TYÖELÄMÄSSÄ TAPAHTUVA OHJAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖELÄMÄSSÄ TAPAHTUVA OHJAUS"

Transkriptio

1 TYÖELÄMÄSSÄ TAPAHTUVA OHJAUS OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLISET KEHITTÄMISPÄIVÄT : Mitä ohjaus on aikuiskoulutuksessa mihin sillä pyritään

2 TEEA OJA PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, URAOHJAAJA, KOULUTTAJA, TUTKIJA KM, KASVATUSPSYKOLOGI, OPINTO-OHJAAJA LinkedIn: Blogi:

3 AIKUISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN SUOMESSA : VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (ESR/TL3, kansalliset rahoittajat: OPM, TEM, ELYT) : Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisellä Osaohjelma 1 Sähköisten palvelujen kehittäminen / NUOVE Pohjois-Pohjanmaa: Osaohjelma 2 Aikuisohjauksen toimintamuotojen kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen STUDIO- ja ERKKERI -koulutusprojektit ALUEELLISET OPIN OVET (noin 30 kpl) TYÖELÄMÄ-ERKKERI (3 kpl) Osaohjelma 3 Ohjauksen strateginen strateginen asema ja tutkimus / NUOVE ERKKERI -koulutuksia OpinVerkko Työelämän koulutusneuvojat TOKI Työelämän ohjausosaamisen kehittämisprojekti OpinTori OSUMA

4 KARJALAINEN, M. 2010, S. 22

5 hakeva toiminta

6 TYÖELÄMÄOHJAUS Työelämän eri ohjausmuotoja yhdistävä sateenvarjokäsite Tarkoittaa työpaikalla työntekijälle tarjottavaa ohjausta Sovittaa yhteen työnantajan ja työntekijän toiveita, tavoitteita ja tarpeita Workplace counseling, guidance at the workplace, personnel counseling Marjatta Vanhalakka-Ruoho: worklife counseling, työelämäohjaus

7 TYÖELÄMÄOHJAUS TNO-PALVELUPISTEET, OPIN OVI -PALVELUT TYÖORGANISAATIO TYÖTERVEYDEN PALVELUT TE-PALVELUT SELF-HELP -MATERIAALI INFORMAALIT TOIMIJAT OSAAMISKARTOITUKSET HENKILÖSTÖ- KOULUTUS URAOHJAUS, URASUUNNITTELU TYÖNTEKIJÄ TYÖSSÄ OPPIMINEN, TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN OHJAUS KOULUTUS- ORGANISAATIOT MENTOROINTI ESIMIESTYÖ TYÖNKUVIEN RÄÄTÄLÖINTI TYÖNKIERTO KEHITYSKESKUSTELUT PEREHDYTYS, TYÖNOPASTUS YKSITYISET (URAOHJAUS)PALVELUT TYÖNOHJAAJAT AMMATTI- YHDISTYKSET VALMENNUS, COACHING, KONSULTOINTI

8 MIKSI OHJAUSTA? TYÖNTEKIJÄT HALUAVAT: 1) Tarkastella henkilökohtaisen kehittymisen kysymyksiä (kuka olen, mitä haluan, mitkä ovat vahvuuteni ja heikkouteni?) 2) Hankkia tietoa organisaatiosta ja uramahdollisuuksista organisaatiossa 3) Uudistaa työhön ja uraan liittyviä näkemyksiä 4) Muodostaa suunnitelmia, tehdä päätöksiä ja varmistaa siirtymiä 5) Kehittää työssä tarvittavia taitoja Henkilöt/ tahot, joilta ohjausta haetaan: 1) Läheiset kollegat, lähiesimiehet 2) Johtohenkilöt (johtaja, yksikköpäälliköt, HR-johtaja) 3) Yrityksen ulkopuoliset henkilöt (mentorit, uraohjaajat, ja - valmentajat) 4) Kollegat, usein myös esimies kehityskeskusteluissa 5) Esimies, HR-päällikkö, koulutuksen asiantuntijat, valmentaja, mentori (Karjalainen 2010)

9 TYÖORGANISAATION HYÖDYT Ohjaus on osa organisaatioiden strategista toimintaa, jonka tähtäimessä on tuottavuus, tuloksellisuus ja tehokkuus toiminnan eri alueilla oikea mies oikealle paikalle Osallistaminen ja vaikutusmahdollisuudet työmotivaatio ja hyvinvointi Taloudelliset hyödyt: kilpailukyky, vetovoimaisuus, imago Savickas: Työn ja työntekijän yhteensopivuus parantaa työsuoritusta Uuteen työpaikkaan sosiaalistuminen lisää työtyytyväisyyttä työssä ja parantaa työsuoritusta Työ voidaan suunnitella siten, että se tukee emotionaalista hyvinvointia. Ohjauksella voidaan parantaa työympäristöä. Ohjauksella voidaan parantaa työstressin sietoa. Työn ja perheen yhteensovittaminen on mahdollista, ja sitä voidaan tukea ohjauksella. Yhteensovittamiseen tähtäävä politiikka hyödyttää niin perheitä, yksilöitä kuin työpaikkojakin. Ikääntyvien työntekijöiden osaamisen ja erilaisuuden huomioon ottaminen parantaa heidän työssä jaksamistaan ja kokemustiedon siirtämistä uusille työntekijöille. Ikääntyvien työntekijöiden osaamista on tuettava erityisesti organisaation muutoksissa. (Savickas 2001, teoksessa Onnismaa, J. 2007, s. 122) Teea Oja

10 OPINTORI PROJEKTIN AINEISTO: TYÖSSÄ OLEVAN AIKUISEN TNO-TARPEET (578 MEMOA, OSA VÄITÖSTUTKIMUSTANI) Tietyn alan opinnot, opintojen sisällöt, jokin täsmällinen koulutus, pätevyysvaatimukset Opintovapaa, opintojen rahoitus, aikuiskoulutustuki, työttömyysetuudet Urasuunnittelua ja -ohjausta tilanteessa, jossa Nykyinen työ ei enää kiinnosta, ei motivoi Nykyinen työ ei työllistä tarpeeksi, työ on epävarmaa tai on jo tieto työn päättymisestä Nykyinen työ ei ole mahdollinen sairastumisen takia, on jo ehkä päätös vakuutusyhtiöltä uudelleenkoulutuksesta Nykyisessä työssä on ongelmia: työpaikkakiusaamista, työ liian kuormittavaa Urasuunnittelua ja ohjausta omalla alalla etenemiseen, oman työn ohessa opiskeluun (lisä- ja täydennyskoulutus) Urasuunnittelua ja ohjausta laajasti, mm. alanvaihtoon liittyen

11 TOKI TYÖELÄMÄN OHJAUSOSAAMISEN KEHITTÄMISPROJEKTI Projektin tavoitteena on kehittää työelämäohjausta työpaikoilla Projektin tuloksena työssäkäyvä aikuinen saa työpaikallaan asiantuntevaa uraohjausta ja koulutusneuvontaa ja näin kykenee ylläpitämään, kehittämään ja uusintamaan ammattitaitoaan myös työssä jaksaminen paranee sekä työhyvinvointi ja omaan työhön sitoutuminen lisääntyvät Tavoitteeseen pyritään kouluttamalla työyhteisöissä toimivia henkilöstöhallinnon ja osaamisen kehittämisen ammattilaisia

12 TOKI PROJEKTI: TAITOA TYÖELÄMÄOHJAUKSEEN -KOULUTUSOHJELMAN TOTEUTUKSET 2011 (OULU, RAAHE, KUUSAMO) JA (OULU) Tulevaisuuden osaamistarpeet työelämässä Työelämäohjaus mitä, miten, miksi? Ohjaus esimiehen työvälineenä, ohjaustaidot ja -menetelmät Osaamiskartoitukset työssä kehittymisen välineenä Esimiehen keinoja kohtaamiseen ja vaikeista asioista puhumiseen Kehityskeskustelut - miten luottamukseen johdatellaan ja suunnitellaan tulevaa? Pitempi työura - miten se on mahdollista? Luovat kokouskäytännöt Työnantajan mahdollisuudet - koulutustietoutta, järjestelmä ja rahoitus Urasuunnittelu työpaikalla Koulutussenssit - aikuiskoulutustahot ja uraohjaajat esittäytyvät, verkostoitumispäivä Työelämäohjauksen syventävät työpajat (mentorointi, työnohjaus, osaamiskartoitukset, työnkuvien räätälöinti ) Voi hyvin esimies! Kokemuksellinen työhyvinvointipäivä

13 TYÖYHTEISÖJEN KEHITTÄMISTARPEET HAASTAVAT KOULUTUSTOIMIJAT Kuinka osaamme vastata työyhteisöistä nouseviin kehittämisen kohtiin, ohjauksen tarpeeseen? Perehdytys, ohjausosaaminen Osaamiskartoitukset Työhyvinvointi Mentorointi, hiljaisen tiedon siirto Rahoitusosaaminen, koulutus- ja kehittämisrahoitukset ja niiden soveltaminen Räätälöidyt koulutus- ja kehittämisratkaisut, ei valmiita tutkintoja ( blanco paperi ) Nopea reagointi, nopeat prosessit, joustavuus, luovuus, ideointikyky Aikuisen urapolun mahdollisuudet, haasteet ohjaajien osaamisen vahvistaminen?

14 AIKUISOHJAUKSEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS hakeva toiminta

15 YHTEYSTIEDOT Projektia hallinnoi ja toteuttaa Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Projektipäällikkö Teea Oja puh Projektikoordinaattori Marja Keväjärvi puh Käynti- ja postiosoite: Kotkantie 3, OULU

16 LÄHTEITÄ Karjalainen, M Ammattilaisten käsityksiä mentoroinnista työpaikalla. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 388. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Ohjaaminen työssä. Frisk, T. (toim.) Helsinki: Educa-Instituutti Oy. Ohjaus ammattina ja tieteenalana 3. Ohjaustyön välineet. Onnismaa, J., Pasanen, H. & Spangar, T. (toim.) Vanhalakka-Ruoho, M Ohjaus ja oppimiskumppanuus työorganisaatioissa. Pöntinen, H. & Totro, T Kirkon ohjaajakoulutuksen lähtökohtia. Onnismaa, J Vanha ja uusi ura. Vuorinen, R Ohjauksen arviointi OECD:n ja Euroopan Unionin jäsenmaissa Onnismaa, J Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Tampere: Tammer-Paino. Opetus- ja kulttuuriministeriö Elinikäisen ohjauksen strategia. Työelämäohjauksen mahdollisuuksia ja toimivia käytäntöjä. Vanhalakka-Ruoho, M. (toim.) Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita 93. Vanhalakka-Ruoho, M Työelämäohjaus toisin toimimisen mahdollistajana. Harinen, P Työelämän rakenteista ja ohjauksen mahdollisuuksista. Koivuluhta, M. & Ruponen, R Tiedot ja taidot näkyviksi kokemuksia siivoustyötä tekevien naisten ohjausryhmästä. Wesanko, S-L Työelämäohjausta matalapalkka-aloille. Tiedot ja taidot näkyviksi ryhmäohjauksen arviointia. Ohjausvälineistöä: Peavy, R.V Elämäni työkirja. Konstruktivististen ohjausperiaatteiden soveltaminen: tehtäviä ja harjoituksia. Helsinki: Psykologien Kustannus Oy.

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti kevät 2011 Aikuisopiskelijan ohjaus Henkilökohtaistaminen aikuiskoulutuksen lähtökohtana Hyvät koulutustulokset ja hyvä maine tulevat käytännön

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA Opetusministeriön valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma 2007-2013 OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA TL 3:

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ

TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Ritva Väistö (toim.) TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu C Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Tiedotteita, 27 TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Ritva

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN AIKUISOHJAUKSEN JA NEUVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2016

ETELÄ-POHJANMAAN AIKUISOHJAUKSEN JA NEUVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2016 ETELÄ-POHJANMAAN AIKUISOHJAUKSEN JA NEUVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2016 Kehittämisohjelman visio: Etelä-Pohjanmaalla on vuonna 2016 asiakkaiden tuntema aikuisohjaus- ja neuvontamalli, jonka avulla elämänsä

Lisätiedot

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta Näkökulmia ELO-toimintaan LAITURI-projekti 2014 ELO-opas Julkaisija: LAITURI-projekti Teksti: Antti Laitinen, Sirpa Nykänen, Mervi Sirviö Kannen teos: Mika Heinonen

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

Ennakoiva ohjaus työelämässä ENO-hankkeen hyvät käytännöt ja ohjauspalvelutuotteet

Ennakoiva ohjaus työelämässä ENO-hankkeen hyvät käytännöt ja ohjauspalvelutuotteet Ennakoiva ohjaus työelämässä ENO-hankkeen hyvät käytännöt ja ohjauspalvelutuotteet Ennakoiva ohjaustyö elämässä Sisällysluettelo AMIEDU 4 EDUPOLI 5 FAKTIA 6 HYRIA 9 KIIPULA 11 KOULUVOLAN AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS

Lisätiedot

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 Koulutussuunnitelma Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 1 Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) edellyttää, että

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet Opetus- ja

Lisätiedot

Sisältö. Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1. Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1. Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1

Sisältö. Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1. Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1. Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1 ELO Pohjois-Savossa Sisältö Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1 Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1 Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1 Elinikäinen ohjaus Suomessa... 3 Elinikäinen ohjaus Pohjois-Savossa

Lisätiedot

Ammattilaisrinki Valmentajan opas. Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke

Ammattilaisrinki Valmentajan opas. Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke Ammattilaisrinki Valmentajan opas Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke Kirjoittaja: Tiina Lehtosaari, Amiedu Muut tekijät: Minna Karvinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä URAOHJAUSTA AMMATILLISEEN

Lisätiedot

Satakunnan Opin Oven toiminta

Satakunnan Opin Oven toiminta Satakunnan Opin Oven toiminta 1.8.2009 31.12.2013 Projektiryhmä: Elina Harju- Vahekoski,Ulla-Maija Heino, (Ari Tabell, Raija Vilponen,Niina Kóllar) Anu Hellesuo ja Liisa Sarasoja. Koonnut Ulla-Maija Heino

Lisätiedot

Vertaisuus voimavarana ohjauksessa

Vertaisuus voimavarana ohjauksessa Vertaisuus voimavarana ohjauksessa Leena Penttinen, Elina Plihtari, Terhi Skaniakos & LeenaValkonen (toim.) VERTAISUUS VOIMAVARANA OHJAUKSESSA 1 Toimittajat: Leena Penttinen, Elina Plihtari, Terhi Skaniakos

Lisätiedot

Joko-tai vai sekäettä?

Joko-tai vai sekäettä? Joko-tai vai sekäettä? Linjoja opiskelun ja työn vuoropuheluun Maistraatinportti 2 puh. 020 7489 400 00240 Helsinki www.akava.fi/opiskelijat Sisällys 1. Johdanto 1 2. Opiskeluaikainen työnteko 1 Työura

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola Kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Miehiä naisvaltaisille aloille ja naisia miesvaltaisille aloille sekä asemiin Toimintamalli suomalaiseen työelämään ja koulutukseen

Miehiä naisvaltaisille aloille ja naisia miesvaltaisille aloille sekä asemiin Toimintamalli suomalaiseen työelämään ja koulutukseen Segregaation purku -teematyöhanke Miehiä naisvaltaisille aloille ja naisia miesvaltaisille aloille sekä asemiin Toimintamalli suomalaiseen työelämään ja koulutukseen Tavoitteena sukupuolenmukaiseen työnjakoon

Lisätiedot

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti Aalto PRO Seija Hämäläinen 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Kartoituksen kehys... 4 1.2. Toimitustyö asiantuntijuutena...

Lisätiedot

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Työssä jaksaminen...2 2.1 Työntekijään liittyvät

Lisätiedot

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE LUONNOS 31.1.2013 1 HYVÄN JULKISEN JOHTAMISEN KRITEERIT, TIIVISTELMÄ Julkisen johtamisen periaatteet ja arvot Johtamisella luodaan julkista arvoa, jossa

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Ammatilliset erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukset. Opinto-opas 2015 2016

Ammatilliset erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukset. Opinto-opas 2015 2016 Ammatilliset erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukset Opinto-opas 2015 2016 2 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Julkaisija Hämeen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Visamäentie

Lisätiedot

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 ETUKANNEN ETUSIVU ETUKANNEN SISÄSIVU VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 Arviointi- ja kehittämiskeskus Marju-Riitta Ilmonen Euroopan sosiaalirahasto 2000-2006 ESR tutkimukset ja selvitykset

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN OHJAUS MONIKULTTUURINEN OHJAUS 2011 SISÄLTÖ 3... Johdanto 4... Eri kieli- ja kulttuuritaustainen oppilas koulussa 7... Monikulttuurinen ohjaus ja opintojen tukeminen 11... Oppilaan- ja opinto-ohjaus lapsen ja

Lisätiedot