VAIHTORAPORTTI Tuulia Talvio Université de Lausanne syksy 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAIHTORAPORTTI Tuulia Talvio Université de Lausanne syksy 2012"

Transkriptio

1 PERUSTIETEIDENKORKEAKOULU VAIHTORAPORTTI Tuulia Talvio Université de Lausanne syksy 2012

2 Sisällysluettelo 1.JOHDANTO 2.JÄRJESTELYTSUOMESSAJAKOHDEMAASSA 2.1MATKAT 2.2HAKUPROSESSI 2.3VAKUUTUKSET 2.4ASUMINEN 2.5BUDDYSYSTEM 3.KÄYTÄNNÖNASIATVAIHTOKOHTEESSA 3.1ELÄMINEN 4.OPINNOT 4.1OPINTOJENSUUNNITTELU 4.2KURSSIT 5.VAPAA-AIKA 5.1JOUKKOLIIKENNEJAMATKUSTAMINEN 5.2OPISKELIJATAPAHTUMAT 6.LOPUKSI

3 1. Johdanto Valitsin Sveitsin ja Lausannen vaihtokohteekseni, sillä halusin oppia ranskaa enkä ollut löytänyt Ranskasta mitään houkuttelevaa vaihtokaupunkia. Sen lisäksi minua houkutteli Sveitsiinsenlumoavatalppimaisemat. Lausanneenolivarsinhelppomennäjapaikalliseenkulttuuriinpääsiaikanopeastimukaan. Asiat toimivat hyvin, vaikkakin byrokratiaan tuli törmättyä aina silloin tällöin. Lausannen sijaintiontodellahyväjasenympäristötarjoaaupeatpuitteetvaeltamiseen,lasketteluunja matkusteluun niin maan sisällä kuin ulkomaillekin. Lisäksi pitkälle syksyyn jatkunut leuto ilmajavaloisuusolivatmukavaavaihteluasuomensyksylle.olintyytyväinenyliopistoonjaoli kivaopiskellakursseja,joitaeiomassakoulussanioletarjolla. 2. Järjestelyt Suomessa ja kohdemaassa Ennen vaihtoon lähtöä on muutamia tärkeitä asioita, jotka kannattaa ehdottomasti hoitaa hyvissäajoin.asunnonhankintaonnäistätärkeinjaehkäjopamieltäraastavin,muttakerron siitä lisää luvussa 2.4. Lähes kaikki opintoihin liittyvät asiat hoidetaan vasta paikan päällä, mikähelpottaavaihtoonlähtöäkivasti. 2.1 Matkat SveitsiinonhelppolentääjokosuoraanHelsingistätaiesimerkiksiTukholmankautta.Lentää voi joko Geneveen tai Zürichiin, Geneve on tosin huomattavasti lähempänä Lausannea. Genevestä pääsee junalla Lausannen keskustaan ja junamatkaa kestää yleensä noin 45 minuuttia.juniakulkeeyleensäparinkymmenenminuutinvälein,jotenseontodellahelppo tapamatkustaalentokentällejasieltäpois. 2.2 Hakuprosessi Vaihtoon hyväksymisen jälkeen Lausannen yliopisto ottaa opiskelijaan yhteyttä. Koululle täytyy ilmoittaa henkilötiedot ja kouluun rekisteröidytään online-ilmottautumisen kautta. Vaihdonlähestyessäyliopistolähettäämuutamanerilaiseninfopaketin,jostalöytyytietoaniin kampusalueestakuinmuustakinopiskelijaelämästä. Opiskelijakortin voi tilata etukäteen Suomesta, ja se tapahtuu postittamalla yliopiston lähettämälomakepassikuvankeratakaisinyliopistolle.passikuviakannattaamuutenkinolla vähintäänkuusimukana,silläniitätarvitaanmoniinkortteihinjavirallisiinpapereihin. 2.3 Vakuutukset Jos oleskelet ulkomailla yhtäjaksoisesti yli kolme kuukautta, kannattaa sinun pidentää matkavakuutustasi. Hoidin oman vakuutukseni Pohjolan kautta, sillä minulla oli jo entuudestaanpohjolanmatkavakuutus.tämähoituihyvinhelposti,eikälisäkulujakaantullut erityisen paljoa. Minun kohdallani vakuutus osoittautui vielä todella kannattavaksi, sillä minunpitiyllättäenpalatasuomeenhautajaisiinkeskenvaihtonijavakuutuskorvasilennot sekä menetetyt matkustuspäivät. Joten saatu korvaus oli positiivinen yllätys. Vakuutuksen

4 lisäksi mukaan tulee ottaa Kelan Eurooppalainen sairasvakuutuskortti, joka oikeuttaa sinut saamaansairaalahoitoapaikanpäällä. 2.4 Asuminen Vaihtoonlähdönjavalmistelunaikanaehdottomastistressaavinasiaoliasunnonlöytäminen. Kun sain omalta koulultani tiedon, että minut on hyväksytty vaihtoon, oli paikallisen opiskelija-asuntojärjestön FMEL:in (Fondation Maisons Pour Etudiants Lausanne, jo sulkeutunut. Opiskelija-asunnot olivat heidän mukaansa loppu eikäniitävoinutenäähakeasinävuonna. Ryhdyin siis hakemaan asuntoa yksityisiltä markkinoilta, mikä ei ollut kovin helppoa, sillä Lausannenasuntotilanneonäärimmäisenvaikea.Asuntojaonvapaanvähän jahintatasoon todella korkea. Oma asunto, yksiö, olisi maksanut reilusti yli 1000 frangia kuussa, joten päädyin etsimään huonetta isommasta asunnosta. Huoneidenkin hinta oli kuitenkin hyvin korkea,jayleensäniistäpyydettiinnoin frangiakuussa. Laitoin muutamalle eri nettisivustolle ilmoituksen, jossa kerroin hieman itsestäni ja toiveistani asunnon sijainnille yms. Hyviä sivustoja olivat mm. ja Jälkimmäinen sivusto on maksullinen. Lisäksi Lausannen yliopisto lähettikesällämuutamanviikonväleinlistanvuokrallaolevistayksiöistäjahuoneista.listalla oli asuntoja koko Lausannen suuralueella ja monet tarjotuista huoneista olivat perheiden omakotitaloista. Kannattaa siis olla tarkkana mihin ilmoituksiin vastaa, jollei halua maksaa vuokraansahoitamallalapsia. Lähetin yhteensä varmaan 50 eri sähköpostia ja sovin muutamat Skype-treffit vuokranantajien kanssa, mutta kukaan ei lopulta suostunut tekemään sopimusta. Lisäksi Skype-treffiteivätkoskaanonnistuneet,sillätoinenosapuolijättiainatulematta.Ongelmaksi muodostui yleensä se, ettei minulla ollut mahdollisuutta lähteä paikan päälle katsomaan asuntoa, eivätkä vuokranantajat halunneet vuokrata huonetta henkilölle, jota he eivät olleet tavanneet. Vielä kahta viikkoa ennen vaihtoon lähtöä minulla ei ollut asumispaikkaa, ja olin varannut itselleni hotellin muutamaksi ensimmäiseksi yöksi. Ajatuksenani oli käydä paikan päällä etsimässä asuntoa.noinviikkoennenlähtöpäiväänionnenikuitenkinkääntyijasainviestin koululta, jossa kehotettiin tyttöjä vailla asuntoa ottamaan yhteyttä FMEL:iin. Lopulta sain opiskelija-asunnonaivankoulunvierestä!minullaoliomavarsinisohuonejajaoinasunnon neljänmuunihmisenkanssa.asuntoolitoimivajasiisti.kodikkaaksisitäeivoisanoa,mutta olintyytyväinen,etteiminuntarvinnutmaksaayksityistenasuntojahuimiavuokria. 2.5 Buddy system Lausannen yliopisto tarjoaa Buddy systemiksi kutsua tutor-ohjelmaa, jonka tarkoitus on auttaa vaihtaria sopeutumaan arkielämään. Yliopisto lähettää opiskelijalle sähköpostin ja siihenvastaamallailmoittaudutaanbuddysystemiin.omabuddyniottiminuunyhteyttävasta sen jälkeen, kun olin jo saapunut Sveitsiin, joten hänestä ei ollut apua käytännön asioiden hoitamisessa. Lisäksi kun yritimme sopia tapaamista, ei hän koskaan vastannut minulle.

5 Onnekseniminullaoliihanakämppis,jonkakanssahoidimmeyhdessämonetensimmäisten viikkojenjärjestelyistä. 3. Käytännön asiat vaihtokohteessa Maahan saapumisen jälkeen pitää ilmoittautua asukasrekisteriin, nimeltä Contrôledeshabitants. Heille pitää toimittaa tieto asuinpaikasta (vuokrasopimus tms), todistus siitä, että on Erasmus-vaihdossa ja todistus riittävistä tuloista. Minä vein paikan päälletodistuksenaallonantamastastipendistäjasekelpasitulotodistukseksi. Oleskeluluvan lisäksi tulee ilmoittautua myös Sveitsin sairasvakuutuksen piiriin. En ollut muistanut tehdä tätä heti aluksi ja sainkin asiasta muistutuksen toimistolta, jonka jälkeen lähetin kopion Kelan Eurooppalaisesta sairasvakuutuskortista heille postitse. Se riitti ihan hyvin.kortistaoliminullemyöshyötyä,silläkävinlausannenterveyskeskuksessaottamassa muutamiarokotteitalomamatkaanivarten. 3.1 Eläminen Sveitsin hintataso on korkea jopa suomalaisen silmin, joten kannattaa varautua siihen, että rahaa kuluu normaalia enemmän. Ruokakaupassa hintaeron huomaa etenkin liha- ja kalatiskintarjonnassa,silläkilohinnatovatkaksikertaakalliimmatkuinsuomessa.elokuvat, ravintolat, drinkit ja ulkona käyminen on myös varsin kallista, joten päädyimme usein viettämäänillalliskutsujajonkunystävämmeluona. Lausannen ympäristö tarjoaa kuitenkin kaikenlaista tekemistä ja Aalto-yliopistolta saatu stipendi ja omat säästöt auttoivat nauttimaan syksyn aikana monista reissuista ja viikonloppumatkoista. Kannattaakin siis säästää rahaa hieman etukäteen jos mielit lähteä Sveitsiin. 4. Opinnot Minulla oli vaihtoehtona hakea sekä Lausannen yliopistoon että sen vieressä olevaan teknilliseen korkeakouluun EPFL:ään, ja päädyin hakemaan yliopistoon, sillä kaipasin vaihteluaopiskeluympäristööni.koulummevaihtopaikkaoliyliopistonkaupallisellapuolella, jotavoisiverrataaallonkauppakorkeakouluun.valitsinsuuntaukseksenimanagementin,sillä senallaolleetopinnotsopivatomiintuotantotaloudenopintoihinihyvin. 4.1 Opintojen suunnittelu Ennen vaihtoon lähtöä minun piti tehdä opintosuunnitelma kursseista, jotka aikoisin käydä vaihdossajahyväksyttäänekoulummeprofessorilla.tämäolihiemanhaastavaa,silläsilloin ei ollut vielä saatavissa seuraavan syksyn kurssiaikatauluja enkä tiennyt yliopiston kurssijärjestelyistä ja rakenteesta mitään. Tämä johti siis luonnollisesti siihen, että kurssisuunnitelmanimeniläheskokonaanuusiksivaihto-opintojenalkaessa. Lausannen yliopistossa kurssien suunnittelu on varsin helppoa. Kursseille ilmoittaudutaan vastanoinkolmeviikkoaniidenalkamisenjälkeen,jotenopiskelijoillaonmahdollisuuskäydä

6 kokeilemassa eri kursseja ja valita niistä sitten mieluisat aineet. Ensimmäisinä parina viikkonakävinkatsomassahaluamianikurssejajasenjälkeenpäädyinjättämäänjotainniistä pois, sillä ne vaikuttivat hyvin teoriapainotteisilta. Yritin ottaa kursseja, joita ei omassa koulussanioletarjolla. Kursseilleilmoittaudutaansekänetissä ettäpaperilomakkeilla.erityisentärkeääonmuistaa ilmoittautuatentteihin,jokatapahtuusamaanaikaankuinkurssi-ilmoittautuminen,silläjoset muistailmoittautuajohonkintenttiinsinultaperitäänyli200franginsakko. 4.2 Kurssit Yliopiston kurssit olivat hyvin erilaisia kuin omassa tutkinto-ohjelmassani, sillä minulla ei ollutyhtäkäänkurssia,jossaosallistujamääräolisiollutyli60.kaikkikurssitolivatsiistodella pienryhmäkursseja ja niillä panostettiin erityisesti interaktiiviseen opetukseen. Kurssien sisältöeiollutniinlaadukastakuinodotin,muttaopettajatolivatkeskimäärinparempiakuin Suomessa.Opettajattulevatmonistaerimaistamikänäkyymyösopetuksessa. Listaan alle käymäni kurssit, niin ne selventävät hieman yliopiston Management-pääaineen tarjontaa. PersonalDevelopmentECTS Kurssin tarkoituksena oli kehittää opiskelijoiden pehmeitä taitoja ja nimensä mukaisesti kurssintavoitteenaolikehittääitseään.kurssinopettajaolitodellamukavajaluennotolivat useimmiten varsin mielenkiintoisia. Itselleni tämä kurssi oli todella hyödyllinen, sillä pidin kovasti sen psykologisesta suuntauksesta ja viikoittain luettavat artikkelit olivat todella mielenkiintoisia. Kurssilla piti kirjoittaa yhteensä viisi kotitehtävää ja tentin sijaan teimme henkilökohtaisen Personal Development projektin, jonka tarkoituksena oli kehittää jotakin osa-aluetta itsessään. Kurssi ei ollut työmäärältään erityisen suuri, kunhan oman projektin aloittaatekemäänhyvissäajoin. AppliedOrganisationalBehaviorandManagementECTS Kurssin ideana oli opettaa johtamis- ja esiintymistaitoja opiskelijoille erilaisten harjoitusten avulla.kurssieteniuseincase-tehtävienavullajakurssiolikinopetustavaltaanhyvinerilainen kuin mihin olen tottunut. Kurssin puolivälin tienoilla opiskelijat jaettiin neljän hengen ryhmiin, ja jokaisen ryhmän piti pitää jostakin tietystä aiheesta lyhyt workshop muulle luokalle. Minun ryhmäni aiheena oli esimerkiksi leadership ja pidimme luokalle lyhyen luennon, jonka jälkeen teimme johtamistaitoihin liittyvän harjoituksen. Jokaiselle luennolle piti yleensä lukea määrätty artikkeli ja kurssilla oli muutama palautettava lyhyt ryhmätyö. Kurssintenttieiollutkovinvaikea,eikäsiihentarvinnutvalmistautuaerityisenpaljoa. HumanBrandingECTS

7 Valitsin tämän brändäykseen liittyvän kurssin, sillä ajattelin sen tarjoavan jotakin uutta verrattuna käymiini markkinoinnin kursseihin. Kurssi oli kuitenkin hyvin perustavanlaatuinen brändäyksen kurssi, enkä usko, että se eroaa esimerkiksi Kauppakorkeakoulun tarjonnasta. Kurssilla oli luentoja joka toinen viikko ja kurssin suorittamiseen kuului kolme ryhmätyötä tentin lisäksi. Ryhmätyöt eivät loppuen lopuksi vaatineet paljoa aikaa mutta tenttiin valmistautuminen vei oletettua enemmän aikaa. Tentti oli vain tunnin pituinen, mikä tuntui hieman oudolta. Tentissä kysyttiin muutenkin hyvin pikkutarkkojakysymyksiäjakysymyksiäolisuhteellisenpaljonverrattunaannettuunaikaan. EntrepreneurshipStrategyECTS Tämä oli ehdottomasti käymistäni kursseista paras ja antoisin. Se taitaa olla myös yksi kaikkienaikojenparhaimmistakursseista,jotaolenopiskeluaikananikäynyt.kurssinopettaja olitodellaasiantuntevajamiellyttävä,jaluennoilleolijokakertamiellyttävämennä.opettaja oliitseaktiivinenyrityselämässäjahänelläolipaljonkokemustakansainvälisestäbisneksestä. Luennotkäytettiinpaljoncase-artikkeleita,jotkapitiainalukealuentoavarten.Luennotolivat todellainteraktiivisiajaprofessoriosasihaastaaopiskelijatmukaankeskusteluun.kurssillaei ollut tenttiä vaan meidän piti toteuttaa ryhmissä liiketoimintasuunnitelmat haluamillemme yrityksille. Ryhmät keksivät todella erilaisia bisnesideoita ja niitä olikin hauska kuunnella loppuseminaarissa. Liiketoimintasuunnitelman tekeminen oli todella opettavaista ja muutenkinkurssillakäydytasiatjäivätmieleenipaljonparemminkuinmuidenkurssienasiat. MarketCreationEntrepreneurialMarketingECTS Tämäolihiemanoutokurssi,silläluentojaolivainkuusikokolukukaudenaikana.Kurssin aihe oli mielenkiintoinen mutta sisältö ei vastannut täysin kurssin nimeä eivätkä luennot olleetkovinmielenkiintoisia.myöställäkurssillaluennoillepitilukeaainajokincase-artikkeli, jota käsiteltiin luennolla pienryhmissä. Kurssilla oli varsin helpon tentin lisäksi ryhmätyö, jossa piti laatia markkinointistrategia jollekin uudelle tuotteelle tai palvelulle. Omasta mielestänikurssintasoeiollutkovinkorkeaeikäsevaatinutkovinpaljontyötä. Francais:StructureetproductionECTS Kävinkaikkivarsinaisetkurssinienglanniksimuttahalusinopiskellamyösranskaakoulussa. Tämä kurssi oli hyvä peruskurssi opiskelijoille, jotka puhuvat jo ranskaa mutta haluavat vahvistaaperusrakenteitajahankkiauuttasanastoa.kurssieiollutvaativa,muttajosoliitse aktiivinen ja jaksoi keskustella vierustoverinsa kanssa, sai kurssista hieman enemmän irti. Kurssilla oli kolme palautettavaa kotitehtävää, kaksi kirjallista ja yksi suullinen, sekä lopputentti. 5. Vapaa-aika Halusin tarkoituksella ottaa opintoja vain sen verran, että minulla jäi aikaa matkustella ja nauttiavapaa-ajastasveitsissä.lausannenyliopistotarjoaailmaisenyliopistoliikunnan,mitä on todella helppo hyödyntää. Itse panostin kuitenkin enemmän ulkoiluun ja joogaan, ja

8 löysinkin aivan mahtavan joogastudion aivan Lausannen keskustasta. Kävinkin joogamassa todella usein ja se oli myös oiva syy käydä keskustassa aistimassa elämää. Geneve-järvi on mitäkauneinympäristölenkkeilyynjamuuhunulkoiluun,jasiitäkannattaakinehdottomasti nauttia. Myös vaeltaminen oli mielestäni aivan mahtavaa ja kannustan ehdottomasti tekemäänvaellusretkiäupeissaalppimaisemissa. 5.1 Joukkoliikenne ja matkustaminen Joukkoliikenne toimi varsin mukavasti Lausannessa ja minulla oli käytössä julkiseen liikenteen kortti kuukausimaksulla. Tällä kortilla sai käyttää metroa ja busseja rajattomasti tietyn ajan. Julkinen liikenne lakkaa kulkemasta arkisin puolenyön aikaan, joten jos asut keskustaakauempanatäytyysinunkäyttäätaksiapäästäksesikotiin. Sveitsiin saavuttaessa kannattaa ehdottomasti ostaa demi tarif -kortti, jolla saa kaikki junaliput puoleen hintaan. Lisäksi olisi ollut mahdollista ostaa voie7- kortti, jolla pääsee ilmaiseksiiltaseitsemänjaaamuseitsemänvälillä,muttakuukaudenvaihdossasiitäeiolisi ollut vielä kovin paljon hyötyä, sillä kortti on todella kallis. Junaliikenne kulkee todella sujuvastijajunallaonkinkätevämatkustaaympärisveitsiäjamyöskauemmas.kävineräänä viikonloppunamilanossajasuorajunakestääsinnevainreilukolmetuntia. Matkustelin Sveitsin sisällä junalla ja autolla opiskelijakavereideni kanssa viikonloppuisin, sillä etäisyydet kaupunkien välillä ovat todella lyhyet. Lisäksi matkustelin todella paljon ulkomaille,silläsveitsistälentääpaljonedullisemminmuualleeurooppaan. Sveitsissä suositeltavia kohteita ovat erityisesti Zürich, suloinen juustokylä Gruyères sekä Lausannen vieressä oleva Lavaux n viinialue. Näihin kaikkiin paikkoihin pääsee kätevästi junalla. 5.2 Opiskelijatapahtumat Yliopistollaonomavaihto-organisaatioXchangejärjestäätodellapaljonerilaisiatapahtumia bileistäkaupunkikierroksiinjaurheilumatkoihin.lähesjokakeskiviikkoonpubnightjossakin kaupungin yökerhoista. En osallistunut kovinkaan aktiivisesti näihin tapahtumiin, sillä teimmeretketmieluumminomankaveriporukkanikanssa. 6. Lopuksi Sveitsiläinenkulttuurionloppuenlopuksihyvinsamankaltainenkuinsuomalainenkulttuuri, jotenmaantapoihinolivarsinhelpposopeutua.sveitsiläisetovatkuitenkinhyvinehdottomia säännöissään, joten poikkeuksia ja joustamista ei kannatta odottaa edes neuvottelemalla. Paikalliset ovat kuitenkin ystävällisiä ja kärsivällisiä kuuntelemaan hieman haperoivaa ranskankieltä.monissaryhmätöissäniosaryhmästäolipaikallisiajaheolivatkaikkitodella ystävällisiä. Yliopiston samalla vuosikurssilla olevilla opiskelijoilla tuntui muutenkin olevan hyväyhteishenki. Minullevaihtoolikokonaisuudessaantodella hyväkokemus jaolentyytyväinen, ettälähdin ulkomaille opiskelemaan. Olisin ehkä voinut viihtyä paremmin jossain hieman isomassa

9 kaupungissa,jossaolisiollutenemmänelämää,muttatavoitteenaniolioppialisääranskaaja matkustella, ja näihin tarkoituksiin Lausanne oli oikein hyvä kohde. Oli myös todella virkistävää tutustua ihmisiin eri puolilta maailmaa ja tehdä viikonloppureissuja uusien ystävienkanssa. JoshaluatlähteäSveitsiinvaihtoon,puhuaranskaajanautitpikkukaupungintunnelmasta,on Lausanne hyvä vaihtoehto. Kerron mielelläni lisää kokemuksistani jos mieleesi heräsi kysymyksiä!tuulia.talvioataalto.fi

Matkaraportti, Kevät 2012 Universidad de Navarra k87902

Matkaraportti, Kevät 2012 Universidad de Navarra k87902 Matkaraportti Pamplonan Universidad de Navarra oli aivan uusi vaihtokohde kun hain vaihtoon enkä tiennyt paikasta kuin kaksi asiaa: se sijaitsee Pohjois-Espanjassa ja Pamplonassa juostaan härkäjuoksut

Lisätiedot

Matkaraportti. 1. Valmistautuminen vaihtoon

Matkaraportti. 1. Valmistautuminen vaihtoon Matkaraportti k87200 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Münster School of Business and Economics (MSBE) Vaihtolukukausi: kesälukukausi (Sommersemester) 2013. 1. Valmistautuminen vaihtoon Vaihtoon

Lisätiedot

Vaihtoraportti Lausanne kevät 2013

Vaihtoraportti Lausanne kevät 2013 Vaihtoraportti Lausanne kevät 2013 Nimi: Outi Pönni, outi.ponni@aalto.fi Vaihto-aika: 2/2013-7/2013 Koulutusohjelma: Teknillinen fysiikka ja matematiikka Vaihtokohde: École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Lisätiedot

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä?

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä? Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä? Tämän vuoden Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset vihkosessa 2009-2010 esitellään

Lisätiedot

Andreas Ahlbäck IDBM, Perustieteiden Korkeakoulu

Andreas Ahlbäck IDBM, Perustieteiden Korkeakoulu Andreas Ahlbäck IDBM, Perustieteiden Korkeakoulu HEC Lausanne Syksy 2013 1 Johdanto Vietin syyslukukauden ERASMUS-vaihto-opiskelijana Lausannessa, Sveitsissä. Opiskelin kauppiksessa Lausannen yliostossa,

Lisätiedot

Vaihtoraportti. Lausanne kohteena

Vaihtoraportti. Lausanne kohteena Vaihtoraportti kati.harjula@aalto.fi EST EPFL - École polytechnique fédérale de Lausanne, Sveitsi Kahdenvälinen vaihto 2014 2015 Opetuskieli englanti ja ranska Saa julkaista Lausanne kohteena Halusin vaihtoon

Lisätiedot

MATKARAPORTTI ESC GRENOBLE. KEVÄT 2013 Jasmi Lehtola ja Teemu Peltokallio

MATKARAPORTTI ESC GRENOBLE. KEVÄT 2013 Jasmi Lehtola ja Teemu Peltokallio MATKARAPORTTI ESC GRENOBLE KEVÄT 2013 Jasmi Lehtola ja Teemu Peltokallio Sisällysluettelo 1. Grenoblen kaupunki... 3 2. Ennakkojärjestelyt... 4 3. Saapuminen Grenobleen... 5 4. Asuminen... 5 5. Käytännön

Lisätiedot

Matkaraportti kevät 2013 KTM-vaihto. Rotterdam School of Management Erasmus University

Matkaraportti kevät 2013 KTM-vaihto. Rotterdam School of Management Erasmus University Matkaraportti kevät 2013 KTM-vaihto Rotterdam School of Management Erasmus University Valmistautuminen vaihtoon Hakeminen vaihtoyliopistoon Matkavalmistelut sujuivat osaltani hyvin ilman suurempia ongelmia.

Lisätiedot

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä?

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä? Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä? Tässä kymmenennessä Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset vihkosessa 2006-2007 esitellään

Lisätiedot

KOOTUT KERTOMUKSET LUKUVUODELTA 201-2011

KOOTUT KERTOMUKSET LUKUVUODELTA 201-2011 KOOTUT KERTOMUKSET LUKUVUODELTA 201-2011 Tässä Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset vihkosessa esitellään Vaasan yliopiston opiskelijoiden vaihtokokemuksia lukuvuoden 2010-2011. Mukana on kertomuksia

Lisätiedot

Matkaraportti Universität zu Köln

Matkaraportti Universität zu Köln Matkaraportti Universität zu Köln Kevät/kesä 2012 KTM-vaihto k240828 1. Valmistautuminen vaihtoon Ennen lähtöä Kölinin yliopiston kansainvälisten asioiden toimistosta (ZIB WiSo) otettiin yhteyttä hyvissä

Lisätiedot

Kädessäsi oleva kirjanen on jaettu kolmeen osioon: Eurooppa, Pohjoismaat sekä Aasia, Amerikka ja Australia.

Kädessäsi oleva kirjanen on jaettu kolmeen osioon: Eurooppa, Pohjoismaat sekä Aasia, Amerikka ja Australia. Palaako mielesi maailmalle? Pidät nyt käsissäsi seitsemännettä koostetta Vaasan yliopiston vaihdossa olleiden opiskelijoiden kokemuksista. Kirjaseen on koottu akateemisen vuoden 2003 2004 vaihtokertomuksia,

Lisätiedot

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä?

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä? Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä? Tässä yhdeksännessä Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset 2005 2006 vihkosessa esitellään

Lisätiedot

Milano Kevät 2013 240200

Milano Kevät 2013 240200 Milano Kevät 2013 240200 1 Valmistautuminen vaihtoon Tieto vaihtoon hyväksymisestä tuli maaliskuussa, ja maaliskuun puoliväliin mennessä tuli kansainvälisiin opiskelijapalveluihin palauttaa vahvistuslomake

Lisätiedot

Vaihtoraportti. Yleiskuvaus kohteesta

Vaihtoraportti. Yleiskuvaus kohteesta Vaihtoraportti antti.turpeinen at aalto.fi Perustieteiden korkeakoulu, Tuotantotalouden koulutusohjelma Kyoto Institute of Technology, syyskuu 2013 maaliskuu 2014 Kahdenvälinen vaihtokohde, opetuskieli:

Lisätiedot

Tämä kirjanen on jaettu kolmeen osioon: Eurooppa, Pohjoismaat sekä Aasia, Amerikka ja Australia.

Tämä kirjanen on jaettu kolmeen osioon: Eurooppa, Pohjoismaat sekä Aasia, Amerikka ja Australia. Palaako mielesi maailmalle? Käsissäsi on jo kahdeksas ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset kirjanen. Tähän on koottu Vaasan yliopiston opiskelijoiden vaihtokertomuksia akateemiselta vuodelta 2004-2005,

Lisätiedot

Matkaraportti. Universidad de Chile Facultad de Economía y Negocios

Matkaraportti. Universidad de Chile Facultad de Economía y Negocios Matkaraportti Universidad de Chile Facultad de Economía y Negocios k84292 6.2.2012 1. MIKSI CHILE? Valitsin Chilen maisterivaihtoni kohteeksi useammastakin syystä. Ensinnäkin halusin oppia puhumaan paremmin

Lisätiedot

Matkaraportti Toulouse Business School Kevät 2013

Matkaraportti Toulouse Business School Kevät 2013 Haraholma Noora Kontiola Julius Riekkola Peppiina Yli-Opas Riikka Matkaraportti Toulouse Business School Kevät 2013 Valitsimme Toulouse Business Schoolin vaihtoyliopistoksemme ranskan kulttuuria ja kieltä

Lisätiedot

Michigan State University

Michigan State University Michigan State University Eli Broad College of Business Vaihtoraportti Kevät 2012 17.6.2012 k90269 Valmistautuminen vaihtoon Kohdemaana sanoisin, että Yhdysvallat on yksi vaikeimmista asiakirjojen osalta.

Lisätiedot

Matkaraportti Opiskelija 239347. Uppsala kevät 2013

Matkaraportti Opiskelija 239347. Uppsala kevät 2013 Uppsala kevät 2013 Sisällysluettelo 1. Valmistautuminen vaihtoon... 3 2. Matkustaminen ja saapuminen... 3 3. Yleistä Uppsalasta... 4 4. Kurssit... 4 4.1 International Marketing (15 ECTS)... 5 4.2 Marketing,

Lisätiedot

Matkaraportti Milano, Italia UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI kevät 2013

Matkaraportti Milano, Italia UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI kevät 2013 Matkaraportti Milano, Italia UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI kevät 2013 Minttu Marila, k87880 1 Valmistautuminen vaihtoon Ensimmäinen yhteydenotto Bocconista oli hyväksymiskirje, joka saapui sähköpostiin

Lisätiedot

Vaihtoraportti, Technische Universität Graz, syksy 2012

Vaihtoraportti, Technische Universität Graz, syksy 2012 Vaihtoyliopisto: TU Graz, syksy 2012, Erasmus Opetuskielet saksa ja englanti Raportin saa julkaista www-sivuilla. Vaihtoraportti, Technische Universität Graz, syksy 2012 Yleiskuvaus kohteesta Graz on Itävallan

Lisätiedot

University of San Diego

University of San Diego Matkaraportti Kevät 2012 University of San Diego Anu Koivistoinen k93581 San Diego on kaunis kaupunki Etelä-Kaliforniassa aivan Yhdysvaltojen ja Meksikon rajan tuntumassa, sitä ei turhaan kutsuta lempinimellä

Lisätiedot

Kevät 2012 UNIVERSITY MATKARAPORTTI OF OTAGO. k90548

Kevät 2012 UNIVERSITY MATKARAPORTTI OF OTAGO. k90548 Kevät 2012 UNIVERSITY OF OTAGO MATKARAPORTTI k90548 Aluksi University of Otago on Uuden-Seelannin vanhin ja maailman eteläisin yliopisto. Tätä kauemmaksi Helsingistä ei oikein voi enää mennä opiskelemaan.

Lisätiedot

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä?

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä? Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä? Tämän vuoden Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset vihkosessa 2008-2009 esitellään

Lisätiedot

MATKARAPORTTI. San Francisco, USA 18.9.2007-7.1.2008. California State University East Bay

MATKARAPORTTI. San Francisco, USA 18.9.2007-7.1.2008. California State University East Bay MATKARAPORTTI San Francisco, USA 18.9.2007-7.1.2008 California State University East Bay Thomas Bergström Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma thomas.bergstrom(at)tkk.fi Ennen lähtöä Hakuprosessi Amerikkaan

Lisätiedot

MATKARAPORTTI Humboldt Universität zu Berlin/ BERLIINI Kesälukukausi 2013 Tuuli Karppinen K90302

MATKARAPORTTI Humboldt Universität zu Berlin/ BERLIINI Kesälukukausi 2013 Tuuli Karppinen K90302 MATKARAPORTTI Humboldt Universität zu Berlin/ BERLIINI Kesälukukausi 2013 Tuuli Karppinen K90302 Heti kättelyssä on mainittava että Berliini on mielenkiintoinen kaupunki, jossa itä kohtaa lännen, natsihistoria

Lisätiedot

MATKARAPORTTI. ESC Grenoble. Annakerttu Aranko Kevät 2014 ! 1

MATKARAPORTTI. ESC Grenoble. Annakerttu Aranko Kevät 2014 ! 1 MATKARAPORTTI ESC Grenoble Annakerttu Aranko Kevät 2014! 1 1. Grenoblesta Grenoble on Isèren departementin viehättävä pääkaupunki, joka sijaitsee Ranskan Alpeilla, aivan Sveitsin rajan tuntumassa. Kaupunki

Lisätiedot

Yleiskuvaus kohteesta

Yleiskuvaus kohteesta Koulutusohjelma: Kemian tekniikan koulutusohjelma Kohdemaa: Uusi-Seelanti Kohdeyliopisto: Victoria University of Wellington (VUW) Vaihtoaika: 11.07.2011 12.11.2011 Vaihto-ohjelma: Freemover Opetuskieli:

Lisätiedot

Queensland University of Technology

Queensland University of Technology Vaihtoraportti Queensland University of Technology Kevät 2013 Suvi Mäkinen Valmistautuminen vaihtoon Valmistautuminen Suomessa Hakuprosessi QUT:hen alkoi elokuun lopussa, jolloin yliopisto lähetti ensimmäisen

Lisätiedot