Suomalaisten mielikuvat riippuvuuksista toipumisen esteistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisten mielikuvat riippuvuuksista toipumisen esteistä"

Transkriptio

1 Suomalaisten mielikuvat riippuvuuksista toipumisen esteistä Tanja Hirschovits-Gerz YTT sosiaalipsykologi, Väitöstyö 2014 Luento: Alkoholitutkimussäätiön vuosiseminaari : Rahapelihaittojen tutkimus Suomessa Helsingissä seminaarin, jonka aiheena on Rahapelihaittojen tutkimus Suomessa. Paikka: Tieteiden talo, sali 404, Kirkkokatu 6, Helsinki 1

2 Artikkeliväitöskirja Tanja Hirschovits-Gerz Suomalaisten riippuvuuksia koskevat mielikuvat. Universitatis Tamperensis Taustaa Tutkimus kuuluu osaksi Suomen Akatemian rahoittamaa kansainvälistä Images-konsortiohanketta ( ). Tutkimustani on rahoittanut lisäksi Pelitoiminnan tutkimussäätiö, Alko ja Alkoholitutkimussäätiö vuonna 2013 Ohjaajani: professori Anja Koski-Jännes Kanssakirjoittajat: Anja Koski-Jännes, Marjo Pennonen, Kari Holma, Kirsi-Marja Raitasalo prof. Jan Blomqvist Ruotsista, prof., John Cunningham Kanadasta ja prof. Irina Pervova Venäjältä 2

3 Väitöskirjan tavoitteena oli selvittää, Kuinka vaikeina ja vakavina suomalaiset pitävät tutkittuja riippuvuuden muotoja? Miten eri riippuvuuksia koskevat mielikuvat eroavat toisistaan. Miten eri vastaajien taustatekijät vaikuttavat mielikuviin eri riippuvuuksista. Huumeriippuvuudet: heroiini (opiaatit), amfetamiini, kannabis Alkoholiriippuvuus Lääkeriippuvuus Tupakkariippuvuus Peliriippuvuus Internetriippuvuus 3

4 Artikkelit Aineisto Kysymys I. Suomalaisten käsityksiä riippuvuuksista sukupuolen, iän sekä yhteiskunnallisen todellisuuden vaikutuksia mielikuviin. II. How Finns Perceive the Barriers to Recovery from Various Addictions. (Kuinka suurina suomalaiset pitävät erilaisista riippuvuuksista irtautumisen esteitä?) III. Ammattilaisten ja kansalaisten mielikuvat omaehtoisesta toipumisesta ja hoidon tuottamasta lisäarvosta eri riippuvuuksista toivuttaessa. IV. Is there something peculiar about Finnish views on alcohol addiction? - A cross-cultural comparison between four northern populations? (Onko suomalaisten alkoholiriippuvuutta koskevissa mielikuvissa jotakin erityistä? Neljän pohjoisen kansan näkemysten vertailua.) Väestöaineisto Suomesta (n=740) Väestöaineisto Suomesta (n=740) Väestöaineisto (n=740) ja päihdetyön ammattilaisaineisto (n=520) Suomesta Väestöaineistot Suomesta (n=740), Ruotsista (n=1098), Kanadasta (n=864) ja Venäjältä (n=1023) Riippuvuusriski, syy, toipuminen ja yhteiskunnallinen ongelma Toipumisen esteet Toipuminen hoidolla ja ilman Riippuvuusriski, syy, toipuminen ja yhteiskunnallinen ongelma 4

5 Miksi riippuvuutta koskevia mielikuvia tulee tutkia? Vallitsevat mielikuvat vaikuttavat tapoihin, joilla ongelmaa yritetään ratkaista/hoitaa (Room 1978). Mielikuvat voivat estää tai edistää toipumista riippuvuudesta (mm. Klingemann 2005) Mielikuvat riippuvuuksista vaikuttavat siihen, miten ja millä resursseilla riippuvaisia autetaan ja hoidetaan miten riippuvaiset itse kokevat riippuvuutensa ja siitä irtautumisen mahdollisuuden. 6

6 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Mielikuvat Bolding (1961): mielikuva Moscovici (1984) : sosiaalisten representaatioiden teoria Sosiaalisesti jaetut mielikuvat, jotka syntyvät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, elävät ja muuttuvat ajan kuluessa 7

7 Tutkimuskysymykset 1. Kuinka vaikeasti voitettavina eri toipumisen esteitä pidetään yksilön pyrkiessä eroon erilaisista riippuvuuksista? 2. Miten näkemykset vaihtelevat eri riippuvuuksien välillä? 3. Onko vastaajien omalla riippuvuuskokemuksella vaikutusta näkemyksiin? 8

8 Miten suurina suomalaiset pitävät eri riippuvuuksista toipumisen esteitä? Aineisto: Postikysely väestörekisteristä poimitulle 2000 satunnaisotokselle vuotiaita suomalaisia vuonna Vastaajia 740, vastas% 37. Vastaaminen tapahtui anonyymisti ja se oli vapaaehtoista. Naisia oli 60% Keski-ikä naisilla 48 v ja miehillä 51v Aineisto painotettiin iän ja sukupuolen mukaan. Analyysi: Kuvaavat tilastolliset menetelmät, regressioanalyysit Kyselylomake: noin 30 kysymystä HUUKO4, Tanja Hirschovits-Gerz 9

9 Vastaajien oma riippuvuuskokemus Oma riippuvuuskokemus nyt tai aiemmin % Riippuvuus Ilman painoa painotettu Alkoholiriippuvuus Tupakkariippuvuus Lääkeriippuvuus 6 7 Rahapeliriippuvuus 4 5 Internetriippuvuus 4 5 Kannabisriippuvuus 0,2 0,2 Muu huumeriippuvuus 1,2 1,2 Jokin yllä mainittu riippuvuus nyt tai aiemmin

10 Millaisia esteitä toipumiselle voi olla? 1. Aineen tai toiminnon ominaisuudet 2. Yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet (geenit + persoona) 3. Yleinen ympäristön vaikutus 4. Vaikeat elinolot sekä 5. Toisten ennakkoluulot ja kielteiset odotukset. luokkia voi tarkastella 1. Reaalisina toipumisen esteinä, 2. Mielikuvina HUUKO4, Tanja Hirschovits-Gerz 11

11 Asteikko ,5 3 2,5 Riippuvuuksista toipumisen esteet vaikeusasteen mukaan keskiarvoina asteikolla 1= erittäin pieni este, 4= 2 1,5 1 Aineen tai toiminnon ominaisuus Yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet Ympäristön vaikutus Vaikeat elinolot Toisten ennakkoluulot Riippuvuudet HUUKO4, Tanja Hirschovits-Gerz 12

12 Personal properties Contextual obstacles The sum of all obstacles Order of seriousne ss Addictions N Mean S.D. N Mea S.D. N Mean S.D. n Other drugs 552 3,3, ,8, ,2 3,10 1 (amphetami ne and opiates) Cannabis 554 3,2, ,7, ,6 3,23 2 Alcohol 645 2,9, ,7, ,0 2,65 3 Prescription 598 2,9, ,3, ,8 3,11 4 drugs Tobacco 660 2,9, ,2, ,2 2,98 5 Gambling 609 2,7, ,9, ,9 3,19 6 Internet 587 2,6, ,9, ,7 3,

13 Tuloksia: kuinka suurina suomalaiset pitävät erilaisista riippuvuuksista irtautumisen esteitä? Huumeita, lääkkeitä ja tupakkaa pidettiin aineina suurimpina toipumisen esteinä kyseisissä riippuvuuksissa. Alkoholi-, internet- ja rahapeliriippuvuuden osalta yksilö arvioitiin itsessään suurimmaksi toipumisen esteeksi. Elinympäristön ja vaikeiden elinolojen vaikutus vaihteli riippuvuuksittain ja toisten ennakkoluulot arvioitiin pienimmäksi esteeksi toipumiselle kaikissa eri riippuvuuden muodoissa. Kokonaisuutena yksilöllisiä ominaisuuksia ja ainetta tai toimintoa pidettiin suurempina esteinä kuin erilaisia sosio-kontekstuaalisia. Alkoholia koskevat näkemykset poikkesivat muista riippuvuuksista siten, että alkoholiriippuvuudesta toipumisen esteet arvioitiin muita riippuvuuksia monimuotoisemmin: yksilön, vaikeiden elinolojen ja aineen ominaisuudet arvioitiin jokseenkin samansuuruisiksi esteiksi toipumiselle. 14

14 Tulokset - yhteenvetoa Heijastavat suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevaa yksilökeskeistä ja pääosin yksilöpatologiaan perustuvaa näkemystä riippuvuuksista. Toipumisen esteet paikannetaan yksilöön ja aineeseen eikä niinkään sosiokultturaalisiin tekijöihin. Näkemykset alkoholiongelmasta toipumisen esteistä poikkesivat tästä mielikuvasta siten, että yksilöä ja vaikeita olosuhteita pidettiin itse ainetta suurempana esteenä toipumiselle. --> mistä tämä ero johtuu? Voikin kysyä, ovatko alkoholiongelmaa koskevat mielikuvat realistisempia kuin muita riippuvuuksia koskevat mielikuvat? Ainakin alkoholiongelmaa voidaan pitää suurimmalle osalle vastaajista henkilökohtaisesti tuttuna asiana, sillä noin yli 60%:lla vastaajista oli alkoholiongelmaisia läheisiä ja noin 14 prosentilla oli omakohtaisia kokemuksia kyseistä riippuvuudesta. HUUKO4, Tanja Hirschovits-Gerz 15

15 Väitöskirja: yhteenvetoa eri riippuvuuksien vakavuudesta 17

16 Kiitos! 18

17 Väitöskirjan artikkelit 1. Tanja Hirschovits-Gerz & Anja Koski-Jännes (2010). Suomalaisten käsityksiä riippuvuuksista sukupuolen, iän sekä yhteiskunnallisen todellisuuden vaikutuksia mielikuviin. Sosiologia 1 (47), Tanja Hirschovits-Gerz How Finns Perceive the Barriers to Recovery from Various Addictions. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, Volume 30, (1-2), Tanja Hirschovits-Gerz ja Marjo Pennonen (2012). Ammattilaisten ja kansalaisten mielikuvat omaehtoisesta toipumisesta ja hoidon tuottamasta lisäarvosta eri riippuvuuksista toivuttaessa. Yhteiskuntapolitiikkalehti 77(5), Tanja Hirschovits-Gerz, Kari Holma, Anja Koski-Jännes, Kirsimarja Raitasalo, Jan Blomqvist, John A. Cunningham, Irina Pervova (2011). Is there something peculiar about Finnish views on alcohol addiction? - A cross-cultural comparison between four northern populations? Research on Finnish Society, 4: Gerz_et_al_2011_final.pdf 19

Alkoholi- ja huumeaddiktiota koskevat syy- ja vastuutulkinnat päihdekuntoutusasiakkailla

Alkoholi- ja huumeaddiktiota koskevat syy- ja vastuutulkinnat päihdekuntoutusasiakkailla Alkoholi- ja huumeaddiktiota koskevat syy- ja vastuutulkinnat päihdekuntoutusasiakkailla TAMPEREEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos Milla Nyyssönen

Lisätiedot

ALKOHOLITUTKIMUS- SÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS

ALKOHOLITUTKIMUS- SÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS ALKOHOLITUTKIMUS- SÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS 2014 ALKOHOLITUTKIMUSSÄÄTIÖ HALLITUS 2014-2016: PUHEENJOHTAJA Jussi Simpura, tutkimusprofessori VARAPUHEENJOHTAJA Erkki Vuori, professori emeritus JÄSENET Maritta

Lisätiedot

Vanhemman alkoholinkäytön vaikutukset lapseen

Vanhemman alkoholinkäytön vaikutukset lapseen Vanhemman alkoholinkäytön vaikutukset lapseen Marja Holmila 24.9.2013 Alkoholi- ja huumetutkijain seuran seminaari 25.9.2013. Marja Holmila 1 Esityksen rakenne 1. Juominen lasten seurassa 2. Vanhempien

Lisätiedot

VERTAISTUKEA ALKOHOLISTIEN LÄHEISILLE

VERTAISTUKEA ALKOHOLISTIEN LÄHEISILLE Mira Ranta VERTAISTUKEA ALKOHOLISTIEN LÄHEISILLE Al-Anonin alueellinen jäsentutkimuskysely 2012 Sosiaali- ja terveysala 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

Tässä artikkelissa selvitetään, miten PELI, PERSOONA VAI TILANNE? RAHAPELIONGELMAISIA KOSKEVAT TYYPITTELYT. Tiivistelmä

Tässä artikkelissa selvitetään, miten PELI, PERSOONA VAI TILANNE? RAHAPELIONGELMAISIA KOSKEVAT TYYPITTELYT. Tiivistelmä PELI, PERSOONA VAI TILANNE? RAHAPELIONGELMAISIA KOSKEVAT TYYPITTELYT TUTKIMUSKIRJALLISUUDESSA JA ARJEN HOITOTYÖSSÄ Tanja Hirschovits-Gerz: YTM, tutkija, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen

Lisätiedot

A-KLINIKAN KATKAISUHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA A-KLINIKAN RYHMISTÄ ESPOON LEPPÄVAARASSA

A-KLINIKAN KATKAISUHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA A-KLINIKAN RYHMISTÄ ESPOON LEPPÄVAARASSA A-KLINIKAN KATKAISUHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA A-KLINIKAN RYHMISTÄ ESPOON LEPPÄVAARASSA Sanna Hasanen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Spontaani toipuminen alkoholiongelmasta

Spontaani toipuminen alkoholiongelmasta Spontaani toipuminen alkoholiongelmasta KATJA KUUSISTO Tässä artikkelissa osoitan, että päihdeongelmien tutkimuksessa yksi merkittävä alue on jäänyt liian vähälle huomiolle, ja toisaalta tuon esiin niitä

Lisätiedot

ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN ATTRIBUUTIOT MAALLIKOIDEN JA PÄIHDEHUOLLON AMMATTILAISTEN MUKAAN

ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN ATTRIBUUTIOT MAALLIKOIDEN JA PÄIHDEHUOLLON AMMATTILAISTEN MUKAAN ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN ATTRIBUUTIOT MAALLIKOIDEN JA PÄIHDEHUOLLON AMMATTILAISTEN MUKAAN Lauri Kankaanrinne Opiskelijanumero: 76926 Pro gradu -tutkielma Sosiaalipsykologian laitos Tampereen yliopisto Toukokuu

Lisätiedot

PÄIHDEKUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS Kvalitatiivinen tutkimus Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa

PÄIHDEKUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS Kvalitatiivinen tutkimus Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa Anna Katariina Björnström PÄIHDEKUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS Kvalitatiivinen tutkimus Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

LÄHIMMÄISTÄNI EN SAA PIDETTYÄ RAITTIINA, MUTTA ITSEÄNI VOIN HOITAA

LÄHIMMÄISTÄNI EN SAA PIDETTYÄ RAITTIINA, MUTTA ITSEÄNI VOIN HOITAA LÄHIMMÄISTÄNI EN SAA PIDETTYÄ RAITTIINA, MUTTA ITSEÄNI VOIN HOITAA Tampereen Myllyhoitokeskuksen läheisohjelmaan osallistuneiden päihderiippuvaisten läheisten kokemuksia päihteiden käytön vaikutuksista,

Lisätiedot

EKASTA VIRHEESTÄ PIHALLE! RETKAHDUKSEN MERKITYS TOIPUVAN ALKOHOLISTIN RAITISTUMISPROSESSISSA JA OSKELAKODIN HOITOKÄYTÄNNÖSSÄ

EKASTA VIRHEESTÄ PIHALLE! RETKAHDUKSEN MERKITYS TOIPUVAN ALKOHOLISTIN RAITISTUMISPROSESSISSA JA OSKELAKODIN HOITOKÄYTÄNNÖSSÄ EKASTA VIRHEESTÄ PIHALLE! RETKAHDUKSEN MERKITYS TOIPUVAN ALKOHOLISTIN RAITISTUMISPROSESSISSA JA OSKELAKODIN HOITOKÄYTÄNNÖSSÄ Ilkka Tuomala Mikko Välisalo Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ

LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ Tiina Ketonen & Hanne Salo LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ Oppaan laatiminen Sosiaali- ja terveysala 2012 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Tiina Ketonen, Hanne

Lisätiedot

AUDIT-TESTIN KÄYTTÖ HAARTMANIN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA

AUDIT-TESTIN KÄYTTÖ HAARTMANIN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA AUDIT-TESTIN KÄYTTÖ HAARTMANIN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA Sasu Nylund ja Tommi Siikanen Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) 2 TIIVISTELMÄ Nylund,

Lisätiedot

SOSIAALINEN ASEMA JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot

SOSIAALINEN ASEMA JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot SOSIAALINEN ASEMA JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot Otto Sakari Ruokolainen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologia Pro gradu

Lisätiedot

Raha ja rakkaus hyvinvoinnin lähteinä

Raha ja rakkaus hyvinvoinnin lähteinä ARTIKKELIT Raha ja rakkaus hyvinvoinnin lähteinä SAKARI KAINULAINEN Tutkimusten mukaan ihmisten tyytyväisyys omaan elämään kasvaa tulojen lisääntyessä, mutta onnellisuuden kasvu loppuu tietyn tulorajan

Lisätiedot

Sosiaalivirasto. AUDIT-testi. Helsingin kaupunki TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4

Sosiaalivirasto. AUDIT-testi. Helsingin kaupunki TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4 AUDIT-testi A L K O H O L I N K Ä Y T Ö N P U H E E K S I O T T O S O S I A A L I A L A L L A Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4 A U D I T 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tunnen etten ole yksin

Tunnen etten ole yksin Tunnen etten ole yksin -Al-Anon jäsenkysely 2006 ja jäsenten kokemuksia vertaistuesta- Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi Opinnäytetyö 31.10.2006 Heidi Mielonen Maarit Nyqvist HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Alkoholi- ja huumetutkimuksen vuosikirja Yearbook of Finnish Alcohol and Drug Research

Alkoholi- ja huumetutkimuksen vuosikirja Yearbook of Finnish Alcohol and Drug Research Tommi 2004 Alkoholi- ja huumetutkimuksen vuosikirja Yearbook of Finnish Alcohol and Drug Research 1 Tommin kirjoittajat Ilona Autti-Rämö Ritva Hein Jarmo Heinonen Jukka Lindeman Jaana Lähteenmaa Sami Pirkola

Lisätiedot

Kaksi vuotta alkoholin hinnan laskun jälkeen

Kaksi vuotta alkoholin hinnan laskun jälkeen Kaksi vuotta alkoholin hinnan laskun jälkeen Alkoholin käyttö vuonna 2006 HELI MUSTONEN PIA MÄKELÄ PETRI HUHTANEN Johdanto Kolme vuotta sitten Suomen alkoholioloissa tapahtui merkittäviä muutoksia. Muutokset

Lisätiedot

ALKOHOLITUTKIMUS- SÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS

ALKOHOLITUTKIMUS- SÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS ALKOHOLITUTKIMUS- SÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS 2010 ALKOHOLITUTKIMUSSÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS 2010 MANNERHEIMINTIE 164a, HELSINKI PL 30, 00271 HELSINKI www.alkoholitutkimussaatio.fi ALKOHOLITUTKIMUSSÄÄTIÖ Hallitus

Lisätiedot

Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa

Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa Alkusanat Suomalaisten enemmistö voi hyvin millä tahansa mittarilla arvioituna. Yhteiskunnassamme on kuitenkin huono-osaisuuden tihentymiä joita tässä teoksessa

Lisätiedot

Anni Pöyliö Varjo lapsuuden yllä Alkoholiongelmaisten vanhempien lasten kokemukset ja selviytyminen Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Kevät 2014

Anni Pöyliö Varjo lapsuuden yllä Alkoholiongelmaisten vanhempien lasten kokemukset ja selviytyminen Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Kevät 2014 Anni Pöyliö Varjo lapsuuden yllä Alkoholiongelmaisten vanhempien lasten kokemukset ja selviytyminen Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

HOIDON SISÄLLÖN KEHITTÄMINEN TURUN KATKAISUHOITOASEMAN ALKOHOLIVIEROITUKSESSA OLEVILLE ASIAKKAILLE

HOIDON SISÄLLÖN KEHITTÄMINEN TURUN KATKAISUHOITOASEMAN ALKOHOLIVIEROITUKSESSA OLEVILLE ASIAKKAILLE Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Päivi Kauppinen HOIDON SISÄLLÖN KEHITTÄMINEN TURUN KATKAISUHOITOASEMAN ALKOHOLIVIEROITUKSESSA OLEVILLE ASIAKKAILLE OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

MÄ OLEN HYVÄ KUMPPANI, MÄ OLEN HYVÄ EMÄNTÄ, HYVÄ VAIMO JA MÄ OLEN HYVÄ YSTÄVÄ Liikuntavammaisten naisten kokemuksia omasta seksuaalisuudestaan

MÄ OLEN HYVÄ KUMPPANI, MÄ OLEN HYVÄ EMÄNTÄ, HYVÄ VAIMO JA MÄ OLEN HYVÄ YSTÄVÄ Liikuntavammaisten naisten kokemuksia omasta seksuaalisuudestaan MÄ OLEN HYVÄ KUMPPANI, MÄ OLEN HYVÄ EMÄNTÄ, HYVÄ VAIMO JA MÄ OLEN HYVÄ YSTÄVÄ Liikuntavammaisten naisten kokemuksia omasta seksuaalisuudestaan Eeva Airikkala MÄ OLEN HYVÄ KUMPPANI, MÄ OLEN HYVÄ EMÄNTÄ,

Lisätiedot

Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet

Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet Aineistoraportti tiimitutkimusosiosta Maria Taittonen Minna Janhonen Jan-Erik

Lisätiedot

ACTA ALKOHOLISTIN JA HÄNEN LÄHEISENSÄ SAMANAIKAINEN TOIPUMINEN VAPAUTTAVANA OPPIMISPROSESSINA MINNESOTA-HOIDOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS E 139

ACTA ALKOHOLISTIN JA HÄNEN LÄHEISENSÄ SAMANAIKAINEN TOIPUMINEN VAPAUTTAVANA OPPIMISPROSESSINA MINNESOTA-HOIDOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS E 139 ACTA Heikki Oinas-Kukkonen OULU 2013 E 139 UNIVERSITATIS OULUENSIS ALKOHOLISTIN JA HÄNEN LÄHEISENSÄ SAMANAIKAINEN TOIPUMINEN VAPAUTTAVANA OPPIMISPROSESSINA MINNESOTA-HOIDOSSA E SCIENTIAE RERUM SOCIALIUM

Lisätiedot

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto Toimintakatsaus Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011 Tapio Jaakkola Antti Murto 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Väliraportti 2011... 4 1.1. Peliklinikka... 4 1.2. Peliklinikan palvelut ja asiakastyö

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN NUORISOASTEEN OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN NUORISOASTEEN OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Panu Hirvonen Janne Röntynen POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN NUORISOASTEEN OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Opinnäytetyö Huhtikuu

Lisätiedot

ALKOHOLITUTKIMUS- SÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS

ALKOHOLITUTKIMUS- SÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS ALKOHOLITUTKIMUS- SÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS 2013 ALKOHOLITUTKIMUSSÄÄTIÖ HALLITUS 2011-2013: PUHEENJOHTAJA Jussi Simpura, tutkimusprofessori VARAPUHEENJOHTAJA Erkki Vuori, professori JÄSENET Maritta Iso-Aho,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Porin Yksikkö. PELIADDIKTIO JA SIITÄ SELVIYTYMINEN Narratiivinen tutkimus selviytymistarinoista

TAMPEREEN YLIOPISTO Porin Yksikkö. PELIADDIKTIO JA SIITÄ SELVIYTYMINEN Narratiivinen tutkimus selviytymistarinoista TAMPEREEN YLIOPISTO Porin Yksikkö PELIADDIKTIO JA SIITÄ SELVIYTYMINEN Narratiivinen tutkimus selviytymistarinoista Sari-Helena Landvik 80643 Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Elokuu 2010 ALKUSANAT Aloitin

Lisätiedot