Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontatietojen julkistaminen. EHY:n koulutuspäivät Säätytalolla Nina Kaario, ylitarkastaja, Evira

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontatietojen julkistaminen. EHY:n koulutuspäivät Säätytalolla 17.4.2015 Nina Kaario, ylitarkastaja, Evira"

Transkriptio

1 Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontatietojen julkistaminen EHY:n koulutuspäivät Säätytalolla Nina Kaario, ylitarkastaja, Evira

2

3 Oiva:n laajentuminen Oiva I: 2013 Vähittäismyynti- ja tarjoilupaikat Julkistaminen Oiva II: 2015 Elintarvikealan laitokset Liha, maito, kala, kanamuna, varastot Käyttö ja Julkistaminen viimeistään Oiva III: 2015 Muut elintarvikehuoneistot Leipomot, myllyt, juomat, makeiset, kasvikset, varastot, kuljetukset, tukkumyynti Käyttö Julkistaminen viimeistään

4 Oivahymy.fi ja EviraNet Oiva-ohjeet Oivahymy-sivuilla: hjeet/ Oiva-ohjeet EviraNetissä: TT-OIVAn työtila

5 Valvontatietojen julkisuus Viranomaisen on laadittava tekemästään tarkastuksesta kirjallinen tarkastuskertomus (hallintolaki 434/2003, 39 ). Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 1 ). ETL 21, 31, 33 : Valvontatietojen julkistamisen on tapahduttava Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran määräämällä tavalla (Elintarviketurvallisuusviraston määräys 1/2013).

6 Valvontatietojen julkistamisen soveltamisala Valvontatietojen julkistaminen koskee elintarvikelain mukaisen valvonnan tulosten julkistamista. Kattaa vain elintarvikevalvonnan, ei esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin valvontaa eikä eläintautivalvontaa. Oivassa ei julkisteta Hyväksymistarkastuksia Akuutteja valvontatapauksia Hallinnollisia pakkotoimiprosesseja

7 Valvontatietojen julkistamisen tavoitteet Lisätä valvonnan läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta Antaa kuluttajille tietoa elintarvikevalvonnan tuloksista Siirtää painopistettä toimijan omalle riskinhallinnalle Osaltaan yhdenmukaistaa valvontaa Säästää työaikaa

8 Yhdenmukainen valvonta:

9 Lainsäädännön tasapuolisuus Lainsäädännön tavoitteet aina määrätty, kaikille samat Lainsäädännön vaatimukset joskus määrätty tarkasti, joskus jätetty tulkinnanvaraa Vaatimusten toteuttamistapa harvoin määrätty tarkasti, usein sovellettavissa toiminnan mukaan, saa vaihdella Toimijan on perusteltava, miten aikoo saavuttaa lainsäädännön tavoitteet. Mitä lainsäädäntö ei kiellä, on sallittua! Kunhan lainsäädännön tavoitteet saavutetaan.

10 Valvonnan yhdenmukaisuus Valvojilla ja toimijoilla yhdenmukaiset käsitykset vaaroista ja riskeistä sekä niiden hallinnasta Valvojilla ja toimijoilla yhdenmukaiset käsitykset lainsäädännön tavoitteista ja vaatimuksista sekä soveltamisvapaudesta Huomion kiinnittäminen olennaisiin vaaroihin ja riskeihin ja samalla epäolennaisten vaarojen ja riskien jättäminen vähemmälle huomiolle Epäkohtien yhdenmukainen arviointi ja luokittelu Edellytettyjen jatkotoimenpiteiden yhdenmukaisuus

11 Mitä Oiva muuttaa Painopiste olennaisiin riskeihin ja toimijan riskinhallintaan Valvoja valvoo riskien hallintaa otoksin ja esimerkein Ryhmittely asiakokonaisuuksiin havaitut epäkohdat edustavat riskinhallintaa toimija voi tarkistaa ja korjata vastaavat epäkohdat muista vastaavista prosesseista Havaintojen luokittelu riskin mukaan A-D Tehostaa valvontaa, yhdenmukaistaa ajatteluja ja menettelyjä Parantaa lainsäädännön noudattamista Hyvän ja korjattavan välinen ero: pienistä epäkohdista huomautus mutta ei edellytä uusintatarkastusta määräajassa Korjattavan ja huonon välinen ero: korjattava heikentää elintarviketurvallisuutta ja edellyttää korjausta tarkoituksenmukaisessa määräajassa. Huono vaarantaa elintarviketurvallisuutta ja edellyttää korjausta kiireellisessä määräajassa.

12 Oiva-sovellus Oiva-sovellus on Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) ylläpitämä tietojärjestelmä. Oiva-sovellus tuottaa Oiva-raportin (pdf) Oiva-sovelluksen avulla Oiva-raporttia voidaan esikatsella ja raportti voidaan hyväksyä lopullisesti valmiiksi. Oiva-sovelluksessa ei ole mitään tallennettuna vaan raportti tuotetaan teknisesti keskitetyn KUTI-tietovaraston tiedoista. Kun Oiva-raportti hyväksytään, asiakirjat lähtevät sähköisesti Itellaan, jossa tulostus ja postitus toimijalle. sähköisesti toimijan sähköpostiosoitteeseen.

13 Tarkkari-sovellus Tarkkari-sovellus on teurastamoiden ja niiden yhteydessä olevien laitosten uusi valvontatietojärjestelmä. Päivittäiset valvontatiedot kirjataan Tarkkariin. Tarkkarista voi tulostaa otteen valvontakirjanpidosta. Oiva-arviointi tehdään Tarkkari-sovelluksessa. Oivaraportti esikatsellaan ja hyväksytään Tarkkarin kautta. Tarkastuseläinlääkärin näkökulmasta: tarkastuseläinlääkärit käyttävät vain Tarkkaria.

14 Tarkastettavat asiakokonaisuudet Hyväksytyt huoneistot (Oiva II) Ilmoitetut huoneistot (Oiva I tai III) 01 Hyväksymisvaatimusten noudattaminen 01 Omavalvontasuunnitelma 02 Tilojen ja laitteiden kunnossapito 02 Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito 03 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus 03 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus 04 Henkilökunnan toiminta ja koulutus 04 Henkilökunnan toiminta ja koulutus 05 Elintarvikkeiden tuotantohygienia 05 Elintarvikkeiden tuotantohygienia 06 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta 06 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta Myynti- ja tarjoilu 08 Elintarviketuotannon erityisvaatimukset Eläinten vastaanottaminen ja eläimiä koskevat tiedot Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet 10 Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet 11 Elintarvikkeiden koostumus 11 Elintarvikkeiden koostumus 12 Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset 12 Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset 13 Elintarvikkeista annettavat tiedot 13 Elintarvikkeista annettavat tiedot 14 Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit 14 Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit 15 Elintarvikkeiden ja sivutuotteiden toimitukset 15 Elintarvikkeiden toimitukset 16 Jäljitettävyys ja takaisinvedot 16 Jäljitettävyys ja takaisinvedot 17 Elintarviketuotannon tutkimukset 17 Elintarvikkeiden tutkimukset 18 Oiva-raportin esilläpito 18 Oiva-raportin esilläpito

15 Tarkastettavat asiat 1(2) 01 Hyväksymisvaatimusten noudattaminen 06 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta 1.1 Tilojen, rakenteiden ja laitteiden hyväksymiset 6.2 Jäähdytettyjen tilojen lämpötilahallinta 1.2 Toimintojen hyväksymiset 6.5 Elintarvikkeiden tuotantoprosessien lämpötilahallinta 1.3 TSE-toimintojen hyväksymiset 6.6 Pakastaminen 1.4 Talousveden vaatimustenmukaisuus 6.7 Lähetettävien ruhojen lämpötilahallinta 1.5 Puhtaan veden vaatimustenmukaisuus 6.8 Työvälineiden desinfioimiseen käytettävän veden lämpötilahallinta 1.6 Omavalvonnan yleinen vaatimustenmukaisuus 08 Elintarviketuotannon erityisvaatimukset 02 Tilojen ja laitteiden kunnossapito 8.1 TSE-riskiaineksen käsittely 2.2 Tilojen ja rakenteiden kunnossapito 8.2 Ruhojen ja elinten puhtauden aistinvarainen seuranta 2.3 Kalusteiden, laitteiden, vesilaitteiden ja välineiden kunnossapito 8.3 Naudanruhojen maitohappodekontaminaation hallinta 03 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus 8.4 Trikiiniriskin hallinta 3.1 Tilojen ja rakenteiden puhtaus ja järjestys 8.5 Jauhelihan ja raakalihavalmisteiden valmistus 3.2 Pintojen, kalusteiden, laitteiden ja välineiden puhtaus 8.6 Mekaanisesti erotetun lihan valmistus 3.5 Haittaeläinten torjunta 8.7 Poron kuivalihan valmistus 3.6 Jätteiden ja jätevesien poistaminen 8.8 Kalastustuotteiden loistarkastukset ja pakastamispakko 04 Henkilökunnan toiminta ja koulutus 8.9 Munatuotteiden raaka-aineen laaduntarkkailu 4.1 Henkilökunnan työskentelyhygienia 09 Eläinten vastaanottaminen ja eläimiä koskevat tiedot 4.3 Henkilökunnan työ- ja suojavaatetus 9.1 Rekisterikyselyt 4.4 Henkilökunnan terveydentilan seuranta 9.2 Elintarvikeketjua koskevat ja muut vastaavat tiedot 4.5 Henkilökunnan perehdytys, opastus ja koulutus 9.3 Eläinten kuljettaminen 4.6 Hygieniaosaamisen todentaminen 9.4 Eläinten merkinnät ja tunnistaminen 05 Elintarvikkeiden tuotantohygienia 9.5 Hevosten tunnistusasiakirjat 5.1 Elintarvikkeiden tuotannon yleinen hygienia 9.5 Kirjanpito teurastettavaksi otetuista eläimistä 5.2 Eri hygieniatason toimintojen erottaminen toisistaan 9.7 Teurastamolle tuotujen eläinten erottelu 5.3 Vesipisteiden ja vettä käyttävien laitteiden hygienia 9.8 Kirjanpito tuotantoprosessista poistetuista eläimistä 5.4 Sulattamisen, jäähdyttämisen ja pakastamisen hygienia 5.5 Käärimisen ja pakkaamisen hygienia 5.6 Elintarvikkeiden säilyttämisen ja varastoinnin hygienia 5.7 Sivutuotteiden käsittelyn ja varastoinnin hygienia

16 Tarkastettavat asiat 2(2) 10 Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet 16 Jäljitettävyys ja takaisinvedot 10.1 Erillään pito ja ristikontaminaatio 16.1 Elintarvikkeiden jäljitettävyys 11 Elintarvikkeiden koostumus 16.2 Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys Lisäaineet, aromit ja entsyymit 16.3 Merestä saadun kalan ja kalastustuotteiden jäljitettävyys 11.2 Ravitsemuksellinen täydentäminen 16.4 Dioksiinipoikkeuksen alaisen kalan ja kalastustuotteiden jäljitettävyys 11.3 Muuntogeeniset ainesosat 16.5 Erityistilanteiden hallinta ja varautuminen 11.4 Uuselintarvikkeet ja uudet prosessit 16.6 Takaisinvedot 12 Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset 17 Elintarviketuotannon tutkimukset 12.1 Ravintolisät 17.1 Näytteenotto ja omavalvontatutkimukset 12.2 Erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet 17.3 Veden ja jään omavalvontatutkimukset 12.3 Nimisuojatut tuotteet 17.4 Liha-alan salmonellaomavalvonta 12.4 Muut tuotekohtaiset vaatimukset 17.5 EHEC-omavalvonta 13 Elintarvikkeista annettavat tiedot 17.6 Listeriaomavalvonta 13.1 Yleiset pakkausmerkinnät 17.7 Kampylobakteeriomavalvonta 13.2 Ravintoarvomerkintä 17.8 Kalastustuotteiden histamiiniomavalvonta 13.3 Markkinointi (ravitsemus- ja terveysväitteet) 17.9 Raakamaidon laatututkimukset 13.4 Erityislainsäädännön edellyttämät pakkausmerkinnät Tuotteiden säilyvyystutkimukset 14 Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit Lääkejäämät 14.1 Pakkaus- ja muut elintarvikekontaktimateriaalit Kasvinsuojeluainejäämät 15 Elintarvikkeiden ja sivutuotteiden toimitukset Ympäristöstä peräisin olevat vierasaineet 15.1 Elintarvikkeiden vastaanottaminen ja kaupalliset asiakirjat Hometoksiinit Munatuotannon salmonellatuloksia koskevat asiakirjat Prosessissa syntyvät vierasaineet 15.3 Elintarvikkeiden lähettäminen, kaupalliset asiakirjat ja kuljetusolosuhteet Muut vierasaineet 15.4 Elintarvikkeiden kuljetuslämpötilojen hallinta Muut kemialliset tutkimukset 15.5 Sivutuotteiden lähettäminen, kaupalliset asiakirjat, kuljetusolosuhteet ja -lämpötila 18 Oiva-raportin esilläpito 18.1 Oiva-raportin esilläpito

17 Oiva-arvosanat, arviointikriteerit ja ohjeet Arvosanat A Oivallinen B Hyvä C Korjattavaa D Huono Arviointikriteerit Elintarviketurvallisuuden varmistaminen Kuluttajan harhaanjohtamisen estäminen Elintarvikkeisiin liittyvät vaarat ja riskit Elintarvikealan toimijan vastuu ja toiminta epäkohtien korjaamiseksi ja riskien hallitsemiseksi Arviointiohjeet Huomioitavaa, tarkastettavat asiat, epäkohtien arviointi, esimerkkejä

18

19 Oiva-arviointiasteikon perusteet Elintarvikkeiden tulee olla kemialliselta, fysikaaliselta, mikrobiologiselta ja terveydelliseltä laadultaan ja koostumukseltaan sekä muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia, eivät aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle eivätkä johda kuluttajaa harhaan (elintarvikelaki 23/2006, 7, elintarvikkeita koskevat yleiset vaatimukset). Oiva-arvioinnissa arvioidaan elintarvikevalvonnan tulosten perusteella, onko elintarvikealan toimija varmistunut tuottamiensa elintarvikkeiden turvallisuudesta sekä siitä, että kuluttajia ei johdeta harhaan.

20 Elintarvikkeiden turvallisuus Markkinoille ei saa saattaa elintarvikkeita, jotka eivät ole turvallisia. Elintarvikkeen katsotaan olevan turvallinen, jos se on elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien lainsäädännön vaatimusten mukainen (178/2002/EY, 14 artikla). Elintarviketta ei pidetä turvallisena, jos se on terveydelle haitallinen tai ihmisravinnoksi soveltumaton (178/2002/EY, 14 artikla).

21 Kuluttajien etujen suojelu Elintarvikelainsäädännön tavoitteina myös kuluttajien etujen suojaaminen ja harhaanjohtamisen estäminen tietoon perustuvat elintarvikevalinnat elintarvikkeiden väärentämisen estäminen (178/2002/EY, 8 artikla) elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräystenmukainen laatu elintarvikkeista annettava tieto suojaa kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta (elintarvikelaki 23/2006, 1 ).

22 Elintarvikealan toimijan vastuu Ensisijainen vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta on elintarvikealan toimijalla (852/2004/EY, 1 artikla). Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheet täyttävät niille asetetut yleiset ja erityiset hygieniavaatimukset (852/2004/EY, 3 ja 4 artikla; 853/2004/EY, 3 artikla). Elintarvikealan toimijoiden on laadittava ja toteutettava HACCP-periaatteisiin perustuvat pysyvät menettelyt sekä ylläpidettävä niitä (852/2004/EY, 5 artikla).

23 Vaara, riski ja riskiperusteinen valvonta Vaaralla tarkoitetaan elintarvikkeessa olevaa biologista, kemiallista tai fyysistä tekijää tai tilaa, joka saattaa vaarantaa elintarvikkeen turvallisuuden (178/2002/EY, 3 artikla, kohta 14). Esimerkiksi elintarvikkeeseen joutunut lasinsiru tai korvakoru Riskillä tarkoitetaan vaaran aiheuttaman terveydellisen haittavaikutuksen todennäköisyyttä ja voimakkuutta (178/2002/EY, 3 artikla, kohta 9). Riskiperusteisessa valvonnassa huomioidaan elintarvikealan toimijan harjoittaman toiminnan luonne ja laajuus muut elintarviketurvallisuuteen ja kuluttajansuojaan vaikuttavat seikat (elintarvikelaki 23/2006, muutos 352/2011, 1 luku, 6 a ).

24 Arvosana Oivallinen Toiminta on vaatimusten mukaista. Elintarvikkeiden turvallisuudesta on varmistuttu. Kuluttajaa ei ole johdettu harhaan. Toiminnassa ei ole varsinaisia epäkohtia. Toimija on huomannut yllättävät ja satunnaiset epäkohdat itse ja hallinnut niiden korjaamisen omavalvonnallaan. Ei jatkotoimenpiteitä.

25 Arvosana Hyvä Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. Elintarviketurvallisuudesta on varmistuttu. Kuluttajaa ei ole johdettu harhaan. Toiminnassa on pieniä epäkohtia eli kohtia, jotka eivät ole täysin lainsäädännön vaatimusten mukaisia mutta jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. Toimija ei ole täysin hallinnut pienten epäkohtien korjaamista omavalvonnallaan. Toimijalle annetaan huomautus ja perustellaan, mitä lainsäädännön kohtaa toiminnassa ei ole noudatettu. Toimija korjaa oma-aloitteisesti.

26 Arvosana Korjattavaa Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. Toimintaa ei ole toteutettu lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Elintarviketurvallisuudesta tai kuluttajan harhaanjohtamisen estämisestä ei ole riittävästi varmistuttu omavalvonnalla ja toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat edellyttävät korjausta määräaikaan mennessä ja korjausten tarkastamista määräajan päätteeksi. Määräaika voidaan sopia toimijan kanssa (kehotus), tai viranomainen voi määrätä sen (määräys).

27 Arvosana Huono Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. Elintarviketurvallisuudesta tai kuluttajan harhaanjohtamisen estämisestä ei ole varmistuttu omavalvonnalla ja toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuuden tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan. Epäkohdat edellyttävät korjausta välittömästi tai kiireellisessä määräajassa ja korjausten tarkastamista määräajan päätteeksi.

28 Oiva-raportti ja perinteinen tarkastuskertomus Oiva-raportti on valvontatulosten julkistettava arviointiraportti. Arvosanat julkaistaan pääotsikkokohtaisesti. Pääotsikon arvosana muodostuu sen alla olevien asiakokonaisuuksien arvosanoista. Oiva-raportti ei korvaa tarkastuskertomusta. Tarkastuskertomus muodostuu samalla, erikseen. Tarkastuskertomus on yksityiskohtaisempi ja täyttää muotovaatimukset. Tarkastuskertomusta ei julkaista (mutta sekin on pyydettäessä julkinen asiakirja).

29 Oiva-raportin sisältämät tiedot 1) Tekstikenttä johon valvoja voi kirjoittaa tietoa, esimerkiksi tarkastetut toiminnot. 2) Tarkastustulokset ryhmiteltyinä. 3) Hymynaamojen selitteet. 4) Oiva-huomiot eli lyhyet selostukset epäkohdista. Jos arvosana ei ollut oivallinen, perustellaan, miksi ei. 5) Kyseisen arvioinnin huonoin arvosana. Kuluttaja näkee nopeasti, kun arvosana paranee. 6) Historiatieto kolmesta aikaisemmasta tarkastuksesta

30

31

32 Oiva-arvosanojen muodostuminen Havaintoja Ei epäkohtia Ei toimenpiteitä, arvosana OIVALLINEN Pieniä epäkohtia mutta riittää että asian tarkastaa seuraavan kerran kun on asian seuraava suunnitelman mukainen tarkastus. Huomautus toimijalle ja arvosana HYVÄ Epäkohtia, jotka on edellytettävä korjaamaan tarkoituksenmukaisessa määräajassa. Kehotus/määräys ja arvosana KORJATTAVAA Vakavia epäkohtia, jotka on edellytettävä korjaamaan kiireellisessä määräajassa. Määräys (kehotus) ja arvosana HUONO

33 Tarkastettava asia 1 C Tarkastettava asia 3 Tarkastettava asia 2 A tai B B Tarkastettava asia 5 Tarkastettava asia 4 D C Tarkastettava asia = asia, jota varten on oma arviointiohje

34 Tarkastuksen jälkeiset tapahtumat

35

36 aikajana Tarkastushavainnot tietojärjestelmään Tarkastushavainnot tietojärjestelmään Tarkastushavainnot tietojärjestelmään Oiva-raportti ja Tarkastuskertomus esim. 1 krt/kk Oiva-raportti ja Tarkastuskertomus esim. 1 krt/kk Tarkastushavaintojen siirtyminen tarkastuseläinlääkäreiden Tarkkari-sovelluksesta Oiva-raportille

37 Oivan valmisteluyhteistyöhön osallistuneet 1(2) Eviran yksiköt, tahot ja tiimit: elintarvikehygienia (HYGI), tuoteturvallisuus (TUTU), tietojärjestelmät (SULO), lihantarkastus ja valvonta (LIVA) oikeudellinen yksikkö (OIVA) ja viestintäyksikkö (VIES) tarkastuseläinlääkärit projektiryhmä ohjausryhmä Lapin aluehallintovirasto / poroteurastamot Sidosryhmät: Eläimistä saatavia elintarvikkeita valmistava teollisuus Maa- ja metsätalousministeriö Aluehallintovirastot Kuntaliitto Kunnat / kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset

38 Oivan valmisteluyhteistyöhön osallistuneet 2(2) Sidosryhmät, jatkoa: Elintarviketeollisuusliitto ry Lihakeskusliitto ry Suomen Teurastamoyrittäjät ry Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry Maitohygienialiitto ry Suomen Pienjuustolayhdistys ry Suomen Kalankasvattajaliitto ry Suomen Kalakauppiasliitto ry Suomen Kananmunapakkaamoiden yhdistys ry Suomen Siipikarjaliitto ry Suomen tulli PTY Kuluttajaliitto PK-toimijat Suomen Eläinlääkäriliitto Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry Suomen Tarkastuseläinlääkäriyhdistys ry

39 Oiva kiittää!

Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontalomake (HEH ), päivitetty

Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontalomake (HEH ), päivitetty Hyväksyttyjen elintarvikehuonstojen valvontalomake (HEH01 2017), päivitetty 1.1.2017 Tarkastuksen suorittaja: Tarkastuksen päivämäärä: Huonston nimi ja osoite: Markkinointinimi: Läsnä: Toteutus 1 Hyväksymisvaatimusten

Lisätiedot

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake IEH (päivitetty )

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake IEH (päivitetty ) Sivu 1/6 Ilmoitettujen elintarvikehuonstojen valvontalomake IEH01 2017 (päivitetty 1.1.2017) Tarkastuksen suorittaja: Tarkastuksen päivämäärä: Elintarvikehuonston nimi ja osoite: Markkinointinimi: Läsnä:

Lisätiedot

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake (IEH ) päivitetty

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake (IEH ) päivitetty Sivu 1/6 Ilmoitettujen elintarvikehuonstojen valvontalomake (IEH01 1.1.2016) päivitetty 1.1.2016 Tarkastuksen suorittaja: Huonston nimi ja osoite: Markkinointinimi: Läsnä: 1. Omavalvontasuunnitelma 1.1.

Lisätiedot

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto OIVA -valvontatietojen julkistaminen Elintarviketurvallisuusvirasto 1 Mikä Oiva? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen

Lisätiedot

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja Hämeenlinnan kaupunki 13.11.2014 Mikä on Oiva? Oiva-järjestelmä on Eviran määräämä tapa julkaista valvontatiedot. Valvontatietojen

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Kalajoen kaupunki Ympäristöterveydenhuolto / terveystarkastajat Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään (elintarvikkeiden

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 13.5.2014 Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö Tilastoja Oivasta Tilastot päivitetään ennen

Lisätiedot

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide:

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide: Liite 1qs, Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu (13.1.2014) Sivu 1 / 5 Tarkastuksen suorittaja Tarkastuksen pvm Huoneiston nimi ja osoite Läsnä: Toteutus A B C D Ei sovelleta Ei tarkasteta 1. Omavalvontasuunnitelma

Lisätiedot

Oiva-järjestelmä. Esityksen sisältö

Oiva-järjestelmä. Esityksen sisältö AJANKOHTAISTA LABORATORIORINTAMALLA Evira 30.9.-1.10.2015, Helsinki Laatija: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Elintarvikehygieniayksikkö & Tuoteturvallisuusyksikkö Esittäjä: Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari

Lisätiedot

Oiva-valvontatietojen julkistaminen ohje (luonnos) Valvontatietojen julkistamisjärjestelmän ohje

Oiva-valvontatietojen julkistaminen ohje (luonnos) Valvontatietojen julkistamisjärjestelmän ohje Esittelijät Sivu/sivut 1 / 18 Valvontatietojen julkistamisjärjestelmän ohje Tämän ohjeen tarkoitus on kuvata ja ohjata valvontatietojen julkistamisjärjestelmää. Ohje on tarkoitettu kaikille elintarvikevalvontaa

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205, 10232-10243, 10245,10249-10252 ja 12056-10307 Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version ja ohjeen

Lisätiedot

OIVA Valvontatietojen julkistaminen

OIVA Valvontatietojen julkistaminen OIVA Valvontatietojen julkistaminen Mikä Oiva on? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205, 10232-10243, 10245,10249-10252, 12056-10321 ja 10324-10333 Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version

Lisätiedot

Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1)

Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1) Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1) Marika Jestoi Evira/Tuoteturvallisuusyksikkö Yleistä ohjeistusta aiheesta toivottu jo pitkään miten

Lisätiedot

Elintarvikevalvonnan tulokset 2015 Elintarvikevalvonnan alueelliset koulutuspäivät Jaostopäällikkö Annika Nurttila

Elintarvikevalvonnan tulokset 2015 Elintarvikevalvonnan alueelliset koulutuspäivät Jaostopäällikkö Annika Nurttila Elintarvikevalvonnan tulokset 2015 Elintarvikevalvonnan alueelliset koulutuspäivät Jaostopäällikkö Annika Nurttila Elintarviketurvallisuus on Suomessa hyvällä tasolla Kotimaisten elintarvikkeiden mikrobiologinen

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Raisa Romppanen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1 Mitä Oiva on?

Lisätiedot

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono 1 Tarkastuksen suorittajan nimi: Tarkastuksen päivämäärä: Laitoksen nimi: tulee esitäytettynä KUTI 1 -tietona Hyväksymisnumero: tulee esitäyt. KUTI 1 -tietona Läsnä: 1 Yleistä 1.1 Tilojen sijoittelu (ristikontaminaation

Lisätiedot

Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset

Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset Tytti Itkonen Evira / TUTU Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät 2012 1 Tuotekohtaisella omavalvonnalla Tarkoitetaan tässä omavalvontaa, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat. 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere Ulla Poutiainen, SULO

Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat. 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere Ulla Poutiainen, SULO Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere, SULO Oivahymy Tausta Mitä pilotissa tehtiin Kokemukset pilotista Jatkosuunnitelmat

Lisätiedot

Tarkastusprosessi. Oivallinen. TARKASTUS KERTOMUS TOIMIJALLE X+6 vrk. Seuraava valvontasuunnitelman TARKASTUS- PÄIVÄ X. mukainen tarkastus

Tarkastusprosessi. Oivallinen. TARKASTUS KERTOMUS TOIMIJALLE X+6 vrk. Seuraava valvontasuunnitelman TARKASTUS- PÄIVÄ X. mukainen tarkastus OIVA -valvontatietojen julkistaminen Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013, Posion ja Taivalkosken kunnat Ympäristöterveydenhuolto, Terveysvalvonta Päivi Klemola, Netta Lummela 12.6.2013

Lisätiedot

TRE:572/ /2017

TRE:572/ /2017 1 (5) Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu 10 33100 TAMPERE TRE:572/06.10.01/2017 WATAMI SUSHI OY:N KUULEMINEN ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISESTA MÄÄRÄYKSESTÄ JA 68 :N MUKAISESTA UHKASAKOSTA Toimija

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Malviala Oy,

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Malviala Oy, LÄHETTÄJÄ Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto Kirjapainonkuja 2 63300 ALAVUS VASTAANOTTAJA Malviala Oy / Töysäläinen Malviala Oy Teollisuustie 4 63600 TÖYSÄ Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta

Lisätiedot

2 Tilojen ja laitteiden kunnossapito

2 Tilojen ja laitteiden kunnossapito Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille 2 Tilojen ja laitteiden kunnossapito 2.2 Tilojen ja rakenteiden kunnossapito Huomioitavaa: Tarkastettavat asiat: - Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Ravintolisätoimijan velvollisuudet (1) - toiminta Elintarvikealan toimijan on noudatettava

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Kartanoravintola Haikon kartanon pääkeittiö Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Eviran ohje 10504/1. Elintarvikevalvontatietojen Oiva-julkistamisjärjestelmä

Eviran ohje 10504/1. Elintarvikevalvontatietojen Oiva-julkistamisjärjestelmä Eviran ohje 10504/1 Elintarvikevalvontatietojen Oiva-julkistamisjärjestelmä Esittelijä Marina Häggman Sivut 2 / 18 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot

Elintarvikevalvonta ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE

Elintarvikevalvonta ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE 1 (5) Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu 10 33100 TAMPERE TRE:572/06.10.01/2017 ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE Toimija Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille

Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10243 ja 10245-10262. Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen

Lisätiedot

Oivatarkastus. Ympäristöpalvelut Helmi Haapavesi Oulainen Siikalatva Pyhäntä Vihanti

Oivatarkastus. Ympäristöpalvelut Helmi Haapavesi Oulainen Siikalatva Pyhäntä Vihanti Oivatarkastus Ympäristöpalvelut Helmi Haapavesi Oulainen Siikalatva Pyhäntä Vihanti Aikataulu Ympäristöpalvelut Helmessä Ympäristöpalvelut Helmen alueella Oivatarkastukset aloitetaan vähittäismyynnistä

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205, 10232-10243, 10245,10249-10252, 10256-10322 ja 10324-10333 Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille

Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10243 ja 10245-10262,10324-10327, 10331-10333 ja 10335 sekä ohje 18248 Alempaa näet

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita

Ajankohtaisia asioita Ajankohtaisia asioita Carmela Hellsten Oivatuloksia 2016 Laitokset 537 tarkastusta 16% 1% 39% Vähittäismyynti 4099 tarkastusta 13% 1% 47% 44% 39% A B C D A B C D 1 Laitosten Oivatuloksia Kala-alan laitoksissa

Lisätiedot

Raportti 2/2014 Elintarvikkeiden tarjoilu- ja myyntipaikkojen tarkastukset 2013

Raportti 2/2014 Elintarvikkeiden tarjoilu- ja myyntipaikkojen tarkastukset 2013 Raportti 2/2014 Elintarvikkeiden tarjoilu- ja myyntipaikkojen tarkastukset 2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. OIVA-RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ... 1 2.1 Arviointiasteikko... 1 2.2 Tarkastettavat asiat...

Lisätiedot

Liha-alan laitoksen perustaminen

Liha-alan laitoksen perustaminen Liha-alan laitoksen perustaminen Marjo Ruusunen Webinaari, 31.10.2017 Yhteistyössä: Eviran Pk-neuvontahanke ja Lähiruoan valtakunnallinen koordinaatiohanke Yleistä elintarvikeyrityksen perustamisesta Yleisiä

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Hoan Cafe, 2326291-9

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Hoan Cafe, 2326291-9 LÄHETTÄJÄ Helsingin kaupungin ympäristökeskus PL 500 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Cafe Airo Hoan Cafe Merikannontie 3 B 00260 HELSINKI Pvm 1.6.2015 Tapahtumatunnus

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10262. Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version ja ohjeen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 28 Elintarvikelain 55 :n mukainen määräys, Spicetown Oy HEL 2016-009416 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys Määräaika

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINTÖJEN VALVONTA

PAKKAUSMERKINTÖJEN VALVONTA PAKKAUSMERKINTÖJEN VALVONTA http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/elintarvikkeet/pakkausmerkinnat/pakkausmerkintojen_valvontaohje_versio_4_1.pdf Pakkausmerkintäseminaari 30.5.2013

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus LÄHETTÄJÄ Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristöterveydenhuolto PL 1199 70211 KUOPIO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Riistaveden palvelukoti Riistaveden Palvelukoti

Lisätiedot

Alkutuotannon elintarvikevalvonta - valvontalomake

Alkutuotannon elintarvikevalvonta - valvontalomake 1/8 lkutuotannon elintarvikevalvonta - valvontalomake Tarkastuksen suorittaja: lkutuotantopaikan nimi ja osoite: Läsnä: Toteutus 1 Ylset elintarvikkden alkutuotantoa koskevat vaatimukset 1.1. lkutuotantopaikkailmoitus

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO VASTAANOTTAJA Haikon kartano Spa Cafe Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta Pvm 27.11.2013 Tapahtumatunnus

Lisätiedot

OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011

OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011 OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011 1 Evira Ylitarkastaja 2 Miksi kalvoissa lukee Evira? Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 3 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 4 5 Oiva- tarkastukset tekevät tutut teidän

Lisätiedot

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 EVO-projekti 2015 Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 Ylitarkastaja Jussi Peusa, Evira jussi.peusa@evira.fi Tässä esityksessä Käydään läpi pääpiirteittäin miksi kyseinen projekti mitä tavoitellaan

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Ylitarkastaja Anne Fagerlund Evira/Elintarvikehygieniayksikkö Ohjeen päivitys Laitoksen valvontaohje (Eviran

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

OIVA valvontatietojen julkistaminen

OIVA valvontatietojen julkistaminen OIVA valvontatietojen julkistaminen Oiva- asteikko 2 Miten luet Oivaraporttia Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään vähittäismyynti ja tarjoilu 1. Omavalvontasuunnitelma 2. Tilojen ja välineiden soveltuvuus,

Lisätiedot

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 EVO-projekti 2015 Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 Ylitarkastaja Jussi Peusa, Evira jussi.peusa@evira.fi Miksi? EU: Elintarvikeketjun rikollisuuden vastustaminen elintarvikkeiden koostumukseen

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön soveltaminen pk-yrityksissä

Elintarvikelainsäädännön soveltaminen pk-yrityksissä Elintarvikelainsäädännön soveltaminen pk-yrityksissä Seminaari elintarvikelainsäädännön soveltamisesta pk-sektorin yrityksiin Säätytalo 25.5.2010 Veli-Mikko Niemi Riskiperusteisuus lainsäädännössä Lainsäädännössä

Lisätiedot

Pienmeijerit valvonnan näkökulmasta. Suvi Ranta hygieenikkoeläinlääkäri Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto

Pienmeijerit valvonnan näkökulmasta. Suvi Ranta hygieenikkoeläinlääkäri Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto Pienmeijerit valvonnan näkökulmasta Suvi Ranta hygieenikkoeläinlääkäri Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto Elintarvikelaki 23/2006 muutoksineen 10 : Elintarvikehuoneisto ja alkutuotantopaikka on

Lisätiedot

Raakamaidon tuotannon ja myynnin valvonnasta - maitoalan laitos

Raakamaidon tuotannon ja myynnin valvonnasta - maitoalan laitos Raakamaidon tuotanto ja myynti Evira ja Maitohygienialiitto koulutuspäivä Raakamaidon tuotannon ja myynnin valvonnasta - maitoalan laitos Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö

Lisätiedot

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Anne Fagerlund 18.1.2012 Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004, 3 art. Virallisen valvonnan järjestämistä

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

Alkutuotantopaikan nimi ja osoite: Läsnä:

Alkutuotantopaikan nimi ja osoite: Läsnä: 1/8 Elintarvikkedn alkutuotantopaikkojen valvontalomake TE -merkintä oittaa täydentävien ehtojen indikaattorikohtaa. Jos ko. kohdassa havaitaan puute, kunnan tulee toimittaa astuskertomus aluehallintovirastoon.

Lisätiedot

Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa. lainsäädännöstä koottua

Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa. lainsäädännöstä koottua Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa lainsäädännöstä koottua Tuula Lundén Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö 1 2 Kalasivutuotteet: arvioita määristä Perkuusivutuotteet - 12 milj kg/ v Jalostusteollisuuden

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus LÄHETTÄJÄ Kotkan ympäristökeskus Kotkantie 6 48200 KOTK VSTNOTTJ Kahvila Messi Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta Pvm 16.10.2017 Tapahtumatunnus Kirkkokatu

Lisätiedot

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 10.9.2014 Oulu Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö Tulosjakauma: vähittäismyynti ja -tarjoilu

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Seminaari elintarvikelainsäädännön, erityisesti hygienialainsäädännön soveltamisesta pk-sektorin yrityksiin

Seminaari elintarvikelainsäädännön, erityisesti hygienialainsäädännön soveltamisesta pk-sektorin yrityksiin Seminaari elintarvikelainsäädännön, erityisesti hygienialainsäädännön soveltamisesta pk-sektorin yrityksiin Säätytalo Auli Vaarala Hygieniayksikkö Evira Joustavuusmissio (fact finding) Joustavuusmissio

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 13 ATV-Palvelut Oy, elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen HEL 2017-001748 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys Määräaika

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto 23.04.2014 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto 23.04.2014 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 (5) 16 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Vihannespaja Oy:lle HEL 2014-003779 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön ratkaisu

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön vaatimukset teurastamon perustamisessa

Elintarvikelainsäädännön vaatimukset teurastamon perustamisessa Elintarvikelainsäädännön vaatimukset teurastamon perustamisessa Yksikönjohtaja Evira Valvontaosasto Lihantarkastusyksikkö Pienteurastamon suunnittelu Huomioon otettavaa: Teurastamon ympäristövaatimukset

Lisätiedot

Omavalvonta. Elintarvikelain muutos -seminaari I 13.9.2011 Auli Vaarala Elintarvikehygieniayksikkö Evira

Omavalvonta. Elintarvikelain muutos -seminaari I 13.9.2011 Auli Vaarala Elintarvikehygieniayksikkö Evira Omavalvonta Elintarvikelain muutos -seminaari I 13.9.2011 Auli Vaarala Elintarvikehygieniayksikkö Evira 1 Elintarvikelain (23/2006) muutos (352/2011), voimaan 1.9.2011 Lakimuutoksen tavoitteena on mm.

Lisätiedot

OIVA valvontatietojen julkistaminen

OIVA valvontatietojen julkistaminen OIVA valvontatietojen julkistaminen Oivaasteikko 2 Veli-Matti Aittoniemi / MARA Oiva-prosessi 4 OIVA-ASIAKIRJAT Miten luet Oivaraporttia Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään vähittäismyynti ja tarjoilu

Lisätiedot

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo LUOMU Nyt! Joensuu 1 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 2 Jäljitettävyys ja luotettavuus läpi koko ketjun Miksi lakia piti taas muuttaa? 3 Kuka nyt valvoo mitäkin Kuntien elintarvikevalvonta Markkinavalvonta

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Alueelliset koulutuspäivät 2017

Alueelliset koulutuspäivät 2017 Elintarvikevalvonnan tulokset vuodelta 2016 ja johtopäätökset vuodelle 2018 Alueelliset koulutuspäivät 2017 19.9 Marjatta Rahkio. 10.10 Arja Kaiponen Leena Räsänen Elintarviketurvallisuus Suomessa vuonna

Lisätiedot

ELINTARVIKEKONTAKTIMATERIAALIEN VALVONTA ELINTARVIKEHUONEISTOISSA. Merja Virtanen

ELINTARVIKEKONTAKTIMATERIAALIEN VALVONTA ELINTARVIKEHUONEISTOISSA. Merja Virtanen ELINTARVIKEKONTAKTIMATERIAALIEN VALVONTA ELINTARVIKEHUONEISTOISSA Merja Virtanen KONTAKTIMATERIAALIEN OIVA-TARKASTUKSET ELINTARVIKEHUONEISTOSSA 1/5 Tarkastus kohdistetaan elintarvikkeen kanssa kosketukseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Ympäristölautakunta Etp/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Ympäristölautakunta Etp/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristöterveyspäällikkö 03.10.2012 78 HEL 2012-010822 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohteet Reafin Oy, Leikosaarentie 26, 00990 Helsinki y-tunnus

Lisätiedot

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät 18.5.2016 Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot Elintarvikelaki 6 kohta 18a

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Leipäsirkus Oy,

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Leipäsirkus Oy, LÄHETTÄJÄ Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristöterveydenhuolto Savilahdentie 6 B 2 krs 70210 KUOPIO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VSTNOTTJ Leipäsirkus Oy Leipäsirkus Oy Pvm

Lisätiedot

Tapahtumatunnus 110278 Inkiläntie 7 70340 KUOPIO

Tapahtumatunnus 110278 Inkiläntie 7 70340 KUOPIO LÄHETTÄJÄ Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristöterveydenhuolto Savilahdentie 6 B 2. krs 70210 KUOPIO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Lounasravintola Aika Työterapinen

Lisätiedot

Riskiperusteisuuden suuntaviivat/tasot valvonnassa

Riskiperusteisuuden suuntaviivat/tasot valvonnassa Riskiperusteisuuden suuntaviivat/tasot valvonnassa Auli Vaarala Elintarvikehygieniayksikkö,Evira Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät Riskien huomioiminen Elintarvikelaki 6a (352/2011)

Lisätiedot

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 3 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus Heinon Tukku Oy:n liha-, kala- ja maitoalan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-006929 T 11

Lisätiedot

Elintarviketietojen merkitseminen - Mitkä tiedot ovat tärkeitä? Miksi?

Elintarviketietojen merkitseminen - Mitkä tiedot ovat tärkeitä? Miksi? Elintarviketietojen merkitseminen - Mitkä tiedot ovat tärkeitä? Miksi? Minna-Maija Väänänen, Evira WS1 Sinfos tuotetietopankin tuotetietofoorumi 1.11.2011 Elintarviketietojen merkitys Korkean kuluttajansuojan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

VOIKO ELINTARVIKEVALVONNASTA SELVITÄ HENGISSÄ?

VOIKO ELINTARVIKEVALVONNASTA SELVITÄ HENGISSÄ? Minna Sinkkonen Mikrobiologi, ETM 4.11.2014 VOIKO ELINTARVIKEVALVONNASTA SELVITÄ HENGISSÄ? Elintarvikevalvonnan kokonaisuuteen kuuluu TOIMIJOIDEN OMAVALVONTA VIRANOMAISVALVONTA Lopputuotteen käyttäjät

Lisätiedot

Villikasvit ja tuoteturvallisuus erityistä huomioitavaa elintarvikelainsäädännöstä

Villikasvit ja tuoteturvallisuus erityistä huomioitavaa elintarvikelainsäädännöstä Villikasvit ja tuoteturvallisuus erityistä huomioitavaa elintarvikelainsäädännöstä Ylitarkastaja Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esityksen sisältö Elintarvike

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

YmpäristöAgro I ja II

YmpäristöAgro I ja II YmpäristöAgro I ja II 2008-2012-> jatkohanke 2014 loppuun ProAgria Oulu Maa- ja kotitalousnaiset MTK Pohjois-Suomi Yhteistyökumppanina Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto Suoramyyntimahdollisuudet Lampaanlihaa

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö Elintarvikehuoneistojen III Oiva-valvontaohjeluonnos Viite: Evira 8086/0004/2014

Asia: Lausuntopyyntö Elintarvikehuoneistojen III Oiva-valvontaohjeluonnos Viite: Evira 8086/0004/2014 LAUSUNTO 15.11.2014 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto Ylitarkastaja Marina Häggman Asia: Lausuntopyyntö Elintarvikehuoneistojen III Oiva-valvontaohjeluonnos Viite: Evira 8086/0004/2014

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille

Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10243 ja 10245-10262,10324-10327, 10331-10332 sekä ohje 18248 Alempaa näet ohjeiden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen

Lisätiedot

Kansalliset säädökset

Kansalliset säädökset 1 (10) Kansalliset säädökset Elintarvikelaki 13.1.2006/23 Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 321/2006 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (905/2007) eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 2 Elintarvikelain 13 :n mukainen hakemus Lihakauppa Roslund Ky:n liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-007493 T 11 02 02 01 Päätösehdotus

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

Perustietoa kasvinsuojeluainejäämistä. Sanna Viljakainen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kemiallinen elintarviketurvallisuus

Perustietoa kasvinsuojeluainejäämistä. Sanna Viljakainen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kemiallinen elintarviketurvallisuus Perustietoa kasvinsuojeluainejäämistä Sanna Viljakainen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kemiallinen elintarviketurvallisuus Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät Kasvinsuojeluaineita käytetään tarkoituksella

Lisätiedot

Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla

Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla 18.1. 2012 Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Käsitteitä *alkutuotannon tuote *alkutuotanto

Lisätiedot

EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan

EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät Tampereella 24.-25.1.2012 Kirsi-Helena Kanninen (kirsi-helena.kanninen@evira.fi,

Lisätiedot

Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS. Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira

Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS. Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira jäljitettävyys kyky/mahdollisuus seurata raaka-aineen/elintarvikkeen liikkumista läpi määriteltyjen/eriteltyjen toimitus-/tuotanto-

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus LÄHEÄJÄ Helsingin kaupungin ympäristökeskus PL 500 00099 HELSINGIN KAUPUNKI VASAANOAJA Valkoinen Risti Oy Valkoinen Risti - Vita Korset Ab arkastuskertomus Elintarvikevalvonta Pvm 16.3.2017 apahtumatunnus

Lisätiedot

Vilja- ja kasvisala - Leipomotuotteiden valmistus, helposti pilaantuvia tuotteita Vilja- ja kasvisala - Ruoka- ja kahvileipien valmistus

Vilja- ja kasvisala - Leipomotuotteiden valmistus, helposti pilaantuvia tuotteita Vilja- ja kasvisala - Ruoka- ja kahvileipien valmistus LÄHEÄJÄ Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristöterveydenhuolto Savilahdentie 6 B 2 krs. 70210 KUOPIO arkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASAANOAJA Pvm 30.3.2017 apahtumatunnus 484265

Lisätiedot

Valvontasuunnitelmaan sisältyvä seuranta-/jälkitarkastus. Hakasen kahvila Rautatienkatu, Rautatienkatu 12, TAMPERE

Valvontasuunnitelmaan sisältyvä seuranta-/jälkitarkastus. Hakasen kahvila Rautatienkatu, Rautatienkatu 12, TAMPERE LÄHEÄJÄ ampereen kaupunki, ympäristöterveys Frenckellinaukio 2 B 33100 AMPERE arkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASAANOAJA Hakasen kahvila Rautatienkatu Hakasen Leipomo Oy Pvm 10.3.2017 apahtumatunnus

Lisätiedot

Muistio Luonnos

Muistio Luonnos Muistio Luonnos 15.4.2016 Maa- ja metsätalousministeriön asetus (xx/2016) ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1367/2011) muuttamisesta

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira

Elintarvikekuljetusten valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira Elintarvikekuljetusten valvonta Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira 1 Säädösten keskeiset tavoitteet Vaatimusten ja elintarvikevalvonnan

Lisätiedot