Youth in Action antaa nuorille mahdollisuuksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Youth in Action antaa nuorille mahdollisuuksia"

Transkriptio

1 Youth in Action antaa nuorille mahdollisuuksia Aktiivisen kansalaisen aamupala pe

2 6 toimintoa Näistä paloista koostuu Erasmus+ Korkeakoulutuksen Erasmus Yleissivistävän Comenius Ammatillisen koulutuksen Leonardo Aikuiskoulutuksen Grundtvig Nuorison Youth in Action Urheilu Erasmus+ Youth in Action

3 Youth in Action toteuttaa yhteisiä poliittisia päätöksiä Se tuo EU-strategiat käytäntöön Eurooppa kasvattaa työllisyyttä kompetenssit kasvuun ja osaaminen esiin 2. tukee tutkimusta ja innovaatiota 3. tukee kestävää kehitystä 4. satsaa koulutukseen vähemmän koulupudokkaita enemmän korkeakoulututkintoja 5. taistelee köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan 20 miljoonaa ihmistä pois syrjäytymisvaarasta EU:n nuorisostrategia 1. koulutus ja työllisyys aloitteellisuus, formaali ja nonformaali, polku työelämään 2. yhteiskunnallinen osallisuus osallistuminen kansalaistoimintaan ja demokratiaan, terveet elämäntavat 3. solidaarisuus ja sosiaalinen osallisuus vapaaehtoistyö ja sen arvo, syrjäytymisen ehkäisy, kansainvälisyys, nuorisotyö, arvostus Koko Erasmus+ -ohjelma pohjautuu tärkeisiin eurooppalaisiin strategioihin

4 Nuorison mahdollisuudet kasvavat Budjetti nousee vuosien kuluessa Suomen Youth in Action -budjetti vuonna 2015 on 3,04 miljoonaa euroa nuorisovaihtoihin ja vapaaehtoispalveluun n nuorisotyöntekijöiden liikkuvuuteen n kehittämishankkeisiin n nuorten ja päättäjien välisiin tapaamisiin n Vuonna 2020 jaettavana voi olla yli !

5 Paljon rahaa toimintaan Mitä rahalla halutaan saada aikaan? Youth in Action -hankkeiden kautta Eurooppa kehittyy Tavoitteet 1. nuorten kompetenssien kasvu tekemällä oppiminen ja oppimisen tunnustaminen, työllistyminen 2. muita heikommassa asemassa olevien nuorten osallistuminen solidaarisuus ja tasa-arvo 3. nuorten aktiivinen osallistuminen demokraattiseen toimintaan paikallisesti, kansallisesti, Euroopan tasolla 4. kulttuurienvälisen dialogin edistäminen suvaitsevaisuus ja yhteistyö 5. EU-maiden ja EU:n naapurimaiden nuorisotyön kehittäminen laadukasta tukea ja tiedotusta 6. nuorisopolitiikan kehittäminen nuorten ääni kuuluviin

6 Prioriteetit ohjaavat hankkeita Hankkeet kunnioittavat prioriteetteja Youth in Action -prioriteetit määrittelevät arvopohjan. Prioriteetit 1. sosiaalinen vahvistaminen Nuorten aktivoituminen, voimaantuminen, eri taustaisten ja työttömien nuorten osallistuminen 2. nuorten hyvinvointi kasvu terveisiin elämäntapoihin, liikunta ja urheilu oppimisen välineenä, työvälineenä muita heikommassa asemassa olevien nuorten osallistamiseen 3. Euroopan kansalaisuus kasvu kansalaiseksi, oikeudet ja velvollisuudet, yhteiskunnallinen osallistuminen, aktiiviset ja tietoiset kansalaiset 4. laaja-alaiset taidot ja niiden tunnistaminen hyödyllisten taitojen oppiminen, kuten aloitteellisuus, yritteliäisyys, kulttuuritietoisuus, monikielisyys, digitaalisten taitojen kasvu, oppimisen tunnustaminen ja nonformaali oppiminen 5. tietotekniset taidot ja kommunikaatio avoimet oppimisympäristöt, oppimisen hyväksyminen, digitaalinen sisältö 6. oppimisen näkyväksi tekeminen ja tunnistettavuus Euroopassa yleisesti tunnetut ja tunnustetut työkalut opitun tunnustamiseen.

7 Hankkeet ovat kansainvälisiä Youth in Actioniin osallistuvat maat Ohjelmamaat Belgia Bulgaria Tšekin tasavalta Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Makedonia Islanti Liechtenstein Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Suomi Slovenia Slovakia Ruotsi Iso-Britannia Norja Turkki Muut maailman kumppanimaat: Haku toimeenpanovirastosta Venäjä Naapurimaat Armenia Azerbaidžan Valko-Venäjä Georgia Moldova Ukraina Albania Bosnia & Herzegovina Kosovo Montenegro Serbia Algeria Egypti Israel Jordania Libanon Libya Marokko Palestiinalaisalueet Syyria Tunisia

8 Toimintaa kolmesta näkökulmasta Youth in Actionin rakenne 1. Liikkuvuus Oppimista liikkuvuuden kautta 1. nuorisovaihdot 2. eurooppalainen vapaaehtoispalvelu 3. nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus YiA 2. Yhteistyöhankkeet Uusien asioiden kehittämistä 3. Tuki nuorisopolitiikan uudistamiselle Jäsenneltyä vuoropuhelua 1. Kansalliset ja kansainväliset nuorten ja päättäjien väliset tapaamiset 1. kumppanuushankkeet 2. eurooppalaiset nuorisoaloitteet 3. Kapasiteetin vahvistaminen

9 Opitaan yhdessä toimimalla Nuorisovaihdot Noudata näitä sääntöjä: vähintään 2 maata vuotiaille nuorille osallistujaa + ryhmänvetäjät vähintään 4 nuorta / maa tapaamisen kesto 5 21 päivää + matkapäivät Sisällössä tärkeää: nuoret mukana päätöksenteossa ideoinnista saakka ohjelma suunniteltu loppuun ennen hakua monipuolinen toiminnallinen ohjelma, joka käsittelee valittua aihetta nonformaalin oppimisen ajatus kehittää nuorten tietoja, taitoja ja positiivisia asenteita käsittelee ohjelman tavoitteisiin liittyvää aihetta eri näkökulmista ei opintomatkoja, turismia, voittoa tavoittelevaa toimintaa, festivaalimatkoja, lomamatkoja, esiintymismatkoja tai kilpailumatkoja

10 Vapaaehtoisuus kasvattaa kansalaisia Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu EVS Perussäännöt lähettävä ja vastaanottava taho on valtuutettu toimimaan (akreditointi) ulkopuolinen taho voi koordinoida hankkeen vuotiaille 2 12 kk pitkät vapaaehtoisjaksot 2 vko 2 kk (muita heikommassa asemassa olevat nuoret ja ryhmämuotoiset hankkeet) valmistelutapaaminen mahdollinen Sisällössä tärkeää vapaaehtoinen ja paikallinen yhteisö ovat vuorovaikutuksessa nuorta tuetaan jakson aikana työssä ja sopeutumisessa kokemusten vaihto, uusien taitojen oppiminen, kielitaito, avarakatseisuus nuoren oppimiskokemus on tunnistettu ja tunnustettu ei korvaa vakituista työntekijää

11 Suuntana laadukas nuorisotyö Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus Kelpoisuussäännöt hankkeiden kesto 2 pv 2 kk ei ikärajaa enintään 50 osallistujaa nuorten parissa toimiville Seminaarit, koulutukset, kumppaninhakutoimet, opintovierailut, käytännön oppimisjaksot (job shadowing), työtapojen tarkkailujaksot tai näiden hybridit, yhdistelmät tai uudet toimintatavat Sisällössä tärkeää vastaa toimijoiden tarpeeseen kehittää nuorten parissa toimivien ammattitaitoa ammattimaisille tai vapaaehtoisille nuorisotyöntekijöille, vertaisohjaajille, ryhmänvetäjille, valmentajille, ohjaajille, jne. tukee hyvien käytäntöjen levittämistä kehittää eurooppalaista nuorisotyötä

12 Aloitteellisuuden oppimista muiden hyödyksi Eurooppalaiset nuorisoaloitteet Kelpoisuussäännöt hanke kestää 6 kk 2 vuotta vähintään 2 kumppanitahoa eri maista vapaat nuorten ryhmät tai organisaatioiden alla toimivat nuoret voivat hakea tuki määräytyy keston ja kumppanien määrän mukaan Sisällössä huomionarvoista toiminnan muoto esim. konferensseja, tapaamisia, kampanjoita, tapahtumia, jne. taiteelliset ja kulttuurilliset aloitteet, jotka liittyvät yhteiskunnallisiin teemoihin voi sisältää yhteisiä kokouksia ryhmien välillä voi auttaa yhteiskunnallisten yritysten, järjestöjen tai yhteisöverkostojen perustamista hyödyttää paikallisyhteisöä aiheina esimerkiksi: yrittäjyyskasvatus medialukutaito sosiaalinen tietoisuus yhteiskunnallinen aktiivisuus ikääntyneet, maahanmuuttajat, vammaiset, syrjinnänvastaisuus

13 Käytäntöjä muuttavat kehitystoimet Kumppanuushankkeet Säännöt hanke kestää 6 kk 2 vuotta vähintään 2 kumppanitahoa eri maista nuorisotyöntekijät ja nuoret voivat olla sektorit ylittäviä hankkeita hyödyttävät kaikkia hankkeeseen osallistuvia tahoja Hankkeilta vaaditaan tuloksia: - konkreettisia ja levitettäviä - suuri vaikutus, siirrettävyys, merkitys - julkaistavissa olevaa ja kaikkien saatavilla - huolellisesti raportoitua ja mallinnettua - esim. työmenetelmiä, verkkosovelluksia, koulutusmateriaaleja, työkaluja, selvityksiä, analyysejä, uuden kehittämistä Suuria ja merkityksellisiä hankkeita hyvien käytäntöjen suunniteltu vaihto Innovatiivisten toimintatapojen kehittäminen, jalkauttaminen tai testaus pyrkimys muuttaa vallitsevia toimintatapoja paremmiksi oppimisen tunnustamista kehittävien toimien suunnittelu ja toteutus nuorisotyön suunnitelmallinen kehittäminen asiantuntijoiden ja nuorien liikkuvuus hankkeen sisällä, kun se tukee hankesuunnitelmaa (koulutus, kurssitus, nuorisoliikkuvuus, jne.) nuorisoalan erityishuomio sosiaalinen vahvistaminen koulupudokkuuden estäminen nuorten yrittäjyyskasvatus

14 Nuorten ääni voi vaikuttaa Nuorten ja päättäjien välinen vuoropuhelu Ota huomioon vuotiaiden nuorten hankkeita, joissa mukana päättäjiä vähintään 30 osallistujaa hanke voi kestää 3 24 kk kansainvälisessä tapaamisessa vähintään 2 maata tapahtumien rypäs, yksi seminaari, toistuva tapahtuma, konferenssi, kuuleminen, väittelyitä, jne. Sisällön aiheet määritelty Käsittelee jäsennellyn vuoropuhelun ajankohtaisia aiheita Voi käsitellä E+ YiA:n painopisteitä (esim. hyvinvointi, osallistuminen päätöksentekoon, työllisyys, jne. Jäsennelty vuoropuhelu nuorten ja nuorisopolitiikasta päättävien välistä keskustelua, joka auttaa nuorisopolitiikan toteuttamisessa ja kehittämisessä keskustelun aiheet ja ajankohta on ennalta päätetty aiheista päättävät EU-maiden nuorisoministerit 1 ½ vuodeksi kerrallaan jäsenmaissa kootut nuorten näkemykset käsitellään EU:n nuorisokonferenssissa

15 Kolme hakua vuodessa Suunnittele toiminta ajoissa Hakuajat vuosittain: helmikuun alku ( ) huhtikuun loppu ( ) lokakuun alku ( ) Hankekausi voi alkaa aikaisintaan 3 kuukauden päästä hakuajasta kesän hankkeet kannattaa hakea jo loka- tai helmikuussa hankekausi voi olla kuukausia pitkä, itse toiminta, kuten esim. nuorisovaihto tai koulutus on hankekauden sisällä

16 Kaikki tieto on saatavilla Tutustu materiaaleihin ennen hakua Erasmus+ -ohjelmaopas sekä hakuohjeita CIMOn Youth in Action -sivut Lähde mukaan koulutukseen tai seminaariin Lisäksi voit AINA kysyä meiltä

Euroopan komissio Youth in Action Ohjelmaopas (Voimassa 1 tammikuuta 2010 lähtien)

Euroopan komissio Youth in Action Ohjelmaopas (Voimassa 1 tammikuuta 2010 lähtien) Euroopan komissio Youth in Action Ohjelmaopas (Voimassa 1 tammikuuta 2010 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO...1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta...3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

Erasmus+ nuorisoalalle: Youth in Action. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Erasmus+ nuorisoalalle: Youth in Action. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Erasmus+ nuorisoalalle: Youth in Action Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Erasmus+ (2014-2020) Eurooppa 2020 1. Työllisyys 2. Tutkimus ja kehitys 3. Ilmastonmuutos ja energia 4. Koulutus 5.

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien)

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) EUROOPAN KOMISSIO Youth in Action -ohjelmaopas (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta... 3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien)

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) EUROOPAN KOMISSIO Youth in Action -ohjelmaopas (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta... 3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihtoohjelma, joka on perustettu vuonna 1987. Ohjelma on vuosien varrella

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet

Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet 1 SLU-julkaisusarja 3/2012 ISBN: 978-952-5828-54-2 Taitto: Pirta Mikkola 2 Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet Alkusanat...4 Tiivistelmä hankerahoitussuunnista ja -mahdollisuuksista...5

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Miksi vapaaehtoistyötä edistetään ja mitataan EU:ssa? EU:n politiikassa vapaaehtoistyö on nähty muutosvoimana, joka osaltaan edistää Eurooppa 2020 kasvustrategian

Lisätiedot

COMENIUS NORDPLUS-OHJELMAT EUROOPPA KOULUSSA KOULU EUROOPASSA

COMENIUS NORDPLUS-OHJELMAT EUROOPPA KOULUSSA KOULU EUROOPASSA COMENIUS NORDPLUS-OHJELMAT EUROOPPA KOULUSSA KOULU EUROOPASSA 26.8.2011(Yyteri) CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO perustettiin v. 1991 opetusministeriön alainen itsenäinen organisaatio

Lisätiedot

Korkeakoulutuksesta vastaavien eurooppalaisten ministerien konferenssin julkilausuma Bergen 19. 20. toukokuuta 2005

Korkeakoulutuksesta vastaavien eurooppalaisten ministerien konferenssin julkilausuma Bergen 19. 20. toukokuuta 2005 1 Bolognan prosessi Bergen 2005 Euroopan korkeakoulutusalue tavoitteiden saavuttaminen Korkeakoulutuksesta vastaavien eurooppalaisten ministerien konferenssin julkilausuma Bergen 19. 20. toukokuuta 2005

Lisätiedot

EU:n Luova Eurooppa (2014-2020)

EU:n Luova Eurooppa (2014-2020) EU:n Luova Eurooppa (2014-2020) Infoiltapäivä kulttuurin ja luovien alojen kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista Oulu 4.6.2015 Hanna Hietaluoma-Hanin, Luova Eurooppa / Kulttuuri CIMOn EU-ohjelmaperhe

Lisätiedot

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Mitä on kansainvälistyminen? Kansainvälistyminen on oppimista, siirtämistä, ymmärtämistä, verkostoitumista, kauppaa mutta erityisesti kansainvälistyminen on oman

Lisätiedot

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Case - Turun seudun kansainvälisen nuorisotoiminnan nykypäivää ja tulevaisuuden

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

Hankkeet. Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action

Hankkeet. Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action Hankkeet 2011 Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action Kahdenvälinen ryhmätapaaminen Kuvat: Davide Pavone, Natalia Kisnanen, Paavo Pyykkönen Taitto: Satu Salmivalli Paino: Erweko Oy, 2012

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2011 KOM(2011) 568 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE tiedonanto EU:n politiikasta

Lisätiedot

15.11.2012 SISÄLTÖ KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN TIEDOTE MARRASKUU 2012 1 (12)

15.11.2012 SISÄLTÖ KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN TIEDOTE MARRASKUU 2012 1 (12) 15.11.2012 KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN TIEDOTE MARRASKUU 2012 Tiedote välittää ajankohtaista tietoa nuoriso ja kulttuurialan kansainvälisistä mahdollisuuksista, koulutuksista, tapahtumista ja avustuksista

Lisätiedot

Kahdenvälinen ryhmätapaaminen. Hankkeet. Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action

Kahdenvälinen ryhmätapaaminen. Hankkeet. Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action Kahdenvälinen ryhmätapaaminen 1 Hankkeet 2010 Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action Kahdenvälinen ryhmätapaaminen Kuvat: Davide Pavone, Luis Paton, Carlos Domingo ja Fresh Air 2011 -ryhmätapaaminen

Lisätiedot

KANSALAISET VAIKUTTAVAT 25 tarinaa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta. Kansalaisten Eurooppa

KANSALAISET VAIKUTTAVAT 25 tarinaa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta. Kansalaisten Eurooppa KANSALAISET VAIKUTTAVAT 25 tarinaa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta Kansalaisten Eurooppa Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi. Yhteinen maksuton palvelunumero

Lisätiedot

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella. (Viittaus: 517741LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) Tämä julkaisu käsittelee aihetta ainoastaan tekijän näkökulmasta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2015 COM(2015) 429 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Luonnos neuvoston ja komission

Lisätiedot

Miksi kansainvälistä yhteistyötä? EPALE uusi työväline

Miksi kansainvälistä yhteistyötä? EPALE uusi työväline Miksi kansainvälistä yhteistyötä? EPALE uusi työväline Kansainvälistyvä vapaa sivistystyö 27.4.2015, VST Helsingin työväenopisto Eija Laine, CIMO Aikuiskoulutuksen ohjelmat Eurooppalainen yhteistyö: SOKRATES

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

ARVIOINTITUTKIMUS 4H-JÄRJESTÖN KANSAINVÄLISES- TÄ TOIMINNASTA

ARVIOINTITUTKIMUS 4H-JÄRJESTÖN KANSAINVÄLISES- TÄ TOIMINNASTA Elisa Rinne ARVIOINTITUTKIMUS 4H-JÄRJESTÖN KANSAINVÄLISES- TÄ TOIMINNASTA Opinnäytetyö Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 15.12.2006 4

Lisätiedot

Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014

Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014 Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014 MUISTIPAPERI OSALLISTUJILLE CEO, rahoitusasiantuntija Päivi Korhonen PDGE 00120 Helsinki www.pdge.eu Mten haen rahoitusta? EU- ja pohjoismaista rahoitusta voivat

Lisätiedot

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet perustietoa eurooppa tietoa No kunskap 173 2007 europa basfakta EU-rahoituksen opas 2007 2013 ulkoasiainministeriö utrikesministeriet EU-rahoituksen OPAS 2007 2013 EU-RAHOITUKSEN OPAS 1 2 EU-RAHOITUKSEN

Lisätiedot

Leonardo da Vinci 2007-2013

Leonardo da Vinci 2007-2013 Leonardo da Vinci 2007-2013 EU:n ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelma Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO perustettiin vuonna 1991 toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla,

Lisätiedot