PTT-katsaus 3 / 2010 SUHDANNEKUVA. Metsäsektori. Pellervon taloustutkimus PTT Pellervo ekonomisk forskning Pellervo Economic Research

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PTT-katsaus 3 / 2010 SUHDANNEKUVA. Metsäsektori. Pellervon taloustutkimus PTT Pellervo ekonomisk forskning Pellervo Economic Research"

Transkriptio

1 PTT-katsaus 3 / 2010 SUHDANNEKUVA Metsäsektori Pellervon taloustutkimus PTT Pellervo ekonomisk forskning Pellervo Economic Research

2 PTT-katsaus 3/2010 Suhdannekuva METSÄSEKTORI Jyri Hietala, Paula Horne, Matleena Kniivilä ja Anna Kaisa Rämö Ennustevastaavat: Pääkirjoitus: Paula Horne Paperi- ja selluteollisuus: Matleena Kniivilä Sahateollisuus: Jyri Hietala Puumarkkinat: Paula Horne, Anna-Kaisa Rämö Suhdannekuvan muut osat: MAA- JA ELINTARVIKETALOUS Kyösti Arovuori, Stefan Bäckman, Sami Pakarinen, Perttu Pyykkönen ja Tapani Yrjölä Sisältö Talouden kasvu on vauhdittanut metsäsektorin nousuun 3 Suomen metsäteollisuuden tuotanto ja vienti elpyvät 7 Tukin kysyntä vahvaa koko Euroopassa 14 KANSANTALOUS Janne Huovari, Markus Lahtinen, Veera Laiho, Petri Mäki-Fränti ja Satu Nivalainen 31. vuosikerta Julkaisija Pellervon taloustutkimus PTT Päätoimittaja Pasi Holm Toimitussihteeri Anneli Hopponen Tilaushinta 35 euroa/vuosikerta Tilaukset ja osoitteenmuutokset Santra-Mari Salonen/Pellervo-Seura Simonkatu 6, Helsinki puh. (09) faksi (09) Sähköposti: Painopaikka Punamusta Oy ISSN Kansi Sampo Korkeila

3 METSÄSEKTORI SYKSY 2010 PÄÄKIRJOITUS Talouden kasvu on vauhdittanut metsäsektorin nousuun Talouden kasvun myötä lisääntynyt kysyntä on kohdistunut myös metsäteollisuuden tuotteisiin. Kesällä Suomen viennin veturina olikin erityisesti metsäteollisuus. Kysynnän elpyminen lisää paperin tuotantoa Suomessa tänä vuonna, mutta tuotanto jää alle lamaa edeltävän tason. Paperin hintojen nousua jarruttaa edelleen ylikapasiteetti. Sellun tuotanto säilyy Suomessa vahvana ja keskimääräinen vientihinta on tänä ja ensi vuonna korkea. Sahatavaran kysyntä on ollut vahvaa tänä vuonna erityisesti kotimaassa. Ensi vuonna tuotanto nousee edelleen vienninkin piristyessä. Puun käytön elpyminen ja kesän myrskytuhot ovat vilkastuttaneet hakkuita tänä vuonna. Hakkuiden lisäys, myyntiverohuojennuksen viimeinen vuosi ja puuvarastojen täydennys ensi vuodeksi ovat nostaneet puukaupan lähes kaksinkertaiseksi viime vuodesta. Ensi vuoden hakkuiden ennustamme tasaantuvan lähes tämän vuoden tasolle. Paperin hinnat hienoisessa nousussa, sellun hinta säilyy hyvänä Maailmantalous on noussut lamasta jopa kevään ennusteita nopeammin. PTT ennustaa maailmantalouden kasvavan tänä vuonna 3,8 prosenttia. Euroalueella on kasvuun lähdössä ollut eri mailla suuriakin eroja ja keskikasvu on verkkaisempaa eli 2,5 prosenttia. Ensi vuoden kasvuksi PTT ennustaa maailmantaloudelle 2,8 prosenttia ja euroalueelle 1,8 prosenttia. Viime vuonna heikko taloustilanne romahdutti paperin kysynnän. Talouden kasvaessa vuoden 2010 aikana on kysyntä alkanut jälleen elpyä Euroopassa. Paperin vientiä Euroopan ulkopuolelle on edistänyt euron heikkeneminen dollariin nähden. Vienti maanosan ulkopuolelle on kuitenkin edelleen melko vähäistä. Keväästä 2010 alkaen useiden paperilajien hinnat ovat Euroopassa olleet hienoisessa nousussa. Yksi taustalla vaikuttavista tekijöistä on PTT - katsaus 3/2010 3

4 ollut sellun korkea hinta. Viime vuosina myös tuotantokapasiteettia on Euroopassa purettu runsaasti. Ylikapasiteetti jarruttaa kuitenkin hintakehitystä edelleen. Suomessa metsäyhtiöt sulkivat paperin ja kartongin tuotantokapasiteettia runsaasti vuonna Vuonna 2009 tuotantoa rajoitettiin voimakkaasti koneita seisottamalla. Tänä vuonna Suomessa on suljettu tai ilmoitettu suljettavaksi noin 0,7 miljoonaa tonnia paperintuotantokapasiteettia. PTT arvioi paperin tuotannon ja viennin kasvavan Suomessa tänä vuonna talouskasvun vanavedessä noin 15 prosenttia viimevuotisesta. Vuositason suuriin kasvulukuihin vaikuttavat merkittävästi vuoden 2009 alhaiset luvut. Paperin tuotannossa jäädäänkin selvästi esimerkiksi vuodesta Kartongin tuotannossa ja viennissä kasvu on hiukan paperia pienempää. Vuonna 2011 paperiteollisuuden tuotteiden vienti ja tuotanto kasvavat PTT:n ennusteen mukaan edelleen hiukan talouden kasvaessa. Kysynnän vähittäinen elpyminen yhdessä hiukan parantuneen kapasiteettitilanteen kanssa mahdollistaa PTT:n arvion mukaan pienen nousun paperin keskimääräisessä vientihinnassa tänä vuonna. Myös korkeat kustannukset luovat paineita hinnan korotuksiin. Noususta huolimatta hintataso on edelleen alhainen. Sellun hinnat ovat vuoden 2010 aikana olleet poikkeuksellisen korkealla ja varastot alhaisia. Hinnan nousu sai alkunsa vuoden 2009 voimakkaista tuotannonrajoituksista ja se jatkui kesään Niukkuutta markkinoille ovat tuoneet markkinasellun voimakas kysyntä Kiinassa ja Chilessä keväällä 2010 sellutehtaitakin vahingoittaneet maanjäristykset. Sellun hinta laski pitkän nousun jälkeen Euroopassa kesällä PTT:n arvion mukaan paperin kysynnän elpyminen ja kiinalaisten paluu sellumarkkinoille pitävät kuitenkin kysynnän tämän ja ensi vuoden aikana edelleen hyvänä. Sellun hinnan nousu on taittunut, mutta hintojen romahdus ei ole todennäköinen. Sellun voimakkaan hinnan nousun seurauksena myös sellun vienti Suomesta on tänä vuonna kasvanut rajusti. PTT:n arvion mukaan vienti kasvaa viime vuodesta lähes 50 prosenttia ja keskimääräinen vientihinta tätäkin enemmän. Massan tuotanto kasvaa noin viidenneksellä. Ensi vuonna sellun vienti laskee hiukan tämänvuotisesta sellun kotimaisen käytön edelleen kasvaessa. Myös keskimääräinen vientihinta laskee sellumarkkinoiden tasapainottuessa. Massan tuotanto kasvaa hiukan vuodesta Sahatavaramarkkinoilla tukin saatavuus ongelmana Asuinrakentaminen ja sen seurauksena sahatavaran kysyntä kääntyivät nousuun vuoden 2009 lopulla. Sahatavaran kysyntä on vahvistunut myös tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla erityisesti kotimaan markkinoilla. Myös useissa Suomen päämarkkinamaissa rakentaminen Keskeiset ennustemuuttujat vuosina %-muutos 2011 %-muutos Vientimarkkinat Määrä Hinta Määrä Hinta Paperi Sellu Sahatavara Puumarkkinat 2010 %-muutos 2011 %-muutos Puun tuonti 38 0 Markkinahakkuut Puukaupat Puun nimellishinta Nimelliset kantorahatulot PTT - katsaus 3/2010

5 on elpymässä hiljalleen tämän vuoden aikana. Rakentaminen on heijastunut nopeasti sahatavaran kysyntään alhaisten varastojen vuoksi. Sahatavaran tuotanto on reagoinut selvästi kysynnän lisääntymiseen kaikissa keskeisissä sahatavaran tuottajamaissa. Kahden peräkkäisen laskuvuoden jälkeen Euroopan keskeisissä sahatavaran tuotantomaissa on kirjattu korkeita nousuprosentteja. Keskinäiseen kilpailuasemaan ovat vaikuttaneet valuuttojen muutokset. Euron heikentyminen on vahvistanut Suomen asemaa vientimarkkinoilla. Asuinrakentamisen piristyminen ja ongelmat tukin saatavuudessa ovat johtaneet tilanteeseen, jossa sahatavaran kysyntä on ajoittain ollut tarjontaa suurempaa. Tämä on jatkanut viime vuoden lopulla alkanutta sahatavaran hinnan nousua. Tosin alkusyksystä on nähtävissä hintakehityksen tasaantumista, eikä nousua ole enää odotettavissa loppuvuonna. Vientihintaa ylläpitää kuitenkin edelleen tukin niukkuus useissa tärkeissä tuotantomaissa. Rakentamisen arvioidaan elpyvän edelleen Euroopassa ensi vuonna. Taloudet jatkavat kasvua, korot pysyvät edelleen suhteellisen alhaisina ja kuluttajien luottamus omaan talouteensa vahvistuu. Tänä vuonna PTT ennustaa sahatavaran tuotannon nousevan noin 18 prosentilla 9,4 miljoonaan kuutiometriin. Vienti kasvaa suhteessa hieman vähemmän kuin kotimaan kulutus. Arviomme mukaan vuonna 2011 tuotanto nousee edelleen reilulla viidellä prosentilla. Tämä johtuu erityisesti viennin kasvusta, jota tukee kotimaan vahva kulutus. tänä vuonna niitä kerrytetään ensi vuotta varten. Viimeinen vuosi puun myyntiverohuojennuksessa ja myrskytuhot kasaavat myös tarjontaa kuluvalle vuodelle. Puukauppa lisääntyykin tänä vuonna PTT:n arvion mukaan lähes 90 prosenttia viime vuodesta. Kysynnän vahvistuminen nostaa PTT:n mukaan puun nimellistä keskihintaa noin 12 prosentilla tänä vuonna. Vuonna 2011 puun käytön tasaantuminen pitää sekä puun tuonnin että kotimaan hakkuut lähes tämän vuoden tasolla. Vaikka puuta ja hakkuumahdollisuuksia kertyy varastoon tänä vuonna, on puumarkkinoiden toimivuus kuitenkin avainasemassa. Ostomäärien PTT ennustaa laskevan noin kuudesosalla tästä vuodesta. Arviomme mukaan erityisesti tukin hinta nostaa puun keskihintaa tähän vuoteen verrattuna. Hakkuumäärien ja hintojen nousu kasvattaa myös yksityismetsien bruttokantorahatuloja, joiden PTT arvioi nousevan tänä vuonna yli 40 prosenttia vuodesta Bruttokantorahatulot määräytyvät metsän sijainnin mukaan, mutta puunmyyntitulot metsänomistajan asuinkunnan mukaan. Puunmyyntituloista noin kahdeksan prosenttia kohdistuu PTT:n mukaan Uudellemaalle etämetsänomistuksesta johtuen. Etelä- Savon suhteellinen osuus nousee tänä vuonna myrskytuhojen vuoksi. Energiapuun käytössä saavutettiin jälleen uusi ennätys viime vuonna. Metsähakkeen käyttö oli yhteensä 6,1 miljoonaa kuutiometriä. KMO2015:n tavoite vuoteen 2015 on kaksinkertainen, mikä edellyttää reilun miljoonan kuutiometrin lisäystä vuosittain. Puumarkkinat sujuvat tänä vuonna, ensi vuonna haasteita Metsäteollisuus lisää puun käyttöä PTT:n arvion mukaan noin 10 miljoonalla kuutiometrillä tänä vuonna. Talouden kasvun tasaantumisen seurauksena puun käyttö ei juuri kasva enää vuonna Puun käytön lisääntyminen nostaa sekä puun tuontia että kotimaan hakkuita. Metsäteollisuuden puuvarastot ovat olleet alhaiset ja PTT - katsaus 3/2010 5

6 6 PTT - katsaus 3/2010

7 Suomen metsäteollisuuden tuotanto ja vienti elpyvät Paperin kysyntä kasvaa talouden elpyessä Maailmantalous on jatkanut tänä vuonna toipumistaan lamasta. PTT ennustaa maailmantalouden kasvavan tänä vuonna 3,8 prosenttia ja euroalueen 2,5 prosenttia. Vuoden 2011 kasvuluvut ovat tätä vuotta heikommat. Koko maailmassa BKT:n kasvu on PTT:n arvion mukaan ensi vuonna 2,8 prosenttia ja euroalueella 1,8 prosenttia. Ennusteen mukaan USA:n talous kasvaa tänä vuonna euroalueen vauhtia ja ensi vuonna jonkin verran hitaammin. Taloustilanteen asteittainen paraneminen on alkanut heijastua myös eurooppalaisen paperin kysyntään. Paperintuottajien keskusjärjestöjen Cepifinen ja Cepiprintin tilastojen mukaan vuoden 2010 tammi-elokuussa hienopaperien toimitukset Euroopassa kasvoivat järjestöjen toimialueella prosenttia ja päällystettyjen mekaanisten paperilajien noin 15 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden. Heikko euro on siivittänyt paperin viennin kasvua Euroopan ulkopuolelle. Kokonaisuutena vienti maanosan ulkopuolelle on kuitenkin edelleen melko vähäistä. PTT:n arvion mukaan eurodollari kurssi säilyy vuonna 2011 likimain syksyn 2010 tasolla. Paperin kysyntä nousee PTT:n arvion mukaan Euroopassa tänä vuonna jonkin verran vuodesta 2009 talouden kasvaessa. Ensi vuonna kysyntä jatkaa hienoista elpymistään. Paperikapasiteettia on Euroopassa vähennetty, mutta ylitarjontaa on edelleen Euroopasta suljettiin paino- ja kirjoituspaperin tuotantokapasiteettia vuoden 2009 aikana 1,8 miljoonaa tonnia. Kapasiteettia purettiin erityisesti hienopaperituotannossa. Samanaikaisesti valmistui kuitenkin myös uutta tuotantokapasiteettia. Vuoden 2010 aikana kapasiteettia on Euroopassa lakkautettu tai ilmoitettu lakkautettavaksi lähes miljoona tonnia. Tästä lähes puolet on sanomalehtipaperikapasiteettia. Uutta sanomalehtipaperikapasiteettia on kuitenkin myös valmistumassa. Kokonaisuutena sanoma- ja aikakauslehtipaperikapasiteetin määrä on jatkuvasti laskenut Länsi-Euroopassa vuosina Ylikapasiteettiongelma ei silti ole poistunut. Myös hienopaperissa on ylikapasiteettia, vaikka kokonaiskapasiteetti on Euroopassa viime vuosina laskenut. Kysynnän vähittäinen elpyminen yhdessä hiukan parantuneen kapasiteettitilanteen kanssa mahdollistaa PTT:n arvion mukaan pienen nousun paperin hinnoissa tänä ja ensi vuonna. Hintatilanteen selvä paraneminen on kuitenkin vallitsevassa markkinatilanteessa vaikeaa. Korkeat kustannukset, erityisesti edelleen korkealla pysyttelevä sellun hinta, luovat paineita paperin hinnan korotuksiin. Kartongin markkinatilanne on paperin tilannetta parempi. Suomen paperin tuotanto ja vienti kasvavat tänä ja ensi vuonna mutta jäävät alle kriisiä edeltävän tason Suomessa metsäyhtiöt sulkivat vuonna 2008 paperin ja kartongin tuotantokapasiteettia yli 1,4 miljoonaa tonnia. Sulkemisten taustalla oli ennen kaikkea paperin tuotannon ylikapasiteetti ja siitä seurannut heikko kannattavuus. Vuonna 2009 kapasiteettia ei lakkautettu erittäin vaikeasta yleisestä taloustilanteesta huolimatta, mutta tuotantoa rajoitettiin voimakkaasti koneita seisottamalla. Vuonna 2009 paperin tuo- PTT - katsaus 3/2010 7

8 PAPERIN VIENTIMÄÄRÄT JA -HINNAT 11,0 milj. tn /tn 10,0 9,0 8,0 7,0 6, e 11e Määrä Hinta Lähde: Tullihallitus, ennuste PTT MASSAN VIENTIMÄÄRÄT JA -HINNAT 3,2 milj. tn /tn 2,9 2,6 2,3 2,0 1, tanto oli Suomessa 21 prosenttia ja kartongin tuotanto 13 prosenttia alhaisempi kuin vuonna Tänä vuonna Suomessa on suljettu tai ilmoitettu suljettavaksi 0,71 miljoonaa tonnia tuotantokapasiteettia päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotantoa Jyväskylässä, päällystämättömän hienopaperin tuotantoa Imatralla ja sanomalehti- ja luettelopaperituotantoa Varkaudessa. Lisäksi M-real suunnittelee sulkevansa erikoispaperituotantoa Simpeleellä, mutta lisää kuitenkin ensi vuoden aikana kartongin tuotantoa paikkakunnalla. PTT arvioi paperin tuotannon kasvavan Suomessa tänä vuonna talouskasvun vanavedessä ja paperin kysynnän elpyessä. Paperin tuotanto ja vienti on tänä vuonna noin 15 prosenttia suurempaa kuin viime vuonna. Vuositason suuriin kasvulukuihin vaikuttavat merkittävästi vuoden 2009 alhaiset luvut ja tuotannossa jäädäänkin esimerkiksi vuodesta Kartongin tuotannossa kasvu on PTT:n arvion mukaan prosenttia. Kapasiteetin keskimääräinen käyttöaste paperin ja kartongin tuotannossa on noin 90 prosenttia. Ensi vuonna paperin tuotanto ja vienti kasvavat PTT:n ennusteen mukaan jonkin verran talouden edelleen kasvaessa. Kasvu on 2 4 prosenttia. Kartongin tuotanto- ja vientimäärän kasvu on samansuuruista. 1, e 11e Määrä Hinta Lähde: Tullihallitus, ennuste PTT KARTONGIN VIENTIMÄÄRÄT JA -HINNAT 3,0 milj. tn /tn 790 2, , , , , , e11e Määrä Hinta Lähde: Tullihallitus, ennuste PTT Paperin vientihinta nousee hieman Paperin hintakehitys on ollut viime vuosina heikkoa, eivätkä Suomen vientihinnat ole tehneet tässä poikkeusta. Vuonna 2009 Suomen keskimääräinen vientihinta oli niukasti edellisvuotta parempi, mutta hinta aleni jatkuvasti keväästä 2009 alkaen. Myös alkuvuonna 2010 paperin vientihinta oli vielä alhainen. Keväästä 2010 alkaen useiden paperilajien hinnat ovat olleet Euroopassa hienoisessa nousussa. Sellun hinnan jatkuva kasvu on ollut yksi taustalla vaikuttavista tekijöistä. PTT arvioi myös paperin vientihinnan Suomessa nousevan jonkin verran vuonna Keskimääräinen vientihinta on 1 3 prosenttia korkeampi kuin vuonna Noususta huolimatta hinnat 8 PTT - katsaus 3/2010

9 ovat edelleen alhaisella tasolla. Vaisun hintakehityksen vuoksi paino- ja kirjoituspapereita valmistavan teollisuuden kannattavuus säilyy vaatimattomana. Ensi vuonna paperin keskimääräinen vientihinta nousee PTT:n arvion mukaan edelleen hiukan paperin kysynnän jatkaessa kasvua. Paperin hintojen nousun suuruuteen tuo epävarmuutta kysymykset talouden kehitysnäkymistä ja sellun markkinahinnoista sekä edelleen olemassa oleva liikakapasiteetti. Laman aikana kartongin tuotannon kehitys on ollut paperin tuotantoa suotuisampaa. PTT arvioi Suomen kartongin vientihintojen nousevan sekä tänä että ensi vuonna hiukan paperia enemmän. Arvioimme kasvun olevan 3 4 prosenttia. Sellun hinta korkealla ainakin tämän vuoden Vähentyneen kysynnän ja voimakkaan ylitarjonnan seurauksena sellun tuotantoa vähennettiin maailmalla tuntuvasti vuoden 2009 aikana. Tuotannon supistaminen johtikin sellun hinnan vahvaan nousuun keväästä 2009 alkaen. Chilessä tämän vuoden helmi-maaliskuussa tapahtuneet maanjäristykset lisäsivät sellun niukkuutta maailmanmarkkinoilla. Hintataso on edelleen syksyllä 2010 poikkeuksellisen korkea. Sellun hinta laski kuitenkin Euroopassa tämän vuoden kesällä. On epäselvää, kuinka pysyvästä laskusta on kyse. Eräänä tekijänä hintojen laskussa on markkinasellun vähentynyt kysyntä Kiinassa ja siellä olevien selluvarastojen käyttö. Paperin kysynnän elpyminen pitää sellun kysynnän tämän ja ensi vuoden aikana edelleen hyvänä. Myös selluvarastot varsinkin Euroopassa ovat edelleen alhaisella tasolla, mikä kertoo niukkuudesta markkinoilla. Kiinan kysyntä paranee viimeistään ensi vuonna maan ollessa edelleen tuontisellun varassa uudesta sellukapasiteetista huolimatta. PTT arvioi sellun hinnan nousun kuitenkin taittuneen ja hintojen jossain määrin laskevan vuoden 2011 aikana. Hintataso säilyy edelleen korkeana eikä rajua syöksyä alaspäin ole sellun hinnoissa odotettavissa lähiaikoina. Sellukattilat pysyvät lämpiminä Suomessa Vuonna 2009 massan tuotantoa rajoitettiin Suomessa runsaasti seisokeilla. Myös sellutehdas Kaskisissa suljettiin. Kaikkiaan massan tuotanto väheni Suomessa edellisvuoteen verrattuna neljänneksen. Sellun parantuneen maailmanmarkkinatilanteen seurauksena Stora Enson Enocellin tehtaan tuotanto käynnistettiin uudelleen vuoden 2009 lopussa. Myös suljettavaksi ilmoitetun Sunilan sellutehtaan tuotanto aloitettiin uudelleen vuoden vaihteessa. Sellun voimakkaan hinnan nousun seurauksena myös sellun vienti Suomesta on tänä SAHATAVARAN VIENTIMÄÄRÄT JA -HINNAT 9,0 milj. m 3 /m VANERIN VIENTIMÄÄRÄT JA -HINNAT 1,5 milj.m 3 /m ,5 8,0 7,5 7,0 6, ,3 1,1 0, ,0 5,5 5, ,7 0, , e 11e Määrä Hinta Lähde: Tullihallitus, ennuste PTT 110 0, e 11e Määrä Hinta Lähde: Tullihallitus, ennuste PTT 400 PTT - katsaus 3/2010 9

10 vuonna kasvanut rajusti. Vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon aikana sellun vienti oli lähes 60 prosenttia suurempaa kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna. Paperin tuotannon elpyessä myös massan käyttö kotimaassa kasvaa tänä vuonna selvästi vuodesta Arvioimme massan tuotannon kasvavan kaikkiaan noin viidenneksellä vuodesta Sellun vienti kasvaa lähes 50 prosenttia viime vuodesta. Ensi vuonna Suomen sellun vienti laskee PTT:n arvion mukaan hiukan tämänvuotisesta, mutta säilyy hyvällä tasolla. Laskun taustalla on sellun kotimaisen käytön lisääntyminen edelleen. Sellukapasiteetin käyttöaste nousee tätäkin vuotta korkeammaksi. Massan tuotantomäärä nousee Suomessa hiukan tästä vuodesta paperin ja kartongin tuotannon kasvaessa edelleen hieman ja sellun viennin säilyessä hyvänä. PTT arvioi sellun keskimääräisen vientihinnan nousevan tänä vuonna viimevuotisesta prosenttia. Ensi vuonna vientihinnat laskevat 5 10 prosenttia sellumarkkinoiden tasapainottuessa. Keskimääräinen vientihinta on kuitenkin edelleen korkea. Kotimaan asuinrakentaminen vahvaa, Euroopassa yleisesti vielä hiljaista Kotimaan asuinrakentaminen piristyi vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä ja nousu on jatkunut vahvana tänä vuonna. Tilanne sahatavaramarkkinoilla on kuitenkin kaksijakoinen, sillä monilla tärkeillä vientimarkkinoilla rakentaminen on edelleen vähäistä. Kesäkuun Euroconstruct-ennusteen mukaan asuinrakentaminen laskee Euroopassa tänä vuonna edelleen yli kuusi prosenttia vuoden 2009 jo alhaisista rakennusluvuista. Maakohtainen vaihtelu on kuitenkin huomattavaa. Suomen päämarkkina-alueista Iso-Britanniaan ennustetaan kuluvalle vuodelle neljän prosentin kasvua. Saksassa talouden nopean elpymisen ennustetaan lisäävän asuinrakentamista kolmella prosentilla tänä vuonna. Muilla tärkeillä markkinoilla Euroopassa rakentamisen toipuminen siirtyy ensi vuoteen. Suomen asuinrakentamiseen Euroconstruct ennustaa noin 25 prosentin kasvua kuluvalle vuodelle. Tilastokeskuksen mukaan tammikesäkuun aikana pientalojen aloituksia kirjattiin jo yli 2000-luvun keskimääräisen tason. Pientalot ovat sahatavaran käytön kannalta tärkein sektori. Euroconstruct ennustaa asuinrakentamisen elpyvän ensi vuonna jo laajemmalla rintamalla, Euroopassa kokonaisuudessaan lähes neljä prosenttia. Iso-Britanniassa ja Saksassa ennustetaan kasvuvauhdin kaksinkertaistuvan vuodesta Myös Ranskassa, Alankomaissa ja Tanskassa asuinrakentaminen kääntyy jälleen kasvuun. PTT ennustaa Suomen asuinrakentamisen kasvavan neljän prosentin vuosivauhtia vuonna Metsäteollisuuden tuotanto Paperi Milj. t. Massa Milj. t. Kartonki Milj. t Sahatavara Milj. m 3 Vaneri Milj. m ,0 11,7 2,7 13,3 1, ,4 12,0 2,7 13,6 1, ,2 12,6 2,9 13,5 1, ,8 11,1 2,5 12,2 1, ,2 13,1 3,0 12,1 1, ,3 12,9 3,1 12,4 1, ,2 11,6 2,9 9,8 1, ,1 8,7 2,5 8,0 0,8 % % % % % 2010e e Pelkkä havusahatavara Lähde: Metsäteollisuus ry, ennuste PTT 10 PTT - katsaus 3/2010

11 Japanin taloudessa toipumisen merkkejä, Pohjois-Afrikka porskuttaa edelleen Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän kasvavat markkinat ovat osittain korvanneet muualla heikentynyttä kysyntää talouskriisin aikana. Myös Suomen vienti alueelle on kiihtynyt viimeisten vuosien aikana eikä kuluva vuosi näytä tekevän tähän poikkeusta. PTT arvioi öljyn hinnan ja euro-dollari kurssin pysymisen lähellä nykyistä tasoa pitävän markkinat suotuisana euromaiden viejille myös ensi vuonna. Japanin markkinoilla on myös nähtävissä käänne parempaan. Puurunkoisten asuinrakennusten aloitukset ovat tänä vuonna lähteneet nousuun. Tämä ei vielä alkuvuonna heijastunut suomalaisen sahatavaran kysyntään. Ennakoimme Japanin talouden vaiheittaisen elpymisen ja rakentamisen patoutumien purkamisen lisäävän alueen sahatavaran tuontia loppuvuonna sekä ensi vuonna myös Suomesta. Kehitystä edesauttanee alkukesästä lähtien voimistunut euron heikentyminen Japanin jenin suhteen. Viimeisimmät tilastot asuntoaloitusten määristä kertovat pohjakosketuksen myös USA:ssa jo mitä todennäköisimmin saavutetun. Maan talouden elpyminen on kuitenkin vielä pahasti kesken eikä luvassa ole suurempaa piristysruisketta eurooppalaisille sahatavaran tuottajille lähitulevaisuudessa. Sahatavaran tuotanto nousuun Suomessa ja Euroopassa Euroopan havusahatavaran tuotanto putosi vuonna 2009 jo toista vuotta peräkkäin. Suomessakin alentuneen kysynnän ja kapasiteetin supistustoimien seurauksena sahatavaran tuotanto väheni ennätysalhaiseksi. Tuotanto jäi viime vuonna kahdeksaan miljoonaan kuutiometriin, mikä oli lähes viidenneksen vähemmän kuin vuonna Vuoden 2009 jälkimmäisellä puoliskolla alkanut vientihinnan kohoaminen käänsi tuotannon jälleen kasvuun. Tukkipuun saatavuus on kuitenkin vaikeuttanut käyntiinlähtöä ympäri Eurooppaa eikä monia sahoja ole saatu ajettua tämän johdosta kysynnän edellyttämällä tuotannontasolla. Tästä huolimatta monissa merkittävissä tuottajamaissa kasvu on ollut vahvaa alkuvuonna. Suomessa sahatavaran kapasiteettia on leikattu pysyvästi alkuvuoden aikana yli puolen miljoonan kuutiometrin edestä. Vuoden 2010 alkupuoliskolla tuotettiin sahatavaraa silti jopa neljännes enemmän kuin vuonna Vastaavanlaisia kasvulukemia on saatu myös Baltian alueelta. Venäjällä ja Keski-Euroopassa kapasiteetin käyttöasteet ovat kohonneet maltillisemmin, sillä tukkien saatavuus on osoittautunut pullonkaulaksi monella sahalla vielä loppukesästäkin. Ruotsin sahatavaran tuotanto kasvoi vain reilu viisi prosenttia vuoden alkupuoliskolla LIIKETULOS, Suomessa toimiva teollisuus % liikevaihdosta Massa- ja paperiteollisuus Puutuoteteollisuus * 10e * Tilastokeskuksen ennakkotieto Lähteet: Tilastokeskus, teollisuuden tilinpäätöstilasto, ennuste PTT % KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE e 11e Sahateollisuus Selluteollisuus Paperi- ja kartonkiteollisuus Lähde: Metsäteollisuus ry, ennuste PTT PTT - katsaus 3/

12 Heikon kruunun tukemana Ruotsin sahateollisuus tosin selvisi viime vuoden vaikeasta markkinatilanteesta huomattavasti helpommalla. Tänä vuonna kruunun vahvistuminen euroon nähden on heikentänyt ruotsalaisen sahatavaran kysyntää euroalueella. Tuotannon kasvua onkin vauhdittanut lähinnä vahva asuinrakentaminen Ruotsissa. Rakentamisen sesonkiluonteisuus sekä asiakkaiden alkuvuodesta kasvaneet varastot tasoittavat arviomme mukaan tuotannon kasvuvauhtia loppuvuonna Suomessa. Sahatavaran tuotannon PTT ennustaa nousevan tänä vuonna noin 18 prosenttia 9,4 miljoonaan kuutiometriin. Maailmantalouden ja sahatavaramarkkinoiden yleisesti parantuneiden näkymien vuoksi odotamme tuotannon jatkavan kasvuaan Suomessa myös vuonna PTT:n näkemyksen mukaan tukin saatavuuteen liittyvä epävarmuus sekä rakentamisen vain asteittainen toipuminen monilla tärkeillä vientimarkkinoilla pitävät tuotannon kasvun kuitenkin hillittynä eli noin viidessä prosentissa. Sahatavaran vienti kasvaa parantuneiden hintanäkymien myötä Sahatavaran vientimäärään PTT arvioi kuluvalle vuodelle noin 10 prosentin kasvua. Kotimaan sahatavaran kulutuksen arvioimme kasvavan vuonna 2010 selvästi nopeammin kuin viennin. Tämä johtuu vientimarkkinoita vilkkaammasta rakentamisesta kotimaassa ja varastojen vain maltillisesta kasvusta. PTT:n näkemyksen mukaan vienti Eurooppaan jatkaa kasvua vuonna 2011, kun rakentaminen pääsee parempaan vauhtiin kaikilla tärkeillä vientimarkkinoilla. Kehitystä tukee ennustettu euron ja kruunun suhde sekä korkojen pysyminen alhaisena. Vientinäkymät kirkastuvat vähitellen myös Japanissa ja Pohjois-Afrikan markkinat jatkuvat vahvana. Tämä johtaa PTT:n arvion mukaan Suomen sahatavaran vientimäärän 6 8 prosentin kasvuun vuonna Kasvanut kysyntä, tarjonnan maltillinen lisääntyminen sekä tukin hinnan nousu Euroopassa ovat nostaneet pohjoismaisen sahatavaran hintaa alkuvuodesta. Suomen vientihinta oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla lähes viidenneksen korkeampi kuin vuoden 2009 vastaavana aikana. PTT arvioi vaiheittain lisääntyvän tarjonnan sekä talvikuukausia kohti alenevan kysynnän painavan kuitenkin koko vuoden keskimääräistä hintaa alaspäin. Myös odotettu verohuojennuksen avittama puukaupan vilkastuminen vuoden lopussa siirtänee hinnankorotuspaineita myöhemmäksi. Vuoden 2010 vientihintaan ennustamme näin ollen prosentin kasvua viime vuodesta. Ensi vuonna mahdolliset raaka-aineen saatavuusongelmat lisäävät jälleen paineita lopputuotteen hinnankorotuksille. Ennustamme lisääntyvän kysynnän myötä kohoavien käyttöasteiden pitävän markkinat kuitenkin tasapainossa ja hintakehityksen 4 6 prosentin kasvussa vuonna Vanerin tuotanto ja vienti myös kasvu-urilla Talouskriisin vaikutukset näkyivät erityisen voimakkaana vanerimarkkinoilla vuonna Rakentamisen ja kulkuneuvoteollisuuden supistukset johtivat lopulta Suomessa mittaviin vanerin tuotannon leikkauksiin, joita on osittain jatkettu vielä tämän vuoden puolella. Hiljalleen viriävän talouskasvun sekä sopeuttamistoimien seurauksena myös vanerimarkkinat ovat vähitellen elpyneet. Ensimmäisen puolen vuoden aikana tuotanto ja vienti ovat kohonneet yli neljänneksen vuodesta 2009, mutta viime vuoden jyrkän pudotuksen johdosta kiinni kurottavaa riittää edelleen. Erityisesti havuvanerin osalta vuosi on näyttänyt valoisammalta. Yhtenä vaikuttavana tekijänä on ollut chileläisen vanerin puuttuminen tilapäisesti Euroopan markkinoilta. Koivuvanerin tuotantoa on vaivannut jo pidempään tukin saatavuus ja sen korkea hinta rajalla. Viimeisimmät kapasiteetin leikkaukset ovatkin kohdistuneet juuri koivuvaneritehtaisiin. Halvemman havuvanerin osuus on jatkanut kasvuaan kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mikä on näkynyt vanerin keski- 12 PTT - katsaus 3/2010

13 määräisen vientihinnan alentumisena. Vuoden 2010 tammi kesäkuussa vanerin vientihinta oli edelleen yli viisi prosenttia matalampi kuin vuosi sitten. PTT ennustaa vanerin kysynnän virkoamisen sekä edelleen alhaisten varastojen pitävän tuotannon ja viennin vuonna 2010 noin 25 prosentin kasvussa. Arvioimme havu- ja lehtivanerin vientihintojen kesää kohti nousseen trendin jatkuvan. Siten koko vuoden osalta ennustamme vanerin keskimääräisen vientihinnan pysyvän viime vuoden tasolla. PTT:n arvion mukaan vuonna 2011 vanerin tuotanto ja vienti lisääntyvät kymmenellä prosentilla. Taustalla vaikuttaa rakentamisen vähittäinen piristyminen Euroopassa sekä talouskasvun myötä lisääntyvä kaupankäynti. Chileläisen vanerin paluu Euroopan markkinoille sekä tuotantokapasiteetin asteittaiset nostamiset esimerkiksi Venäjällä pitänevät ensi vuonna kilpailun kireänä ja hinnat vain muutaman prosentin kasvussa. Kehitystä tukee myös ennustettu koivutukin hinnan maltillinen kasvu ensi vuonna. Metsäteollisuustuotanto kannattaa taas Metsäteollisuuden tuotanto oli tappiollista toimintaa Suomessa vuonna Käänne parempaan tapahtui kuitenkin jo vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tänä vuonna yritysten tilauskannat ovat kasvaneet vauhdilla, ja kun osassa lopputuotteista myös hinnat ovat kohonneet, on metsäteollisuus taas kannattanut Suomessa. Kemiallisessa metsäteollisuudessa tuottoa alkuvuodesta on syntynyt etenkin sellunkeitosta. Paperintuotannon kannattavuus on sen sijaan pysynyt matalana, kun sellun korkealle nousseita hintoja on saatu siirrettyä vain osittain paperin hintoihin. Paperin kasvavat toimitusmäärät ovat osittain kompensoineet tilannetta. Kartongin markkinatilanne on säilynyt hyvänä. PTT:n arvion mukaan paperin keskihintojen vähittäinen kasvu sekä sellun- ja kartongintuotannon positiivinen kehitys siivittävät kemiallisen metsäteollisuuden selvästi plussan puolelle tänä vuonna. Puutuoteteollisuus on myös saatu kannattamaan alkuvuodesta. Sahatavaran hinnat ovat kohonneet huomattavasti, kuten myös toimitusmäärät. Tukkikustannusten nousu on kuitenkin kaventanut toiminnan katteita. PTT arvioi sahatavaran positiivisen kehityksen yhdessä vanerimarkkinoiden parantuneiden näkymien kanssa johtavan puutuoteteollisuuden tuloksen voitollisuuteen vuonna Metsäteollisuuden yleisesti kohentuneet näkymät ovat heijastuneet kuluvan vuoden kapasiteetin käyttöasteisiin. Paperi- ja kartonkiteollisuuden käyttöasteen ennustamme olevan vuonna 2010 noin 90 prosenttia. Ensi vuodeksi PTT ennustaa kapasiteetin käytön kasvavan paperin ja kartongin tuotannossa yli 94 prosenttiin. Selluteollisuudessa PTT arvioi käyttöasteiden olevan paperiteollisuutta hieman korkeammat, liki 96 prosenttia tänä ja ensi vuonna. Sahateollisuuden käyttöasteiden ennustamme olevan noin 75 ja lähes 80 prosenttia vuosina 2010 ja PTT - katsaus 3/

14 Tukin kysyntä vahvaa koko Euroopassa Metsäteollisuuden puun käyttö kasvaa reippaasti tänä vuonna Metsäteollisuuden puun käyttö nousee PTT:n ennusteen mukaan tänä vuonna noin kymmenellä miljoonalla kuutiometrillä eli noin viidenneksen vuodesta Puun käytön lisääntyminen kohdistuu sekä tuontipuuhun että kotimaiseen puuhun. Tuontipuun osuuden teollisuuden puun käytöstä arvioimme olevan noin kuudenneksen vuonna Puun tuonti Suomeen nousi tammi kesäkuussa 2010 viidenneksellä edellisvuoteen verrattuna. Puutavaralajeista nousua oli erityisesti koivukuidulla, jonka tuonti lisääntyi noin 200 prosenttia viime vuodesta. Kuusikuitupuun ja hakkeen tuonti lisääntyivät noin 33 prosentilla. Tuonnin kasvun taustalla on teollisuuden puun käytön lisääntyminen. Koko vuoden osalla arvioimme puun tuonnin olevan noin 40 prosenttia vuotta 2009 suurempi. Tämä merkitsee puun tuonnin lisääntymistä viime vuoden 7,5 miljoonasta kuutiometristä noin kymmeneen miljoonaan kuutiometriin. myös kotimaan hakkuut vilkastuvat selvästi Markkinahakkuut olivat vuoden 2010 tammiheinäkuussa 27 miljoonaa kuutiometriä eli 25 prosenttia suuremmat kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna Yksityismetsien hakkuut kokonaisuudessaan nousivat 17 prosenttia noin 21 miljoonaan kuutiometriin. Hakkuut pystykaupoista vilkastuivat 36 prosenttia kun taas hankintahakkuut vähenivät noin viidenneksen vuodesta Yhtiöt ja metsähallitus hakkasivat puuta omista metsistään yli 60 prosenttia viime vuotta enemmän. PTT:n arvion mukaan loppuvuoden hakkuutoiminta pysyy edelleen vilkkaana. Yllättävän lisän loppuvuoden hakkuisiin toivat heinä-elokuun Asta, Veera, Lahja ja Sylvi myrskyt, joiden tuhoista kertyy arvioiden mukaan lähes viisi miljoonaa kuutiometriä puuta. Tämän vuoden hakkuita lisää vuonna 2009 solmittujen puukauppojen 50 prosentin myyntiveron helpotus vuoden 2010 loppuun mennessä tehdyistä hakkuista. PTT ennakoi koko vuoden hakkuiden lisääntyvän 27 prosentilla vuodesta 2009 ja ylittävän 52 miljoonaa kuutiometriä. Viimeinen verohuojennusvuosi piristää puukauppaa loppuvuonna Puukauppaa tehtiin tammi-elokuussa 2010 noin neljä kertaa edellisvuotta enemmän. Kyseessä ei kuitenkaan ole tällä vuosikymmenellä mitenkään ennätyksellisen korkea taso. Huima prosenttikorotus johtuu viime vuoden alun erittäin verkkaisesta puukaupasta. Tukkikauppa lisääntyi yli 300 prosentilla ja kuitupuukauppa vajaalla 300 prosentilla vuodesta Puun kysyntää on vauhdittanut metsäteollisuuden tuotannon lisääntyminen sekä alhaiset varastot. Tarjontaa ovat lisänneet kohonnut puunhinta ja verohelpotus. Tukin tammi elokuun keskihinta oli noin 20 prosenttia korkeampi kuin viime vuonna samaan aikaan. Kuitupuun hintakehitys ei ole ollut yhteneväinen. Kuusikuitu oli viime vuoden tammi elokuun keskihintaan verrattuna reilu kuusi prosenttia halvempi. Mäntykuidun keskihinta oli puolestaan noin kuusi prosenttia korkeampi. PTT:n arvion mukaan puukauppa jatkuu reipasta tahtia loppuvuonna Puun viikoittaiset ostomäärät yksityismetsistä nousevat selvästi alkuvuodesta. Puun tarjontaa lisää puukaupan verohuojennus: vuoden loppuun mennessä tehtyjen puukauppojen myyntitulosta 25 prosenttia on verovapaata, jos tulo saadaan vuoden 2011 loppuun mennessä. Puukaupan piristymisestä johtuen yksityismetsien puukauppa on tänä vuonna lähes 90 prosenttia viime vuotta rivakampaa. PTT:n arvion mukaan metsäteollisuuden pystyvaras- 14 PTT - katsaus 3/2010

15 tot ja kaadetun puun varastot lisääntyvät. Puun nimellinen keskihinta on tänä vuonna noin 12 prosenttia korkeampi kuin vuonna Havutukkien nimelliset keskihinnat nousevat prosentilla viime vuodesta. Kuitupuun hinta nousee noin kahdeksalla prosentilla. Puun käytön tasaantuminen säilyttää ensi vuoden hakkuut tämän vuoden tasolla Vuonna 2011 metsäteollisuuden puun käyttö nousee muutamalla prosentilla tästä vuodesta. Puun käyttö on arviomme mukaan noin 64 miljoonaa kuutiometriä. Kahdesta peräkkäisestä nousuvuodesta huolimatta puun käyttö jää noin kymmenen miljoonaa kuutiometriä 2000 luvun huippuvuosia pienemmäksi. Näkemyksemme mukaan puun käytön kasvu kohdistuu kuitupuuta voimakkaammin tukkiin. Tämä perustuu arvioomme siitä, että sahatavaran tuotanto kasvaa ensi vuonna paperin tuotantoa voimakkaammin. PTT:n ennusteen mukaan puun käytön kasvu kohdistuu erityisesti kotimaiseen puuhun. Puun tuonnin ennustamme säilyvän tämän vuoden tasolla noin 10 miljoonassa kuutiometrissä. Määrässä ja puutavaralajeissa ei tapahdu olennaisia muutoksia, jos Venäjän puutulli säilyy nykyisellään. PTT:n arvion mukaan markkinahakkuut pysyvät tämän vuoden tasolla ensi vuonnakin. Noin 53 miljoonan kuutiometrin hakkuut painottuvat hieman tätä vuotta enemmän yhtiöiden ja Metsähallituksen metsiin Milj. m 3 TEOLLISUUDEN PUUN KÄYTTÖ Ulkomainen Kotimainen e 11e Lähde: Metla, ennuste PTT Yksityismetsien puumarkkinat piristysruiskeen tarpeessa ensi vuonna PTT:n arvion mukaan yksityismetsien hakkuut vähenevät noin prosentilla vuonna Tämä merkitsee sitä, että yksityismetsistä hakataan lähes saman verran kuin vuonna 2010 eli hieman alle 42 miljoonaa kuutiometriä. Tasaisista hakkuista ja teollisuuden puun käytön pienestä lisäyksestä huolimatta ennustamme yksityismetsien puukaupan supistuvan tästä vuodesta. PTT:n arvion mukaan teollisuudella tulee olemaan ensi vuonna pystyvarastossa vuonna 2010 ostettuja leimikoita. PTT ennakoi puun ostomäärän laskevan noin 22 miljoonaan kuutiometriin vuonna Tämä on noin 18 prosenttia vähemmän kuin vuonna Ensi vuonna puun tarjontaa vähentää aikaisempien vuosien myyntiveron helpotukset, jotka ovat aikaistaneet puukauppoja. Myös myrskytuhot ovat pienentäneet puukauppamahdollisuuksia joissakin maakunnissa. Kokonaisuutena arvioimme puun nimellisen keskihinnan nousevan ensi vuonna 3 6 prosentilla vuodesta Hintojen nousu on tukkipuulla voimakkaampaa kuin kuitupuulla. Kantorahatulot kääntyvät nousuun Vuonna 2009 bruttokantorahatulot olivat ennätysmäisen alhaiset eli hieman alle miljardi euroa. Eniten kantorahatuloja kertyi Häme-Uusimaan metsäkeskuksen alueella. Alueen osuus yksityismetsien kantorahatuloista oli 12 prosenttia. PYSTYPUUVARASTOJEN MUUTOS Milj. m 3 puolivuosittain -12 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 Lähde: PTT:n laskennallinen arvio PTT - katsaus 3/

16 Etelä-Savon metsäkeskuksen alueen osuus oli lähes yhtä suuri (11%). Kantorahatulot eivät kuitenkaan jää täysimääräisesti metsien sijaintipaikkakunnille, vaan osa tuloista siirtyy etämetsänomistajien kotipaikkakunnille. Tänä vuonna yksityismetsien bruttokantorahatulot nousevat jälleen vuoden 2009 romahduksen jälkeen. PTT:n arvion mukaan kantorahatulot lisääntyvät yli 40 prosenttia viime vuodesta ja ovat tänä vuonna noin 1,4 miljardia euroa. Kantorahatuloja kasvattavat tänä vuonna voimakkaasti lisääntyneet hakkuumäärät sekä puun hintojen tuntuva nousu. Vuonna 2011 yksityismetsien puunmyyntitulot kasvavat edelleen hiukan. Lisäystä on arviomme mukaan runsaat kolme prosenttia vuodesta Kantorahatulot ovat tällöin hieman yli 1,4 miljardia euroa. Ensi vuonna kantorahatuloja kasvattaa puun hintojen hienoinen nousu. Hakkuiden kasvu ja myrskytuhojen raivaus nostavat metsätalouden kustannuksia Vuoden 2009 alhaiset hakkuut ovat vähentäneet metsänuudistamisen tarvetta tänä vuonna. Siten uudistamisesta koituvat kustannukset ovat olleet viime vuotta alhaisemmat. Kustannuksia metsätaloudessa ovat sen sijaan tänä vuonna aiheuttaneet talven vaikeat korjuuolosuhteet sekä kuluneen kesän myrskytuhojen raivaus. Kustannuksia lisää myös yleinen kustannustason nousu. Kokonaisuutena metsätalouden kustannukset yksityismetsissä jäävät tänä vuonna hieman vuotta 2009 alhaisemmiksi. Vilkas hakkuutoiminta vuoden 2010 jälkipuoliskolla sekä myrskyalueiden uudistaminen heijastuvat arviomme mukaan metsätalouden kustannuksiin vuonna Ennustamme kustannusten nousevan ensi vuonna jonkin verran tämän vuoden kustannuksia suuremmiksi. Puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen tälle vuodelle myönnetyt Kemera-varat, noin 72 miljoonaa euroa, tulevat käytettyä kokonaisuudessaan. Vuodelle 2011 näitä varoja on esitetty valtion budjettiin noin 73 miljoonaa euroa, eli likimain yhtä paljon kuin vuodelle Merkittävin rahoituskohde on nuoren metsän hoitotyöt. Yksityismetsissä työskenteli tämän vuoden toukokuussa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion tilaston mukaan hieman runsaat henkilöä. Määrä on kymmenyksen pienempi kuin vuonna 2009 samaan aikaan. Tämän vuoden alkupuolella metsätalouden työllisyyttä heikensivät talven hankalat työskentelyolosuhteet. Hakkuutoiminnan merkittävä vilkastuminen sekä myrskytuhojen raivaus lisäävät arviomme mukaan metsätalouden työllisten määrää vuoden jälkipuoliskolla sekä vuonna Metsätalouden kannattavuus paranee tänä ja ensi vuonna Talouden elpyminen näkyy myös yksityismetsätalouden kannattavuudessa, joka paranee tänä vuonna. PTT ennakoi yksityismetsien hehtaarikohtaisen nettotuloksen nousevan viime vuoden 57 eurosta 89 euroon tänä vuonna. Kannattavuuden paranemisen taustalla on sekä hakkuiden lisääntyminen että kantohintojen nousu. Markkinahakkuut 2010e Milj. m e Milj. m e % 2011e % Yksityismetsät 41,9 41, Yhtiöt ja valtio 10,6 10, Kaikkiaan 52,5 52, Lähde: Ennuste PTT VUOSITTAISET MARKKINAHAKKUUT Milj. m 3 Yhtiöt ja valtio Yksityismetsät e 11e Lähde: Metla, ennuste PTT 16 PTT - katsaus 3/2010

17 Vuonna 2011 yksityismetsätalouden kannattavuus paranee edelleen hieman tästä vuodesta. Puun käyttö ja nimellinen keskikantohinta nousevat maltillisesti. PTT ennustaa hehtaarikohtaisen nettotuloksen nousevan 93 euroon vuonna Yksityismetsätalouden kannattavuus pysyy kuitenkin edelleen melko alhaisena viimeiseen kymmeneen vuoteen verrattuna. Metsän hinta nousussa Maanmittauslaitoksen kauppahintatilaston mukaan metsän mediaanihinta nousi 2010 ensimmäisellä puolivuotiskaudella 15 prosentilla vuoden 2009 vastaavalta ajanjaksolta. Mediaanihinta oli alkuvuonna euroa hehtaarilta. Tilaston mukaan puun hintojen kehitys heijastuu noin puolentoista vuoden viiveellä metsän hintaan. Yksi viivettä aiheuttava tekijä on metsän arvonmäärityksessä Suomessa käytettävä summa-arvomenetelmä. Menetelmässä metsäkiinteistön puuston arvo hinnoitellaan usein puun pidemmän aikavälin hintakeskiarvon perusteella. Viime vuodet ovat kuitenkin antaneet merkkiä siitä, että metsäkiinteistöjen hinnat eivät enää reagoi suoraan puun hinnan alenemiseen. Maanmittauslaitoksen kauppahintatilaston mukaan metsän hinnan nousu on vuonna 2010 ollut lähes puunhinnan kehityksen mukaista. Metsäkiinteistöistä on ylikysyntää, mikä pitää hinnat korkealla. Ennustamme metsäkiinteistöjen hintojen nousevan tänä vuonna noin prosenttia ja ensi vuonna vielä noin 10 prosenttia markkinaviiveen johdosta Lähde: Metla Nimelliset keskikantohinnat 2009 /m e /m e % 2011e % Kuusitukki 46,6 54, Mäntytukki 46,0 53, Kuusikuitu 18,3 18, Mäntykuitu 13,9 15, Koivukuitu 13,5 15, Lähde: Metla, ennuste PTT PYSTYKAUPAT NELJÄNNESVUOSITTAIN 1000m 3 I II III IV KANTOHINTOJEN REAALINEN KEHITYS Ind. 1990=100 Kuusitukki Kuusikuitu Mäntytukki Mäntykuitu Inflaatiokorjaus tukkuhintaindeksillä, kotimaiset tavarat Lähde: Metla, Tilastokeskus PUUKAUPPAMÄÄRÄ JA PUUN KESKIHINTA 45 milj. m 3 (1) /m 3 (2) e 11e Määrä Hinta (1) Ostomäärä pystykaupoissa (2) Puutavaralajeittaisilla ostomäärillä painotettu nimellinen keskihinta PTT - katsaus 3/

18 m 3 METSÄHAKKEEN KÄYTTÖ* Käyttö, k-m3 Käyttö, i-m3 * Lämpö- ja voimalaitoksissa Lähde: Metla Energiapuun käyttö taas uuteen ennätykseen Viime vuonna metsähakkeen energiakäyttö Suomessa nousi kaikkien aikojen ennätykseen. Käyttö kasvoi vuodesta 2008 runsaan kolmanneksen ja oli Metlan tilaston mukaan yhteensä 6,1 miljoonaa kuutiometriä. Lähes 90 prosenttia eli 5,4 miljoonaa kuutiometriä tästä määrästä kulutettiin energia- ja lämpölaitoksissa. Metsähakkeen käytössä saavutettiin siten määräajassa KMO2010-ohjelmassa asetettu tavoite. Metsähakkeen käyttöä kasvatti vuonna 2009 teollisuuden sivutuotepuun vähentynyt tarjonta metsäteollisuuden tuotannonsupistusten seurauksena. Lisäksi alkuvuonna polttoturvetta oli saatavilla niukasti ja sitä korvattiin metsähakkeella. Vuonna 2010 energiapuun tarjonta säilyy arviomme mukaan suurena vilkkaan hakkuutoiminnan seurauksena. On kuitenkin mahdollista, että määrä ei nouse kovin paljon viime vuotta suuremmaksi, sillä metsäteollisuuden sivutuotteiden tarjonta on tänä vuonna lisääntynyt tuotannon kasvun myötä. Metsätutka-kyselyn perusteella loppuvuonna energiapuuta tarjoaa markkinoille noin joka viides metsänomistaja. Tarjonta jakautuu melko tasaisesti eri energiapuutavaralajien kesken. Kansallisen metsäohjelman 2015 uusi tavoite metsähakkeen käytölle on 12 miljoonaa kuutiometriä vuoteen 2015 mennessä. Määrä on noin kaksinkertainen nykykäyttöön verrattuna ja vastaa teknistaloudellisesti käytettävissä olevaa potentiaalia. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää siten yli miljoonan kuutiometrin lisäystä vuosittain. Vuotuinen käytön lisäys on 2000-luvulla ollut keskimäärin 0,5 miljoonaa kuutiometriä. Energiapuun tarjonnan lisääminen tavoitetasolle asettaa siten suuria haasteita. Havutukin hinnoissa voimakas nousu Ruotsissa ja Virossa Ruotsissa havutukin hinnat lähtivät nousuun vuoden 2009 syksyllä sahamarkkinoiden elpymisen myötä. Vilkkaan kysynnän seurauksena sahatavaran tuotanto on pysynyt Ruotsissa korkeana myös tänä vuonna ja sahatavaran hinnat ovat nousseet. Danske Bankin markkinakatsauksen mukaan sahojen tuotanto jatkunee korkeana ainakin vuoden 2011 alkupuolelle. Hyvä sahasuhdanne on pitänyt havutukin kysynnän Ruotsissa vahvana ja nostanut puun hintaa. Voimakkaasti nousseet tukin hinnat ovat lisänneet myös tukin tarjontaa tuntuvasti. Tukin hintoihin ei DB:n mukaan ole Ruotsissa enää odotettavissa korotuksia lähiaikoina. Viron sahat ovat kasvattaneet tuotantoaan tämän vuoden alkupuoliskolla yli kolmanneksen vuodentakaisesta määrästä. Kasvuun on vaikuttanut erityisesti lisääntynyt kysyntä Euroopan ja Pohjois-Afrikan markkinoilla. Sahojen kasvaneet tuotantomäärät ovat heijastuneet puumarkkinoille ja lisänneet havutukin kysyntää niin, että tukista on ollut ajoittain pulaa. Tämä on nostanut havutukin hintoja tuntuvasti Virossa vuoden 2010 alkupuolella. Sahatavaran tuotanto on jatkunut vilkkaana Virossa ja muualla Baltiassa myös kesän aikana, mikä on pitänyt havutukin kysynnän vahvana. EUWID-julkaisun mukaan myös Keski-Euroopan sahat ovat lisänneet tukin kysyntää Baltiasta. Havutukin tarjontaa Virossa on kasvattanut loppukesällä riehuneet myrskyt, joissa kaatui Viron metsäviranomaisten arvion mukaan noin kuutiometriä puuta. 18 PTT - katsaus 3/2010

19 Vahva kysyntä nostanut havutukin hintaa myös Keski-Euroopassa Sahatavaran kysyntä ja tuotanto ovat kasvaneet tämän vuoden alkupuolella tuntuvasti Saksassa talouden nousun vanavedessä. Tilanne on heijastunut havutukkimarkkinoille ja raakapuun kysyntä on ajoittain ylittänyt tarjonnan. Tämä on nostanut havutukin hintoja voimakkaasti, mikä on lisännyt puun tarjontaa kotimaassa. Neues Holz Journal julkaisun mukaan puun tuonti Saksaan on siitä huolimatta kasvanut alkuvuonna yli kaksinkertaiseksi vuoden takaisesta. Saksalaiset asiantuntijat arvioivat sahasuhdanteen jatkuvan hyvänä vuoden loppupuolellakin ja havutukin kysyntä pysyy korkeana. Myös tukin hintojen arvioidaan nousevan vielä, mutta nousuvauhti hidastuu. Myös Itävallassa sahatuotannon kasvu on lisännyt tukin kysyntää voimakkaasti. Itävallan sahat ovat kärsineet kesän aikana tukkipulasta, mikä on rajoittanut sahojen tuotantoa. Havutukin hinnat ovat nousseet Itävallassa kovan kysynnän seurauksena tuntuvasti. Varsinkin kuusitukin hinnannousu on ollut erittäin voimakasta. Metsätalouden menot %-muutos (reaalinen) e 2011e -7,5-1,8 0,6-2,8 2,4 2,4 8,9 11,5-13,5 2,7 Valtion rahoituksen käyttö e 2011e %-muutos (reaalinen) 5,1 17,0-6,9-5,6-6,5-5,2 2,9 32,3-12,1-1,5 Lähde: Metla, Tapio, ennuste PTT REAALISET BRUTTOKANTORAHATULOT YKSITYISMETSISTÄ Milj. euroa vuoden 2009 hinnoin (1) METSÄNHOITO- JA PERUSPARANNUSTÖIDEN KUSTANNUKSET SEKÄ KÄYTETTY VALTION RAHOITUS Milj. vuoden 2010 hinnoin (1) Valtion rahoitus Kustannukset yhteensä e 11e (1) Inflaatiokorjaus kuluttajahintaindeksillä Lähde: Tilastokeskus, ennuste PTT YKSITYISMETSÄTALOUDEN euroa/ha KANNATTAVUUS Puunmyyntitulot Nettotulos e 11e Lähde:Metla, ennuste PTT e 11e (1) Inflaatiokorjaus tuottajahintaindeksillä Lähde: Metla, Tapio, ennuste PTT METSÄMAAN NIMELLINEN KESKIHINTA ERI ALUEILLA euroa/ha Etelä-Suomi Pohjois-Suomi Lähde:Maanmittauslaitos Väli-Suomi PTT - katsaus 3/

20 Itävallan metsäviranomaiset arvioivat sahatukin kysynnän jatkuvan maassa vahvana vuoden loppupuolellakin. Korjuukapasiteetin riittävyys saattaa aiheuttaa paikoitellen pullonkauloja sahojen puuhuollossa. Havutukin hintoihin ei Itävallassa odoteta enää suuria muutoksia loppuvuonna, vaan hinnat näyttävät vakiintuneen korkealle tasolleen. Havukuitupuun kysyntä vilkasta Euroopassa, hintojen nousuvauhti hidastunut Vuoden alkupuolella havukuidun hinnat jatkoivat Ruotsissa vuoden 2009 syksyllä alkanutta nousua. Kevään aikana havukuitupuun hinnat nousivat keskimäärin 15 prosenttia viime vuoden lopusta. Selluteollisuuden hyvä markkinatilanne ei ole Ruotsissa kuitenkaan heijastunut kuitupuumarkkinoille yhtä voimakkaasti kuin sahateollisuuden suhdanteet tukkimarkkinoille. Kevään jälkeen hinnankorotuspaineita havukuitupuulle ei enää ole ollut. Taustalla on Danske Bankin markkinakatsauksen mukaan runsas kuitupuun tarjonta tukkipuuhakkuiden kylkiäisenä. Lisäksi sahauksen sivutuotteiden tarjonta on lisääntynyt sahatuotannon kasvun seurauksena, mikä vähentää kuitupuun tarvetta. KUUSITUKIN HINTAKEHITYS (1) MÄNTYKUIDUN HINTAKEHITYS (1) 200 Ind. 2000= Ind. 2000= MÄNTYTUKIN HINTAKEHITYS (1) Ind. 2000= KUUSITUKIN HINTAKEHITYS (1) Ind. 2000= Suomi Saksa Viro Ruotsi Itävalta (1) Aikasarjat perustuvat nimellishintoihin. Saksan tukkitilastot ja Viron tilastot kattavat vain myynnit valtion metsistä. Ruotsin aikasarja perustuu neljännesvuosihintoihin. Suomen, Saksan, Itävallan ja Viron aikasarjat perustuvat kuukausihintoihin. Suomen hinnat ovat kantohintoja, muut tienvarsihintoja. Lähteet: Metla (Suomi), Skogsstyrelsen (Ruotsi), Stat. Bundesamt (Saksa), Statistik Austria (Itävalta), State Forest Management Centre (Viro) 20 PTT - katsaus 3/2010

21 Energiayhtiöiden puuvarastojen täydennys lisää ruotsalaisten asiantuntija-arvioiden mukaan kuitupuun kysyntää Ruotsin puumarkkinoilla syksyllä. Tämä kasvattaa kilpailua kuitupuusta ja saattaa nostaa kuitupuun hintaa. Virossa havukuitu menee lähes kokonaan vientiin. Siten maailmanlaajuisesti parantuneet sellusuhdanteet ovat lisänneet kuitupuun kysyntää Virossa. Kasvanut kysyntä on heijastunut havukuitupuulajien hintoihin, jotka ovat nousseet vuoden 2009 syksystä lähtien. Nousu on ollut vuoden takaisesta tilanteesta keskimäärin 33 prosenttia. Tämän vuoden keväällä nousuvauhti hidastui jonkin verran. Virossa tämän vuoden elokuussa riehuneet myrskyt ovat lisänneet erityisesti kuitupuun tarjontaa alkusyksystä. Lisäksi Viron valtion metsistä vastaava viranomainen (RMK) on ilmoittanut lisäävänsä tänä vuonna hakkuita liki viidenneksellä aiemmin suunnitellusta. Lisääntynyt tarjonta saattaa hidastaa havukuitupuun hintojen nousuvauhtia edelleen syksyn aikana. Saksassa havukuidun kysyntä on tukkipuun tavoin ylittänyt ajoittain tarjonnan. Tämä on nostanut havukuidun hintoja vuoden ensimmäisellä puoliskolla lähes viidenneksen viime vuoden lopusta. Taustalla on Saksan selluteollisuuden hyvä markkinatilanne. Neues Holz Journal julkaisun arvion mukaan kuitupuun kysyntä Saksassa kasvaa syksyn aikana vielä jonkin verran. Myös hinnat saattavat nousta hieman. Myös Itävallassa metsäteollisuuden elpyminen näkyy kuitupuumarkkinoilla. Kaikkien kuitupuutavaralajien kysyntä on vilkasta. Mäntykuidun hinta nousi Itävallassa vuoden 2009 syksyllä noin neljänneksen kesän hinnoista, mutta palautui tämän vuoden alussa jälleen aiemmalle tasolle. Hinnat ovat pysyneet tasaisena koko alkuvuoden Kuusikuidun hinnat ovat olleet likimain muuttumattomia jo vuoden verran. Havukuidun hinnoissa on Itävallassa ollut alkuvuonna alueellisia eroja, mutta kesän aikana hinnat ovat asettuneet koko maassa samalle tasolle. Syksyn aikana tilanne Itävallan havukuitumarkkinoilla ei muuttune merkittävästi. PTT - katsaus 3/

PTT-ennuste: Metsäsektori

PTT-ennuste: Metsäsektori MSO 17.10.2014 PTT-ennuste: Metsäsektori syksy 2014 Paula Horne Sahatavaran tuotanto jatkunut vientivetoisena Sahatavaran vientihinta Suomesta, 3kk keskiarvo 250 240 230 220 210 200 190 180 Sahatavaran

Lisätiedot

Itämeren alueen puumarkkinat tulevaisuuden ennakointia Riitta Hänninen ja Jari Viitanen etunimi.sukunimi@metla.fi

Itämeren alueen puumarkkinat tulevaisuuden ennakointia Riitta Hänninen ja Jari Viitanen etunimi.sukunimi@metla.fi Itämeren alueen puumarkkinat tulevaisuuden ennakointia Riitta Hänninen ja Jari Viitanen etunimi.sukunimi@metla.fi Itämeren alueen puumarkkinat seminaari Helsinki 14.2.212 Sisällys Lopputuotemarkkinoiden

Lisätiedot

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Muuttuva Venäjä -metsäseminaari Joensuu 7.5.21 Jari Viitanen Metla Sisällys Raakapuun vienti Venäjältä 1992 28 Venäläisen raakapuun viennin globaali jakautuminen

Lisätiedot

Jari Viitanen ja Riitta Hänninen. etunimi.sukunimi@metla.fi

Jari Viitanen ja Riitta Hänninen. etunimi.sukunimi@metla.fi Venäjä, Suomi ja metsä teollisuuden markkinanäkymät Jari Viitanen ja Riitta Hänninen etunimi.sukunimi@metla.fi Metsäsektorin liiketoimintamahdollisuudet Venäjällä, Joensuu 26.1.211 Esityksen sisältö Suomen

Lisätiedot

PTT-katsaus SUHDANNEKUVA. Metsä- ja puutalous

PTT-katsaus SUHDANNEKUVA. Metsä- ja puutalous 3 2008 PTT-katsaus SUHDANNEKUVA Metsä- ja puutalous Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT Pellervo Ekonomiska Forskningsinstitut Pellervo Economic Research Institute METSÄ- JA PUUTALOUS Ville Haltia

Lisätiedot

Metsäalan tuloskunto kohenee

Metsäalan tuloskunto kohenee PTT-ennuste METSÄSEKTORI 2/2013 (8.10.2013) Metsäalan tuloskunto kohenee Taloustilanne on jatkunut Euroopassa tänä vuonna epävarmana. Paraneva talouskasvu kirkastaa osin metsäsektorin näkymiä ensi vuonna.

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

Metsätalouden näkymät Suomessa Metsätalous on maatiloille mahdollisuus. Ritva Toivonen Tapio 11/2008

Metsätalouden näkymät Suomessa Metsätalous on maatiloille mahdollisuus. Ritva Toivonen Tapio 11/2008 Metsätalouden näkymät Suomessa Metsätalous on maatiloille mahdollisuus Ritva Toivonen Tapio 11/2008 1 Metsäala murroksessa (2005)08 Massa- ja paperiteollisuus: Vuosikymmenien kasvu taittuu laskuun: pysyvämpi

Lisätiedot

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n vuosikokous ja Metsätehon iltapäiväseminaari Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma (MSO)

Lisätiedot

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 T I L A S T O Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015

Lisätiedot

Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015-2020

Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015-2020 Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015-2020 Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki Talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutus KMO 2015 toteutumiseen seminaari, maa- ja metsätalousministeriö 3.11.2009.

Lisätiedot

Euroalueen talous toipuu

Euroalueen talous toipuu 1 / 18 13.10.2015 Metsäteollisuuden viennin arvo kasvaa tänä vuonna selvästi sellu- ja kartonkiteollisuuden vetämänä. Kemiallisen metsäteollisuuden vientiä on osin edistänyt euron heikkous dollariin nähden.

Lisätiedot

Matti Kärkkäinen professori (emeritus) Ugrilainen klubi 15.4.2011 klo 12 Helsinki, Katajanokan kasino

Matti Kärkkäinen professori (emeritus) Ugrilainen klubi 15.4.2011 klo 12 Helsinki, Katajanokan kasino Mihin Suomen puu tulisi käyttää? Matti Kärkkäinen professori (emeritus) Ugrilainen klubi 15.4.211 klo 12 Helsinki, Katajanokan kasino Nykytilanteesta ei pidä tehdä hätiköityjä päätelmiä Matti Kärkkäinen

Lisätiedot

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Puumarkkinat ja niiden kehittäminen asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Markkinat ja puut kasvavat eri puolilla maapalloa viennin arvo muodostuu matkalla Lähde: Metsäntutkimuslaitos Metsävaramme mahdollistavat

Lisätiedot

Puukauppa, heinäkuu 2009

Puukauppa, heinäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 33/2009 Puukauppa, heinäkuu 2009 11.8.2009 Mika Mustonen Puukauppa vähäistä heinäkuussa Metsäteollisuus osti heinäkuussa 0,4 miljoonaa

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2.

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004 Toimittajat: Martti Aarne Pekka Ollonqvist 18.2.2005 760 Reaalisten

Lisätiedot

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat joulukuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 19.1.2001 561 Yksityismetsien puukaupassa 12 prosentin kasvu Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla vuonna 2000. Metsäteollisuuden puun

Lisätiedot

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 Suomen puunjalostus ja sen merkitys eri puutavaralajit ja niiden laadun vaikutus puunjalostukseen puunjalostusmuodot 1 Puu on ekologinen materiaali

Lisätiedot

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2006 2007

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2006 2007 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2006 2007 Toimittajat Riitta Hänninen Yrjö Sevola Tekninen toimitus Anna-Kaisu Korhonen (taitto) Sari Elomaa (kuvat) MESU-tietokanta ja tilastolaskenta Jarmo Mikkola Tilaukset

Lisätiedot

Metsäsektori nousukiidossa!

Metsäsektori nousukiidossa! Metsäsektori nousukiidossa! Katsaus metsäsektorin lähiajan näkymiin Jari Viitanen Metla Studia Forestalia, Joensuu 11.12.2014 Mitä sisältää? Metsäsektorin suhdannekatsaus julkaistaan lokakuun puolivälissä

Lisätiedot

Stora Enson muutos jatkuu

Stora Enson muutos jatkuu Stora Enson muutos jatkuu Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, Markus Rauramo, talousjohtaja, Juha Vanhainen, Suomen maajohtaja 19.8.2009 Sisältö Stora Enson muutos jatkuu Toimenpiteet Taloudelliset vaikutukset

Lisätiedot

PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous. syksy 2014

PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous. syksy 2014 PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous syksy 2014 Maatalous Maailman viljantuotanto Syksyllä korjataan jälleen ennätyssuuri sato Määrää nostaa hyvä sato kaikkialla Varastot kasvavat hieman Hintojen lasku

Lisätiedot

Metsäsektorin suhdannetiedote 2009

Metsäsektorin suhdannetiedote 2009 Metsäsektorin suhdannetiedote 2009 28.05.2009 Viime syksynä alkanut maailmantalouden taantuma pitää Suomen metsäteollisuuden vientimarkkinoiden kysynnän heikkona ainakin loppuvuoden ajan. Keskeisten vientialueiden

Lisätiedot

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009 Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Paperiteollisuuden tuotannossa jyrkkä käänne vuoden 2008 lopulla 2 Massa-

Lisätiedot

2 Metsäteollisuus. 2.1 Saha- ja vaneriteollisuuden vienti ja tuotanto

2 Metsäteollisuus. 2.1 Saha- ja vaneriteollisuuden vienti ja tuotanto 2 Metsäteollisuus 2.1 Saha- ja vaneriteollisuuden vienti ja tuotanto Sahatavaran hyvä kysyntä ja tukin saatavuuden vaihteluista johtunut ajoittainen sahatavaran tarjonnan niukkuus ovat johtaneet epätavallisen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Lokakuu 2015 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne on heikentynyt

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006. Vuoden 2006 kantohinnat nousivat reaalisesti 1,1 prosenttia. Martti Aarne Mika Mustonen 11.4.

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006. Vuoden 2006 kantohinnat nousivat reaalisesti 1,1 prosenttia. Martti Aarne Mika Mustonen 11.4. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006 Toimittajat: Pekka Ollonqvist Martti Aarne Mika Mustonen 11.4.2007

Lisätiedot

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Elinvoimaa metsistä seminaari Lahti, Fellmannia, 06.11.2013 Pekka T Rajala, kehitysjohtaja, Stora Enso Metsä 1 Metsäteollisuus käy läpi syvää rakennemuutosta Sahateollisuuden

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Lauri Hetemäki Puu- ja erityisalojen liitto 110 vuotta juhlaseminaari, 14.5.2009, Sibeliustalo, Lahti Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 25/2009 24.6.2009 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2007 2008

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2007 2008 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2007 2008 Toimittajat Riitta Hänninen Yrjö Sevola Tekninen toimitus Anna-Kaisu Korhonen (taitto) Sari Elomaa (kuvat) Jouni Hyvärinen (kansi) MESU-tietokanta ja tilastolaskenta

Lisätiedot

SUHDANNEKUVA, Metsä- ja puutalous, PTT-katsaus 3/2006

SUHDANNEKUVA, Metsä- ja puutalous, PTT-katsaus 3/2006 PELLERVON TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS PTT LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 26.9.2006 klo 10.00 SUHDANNEKUVA, Metsä- ja puutalous, PTT-katsaus 3/2006 Paperiteollisuus uusiin tuotantoennätyksiin kannattavuus

Lisätiedot

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Tuloksia hankkeesta Low Carbon Finland 25 -platform Maarit Kallio ja Olli Salminen Metsäntutkimuslaitos Metsät ja metsäsektori vaikuttavat Suomen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on jokseenkin tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 27/2011 22.6.2011 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos 88 euroa hehtaarilta Vuonna

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2009

Puukauppa, toukokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 23/2009 Puukauppa, toukokuu 2009 8.6.2009 Martti Aarne Toukokuun puukauppa 0,35 miljoonaa kuutiometriä Puukaupan hiljaiselo jatkui

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena 1983 2007

Metsä sijoituskohteena 1983 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsä sijoituskohteena 198327 3/28 21.8.28 Esa Uotila Puuntuotannon sijoitustuotto pysyi korkeana vuonna 27 Yksityismetsien hakkuut

Lisätiedot

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja T i e d o t e Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa to 24.9.2009 klo 10.15 SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009 Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

Lisätiedot

Puukauppa Syyskuu 2007. Tukkipuun hinnat loivassa laskussa 16.10.2007 887

Puukauppa Syyskuu 2007. Tukkipuun hinnat loivassa laskussa 16.10.2007 887 A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa Syyskuu 2007 Toimittaja: Mika Mustonen 16.10.2007 887 Tukkipuun hinnat loivassa laskussa Puukauppa

Lisätiedot

SUHDANNEKUVA, PTT-KATSAUS 1/2007

SUHDANNEKUVA, PTT-KATSAUS 1/2007 PELLERVON TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS PTT LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 6.3.7 klo 9.3 SUHDANNEKUVA, PTT-KATSAUS 1/7 Työvoimapulan edessä ei pidä antautua Uusi hallituskausi alkaa suhdannehuipun jälkimainingeissa.

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

3 Tulokset. 3.1 Yleistä. 3.2 Havutukkien kulkuvirrat

3 Tulokset. 3.1 Yleistä. 3.2 Havutukkien kulkuvirrat 3 Tulokset 3.1 Yleistä Tärkeimmät hankinta-alueet, joista kertyi yhteensä kolmannes markkinapuusta, olivat vuosina 1994 ja 1997 Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen metsäkeskukset (liitteet 2 3, s.

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.6.2004 727 Puun hintojen lasku pysähtynyt Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Itä-Suomen syysmetsäpäivä - Metsäsektorin tilanne ja tulevaisuuden näkymät

Itä-Suomen syysmetsäpäivä - Metsäsektorin tilanne ja tulevaisuuden näkymät Itä-Suomen syysmetsäpäivä - Metsäsektorin tilanne ja tulevaisuuden näkymät Kuopiossa 30.10.2010 Strateginen johtaja Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö, Metsäalan strateginen ohjelma Alustuksen

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena 1983 2008

Metsä sijoituskohteena 1983 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 38/29 Metsä sijoituskohteena 198328 1.1.29 Esa Uotila Antrei Lausti Taantuma painoi puuntuotannon sijoitustuoton miinukselle vuonna

Lisätiedot

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa tammikuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.2.2006 806 Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa Metsäteollisuus

Lisätiedot

Luonnovaraja biotalouden. tutkimus 2/2015. 20.1. 2015 Elina Mäki-Simola. TILASTO: Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2014

Luonnovaraja biotalouden. tutkimus 2/2015. 20.1. 2015 Elina Mäki-Simola. TILASTO: Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2014 Luonnovaraja biotalouden tutkimus 2/2015 TILASTO: Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2014 20.1. 2015 Elina Mäki-Simola Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 2/2015 T I L A S T O Teollisuuspuun

Lisätiedot

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Suomen metsäteollisuuden kasvunäkymät ovat tänäkin vuonna pysyneet heikkoina. Vuoden 2000 loppupuolella Yhdysvalloista alkanut suhdanteiden

Lisätiedot

Bioenergian saatavuus Hämeen metsistä

Bioenergian saatavuus Hämeen metsistä Bioenergian saatavuus Hämeen metsistä Kestävän energian päivä III Hattula, Lepaa 30.10.2014 Sivu 1 30.10.2014 Häme-Uusimaa mk-alue (Päijät-Häme, Kanta-Häme, osa Uusimaata) Sivu 2 30.10.2014 Metsävarat

Lisätiedot

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA Suomi KOKO SUOMI ON HYVIN METSÄINEN Metsää* on maapinta-alasta 86 %. Mikäli mukaan ei lasketa joutomaata**, metsän osuus maapinta-alasta on 67 %. Metsän osuus maapinta-alasta

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden menestystekijät Joni Lukkaroinen 19.5.2011. perjantai, 13. toukokuuta 2011 1

Puutuoteteollisuuden menestystekijät Joni Lukkaroinen 19.5.2011. perjantai, 13. toukokuuta 2011 1 Puutuoteteollisuuden menestystekijät Joni Lukkaroinen 19.5.2011 perjantai, 13. toukokuuta 2011 1 Sisällys: 1 Puutuoteteollisuus Euroopassa 2 Tuotantokeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen 3 Jalostusarvon

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 9.6.2006 825 Puukauppa piristyi toukokuussa kuusitukki ennätyshinnoissa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Mikko Helander toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 2007 Esityksen sisältö 1. Liiketoimintaympäristö 2. Strateginen tarkastelu ja tulosparannustoimet 3. Vuoden

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014 Energiapuun kauppa, tammi maaliskuu 2014 Karsitusta energiapuusta maksettiin alkuvuonna pystykaupoissa 5 euroa ja hankintakaupoissa

Lisätiedot

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa.

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa marraskuu 2004 Toimittaja: Mika Mustonen 17.12.2004 751 Hintojen nousu piristi puukauppaa Puun

Lisätiedot

Kaukokuljetustilasto 2005

Kaukokuljetustilasto 2005 Kaukokuljetustilasto 25 Arto Kariniemi Kaukokuljetuksen tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Kuljetustilasto seuraa kotimaisen raakapuun kuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014 Hauraita ituja Suvi Kosonen Toukokuu 2014 1 Maailmantalous kohentaa, entä Suomi? Maailmantalouden näkymät ovat parantuneet odotetusti Teollisuusmaat ovat kasvun moottori Riskit ovat kehittyvissä maissa

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 27/2014 18.6.2014 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos lähes 100 euroa hehtaarilta

Lisätiedot

Metsäteollisuus. 2.1 Saha- ja vaneriteollisuuden vienti ja tuotanto. edellyttäisi Euroopan ja Yhdysvaltain rakentamisen selvää elpymistä.

Metsäteollisuus. 2.1 Saha- ja vaneriteollisuuden vienti ja tuotanto. edellyttäisi Euroopan ja Yhdysvaltain rakentamisen selvää elpymistä. 2 Metsäteollisuus 2.1 Saha- ja vaneriteollisuuden vienti ja tuotanto edellyttäisi Euroopan ja Yhdysvaltain rakentamisen selvää elpymistä. Puutuoteteollisuuden suhdannenäkymät ovat jälleen synkentyneet.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR 1 Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR Eurooppa Aasia 77 % 11 % Muut 16 % Pohjois-Amerikka Afrikka Latin. Amerikka 7 % 2 % 1 % USA 7 % Oseania Päämarkkinamaat Saksa 1 % 18 % Muu Eurooppa

Lisätiedot

Maailman metsäteollisuuden kohtalonkysymykset

Maailman metsäteollisuuden kohtalonkysymykset Maailman metsäteollisuuden kohtalonkysymykset Petteri Pihlajamäki, varatoimitusjohtaja Pöyry Forest Industry Consulting Oy Paperin ja kartongin maailmanmarkkinat Kaksi maailmaa: Kehittyvät markkinat 3-5%/v

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

CROSS CLUSTER 2030 Metsä- ja energiateollisuuden Skenaariot Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting Oy 8.10.2014

CROSS CLUSTER 2030 Metsä- ja energiateollisuuden Skenaariot Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting Oy 8.10.2014 CROSS CLUSTER 23 Metsä- ja energiateollisuuden Skenaariot Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting Oy 8.1.214 MIHIN UUSIA BIOTUOTTEITA TARVITAAN? ÖLJYTUOTTEIDEN NETTOTUONTI Öljyn hinnan nopea nousu

Lisätiedot

2 Metsäteollisuus. 2.1 Saha- ja vaneriteollisuuden vienti ja tuotanto. Rakentamisen elpyminen viivästynyt Euroopassa

2 Metsäteollisuus. 2.1 Saha- ja vaneriteollisuuden vienti ja tuotanto. Rakentamisen elpyminen viivästynyt Euroopassa 2 Metsäteollisuus 2.1 Saha- ja vaneriteollisuuden vienti ja tuotanto Länsi-Euroopan rakentamisen kehitys on edelleen heikkoa ja puutuotteiden kysynnän kasvu jää vuonna 2002 Euroopassa pieneksi. Loppuvuodelle

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2015

Asuntotuotantokysely 3/2015 Asuntotuotantokysely 3/2015 Sami Pakarinen Lokakuu 2015 1 (2) Lokakuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

2 Metsäteollisuus. 2.1 Saha- ja vaneriteollisuuden vienti ja tuotanto

2 Metsäteollisuus. 2.1 Saha- ja vaneriteollisuuden vienti ja tuotanto 2 Metsäteollisuus 2.1 Saha- ja vaneriteollisuuden vienti ja tuotanto Euroopassa sahatavaran kysyntää on tänä vuonna kasvattanut odotettua parempi rakentamisen kehitys, ja sahatavaran hinnat ovat selvästi

Lisätiedot

Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit. Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 4.5.2011 Rainer Häggblom, Vision Hunters Ltd. Oy

Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit. Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 4.5.2011 Rainer Häggblom, Vision Hunters Ltd. Oy Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 4.5.2011 Rainer Häggblom, Vision Hunters Ltd. Oy 1. Metsäteollisuuden maailmankuva on helppo ymmärtää Kilpailevat tuotteet Kasvu

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

METSÄSEKTORI TUOTTAA JA TYÖLLISTÄÄ

METSÄSEKTORI TUOTTAA JA TYÖLLISTÄÄ METSÄSEKTORI TUOTTAA JA TYÖLLISTÄÄ Tämä kalvoesitys pohjautuu Pellervon taloustutkimuksen (PTT) Metsäsektorin merkitys aluetalouksissa tutkimukseen Esitys on päivitetty versio vuonna 27 ilmestyneestä kalvosarjasta

Lisätiedot

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2008 2009

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2008 2009 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2008 2009 Toimittajat Riitta Hänninen Yrjö Sevola Tekninen toimitus Sari Elomaa (taitto, kuvat) Jouni Hyvärinen (kansi) MESU-tietokanta ja tilastolaskenta Jarmo Mikkola Tilaukset

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 214 Metsätehon tuloskalvosarja 7a/215 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

M-real. Toimitusjohtajan katsaus. Mikko Helander toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 2008

M-real. Toimitusjohtajan katsaus. Mikko Helander toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 2008 M-real Toimitusjohtajan katsaus Mikko Helander toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 28 Esityksen sisältö 1. Liiketoimintaympäristö 2. Vuoden 27 tulos ja siihen vaikuttaneet tekijät 3.

Lisätiedot

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Kolme tulevaisuuden kuvaa 1.

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen

Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen Bioenergia-alan toimialapäivät 31.3.2011 Noormarkussa Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2010

SUHDANNEKATSAUS 2/2010 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...211 16 14 12 Ennuste 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 1 (3) SUUNNITTELUALA KÄÄNTYY HITAASTI

Lisätiedot

Metsä Group Osavuosikatsaus 1 9/2013 Kari Jordan Pääjohtaja

Metsä Group Osavuosikatsaus 1 9/2013 Kari Jordan Pääjohtaja Osavuosikatsaus 1 9/2013 Kari Jordan Pääjohtaja 1 Kolmas neljännes odotusten mukainen liiketoiminnan määrätietoista kehittämistä jatkettiin Tammi syyskuun liiketulos* oli 256 miljoonaa euroa (185 milj.

Lisätiedot

Päijät-Hämeen yksityismetsien hakkuut vuonna 2012

Päijät-Hämeen yksityismetsien hakkuut vuonna 2012 Elinvoimaa metsistä seminaari, Lahti 6.11.2013 Teemana yrittäjyys, kannattavuus ja digitalisaatio LAATUPUUN TARVE JA KYSYNTÄNÄKYMÄT - Tukkipuun kysyntä ja merkitys metsätaloudelle - Saha- ja vaneriteollisuuden

Lisätiedot

Metsä Group Vuositulos 2015

Metsä Group Vuositulos 2015 Metsä Group Vuositulos 2015 Kari Jordan Pääjohtaja 3.2.2016 Metsä Group Vuositulos 2015 Vahva tuloksentekovuosi Liikevaihto 5 016 milj. euroa (4 970 milj. euroa) Liiketulos* 537 milj. euroa (418 milj.

Lisätiedot

Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 30.5.2011

Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 30.5.2011 Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry 2 Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena Metsäteollisuus on elintärkeä yli 50 paikkakunnalle 50 sellu- ja paperitehdasta Yli 240 teollista

Lisätiedot

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016 2 23.6.2016 Esityksen nimi Äänekosken biotuotetehdashanke Piiripäällikkö Matti Rossi, Metsä Group Metsä- ja viherpäivät, Jyväskylä, 7.-8.6.2016 Avainluvut

Lisätiedot

2 Metsäteollisuus. 2.1 Saha- ja vaneriteollisuuden vienti ja tuotanto. Rakentamisen elpymistä odotetaan edelleen Euroopassa

2 Metsäteollisuus. 2.1 Saha- ja vaneriteollisuuden vienti ja tuotanto. Rakentamisen elpymistä odotetaan edelleen Euroopassa 2 Metsäteollisuus 2.1 Saha- ja vaneriteollisuuden vienti ja tuotanto Euroopan havusahatavaramarkkinoilla kysynnän vaimeus suhteessa tuotannon kasvuun on aiheuttanut ylitarjontaa. Euroopassa Suomen vientikehitys

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2015 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne pysynee yhä ennallaan Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Sahayritysten muuttuvat

Sahayritysten muuttuvat Sahayritysten muuttuvat markkinat Anne Toppinen, Martti Rautanen ja Heli Paatela, HY Tuula Nuutinen ja Leena Kärkkäinen, Metla KRT Loppuseminaari 27.1.2011 Sisältö Tuotannon vaihteluiden ja suhdanneherkkien

Lisätiedot

Asuntojen hintakehitys

Asuntojen hintakehitys Kulutuksen ja asumisen hinnat Asuntojen hintakehitys Katsaus 29.10.2004 Tiedustelut Förfrågningar nquiries: sähköposti: asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi Mikko Saarnio (09) 174 62 Annika Klimenko (09)

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015 Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen MAAILMAN JA SUOMEN TALOUS Halventuneet öljy ja euro vauhdittavat taloutta Rakennusteollisuus RT 5.5.2015 3 Euroalueen

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 2010 Marimekko Oyj CREATIVE DESIGN SINCE 1951 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 TAMMI-MAALISKUU 2010 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Metsänomistamisen tuoton ja sen osatekijöiden vaihtelu 1972 2001

Metsänomistamisen tuoton ja sen osatekijöiden vaihtelu 1972 2001 Metsä sijoituskohteena 1972 2001 Toimittajat: Markku Penttinen Antrei Lausti 3.12.2002 651 Metsänomistamisen tuotto sijoituksena hiipui vuonna 2001 Metsäntutkimuslaitoksen julkaisemassa uudessa tiedotteessa

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 3-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 3 / 2014 Maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 Maailmantalouden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 13/2014 14.4.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti käynnistyi tammikuussa

Lisätiedot