Kymenlaakso. korkeakoulumaakunta! Kymenlaakso korkeakoulumaakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakso. korkeakoulumaakunta! Kymenlaakso korkeakoulumaakunta"

Transkriptio

1 Kymenlaakso korkeakoulumaakunta! 1

2 KyAMK maakunnan oma korkeakoulu Kymenlaakso kivaksi opiskelijalle! Kaikkien kannattaa vaikuttaa siihen, että Kymenlaakso toivottaa vuosittain kaikki 1100 uutta opiskelijaa tervetulleiksi! KyAMK:n opiskelijakunta Klaani ylläpitää Opiskelijan Kymenlaakso -sivustoa, johon kerätään alueen kaikki opiskelijaedut ja -palvelut. Klaani neuvottelee paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa edut, jotka myönnetään SAMOK:n jasyl:n opiskelijakortilla. Sivustolla on jo nyt kymmenittäin etuja, ja niitä neuvotellaan lisää jatkuvasti. Ota siis yhteyttä Klaaniin, mikäli haluat ehdottaa uutta etua opiskelijoille! Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on toiminut vuodesta 1996 alkaen ja tuottanut paitsi korkeakoulututkintoja, myös paljon edistystä ja elinvoimaa alueelleen. Osaavan työvoiman riittävyys on keskeinen tekijä koko Suomen menestyksen kannalta. Ammattikorkeakoulujen tuottamat käytännönläheiset korkeakoulututkinnot varmistavat koko yhteiskunnan perusosaamisen ja sen kehittämisen. Ammattikorkeakoulu on tehokas ja joustava korkeakoulutusväylä: ammattikorkeakoulut tuottavat suurimman osan Suomen korkeakoulututkinnoista sekä tekevät sen edullisimmin ja nopeimmin. Ammattikorkeakouluista valmistuneet myös työllistyvät parhaiten. KyAMK:n taloudellinen vaikutus huomattava KyAMK vaikuttaa positiivisesti Kymenlaakson talouteen, vuosittain noin 7,3 miljoonan euron verran (2012): Tavara- ja palveluostoja Kymenlaaksosta noin 4,8 miljoonalla eurolla Verotuloja alueelle noin 2,5 M palkkasummasta 88% verotettavaa tuloa maakuntaan, yhteensä noin 2,4 M kiinteistövero, , kokonaisuudessaan alueelle. KyAMK:n vuosibudjetti on noin 29 miljoonaa euroa (2012). Lisäksi Kymenlaakson ammattikorkeakouluun tulee vuosittain noin 1100 uutta opiskelijaa, joista lähes 500 opiskelijaa Kymenlaakson ulkopuolelta. Tälläkin on oma positiivinen taloudellinen vaikutuksensa alueelle. 2 3

3 Ammattikorkeakoulu lisää alueensa vetovoimaa Tuoreimpien tutkimusten mukaan suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat tärkeitä alueen vetovoiman ja kilpailukyvyn kannalta. Suomen Yrittäjät kysyi jäsenistöltään 2012 arvioita suomalaisista ammattikorkeakouluista ja yhteistyöstä niiden kanssa. 100 % Suomalainen ammattikorkeakoulu kustannustehokas korkeakoulu Suomen korkeakoulutusjärjestelmä muodostuu yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Molempien korkeakoulumuotojen tutkinnot työllistävät hyvin: ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista työllistyy 87,2 % ja jatko-opintoihin siirtyy 3,3 %. yliopiston maisteritutkinnon suorittaneista työllistyy 85,6 % ja jatko-opintoihin siirtyy 3,8 %. AMK on hyvin kustannustehokas korkeakoulumuoto, vertailuluvut vuodelta 2011: 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Kilpailukyky Noin 80 % arvioi, että AMK ja sen palvelut lisäsivät alueen kilpailukykyä. Työllisyys Noin 80 % arvioi, että ammattikorkeakoululla oli positiivinen vaikutus alueen työllisyyteen. Vetovoima Yli 80 % arvioi, että AMK lisäsi alueen vetovoimaa. Uusi yrittäjyys Lähes 70 % vastaajista oli osittain tai täysin samaa mieltä, että AMK ja sen palvelut tuovat alueelle uutta yrittäjyyttä. Ammattikorkeakoulut Yliopistot Lukumäärä Budjetti 0,9 mrd euroa 1,9 mrd euroa Opiskelijoita/opettaja tai tutkija 17,9 7,1 Opiskelijamäärä Henkilökunnan määrä Korkeakoulutututkinnot/vuosi (AMK ja YAMK) (maisteri ja tohtori) Tutkinnon suoritusaika 60% suorittaa 49% suorittaa AMK-tutkinnon maisteritutkinnon 5 vuodessa 7 vuodessa Lähde: PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kysely Suomen Yrittäjien jäsenistölle ,0 mrd e Yritysten tärkein asia työvoiman saatavuus Yleisimmät yrityksen sijaintiin ja toimintaedellytyksiin Suomessa vaikuttavat tekijät 2011 Alueiden kilpailukyky 2011 (n=1280) Suuri merkitys, vaikuttaa sijaintiin paljon tai erittäin paljon: 1. Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus 66 % 2. Liikenneyhteydet 61 % 3. Markkinoiden läheisyys 56 % 4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö 51 % 5. Alueella on kasvukeskus 51 % 2,0 mrd e 1,0 mrd e AMK Yliopisto Budjetti AMK Yliopisto Opiskelijoita/ opettaja tai tutkija AMK Yliopisto Henkilökunnan määrä AMK ja YAMK Maisteri ja tohtori Korkeakoulututkinnot/vuosi Lähde: Alueiden kilpailukyky Yritysten näkökulma. Keskuskauppakamari Lähde: Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry,

4 Taustatietoja KyAMK:sta KyAMK on monialainen korkeakoulu, jossa opiskelee noin 4200 ja työskentelee noin 400 henkilöä. Kampuksia on kolme, kaksi Kotkassa ja yksi Kouvolassa. Korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta on tarjolla suomeksi ja englanniksi. KyAMK noin 9100 korkeakoulututkintoa (AMK) noin 200 ylempää korkeakoulututkintoa (YAMK) tutkintoa seuraavana vuonna työllistyneitä noin 90% (2010) noin 55% työllistyi Kymenlaaksoon ja 25% Uudellemaalle ( ) Tehtävä, profiili ja painoalat Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut tavoitteet kaudelle : Kymenlaakson ammattikorkeakoulu korostaa tehtävässään alueen elinkeinorakennetta uudistavaa koulutusta tutkimus- ja kehittämistoimintaa. AMK-tutkinto: käy tehtävään, johon vaatimuksena korkeakoulututkinto YAMK-tutkinto: käy tehtävään, johon vaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto KyAMK profiloituu kansainvälisen ja erityisesti Venäjä-osaamisen kehittäjäksi yhdessä korkeakoulukentän ja elinkeinoelämän kanssa. Vetovoima Vuosittain noin 3000 henkilöä valitsee ensisijaiseksi korkeakoulutoiveekseen KyAMK:n ja noin 6000 valitsee sen sijalle Hakeneista noin 1100 saa paikan KyAMK:sta. Hakijoista noin 40% tulee Kymenlaakson ulkopuolelta. KyAMK markkinoi koko maakuntaa joka vuosi yli 12 viikkoa aktiivisesti mm. mediassa KyAMK:n vetovoiman kehitys (ensisijaisia hakijoita/aloituspaikka, nuorten tutkintoon johtava koulutus) Ammattikorkeakoulun painoaloja ovat ympäristöystävällinen energiatuotanto ja sen hyödyntäminen kilpailukykyinen logistiikka ja merenkulku sekä niiden turvallisuus käyttäjälähtöiset hyvinvointi- ja suunnittelupalvelut. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu muodostavat strategisen korkeakoulukokonaisuuden, jolla on yhteinen omistaja. Yhteinen painopiste sopimuskaudella on Venäjä-yhteistyö ,6 1,6 2,2 2,6 2,7 2,6 6 7

5 Tutkimus- ja kehittämistyöstä elinvoimaa maakuntaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön (T&K) tavoitteena on Kymenlaakson elinvoiman, osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen. T&K-toiminnassa tehdään läheistä yhteistyötä yritysten, yhteisöjen ja julkisen sektorin kanssa. Yhteistyö edistää alueemme yritysten menestystä ja kasvua sekä kehittää edelleen korkeakoulumme osaamista. KyAMK:n tutkimus- ja kehitystoiminta on alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavaa sekä ammattikorkeakoulun strategian, profiilin ja painoalojen mukaista. Vuonna 2012: noin 60 hanketta, joissa mukana noin 200 henkilöä (noin 65 htv). uusia hankkeita käynnistyi noin 20. hankkeiden kokonaisbudjetti noin 12,7 M. hankesalkun vuosittainen liikevaihto noin 4 M. päärahoitus EU- ja kansallista rahoituksista, kunta- ja yksityisrahoituksista. Hanketoiminta painottuu vahvasti ammattikorkeakoulun painoaloille. 1Kilpailukykyinen logistiikka ja merenkulku ja niiden turvallisuus -painoala, osuus hankesalkusta 4,9 M (39 %). Esimerkkihankkeita: Kymenlaakson logistiikan kehitysohjelma Öljyn merikuljetuksiin liittyvien riskien minimointi kokonaisvaltaisia turvallisuusstrategioita kehittämällä (MIMIC). Yhteistyöstä yhdessä tekemiseen (YTY) logistiikan osaamisen ja verkostoitumisen kehittäminen kv-toimintaympäristössä 2Käyttäjälähtöiset hyvinvointi- ja suunnittelupalvelut -painoala, osuus 4,3 M (34 %). Esimerkkihankkeita: Uutta elinvoimaa Myllykoskelta myötävirtaan Voi hyvin nuori 3D Studio, AureStudio ja pelialan hankkeet 3Ympäristöystävällinen energiantuotanto ja sen hyödyntäminen -painoala, osuus 1,5 M (12 %). Esimerkkihankkeita: Tuulivoimatuotantoon liittyvien teknologiasovellusten ja kaupallistamismenetelmien kehittämisessä (Renewtech, BLESK). 8 9 Venäjä-osaamista edistettiin Kaakkois-Suomi-Venäjä ENPI-ohjelman rahoituksella. Hankesalkun arvo oli noin 1 M ja käynnissä oli kuusi hanketta. Hankkeissa yhteistyötä ja tutkimustyötä tehdään venäläisten koulutusorganisaatioiden, julkisen sektorin ja yritysten kanssa. Esimerkki: RuBiPro-hanke (Russian Business Professionals) kokoaa Kaakkois- ja Itä-Suomen korkeakoulujen, hankkeeseen osallistuvien yritysten sekä valtakunnallisen Aleksanteri-instituutin ylläpitämän Venäjä-asiantuntijaverkoston voimavarat ja osaamisen Kymenlaakson ja kaakkoisen Suomen yrityselämän hyödyksi. Lisätietoja T&K opiskelussa Ammattikorkeakouluilla on kansallinen tehtävä pienen ja keskisuuren (pk-sektori) yritystoiminnan ja pk-yrittäjyyden kehittämisessä ja ne ovat alueellisen innovaatiojärjestelmän keskeinen toimija. Opiskelijat suorittavat tilastoitavia T&K -opintosuorituksia erilaisissa hankkeissa, projekteissa, työharjoittelussa ja opinnäytetöissä. T&K-opintopisteiden kertymä vuosina Projektit TKI-työharjoittelu Projektit TKI-opinnäytetyö Projektit TKI-opinnot Esimerkkeinä mm. ne kaikki LCCE-projektit, jotka tehdään työelämän tilauksesta. Jokaisessa projektissa mukana opiskelijoita, opettajia ja työelämän edustajia. LCCE (Learning and Competence Creating Ecosystem) on Kymenlaakson ammattikorkeakoululle rekisteröity tavaramerkki. Toimintatavassa opetussuunnitelmat on avattu yritysten toimeksiannosta tehtäville projekteille.

6 Kymenlaakson osaamistaso kasvuun! KyAMK:sta voi hankkia monenlaista täydennyskoulutusta niin yrityksille ja organisaatioille kuin yksittäisille henkilöillekin. KyAMK järjestämään täydennyskoulutukseen osallistuu vuosittain toistatuhatta henkilöä, heistä suurin osa omasta maakunnasta. KyAMK on merkittävä uudelleenkouluttaja maakunnan rakennemuutoksessa. Esimerkiksi vuosina noin 140 irtisanottua henkilöä pystyi suorittamaan korkeakoulututkinnon ja työllistymään uudelleen mm. sosiaali- ja terveysalalle. KyAMK:n palveluja työelämälle täydennyskoulutusta vuosittain noin 1500 henkilölle avoin AMK -opintopolku korkeakoulututkintoon vuosittain noin 250 henkilölle tilattavia palveluja esim. osaamiskartoitukset Lisätietoa Käyttäjälähtöistä suunnittelua Living Labeissa Living Lab on käyttäjälähtöistä tutkimus- ja kehitystoimintaa, jota toteutetaan yhdessä loppukäyttäjien ja asiantuntijoiden kanssa tosielämän ympäristöissä. Living Lab on käytännöllinen tapa kannustaa käyttäjiä osallistumaan tuotteiden ja palveluiden innovointiin ja kehittämiseen. Menetelmää on hyödynnetty mm. julkisten palvelujen kehittämisessä, tuotekehityksessä ja asuinympäristön muokkaamisessa. Kansainvälistyminen rikastuttaa myös maakuntaa KyAMK:lla on ulkomaisia kumppanikorkeakouluja on noin 30 eri maassa. Yhteistyö on vilkasta. Opiskelijat osallistuvat opiskeluvaihtoon ja ulkomaille lähdetään usein myös työharjoitteluun. Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä on kasvanut. Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta valmistuu näin osaajia myös kansainvälisillä markkinoilla toimiviin yrityksiin. Asiantuntijapalveluista käytännön ratkaisuja Asiantuntijapalvelut tuovat korkeakoulun opetus- ja tutkimushenkilökunnan osaamisen asiakkaittemme käyttöön. Osaamista yhdistelemällä tuotamme asiakkaillemme käytännön ratkaisuja tuotteiden, palveluiden, prosessien ja liiketoimintojen kehittämisessä. Ulkomaalaiset opiskelijat ja vaihto-opiskelu Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat Lähtevät vaihto-opiskelijat ja harjoittelijat yli 3kk Tulevat vaihto-opiskelijat ja harjoittelijat yli 3kk Tutustu tarkemmin: Betoninkoetuspalvelut Päästömittauspalvelut 3D-studiopalvelut Prototyyppien suunnittelu-, rakennus- ja testauspalvelu Logistiikan asiantuntijapalvelut Tulevaisuudentutkimuspalvelut Lisätietoa Lisätietoa: kyamk.fi/aluevaikuttavuus 10 11

7 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu PL 9, KOTKA puh faksi (05) Hakutoimisto, PL 111, KOUVOLA Jylpyn kampus Metsolan kampus Kasarminmäen kampus 12 KyAMK viestintäpalvelut

joka on osakeyhtiömuotoinen

joka on osakeyhtiömuotoinen LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Mikkeli

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut ja yritykset lähentyvät

Ammattikorkeakoulut ja yritykset lähentyvät Ammattikorkeakoulut ja yritykset lähentyvät Toimittajat: Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala Heta Vilén Ammattikorkeakoulut ja yritykset lähentyvät Toimittajat: Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala Heta Vilén Kymenlaakson

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun strategia MAMK 2017

Mikkelin ammattikorkeakoulun strategia MAMK 2017 Mikkelin ammattikorkeakoulun strategia MAMK 2017 LÄHTÖKOHTIA Mikkelin ammattikorkeakoulun strategian uudistamisen lähtökohtana on ollut etsiä sellaisia tulevaisuuden menestystekijöitä, jotka vahvistavat

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Kehittävää kumppanuutta

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Kehittävää kumppanuutta YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Kehittävää kumppanuutta Saimaan ammattikorkeakoulu Yhteiskuntavastuuraportti 2013 Tekstit Anneli Pirttilä, Terttu Kauranen, Tanja Matikainen Valokuvat Mikko Nikkinen, Shutterstock

Lisätiedot

13.2.2013 LUONNOS. Kaakkois Suomen Venäjä kasvusopimus Luonnos 13.2.2013

13.2.2013 LUONNOS. Kaakkois Suomen Venäjä kasvusopimus Luonnos 13.2.2013 Kaakkois Suomen Venäjä kasvusopimus Luonnos 13.2.2013 KAAKKOIS-SUOMEN VENÄJÄ KASVUSOPIMUS 1. LÄHTÖKOHDAT Kaakkois-Suomen kasvusopimuksen lähtökohtana on hallitusohjelma, joka korostaa kaupunkipolitiikkaa,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella.

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella. Osakeyhtiön perustajaosapuolet pitävät mahdollisena, että seudun elinkeinoyhtiö LADEC Oy, Lahden Teollisuusseura ry tai alueella toimivat yritykset voivat liittyä ammattikorkeakouluyhtiön omistajiksi.

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN

Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN Saimaan ammattikorkeakoulun arvot Korkeakouluyhteisön jäsenet ovat sitoutuneet seuraaviin arvoihin sekä korkeakouluyhteisön sisällä

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2011 Kulttuuria ja kansainvälisyyttä

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2011 Kulttuuria ja kansainvälisyyttä OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 143 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2011 Kulttuuria ja kansainvälisyyttä Kuva: Minna Scheinin TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK:n tehtävänä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta HAKEMUS CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Centria ammattikorkeakoulu Oy Centria yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Kehittävää kumppanuutta

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Kehittävää kumppanuutta Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Kehittävää kumppanuutta Sisällys 6 Saimaan ammattikorkeakoulun yhteiskuntavastuun tavoitteet 7 Perustietoja Saimaan ammattikorkeakoulusta 9 Saimaan ammattikorkeakoulun hallinto

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULUJEN TULOKSELLINEN TOIMINTA Case:Tampereen ammattikorkeakoulu Maija Ollila Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn

Lisätiedot

Osakassopimus ja yhtiöjärjestys ovat liitteinä 4 ja 5.

Osakassopimus ja yhtiöjärjestys ovat liitteinä 4 ja 5. LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Saimaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Lappeenranta

Lisätiedot

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat:

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat: LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun kaikki toimipaikat. alueella. Ammattikorkeakoulu toimii

Ammattikorkeakoulun kaikki toimipaikat. alueella. Ammattikorkeakoulu toimii Karelia ammattikorkeakoulu LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. YLLÄPITÄJÄN JA HAETUN AMMATTIKORKEAKOULUN PERUSTIEDOT 1.1. Ylläpitäjän nimi Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013 HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Turun ammattikorkeakoulu Oy / Turku University of Applied Sciences Ltd 1.2.

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TULOSANALYYSI VUODEN 2006 TOIMINNASTA

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TULOSANALYYSI VUODEN 2006 TOIMINNASTA E:\Valmiit lisäpöytäkirjat 2008\kajaani analyysi06.doc 1(6) KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TULOSANALYYSI VUODEN 2006 TOIMINNASTA 1. Yleistä Vuoden 2006 tärkeimpinä kehityskohtina olivat keskeyttämisen ehkäisy,

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 6 3 Metropolian toiminta 2008 8 4 Osakeyhtiön hallituksen

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Vantaa 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Uudenlaista sankaruutta

Uudenlaista sankaruutta Riitta Käyhkö Simo Hakamäki Mika Kananen Veijo Kavonius Jarmo Pirhonen Pertti Puusaari Matti Kajaste Karl Holm Uudenlaista sankaruutta Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Hyväksytty hallituksessa 10.6.2013 Päivitetty 21.10.2013 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. FUAS-LIITTOUMA JA RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN...4

Lisätiedot

Päätoimipiste on ICT-talo, Joukahaisenkatu. Tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään Turussa ja Salossa.

Päätoimipiste on ICT-talo, Joukahaisenkatu. Tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään Turussa ja Salossa. HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Turun ammattikorkeakoulu Oy / Turku University of Applied Sciences Ltd 1.2.

Lisätiedot

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1 SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1. Yliopistokeskuksen toimintaympäristö..6 1.1. Arvioikaa yliopistokeskuksenne toimintaa

Lisätiedot

VAMK ENERGISTÄ OSAAMISTA

VAMK ENERGISTÄ OSAAMISTA VAMK ENERGISTÄ OSAAMISTA VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAMK Olipa kerran korkeakoulu, jolla oli kahdet kasvot. Viralliset kasvot, jotka kertoivat perinteistä ja luottamuksesta sekä eloisat kasvot, joilla oli

Lisätiedot

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta.

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta. 0 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot