Hämeen liitto Pöytäkirja 6/ (22)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Pöytäkirja 6/2011 1 (22)"

Transkriptio

1 1 (22) Aika: klo Paikka: Aulangon Kievari (ent. Katajiston kartano) Aulangon Puisto Hämeenlinna 95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Tampereen yliopiston päätös Hämeenlinnan OKL:stä ja sen aiheuttamat toimenpiteet Hämeen liiton osavuosikatsaus KOKO-Hyvinvointiverkoston jäsenmaksu ja pilotin toteuttaminen Hämeen liiton rahoittamien maakunnan kehittämisrahahankkeiden tilannekatsaus Hämeen liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahastohankkeiden tilannekatsaus Lausunto Riihimäen kaupungille Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta Vaihemaakuntakaavan valmistelun aikataulu ja palautteen käsittely Valtioneuvoston maaseutupoliittisen periaatepäätöksen 2011 täytäntöönpano Esitys Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen ja Kanta-Hämeen koulutustarjonnan tavoitteiksi Uusiutuvaa lähienergiaa Hämeestä työn jatko Maakuntavaltuuston työseminaarin valmistelu Vanajavesikeskuksen mahdollinen säätiöittäminen Hämeen liiton vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat...22 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus... 23

2 2 (22) Kokousaika klo Kokouspaikka Aulangon Kievari Aulangon Puisto, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes x Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina x Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo x Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino x Hacklin Tiina Nurmi Eeva x Mikkola Ansa Oinonen Ritva x Martikainen Reijo Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa Selin Sanna x Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka x Ylipaavalniemi Jouko, siht. x II vpj Leppälahti Markku x Pusa Heikki x Lipsanen Matti x Kandolin Mirva x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Johannes Koskinen Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Jouko Ylipaavalniemi Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Matti Puotila Pirjo Alijärvi Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikön sijainen Jouko Ylipaavalniemi

3 3 (22) 95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 96 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Matti Puotila (Kyösti Arovuori) ja Pirjo Alijärvi (Eino Järvinen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Puotila ja Pirjo Alijärvi. 97 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

4 4 (22) 98 Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Kuntalain 23/86 :n mukaan hallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56.1 : "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Maakuntavaltuuston pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntalain 85 :n mukaisesti Hämeen liiton virastossa ja ennen nähtäville asettamista siitä on lähetetty jäljennös Hämeen liiton jäsenkuntien kaupungin- ja kunnanhallituksille. Lisäksi pöytäkirja on nähtävänä sähköisenä internetissä osoitteessa:. Maakuntavaltuuston alkuperäinen pöytäkirja on nähtävänä Hämeen liiton virastolla (Niittykatu 5, Hämeenlinna) ja maakuntahallituksen kokouksessa. Maakuntavaltuusto päätti palauttaa valtuustonkokouksessa käsiteltävänä olleen maakuntavaltuutetun Päivi Siepin Häme Open Campus valtuustoaloitteen maakuntahallituksen ja Hämeen liiton viraston uudelleen valmisteltavaksi. Lisäksi maakuntavaltuusto velvoitti liiton virastoa valmistelemaan kaksipäiväistä valtuustoseminaaria syksyksi Lisätietoja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh ja hallintosihteeri Mirva Kandolin, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa valtuustoseminaarin viraston valmisteltavaksi ja Päivi Siepin valtuustoaloitteen viraston uudelleen valmisteltavaksi. Lisäksi maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä. Maakuntahallitus päätti antaa valtuustoseminaarin viraston valmisteltavaksi ja Päivi Siepin valtuustoaloitteen viraston uudelleen valmisteltavaksi. Lisäksi maakuntahallitus totesi, että maakuntavaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset olivat syntyneet laillisessa järjestyksessä.

5 5 (22) 99 Tampereen yliopiston päätös Hämeenlinnan OKL:stä ja sen aiheuttamat toimenpiteet Tampereen yliopiston hallitus teki päätöksen siirtää luokanopettajakoulutus, Hämeenlinnan OKL, Tampereelle. Päätöksen mukaan siirto tapahtuisi elokuussa Maakuntahallitukselle annetaan kokouksessa tarkempi selvitys OKL:n tilanteesta jatkotoimista käytävän keskustelun pohjaksi. Asian on valmistellut Juhani Honka, puh Käsittely: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavan selvityksen OKL:n tilanteesta ja päättää mahdollisista jatkotoimista. Maakuntajohtaja Juhani Honka selosti OKL:n tilanteen. Maakuntahallitus merkitsi maakuntajohtajan selonteon tiedoksi. Maakuntahallitus totesi, että jatkotoimina on paneuduttava korvaavien toimintojen saamiseen.

6 6 (22) 100 Hämeen liiton osavuosikatsaus Maakuntahallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan maakuntajohtajan on kolmannesvuosittain raportoitava maakuntahallitukselle liiton toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Liitteenä 17/11 on Hämeen liiton osavuosikatsaus ajalta Osavuosikatsauksen rakenne noudattelee liiton vuoden 2011 toiminta- ja taloussuunnitelman rakennetta. Osavuosikatsauksen luvussa A esitetään maakuntavaltuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet ja raportointi niiden toteutumisesta ajalla Samoin luvussa A esitetään maakuntahallituksen asettamat tavoitteet/toimintalinjaukset ja raportoinnit niiden toteutumisista vuoden 2011 ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Talouden toteutuma ajalla esitetään luvussa B. Ensimmäiseltä vuosikolmannekselta laaditussa tuloslaskelmassa toimintatulojen toteutuma oli (22,7 %) ja toimintamenojen toteuma oli (23,7 %). Talousarvion tulot ja menot ovat toteutuneet Hämeen liiton tuottojen ja menojen vuosittaiseen kehitykseen nähden normaalisti. Tuloslaskelmassa Hämeen liiton toimintakate kesken tilikauden oli , tilikauden tulos ja tilikauden alijäämä Poistoerojen ja rahastojen muutokset kirjataan vasta loppuvuonna Talousarvion toteutuman perusteella voi ennakoida vuoden 2011 talousarvion toteutuvan suunnitellusti. Asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen on edennyt vuosikolmanneksen aikana riittävästi. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh sekä hallintosihteeri Mirva Kandolin, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Hämeen liiton osavuosikatsauksen liitteen 17/11 mukaisena. Maakuntahallitus merkitsi Hämeen liiton osavuosikatsauksen liitteen 17/11 mukaisena tiedoksi.

7 7 (22) 101 KOKO-Hyvinvointiverkoston jäsenmaksu ja pilotin toteuttaminen Kehittämiskeskus Oy Häme hallinnoin valtakunnallista KOKO Hyvinvointiverkostoa, johon rahoitus tulee TEM:ltä maakunnan kehittämisrahana Hämeen liiton kautta. Hämeen liitto ja Hyvinvointiverkosto ovat valmistelleet hyvinvointiverkostoon liittyvää pilottia, jonka toteuttamiseen TEM on myöntänyt euroa. KOKO-Hyvinvointiverkostossa on tarkoitus toteuttaa kaksi pilottia, joista toinen tehdään Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toteuttamana. Sekä Hämeen että Pohjois-karjalan maakuntapilotit toteutetaan erikseen laadittavan toimintasuunnitelman mukaisesti vuosina Hämeen liiton pilotti toteutetaan terveysliikuntateemalla, jossa asiantuntijayhteistyökumppanina toimii mm. Eerikkilän urheiluopisto. Pilotin tulokulmina ovat ennaltaehkäisevä hyvinvointityö ja asiantuntijaverkoston toiminta. Molempien pilottien toteuttamista koordinoin hyvinvointiverkosto, jonka puitteissa pilotit toteutetaan osana verkoston toimintaa. Pilotit hyödyntävät toistensa työtä. Pilotin toteuttaminen edellyttää Hämeen liitolta KOKO-Hyvinvointiverkoston jäsenyyttä ja jäsenmaksun 4.585,00 + ALV maksamista. Asian on valmistellut Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää 1) että Hämeen liitto maksaa KOKO-Hyvinvointiverkoston jäsenmaksua suuruudeltaan ALV / vuosi vuosina 2011 ja 2012 edellyttäen, että pilottia toteutetaan myös vuonna 2012, 2) antaa maakuntaliiton toimistolle valtuudet Hyvinvointiverkoston pilotin toteuttamiseen. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

8 8 (22) 102 Hämeen liiton rahoittamien maakunnan kehittämisrahahankkeiden tilannekatsaus Hämeen liitolla on ollut käynnissä maakunnan kehittämisrahalla rahoitettuja hankkeita kaiken kaikkiaan 38 ajanjaksolla Hankkeista kolme on aluekehitysohjelman, viisi osaamiskeskusohjelman ja kahdeksan koheesio- ja kilpailukykyohjelman hanketta. Hämeen liitto on myöntänyt tukea hankkeille ohjelmittain seuraavasti: Ohjelma Valtio Valtio (tuki) % Muu rahoitus Muu rahoitus % Rahoitus yhteensä Rahoitus yht. % Maakunnan kehittämisraha , , Aluekeskusohjelma , , Osaamiskeskusohjelma , , Koheesio- ja kilpailukykyohjelma , , Yhteensä , , , Hämeen liitolla on käynnissä yhteensä kuusi hanketta, joita on varauduttu rahoittamaan seuraavasti: - Hämeen osaamiskeskusohjelma ( ),Teknologiakeskus Innopark Oy ( ) - HOC Ennakointi, Hämeen liitto ( ) - Hämeenlinnan seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelma , ( ) - Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi, Hämeen Matkailu Oy ( ) - Kanta-Hämeen Yrittäjämäinen Toimintamalli, Hämeen Yrittäjät Ry ( ) - Palvelujärjestelmän toimintamallin kehittäminen, Janakkalan kunta ( ) Maakunnan kehittämisrahaohjelmaan kuuluvia hankkeita päättyi ajanjaksolla yhteensä 10 kappaletta, jotka oli suljettu tietojärjestelmässä mennessä. Hankkeisiin oli myönnetty maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti: - Hämeen järviylänkö luontomatkailun vihervyöhykkeeksi, Lopen kunta ( ) - Markkinointi , Hämeen maakuntaliitto ( ) - Hämeen matkailun pk-yritysten markkinointiohjelma , Hämeen Matkailu Oy ( )

9 9 (22) - Häme Open Campus-suunnitteluvaihe, Hämeen kesäyliopisto ( ) - Hämepro, Hämeen maakuntaliitto ( ) - Ankkuritoiminnan levittämis- ja juurruttamishanke Kanta-Hämeessä, Sosiaalikehitys Oy ( ) - Kohti Yrittäjyysmaakuntaa, Hämeen Yrittäjät Ry ( ) - Haveri (Hallintaan vesiriskit, Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan), Top-instituutti Oy / Suomen ympäristöopisto Sykli ( ) - Forssan kaupunkiseudun liikenneolojen parantaminen toteutusvalmiuden luominen VT 2 parantamiselle välillä Karkkila Humppila, Forssan kaupunki ( ) - Eteva palveluintegraattoriksi esiselvitys KASTE hanketta varten, Eteva kuntayhtymä (7.500 ) Näiden hankkeiden kokonaiskustannukset olivat yhteensä euroa, josta maakunnan kehittämisrahan osuus oli euroa eli 49 %. Yhteenveto päättyneistä hankkeista on liitteenä 18/11. Lisätietoja hallintosihteeri Mirva Kandolin, puh ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Hämeen liiton maakunnan kehittämisrahahankkeiden tilanteen sekä yhteenvedon ajanjaksolla päättyneistä ja tietojärjestelmässä mennessä suljetuista hankkeista. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi Hämeen liiton maakunnan kehittämisrahahankkeiden tilanteen sekä yhteenvedon ajanjaksolla päättyneistä ja tietojärjestelmässä mennessä suljetuista hankkeista.

10 10 (22) 103 Hämeen liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahastohankkeiden tilannekatsaus Hämeen liitolla oli käynnissä yhteensä 17 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hanketta. Tämän ohjelmakauden aikana Hämeen liitto on kaiken kaikkiaan osallistunut yhteensä 22 EAKR-hankkeen rahoittamiseen, joita on suunniteltu rahoitettavan seuraavasti: Suunniteltu rahoitus EAKR- ja valtion rahoitus % Muu rahoitus % Hankkeiden rahoitus yhteensä % käynnissä olleille hankkeille on myönnetty EAKR- ja valtion rahoitusta seuraavasti: - Nostolaitesimulaattori, Faktia Valmennus Oy ( ) - Vaikuttava elinkeinopolitiikka innovaatioiden mahdollistajana, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ( ) - Hippoliksen Hevosklusteri, Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry ( ) - Tiedosta kasvun taito Agropolis-Tiedepuiston tutkimuslaitosyritysyhteistyö, Agropolis oy ( ) - HÄJY 011, Lopen kunta ( ) - VETOS Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä ( ) - Global, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä ( ) - VELOG Vetovoimaa logistiikalla Forssan seudulle, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä ( ) - MIDGÅRD- MIELIHYVÄTEHDAS, kulttuurimatkailun kehittämishanke, Humppilan kunta ( ) - Markkinaorientoituneet innovaatiot Forssan ja Riihimäen pk-yrityksissä (MAIOR), Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä ( ) - Kiinteistöautomaation kehitys, Hyria koulutus Oy (Riihimäen yksikkö) ( ) - Automaation monialaisen oppimisympäristön perustaminen, Hyria koulutus Oy (Riihimäen yksikkö) ( ) - Sopivan lähellä, Riihimäen Teollisuuskylä Oy ( ) - Minkinlanta lannoitteeksi ammattikorkeakoulun ja tutkimuslaitoksen yhteisenä innovaationa, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä ( )

11 11 (22) - Etelä-Suomen ekologistisen innovaatiokeskittymän kehittäminen, Humppilan kunta ( ) - Hyvinvoinnin toimitusketjut Forssan seudulla, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä ( ) - Rifolasi-projekti, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä ( ) Seuraavat viisi Hämeen liiton rahoittamaa EAKR-hankketta päättyi mennessä ja niihin oli myönnetty EAKR- ja valtion rahoitusta seuraavasti: - Lentokenttä Forssan seudulle liiketoimintasuunnitelma, Humppilan kunta ( ) - Jokioisten tietotalon kehittämishanke, Jokioisten kunta ( ) - Joutunheimin salaisuus-elinkeinollinen kehittämishanke, Humppilan kunta ( ) - Wahren-keskus, Forssan kaupunki ( ) - First Round Center, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä ( ) Päättyneiden hankkeiden kokonaiskustannukset olivat yhteensä ,29 euroa, josta EAKR:n ja valtion rahoituksen osuus oli ,07 euroa eli 66 %. Yhteenveto päättyneistä hankkeista on liitteenä 19/11. Lisätietoja hallintosihteeri Mirva Kandolin, puh ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Hämeen liiton Euroopan aluekehitysrahastohankkeiden tilanteen sekä yhteenvedon mennessä päättyneistä hankkeista. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi Hämeen liiton Euroopan aluekehitysrahastohankkeiden tilanteen sekä yhteenvedon mennessä päättyneistä hankkeista.

12 12 (22) 104 Lausunto Riihimäen kaupungille Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta Riihimäen kaupunki pyytää saapuneella kirjeellä Hämeen liiton lausuntoa Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunto pyydetään mennessä. Lausunnolle on pyydetty lisäaikaa. Asian ovat valmistelleet maakunta-arkkitehti Tatu Oukka puh ja suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntajohtaja päättää antaa Riihimäen kaupungille seuraavan lausunnon: Lausunto Dnro Kalmun alue sijaitsee Vanhan Kormuntien, Epranojan ja valtatie 3:n välisellä alueella. Kaavoitettava alue on suuruudeltaan n. 290 ha. Osayleiskaavoituksen tarkoituksena on järjestää n asukkaalle omakotivaltainen asuntoalue lähipalveluineen. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaava on pohjana alueen myöhemmälle vaiheittain tapahtuvalle asemakaavoitukselle. Hämeen liitto viittaa Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta aiemmin antamiinsa lausuntoihin ja toteaa, että kaavaehdotuksessa on ratkaistu maankäytön kannalta lähinnä kunnan sisäistä maankäyttöä koskevia kysymyksiä. Maankäytön, liikenteen, joukkoliikenteen, luontoarvojen sekä muiden ylikunnallista maankäyttöä koskevien keskeisten kysymysten osalta Kalmun osayleiskaavaehdotus sovittaa yhteen asianmukaisella tavalla ne ylikunnalliset suunnitteluvaatimukset, joita siihen lainsäädännön ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan kohdistuu. Alue on maakuntakaavoituksessa osoitettu yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnaksi. Kalmun alue sisältyy uutena rakennettavana asuntovaltaisena alueena valmisteilla olevaan 1. vaihemaakuntakaavaan. Maakuntakaavan päälinjausten mukainen kaavaratkaisu turvaa seudullisesti tärkeän nauhamaisen kasvun periaatteet Riutan ja mahdollisesti myöhemmin myös Kytäjän suuntaan. Syntyvä alue on liitettävissä joukkoliikenteellä tehokkaasti seutukeskuksen palveluvyöhykkeeseen ja siten myös keskustoihin. Ns. läntinen sisääntulotie on 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa täsmennetty taajamaväylänä kehitettäväksi tieyhteydeksi. Tällä halutaan korostaa tieyhteyden sisäistä, Riutan ja Kalmun alueita palvelevaa luonnetta. Tieyhteydellä on kuitenkin myös aluetta palvelevien joukkoliikenteen reitistöjen kannalta merkittävä rooli. Kalmun alueen osayleiskaavaehdotus perustuu maakuntakaavaa tarkempiin suunnitelmiin ja selvityksiin ja siten täsmentää ja tarkentaa maakuntakaavan linjausta. Hämeen liitto puoltaa osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä. Riihimäen kasvusuunnat ovat muun muassa ympäristöolosuhteista johtuen rajalliset ja ahtaat. Moottoritie, päärata, kt 54 ja etelään avautuvat suoalueet rajaavat yhdyskuntarakennetta. Nykyisiä asuinalueita tiivistämällä ei kyetä turvaamaan pitkäjänteistä ja kasvun edellyttämää tonttivarantoa. Kokonaisvaltainen, pitkän ajanjakson maapolitiikka ja kaavoitus korostuvat. Riihimäen kaupungin kokonaismaankäytön koordinoinnin sekä suunnittelutyön toteutuksen edistämiseksi Hämeen liitto esittää koko kunnan kattavan yleiskaavan laadinnan kiirehtimistä.

13 13 (22) Laajan, koko kunnan kattavan yleiskaavan puitteissa voidaan nykyistä paremmin hallita eri kasvusuuntien kokonaisuutta ja aikataulutusta. Käsittely: Puheenjohtaja esitti, että lausunnon toisen kappaleen viimeinen lause muutetaan seuraavaksi: Maankäytön, liikenteen, joukkoliikenteen, luontoarvojen sekä muiden ylikunnallista maankäyttöä koskevien keskeisten kysymysten osalta Kalmun osayleiskaavaehdotus on valmisteluvaiheessa kehittynyt. Ehdotus sovittaa yhteen asianmukaisella tavalla ne ylikunnalliset suunnitteluvaatimukset, joita siihen lainsäädännön ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan kohdistuu. Lisäksi puheenjohtaja esitti, että lausunnon kolmannen kappaleen ensimmäinen lause muutetaan seuraavaksi: Moottoritien länsipuoli, ns Riutan alue on vahvistetussa maakuntakaavassa osoitettu yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnaksi (Ar). Maakuntahallitus hyväksyi esityksen puheenjohtajan esittämin muutoksin yksimielisesti. Maija Auvinen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

14 14 (22) 105 Vaihemaakuntakaavan valmistelun aikataulu ja palautteen käsittely Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan luonnos oli lausunnoilla ja nähtävillä Mielipiteitä luonnoksesta saatiin runsaat 130 kpl ja lausuntoja 52 kpl. Valtaosa, 84 kpl mielipiteistä koski Humppilaan suunniteltua lentokenttäja logistiikka-aluetta. Tuulivoiman aluevaraukset sekä puolustusvoimien suoja- ja meluvyöhykkeet nousivat myös esille useissa kansalaisten palautteissa. Yksittäisiä mielipiteitä kohdistui asuin- ja työpaikka-alueiden laajennuksille. Lausunnoissa nousivat erityisesti esille kaupan ratkaisut, lentotoiminnan vaikutukset mahdollisiin tuulivoima-alueisiin ja pääteiden liittymämerkinnät. Kuntien lausunnoissa tuotiin esille täsmennyksiä asuin- ja työpaikka-alueisiin. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä kaavaehdotuksen kevätkokouksessaan Jos lisäaikaa tarvitaan kaava on mahdollista käsitellä myös syksyllä 2012 maakuntavaltuuston seminaarin yhteydessä pidettävässä kokouksessa tai viimeistään ensi vuoden syyskokouksessa. Valmistelun ja käsittelyn puiteaikataulu: maakuntahallituksen seminaari: info palautteesta ja merkittävistä, linjausta vaativista kysymyksistä (erillinen liite nro 1/11) elokuu: seutukunnittaiset neuvottelut palautteen huomioon ottamisesta kuntien kanssa maakuntahallitus (käsittely tarvittaessa) viranomaisneuvottelu (työneuvottelu) ympäristöministeriö ja ELY maakuntahallitus: kaavaehdotuksen (kartan) käsittely maakuntahallitus: kaavaehdotus (selostus) kaavaehdotus nähtävillä ja lausunnoilla Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus: - merkitsee tiedoksi edellä kuvatun Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan valmistelun tilanteen ja puiteaikataulun - siirtää muilta osin kaavan käsittelyn maakuntahallituksen kokouksen seminaariosuuteen Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

15 15 (22) 106 Valtioneuvoston maaseutupoliittisen periaatepäätöksen 2011 täytäntöönpano Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen maaseudun kehittämisestä vuodelle Työ- ja elinkeinoministeriö on toimittanut mm. maakuntien liitoille Valtioneuvoston maaseutupoliittisen periaatepäätöksen 2011 täytäntöönpanoa koskevan raportin. Periaatepäätöksen keskeisenä lähtökohtana on tunnistaa maaseudun mahdollisuudet sekä tulevaisuuden kannalta keskeiset haasteet ja esittää toimenpiteitä niiden ratkaisemiseksi. Maaseudun elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi tulee periaatepäätöksen mukaan varautua nopeaan ikääntymiseen, varmistaa palveluiden saatavuus maaseudulla, huolehtia liikenne- ja tietoliikenneinfrastruktuurin kattavuudesta ja kunnosta sekä edistää maaseudun elinkeinojen elinvoimaisuutta. Periaatepäätös on julkaistu verkossa osoitteessa Täytäntöönpanoa koskeva TEM:n kirje on esityslistan erillisenä liitteenä 2/11. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, p Mkj: Maakuntahallitus merkitsee maaseutupoliittisen periaatepäätöksen 2011 täytäntöönpanoa koskevan asian tiedoksi ja huomioon otettavaksi maakuntaohjelman toteutuksessa ja Hämeen liiton valmistelemissa suunnitelmissa. Maakuntahallitus merkitsi maaseutupoliittisen periaatepäätöksen 2011 täytäntöönpanoa koskevan asian tiedoksi ja huomioon otettavaksi maakuntaohjelman toteutuksessa ja Hämeen liiton valmistelemissa suunnitelmissa.

16 16 (22) 107 Esitys Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen ja Kanta-Hämeen koulutustarjonnan tavoitteiksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt kirjeellään (liite 20/11) maakunnan liittoja laatimaan esityksen alueellisesta koulutustarjonnasta mennessä. Tavoitteet tulee esittää koulutusaloittain ja asteittain nuorille kohdistettuun koulutukseen. Esitykset laaditaan maakunnittain. Alueellisia tavoitteita toivotaan tarkasteltavan myös yksittäisiä maakuntia laajempina kokonaisuuksina. Valtioneuvosto hyväksyy loppuvuonna 2011 koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman vuosille Suunnitelma sisältää mm. koulutuksen määrälliset kehittämistavoitteet. Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan liitot ovat valmistelleet opetus- ja kulttuuriministeriön pyyntöön kolmen maakunnan yhteisen esityksen Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen koulutustarjonnaksi perusteluineen (liite 21/11). Esitys on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä maakunnissa ja niiden kesken. Mm. alueen ammattikorkeakoulujen FUAS-liittouma tukee esitystä (liite 22/11). Kanta-Hämeen erityiset perustelut tavoitteille on esitetty liitteessä 23/11. Asian on valmistellut kehittämispäällikkö Matti Lipsanen Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle liitteiden 21/11 ja 23/11 mukaisen esityksen Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen ja Kanta- Hämeen koulutustarjonnan tavoitteiksi. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

17 17 (22) 108 Uusiutuvaa lähienergiaa Hämeestä työn jatko Hämeen liitto käynnisti ja teetti loppuvuodesta 2010 esiselvityksen maakunnan metsäenergian tuotannon ja markkinoiden kehittämiseksi. Selvityksen taustavoimina toimivat mm. maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila sekä maakunnan kuntajohtajat. Selvitys ja sen tulokset esiteltiin maakuntahallituksen kokouksessa 2/2011. Metsänhoitaja Jyri Makkosen laatiman selvityksen mukaan hieman Kanta- ja Päijät-Hämettä laajemmalla alueella voidaan tuottaa metsäenergiaa esimerkiksi Helsingin tarvitsema uusiutuvan energian määrä. Kotimainen, uusiutuva lähienergia luo työtä ja toimeentuloa maakuntiin. Työn lähtökohtana on Suomen kansallinen metsästrategia. Sen linjauksia on jalkautettu Kanta-Hämeeseen kahdessa asiantuntija- ja päättäjäseminaarissa syksyllä 2010 ja keväällä Seminaarien tulosten perusteella Metsäkeskus Häme-Uusimaan koordinoimana on koottu työryhmät otsikolla Hämeen metsät Hämeen ammattikorkeakoulu on puolestaan valmistellut kaksivuotisen hankkeen tuloksena luonnoksen Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelmaksi. Hanke on juuri valmistumassa. Laaja ja seikkaperäinen ohjelmaluonnos on oivallinen läpileikkaus maakunnan energiatarpeesta ja uusiutuvien energiamuotojen mahdollisuuksista. Uusiutuvaa lähienergiaa Hämeestä työn mahdollisen jatkon tulee keskittyä käytännön toimien ja investointien valmisteluun sekä rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiseen. Alustavaa keskustelua työn luonteesta ja sisällöstä on tältä pohjalta käyty maan johtavien metsäteollisuuskonsulttien kanssa. Hankkeen taakse näyttäisi olevan mahdollista kerätä rahoittajakonsortio, jossa voisivat olla mukana mm. ELY-keskus, kunnat ja Hämeen liitto. Hankkeen toteuttamisessa metsänhoitoyhdistyksillä olisi myös keskeinen rooli. Asiaa esitellään kokouksessa. Asian on valmistellut kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää 1. merkitä tiedoksi selvityksen uusiutuvaa lähienergiaa Hämeestä hankkeesta ja hyväksyä tähänastiset toimenpiteet sekä 2. varautua osaltaan rahoittamaan hankeen toisen vaiheen selvitystä (10 % osuus, yhteensä noin euroa), mikäli hankkeen hallinnointi toteutuu tarkoituksenmukaisella tavalla ja muut rahoittajat sitoutuvat osuuteensa. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

18 18 (22) 109 Maakuntavaltuuston työseminaarin valmistelu Maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan , että syksyn 2011 valtuustoseminaari pidetään kaksipäiväisenä Liiton virasto on valmistellut alustavasti seminaaria maakuntavaltuuston puheenjohtajan ohjeiden mukaisesti mm. pyytämällä tarjouksia seminaarin pitopaikasta. Hinta-laatu suhteeltaan edullisimmaksi ja parhaaksi osoittautui Tallinna ja siellä Nordic Forum hotelli. Seminaaripaketin hinta on 185 / henkilö. Hintaan sisältyy: - laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki - kuljetukset Tallinnassa (satama-hotelli-satama) - majoitus (1 hh) - aamiainen - kokoustila - kokoustarjoilu ja lähtöpäivän lounas. Laiva lähtee Helsingistä klo 9:30. Paluumatkan laiva saapuu Helsinkiin klo 16:00. Asian on valmisteluut Juhani Honka, puh ja Jouko Ylipaavalniemi Maakuntahallitus päättää 1. Hyväksyä seminaarin tähänastiset valmistelut edellä asiakohdassa mainitun mukaisesti. 2. Valtuuttaa viraston jatkamaan seminaarin valmistelua niin, että ohjelma esitetään maakuntahallituksen elokuun kokouksessa. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

19 19 (22) 110 Vanajavesikeskuksen mahdollinen säätiöittäminen Vanajavesikeskuksen tulevaisuuden organisaatiomallia on selvitetty Vanajavesikeskuksen perustaminen -hankkeessa sekä sen maaliskuussa alkaneessa jatkohankkeessa. Säätiömalli on noussut eri pohdinnoissa päävaihtoehdoksi. Mallina on käytetty mm. Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiötä ja sen perustamiseen johtaneita perusteluja. Asiantuntija-apua on saatu Ernst & Young Oy:n lakimies Antti Färkkilältä, joka toimi oikeudellisena asiantuntijana Vesijärvisäätiön perustamisprosessissa. Antti Färkkilä päätyi suosittelemaan Vanajavesikeskukselle joko yhdistystä tai säätiötä, joista viimeksi mainittu on hänen mukaansa tarkoituksenmukaisempi, kun tarkoituksena on resurssien hankinta tarkoin rajattuun tarkoitukseen ja toiminta on tarkoitettu pysyväksi. Seuraavassa vaiheessa Färkkilä laati Vanajavesisäätiön säädekirjan ja säännöt, joita valmisteluvaliokunta (Tapani Hellstén, Anna-Mari Ahonen, Martti Pura, Matti Puotila, Juhani Honka ja Sanni Manninen Johansen) käsitteli kokouksessaan ja Vanajavesikeskuksen työvaliokunta kokouksessaan Kokouksissa todettiin, että säätiömallin valmistelua jatketaan täsmentämällä joitakin säädekirjan ja sääntöjen ilmauksia sekä käymällä neuvotteluita säätiön perustajista eli säädekirjan allekirjoittajista. Tässä vaiheessa allekirjoittajiksi on ehdotettu (ei neuvoteltu) mm. seuraavia tahoja: Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta, Janakkalan kunta, Hämeen Sanomat, Hämeen Yrittäjät, sekä mahdollisesti joitakin alueella toimivia säätiöitä (esim. MTK:n Säätiö, Kiltin säätiö). Säätiöllä tulee perustettaessa olla peruspääomaa vähintään euroa. Valmistelujen tämän hetkisenä linjauksena on, että kukin Vanajavesisäätiön säädekirjan allekirjoittaja osoittaa peruspääomaan euroa. Lisäksi kerätään suuri tukijoiden joukko, jotka sijoittavat peruspääomaan esimerkiksi euroa/tukija. Säätiön hallitukseen tulevat allekirjoittajien edustajat ja säätiön valtuuskuntaan 4 jäsentä/allekirjoittaja. Hallituksessa äänivalta jakautuu rahoitusosuuksien mukaan. Säätiö ylläpitää Vanajavesikeskusta, jolla on oma hallitus/johtokunta ja jonka rahoitus kulkee nykymallin mukaan. Ainakin aluksi Vanajavesikeskus tukeutuu Hämeen liiton infraan. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh ja Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen, puh Mkj: Maakuntahallitus 1. merkitsee tiedokseen saamansa selvityksen asiasta, 2. käy tarvittavan evästyskeskustelun, ja 3. valtuuttaa osaltaan valmisteluryhmän (Hellstén, Pura, Ahonen, Puotila, Honka, Pusa, Manninen Johansen) valmistelemaan asiaa edelleen. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi asiasta saamansa selvityksen ja valtuutti esityksen mukaisen valmisteluryhmän valmistelemaan asiaa edelleen.

20 20 (22) 111 Hämeen liiton vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu Hämeen liiton vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu on käynnissä. Vuoden 2012 ja myös suunnitelmavuosien liiton toiminnan painopisteiden ja taloudellisten raamien valmistelu tehdään maakuntahallituksessa ja yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Kuntajohtajat evästävät toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista kokouksessa. Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio luonnos on toimitettava liiton perussopimuksen mukaan jäsenkuntiin lausunnoille mennessä. Maakuntahallitus tekee TTS:sta marraskuun kokouksessa esityksensä maakuntavaltuustolle, joka käsittelee sen syyskokouksessaan Asian on valmistellut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Maakuntahallitus toteaa, että liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuodelle 2012 ja suunnitelmavuosille käsitellään kokouksen jälkeen alkavassa seminaarissa. Samalla maakuntahallitus toteaa, että jäsenkuntien lausunto pyydetään syyskuussa valmiista toiminta- ja taloussuunnitelman luonnoksesta. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

21 21 (22) 112 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 3/11. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta Maakuntahallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväksi maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta Ilmoitusasiat - Uudenmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Rita Piirainen esitteli maakuntahallituksen kokouksessa liikennevastuualueen strategisia ja toiminnallisia sekä liikenteen ja tienpidon linjauksia kaudelle Uudenmaan ELY on nyt toimittanut lausuntoa varten tienpidon ja liikenteen suunnitelman sekä maanteiden hoidon ja ylläpidon suunnitelman Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa on sovittu, että Hämeen liitto antaa lausuntonsa elokuun loppuun mennessä. Raportit toimitetaan tutustumista varten esityslistan ohessa erillisinä liitteinä. Viraston lausuntoesitys valmistellaan elokuun maakuntahallituksen kokoukseen. Lisätiedot suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, p Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaesiselvitys 2010 on valmistunut. Esiselvityksessä on paikallistettu potentiaalisia maakunnallisesti merkittäviä tuulivoimapuistojen sijoituspaikkoja neljän eteläsuomalaisen maakunnan alueilta. Selvitysalue kattaa kaikki maa-alueet Hämeen liiton, Itä-Uudenmaan liiton, Päijät-Hämeen liiton ja Uudenmaan liiton alueilta. Esiselvitys on luettavissa Hämeen liiton nettisivuilla 1. vaihekaavan taustaselvityksistä sekä jaossa hallituksen kokouksessa.(pm) - Uudenmaan liiton puheenjohtajuus Itämeren valtioiden alueellisen yhteistyön verkostossa (BSSSC) ja yhteistyö Hämeen liiton kanssa Uudenmaan liitto on ottamassa vastaan Itämeren valtioiden alueellisen yhteistyön verkoston (Baltic Sea States Subregional Co-operation, BSSSC) puheenjohtajuuden vuosille BSSSC on myös Hämeen liiton keskeisimpiä kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. Maakuntajohtaja Hannu Penttilä oli BSSSC:n hallituksen jäsen ja Hämeen liitto on kaiken aikaa toiminut verkostossa aktiivisesti. Alustavasti on keskusteltu Hämeen liiton yhteistyöroolista Uudenmaan liiton puheenjohtajuuden aikana. Yhteistyö voisi merkitä työpanosta ja/tai pienehköä rahoitusta ja olisi omiaan vahvistamaan Hämeen liiton kansainvälistä toimintaa. Uudenmaan ja Hämeen liitot toimivat jo nyt yhteisissä, Itämeren alueen ohjelman kautta rahoitetuissa hankkeissa.

22 22 (22) Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC) hankkeen hyväksyminen rahoitettavaksi Itämeren alueen ohjelmasta Itämeren alueen ohjelman seurantakomitea hyväksyi kokouksessaan Bothnian Green Logistic Corridor hankkeen rahoitushakemuksen. Ruotsalaisen Västerbottenin alueen vetämän hankkeen tavoitteena on Ruotsin ja Suomen pääratojen kehittäminen ympäristöystävällisinä kuljetuskäytävinä. Hankkeen suomalaiset kumppanuudet on jaettu suuralueittain. Hämeen liitto osallistuu hankkeeseen yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa. Hämeen liiton kokonaisbudjetti kolmivuotisessa hankehakemuksessa on euroa, josta omarahoituksen osuus on euroa. Hankkeen käynnistäminen tuodaan maakuntahallitukseen, kunhan hyväksymispäätöksen yksityiskohdat ja ehdot ovat selvillä. Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. 114 Muut mahdolliset asiat Maakuntahallituksen jäsenten esille ottamat asiat: Muut mahdolliset asiat: Maakuntahallitus merkitsi kesän ja syksyn kalenteriasiat tiedoksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Aika: 21.6.2010 klo 10.00 12.15 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 84 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29) 1 (29) Aika: 24.6.2009 klo 15.30 Paikka: Vanajanlinnan Metsänvartijan Tila Haitintie 792 13330 Harviala 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 87 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 2/2010 1 (47)

Hämeen liitto Esityslista 2/2010 1 (47) 1 (47) Aika: 15.3.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16)

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16) 1 (16) Aika: 10.5.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 72 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 12.2.2007 klo 10.00 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 16

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25) 1 (25) Aika: 2.2.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14) 1 (14) Aika: 14.4.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 65 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35)

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35) 1 (35) Aika: 17.12.2007 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7 Hämeenlinna 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...2 200 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...2 201 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27)

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27) 1 (27) Aika: 14.02.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 12 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 16.4.2007 klo 10.15 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 3 56

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 15.1.2007 klo 10.00 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 3 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/2011

Hämeen liitto Esityslista 1/2011 Sivu 1/13 Aika: 30.5.2011 klo 10.00 Paikka: Eerikkilän Urheiluopisto Urheiluopistontie 138 Eerikkilä 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus... 4 2 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/2007 12.2.2007 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Maakuntahallitus 04.11.2013 KOKOUSTIEDOT AIKA 04.11.2013 klo 08:30-10:35 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/2006 15.8.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 14.8.2006 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 1/2015 Kokousaika: 16.2.2015 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot