Painoalan ympäristökoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Painoalan ympäristökoulutus"

Transkriptio

1 1 Painoalan ympäristökoulutus Viikki Pentti Viluksela, Printerra Oy

2 2 Pentti Viluksela DI, TkL Lisensiaattityö graafisen alan ympäristövaikutuksista ja - asenteista, TKK vuotta graafisella alalla FINNPAP, Sanoma Oy, UNECA, Opifer, Tilgmann, EVTEK Printerra Oy koulutus, tutkimus & kehitys, ympäristöasiat

3 Ekokompassi: painot Paino Offset Digi Flekso Muut Hlöstö wwwy J-paino Hiirikoski Kopio Niini cad, mf Painomäki Painotalo Kyriiri?? Paintek Pihlajamäki 12

4 4 Sisältö 1. Laatu 2. Kestävä kehitys ja painotuotannon ympäristövaikutukset 3. Ympäristötyö painossa 4. Asiakasvaatimukset 5. Ympäristötyökalut 6. Tietoa

5 5 Laadukas painotuote 1 mitä laatu on? kuka sen määrittelee? onko se kallista? mihin pitäisi tähdätä? huippulaatu? tasainen laatu? standardilaatu? miten laatu varmistetaan?

6 Laatua? Laatu on suhteellista!

7 7 Laadun määritelmiä Laatu on sopivuutta käyttöön tai tarkoitukseen Laatu on vastaavuutta vaatimuksiin Laatu on asiakkaan tarpeiden täyttämistä Laatu on riittävän hyvää, kun asiakas on valmis maksamaan siitä täyden hinnan Laatu on kilpailukykyä muuttuvissa tilanteissa

8 Laadun komponentit Toiminnan laatu Yrityksen ja sen yhteistyöverkoston toiminnan sujuvuus, virheettömyys, tehokkuus, taloudellisuus, ympäristöystävällisyys Tuotteen laatu Palvelun laatu Asiakkaan kokemus verrattuna odotuksiin

9 9 Laatukustannukset kaikki kustannukset jotka jäisivät pois jos työ tehtäisiin oikein joka kerta ensimmäisellä kerralla koskaan ei ole aikaa tehdä työtä kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä se uudestaan väite: laatukustannusten taso kertoo yrityksen kilpailukyvystä laatukustannukset usein % liikevaihdosta maailmanluokan yrityksillä 2 5 % liikevaihdosta

10 Laatukustannukset LAATUKUSTANNUKSET Laatuvirheiden ennaltaehkäisy Laaduntarkastus Laatuvirheet Armand Feigenbaum Sisäiset havaitaan ennen toimitusta Ulkoiset asiakas havaitsee

11 11 Mitä huono laatu maksaa? Ricoh: mitä maksaa kopiokoneen virheen korjaus? $368 suunnitteluvaiheessa $ ennen toimitusta $ asiakkaalla Intel: viallisen Pentium-prosessorin korvaaminen: $500 milj. Nokia: viallisten kännykkäakkujen korvaaminen $170 milj. Apple: akkujen vaihtaminen Mercedes Benz: A-sarjan kaatumisongelma

12 12 Virhelähteet (Suomalainen teollisuustutkimus 1999) 1. Riittämättömät työohjeet 2. Prosessivaihtelut normaalit, poikkeavat 3. Raaka-aineviat laatuvaihtelut, vauriot, yhteensopivuus 4. Laiteviat jaksottaiset, kumuloituvat, äkilliset 5. Huolimattomuus kiire, työnjaon epäselvyys, mielenkiinto muualla

13 Kaikkien asiakkaiden tarpeet

14 Crosbyn teesit 1. Laatu tarkoittaa vastaavuutta asiakkaiden vaatimuksiin 2. On parasta ja halvinta tehdä työ kerralla oikein 3. Paras laadun ja suorituskyvyn mittari on laadun kustannukset 4. Ainoa suorituskyvyn tavoite on nollavirhetaso Philip Crosby

15 Laatu = ympäristö = talous? Työ kerralla oikein Laadukas toiminta Ei turhaa hukkaa Ei ylimääräistä materiaalia Ei liikaa ongelmajätettä Ei turhaa energiankulutusta Ei ylimääräisiä kuljetuksia Ei liikoja päästöjä Taloudellinen toiminta Ympäristöystävällinen toiminta

16 Laadukas toiminta on (lähes aina) myös ympäristöystävällistä toimintaa Kaikki toiminnan laadun parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat myös ympäristötekoja Oletko kehittänyt toiminnan laatua?

17 Kestävä kehitys 2 termi kehitettiin Gro Harlem Brundtlandin johtamassa YK:n työryhmässä vuonna 1987 raportti Yhteinen tulevaisuutemme ns. Brundtlandin raportti Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. 17

18 18 Kestävän kehityksen 3 osa-aluetta Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys kansalaisten perushyvinvointi hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen tuleville sukupolville Ekologinen kestävyys luonnon monimuotoisuus ihmisen toiminnan sopeuttaminen luonnon kestokykyyn Taloudellinen kestävyys yhteiskunnan toimivuuden takaava vakaa kasvu ei perustu velkaantumiseen eikä luonnonvarojen hävittämiseen

19 Painotuotteen elinkaari 19

20 Painotuotanto 20

21 21 Elinkaariarviointi engl. LCA, life cycle assessment menetelmä, jolla arvioidaan tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset esim. ilmaston lämpeneminen, happamoituminen, rehevöityminen, haitallisuus eliöille jne. vaatii yksityiskohtaista ekotasetietoa syötteet (input): materiaalit, energia, vesi tuotokset (output): tuotteet, jätteet, päästöt

22 22 Painotuotteen elinkaariarviot Springer, Enso, Canfor (1998) sanomalehti, aikakauslehti paperinvalmistuksen vaikutus selvästi suurin Tanskan ympäristöministeriö (2004) arkkioffsettuotanto painon kemikaaleilla merkittävin vaikutus uusiomassapaperin ympäristökuormitus 18 % pienempi kuin ensiökuidusta valmistetun paperin

23 Arkkioffset, Tanska 2004 Energiankulutus Haihtuvat liuottimet Kemikaalit Lähde: Larsen et al. 2006

24 24 Tutkimus Suomessa Paperinvalmistuksen osuutta tutkittu paljon KCL ECO-tietokanta Painoviestinnän ekotase TEKES-rahoitteinen tutkimus, Graafisen teollisuuden energiatehokkuus MOTIVA, 1997 Kestävä painotuotanto VTT/KCL, mukana Metropolia/EVTEK ja useita painotaloja

25 Energiankulutusindeksi (laskettu painotuotetonnia kohti)

26 Paperin ja kemikaalien kulutuksen muutos (laskettu painotuotetonnia kohti, 1993 = 0)

27 Arkkioffset ja elektrofotografia, 2007 (indeksi laskettu painotuotetonnia kohti, arkkioffset = 1)

28 Arkkioffset ja elektrofotografia, 2007 (indeksi laskettu painotuotetonnia kohti, arkkioffset = 1)

29 29 Ympäristötyö painossa 3 energiatehokkuus materiaalitehokkuus VOC-päästöjen hallinta jätteiden määrän pienentäminen, lajittelu ja käsittely painotuotteen kierrätettävyys * * * * * * taloudellinen hyöty = ympäristöhyöty

30 Energia puolet tuotantolaitteisiin koneet ja laitteet painovärin kuivaus puolet rakennukseen lämmitys, jäähdytys, ilmanvaihto, valaistus paineilma säästömahdollisuudet oikeat säädöt, lämmön talteenotto huolletut koneet, paineilmajärjestelmä jne. ekosähkö 30

31 Energiankulutus heatset-offsetpainossa Lähde: PrintCity/Megtec

32 Arkkioffsetkoneen energiankulutus Lähde: Heidelberg

33 33 Energiankulutuksen seuranta Mitä ei mitata, sitä ei voi johtaa. Mitä ei johdeta, sitä ei voi kehittää Yksityiskohtainen mittaus vaikeaa Energiankulutus painoissa luokkaa MWh/tuotetonni paperinvalmistus: 3 5 MWh/paperitonni Insinöörityö digipainon energiankulutuksen mittauksesta Metropolia AMK VTT energiatehokkuussopimus? Motiva

34 34 Energian tuotanto Energianlähteet uusiutuvat aurinko, tuuli, biomassa hitaasti uusiutuvat turve uusiutumattomat öljy, kaasu, hiili, uraani Päästöt hiilidioksidi (CO2), muut kasvihuonekaasut huom! tuotantolaitteiston, jakeluverkon ja polttoaineen ympäristövaikutus mikään energiamuoto ei ole päästötöntä!

35 35 Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt Hiilivoima Maakaasu <1000 g/kwh 500 g/kwh Ydinvoima Tuulivoima Vesivoima Geoterminen Aurinko g/kwh g/kwh g/kwh g/kwh 90 g/kwh Lähde:

36 Vattenfall-tutkimus

37 37 Energiatehokkuus hanki tietoa harkitse ekosähköä kehitä energiankulutuksen mittausta aseta tavoitteet, määrittele toimenpiteet toteuta arvioi tulosta jatkuva parantaminen Oletko toteuttanut energiansäästötoimia?

38 38 Kuljetukset kilometrit ja tonnit (myös paluumatka) kulkuneuvo polttoaine energiankulutus CO2- ja hiukkaspäästöt Oletko optimoinut kuljetuksia?

39 Materiaalitehokkuus tuote- ja tuotannonsuunnittelu standardipaperikoot rakennehukan pienentäminen varastonimikkeet sopivat paperilajit ja neliömassat makkelin pienentäminen hukan seuranta: missä, miten, miksi? yliarkit jämäerien käyttö laadukkaat materiaalit (häiriötön tuotanto) tuotantoprosessin hallinta (esim. ajonopeus) 39

40 40 Materiaalit paperi, kartonki painovärit, lakat painolevyt liimat, tarralaminaatit Mittaus ja seuranta: eri materiaalien kulutus kg/tuotetonni Paperihukka: missä prosessivaiheessa syntyy, miksi? laminointi, foliointi pakkausmateriaalit sitomotarvikkeet Oletko toteuttanut materiaalitehokkuustoimia? puhdistuskemikaalit filmi- ja levykemikaalit

41 Kemikaalit: VOC-päästöt VOC = haihtuvat orgaaniset yhdisteet painoväreistä, kostutusvedestä (ipa), pesuliuottimista epäsuoria kasvihuonekaasuja n. 11 kertaa vahvempia kuin CO2 pääasiassa hajapäästöjä vaikea käsitellä päästöjen mittaus ja seuranta laskenta kemikaalien kulutuksesta pitoisuusmittaukset Ympäristöhaitta = työterveyshaitta 41

42 42 VOC-päästöjen hallinta painoväristä kuivauksessa haihtuva liuotin talteenotto tai poltto ipa offsetin kostutusvedessä korvaus toisella aineella (esim. glykolieetteri) saattaa vaatia raakaveden käsittelyjärjestelmän yms. kostutusveden jäähdytys, laitteiston kotelointi vesimäärän alentaminen esim. erikoisteloilla tai -levyillä pesuliuottimet korvaus vähemmän haihtuvilla tai kasviöljypohjaisilla astioiden kotelointi automaattiset pesulaitteet Onnettomuusriskit käyttö ja varastointi

43 43 VOC-päästöjen mittaus laskenta perustuu kemikaalien kulutukseen ja haitumiskertoimeen mittaus piipunpäästä altistusmittareilla Oletko tehnyt liuotinpäästöjen vähentämistoimenpiteitä?

44 44 Jätteet: lain tärkeysjärjestys 1 jätteen synnyn esto 2 jätteen uudelleenkäyttö 3 jätteen hyötykäyttö paperinkeräys käytettyjen painolevyjen myynti 4 käyttö energiana 5 loppusijoitus ongelmajätteen käsittely kaatopaikka

45 45 Lajittelu Pk-seudulla lajiteltava, jos syntyy yli 50 kg viikossa: biojäte keräyspahvi keräyskartonki kyllästämätön puutavara tilanteen mukaan lajiteltava: keräyskelpoinen paperi pakkauslasi metallia energiajae ongelmajätteet lajiteltava erikseen muusta jätteestä

46 Ongelmajätteet Lainsäädäntö selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuus isommilla laitoksilla ympäristölupa jätevesien viemäröinti: sopimus vesi- ja viemärilaitoksen kanssa kaatopaikkajäte: annettava perustiedot kaatopaikan pitäjälle Ekokemin ohjeet 1. Kartoitus 2. Erilleen kerääminen 3. Astiat ja pakkaukset 4. Merkinnät 5. Varastointi 6. Kuljettaminen 7. Vastuun päättyminen 8. Käsittely 9. Raportointi 10. Säilytä asiakirjat 46

47 Ekokemin ohjeistusta 47

48 48 Ongelmajätteiden merkinnät C Syövyttävä E Räjähtävä F Helposti syttyvä F+ Erittäin helposti syttyvä N Ympäristölle vaarallinen O Hapettava T Myrkyllinen T+ Erittäin myrkyllinen Xi Ärsyttävä Xn Haitallinen

49 49 Lajittelu ja keräysastiat kiinteän ongelmajätteen astia ongelmajätekontti nestemäisen ongelmajätteen astia

50 50 Jätehuolto jätehuoltosuunnitelma yhteistyökumppanit esim. digipainon tarvikkeiden kierrätys jätejakeiden määrän mittaus ja seuranta jätteen synnyn estäminen ja vähentäminen lajittelun järjestäminen jätekustannusten seuranta henkilöstön koulutus Miten olet panostanut jätehuollon kehittämiseen?

51 51 Asiakasvaatimukset 4 ympäristötietoisuus ympäristöystävälliset materiaalit ympäristömerkit, uusiopaperit merkit ja sertifikaatit Joutsen, FSC / PEFC järjestelmät Ekokompassi, EcoStart, JYKES Ympäristödiplomi ISO 14001, EMAS auditoinnit

52 52 Asiakasvaatimukset Ekokompassi-painojen omat kokemukset: Mitä asiakkaat kysyvät, mitä vaativat Miten kysymyksiin vastaataan, miten vaatimukset täytetään Kerro kokemuksistasi!

53 53 Ympäristötyökalut 5 vapaaehtoisia menetelmiä, jotka auttavat painoa parantamaan ympäristöasioiden hallintaa kertomaan asiakkaille saavutuksista ympäristömerkit ympäristöjärjestelmät muut

54 54 Esimerkki: Beacon Press englantilainen tilauskirjapaino panostanut vahvasti sekä laatuun että ympäristöön saanut ympäristö- ja laatupalkintoja useita erilaisia sertifikaatteja aktiivista tiedotustoimintaa asiaakkaan suuntaan yhteistyötä ympäristötoimijoiden kanssa

55 55

56 56 Merkit Joutsenmerkki EU:n kukkamerkki PEFC- ja FSCtoimitusketjumerkki perustuu joutsenmerkkiin kriteerit valmistuivat 2005 odottaa hyväksyntää, teollisuusorganisaatiot vastustavat paino pystyy takaamaan, että sertifioitu paperi ei sekoitu muuhun paperiin tuotannossa

57 57 Tapaus Potter Eikö ne tajua että suomalainen paperi on ympäristöystävällistä?

58 58 FSC-sertifiointi ei sovi Suomeen, meillä on liian paljon pieniä yksityisiä metsänomistajia liikaa vaivaa ja kustannuksia meitähän ei viherpiipertäjät määräile

59 59

60 FSC vahva maailmalla 60

61 61 Järjestelmät ISO ympäristöjärjestelmä Suomessa n. 15 painolla taustalla ISO 9001 laatujärjestelmä EMAS EU:n ympäristöjärjestelmä perusosana ISO lisäksi julkinen ympäristöselonteko lähes kaikilla paperitehtailla, ei yhdelläkään painolla kevytjärjestelmät turvallisuus- ja työsuojelujärjestelmät

62 62 ISO mahdollinen sertifiointi jatkuva parantaminen johdon katselmus ympäristöpolitiikka auditointi, korjaavat toimenpiteet ympäristösuunnitelma toteutus

63 63 Eco-design ympäristönmyötäinen tuotesuunnittelu hyvä materiaali- ja energiatehokkuus puhdas tuotanto tuotteen elinkaari huomioitu helppo kierrätettävyys ei sisällä myrkkyjä tai haitallisia aineita Asiakkaiden koulutus: miten suunnittelet ja tilaat ympäristöystävällisen painotuotteen

64 Aaris Sherin: SustainAble A Handbook of Materials and Applications for Graphic Designers and Their Clients

65 65 Ympäristömittarit materiaalien kulutus energian kulutus jätteiden määrä päästöjen määrä tulos jaetaan tuotetonnilla tai neliömetrillä jatkuva seuranta ja analysointi tarkemmat mittaukset, korkeammat tavoitteet jatkuva parantaminen benchmarking-vertailu

66 66 Energiankulutus/tuotetonni Tuote Painomenetelmä MWh/tonni Sanomalehti coldset -offset 0,6 1,0 Aikakauslehti heatset-offset 0,5 1,0 Aikakauslehti syväpaino 0,7 1,1 Kirja arkkioffset 0,8 1,6 Digipainotuote elektrofotografia 2 3?

67 67 Tietoa 6 Kari Rissa: Graafisen alan ympäristöopas Joutsenmerkin kriteerit painotaloille Työsuojelu- ja kemikaalioppaat (Työturvallisuuskeskus) Laite- ja materiaalivalmistajat Envirowise (UK) EU CRnet tietopankki

68 68 Kenellä vastuu? kenellä on vastuu ympäristötyöstä? työnantajalla, lainsäätäjällä, asiakkaalla, työntekijällä? mitä työntekijä voi tehdä? työ kerralla oikein, kaikkien asiakkaiden vaatimukset huomioiden jätteiden lajittelu energian säästö ongelmatilanteiden selvittäminen yrityksen toimintatapojen kehittäminen tiedon hankkiminen

69 69 Lopuksi: kolme vaihtoehtoa panostetaan ympäristöasioihin vasta kun tärkeät asiakkaat tai viranomaiset vaativat yksittäiset painot haistavat markkinaedun ja panostavat ympäristötyöhön koko graafinen ala lähtee yhdessä ympäristötalkoisiin jaetaan avoimesti tietoa ja kokemuksia melkein kaikki hyötyvät painoviestinnän imago paranee

70 70 Yhteenveto 1. Laatu 2. Kestävä kehitys ja painotuotannon ympäristövaikutukset 3. Ympäristötyö painossa 4. Asiakasvaatimukset 5. Ympäristötyökalut 6. Tietoa Miten jatkamme? Mitkä ovat suurimmat haasteet Ekokompassihankkeessa ja ympäristötyössä?

KIRJAPAINON HANKINTOJEN YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN, CASE: OTAVAN KIRJAPAINO OY

KIRJAPAINON HANKINTOJEN YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN, CASE: OTAVAN KIRJAPAINO OY LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari KIRJAPAINON HANKINTOJEN YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN,

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Painotalon ympäristöjärjestelmän rakentaminen

Painotalon ympäristöjärjestelmän rakentaminen Painotalon ympäristöjärjestelmän rakentaminen Ville Räty Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma Ympäristöteknologian

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Päivitetty 28.8.2014 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio

Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio Sisällys: Kansion käyttäjälle 1. Materiaalitehokkuus 1.1. Mitä materiaalitehokkuus tarkoittaa 1.1.1. Tuotteiden ja palvelujen kokonaismateriaalin

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 9 JÄTTEET... 11 PUHDISTUSPALVELUALA

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Kierrossa 2/13. Ei kaatopaikalle K-ryhmälle jäte on raakaainetta

Kierrossa 2/13. Ei kaatopaikalle K-ryhmälle jäte on raakaainetta 70 vuotta, eikä suotta Paperinkeräyksen pitkä historia kertoo vastuullisesta edelläkävijyydestä. Kestävä kehitys Tehokas kierrätys on a & o. Suomalaisosaaminen jäteteknologiassa kiinnostaa maailmalla.

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit. Painolaitokset. Versio 4.6 13. joulukuuta 2005 31. lokakuuta 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit. Painolaitokset. Versio 4.6 13. joulukuuta 2005 31. lokakuuta 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset Versio 4.6 13. joulukuuta 2005 31. lokakuuta 2014 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismainen ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen ja positiivisen

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

Raportti 14.3.2013. Tehtävän suoritusaika: Laatija: Tuomas Räikkönen versio 1.0

Raportti 14.3.2013. Tehtävän suoritusaika: Laatija: Tuomas Räikkönen versio 1.0 RAPORTTI VIHI-PROJEKTISSA 2012 Vihreän logistiikan määrittelyä Tehtävän suoritusaika: Laatija: Tuomas Räikkönen versio 1.0 1. VIHREÄ LOGISTIIKKA Logistiikka on yhdennettyä, kaikkien siirtämiseen tarvittavien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 5 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 KONE-

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Urheiluseuran ympäristöopin perusteet. www.slu.fi

Urheiluseuran ympäristöopin perusteet. www.slu.fi Urheiluseuran ympäristöopin perusteet www.slu.fi 1 2 Tunnusversiot Ohessa on esitetty SLU-tunnuksen eri versiot. SLU-symboli Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry tunnus ruotsiksi Suomen Liikunta ja Urheilu

Lisätiedot

KIERRÄTYS & KESTÄVÄ KEHITYS

KIERRÄTYS & KESTÄVÄ KEHITYS ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2007 KIERRÄTYS & KESTÄVÄ KEHITYS MATALAENERGIATALO Matalaenergiatalo voi olla kokonaisenergiankulutukseltaan jopa

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset, painotuotteet, kirjekuoret ja muut paperituotteet Versio 5.3-15. joulukuuta 2011-31.

Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset, painotuotteet, kirjekuoret ja muut paperituotteet Versio 5.3-15. joulukuuta 2011-31. Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset, painotuotteet, kirjekuoret ja muut paperituotteet Versio 5.3-15. joulukuuta 2011-31. joulukuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Osoitteet Pohjoismaiden ministerineuvosto

Lisätiedot

POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA

POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA Opinnäytetyö Tammikuu 2012 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2012 Liiketalouden

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit. Versio 5.7-15. joulukuuta 2011-31. joulukuuta 2017. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit. Versio 5.7-15. joulukuuta 2011-31. joulukuuta 2017. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Painolaitokset, painotuotteet, kirjekuoret ja muut paperituotteet Versio 5.7-15. joulukuuta 2011-31. joulukuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Osoitteet Pohjoismaiden ministerineuvosto

Lisätiedot

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Tässä materiaalissa esitetään tarkennettuja sisältöjä tekniikan ja liikenteen alan opetuksen arvioinnin kysymyslistan käytön tueksi. Aineiston tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Ympäristöjohtamisen standardit

Ympäristöjohtamisen standardit Ympäristöjohtamisen standardit ISO 14000 Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2015 Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämä luentoaineisto on suunnattu ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Ympäristö huomioon työmaan arjessa Kaisa Kekki, diplomi-insinööri Ympäristöinsinööri, Skanska Oy kaisa.kekki@skanska.fi

Ympäristö huomioon työmaan arjessa Kaisa Kekki, diplomi-insinööri Ympäristöinsinööri, Skanska Oy kaisa.kekki@skanska.fi Ympäristö huomioon työmaan arjessa Kaisa Kekki, diplomi-insinööri Ympäristöinsinööri, Skanska Oy kaisa.kekki@skanska.fi 562 Turvallisuus, terveellisyys ja viihtyisyys ovat aina olleet hyvän rakentamisen

Lisätiedot