Hevostalouden ympäristörakenteet. Merja Talvitie Kalajoki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hevostalouden ympäristörakenteet. Merja Talvitie Kalajoki 27.11.2010"

Transkriptio

1 Hevostalouden ympäristörakenteet Merja Talvitie Kalajoki

2 Maveplan Oy December 8, Kuka? Mistä? Miksi? Merja Talvitie Ins. AMK, Hevosharrastaja Maatalouden maan- ja tuotantorakennussuunnittelu Maveplan Oy, eli entinen Suomen Salaojakeskus Oy Valtaosa omistajista toimialueen maaseutukeskuksia, pääomistaja ProAgria Oulu Jakamassa käytännön tietoa hevostalouteen liittyvistä rakennushankkeista (maa-, vesi- ja rakennushanke)

3 Maveplan Oy December 8, Hevostilan ympäristörakenteet, päivän otsikot KOTITALLIT, HARRASTETALLIT JA AMMATTIMAISESTI PALVELUJA TUOTTAVAT TALLIT SEKÄ HEVOSURHEILUALUEET LAINSÄÄDÄNTÖÄ RAKENNUSHANKKEEN KULKU LANTALAT HEVOSTEN ULKOILUALUEET JA URHEILUALUEET PERUSKUIVATUS JA VALUMAVESIENKÄSITTELY

4 Maveplan Oy December 8, Lait, säädökset, määräykset ja suositukset Ympäristönsuojelulaki ja -asetus Eläinsuojelulaki ja -asetus Jätelaki nitraattidirektiivi Maankäyttö- ja rakennuslaki Rakentamismääräyskokoelma (RakMK) Kunnan ympäristönsuojelumääräykset Jätevesiasetus Terveydensuojelulaki MMM asetus eläinjätteen käsittelystä MMM asetus kotieläinrakennusten rakentamismääräykset ja -ohjeet MMM asetus tuettavaa rakentamista koskevista hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista Lannoitelaki Huomio! Hyvä moniste Hevostallien ympäristösuojeluohje

5 Maveplan Oy December 8, Rakennushankkeen kulku Tarveharkinta ja taloudellisten rajojen selvitys Suunnittelu ja kustannusarvio sekä asiakirjat Luvat Mahdolliset tuet Urakan tai tarvikkeiden ja töiden kilpailutus Rakentaminen Loppusiivous Käyttö ja huolto Hanki kaikki suunnittelijat ajoissa, pidä viranomaiset tietoisina hankkeestasi!

6 Maveplan Oy December 8, Lantahuolto ja lantalat Rakentaminen ja materiaalivalinnat vaihtoehtoisia ratkaisumalleja lantahuoltoon Lantaa kertyy vuosittain noin m 3 (lähde: hevosen lannan hyötykäytön kehittäminen) Eviran opas Lannan käyttö ja käsittely maatiloilla, soveltamisopas III

7 Maveplan Oy December 8, Lantalat ja lantakatokset Perusmitoitus 12m3/hevonen, 8m3/poni, laiduntamisella voidaan vähentää tilavuuden tarvetta, kannattaako? Ei kattoa => lumi ja vesimäärä lisäävät tilavuutta Jos on katto, sen on oltava riittävän korkea, että koneellinen tyhjennys onnistuu. Traktorille väh. 3m Tiivispohjainen, eli käytännössä betoni K30-2, asfalttibetonia tai valuasfalttia, - maabetoni tai tavallinen asfaltti ei riitä Avolantalan seinien tulee olla vähintään 0,5m korkeita, näkösuoja mielellään 1,5m Katetun lantalan seinien (yläosan) tulee olla riittävän harvoja tuuletuksen vuoksi, eli lantapalon estämiseksi (sama koskee turvevarastoa/katosta) Lantalassa on oltava ajoluiska (kynnys) Kynnys vähintään avolantalassa 0,5m ja katetussa lantalassa 0,2m Lantalan edessä on oltava kuormauslaatta Lantakatos tulee kyseeseen esim. niin että lanta kerätään tiivispohjaisessa katoksessa vaihtolavalle erityisesti paikoissa, jossa ei ole vakinaisesti hevosia (esim. raviradat, klinikat yms.) Myös yhteislantalan tulee täyttää mitoitusvaatimus. Huomio! Valmiit lantalaelementit vähentävät suunnittelutarvetta ja nopeuttavat rakentamista Katon rakentaminen voi tulla pakolliseksi: kannattaa rakentaa se heti tai ainakin valmistautua siihen. Itsekantava peltiprofiili on pienissä lantaloissa (pieni jänneväli) kätevä kattoratkaisu

8 Maveplan Oy December 8, Muita lantahuoltoon liittyviä ratkaisuja Kontti Kompostointi Ei lantalaa?

9 Maveplan Oy December 8, Kontti, lava yms. Kontti on usein kaupunkitallien ja pienten kotitallien ratkaisu Kaikki kunnat eivät hyväksy Osa kunnista (ja ELY-keskuksista) vaatii betonilaatan alle, osa hyväksyy tiivispohjaiseksi Osa kunnista vaatii umpinaisen kontin Maisemaongelma naapureille

10 Maveplan Oy December 8, Kompostointi Lannan kompostointia odottava ja jälkikypsytettävä lanta on varastoitava tiivispohjaisella alustalla (betonilaatta) Muutamilla valmistajilla on tarjolla Suomessa lantakompostoreita Jälleenmyynti mahdollisuus, vaatii elinkeinoilmoituksen

11 Maveplan Oy December 8, Ei lantalaa Alle 2 hevosta, lantaa kertyy vuosittain alle 20m 3 Lanta luovutetaan tiivispohjaiseen lantalaan Lanta luovutetaan hyödyntäjälle, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa Lanta myydään tallilta pakattuna, valvontailmoitus

12 Maveplan Oy December 8, Hevosten ulkoilu- ja urheilualueiden suunnittelu ja sijoittelu Käytettävissä oleva tila ja rahalliset resurssit Käyttötarkoitus ja kohderyhmä Toiminnallinen suunnittelu Tutkimukset ja tekninen suunnittelu Kustannusarvio Hankkeen kannattavuuden arviointi Huomio! Hevostaloudessa on tärkeää ottaa huomioon hevosen luonnollinen käyttäytyminen ja tarpeet. Lisäksi on mahdollista käyttää hyväksi luonnollista käyttäytymistä: valojen ja varjojen suunnat sekä pintamateriaalit ja niiden vaihtuminen

13 Maveplan Oy December 8, Käytettävissä oleva tila ja rahalliset resurssit Käteisvarat, avustukset, laina Maasto-olosuhteet, maaperä, ilmansuunnat, vaikutukset maisemaan ja naapureihin Suojaetäisyydet, vesistöt, naapurit, tiet, oma asuinrakennus Liikenneyhteydet Turvallisuus

14 Maveplan Oy December 8, Käyttötarkoitus ja eläin/käyttäjämäärä, kohderyhmä hiittisuora vai harjoitusrata? estekenttä, koulukenttä vai yleiskenttä? Tarhat vai laitumet? Sekalainen käyttäjäkunta kukkahattutädit ja raavaat ravimiehet samassa sopassa Pikkutalli <=> täyshoitotalli harrastetalli <=> valmennustalli <=>ratsastuskoulu

15 Maveplan Oy December 8, Toiminnallinen suunnittelu Toimintojen alueet Kulku- ja kuljetusreitit Reittien risteäminen ja pituudet Turvallisuus normaalin toiminnan aikana Turvallisuus poikkeustapauksissa (esim. karannut hevonen) Huomio! Ottakaa mallia maitotilojen suunnittelusta, toimintojen ja reittien eriyttäminen sekä tautisulku Aika on rahaa Huomioikaa suunnittelun alussa pitkäntähtäimen unelma, laajennusvaraus heti alussa.

16 Maveplan Oy December 8, Tutkimukset ja tekninen suunnittelu Pohjatutkimukset ja pintavaaitus sekä kartoitus Rakenteiden suunnittelu ja mitoitus Suunnitelma-asiakirjat Lupa-asiakirjat

17 Maveplan Oy December 8, Kustannusarvio Kustannusarvion laadinta Kustannusarvio on valistunut arvaus tulevista kustannuksista Kustannusarvioissa käytetään usein valmiin rakenteen m 2 ja m 3 hintoja, ne eivät siis ole materiaalihintoja Omalla työllä on hinta Kerro kaikki tietämäsi kustannuksiin vaikuttavat seikat kustannusarvion laatijalle ennen arvion tekemistä!

18 Maveplan Oy December 8, Hankkeen taloudellisen kannattavuuden arviointi Hankkeen taloudellisen kannattavuuden arviointi todennäköisten kustannusten valossa Pelivaraa? Järkevää? Esim. Oma ratsastuskenttä vs. 10 vuoden kuljetuskustannukset lähimmälle kentälle esim. 2 krt/vk

19 Maveplan Oy December 8, Ratsastuskenttä 1/2 Ratsastuskentän kerrokset Humusmaan poisto ja pohjamaan muotoilu Suodatinkangas ja/tai suodatinkerros mm Kantavakerros mm Pinta eli kulutuskerros 70mm

20 Maveplan Oy December 8, Ratsastuskenttä 2/2 Ratsastuskentän kuivatus Niskaojat Pinnan muotoilu kaltevaksi Imuojat 4-8m:n välein Kokoojaoja ja kaivot Purkuputki

21 Ravirata ja hiittisuora Rata Suora - siirtymäkaari (klotoidi) ympyränkaari - siirtymäkaari (klotoidi) suora siirtymäkaari Kallistukset sisälle 1-5 (6) rataa, loput Maveplan ulospäin Oy December 8, Kaarteiden kallistus riippuu kaarresäteestä ja ajettavista nopeuksista

22 Maveplan Oy December 8, Raviradan suora ja hiittisuora Suora täytyy olla kallistettu Pituussuuntaan ja Leveyssuuntaan, toiselle tai molemmille puolille

23 Maveplan Oy December 8, Ulkotarha ja laidun Ulkotarha Salaojitettu tai avo-ojat tarhojen ympäri Rakennetut kerrokset Ympärivuotinen käyttö Mahdollinen ruokinta Laidun Maanviljelyspohja eli kivennäismaa ja humuskerros, ravintokasvusto Kasvukaudenaikana Ei erillistä ruokintaa

24 Maveplan Oy December 8, Kustannuksista Kustannuksiin vaikuttavat Rakennuspaikan olosuhteet Rakenteet Materiaalivalinnat Työtavat ja -menetelmät Kuljetusetäisyydet Rakentamisaika (kesto, vuodenaika, taloussuhdanteet)

25 Kunnossapito Puhdistus Maveplan Oy December 8, lanta ja muut orgaaniset aineet vähentävät vedenläpäisevyyttä ja lisäävät pinnan turhaa tiivistymistä Irrotus/pöyhintä vähentää pinnan tiiveyttä, lisää kastelun kanssa joustavuutta Lanaus tasaa pintamateriaalin oikealle paikalle Suolaus vähentää pölisemistä, hidastaa kuivumista ja jäätymistä, aiheuttaa pinnan tiivistymistä Tiivistys tiivistää pintaa, vähentää pinnan irtonaisuutta, parantaa pintavesien poistumista Kastelu vähentää pölyä, lisää tiivistymistä, lisää joustavuutta

26 Maveplan Oy December 8, Peruskuivatus ja vesien käsittely Alueiden kuivatus Valtaojat Avo-ojat Putkiojat Suoto-ojat Salaojat Pintojen kaltevuudet Valumavesien käsittely ja jätevedet Kosteikot Laskeutusaltaat Jätevesien käsittely

27 Kiitos!

Jyväskylän kaupunki Ympäristötoimi 2011. Hevostilojen ympäristönsuojeluohje Jyväskylässä

Jyväskylän kaupunki Ympäristötoimi 2011. Hevostilojen ympäristönsuojeluohje Jyväskylässä Jyväskylän kaupunki Ympäristötoimi 2011 Hevostilojen ympäristönsuojeluohje Jyväskylässä Tämän oppaan tarkoituksena on palvella hevostilojen tietolähteenä ympäristönsuojelu- ja muissa lupa-asioissa. Kun

Lisätiedot

Hevostallin ympäristöopas 2009 www.nurmijarvi.fi

Hevostallin ympäristöopas 2009 www.nurmijarvi.fi Hevostalllliin ympäriistöopas 2009 www.nurmijarvi.fi 2 ISBN 978-952-99837-5-9 Yhteistyökumppanit : Nurmijärven kunta, Uudenmaan ympäristökeskus, Palomäen tila, Tuikun Talli, Vuonotalli Solsik- ke, Juhana

Lisätiedot

HEVOSTILAN YMPÄRISTÖN HALLINTA

HEVOSTILAN YMPÄRISTÖN HALLINTA HEVOSALAN TIETOPAKETIT 3/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSTILAN YMPÄRISTÖN HALLINTA Hevosalan ympäristöimago Tallikohtainen ympäristövastuullisuus Hevosten hyvinvointiin liittyvät ympäristöolosuhteet

Lisätiedot

Hevostallikartoitus ja valvontaisku Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen alueella. Mari Saartoala, Varpu Kuvaja ja Heli Jutila

Hevostallikartoitus ja valvontaisku Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen alueella. Mari Saartoala, Varpu Kuvaja ja Heli Jutila Hevostallikartoitus ja valvontaisku Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen alueella Mari Saartoala, Varpu Kuvaja ja Heli Jutila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 17 2008 Hämeenlinnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJE HEVOSTALLEILLE

YMPÄRISTÖOHJE HEVOSTALLEILLE YMPÄRISTÖOHJE HEVOSTALLEILLE Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula Keski-Uudenmaan ympäristökeskus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 LAINSÄÄDÄNNÖLLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 LUPA- JA ILMOITUSVELVOLLISUUDET... 4

Lisätiedot

Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I. 21.1.2012 Heini Iinatti

Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I. 21.1.2012 Heini Iinatti Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I 21.1.2012 Heini Iinatti Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla Hevostallin ympäristöasiat Hevostalouden ympäristövaikutukset

Lisätiedot

TALLIRAKENTAMISEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ I

TALLIRAKENTAMISEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ I TALLIRAKENTAMISEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ I Yhteenveto HevosAgron järjestämän tiedotustilaisuuden (25.11.2011 Haukiputaalla) Janne Pulkan, Etelä-Suomen Salaojakeskus, luennosta. Kaikki kuvat ja kaaviot Janne

Lisätiedot

TALLIYMPÄRISTÖOPAS 1

TALLIYMPÄRISTÖOPAS 1 TALLIYMPÄRISTÖOPAS 1 2 HELENA JANSSON SUSANNA SÄRKIJÄRVI TALLIYMPÄRISTÖ- OPAS 3 Talliympäristöopas MTT/Hevostutkimus Helena Jansson, Susanna Särkijärvi 2007 Opas on julkaistu yhteistyössä Vapo Oy:n kanssa

Lisätiedot

5 Hevostalous yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa

5 Hevostalous yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa Hevostalous yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa Heini Iinatti Hevosten määrän lisääntyessä talleja rakennetaan ja vanhoja tiloja peruskorjataan hevosten käyttöön yhä enemmän. Tarvetta on sekä suuremmille

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2. 1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.3 Tallin jätevesien käsittely 2.4 Energian- ja vedenkulutus 3 LANTAHUOLTO

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2. 1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.3 Tallin jätevesien käsittely 2.4 Energian- ja vedenkulutus 3 LANTAHUOLTO

Lisätiedot

Tallirakentaminen ja tekniikan hyödyntäminen

Tallirakentaminen ja tekniikan hyödyntäminen Tallirakentaminen ja tekniikan hyödyntäminen Opas 2/4 Suvi Louhelainen ja Terhi Thuneberg (toim.) Hevosyritys huippukuntoon (2010 2013) Tallirakentaminen ja tekniikan hyödyntäminen Opas 2/4 Suvi Louhelainen

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS...

LOHJAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 (27) LOHJAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS... 4 KAUPUNGINVALTUUSTO ON HYVÄKSYNYT X.X.X. XX... 4 NOUDATETAAN 1.X.2014... 4 I LUKU YLEISTÄ... 4 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2009 Maa- ja

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS...

LOHJAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 (28) LOHJAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS... 4 KAUPUNGINVALTUUSTO ON HYVÄKSYNYT X.X.X. XX...4 NOUDATETAAN 1.X.2014...4 I LUKU YLEISTÄ... 4 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen...

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 209/2011 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

14.12.2009 SIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

14.12.2009 SIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 14.12.2009 SIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 SIMON KUNTA SIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIMON KUNNAN... 0 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 TAVOITE... 2 2 MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA...

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS 25.3.2014. Tyrnävän kunta

RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS 25.3.2014. Tyrnävän kunta RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS 25.3.2014 Tyrnävän kunta Kunnanhallitus laittanut vireille 21.11.2011 246 Kunnanhallitus hyväksynyt xx.xx.2014 Kunnanvaltuusto hyväksynyt xx.xx.2014 2 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU Biojäte ja hepolanta hankkeen selvityksiä 2/4 MTT Hevostutkimus Marianna Myllymäki Susanna Särkijärvi MTT Sotkamo Tiina Karppinen Heidi Kumpula Elina Virkkunen

Lisätiedot

LUOKO ry. Jätevesiopas maarakentajille

LUOKO ry. Jätevesiopas maarakentajille LUOKO ry Jätevesiopas maarakentajille Jätevesiopas maarakentajille Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta: www.salaojayhdistys.fi

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS ~ 1 ~

RAKENNUSJÄRJESTYS ~ 1 ~ RAKENNUSJÄRJESTYS ~ 1 ~ Sisällys 1 Soveltaminen... 3 2 Paikallisuus... 3 3 Rakennuspaikka ja rakennusoikeus... 4 4 Suunnittelu ja valvonta... 7 5 Rakennuslupa... 8 6 Toimenpiteet ja ilmoitukset... 8 7

Lisätiedot

SELVITYS HEVOSEN KUIVIKELANNAN HYÖTYKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA TEKNILLISESTÄ, JURIDISESTA SEKÄ TALLIYRITTÄJIEN NÄKÖKULMASTA.

SELVITYS HEVOSEN KUIVIKELANNAN HYÖTYKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA TEKNILLISESTÄ, JURIDISESTA SEKÄ TALLIYRITTÄJIEN NÄKÖKULMASTA. SELVITYS HEVOSEN KUIVIKELANNAN HYÖTYKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA TEKNILLISESTÄ, JURIDISESTA SEKÄ TALLIYRITTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Anna Tenhunen YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KANDIDAATINTYÖ

Lisätiedot

Tulisijalla varustettu rakennus vaatii aina rakennusluvan. TOIMENPIDELUPA HAETTAVA X ILMOITUS TEHTÄVÄ EI VAADI LUPAA - asema-/ ei ranta- kaaasema

Tulisijalla varustettu rakennus vaatii aina rakennusluvan. TOIMENPIDELUPA HAETTAVA X ILMOITUS TEHTÄVÄ EI VAADI LUPAA - asema-/ ei ranta- kaaasema 1 (21) Liite 1/kv 13.4.2011 38 LOHJAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto 13.4.2011 38 Voimassa 1.5.2011 alkaen 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala Maankäyttö- ja rakennuslaissa

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA

Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Miksi kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyä täytyy

Lisätiedot

Hevostallien jätevesijärjestelmät ja malliratkaisut

Hevostallien jätevesijärjestelmät ja malliratkaisut A setus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, jätevesiasetus, tuli voimaan 1.1.2004. Siinä määrätin miten haja-asutusalueella ympäristöön, vesistöihin

Lisätiedot

Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA III. 21.1.2012 Heini Iinatti

Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA III. 21.1.2012 Heini Iinatti Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA III 21.1.2012 Heini Iinatti Jätelainsäädäntö 1 HUOM uusi jätelaki tulee voimaan 1.5.2012 Perussäädökset Jätelaki (1072/1003) ja asetus

Lisätiedot