Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/ (25)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)"

Transkriptio

1 1 (25) Aika: klo Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuodelle Maakuntahallituksen varajäsenen valitseminen Pirkko Juuruksen tilalle Lisäys vuoden 2008 talousarvion investointiosaan Aluehallinnon uudistus Kanta-Hämeen näkökulmasta Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Forssan seudun aluekeskusohjelmalle vuodelle Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelmalle vuodelle Osallistuminen Suomen Yrittäjäopisto, Hämeen hankkeeseen: Luovan alan yrittäjäosaamisen kasvattaminen Hämeen liiton osallistuminen Awareness of Climate Change for Regions (ACCR) - hankkeeseen Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kanta-Hämeen klusteri- ja kehittäjäverkko projektille Minna Seppäsen irtisanoutuminen maakunta-arkkitehdin toimesta Maakuntakaavoitusasiantuntijan toimen haettavaksi julistaminen Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat...23 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..24

2 2 (25) Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Kauranen Aarne X Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele X Laaksonen Aulis jäsen Eerola Tapio X Pietilä Leena Laine Harri - Juurus Pirkko - Lintonen Minna X Hacklin Jorma Nummela Juhani X Ylönen Kaarina Nurmi Eeva X Mikkola Matti Poikselkä Anneli X Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti X Kauppinen Erkki Rissanen Maire X Kulmala Jarmo Silván Timo X Ukkola Marja Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari - Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka X Hemilä Kaisa, sihteeri X II vpj Leppälahti Markku - Ojanen Jukka 83, 85 X Lipsanen Matti 84, 87 X Pusa Heikki 87 X Väistö Osmo X Ylipaavalniemi Jouko 87 X Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Aarne Kauranen Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Juhani Nummela Eeva Nurmi Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

3 3 (25) 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Juhani Nummela (Harri Laine) ja Eeva Nurmi (Tapio Eerola). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Nummela ja Eeva Nurmi. 76 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

4 4 (25) 77 Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuodelle 2008 Kuntalain 12/86 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan maakuntavaltuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Perussopimuksen 11 :n mukaan maakuntavaltuuston kevätkokouksessa valitaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Maakuntavaltuuston puheenjohtajana on toiminut Jari Koskinen (vuosina ), I varapuheenjohtajana Ilkka Joenpalo (vuosina ) ja II varapuheenjohtajana Markku Leppälahti (vuosina ) Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus esittää, että valtuusto valitsee vuodelle 2008 maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

5 5 (25) 78 Maakuntahallituksen varajäsenen valitseminen Pirkko Juuruksen tilalle Maakuntahallituksen varajäsen Pirkko Juurus on pyytänyt saapuneella sähköpostilla eroa luottamustoimestaan paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Pirkko Juurus on Harri Laineen henkilökohtainen varajäsen maakuntahallituksessa. Pirkko Juurus on muuttanut Hämeenlinnasta Turkuun. Perussopimuksen 14 :n mukaan maakuntahallituksessa on 11 jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan seuduittain niiden edellisen vuoden lopun väestön suhteessa. Seutujako on seuraava: Forssan seutu (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä), Hämeenlinnan seutu (Hattula, Hauho, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos) ja Riihimäen seutu (Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki) Maakuntahallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon Kuntalain 81.4 pykälä, jonka mukaan toimielinten kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Valinnassa tulee huomioida myös tasa-arvolain 4.2 pykälä, jonka mukaan kunnallisessa toimielimessä tulee olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Maakuntavaltuusto on valinnut maakuntahallituksen toimikaudelle Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 1. Myöntää Pirkko Juurukselle eron Harri Laineen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä maakuntahallituksessa 2. Valitsee maakuntahallituksen jäsen Harri Laineelle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 3. Päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

6 6 (25) 79 Lisäys vuoden 2008 talousarvion investointiosaan Maakuntavaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle Talousarvion investointiosassa hyväksyttiin euron määräraha käytettäväksi viraston pääaulan odotustilasta tehtävään neuvottelutilaan. Taseessa on 9000 euron investointivaraus tähän tarkoitukseen. Hämeen liiton toimitiloissa toimiva ilmastointikone on yli 23 vuotta vanha. Laitteessa ei ole lämmön talteenottoa, joten se puhaltaa lämmön suoraan ulos. Liitolla on oma kaukolämmön mittaus, joten ilmastointikoneen uusimiselle saatavat kustannussäästöt tulevat suoraan liitolle. Kiinteistö Oy Linnankreivi on uusinut lämmönvaihtimet syksyllä Hämeen Insinöörikeskus Oy on tehnyt suunnitelmat ilmastointilaitteen uusimisesta, joiden perusteella on pyydetty tarjoukset. Maakuntahallitus valitsi tarjousten perusteella toimittajaksi YIT Kiinteistötekniikka Oy:n kokonaishintaan Vuoden 2006 tilinpäätöksessä valtuusto hyväksyi euron investointivarauksen ilmastointikoneen hankintaan. Vuoden 2008 talousarvion investointiosaan ei sisälly ilmastointikoneen uusimista. Hanke rahoitetaan kassavaroilla. Liitteenä 13/ 08 on lisäysesitys vuoden 2008 talousarvion investointiosaan. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä (03) Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy liitteenä 13/08 olevan lisäyksen vuoden 2008 talousarvion investointiosaan. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

7 7 (25) 80 Aluehallinnon uudistus Kanta-Hämeen näkökulmasta Maakuntavaltuusto on seurannut aluehallinnon uudistusta ja ohjannut sen valmistelua Kanta-Hämeessä mm. - Maakuntavaltuuston seminaarissa Maakuntatoimikuntien kokouksissa - Maakuntavaltuuston syyskokouksessa Maakuntahallitus on käsitellyt aluehallinnon uudistusta keväästä 2007 alkaen lähes jokaisessa kokouksessaan. Kokouksessaan maakuntahallitus päätti mm. että maakuntahallitus toimii Kanta-Hämeessä aluehallinnon uudistuksen ohjaus- ja valmisteluryhmänä. Maakuntahallituksen merkittävimmät kannanotot asiassa ovat olleet: Aluekehitysliittomalli (pöytäkirjanote laitetaan maakuntavaltuuston esityslistan erilliseksi liitteeksi) Vastaukset valtiovarainministeriön kyselyyn koskien tulevaisuuden aluejakoja (vastaukset valtiovarainministeriön kyselyyn laitetaan maakuntavaltuuston esityslistan erilliseksi liitteeksi) - työseminaarin kannanotto Maakuntahallitus on edelleen aluekehitysliittomallin takana ja pyrkii toimimaan niin, että aluekehitysliittomalli voitaisiin toteuttaa. Maakunnan kuntajohtajat ovat yksimielisesti asettuneet kevään 2008 kokouksissaan (viimeksi ) tukemaan Hämeen liiton Aluekehitysliittomallia. Valtiovarainministeriö on julkaissut Aluehallinnon uudistamishankkeen väliraportin (138 sivua), mihin kokonaisuudessaan voi tutustua valtiovarainministeriön internetsivuilla osoitteessa: uudistamishanke (ALKU)/Alku-hankkeen väliraportti/aluehallinnon uudistamishankevalmisteluryhmän väliraportti. Maakuntavaltuuston esityslistan erillisenä liitteenä toimitetaan otteita Aluehallinnon uudistamishankkeen väliraportista maakunnan liittojen näkökulmasta. Maakuntahallitukselle on jaettu koko väliraportti ja otekooste väliraportista. Lisätiedot: maakuntahallituksen puheenjohtaja Aarne Kauranen, puh ja maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi aluehallinnon uudistamishankkeen nykyvaiheen ja kokouksessa annettavat selvitykset. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

8 8 (25) 81 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Forssan seudun aluekeskusohjelmalle vuodelle 2008 Työ- ja elinkeinoministeriöteriö on myöntänyt Hämeen liitolle euroa Forssan seudun aluekeskusohjelman vuoden 2008 toiminnan rahoittamiseen. Forssan seudun Kehittämiskeskus Oy on jättänyt Hämeen liitolle aluekeskusohjelman toteutusta koskevan maakunnan kehittämisrahahakemuksen. Projektin nimi: Forssan seudun aluekeskusohjelma Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Kirsi Sippola Koulukatu 13, Forssa Aluekeskusohjelma Forssan seutukunta Hankekuvaus: Forssan seudun aluekeskusohjelmassa on neljä painopistettä: 1. elinkeinojen ja klusterien kehittäminen, 2. toiminta- ja innovaatioympäristön kehittäminen, 3. osaamisen kehittäminen ja 4. vetovoimaisuuden kehittäminen. Aluekeskusohjelmassa toteutettavia toiminnallisia kokonaisuuksia ovat: A. Ohjelman johtaminen, koordinointi, hallinnointi, viestintä ja muut yleiskulut, B. Painopisteisiin liittyvät selvitykset, kartoitukset ja tutkimukset, B1. Elinkeinojen ja klusterien kehittäminen, Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen liiketoimintaosaamista vahvistamalla Invest in Finland profiilien rakentaminen klustereille InFire-tapahtuma Verkatehtaalla, messuosasto (ympäristöliiketoiminta) B2. Toiminta- ja innovaatioympäristön kehittäminen, Lentokenttä ja logistiikkakeskus selvitys Supply Chain Management ja Kestävä kehitys koulutusohjelmien yrityslähtöinen kehittäminen ja palvelutuotteiden rakentaminen Maakunnallinen selvitys tarvelähtöisen innovaatiotoiminnan käynnistämiseksi B3. Osaamisen kehittäminen,

9 9 (25) Kansainvälistyminen; Pietari-yhteistyö Hämeenlinnan seudun akon ja Sekes-verkoston kanssa Oppilaitosyhteistyö Verkostot; kehittäjäorganisaatioiden työnjaon selkeyttäminen B4. Vetovoimaisuuden kehittäminen, Viestintästrategian mukaiset toimenpiteet Markkinointiviestinnän koordinaatio Imagon kehittäminen ja vetovoimaisuuden lisääminen C. Muut: Ako- ja innovaatioverkostot, Tavoitteet: Elinkeinojen ja klusterien kehittämisen tavoitteena on yritysten kilpailukyvyn kehittäminen liiketoimintaosaamista vahvistamalla. Seudun klustereille rakennetaan Invest in Finland profiilit. Toiminta- ja innovaatioympäristön kehittämisen tavoitteena on seudullisen toimijaverkoston kokoaminen, uusien koulutusohjelmien yrityslähtöinen kehittäminen sekä selvitys tarvelähtöisen innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. Osaamisen kehittämisessä tavoitteena on kansainvälistyminen, etenkin Pietari-yhteistyö, kehittäjäorganisaatioiden työnjaon selkeyttäminen ja oppilaitosyhteistyö. Vetovoimaisuuden kehittämisen osalta tavoitteena on seudun imagon ja vetovoimaisuuden kehittäminen asumisessa, yrittämisessä, matkailussa ja kansainvälistymisessä sekä maahanmuuttajien perehdyttämisohjelman rakentaminen Uudet työpaikat: Säilytettävät työpaikat: Uudet yritykset: Koulutettavien määrä: Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää myöntää Forssan seudun aluekeskusohjelma - projektille maakunnan kehittämisrahaa 40 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset v Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat muut kustannukset 3500 Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet 1500

10 10 (25) - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut 3000 Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot 0 Luontoissuoritukset 0 Muut menot, ako innovaatioverkosto 4794 BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma v Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus muu kuntarahoitus - laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus 0 - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus

11 11 (25) - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Osmo Väistö Rahoitus on käytettävä valtioneuvoston päätöksessä hyväksyttyihin aluekeskusohjelma-alueen toimenpiteisiin toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Käsittely: Ohjelmapäällikkö Osmo Väistö esitteli asiaa. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

12 12 (25) 82 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelmalle vuodelle 2008 Työ- ja elinkeinoministeriöteriö on myöntänyt Hämeen liitolle euroa Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelman vuoden 2008 toiminnan rahoittamiseen. Kehittämiskeskus Oy Häme on jättänyt Hämeen liitolle aluekeskusohjelman toteutusta koskevan maakunnan kehittämisrahahakemuksen. Projektin nimi: Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelma Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Kehittämiskeskus Oy Häme Mikko Koivula Raatihuoneenkatu 17 A, Hämeenlinna Aluekeskusohjelma Hämeenlinnan seutukunta Hankekuvaus: Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelmassa on neljä painopistettä: 1. toimialojen kehittäminen, 2. osaamisen kehittäminen, 3. toimintaympäristöjen kehittäminen, 4. asuminen ja hyvinvointi. Aluekeskusohjelmassa toteutettavat toiminnalliset kokonaisuudet ovat: A. Ohjelman johtaminen, koordinointi, hallinnointi, viestintä ja muut yleiskulut, B. Painopisteisiin liittyvät selvitykset, kartoitukset ja tutkimukset, B1. Toimialojen kehittäminen, Pietarin palveluliiketoiminta Matkailustrategia Toimialojen uusiutuminen (Sere-projekti) B2. Osaamisen kehittäminen, Ympäristöalan osaamisen kehittäminen; määräaikainen ympäristöalan professuuri B3. Toimintaympäristön kehittäminen, Seudun kuntakeskusten kehittäminen; palvelumittari, kärkihankkeiden ideointi ja suunnittelu Seudun toimitilakatsaus B4. Asuminen ja hyvinvointi,

13 13 (25) Hyvinvointipalvelukeskus Virvelinrannan konseptointi B5. Muut tutkimukset ja selvitykset, Tavoitteet: Toimialojen kehittämisessä tavoitteena on Pietarin toimintojen käynnistäminen, metalli- ja matkailualan kehittämisen tehostaminen, matkailun strategian ja kulttuurimatkailuselvityksen valmistuminen. Osaamisen kehittämisen osalta tavoitteena on Lammin biologisen aseman integrointi seudun kehittämiseen ja ympäristö kilpailukyvyn tekijänä ohjelmaprosessin käynnistäminen. Toimintaympäristöjen kehittämisessä tavoitteena on palvelumittaritutkimuksen toteutus uusien toimintaympäristöhankkeiden käynnistys. Asumisen ja hyvinvoinnin osalta tavoitteena on Virvelinrannan konseptin toteutus ja sitä tukeva tuotteistus. Uudet työpaikat: 10 Säilytettävät työpaikat: 10 Uudet yritykset: 2 Koulutettavien määrä: Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää myöntää Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelma -projektille maakunnan kehittämisrahaa 50 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset v Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat muut kustannukset 6500 Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut

14 14 (25) - muut matkakulut 6500 Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot 0 Luontoissuoritukset 0 Muut menot 0 BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma v Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus muu kuntarahoitus - laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus 0 - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika:

15 15 (25) Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Osmo Väistö Rahoitus on käytettävä valtioneuvoston päätöksessä hyväksyttyihin aluekeskusohjelma-alueen toimenpiteisiin toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Käsittely: Ohjelmapäällikkö Osmo Väistö esitteli asiaa. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

16 16 (25) 83 Osallistuminen Suomen Yrittäjäopisto, Hämeen hankkeeseen: Luovan alan yrittäjäosaamisen kasvattaminen Suomen Yrittäjäopisto Häme, on suunnitellut hankkeen, jonka tarkoituksena on: 1) Luovan alan yrittäjä- ja liiketoimintaosaamisen kasvattaminen sekä 2) tuottajaja manageriosaamisen kasvattaminen sekä käsi- ja taideteollisuusklusterin rakentaminen. Suomen Yrittäjäopisto Häme on hakemassa hankkeelle valtakunnallisessa haussa ESR-rahoitusta, joten hanke operoi ylimaakunnallisesti. Kulttuurituottajamallin pilotointi on suunniteltu tapahtuvaksi Kanta-Hämeessä. Pilotointi soveltuu Kanta-Hämeeseen erityisen hyvin, koska kuluvan kevään aikana on Forssan, Riihimäen ja Hämeenlinnan seutukuntien sekä Hämeen Matkailu Oy:n, Suomen Yrittäjäopisto Hämeen ja Hämeen liiton yhteisvoimin haettu mallia maakunnallisen kulttuurituottajaverkon muodostamiseksi. Valtakunnallisen luonteen vuoksi kuntarahoitusta on haettu ja saatu Rauman Seudun Kehitys Oy:ltä sekä Etelä-Pohjanmaan liitolta (esitellään myönteisenä maakuntahallitukselle yht kolmelle vuodelle). Kanta-Hämeessä myönteinen rahoituspäätös on hankkeelle saatu Kehittämiskeskus Oy Hämeeltä. Lisäksi kuntarahoitusta on haettu Riihimäen kaupungilta. Hanke on suunniteltu kolmivuotiseksi ja päättymään vuoden 2010 lopussa. Hankkeen kokonaiskustannukset kolmelle vuodelle ovat , josta ESRrahoitusta haetaan 80 % eli Kuntarahoituksen osuudeksi on suunniteltu 15 % eli kolmelle vuodelle yhteensä ja muun rahoituksen osuudeksi 5 % eli Suomen Yrittäjäopisto Häme hakee lähetetyllä sähköpostilla Hämeen liitolta kuntarahoitusosuutta yhteensä kolmelle vuodelle enintään eli /vuosi, mikä summa liiton osalta voi pienentyä, mikäli Riihimäen kaupunki päättää osallistua hankkeen rahoitukseen. Hakemus on jätetty päärahoittajalle määräaikaan mennessä rahoitusrakenteella, jossa Hämeen liiton ja Riihimäen kaupungin rahoitusosuutena on edellä mainitulla tavalla yhteensä /vuosi kolmen vuoden aikana. Hämeen liitolla ei ole budjetoituna rahoitusta tähän hankkeeseen. Tutkimus- ja kehittämisrahaston tarkoituksena on turvata mahdollisuudet rahoittaa tehtäviä, joissa liitto ja sen jäsenkunnat tai jäsenkuntien muodostamat seutukunnat ovat osallisina. Esitetyn kesken vuotta alkavan hankkeen ns. starttirahoituksena voidaan vuoden 2008 rahoitusosuus (max ) kattaa tutkimus- ja kehittämisrahastosta ja vuosien osalta varataan määrärahat talousarvion asiantuntija-/konsulttipalveluksiin. Vuoden 2008 osuus kirjataan asiantuntija- /konsulttipalvelukset tilille menoksi ja TUKERA:sta tuloutetaan vastaava summa tuloslaskelmaan. Lisätietoja: elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus päättää

17 17 (25) - osallistua Luovan alan yrittäjäosaamisen kasvattaminen -hankkeen kuntarahoitukseen vuosien 2008, 2009 ja 2010 aikana yhteensä enintään :lla ja - kattaa hankkeen vuoden 2008 rahoitusosuuden, enintään 5 000, Hämeen liiton tutkimus- ja kehittämisrahastosta (menokirjaus operatiivisen toiminnan asiantuntija-/konsulttipalveluksiin) - varaa vuosien 2009 ja 2010 talousarvioissa hanketta varten enintään 5000 / vuosi Käsittely: Jäsen Hannele Yrjö-Koskinen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn (HallintoL 28 1 mom. 4) kohta). Kokouksessa jaettiin sähköpostilla Jukka Ojaselle saapunut hankkeen lopullinen kustannusarvio , josta kuntarahaosuus on yhteensä jakautuen seuraavasti: Kehittämiskeskus Oy Häme Hämeen liitto Etelä-Pohjanmaan Liitto Rauman Seudun Kehitys Oy Turun kaupunki Riihimäen kaupunki Yhteensä 15 % eli Elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen esitteli asiaa ja vastasi kysymyksiin. Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella maakuntajohtaja muutti päätösesityksensä seuraavaksi: Maakuntahallitus päättää - osallistua Luovan alan yrittäjäosaamisen kasvattaminen -hankkeen kuntarahoitukseen vuosien 2008, 2009 ja 2010 aikana yhteensä enintään eurolla ja - lopullinen päätös rahoituksesta tehdään seuraavassa kokouksessa, jolloin hallitukselle esitellään hankesuunnitelma ja siitä tehty seurantasuunnitelma. Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessa tehdyn päätösesityksen yksimielisesti.

18 18 (25) 84 Hämeen liiton osallistuminen Awareness of Climate Change for Regions (ACCR) -hankkeeseen Hämeen liitto on valmistellut yhdessä Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan liittojen kanssa EU:n Itämeren Alueen ohjelmaan hankehakemusta otsikolla Awareness of Climate Change for Regions (ACCR). Projekti tähtää ilmastomuutoksen hidastamisen ja sopeutumisen tuomisen entistä vahvemmin alueiden toimintaan ja päätöksentekoon. Itämeren alueen ohjelman ensimmäinen haku päättyy ja kolmivuotinen hanke on suunniteltu toteutettavaksi ACCR-hankkeeseen on rakennettu sekä strategisia, suunnittelullisia että käytännön investointeihin tähtääviä elementtejä liittyen aluesuunnitteluun, energiatehokkuuteen, logistiikkaan ja jätehuoltoon. Metropolialueiden keskusten ja ympäröivien alueiden vuorovaikutus on hankkeen keskeisiä tulokulmia. Hankkeeseen osallistuu kumppaneita Suomesta, Ruotsista, Saksasta, Puolasta, Latviasta ja Norjasta sekä lisäksi todennäköisesti Venäjältä. Hämeen liiton lisäksi Kanta- Hämeestä hankehakemukseen osallistuvat Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Agropolis Oy. Hämeen liiton osuutta käytetään Hämeen maakunnallisen ilmastostrategian valmisteluun ja toteuttamiseen sekä METKA-hankkeen (METropolialueen Kestävä Aluerakenne) jatkotoimien rahoitukseen. ACCR-hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 3,5 miljoonaa euroa, joka sisältää Itämeren alueen ohjelman EU-rahoituksen sekä vastaavat kansalliset rahoitusosuudet. Hämeen liiton osuus kokonaiskustannusarviosta on euroa, josta EU-rahoituksen osuus on euroa (75 %). Jäljelle jäävästä kansallisesta rahoitusosuudesta haetaan ympäristöministeriöltä euroa, jolloin Hämeen liiton omarahoitusosuudeksi jää euroa, mikä kolmivuotisessa hankkeessa merkitsee 5000 euroa vuodessa. Itämeren ohjelman säännösten mukaisesti Hämeen liiton rahoitussitoumus kirjoitetaan kuitenkin koko kansalliselle rahoitusosuudelle, sillä ehdolla, että ympäristöministeriö sitoutuu kustannuksiin omalta osuudeltaan. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh: Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Hämeen liitto osallistuu johtavana partnerina yhdessä Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan liittojen kanssa Awareness of Climate Change for Regions -hankkeen hakemukseen ja valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan hankkeelle enintään euron rahoitussitoumuksen sillä ehdolla, että ympäristöministeriö sitoutuu osallistumaan Hämeen liiton kansalliseen rahoitusosuuteen eurolla. Tämä pykälä käsiteltiin 85 :n jälkeen. Kehittämispäällikkö Matti Lipsanen esitteli asiaa. Jäsen Minna Lintonen poistui kokouksesta keskusteltaessa tästä asiasta klo Maakuntajohtaja täydensi päätösesitystään seuraavasti: Maakuntahallitus edellyttää, että sille esitetään myöhemmin hankesuunnitelma ja siihen liittyvä seurantasuunnitelma. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen täydennyksineen yksimielisesti.

19 19 (25) 85 Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kanta-Hämeen klusteri- ja kehittäjäverkko projektille Maakuntahallitus päätti kokouksessaan myöntää valtion rahoitusta ja EAKR-rahoitusta Kanta-Hämeen klusteri- ja kehittäjäverkko -hankkeelle. Hankkeen toteutusaika on Rahoituspäätöksen mukaan hankkeen tavoitteet: Maakunnan hyväksi toimivat kehittäjäorganisaatiot käyttävät entistä tehokkaammin kansallisia ja kansainvälisiä resursseja ja tiiviimpi verkottuminen lisää toiminnan vaikuttavuutta. 2-4 yritysverkostoa kehittyy asiantuntija-avulla. Laajemman klusterimuodostuksen edellytykset ovat parantuneet hankkeen puitteissa järjestetyn yritysten vuorovaikutuksen seurauksena. Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille ja talousarvioon 2008 ei sisälly Kanta-Hämeen klusteri- ja kehittäjäverkko -projektia. Maakuntavaltuusto ( ) antanut maakuntahallitukselle oikeuden ottaa liiton hallinnoitavaksi projekteja, joiden rahoitusta ei ole huomioitu talousarviossa ja joiden rahoittaminen hoidetaan pääosin muilla kuin jäsenkuntien maksuosuuksilla. Liitteenä 14/08 on talousarvion käyttösuunnitelmaesitys Kanta-Hämeen klusterija kehittäjäverkko -projektille ja muuttunut tuloslaskelma. Lisätietoja: elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen, puh. (03) Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman Kanta-Hämeen klusteri- ja kehittäjäverkko -projektille liitteen 14/08 mukaisena. Tämä pykälä käsiteltiin 83 pykälän jälkeen. Elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen oli valmistelijana paikalla tämän asian käsittelyn ajan. Kokouksessa maakuntajohtaja esitti, että tämä asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan kokouksessa tekemän esityksen yksimielisesti.

20 20 (25) 86 Minna Seppäsen irtisanoutuminen maakunta-arkkitehdin toimesta Liiton maakunta-arkkitehti Minna Seppänen on toimittanut liitolle irtisanoutumisilmoituksen toimestaan. Seppänen on ilmoittanut irtisanovansa työsopimuksensa Hämeen liiton kanssa alkaen. Irtisanoutumisen syynä on siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen. Minna Seppäsen irtisanomisaika työntekijän puolelta on yksi kuukausi. Lisätietoja: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh. (03) Maakuntahallitus hyväksyy Minna Seppäsen irtisanoutumisen alkaen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

21 21 (25) 87 Maakuntakaavoitusasiantuntijan toimen haettavaksi julistaminen Liiton maakunta-arkkitehti Minna Seppänen on irtisanoutunut toimestaan siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen alkaen. Hämeen maakunnassa on käynnissä useita laajoja aluesuunnitteluun liittyviä hankkeita, joissa liitolla on joko vetovastuu tai liitto on mukana niissä aluesuunnittelun ja kehittämisen maakunnallisena asiantuntijana. Tällaisia ovat muun muassa maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma ja kaupunkiseutujen maankäytön kehityskuvat. Yleiskaavatyö on käynnissä useissa kunnissa ja niissä liitto on mukana maakunnallisena aluesuunnittelun asiantuntijana. Aluesuunnitteluun liittyvästä työpanoksesta hyvin merkittävä osa liittyy kuntien kaavoituksen tukemiseen. Tällä on iso merkitys, koska kuntien suunnittelun ja kehittämisen resurssit ovat nykytilanteessa niukat. Tästä syystä myös aluesuunnittelun tehtävissä kuntia palveleva ja kuntien yhteistyöedellytyksiä tukeva rooli korostuu. Maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman laatiminen sekä maakuntakaavan ajantasaistus ajoittuvat lähivuosille. Aluesuunnittelupäällikkö Hannu Raittinen siirtyy osa-aikaeläkkeelle (60%) syyskuun 2008 alusta ja vuoden 2009 puolivälin paikkeilla liikenneasioiden erityisasiantuntija Harry Tast siirtynee puolestaan osa-aikaeläkkeeltä kokonaan eläkkeelle. Liitossa tarvitaan myös jatkossa aluesuunnittelun ja liikennekysymysten vahvaa osaamista. Siksi on tarpeen julistaa haettavaksi maakuntakaavoitusasiantuntijan toimi. Loppuvuonna 2008 tai alkuvuonna 2009 tulee päätettäväksi myös liikenneasiantuntijan toimen mahdollinen haettavaksi julistaminen. Maakuntakaavoitusasiantuntijan tehtäviin kuuluvat mm.: - Maankäyttöön liittyvät lausunnot; niiden valmistelu ja tarvittavat kaavaneuvottelut kuntien ja eri yhteistyötahojen kanssa - Kuntia palveleva maankäytön ohjaus ja tuki - Maakuntakaavan valmistelutehtävät sovittavan työnjaon mukaisesti - Maakuntasuunnitelman ja ohjelman valmisteluun osallistuminen aluesuunnittelun asiantuntijana - Asumiseen, rakennettuun ympäristöön, kulttuuriympäristöön ja maisemaan liittyvät asiantuntija- ja kehittämistehtävät - Aluesuunnittelun ja kestävän yhdyskuntarakenteen maakunnallinen kehittäminen. Maakuntakaavoitusasiantuntijalta edellytetään vahvaa maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen osaamista sekä soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Maakuntakaavoitusasiantuntijan toimenkuva ja nimike on tässä valintatilanteessa tarkoituksenmukaista määritellä hieman tavallista joustavammin, ottaen huomioon aiemmin mainitut näkyvissä olevat lähiajan muutokset liiton henkilöstössä ja

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot