Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 4/ (36)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 4/ (36)"

Transkriptio

1 1 (36) Aika: klo Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntajohtajan katsaus Hallintosäännön soveltaminen, maakuntahallituksen kokousaikataulu ja kokouskäytännöt sekä perehdyttämisohjelma Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Ohjelmiin sitomattomalla maakunnan kehittämisrahalla rahoitettavat hankkeet Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Forssan seudun aluekeskusohjelmalle vuodelle Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelmalle vuodelle Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen HOC ennakointi -hankkeelle Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Kohti yrittäjyysmaakuntaa -hankkeelle Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Ankkuritoiminnan levittämis- ja juurruttamishanke Kanta-Hämeessä -projektille Projektitalousarvioiden hyväksyminen / Häme Open Campus suunnittelu, Häme Open Campus (HOC), HOC ennakointi ja Hämeen ilvesreitin toteuttaminen - hankkeille Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän kuntajäsenten ja puheenjohtajiston nimeäminen Aluehallinnon uudistus (ALKU -hanke) Kanta-Hämeen näkökulmasta Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Muut mahdolliset asiat...36 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..37

2 2 (36) Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes x Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina x Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo x Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti x Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino x Hacklin Tiina Nurmi Eeva - Mikkola Ansa x Oinonen Ritva x Martikainen Reijo Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa x Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka - Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku x Jouko Ylipaavalniemi x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Johannes Koskinen Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Pirjo Alijärvi Katriina Laaksonen Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

3 3 (36) 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Jäljempänä 72 :ssä hallitus päättää kokouskutsun lähettämistavastaan. Esitys: Päätös: Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 69 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Jäljempänä 72 :ssä hallitus päättää pöytäkirjan tarkastustavastaan. Tarkastusvuorossa ovat Pirjo Alijärvi (Ritva Oinonen) ja Katriina Laaksonen (Kyösti Arovuori). Esitys: Päätös: Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Alijärvi ja Katriina Laaksonen. 70 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Esitys: Päätös: Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

4 4 (36) 71 Maakuntajohtajan katsaus Maakuntajohtaja Juhani Honka esittää tiiviin katsauksen Kanta-Hämeen ja Hämeen liiton tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Näkökulma: Millaisten asioiden käsittelyyn maakuntahallituksen uuden jäsenen on syytä varautua. Maakuntahallituksen perehdyttämisseminaari pidetään ke Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Esitys: Käsittely: Päätös: Mkj: Maakuntahallitus 1. Merkitsee maakuntajohtajan katsauksen tiedoksi 2. Käy mahdollisen evästyskeskustelun katsauksen perusteella Maakuntajohtaja esitteli katsauksessaan mm. seuraavia aihealueita: Maakuntaliittojen /-liiton taustaa ja tehtäviä, Hämeen liitto tänään, Mitä edessä uudella maakuntahallituksella, Tärkeää. Katsauksen jäsentely jaettiin kokouksessa. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

5 5 (36) 72 Hallintosäännön soveltaminen, maakuntahallituksen kokousaikataulu ja kokouskäytännöt sekä perehdyttämisohjelma Maakuntavaltuusto valitsi uuden yksitoistajäsenisen maakuntahallituksen toimikaudeksi Maakuntahallituksessa on kahdeksan uutta jäsentä ja kolme jatkaa edellisestä hallituksesta. Maakuntahallituksen kokouksiin osallistuvat maakuntavaltuuston puheenjohtajat ovat samat kuin edellisellä kunnallisvaalikaudella. Hallintosäännön määräyksiä ja kokouskäytäntöjä käsittelyn pohjaksi Kokouksen aika ja paikka: Hallintosäännön 3 : Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokoustiheys on ollut noin kerran kuukaudessa (ei heinäkuussa). Kokoontumispäivä on pääsääntöisesti maanantai. Kokousta varten varataan aikaa klo Varsinainen kokous pyritään pitämään klo Kokouskahvit tarjolla kokoushuoneessa alkaen klo 9.45 kokouksen ajan Kokouspaikka on pääsääntöisesti maakuntahallituksen kokoushuone (Niittykatu 5, Hämeenlinna). Poliittiset ryhmät sopivat mahdollisista ryhmäkokouksista ja mahdollisista ryhmien puheenjohtajakokouksista. Viime vuosina ryhmät ovat kokoontuneet ennen kokousta Hämeen liitossa. Kokouksen koolle kutsuminen: Hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitusten päätösten mukaisesti kokouskutsu ja esityslista on lähetetty (postitettu) viisi päivää ennen kokousta (pääsääntöisesti keskiviikkoisin) maakuntahallituksen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai -velvollisuus. Esityslista sähköpostina ja sähköinen kokouskäytäntö, keskustelua kokouksessa Varajäsenen kutsuminen Hallintosäännön 6 : Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

6 6 (36) Esteestä pyydetään ilmoittamaan mahdollisimman pian, jotta varajäsenelle ehditään saada tieto, toimittaa kokouskutsu ja esityslista liitteineen. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan toimielimen päättämällä tavalla (HS 15 ) Pöytäkirjan tarkastuskäytäntö on ollut seuraava: Hämeenlinnassa ja naapurikunnissa asuvat tai työskentelevät käyvät tarkastamassa pöytäkirjan virastolla ja muille lähetetään postissa paluukuorella varustettuna. Pöytäkirjan laadinta, allekirjoitukset ja tarkastukset hoidetaan mahdollisimman nopeasti. Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Maakuntahallituksen pöytäkirjat on pidetty julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan viikon perjantaina ja mikäli se ei ole työpäivä, niin seuraavana työpäivänä viraston aukioaikana. Lisäksi pöytäkirja on luettavissa internetissä osoitteessa heti niiden valmistuttua. Esittely maakuntahallituksessa Hallintosäännön 12 :n mukaan hallituksen kokouksessa asiat päätetään maakuntajohtajan esittelystä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä koskevia asioita voidaan käsitellä ilman esittelyä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Maakuntahallituksen kokouksessa esittelijänä toimii maakuntajohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintopäällikkö. Hallintopäällikkö vastaa esityslistan valmistelusta ja postituksesta. Esityslista on postitettu hallituksen jäsenille ja läsnäoloon oikeutetuille viisi päivää ennen kokousta. Lisäksi maakuntahallituksen kulloinenkin esityslista on luettavissa kokousta edeltävän viikon torstaista lähtien internetistä osoitteessa Läsnäolo maakuntahallituksen kokouksessa Hallintosäännön 10 :n mukaan hallituksen jäsenten lisäksi läsnäolo ja -puheoikeus on valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Maakuntahallituksen edustus muissa toimielimissä Hallintosäännön 11 :n mukaan hallitus voi määrätä muihin toimielimiin tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Hallintosäännön 10 :n mukaan kuntayhtymän muun toimielimen kokouksissa tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla ja maakuntajohtajalla. Hämeen liitossa on kesäyliopiston johtokunta, johon valtuusto valitsi seitsemän jäsentä ja varajäsentä. Edellinen maakuntahallitus ei nimennyt edustajaa kesä-

7 7 (36) yliopiston johtokuntaan, koska maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan osallistumisoikeus johtokunnan kokouksiin pidettiin riittävänä. Maakuntahallituksen otto-oikeus ja ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Hallintosäännön 16 :n mukaan asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi voi päättää hallituksen lisäksi sen puheenjohtaja ja maakuntajohtaja. Kuntayhtymän viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle sen määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa hallituksen käsiteltäväksi (HS 17 ). Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka puh ja hallintopäällikkö Kaisa Hemilä puh Esitys: Mkj: Maakuntahallitus 1. Päättää loppuvuoden 2009 kokouspäivikseen seuraavaa: (kokous ja seminaari koko päivä), , , , (Etelä-Suomen liittouman maakuntahallitusten yhteiskokous ja oma maakuntahallitus), ja Kokoukset alkavat kello ja ne pidetään pääsääntöisesti Hämeen liiton virastossa. Maakuntavaltuuston seminaari on ja syysmaakuntavaltuusto Päättää, että maakuntahallituksen kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta maakuntahallituksen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä. 3. Päättää, että maakuntahallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. 4. Päättää, että maakuntahallituksen pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsäätöisesti kokousta seuraavan viikon perjantaina ja mikäli se ei ole työpäivä, niin seuraavana työpäivänä viraston aukioloaikana. Lisäksi maakuntahallituksen pöytäkirja on luettavissa internetissä osoitteessa heti sen valmistuttua. 5. Päättää, että maakuntahallituksen kokouksissa on läsnäolovelvollisuus ja puheoikeus esittelijänä toimivalla maakuntajohtajalla tai maakuntajohtajan sijaisella sekä pöytäkirjanpitäjänä toimivalla hallintopäälliköllä tai hänen sijaisellaan. Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus on maakuntajohtajan kutsumina kehittämispäälliköllä, suunnittelupäälliköllä, yhteyspäälliköllä, kesäyliopiston rehtorilla ja muilla asiantuntijoilla asianomaisen asian käsittelyn ajan. 6. Päättää, ettei maakuntahallitus nimeä edustajaa kesäyliopiston johtokuntaan, koska maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan osallistumisoikeus johtokunnan kokouksiin pidettiin riittävänä. 7. Päättää, että kuntayhtymän viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta toimitettava maakuntahallitukselle ne päätökset, jotka voidaan ottaa maakuntahallituksen käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

8 8 (36) 8. Keskustelee kokouskäytännöistä ja sopii tarvittavista linjauksista (mm. kokousmateriaali sähköisenä, ryhmä- ja puheenjohtajakokouskäytännöt, iltakoulut) Perehdyttämisohjelma-aineksia (virikkeitä) Kun uusi hallitus ryhtyy hoitamaan tehtäväänsä se tarvinnee tiettyä perehdyttämistä ja yhteenhitsaamista. Hallituksessa käytävän keskustelun pohjaksi esitetään seuraavia virikkeitä: Materiaalipaketti (jaetaan kokouksessa) - Hämeen liiton tilinpäätös Hämeen liiton säännöt -vihkomuoto A4, viraston kuva kannessa - Toiminta- ja taloussuunnitelma , talousarvio Hämeen liiton strategia ja toiminta - Hämeen liiton vastuualueet ja tehtävät vuonna Hämeen kesäyliopisto humanistinen sivistystalo -esittely (A4) - Miettii, päättää voittaa: Häme maakuntasuunnitelma - Hämeen maakuntaohjelma Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma Etelä-Suomen liittouman toimintasuunnitelma - Hämeen, Itä-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen liiton yhteisen EUtoimiston (Brysselin toimisto) toimintasuunnitelma - Maakuntakaavakansio (kaavaselostus ja kartta) Hallituksen jäseniä kehotetaan valitsemaan tarvitsemaansa materiaalia myös kokoushuoneen materiaalipöydästä Maakuntahallituksen seminaari / oman työskentelyn kehittämiskokous pidetään Hallitusten kokousten jälkeen sisällytettäisiin ohjelmaan tietoisku /keskustelutuokio tietystä tärkeästä teemasta? Hallitus pitää vähintään kerran vuodessa päivän mittaisen (minimi) työseminaarin? (budjetoitava mikäli ulkomaanmatka) Hallituksessa keskustellaan, haluaako hallitus tai sen puheenjohtajat seurata viraston operatiivista toimintaa esim. johtoryhmän asialistojen välityksellä. Lisäksi maakuntajohtaja esittää, että maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä esitetyt perehdyttämisohjelman virikkeet ja käy keskustelun perehdyttämistarpeestaan ja sitä palvelevasta ohjelmasta sekä tekee tarvittavat päätökset ohjelman toteutuksesta. Päätös: Puheenjohtajan johdolla esitys käytiin läpi kohta kohdalta ja hyväksyttiin. Esityksen 2. kohdassa päätettiin lisäksi, että esityslista toimitetaan maakuntahallitukselle ja valtuuston puheenjohtajistolle myös sähköisenä. Esityksen 8. kohdassa todettiin, että kokousta ennen pidetyissä ryhmissä oli päätetty jatkaa ryhmä- ja puheenjohtajakokouskäytäntöä. Hallituksen iltakoulun pitämisestä päätetään tarpeen mukaan.

9 9 (36) Perehdyttämisohjelma merkittiin tiedoksi. Päätettiin, että johtoryhmän esityslistat toimitetaan maakuntahallituksen puheenjohtajille ja valtuuston puheenjohtajalle.

10 10 (36) 73 Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Kuntalain 23/86 :n mukaan hallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56.1 : "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Maakuntavaltuuston pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntalain 85 :n mukaisesti Hämeen liiton virastossa ja ennen nähtäville asettamista siitä on lähetetty jäljennös kaikille Hämeen liiton jäsenkunnan kunnan- /kaupunginhallitukselle. Maakuntavaltuuston alkuperäinen pöytäkirja on nähtävänä virastolla ja kokouksessa. Lisäksi pöytäkirja on nähtävänä sähköisenä internetissä osoitteessa:. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Esitys: Mkj: Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ja että ne eivät mene maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia ja päättää panna päätökset täytäntöön. Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

11 11 (36) 74 Ohjelmiin sitomattomalla maakunnan kehittämisrahalla rahoitettavat hankkeet Valtioneuvosto on osoittanut alueiden kehittämislain nojalla vuonna 2009 Hämeen liitolle ohjelmiin sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa Vuonna 2008 Hämeen liitolle osoitettu summa oli sama Maakuntahallituksen päätöksin Hämeen liitto on kohdentanut ko. kehittämisrahaa maakuntaohjelman toteuttamista tukeville hankkeille. Kevään aikana Hämeen liitto julisti yhdessä muiden hankerahoittajien kanssa haettavaksi rahoitusta uusille hankkeille. Hakuaika päättyi Maakunnan kehittämisrahalla rahoitettavaksi haettuja hanke-esityksiä on voitu jättää myös jatkuvassa haussa koko ajan mennessä maakunnan kehittämisrahasta rahoitettavaksi haettujen hankkeiden hakemuksia tuli yhteensä viisi kappaletta. Haettujen tukien yhteismäärä vuoden 2009 osalle oli yhteensä Vuoden 2009 maakunnan kehittämisrahasta on aiemmilla hankepäätöksillä sidottu yhteensä (Markkinointi hanke ja Hämeen matkailun pkyritysten markkinointiohjelma hanke). Valtioneuvoston vuodelle 2009 Hämeen liitolle jakaman ohjelmiin sitomattoman maakunnan kehittämisrahan lisäksi liitolla on käytettävissä hankkeiden rahoitukseen vuodelta 2008 siirtyvää rahaa n mennessä jätetyt hankehakemukset ovat: - Hämeen Yrittäjät ry: Kohti yrittäjyysmaakuntaa - Hämeen liitto: HOC ennakointi - Sosiaalikehitys Oy: Ankkuritoiminnan levittämis- ja juurruttamishanke Kanta- Hämeessä - Hämeen ammattikorkeakoulu: epro Tietoverkkoa hyödyntävän työskentelyn ja liiketoiminnan edistäminen Kanta-Hämeessä - TOP-Instituutti Oy / Suomen Ympäristöopisto Sykli: Haveri. Esiselvitys: Työkalu vesihuoltolaitosten riskienhallintaan. Hankehakemukset tulevat maakuntahallituksen käsittelyyn ennen kesätaukoa, jota ennen mahdolliset lisäselvitykset ja -valmistelut on aikataulutettu tehtäväksi. Syksyn 2009 aikana tullaan järjestämään toinen hakukierros vapaasta maakunnan kehittämisrahasta rahoitusta hakeville hankkeille, mutta myös jatkuvassa haussa voidaan hankehakemuksia ottaa vastaan. Asian on valmistellut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Esitys: Käsittely: Päätös: Maakuntahallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Käydyn keskustelun perusteella maakuntajohtaja täydensi esitystään seuraavasti: Lisäksi maakuntahallitus edellyttää, että hallitukselle raportoidaan määräajoin aluekehittämisvaroin rahoitettujen hankkeiden etenemisestä ja tuloksellisuudesta. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen täydennyksineen yksimielisesti.

12 12 (36) 75 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Forssan seudun aluekeskusohjelmalle vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriöteriö on myöntänyt Hämeen liitolle euroa Forssan seudun aluekeskusohjelman vuoden 2009 toiminnan rahoittamiseen. Forssan seudun Kehittämiskeskus Oy on jättänyt Hämeen liitolle aluekeskusohjelman toteutusta koskevan maakunnan kehittämisrahahakemuksen. Projektin nimi: Forssan seudun aluekeskusohjelma Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Hannu Saarinen Koulukatu 13, Forssa Aluekeskusohjelma Forssan seutukunta Hankekuvaus: Forssan seudun aluekeskusohjelmassa on neljä painopistettä: 1. elinkeinojen ja klusterien kehittäminen, 2. toiminta- ja innovaatioympäristön kehittäminen, 3. osaamisen kehittäminen ja 4. vetovoimaisuuden kehittäminen. Aluekeskusohjelmassa toteutettavia toiminnallisia kokonaisuuksia ovat: A. Ohjelman johtaminen, koordinointi, hallinnointi, viestintä ja muut yleiskulut, B. Painopisteisiin liittyvät selvitykset, kartoitukset ja tutkimukset, Elinkeinojen ja klusterien kehittäminen, Luovan talouden kehittämissuunnitelma Yhteistyö Forssan seudun klusteriohjelman kanssa Toiminta- ja innovaatioympäristön kehittäminen, Toimenpidesuunnitelma rakennemuutoksen vaikutusten minimoimiseksi Forssan seudun elinkeinopainotteinen strategia Liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen Osaamisen kehittäminen, Kansainvälistyminen; Pietari-yhteistyö Hämeenlinnan seudun akon kanssa Oppilaitosyhteistyö Innovaatioverkoston pilottitoteutukset

13 13 (36) Vetovoimaisuuden kehittäminen, Viestintästrategian mukaiset toimenpiteet Seudun markkinointi C. Muut: Ako-innovaatioverkosto, Tavoitteet: Luovan talouden kehittämissuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet, kilpailukyvyn kehittäminen vahvistamalla liiketoimintaosaamista, uusien yritysten saaminen seudulle. Forssan seudun elinkeinopainotteisen strategian päivitys, toimenpidesuunnitelma rakennemuutoksen vaikutusten minimoimiseksi, liikenne- ja logistiikkayhteyksien kehittäminen. Pietari-yhteistyö Hämeenlinnan seutukunnan kanssa sekä maakunnan kansainvälistyminen, kehittäjäorganisaatioiden yhteistyö ja oppilaitosyhteistyö. Seudullisen viestintästrategian toteuttaminen, business to business -markkinoinnin aloittaminen, hyvän yrittämisen ja asumisen seutu -pilotin toteuttaminen. Uudet työpaikat: Säilytettävät työpaikat: Uudet yritykset: Koulutettavien määrä: Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Esitys: Mkj: Maakuntahallitus päättää myöntää Forssan seudun aluekeskusohjelma - projektille vuodelle 2009 maakunnan kehittämisrahaa 48,7 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset v Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat muut kustannukset 3500 Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet muut kustannukset

14 14 (36) Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut 3500 Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot 0 Luontoissuoritukset 0 Muut menot, ako innovaatioverkosto 5000 BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma v Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus muu kuntarahoitus - laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus 0 - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus

15 15 (36) Lainarahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Osmo Väistö Rahoitus on käytettävä valtioneuvoston päätöksessä hyväksyttyihin aluekeskusohjelma-alueen toimenpiteisiin toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

16 16 (36) 76 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelmalle vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriöteriö on myöntänyt Hämeen liitolle euroa Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelman vuoden 2009 toiminnan rahoittamiseen. Kehittämiskeskus Oy Häme on jättänyt Hämeen liitolle aluekeskusohjelman toteutusta koskevan maakunnan kehittämisrahahakemuksen. Projektin nimi: Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelma Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Kehittämiskeskus Oy Häme Mikko Koivula Raatihuoneenkatu 17 A, Hämeenlinna Aluekeskusohjelma Hämeenlinnan seutukunta Hankekuvaus: Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelmassa on neljä painopistettä: 1. toimialojen kehittäminen, 2. osaamisen kehittäminen, 3. yritysten toimintaympäristön kehittäminen, 4. asuminen ja hyvinvointi. Aluekeskusohjelmassa toteutettavat toiminnalliset kokonaisuudet ovat: A. Ohjelman johtaminen, koordinointi, hallinnointi, viestintä ja muut yleiskulut, B. Painopisteisiin liittyvät selvitykset, kartoitukset ja tutkimukset, Toimialojen kehittäminen, Pietarin palveluliiketoiminnan kehittäminen Kansainvälistymisstrategian toteutusta tukevat toimenpiteet Yritysharava Toimialaryhmärakenteen kehittäminen Osaamisen kehittäminen, Hyvinvointitoimialan kehittäminen Häme Open Campus Yritysten toimintaympäristön kehittäminen, Seudun kuntakeskusten kehittäminen; palvelumittari, kärkihankkeiden ideointi ja suunnittelu Hattula, Pappilanniemen hyvinvointikeskuksen kehittäminen Lammi, Pääjärvi-Ronnin alueen kehittäminen Janakkala, Turengin keskustan kehittäminen

17 17 (36) Maankäytön kehityskuva 2009 Hämeenlinnan kaupunkikeskustan kehittäminen Seudun toimitilakatsaus Asuminen ja hyvinvointi, Hyvinvointipalvelukeskus Virvelinrannan konseptointi Muut tutkimukset ja selvitykset, Seudun elinvoimaisuusmittaristo (elinkeinotilastot), Häme-puntari Tavoitteet: Pietarin palveluliiketoimintakonsepti toimii asiakastarpeita vastaavasti ja laadukkaasti. Palvelun yhteistyöverkosto on laajennettu vähintään maakunnan kattavaksi. Kansainvälisten verkostoja hyödynnetään tehokkaasti. Toimialakohtainen tietämys yritysten tarpeista on lisääntynyt ja yrityksiä pystytään palvelemaan paremmin. Kansainvälisten asioiden kehittämistoiminta ja toimialojen ja klusterien kehittämissuunnitelmat on rakennettu osaksi KOKO-ohjelmaa. Lammin biologisen aseman integraatio maakunnan ja seudun kehittämiseen on vahvistunut, selvitys hyvinvointialan professuurista on valmistunut ja Häme Open Campus konsepti on valmis. Osaamisen kehittämisen kokonaisuus on linkitetty jatkuvaksi uudessa KOKO-ohjelmassa. Palvelumittaritutkimus on toteutettu ja tuloksia hyödynnetään päätöksenteossa. Virvelinranta konseptia toteutetaan tehokkaasti ja sinne on sijoittunut merkittävä määrä toimijoita Uudet työpaikat: 10 Säilytettävät työpaikat: 10 Uudet yritykset: 2 Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Esitys: Mkj: Maakuntahallitus päättää myöntää Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelma -projektille maakunnan kehittämisrahaa 50 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset v Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat muut kustannukset 6000 Koneiden ja laitteiden hankintamenot 1500

18 18 (36) - koneet ja laitteet muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut - muut matkakulut 6000 Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot 0 Luontoissuoritukset 0 Muut menot 0 BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma v Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus muu kuntarahoitus - laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus 0

19 19 (36) - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Osmo Väistö Rahoitus on käytettävä valtioneuvoston päätöksessä hyväksyttyihin aluekeskusohjelma-alueen toimenpiteisiin toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

20 20 (36) 77 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen HOC ennakointi -hankkeelle Projektin nimi: HOC ennakointi Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Hämeen liitto Jouko Ylipaavalniemi Niittykatu 5, HÄMEENLINNA Maakuntaohjelma, toimenpidekokonaisuus 1.2 toimialojen strategisella kehityksellä vakautta ja kestävyyttä Hämeen maakunta Hankekuvaus: Ennakoinnin tavoitteena on tulevaisuuden tarjoamien mahdollisuuksien jäsentäminen ja ymmärtäminen. Hämeen liiton toimintasuunnitelman mukaan tietopalvelu ja ennakointi ovat Hämeen liiton avaintehtäviä koottaessa ja jäsennettäessä maakunnan kehittämisnäkemystä ennakointia ja siihen liittyvää tietoaineiston keräystä ja jalostamista tehdään useissa maakunnan organisaatioissa. Yksi Häme Open Campus (HOC) -hankeen tavoitteista on maakunnallisen ennakoinnin verkoston luominen ja vahvistaminen. Hämeen liiton erityisiä ennakoinnin painopisteitä ovat maakunnan strategisen kehityskuvan muodostamien, koulutustarpeen ennakointi sekä elinkeinoelämän tarpeiden huomiointi. HOC ennakointi -hankkeen tavoitteena on mm. lisätä maakunnan kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta, antaa tietoa strategisen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi, tukea aluekehitys- ja elinkeinoelämän tulevaisuustiedon hallintaa, tukea hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden kehittämistä sekä edistää ja suunnata tutkimus- ja koulutustoimintaa. HOC ennakointi -hanketta tarvitaan mm. maakuntien uusiin ennakointivelvoitteisiin ja vetovastuisiin vastaamiseksi. Tuloksia käytetään maakunnan strategioiden ja ohjelmien valmisteluun, elinkeinoelämän ja yritysten tarpeisiin, maakunnan aluetalouden ja työllisyyden kehityskuvan muodostamiseen sekä koulutuksen pitkän tähtäyksen ennakointiin. HOC ennakointi -hankkeessa luodaan menettely tiedon hankinnalle, johtopäätösten teolle ja päätöksen teon tuelle, siis ennakoinnin parhaalle mahdolliselle käytölle. Hankkeessa rakennetaan ja vakiinnutetaan maakunnallisen ennakointiverkoston toiminta. Ennakoinnin menettelytavat ja työtavat juurrutetaan maakuntaan. Hankkeen avulla vahvistetaan ennakoinnin tekijävoimaa maakunnassa ja hyödynnetään ulkopuolista asiantuntemusta ja osaamista (esim. tulevaisuustyöpajat). Hankkeella on vahvat yhteyden maakunnan muhin kehittämistoimiin (mm. Häme- Pro, HOC, TE-keskuksen Ennakoiva Häme -hanke). Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh

21 21 (36) Esitys: Mkj: Maakuntahallitus päättää myöntää projektille maakunnan kehittämisrahaa kuitenkin enintään 70 %, hyväksyttävistä kustannuksista vuodelle 2009 ja varata rahoitussuunnitelman mukaisesti maakunnan kehittämisrahan rahoitusosuuden vuodelle 2010 ja vuodelle 2011 enintään kuitenkin 70 % hyväksytyistä kustannuksista mikäli valtioneuvosto myöntää Hämeen liitolle maakunnan kehittämisrahaa. Kustannusarvio Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset Yht. Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat - muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot NETTOMENOT Yhteensä Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen.

22 22 (36) Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma Yht. Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus muu kuntarahoitus laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Käsittely: Päätös: Käydyn keskustelun perusteella maakuntajohtaja lisäsi esitykseensä seuraavaa: Maakuntahallitus edellyttää, että virasto selvittää löytyykö liiton sisältä hankkeelle vetäjää. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen lisäyksineen yksimielisesti.

23 23 (36) 78 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Kohti yrittäjyysmaakuntaa - hankkeelle Projektin nimi: Kohti yrittäjyysmaakuntaa Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Hämeen Yrittäjät Ry Juha Haukka Sibeliuksenkatu 1 A, Hämeenlinna Maakuntaohjelma: Toimintalinja 5.1, yritykset ja innovaatiot. Hanke liittyy toimintalinjan 5.1 kaikkiin toimenpidekokonaisuuksiin. Kanta-Häme Hankekuvaus: Hanke valmistelee Kanta-Hämeen alueella yritystoiminnan kehittämisohjelman. Myönteisiä tuloksia maakunnallisesta julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistoimintamallista on viime vuosien aikana saatu mm. Keski- Suomen alueella. Keski-Suomessa kehitetty toimintamalli on voittanut Yrittävä Eurooppa -kilpailun pääpalkinnon 400 kilpailuehdotuksen joukossa. Valmistelu tapahtuu Hämeen Yrittäjät Ry:n ja MTK-Hämeen sekä maakunnan kuntien ja kuntayhtymien yhteistyönä. Hankkeen tuloksena syntyy yritystoimintaa edistävä tahtotila maakunnan jokaisessa 11 kunnassa ja sen seurauksena yritysten määrän nettokasvu ja työllisyyden parantuminen. Tavoitteet: Tavoitteena on elinvoimaa parantava, pysyvä toimintatapa, joka vähentää taloudellisen taantuman paikallisia vaikutuksia ja edistää työpaikkojen syntyä ja säilymistä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Uudet työpaikat: Hanke ei synnytä välittömästi uusia työpaikkoja, mutta mm. Keski-Suomen kokemukset vaikutuksista työpaikkojen syntyyn ovat selkeät. Työpaikkojen säilyvyys paranee kilpailukyvyn parantu- Säilytettävät työpaikat: essa. Uudet yritykset: Hanke ei synnytä välittömästi uusia yrityksiä, mutta kokemusten mukaan yritysten määrä lisääntyy. Koulutettavien määrä: Yrittäjyyden iltakoulut/ 220 kuntapäättäjää. Asian on valmistellut elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen puh Esitys: Mkj: Maakuntahallitus päättää myöntää projektille maakunnan kehittämisrahaa 70 %, kuitenkin enintään vuosien 2009 ja 2010 hyväksyttävistä kustannuksista.

24 24 (36) Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset Yht. Toimisto- ja vuokrakustannukset - vuokrat - muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot - koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut - projektihenkilöstön palkat - muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut - muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot NETTOMENOT Yhteensä Kustannuksiin ei sisälly arvonlisäveroa. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen.

25 25 (36) Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma Yht. Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus - laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus muu yksityinen rahoitus laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Maakuntahallitus kehotti jatkossa täsmentämään hankkeen tavoitteita (vert. hankekuvaus).

26 26 (36) 79 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Ankkuritoiminnan levittämis- ja juurruttamishanke Kanta-Hämeessä -projektille Maakuntahallitus päätti kokouksessaan ( 209) palauttaa hankkeen uudelleen valmisteluun, koska vuoden 2008 myöntövaltuutta ei enää ollut riittävästi jäljellä pykälissä 207 ja 208 hyväksyttyjen myöntöpäätösten jälkeen. Projektin nimi: Ankkuritoiminnan levittämis- ja juurruttamishanke Kanta- Hämeessä Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Sosiaalikehitys Oy Tom Tarvainen Wetterhoffinkatu 4, Hämeenlinna Ohjelmayhteys: Hämeen maakuntaohjelma, toimenpidekokonaisuus 3.2, palvelurakenteet ja hyvinvointi. Kohdealue: Maakunta Hankekuvaus: Kanta-Hämeen maakunnan laajuiseksi levitettävässä Ankkuritoiminnassa tullaan kehittämään poliisin, sosiaalityön ja terveydenhuollon voimavaroja yhdistämällä nykyistä tehokkaampia menetelmiä nuorten auttamiseksi. Monialaista, eri viranomaisten välistä ja aina nuorten lähellä tapahtuvaa yhteistyötä tehostetaan ja edistetään Hämeenlinnan seudulla kehitetyn Ankkurimallin kokemusten mukaisesti. Ankkuritoiminnalla on mahdollista tehostaa ongelmien ennalta ehkäisyä ja varhaista puuttumista. Ankkuritoiminnassa poliisin kautta tulevia nuoria autetaan monialaisella otteella. Forssan ja Riihimäen seuduille kootaan monialaiset Ankkuritiimit ja käytännön yhteistyötä koordinoimaan perustetaan esimiestiimit. Tiimeille ja sen jäsenille määritetään selkeät tehtävät ja vastuut. Toimintavuosien aikana tullaan myös vahvistamaan Hämeenlinnan seudulla jo työskentelevän Ankkuritiimin toimintaedellytyksiä. Hankkeeseen osallistuvat poliisin Riihimäen, Forssan ja Hämeenlinnan kihlakunnat, Forssan ja Riihimäen seutukunnat ja Hämeenlinnan kaupunki, joka rakentaa yhteistyötä myös Hattulan ja Janakkalan kanssa. Määrälliset tavoitteet: Uudet työpaikat: 2 Säilytettävät työpaikat: 6 Laadulliset tavoitteet:

27 27 (36) Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaisen avun/tuen piiriin ohjaaminen. Nopea puuttuminen lähisuhde- ja perheväkivaltaan ja tarkoituksenmukaisen avun/tuen piiriin ohjaaminen. Sisäisen turvallisuuden lisääminen monialaisella yhteistyöllä. Muita tavoitteita ovat mm. sovittelutoiminnan yhdistäminen Ankkuriin, konkreettisten yhteistyömuotojen rakentaminen koululaitoksen suuntaan, koordinoinnin kehittäminen ja nuorten kanssa toimimisessa tarvittavien uusien työmuotojen kehittäminen. Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen, Esitys: Mkj: Maakuntahallitus päättää, myöntää projektille maakunnan kehittämisrahaa 70 %, kuitenkin enintään vuoden 2009 hyväksyttävistä kustannuksista. Rahoitus vuosille 2010 ja 2011 päätetään ko. vuosien hanketta koskevan hankehakemuksen perusteella syyskaudella Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset Yhteensä Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot 0 - henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut 0 - muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot 0 0

28 28 (36) Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 0 NETTOMENOT Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma Yhteensä Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus muu kuntarahoitus laskennallinen rahoitus, luontoissuoritukset Muu julkinen rahoitus laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Hannu Saarinen Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti.

29 29 (36) Käsittely: Päätös: Käydyn keskustelun perusteella maakuntajohtaja lisäsi esitykseensä seuraavaa: Maakuntahallitus edellyttää, että hanke esittää suunnitelman siitä, miten toiminta juurrutetaan osaksi normaalia toimintaa. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen lisäyksineen yksimielisesti.

30 30 (36) 80 Projektitalousarvioiden hyväksyminen / Häme Open Campus suunnittelu, Häme Open Campus (HOC), HOC ennakointi ja Hämeen ilvesreitin toteuttaminen - hankkeille 1. Maakuntahallitus on hyväksynyt kokouksessaan maakunnan kehittämisrahan myöntämisen Häme Open Campus suunnitteluvaihe - hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on valmistella toimintamalli Kanta-Hämeen avoimelle korkeakouluyhteistyölle, joka toimii Häme Open Campus (HOC) tunnuksen alla. Hankkeen kustannukset hyväksyy kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen. Hankkeen projektitalousarvio vuodelle 2009 (6 230 ) on liitteenä 16/ Maakunnan keskeiset koulutus-, tutkimus- ja kehittäjätoimijat käynnistävät Häme Open Campus (HOC) -hankkeen ensi vaiheessa 12 kuukauden ajaksi vuosina Hämeen liitto toimii hankkeen hallinnoijana. Hämeenlinnan kaupunki, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeen liitto, Hämeen kesäyliopisto ja MTT rahoittavat hankkeen ilman ulkopuolista kehittämisrahoitusta. Hankkeen tavoitteena on Hämeen hyvinvoinnin ja vetovoiman kasvattaminen. Tämä tapahtuu yritysten innovatiivisuutta ja toimintaedellytyksiä edistämällä, korkealaatuista verkostomaista toimintatapaa kasvattamalla, korkeatasoista osaamista ja tutkimusta vahvistamalla sekä aktiiviseen kansalaisuuteen kannustamalla. HOC sisältää kolme toimintalinjaa: koulutus ja tutkimus, innovaatiot ja yritykset sekä kansalaisvaikuttaminen. Horisontaaliset yleistavoitteet ovat verkottunut, avoin toimintakulttuuri sekä ennakointi. Hankkeen kustannukset hyväksyy kehittämispäällikkö Matti Lipsanen. Hankkeen projektitalousarvio vuodelle 2009 ( ) on liitteenä 16/ Maakuntahallitus käsittelee tässä kokouksessaan maakunnan kehittämisrahan myöntämisen HOC ennakointi -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on lisätä maakunnan kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta, antaa tietoa strategisen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi, tukea aluekehitys- ja elinkeinoelämän tulevaisuustiedon hallintaa, tukea hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden kehittämistä sekä edistää ja suunnata tutkimus- ja koulutustoimintaa. Projektin kustannukset hyväksyy kehittämispäällikkö Matti Lipsanen. Hankkeen projektitalousarvio vuodelle 2009 ( ) on liitteenä 16/ Hämeen ilvesreitin toteuttaminen -hanke. Hankkeen tavoitteena /tarkoituksena on projektityöntekijän työnantajatehtävien hoitaminen Hämeen liitossa ja syntyneiden kustannusten laskuttaminen Hämeen Virkistysalueyhdistys ry:ltä. Ilvesreitin käytännön toteuttajaksi maastossa on palkattu suunnitteluhortonomi Kalle Wegelius, joka on tehnyt vastaavaa työtä Lopen kunnan vetämässä Hämeen järviylängön matkailun kehittämishankkeessa v Työtä ohjaa ja valvoo Hannu Raittinen, joka on samalla Hämeen Virkistysalueyhdistyksen asiamies. Hankkeen kesto on enintään seitsemän kuukautta. Hankkeen euron suuruinen projektitalousarvio sisältää palkkakustannukset ja siihen liittyvät henkilösivukulut. Muut kustannukset maksaa Hämeen virkistysalueyhdistys suoraan. Hämeen liitto ja Hämeen Virkistysalueyhdistys ry tekevät tehtävien hoitamisesta ja kulujen maksamisesta sopimuksen. Hämeen virkistysalueyhdistys ry:n talous- ja toimintasuunnitelmaan vuodelle 2009 sisältyy Hämeen

31 31 (36) ilvesreitin toteuttamishanke, joka toteutetaan yhteistyössä Hämeenlinnan, Lopen ja Tammelan kuntien kanssa. Hämeen Virkistysalueyhdistys ry maksaa hankkeen kustannukset toteutuvan projektitalousarvion mukaisina Hämeen liitolle. Hankkeen projektitalousarvio vuodelle 2009 ( ) on liitteenä 16/09. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen puh (hankkeet 1-3), maankäyttöpäällikkö Hannu Raittinen puh (hanke 4). Esitys: Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy - Häme Open Campus suunnitteluvaihe -hankkeen projektitalousarvion vuodelle 2009 (liite 16/09) - Häme Open Campus -hankkeen projektitalousarvion vuodelle 2009 (liite 16/09) - HOC ennakointi -hankkeen projektitalousarvion vuodelle 2009 (liite 16/09) - Hämeen Ilvesreitin toteutus -hankkeen projektitalousarvion (liite 16/09) Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

32 32 (36) 81 Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän kuntajäsenten ja puheenjohtajiston nimeäminen Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on rakennerahasto-ohjelmien maakunnassa tapahtuvaa toimeenpanoa ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista varten perustettu toimielin. Siitä on säädetty rakennerahastolaissa ja -asetuksessa. Yhteistyöryhmässä tulee olla tasapuolisesti edustettuna Hämeen liiton ja sen jäsenkuntien, ohjelmaa hallinnoivien valtion viranomaisten sekä tärkeimpien työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjen edustajat. Yhteistyöryhmän työjärjestyksen perusteella siihen kuuluu 21 jäsentä ja puheenjohtaja. Yhteistyöryhmän valtionhallinnon ja työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen edustajat maakuntahallitus nimesi Maakunnan yhteistyöryhmän Hämeen liiton ja sen jäsenkuntien edustajat nimetään yhteistyöryhmän työjärjestyksen 2 :n mukaan liiton ja sen jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi, ellei yhteistyöryhmän toimikausi työjärjestyksen 1 :n perusteella sitä ennen pääty. Työjärjestyksen 2 :n mukaan yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii maakuntahallituksen puheenjohtaja. Lisäksi maakuntahallitus nimeää yhteistyöryhmässä edustettuina olevien osapuolten ehdotuksesta yhteistyöryhmän jäsenistä kolme varapuheenjohtajaa. Varapuheenjohtajaosapuolten osalta on noudatettu rotaatiota siten, että kahden vuoden välein varapuheenjohtajuus vaihtuu, jolloin toinen varapuheenjohtajuus siirtyy ensimmäiseksi, ensimmäinen kolmanneksi ja kolmas toiseksi varapuheenjohtajuudeksi. Poliittisten puolueiden välisissä kuntayhtymien luottamushenkilöpaikkoja koskevassa sopimuksessa maakunnan yhteistyöryhmän kuntajäsenistä on sovittu seuraavasti: pj. Johannes Koskinen, Hämeenlinna, henkilökohtainen varajäsen John Alatalo, Hämeenlinna Jäsen Eija Aittola, Riihimäki Maija Auvinen, Riihimäki Eino Järvinen, Forssa Asko Koivu, Tammela Jari Koskinen, Hämeenlinna Katriina Laaksonen, Hämeenlinna Irja Pynnönen, Janakkala Henkilökohtainen varajäsen Kyösti Arovuori, Hausjärvi Liisa Hirvenoja, Hausjärvi Tiina Hacklin, Jokioinen Mika Penttilä, Forssa Vesa Kaloinen, Hämeenlinna Lulu Riikonen, Hämeenlinna Matti Kortesaari, Hattula Rotaation mukaan alkavalla 2-vuotiskaudella 3. varapuheenjohtajana toimii kuntaedustaja.

33 33 (36) Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Esitys: Mkj: Maakuntahallitus päättää nimetä - yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi maakuntahallituksen puheenjohtaja Johannes Koskisen Hämeenlinnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen John Alatalon Hämeenlinnasta, - yhteistyöryhmän kuntajäsenet Hämeen liiton maakuntavaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi jäsen Eija Aittola, Riihimäki Maija Auvinen, Riihimäki Eino Järvinen, Forssa Asko Koivu, Tammela Jari Koskinen, Hämeenlinna Katriina Laaksonen, Hämeenlinna Irja Pynnönen, Janakkala henkilökohtainen varajäsen Kyösti Arovuori, Hausjärvi Liisa Hirvenoja, Hausjärvi Tiina Hacklin, Jokioinen Mika Penttilä, Forssa Vesa Kaloinen, Hämeenlinna Lulu Riikonen, Hämeenlinna Matti Kortesaari, Hattula - yhteistyötyhmän varapuheenjohtajat toimikaudelle varapuheenjohtaja Pekka Savolainen, Hämeen TE-keskus 2. varapuheenjohtaja Pirjo Hedman, Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) 3. varapuheenjohtaja Jari Koskinen, Hämeenlinna. Käsittely: Päätös: Keskustelun kuluessa Timo Silván esitti, että jäseneksi esitetyn Asko Koivun tilalle valitaan Eero Pura Tammelasta. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen muutettuna siten, että Asko Koivun tilalle valittiin Eero Pura Tammelasta.

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 3/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 12.00 Paikka: Vanajan Parvi Vanajantie 10 B (5. krs) Hämeenlinna 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 25 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 44

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 /

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 / MAAKUNTAHALLITUS 4 / 14.-19.3.2007 1 NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 14.-19.3.2007, puhelinkokous 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 51 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 52 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 3/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 3/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 3/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 12.00 Paikka: Vanajan Parvi Vanajantie 10 B (5. krs) Hämeenlinna 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 25 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta Laihia Pöytäkirja 1/2017 1 (15) Aika 24.01.2017, klo 18:25-18:45 Paikka Nuorisotoimisto, Rauhalantie 2 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 4/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 4/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 4/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 14.00 Paikka: Ravintola Apollo Ragnar Granitin aukio Kauppakuja 6 Riihimäki 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 34 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13) 1 (13) Aika: Pe 30.10.2009 klo 9.00 Paikka: Haikon kartano Porvoo-sali Kongressikeskuksessa Haikkoontie 114 Porvoo 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely Espoon kaupungin hallintosääntö 2017 1 (5) II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely 1 Kokousmenettely Tämän luvun 2-11 :ien kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 1/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.1.2012 klo 9.00 13.35 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Siun sote neuvottelukunta Aika 24.10.2017 klo 15:00-16:12 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 6-10 Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Aika: Maanantai klo 9.00 Paikka: Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, Forssa 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 31 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 5/ (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 5/ (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 5/2011 1 (8) Aika: Maanantai klo 10.00 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/ (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/ (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/2012 1 (8) Aika: Maanantai klo 9.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/ VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.10 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Maria Forsman puheenjohtaja ( 4 asti) Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Seppo Parkkila puheenjohtaja ( 4 alkaen)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2011 1 (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2011 1 (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2011 1 (7) Aika: Maanantai klo 15.00 Paikka: Ruissalon Kylpylä Ruissalon puistotie 640 Turku 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 34 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 5/ (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 5/ (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 5/2010 1 (8) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä 17.4.2007 Vahvistettu Etelä-Savon maakuntahallituksessa

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.9.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/17 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 10.01.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 17.01.2017 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () ()

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () () KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19- Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Talola Pirkko. Pentti Lemettinen 1-6 Jaana Holma 7-11 Anne Marjamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Talola Pirkko. Pentti Lemettinen 1-6 Jaana Holma 7-11 Anne Marjamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2017 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9) 1 (9) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Terhi Takkiselle, puh tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Terhi Takkiselle, puh tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 AIKA PAIKKA Sivu / 9.6.2014 klo 18.00 (Huom! Muuttunut aika) Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie, 40900 Säynätsalo Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 27 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) Aika: klo 10:00 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Studio, II kerros Paasikiventie 2 Hämeenlinna 44 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16)

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16) 1 (16) Aika: 10.5.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 72 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNEKATSAUS 4 6. YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (13) Vehmersalmen pitäjäraati

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (13) Vehmersalmen pitäjäraati Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 18:30-20:40 Paikka Vehmersalmen asukastupa, Satamarannantie 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Taina Maria Worster,

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen 1 KOKOUSAIKA klo 9.10 12.35 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27 A-rakennus, kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskopf jäsen Nina Schulman jäsen POISSA

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

Työjärjestystä noudatetaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä VATEn päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä.

Työjärjestystä noudatetaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä VATEn päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä. Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) työjärjestys sen toimintakaudella ennen väliaikaista valmistelutoimielintä koskevan lainsäädännön vahvistamista TAUSTAA Etelä-Pohjanmaan sote-

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Restartup-vaihtoehto yrittäjyydelle

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Restartup-vaihtoehto yrittäjyydelle Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2017 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 23.2.2017 klo 14.00- Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Käsiteltävät asiat liite 12 1 HOSUVA-hanke 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 4

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 18.2.2011 klo 9.00 13.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (15) Riistaveden pitäjäraati

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (15) Riistaveden pitäjäraati Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-20:40 Paikka Riistaveden Osuuspankin kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Maija Kämäläinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9)

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9) Hämeen liitto Pöytäkirja 4/2012 1 (9) Aika: 7.5.2012 klo 9.30 12.05 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

4 Elinkeinojaoston pöytäkirjojen tarkistaminen v

4 Elinkeinojaoston pöytäkirjojen tarkistaminen v Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (14) Aika 07.09.2017, klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Kekkonen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot