Ajankohtaista liikennejärjestelmässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista liikennejärjestelmässä"

Transkriptio

1 Ajankohtaista liikennejärjestelmässä Pääjohtaja Juhani Tervala

2 Liikennevirasto Eli entiset TIEH+RHK+osa MKL, on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kehittämisestä Henkilöstöä liikennejärjestelmän suunnittelussa noin 1100 eli Liikennevirastossa yli 600 ja yhdeksässä ELY -keskuksessa noin 500 asiantuntijaa. edistää toiminnallaan liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta sekä alueiden tasapainoista ja kestävää kehitystä ostaa väylänpidon-, suunnittelu-, maanmittaus- ja muita palveluita vuosittain noin 1,6 miljardilla eurolla. työllistää palveluja ostamalla vuosittain noin henkilöä.

3 Liikennejärjestelmän tekemisen ABC A. Priorisointi, priorisointi ja priorisointi Selonteko ja jatkoselvitykset k t linjaavat Palvelutasojen määrittely Liikenneverkkojen luokittelu mm. runkoverkot B. Suunnittelu keskiössä Panostetaan enemmän Monipuolinen esisuunnittelu ja enemmän vaihtoehtoja Huomio tavoiteasetantaan, suunnitteluperusteisiin ja hankepäätöksiin Vuoropuhelu, eri toimijoiden suunnitteluprosessien yhtäaikaisuus C. Uudet toteuttamismallit Kunnossapito ja alueurakat Liikenneverkon kehittämishankkeissa, mm. allianssi Yhteisrahoitus lisääntyy win-win

4 Liikenteen muutostuulia Keskittymiskehitys jatkuu elinkeinoissa, asumisessa, maankäytössä ja aluerakenteessa Maankäyttöä ja liikennettä suunniteltava entistä enemmän yhteistyössä Kaivannaisteollisuus i muutoksessa Hyvin kuljetusintensiivistä tuotteet, prosessimateriaalit Uusia esiintymiä arvioidaan, jalostusprosessit ovat kehittyneet t Venäjä naapurina Ainut iso kasvava markkina-alue Euroopassa WTO-jäsenyys, transito, matkailu Sama raideleveys Edelleenkin merenkulun toimintaedellytykset i t t t elinehto Eniten kuljetussuoritetta 37 Mrd. tnkm/ v Jäänmurtajat Satamaverkoston tehokkuus

5 Muutoksia kansalaisten liikkumisessa Matkaluku noin 3 matkaa/ hlö/ vrk Matkasuorite noin 41 km/ hlö/ vrk Kokonaismatka-aika 65 min/ hlö/ vrk Pienentynyt noin 5 min, eli suomalaiset käyttävät aiempaa nopeampia kulkutapoja Suomalaisten jalankulku- ja pyöräilysuoritteet laskeneet, lyhyiden henkilöautomatkojen kasvu Ilmasto- ja kansanterveysnäkökulmasta ongelma Nuorten itsenäinen liikkuminen mopolla ja mopoautolla on selvästi kasvanut. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta riskitekijä Kaikkein pisimpien matkojen määrä on kasvanut. Ulkomaanmatkojen määrä on kasvanut jopa noin 20%. Suoritteet kasvavat > päästöt lisääntyvät Ostos- ja asiointimatkat ovat lisääntyneet Yhdyskuntarakenne ja arkiympäristön toimivuus keskeistä

6 Liikenneturvallisuus tieliikenteessä entistä haasteellisempaa Vuonna 2011 tieliikenteessä kuoli 292, loukkaantui 7919 henkilöä 20 tieliikennekuolemaa k l enemmän kuin edellisvuonna Tieliikenteessä kuolleiden määrä suhteessa maan asukaslukuun Suomi on pudonnut EU-maiden keskikastiin Keskeisimmät onnettomuustyypit Kuolemaan johtaneet: Maanteillä kohtaaminen ja suistuminen Taajamien henkilövahinko-onnettomuudet: onnettomuudet: mopo-, polkupyörä- ja jalankulkuonnettomuudet erilaisissa risteämistilanteissa Tärkeimmät toimenpiteet: Tieliikenteen automaattinen valvonta Kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen keskikaideratkaisuilla Taajamissa liittymä- ja suojatieratkaisut, turvalliset ajonopeudet

7 Liikenneverkot ja niillä tehtävät suoritteet Väyläverkon pituus Maantiet km, josta ydinverkkoa n km Rautatiet 5944 km, josta ydinverkkoa n km Vesiväylät km, josta ydinverkkoa n km Kuljetussuorite [ Mrd tonnia] Henkilöliikenne [ Mrd henkilökilometriä]

8 Perusväylänpidon sisältö (1010 miljoonaa / v) [ M / v ] Peruskunnossapito Tieverkolla Rataverkolla Vesiteillä 380 M Ylläpito Tieverkolla Rataverkolla Vesiteillä 300 M Parantaminen Tieverkolla Rataverkolla Vesiteillä Liikenteen suunnittelu 150 M Liikennepalvelut Liikenteen hallinta ja ohjaus, tieverkko Liikenteen hallinta ja ohjaus, rataverkko Liikenteen hallinta ja ohjaus, vesiteillä Jäänmurtopalvelut Maantielauttaliikenne Merikartoitus 180 M

9 Arjen toimivuudella edellytyksiä hyvinvoinnille Toimivuus suurimmilla ja kasvavilla kaupunkiseuduilla painopisteeksi Joukkoliikenteestä helppokäyttöinen ja yhtenäinen palvelukokonaisuus Kaukoliikenteen peruspalvelutaso varmistetaan Julkisin varoin järjestettävät henkilökuljetukset toteutetaan hallinnonalojen yhteistyönä

10 Linja-autoliikenteen autoliikenteen järjestämismallit Toimivaltainen viranomainen tekee ratkaisun Palvelutaso syntyy Palvelutaso ei synny markkinaehtoisesti, markkinaehtoisesti, julkista tukea ei tarvita tarvitaan julkista tukea Markkinaehtoinen malli Palvelusopimusasetuksen mukaisesti järjestetty liikenne (PSA) Reittiliikenneluvat Joukkoliikennelain mukaisesti Yleinen sääntö LVM:n päätös Työryhmän suositusten pohjalta Oma tuotanto Tilaaja-tuottajasopimus Hankintalain mukainen hankinta ja kilpailutus (bruttomalli) PSAn/jl-lain mukainen hankinta ja kilpailutus (käyttöoikeus -sopimus)

11 Liikennepoliittinen selonteko

12 Liikennepoliittinen selonteko Liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä ohjasi valmistelua, pj. liikenneministeri Merja Kyllönen Valmistelu ajalla 9/2011-3/2012, erillisselvityksenä: logistinen työryhmä ja rahoitustyöryhmä Annettiin eduskunnalle huhtikuussa 2012, valiokuntalausunnot ja käsittely ennen kesälomia 2012 Raportti noin 70 sivua, sisältää 54 linjausta, hallituskauden hankkeet ja 10- vuotishankeohjelman Samanaikaisesti käynnissä: Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma, rautateitten henkilöliikenteen kilpailutus, kaivostoiminnan kuljetustarpeet, oikeudenmukainen hinnoittelu, merenkulun tuet, merenkurkun liikenne, tulevaisuuden käyttövoimat

13 Liikennepoliittisen selonteon keskeiset linjaukset Keskeisen väyläverkon kunto Liikenne- verkkojen luokittelu 10 v investointiohjelma Päivittäinen liikennöitävyys Logistiikan kilpailukyky Painopisteen siirto Tasokorotus Yhtenäinen palvelukokonaisuus joukkoliikenteessä Vero- ja maksu- politiikka Turvallisuus- kulttuuri Poikkihallin- nollinen yhteistyö MAL-aiesopimukset Julkiset henkilökuljetukset Raideliikenne kaupunkiseuduilla

14 Rahoitus palvelutason pohjana Painopisteen siirto väyläinvestoinneista 100 M /v liikenneverkon pieniin investointeihin ja ylläpitoon, onnistuu vuodesta 2016 alkaen Hallituskaudella aloitetaan hankkeita 1,3 Mrd. :n edestä 10-vuotinen kehittämisohjelma, jossa sitouduttu kolmeen keskeiseen ratahankkeeseen, muilta osin lista ohjaa suunnittelua Joukkoliikenteessä säilyy nykyinen rahoitustaso, kohdennetaan kaupunkiseuduilleki ill Varmistetaan keskeisen väyläverkon kunto ja koko verkon päivittäinen liikennöitävyys, alemman verkon kunto joustaa rahoituksen mukaan Hallitusohjelmaneuvotteluissa tulee jatkossa sopia liikennehankkeiden rahoitustaso/v, aloitusrahat ja eräät isot käynnistettävät hankkeet ja kustannustason nousun kompensoiva tasokorotus hallituskausien taitteessa (perusväylänpito, joukkoliikenne) Infra Oy ehkä pilottina Esikunta

15 Liikenneverkon rahoitus (M ) Perusväylänpidon vuositason rahoitus noin 1 Mrd /v Hallituskaudella aloitetaan 19 uutta liikenneverkon kehittämishanketta, joiden kustannukset noin 1,3 Mrd.. E18 Hamina - Vaalimaa sitouduttu aiemmin. Vuosina sitoudutaan kolmen kärkihankkeen toteutukseen (yht. 1,3 Mrd ), muiden kohteiden osalta ohjelma ohjaa suunnittelua Pisara-rata, Helsinki (750 M ) Helsinki-Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 2.vaihe (200 M ) Imatra-Luumäki kaksoisraide ja yhteyden parantaminen Imatralta Venäjän rajalle (380 M ) Valtion avustus Länsimetroon Tilaa uusille hankkeille vuoden 2015 jälkeen Uusi investointiohjelma 1,3 mrd (aloitus ) Käynnissä olevat ja päätetyt kehittämisinvestoinnit Pienet palvelutasoa parantavat investoinnit Perusväylänpito Esikunta

16 Liikennehankkeet hallituskaudella Hallituskaudella aloitetaan 19 uutta hanketta, joiden kustannukset noin 1,3 Mrd.. E18 Hamina - Vaalimaa hankkeen toteutukseen Suomi on sitoutunut jo aikaisemmin. Uusien hankkeiden aloitusraha vuonna 2014 tasolla 42 M ja vuonna 2015 tasolla 96 M. Uudet hankkeet ovat aloitettavissa vuosina Elinkeinopoliittisesti tärkeistä tai kaivostoimintaa palvelevista hankkeista päätetään erikseen. Ohjelmaan sisältyy myös suunnitteluhankkeena Luumäki-Imatra kaksoisraide ja yhteyden y parantaminen Imatralta Venäjän rajalle.

17 Selonteon jatkotoimia tällä hallituskaudella Kansallinen meristrategia Verojen ja maksujen kokonaistarkastelu Liikenneverkkojen luokittelu Julkisin varoin järjestettävien henkilökuljetusten yhdistäminen: selvitysmies Juhani Paajanen Joukkoliikenteen kehittämistoimet i t i t Lentoliikennestrategia

18 Ajankohtaista Varsinais-Suomessa

19 Selonteon vaikutuksia Varsinais-Suomelle MAL Turun kaupunkiseudulla Aiesopimusten i kehittäminen i pieniin joukkoliikenne-, kävely- ja pyöräilyinvestointeihin 5+5 M hallituskaudella Joukkoliikenteen suurten kaupunkien ki tuki osana aiesopimuksen i toimia i Valtion osallistuminen kaupunkiseudun raideliikenneinvestointien rahoittamiseen: kaupunkirata 50 %, metro ja kaupunkiraitiotie 30% Kaukoliikenteen palvelutason varmistaminen yli liikennemuotojen, ei liikennemuotokohtaisesti Saaristoliikenteen palvelutasosta päätös

20 Varsinais-Suomen liikennehankkeet Viime vuosina valmistuneet hankkeet: E18L Lohja-Muurla moottoritie Käynnissä olevat ja päätetyt hankkeet: Uudenkaupungin meriväylän syventämishanke Turun satamayhteys, Suikkilantie Hallituskaudella aloitettavat hankkeet: Valtatie 8 Turku-Pori Muut esillä olevat hankkeet (ei ajoitusta, ei rahoitusta): Valtatie 9 Turku-TampereTampere E18/Kantatie 40 Turun kehätie välillä Kausela-Kirismäki I vaihe

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 +

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + 2014 Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035 + 2014 ISBN 978-952-320-000-5 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) 20101 Turku (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 elinvoimaa alueelle 2 2012 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 Uudenmaan elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus MERVI VARIS MIRJA NOUKKA OLLI HAVERI 1 Esipuhe Uudenmaan Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 030 päivitys 014 Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 014 Maankäyttöpäällikkö Marjo Wallenius ISBN 978-95-9560-41-7

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä, että kansalaisten

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824 Satakuntaliitto 2015 Vaihde: (02) 620 4300 Fax:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI Kaakkois-Suomen liikennestrategia MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI RAPORTTEJA 86 2014 KAAKKOIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Markku Kivari Kansikuva:

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Lausuntoversio 10.11.2014 Kannen valokuva: Sakari Somerpalo, Linea Konsultit Oy SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO 2010. Pääjohtaja Juhani Tervala 03/2010

LIIKENNEVIRASTO 2010. Pääjohtaja Juhani Tervala 03/2010 LIIKENNEVIRASTO 2010 Pääjohtaja Juhani Tervala 03/2010 Liikennevirasto lyhyesti Liikennevirasto vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Liikenneviraston

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Raporttiluonnos 20.9.2013 Sisältö 1 Suunnitelman lähtökohdat... 3 1.1 Tarve suunnitelmalle ja suunnitelman erityispiirteet... 3 1.2 Valtakunnalliset ja alueelliset

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Raporttiluonnos 18.8.2014 Sisältö 1 Suunnitelman lähtökohdat... 4 1.1 Valtakunnalliset ja alueelliset strategiset suunnitelmat... 4 1.2

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Hämeen liiton julkaisu 2014. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Hämeen liiton julkaisu 2014 Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 1 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 2 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2002 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Liikenne- ja viestintäministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2009 02. Lästimaksut Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa.

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön

Liikenne- ja viestintäministeriön Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätös vuodelta 2012 15.3.2013 Sisäisiä julkaisuja 2/2013 1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Sisällys 1. Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon

Lisätiedot

Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014. ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf)

Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014. ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu ja taitto: Proinno Design Oy, Sodankylä Paino: Litoset

Lisätiedot

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

15.12.2011. Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi

15.12.2011. Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi 15.12.2011 Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi 3 Sisältö JOHTOPÄÄTÖKSET 5 1 LIIKENTEEN MERKITYS YHTEISKUNNASSA 6 1.1 Liikenteen kustannukset 6 1.2 Alue-

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko / lausuntoyhteenveto

Liikennepoliittinen selonteko / lausuntoyhteenveto LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Luonnos 6.8.2007 Liikennepoliittinen selonteko / lausuntoyhteenveto Sisältö SAADUT LAUSUNNOT... 2 POLIITTISEN TASON KYSYMYKSET... 5 IHMISTEN JOKAPÄIVÄINEN LIIKKUMINEN...

Lisätiedot

Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina. Marko Forsblom, 28.5.2012

Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina. Marko Forsblom, 28.5.2012 Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina Marko Forsblom, 28.5.2012 Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina - sisältö Pintaraapaisu selonteosta Hieman Venäjäpohdintoja

Lisätiedot

Liikenneviraston tilinpäätös 2012

Liikenneviraston tilinpäätös 2012 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 2013 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 15.3.2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf ISBN 978-952-255-262-4 Liikennevirasto

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tulossuunnitteluohje 2011 Liikenneviraston toimialueille

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tulossuunnitteluohje 2011 Liikenneviraston toimialueille 26 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tulossuunnitteluohje 2011 Liikenneviraston toimialueille Liikenneviraston esikunta Tulossuunnitteluohje 2011 Liikenneviraston toimialueille 10.1.2011 Liikenneviraston

Lisätiedot

Pohjois-Savon liikennestrategia 2030

Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 Pohjois-Savon liitto Savo-Karjalan tiepiiri Itä-Suomen lääninhallitus 2 Esipuhe Pohjois-Savon ensimmäinen liikennestrategia laadittiin vuonna 2001 ja liikennestrategian

Lisätiedot

MITÄ ON PERUSVÄYLÄNPITO?

MITÄ ON PERUSVÄYLÄNPITO? PERUSVÄYLÄNPITO 2013 2017 MITÄ ON PERUSVÄYLÄNPITO? Perusväylänpidon tarkoituksena on turvata kansalaisten ja elinkeinoelämän sujuva ja turvallinen liikkuminen ympäri vuoden. Maanteiden, rautateiden ja

Lisätiedot