Visio Verkosto tuottaa hyötyjä liittyen seuraaviin: Eri tahojen yhteyshenkilöt LYKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visio 2020. Verkosto tuottaa hyötyjä liittyen seuraaviin: Eri tahojen yhteyshenkilöt LYKE"

Transkriptio

1 LYKE Ryhmien Luonto ja Ympäristökasvatusta sekä KEstävään elämään tähtäävää kasvatusta tukeva verkosto "LYKE lykkii Suomea kohti kestävää tulevaisuutta" Visio 2020 LYKE verkosto tarjoaa kaikille Suomen päiväkodeille, kouluille ja nuorten kanssa työtä tekeville tahoille tukea toiminnallisin menetelmin teeman mukaisessa ympäristössä tapahtuvaan elämykselliseen oppimiseen. Verkoston jäsenet auttavat luonto ja ympäristökasvatustyössä sekä osallistavassa kestävän elämäntavan kasvatuksessa järjestämällä toimintapäiviä päiväkoti ja koululaisryhmille, koulutusta henkilökunnalle ja opettajille, sekä neuvontaa esimerkiksi Vihreä Lippu osallistujille. Verkosto on kaksikielinen. Verkosto tuottaa hyötyjä liittyen seuraaviin: Tehostaminen Hallinto ja vaikuttaminen ulospäin Yhteistyö ja sisäinen kehittäminen Uskottavuus ja laatu Resurssit Eri tahojen yhteyshenkilöt Suomen luonto ja ympäristökoulujen liitto ry. Toiminnanjohtaja Niina Mykrä gsm Suomen luonto ja ympäristökoulujen liitto Puheenjohtaja Olli Viding Suomen nuorisokeskukset ry Hankevastaava Mikko Niipala Suomen leirikouluyhdistys ry Toiminnanjohtaja Juha Kuronen Metsähallituksen luontokeskukset Erikoissuunnittelija Elina Pilke 1

2 Kasvatusta kestävään elämäntapaan Vuoreksessa Tutkivan oppimisen mahdollistavat välineet ja tilat Opettava ja ekotehokas rakennus Kestävä arki Vuoreksen luonto oppimisympäristönä Monitoimikeskus Vuoreslaisten kasvattajana Tutkivan oppimisen mahdollistavat välineet ja tilat Tilakeskus (Lakka) ja pedagoginen ryhmä (Pitkänen): oppilaslaboratorio ym. tilasuunnittelu Vihersuunnittelu (Hautamäki): piha, puisto, sen kasvit ja muut elementit (purosta sähköä, historiajana tai aurinkokunta, kasviluettelo biologeilta Jortikka & Arjanne) Laboratoriovälineet: LUMATE keskus Valden: isompien oppilaslaboratorio vrt. Hervannan tekninen ammattiopisto ja lukio, pienemmille pk nurkkaus + alaluokat luettelo luontokoulupohjalta Muu tutkivan oppimisen välineistö ja tietotekniikka. Luettelo välineistä pedagogiselta ryhmältä (Pitkänen). Tukena e varikko (Haasio). Taloteknisten ratkaisujen tekeminen näkyväksi (sähköenergian, lämmön ja veden käyttö, jätteiden määrä, liikkuminen), (Juusenaho, Lakka, Haasio, TY) Opettava ja ekotehokas rakennus Uusiutuvan energian järjestelmät Aurinkopaneelit: mahdollisuus sähkön tuotantoon kesäkauden pienimmän kulutuksen ja suurimman tuoton mukaan. Tilakeskus selvittää (Lakka, Keränen). Vrt. Luhtaan päiväkoti. Muita uusiutuvan energian järjestelmiä voidaan asentaa demomielessä, jolloin tehokkuusvaatimus ei ole niin suuri (TIKE selvittää mahdollisuuksia, Lakka, Uotinen). Aurinkokeräimet: mahdollisuus esim. päiväkodin vessojen veden lämmittämiseen? Ongelma: kaukolämpö/ liian korkea paluuveden lämpötila. Tuulivoima: Tuulisähkön hankinta Tampereen sähkölaitokselta. Tuulivoima: pieni demotuulivoimala (pihavalaisin?) Tuulivoima: Vuoreksen tuulivoimalan tuotto näkyviin monitoimikeskuksessa. Vesivoima: keskuspuiston puro ja padot: mahdollisuus pieneen vesivoimalaan >lamppu (Mattila TAMK) Urbaani kuivakäymälä esimerkkinä, esim. päiväkoti. Huolto ja tyhjennys? Viherkatto: päiväkodin katto maksaruohoa onnistuu, varastojen katot perhoskattoja, täytyy selvitellä (rakenteiden kestävyys?) TAMKin OpiEnempi oppimisympäristö esimerkkinä Mittarit, joilla kaikki tämä ja myös muuta energian ja vedenkulutusta ja jätteiden määrää voitaisiin havainnollistaa TIKE? Näyttötaulut luokkiin ja aulaan evarikko, kun datan muoto on tiedossa, myös ohjelmistot sen käsittelemiseen? (Haasio) Kestävä arki Päiväkodille ja koululle luonnontiedepainotus päätös valtuustossa? (Pedagoginen ryhmä Pitkänen). Apulaispormestari Kostiainen, tilaajapäällikkö Kuosmanen kannattavat. Kenen kautta voi hoitaa? Vrt. Tesoma (Pitkänen), Helsinki: Haagan peruskoulu (MALU painotus), Mustakiven ala aste (ympäristö ja luonnontieteet), Käpylän peruskoulu (luontoja tiedeopetus), Espoo: Olarin koulu (matematiikka ja luonnontiedeluokka) Arjessa kiinnitettävä huomiota kaikkiin ympäristökuormitusta aiheuttaviin toimintoihin: Energia (Lämpöenergia, sähkönkulutus, koulu ja työmatkat, retket), vesi, jätehuolto, ruokailu, hankinnat Vihreä lippu ohjelma toiminnan tueksi sekä päiväkodissa että koulussa Avuksi rehtorille ja opettajille: Mitä tarkoittaa käytännössä, askeleet kohti kestävää koulua Käytännön vinkkejä arkeen myös toiminnallisen, tutkivan oppimisen toteutumisen helpottamiseksi Osallisuus arjessa. Lasten ja nuorten vaikuttaminen. Käytännön vinkkejä. Osallisuusilta (Nuorisotyö (Nivala): Lasten parlamentin hallitus, Herwoodin lapset, Hervannan koulujen oppilaskunnat sekä lapsia Hervannan nuorisotiloilta) Nuorten parlamentin kokous (Nuorisotoimi Laukamo) Vuoreksen luonto oppimisympäristönä Vuoreksen eliökortisto ja kartta elinympäristöistä Lajiluettelo lähtökohtana Vuoreksen luontokartoitukset (Korte) ja opsien lajiluettelot (Arjanne ja Jortikka) Fyysiset korttipakat päivähoitoon ja koululle Verkkoon kaikkien iloksi Yksinkertaisin vaihtoehto: pdf Paras vaihtoehto karttapohja, jota voi täydentää jatkuvasti Mahdollisuus kustantaa asuntomessurahoilla selvitettävä Elinympäristöjen kartoitus Vihersuunnittelu (Hautamäki) ja ympäristönsuojelu (Kosonen) ja Korte apuna Suo, tuore kangasmetsä, kuiva kangasmetsä, lehto, erilaiset järvet, pelto, kaupunkiluonto Luontopolku yhteistyössä Vihresuunnittelun kanssa (Salovaara, Kosonen) Suunnitelma eri luokka asteilla käytettävistä kohteista Monitoimikeskus Vuoreslaisten kasvattajana Aulaan infopiste vuoreslaisille, jossa infoa kestävään elämäntapaan (Moreenia, Karppi) ja tietoa rakennuksessa käytettävistä tekniikoista. Kestävän Elämäntavan Kerho Ekokumppanit klubin tytärklubi??? 1

3 SISÄLLYS Pirkanmaan ympäristöhjelma Tom Frisk Pirkanmaan ELY keskus 1.Ympäristöohjelmatyön tausta 2. Ohjelman laadintaprosessi 3. Keskeinen sisältö 4. Ohjelman toteutumisen seuranta 2 1. Ympäristöohjelmatyön tausta (1/3) YM edellytti 1990 luvulla, että alueelliset ympäristökeskukset laativat oman alueensa ympäristöohjelman Ensimmäinen Pirkanmaan ympäristöohjelma valmistui Ohjelma laadittiin Pirkanmaan ympäristökeskuksessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Ohjelma päivitettiin vuonna 2006 (kattamaan vuodet ). 1. Ympäristöohjelmatyön tausta (2/3) Laki alueiden kehittämisestä muuttui vuoden 2010 alussa siten, että vastuu ympäristöohjelmatyön johtamisesta siirtyi maakunnan liitolle. Pirkanmaan liitto päätti vuonna 2010 käynnistää uuden Pirkanmaan ympäristöohjelman laadinnan yhteistyössä Pirkanmaan ELY keskuksen kanssa. Aikataulu laadittiin kireäksi, jotta ympäristöohjelma voitaisiin ottaa huomioon ELYn uuden strategisen suunnitelman tekemisessä syksyllä Ympäristöohjelmatyön tausta (3/3) Mikä on ympäristöohjelman sitovuus? Ympäristöohjelma ei ole muusta toiminnasta erillinen ohjelma, eikä sillä ole omaa toteuttamisorganisaatiota. Siihen on koottu tärkeitä asioita, joiden tiedetään tai uskotaan toteutuvan, mutta myös täysin ideaasteella olevia asioita, ja kaikkea siltä väliltä. Ympäristöohjelman uskotaan ohjaavan eri tahojen toiminnan priorisointia. 2. Ohjelman laadintaprosessi (1/3) Pirkanmaan liitto asetti ohjausryhmän (pj. Jukka Alasentie, Pirkanmaan liitto), jossa oli edustus Pirkanmaan liitosta, ELY keskuksesta, Tampereen kaupungista ja Tampereen yliopistosta Ohjausryhmällä oli koordinointityötä varten sihteeristö (Jukka Alasentie ja Medeia Majavesi, Pirkanmaan liitto), Tom Frisk, Ämer Bilaletdin ja Heikki Kaipainen, Pirkanmaan ELY keskus) 5 6

4 2. Ohjelman laadintaprosessi (2/3) Valmistelu tehtiin teematyöryhmissä, joita ohjausryhmän päätöksen mukaan perustettiin kolme. Teematyöryhmissä pääosa oli ELY keskuksen virkamiehiä, mutta ryhmiä täydennettiin mm. aloitusseminaarin toiveiden mukaisesti. Teemat olivat: 1) Kestävä yhdyskuntarakenne, 2) Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta, 3) Ympäristötietoisuus 7 2. Ohjelman laadintaprosessi (3/3) Ohjausryhmän sihteeristö työsti teematyöryhmien esitysten pohjalta ohjelmaluonnoksen. Maakuntahallitus halusi tehdä pieniä muutoksia ohjelmaan. Muutokset koskivat lähinnä teeman 1 eräitä sanamuotoja. Ohjelma hyväksyttiin ja on luettavissa Pirkanmaan liiton sivuilla (www.pirkanmaa.fi) aluekehitys kohdassa. Painettu versio valmistunee syyskuussa Keskeinen sisältö (1/7) Visio vuoteen 2030: Toimimme ympäristövastuullisesti ja olemme kestävän talouden edelläkävijöitä. Olemme ympäristöstämme ylpeitä ympäristö on hyvinvointimme perusta. Vision toteuttamiseksi on esitetty teemakohtaisesti strategiset tavoitteet vuosille ja tavoitteiden toteuttamiseksi toimenpiteet mahdollisine toteutuskeinoineen. 3. Keskeinen sisältö (2/7) Teeman 1 (Kestävä yhdyskuntarakenne) strategiset tavoitteet: Ehyt yhdyskuntasrakenne saavutetaan hallitulla muutoksella Pirkanmaa on edelläkävijä rakentamisen ja julkisten hankkeiden ympäristövastuullisessa ja ekotehokkaassa toteuttamisessa. Yhdyskuntien tekninen toimivuus on turvattu Keskeinen sisältö (3/7) Teeman 2 (ympäristövastuullinen liiketoiminta) strategiset tavoitteet: Pirkanmaan elinkeinotoiminta on ekotehokasta. Fossiiliset energialähteet on korvattu pääosin kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Ympäristöliiketoiminnalla on merkittävä asema Pirkanmaan elinkeinotoiminnassa. Elinkeinotoiminnan ympäristökuormitus on vähentynyt merkittävästi Ekosysteemipalvelut on turvattu Keskeinen sisältö (4/7) Teeman 3 (Ympäristötietoisuus) strategiset tavoitteet ja esitetyt toimenpiteet (Tp): Ympäristötietoa tuotetaan ja välitetään monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti. Ympäristötieto on kokonaisvaltaista ja saavuttaa kaikki pirkanmaalaiset. Tp 1: Tuotetaan ja välitetään ympäristötietoa monipuolisesti (7 keinoa) Tp 2: Käynnistetään suunnitelmallinen yhteistyö maakunnan korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja viranomaisten välillä ympäristötiedon tuottamiseen (3 keinoa) 12

5 3. Keskeinen sisältö (5/7) Tp 3: Laaditaan ja otetaan käyttöön kestävän kehityksen (KEKE) suunnitelmat kaikissa Pirkanmaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen organisaatioissa henkilökuntaa, lapsia sekä lasten vanhempia osallistavalla tavalla. (2 keinoa) Tp 4: Luodaan pirkanmaalaisille koululaisille ja päiväkotilaisille mahdollisuuksia tutustua oman kuntansa sekä maakunnan luonto ja kulttuuriympäristökohteisiin. (4 keinoa) Keskeinen sisältö (6/7) Pirkanmaalaiset ymmärtävät ympäristöasioiden tärkeyden ja sitoutuvat ympäristön hyvän tilan edistämiseen. Kansalaiset vaikuttavat ympäristöasioihin sekä henkilökohtaisella tasolla että yhteiskunnallisesti. Ympäristöosaaminen on maakunnan erityinen vahvuus. Tp 1: Välitetään tietoa päättäjille ympäristönäkökulmasta (3 keinoa) Tp 2: Kehitetään kansalaisten osallistumis ja vaikutusmahdollisuuksia ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin ja hankkeisiin (3 keinoa) Keskeinen sisältö (7/7) Tp 3: Yhdistetään pirkanmaalaisten ympäristökasvatustoimijoiden voimavarat yhteisten ympäristöhankkeiden toteuttamiseksi. (2 keinoa) 4. Ohjelman toteutumisen seuranta (1/3) Aiempien ympäristöohjelmien toteutumisen seurantaa ei organisoitu. Loppuseminaari pidettiin. Uuden ohjelman loppuseminaari pidetään ke klo 12 UKK instituutissa. Pääpuhuja on ministeri Ville Niinistö. Ohjelmalle perustetaan seurantaryhmä, joka toimii ELY keskuksen johdolla Ohjelman toteutumisen seuranta (2/3) Seurantaryhmään tulee vahva edustus ELY:n eri vastuualueista ja yksiköitä. Lisäksi tulee edustus Pirkanmaan liitosta, Tampereen kaupungista ja luonnonsuojelupiiristä. Seurantaryhmä organisoi tiedon keruun ohjelman toteutumisesta sekä järjestää vuosittain seurantaseminaarin ja vastaa seurannan raportoinnista. 4. Ohjelman toteutumisen seuranta (3/3) Pääasiallinen raportointivastuu toimenpiteiden toteutumisesta on Pirkanmaan liitolla ja ELYkeskuksella. Raportointiin erityisesti tietojen antamisen osalta osallistuvat ohjelman mukaan monet muutkin tahot (ympäristötietoisuuden osalta mm. kunnat, koulut, korkeakoulut, Moreenia, Metsähallitus, PYY, maakuntamuseo, Luonnontieteellinen museo, 4Hyhdistykset, Pro Agria, luonnonsuojelupiiri) 17 18

6 Kiitos huomiosta! 19

7 Kehittämiskeskusten toimintakatsaus Mahnalan ympäristökoulu ja Ekokumppanit Oy Suvi Holm Ekokumppanit Oy Lähtökohdat Kehittämiskeskus toimii PYYn ohjauksessa ja toteuttaa toimintasuunnitelmaa on mukana PYYssä ja Pyrstössä hoitaa neuvontaa ja valistusta tiedottaa ja markkinoi pitää yhteyksiä paikallisesti, maakunnallisesti ja kansallisella tasolla yhdistää tarvitsijat ja tarjoajat koordinoi ja toimii asiantuntijana ei rahoitusta kehityshankkeet Lähtö ja tahtotilasta seuraa mm. Kehittämiskeskus toimii PYYn ohjauksessa ja toteuttaa toimintasuunnitelmaa PYY päättää on mukana PYYssä ja Pyrstössä hoitaa neuvontaa ja valistusta tiedottaa ja markkinoi pitää yhteyksiä paikallisesti, maakunnallisesti ja kansallisella tasolla työstä aiheutuu kustannuksia yhdistää tarvitsijat ja tarjoajat odotettavissa on liiketoimintaa? koordinoi ja toimii asiantuntijana työstä aiheutuu kustannuksia ei rahoitusta sitä on haettava, mutta siihen ei voi luottaa Kehityshankkeet PYY päättää PYYn kehittämiskeskuksina toimivat PYY:n kehittämiskeskuksena toimii Mahnalan Ympäristökoulu vastuualueenaan varhaiskasvatus, opetus ja opettajien (täydennys)koulutus Ympäristötietokeskus Moreenia Maksuttomat oppitunnit 3. luokille Pikkutekoja ympäristön hyväksi Mitä muoti on? Mistä ruoka on peräisin? Miten voi liikkua eri tavoin? Miten kotona ja koulussa voi tehdä pikkutekoja ympäristön hyväksi? 7. luokille Energiaa! Arkisin vinkein oikeisiin ja säästäviin energiankulutustapoihin. Säästämme luontoa ja ympäristöä. Kuluta kestävämmin! Vinkkejä luonnonvarojen kestävään käyttöön ja jätteenvähentämiseen omassa arjessa Sosiaalinen media Facebook ryhmät Moreenia ympäristötiedon keskus 244 fania Kadonneen ekotiedon metsästys 95 fania Sanni Saukon salaisuus 70 fania Syön mitä otan 162 fania Earth Hour Tampere 491 fania ILMANKOSin Lihaton tammikuu kampanjaa fanitti yli henkeä!

8 Virtuaali Moreenia Löytyy osoitteesta Virtuaali koti, jonka eri huoneissa hauska videopätkä + vinkkejä ko. huoneeseen liittyen Lisäksi ohjataan vierailemaan, soittamaan tai sähköpostitse kysymään neuvoja Lyhytelokuvia Virtuaali Moreeniaan ja RANEEN (Rakentamisen ja asumisen energia neuvonta) Facebookiin ja YouTubeen Ulko ja sosiaalista mainontaa Kelaa vähän on nyt Hukkapätkä Lähitallaaja Neuvontasovellus, joka opastaa ja kannustaa vastuulliseen ja ekologisesti kestävään kulutukseen. Lähtökohtana lähiseudun tuotteiden ja palvelujen käytön ekologisuus. Testin palautteessa annetaan oivaltavia, Tampereella toimivia käytännön vinkkejä vähemmän ympäristöä kuormittavista kulutusvalinnoista sekä esitellään niitä tamperelaisia yrityksiä, joilta vaihtoehtoisen palvelun tai tuotteen voi hankkia. Muuta toimintaa Moreenia avoinna yleisölle Ympäristökoulutus, esim. VTS:n ympäristöohjaajat Tampereen kaupungin ja seudun kuntien energiatehokkuustyö Ympäristökasvatus mukana kehityshankkeissa Ilmankos, Kylätalot kuntoon, Kylätalkkari, Lähilämpöä Teiskoon, Liikkumisen ohjauskeskus Yhteenveto Ekokumppanit Oy / ympäristötietokeskus Moreenia toimii PYYn ohjauksessa ja toteuttaa toimintasuunnitelmaa resurssiensa mahdollistamissa puitteissa on mukana PYYssä ja Pyrstössä edustajiensa kautta hoitaa aktiivisesti neuvontaa ja valistusta joka suuntaan tiedottaa ja markkinoi omia sekä muitten tapahtumia ja palveluita pitää yhteyksiä paikallisesti, maakunnallisesti ja kansallisella tasolla yhdistää tarvitsijat ja tarjoajat toiminnassaan koordinoi toimintaa ja toimii asiantuntijana

PYY PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ

PYY PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ PYY PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ pirkanmaan.ympkasvatus@gmail.com www.pirymparistokasvatus.fi Ympäristökasvatuksen aluelliset verkostot Alkusysäyksenä YM:n ja OPM:n päätös nostaa ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

KOHTI PALVELUKESKUSTA

KOHTI PALVELUKESKUSTA Piispalan nuorisokeskus /KESYTYS-hanke /opintomatka 27.10.2011 Keski-Suomen ympäristökasvatusyhteistyö KOHTI PALVELUKESKUSTA - mallia Pirkanmaalta ja Varsinais-Suomesta Pirkanmaan Pyy ja Pyrstö Moreenia

Lisätiedot

SAMAAN KESTÄVÄÄN SUUNTAAN Opas paikallistoimijoille

SAMAAN KESTÄVÄÄN SUUNTAAN Opas paikallistoimijoille KASVATUSTA KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAAN KUNNASSA SAMAAN KESTÄVÄÄN SUUNTAAN Opas paikallistoimijoille Koulutoimi Päivähoito Opettajat Kasvattajat Sosiaalitoimi Nuorisotoimi mi Vapaa-aikatoimi Päättäjät Kuntastrategiat

Lisätiedot

PYY PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ

PYY PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ PYY PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ pirkanmaan.ympkasvatus@gmail.com www.pirymparistokasvatus.fi tilannekatsaus 13.1.2010 1 jäsenet Verkostossa on mukana noin 100 henkilöä Pirkanmaan ELY

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016 Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Sisältö 1. JOHDANTO 4 2. VISIO 2030 6 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 8 3.1. Nykytilan kuvaus 8 3.2. Muutoshaasteita 10 3.3.

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Koko kunta oppimisympäristönä

Koko kunta oppimisympäristönä LUONNOS 11.4.2013 Koko kunta oppimisympäristönä -toimenpiteet ympäristökasvatuksessa ja kestävän kehityksen kasvatuksessa OPAS KUNTATOIMIJOILLE Koulutoimi Päivähoito OPAS KUNTATOIMIJOILLE Opettajat Kasvattajat

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

4/2011. www.pirkanmaa.fi. Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Itämeriyhteistyöstä. maakunnalle mahdollisuuksia KARTTA: EILA UIMONEN

4/2011. www.pirkanmaa.fi. Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Itämeriyhteistyöstä. maakunnalle mahdollisuuksia KARTTA: EILA UIMONEN 4/2011 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Itämeriyhteistyöstä maakunnalle mahdollisuuksia KARTTA: EILA UIMONEN NÄKÖALAPAIKALLA Esa Halme Maakuntajohtaja Heimomaakunnat, vanhat maakunnat,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 2. Katse eteenpäin 3. Vastuullinen toiminta. 3. Henkilöstö 4. Palvelut. 5. Hankkeet.. 7. Kokoustila.. 11.

Sisällysluettelo. 2. Katse eteenpäin 3. Vastuullinen toiminta. 3. Henkilöstö 4. Palvelut. 5. Hankkeet.. 7. Kokoustila.. 11. Vuosikertomus 2011 2 Sisällysluettelo. 2 Katse eteenpäin 3 Vastuullinen toiminta. 3 Henkilöstö 4 Palvelut. 5 Hankkeet.. 7 Kokoustila.. 11 Tapahtumat 11 Medianäkyvyys.. 12 Vuosi 2011.. 13 Tase.14 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SAATESANAT. Sisällys. Vuonna 2007 käynnistyy Varsinais- Suomen Agenda 21:n kolmas ohjelmakausi.

SAATESANAT. Sisällys. Vuonna 2007 käynnistyy Varsinais- Suomen Agenda 21:n kolmas ohjelmakausi. VARSINAIS-SUOMEN AGENDA 21 SAATESANAT Sisällys SAATESANAT...2 1. JOHDANTO...4 2. VARSINAIS-SUOMEN AGENDA 21:N LÄHTÖKOHDAT...6 2.1. Kansainvälisiä kestävän kehityksen linjauksia...6 2.2. Kestävä kehitys

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus toimintasuunnitelma 2010 VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus; toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Ekokumppanit Oy PL 487 33101 TAMPERE www.ekokumppanit.fi

Vuosikertomus 2012. Ekokumppanit Oy PL 487 33101 TAMPERE www.ekokumppanit.fi Vuosikertomus 2012 Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2012 1 Sisällysluettelo 2 Ekokumppanit vuonna 2012 3 Vastuullinen toiminta 6 Henkilöstö 7 Neuvontapalvelut 8 Kouluvierailut 8 Ympäristöneuvonta 9 Rane

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 1

Vuosikertomus 2013 1 Vuosikertomus 2013 1 Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2013 1 Sisällysluettelo 2 Ekokumppanit vuonna 2013 3 Viestintä ja mediasuhteet 4 Vastuullinen toiminta 5 Henkilöstö 7 Neuvontapalvelut 8 Kuntien energiatehokkuustyö

Lisätiedot

Luonnos 12.9.2013. Katsaus Keski- Suomen kuntien ympäristökasvatustilanteeseen. Osa 1. 30.8.2013 Eija Syrjälä

Luonnos 12.9.2013. Katsaus Keski- Suomen kuntien ympäristökasvatustilanteeseen. Osa 1. 30.8.2013 Eija Syrjälä Luonnos 12.9.2013 Katsaus Keski- Suomen kuntien ympäristökasvatustilanteeseen 2012 Osa 1. 30.8.2013 Eija Syrjälä 2 Katsaus Keski-Suomen kuntien ympäristökasvatustilanteeseen 2012, Osa1 Tekijä: Eija Syrjälä

Lisätiedot

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA KUVAT: JARI SALONEN, HANNU VALLAS, KIRSTI PALOKANGAS Budjettitavoitteissa liikenne ja keskusareena SIVU 6 Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa

Lisätiedot

Yhteinen. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt

Yhteinen. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt Yhteinen Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt 1 2 Yhteinen Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt 3 4 Yhteinen Kestävän kehityksen kasvatuksen

Lisätiedot

KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA. ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin

KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA. ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin Saara Susiluoma 2008 Tiivistelmä Selvityksen lähtökohtana on kaksi kestävän kehityksen kasvatuksen strategiaa,

Lisätiedot

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN YMPÄRISTÖ- KRITEERIT

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN YMPÄRISTÖ- KRITEERIT KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN YMPÄRISTÖ- KRITEERIT Opetushallitus, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö, Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus Kansi: Osakeyhtiö

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opas

Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 1 2014 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015 2 Riihimäen kaupunki 2015 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää,

Lisätiedot

Kasvata Ennaltaehkäise Valvo Korjaa

Kasvata Ennaltaehkäise Valvo Korjaa SUOMEN YMPÄRISTÖ 47 2006 Kasvata Ennaltaehkäise Valvo Korjaa YMPÄRISTÖN- SUOJELU Alueellisen ympäristökasvatusyhteistyön kehittämissuunnitelma Anna-Liisa Kiiskinen Jani Karjalainen SUOMEN YMPÄRISTÖ 47

Lisätiedot

Ohjelmasuunnitelma: Kestävä kehitys -kehitysohjelma

Ohjelmasuunnitelma: Kestävä kehitys -kehitysohjelma Ohjelmasuunnitelma: -kehitysohjelma 2.12.2013 Versio: 0.5 Kehitysohjelman omistaja: Kehitysohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja: Kehitysohjelman ohjelmapäällikkö: Jukka Mäkelä Sirpa Hertell Pasi Laitala

Lisätiedot

Elämyksiä busseissa. Valonian. Toimintakertomus. Puhdasta kotipolttoa. Työkaluja yritysten ympäristötyöhön

Elämyksiä busseissa. Valonian. Toimintakertomus. Puhdasta kotipolttoa. Työkaluja yritysten ympäristötyöhön Elämyksiä busseissa Valonian Toimintakertomus 2013 Puhdasta kotipolttoa Työkaluja yritysten ympäristötyöhön Sisällys Johdanto...4 1. Viestintä...5 1.1. Verkkosivustot ja sosiaalinen media...6 1.2. Näkyvyys

Lisätiedot

Ekokumppanit Oy Vuosikertomus 2014

Ekokumppanit Oy Vuosikertomus 2014 Ekokumppanit Oy Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Ekokumppanit vuonna 2014... 3 Viestintä ja mediasuhteet... 5 Vastuullinen toiminta... 7 www.ekokumppanit.fi... 8 Henkilöstö 2014... 9 Neuvontapalvelut...

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

PAIMIO. Kestävän kehityksen toimintaohjelma 2009 2012. Paimion Agenda 21 kuntatoimikunta. Paimion kaupunginvaltuuston hyväksymä 24.09.

PAIMIO. Kestävän kehityksen toimintaohjelma 2009 2012. Paimion Agenda 21 kuntatoimikunta. Paimion kaupunginvaltuuston hyväksymä 24.09. 1 PAIMIO Kestävän kehityksen toimintaohjelma 2009 2012 Paimion kaupunginvaltuuston hyväksymä 24.09.2009 79 Paimion Agenda 21 kuntatoimikunta 2 YHTEISTYÖLLÄ KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN Näkemystä ja tietoa ympäristön

Lisätiedot