Taso 1: Teen aikataulun yhdestä tehtävästä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taso 1: Teen aikataulun yhdestä tehtävästä"

Transkriptio

1 Aktiviteetti: Aikataulu Taso 1: Teen aikataulun yhdestä tehtävästä Tavoite: Tarpoja opettelee suunnittelemaan omaa toimintaansa ja pitämään kiinni sovitusta aikataulusta. Tarpoja ymmärtää, että toiminnan suunnittelu on keskeinen osa johtamista ja että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Hän oppii näkemään toteutettavan tehtävän monelta kantilta ja osaa arvioida tehtävään kuluvan ajan ja ottaa huomioon tarvittavat tarvikkeet ja mahdolliset kompastuskivet. Tarpoja huomaa, miten tehtävään osallistuvien henkilöiden määrä vaikuttaa tehtävän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Vartionjohtajan ohje: Tarpoja suunnittelee johtamistehtävänsä (esim. kädentaidon opettamisen sudenpennuille, seikkailijoille tai kanssavartiolaisilleen) aikataulun ja seuraa aikataulunsa toteutumista. Tarvittaessa tarpoja pyytää apua vartionjohtajalta. Tarpoja kiinnittää huomiota muun muassa siihen, missä vaiheessa tarvittavat materiaalit pitää hankkia. Vartionjohtaja seuraa tarpojan selviytymistä aktiviteetista, kannustaa ja motivoi tarvittaessa ja puuttuu ajoissa tilanteeseen, jos tarpoja ei huolehdi tehtävästään. Älä tee kuitenkaan asioita hänen puolestaan. Jaa johtamistehtävät tarpojille hyvissä ajoin, noin 1 kuukausi ennen toteutusajankohtaa. Anna tarpojalle tarvittaessa myös välitavoitteita, jolloin voitte yhdessä tarkistaa esimerkiksi, mitä taitoja tarpoja opettaa, millä tavalla ja mitä tavaroita pitää hankkia johtamisharjoitusta varten. Aktiviteettia voi käyttää myös ROK-kurssia suoritettaessa.

2 Aktiviteetti: Aikataulu Taso 2: Teen aikataulun koloillasta Tavoite: Tarpoja osaa suunnitella laajemman kokonaisuuden järjestämistä. Tarpoja huomaa, mistä asioista koloilta koostuu ja oppii arvioimaan kuinka paljon aikaa tarvitaan kunkin osa-alueen hoitamiseen. Tarpoja opettelee suunnittelemaan omaa toimintaansa ja pitämään kiinni sovitusta aikataulusta. Tarpoja ymmärtää, että toiminnan suunnittelu on keskeinen osa johtamista ja että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Hän oppii näkemään toteutettavan tehtävän monelta kantilta ja osaa arvioida tehtävään kuluvan ajan ja ottaa huomioon tarvittavat tarvikkeet ja mahdolliset kompastuskivet. Tarpoja huomaa, miten tehtävään osallistuvien henkilöiden määrä vaikuttaa tehtävän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Vartionjohtajan ohje: Sopikaa yhdessä lukukauden alussa, mikä kokous on kenenkin tarpojan vastuulla. Tarpojat voivat joko pitää omalle vartiolleen kokouksen tai mennä vetämään seikkailijoille yhden koloillan. Käykää yhdessä kokouksessa läpi koloillan yleinen rakenne (ks. liite). Keskustelkaa, millaisia asioita koloillan johtajan täytyy ottaa huomioon ja miten hänen tulee koloillassa toimia, esimerkiksi: Johtajan tulee aloittaa kokous ajallaan ja saada kaikki koottua aloitusmenoihin Johtaja ohjaa vartiolaisia koko kokouksen ajan, hän kertoo mitä seuraavaksi tehdään ja antaa ohjeet Johtaja huolehtii, että kololla on kaikki kokoukseen vaadittavat materiaalit ja hän ottaa materiaalit esiin ennen kokousta Johtaja on suunnitellut kokouksessa leikittävät leikit valmiiksi Johtajan tehtävänä on informoida vartiolaisia ajankohtaisista asioista Vartionjohtaja seuraa tarpojan selviytymistä aktiviteetista, kannusta ja motivoi tarvittaessa ja puutu ajoissa tilanteeseen, jos tarpoja ei huolehdi tehtävästään. Älä tee kuitenkaan asioita hänen puolestaan. Anna tarpojalle myös välitavoitteita, jolloin voitte yhdessä tarkistaa esimerkiksi, mitä taitoja tarpoja opettaa, millä tavalla ja mitä tavaroita pitää hankkia johtamisharjoitusta varten. Aktiviteettia voi käyttää myös ROK-kurssia suoritettaessa.

3 Aktiviteetti: Aikataulu Taso 3: Teen aikataulun majakasta tai retkestä Tavoite: Tarpoja oppii pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta. Hän osaa huomioida majakan tai retken eri osa-alueet ja ymmärtää, että majakan tai retken järjestäminen vaatii runsaasti aikaa. Vartionjohtajan ohje: Vartio suunnittelee yhdessä vartionjohtajan kanssa majakan tai oman retkensä aikataulun ja siinä etukäteen huomioitavat asiat sekä jakaa vastuutehtävät keskenään. Tässä vaiheessa riittää, että tarpojat vain suunnittelevat aikataulun, vartionjohtajat toteuttavat retken käytännössä (retkipaikan hankkiminen, ruuat, kuljetukset, retkikirje ym.). Jos haluatte, jokainen tarpoja voi lisäksi saada jonkin pienen tehtävän majakkaan tai retkelle. Jos aiheena on majakka, vartio suunnittelee tarpon aikataulun yhdessä vartionjohtajan kanssa ja sijoittaa siihen jokaisen majakan valloittamiseen, kädentaitojen opettamiseen ja oman vartion toimintaan liittyvät vastuutehtävät. Tee ensin aikataulurunko, johon tulevat lippukunnan ja piirin yhteiset tapahtumat sekä jaksoon osuvat lomat ja pyhäpäivät. Tämän jälkeen koko vartion yhteinen suunnittelu voi alkaa. Aktiviteettia voi käyttää myös ROK-kurssia suoritettaessa. Luotsin ohje: Luotsi on tarvittaessa vartion apuna majakan tai retken järjestämisessä. Hän voi auttaa aikataulujen arvioinnissa, paikan hankkimisessa ja ruokien suunnitteluissa. Liitteet: Retket ja muonitus (ks. ROK-kansio) Retken ohjelmarunko (ks. ROK-kansio)

4 Aktiviteetti: Lippukunnan vuosi Taso 1: Tutustumme lippukunnan toimintasuunnitelmaan ja toimintakalenteriin Tavoite: Tarpoja tutustuu lippukunnan toimintasuunnitelmaan ja toimintakalenteriin. Tarpoja ymmärtää, mitä ovat toimintasuunnitelma ja toimintakalenteri ja osaa hyödyntää niiden antamaa informaatiota. Tarpoja ymmärtää toimintasuunnitelman ja toimintakalenterin eron. Vartionjohtajan ohje: Tutustukaa lippukunnan toimintasuunnitelmaan. Mitä asioita toimintasuunnitelmasta tulee esille? Entä miten toimintasuunnitelma eroaa toimintakalenterista? Tutkikaa toimintakalenteria tarkemmin. Mitä tapahtumia toimintakalenterista löytyy ja mihin vuoden aikaan ne yleensä sijoittuvat? Miten nämä tapahtumat vaikuttavat vartion toimintaan (esim. marssiharjoituksiin kuluu yksi kokous, yrjönpäiväjuhlaa ja joulujuhlaa varten täytyy usein valmistautua/harjoitella, lippukunnan syyskokouksessa sovitaan seuraavan vuoden pestit ja budjetti, koko lippukunnan retket vaikuttavat oman retken ajankohtaan)? Tärkeää on, että tarpoja huomaa, miten lippukunta toimii kokonaisuutena. Hän osaa hahmottaa, miten lippukunnan vuosi jakautuu osiin ja miten koko lippukunnan yhteiset tapahtumat sekä muiden ryhmien tapahtumat vaikuttavat oman tarpojavartion toimintaan. Tarpoja saa myös eväitä siihen, miten aikatauluja kannattaa suunnitella. Voitte hyödyntää mallina Mikaelin Sinikellojen toimintasuunnitelmaa ja toimintakalenteria vuodelle Muistakaa kuitenkin hankkia käyttöönne päivitetyt, oikean vuoden tiedostot. Voitte verrata, mitä yhteistä eri vuosien toimintasuunnitelmilla ja kalentereilla on: mitkä asiat toistuvat, mitkä ovat muuttuneet. Luotsin ohje: Luotsi hankkii lippukunnan toimintasuunnitelman ja -kalenterin. Hän voi tarvittaessa tulla kertomaan toimintasuunnitelmasta ja -kalenterista vartiolle. Liitteet: toimintasuunnitelma 2012 toimintakalenteri 2012

5 PARTIOLIPPUKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA MIKAELIN SINIKELLOT RY VUODELLE 2012 JÄSENISTÖ Partiolippukunta Mikaelin Sinikellot on tyttölippukunta, jossa oli mennessä 107 jäsentä. Jäsenistä 85 on alle 15-vuotiaita. Lippukunta kokoontuu Puistokatu 13 kellaritiloissa. TOIMINTA Lippukunnan perustoimintaa ylläpitävät nuorempien (sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat) ikäkausiryhmien viikoittaiset kokoukset sekä johtajiston kuukausittaiset kokoukset, joissa käsitellään ja suunnitellaan lippukunnan menneitä ja tulevia tapahtumia. Samoajat tapaavat joka 3. viikko ja vaeltajat joka toinen kuukausi. Myös lauman- ja vartionjohtajaneuvosto kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa. Ikäkausitoimintaa ohjaa vanhempi johtaja, joka on käynyt partiojohtajan peruskurssin. Sudenpennut retkeilevät kerran keväällä ja kerran syksyllä. Muut ikäkaudet vaeltajia lukuun ottamatta retkeilevät vähintään 4 kertaa vuoden aikana. Johtajistolle järjestettäneen vähintään yksi yhteinen koulutus- ja rentoutusretki. Sudenpentujen ja seikkailijoiden toivotaan osallistuvan keväisin L-SP:n järjestämiin sudenpentu- ja seikkailijakilpailuihin ja muiden ikäkausiryhmien toivotaan osallistuvan L-SP:n partiotaitokilpailuihin, joita järjestetään talvella, keväällä ja syksyllä. Lisäksi ikäkaudet sudenpentuja lukuun ottamatta osallistuvat syksyllä lippukunnan omaan perinteiseen Yökyöpelipartiotaitokisaan. Kesäkuussa lippukunta järjestää oman viikon mittaisen kesäleirin kaikille jäsenilleen. Niin ikään kesäkuussa lippukuntamme samoajat ja vaeltajat pääsevät piirin järjestämälle HuHu-leirille, joka on vain heitä varten. Lippukuntamme aktiivinen samoajaryhmä osallistuu heinäkuun lopulla yli viikon mittaiselle kansainväliselle Roverway leirille, jonka varainhankinta on jo alkanut. KOULUTUS Lippukunta on toiminut jo reilun kolme vuotta Suomen Partiolaisten uuden ohjelman edellyttämällä tavalla, unohtamatta omia perinteitään. Suomen Partiolaisten ikäkausi- ja ohjelmauudistus vaatii jatkuvaa uuden opettelua, johon meidän tulee vastata kouluttamalla ikäkausiryhmien johtajia Lounais-Suomen partiopiirin ja Suomen Partiolaisten järjestämillä kursseilla. Johtajien halu kehittää

6 itseään näkyy lisääntyneenä koulutushalukkuutena sellaisillakin kursseilla, joiden käymistä ei vaadita ikäkausiryhmän johtamistehtävässä. YHTEISTYÖ Oman partiopiirin lisäksi yhteistyötä tehdään taustayhteisön Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Mikaelin seurakunnan sekä Luoteis-Turun alueen (LuTu) lippukuntien kanssa. LuTu kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Lisäksi lippukunnassa toimii Apulanta -ryhmä, joka koostuu Sinikellojen vanhemmista. Vanhemmat auttavat muun muassa eri tapahtumien kahvituksissa ja muonituksissa sekä satunnaisesti varainhankintaprojekteissa. TALOUS Lippukunnan talous on vakaalla pohjalla. Suurin osa menoista aiheutuu retkien ja leirien järjestämisestä. Haluamme, että jokaisella lippukuntalaisella olisi mahdollisuus osallistua ensi vuonna oman ryhmänsä retkille, mutta ennen kaikkea lippukunnan omalle leirille, huolimatta perheen varallisuudesta. Haluamme varautua mahdollisiin retki- ja leirimaksuanomuksiin. Kisojen osallistumismaksut ovat myös yksi menoerä, koska lippukunta on maksanut perinteisesti kisojen menijöiden osallistumismaksut kannustaakseen aktiiviseen kisaosallistumiseen. Lisäksi lippukunta on aina maksanut kaikista koulutuksista ja kursseista puolet. LIPPUKUNNAN NETTISIVUT Lippukunta ylläpitää ja kehittää omia nettisivujaan. YHTEENVETO Mikaelin Sinikellot ry:n tavoitteena on järjestää jäsenilleen perinteikästä, laadukasta ja monipuolista partiotoimintaa vuonna 2012.

7 Partiolippukunta Mikaelin Sinikellot ry TOIMINTAKALENTERI 2012 TAMMIKUU Kokoukset alkavat Ansiomerkkiehdotukset piiriin SP Menneen vuoden toimintakertomus ja tilastot srk:lle /hallitus Johtamistehtäväohjaajien koulutusilta, Turku L-SP Lippis lepää, Partiomylly, Eura L-SP Tammikirkko /SRK Minisiniretki HELMIKUU Talviretkeilykurssi L-SP 7.2. Cityässä, Samoajatapahtuma, Turku L-SP Huvikumpu-leikkikurssi, Partiomylly L-SP Piirin talvimestaruus pt-kisat, UKI L-SP Imarteet talvileirille Suomulle Seurapiiri-vaeltajatapahtuma L-SP Muistelemispäivä Ryhmien omia retkiä

8 MAALISKUU 6.3. Luotsicafe L-SP Erätaitoperuskurssi L-SP Muonituskurssi, kaupunki-ilta L-SP Erikoisruokavaliokoulutus L-SP Sudenpentuosaston retki Seikkailija- ja tarpojaosaston yhteinen retki Lippukunnan kevätkokous HUHTIKUU 1.4. Piirin kevätkokous L-SP 3.4. KoVa -kahvila, Turku L-SP 4.4. Hygieniapassin suoritus L-SP Lippukuntatoimijakurssi I, Häme L-SP EA-peruskurssi L-SP Tarpojien taitopäivät, Turku L-SP PuskaÄssä samoajatapahtuma L-SP Piirin kevätmestaruus pt-kisat, Littoinen L-SP Partioviikko Kansallinen veteraanipäivä Piirin sudenpentu ja seikkailijakilpailut L-SP Apiloiden ROK -koulutusviikonloppu Ryhmien omia retkiä Tarpojaryhmien majakat

9 TOUKOKUU Kokoukset päättyvät 6.5. Yrjönpäiväjuhla 6.5. Partioparaati L-SP 8.5. Piirin suunnistuskilpailut L-SP EA-jatkokurssi L-SP Tarpojien yhteiskuntamajakka L-SP Lpk:n kevätretki Siirtymäretki Uusien jäsenten rekrytoinnin suunnittelu KESÄKUU HuHu 2012, samoaja- ja vaeltajaleiri L-SP Partiorippileiri TurPa Lippukunnan oma kesäleiri HEINÄKUU Roverway 2012 SP ELOKUU KoVa koulutus L-SP Uusien jäsenten rekrytointi kouluissa Uusien jäsenten ilmoittautuminen Minisini-retki

10 SYYSKUU Kokoukset alkavat Piirin syysmestaruus pt-kisat L-SP Sudenpentupäivä L-SP Erätaitoperuskurssi L-SP Samoajien ryhmänohjaajajatkokoulutus (Ässis) L-SP Lippukuntapäivä, Rauma L-SP KoVa koulutus, Rauma L-SP Hygieniapassin suoritus, Rauma L-SP Erikoisruokavaliokoulutus, Rauma L-SP Sukella sudenpentuohjelmaan, Rauma L-SP Sukella seikkailijaohjelmaan, Rauma L-SP Ryhmien omia retkiä LOKAKUU Ensiavun kertauskurssi, Turun partiotoimisto L-SP Piiritoimijakurssi L-SP Partiokouluttajakurssi L-SP Lippukuntatoimijakurssi L-SP Erätaitokurssi vaeltajille L-SP EA-peruskurssi L-SP Piirin yösuunnistuskilpailut L-SP Piiritoimijakurssi, kaupunki-ilta L-SP Akelakoulutus L-SP Sampokoulutus L-SP Tarpojaluotsikoulutus L-SP

11 Samoajaluotsikoulutus L.SP Vaeltajaluotsikoulutus L-SP Ohjaajakoulutus (OO, KO, AO) SP Tarpojien taitopäivät L-SP Ikäkausiryhmien retkiä Adventtikalenterimyynti alkaa Yökyöpeli-partiotaitokilpailut Sudenpentuosaston retki Ryhmien omia retkiä L-SP/ MARRASKUU Piirin syyskokous L-SP Samoajien ryhmänohjaajajatkokoulutus (Ässis) L-SP Ansiomerkkiehdotukset piiriin SP Erätaitojatkokurssi L-SP Ensiavun peruskurssi L-SP Ikäkausijohtajan pohjakoulutus III, Partiomylly, Eura L-SP Tarpojien selviytymismajakka Ikäkausiryhmien retkiä Lippukunnan syyskokous Ryhmien omia retkiä KarHu L-SP TuMe Sininen Kärppä Tarpojaryhmien majakat Ensi vuoden toimintasuunnitelma /hallitus sekä talousarvio srk:lle

12 JOULUKUU Partiotoimiston joulukahvit, Turku L-SP TOK-yhtymän glögitys Tuomiokirkolla Lpk:n joulujuhlat Adventtikalentereiden tilitykset piiriin Kokoukset päättyvät Lyhenteiden merkitykset: SP L-SP OO, KO, AO Lippis lepää Sudenpennut Seikkailijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat KoVa Tarpojien majakka Suomen Partiolaiset Lounais-Suomen partiopiiri ohjelmaohjaaja, koulutusohjaaja, alueohjaaja Lippukunnanjohtajien ja apulaislippukunnanjohtajan rentoutustapahtuma 7-9-vuotiaat partiolaiset vuotiaat partiolaiset vuotiaat partiolaiset vuotiaat partiolaiset vuotiaat partiolaiset Koulutusvastaava lippukunnissa Tapahtuma, jossa tarpojat kertaavat kauden aikana opittuja asioita

13 Aktiviteetti: Lippukunnan vuosi Taso 3: Osaamme hyödyntää lippukunnan ja piirin toimintakalentereita omassa ohjelmassamme Tavoite: Tarpoja tutustuu lippukunnan toimintakalenteriin ja opettelee suunnittelemaan omaa ja vartionsa toimintaa lippukunnan toimintakalenterin pohjalta. Tarpoja ymmärtää, mikä on toimintakalenteri ja osaa hyödyntää sen antamaa informaatiota. Lisäksi tarpoja tietää, mistä hän löytää piirin toimintakalenterin ja osaa hyödyntää myös sitä ohjelmaa suunniteltaessa. Vartionjohtajan ohje: Tutustukaa lippukunnan ja piirin toimintakalentereihin. Tehkää seinäkalenteri, juliste (jossa on aikajana) tai käyttäkää valmista kalenteria. Täyttäkää kalenteriin tai aikajanalle lippukunnan ja piirin (sekä SP:n) tapahtumat. Sen jälkeen keskustelkaa, mikä ajankohta olisi paras majakan, KITT:n ja oman retken järjestämiseen. Ottakaa huomioon myös piirin tarjoamat majakat, TTP:t ja pt-kisat. Lopuksi tarpojat merkkaavat omiin kalentereihinsa ne tapahtumat, joihin vartio aikoo osallistua. Tärkeää on, että tarpoja huomaa, miten lippukunta toimii kokonaisuutena. Hän osaa hahmottaa, miten lippukunnan vuosi jakautuu osiin ja miten koko lippukunnan yhteiset tapahtumat sekä muiden ryhmien tapahtumat vaikuttavat oman tarpojavartion toimintaan. Lisäksi tarpoja huomaa, että myös piiri tarjoaa paljon ohjelmaa, jota kannattaa hyödyntää. Piirillä on enemmän resursseja vaativampien aktiviteettien toteuttamiseen. Tarpoja saa myös eväitä siihen, miten aikatauluja kannattaa suunnitella. Tarpoja huomaa, että aikaa on rajoitetusti ja välillä täytyy osata priorisoida asioita, kuten karsia mukaviakin asioita pois kalenterista. Voitte hyödyntää mallina Mikaelin Sinikellojen toimintasuunnitelmaa ja toimintakalenteria vuodelle Muistakaa kuitenkin hankkia käyttöönne päivitetyt, oikean vuoden tiedostot. Voitte verrata, mitä yhteistä eri vuosien toimintasuunnitelmilla ja kalentereilla on. Luotsin ohje: Luotsi hankkii lippukunnan ja piirin toimintakalenterin ja sopii vartionjohtajan kanssa etukäteen, mihin tapahtumiin vartio vähintään osallistuu ja mistä tapahtumista voidaan sopia vartiolaisten kanssa yhdessä. Liitteet: toimintasuunnitelma 2012 (Löytyy Tason 1 kohdalta) toimintakalenteri 2012 (Löytyy Tason 1 kohdalta)

14 Aktiviteetti: Partiotaitokilpailu Taso 1: Osallistumme kaupunkikisaan Tavoite: Tarpoja ymmärtää ryhmähengen merkityksen ja osaa luoda ryhmähenkeä partion perinteiden kautta. Tarpoja myös uskaltautuu itse sekä innostaa ja motivoi toisia uuden kokeilemiseen. Vartionjohtajan ohje: Tarpojat osallistuvat kaupungissa järjestettävään partiotaitokisaan, kaupunkiseikkailuun tai vastaavaan partiotaitokilpailuun. Tapahtuma voi olla lippukunnan, alueen, jonkin toisen lippukunnan tai piirin järjestämä. Kilpailuista löytyy tietoa Repolaisesta tai piirin nettisivuilta (www.lounaissuomenpartiopiiri.fi). Kilpailukutsusta selviää kisan ilmoittautumisohjeet, ajankohta, paikka, hinta, ryhmäkoko (ja ikä), sekä tehtävä- ja varusteluettelo. Varatkaa kisaan valmistautumiseen useampi kokous. Lukekaa yhdessä huolella varusteluettelo läpi ja pakatkaa hyvissä ajoin, jotta ehditte tarvittaessa käydä vielä ostamassa tarvikkeita, joita ei löydy kololta. Lukekaa tehtäväluettelo rauhassa läpi ja arvuutelkaa, mistä aiheista rastit voisivat olla. Viitseliäs kisavartio harjoittelee rasteja varten etukäteen ja opettelee tarvittaessa uusia taitoja ennen kisoja. Kerratkaa myös kaupunkisuunnistuksen perusteet ja tutustukaa etukäteen kisa-alueen karttaan. Yksi kokous kannattaa käyttää kaupunkisuunnistuksen harjoittelemiseen käytännössä. Luotsin ohje: Luotsi voi auttaa kilpailuun ilmoittautumisessa, varusteluettelon tarvikkeiden hankinnassa ja tehtäväluettelon arvoitusten ratkaisemisessa. Luotsi voi olla myös mukana järjestämässä harjoitussuunnitusta. Tarvikkeet: Kilpailukutsu, sen varustelistan mukaiset retkivarusteet ja työkalut.

15 Aktiviteetti: Partiotaitokilpailu Taso 2: Osallistumme partiotaitokilpailuun Tavoite: Tarpoja ymmärtää ryhmähengen merkityksen ja osaa luoda ryhmähenkeä partion perinteiden kautta. Tarpoja myös uskaltautuu itse sekä innostaa ja motivoi toisia uuden kokeilemiseen. Tarpoja osaa ylittää itsensä ja saa siitä onnistumisen kokemuksia. Vartionjohtajan ohje: Tarpojat osallistuvat metsässä järjestettävään partiotaitokilpailuun. Tapahtuma voi olla lippukunnan, alueen, jonkin toisen lippukunnan tai piirin järjestämä. Kilpailuista löytyy tietoa Repolaisesta tai piirin nettisivuilta (www.lounaissuomenpartiopiiri.fi). Kilpailukutsusta selviää kisan ilmoittautumisohjeet, ajankohta, paikka, hinta, ryhmäkoko (ja ikä), sekä tehtävä- ja varusteluettelo. Varatkaa kisaan valmistautumiseen useampi kokous. Lukekaa yhdessä huolella varusteluettelo läpi ja pakatkaa hyvissä ajoin, jotta ehditte tarvittaessa käydä vielä ostamassa tarvikkeita, joita ei löydy kololta. Lukekaa tehtäväluettelo rauhassa läpi ja arvuutelkaa, mistä aiheista rastit voisivat olla. Viitseliäs kisavartio harjoittelee rasteja varten etukäteen ja opettelee tarvittaessa uusia taitoja ennen kisoja. Kerratkaa myös suunnistuksen perusteet (liitteet: Kompassi ja suunta, Yleisimmät karttamerkit, Suunnistaminen ja eksyminen). Jos mahdollista niin tutustukaa etukäteen kisa-alueen karttaan. Yksi kokous kannattaa käyttää suunnistuksen harjoitteluun, esimerkiksi etsimällä kiintorasteja. Kiintorasteja on Turussa esimerkiksi Ruissalossa ja Ilpoisissa. Rastien paikat vaihdetaan puolen vuoden tai vuoden välein. Karttoja, joihin rastit on merkitty, saa Suunnistajan kaupasta (www.otsalamppu.fi), joka sijaitsee Turussa Stålarminkatu 1:ssä. Kutsukaa suunnistuskokoukseen joku lippukunnan johtaja, joka on erityisen taitava suunnistuksessa. Muihin kilpailuun valmistaviin kokouksiin kannattaa pyytää sellainen johtaja, jolla on itsellä paljon kisakokemusta. Luotsin ohje: Luotsi voi auttaa kilpailuun ilmoittautumisessa, varusteluettelon tarvikkeiden hankinnassa ja tehtäväluettelon arvoitusten ratkaisemisessa. Luotsi voi olla myös mukana järjestämässä harjoitussuunnitusta.

16 Tarvikkeet: Kilpailukutsu, sen varustelistan mukaiset retkivarusteet ja työkalut. Liitteet: Kompassi ja suunta Yleisimmät karttamerkit Suunnistaminen ja eksyminen Back to Basics kisakutsu Lapinlahti 2011 kisakutsu

17 KOMPASSI JA SUUNTA SUUNNAN OTTAMINEN aseta kompassin reuna lähtöpisteestä (=piste jossa olet sillä hetkellä) loppupisteeseen (=piste johon olet matkalla) siten, että kulkusuuntanuoli osoittaa siihen suuntaan johon olet menossa käännä neularasiaa siten, että neularasian suuntaviivat ovat saman suuntaisesti kuin kartan ruutujen viivat ja haarukka osoittaa karttapohjoiseen (=kartan yläreunassa, kun tekstit ovat oikeinpäin) ota kompassi pois kartan päältä ja pitele sitä edessäsi niin, että suuntanuoli osoittaa eteenpäin käänny itse ympäri (älä käännä kompassia!), kunnes pohjoisneula on haarukassa nyt suuntanuoli osoittaa mihin suuntaan lähdet kulkemaan VIHJEITÄ SUUNNASSA KULKEMISEEN: jos kaadut tai pudotat kompassiin, tarkista heti, ettei kompassin asteluku ole muuttunut ota aina kiintopiste, eli valitse suoraa kulkusuunnassasi oleva puu tai kivi n.10 metrin päästä itsestäsi ja kulje sitä kohti. Kun pääset valitsemasi puun/kiven luokse, tarkista suuntasi ja valitse uusi puu/kivi suunnastasi. Näin pysyt suunnassa vaikeassakin maastossa kun kuljet metsässä, sivuta tapaamasi esteet (puut, kivet ym.) vuorotellen oikealta ja vasemmalta, näin pysyt edes hiukan suunnassasi

18 SUUNNAN OTTAMINEN

19

20 SUUNNISTAMINEN JA EKSYMINEN ENNEN KUIN LÄHDET MATKAAN Ota varmuuden varalle mukaan ainakin juomapullo, puukko, tulitikut ja taskulamppu Käännä kartta samoin päin kuin maasto on luonnossa. Voit tarkastaa oikean suunnan katsomalla kompassista pohjoisen ja kääntämällä karttapohjoisen (kartan yläreunan) samaan suuntaan Paikallista itsesi maamerkkien avulla kartalta. Huomioi korkeuskäyrät, vesistöt, tiet, jyrkänteet, isot kivet, sähkölinjat, rakennukset ja muut maamerkit Tarkasta kartan mittakaava, mitä se tarkoittaa käytännössä? (esim. 1: tarkoittaa, että 1cm kartalla on cm luonnossa eli 1cm kartalla on 200m luonnossa) Mieti, minne olet menossa. Kuinka kaukana määränpää on? Kuinka kauan arvioit, että sinne kestää kävellä? Mitä kiintopisteitä matkan varrella on? Missä kohdassa on riski eksyä tai kulkea harhaan? Käytä tarvittaessa kompassia suunnan ottamiseen. Ota suunta huolellisesti ja rauhassa, pienikin heitto suunnanotossa kartalla voi olla suuri heitto luonnossa LIIKKUESSASI KARTAN KANSSA Seuraa karttaa ja kompassia tiiviisti Käännä karttaa vastaamaan luontoa ja menosuuntaa Pidä jatkuvasti silmäsi auki. Tarkkaile luonnon maamerkkejä, näkyvätkö ne kartalla? Millaisia pinnanmuotoja maastossa on, täsmäävätkö ne kartan korkeuskäyriin? Kulje rauhassa ja pysähdy aina epävarmassa tilanteessa ja tarkastele karttaa huolella Seuraa ajan kulumista kellosta sekä arvioi kävellyn matkan pituutta. Kauanko/kuinka pitkälle on kävelty, olisiko määränpään pitänyt jo tulla, paljonko voi vielä kävellä ennen kuin voi olla varma että on ohittanut määränpään? Jos kuljet kompassin ja suunnan kanssa, ota kiintopisteitä. Hyviä kiintopisteitä ovat isot kivet ja puut. Kiintopisteiden väli on noin metriä. Kierrä kiintopisteet vuorotellen oikealta ja vasemmalta. Kiintopisteiden avulla pysyt suoraa suunnassa etkä poistu alkuperäiseltä reitiltä. MITEN ESTÄÄ EKSYMINEN? Opettele suunnistamaan kunnolla ja ylläpidä taitoasi Valitse suunnistusreitti taitojesi mukaan -> käytä tarvittaessa polkuja tai teitä Ennakoi tuleva reitti ja rastivälit (kuinka pitkä rastien välinen matka on, kuinka kauan sen kävelemiseen menee, millaista maastoa reitti on). Huomioi kartan mittakaava! Seuraa karttaa ja kompassia koko ajan Pysähdy heti, kun olet epävarma ja tarkasta huolellisesti sijaintisi kartalta Ilmoita aina jollekulle, kun olet lähdössä metsään

21 EKSYMINEN Pysähdy ja mieti rauhassa, missä olet. Tutki karttaa ja ympäristöä huolella, yritä löytää maamerkkejä Arvioi, koska vielä viimeksi tiesit sijaintisi kartalla. Kuinka pitkälle/kuinka kauan olet sen jälkeen kävellyt? Mitä tapahtui, sen jälkeen kun olit viimeksi kartalla? Millaisten maamerkkien ohi olette kulkeneet tämän jälkeen (esim. vesistöt, tiet)? Arvioi näiden tietojen pohjalta kartalta se alue, jossa voisit olla Etsi maastosta kiintopisteitä ja vertaa niitä karttaan. Tarkasta, että karttapohjoinen osoittaa luonnon pohjoiseen (katso kompassista pohjoinen ja käännä kartta samoin päin) Yritetään palata samaa reittiä takaisin, kunnes paikallistaminen kartalta taas onnistuu Jos et löydä itseäsi kartalta kiintopisteiden avulla, ota suunta johonkin suureen kohteeseen (esim. iso tie, vesistö, tunturi ) Pidä tarvittaessa lepotauko ja syö eväitä Jos on jo pimeää tai kovin myöhä tai sää on huono, leiriydy. Yritä merkitä sijaintisi mahdollisten etsijöiden varalle esim. ripustamalla jokin värikäs vaate tai heijastin puuhun tai muulle näkyvälle paikalle ÄLÄ HÄTÄÄNNY TAI ALA HOSUMAAN. MIETI RAUHASSA, MITÄ TEET!

22 Aktiviteetti: Partiotaitokilpailu Taso 3: Järjestämme seikkailijoille lyhyen erikoissuunnistuksen kaupungissa Tavoite: Tarpoja oppii joitakin taitoja, joita kisan järjestäminen vaatii (suunnitelmallisuus, aikatauluttaminen, rastien keksiminen ja toteuttaminen, reitin keksiminen, kilpailusta informointi, tehtävien arvostelu, tulosten julkaisu). Tarpoja ymmärtää ryhmähengen merkityksen ja osaa luoda ryhmähenkeä partion perinteiden kautta. Tarpoja myös uskaltautuu itse sekä innostaa ja motivoi toisia uuden kokeilemiseen. Vartionjohtajan ohje: Vartion tehtävänä on ideoida ja ja suunnitella lyhyt (yhden koloillan mittainen) rastirata seikkailijoille kaupungissa. Rastien sijainnit on voitu merkitä karttaan tai niiden sijainti voi selvitä esimerkiksi arvoituksen tai valokuvan avulla. Tarpojat suunnittelevat yhdessä vartionjohtajan kanssa kisoissa olevat rastit. Tarpojat toimivat rastimiehinä esimerkiksi pareittain ja hankkivat tarvikkeet rasteille. Rastien suunnittelukokouksessa voidaan esivalmistella rasteja. Muistakaa sopia rastien arvostelusta (tehtävästä saatavat pisteet, käytöksestä saatavat pisteet, mahd. maksimiaika ja sen ylittämisestä tuleva rangaistus). Hyödyntäkää liitteenä olevaa mallirastikäskyä ja ohjeita suunnistuksen järjestämiseen. Muistakaa informoida osallistuvaa/osallistuvia seikkailijavartioita riittävän ajoissa kisoista. Voitte tehdä oman kisakutsunne jonkin piirin partiotaitokisan kisakutsun (tai mallikisakutsujen) pohjalta. Muistakaa mainita ainakin aika, paikka, ilmoittautumisohjeet, ryhmäkoko, tarvittavat varusteet ja arvioitu kesto. Luotsin ohje: Luotsi auttaa tarvittaessa kisan suunnittelussa ja järjestämisessä. Hän sopii päivästä seikkailijoiden sammon kanssa. Liitteet: Suunnistuksen järjestäminen Rasti 2 malli Back to Basics kisakutsu (Löytyy Tason 2 kohdalta) Lapinlahti 2011 kisakutsu (Löytyy Tason 2 kohdalta)

23 SUUNNISTUKSEN JÄRJESTÄMINEN MITÄ PITÄÄ MUISTAA? hanki kartat (maanmittauslaitokselta) suunnittele rastit tee rastikäskyt ja hanki materiaalit rasteille suunnittele suunnistus reitti vie rastit paikoilleen (miten/millä?) hae rastit pois suunnistuksen jälkeen missä välissä on ruokarasti, mitä tavaroita sinne viedään valmiiksi RASTIT JA RASTIKÄSKYT Rasteja tulee olla riittävästi, jotta suunnistus ei tunnu tylsältä. Lisäksi rastien riittävä määrä vähentää eksymisvaaraa, koska rastivälit ovat lyhyemmät. Osa rasteista on hyvä olla suoritustyyppisiä tai kertausta aiemmin opituista taidoista. Lisäksi sekaan kannattaa laittaa useampi hauskuus-rasti, ne voivat noudattaa esimerkiksi retken teemaa. Suoritus- ja hauskuusrastit kannattaa sirotella matkan varrelle periaatteella noin joka toinen on suoritus ja joka toinen hauskuus. Muista tehdä itsellesi laput oikeista vastauksista ja rastijärjestyksestä. (Katso mallirastikäsky) SUUNNISTUSREITTI Suunnistusreitti pitää valita ja suunnitella suunnistajien taitojen mukaan. Sudenpennuille riittää kreppirata, seikkailijat ja tarpojat suunnistavat kartan ja kompassin avulla. Suunnistusreitin pituus on noin 5-7km, ajasta ja lasten iästä riippuen. Rasteja tulisi olla 1-2/km, jotta rastivälit pysyvät sopivina. Ensimmäinen rasti tulisi löytää helposti, jotta lapset eivät lannistu heti kättelyssä. Ruokarasti on yleensä 2., 3. tai 4. rasti, koska suunnistus alkaa usein klo 10 tai 11 ja lounas olisi hyvä syödä noin klo 12. Jokaisella suunnistusreitillä olisi hyvä olla ainakin yksi suunnan otto. Suunnan otto aiheuttaa aina epävarmuutta ja siksi sitä tulisi harjoitella mahdollisimman paljon. Viuhkasuunnitus on myös hyvää harjoitusta kompassin kanssa kulkemiseen, mutta ei kuitenkaan korvaa oikeaa suunnan ottoa kartasta. Nuoremmilla vartiolaisilla kompassin kanssa suunnistettava matka voi olla vain muutama kymmenen metriä. Näin tulee onnistumisen kokemuksia ja luottamusta omiin taitoihinsa. Vanhemmilla matka voi olla jo 100m. Mitä pidempi kompassin kanssa suunnistettava matka on, sitä haasteellisemmaksi suunnan ottaminen ja rastin löytäminen tulee.

24 MITEN VIEDÄ RASTIT, ENTÄ HAKEA POIS? Rasteja voi viedä joko jalan tai autolla. Autolla liikuttaessa on kuitenkin mahdotonta kulkea pitkin polkuja tai viedä rasti metsään (suunnan otto). Yleensä rastit viedään joko edellisenä iltana tai suunnistusaamuna, kun muut syövät aamupalaa. Rastien hakeminen käy samalla tavalla tai sitten voidaan sopia, että jokainen suunnistusryhmä vetää merkin rastikäskyyn, kun on käynyt rastilla ja viimeinen ryhmä ottaa rastin mukaansa. Tätä tapaa käytettäesä on kuitenkin muistettava, ettei ole reilua, jos viimeinen ryhmä joutuu kantamaan hirveän määrän rasteilla ollutta tavaraa. RUOKARASTI Ruokarastin tavarat ovat ehkä haasteellisimmat. Ruokarastin tulisi sijaita jossain autotieltä syrjässä, kuitenkin maastossa, jossa voi käyttää trangiaa (hiekalla tai kalliolla). Ruokarastille täytyy viedä ainakin vesikanisteri. Trangioista ja sinolista täytyy sopia etukäteen, ottaako jokainen ryhmä ne mukaansa vai viedäänkö ne suoraa rastille. Yleensä ruoka-aineet annetaan ryhmille mukaan. Mausteet, ketsupit, mehu, öljy (paistamiseen) ym. viedään yleensä rastipaikalle valmiiksi.

25 Vanamot-vartio, RASTI 2 Aika alkoi heti tehtäväkäskyn saatuanne. Tehtävänänne on tehdä apinannyrkki-avaimenperä. Ohessa on ohje apinannyrkin tekemiseen. Rastimikolta saatte narua. Apinanyrkin sisälle ei laiteta painoa/palloa, vaan nyrkki kiristetään lopuksi itsensä ympärille. Apinanyrkkiin laitetaan avaimenperärinkula. Jokainen joukkueen jäsen tekee oman apinannyrkin. Kun kaikki joukkueen apinanyrkit ovat valmiina, menkää näyttämään ne rastimikolle. Lisäksi valitsette mielestänne parhaan apinannyrkkinne, joka arvioidaan tarkemmin. Aikaa on 30 minuuttia. Pisteytys: Enimmäisaika 30min Enimmäisajan ylityksestä -2p. Joukkueen kaikilla jäsenillä on valmiit apinannyrkit 5p. Paras apinanyrkki on oikein tehty 2p. Paras apinannyrkki on sopivan tiukka 1p. Hyvä käytös 2p. Maksimipisteet 10p.

26 Aktiviteetti: Partiotaitokilpailu Taso 4: Teemme seikkailijoille kaupunkiseikkailun Tavoite: Tarpoja oppii taitoja, joita kisan järjestäminen vaatii (suunnitelmallisuus, aikatauluttaminen, rastien keksiminen ja toteuttaminen, reitin keksiminen, kilpailusta informointi, toimihenkilöiden ja rastimikkojen hankinta, tehtävien arvostelu, tulosten julkaisu). Tarpoja ymmärtää ryhmähengen merkityksen ja osaa luoda ryhmähenkeä partion perinteiden kautta. Tarpoja myös uskaltautuu itse sekä innostaa ja motivoi toisia uuden kokeilemiseen. Vartionjohtajan ohje: Vartion tehtävänä on ideoida ja ja suunnitella rastirata seikkailijoille kaupungissa. Rastien sijainnit on voitu merkitä karttaan tai niiden sijainti voi selvitä esimerkiksi arvoituksen tai valokuvan avulla. Kisassa voidaan liikkua jalan, pyörillä tai busseilla. Kaupunkiseikkailu voi kestää yhden illan tai kokonaisen päivän. Tarpojat suunnittelevat yhdessä vartionjohtajan kanssa kisoissa olevat rastit. Pohtikaa, mikä on riittävä määrä rasteja, jotta rastien välisistä matkoista ei tule liian pitkiä. Tarpojat toimivat rastimiehinä esimerkiksi pareittain ja hankkivat tarvikkeet rasteille. Rastien suunnittelukokouksessa voidaan esivalmistella rasteja. Muistakaa sopia rastien arvostelusta (tehtävästä saatavat pisteet, käytöksestä saatavat pisteet, mahd. maksimiaika ja sen ylittämisestä tuleva rangaistus). Hyödyntäkää liitteenä olevaa mallirastikäskyä. Muistakaa informoida osallistuvaa/osallistuvia seikkailijavartioita riittävän ajoissa kisoista. Voitte tehdä oman kisakutsunne jonkin piirin partiotaitokisan kisakutsun (tai mallikisakutsujen) pohjalta. Muistakaa mainita ainakin aika, paikka, ilmoittautumisohjeet, ryhmäkoko, tarvittavat varusteet ja arvioitu kesto. Luotsin ohje: Luotsi auttaa tarvittaessa kisan suunnittelussa ja järjestämisessä. Hän sopii päivästä seikkailijoiden sammon kanssa. Liitteet: Rasti 2 malli (Löytyy Tason 3 kohdalta) Back to Basics kisakutsu (Löytyy Tason 2 kohdalta) Lapinlahti 2011 kisakutsu (Löytyy Tason 2 kohdalta)

27 Aktiviteetti: Vastuutehtävä PT-kisat Taso 1: Hoidan vastuutehtävän parin kanssa Tavoite: Tarpoja osaa hoitaa johtamistehtävän tutussa ryhmässä parin kanssa. Tarpoja osaa ottaa vastuuta yhteisistä asioista ja hoitaa lupaamansa asian. Vartionjohtajan ohje: Tarpoja hoitaa yhdessä parinsa kanssa sopivan kokoisen vastuutehtävän partiotaitokisoihin valmistautumisessa. Esimerkkejä vastuutehtävistä: hankkia saha ja teroittaa se tai vaihtaa terä hankkia kirves ja teroittaa se hankkia talttoja ja teroittaa ne opiskella tai kerrata jokin taito (esimerkiksi ensiaputilanteen johtaminen, kasvituntemus, lohenpyrstöliitos, suunnistus - kannattaa pohtia opeteltavia asioita tehtäväluettelon kanssa) vartion eväiden/ruuan hankkiminen suksien huolto talvella (yhteiset voiteet, järjestää suksenhuoltokokous) ruokatehtävään valmistautuminen hankkia majoite ja tarkastaa se tehdä ilmoitus lippukunnanjohtajalle toimia kisassa vartionjohtajana ja valmistautua siihen (esimerkiksi tehtävien jako, kyydit) vartion ilmoittaminen kisoihin (ajoissa!) Huomaa, että tässä voi tehtäviin kulua hieman enemmän aikaa annetusta tehtävästä riippuen.

28 Aktiviteetti: Vastuutehtävä PT-kisat Taso 3: Hoidan vastuutehtävän yksin Tavoite: Tarpoja osaa hoitaa johtamisharjoituksen tutussa ryhmässä yksin. Hän osaa ottaa vastuuta yhteisistä asioista ja hoitaa lupaamansa asian. Vartionjohtajan ohje: Tarpoja hoitaa yksin sopivankokoisen vastuutehtävän partiotaitokisoihin valmistautumisessa. Valmistautuessanne vartion kanssa kisoihin, miettikää, millaisia vastuualueita tarvitaan. Koettakaa löytää jokaiselle tarpojalle sopivan haastava tehtävä. Esimerkkejä vastuutehtävistä: hankkia saha ja teroittaa se tai vaihtaa terä hankkia kirves ja teroittaa se hankkia talttoja ja teroittaa ne opiskella tai kerrata jokin taito (esimerkiksi ensiaputilanteen johtaminen, kasvituntemus, lohenpyrstöliitos, suunnistus - kannattaa pohtia opeteltavia asioita tehtäväluettelon kanssa) vartion eväiden/ruuan hankkiminen suksien huolto talvella (yhteiset voiteet, järjestää suksenhuoltokokous) ruokatehtävään valmistautuminen hankkia majoite ja tarkastaa se tehdä ilmoitus lippukunnanjohtajalle toimia kisassa vartionjohtajana ja valmistautua siihen (esimerkiksi tehtävien jako, kyydit) vartion ilmoittaminen kisoihin (ajoissa!)

Ryhmänohjaajakoulutuksen. tukimateriaali

Ryhmänohjaajakoulutuksen. tukimateriaali Ryhmänohjaajakoulutuksen tukimateriaali Julkaisija: Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Suunnittelu ja tekstit: Anita Isokääntä, Kaisa Johto, Marika Mansikkamäki, Janne Jantunen Ristolainen, Maria

Lisätiedot

Tämä lippukuntakilpailu on laadittu vuonna 1997 julkaistun Sateenkaari-paketin pohjalta.

Tämä lippukuntakilpailu on laadittu vuonna 1997 julkaistun Sateenkaari-paketin pohjalta. Tämä lippukuntakilpailu on laadittu vuonna 1997 julkaistun Sateenkaari-paketin pohjalta. Julkaisija: Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry Alkusanat ja kokoaminen: Maria Nurminen Tehtävät: Mikko Hollmén,

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Adventtikalenterikampanjan. asiamiesohje. 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen

Adventtikalenterikampanjan. asiamiesohje. 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen Adventtikalenterikampanjan asiamiesohje 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen Sisällysluettelo Hyvä kalenteriasiamies 3 Kalenteriasiamiehen tehtävät 5 Missä ja miten käy parhaiten kauppa? 8 Turvallisuus

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA MERITUULEN TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 01.12.2014 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Merituulen omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN

PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN 1 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Lahden Sinisten omaa opasta partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen mielestämme tärkeitä asioita, jotka myös

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 28.5.2012 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 23.8.2009 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

TOIMIVA LIPPUKUNTA. Julkaisun tiedot 2 LIPPUKUNTAKANSIO

TOIMIVA LIPPUKUNTA. Julkaisun tiedot 2 LIPPUKUNTAKANSIO TOIMIVA LIPPUKUNTA TOIMIVA LIPPUKUNTA Julkaisun tiedot Lippukuntakansioryhmä: Heidi Krzywaki, Petri Laiho, Pertti Lehtinen, ( v. 1997) Chride Mylius, Yrjö Nenonen, Rasa Nieminen, Anneli Tuominen, Tapani

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset syksy 2011 Järvi-Suomen Partiolaiset syksy 2011 Palaute on tärkeä! Muistanet, että Kippoa uudistettiin kentältä tulleen palautteen myötä. Palaute oli, että aiempi Kippo oli liian organisaatiota esittelevä

Lisätiedot

Taso 1: Teemme tiedotteen

Taso 1: Teemme tiedotteen Aktiviteetti: Lehden taitto Taso 1: Teemme tiedotteen Tavoite: Tarpoja miettii oman ryhmänsä kanssa, mitä asioita tiedotteessa pitää olla ja kuinka tiedote toteutetaan. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä miettii

Lisätiedot

HAIKKI OHJELMARYHMÄN JULKAISUJA

HAIKKI OHJELMARYHMÄN JULKAISUJA HAIKKI OHJELMARYHMÄN JULKAISUJA HAIKKI Teksti: Janne Peltola & Teemu Penttilä, Linda Manner Kannen kuva: Pekka Huima Taitto: Ville Salo, Linda Manner Julkaisija: Ohjelmaryhmä / Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

Lisätiedot

2-2015 Järvi-Suomen Partiolaiset ry

2-2015 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Liplatus 2-2015 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Liplatus 2-2015 PARTIOTOIMISTOT PALVELEVAT Pipsa Wilhelms, toiminnanjohtaja Piirihallitus, talous, maksuliikenne, hallinto- ja henkilöstöasiat, edunvalvonta,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun partiolaisten partiotaitokilpailujen järjestelyohje

Pääkaupunkiseudun partiolaisten partiotaitokilpailujen järjestelyohje Pääkaupunkiseudun partiolaisten partiotaitokilpailujen järjestelyohje L UONNOS 23.10.2014 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...6 2. JÄRJESTELYJEN KÄYNNISTÄMINEN...6 3. PESTIKUVAUKSET LYHYESTI...9 4. LÄHTÖKOHDAT...10

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Kevät 2010 Lounais-Suomen Partiopiiri ry Sudenpentujaosto

Kevät 2010 Lounais-Suomen Partiopiiri ry Sudenpentujaosto Siirtymävaihe 2 Kevät 2010 Lounais-Suomen Partiopiiri ry Sudenpentujaosto S ISÄLTÖ SISÄLTÖ... 3 1. MIKÄ IHMEEN SIIRTYMÄVAIHE?... 4 2. SANASTO... 5 3. SIIRTYMÄVAIHE KOLMESSA LAUMAILLASSA... 6 Ensimmäinen

Lisätiedot

Susiveikot. Partiopestit VERSIO 3.1

Susiveikot. Partiopestit VERSIO 3.1 Susiveikot Partiopestit VERSIO 3.1 22.1.2010 www.susiveikot.net Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Partiopesti... 6 Kaikkia pestejä koskevat asiat... 6 Lippukunnanjohtaja (lpkj)... 7 Lippukunnan varajohtaja

Lisätiedot

Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9. Flash Mob! s. 14-15. Oikeus partioon! s.4-5

Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9. Flash Mob! s. 14-15. Oikeus partioon! s.4-5 Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9 Flash Mob! s. 14-15 Oikeus partioon! s.4-5 Partiota vaaroilta lakeuksille 3/2012 Pääkirjoitus Oikeus olla nuori Toimituskunta Päätoimittaja: Kimmo Leiviskä kimmo.leiviska@pohjanmaa.partio.fi

Lisätiedot

Hei. lippukunnan. koulutusvastaava!

Hei. lippukunnan. koulutusvastaava! 1 Hei lippukunnan koulutusvastaava! 2 Tässä sinulle materiaalia, jotta pystyt innostamaan lippukuntalaisia kursseille ja tapahtumiin. Luethan tämän tarkasti läpi, jotta tiedät kenelle mitäkin kurssia voisit

Lisätiedot

Tampereen Partiolaiset ry

Tampereen Partiolaiset ry Tampereen Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisalto Yleistä Tamperelaisten lippukuntien toiminta Yhteistoiminta Aluetyö Hallinto, talous ja viestintä Tamperelaiset Hämeen Partiopiirin

Lisätiedot

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa partio-ohjelma Partioohjelma Työryhmä: SP:n ohjelmaryhmä 2001 2002 Katariina Ilomäki, Esa Kuusela ja Tapani Tulkki Toimitus: SP:n tiedotus Ulkoasu: Liisa Holm Taitto: Tuija Lahti Piirrokset: Väinö Teittinen

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2012 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2012 Terve kaikille Järvi- Suomen Partiolaisille! Kevään etenemisen huomaa sulaneista tienpientareista. Lumen hävitessä paljastuu kaikenlaista roinaa,

Lisätiedot

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje K l ä v y t t i h e a t n u k u p ip n a j a a j h o e Alu e j h o SISÄLLYSLUETTELO Ohjeita lippukunnalle kehittyvä lippukunta -menetelmän käyttämiseen 3 Miten käytän menetelmän työkaluja? 4 Ennen tapaamista

Lisätiedot

SIIRTYMÄ- PAKETTI. sudenpennusta seikkailijaksi seikkailijasta tarpojaksi tarpojasta samoajaksi samoajasta vaeltajaksi vaeltajasta aikuisuuteen

SIIRTYMÄ- PAKETTI. sudenpennusta seikkailijaksi seikkailijasta tarpojaksi tarpojasta samoajaksi samoajasta vaeltajaksi vaeltajasta aikuisuuteen SIIRTYMÄ- PAKETTI sudenpennusta seikkailijaksi seikkailijasta tarpojaksi tarpojasta samoajaksi samoajasta vaeltajaksi vaeltajasta aikuisuuteen Lukijalle Hämeen Partiopiirin Ohjelmaryhmän ikäkausijaostot

Lisätiedot

Taso 1: Ilmaisuharjoituksia

Taso 1: Ilmaisuharjoituksia Aktiviteetti: Esiintymistaidot Taso 1: Ilmaisuharjoituksia Tavoite: Tarpoja tekee ilmaisuharjoituksia ryhmänsä kanssa ja oppii ilmaisemaan itseään. Aktiviteetin tavoite jo tasoilla 1 2 on valmentautuminen

Lisätiedot

6/2009 Lounais-Suomen Partiopiiri

6/2009 Lounais-Suomen Partiopiiri 6/2009 Lounais-Suomen Partiopiiri Ihan seppona Mitä tarkoittaa, että seppo onkin Mirja tai Antti tai vaikkapa Petri? Petri Hömppi kertoo työstään seppona, linkkinä partiolippukunnan ja seurakunnan välillä

Lisätiedot

KUVA: Mikko Jalo KEVÄT 2 To 015 im inta- esite

KUVA: Mikko Jalo KEVÄT 2 To 015 im inta- esite KUVA: Mikko Jalo KEVÄT 2015 Toimintaesite TERVETULOA TOIMINTAAN! Tähän esitteeseen on koottu kaikki Pääkaupunkiseudun Partiolaisten järjestämät ohjelma- ja koulutustapahtumat yksiin kansiin. Löydät tästä

Lisätiedot

Kansainvälisyyttä Virossa s. 4-5. Saunamaurit TV:ssä! s. 16-17. Myötäpäivät! s. 8-11

Kansainvälisyyttä Virossa s. 4-5. Saunamaurit TV:ssä! s. 16-17. Myötäpäivät! s. 8-11 Kansainvälisyyttä Virossa s. 4-5 Saunamaurit TV:ssä! s. 16-17 Myötäpäivät! s. 8-11 Partiota vaaroilta lakeuksille 3/2013 Pääkirjoitus Toimituskunta Päätoimittaja: Tiia Tuhkasaari tiia.tuhkasaari@pohjanmaa.partio.fi

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2015 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2015 KIPPO - Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n koulutusten ja tapahtumien infolehti piirin jäsenille. Kippo ilmestyy 2 kertaa vuodessa. PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot