Computer Engineering Group. Möte: kl Plats: DC4141

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Computer Engineering Group. Möte: 6.5.2003 kl. 14.15 Plats: DC4141"

Transkriptio

1 Computer Engineering Group Möte: kl Plats: DC4141 Läsnä: Professori Kaisa Sere (puheenjohtaja) Professori Johan Lilius Professori Jouni Isoaho Professori Ville Leppänen Lehtori Esa Alhoniemi Opiskelija Carl-Gustaf Wennström Opiskelija Sture Ismark Opiskelija Kari Jakobsson Amanuenssi Britt-Marie Villstrand (esittelijä) Korkeakoulusihteeri Päivi Ritvo (sihteeri) Professori Tapio Salakoski Pöytäkirja 1. Mötets öppnande Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Esityslista hyväksyttiin. 2. Ändringar i gemensamma studier Från yliopistos sida har föreslagits ändringar gällande de gemensamma studierna. Ändringarna gäller fysik och elektronik. Ändringsförslag har även gjorts gällande biämnena digitalelektronik, mikroelektronik och elektronik. Dessutom har kompletteringar till huvudämnena inbyggda system och programvaruproduktion gjorts. Alla ändringsförslag finns närmare beskrivna i bilaga 1. Beslutsförslag: Arbetsgruppen godkänner de föreslagna ändringarna. Beslut: Muutosesitykset hyväksyttiin lukuunottamatta lisäyksiä Sulautettujen järjestelmien pääaineeseen. Sovittiin, että Risto ja Johan keskustelevat asiasta ja ilmoittavat päätöksensä tiedoksi. 3. Diskussionsärenden 1. Mötes- och presentationsteknik, kurs för ÅA-studerande. ÅA:n opiskelijat toivovat kurssia kokoustekniikoista. Kurssi järjestetään, aluksi ylimääräisenä kurssina, myöhemmin voi kuulua tutkintovaatimuksiin. 2. Turun yliopisto har erhållit rätt att ge diplomingenjörsexamen. Vad betyder detta för samarbetet mellan Åbo Akademi och Turun yliopisto? Asiasta oli mukana keskustelemassa TY:n Informaatioteknologian laitoksen johtaja Tapio Salakoski. Yhteistyön jatkumista pidettiin toivottavana. TY:n tutkinnonanto-oikeus antaa uusia mahdollisuuksia koulutuksen kehttämiselle. Ruotsin kielen tasovaatimus tulee poistumaan TY:n DIkoulutuksesta. Uusia pääaineita voidaan aloittaa (esim. Digitaaliset elektroniikkajärjestelmät). Prosessitekniikka tulee todennäköisesti valinnaiseksi sivuaineeksi. CE-ryhmän toivotaan jatkavan

2 toimintaansa. Ohjelman suunnittelua tulee tulevaisuudessakin jatkaa yhteistyössä (myös Bolognan prosessia silmälläpitäen). 4. Ev. övriga ärenden. Ei muita asioita. Seuraava kokous pidetään syksyllä. Turussa Puheenjohtaja Kaisa Sere Sihteeri Päivi Ritvo

3 Bilaga 1 TY: MUUTOSEHDOTUKSIA VUODEN DI-OPETUSSUUNNITELMAAN Yhteiset opinnot: Fysiikka (7 ov > 6 ov) - Fysiikan harjoitustyöt 1 ov, uusi kurssi - Matemaattiset menetelmät 2 ov, poistuu Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka (9 ov > 10 ov) - Elektroniikan laboratoriot 1 ov, uusi kurssi Sivuaineopinnot: Digitaaliset elektroniikkajärjestelmät 15 ov Pakollinen - SoC-Design 5 cu Valinnaiset, joista valitaan 10 ov - Tietokonearkkitehtuurit 5 ov - Elektroniikan laitesuunnittelu 5 ov - Puolijohteiden perusteet 2 ov - Digitaalinen piiritekniikka 4 ov - ULSI-suunnittelu 5 ov - Asynchronous System Design 5 cu - Formal System Specification and Design 5 cu Mikroelektroniikka 15 ov, sivuaineen voi koota kahdella eri tavalla Vaihtoehto 1 - Puolijohteinen fysiikka 3 ov - Elektroniikan työt 1 ov (uusi kurssi) - Integroitujen piirien suunnittelu ja valmistus 5 ov - Puolijohdetekniikka 3 ov - Kvanttifysiikka I A 3 ov Vaihtoehto 2 - Analogia IC-suunnittelu 4 ov - Mixed-Mode IC-suunnittelu 4 ov - Suurteho-laskentarakenteet 3 ov - IC-piirin suunnitteluprojekti (3-5 ov) Elektroniikka 15 ov (ÅA:n opiskelijoille) - HDL-based Design 3 cu - Analogiaelektroniikka I 3 ov - Analogiaelektroniikka II 3 ov - Tietokonearkkitehtuurit 5 ov - Elektroniikan työt 1 ov (ent. sähköturvallisuus) Pääaineopinnot: SJS, moduuli II valinnaisiin - lisätään Special courset

4 Industrial Algorithms (3 cu) (Special Course on Embedded Systems) Algorithms in Dimensional Measurement Systems (3 cu) (Special Course on Embedded Systems) Ohjelmistotuotanto, mod II valinnaisiin lisätään - Distributed Systems Special Courseksi kelpaa mm. - Mobiilijärjestelmien ohjelmointi - Web-ohjelmointi Kurssikuvaukset XFYS4276 Fysiikan harjoitustyöt I (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson "Fysiikka 1" täydentäminen ja demonstroiminen. Kurssin "Mittaustulosten käsittelystä ja työturvallisuudesta fysiikan harjoitustöissä" (8 h luentoja) ja neljän pareittain tehtävän harjoitus suorittaminen Edeltävät opinnot: Fysiikka 1 Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Monisteet: "Mittaustulosten käsittelystä ja työturvallisuudesta fysiikan harjoitustöissä" sekä "Fysiikan harjoitustyöt I". Suoritustavat: Luentokurssiin liittyvän kuulustelun läpäiseminen on edellytyksenä harjoitustöiden aloittamiselle. Työt tehdään harjoitustyöosaston aukioloaikoina. ETT_2005 Elektroniikan laboratoriot 1 (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Elektroniikan perusasioiden ja kytkentöjen käytännön harjoittelu. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Arvela, Kuusela & Punkkinen: Elektroniikan ja tietotekniikan harjoitustyöt I, Turku - SFL -L8. Suoritustavat: Kurssissa tehdään 3 harjoitustyötä, jotka käsittelevät elektroniikan perusasioita. Työt tehdään ETT:n opetuslaboratoriossa. Töistä laaditaan työselostus. ETT_2014 SoC Design /ASIC-suunnittelu (5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Design flow of modern digital systems: from system level to manufacturing. System-on-chip. Embedded system design. Intellectual property. FPGA-based design. Testing and testable design. Simulation & optimisation using HDLs. Edeltävät opinnot: HDL-based design, Digital IC design (Digitaalinen piiritekniikka). Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Smith, M.J.S.: Application-Specific Integrated Circuits, Addison Wesley 1997 ISBN others to be announced when the course starts. Suoritustavat: Laboratory exercises, design project & examination. ETT_2015 Tietokonearkkitehtuurit (5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tietokoneiden ja tietokonejärjestelmien arkkitehtuurit. Ohjelmistoarkkitehtuuri, keskusyksiköiden

5 suunnitteluperiaatteet (RISC/MIPS), aritmetiikkayksikkö, prosessorin rekisterirakenteet ja sisäinen väylä, prosessori-järjestelmien muistihierarkia, ulkoiset väylät ja oheislaitteet. Edeltävät opinnot: Mikroprosessorit. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: D. Patterson & J. Hennessy, Computer Organization & Design, Morgan Kaufmann Publishers, Suoritustavat: Loppukuulustelu. ETT_2004 Elektroniikan laitesuunnittelu (5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Laitesuunnittelukurssi koostuu lyhyestä teoriaosasta ja käytännön harjoitusosasta. Teoriaosassa tutustutaan elektronisten laitteiden yleisiin suunnitteluperiaatteisiin (sähköinen, terminen ja mekaaninen suunnittelu), tarkastellaan lyhyesti eri valmistustekniikoita ja yleisimpien komponenttien ominaisuuksia. Käytännön osassa harjoitellaan suunnitteluohjelmistojen käyttöä, kytkentöjen simulointia, piirilevyn tekoa ja testausta. Pääosa kurssista koostuu joukosta käytännön töitä, joiden suoritus on edellytys kurssin läpäisylle. Kurssilla pyritään vierailemaan myös ympäristön elektroniikkateollisuudessa. Suoritustavat: Lyhyt tentti, pakolliset harjoitukset. ETT_20xx Puolijohteiden perusteet (mikroel.perusteet) 2 ov Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla käsitellään elektroniikan materiaalien ominaisuuksia, mm. virrankuljettajat materiassa. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin Suoritustavat: loppukuulustelu. ETT_2001 Digitaalinen piiritekniikka (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Digitaalisen IC-piirisuunnittelun perusteet. MOS-transistorien toiminta ja simulointi. CMOS-valmistusprosessi ja layout suunnittelusäännöt. CMOS-teknologian peruspiiriratkaisut digitaalisissa IC-piireissä: kombinaatio-, sekvenssi-, aritmetiikka- ja muistipiirit. Piirin synkroninen ja asynkroninen ajoitus. Tehonkulutus. Johdotuksen ongelmat VLSI rakenteissa. Edeltävät opinnot: Analogiaelektroniikka I, Digitaalisuunnittelun perusteet. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Rabaye, J., Digital Integrated Circuits: A Design Perspective, Prentice-Hall 1996, ISBN Suoritustavat: Lasku- ja laboratorioharjoitukset sekä loppukuulustelu. ETT_2018 ULSI?suunnittelu (5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija integroinnin lisääntymisen mukanaan tuomiin rajoituksiin tulevaisuuden ULSI-piirien systeemitason sähköisessä suunnittelussa. Päähuomio kiinnitetään piirin sisäisen kommunikaation virheettömyyteen sekä vähäkohinaisen tehonjakeluverkoston suunnittelemiseen. Piiriteknologian skaalautuminen ja sen vaikutus piirin toimintaan sekä transistori- että johdotustasolla. Johtimet suunnittelun osana. Kohina digitaalisissa järjestelmissä ja sen vaikutus järjestelmän toimintaan/suorituskykyyn. Tehosyöttöstrategiat kohinan minimoimiseksi. Signaalin koodaus ja siirtotavat sekä siru- että korttitasolla. Esimerkkejä

6 signalointipiireistä. Ajoituskysymykset ja synkronointi. Kellotus ja kellosignaalin jakelu. Esimerkkejä ajoituspiireistä. Edeltävät opinnot: Digitaalinen piiritekniikka, Integoritujen piirien suunnittelu ja valmistus. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Dally, W.D. & Poulton, J.W., Digital Systems Engineering, Cambridge University Press, 1998, ISBN Rabaye, J.M., Digital Integrated Circuits: A Design Perspective, Prentice-Hall, 1996, ISBN Suoritustavat: Luennot, tietokoneharjoitukset, mahdollinen harjoitustyö, tentti. Asynchronous System Design (5 cu) Aims and contents: Functional complexity and large physical size of modern digital systems-on-chip (SoC) poses difficult problems for system integration. Synchronizing the whole system to a single clock, without severily degrading performance, is becoming increasingly difficult, if not impossible. A viable solution to this problem is to discard synchronous clock-based timing and adopt an asynchronous self-timed design approach which offers better modularity and composability than synchronous approaches. Furthermore, asynchronous systems have potential for lower power consumption and lower self-induced noise. The course gives insight to self-timed circuit techniques, asynchronous handshake-based communication channels and their implementation, and asynchronous system design principles and methodologies. Also globally-asynchronous locally-synchronous (GALS) systems are discussed. Components: Lectures, seminar presentation (+ report), exercises, examination Preliminary knowledge: Principles of digital design, LSI design (= "Digital IC Design", = "digitaalinen piiritekniikka" ), hardware description languages (recommended). Literature: To be announced Formal System Specification and Design (5 cu) Aims and contents: Complexity of present day digital systems requires increased care in the design process. Currently, testing and simulation are the most common methods to exclude faults from hardware and software systems. But neither can always establish the absence of rare design flaws. Formal verification is emerging as another countermeasure to increase confidence in a design; offering the potential to guarantee correct functional behavior of a system with respect to its specification and enabling early detection of possible design errors. The course introduces formal system specification techniques and different formal verification methods including equivalence checking, model checking, and design by correctness-preserving stepwise refinement. Components: Lectures, seminar presentation (+ report), exercises, examination Preliminary knowledge: Basics of programming, hardware description languages, principles of digital design. Literature: To be announced

7 ETT_XXXX Analogia IC-suunnittelu (4ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssissa käydään läpi analogisia rakenteita, joita käytetään integroiduissa piireissä. Tällaisia rakenteita ovat mm. vahvistimet, suodattimet ja jännitereferenssit. Rakenteet esitellään luennoilla ja aiheeseen liitetään tietokoneharjoituksia, joissa opitaan käytännön suunnittelua. Esitiedot: Piiriteoria, Analogiaelektroniikka I (Elektroniikan perusteet) ja Digitaalinen piiritekniikka (voi olla rinnakkaissuorituksessa) Kirjallisuus: Johns, D. & Martin, K., Analog Integrated Circuit Design (luvut 1-6, 8-10 ja 15), John Wiley & Sons, ISBN Suoritustavat: Tietokoneharjoitukset sekä itsenäisempi loppuharjoitus (laajuus vastaa n. kahta tietokoneharjoitusta). ETT_XXXX Mixed-Mode IC-suunnittelu (4ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssissa käydään läpi digitaalisen ja analogisen maailman välissä toimivia rakenteita, joita käytetään integroiduissa piireissä. Tällaisia rakenteita ovat mm. komparaattorit, digitaali-analogia muuntimet, analogia-digitaalimuuntimet ja vaihelukitut silmukat. Lisäksi käsitellään lyhyesti monitasologiikan toteuttamistapoja. Rakenteet esitellään luennoilla ja aiheeseen liitetään tietokoneharjoituksia, joissa opitaan käytännön suunnittelua. Esitiedot: Piiriteoria, Analogiaelektroniikka I (Elektroniikan perusteet) ja Digitaalinen piiritekniikka (voi olla rinnakkaissuorituksessa) Kirjallisuus: Johns, D. & Martin, K., Analog Integrated Circuit Design (luvut 7, ja 16), John Wiley & Sons, ISBN Suoritustavat: Tietokoneharjoitukset sekä itsenäisempi loppuharjoitus (laajuus vastaa n. kahta tietokoneharjoitusta). ETT_XXXX Suurteho-laskentarakenteet (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssissa käydään läpi massivis-rinnakkaisia laskentarakenteita, joita on ehdotettu käy-te-ttäväksi vaativissa laskentatehtävissä. Tällaiset rakenteet ovat yleensä ns. 'array'-prosessoreja, joissa monta yksinkertaista prosessoria on kytketty lähimpiin naapuriprosessoreihin. Tällaisia rakenteita ovat mm. Content Addressable Memory (CAM), bit (ja byte) serial -laskentaan perustuvat massiviset rinnakkaisprosessoriverkot sekä analogia ja mixed-mode -tekniikoilla toteutetut rinnakkaisprosessoriverkot. Rakenteet esitellään luennoilla ja aiheeseen liitetään MATLAB-tietokoneharjoituksia. Edeltävät opinnot: Analogiaelektroniikka I, Digitaalinen Piiritekniikka, Analogiaelektroniikka II, Analogia IC-suunnittelu ja Mixed-Mode IC-suunnittelu Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Opetusmonisteet Suoritustavat: Loppukuulustelu ETT_XXXX IC-piirin suunnitteluprojekti (3-5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla suunnitellaan itsenäisesti jokin laajahko analoginen tai mixed-mode IP-lohko käytettäväksi osana System-on-Chip kokonaisuutta. Suunnittelu pyritään mahdollisuuksien

8 mukaan lähettämään prosessoitavaksi, jonka jälkeen sen toiminta on mahdollista tarkastaa mittaamalla. Edeltävät opinnot: Analogiaelektroniikka I, Digitaalinen Piiritekniikka, Analogiaelektroniikka II, Analogia IC-suunnittelu ja Mixed-Mode IC-suunnittelu Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Opetusmonisteet ja aikaisempien kurssien materiaalit Suoritustavat: Piirin suunnittelu ja suunnittelun raportointi. TKO_5455 Industrial Algorithms (3 cu) (Special Course on Embedded Systems) Aims and contents: The course focuses on the development of advanced industrial applications based on embedded estimation, optimization and control algorithms. The course follows the prototyping approach in embedded system development: introduction to application-specific theory, prototyping algorithms in a high-level environment (Excel, Matlab, or Maple), converting the algorithms into a C++-implementation, testing and analysing the performance of the implementation. Preliminary knowledge: C/C++. Literature: Lecture notes, articles. Components: Lectures (36 h), home assignments and a small project. The course is given about every second year. Person responsible for the course: Risto Lahdelma TKO_5573 Algorithms in Dimensional Measurement Systems (3 cu) (Special Course on Embedded Systems) Aims and contents: Development and implementation of algorithms that are used in dimensional measurement systems: high precision 1-, 2-, and 3-dimensional length measurement, geodesy, and satellite navigation (GPS) systems. The course follows the prototyping approach in embedded system development: introduction to application-specific theory, prototyping algorithms in a high-level environment (Excel, Matlab, or Maple), converting the algorithms into a C++-implementation, testing and analysing the performance of the implementation. Preliminary knowledge: Mathematics, C/C++. Literature: Lecture notes, articles. Components: Lectures (36 h), home assignments and a small project. This course is given about every second year. Person responsible for the course: Risto Lahdelma TKO_5576 Distributed Systems (3 cu) Aims and contents: The course covers principle, advanced concepts and technologies of distributed systems. Emphasis is on communication, synchronization, replication, fault tolerance, consistency and security. Covers e.g. CORBA, DCOM and Jini. Preliminary knowledge: Tietokoneverkot, Ohjelmointi II. Also recommended: Asiakas-palvelin sovellukset ja käyttöliittymät. Literature: A.S. Tanenbaum, M. van Steen: Distributed Systems, Principles and Paradigms, Prentice Hall, Components: Lectures and examination. The course is given every second

9 year. Person responsible for the course: Ville Leppänen TKO_5578 Mobiilijärjestelmien ohjelmointi (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on opettaa osallistujille mobiilijärjestelmien ohjelmoinnin perusajatukset sekä problematiikka yleisellä tasolla. Kurssin jälkeen opiskelija osaa tuottaa yksinkertaisia ohjelmistoja mobiiliympäristöön, sekä kykenee itse hankkimaan lisätietoa alan kirjallisuudesta. Kurssilla käydään läpi mobiilijärjestelmiä ja niiden perusominaisuuksia, mobiilijärjestelmien suunnittelumalleja, Symbian OS ja mobiililaitteiden Java (J2ME) sekä verkon ja terminaalin yhteistoiminnan suunnittelua. Esitiedot: Ohjelmointi I ja Ohjelmointi II. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Tommi Mikkonen: Mobiilijärjestelmien ohjelmointi, 2002 (luentomoniste). Muu kirjallisuus ilmoitetaan luentojen alkaessa. Suoritustavat: Suoritustavat: Luennot (40h), 2 ryhmätyötä, loppukuulustelu. Kurssi luennoidaan kevätlukukausittain, noin joka toinen vuosi. Kurssista vastaa: Ville Leppänen Special Courseksi kelpaa mm. TKO_5110 Web-ohjelmointi (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on esitellä www-sivujen toteutusta ja käydä läpi erilaisia dynaamisten sivujen tuottamiseen käytettäviä ohjelmointitekniikoita. Kurssin päähuomio on sekä asiakasettä palvelinpään ohjelmointitekniikoissa, interaktiiviset sivustojen tekemisessä ja web-tietokantojen käytössä. Kurssissa tarkastellaan myös autentikointiin liittyviä kysymyksiä. Tarkasteltavia asioita ovat mm. XHTML, JavaScript, dynaaminen HTML, XML, web-tietokannat,vbscript, ASP, PHP, Servletit ja JSP. Oleellinen osa kurssia on ryhmätyönä tehtävä sivusto, jossa sovelletaan kurssin tekniikoita. Esitiedot: Ohjelmointi I. Suositeltavia ovat lisäksi Ohjelmointi II, Tietokannat sekä Asiakas-palvelin -sovellukset ja käyttöliittymät. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: H.M. Deitel, P.J. Deitel, and T.R. Nieto: Internet & World Wide Web - How to Program, 2nd edition, Prentice Hall, Suoritustavat: Luennot (28 h), ryhmätyö ja loppukuulustelu. Kurssi järjestetään kevätlukukausittain noin joka toinen vuosi. Kurssista vastaa: Ville Leppänen

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoitteet Koulutusohjelma koostuu kolmesta suunnasta; tietotekniikka, mikroelektroniikka ja tietoliikennetekniikka.

Lisätiedot

ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA http://www.physics.utu.fi/abiinfo/ett.html

ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA http://www.physics.utu.fi/abiinfo/ett.html ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA http://www.physics.utu.fi/abiinfo/ett.html Mikroelektroniikan linja Tietoliikennejärjestelmien linja Koulutusohjelman tavoitteet ja opiskelijoiden

Lisätiedot

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan CC1991:n ja CC2001:n vertailu Tutkintovaatimukset (degree requirements) Kahden ensimmäisen vuoden opinnot Ohjelmistotekniikan

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Tietokonearkkitehtuuri 2 TKT-3201 (5 op)

Tietokonearkkitehtuuri 2 TKT-3201 (5 op) Tietokonearkkitehtuuri 2 (5 op) syksyllä 2012 periodit I & II (viikot 35-41 & 43-49) luennot tiistaisin klo 14-16 (periodi I: sali S4, periodi II: sali TB109) Kurssin tavoite Käydään läpi tietokoneen toimintaa

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat, TKO_2014 Johdatus kurssiin

Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat, TKO_2014 Johdatus kurssiin Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat, TKO_2014 Johdatus kurssiin Ville Leppänen HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2009 p.1/15 HSMT (Java-kielellä) Aineopintotasoinen kurssi, 5op. Luennot:

Lisätiedot

Ongelma(t): Mihin perustuu tietokoneiden suorituskyky ja sen jatkuva kasvu? Mitkä tekijät rajoittavat suorituskyvyn parantamista ja mitkä niistä ovat

Ongelma(t): Mihin perustuu tietokoneiden suorituskyky ja sen jatkuva kasvu? Mitkä tekijät rajoittavat suorituskyvyn parantamista ja mitkä niistä ovat Ongelma(t): Mihin perustuu tietokoneiden suorituskyky ja sen jatkuva kasvu? Mitkä tekijät rajoittavat suorituskyvyn parantamista ja mitkä niistä ovat ehdottomia? 2012-2013 Lasse Lensu 2 Nykyiset tietokoneet

Lisätiedot

Ongelma(t): Mihin perustuu tietokoneiden suorituskyky ja sen jatkuva kasvu? Mitkä tekijät rajoittavat suorituskyvyn parantamista ja mitkä niistä ovat

Ongelma(t): Mihin perustuu tietokoneiden suorituskyky ja sen jatkuva kasvu? Mitkä tekijät rajoittavat suorituskyvyn parantamista ja mitkä niistä ovat Ongelma(t): Mihin perustuu tietokoneiden suorituskyky ja sen jatkuva kasvu? Mitkä tekijät rajoittavat suorituskyvyn parantamista ja mitkä niistä ovat ehdottomia? 2013-2014 Lasse Lensu 2 Nykyiset tietokoneet

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Koulutusohjelman tavoitteet

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Koulutusohjelman tavoitteet TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoitteet Koulutusohjelma koostuu kolmesta suunnasta: tietotekniikka, mikroelektroniikka ja tietoliikennetekniikka.

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Positioning, preliminary knowledge The course is part of the professional studies of Computer Networks I for B. E. of Information Technology, and scheduled

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET T-61.3020, 4 op., Kevät 2008 Luennot: Laskuharjoitukset: Harjoitustyö: Erkki Oja Elia Liiitiäinen Elia Liitiäinen TKK, Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 FOREIGN STUDENTS Lectures

Lisätiedot

Tietokoneen toiminta (Computer Organization I)

Tietokoneen toiminta (Computer Organization I) 581305-6 Tietokoneen toiminta (Computer Organization I) Teemu Kerola Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Kevät 2003 Muuntokoulutettaville 1 Aihepiiri Sovellukset Teknologia Samanaikaisuus

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2008

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2008 Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2008 Kai Koskimies 1 Tervetuloa Kuopion yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Tampereen teknillinen

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2015/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2015/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_205/ . Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8)

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8) Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8) Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 2 (8) Yleistä opintojaksosta Laajuus 3 op = 80 h, 1. periodilla

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS insinoori TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS Opintojen suorittaminen Opintojen rakenne Opintojen sisältö Perusopinnot Yhteiset opinnot Suuntaavat opinnot Sivuaineopinnot Ohjeellinen lukujärjestys

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ 1. Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

HSMT J2EE & EJB & SOAP &...

HSMT J2EE & EJB & SOAP &... HSMT J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.1/15 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät

T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät Software design and specification methods Kurssin henkilökunta ja sponsori Luennoitsija DI Antti Karanta, Napa Oy www.napa.fi Assistentti TkL

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLT) tarjoaa yhdessä Åbo Akademin ja Turun kauppakorkeakoulun kanssa kansainvälisen tietoteollisten

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali Viikot Henkilöt Course code and name Group Day Time Lecture Weeks Course staff

Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali Viikot Henkilöt Course code and name Group Day Time Lecture Weeks Course staff Tietotekniikan koulutusohjelman tarjoama opetus syksyllä 2015 8.6.2015 CSE course schedule in autumn 2015 Päivitetty 29.6.2015 S. Salmisuo I periodi: 7.9. 16.10.2015, viikot 37 42. Period I: 7.9. 16.10.2015,

Lisätiedot

Java- RekryKoulutus. Module Descriptions

Java- RekryKoulutus. Module Descriptions Java- RekryKoulutus Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietojenkäsittelytieteen laitos Exactum (Kumpulan kampus) PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941... http://www.cs.helsinki.fi/

Lisätiedot

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu Automaation ja sähkötekniikan maisteriohjelman Projektityökurssi-case Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari 10.10.2016 Sessio 3 Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi S-38.101 Sähköisen

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014-

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA 2014- MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- Tuomo Sainio Head of Degree Programmes Room: 2117D Tel.: 040-3578683 E-mail: tuomo.sainio@lut.fi THESIS 30 cr 120

Lisätiedot

Alustava tenttilista kevätlukukausi 2015

Alustava tenttilista kevätlukukausi 2015 Alustava tenttilista kevätlukukausi 2015 Kevään 2015 tenttilista / Spring semester 2015 exams Tentit järjestetään perjantaisin ja tiistaisin klo 14.00-17.00. / The exams take place on Fridays and Tuesdays

Lisätiedot

Digitaalisen videonkäsittelyn perusteet Jukka Teuhola Turun yliopisto IT-laitos, Tietojenkäsittelytiede Syksy-2009 DVP-1 Teuhola 2009 1 1. Johdanto Yleistä Sisältösuunnitelma Materiaali Mistä on kysymys?

Lisätiedot

CS35A0011 Johdatus tietojohtamiseen ja informaatioverkostoihin 6

CS35A0011 Johdatus tietojohtamiseen ja informaatioverkostoihin 6 2013-2014 6.9.2013 Listaan lopuun on lisätty kahdet TUTA-kurssit jotka saata olla joidenkin täydenttäävissä opinnoissa, Kurssit ovat AIMO-opiskelijoiden ja aikataulu sen mukaan. Numero Nimi op opettaja

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS TDI TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLT) tarjoaa yhdessä Åbo Akademin ja Turun kauppakorkeakoulun kanssa kansainvälisen tietoteollisten

Lisätiedot

Radiotekniikan perusteet BL50A0301

Radiotekniikan perusteet BL50A0301 Radiotekniikan perusteet BL50A0301 1. Luento Kurssin sisältö ja tavoitteet, sähkömagneettinen aalto Opetusjärjestelyt Luentoja 12h, laskuharjoituksia 12h, 1. periodi Luennot Juhamatti Korhonen Harjoitukset

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2 TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 1. JOHDANTO Tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa diplomi-insinöörejä

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS insinoori TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS Opintojen suorittaminen Opintojen rakenne Opintojen sisältö Perusopinnot Yhteiset opinnot Suuntaavat opinnot Sivuaineopinnot Ohjeellinen lukujärjestys

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV12S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

EMC Johdanto EMC. Miksi? Elektroniikan käytön voimakas kasvu mobiililaitteet, sulautetut järjestelmät

EMC Johdanto EMC. Miksi? Elektroniikan käytön voimakas kasvu mobiililaitteet, sulautetut järjestelmät EMC Johdanto EMC Mitä tarkoittaa EMC? ElectroMagnetic Compatibility Sähköisen laitteen kyky toimia laboratorion ulkopuolella laite ei aiheuta häiriöitä muille lähietäisyydellä oleville laitteille laitteen

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS. Koulutusohjelman tavoitteet

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS. Koulutusohjelman tavoitteet http://www.sci.utu.fi/tdk/oopas/01-02/tdi/index.html TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLT) tarjoaa yhdessä Åbo Akademin ja Turun kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

VHDL/Verilog/SystemC. Jukka Jokelainen 20.10.2009

VHDL/Verilog/SystemC. Jukka Jokelainen 20.10.2009 VHDL/Verilog/SystemC Jukka Jokelainen 20.10.2009 Sisältö Mitä ihmettä on hardwaren ohjelmointi? VHDL Verilog SystemC Analogiaelektroniikan yhdistäminen digitaaliseen maailmaan Yhteenveto ja pohdintaa Hardwaren

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola M2M - uutta liiketoimintaa ja rahoitusta - työpaja 19.2.2013, Tampere Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola Ubicom ohjelman päällikkö, Twitter: @KimmoAhola Helmikuu 2013 Ubicom Embedded ICT Finland

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Luento 0: Kurssihallinto Tietokoneen rakenne (2 ov / 4 op) Syksy 2006

Luento 0: Kurssihallinto Tietokoneen rakenne (2 ov / 4 op) Syksy 2006 Luento 0 581365 Tietokoneen rakenne (2 ov / 4 op) Syksy 2006 Teemu Kerola Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Luento 0-1 Tietokoneen rakenne Asema opetuksessa u 1999 HajaTilin pakollinen,

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yleinen linja Tietojärjestelmätieteen yleinen linja Bioinformatiikan linja Didaktisen tietotekniikan linja Digitaalisen median linja

Lisätiedot

FPGA-piirien käyttökohteet nyt ja tulevaisuudessa Tomi Norolampi

FPGA-piirien käyttökohteet nyt ja tulevaisuudessa Tomi Norolampi FPGA-piirien käyttökohteet nyt ja tulevaisuudessa Tomi Norolampi ESITYKSEN SISÄLTÖ Flexibilis Oy lyhyesti FPGA FPGA-teknologian nykytilanne ja tulevaisuus Kaupallinen näkökulma Uudelleenkonfiguroinnin

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

NBS projektin tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho

NBS projektin tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho NBS projektin tilannekatsaus Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho Mieleenpalautus siitä mitä ollaan tekemässä... N B S V I S I O N NOW Common principles since Jan 1 2009: 2 balances Imbalance power pricing

Lisätiedot

Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus. Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer

Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus. Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer Verkko-opetuksen neljä strategiaa (mukailtu Collis & Gommer, 2001 artikkeleista) Instituutio määrittelee

Lisätiedot

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE Sivu 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto 22.10.2006 LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE 1. OHJEEN TARKOITUS Ohjeen tarkoituksena on antaa jatko

Lisätiedot

JOITAKIN KOMMENTTEJA JA LISÄEHDOTUKSIA TIETEEN METODIIKKA MODUULIN YHTEISEEN KURSSILISTAAN Esitys 25.4.2007 KK

JOITAKIN KOMMENTTEJA JA LISÄEHDOTUKSIA TIETEEN METODIIKKA MODUULIN YHTEISEEN KURSSILISTAAN Esitys 25.4.2007 KK JOITAKIN KOMMENTTEJA JA LISÄEHDOTUKSIA TIETEEN METODIIKKA MODUULIN YHTEISEEN KURSSILISTAAN Esitys 25.4.2007 KK 1 Osastojen kommentteja (1. ja 2.) ja tarkennus (3.) : 1. Tu-osasto (suunn. Tarja Timonen,

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Page 1 of 9. Ryhmä/group: L = luento, lecture H = harjoitus, exercises A, ATK = atk-harjoitukset, computer exercises

Page 1 of 9. Ryhmä/group: L = luento, lecture H = harjoitus, exercises A, ATK = atk-harjoitukset, computer exercises Tietotekniikan tarjoama opetus syksyllä 2016 23.5.2016 CS course schedule in autumn 2016 Sari Salmisuo I periodi / period I 12.9. 21.10.2016 viikot/weeks 37-42 II periodi / period II 31.10. 9.12.2016 viikot/weeks

Lisätiedot

PrinLab. Antti Berg Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö 29.2.2012

PrinLab. Antti Berg Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö 29.2.2012 PrinLab Painettavien antureiden kehityslaboratorio Antti Berg Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö 29.2.2012 1. Tausta 2. PrinLabtavoitteet 3. PrinLablaboratorio 4. Kehityslaboratorion toiminta

Lisätiedot

FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA FYSIKAALISTEN TIETEIDEN FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Fysiikan linja -Kiinteiden aineiden fysiikka -Avaruusfysiikka -Optiikka Teoreettisen fysiikan linja Materiaalitieteen linja Elektroniikan

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu, Elektroniikka

Turun Ammattikorkeakoulu, Elektroniikka Turun Ammattikorkeakoulu, Elektroniikka Toteutussuunnitelma: Analogiaelektroniikka 15 op Laatinut: Timo Tolmunen, 1.9.2011 Opintokokonaisuus on pakollinen elektroniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille

Lisätiedot

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Lukuvuonna 2009-2010 aloittavat Kompetenssit Yleiset Yhteiset Ohjelmistotekniset Tietoverkkotekniset Itsensä kehittäminen Eettine Viestint Kehittä n ä m Organisaatio- a ja

Lisätiedot

FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA FYSIKAALISTEN TIETEIDEN FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Fysiikan linja -Kiinteiden aineiden fysiikka -Avaruusfysiikka -Optiikka Teoreettisen fysiikan linja Materiaalitieteen linja Elektroniikan

Lisätiedot

Kurssin aloitus. AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola

Kurssin aloitus. AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola Kurssin aloitus AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola English Summary The lectures will be held in Finnish The slides are in Finnish, too All other material is in English The course book

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto Tietotekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot 64 op (vähintään 64 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset vieraan kielen opinnot: Jos opiskelijan yleissivistävän peruskoulutuksen (tavallisesti

Lisätiedot

Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali Viikot Henkilöt Course code and name Group Day Time Lecture room Weeks Course staff

Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali Viikot Henkilöt Course code and name Group Day Time Lecture room Weeks Course staff Tietotekniikan tarjoama opetus keväällä 2017 23.5.2016 CS course schedule in spring 2017 Päivitetty/updated 27.5.2016 Sari Salmisuo III periodi / period III 2.1. 10.2.2017 viikot/weeks 1 6 IV periodi /

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 9

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

9. Muunneltavuuden hallinta

9. Muunneltavuuden hallinta 9. Muunneltavuuden hallinta Muunneltavuuden hallinta (Variability management): Tekniikat ja työtavat, jotka auttavat kuvaamaan, toteuttamaan ja hyödyntämään tuoterungon mahdollistamaa ohjelmistotuotteiden

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Risto Kauppi, CEO. Rugged Tooling Subject to change

Risto Kauppi, CEO. Rugged Tooling Subject to change Risto Kauppi, CEO Rugged Tooling 2013. Subject to change Experience of multicore network processors SW programming Deep expertise of IP network testing solutions: 1. load testing 2. deviation and error

Lisätiedot

Tietojärjestelmäarkkitehtuurit

Tietojärjestelmäarkkitehtuurit Tietojärjestelmäarkkitehtuurit ITK130 Johdatus ohjelmistotekniikkaan Syksy 2003 Sami Kollanus 1 Aluksi Tietojärjestelmäarkkitehtuurit vs. ohjelmistoarkkitehtuurit Pohjana Tietojärjestelmäarkkitehtuurit

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 12 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Nämä ohjeet on laadittu muille kuin tekniikan kandidaatin pohjatutkinnolla suoraan TTYn DIvaiheeseen tulleille. Tekniikan kandidaatin tutkinnolla

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE. TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.344 Agenttipohjainen tietojenkäsittely 3 Ei voi suorittaa, tilalle jokin

Lisätiedot

ELEC-C5070 Elektroniikkapaja (5 op)

ELEC-C5070 Elektroniikkapaja (5 op) (5 op) Luento 2 - Virtuaali-instrumentointi Virtuaali-instrumentointi Virtual instrumentation is the use of customizable software and modular measurement hardware to create user-defined measurement systems,

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

Reliable sensors for industrial internet

Reliable sensors for industrial internet Reliable sensors for industrial internet 21.5.2015 Anu Kärkkäinen, PhD Research Team Leader VTT Technical Research Centre of Finland anu.karkkainen@vtt.fi Click to edit Master Contents title style Click

Lisätiedot

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille?

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Prof. Eero Hyvönen Helsinki Institute for Information Technology HIIT University of Helsinki, Dept. of Computer Science Semantic Computing Research

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit 2016. Kevät 2016 -käytäntöjä

Ohjelmistoarkkitehtuurit 2016. Kevät 2016 -käytäntöjä Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2016 -käytäntöjä Samuel Lahtinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 13.1.2016 1 Tervetuloa Tampereen teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto 13.1.2016 2 Tiedonvälitys

Lisätiedot

Opetussuunnitelma : kurssien LPM-listat

Opetussuunnitelma : kurssien LPM-listat Opetussuunnitelma 2015-2016: kurssien LPM-listat 9.2.2015 Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Kurssin nimi ja koodi Korvaava/korvattava kurssi/ muutos Muut kommentit Hyväksytty koulutusneuvostossa

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2007

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2007 Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2007 Kai Koskimies 1 Tervetuloa Tampereen yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Turun yliopisto 2 Kurssin tavoitteet Arkkitehtuuritason peruskäsitteiden ymmärtäminen Arkkitehtuurien

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Millainen on onnistunut ICT-projekti?

Millainen on onnistunut ICT-projekti? Millainen on onnistunut ICT-projekti? Ohjelmistotuotannon lehtori Tero Tensu Ahtee Ohjelmistotekniikan laitoksella 1990- Projektityö-kurssilla 1991- pesunkestävä yliopistohampuusi ei päivääkään oikeissa

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-11-30 1(5) CENELEC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet S380-12 Safety (RAMS). Part 1: Generic RAMS process Esikuva: pren 50126-1:2012 S381-12 Safety (RAMS). Part 2: Systems

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti (muok )

Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti (muok ) Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti 2016-2017 (muok. 1.7.2016) Yleisopinnot (vähintään 83 op), MaKYleis SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset opinnot 89 op. BM20A5840 Usean muuttujan funktiot ja

Lisätiedot