 550 henkilöstä suomalaisia on noin 20, talous- ja sosiaalikomitean 500:sta noin 20 ja alueiden komitean 250:stä noin 15. NETTITEHTÄVÄ Vieraile suomalaisen komissaarin Olli Rehnin kotisivuilla osoitteessa: Tutustu hänen tehtäväkenttäänsä Euroopan unionin laajentumisasioista vastaavana komissaarina. Perustele väitettä, että komissaari Rehnin työkenttä on yksi keskeisimmistä Euroopan komission tehtäväalueista. Euroopan oikeusasiamies tutkii kanteluita hallinnollisista epäkohdista EU:n toimielimissä ja laitoksissa. Oikeusasiamies on täysin itsenäinen ja puolueeton. Euroopan oikeusasiamiehenä toimi vuoteen 2003 asti suomalainen Jakob Söderman. Tutustu sivuston kautta oikeusasiamiehen tehtäviin ja perustele väitettä, jonka mukaan Euroopan oikeusasiamiehen tehtäviin kuuluu palvella myös sinua Euroopan unionin kansalaisena. LUKION EU-KURSSIN OPETTAJAN OPAS 39

12 YO-TEHTÄVÄ Kevät 2005: Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Kevät 2006: Katso sivustolta www2.hs.fi/extrat/ kotimaa/yo06kevat/ kysymykset/2203/ yhteiskuntaoppi/ tehtävät 7. ja 8B, jotka liittyvät tämän kokonaisuuden aihealueisiin. Kevät 2008: Arvioi EUkansalaisuuden vaikutuksia suomalaisen kannalta. 4.6 Sinä ja Euroopan unioni Suomen kansalaisena olet myös EU-kansalainen ja voit liikkua ja oleskella vapaasti missä tahansa unionin alueella. Voit vaikuttaa unionin toimintaan äänestämällä tai asettumalla ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa. Sinulla on myös oikeus vedota unionin toimielimiin tullessasi väärin kohdelluksi. Sinulla on oikeus esittää parlamentille kysymyksiä ja antaa palautetta sekä saada erilaisia julkisia asiakirjoja. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 255 artiklassa määrätään, että Euroopan unionin kansalaisilla ja siellä asuvilla henkilöillä on oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission sisäisiin asiakirjoihin. Parlamentti on asettanut kansalaisten saataville asiakirjarekisterin, jonka avulla nämä voivat tutustua toimielimen laatimiin erilaisiin asiakirjoihin. Kyseinen palvelu on saatavilla osoitteesta: public/staticdisplay.do?language=fi&id=151 Löydät tietoa EU-kansalaisen oikeuksista ja mahdollisuuksista sekä neuvoja niiden hyödyntämisestä arkielämän tilanteissa osoitteesta: public/staticdisplay.do?language=fi&id=48 Kansalaisten postilaatikon välityksellä voit ottaa suoraan yhteyttä Euroopan parlamenttiin ja saada vastauksen kysymyksiisi. Postilaatikko on sähköinen palvelu, jossa kansalaiset voivat esittää Euroopan parlamentille kysymyksen, tietopyynnön tai ehdotuksen. Kysymysten ja pyyntöjen on liityttävä Euroopan unionin toimialoihin. Vastaus pyritään antamaan kohtuullisessa ajassa. Löydät palvelun osoitteesta: https://www.secure. europarl.europa.eu/parliament/public/citizens- Mail/secured/cmRequest.do?cmLanguage=fi Mikäli haluat vierailla Euroopan parlamentissa, se onnistuu seuraavalla tavalla: Tarjotakseen yleisölle mahdollisuuden tutustua toimintaansa Euroopan parlamentti ottaa vastaan yksittäisiä vierailijoita ja vierailijaryhmiä kolmessa toimipaikassaan Brysselissä, Strasbourgissa ja Luxemburgissa. Voit tulla kiertokäynnille parlamenttiin, seuraamaan sen täysistuntoa lehteriltä tai osallistumaan muuhun yleisölle avoimeen tapahtumaan. Yksittäisten vierailijoiden ei tarvitse tehdä ennakkovarausta, mutta kiertokäynnit ovat mahdollisia vain tiettyinä kellonaikoina. Vierailijaryhmien on esitettävä vierailupyyntö etukäteen lomakkeella. Tutustu vierailumahdollisuuksiin tarkemmin sivustolla: europa.eu/parliament/public/staticdisplay. do?language=fi&id=50 NETTITEHTÄVÄ Sivustolla: culture=fi-fi on tarkemmin kerrottu oikeuksistasi Euroopan unionin kansalaisena. Tutustukaa joihinkin seuraavista aihealueista: matkustaminen, asuminen, oikeutesi, valitus- ja vetoamismahdollisuudet. Keskustelkaa yhdessä, miten kansalaisten yhdenvertaisuus ja oikeusturva on taattu edellä mainittujen asioiden osalta. LUKION EU-KURSSIN OPETTAJAN OPAS 40

EUROOPAN PARLAMENTTI. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Kansalaisten Euroopan unioni. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista

EUROOPAN PARLAMENTTI. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Kansalaisten Euroopan unioni. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Kansalaisten Euroopan unioni Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista 1 EU-parlamentin istunto käynnissä Brysselissä. Sisällys Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

Avain EU-käsitteisiin. Avain EU-käsitteisiin

Avain EU-käsitteisiin. Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin 150 2012 150 2012 Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin Tero Erkkilä Teija Tiilikainen 150 2012 Uusittu laitos, 1. painos Julkaisija UM:n Eurooppatiedotus

Lisätiedot

Oikeusministeriön EU-valmistelun opas

Oikeusministeriön EU-valmistelun opas Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 79/2010 Oikeusministeriön EU-valmistelun opas Opas päivitetty 5.11.2010 79/2010 Oikeusministeriön EU-valmistelun opas Opas päivitetty 5.11.2010 Oikeusministeriö,

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:15. Oikeusministeriön EU-valmistelun opas

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:15. Oikeusministeriön EU-valmistelun opas TOIMINTA JA HALLINTO 2008:15 Oikeusministeriön EU-valmistelun opas OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:15 Oikeusministeriön EU-valmistelun opas OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Graafinen suunnittelu ja taitto: Kati-Marika Vihermäki Painettu Erwekossa ympäristöystävälliselle

Lisätiedot

Tekstin jäljentäminen on sallittua muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähde mainitaan.

Tekstin jäljentäminen on sallittua muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähde mainitaan. Euroopan unioni, 2011 Tekstin jäljentäminen on sallittua muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähde mainitaan. Tämän julkaisun on tuottanut ja rahoittanut Euroopan komissio Generation Europe

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön EU-opas. EU-asioiden valmistelu sisäasiainministeriössä. Hallinto

Sisäasiainministeriön EU-opas. EU-asioiden valmistelu sisäasiainministeriössä. Hallinto Sisäasiainministeriön EU-opas EU-asioiden valmistelu sisäasiainministeriössä Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 29/2011 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön EU-opas EU-asioiden valmistelu

Lisätiedot

Euroopan unioni ja europarlamenttivaalit 2014

Euroopan unioni ja europarlamenttivaalit 2014 Euroopan unioni ja europarlamenttivaalit 2014 1 Euroopan unionin jäsenmaiden lippuja. Sisällys Euroopan unioni eli EU 3 Mitä EU-jäsenyys merkitsee Suomelle? 4 Mitä EU-jäsenyys merkitsee suomalaisille?

Lisätiedot

Näin Ruotsia hallitaan

Näin Ruotsia hallitaan Näin Ruotsia hallitaan Hallituksen kanslia Ruotsi Sisältö Hallitus ja Hallituksen kanslia... 3 Pääministeri ja ministerit... 3 Hallituksen työ... 3 Hallituksen kanslian työ... 4 Hallituksen kanslian toiminta...

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Eurooppa-neuvosto Neuvosto

Eurooppa-neuvosto Neuvosto FI NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖ YLEISTIETOA Eurooppa-neuvosto Neuvosto Eurooppaa rakentamassa SYYSKUU 2013 Oikeudellinen huomautus Tämän esitteen on tuottanut neuvoston pääsihteeristö ainoastaan tiedotustarkoituksiin.

Lisätiedot

Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja

Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja Syrjinnän vastaista toimintaa ja yhdenvertaisuutta käsitteleviä sekä tietoisuutta herättäviä seminaareja kansalaisjärjestöille - VT/2010/007 - Human European Consultancy

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA SUOMALAISESSA LAINSÄÄDÄNTÖPROSESSISSA

TIEDONHALLINTA SUOMALAISESSA LAINSÄÄDÄNTÖPROSESSISSA TIEDONHALLINTA SUOMALAISESSA LAINSÄÄDÄNTÖPROSESSISSA RASKE2-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5/2004 TIEDONHALLINTA SUOMALAISESSA LAINSÄÄDÄNTÖPROSESSISSA RASKE2-projektin väliraportti

Lisätiedot

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32 TIETOA EMU:STA Johdanto ESIPUHE....................................... 1 MÄKI ON OPINTOKERHO?.......................... 2 EUROOPAN UNIONI ALKU JA SYYT................. 4 Euroopan hiili ja teräsunioni................................

Lisätiedot

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta 417 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 16 finnische Sprachfassung d. Vertrags (Normativer Teil) 1 von 252 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, (OR. fr) CIG 14/07 Asia: Lissabonin sopimus Euroopan unionista

Lisätiedot

TIETOA DEMOKRATIASTA

TIETOA DEMOKRATIASTA TIETOA DEMOKRATIASTA SISÄLLYSLUETTELO Alkulause....................................... 1 Mikä on opintokerho............................... 2 Euroopan unionin muodostuminen.................... 4 Euroopan

Lisätiedot

EU ja Ella. -mahdollisuuksien pari. Muista äänestää 7.6.! Tehdään yhdessä parempi Eurooppa. Lisää naisia EU:n johtopaikoille

EU ja Ella. -mahdollisuuksien pari. Muista äänestää 7.6.! Tehdään yhdessä parempi Eurooppa. Lisää naisia EU:n johtopaikoille Naisten ääni Euroopassa EUROVAALINUMERO 2009 Tehdään yhdessä parempi Eurooppa Lisää naisia EU:n johtopaikoille Kaikki Suomen EU-vaalien naisehdokkat Muista äänestää 7.6.! EU ja Ella -mahdollisuuksien pari

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka PAULI JÄRVENPÄÄ KIRSTI KAUPPI OLLI KIVINEN HANNA OJANEN RISTO PIIPPONEN OLLI REHN ANTTI SIERLA SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP SUOMEN PAIKKA

Lisätiedot

Ydinvoima Euroopassa. Selvitys ydinvoiman tilanteesta ja tulevaisuudesta Euroopan unionissa

Ydinvoima Euroopassa. Selvitys ydinvoiman tilanteesta ja tulevaisuudesta Euroopan unionissa Ydinvoima Euroopassa Selvitys ydinvoiman tilanteesta ja tulevaisuudesta Euroopan unionissa Aalto-yliopisto Ene 59.4220 Energiatalouden harjoitustyö Selvitys ydinvoiman tilanteesta ja tulevaisuudesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

Parantaako EU ympäristön?

Parantaako EU ympäristön? Parantaako EU ympäristön? LAAJENTUNEEN EU:N YMPÄRISTÖPOLITIIKKA Laura Järvinen SITRAN RAPORTTEJA 40 Parantaako EU ympäristön? LAAJENTUNEEN EU:N YMPÄRISTÖPOLITIIKKA Laura Järvinen S I T R A H E L S I N

Lisätiedot

missä eu, siellä suomi?

missä eu, siellä suomi? missä eu, siellä suomi? kansallinen sivistysliitto ry Julkaisija: Kansallinen Sivistysliitto ry Yhteistyökumppanit: Kansallisen Kokoomuksen europarlamenttiryhmä Kokoomuksen kansainvälinen työryhmä Kansalliset

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

Kuka valvoo. oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta

Kuka valvoo. oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta Kuka valvoo oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta Paulina Tallroth Kuka valvoo oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu

Lisätiedot

Suomi Euroopan unionissa

Suomi Euroopan unionissa Suomi Euroopan unionissa perusteos R E I J O K E M P P I N E N IV, uudistettu painos Edita Helsinki Toimituskunta Outi Karemaa, Edita Publishing Oy Antti Kuusela, Eurooppa-tiedotus Jukka-Pekka Pietiäinen,

Lisätiedot

Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net. Maaliskuu 2011. Kannen kuva: Rypistetty paperi

Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net. Maaliskuu 2011. Kannen kuva: Rypistetty paperi Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi Suomen valtuuskunta Kevät 2011 Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net Maaliskuu 2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

EU:n sosiaaliturvasäännökset

EU:n sosiaaliturvasäännökset Päivitetty 2010 EU:n sosiaaliturvasäännökset Euroopan unionissa liikkuvien henkilöiden oikeudet VUOTTA EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamista Euroopan komissio EU:n sosiaaliturvasäännökset Euroopan unionissa

Lisätiedot

POLEMIA. Matti Wiberg KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ. Hallitseeko hallitus?

POLEMIA. Matti Wiberg KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ. Hallitseeko hallitus? Matti Wiberg Hallitseeko hallitus? POLEMIA KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hallitseeko hallitus? Matti Wiberg Hallitseeko hallitus? K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KAKS Hallitseeko

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot