YHTEISTYÖSOPIMUS INFOPANKKI -VERKKOPALVELUN TEHTÄVISTÄ, TYÖNJA- OSTA JA RAHOITUKSESTA VUOSINA (jäljempänä Yhteistyösopimus )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISTYÖSOPIMUS INFOPANKKI -VERKKOPALVELUN TEHTÄVISTÄ, TYÖNJA- OSTA JA RAHOITUKSESTA VUOSINA (jäljempänä Yhteistyösopimus )"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI YHTEISTYÖSOPIMUS INFOPANKKI -VERKKOPALVELUN TEHTÄVISTÄ, TYÖNJAOS- TA JA RAHOITUKSESTA VUOSINA YHTEISTYÖSOPIMUS INFOPANKKI -VERKKOPALVELUN TEHTÄVISTÄ, TYÖNJA- OSTA JA RAHOITUKSESTA VUOSINA (jäljempänä Yhteistyösopimus ) 1. Sopijapuolet (jäljempänä Sopijapuolet ) Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Ympäristöministeriö Kansaneläkelaitos Verohallinto Helsingin seudun kunnat: Espoon kaupunki Helsingin kaupunki Kauniaisten kaupunki Vantaan kaupunki 2. Yhteistyökunnat, joilla on käyttöoikeus Infopankki-verkkopalveluun Turun kaupunki Tampereen kaupunki Mikkelin kaupunki Kokkolan kaupunki Raahen kaupunki Siikajoen kunta Pyhäjoen kunta Kalajoen kaupunki Merijärven kunta Ylivieskan kaupunki Alavieskan kunta Oulaisten kaupunki Sievin kunta Joensuun kaupunki Oulun kaupunki Rovaniemen kaupunki (jäljempänä Yhteistyökunnat ) 3. Sopijapuolten ja Yhteistyökuntien yhteystiedot Sopijapuolten ja Yhteistyökuntien yhteystiedot ilmenevät liitteestä 1.

2 2 4. Sopimusasiakirjat Tähän Yhteistyösopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat asiakirjat: LIITE 1: Sopijapuolten ja Yhteistyökuntien yhteystiedot LIITE 2: Yhteistyökunnan käyttöehdot LIITE 3: Yhteistyökunnan liittyminen Palveluun (jokainen kunta allekirjoittaa oman kappaleensa) LIITE 4: Finnishcourses.fi-palveluun liittyminen (jokainen liittyvä kunta allekirjoittaa oman kappaleensa) Mikäli tämä Yhteistyösopimus ja/tai sen liitteet ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ensin tätä Yhteistyösopimusta ja sen jälkeen liitteitä numerojärjestyksessä. 5. Tausta ja tavoitteet Sopijapuolet pitävät tärkeänä valtakunnallista maahanmuuttajille, Suomeen muuttoa harkitseville ja maahanmuuttoalan viranomaisille suunnattua verkkoviestintää, jonka kautta olennainen kotoutumista ja Suomessa asumista koskeva tieto on helposti löydettävissä yhdestä paikasta. Tässä tarkoituksessa Sopijapuolet ylläpitävät ja kehittävät yhteistyössä olemassa olevaa Infopankki - verkkopalvelua (www.infopankki.fi) (jäljempänä Palvelu ). Helsingin kaupunki on perustanut maahanmuuttajille suunnatun monikielisen Infopankki - verkkopalvelun vuonna Sen jälkeen yhteistyöhön on otettu mukaan sekä valtion yhteistyökumppaneita että useita kuntia. Palvelu tarjoaa maahanmuuttajille monikielisesti koko maata koskevaa yleistä tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta sekä paikallistietoa palvelussa mukana olevista kunnista ja alueista. Palvelun valtakunnallisia sisältökokonaisuuksia ovat tämän yhteistyösopimuksen voimaan tullessa Muutto Suomeen, Elämä Suomessa ja Tietoa Suomesta perusteemat. Lisäksi Palvelussa on kuntien sivuja. Palvelu sisältää myös Finnishcourses.fi palvelun, joka tiedottaa suomen kielen kursseista (www.finnishcourses.fi). Sopijapuolet ja Yhteistyökunnat pyrkivät tuottamaan ja kehittämään yhtä yhteistä maahanmuuttajille suunnattua monikielistä verkkopalvelua. Yhteistyön tavoitteena on asiakaslähtöinen palvelu, joka palvelee monipuolisesti ja luotettavasti eri maahanmuuttajaryhmiä lupa-asioissa, asettautumisessa ja kotoutumisessa. Lisäksi yhden palvelun ylläpidolla ja kehittämisellä tavoitellaan kustannustehokkuutta. Sopijapuolet toteavat, että julkishallinnon palveluista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi tarjottava tieto julkisten organisaatioiden sivuilla ei sellaisenaan riitä maahanmuuttajaviestinnän sisällöiksi. Näissä palveluissa sisällöt on tuotettu pääsääntöisesti Suomen kansalaisen näkökulmasta, eivätkä maahanmuuttajien tiedolliset tarpeet, mm. erilaisesta sosiaaliturvaan liittyvästä asemasta johtuen, tule huomioiduksi. Lisäksi Palvelun sisällöt tuotetaan tyyliltään lähellä selkokieltä olevalla kielellä, mikä on maahanmuuttajille ymmärrettävämpää. Sopijapuolet pyrkivät vahvistamaan Palvelun valtakunnallista luonnetta siten, että myös uusien kuntien ja maahanmuuttaja-asioiden parissa työskentelevien muiden viranomaisten tai yhteisöjen liittyminen Palveluun on mahdollista. Lisäksi Sopijapuolet pyrkivät vakiinnuttamaan Palvelun rahoituksen.

3 3 6. Palvelun järjestäminen ja siihen liittyminen Tällä Yhteistyösopimuksella sovitaan Palvelun toteuttamisen ja rahoittamisen periaatteista vuosiksi sekä Sopijapuolten ja Yhteistyökuntien asemasta, oikeuksista ja velvollisuuksista. Tämän Yhteistyösopimuksen allekirjoittajiksi (jäljempänä Sopijapuolet ) ovat tulleet ne toimijat, joiden panos Palvelun ylläpitämisen ja kehittämisen kannalta on keskeistä. Kohdassa 2 mainitut Yhteistyökunnat voivat jatkaa Palvelun käyttöä allekirjoittamalla Yhteistyösopimuksen liitteen 3 ja maksamalla kohdan 14.2 mukaisen vuosimaksun. Kohdassa 2 mainittujen Yhteistyökuntien lisäksi muut kunnat voivat liittyä Palvelun käyttäjiksi uusina Yhteistyökuntina sitoutumalla noudattamaan Palvelun käyttöehtoja allekirjoittamalla liitteen 3 ja maksamalla kohdan 14.3 mukaiset maksut. Helsingin kaupunki vastaa Palveluun liittyvästä hallinnosta ja siihen liittyvästä päätöksenteosta. Helsingin kaupungin ohella myös muut Sopijapuolet tukevat Palvelun sisällöntuotantoa ja osallistuvat Palvelun rahoitukseen. Tämä Yhteistyösopimus korvaa kaikki aiemmin Helsingin kaupungin ja muiden tämän Yhteistyösopimuksen Sopijapuolten välillä solmitut erilliset yhteistyösopimukset Infopankki.fiverkkopalveluun ja Finnishcourses.fi-palveluun liittyen, lukuun ottamatta Kelan, Veron ja Helsingin kaupungin välistä, -sivustoa koskevaa sopimusta. 7. Palveluun liittyvän hallinnon ja päätöksenteon järjestäminen Helsingin kaupunki vastaa Palveluun liittyvästä hallinnosta ja päätöksenteosta. Helsingin kaupunki hoitaa Infopankki -verkkopalvelun taloutta ja vastaa siitä. Tätä varten Helsingin kaupunki on perustanut Palvelun päätoimituksen (jäljempänä Päätoimitus ). Helsingin kaupunki hoitaa lisäksi Palvelun taloutta ja vastaa sen järjestämisestä. Päätoimitus toimii Helsingin kaupunginkansliassa, tietotekniikka- ja viestintäosaston osallisuus- ja neuvontayksikössä. Päätoimituksen henkilöstö on Helsingin kaupungin palveluksessa Päätoimitus Tässä Yhteistyösopimuksessa mainittujen tehtävien toteuttamiseksi Helsingin kaupunki on perustanut Palvelun päätoimituksen, joka on itsenäinen tehtäväalue Helsingin kaupungin kirjanpidossa. Päätoimitus laatii Palvelulle vuosittaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion ohjaustyöryhmän (jäljempänä Ohjaustyöryhmä ) linjausten mukaisesti. Päätoimituksen on laadittava Ohjaustyöryhmälle vuosittain 31. maaliskuuta mennessä edellisen vuoden toimintakertomus Palvelun toiminnasta ja varojen käytöstä. Tämän lisäksi Päätoimituksen on tiedotettava Ohjaustyöryhmää toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumisesta Ohjaustyöryhmä Palvelun operatiivista järjestämistä ja hallinnointia varten on perustettu Ohjaustyöryhmä, johon kuuluvat Sopijapuolten edustajat.

4 4 Ohjaustyöryhmän tehtävänä on ohjata ja seurata Palvelun toiminnan suunnittelua, talousarvion laadintaa ja hankintoja, käsitellä vuosittainen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä arvioida niiden toteuttamista. Ohjaustyöryhmän tehtävänä on määritellä Palvelun laadun ja sisällön vaatimukset, keskeiset palvelun kehittämislinjaukset sekä edistää toiminnan rahoituksen vakiinnuttamista. Ohjaustyöryhmä voi asettaa Päätoimituksen tueksi tarpeelliseksi katsomiaan työryhmiä. Ohjaustyöryhmään kuuluu yksi varsinainen jäsen kaikilta Sopijapuolilta. Kullakin varsinaisella jäsenellä voi olla henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenellä ei kuitenkaan ole läsnäolo- ja puheoikeutta varsinaisen jäsenen ollessa kokouksessa paikalla. Päätoimitus järjestää vähintään kaksi ohjaustyöryhmän kokousta vuosittain. Kokoukset pidetään Helsingissä. Ohjaustyöryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin kaupungin edustaja ja varapuheenjohtajana vuorovuosina Espoon ja Vantaan kaupunkien edustaja. Osallistuvat tahot vastaavat itse mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista Neuvottelukunta Palvelun asiakaslähtöisen ylläpidon ja kehittämisen sekä yhteistyön edistämiseksi perustetaan neuvottelukunta (jäljempänä Neuvottelukunta ), joka on avoin kaikille Sopijapuolille ja Yhteistyökunnille. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja välittää Päätoimitukselle tietoa maahanmuuttajien kannalta keskeisten palvelujen muutoksista, viestinnän ja verkkopalveluiden kehityssuunnista. Neuvottelukunta voi esittää toiveita Palvelun toimintasuunnitelmaan. Päätoimitus järjestää vuosittain kaksi neuvottelukunnan kokousta. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Helsingin seudulla. Kokoontumisen yhteydessä voidaan järjestää Yhteistyökuntien kokoontuminen tai muita laajemmalle verkostolle suunnattuja tilaisuuksia. Osallistuvat tahot vastaavat itse mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista. 8. Palvelun ylläpito Helsingin kaupunki vastaa Palvelun teknisen ylläpidon järjestämisestä ja sen toimivuudesta muihin Sopijapuoliin sekä Yhteistyökuntiin nähden. Päätoimituksen tehtävänä on huolehtia yhteistyön koordinoimisesta Sopijapuolten, Yhteistyökuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden välillä. Päätoimituksen tehtävänä on käytännössä huolehtia Palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä jäljempänä kohdassa 9, 10 ja 11 kuvatulla tavalla sekä Ohjaustyöryhmän määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi Päätoimitus ylläpitää ja kehittää kohdassa 9.5 määriteltyä Finnishcourses.fi-palvelua. Päätoimituksen ja Sopijapuolten on pyrittävä noudattamaan Palveluun liittyvissä toiminnoissaan julkishallinnon verkkopalveluiden laatusuosituksia ja muita julkishallinnon voimassa olevia tietohallinnon suosituksia. Esteettömyysvaatimuksista painotetaan erityisesti kielen selkeyttä. 9. Palvelun sisältö 9.1. Yleistä Palvelun sisällöstä

5 5 Palvelu sisältää maahanmuuttajille, Suomeen muuttoa harkitseville ja maahanmuuttoalan viranomaisille suunnattua tietoa. Palveluun kootaan Suomeen muuttoa, asumista sekä kotoutumista koskevaa tietoa. Palvelu muodostuu seuraavista sivustoista: o valtakunnalliset perustietosivut, o Helsingin seudun kuntien sivut ja o Yhteistyökuntien kuntasivut. Palveluun kuuluu myös suomen kielen kursseista tiedottava Finnishcourses.fi palvelu, joka tiedottaa mahdollisuuksien mukaan myös ruotsin kielen kursseista. Siihen liittymistä on rajoitettu kohdan 9.5 mukaisesti Valtakunnalliset perustietosivut Valtakunnalliset perustietosivut kertovat yleisellä tasolla Suomeen muutosta, asumisesta, työelämästä, koulutusjärjestelmästä ja muista peruspalveluista sekä vapaa-ajan mahdollisuuksista. Päätoimituksen tehtävänä on tuottaa ja ylläpitää yhdessä Kansaneläkelaitoksen (Kela) kanssa Kelan keskeiset etuustiedot julkaistavaksi valtakunnallisilla sivuilla. Sisällöt tuotetaan pääsääntöisesti kaikilla Palvelun kielillä. Päätoimituksen tehtävänä on huolehtia valtakunnallisten sivujen sisällöllisestä ja teknisestä ylläpidosta. Sisällöllisellä ylläpidolla tarkoitetaan tässä sisältöjen tuottamista, laadukasta käännättämistä, viemistä Palveluun sekä tietojen aktiivista päivittämistä. Päätoimitus huolehtii sisältöjen lainsäädännön muutoksista johtuvista muokkaustarpeista Helsingin seudun kuntien sivut Helsingin seudun kuntien sivuilla tarkoitetaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kuntakohtaisia Palvelun verkkosivuja, jotka tarjoavat tietoa kyseiseen kuntaan muuttamisesta, asumisesta, työelämästä, koulutusmahdollisuuksista ja muista peruspalveluista sekä vapaa-ajan mahdollisuuksista. Päätoimituksen tehtävänä on huolehtia Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kuntasivujen sisällöllisestä ja teknisestä ylläpidosta. Sisällöllisellä ylläpidolla tarkoitetaan tässä sisältöjen tuottamista, laadukasta käännättämistä, viemistä Palveluun sekä tietojen aktiivista päivittämistä. Muuttuneet yhteystiedot, joiden päivittämiseen ei liity käännöstehtäviä, päivitetään sivuille viikon kuluessa ilmoituksesta. Helsingin seudun kuntasivuilla käytetään pääasiassa kaikkia kieliä. Jos jotakin kieltä käytetään Helsingin seudun kuntasivuilla huomattavan vähän, voidaan kieliversioista kunnan kanssa neuvotellen luopua. Päätoimituksen tehtävänä on huolehtia yhteistyöverkoston ylläpidosta pääkaupunkiseudun kuntien ja muiden maahanmuuttaja-asioiden parissa työskentelevien viranomaisten sisältö- ja viestintävastaavien kanssa sekä palvelusta tiedottamisesta maahanmuuttajille ja maahanmuuttajaasioiden parissa työskenteleville viranomaisille ja yhteisöille. Päätoimitus nimeää kullekin pääkaupunkiseudun kunnalle yhteyshenkilön.

6 6 Helsingin seudun kuntien tehtävänä on tukea Päätoimituksen toimitustyötä Helsingin seudun kuntien sivujen ylläpidossa. Päätoimitus huolehtii Finnishcourses.fi-palvelun ylläpitotuesta ja ylläpitäjien koulutuksesta Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten osalta. Finnishcourses.fi -palvelun kautta tiedottavat koulutuksen järjestäjät vastaavat varsinaisesta kurssitietojen ylläpitotyöstä Yhteistyökuntien kuntasivut Yhteistyökuntien kuntasivuilla tarkoitetaan kuntakohtaisia Palvelun sivuja, jotka tarjoavat tietoa kyseiseen kuntaan muuttamisesta, asumisesta, työelämästä, koulutusmahdollisuuksista ja muista peruspalveluista sekä vapaa-ajan mahdollisuuksista. Päätoimituksen tehtävänä on huolehtia Yhteistyökuntien kuntasivujen teknisestä ylläpidosta, käyttäjähallinnasta ja -tuesta sekä muiden kuntien sisältövastaavien kouluttamisesta Palvelun sisällöntuottajiksi. Yhteistyökunnat vastaavat itse kouluttautumiseen mahdollisesti liittyvistä matka-, majoitus- ja päivärahakuluista. Palvelun toimintabudjetin salliessa toimituksen työntekijät voivat käydä kouluttamassa jäsenkunnissa. Yhteistyökunnat vastaavat itse kyseisen kunnan sivujen sisällöllisestä ylläpidosta Palvelussa, millä tarkoitetaan sisältöjen tuottamista, laadukasta käännättämistä, viemistä Palveluun sekä tietojen aktiivista päivittämistä. Lisäksi Yhteistyökunnat vastaavat yhteistyöverkostojen ylläpidosta ja palvelusta tiedottamisesta sekä kaikista näihin toimintoihin liittyvistä kustannuksista. Yhteistyökunnat sitoutuvat ylläpitämään Palvelun kuntakohtaisia sivuja vähintään neljällä kielellä. Yhteistyökunta ei voi siirtää kuntasivujen ylläpitotehtävää kolmannelle osapuolelle. Yhteistyökunta vastaa omilla sivuillaan olevan tiedon ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta sekä lainmukaisuudesta eikä Päätoimitus ota näistä vastuuta. Päätoimituksella on perustelluista syistä oikeus editoida myös muiden kuntien sivuja Finnishcourses.fi-palvelu Päätoimitus ylläpitää ja kehittää suomen kielen kursseista tiedottavaa Finnishcourses.fi-palvelua, joka tiedottaa mahdollisuuksien mukaan myös ruotsin kielen kursseista. Vuonna 2012 avattua Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten suomen kielen kursseista tiedottavaa Finnishcourses.fipalvelua on kehitetty siten, että se tiedottaa myös Helsingin seudun ruotsin kielen kursseista, Tampereen ja Turun seutujen suomen kielen kursseista ja mahdollistaa mm. vuosittaiset tilastoraportit. Finnishcourses.fi-palvelun ylläpito ja tukipalvelut sekä pienimuotoinen kehittäminen edellyttävät toimitukselta pysyvää, mutta henkilötyömäärältään melko pientä resursointia. Finnishcourses.fi -palvelua ei voida tämän Yhteistyösopimuksen perusteella laajentaa kattamaan kaikkia Yhteistyökuntia. Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen jatkavat Finnishcourses.fi-palvelun käyttöä allekirjoittamalla tämän Yhteistyösopimuksen. Finnishcourses.fi-palvelu sisältyy Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten rahoitusosuuteen. Mikäli Tampere ja Turku haluavat jatkaa Finnishcourses.fi-palvelun käyttöä, niiden tulee ensin liittyä Palveluun allekirjoittamalla liite 3, jonka jälkeen niiden tulee allekirjoittaa tämän Yhteistyöso-

7 7 pimuksen liite mennessä. Tampereen ja Turun Finnishcourses.fi-palvelun vuosimaksu on 2000 euroa vuodessa. Yhteistyökunta voi hakea oikeutta ottaa Finnishcourses.fi-palvelu käyttöön. Päätöksen liittymisen hyväksymisestä tekee Helsingin kaupungin tietotekniikka- ja viestintäjohtaja. Mikäli liittyminen hyväksytään, Finnishcourses.fi palvelu otetaan käyttöön liitteen 4 allekirjoittamisella. Yhteistyökunta voi lopettaa Finnishcourses.fi-palvelun käytön kesken sopimuskauden ilmoittamalla siitä Päätoimitukselle, tällöin Finnishcourses.fi-vuosimaksua ei kerätä seuraavana vuonna Palvelun kielivalikoima Sopimuskauden alkaessa Palvelun valtakunnallisilla sivuilla on perustiedot 12 kielellä, jotka ovat suomi, ruotsi, englanti, venäjä, viro, ranska, somali, espanja, turkki, kiina, persia ja arabia. Päätoimitus, Neuvottelukunnan tai Ohjaustyöryhmän jäsen voi esittää kielen poistamista, lisäämistä tai vaihtamista toiseen. Päätoimitus valmistelee kielen poistamista, lisäämistä tai vaihtamista koskevan asian käsiteltäväksi Ohjaustyöryhmälle. Kielivalikoiman muutoksissa käytetään kriteereinä kyseistä kieltä sujuvasti osaavan 1) väestön määrää, 2) maahan muuttaneen väestön määrää viimeisen 3-5 vuoden aikana, 3) käyntimäärää tai muuta luotettavaa arviota internetin käytöstä sekä 4) mahdollisuuksien mukaan muuta taustatietoa, kuten laadukkaiden käännösten saatavuutta. Palveluun ei voi tuottaa 9.3 ja 9.4 kohdissa tarkoitettuja kuntakohtaisia sivuja kielillä, joilla ei tarjota kohdan 9.2 mukaista valtakunnallista perustietoa. 10. Palvelusta tiedottaminen Päätoimitus tiedottaa Palvelusta Helsingin seudulla ja valtakunnallisesti, mutta Finnishcourses.fipalvelusta vain Helsingin seudulla. Tiedotusyhteistyötä tehdään yhdessä Sopijapuolten, Yhteistyökuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden (mm. valtio ja järjestöt) kanssa. Palveluista tuotetaan monikielisiä esitemateriaaleja verkkoon ja painotuotteena. Tavoitteena on, että jokainen Suomeen muuttava saa tietää Palvelusta. Päätoimitus tukee tiedotuksessa Yhteistyökuntia, jotka vastaavat oman alueensa tiedotuksesta. Sopijapuolet ja Yhteistyökunnat pidetään ajan tasalla Palvelussa tapahtuvasta kehityksestä. 11. Palvelun ja Finnishcourses.fi-palvelun kehittäminen Sopimuskaudella Päätoimituksen tehtävänä on kehittää Infopankki.fi -sivustoa ja Finnishcourses.fi -sivustoa toimintabudjetin puitteissa seuraavilla tavoilla: Varmistaa nykyisen Infopankki.fi-julkaisujärjestelmän käyttökelpoisuus sopimuskauden ajaksi tai valmistella julkaisujärjestelmän uudistushanke. Varmistaa nykyisen Finnishcourses.fi-julkaisujärjestelmän käyttökelpoisuus sopimuksen ajaksi tai valmistella julkaisujärjestelmän uudistushanke. Jatkaa Palvelun ja Finnishcourses.fi-palvelun jatkuvaa kehittämistä käyttäjiä kuullen. Jatkaa Palvelun ja maahanmuuttajien neuvontapalvelujen yhteistyötä. Seurata aktiivisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatiouudistusta, linjata monikielisen tiedotuksen tarkkuus Ohjaustyöryhmää ja Neuvottelukuntaa kuullen sekä päivittää sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat tiedot. Seurataan aluehallintouudistusta ja muita toimintaympäristön muutoksia.

8 8 Pyrkiä tavoittamaan kaikki maahanmuuttajat ja heitä palvelevat alan viranomaiset tiedotuksen ja yhteistyöverkostojen avulla sekä tarvittaessa muuttaa Palvelun nimi informatiivisemmaksi. Käyttää maahanmuuttajille suunnatussa viestinnässä ja markkinoinnissa tavoitteisiin soveltuvia sosiaalisen median kanavia ja muita soveltuvia kanavia. Tiedottaa kunnille mahdollisuudesta tulla Palveluun liittyvään yhteistyöhön mukaan. Pyrkiä tarjoamaan Palvelun tekstisisällöt avointen rajapintojen, kansallisen palveluväylän tai muun soveltuvan tavan kautta muiden organisaatioiden käyttöön. Vahvistaa yhteistyötä käyttäjien kannalta keskeisten julkisten organisaatioiden ja muiden monikielisiä verkkopalveluja tarjoavien organisaatioiden kanssa. Varmistaa päätoimituksen resurssien riittävyys karsimalla sisältöjä, joita ei käytetä. Päätoimitus voi käyttää hyväksyttyjen uudistusten rahoituksen hakemiseen, ohjaamiseen ja tukemiseen kohtuullisen määrän henkilöresursseja. Helsingin kaupunki voi hakea toimintasuunnitelman mukaisiin kehityskohteisiin erillisrahoitusta ilman Ohjaustyöryhmän käsittelyä. Laaja kehitystyö, kokonaan uuden sivuston kehittäminen, sellaisen valmistelu tai jonkin olemassa olevan toisen verkkopalvelun ottaminen toimituksen ylläpidon piiriin edellyttää Ohjaustyöryhmän hyväksymistä sekä tarkoitukseen myönnettyä erillisrahoitusta myös henkilöstöresurssien osalta. Toimituksen tehtävien laajentaminen edellyttää myös Helsingin kaupungin hyväksymistä. 12. Tekijänoikeudet 13. Tietosuoja Palvelun kaikki monikieliset sisällöt pyritään jakamaan avointen rajapintojen tai muiden yhteyksien kautta. Tavoitteena on, että aineisto on vapaasti muiden toimijoiden, erityisesti julkishallinnon käytettävissä. Päätoimitus valmistelee sisältöjen jakamista ja tekee tarvittavat päätökset ja valmistelut jakamisen mahdollistavien tekijänoikeuksia käsittelevien lisenssien osalta. Sopijapuolet ja Yhteistyökunnat sitoutuvat noudattamaan omassa toiminnassaan käytössä olevan lisenssin vaatimuksia, lainsäädäntöä sekä päätoimituksen sisältöjen jakamiseen liittyviä muita ohjeita. Sopijapuolet ja Yhteistyökunnat sitoutuvat noudattamaan tietosuojaan liittyen voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Päätoimituksen antamia ohjeita. 14. Palvelun rahoitus Palvelun vuosittainen perusrahoitustarve on pyritty määrittelemään siten, että se mahdollisimman hyvin vastaa Palvelun edeltävällä tilikaudella toteutuneita kustannuksia ottaen huomioon mahdollinen yleinen kustannustason nousu ansiotasoindeksin verran Sopijapuolten rahoitusosuudet Pääperiaatteena on, että Sopijapuolet osallistuvat Palvelun rahoittamiseen siten, että valtion organisaatioiden osuus muodostaa noin 50 % ja Helsingin seudun kuntien osuus noin 50 % Palvelun vuosittaisesta perusrahoitustarpeesta. Helsingin seudun kuntien keskinäiset rahoitusosuudet määräytyvät ns. PKS-periaatteella, jonka mukaisesti Helsinki vastaa 50 %:n, Espoo 27,1 %:n, Vantaa 21,9 %:n ja Kauniainen 1 %:n osuudella

9 9 edellä mainitusta Helsingin seudun kuntien yhteisestä osuudesta. PKS-periaatteen mukaisia osuuksia voidaan tarkistaa kesken sopimuskauden asukasluvun muutoksia vastaavasti. Vuosittainen rahoitustarve ja Sopijapuolten rahoitusosuudet on selvitettävä hyvissä ajoin ennen kunkin Sopijapuolen vuosittaisen talousarvion hyväksymistä. Sopijapuolet sitoutuvat rahoitusosuuksiinsa vain edellyttäen, että kunkin Sopijapuolen vuosittaisessa talousarviossa vahvistetaan rahoitusosuutta vastaava määräraha. Muussa tapauksessa Yhteistyösopimus katsotaan ao. Sopijatahon osalta päättyväksi maksettua rahoitusosuutta vastaavan vuoden päättyessä. Rahoitusosuudet suoritetaan Helsingin kaupungille vuosittain mennessä kullekin Sopijapuolelle erikseen lähetettävää maksuosoitusta vastaan. Mikäli Palvelulle osoitettujen varojen käytössä esiintyy epäselvyyksiä tai Päätoimitus ei noudata raportointivelvoitettaan, Sopijapuolilla on oikeus kieltäytyä maksamasta rahoitusosuuttaan, kunnes Päätoimitus on toimittanut asiasta selvityksen Ohjaustyöryhmälle ja Ohjaustyöryhmä on hyväksynyt selvityksen. Sopijapuolten rahoitusosuudet ovat sopimuskaudella seuraavat: Sopijapuoli Rahoitusosuus (euroa) Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Ympäristöministeriö Kansaneläkelaitos Verohallinto Valtion rahoitusosuudet yhteensä Espoon kaupunki Helsingin kaupunki Kauniaisten kaupunki Vantaan kaupunki Helsingin seudun kuntien rahoitusosuudet yhteensä Sopijapuolten rahoitus yhteensä Yhteistyökuntien vuosimaksut Aiemmin yhteistyön piiriin tulleet Yhteistyökunnat (Turku, Tampere, Mikkeli, Joensuu, Kokkola, Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki, Kalajoki, Merijärvi, Ylivieska, Alavieska, Oulainen, Sievi, Oulu ja Rovaniemi) voivat jatkaa Palvelussa sitoutumalla noudattamaan Palvelun käyttöehtoja allekirjoittamalla liitteen 3 ja toimittamalla sen Helsingin kaupungille mennessä. Yhteistyökuntien vuosimaksut täydentävät Palvelun rahoitusta. Yhteistyökuntien vuosimaksut määräytyvät kunnan asukasluvun perusteella seuraavasti: Asukasluku Vuosimaksu ( ) alle

10 Mikäli kunnan asukasluku ylittää edellä mainitun rajan kesken sopimuskauden, vuosimaksu nousee uutta asukaslukua vastaavaksi seuraavasta alkavasta vuodesta. Vuosimaksut suoritetaan Helsingin kaupungille vuosittain mennessä kullekin Yhteistyökunnalle erikseen lähetettävää maksuosoitusta vastaan. Edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti Yhteistyökuntien vuosimaksut ovat sopimuskauden alkaessa seuraavat: Yhteistyökunta Yhteistyökunnan vuosimaksu Turun kaupunki Tampereen kaupunki Mikkelin kaupunki Kokkolan kaupunki Raahen kaupunki Siikajoen kunta Pyhäjoen kunta Kalajoen kaupunki Merijärven kunta Ylivieskan kaupunki Alavieskan kunta Oulaisten kaupunki Sievin kunta Joensuun kaupunki Oulun kaupunki Rovaniemen kaupunki Vuosimaksut yhteensä, jos kaikki kunnat jatkavat sopimuksen piirissä Yhteistyökunnaksi hakeminen Palvelun valtakunnallista luonnetta halutaan vahvistaa laajentamalla kuntayhteistyötä. Uudet kunnat voivat hakea yhteistyökunnaksi jättämällä vapaamuotoisen hakemuksen päätoimituksen kautta Ohjaustyöryhmälle. Liittymisestä päättää Helsingin kaupungin tietotekniikka- ja viestintäjohtaja Ohjaustyöryhmän esityksestä. Kunnat voivat liittyä Palvelua koskevan Yhteistyösopimuksen piiriin sitoutumalla noudattamaan Palvelun käyttöehtoja allekirjoittamalla liitteen 3 ja maksamalla liittymismaksun 4000 euroa. Liittymismaksu suoritetaan Helsingin kaupungille erikseen lähetettävää maksuosoitusta vastaan. Liittymismaksun suuruus on aina sama riippumatta liittymisen ajankohdasta. Kun Helsingin kaupungin tietotekniikka- ja viestintäjohtaja on hyväksynyt uuden kunnan hakemuksen ja uusi kunta on maksanut liittymismaksun ja kunnasta tulee kohdan 2 mukainen Yhteistyökunta.

11 11 Liittymisvuotta seuraavina vuosina Palveluun liittynyt Yhteistyökunta maksaa vuosimaksun 14.2 kohdan mukaisella tavalla. Kuntien liittymismaksuja voidaan tarkistaa kesken sopimuskauden yleistä kustannustason nousua vastaavasti. 15. Yhteistyösopimuksen irtisanominen ja Yhteistyökunnan käyttöoikeudesta luopuminen Sopijapuolella on oikeus irtisanoa Yhteistyösopimus osaltaan päättymään kuluvan vuoden loppuun. Irtisanomisesta on ilmoitettava Päätoimituksen kautta Ohjaustyöryhmälle kirjallisesti mennessä. Muista Sopijapuolista poiketen, Helsingin kaupungilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kokonaisuudessaan kuluvan vuoden loppuun ja Helsingin kaupungin on ilmoitettava irtisanomisesta mennessä. Ohjaustyöryhmä tiedottaa irtisanomisesta kaikille Sopijapuolille ja Yhteistyökunnille kirjallisesti. Yhteistyökunta voi luopua Palvelun käyttöoikeudesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Päätoimituksen kautta Ohjaustyöryhmälle mennessä. Käyttöoikeus päättyy kuluvan vuoden lopussa. 16. Yhteistyösopimuksen purkaminen Mikäli Yhteistyökunta tai jokin muu Sopijapuoli kuin Helsingin kaupunki rikkoo tämän Yhteistyösopimuksen ehtoja, ja rikkomusta voidaan pitää olennaisena, eikä Sopijapuoli tai Yhteistyökunta korjaa rikkomusta kohtuullisessa asetetussa määräajassa, voidaan Yhteistyösopimus kyseessä olevan Sopijapuolen tai Yhteistyökunnan osalta purkaa välittömästi. Purkamisesta päättää Helsingin kaupunki Ohjaustyöryhmän esityksestä. Maksettuja rahoitusosuuksia tai muita maksuja ei palauteta. Mikäli Helsingin kaupunki Palvelun ylläpitäjänä rikkoo tämän Yhteistyösopimuksen ehtoja, ja rikkomusta voidaan pitää olennaisena, eikä Helsingin kaupunki korjaa rikkomusta kohtuullisessa asetetussa määräajassa, on Sopijapuolella ja Yhteistyökunnalla oikeus purkaa Yhteistyösopimus päättymään osaltaan välittömästi sekä oikeus vaatia 14 kohdan mukaisten maksujen palauttamista siltä osin, kuin niitä ei ole toimintavuoden aikana käytetty. Mikäli Sopijapuoli ei maksa kohdan 14.1 mukaisia rahoitusosuuksia kohdassa mainitussa määräajassa, muilla Sopijapuolilla on oikeus purkaa Yhteistyösopimus päättymään osaltaan välittömästi, jolloin Yhteistyösopimuksen purkaneen Sopijapuolen maksama vuotuinen rahoitusosuus palautetaan siltä osin, kuin sitä ei ole toimintavuoden aikana käytetty. Mikäli Helsingin kaupunki purkaa osaltaan Yhteistyösopimuksen, Yhteistyösopimus purkautuu kokonaisuudessaan. Mikäli Yhteistyökunta ei maksa vuosimaksuaan 14.2 kohdassa mainitussa määräajassa, Helsingin kaupungilla on Ohjaustyöryhmän esityksestä oikeus purkaa Yhteistyösopimus kyseisen Yhteistyökunnan osalta päättymään välittömästi. Purkamisesta on ilmoitettava kirjallisesti Päätoimituksen kautta Ohjaustyöryhmälle, jonka velvollisuutena on ilmoittaa siitä kaikille Sopijapuolille ja Yhteistyökunnille kirjallisesti. 17. Ylivoimainen este Mikäli Palvelun tai Finnishcourses.fi -palvelun toteuttaminen tämän Yhteistyösopimuksen nojalla käy yleisesti mahdottomaksi tai tarpeettomaksi Sopijapuolista riippumattoman olosuhdemuutoksen vuoksi, voi Helsingin kaupunki purkaa Yhteistyösopimuksen päättymään kokonaan välittömästi Ohjaustyöryhmän tekemän esityksen perusteella.

12 Vahingonkorvaus Sopijapuolella tai Yhteistyökunnalla on oikeus saada vahingonkorvausta toisen Sopijapuolen tai Yhteistyökunnan sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Helsingin kaupunki ei kuitenkaan vastaa mahdollisista Palvelun tai 9.5 kohdan Finniscourses.fi-palvelun käyttökatkoista aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Sopijapuoli tai Yhteistyökunta ei vastaa missään olosuhteissa välillisestä vahingosta. 19. Sopimuskausi ja Yhteistyösopimuksen voimaantulo Sopimuskausi alkaa ja päättyy Tämän Yhteistyösopimuksen voimaantulon edellytyksenä on, että Sopijapuoliin kuuluvat organisaatiot ovat sen toimivaltaisen tahon päätöksellä hyväksyneet ja että kyseiset Sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Mainitut edellytykset on täytyttävä mennessä. Ennen varsinaista sopimuskautta voidaan ryhtyä hyväksyttyä sopimusta toteuttaviin valmisteleviin toimiin. 20. Yhteistyösopimuksen muuttaminen Tämän Yhteistyösopimuksen muuttaminen edellyttää, että kaikki Sopijapuolet ovat yksimielisiä Yhteistyösopimuksen muuttamisesta ja tekevät vastaavat päätökset toimivaltaisissa elimissä. Muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. 21. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen Tähän Yhteistyösopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopijapuolet sopivat tähän Yhteistyösopimukseen liittyvät erimielisyydet keskinäisin neuvotteluin. Ellei neuvotteluissa päästä sovintoon, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 22. Allekirjoitukset Tätä Yhteistyösopimusta on laadittu yksi kappale, josta toimitetaan sähköinen kopio kaikille osapuolille.

13 13 Helsingissä Kansliapäällikkö Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia Espoon kaupunki Kauniaisten kaupunki Vantaan kaupunki

14 14 Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Ympäristöministeriö Kansaneläkelaitos Verohallinto

HELSINGIN KAUPUNKI HALLINTOKESKUS

HELSINGIN KAUPUNKI HALLINTOKESKUS HELSINGIN KAUPUNKI HALLINTOKESKUS INFOPANKKI -VERKKOPALVELUN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. Sopijapuolet Opetus- ja kulttuuriministeriö Sisäasiainministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Kansaneläkelaitos Espoon kaupunki

Lisätiedot

Valmis viestintämalli monikieliseen kuntatiedotukseen

Valmis viestintämalli monikieliseen kuntatiedotukseen Valmis viestintämalli monikieliseen kuntatiedotukseen Kuntamarkkinat 9.9.2015 Eija Kyllönen-Saarnio, päätoimittaja Helsingin kaupunki Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language Финляндия на твоём

Lisätiedot

Infopankki.fi neuvonnan työkaluna

Infopankki.fi neuvonnan työkaluna Infopankki.fi neuvonnan työkaluna ALPO Oikeilla neuvoilla, oikeaan paikkaan 28.4.2014 Eija Kyllönen-Saarnio Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language Финляндия на твоём языке www.infopankki.fi

Lisätiedot

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Eija Kyllönen-Saarnio 28.1.2016 Viestintä turvapaikanhakijoiden vastaanotosta ja maahanmuuttajien kotouttamisesta -seminaari

Lisätiedot

HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS

HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ( Osapuolet ). 2.

Lisätiedot

Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015

Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015 Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015 Mitä aluevaikutuksia ydinvoimalan rakentamis hankkeelta odotetaan Pyhäjoelle ja ympäröiviin seutukuntiin?

Lisätiedot

3. Sopimuksen kohteena olevan verkkopalvelun ominaisuudet

3. Sopimuksen kohteena olevan verkkopalvelun ominaisuudet 1 Helsinki-Turku Finnishcourses.fi -yhteistyösopimus 1. Sopijapuolet ja yhteyshenkilöt Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia PL 1 00099 Helsingin kaupunki Yhteyshenkilö: Eija Kyllönen-Saarnio, eija.kyllonen-saarnio@hel.fi,

Lisätiedot

Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus

Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus 1 Sopijapuolet 1. Helsingin kaupungin kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosasto (jäljempänä Helsingin kaupunki ) 2. Forum Virium

Lisätiedot

Helsingin asiakaspalvelumalli: miten maahanmuuttajat huomioidaan verkossa ja neuvonnassa?

Helsingin asiakaspalvelumalli: miten maahanmuuttajat huomioidaan verkossa ja neuvonnassa? Helsingin asiakaspalvelumalli: miten maahanmuuttajat huomioidaan verkossa ja neuvonnassa? Heli Rantanen & Eija Kyllönen-Saarnio 13.9.2017 Kuntamarkkinat Aiheet Heli Rantanen, projektipäällikkö, 6Aika Asiakaspalvelumalli

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1 Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1. Sopimuksen osapuolet: Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI

KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI Sivu 1 / 9 1. Sopimusosapuolet Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki:, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä 1 (6) Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Versio 3.0 2 (6) 1 Sopijapuolet 1. Yritys (jäljempänä Järjestelmätoimittaja) Y-tunnus 2. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 9/2015 Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 9/2015 Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 15 Helsingin ja Turun kaupunkien yhteistyö Finnishcourses.fi palvelun ylläpidossa HEL 2014-009324 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Helsingin kaupunki

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014)

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta. 1. Sopijaosapuolet. Rovaniemen kaupunki. Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta. 1. Sopijaosapuolet. Rovaniemen kaupunki. Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta 1. Sopijaosapuolet Rovaniemen kaupunki Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi Kemin kaupunki.(tähän tulevat kaikki

Lisätiedot

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS H064-11-1 1 (5) PUITESOPIMUS 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin hallintokeskus PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto 2 (8) Sisältö 1 SOPIJAPUOLET 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Toimittaja 4 2 SOPIMUKSEN KOHDE 4 3 ASIAKIRJAT 4 4 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KAUSI 5 5 ALIHANKKIJAT 5 6 PALVELUNTUOTTAJALLE MAKSETTAAVAT KORVAUKSET 5 7.1.

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS NUORISOLAIN MUKAISEN ETSIVÄN NUORISOTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ. Palveluntuottaja (jäljempänä palveluntuottaja Nimi: Osoite: y-tunnus:

YHTEISTYÖSOPIMUS NUORISOLAIN MUKAISEN ETSIVÄN NUORISOTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ. Palveluntuottaja (jäljempänä palveluntuottaja Nimi: Osoite: y-tunnus: Sivu 1 / 7 YHTEISTYÖSOPIMUS NUORISOLAIN MUKAISEN ETSIVÄN NUORISOTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopijapuolet Helsingin kaupungin opetusvirasto (jäljempänä opetusvirasto) Opetusvirasto, Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

Lisätiedot

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen Osapuolia ovat: 2. 1. Helsingin kaupunki, y-tunnus 0215438-8 Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Pöytyän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

AIESOPIMUS. Tässä aiesopimuksessa sovitaan sopijaosapuolten osallistumisesta suunniteltuun hankkeeseen.

AIESOPIMUS. Tässä aiesopimuksessa sovitaan sopijaosapuolten osallistumisesta suunniteltuun hankkeeseen. AIESOPIMUS Tässä aiesopimuksessa sovitaan sopijaosapuolten osallistumisesta suunniteltuun hankkeeseen. 1. SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Aiesopimuksen kohteena on yhteishanke nimeltään Tuottavuuden kehittämisen

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta

Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta Khall. 02.10.2017 151 liite nro. 2 Sopimus D/1117/00.04.01.02.00/2017 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN TÄHTÄÄVÄN NEUVONNAN ANTAMISESTA

YHTEISTYÖSOPIMUS ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN TÄHTÄÄVÄN NEUVONNAN ANTAMISESTA luonnos 01.11.2012 YHTEISTYÖSOPIMUS ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN TÄHTÄÄVÄN NEUVONNAN ANTAMISESTA 1 SOPIJAPUOLET 1.1 Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6) Osoite: PL 1, 00099 Helsingin kaupunki, 1.2 Espoon

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Mynämäen kunta SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Yhteistyö- ja palvelusopimus

Yhteistyö- ja palvelusopimus Yhteistyö- ja palvelusopimus Optinet Oy:n ja Suomen Rotary ry:n klubien ja piirien verkkopalveluista Optinet Oy www.optinet.fi 010 3090 911 1 Sopimusosapuolet ja sopimuksen kohde Sopimusosapuolet Optinet

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot

Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä seuraavasti:

Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä seuraavasti: YHTEISTOIMINTASOPIMUS JÄTEHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Porin, Harjavallan, Kokemäen ja Ulvilan kaupungit sekä Eurajoen, Merikarvian,

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus 1 ( 6) SOPIMUSLUONNOS Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

luonnos 25.8.2015 /mt

luonnos 25.8.2015 /mt SOPIMUS UUDENMAAN KIRJASTOJEN KIRJASTOJÄRJESTELMÄYHTEISTYÖSTÄ luonnos 25.8.2015 /mt 1. Sopijapuolet 1) Porvoon kaupunki/porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto, kirjastojärjestelmäyhteistyön

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA 1 1. SOPIJAOSAPUOLET Pirkkalan kunta (vastuukunta) Hämeenkyrön kunta (sopijakunta) Lempäälän kunta (sopijakunta) Nokian kaupunki (sopijakunta)

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet Yhteistyösopimus 1. Osapuolet Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA

SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Lappeenrannan kaupunki, Kasvatus- ja opetustoimi/ Varhaiskasvatus, jäljempänä kaupunki PL 214 53101 LAPPEENRANTA Palveluntuottaja

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) MALLI Sopimuskohtiin kirjatut ovat esimerkkejä siitä, miten asia voitaisiin ilmaista. Kursiivilla merkityt ovat asioita, jotka voidaan kaikkien sopijapuolten niin päättäessä sisällyttää sopimukseen. Sopimusmallin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

METSURIPALVELUT

METSURIPALVELUT HANKINTASOPIMUS 1 (5) METSURIPALVELUT 2014-2015 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Espoon kaupunki / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 6400 Teirinsyrjä 4 02070 ESPOON KAUPUNKI Yhteyshlö etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA

SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA 1 SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA 1 Sopijapuolet Polttoaineen myyjä, Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso, seuraavassa myyjä ja polttoaineen ostaja, Pyhäjoen kunta, seuraavassa ostaja, ovat sopineet

Lisätiedot

TIETOSUOJAVASTAAVA PROJEKTI SOPIMUS

TIETOSUOJAVASTAAVA PROJEKTI SOPIMUS 1 TIETOSUOJAVASTAAVA PROJEKTI SOPIMUS 2 Sisällysluettelo 1. Sopimuksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Sopijaosapuolet... 3 3. Kuntien konserniyhtiöiden projektiin osallistuminen... 5 4. Tietosuojavastaava

Lisätiedot

LISÄYS SOPIMUKSEEN HELSINGIN KAUPUNGIN JA SUOMEN VALTION VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ HELSINGIN OLYMPIASTADIONIN PERUSPARANNUSHANKKEEN RAHOITTAMISESSA

LISÄYS SOPIMUKSEEN HELSINGIN KAUPUNGIN JA SUOMEN VALTION VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ HELSINGIN OLYMPIASTADIONIN PERUSPARANNUSHANKKEEN RAHOITTAMISESSA LISÄYS SOPIMUKSEEN HELSINGIN KAUPUNGIN JA SUOMEN VALTION VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ HELSINGIN OLYMPIASTADIONIN PERUSPARANNUSHANKKEEN RAHOITTAMISESSA 1 Sopijapuolet Allekirjoittaneet sopijapuolet Helsingin

Lisätiedot

Valtakunnallisen romanihankkeen toteuttamisesta

Valtakunnallisen romanihankkeen toteuttamisesta 1 SOPIMUS Valtakunnallisen romanihankkeen toteuttamisesta 1. Sopijaosapuolet Hankkeen päätoteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy PL 12 00551 Helsinki 0115776-3 Vararehtori Pirjo Hakala yliopettaja Marjo

Lisätiedot

Tämän sopimuksen kohteena on projekti Kulttuuripalvelujen talouden ja toiminnan vertailutiedosto IV.

Tämän sopimuksen kohteena on projekti Kulttuuripalvelujen talouden ja toiminnan vertailutiedosto IV. SOPIMUS 1(4) 15.3.2017 KULTTUURIPALVELUJEN TALOUDEN JA TOIMINNAN VERTAILUTIEDOSTO IV PROJEKTI 1 Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tämän sopimuksen kohteena on projekti Kulttuuripalvelujen talouden ja toiminnan

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Neo-Vantaa, Neo-seudun osahanke 2009-2012 Sari Pajala, Neo-Vantaa & Yhteispalvelu 22.11.2012 Neo-seudun lähtötilanne v. 2009

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017

YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017 Liite 3 YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017 SOPIJAOSAPUOLET Hallinnoija Skills Finland ry Simonkatu 12 B 24 00100 Helsinki Yhteyshenkilö Huippuvalmennuspäällikkö Teija Ripattila puhelinnumero +358 40 455 2020 sähköposti

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot