Hämeen liitto Pöytäkirja 6/ (22)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Pöytäkirja 6/2011 1 (22)"

Transkriptio

1 1 (22) Aika: klo Paikka: Aulangon Kievari (ent. Katajiston kartano) Aulangon Puisto Hämeenlinna 95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Tampereen yliopiston päätös Hämeenlinnan OKL:stä ja sen aiheuttamat toimenpiteet Hämeen liiton osavuosikatsaus KOKO-Hyvinvointiverkoston jäsenmaksu ja pilotin toteuttaminen Hämeen liiton rahoittamien maakunnan kehittämisrahahankkeiden tilannekatsaus Hämeen liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahastohankkeiden tilannekatsaus Lausunto Riihimäen kaupungille Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta Vaihemaakuntakaavan valmistelun aikataulu ja palautteen käsittely Valtioneuvoston maaseutupoliittisen periaatepäätöksen 2011 täytäntöönpano Esitys Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen ja Kanta-Hämeen koulutustarjonnan tavoitteiksi Uusiutuvaa lähienergiaa Hämeestä työn jatko Maakuntavaltuuston työseminaarin valmistelu Vanajavesikeskuksen mahdollinen säätiöittäminen Hämeen liiton vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat...22 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus... 23

2 2 (22) Kokousaika klo Kokouspaikka Aulangon Kievari Aulangon Puisto, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes x Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina x Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo x Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino x Hacklin Tiina Nurmi Eeva x Mikkola Ansa Oinonen Ritva x Martikainen Reijo Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa Selin Sanna x Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka x Ylipaavalniemi Jouko, siht. x II vpj Leppälahti Markku x Pusa Heikki x Lipsanen Matti x Kandolin Mirva x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Johannes Koskinen Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Jouko Ylipaavalniemi Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Matti Puotila Pirjo Alijärvi Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikön sijainen Jouko Ylipaavalniemi

3 3 (22) 95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 96 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Matti Puotila (Kyösti Arovuori) ja Pirjo Alijärvi (Eino Järvinen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Puotila ja Pirjo Alijärvi. 97 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

4 4 (22) 98 Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Kuntalain 23/86 :n mukaan hallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56.1 : "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Maakuntavaltuuston pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntalain 85 :n mukaisesti Hämeen liiton virastossa ja ennen nähtäville asettamista siitä on lähetetty jäljennös Hämeen liiton jäsenkuntien kaupungin- ja kunnanhallituksille. Lisäksi pöytäkirja on nähtävänä sähköisenä internetissä osoitteessa:. Maakuntavaltuuston alkuperäinen pöytäkirja on nähtävänä Hämeen liiton virastolla (Niittykatu 5, Hämeenlinna) ja maakuntahallituksen kokouksessa. Maakuntavaltuusto päätti palauttaa valtuustonkokouksessa käsiteltävänä olleen maakuntavaltuutetun Päivi Siepin Häme Open Campus valtuustoaloitteen maakuntahallituksen ja Hämeen liiton viraston uudelleen valmisteltavaksi. Lisäksi maakuntavaltuusto velvoitti liiton virastoa valmistelemaan kaksipäiväistä valtuustoseminaaria syksyksi Lisätietoja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh ja hallintosihteeri Mirva Kandolin, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa valtuustoseminaarin viraston valmisteltavaksi ja Päivi Siepin valtuustoaloitteen viraston uudelleen valmisteltavaksi. Lisäksi maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä. Maakuntahallitus päätti antaa valtuustoseminaarin viraston valmisteltavaksi ja Päivi Siepin valtuustoaloitteen viraston uudelleen valmisteltavaksi. Lisäksi maakuntahallitus totesi, että maakuntavaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset olivat syntyneet laillisessa järjestyksessä.

5 5 (22) 99 Tampereen yliopiston päätös Hämeenlinnan OKL:stä ja sen aiheuttamat toimenpiteet Tampereen yliopiston hallitus teki päätöksen siirtää luokanopettajakoulutus, Hämeenlinnan OKL, Tampereelle. Päätöksen mukaan siirto tapahtuisi elokuussa Maakuntahallitukselle annetaan kokouksessa tarkempi selvitys OKL:n tilanteesta jatkotoimista käytävän keskustelun pohjaksi. Asian on valmistellut Juhani Honka, puh Käsittely: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavan selvityksen OKL:n tilanteesta ja päättää mahdollisista jatkotoimista. Maakuntajohtaja Juhani Honka selosti OKL:n tilanteen. Maakuntahallitus merkitsi maakuntajohtajan selonteon tiedoksi. Maakuntahallitus totesi, että jatkotoimina on paneuduttava korvaavien toimintojen saamiseen.

6 6 (22) 100 Hämeen liiton osavuosikatsaus Maakuntahallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan maakuntajohtajan on kolmannesvuosittain raportoitava maakuntahallitukselle liiton toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Liitteenä 17/11 on Hämeen liiton osavuosikatsaus ajalta Osavuosikatsauksen rakenne noudattelee liiton vuoden 2011 toiminta- ja taloussuunnitelman rakennetta. Osavuosikatsauksen luvussa A esitetään maakuntavaltuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet ja raportointi niiden toteutumisesta ajalla Samoin luvussa A esitetään maakuntahallituksen asettamat tavoitteet/toimintalinjaukset ja raportoinnit niiden toteutumisista vuoden 2011 ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Talouden toteutuma ajalla esitetään luvussa B. Ensimmäiseltä vuosikolmannekselta laaditussa tuloslaskelmassa toimintatulojen toteutuma oli (22,7 %) ja toimintamenojen toteuma oli (23,7 %). Talousarvion tulot ja menot ovat toteutuneet Hämeen liiton tuottojen ja menojen vuosittaiseen kehitykseen nähden normaalisti. Tuloslaskelmassa Hämeen liiton toimintakate kesken tilikauden oli , tilikauden tulos ja tilikauden alijäämä Poistoerojen ja rahastojen muutokset kirjataan vasta loppuvuonna Talousarvion toteutuman perusteella voi ennakoida vuoden 2011 talousarvion toteutuvan suunnitellusti. Asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen on edennyt vuosikolmanneksen aikana riittävästi. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh sekä hallintosihteeri Mirva Kandolin, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Hämeen liiton osavuosikatsauksen liitteen 17/11 mukaisena. Maakuntahallitus merkitsi Hämeen liiton osavuosikatsauksen liitteen 17/11 mukaisena tiedoksi.

7 7 (22) 101 KOKO-Hyvinvointiverkoston jäsenmaksu ja pilotin toteuttaminen Kehittämiskeskus Oy Häme hallinnoin valtakunnallista KOKO Hyvinvointiverkostoa, johon rahoitus tulee TEM:ltä maakunnan kehittämisrahana Hämeen liiton kautta. Hämeen liitto ja Hyvinvointiverkosto ovat valmistelleet hyvinvointiverkostoon liittyvää pilottia, jonka toteuttamiseen TEM on myöntänyt euroa. KOKO-Hyvinvointiverkostossa on tarkoitus toteuttaa kaksi pilottia, joista toinen tehdään Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toteuttamana. Sekä Hämeen että Pohjois-karjalan maakuntapilotit toteutetaan erikseen laadittavan toimintasuunnitelman mukaisesti vuosina Hämeen liiton pilotti toteutetaan terveysliikuntateemalla, jossa asiantuntijayhteistyökumppanina toimii mm. Eerikkilän urheiluopisto. Pilotin tulokulmina ovat ennaltaehkäisevä hyvinvointityö ja asiantuntijaverkoston toiminta. Molempien pilottien toteuttamista koordinoin hyvinvointiverkosto, jonka puitteissa pilotit toteutetaan osana verkoston toimintaa. Pilotit hyödyntävät toistensa työtä. Pilotin toteuttaminen edellyttää Hämeen liitolta KOKO-Hyvinvointiverkoston jäsenyyttä ja jäsenmaksun 4.585,00 + ALV maksamista. Asian on valmistellut Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää 1) että Hämeen liitto maksaa KOKO-Hyvinvointiverkoston jäsenmaksua suuruudeltaan ALV / vuosi vuosina 2011 ja 2012 edellyttäen, että pilottia toteutetaan myös vuonna 2012, 2) antaa maakuntaliiton toimistolle valtuudet Hyvinvointiverkoston pilotin toteuttamiseen. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

8 8 (22) 102 Hämeen liiton rahoittamien maakunnan kehittämisrahahankkeiden tilannekatsaus Hämeen liitolla on ollut käynnissä maakunnan kehittämisrahalla rahoitettuja hankkeita kaiken kaikkiaan 38 ajanjaksolla Hankkeista kolme on aluekehitysohjelman, viisi osaamiskeskusohjelman ja kahdeksan koheesio- ja kilpailukykyohjelman hanketta. Hämeen liitto on myöntänyt tukea hankkeille ohjelmittain seuraavasti: Ohjelma Valtio Valtio (tuki) % Muu rahoitus Muu rahoitus % Rahoitus yhteensä Rahoitus yht. % Maakunnan kehittämisraha , , Aluekeskusohjelma , , Osaamiskeskusohjelma , , Koheesio- ja kilpailukykyohjelma , , Yhteensä , , , Hämeen liitolla on käynnissä yhteensä kuusi hanketta, joita on varauduttu rahoittamaan seuraavasti: - Hämeen osaamiskeskusohjelma ( ),Teknologiakeskus Innopark Oy ( ) - HOC Ennakointi, Hämeen liitto ( ) - Hämeenlinnan seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelma , ( ) - Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi, Hämeen Matkailu Oy ( ) - Kanta-Hämeen Yrittäjämäinen Toimintamalli, Hämeen Yrittäjät Ry ( ) - Palvelujärjestelmän toimintamallin kehittäminen, Janakkalan kunta ( ) Maakunnan kehittämisrahaohjelmaan kuuluvia hankkeita päättyi ajanjaksolla yhteensä 10 kappaletta, jotka oli suljettu tietojärjestelmässä mennessä. Hankkeisiin oli myönnetty maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti: - Hämeen järviylänkö luontomatkailun vihervyöhykkeeksi, Lopen kunta ( ) - Markkinointi , Hämeen maakuntaliitto ( ) - Hämeen matkailun pk-yritysten markkinointiohjelma , Hämeen Matkailu Oy ( )

9 9 (22) - Häme Open Campus-suunnitteluvaihe, Hämeen kesäyliopisto ( ) - Hämepro, Hämeen maakuntaliitto ( ) - Ankkuritoiminnan levittämis- ja juurruttamishanke Kanta-Hämeessä, Sosiaalikehitys Oy ( ) - Kohti Yrittäjyysmaakuntaa, Hämeen Yrittäjät Ry ( ) - Haveri (Hallintaan vesiriskit, Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan), Top-instituutti Oy / Suomen ympäristöopisto Sykli ( ) - Forssan kaupunkiseudun liikenneolojen parantaminen toteutusvalmiuden luominen VT 2 parantamiselle välillä Karkkila Humppila, Forssan kaupunki ( ) - Eteva palveluintegraattoriksi esiselvitys KASTE hanketta varten, Eteva kuntayhtymä (7.500 ) Näiden hankkeiden kokonaiskustannukset olivat yhteensä euroa, josta maakunnan kehittämisrahan osuus oli euroa eli 49 %. Yhteenveto päättyneistä hankkeista on liitteenä 18/11. Lisätietoja hallintosihteeri Mirva Kandolin, puh ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Hämeen liiton maakunnan kehittämisrahahankkeiden tilanteen sekä yhteenvedon ajanjaksolla päättyneistä ja tietojärjestelmässä mennessä suljetuista hankkeista. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi Hämeen liiton maakunnan kehittämisrahahankkeiden tilanteen sekä yhteenvedon ajanjaksolla päättyneistä ja tietojärjestelmässä mennessä suljetuista hankkeista.

10 10 (22) 103 Hämeen liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahastohankkeiden tilannekatsaus Hämeen liitolla oli käynnissä yhteensä 17 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hanketta. Tämän ohjelmakauden aikana Hämeen liitto on kaiken kaikkiaan osallistunut yhteensä 22 EAKR-hankkeen rahoittamiseen, joita on suunniteltu rahoitettavan seuraavasti: Suunniteltu rahoitus EAKR- ja valtion rahoitus % Muu rahoitus % Hankkeiden rahoitus yhteensä % käynnissä olleille hankkeille on myönnetty EAKR- ja valtion rahoitusta seuraavasti: - Nostolaitesimulaattori, Faktia Valmennus Oy ( ) - Vaikuttava elinkeinopolitiikka innovaatioiden mahdollistajana, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ( ) - Hippoliksen Hevosklusteri, Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry ( ) - Tiedosta kasvun taito Agropolis-Tiedepuiston tutkimuslaitosyritysyhteistyö, Agropolis oy ( ) - HÄJY 011, Lopen kunta ( ) - VETOS Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä ( ) - Global, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä ( ) - VELOG Vetovoimaa logistiikalla Forssan seudulle, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä ( ) - MIDGÅRD- MIELIHYVÄTEHDAS, kulttuurimatkailun kehittämishanke, Humppilan kunta ( ) - Markkinaorientoituneet innovaatiot Forssan ja Riihimäen pk-yrityksissä (MAIOR), Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä ( ) - Kiinteistöautomaation kehitys, Hyria koulutus Oy (Riihimäen yksikkö) ( ) - Automaation monialaisen oppimisympäristön perustaminen, Hyria koulutus Oy (Riihimäen yksikkö) ( ) - Sopivan lähellä, Riihimäen Teollisuuskylä Oy ( ) - Minkinlanta lannoitteeksi ammattikorkeakoulun ja tutkimuslaitoksen yhteisenä innovaationa, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä ( )

11 11 (22) - Etelä-Suomen ekologistisen innovaatiokeskittymän kehittäminen, Humppilan kunta ( ) - Hyvinvoinnin toimitusketjut Forssan seudulla, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä ( ) - Rifolasi-projekti, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä ( ) Seuraavat viisi Hämeen liiton rahoittamaa EAKR-hankketta päättyi mennessä ja niihin oli myönnetty EAKR- ja valtion rahoitusta seuraavasti: - Lentokenttä Forssan seudulle liiketoimintasuunnitelma, Humppilan kunta ( ) - Jokioisten tietotalon kehittämishanke, Jokioisten kunta ( ) - Joutunheimin salaisuus-elinkeinollinen kehittämishanke, Humppilan kunta ( ) - Wahren-keskus, Forssan kaupunki ( ) - First Round Center, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä ( ) Päättyneiden hankkeiden kokonaiskustannukset olivat yhteensä ,29 euroa, josta EAKR:n ja valtion rahoituksen osuus oli ,07 euroa eli 66 %. Yhteenveto päättyneistä hankkeista on liitteenä 19/11. Lisätietoja hallintosihteeri Mirva Kandolin, puh ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Hämeen liiton Euroopan aluekehitysrahastohankkeiden tilanteen sekä yhteenvedon mennessä päättyneistä hankkeista. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi Hämeen liiton Euroopan aluekehitysrahastohankkeiden tilanteen sekä yhteenvedon mennessä päättyneistä hankkeista.

12 12 (22) 104 Lausunto Riihimäen kaupungille Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta Riihimäen kaupunki pyytää saapuneella kirjeellä Hämeen liiton lausuntoa Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunto pyydetään mennessä. Lausunnolle on pyydetty lisäaikaa. Asian ovat valmistelleet maakunta-arkkitehti Tatu Oukka puh ja suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntajohtaja päättää antaa Riihimäen kaupungille seuraavan lausunnon: Lausunto Dnro Kalmun alue sijaitsee Vanhan Kormuntien, Epranojan ja valtatie 3:n välisellä alueella. Kaavoitettava alue on suuruudeltaan n. 290 ha. Osayleiskaavoituksen tarkoituksena on järjestää n asukkaalle omakotivaltainen asuntoalue lähipalveluineen. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaava on pohjana alueen myöhemmälle vaiheittain tapahtuvalle asemakaavoitukselle. Hämeen liitto viittaa Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta aiemmin antamiinsa lausuntoihin ja toteaa, että kaavaehdotuksessa on ratkaistu maankäytön kannalta lähinnä kunnan sisäistä maankäyttöä koskevia kysymyksiä. Maankäytön, liikenteen, joukkoliikenteen, luontoarvojen sekä muiden ylikunnallista maankäyttöä koskevien keskeisten kysymysten osalta Kalmun osayleiskaavaehdotus sovittaa yhteen asianmukaisella tavalla ne ylikunnalliset suunnitteluvaatimukset, joita siihen lainsäädännön ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan kohdistuu. Alue on maakuntakaavoituksessa osoitettu yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnaksi. Kalmun alue sisältyy uutena rakennettavana asuntovaltaisena alueena valmisteilla olevaan 1. vaihemaakuntakaavaan. Maakuntakaavan päälinjausten mukainen kaavaratkaisu turvaa seudullisesti tärkeän nauhamaisen kasvun periaatteet Riutan ja mahdollisesti myöhemmin myös Kytäjän suuntaan. Syntyvä alue on liitettävissä joukkoliikenteellä tehokkaasti seutukeskuksen palveluvyöhykkeeseen ja siten myös keskustoihin. Ns. läntinen sisääntulotie on 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa täsmennetty taajamaväylänä kehitettäväksi tieyhteydeksi. Tällä halutaan korostaa tieyhteyden sisäistä, Riutan ja Kalmun alueita palvelevaa luonnetta. Tieyhteydellä on kuitenkin myös aluetta palvelevien joukkoliikenteen reitistöjen kannalta merkittävä rooli. Kalmun alueen osayleiskaavaehdotus perustuu maakuntakaavaa tarkempiin suunnitelmiin ja selvityksiin ja siten täsmentää ja tarkentaa maakuntakaavan linjausta. Hämeen liitto puoltaa osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä. Riihimäen kasvusuunnat ovat muun muassa ympäristöolosuhteista johtuen rajalliset ja ahtaat. Moottoritie, päärata, kt 54 ja etelään avautuvat suoalueet rajaavat yhdyskuntarakennetta. Nykyisiä asuinalueita tiivistämällä ei kyetä turvaamaan pitkäjänteistä ja kasvun edellyttämää tonttivarantoa. Kokonaisvaltainen, pitkän ajanjakson maapolitiikka ja kaavoitus korostuvat. Riihimäen kaupungin kokonaismaankäytön koordinoinnin sekä suunnittelutyön toteutuksen edistämiseksi Hämeen liitto esittää koko kunnan kattavan yleiskaavan laadinnan kiirehtimistä.

13 13 (22) Laajan, koko kunnan kattavan yleiskaavan puitteissa voidaan nykyistä paremmin hallita eri kasvusuuntien kokonaisuutta ja aikataulutusta. Käsittely: Puheenjohtaja esitti, että lausunnon toisen kappaleen viimeinen lause muutetaan seuraavaksi: Maankäytön, liikenteen, joukkoliikenteen, luontoarvojen sekä muiden ylikunnallista maankäyttöä koskevien keskeisten kysymysten osalta Kalmun osayleiskaavaehdotus on valmisteluvaiheessa kehittynyt. Ehdotus sovittaa yhteen asianmukaisella tavalla ne ylikunnalliset suunnitteluvaatimukset, joita siihen lainsäädännön ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan kohdistuu. Lisäksi puheenjohtaja esitti, että lausunnon kolmannen kappaleen ensimmäinen lause muutetaan seuraavaksi: Moottoritien länsipuoli, ns Riutan alue on vahvistetussa maakuntakaavassa osoitettu yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnaksi (Ar). Maakuntahallitus hyväksyi esityksen puheenjohtajan esittämin muutoksin yksimielisesti. Maija Auvinen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

14 14 (22) 105 Vaihemaakuntakaavan valmistelun aikataulu ja palautteen käsittely Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan luonnos oli lausunnoilla ja nähtävillä Mielipiteitä luonnoksesta saatiin runsaat 130 kpl ja lausuntoja 52 kpl. Valtaosa, 84 kpl mielipiteistä koski Humppilaan suunniteltua lentokenttäja logistiikka-aluetta. Tuulivoiman aluevaraukset sekä puolustusvoimien suoja- ja meluvyöhykkeet nousivat myös esille useissa kansalaisten palautteissa. Yksittäisiä mielipiteitä kohdistui asuin- ja työpaikka-alueiden laajennuksille. Lausunnoissa nousivat erityisesti esille kaupan ratkaisut, lentotoiminnan vaikutukset mahdollisiin tuulivoima-alueisiin ja pääteiden liittymämerkinnät. Kuntien lausunnoissa tuotiin esille täsmennyksiä asuin- ja työpaikka-alueisiin. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä kaavaehdotuksen kevätkokouksessaan Jos lisäaikaa tarvitaan kaava on mahdollista käsitellä myös syksyllä 2012 maakuntavaltuuston seminaarin yhteydessä pidettävässä kokouksessa tai viimeistään ensi vuoden syyskokouksessa. Valmistelun ja käsittelyn puiteaikataulu: maakuntahallituksen seminaari: info palautteesta ja merkittävistä, linjausta vaativista kysymyksistä (erillinen liite nro 1/11) elokuu: seutukunnittaiset neuvottelut palautteen huomioon ottamisesta kuntien kanssa maakuntahallitus (käsittely tarvittaessa) viranomaisneuvottelu (työneuvottelu) ympäristöministeriö ja ELY maakuntahallitus: kaavaehdotuksen (kartan) käsittely maakuntahallitus: kaavaehdotus (selostus) kaavaehdotus nähtävillä ja lausunnoilla Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus: - merkitsee tiedoksi edellä kuvatun Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan valmistelun tilanteen ja puiteaikataulun - siirtää muilta osin kaavan käsittelyn maakuntahallituksen kokouksen seminaariosuuteen Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

15 15 (22) 106 Valtioneuvoston maaseutupoliittisen periaatepäätöksen 2011 täytäntöönpano Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen maaseudun kehittämisestä vuodelle Työ- ja elinkeinoministeriö on toimittanut mm. maakuntien liitoille Valtioneuvoston maaseutupoliittisen periaatepäätöksen 2011 täytäntöönpanoa koskevan raportin. Periaatepäätöksen keskeisenä lähtökohtana on tunnistaa maaseudun mahdollisuudet sekä tulevaisuuden kannalta keskeiset haasteet ja esittää toimenpiteitä niiden ratkaisemiseksi. Maaseudun elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi tulee periaatepäätöksen mukaan varautua nopeaan ikääntymiseen, varmistaa palveluiden saatavuus maaseudulla, huolehtia liikenne- ja tietoliikenneinfrastruktuurin kattavuudesta ja kunnosta sekä edistää maaseudun elinkeinojen elinvoimaisuutta. Periaatepäätös on julkaistu verkossa osoitteessa Täytäntöönpanoa koskeva TEM:n kirje on esityslistan erillisenä liitteenä 2/11. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, p Mkj: Maakuntahallitus merkitsee maaseutupoliittisen periaatepäätöksen 2011 täytäntöönpanoa koskevan asian tiedoksi ja huomioon otettavaksi maakuntaohjelman toteutuksessa ja Hämeen liiton valmistelemissa suunnitelmissa. Maakuntahallitus merkitsi maaseutupoliittisen periaatepäätöksen 2011 täytäntöönpanoa koskevan asian tiedoksi ja huomioon otettavaksi maakuntaohjelman toteutuksessa ja Hämeen liiton valmistelemissa suunnitelmissa.

16 16 (22) 107 Esitys Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen ja Kanta-Hämeen koulutustarjonnan tavoitteiksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt kirjeellään (liite 20/11) maakunnan liittoja laatimaan esityksen alueellisesta koulutustarjonnasta mennessä. Tavoitteet tulee esittää koulutusaloittain ja asteittain nuorille kohdistettuun koulutukseen. Esitykset laaditaan maakunnittain. Alueellisia tavoitteita toivotaan tarkasteltavan myös yksittäisiä maakuntia laajempina kokonaisuuksina. Valtioneuvosto hyväksyy loppuvuonna 2011 koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman vuosille Suunnitelma sisältää mm. koulutuksen määrälliset kehittämistavoitteet. Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan liitot ovat valmistelleet opetus- ja kulttuuriministeriön pyyntöön kolmen maakunnan yhteisen esityksen Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen koulutustarjonnaksi perusteluineen (liite 21/11). Esitys on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä maakunnissa ja niiden kesken. Mm. alueen ammattikorkeakoulujen FUAS-liittouma tukee esitystä (liite 22/11). Kanta-Hämeen erityiset perustelut tavoitteille on esitetty liitteessä 23/11. Asian on valmistellut kehittämispäällikkö Matti Lipsanen Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle liitteiden 21/11 ja 23/11 mukaisen esityksen Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen ja Kanta- Hämeen koulutustarjonnan tavoitteiksi. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

17 17 (22) 108 Uusiutuvaa lähienergiaa Hämeestä työn jatko Hämeen liitto käynnisti ja teetti loppuvuodesta 2010 esiselvityksen maakunnan metsäenergian tuotannon ja markkinoiden kehittämiseksi. Selvityksen taustavoimina toimivat mm. maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila sekä maakunnan kuntajohtajat. Selvitys ja sen tulokset esiteltiin maakuntahallituksen kokouksessa 2/2011. Metsänhoitaja Jyri Makkosen laatiman selvityksen mukaan hieman Kanta- ja Päijät-Hämettä laajemmalla alueella voidaan tuottaa metsäenergiaa esimerkiksi Helsingin tarvitsema uusiutuvan energian määrä. Kotimainen, uusiutuva lähienergia luo työtä ja toimeentuloa maakuntiin. Työn lähtökohtana on Suomen kansallinen metsästrategia. Sen linjauksia on jalkautettu Kanta-Hämeeseen kahdessa asiantuntija- ja päättäjäseminaarissa syksyllä 2010 ja keväällä Seminaarien tulosten perusteella Metsäkeskus Häme-Uusimaan koordinoimana on koottu työryhmät otsikolla Hämeen metsät Hämeen ammattikorkeakoulu on puolestaan valmistellut kaksivuotisen hankkeen tuloksena luonnoksen Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelmaksi. Hanke on juuri valmistumassa. Laaja ja seikkaperäinen ohjelmaluonnos on oivallinen läpileikkaus maakunnan energiatarpeesta ja uusiutuvien energiamuotojen mahdollisuuksista. Uusiutuvaa lähienergiaa Hämeestä työn mahdollisen jatkon tulee keskittyä käytännön toimien ja investointien valmisteluun sekä rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiseen. Alustavaa keskustelua työn luonteesta ja sisällöstä on tältä pohjalta käyty maan johtavien metsäteollisuuskonsulttien kanssa. Hankkeen taakse näyttäisi olevan mahdollista kerätä rahoittajakonsortio, jossa voisivat olla mukana mm. ELY-keskus, kunnat ja Hämeen liitto. Hankkeen toteuttamisessa metsänhoitoyhdistyksillä olisi myös keskeinen rooli. Asiaa esitellään kokouksessa. Asian on valmistellut kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää 1. merkitä tiedoksi selvityksen uusiutuvaa lähienergiaa Hämeestä hankkeesta ja hyväksyä tähänastiset toimenpiteet sekä 2. varautua osaltaan rahoittamaan hankeen toisen vaiheen selvitystä (10 % osuus, yhteensä noin euroa), mikäli hankkeen hallinnointi toteutuu tarkoituksenmukaisella tavalla ja muut rahoittajat sitoutuvat osuuteensa. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

18 18 (22) 109 Maakuntavaltuuston työseminaarin valmistelu Maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan , että syksyn 2011 valtuustoseminaari pidetään kaksipäiväisenä Liiton virasto on valmistellut alustavasti seminaaria maakuntavaltuuston puheenjohtajan ohjeiden mukaisesti mm. pyytämällä tarjouksia seminaarin pitopaikasta. Hinta-laatu suhteeltaan edullisimmaksi ja parhaaksi osoittautui Tallinna ja siellä Nordic Forum hotelli. Seminaaripaketin hinta on 185 / henkilö. Hintaan sisältyy: - laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki - kuljetukset Tallinnassa (satama-hotelli-satama) - majoitus (1 hh) - aamiainen - kokoustila - kokoustarjoilu ja lähtöpäivän lounas. Laiva lähtee Helsingistä klo 9:30. Paluumatkan laiva saapuu Helsinkiin klo 16:00. Asian on valmisteluut Juhani Honka, puh ja Jouko Ylipaavalniemi Maakuntahallitus päättää 1. Hyväksyä seminaarin tähänastiset valmistelut edellä asiakohdassa mainitun mukaisesti. 2. Valtuuttaa viraston jatkamaan seminaarin valmistelua niin, että ohjelma esitetään maakuntahallituksen elokuun kokouksessa. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

19 19 (22) 110 Vanajavesikeskuksen mahdollinen säätiöittäminen Vanajavesikeskuksen tulevaisuuden organisaatiomallia on selvitetty Vanajavesikeskuksen perustaminen -hankkeessa sekä sen maaliskuussa alkaneessa jatkohankkeessa. Säätiömalli on noussut eri pohdinnoissa päävaihtoehdoksi. Mallina on käytetty mm. Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiötä ja sen perustamiseen johtaneita perusteluja. Asiantuntija-apua on saatu Ernst & Young Oy:n lakimies Antti Färkkilältä, joka toimi oikeudellisena asiantuntijana Vesijärvisäätiön perustamisprosessissa. Antti Färkkilä päätyi suosittelemaan Vanajavesikeskukselle joko yhdistystä tai säätiötä, joista viimeksi mainittu on hänen mukaansa tarkoituksenmukaisempi, kun tarkoituksena on resurssien hankinta tarkoin rajattuun tarkoitukseen ja toiminta on tarkoitettu pysyväksi. Seuraavassa vaiheessa Färkkilä laati Vanajavesisäätiön säädekirjan ja säännöt, joita valmisteluvaliokunta (Tapani Hellstén, Anna-Mari Ahonen, Martti Pura, Matti Puotila, Juhani Honka ja Sanni Manninen Johansen) käsitteli kokouksessaan ja Vanajavesikeskuksen työvaliokunta kokouksessaan Kokouksissa todettiin, että säätiömallin valmistelua jatketaan täsmentämällä joitakin säädekirjan ja sääntöjen ilmauksia sekä käymällä neuvotteluita säätiön perustajista eli säädekirjan allekirjoittajista. Tässä vaiheessa allekirjoittajiksi on ehdotettu (ei neuvoteltu) mm. seuraavia tahoja: Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta, Janakkalan kunta, Hämeen Sanomat, Hämeen Yrittäjät, sekä mahdollisesti joitakin alueella toimivia säätiöitä (esim. MTK:n Säätiö, Kiltin säätiö). Säätiöllä tulee perustettaessa olla peruspääomaa vähintään euroa. Valmistelujen tämän hetkisenä linjauksena on, että kukin Vanajavesisäätiön säädekirjan allekirjoittaja osoittaa peruspääomaan euroa. Lisäksi kerätään suuri tukijoiden joukko, jotka sijoittavat peruspääomaan esimerkiksi euroa/tukija. Säätiön hallitukseen tulevat allekirjoittajien edustajat ja säätiön valtuuskuntaan 4 jäsentä/allekirjoittaja. Hallituksessa äänivalta jakautuu rahoitusosuuksien mukaan. Säätiö ylläpitää Vanajavesikeskusta, jolla on oma hallitus/johtokunta ja jonka rahoitus kulkee nykymallin mukaan. Ainakin aluksi Vanajavesikeskus tukeutuu Hämeen liiton infraan. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh ja Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen, puh Mkj: Maakuntahallitus 1. merkitsee tiedokseen saamansa selvityksen asiasta, 2. käy tarvittavan evästyskeskustelun, ja 3. valtuuttaa osaltaan valmisteluryhmän (Hellstén, Pura, Ahonen, Puotila, Honka, Pusa, Manninen Johansen) valmistelemaan asiaa edelleen. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi asiasta saamansa selvityksen ja valtuutti esityksen mukaisen valmisteluryhmän valmistelemaan asiaa edelleen.

20 20 (22) 111 Hämeen liiton vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu Hämeen liiton vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu on käynnissä. Vuoden 2012 ja myös suunnitelmavuosien liiton toiminnan painopisteiden ja taloudellisten raamien valmistelu tehdään maakuntahallituksessa ja yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Kuntajohtajat evästävät toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista kokouksessa. Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio luonnos on toimitettava liiton perussopimuksen mukaan jäsenkuntiin lausunnoille mennessä. Maakuntahallitus tekee TTS:sta marraskuun kokouksessa esityksensä maakuntavaltuustolle, joka käsittelee sen syyskokouksessaan Asian on valmistellut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Maakuntahallitus toteaa, että liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuodelle 2012 ja suunnitelmavuosille käsitellään kokouksen jälkeen alkavassa seminaarissa. Samalla maakuntahallitus toteaa, että jäsenkuntien lausunto pyydetään syyskuussa valmiista toiminta- ja taloussuunnitelman luonnoksesta. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

21 21 (22) 112 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 3/11. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta Maakuntahallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväksi maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta Ilmoitusasiat - Uudenmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Rita Piirainen esitteli maakuntahallituksen kokouksessa liikennevastuualueen strategisia ja toiminnallisia sekä liikenteen ja tienpidon linjauksia kaudelle Uudenmaan ELY on nyt toimittanut lausuntoa varten tienpidon ja liikenteen suunnitelman sekä maanteiden hoidon ja ylläpidon suunnitelman Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa on sovittu, että Hämeen liitto antaa lausuntonsa elokuun loppuun mennessä. Raportit toimitetaan tutustumista varten esityslistan ohessa erillisinä liitteinä. Viraston lausuntoesitys valmistellaan elokuun maakuntahallituksen kokoukseen. Lisätiedot suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, p Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaesiselvitys 2010 on valmistunut. Esiselvityksessä on paikallistettu potentiaalisia maakunnallisesti merkittäviä tuulivoimapuistojen sijoituspaikkoja neljän eteläsuomalaisen maakunnan alueilta. Selvitysalue kattaa kaikki maa-alueet Hämeen liiton, Itä-Uudenmaan liiton, Päijät-Hämeen liiton ja Uudenmaan liiton alueilta. Esiselvitys on luettavissa Hämeen liiton nettisivuilla 1. vaihekaavan taustaselvityksistä sekä jaossa hallituksen kokouksessa.(pm) - Uudenmaan liiton puheenjohtajuus Itämeren valtioiden alueellisen yhteistyön verkostossa (BSSSC) ja yhteistyö Hämeen liiton kanssa Uudenmaan liitto on ottamassa vastaan Itämeren valtioiden alueellisen yhteistyön verkoston (Baltic Sea States Subregional Co-operation, BSSSC) puheenjohtajuuden vuosille BSSSC on myös Hämeen liiton keskeisimpiä kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. Maakuntajohtaja Hannu Penttilä oli BSSSC:n hallituksen jäsen ja Hämeen liitto on kaiken aikaa toiminut verkostossa aktiivisesti. Alustavasti on keskusteltu Hämeen liiton yhteistyöroolista Uudenmaan liiton puheenjohtajuuden aikana. Yhteistyö voisi merkitä työpanosta ja/tai pienehköä rahoitusta ja olisi omiaan vahvistamaan Hämeen liiton kansainvälistä toimintaa. Uudenmaan ja Hämeen liitot toimivat jo nyt yhteisissä, Itämeren alueen ohjelman kautta rahoitetuissa hankkeissa.

22 22 (22) Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC) hankkeen hyväksyminen rahoitettavaksi Itämeren alueen ohjelmasta Itämeren alueen ohjelman seurantakomitea hyväksyi kokouksessaan Bothnian Green Logistic Corridor hankkeen rahoitushakemuksen. Ruotsalaisen Västerbottenin alueen vetämän hankkeen tavoitteena on Ruotsin ja Suomen pääratojen kehittäminen ympäristöystävällisinä kuljetuskäytävinä. Hankkeen suomalaiset kumppanuudet on jaettu suuralueittain. Hämeen liitto osallistuu hankkeeseen yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa. Hämeen liiton kokonaisbudjetti kolmivuotisessa hankehakemuksessa on euroa, josta omarahoituksen osuus on euroa. Hankkeen käynnistäminen tuodaan maakuntahallitukseen, kunhan hyväksymispäätöksen yksityiskohdat ja ehdot ovat selvillä. Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. 114 Muut mahdolliset asiat Maakuntahallituksen jäsenten esille ottamat asiat: Muut mahdolliset asiat: Maakuntahallitus merkitsi kesän ja syksyn kalenteriasiat tiedoksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13) 1 (13) Aika: Pe 30.10.2009 klo 9.00 Paikka: Haikon kartano Porvoo-sali Kongressikeskuksessa Haikkoontie 114 Porvoo 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9)

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9) Hämeen liitto Pöytäkirja 4/2012 1 (9) Aika: 7.5.2012 klo 9.30 12.05 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 /

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 / MAAKUNTAHALLITUS 4 / 14.-19.3.2007 1 NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 14.-19.3.2007, puhelinkokous 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 51 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 52 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10)

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Aika: 28.5.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9) 1 (9) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 3/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 12.00 Paikka: Vanajan Parvi Vanajantie 10 B (5. krs) Hämeenlinna 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 25 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14) 1 (14) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/ (16)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/ (16) 1 (16) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 15.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 3/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 3/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 3/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 12.00 Paikka: Vanajan Parvi Vanajantie 10 B (5. krs) Hämeenlinna 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 25 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto 22.9.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 22. päivänä syyskuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 44

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika: 16.11.2015 klo 13.00 15.40 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) Aika: klo 10:00 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Studio, II kerros Paasikiventie 2 Hämeenlinna 44 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2011 1 (19)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2011 1 (19) 1 (19) Aika: 24.10.2011 klo 8.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 152 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 153 Kokouksen

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/ VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.10 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Maria Forsman puheenjohtaja ( 4 asti) Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Seppo Parkkila puheenjohtaja ( 4 alkaen)

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle Maakuntahallitus 50 20.03.2013 Maakuntavaltuusto 7 20.03.2013 Maakuntahallitus 103 18.08.2014 Östersundomin alueen maakuntakaavoitustilanne; tiedoksi 58/05.00/2011 MHS 20.03.2013 50 Maakuntahallitus hyväksyi

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Aika: Maanantai klo 9.00 Paikka: Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, Forssa 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 31 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Kokousaika Perjantai 21.10.2016 klo 8.30 13.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 68 3 Kokouksen avaus 69

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren 149 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013 KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 1/2017 Kokousaika: 2.2.2017 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2011 1 (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2011 1 (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2011 1 (7) Aika: Maanantai klo 15.00 Paikka: Ruissalon Kylpylä Ruissalon puistotie 640 Turku 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 34 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 7/2010 1 (20)

Hämeen liitto Esityslista 7/2010 1 (20) 1 (20) Aika: 20.9.2010 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 124 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 125 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 7/2010 1 (21)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 7/2010 1 (21) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 7/2010 1 (21) Aika: 20.9.2010 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 124 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Restartup-vaihtoehto yrittäjyydelle

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Restartup-vaihtoehto yrittäjyydelle Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2017 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 23.2.2017 klo 14.00- Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Käsiteltävät asiat liite 12 1 HOSUVA-hanke 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 4

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010 Kirkkoneuvosto 30.9.2010 91 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010 KOKOUSAIKA torstai 30. päivänä syyskuuta 2010 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot