Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontatietojen julkistaminen. EHY:n koulutuspäivät Säätytalolla Nina Kaario, ylitarkastaja, Evira

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontatietojen julkistaminen. EHY:n koulutuspäivät Säätytalolla 17.4.2015 Nina Kaario, ylitarkastaja, Evira"

Transkriptio

1 Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontatietojen julkistaminen EHY:n koulutuspäivät Säätytalolla Nina Kaario, ylitarkastaja, Evira

2

3 Oiva:n laajentuminen Oiva I: 2013 Vähittäismyynti- ja tarjoilupaikat Julkistaminen Oiva II: 2015 Elintarvikealan laitokset Liha, maito, kala, kanamuna, varastot Käyttö ja Julkistaminen viimeistään Oiva III: 2015 Muut elintarvikehuoneistot Leipomot, myllyt, juomat, makeiset, kasvikset, varastot, kuljetukset, tukkumyynti Käyttö Julkistaminen viimeistään

4 Oivahymy.fi ja EviraNet https://eviranet.evira.fi/ Oiva-ohjeet Oivahymy-sivuilla: https://www.oivahymy.fi/portal/fi/yrityksille/tarkastuso hjeet/ Oiva-ohjeet EviraNetissä: TT-OIVAn työtila

5 Valvontatietojen julkisuus Viranomaisen on laadittava tekemästään tarkastuksesta kirjallinen tarkastuskertomus (hallintolaki 434/2003, 39 ). Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 1 ). ETL 21, 31, 33 : Valvontatietojen julkistamisen on tapahduttava Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran määräämällä tavalla (Elintarviketurvallisuusviraston määräys 1/2013).

6 Valvontatietojen julkistamisen soveltamisala Valvontatietojen julkistaminen koskee elintarvikelain mukaisen valvonnan tulosten julkistamista. Kattaa vain elintarvikevalvonnan, ei esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin valvontaa eikä eläintautivalvontaa. Oivassa ei julkisteta Hyväksymistarkastuksia Akuutteja valvontatapauksia Hallinnollisia pakkotoimiprosesseja

7 Valvontatietojen julkistamisen tavoitteet Lisätä valvonnan läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta Antaa kuluttajille tietoa elintarvikevalvonnan tuloksista Siirtää painopistettä toimijan omalle riskinhallinnalle Osaltaan yhdenmukaistaa valvontaa Säästää työaikaa

8 Yhdenmukainen valvonta:

9 Lainsäädännön tasapuolisuus Lainsäädännön tavoitteet aina määrätty, kaikille samat Lainsäädännön vaatimukset joskus määrätty tarkasti, joskus jätetty tulkinnanvaraa Vaatimusten toteuttamistapa harvoin määrätty tarkasti, usein sovellettavissa toiminnan mukaan, saa vaihdella Toimijan on perusteltava, miten aikoo saavuttaa lainsäädännön tavoitteet. Mitä lainsäädäntö ei kiellä, on sallittua! Kunhan lainsäädännön tavoitteet saavutetaan.

10 Valvonnan yhdenmukaisuus Valvojilla ja toimijoilla yhdenmukaiset käsitykset vaaroista ja riskeistä sekä niiden hallinnasta Valvojilla ja toimijoilla yhdenmukaiset käsitykset lainsäädännön tavoitteista ja vaatimuksista sekä soveltamisvapaudesta Huomion kiinnittäminen olennaisiin vaaroihin ja riskeihin ja samalla epäolennaisten vaarojen ja riskien jättäminen vähemmälle huomiolle Epäkohtien yhdenmukainen arviointi ja luokittelu Edellytettyjen jatkotoimenpiteiden yhdenmukaisuus

11 Mitä Oiva muuttaa Painopiste olennaisiin riskeihin ja toimijan riskinhallintaan Valvoja valvoo riskien hallintaa otoksin ja esimerkein Ryhmittely asiakokonaisuuksiin havaitut epäkohdat edustavat riskinhallintaa toimija voi tarkistaa ja korjata vastaavat epäkohdat muista vastaavista prosesseista Havaintojen luokittelu riskin mukaan A-D Tehostaa valvontaa, yhdenmukaistaa ajatteluja ja menettelyjä Parantaa lainsäädännön noudattamista Hyvän ja korjattavan välinen ero: pienistä epäkohdista huomautus mutta ei edellytä uusintatarkastusta määräajassa Korjattavan ja huonon välinen ero: korjattava heikentää elintarviketurvallisuutta ja edellyttää korjausta tarkoituksenmukaisessa määräajassa. Huono vaarantaa elintarviketurvallisuutta ja edellyttää korjausta kiireellisessä määräajassa.

12 Oiva-sovellus Oiva-sovellus on Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) ylläpitämä tietojärjestelmä. Oiva-sovellus tuottaa Oiva-raportin (pdf) Oiva-sovelluksen avulla Oiva-raporttia voidaan esikatsella ja raportti voidaan hyväksyä lopullisesti valmiiksi. Oiva-sovelluksessa ei ole mitään tallennettuna vaan raportti tuotetaan teknisesti keskitetyn KUTI-tietovaraston tiedoista. Kun Oiva-raportti hyväksytään, asiakirjat lähtevät sähköisesti Itellaan, jossa tulostus ja postitus toimijalle. sähköisesti toimijan sähköpostiosoitteeseen.

13 Tarkkari-sovellus Tarkkari-sovellus on teurastamoiden ja niiden yhteydessä olevien laitosten uusi valvontatietojärjestelmä. Päivittäiset valvontatiedot kirjataan Tarkkariin. Tarkkarista voi tulostaa otteen valvontakirjanpidosta. Oiva-arviointi tehdään Tarkkari-sovelluksessa. Oivaraportti esikatsellaan ja hyväksytään Tarkkarin kautta. Tarkastuseläinlääkärin näkökulmasta: tarkastuseläinlääkärit käyttävät vain Tarkkaria.

14 Tarkastettavat asiakokonaisuudet Hyväksytyt huoneistot (Oiva II) Ilmoitetut huoneistot (Oiva I tai III) 01 Hyväksymisvaatimusten noudattaminen 01 Omavalvontasuunnitelma 02 Tilojen ja laitteiden kunnossapito 02 Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito 03 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus 03 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus 04 Henkilökunnan toiminta ja koulutus 04 Henkilökunnan toiminta ja koulutus 05 Elintarvikkeiden tuotantohygienia 05 Elintarvikkeiden tuotantohygienia 06 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta 06 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta Myynti- ja tarjoilu 08 Elintarviketuotannon erityisvaatimukset Eläinten vastaanottaminen ja eläimiä koskevat tiedot Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet 10 Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet 11 Elintarvikkeiden koostumus 11 Elintarvikkeiden koostumus 12 Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset 12 Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset 13 Elintarvikkeista annettavat tiedot 13 Elintarvikkeista annettavat tiedot 14 Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit 14 Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit 15 Elintarvikkeiden ja sivutuotteiden toimitukset 15 Elintarvikkeiden toimitukset 16 Jäljitettävyys ja takaisinvedot 16 Jäljitettävyys ja takaisinvedot 17 Elintarviketuotannon tutkimukset 17 Elintarvikkeiden tutkimukset 18 Oiva-raportin esilläpito 18 Oiva-raportin esilläpito

15 Tarkastettavat asiat 1(2) 01 Hyväksymisvaatimusten noudattaminen 06 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta 1.1 Tilojen, rakenteiden ja laitteiden hyväksymiset 6.2 Jäähdytettyjen tilojen lämpötilahallinta 1.2 Toimintojen hyväksymiset 6.5 Elintarvikkeiden tuotantoprosessien lämpötilahallinta 1.3 TSE-toimintojen hyväksymiset 6.6 Pakastaminen 1.4 Talousveden vaatimustenmukaisuus 6.7 Lähetettävien ruhojen lämpötilahallinta 1.5 Puhtaan veden vaatimustenmukaisuus 6.8 Työvälineiden desinfioimiseen käytettävän veden lämpötilahallinta 1.6 Omavalvonnan yleinen vaatimustenmukaisuus 08 Elintarviketuotannon erityisvaatimukset 02 Tilojen ja laitteiden kunnossapito 8.1 TSE-riskiaineksen käsittely 2.2 Tilojen ja rakenteiden kunnossapito 8.2 Ruhojen ja elinten puhtauden aistinvarainen seuranta 2.3 Kalusteiden, laitteiden, vesilaitteiden ja välineiden kunnossapito 8.3 Naudanruhojen maitohappodekontaminaation hallinta 03 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus 8.4 Trikiiniriskin hallinta 3.1 Tilojen ja rakenteiden puhtaus ja järjestys 8.5 Jauhelihan ja raakalihavalmisteiden valmistus 3.2 Pintojen, kalusteiden, laitteiden ja välineiden puhtaus 8.6 Mekaanisesti erotetun lihan valmistus 3.5 Haittaeläinten torjunta 8.7 Poron kuivalihan valmistus 3.6 Jätteiden ja jätevesien poistaminen 8.8 Kalastustuotteiden loistarkastukset ja pakastamispakko 04 Henkilökunnan toiminta ja koulutus 8.9 Munatuotteiden raaka-aineen laaduntarkkailu 4.1 Henkilökunnan työskentelyhygienia 09 Eläinten vastaanottaminen ja eläimiä koskevat tiedot 4.3 Henkilökunnan työ- ja suojavaatetus 9.1 Rekisterikyselyt 4.4 Henkilökunnan terveydentilan seuranta 9.2 Elintarvikeketjua koskevat ja muut vastaavat tiedot 4.5 Henkilökunnan perehdytys, opastus ja koulutus 9.3 Eläinten kuljettaminen 4.6 Hygieniaosaamisen todentaminen 9.4 Eläinten merkinnät ja tunnistaminen 05 Elintarvikkeiden tuotantohygienia 9.5 Hevosten tunnistusasiakirjat 5.1 Elintarvikkeiden tuotannon yleinen hygienia 9.5 Kirjanpito teurastettavaksi otetuista eläimistä 5.2 Eri hygieniatason toimintojen erottaminen toisistaan 9.7 Teurastamolle tuotujen eläinten erottelu 5.3 Vesipisteiden ja vettä käyttävien laitteiden hygienia 9.8 Kirjanpito tuotantoprosessista poistetuista eläimistä 5.4 Sulattamisen, jäähdyttämisen ja pakastamisen hygienia 5.5 Käärimisen ja pakkaamisen hygienia 5.6 Elintarvikkeiden säilyttämisen ja varastoinnin hygienia 5.7 Sivutuotteiden käsittelyn ja varastoinnin hygienia

16 Tarkastettavat asiat 2(2) 10 Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet 16 Jäljitettävyys ja takaisinvedot 10.1 Erillään pito ja ristikontaminaatio 16.1 Elintarvikkeiden jäljitettävyys 11 Elintarvikkeiden koostumus 16.2 Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys Lisäaineet, aromit ja entsyymit 16.3 Merestä saadun kalan ja kalastustuotteiden jäljitettävyys 11.2 Ravitsemuksellinen täydentäminen 16.4 Dioksiinipoikkeuksen alaisen kalan ja kalastustuotteiden jäljitettävyys 11.3 Muuntogeeniset ainesosat 16.5 Erityistilanteiden hallinta ja varautuminen 11.4 Uuselintarvikkeet ja uudet prosessit 16.6 Takaisinvedot 12 Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset 17 Elintarviketuotannon tutkimukset 12.1 Ravintolisät 17.1 Näytteenotto ja omavalvontatutkimukset 12.2 Erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet 17.3 Veden ja jään omavalvontatutkimukset 12.3 Nimisuojatut tuotteet 17.4 Liha-alan salmonellaomavalvonta 12.4 Muut tuotekohtaiset vaatimukset 17.5 EHEC-omavalvonta 13 Elintarvikkeista annettavat tiedot 17.6 Listeriaomavalvonta 13.1 Yleiset pakkausmerkinnät 17.7 Kampylobakteeriomavalvonta 13.2 Ravintoarvomerkintä 17.8 Kalastustuotteiden histamiiniomavalvonta 13.3 Markkinointi (ravitsemus- ja terveysväitteet) 17.9 Raakamaidon laatututkimukset 13.4 Erityislainsäädännön edellyttämät pakkausmerkinnät Tuotteiden säilyvyystutkimukset 14 Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit Lääkejäämät 14.1 Pakkaus- ja muut elintarvikekontaktimateriaalit Kasvinsuojeluainejäämät 15 Elintarvikkeiden ja sivutuotteiden toimitukset Ympäristöstä peräisin olevat vierasaineet 15.1 Elintarvikkeiden vastaanottaminen ja kaupalliset asiakirjat Hometoksiinit Munatuotannon salmonellatuloksia koskevat asiakirjat Prosessissa syntyvät vierasaineet 15.3 Elintarvikkeiden lähettäminen, kaupalliset asiakirjat ja kuljetusolosuhteet Muut vierasaineet 15.4 Elintarvikkeiden kuljetuslämpötilojen hallinta Muut kemialliset tutkimukset 15.5 Sivutuotteiden lähettäminen, kaupalliset asiakirjat, kuljetusolosuhteet ja -lämpötila 18 Oiva-raportin esilläpito 18.1 Oiva-raportin esilläpito

17 Oiva-arvosanat, arviointikriteerit ja ohjeet Arvosanat A Oivallinen B Hyvä C Korjattavaa D Huono Arviointikriteerit Elintarviketurvallisuuden varmistaminen Kuluttajan harhaanjohtamisen estäminen Elintarvikkeisiin liittyvät vaarat ja riskit Elintarvikealan toimijan vastuu ja toiminta epäkohtien korjaamiseksi ja riskien hallitsemiseksi Arviointiohjeet Huomioitavaa, tarkastettavat asiat, epäkohtien arviointi, esimerkkejä

18

19 Oiva-arviointiasteikon perusteet Elintarvikkeiden tulee olla kemialliselta, fysikaaliselta, mikrobiologiselta ja terveydelliseltä laadultaan ja koostumukseltaan sekä muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia, eivät aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle eivätkä johda kuluttajaa harhaan (elintarvikelaki 23/2006, 7, elintarvikkeita koskevat yleiset vaatimukset). Oiva-arvioinnissa arvioidaan elintarvikevalvonnan tulosten perusteella, onko elintarvikealan toimija varmistunut tuottamiensa elintarvikkeiden turvallisuudesta sekä siitä, että kuluttajia ei johdeta harhaan.

20 Elintarvikkeiden turvallisuus Markkinoille ei saa saattaa elintarvikkeita, jotka eivät ole turvallisia. Elintarvikkeen katsotaan olevan turvallinen, jos se on elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien lainsäädännön vaatimusten mukainen (178/2002/EY, 14 artikla). Elintarviketta ei pidetä turvallisena, jos se on terveydelle haitallinen tai ihmisravinnoksi soveltumaton (178/2002/EY, 14 artikla).

21 Kuluttajien etujen suojelu Elintarvikelainsäädännön tavoitteina myös kuluttajien etujen suojaaminen ja harhaanjohtamisen estäminen tietoon perustuvat elintarvikevalinnat elintarvikkeiden väärentämisen estäminen (178/2002/EY, 8 artikla) elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräystenmukainen laatu elintarvikkeista annettava tieto suojaa kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta (elintarvikelaki 23/2006, 1 ).

22 Elintarvikealan toimijan vastuu Ensisijainen vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta on elintarvikealan toimijalla (852/2004/EY, 1 artikla). Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheet täyttävät niille asetetut yleiset ja erityiset hygieniavaatimukset (852/2004/EY, 3 ja 4 artikla; 853/2004/EY, 3 artikla). Elintarvikealan toimijoiden on laadittava ja toteutettava HACCP-periaatteisiin perustuvat pysyvät menettelyt sekä ylläpidettävä niitä (852/2004/EY, 5 artikla).

23 Vaara, riski ja riskiperusteinen valvonta Vaaralla tarkoitetaan elintarvikkeessa olevaa biologista, kemiallista tai fyysistä tekijää tai tilaa, joka saattaa vaarantaa elintarvikkeen turvallisuuden (178/2002/EY, 3 artikla, kohta 14). Esimerkiksi elintarvikkeeseen joutunut lasinsiru tai korvakoru Riskillä tarkoitetaan vaaran aiheuttaman terveydellisen haittavaikutuksen todennäköisyyttä ja voimakkuutta (178/2002/EY, 3 artikla, kohta 9). Riskiperusteisessa valvonnassa huomioidaan elintarvikealan toimijan harjoittaman toiminnan luonne ja laajuus muut elintarviketurvallisuuteen ja kuluttajansuojaan vaikuttavat seikat (elintarvikelaki 23/2006, muutos 352/2011, 1 luku, 6 a ).

24 Arvosana Oivallinen Toiminta on vaatimusten mukaista. Elintarvikkeiden turvallisuudesta on varmistuttu. Kuluttajaa ei ole johdettu harhaan. Toiminnassa ei ole varsinaisia epäkohtia. Toimija on huomannut yllättävät ja satunnaiset epäkohdat itse ja hallinnut niiden korjaamisen omavalvonnallaan. Ei jatkotoimenpiteitä.

25 Arvosana Hyvä Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. Elintarviketurvallisuudesta on varmistuttu. Kuluttajaa ei ole johdettu harhaan. Toiminnassa on pieniä epäkohtia eli kohtia, jotka eivät ole täysin lainsäädännön vaatimusten mukaisia mutta jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. Toimija ei ole täysin hallinnut pienten epäkohtien korjaamista omavalvonnallaan. Toimijalle annetaan huomautus ja perustellaan, mitä lainsäädännön kohtaa toiminnassa ei ole noudatettu. Toimija korjaa oma-aloitteisesti.

26 Arvosana Korjattavaa Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. Toimintaa ei ole toteutettu lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Elintarviketurvallisuudesta tai kuluttajan harhaanjohtamisen estämisestä ei ole riittävästi varmistuttu omavalvonnalla ja toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat edellyttävät korjausta määräaikaan mennessä ja korjausten tarkastamista määräajan päätteeksi. Määräaika voidaan sopia toimijan kanssa (kehotus), tai viranomainen voi määrätä sen (määräys).

27 Arvosana Huono Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. Elintarviketurvallisuudesta tai kuluttajan harhaanjohtamisen estämisestä ei ole varmistuttu omavalvonnalla ja toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuuden tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan. Epäkohdat edellyttävät korjausta välittömästi tai kiireellisessä määräajassa ja korjausten tarkastamista määräajan päätteeksi.

28 Oiva-raportti ja perinteinen tarkastuskertomus Oiva-raportti on valvontatulosten julkistettava arviointiraportti. Arvosanat julkaistaan pääotsikkokohtaisesti. Pääotsikon arvosana muodostuu sen alla olevien asiakokonaisuuksien arvosanoista. Oiva-raportti ei korvaa tarkastuskertomusta. Tarkastuskertomus muodostuu samalla, erikseen. Tarkastuskertomus on yksityiskohtaisempi ja täyttää muotovaatimukset. Tarkastuskertomusta ei julkaista (mutta sekin on pyydettäessä julkinen asiakirja).

29 Oiva-raportin sisältämät tiedot 1) Tekstikenttä johon valvoja voi kirjoittaa tietoa, esimerkiksi tarkastetut toiminnot. 2) Tarkastustulokset ryhmiteltyinä. 3) Hymynaamojen selitteet. 4) Oiva-huomiot eli lyhyet selostukset epäkohdista. Jos arvosana ei ollut oivallinen, perustellaan, miksi ei. 5) Kyseisen arvioinnin huonoin arvosana. Kuluttaja näkee nopeasti, kun arvosana paranee. 6) Historiatieto kolmesta aikaisemmasta tarkastuksesta

30

31

32 Oiva-arvosanojen muodostuminen Havaintoja Ei epäkohtia Ei toimenpiteitä, arvosana OIVALLINEN Pieniä epäkohtia mutta riittää että asian tarkastaa seuraavan kerran kun on asian seuraava suunnitelman mukainen tarkastus. Huomautus toimijalle ja arvosana HYVÄ Epäkohtia, jotka on edellytettävä korjaamaan tarkoituksenmukaisessa määräajassa. Kehotus/määräys ja arvosana KORJATTAVAA Vakavia epäkohtia, jotka on edellytettävä korjaamaan kiireellisessä määräajassa. Määräys (kehotus) ja arvosana HUONO

33 Tarkastettava asia 1 C Tarkastettava asia 3 Tarkastettava asia 2 A tai B B Tarkastettava asia 5 Tarkastettava asia 4 D C Tarkastettava asia = asia, jota varten on oma arviointiohje

34 Tarkastuksen jälkeiset tapahtumat

35

36 aikajana Tarkastushavainnot tietojärjestelmään Tarkastushavainnot tietojärjestelmään Tarkastushavainnot tietojärjestelmään Oiva-raportti ja Tarkastuskertomus esim. 1 krt/kk Oiva-raportti ja Tarkastuskertomus esim. 1 krt/kk Tarkastushavaintojen siirtyminen tarkastuseläinlääkäreiden Tarkkari-sovelluksesta Oiva-raportille

37 Oivan valmisteluyhteistyöhön osallistuneet 1(2) Eviran yksiköt, tahot ja tiimit: elintarvikehygienia (HYGI), tuoteturvallisuus (TUTU), tietojärjestelmät (SULO), lihantarkastus ja valvonta (LIVA) oikeudellinen yksikkö (OIVA) ja viestintäyksikkö (VIES) tarkastuseläinlääkärit projektiryhmä ohjausryhmä Lapin aluehallintovirasto / poroteurastamot Sidosryhmät: Eläimistä saatavia elintarvikkeita valmistava teollisuus Maa- ja metsätalousministeriö Aluehallintovirastot Kuntaliitto Kunnat / kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset

38 Oivan valmisteluyhteistyöhön osallistuneet 2(2) Sidosryhmät, jatkoa: Elintarviketeollisuusliitto ry Lihakeskusliitto ry Suomen Teurastamoyrittäjät ry Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry Maitohygienialiitto ry Suomen Pienjuustolayhdistys ry Suomen Kalankasvattajaliitto ry Suomen Kalakauppiasliitto ry Suomen Kananmunapakkaamoiden yhdistys ry Suomen Siipikarjaliitto ry Suomen tulli PTY Kuluttajaliitto PK-toimijat Suomen Eläinlääkäriliitto Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry Suomen Tarkastuseläinlääkäriyhdistys ry

39 Oiva kiittää!

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide:

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide: Liite 1qs, Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu (13.1.2014) Sivu 1 / 5 Tarkastuksen suorittaja Tarkastuksen pvm Huoneiston nimi ja osoite Läsnä: Toteutus A B C D Ei sovelleta Ei tarkasteta 1. Omavalvontasuunnitelma

Lisätiedot

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono 1 Tarkastuksen suorittajan nimi: Tarkastuksen päivämäärä: Laitoksen nimi: tulee esitäytettynä KUTI 1 -tietona Hyväksymisnumero: tulee esitäyt. KUTI 1 -tietona Läsnä: 1 Yleistä 1.1 Tilojen sijoittelu (ristikontaminaation

Lisätiedot

Elintarvikevalvonnan tulokset 2015 Elintarvikevalvonnan alueelliset koulutuspäivät Jaostopäällikkö Annika Nurttila

Elintarvikevalvonnan tulokset 2015 Elintarvikevalvonnan alueelliset koulutuspäivät Jaostopäällikkö Annika Nurttila Elintarvikevalvonnan tulokset 2015 Elintarvikevalvonnan alueelliset koulutuspäivät Jaostopäällikkö Annika Nurttila Elintarviketurvallisuus on Suomessa hyvällä tasolla Kotimaisten elintarvikkeiden mikrobiologinen

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Malviala Oy,

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Malviala Oy, LÄHETTÄJÄ Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto Kirjapainonkuja 2 63300 ALAVUS VASTAANOTTAJA Malviala Oy / Töysäläinen Malviala Oy Teollisuustie 4 63600 TÖYSÄ Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta

Lisätiedot

Eviran ohje 10504/1. Elintarvikevalvontatietojen Oiva-julkistamisjärjestelmä

Eviran ohje 10504/1. Elintarvikevalvontatietojen Oiva-julkistamisjärjestelmä Eviran ohje 10504/1 Elintarvikevalvontatietojen Oiva-julkistamisjärjestelmä Esittelijä Marina Häggman Sivut 2 / 18 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 10.9.2014 Oulu Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö Tulosjakauma: vähittäismyynti ja -tarjoilu

Lisätiedot

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät 18.5.2016 Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot Elintarvikelaki 6 kohta 18a

Lisätiedot

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Ylitarkastaja Helena Hepola Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä,

Lisätiedot

VOIKO ELINTARVIKEVALVONNASTA SELVITÄ HENGISSÄ?

VOIKO ELINTARVIKEVALVONNASTA SELVITÄ HENGISSÄ? Minna Sinkkonen Mikrobiologi, ETM 4.11.2014 VOIKO ELINTARVIKEVALVONNASTA SELVITÄ HENGISSÄ? Elintarvikevalvonnan kokonaisuuteen kuuluu TOIMIJOIDEN OMAVALVONTA VIRANOMAISVALVONTA Lopputuotteen käyttäjät

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

Nautojen ketjuinformaatio. Maitoa ja naudanlihaa Keski- Suomesta -koulutushanke Laukaa

Nautojen ketjuinformaatio. Maitoa ja naudanlihaa Keski- Suomesta -koulutushanke Laukaa Nautojen ketjuinformaatio Maitoa ja naudanlihaa Keski- Suomesta -koulutushanke 25.1.2010 Laukaa Mitä ketjuinformaatio on? Eläinten ja niiden tuotantoa koskevien tietojen toimittamista teurastamoon silloin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 25 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Medina Foods Oy:lle HEL 2015-008610 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Riskiluokitusohjeen käyttöönotto Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Tuula Koimäki, Evira

Riskiluokitusohjeen käyttöönotto Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Tuula Koimäki, Evira Riskiluokitusohjeen käyttöönotto Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20 21.9.2016 Oulu Tuula Koimäki, Evira Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen (Eviran

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (5) 23 Reinin Liha Oy:n elintarvikelain 56 :n mukaisen väliaikaisen käyttökiellon purkua koskeva päätös HEL 2014-007565 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Sivu 1/7 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) nojalla:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (5) 29 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Nimet Yildizaydin:lle HEL 2014-008718 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi Vastuuhenkilö Pirjo Korpela Sivu/sivut 1 / 7 Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi 1. Johdanto 2. Ohjeen soveltamisala 3. Määritelmät 4. Vastuu kuljetustoiminnasta 5.

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille

Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10243 ja 10245-10262,10324-10327, 10331-10332 sekä ohje 18248 Alempaa näet ohjeiden

Lisätiedot

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sääntelyä Rehulaki EY asetukset Sääntelyllä pyritään varmistamaan ihmisten terveys eläinten terveys ja hyvinvointi ympäristön, rehun käyttäjien

Lisätiedot

Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon

Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon FOODWEST OY Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon Origo - Alkuperä jäljitettävissä Foodwest Oy 7.1.2013 JÄLJITETTÄVYYDEN LUOMINEN TUOTTEISIIN JA TUOTANTOON 1 JÄLJITETTÄVYYDEN TARKOITUS Jäljitettävyysjärjestelmän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (7) 6 Elintarvikelain 56 :n mukaisen kiellon antaminen Yaping Pizza Oy:lle HEL 2014-001589 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

M-kauppa Arabia, Hämeentie 135, HELSINKI

M-kauppa Arabia, Hämeentie 135, HELSINKI LÄHEÄJÄ Helsingin kaupungin ympäristökeskus PL 500 00099 HELSINGIN KAUPUNKI arkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASAANOAJA M-kauppa Arabia M-pikamarket PKS osakeyhtiö Hämeentie 135 00560 HELSINKI Pvm

Lisätiedot

6 1 (6) Hyvän käytännön ohjeen (HKO) arviointilomake ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT

6 1 (6) Hyvän käytännön ohjeen (HKO) arviointilomake ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT 6 1 (6) ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT ARVIOINNIN TOTEUTUS Dnro Arviointiryhmä Projektitunnus Aikataulu A. SOVELTAMISALA JA ESITYSTAPA Arvioitava asia 1. Soveltamisala Ohjeessa

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Alkoholi-, elintarvike- ja tupakkavalvonta

Alkoholi-, elintarvike- ja tupakkavalvonta Alkoholi-, elintarvike- ja tupakkavalvonta 5.1.2017 Alkoholivalvonta tunnusluvut Lupapalvelut - Anniskeluluvat - Vähittäismyyntiluvat - Jatkoaikaluvat Alkoholivalvonta palveluprosessi - Valvontapalvelut

Lisätiedot

Muistio 4.12.2015 TIIVISTELMÄ

Muistio 4.12.2015 TIIVISTELMÄ Muistio 4.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta ja maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus LÄHEÄJÄ Helsingin kaupungin ympäristökeskus PL 500 00099 HELSINGIN KAUPUNKI arkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASAANOAJA Mughal SOEM INERNAIONAL OY Pvm 27.5.2016 apahtumatunnus Hämeentie 5 B 00530 HELSINKI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (8) Ympäristölautakunta Etp/2 9.9.2014. PNM-Pan Nordic Meat Oy, Päiväläisentie 2, 00390 Helsinki

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (8) Ympäristölautakunta Etp/2 9.9.2014. PNM-Pan Nordic Meat Oy, Päiväläisentie 2, 00390 Helsinki Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (8) 2 Elintarvikelain 59 :n mukaisen määräyksen ja sen tehosteeksi asetettavan teettämisuhan antaminen PNM-Pan Nordic Meat Oy:lle HEL 2013-014045 T 11 02 00 Päätösehdotus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijalla tulee olla kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Pienissä 1-2 hengen yrityksissä suunnitelma voi olla osittain suullinen ja

Lisätiedot

Kontaminantit kondikseen omavalvonnassa. Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö

Kontaminantit kondikseen omavalvonnassa. Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö Kontaminantit kondikseen omavalvonnassa Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö Evira riisikakkujen arseenista: ei todellakaan ole aihetta paniikkiin (yle.fi 29.9.2015)

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön kuulumisia. Ylitarkastaja Carmela Hellsten Evira

Elintarvikelainsäädännön kuulumisia. Ylitarkastaja Carmela Hellsten Evira Elintarvikelainsäädännön kuulumisia Ylitarkastaja Carmela Hellsten Evira Tulevia muutoksia Kansallisen lainsäädännön muutoksia Elintarvikelaki (23/2006) Ns. laitosasetus (37/EEO/2006) Ns. alkutuotantoasetus

Lisätiedot

Pienteurastamoiden valvonta ja lihantarkastus 25.1.2012. Leena Oivanen Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Elintarvikehygieniayksikkö

Pienteurastamoiden valvonta ja lihantarkastus 25.1.2012. Leena Oivanen Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Elintarvikehygieniayksikkö Pienteurastamoiden valvonta ja lihantarkastus 25.1.2012 Leena Oivanen Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Elintarvikehygieniayksikkö Lainsäädännön muutokset 1.9.2011 Pienteurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten

Lisätiedot

Elintarvikevalvontaviranomaisia pyydetään välittämään tämä kirje valvomilleen elintarvikealan laitoksille.

Elintarvikevalvontaviranomaisia pyydetään välittämään tämä kirje valvomilleen elintarvikealan laitoksille. 1 (8) Elintarvikevalvontaviranomaiset Elintarvikevalvontaviranomaisia pyydetään välittämään tämä kirje valvomilleen elintarvikealan laitoksille. SIVUTUOTELAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUSTENMUKAISUUS JA VALVONTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 10 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Kuljetus Reen Oy:lle HEL 2016-001645 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUONEISTON OMAVALVONTA

ELINTARVIKEHUONEISTON OMAVALVONTA Kuopion kaupunki Ohje 1/6 Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto MIR 13.1.2017 ELINTARVIKEHUONEISTON OMAVALVONTA Tämä ohje on tarkoitettu lähtökohtaisesti kuopiolaisille elintarvikkeiden

Lisätiedot

KONTAKTIMATERIAALIHANKKEESTA ESILLE NOUSSUTTA

KONTAKTIMATERIAALIHANKKEESTA ESILLE NOUSSUTTA KONTAKTIMATERIAALIHANKKEESTA ESILLE NOUSSUTTA Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2.9. ja 7.10.2015, Oulu ja Tampere Ylitarkastaja Pirkko Kostamo, Evira 1 LÄHTÖKOHTIA HANKKEELLE Kontaktimateriaaleja

Lisätiedot

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Susanna Ahlström Eläinlääkintöylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Lopetusasetus Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 20/2015 Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 20/2015 Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 24 Elintarvikelain 55 :n mukainen määräys, Manakamana Oy HEL 2015-008369 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys Määräaika

Lisätiedot

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehujen salmonellavalvonta Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Ensisijainen vastuu yrityksellä Yrityksellä on ensisijainen vastuu rehujen turvallisuudesta ja laadusta kaikissa tuotannon,

Lisätiedot

Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja Kansallinen soveltamisohje Elintarviketarkastukset

Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja Kansallinen soveltamisohje Elintarviketarkastukset Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja Kansallinen soveltamisohje Elintarviketarkastukset Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuuli Koskimies 18.1.2017 Taustaa

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Liite 1 Sivu 1 /6 TARKASTUSKERTOMUS Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Tarkastuksen suorittaja

Lisätiedot

Valvontasuunnitelmaan sisältyvä seuranta-/jälkitarkastus

Valvontasuunnitelmaan sisältyvä seuranta-/jälkitarkastus LÄHEÄJÄ Helsingin kaupungin ympäristökeskus PL 500 00099 HELSINGIN KAUPUNKI arkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASAANOAJA Pick a Deli Finn Abstract Oy Kolmas Linja 16 00530 HELSINKI Pvm 9.7.2015 apahtumatunnus

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 1 Eläinlääkintöneuvos 3.3.2016 Marjatta Rahkio

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 1 Eläinlääkintöneuvos 3.3.2016 Marjatta Rahkio MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 1 Eläinlääkintöneuvos 3.3.2016 Marjatta Rahkio VALTIONEUVOTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSRISKEIL- TÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI)

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Tiina Vuolteenaho Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 20.4.2010 Sisältö Ympäristöterveydenhuollon valvontatietojärjestelmähankkeen

Lisätiedot

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia 2014 2020 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Toiminta-ajatus Evira edistää turvallisuutta, laatua ja luotettavuutta elintarvikeketjussa

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN MAHDOLLISUUDET- RAJOITTAVA

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

Raakamaito lainsäädännössä. Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO

Raakamaito lainsäädännössä. Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Raakamaito lainsäädännössä joanna.kurki@mmm.fi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO 29.11.2012 Maidontarkastuslaki 1946 tilausmaito (tinkimaito, betingsmjölk, gårdsmjölk) Terveydenhoitolaki 1927 Terveydenhoitolaki-

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia?

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena on kuvata

Lisätiedot

Tutkimustulosten tulkinta ja päätöksenteko / mikrobiologia & hygienia

Tutkimustulosten tulkinta ja päätöksenteko / mikrobiologia & hygienia Tutkimustulosten tulkinta ja päätöksenteko / mikrobiologia & hygienia NÄYTTEENOTTOKOULUTUS - ELINTARVIKKEET, Evira, 19.-, Helsinki Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit ja Eläimistä saatavat elintarvikkeet ja rehut. Joni Haapanen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit ja Eläimistä saatavat elintarvikkeet ja rehut. Joni Haapanen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Eläimistä saatavat elintarvikkeet ja rehut Joni Haapanen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Venäjä Laitoksen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

KANSALLISET SÄÄNNÖT JA HELPOTUKSET EU:N ELINTARVIKEHYGIENIALAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

KANSALLISET SÄÄNNÖT JA HELPOTUKSET EU:N ELINTARVIKEHYGIENIALAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Päivitetty 4.1.2017 KANSALLISET SÄÄNNÖT JA HELPOTUKSET EU:N ELINTARVIKEHYGIENIALAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Tämän muistion tarkoitus on selventää EU:n hygienialainsäädännön tarjoamia mahdollisuuksia säätää kansallisesti

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN OMAVALVONTA- NÄYTTEET

Lisätiedot

Kuntien VASU-raportointi 2013

Kuntien VASU-raportointi 2013 Kuntien VASU-raportointi 2013 Vastausaika 31.1.2014 15:21:29 Kuntien VASU-raportointi 2013 1. Kyselyn vastaanottaja Sähköpostiosoite juha.kieksi@evira.fi 2. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö

Lisätiedot

Erityisruokavaliovalmisteiden lainsäädäntö muuttui miten muuttuu valvonta?

Erityisruokavaliovalmisteiden lainsäädäntö muuttui miten muuttuu valvonta? Erityisruokavaliovalmisteiden lainsäädäntö muuttui miten muuttuu valvonta? Jaostopäällikkö, ylitarkastaja Annika Nurttila, Tuoteturvallisuusyksikkö Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, , Merikeskus Vellamo, Kotka Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, , Merikeskus Vellamo, Kotka Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, 17. 18.5.2016, Merikeskus Vellamo, Kotka Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Mikrobikriteeriasetuksen

Lisätiedot

Lainsäädännön taustaa

Lainsäädännön taustaa Viranomaisen näkökulma rehuista annettaviin tietoihin Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Kasvintuotanto ja eläinravitsemusyksikkö eeva.saarisalo@mmm.fi Lainsäädännön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä toimijalta. Taija Rissanen

Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä toimijalta. Taija Rissanen Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä toimijalta Taija Rissanen Ohjeen tausta ja tarve Kunnallisilla valvontayksiköillä kasvava tarve hankkia virallisen elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 22/2014 Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 22/2014 Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 30 Elintarvikelain 56 ja 59 :n mukaisen päätöksen antaminen Hakaniemen lihakauppa Ay:lle koskien väliaikaisessa käyttö- ja luovutuskiellossa olevia elintarvikkeita HEL

Lisätiedot

Luku 8 8 Lainsäädäntö

Luku 8 8 Lainsäädäntö Luku 8 Sisällysluettelo 8 Lainsäädäntö 8.1 Määritelmät 8.1.1 Valvontaa ja sen suorittamista koskevia käsitteitä 8.1.2 Elintarvikkeen turvallisuus 8.1.3 Valvottava toimija ja toiminnot 8.1.4 Valvottavat

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET

LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Eläinlääkintöylitarkastaja Maaria Hackzell Maa- ja metsätalousministeriö, elintarvike- ja terveysosasto Kala-alan valvonnan koulutuspäivä Evira 15.2.2012 EU-lainsäädäntö yleinen

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan?

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus Uuselintarvikkeet Terveys ja elintarviketurvallisuus Johdanto Uuselintarvikkeiksi kutsuta an elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia, joita on käytetty Euroopan unionissa (EU) vain vähän tai ei

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Eviran ohje 16031/1. Kalastustuotteiden tunnistamismerkinnät ja kalastustuotteiden mukana lähetettävät asiakirjat

Eviran ohje 16031/1. Kalastustuotteiden tunnistamismerkinnät ja kalastustuotteiden mukana lähetettävät asiakirjat Eviran ohje 16031/1 Kalastustuotteiden tunnistamismerkinnät ja kalastustuotteiden mukana lähetettävät asiakirjat Sivu/sivut 1 / 6 Kalastustuotteiden tunnistamismerkinnät ja kalastustuotteiden mukana lähetettävät

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Valvontakohteita Tarkastettava Tarkastukset Näytteet Tarkastetut Tarkastukset Näytteet [kpl]

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016 Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta 16.12.2015 216 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016 SISÄLLYSLUETTELO YLEINEN

Lisätiedot

Kestävyyslain mukainen todentaminen

Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyskriteeri-info 23.11.2012 Tekninen asiantuntija Harri Haavisto Sisältö 1. Prosessi 2. Todentajaksi hyväksyminen 3. Todentajan tehtävät 4. Todentajien ohjeistus

Lisätiedot

Päivämäärä. - Valtuutussäännökset

Päivämäärä. - Valtuutussäännökset D 45 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 13/EEO/2004 Päivämäärä Dnro 30.12.2004 5550/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2005- toistaiseksi Kumoaa/Muuttaa - Valtuutussäännökset Eläintautilaki

Lisätiedot

Rudolf Steiner-koulun oppilasravintola, Muotialantie 79-81, 33800 TAMPERE. Tarkastus tehtiin ennalta ilmoittamatta

Rudolf Steiner-koulun oppilasravintola, Muotialantie 79-81, 33800 TAMPERE. Tarkastus tehtiin ennalta ilmoittamatta LÄHETTÄJÄ Tampereen kaupunki, ympäristöterveys PL 487 33101 TAMPERE VASTAANOTTAJA Rudolf Steiner-koulun oppilasravintola Osuuskunta Tampereen Timjami Muotialantie 79-81 33800 TAMPERE Tarkastuskertomus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006. ensisaapumistoiminnasta. 1 luku Yleiset säännökset

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006. ensisaapumistoiminnasta. 1 luku Yleiset säännökset sivu 1/5 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006 ensisaapumistoiminnasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006)

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1382/2011 Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Grillsson Steakhouse & Bar, Haapaniemenkatu 22, KUOPIO

Grillsson Steakhouse & Bar, Haapaniemenkatu 22, KUOPIO LÄHETTÄJÄ Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristöterveydenhuolto Savilahdentie 6 B 2. krs 70210 KUOPIO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Grillsson Steakhouse & Bar

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan?

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

Hevosen hyvinvointi uudet tulevat määräykset LEL Jessica Löfgren-Eriksson Puh /ESAVI

Hevosen hyvinvointi uudet tulevat määräykset LEL Jessica Löfgren-Eriksson Puh /ESAVI Hevosen hyvinvointi uudet 1.1.2014 tulevat määräykset 13.6.2013 LEL Jessica Löfgren-Eriksson Puh.040-5577569/ESAVI 1 Hevonen ja hyvinvointi Eläinsuojelulla on saatava aikaan eläinten hyvinvoinnin parannusta

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Viljelijätuki- infot kevät 2015 Läänineläinlääkäri Laura Haltia Läänineläinlääkäri Vuokko Puurula Etelä- Suomen aluehallintovirasto 17.3.2015 1 Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävät resurssit ja aika... 6

Lisätiedot

elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuus -MATERIAALIEN VALMISTUS

elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuus -MATERIAALIEN VALMISTUS elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuus -MATERIAALIEN VALMISTUS Ajankohtaista elintarvikevalvonnasta ISAVI, Kuopio 25.3.2014 Ylitarkastaja Pirkko Kostamo Elintarviketurvallisuusvirasto Evira PAKKAUS-

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 AJANKOHTAISKIRJE 1(4) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 Ensisaapumistoimijat VASTUU ENSISAAPUMISVALVONNASTA SIIRTYY EVIRALLE 1.5.2008

Lisätiedot

HACCP-VASTAAVAN KOULUTUS LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA

HACCP-VASTAAVAN KOULUTUS LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA HACCP-VASTAAVAN KOULUTUS 29.5.2013 LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA ELINTARVIKEKETJUSSA ELT Marjatta Rahkio HACCP I perusteet PÄIVÄN SISÄLTÖ Mikä on HACCP-vastaava Mikä on HACCP Miten Vaara-analyysi tehdään

Lisätiedot