Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontatietojen julkistaminen. EHY:n koulutuspäivät Säätytalolla Nina Kaario, ylitarkastaja, Evira

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontatietojen julkistaminen. EHY:n koulutuspäivät Säätytalolla 17.4.2015 Nina Kaario, ylitarkastaja, Evira"

Transkriptio

1 Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontatietojen julkistaminen EHY:n koulutuspäivät Säätytalolla Nina Kaario, ylitarkastaja, Evira

2

3 Oiva:n laajentuminen Oiva I: 2013 Vähittäismyynti- ja tarjoilupaikat Julkistaminen Oiva II: 2015 Elintarvikealan laitokset Liha, maito, kala, kanamuna, varastot Käyttö ja Julkistaminen viimeistään Oiva III: 2015 Muut elintarvikehuoneistot Leipomot, myllyt, juomat, makeiset, kasvikset, varastot, kuljetukset, tukkumyynti Käyttö Julkistaminen viimeistään

4 Oivahymy.fi ja EviraNet https://eviranet.evira.fi/ Oiva-ohjeet Oivahymy-sivuilla: https://www.oivahymy.fi/portal/fi/yrityksille/tarkastuso hjeet/ Oiva-ohjeet EviraNetissä: TT-OIVAn työtila

5 Valvontatietojen julkisuus Viranomaisen on laadittava tekemästään tarkastuksesta kirjallinen tarkastuskertomus (hallintolaki 434/2003, 39 ). Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 1 ). ETL 21, 31, 33 : Valvontatietojen julkistamisen on tapahduttava Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran määräämällä tavalla (Elintarviketurvallisuusviraston määräys 1/2013).

6 Valvontatietojen julkistamisen soveltamisala Valvontatietojen julkistaminen koskee elintarvikelain mukaisen valvonnan tulosten julkistamista. Kattaa vain elintarvikevalvonnan, ei esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin valvontaa eikä eläintautivalvontaa. Oivassa ei julkisteta Hyväksymistarkastuksia Akuutteja valvontatapauksia Hallinnollisia pakkotoimiprosesseja

7 Valvontatietojen julkistamisen tavoitteet Lisätä valvonnan läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta Antaa kuluttajille tietoa elintarvikevalvonnan tuloksista Siirtää painopistettä toimijan omalle riskinhallinnalle Osaltaan yhdenmukaistaa valvontaa Säästää työaikaa

8 Yhdenmukainen valvonta:

9 Lainsäädännön tasapuolisuus Lainsäädännön tavoitteet aina määrätty, kaikille samat Lainsäädännön vaatimukset joskus määrätty tarkasti, joskus jätetty tulkinnanvaraa Vaatimusten toteuttamistapa harvoin määrätty tarkasti, usein sovellettavissa toiminnan mukaan, saa vaihdella Toimijan on perusteltava, miten aikoo saavuttaa lainsäädännön tavoitteet. Mitä lainsäädäntö ei kiellä, on sallittua! Kunhan lainsäädännön tavoitteet saavutetaan.

10 Valvonnan yhdenmukaisuus Valvojilla ja toimijoilla yhdenmukaiset käsitykset vaaroista ja riskeistä sekä niiden hallinnasta Valvojilla ja toimijoilla yhdenmukaiset käsitykset lainsäädännön tavoitteista ja vaatimuksista sekä soveltamisvapaudesta Huomion kiinnittäminen olennaisiin vaaroihin ja riskeihin ja samalla epäolennaisten vaarojen ja riskien jättäminen vähemmälle huomiolle Epäkohtien yhdenmukainen arviointi ja luokittelu Edellytettyjen jatkotoimenpiteiden yhdenmukaisuus

11 Mitä Oiva muuttaa Painopiste olennaisiin riskeihin ja toimijan riskinhallintaan Valvoja valvoo riskien hallintaa otoksin ja esimerkein Ryhmittely asiakokonaisuuksiin havaitut epäkohdat edustavat riskinhallintaa toimija voi tarkistaa ja korjata vastaavat epäkohdat muista vastaavista prosesseista Havaintojen luokittelu riskin mukaan A-D Tehostaa valvontaa, yhdenmukaistaa ajatteluja ja menettelyjä Parantaa lainsäädännön noudattamista Hyvän ja korjattavan välinen ero: pienistä epäkohdista huomautus mutta ei edellytä uusintatarkastusta määräajassa Korjattavan ja huonon välinen ero: korjattava heikentää elintarviketurvallisuutta ja edellyttää korjausta tarkoituksenmukaisessa määräajassa. Huono vaarantaa elintarviketurvallisuutta ja edellyttää korjausta kiireellisessä määräajassa.

12 Oiva-sovellus Oiva-sovellus on Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) ylläpitämä tietojärjestelmä. Oiva-sovellus tuottaa Oiva-raportin (pdf) Oiva-sovelluksen avulla Oiva-raporttia voidaan esikatsella ja raportti voidaan hyväksyä lopullisesti valmiiksi. Oiva-sovelluksessa ei ole mitään tallennettuna vaan raportti tuotetaan teknisesti keskitetyn KUTI-tietovaraston tiedoista. Kun Oiva-raportti hyväksytään, asiakirjat lähtevät sähköisesti Itellaan, jossa tulostus ja postitus toimijalle. sähköisesti toimijan sähköpostiosoitteeseen.

13 Tarkkari-sovellus Tarkkari-sovellus on teurastamoiden ja niiden yhteydessä olevien laitosten uusi valvontatietojärjestelmä. Päivittäiset valvontatiedot kirjataan Tarkkariin. Tarkkarista voi tulostaa otteen valvontakirjanpidosta. Oiva-arviointi tehdään Tarkkari-sovelluksessa. Oivaraportti esikatsellaan ja hyväksytään Tarkkarin kautta. Tarkastuseläinlääkärin näkökulmasta: tarkastuseläinlääkärit käyttävät vain Tarkkaria.

14 Tarkastettavat asiakokonaisuudet Hyväksytyt huoneistot (Oiva II) Ilmoitetut huoneistot (Oiva I tai III) 01 Hyväksymisvaatimusten noudattaminen 01 Omavalvontasuunnitelma 02 Tilojen ja laitteiden kunnossapito 02 Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito 03 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus 03 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus 04 Henkilökunnan toiminta ja koulutus 04 Henkilökunnan toiminta ja koulutus 05 Elintarvikkeiden tuotantohygienia 05 Elintarvikkeiden tuotantohygienia 06 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta 06 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta Myynti- ja tarjoilu 08 Elintarviketuotannon erityisvaatimukset Eläinten vastaanottaminen ja eläimiä koskevat tiedot Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet 10 Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet 11 Elintarvikkeiden koostumus 11 Elintarvikkeiden koostumus 12 Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset 12 Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset 13 Elintarvikkeista annettavat tiedot 13 Elintarvikkeista annettavat tiedot 14 Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit 14 Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit 15 Elintarvikkeiden ja sivutuotteiden toimitukset 15 Elintarvikkeiden toimitukset 16 Jäljitettävyys ja takaisinvedot 16 Jäljitettävyys ja takaisinvedot 17 Elintarviketuotannon tutkimukset 17 Elintarvikkeiden tutkimukset 18 Oiva-raportin esilläpito 18 Oiva-raportin esilläpito

15 Tarkastettavat asiat 1(2) 01 Hyväksymisvaatimusten noudattaminen 06 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta 1.1 Tilojen, rakenteiden ja laitteiden hyväksymiset 6.2 Jäähdytettyjen tilojen lämpötilahallinta 1.2 Toimintojen hyväksymiset 6.5 Elintarvikkeiden tuotantoprosessien lämpötilahallinta 1.3 TSE-toimintojen hyväksymiset 6.6 Pakastaminen 1.4 Talousveden vaatimustenmukaisuus 6.7 Lähetettävien ruhojen lämpötilahallinta 1.5 Puhtaan veden vaatimustenmukaisuus 6.8 Työvälineiden desinfioimiseen käytettävän veden lämpötilahallinta 1.6 Omavalvonnan yleinen vaatimustenmukaisuus 08 Elintarviketuotannon erityisvaatimukset 02 Tilojen ja laitteiden kunnossapito 8.1 TSE-riskiaineksen käsittely 2.2 Tilojen ja rakenteiden kunnossapito 8.2 Ruhojen ja elinten puhtauden aistinvarainen seuranta 2.3 Kalusteiden, laitteiden, vesilaitteiden ja välineiden kunnossapito 8.3 Naudanruhojen maitohappodekontaminaation hallinta 03 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus 8.4 Trikiiniriskin hallinta 3.1 Tilojen ja rakenteiden puhtaus ja järjestys 8.5 Jauhelihan ja raakalihavalmisteiden valmistus 3.2 Pintojen, kalusteiden, laitteiden ja välineiden puhtaus 8.6 Mekaanisesti erotetun lihan valmistus 3.5 Haittaeläinten torjunta 8.7 Poron kuivalihan valmistus 3.6 Jätteiden ja jätevesien poistaminen 8.8 Kalastustuotteiden loistarkastukset ja pakastamispakko 04 Henkilökunnan toiminta ja koulutus 8.9 Munatuotteiden raaka-aineen laaduntarkkailu 4.1 Henkilökunnan työskentelyhygienia 09 Eläinten vastaanottaminen ja eläimiä koskevat tiedot 4.3 Henkilökunnan työ- ja suojavaatetus 9.1 Rekisterikyselyt 4.4 Henkilökunnan terveydentilan seuranta 9.2 Elintarvikeketjua koskevat ja muut vastaavat tiedot 4.5 Henkilökunnan perehdytys, opastus ja koulutus 9.3 Eläinten kuljettaminen 4.6 Hygieniaosaamisen todentaminen 9.4 Eläinten merkinnät ja tunnistaminen 05 Elintarvikkeiden tuotantohygienia 9.5 Hevosten tunnistusasiakirjat 5.1 Elintarvikkeiden tuotannon yleinen hygienia 9.5 Kirjanpito teurastettavaksi otetuista eläimistä 5.2 Eri hygieniatason toimintojen erottaminen toisistaan 9.7 Teurastamolle tuotujen eläinten erottelu 5.3 Vesipisteiden ja vettä käyttävien laitteiden hygienia 9.8 Kirjanpito tuotantoprosessista poistetuista eläimistä 5.4 Sulattamisen, jäähdyttämisen ja pakastamisen hygienia 5.5 Käärimisen ja pakkaamisen hygienia 5.6 Elintarvikkeiden säilyttämisen ja varastoinnin hygienia 5.7 Sivutuotteiden käsittelyn ja varastoinnin hygienia

16 Tarkastettavat asiat 2(2) 10 Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet 16 Jäljitettävyys ja takaisinvedot 10.1 Erillään pito ja ristikontaminaatio 16.1 Elintarvikkeiden jäljitettävyys 11 Elintarvikkeiden koostumus 16.2 Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys Lisäaineet, aromit ja entsyymit 16.3 Merestä saadun kalan ja kalastustuotteiden jäljitettävyys 11.2 Ravitsemuksellinen täydentäminen 16.4 Dioksiinipoikkeuksen alaisen kalan ja kalastustuotteiden jäljitettävyys 11.3 Muuntogeeniset ainesosat 16.5 Erityistilanteiden hallinta ja varautuminen 11.4 Uuselintarvikkeet ja uudet prosessit 16.6 Takaisinvedot 12 Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset 17 Elintarviketuotannon tutkimukset 12.1 Ravintolisät 17.1 Näytteenotto ja omavalvontatutkimukset 12.2 Erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet 17.3 Veden ja jään omavalvontatutkimukset 12.3 Nimisuojatut tuotteet 17.4 Liha-alan salmonellaomavalvonta 12.4 Muut tuotekohtaiset vaatimukset 17.5 EHEC-omavalvonta 13 Elintarvikkeista annettavat tiedot 17.6 Listeriaomavalvonta 13.1 Yleiset pakkausmerkinnät 17.7 Kampylobakteeriomavalvonta 13.2 Ravintoarvomerkintä 17.8 Kalastustuotteiden histamiiniomavalvonta 13.3 Markkinointi (ravitsemus- ja terveysväitteet) 17.9 Raakamaidon laatututkimukset 13.4 Erityislainsäädännön edellyttämät pakkausmerkinnät Tuotteiden säilyvyystutkimukset 14 Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit Lääkejäämät 14.1 Pakkaus- ja muut elintarvikekontaktimateriaalit Kasvinsuojeluainejäämät 15 Elintarvikkeiden ja sivutuotteiden toimitukset Ympäristöstä peräisin olevat vierasaineet 15.1 Elintarvikkeiden vastaanottaminen ja kaupalliset asiakirjat Hometoksiinit Munatuotannon salmonellatuloksia koskevat asiakirjat Prosessissa syntyvät vierasaineet 15.3 Elintarvikkeiden lähettäminen, kaupalliset asiakirjat ja kuljetusolosuhteet Muut vierasaineet 15.4 Elintarvikkeiden kuljetuslämpötilojen hallinta Muut kemialliset tutkimukset 15.5 Sivutuotteiden lähettäminen, kaupalliset asiakirjat, kuljetusolosuhteet ja -lämpötila 18 Oiva-raportin esilläpito 18.1 Oiva-raportin esilläpito

17 Oiva-arvosanat, arviointikriteerit ja ohjeet Arvosanat A Oivallinen B Hyvä C Korjattavaa D Huono Arviointikriteerit Elintarviketurvallisuuden varmistaminen Kuluttajan harhaanjohtamisen estäminen Elintarvikkeisiin liittyvät vaarat ja riskit Elintarvikealan toimijan vastuu ja toiminta epäkohtien korjaamiseksi ja riskien hallitsemiseksi Arviointiohjeet Huomioitavaa, tarkastettavat asiat, epäkohtien arviointi, esimerkkejä

18

19 Oiva-arviointiasteikon perusteet Elintarvikkeiden tulee olla kemialliselta, fysikaaliselta, mikrobiologiselta ja terveydelliseltä laadultaan ja koostumukseltaan sekä muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia, eivät aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle eivätkä johda kuluttajaa harhaan (elintarvikelaki 23/2006, 7, elintarvikkeita koskevat yleiset vaatimukset). Oiva-arvioinnissa arvioidaan elintarvikevalvonnan tulosten perusteella, onko elintarvikealan toimija varmistunut tuottamiensa elintarvikkeiden turvallisuudesta sekä siitä, että kuluttajia ei johdeta harhaan.

20 Elintarvikkeiden turvallisuus Markkinoille ei saa saattaa elintarvikkeita, jotka eivät ole turvallisia. Elintarvikkeen katsotaan olevan turvallinen, jos se on elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien lainsäädännön vaatimusten mukainen (178/2002/EY, 14 artikla). Elintarviketta ei pidetä turvallisena, jos se on terveydelle haitallinen tai ihmisravinnoksi soveltumaton (178/2002/EY, 14 artikla).

21 Kuluttajien etujen suojelu Elintarvikelainsäädännön tavoitteina myös kuluttajien etujen suojaaminen ja harhaanjohtamisen estäminen tietoon perustuvat elintarvikevalinnat elintarvikkeiden väärentämisen estäminen (178/2002/EY, 8 artikla) elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräystenmukainen laatu elintarvikkeista annettava tieto suojaa kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta (elintarvikelaki 23/2006, 1 ).

22 Elintarvikealan toimijan vastuu Ensisijainen vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta on elintarvikealan toimijalla (852/2004/EY, 1 artikla). Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheet täyttävät niille asetetut yleiset ja erityiset hygieniavaatimukset (852/2004/EY, 3 ja 4 artikla; 853/2004/EY, 3 artikla). Elintarvikealan toimijoiden on laadittava ja toteutettava HACCP-periaatteisiin perustuvat pysyvät menettelyt sekä ylläpidettävä niitä (852/2004/EY, 5 artikla).

23 Vaara, riski ja riskiperusteinen valvonta Vaaralla tarkoitetaan elintarvikkeessa olevaa biologista, kemiallista tai fyysistä tekijää tai tilaa, joka saattaa vaarantaa elintarvikkeen turvallisuuden (178/2002/EY, 3 artikla, kohta 14). Esimerkiksi elintarvikkeeseen joutunut lasinsiru tai korvakoru Riskillä tarkoitetaan vaaran aiheuttaman terveydellisen haittavaikutuksen todennäköisyyttä ja voimakkuutta (178/2002/EY, 3 artikla, kohta 9). Riskiperusteisessa valvonnassa huomioidaan elintarvikealan toimijan harjoittaman toiminnan luonne ja laajuus muut elintarviketurvallisuuteen ja kuluttajansuojaan vaikuttavat seikat (elintarvikelaki 23/2006, muutos 352/2011, 1 luku, 6 a ).

24 Arvosana Oivallinen Toiminta on vaatimusten mukaista. Elintarvikkeiden turvallisuudesta on varmistuttu. Kuluttajaa ei ole johdettu harhaan. Toiminnassa ei ole varsinaisia epäkohtia. Toimija on huomannut yllättävät ja satunnaiset epäkohdat itse ja hallinnut niiden korjaamisen omavalvonnallaan. Ei jatkotoimenpiteitä.

25 Arvosana Hyvä Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. Elintarviketurvallisuudesta on varmistuttu. Kuluttajaa ei ole johdettu harhaan. Toiminnassa on pieniä epäkohtia eli kohtia, jotka eivät ole täysin lainsäädännön vaatimusten mukaisia mutta jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. Toimija ei ole täysin hallinnut pienten epäkohtien korjaamista omavalvonnallaan. Toimijalle annetaan huomautus ja perustellaan, mitä lainsäädännön kohtaa toiminnassa ei ole noudatettu. Toimija korjaa oma-aloitteisesti.

26 Arvosana Korjattavaa Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. Toimintaa ei ole toteutettu lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Elintarviketurvallisuudesta tai kuluttajan harhaanjohtamisen estämisestä ei ole riittävästi varmistuttu omavalvonnalla ja toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat edellyttävät korjausta määräaikaan mennessä ja korjausten tarkastamista määräajan päätteeksi. Määräaika voidaan sopia toimijan kanssa (kehotus), tai viranomainen voi määrätä sen (määräys).

27 Arvosana Huono Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. Elintarviketurvallisuudesta tai kuluttajan harhaanjohtamisen estämisestä ei ole varmistuttu omavalvonnalla ja toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuuden tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan. Epäkohdat edellyttävät korjausta välittömästi tai kiireellisessä määräajassa ja korjausten tarkastamista määräajan päätteeksi.

28 Oiva-raportti ja perinteinen tarkastuskertomus Oiva-raportti on valvontatulosten julkistettava arviointiraportti. Arvosanat julkaistaan pääotsikkokohtaisesti. Pääotsikon arvosana muodostuu sen alla olevien asiakokonaisuuksien arvosanoista. Oiva-raportti ei korvaa tarkastuskertomusta. Tarkastuskertomus muodostuu samalla, erikseen. Tarkastuskertomus on yksityiskohtaisempi ja täyttää muotovaatimukset. Tarkastuskertomusta ei julkaista (mutta sekin on pyydettäessä julkinen asiakirja).

29 Oiva-raportin sisältämät tiedot 1) Tekstikenttä johon valvoja voi kirjoittaa tietoa, esimerkiksi tarkastetut toiminnot. 2) Tarkastustulokset ryhmiteltyinä. 3) Hymynaamojen selitteet. 4) Oiva-huomiot eli lyhyet selostukset epäkohdista. Jos arvosana ei ollut oivallinen, perustellaan, miksi ei. 5) Kyseisen arvioinnin huonoin arvosana. Kuluttaja näkee nopeasti, kun arvosana paranee. 6) Historiatieto kolmesta aikaisemmasta tarkastuksesta

30

31

32 Oiva-arvosanojen muodostuminen Havaintoja Ei epäkohtia Ei toimenpiteitä, arvosana OIVALLINEN Pieniä epäkohtia mutta riittää että asian tarkastaa seuraavan kerran kun on asian seuraava suunnitelman mukainen tarkastus. Huomautus toimijalle ja arvosana HYVÄ Epäkohtia, jotka on edellytettävä korjaamaan tarkoituksenmukaisessa määräajassa. Kehotus/määräys ja arvosana KORJATTAVAA Vakavia epäkohtia, jotka on edellytettävä korjaamaan kiireellisessä määräajassa. Määräys (kehotus) ja arvosana HUONO

33 Tarkastettava asia 1 C Tarkastettava asia 3 Tarkastettava asia 2 A tai B B Tarkastettava asia 5 Tarkastettava asia 4 D C Tarkastettava asia = asia, jota varten on oma arviointiohje

34 Tarkastuksen jälkeiset tapahtumat

35

36 aikajana Tarkastushavainnot tietojärjestelmään Tarkastushavainnot tietojärjestelmään Tarkastushavainnot tietojärjestelmään Oiva-raportti ja Tarkastuskertomus esim. 1 krt/kk Oiva-raportti ja Tarkastuskertomus esim. 1 krt/kk Tarkastushavaintojen siirtyminen tarkastuseläinlääkäreiden Tarkkari-sovelluksesta Oiva-raportille

37 Oivan valmisteluyhteistyöhön osallistuneet 1(2) Eviran yksiköt, tahot ja tiimit: elintarvikehygienia (HYGI), tuoteturvallisuus (TUTU), tietojärjestelmät (SULO), lihantarkastus ja valvonta (LIVA) oikeudellinen yksikkö (OIVA) ja viestintäyksikkö (VIES) tarkastuseläinlääkärit projektiryhmä ohjausryhmä Lapin aluehallintovirasto / poroteurastamot Sidosryhmät: Eläimistä saatavia elintarvikkeita valmistava teollisuus Maa- ja metsätalousministeriö Aluehallintovirastot Kuntaliitto Kunnat / kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset

38 Oivan valmisteluyhteistyöhön osallistuneet 2(2) Sidosryhmät, jatkoa: Elintarviketeollisuusliitto ry Lihakeskusliitto ry Suomen Teurastamoyrittäjät ry Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry Maitohygienialiitto ry Suomen Pienjuustolayhdistys ry Suomen Kalankasvattajaliitto ry Suomen Kalakauppiasliitto ry Suomen Kananmunapakkaamoiden yhdistys ry Suomen Siipikarjaliitto ry Suomen tulli PTY Kuluttajaliitto PK-toimijat Suomen Eläinlääkäriliitto Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry Suomen Tarkastuseläinlääkäriyhdistys ry

39 Oiva kiittää!

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205, 10232-10243, 10245,10249-10252 ja 12056-10307 Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version ja ohjeen

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10262. Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version ja ohjeen

Lisätiedot

Tarkastusprosessi. Oivallinen. TARKASTUS KERTOMUS TOIMIJALLE X+6 vrk. Seuraava valvontasuunnitelman TARKASTUS- PÄIVÄ X. mukainen tarkastus

Tarkastusprosessi. Oivallinen. TARKASTUS KERTOMUS TOIMIJALLE X+6 vrk. Seuraava valvontasuunnitelman TARKASTUS- PÄIVÄ X. mukainen tarkastus OIVA -valvontatietojen julkistaminen Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013, Posion ja Taivalkosken kunnat Ympäristöterveydenhuolto, Terveysvalvonta Päivi Klemola, Netta Lummela 12.6.2013

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 21 2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 2.1 Johdanto Elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 17.3.2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2011 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI KÖYLIÖ SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

Eviran ohje 16036/2. Kalastusalusten valvonta

Eviran ohje 16036/2. Kalastusalusten valvonta Eviran ohje 16036/2 Sivu/sivut 1 / 12 Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Määritelmiä... 2 3 Lainsäädäntöä... 3 4 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina ja pienten määrien luovutus suoraan kuluttajalle... 3 5

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21.12.2011 433

Lisätiedot

Hyväksyjä Auli Vaarala

Hyväksyjä Auli Vaarala Tuula Lundén Sivu/sivut 1 / 12 Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Lainsäädäntöä... 2 3 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina ja pienten määrien luovutus suoraan kuluttajalle... 3 4 Alkutuotantoilmoitus... 4 5

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOKKOLAN KAUPUNKI Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto KARLEBY STAD Mellersta Österbottens miljöhälsovård KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 SISÄLLYS

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Yleisosa Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen oma valvontasuunnitelma, jota

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Pauliina Kauppinen UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 LUONNOS 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 5 1. VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esittelijä Marjoriikka Keränen Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 2 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 Ympäristöterveydenhuollon lautakunta 12.12.2014 0 OSA I Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014 Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014 Hyväksytty ympäristöterveysjaostossa 8.12.2011 Päivitetty suunnitelma hyväksytty ympäristöterveysjaostossa

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari-Luukkonen Sivu/sivut 1 / 26 Ohjeessa käsitellään elintarvikkeiden säännöllistä ja tilapäistä käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista ulkotiloissa.

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. sivu 1/20 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala***......2 2 Suhde muihin säädöksiin***......2 3 Määritelmät***......2

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot