VAIHTORAPORTTI Tuulia Talvio Université de Lausanne syksy 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAIHTORAPORTTI Tuulia Talvio Université de Lausanne syksy 2012"

Transkriptio

1 PERUSTIETEIDENKORKEAKOULU VAIHTORAPORTTI Tuulia Talvio Université de Lausanne syksy 2012

2 Sisällysluettelo 1.JOHDANTO 2.JÄRJESTELYTSUOMESSAJAKOHDEMAASSA 2.1MATKAT 2.2HAKUPROSESSI 2.3VAKUUTUKSET 2.4ASUMINEN 2.5BUDDYSYSTEM 3.KÄYTÄNNÖNASIATVAIHTOKOHTEESSA 3.1ELÄMINEN 4.OPINNOT 4.1OPINTOJENSUUNNITTELU 4.2KURSSIT 5.VAPAA-AIKA 5.1JOUKKOLIIKENNEJAMATKUSTAMINEN 5.2OPISKELIJATAPAHTUMAT 6.LOPUKSI

3 1. Johdanto Valitsin Sveitsin ja Lausannen vaihtokohteekseni, sillä halusin oppia ranskaa enkä ollut löytänyt Ranskasta mitään houkuttelevaa vaihtokaupunkia. Sen lisäksi minua houkutteli Sveitsiinsenlumoavatalppimaisemat. Lausanneenolivarsinhelppomennäjapaikalliseenkulttuuriinpääsiaikanopeastimukaan. Asiat toimivat hyvin, vaikkakin byrokratiaan tuli törmättyä aina silloin tällöin. Lausannen sijaintiontodellahyväjasenympäristötarjoaaupeatpuitteetvaeltamiseen,lasketteluunja matkusteluun niin maan sisällä kuin ulkomaillekin. Lisäksi pitkälle syksyyn jatkunut leuto ilmajavaloisuusolivatmukavaavaihteluasuomensyksylle.olintyytyväinenyliopistoonjaoli kivaopiskellakursseja,joitaeiomassakoulussanioletarjolla. 2. Järjestelyt Suomessa ja kohdemaassa Ennen vaihtoon lähtöä on muutamia tärkeitä asioita, jotka kannattaa ehdottomasti hoitaa hyvissäajoin.asunnonhankintaonnäistätärkeinjaehkäjopamieltäraastavin,muttakerron siitä lisää luvussa 2.4. Lähes kaikki opintoihin liittyvät asiat hoidetaan vasta paikan päällä, mikähelpottaavaihtoonlähtöäkivasti. 2.1 Matkat SveitsiinonhelppolentääjokosuoraanHelsingistätaiesimerkiksiTukholmankautta.Lentää voi joko Geneveen tai Zürichiin, Geneve on tosin huomattavasti lähempänä Lausannea. Genevestä pääsee junalla Lausannen keskustaan ja junamatkaa kestää yleensä noin 45 minuuttia.juniakulkeeyleensäparinkymmenenminuutinvälein,jotenseontodellahelppo tapamatkustaalentokentällejasieltäpois. 2.2 Hakuprosessi Vaihtoon hyväksymisen jälkeen Lausannen yliopisto ottaa opiskelijaan yhteyttä. Koululle täytyy ilmoittaa henkilötiedot ja kouluun rekisteröidytään online-ilmottautumisen kautta. Vaihdonlähestyessäyliopistolähettäämuutamanerilaiseninfopaketin,jostalöytyytietoaniin kampusalueestakuinmuustakinopiskelijaelämästä. Opiskelijakortin voi tilata etukäteen Suomesta, ja se tapahtuu postittamalla yliopiston lähettämälomakepassikuvankeratakaisinyliopistolle.passikuviakannattaamuutenkinolla vähintäänkuusimukana,silläniitätarvitaanmoniinkortteihinjavirallisiinpapereihin. 2.3 Vakuutukset Jos oleskelet ulkomailla yhtäjaksoisesti yli kolme kuukautta, kannattaa sinun pidentää matkavakuutustasi. Hoidin oman vakuutukseni Pohjolan kautta, sillä minulla oli jo entuudestaanpohjolanmatkavakuutus.tämähoituihyvinhelposti,eikälisäkulujakaantullut erityisen paljoa. Minun kohdallani vakuutus osoittautui vielä todella kannattavaksi, sillä minunpitiyllättäenpalatasuomeenhautajaisiinkeskenvaihtonijavakuutuskorvasilennot sekä menetetyt matkustuspäivät. Joten saatu korvaus oli positiivinen yllätys. Vakuutuksen

4 lisäksi mukaan tulee ottaa Kelan Eurooppalainen sairasvakuutuskortti, joka oikeuttaa sinut saamaansairaalahoitoapaikanpäällä. 2.4 Asuminen Vaihtoonlähdönjavalmistelunaikanaehdottomastistressaavinasiaoliasunnonlöytäminen. Kun sain omalta koulultani tiedon, että minut on hyväksytty vaihtoon, oli paikallisen opiskelija-asuntojärjestön FMEL:in (Fondation Maisons Pour Etudiants Lausanne, jo sulkeutunut. Opiskelija-asunnot olivat heidän mukaansa loppu eikäniitävoinutenäähakeasinävuonna. Ryhdyin siis hakemaan asuntoa yksityisiltä markkinoilta, mikä ei ollut kovin helppoa, sillä Lausannenasuntotilanneonäärimmäisenvaikea.Asuntojaonvapaanvähän jahintatasoon todella korkea. Oma asunto, yksiö, olisi maksanut reilusti yli 1000 frangia kuussa, joten päädyin etsimään huonetta isommasta asunnosta. Huoneidenkin hinta oli kuitenkin hyvin korkea,jayleensäniistäpyydettiinnoin frangiakuussa. Laitoin muutamalle eri nettisivustolle ilmoituksen, jossa kerroin hieman itsestäni ja toiveistani asunnon sijainnille yms. Hyviä sivustoja olivat mm. ja Jälkimmäinen sivusto on maksullinen. Lisäksi Lausannen yliopisto lähettikesällämuutamanviikonväleinlistanvuokrallaolevistayksiöistäjahuoneista.listalla oli asuntoja koko Lausannen suuralueella ja monet tarjotuista huoneista olivat perheiden omakotitaloista. Kannattaa siis olla tarkkana mihin ilmoituksiin vastaa, jollei halua maksaa vuokraansahoitamallalapsia. Lähetin yhteensä varmaan 50 eri sähköpostia ja sovin muutamat Skype-treffit vuokranantajien kanssa, mutta kukaan ei lopulta suostunut tekemään sopimusta. Lisäksi Skype-treffiteivätkoskaanonnistuneet,sillätoinenosapuolijättiainatulematta.Ongelmaksi muodostui yleensä se, ettei minulla ollut mahdollisuutta lähteä paikan päälle katsomaan asuntoa, eivätkä vuokranantajat halunneet vuokrata huonetta henkilölle, jota he eivät olleet tavanneet. Vielä kahta viikkoa ennen vaihtoon lähtöä minulla ei ollut asumispaikkaa, ja olin varannut itselleni hotellin muutamaksi ensimmäiseksi yöksi. Ajatuksenani oli käydä paikan päällä etsimässä asuntoa.noinviikkoennenlähtöpäiväänionnenikuitenkinkääntyijasainviestin koululta, jossa kehotettiin tyttöjä vailla asuntoa ottamaan yhteyttä FMEL:iin. Lopulta sain opiskelija-asunnonaivankoulunvierestä!minullaoliomavarsinisohuonejajaoinasunnon neljänmuunihmisenkanssa.asuntoolitoimivajasiisti.kodikkaaksisitäeivoisanoa,mutta olintyytyväinen,etteiminuntarvinnutmaksaayksityistenasuntojahuimiavuokria. 2.5 Buddy system Lausannen yliopisto tarjoaa Buddy systemiksi kutsua tutor-ohjelmaa, jonka tarkoitus on auttaa vaihtaria sopeutumaan arkielämään. Yliopisto lähettää opiskelijalle sähköpostin ja siihenvastaamallailmoittaudutaanbuddysystemiin.omabuddyniottiminuunyhteyttävasta sen jälkeen, kun olin jo saapunut Sveitsiin, joten hänestä ei ollut apua käytännön asioiden hoitamisessa. Lisäksi kun yritimme sopia tapaamista, ei hän koskaan vastannut minulle.

5 Onnekseniminullaoliihanakämppis,jonkakanssahoidimmeyhdessämonetensimmäisten viikkojenjärjestelyistä. 3. Käytännön asiat vaihtokohteessa Maahan saapumisen jälkeen pitää ilmoittautua asukasrekisteriin, nimeltä Contrôledeshabitants. Heille pitää toimittaa tieto asuinpaikasta (vuokrasopimus tms), todistus siitä, että on Erasmus-vaihdossa ja todistus riittävistä tuloista. Minä vein paikan päälletodistuksenaallonantamastastipendistäjasekelpasitulotodistukseksi. Oleskeluluvan lisäksi tulee ilmoittautua myös Sveitsin sairasvakuutuksen piiriin. En ollut muistanut tehdä tätä heti aluksi ja sainkin asiasta muistutuksen toimistolta, jonka jälkeen lähetin kopion Kelan Eurooppalaisesta sairasvakuutuskortista heille postitse. Se riitti ihan hyvin.kortistaoliminullemyöshyötyä,silläkävinlausannenterveyskeskuksessaottamassa muutamiarokotteitalomamatkaanivarten. 3.1 Eläminen Sveitsin hintataso on korkea jopa suomalaisen silmin, joten kannattaa varautua siihen, että rahaa kuluu normaalia enemmän. Ruokakaupassa hintaeron huomaa etenkin liha- ja kalatiskintarjonnassa,silläkilohinnatovatkaksikertaakalliimmatkuinsuomessa.elokuvat, ravintolat, drinkit ja ulkona käyminen on myös varsin kallista, joten päädyimme usein viettämäänillalliskutsujajonkunystävämmeluona. Lausannen ympäristö tarjoaa kuitenkin kaikenlaista tekemistä ja Aalto-yliopistolta saatu stipendi ja omat säästöt auttoivat nauttimaan syksyn aikana monista reissuista ja viikonloppumatkoista. Kannattaakin siis säästää rahaa hieman etukäteen jos mielit lähteä Sveitsiin. 4. Opinnot Minulla oli vaihtoehtona hakea sekä Lausannen yliopistoon että sen vieressä olevaan teknilliseen korkeakouluun EPFL:ään, ja päädyin hakemaan yliopistoon, sillä kaipasin vaihteluaopiskeluympäristööni.koulummevaihtopaikkaoliyliopistonkaupallisellapuolella, jotavoisiverrataaallonkauppakorkeakouluun.valitsinsuuntaukseksenimanagementin,sillä senallaolleetopinnotsopivatomiintuotantotaloudenopintoihinihyvin. 4.1 Opintojen suunnittelu Ennen vaihtoon lähtöä minun piti tehdä opintosuunnitelma kursseista, jotka aikoisin käydä vaihdossajahyväksyttäänekoulummeprofessorilla.tämäolihiemanhaastavaa,silläsilloin ei ollut vielä saatavissa seuraavan syksyn kurssiaikatauluja enkä tiennyt yliopiston kurssijärjestelyistä ja rakenteesta mitään. Tämä johti siis luonnollisesti siihen, että kurssisuunnitelmanimeniläheskokonaanuusiksivaihto-opintojenalkaessa. Lausannen yliopistossa kurssien suunnittelu on varsin helppoa. Kursseille ilmoittaudutaan vastanoinkolmeviikkoaniidenalkamisenjälkeen,jotenopiskelijoillaonmahdollisuuskäydä

6 kokeilemassa eri kursseja ja valita niistä sitten mieluisat aineet. Ensimmäisinä parina viikkonakävinkatsomassahaluamianikurssejajasenjälkeenpäädyinjättämäänjotainniistä pois, sillä ne vaikuttivat hyvin teoriapainotteisilta. Yritin ottaa kursseja, joita ei omassa koulussanioletarjolla. Kursseilleilmoittaudutaansekänetissä ettäpaperilomakkeilla.erityisentärkeääonmuistaa ilmoittautuatentteihin,jokatapahtuusamaanaikaankuinkurssi-ilmoittautuminen,silläjoset muistailmoittautuajohonkintenttiinsinultaperitäänyli200franginsakko. 4.2 Kurssit Yliopiston kurssit olivat hyvin erilaisia kuin omassa tutkinto-ohjelmassani, sillä minulla ei ollutyhtäkäänkurssia,jossaosallistujamääräolisiollutyli60.kaikkikurssitolivatsiistodella pienryhmäkursseja ja niillä panostettiin erityisesti interaktiiviseen opetukseen. Kurssien sisältöeiollutniinlaadukastakuinodotin,muttaopettajatolivatkeskimäärinparempiakuin Suomessa.Opettajattulevatmonistaerimaistamikänäkyymyösopetuksessa. Listaan alle käymäni kurssit, niin ne selventävät hieman yliopiston Management-pääaineen tarjontaa. PersonalDevelopmentECTS Kurssin tarkoituksena oli kehittää opiskelijoiden pehmeitä taitoja ja nimensä mukaisesti kurssintavoitteenaolikehittääitseään.kurssinopettajaolitodellamukavajaluennotolivat useimmiten varsin mielenkiintoisia. Itselleni tämä kurssi oli todella hyödyllinen, sillä pidin kovasti sen psykologisesta suuntauksesta ja viikoittain luettavat artikkelit olivat todella mielenkiintoisia. Kurssilla piti kirjoittaa yhteensä viisi kotitehtävää ja tentin sijaan teimme henkilökohtaisen Personal Development projektin, jonka tarkoituksena oli kehittää jotakin osa-aluetta itsessään. Kurssi ei ollut työmäärältään erityisen suuri, kunhan oman projektin aloittaatekemäänhyvissäajoin. AppliedOrganisationalBehaviorandManagementECTS Kurssin ideana oli opettaa johtamis- ja esiintymistaitoja opiskelijoille erilaisten harjoitusten avulla.kurssieteniuseincase-tehtävienavullajakurssiolikinopetustavaltaanhyvinerilainen kuin mihin olen tottunut. Kurssin puolivälin tienoilla opiskelijat jaettiin neljän hengen ryhmiin, ja jokaisen ryhmän piti pitää jostakin tietystä aiheesta lyhyt workshop muulle luokalle. Minun ryhmäni aiheena oli esimerkiksi leadership ja pidimme luokalle lyhyen luennon, jonka jälkeen teimme johtamistaitoihin liittyvän harjoituksen. Jokaiselle luennolle piti yleensä lukea määrätty artikkeli ja kurssilla oli muutama palautettava lyhyt ryhmätyö. Kurssintenttieiollutkovinvaikea,eikäsiihentarvinnutvalmistautuaerityisenpaljoa. HumanBrandingECTS

7 Valitsin tämän brändäykseen liittyvän kurssin, sillä ajattelin sen tarjoavan jotakin uutta verrattuna käymiini markkinoinnin kursseihin. Kurssi oli kuitenkin hyvin perustavanlaatuinen brändäyksen kurssi, enkä usko, että se eroaa esimerkiksi Kauppakorkeakoulun tarjonnasta. Kurssilla oli luentoja joka toinen viikko ja kurssin suorittamiseen kuului kolme ryhmätyötä tentin lisäksi. Ryhmätyöt eivät loppuen lopuksi vaatineet paljoa aikaa mutta tenttiin valmistautuminen vei oletettua enemmän aikaa. Tentti oli vain tunnin pituinen, mikä tuntui hieman oudolta. Tentissä kysyttiin muutenkin hyvin pikkutarkkojakysymyksiäjakysymyksiäolisuhteellisenpaljonverrattunaannettuunaikaan. EntrepreneurshipStrategyECTS Tämä oli ehdottomasti käymistäni kursseista paras ja antoisin. Se taitaa olla myös yksi kaikkienaikojenparhaimmistakursseista,jotaolenopiskeluaikananikäynyt.kurssinopettaja olitodellaasiantuntevajamiellyttävä,jaluennoilleolijokakertamiellyttävämennä.opettaja oliitseaktiivinenyrityselämässäjahänelläolipaljonkokemustakansainvälisestäbisneksestä. Luennotkäytettiinpaljoncase-artikkeleita,jotkapitiainalukealuentoavarten.Luennotolivat todellainteraktiivisiajaprofessoriosasihaastaaopiskelijatmukaankeskusteluun.kurssillaei ollut tenttiä vaan meidän piti toteuttaa ryhmissä liiketoimintasuunnitelmat haluamillemme yrityksille. Ryhmät keksivät todella erilaisia bisnesideoita ja niitä olikin hauska kuunnella loppuseminaarissa. Liiketoimintasuunnitelman tekeminen oli todella opettavaista ja muutenkinkurssillakäydytasiatjäivätmieleenipaljonparemminkuinmuidenkurssienasiat. MarketCreationEntrepreneurialMarketingECTS Tämäolihiemanoutokurssi,silläluentojaolivainkuusikokolukukaudenaikana.Kurssin aihe oli mielenkiintoinen mutta sisältö ei vastannut täysin kurssin nimeä eivätkä luennot olleetkovinmielenkiintoisia.myöställäkurssillaluennoillepitilukeaainajokincase-artikkeli, jota käsiteltiin luennolla pienryhmissä. Kurssilla oli varsin helpon tentin lisäksi ryhmätyö, jossa piti laatia markkinointistrategia jollekin uudelle tuotteelle tai palvelulle. Omasta mielestänikurssintasoeiollutkovinkorkeaeikäsevaatinutkovinpaljontyötä. Francais:StructureetproductionECTS Kävinkaikkivarsinaisetkurssinienglanniksimuttahalusinopiskellamyösranskaakoulussa. Tämä kurssi oli hyvä peruskurssi opiskelijoille, jotka puhuvat jo ranskaa mutta haluavat vahvistaaperusrakenteitajahankkiauuttasanastoa.kurssieiollutvaativa,muttajosoliitse aktiivinen ja jaksoi keskustella vierustoverinsa kanssa, sai kurssista hieman enemmän irti. Kurssilla oli kolme palautettavaa kotitehtävää, kaksi kirjallista ja yksi suullinen, sekä lopputentti. 5. Vapaa-aika Halusin tarkoituksella ottaa opintoja vain sen verran, että minulla jäi aikaa matkustella ja nauttiavapaa-ajastasveitsissä.lausannenyliopistotarjoaailmaisenyliopistoliikunnan,mitä on todella helppo hyödyntää. Itse panostin kuitenkin enemmän ulkoiluun ja joogaan, ja

8 löysinkin aivan mahtavan joogastudion aivan Lausannen keskustasta. Kävinkin joogamassa todella usein ja se oli myös oiva syy käydä keskustassa aistimassa elämää. Geneve-järvi on mitäkauneinympäristölenkkeilyynjamuuhunulkoiluun,jasiitäkannattaakinehdottomasti nauttia. Myös vaeltaminen oli mielestäni aivan mahtavaa ja kannustan ehdottomasti tekemäänvaellusretkiäupeissaalppimaisemissa. 5.1 Joukkoliikenne ja matkustaminen Joukkoliikenne toimi varsin mukavasti Lausannessa ja minulla oli käytössä julkiseen liikenteen kortti kuukausimaksulla. Tällä kortilla sai käyttää metroa ja busseja rajattomasti tietyn ajan. Julkinen liikenne lakkaa kulkemasta arkisin puolenyön aikaan, joten jos asut keskustaakauempanatäytyysinunkäyttäätaksiapäästäksesikotiin. Sveitsiin saavuttaessa kannattaa ehdottomasti ostaa demi tarif -kortti, jolla saa kaikki junaliput puoleen hintaan. Lisäksi olisi ollut mahdollista ostaa voie7- kortti, jolla pääsee ilmaiseksiiltaseitsemänjaaamuseitsemänvälillä,muttakuukaudenvaihdossasiitäeiolisi ollut vielä kovin paljon hyötyä, sillä kortti on todella kallis. Junaliikenne kulkee todella sujuvastijajunallaonkinkätevämatkustaaympärisveitsiäjamyöskauemmas.kävineräänä viikonloppunamilanossajasuorajunakestääsinnevainreilukolmetuntia. Matkustelin Sveitsin sisällä junalla ja autolla opiskelijakavereideni kanssa viikonloppuisin, sillä etäisyydet kaupunkien välillä ovat todella lyhyet. Lisäksi matkustelin todella paljon ulkomaille,silläsveitsistälentääpaljonedullisemminmuualleeurooppaan. Sveitsissä suositeltavia kohteita ovat erityisesti Zürich, suloinen juustokylä Gruyères sekä Lausannen vieressä oleva Lavaux n viinialue. Näihin kaikkiin paikkoihin pääsee kätevästi junalla. 5.2 Opiskelijatapahtumat Yliopistollaonomavaihto-organisaatioXchangejärjestäätodellapaljonerilaisiatapahtumia bileistäkaupunkikierroksiinjaurheilumatkoihin.lähesjokakeskiviikkoonpubnightjossakin kaupungin yökerhoista. En osallistunut kovinkaan aktiivisesti näihin tapahtumiin, sillä teimmeretketmieluumminomankaveriporukkanikanssa. 6. Lopuksi Sveitsiläinenkulttuurionloppuenlopuksihyvinsamankaltainenkuinsuomalainenkulttuuri, jotenmaantapoihinolivarsinhelpposopeutua.sveitsiläisetovatkuitenkinhyvinehdottomia säännöissään, joten poikkeuksia ja joustamista ei kannatta odottaa edes neuvottelemalla. Paikalliset ovat kuitenkin ystävällisiä ja kärsivällisiä kuuntelemaan hieman haperoivaa ranskankieltä.monissaryhmätöissäniosaryhmästäolipaikallisiajaheolivatkaikkitodella ystävällisiä. Yliopiston samalla vuosikurssilla olevilla opiskelijoilla tuntui muutenkin olevan hyväyhteishenki. Minullevaihtoolikokonaisuudessaantodella hyväkokemus jaolentyytyväinen, ettälähdin ulkomaille opiskelemaan. Olisin ehkä voinut viihtyä paremmin jossain hieman isomassa

9 kaupungissa,jossaolisiollutenemmänelämää,muttatavoitteenaniolioppialisääranskaaja matkustella, ja näihin tarkoituksiin Lausanne oli oikein hyvä kohde. Oli myös todella virkistävää tutustua ihmisiin eri puolilta maailmaa ja tehdä viikonloppureissuja uusien ystävienkanssa. JoshaluatlähteäSveitsiinvaihtoon,puhuaranskaajanautitpikkukaupungintunnelmasta,on Lausanne hyvä vaihtoehto. Kerron mielelläni lisää kokemuksistani jos mieleesi heräsi kysymyksiä!tuulia.talvioataalto.fi

Vaihtoraportti lukuvuosi 2010-2011. Bond University KTA

Vaihtoraportti lukuvuosi 2010-2011. Bond University KTA Vaihtoraportti lukuvuosi 2010-2011 Bond University KTA Henkilötiedot Koulutusohjelma: Kiinteistötalous Vaihtoyliopisto: Bond University Sijainti: Gold Coast, Queensland, Australia Ajankohta: 1.9.2010 30.4.2011

Lisätiedot

North2north Winnipeg Kanada

North2north Winnipeg Kanada North2north Winnipeg Kanada WINNIPEG Manitoba provinssin pääkaupunki Kanadan 7. suurin kaupunki Väkiluku 634 000 asukasta Kaupungissa on kaksi yliopistoa University of Winnipeg (n. 9000 opiskelijaa) ja

Lisätiedot

Vaihtopaikasta kiinnostuneet saavat ottaa minuun yhteyttä (pietari pellinen ät aalto fi).

Vaihtopaikasta kiinnostuneet saavat ottaa minuun yhteyttä (pietari pellinen ät aalto fi). Vaihtoraportti Koulutusohjelma: Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Vaihtoyliopisto: KAIST Korean Advanced Institute of Science and Technology Vaihto-ohjelma: Kahdenvälinen vaihtokohde Opetuskieli: Englanti

Lisätiedot

Vaihtokohde. Vaihtoon lähtö

Vaihtokohde. Vaihtoon lähtö Erasmus Vaihtoraportti Grazin teknillinen yliopisto, Graz, Itävalta Syyslukukausi 2011/2012 Opetuskielet: saksa ja englanti Opiskelen Kemian tekniikan korkeakoulussa. Vaihtoon lähtiessäni olin opiskellut

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Matkaraportti. Noora Äijälä

Matkaraportti. Noora Äijälä Matkaraportti Noora Äijälä Vietin syyslukukauden 2012 Copenhagen Business School:ssa. CBS on yksi Euroopan suurimmista yliopistoista yli 19 000 opiskelijan määrällä ja yliopistolla on pitkä historia aina

Lisätiedot

Yleiskuvaus Sveitsistä

Yleiskuvaus Sveitsistä anna.jaaskelainen[at]aalto.fi Informaatioverkostot Vaihdossa Lausannessa, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, keväällä 2012 15.2-15.7.2012 Erasmus-vaihto Opetuskielinä ranska ja englanti Yleiskuvaus

Lisätiedot

Groningen sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Bremenistä (Saksa), joten halvin vaihtoehto on lentää Tampereelta Bremeniin (Ryanair) ja ottaa

Groningen sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Bremenistä (Saksa), joten halvin vaihtoehto on lentää Tampereelta Bremeniin (Ryanair) ja ottaa Groningen sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Bremenistä (Saksa), joten halvin vaihtoehto on lentää Tampereelta Bremeniin (Ryanair) ja ottaa Bremenistä bussi Groningeniin (Public Express), joka maksaa

Lisätiedot

Raportti työharjoittelusta ulkomailla

Raportti työharjoittelusta ulkomailla Eevi Takala PIN10 12.5.2013 Raportti työharjoittelusta ulkomailla Opiskelen pintakäsittelyalan viimeisellä vuodella ja olin puolet (5vk) työharjoitteluajastani Saksassa töissä yhdessä kahden muun luokkalaiseni

Lisätiedot

Vaihtoraportti. Ecole Polytechique Fédéral de Lausanne Sveitsi

Vaihtoraportti. Ecole Polytechique Fédéral de Lausanne Sveitsi Vaihtoraportti Ecole Polytechique Fédéral de Lausanne Sveitsi Miksi Lausanneen? Lausanne on kaunis ja kompakti kaupunki, jonka rinteiltä avautuvat näkymät Genevejärven yli Ranskan Alpeille. Kuten Suomessakin,

Lisätiedot

Kingston 05/06. Vuosi Erasmus-opiskelijana

Kingston 05/06. Vuosi Erasmus-opiskelijana Kingston 05/06 Vuosi Erasmus-opiskelijana Sisält ltö Johdanto (Erasmus-ohjelma) Yleistä Valmistelut Rahoitus Ennen lähtl htöä Asuminen Opiskelu Vapaa-aika aika Loppusanat Johdanto Socrates Erasmus on Euroopan

Lisätiedot

Mikko Niemelä & Jonne Roppola

Mikko Niemelä & Jonne Roppola Mikko Niemelä & Jonne Roppola Tietoa Japanin vaihtokohteista Kv- toimistosta. Kumamoto National College Of Technologyyn voi hakea Tietotekniikan, Automaatiotekniikan ja Hyvinvointitekniikan opiskelijat.

Lisätiedot

Vaihtoraportti. Lausanne kohteena

Vaihtoraportti. Lausanne kohteena Vaihtoraportti kati.harjula@aalto.fi EST EPFL - École polytechnique fédérale de Lausanne, Sveitsi Kahdenvälinen vaihto 2014 2015 Opetuskieli englanti ja ranska Saa julkaista Lausanne kohteena Halusin vaihtoon

Lisätiedot

Vaihtoraportti. Universidad Politécnica de Madrid/E.T.S.I.I. Syyslukukausi 2007, ERASMUS Puunjalostustekniikka. sampsa.t.veijalainen@tkk.

Vaihtoraportti. Universidad Politécnica de Madrid/E.T.S.I.I. Syyslukukausi 2007, ERASMUS Puunjalostustekniikka. sampsa.t.veijalainen@tkk. Vaihtoraportti Universidad Politécnica de Madrid/E.T.S.I.I. Syyslukukausi 2007, ERASMUS Puunjalostustekniikka sampsa.t.veijalainen@tkk.fi Miksi ja minne? Itselleni vaihtoon lähtö oli oikeastaan jonkinlainen

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

ERASMUS 2008 BRNO CZECH REPUBLIC. Suvi-Mari Knuutti Mari Alasalmi

ERASMUS 2008 BRNO CZECH REPUBLIC. Suvi-Mari Knuutti Mari Alasalmi ERASMUS 2008 BRNO CZECH REPUBLIC Suvi-Mari Knuutti Mari Alasalmi Brno Tsekin 2. suurin kaupunki, noin 400 000 asukasta Opiskelijoita lähes neljäsosa asukkaista (80 000) Kaupungissa kolme yliopistoa: Masaryk

Lisätiedot

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla.

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. TYÖSSÄOPPIMASSA SAKSASSA, KÖLNISSÄ 25.3-23.5.2015 Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. Lähdimme Leonardo- hankkeen rahoituksella, joka kattoi lennot sekä asunnon.

Lisätiedot

Vaihtojärjestelyt. Terveydenhuolto ja hintataso

Vaihtojärjestelyt. Terveydenhuolto ja hintataso Vaihtokohde: Baselin yliopisto (Universität Basel), Sveitsi Ajankohta: huhti - syys-/lokakuu 2012 Vaihto-ohjelma: itse hankittu paikka Raportin saa julkaista www-sivuilla Vaihtokohde Kulttuurillisesti

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Raportti vaihto-opiskelulukukaudesta Grazissa

Raportti vaihto-opiskelulukukaudesta Grazissa Vaihtoraportti Graz 2011 1 Anna Erasmuskohde: Graz Raportti vaihto-opiskelulukukaudesta Grazissa Yleistä Päätin lähteä hieman tavallista myöhemmin vaihto-opiskelemaan: viimeisenä opiskeluvuotenani. Tiesin,

Lisätiedot

ITALIA, Torino. Syksy 2009

ITALIA, Torino. Syksy 2009 ITALIA, Torino Harri Aaltonen Ville Veijola Syksy 2009 KOT7SN2 KOT7SN2 Torino Asukkaita 909 000 Sijaitsee Po-joen varrella Piemonten maakunnassa Pohjois- Italiassa. Torino tunnetaan erityisesti Fiat-autotehtaasta.

Lisätiedot

Kansainvälinen harjoittelu. Jukka Inget TTE8SN2 Jaakko Hartikka TTE9SNL

Kansainvälinen harjoittelu. Jukka Inget TTE8SN2 Jaakko Hartikka TTE9SNL Kansainvälinen harjoittelu Jaakko Hartikka TTE9SNL Vaihtoon hakeminen ja alkujärjestelyt Minulla oli kauan ollut sellainen etäinen haave vaihdosta ja usein ajattelin, että olisi mukava lähteä mutta se

Lisätiedot

Universität Liechtenstein Vaduz, Liechtenstein Kevätlukukausi 2013 Laura Rämä

Universität Liechtenstein Vaduz, Liechtenstein Kevätlukukausi 2013 Laura Rämä Universität Liechtenstein Vaduz, Liechtenstein Kevätlukukausi 2013 Laura Rämä SISÄLLYS 1. Saapuminen... 3 2. Orientaatioviikko... 3 3. Koulunkäynti ja kurssit... 4 3.1. Innovation and Technology Management...

Lisätiedot

Matkaraportti Université de Lausanne

Matkaraportti Université de Lausanne Aalto University Melinda Koso Matkaraportti Université de Lausanne Syksy 2012 melinda.koso@aalto.fi 2 Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Sisällysluettelo... 1. Johdanto... 3 2. Valmistautuminen vaihtoon...

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

Stockholm. Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm. Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm Kungliga Tekniska Högskolan Kristiina Hytti Tuotantotalous Vaihtokohde: Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Ruotsi Vaihto-ohjelma: Nordtek Opetuskieli valitsemillani kursseilla: englanti

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Vaihtoraportti Lausanne kevät 2013

Vaihtoraportti Lausanne kevät 2013 Vaihtoraportti Lausanne kevät 2013 Nimi: Outi Pönni, outi.ponni@aalto.fi Vaihto-aika: 2/2013-7/2013 Koulutusohjelma: Teknillinen fysiikka ja matematiikka Vaihtokohde: École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Valencia Espanja ITACA-instituutti. Juhani Lahdenperä HYV7SN

Valencia Espanja ITACA-instituutti. Juhani Lahdenperä HYV7SN Valencia Espanja ITACA-instituutti Harjoitteluvaihdon suunnittelu alkoi syksyllä 2008 Puerto Ricon lomareissun seurauksena Espanja oli alun alkaen selvä kohdemaana, koska olemme lomailleet vaimoni kanssa

Lisätiedot

Vaihtoraportti Syyslukukausi 2011. Université Montpellier 1. Montpellier, France. Erasmus-ohjelma. opintojen opetuskieli ranska

Vaihtoraportti Syyslukukausi 2011. Université Montpellier 1. Montpellier, France. Erasmus-ohjelma. opintojen opetuskieli ranska Vaihtoraportti Syyslukukausi 2011 Université Montpellier 1 Montpellier, France Erasmus-ohjelma opintojen opetuskieli ranska Kemian tekniikka Ennen vaihtoa Opiskelin vaihtosyksyni Montpellierissä farmasian

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE VAIHTO-OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OPISKELUSTA ISÄNTÄYLIOPISTOSSA

KYSELYLOMAKE VAIHTO-OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OPISKELUSTA ISÄNTÄYLIOPISTOSSA KYSELYLOMAKE VAIHTO-OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OPISKELUSTA ISÄNTÄYLIOPISTOSSA A. Taustakysymyksiä 1. Sukupuoli 2. Ikä Nainen Mies 3. Kotimaa 4. Äidinkieli 5. Mitä muita kieliä osaat? Arvioi näiden kielten

Lisätiedot

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla 1. Perustiedot a. Roosa Haapa, Hotelli-, ravintola-, cateringala, b. The Sandwich Company, The Diamond, Derry, Northern Ireland, http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php

Lisätiedot

HARJOITTELU PRAHASSA 1.6.-31.8.2010. Riikka Heikkilä, RAT7SN2

HARJOITTELU PRAHASSA 1.6.-31.8.2010. Riikka Heikkilä, RAT7SN2 HARJOITTELU PRAHASSA 1.6.-31.8.2010 Riikka Heikkilä, RAT7SN2 Tšekin tasavalta Pinta-ala: 78 866 km² Asukasluku: 10 230 000 Pääkaupunki: Praha (1 172 975 as.) Muut suuremmat kaupungit: Brno (367 396 as.),

Lisätiedot

Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012. Veera Helander arva10

Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012. Veera Helander arva10 Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012 Veera Helander arva10 Työpaikka Manuel & Ariana on pieni yritys jossa tehdään juhlavaatteita, hääpukuja, mittatilaustöitä sekä couture

Lisätiedot

Matkaraportti: RWTH Aachen, Winter Semester 2013/2014

Matkaraportti: RWTH Aachen, Winter Semester 2013/2014 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Vaihto-opiskelujakso Saksa 2013-2014 Matkaraportti: RWTH Aachen, Winter Semester 2013/2014 01.06.2014 Timo Hakkarainen

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

Vaihtoraportti. Joonas Puustelli. Erasmus-vaihto. Opetuskieli saksa. Aalto-yliopisto - Konetekniikan koulutusohjelma

Vaihtoraportti. Joonas Puustelli. Erasmus-vaihto. Opetuskieli saksa. Aalto-yliopisto - Konetekniikan koulutusohjelma Vaihtoraportti Joonas Puustelli Erasmus-vaihto Opetuskieli saksa Aalto-yliopisto - Konetekniikan koulutusohjelma Technische Universität Darmstadt - Machinenbau Lokakuu 2010 - Maaliskuu 2011 1. Yleiskuvaus

Lisätiedot

Vaihtoraportti Nanyang Technological University, Singapore

Vaihtoraportti Nanyang Technological University, Singapore Biotuotetekniikka Nanyang Technological University, Singapore Tammikuu 2014 Toukokuu 2014 GEM Trailblazer vaihto-ohjelma Raportin saa julkaista internetissä nimettömänä Vaihtoraportti Nanyang Technological

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

IADS-VAIHTO INTIASSA KESÄLLÄ 2015

IADS-VAIHTO INTIASSA KESÄLLÄ 2015 IADS-VAIHTO INTIASSA KESÄLLÄ 2015 Kevättalvella 2015 aloitimme vaihto-opiskelupaikan hakuprosessin valmistelun. Pohdimme perusteellisesti mihin maahan haluamme matkustaa ja missä maassa voisimme oppia

Lisätiedot

Kanada 2015. Gea Schumann Merkonomi

Kanada 2015. Gea Schumann Merkonomi 1 Kanada 2015 Gea Schumann Merkonomi 2 Perustietoa Lähdin 31.12 kuukauden kestävälle matkalle Kanadaan. Olimme osallisena FinAl 2.0 projektissa ja pääsimme mukaan muutamiin isoihinkin tehtäviin. Majoituksena

Lisätiedot

Vaihtoraportti Massey University Auckland / Wellington, Uusi-Seelanti 07/2006 06/2007 Antti Maunula Informaatioverkostot

Vaihtoraportti Massey University Auckland / Wellington, Uusi-Seelanti 07/2006 06/2007 Antti Maunula Informaatioverkostot Vaihtoraportti Massey University Auckland / Wellington, Uusi-Seelanti 07/2006 06/2007 Antti Maunula Informaatioverkostot Sisällysluettelo 1 Yleiskuvaus...2 2 Järjestelyt Suomessa ja kohdemaassa...4 3 Opinnot...5

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Vaihtoraportti Lissabon, Portugali Syyslukukausi 2015 Yleistä

Vaihtoraportti Lissabon, Portugali Syyslukukausi 2015 Yleistä Vaihtoraportti Lissabon, Portugali Syyslukukausi 2015 Kemian tekniikan koulutusohjelma/life Science Technologies Vaihtoyliopisto: Instituto Superior Técnico Vaihto-ohjelma: Erasmus Vaihtoaika: 9/2015-2/2016

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

Kevät 2011, Etelä-Tanskan yliopisto, Odense. Reetta-Mari Tammela RAT8SN2B

Kevät 2011, Etelä-Tanskan yliopisto, Odense. Reetta-Mari Tammela RAT8SN2B Kevät 2011, Etelä-Tanskan yliopisto, Odense Reetta-Mari Tammela RAT8SN2B Valmistelut ja hakeminen Haku Etelä-Tanskan yksikköön tehtiin kokonaisuudessaan yliopistosivuilta löytyvällä lomakkeella kv-toimiston

Lisätiedot

TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT

TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT Vilma Mäkelä TYÖHARJOITTELU ULKOMAILLA 2012 Saneeraus- ja sisustusala, ARSA09 Art In Tanzania P.O. Box 23333, Dar es Salaam Tanzania www.artintanzania.org 16.3-8.4.2012 TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT Työskentelin

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Vaihtoraportti Rooman La Sapienza yliopistosta keva tlukaudelta 2014

Vaihtoraportti Rooman La Sapienza yliopistosta keva tlukaudelta 2014 Vaihtoraportti Rooman La Sapienza yliopistosta keva tlukaudelta 2014 Tässä vaihtoraportissa kerrotaan, millaista oli opiskella Euroopan suurimmassa yliopistossa, joka sijaitsee yhdessä kauimmin asutuista

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Valenciassa 2013-2014

Vaihto-opiskelu Valenciassa 2013-2014 Vaihto-opiskelu Valenciassa 2013-2014 Vaihto-ohjelma: ERASMUS Vaihtokohde: Universitat Politécnica de Valencia, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Oma yliopisto: Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Janet Valliovuo ja Ramoona Rahja, Horaca11 Johdanto Lähdimme ulkomaille, koska halusimme kokeilla jotain erilaista ja kokeilla rajojamme. Halusimme lähteä Iso-Britanniaan,

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksassa 24.10.-16.12.2011. Viivi Nybacka Korusuunnittelu ja valmistus

Työssäoppiminen Saksassa 24.10.-16.12.2011. Viivi Nybacka Korusuunnittelu ja valmistus Työssäoppiminen Saksassa 24.10.-16.12.2011 Viivi Nybacka Korusuunnittelu ja valmistus Työssäoppimisjaksoni Saksassa Farbglashütte Lauschassa kesti kahdeksan viikkoa. Farbglashütte Lauscha on lasitehdas,

Lisätiedot

VAIHTORAPORTTI ETELÄ-KOREA - KAIST KEVÄT 2015. ALISA KOPILOW AALTO-YLIOPISTO Sähkötekniikan korkeakoulu ELEC

VAIHTORAPORTTI ETELÄ-KOREA - KAIST KEVÄT 2015. ALISA KOPILOW AALTO-YLIOPISTO Sähkötekniikan korkeakoulu ELEC KEVÄT 2015 VAIHTORAPORTTI ETELÄ-KOREA - KAIST Saa julkaista Into-sivuilla Kysymyksiä? -> alisa.kopilow@aalto.fi ALISA KOPILOW AALTO-YLIOPISTO Sähkötekniikan korkeakoulu ELEC Olin kevätlukukauden 2015 yliopistovaihdossa

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Työssäoppimiseni ulkomailla

Työssäoppimiseni ulkomailla Työssäoppimiseni ulkomailla Nimeni on Jenna Virtanen suoritin kuukauden 7.2.-11.3.2015 Pintakäsittely alan työharjoittelusta Espanjassa Fuerteventuran Corralejossa. Työskentelin kauppakeskuksessa nimeltä

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Islannin Matkaraportti

Islannin Matkaraportti Islannin Matkaraportti Olen aina haaveillut työskentelystä ulkomailla ja koulun kautta sain siihen mahdollisuuden! En itse oikein tiennyt mihin maahan haluaisin mennä mutta päädyin Islantiin koska opettaja

Lisätiedot

Hirviöopiskelija tahtoo vain kaiken?

Hirviöopiskelija tahtoo vain kaiken? Hirviöopiskelija tahtoo vain kaiken? Mitä tapahtuu, kun paljon parjattu kaikki mulle heti nyt -sukupolvi valtaa yliopiston? Hirviöopiskelijat, Ylioppilaslehti 10/2009, Ninni Lehtniemi Ylioppilaslehti kysyi

Lisätiedot

2&lang=de. Oleskeluaikani on 23.5-19.5.2013, jolloin ehdin olemaan töissä 8 viikkoa.

2&lang=de. Oleskeluaikani on 23.5-19.5.2013, jolloin ehdin olemaan töissä 8 viikkoa. ULKOMAANJAKSON RAPORTTI Saksa, Aachen 25.3.-17.5.2013 Aivan aluksi haluaisin esitellä itseni. Olen Laura Sivonen ja opiskelen laboratorioalan perustutkintoa, jolloin ammattinimikkeekseni tulee laborantti.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kansainväliset palvelut. MATKARAPORTTI Institute of Chemical Technology, Praha Kevät 2014

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kansainväliset palvelut. MATKARAPORTTI Institute of Chemical Technology, Praha Kevät 2014 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kansainväliset palvelut MATKARAPORTTI Institute of Chemical Technology, Praha Kevät 2014 Ville Rantanen Kemiantekniikka Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Lähtövalmistelut ja

Lisätiedot

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC-lomapalvelu aina vuodesta 1953 lähtien u Voit vaihtaa asunnon toisen kanssa kotimaassa tai ulkomailla. Kun asut

Lisätiedot

Lumitutkimusta Kanazawassa 2002-2003. Kokemuksia vaihto-opiskeluvuodesta ja ohjeita Japaniin vaihtoon haaveileville

Lumitutkimusta Kanazawassa 2002-2003. Kokemuksia vaihto-opiskeluvuodesta ja ohjeita Japaniin vaihtoon haaveileville Lumitutkimusta Kanazawassa 2002-2003 Kokemuksia vaihto-opiskeluvuodesta ja ohjeita Japaniin vaihtoon haaveileville Japania ry:n matkailuilta Kulttuurikeskus Caisa, Helsinki, 10.3.2005 Arto Teräs

Lisätiedot

Loppuraportti OPET-projekti

Loppuraportti OPET-projekti Loppuraportti OPET-projekti HENKILÖTIEDOT Johanna Jussila Omnia, Lakelan toimipiste Tel: 046-8515142 email: johanna.jussila(a)omnia.fi TYÖYKSIKKÖ Hotelli Libyan Princess Main Street, Paleochora 73001,

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Maailmalle lähtijän muistilista

Maailmalle lähtijän muistilista Maailmalle lähtijän muistilista Ulkomaille lähtöön tarvitaan rohkeutta ja sisukkuutta. Arki rullaa ulkomailla helpommin, kun lähtöä suunnittelee jo ennakkoon. Muistilista auttaa ulkomaille opiskelemaan

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu Konetekniikan koulutusohjelma

Insinööritieteiden korkeakoulu Konetekniikan koulutusohjelma Insinööritieteiden korkeakoulu Konetekniikan koulutusohjelma Vaihtokohden: Pietarin polyteknillinen yliopisto Vaihtoaika: syyslukukausi 2015 Opetuskieli: Englanti Vaihto-ohjelma: Kahdenvälinen vaihtokohde

Lisätiedot

BADALONA, ESPANJA 29.05. 16.07. 2013. Titta Lumiaho 25.07.2013

BADALONA, ESPANJA 29.05. 16.07. 2013. Titta Lumiaho 25.07.2013 BADALONA, ESPANJA 29.05. 16.07. 2013 Titta Lumiaho 25.07.2013 JOHDANTOA Minun yksi unelmista on ollut se, että pääsen ulkomaille työharjoitteluun. Tämä unelma toteutui, kun opettajani ilmoitti, että Espanjassa

Lisätiedot

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey Suomi Svenska English Hyvä opiskelija, Suomalaissa yliopistoissa toteutetaan valtakunnallinen opiskelijapalautekysely Kandipalaute. Kysely

Lisätiedot

Matkaraportti kevät 2013 KTM-vaihto. Rotterdam School of Management Erasmus University

Matkaraportti kevät 2013 KTM-vaihto. Rotterdam School of Management Erasmus University Matkaraportti kevät 2013 KTM-vaihto Rotterdam School of Management Erasmus University Valmistautuminen vaihtoon Hakeminen vaihtoyliopistoon Matkavalmistelut sujuivat osaltani hyvin ilman suurempia ongelmia.

Lisätiedot

OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015

OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015 ry Toni Kangas 16. elokuu 2015 Opintomestari 2015 Julkinen OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015 AALTO-YLIOPISTON SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY SISÄLLYS Kaavioista... 1 Taustatiedot... 1 Uusi kandidaattiohjelma... 2 Vanha

Lisätiedot

Kuljetuspalvelu Hallstahammarissa

Kuljetuspalvelu Hallstahammarissa 1 Kuljetuspalvelu Hallstahammarissa 2 Tervetuloa Hallstahammarin kunnan kuljetuspalvelulle Kuljetuspalvelu on osa meidän joukkoliikennettä. Kuljetuspalvelu on henkilöille jotka toimintarajoitteiden, sairauden

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) 1.6.2009 1. Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

CampusFrance. Maailmanlaajuinen opiskelijapalvelu. CampusFrance. CampusFrancen toiminta Suomessa. CampusFrancen päämääränä on:

CampusFrance. Maailmanlaajuinen opiskelijapalvelu. CampusFrance. CampusFrancen toiminta Suomessa. CampusFrancen päämääränä on: Opiskelemaan Ranskaan Studia-messut 30.11. 1.12.2011 Ranskan suurlähetystön tiede- ja korkeakouluosasto -opiskelijapalvelu Maailmanlaajuinen opiskelijapalvelu Toimii Ranskan ulkoasiain- ja opetusministeriöiden

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

Matkaraportti Kevät 2013

Matkaraportti Kevät 2013 Matkaraportti Kevät 2013 University of Strathclyde Business School Duke of Wellington - patsas K93614 1 Sisällysluettelo 1. Valmistautuminen vaihtoon.... 3 2. Opiskelu vaihtokohteessa...4 2.1 Yleistä kursseista

Lisätiedot

YLEISET KIELITUTKINNOT

YLEISET KIELITUTKINNOT YLEISET KIELITUTKINNOT KIELITAIDON OSOITTAMINEN YLEISTEN KIELITUTKINTOJEN AVULLA Yleiset kielitutkinnot arvioivat aikuisten kielitaitoa. Yleisessä kielitutkinnossa sinä voit testata, miten hyvin puhut,

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Vaihtoinfo. 17.2.2009 Noora Siira Mirja Väänänen

Vaihtoinfo. 17.2.2009 Noora Siira Mirja Väänänen Vaihtoinfo 17.2.2009 Noora Siira Mirja Väänänen Yleistä Erasmus-vaihdosta Hakuprosessi Opintojen sisällyttäminen tutkintoon HOPS ja vaihdossa suoritettavat opinnot Kurssien kirjaaminen opintorekisteriin

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

MATKARAPORTTI University of Surrey Syyslukukausi 1.10.2013-31.1.2014

MATKARAPORTTI University of Surrey Syyslukukausi 1.10.2013-31.1.2014 MATKARAPORTTI University of Surrey Syyslukukausi 1.10.2013-31.1.2014 Joonas Remes SäTe 5 23.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖVALMISTELUT... 4 2.1. Hakeminen... 4 2.2. Muut valmistelut...

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot