Välkky-projekti Teematyö: Nuoret WS3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välkky-projekti Teematyö: Nuoret WS3"

Transkriptio

1 1 Välkky-projekti Teematyö: Nuoret WS3 Ramboll Management Consulting

2 Päivän ohjelma Avaus ja kahvittelua Kertaus ohjelmaan Lähtökartoitus: Teknologian hyödyntäminen nuorten palveluissa? Katsaus sosiaaliseen mediaan ja peliympäristöihin Kokemukset mediapajalta, keskustelua Provosointi Facebookin ja virtuaaliympäristöjen käyttö - esimerkkejä Ryhmätyö: Teknologian ja peliympäristöjen hyödyntämisen mahdollisuudet Välityömarkkinoilla satakunnassa Purku ja päivän päätös

3 Teematyöskentelyn ohjausprosessi 3 Tavoitteet Oppimismahdollisuuksien tunnistaminen ja suunnitelman luominen niiden hyödyntämiseksi Asiakastyytyväisyyden varmistaminen Työsuunnitelman laatiminen Kehittämistoimenpiteiden tunnistaminen ja organisaatiokohtaisten sekä mahdollisten yhteisen kehittämishankkeiden käynnistäminen Toimenpideohjelman laatiminen Toisilta oppiminen Nuoret Nykytilan kartoitus Nykytilan analysointi valitun menetelmän mukaisesti Periaatteet Vertaisoppiminen (benchlearning) teematyön avainsana (varaudu esittelemään onnistumisiasi!) Teematyö perustuu ensimmäisessä työpajassa sovittaviin teemoihin Työn keskeisenä periaatteena on yhdessä tekeminen Kehittämistarpeiden priorisointi Kehittämistarpeiden tunnistaminen Tuotokset Ryhmän toimintasuunnitelma. Ryhmätason oppimispäiväkirja. BL-esitysten kuvaukset

4 Lähtökartoitus 4 Miten olette soveltaneet uusia teknologioita nuorten palvelujen? Toteutuksen sisällöissä Palvelujen kehittämisessä Parikeskustelu 10 min, purku 10 min

5 Ajatuksia sosiaalisen median ja teknologian hyödyntämisestä 5 Alle 20-vuotiaat lukevat enemmän kuin koskaan, joskin yli puolet heidän lukemastaan tekstistä on heidän ikätovereidensa kirjoittamaa blogeja, foorumeita, chatteja, meilejä ja tekstiviestejä. Tieto ei tule enää kirjasta vaan kaverilta. Minkälaista terveysvalistusta antaa 14-vuotias toiselle? Informaatiokanavien määrän räjähdys on johtanut vertaisilta saadun informaation arvon nousuun ja ylhäältä alas annetun valistuksen arvon inflaatioon. Oikeaa tietoa ei voi enää luoda, hallita ja jaella keskitetysti. Lääkärit valittelevat jo nyt potilassuhteen kääntyneen päälaelleen: yhä useampi potilas tilaa haluamansa hoidon Osa ihmisistä jää tai on jäämässä näiden medioiden ja teknologioiden tuoman mahdollisuuksien ulkopuolelle. Tulevaisuudessa niiden käyttö edellyttää yhä laajempia digitaalisen yhteiskunnan taitoja. Tämän vuoksi niiden huomioiminen sekä koulutuksessa että erityisesti vaikeassa asemassa olevien nuorten palveluissa voi osoittautua tärkeäksi.

6 Sosiaalinen media konseptina 6 Sosiaalinen media sosiaalisen median esittämän määritelmän mukaisesti: on teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Samalla sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, jolla on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen takia vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin Tunnetuimmat sosiaalisen median sovellukset Blogit MySpace Twitter IRC ja IRC-galleria

7 Sosiaalisen median koko kirjo 7 Linkkien ja uutisten jakopalveluita: Mediapalveluita: del.icio.us kirjamerkkien jakopalvelu Flickr kuvien jakelupalvelu Furl kirjanmerkkien jakopalvelu Photobucket kuvien jakelupalvelu Diigo kirjanmerkkien jakopalvelu YouTube videoiden jakelupalvelu Digg uutisten jakopalvelu Reddit uutisten jakopalvelu Blip.tv videoiden jakelupalvelu Blogipalveluita: Vimeo videoiden jakelualusta, HD-videot WordPress blogipalvelu ja avoimen lähdekoodin ohjelmisto Viddler yhteisöllinen videoiden jakelualusta Vuodatus suomalainen blogipalvelu Slideshare esitysdiojen jakelupalvelu Omasana suomalainen blogipalvelu Yhteisöjä: Technorati suurin blogihakemisto Facebook alunperin yliopisto-opiskelijoille suunnattu, nykyisin Blogilista suomalainen blogihakemisto kaikille tarkoitettu yhteisöpalvelu Mikroblogipalveluita: MySpace etenkin musiikkiin ja bändeihin panostava pääasiassa teinien yhteisöpalvelu Qaiku mikroblogauspalvelu Jaiku mikroblogauspalvelu IRC-Galleria suomalaisten teinien suosituin yhteisöpalvelu Twitter mikroblogauspalvelu (suosituin maailmalla) Identi.ca mikroblogauspalvelu ja avoimen lähdekoodin ohjelmisto Elgg avoimen lähdekoodin sosiaalinen verkostosovellus (laconi.ca) LinkedIn ammattilaisille tarkoitettu verkostoitumispalvelu Wiki- ja muita yhteistyöpalveluita: Friendfeed avoin verkostoitumispalvelu Wikipedia avoin tietosanakirja Plaxo Pulse avoin verkostoitumispalvelu MediaWiki avoimen lähdekoodin wikiohjelmisto (jolla kaikki Wikimedia Foundationin palvelut on toteutettu) Ning pienyhteisöpalvelu Wikispaces wikipalvelu Bebo yhteisöpalvelu, laajasti muokattavat käyttäjien omat sivut Google Sites yhdessä muokattavan, pienryhmille suunnatun verkkosivuston julkaisualusta

8 Toiminta peliympäristöissä 8 Toinen ulottuvuus ovat jo olemassa olevat vuorovaikutteiset peliympäristöt, jotka nähdään usein enemmän ongelmana kuin mahdollisuutena. Tutkimukset ovat osoittaneet, että pitkäaikainen ja pakonomainen pelaaminen aiheuttaa ongelmia. Välityömarkkinoiden kohdalla kysymyksen voinee kääntää siten, että miten peliympäristöjä voitaisiin hyödyntää nuorten motivoinnissa ja aktivoinnissa.

9 Pelikulttuuri ei myöskään ole pelkästään pelejä 9 Pelikulttuuriin kuuluu moninainen oheistoiminta, joka rikastuttaa kulttuuria: pelien ja pelikonsoleiden keräily- ja vaihtokulttuuri pelien leikkiminen tai pelihahmoroolileikit pelitietouden ja ohjeiden jakaminen ohjelmointiharrastus pelielokuvien tekeminen askartelu ja kirjoittaminen pelihahmoiksi pukeutuminen eli cosplay Keskeinen näkökulma pelien ohessa tulevien välttämättömien työelämässä selviytymistä edistävien taitojen oppiminen.

10 Miksi peleihin kannattaisi kiinnittää huomiota? 10

11 Mitä lapset ja nuoret pelaavat? 11 Suhteellisen yksinkertaiset selainpelit, jossa pelataan yksinään Suhteellisen yksinkertaiset selainpelit, joiden pääasiallinen toimintapa on moninpeli Laajemmat virtuaaliympäristöt, joissa pelataan ja toimitaan muuten vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa Erittäin laajat peliympäristöt, joissa pelataan sekä toteutetaan runsaasti erilaista pelikulttuurin mukaista oheistoimintaa Näistä ympäristöistä ainoastaan kotimaiset laajemmat virtuaaliympäristöt ovat jotenkin nuorten palvelujen parissa työskentelevien hallinnassa (Gallup 2008)

12 Lyhyesti pelien vaikutuksista 12

13 Kokemukset mediapajalta? 13 Vertaisioppijan esitys Valtti-mediapajan toiminta Media-pajan tausta ja kehityshistoria Arvolataukset toimintamallin takana Media-pajan toiminnan sisällöt (mitä tehdään?) Valtti-mediapajan kokemukset Positiiviset kokemukset Koetut haasteet ja ongelmat Tulevaisuuden mahdollisuudet

14 Provosointi, osa 1 14 Yritykset osaavat hyödyntää sosiaalista mediaa Professionaalinen media (esim. LinkedIn) Panostaminen markkinointiin sosiaalisessa mediassa 74 % suomalaisyrityksistä aikoo lisätä mainostamistaan sosiaalisessa mediassa ensi vuonna (HS ). Osallistaminen oleellinen osa jo strategiaprosesseja ja kaupunkisuunnittelua (esim. täällä Porissakin) Nuorisotyö ja opetustoimi osavat joltain osin hyödyntää sosiaalista mediaa Nuorisotyö verkossa eri muodoissa Esim. wiki / facebook / ning hyödyntäminen Sosiaalisen median ja teknologian hyödyntäminen muissa palveluissa, esim. työllistämispalveluissa on (vielä) vähäistä Miksi?

15 Provosointi, osa 2 15 Nuorten työllistämispalvelut perustuvat työkulttuuriin, jossa painottuvat perinteiset käden taidot jne. Keskeinen kysymys tulee olemaan, missä määrin palveluja tarvitseville nuorille tarvitaan myös uuden tyyppisiä aktivointi ja kannustin keinoja pois pajajyyryydestä. Sosiaalista mediaa ei pidä ottaa itsetarkoituksena tai lähtökohtana, vaan sitä voitaisiin ajatella uusien työmuotojen ja menetelmien mahdollistajana. Sosiaaliseen mediaan liittyy teknologisen kehityksen perusongelmat, joista osa poistuu (esim. hyökkäysalttius) ja osa on tullut jäädäkseen (esim. facebook-ystävien myynti jne.) Jokainen media sisältää aina käytön riskejä

16 Roolit hyödyntämisessä? 16 Mitkä voisivat olla eri organisaatioiden roolit teknologian entistä paremmassa hyödyntämisessä? Tilaajat: Tilataan toimenpiteitä / ryhmiä, joissa yhdistyy menetelmien käyttö Tuottajat: Menetelmien kokeilu ja integrointi olemassa oleviin toimenpiteisiin Miksi ei? Tiedetäänkö vaikutuksia? No ei vielä, mutta jos ei kokeilla, ei voida tietääkään. Skotlantilaisen Stirlingin yliopiston psykologi Tracy Alloway on todennut, että Facebookin kaltaiset sosiaaliset yhteisöpalvelut voivat parantaa ihmisten työmuistia, joka tarkoittaa kykyä pitää mielessä uutta tietoa muutaman sekunnin ajan samalla, kun aivot muokkaavat sitä. Esimerkkinä työmuistin toiminnasta on uuden puhelinnumeron pitäminen mielessä, kunnes se on näppäilty. Paljon työmuistia tutkinut Tohtori Alloway kertoo Facebookin muistia parantavien ominaisuuksien johtuvan siitä, että kyseisen kaltaisten palveluiden käyttäjät joutuvat pitämään todella paljon informaatiota päässään. Allowayn mukaan hyvä työmuisti on avain menestymiseen työelämässä.

17 Case netari 17

18 Case: Netari.fi 18 Nuorisotyötä pitää tehdä siellä, missä nuoret ovat (Siurala 2004). Nuorisotyö on siirtynyt nuorten mukana kaupunkien lähiöiden nuorisotaloista keskustaan, ja kun nuorten on todettu alkaneen käyttää internetissä tarjolla olevia virtuaaliyhteisöjä omana toimintaympäristönään, nuorisotyö on seurannut perässä. Vuonna 2004 Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus aloitti yhdessä kolmen muun pääkaupunkiseudun kunnan, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan, kanssa kolmivuotisen Netari.fiprojektin, jonka tarkoituksena on ollut kehittää ja toteuttaa verkossa tehtävää kohtaamistyötä nuorisotyötä. Poikkeukselliseksi nuorisotyön tekee uusi ympäristö, hankkeeseen mukaan osallistuneen Sulakkeen ylläpitämä, vuonna 2000 perustettu Habbo-virtuaaliyhteisö, jota käyttää säännöllisesti jopa 45 % vuotiaista suomalaisista. Netari.fi-projektin Habbo-kohderyhmään (10 15-vuotiaat) kuului 88 % vastaajista. Heistä 71 % tiesi nuorisotilan.10 Ella Sihvonen raportoi (2006) tutkimuksessaan Habbossa tehtävästä nuorisotyöstä nuorten näkökulmasta. Tutkimuksen yhteydessä tehdyn kyselyn vastaajista 64 % (N=1 004) ilmoitti käyneensä Netarinuorisotilassa. Nyt tehdyn kyselyn mukaan Netari-nuorisotilassa käyneiden osuus on laskenut 56 %:iin.

19 Case: Netari.fi 19 Netarin toimintamuotoina ovat olleet virtuaalinen tila ja nuorten kohtaaminen, nuorisotyöntekijöiden vastaanotto sekä terveydenhoitajan vastaanotto Keskeistä on ollut oleminen läsnä nuorten tilassa Huolimatta siitä, että Netarin toiminta on vähitellen hiipunut, on läsnäoloperiaate edelleen keskeinen esim. Helsingin kaupungin nuorisotyössä. Läsnäolon välineitä ovat myös World of Warcraft sekä Facebook.

20 Onko tässä ennaltaehkäisevän työn tulevaisuus? 20 Habbo-hotellin netariprojektin terveydenhoitajat. Terveydenhoitajilla on virtuaalinen vastaanotto, jossa nuoret voivat kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä ja puhua ongelmista anonyymisti.

21 Facebookin käyttö nuorten aktivoinnissa 21 Nuorten perustamat ryhmät ja näiden ryhmien sisäinen toiminta Toiminnallinen näkökulma: olemassa olevissa ryhmätoiminnoissa mahdollisuus ryhmäytyä myös palvelun ulkopuolella Hyvää: Helppo alusta, kaikkien tuntema Huonoa: Dilemma yksityiselämän ja toiminnan hämärtymisestä (vrt. mitä tekisit jos esimiehesi pyytää sinua FB:n kaveriksi ) Palveluntuottajaorganisaatioiden omat ryhmät ja läsnäolo Näkökulmana näkyminen ja uskottavuus nuorten maailmassa Kysymys toisaalta myös valinnasta, edustetaanko virallista maailmaa vai edustetaanko myös nuorten maailmaa Hyvää: Uskottavuus, helppous Dilemma: Ei todennäköisesti tarjoa keinoja tavoittaa nuoria tätä kautta

22 Twitterin käyttö tiedottamisessa 22 Twitter.com yhteisöpalvelu tarjoaa ohjelmiston, jonka kautta on helppo ylläpitää erään tyyppistä blogia tai välitöntä tietopalvelua toiminnastaan Twitterin käyttö toimii parhaiten yksipuolisessa viestinnässä kohti tiettyä suhteellisen rajattua kohderyhmää kohtaan. Esimerkkejä Twitterin käytöstä nuorten palveluissa ei juurikaan ole. Mahdollisia kuviteltavia sovelluksia voisivat olla: Palveluntarjoaja viestii jollekin ryhmälle tapahtuneesta Tilaaja viestii tulevista palveluista, tapahtumista jne.

23 Järjestöt Facebookissa 23 Kampanjointia ja tulevaisuutta Järjestöt pyrkivät sosiaalista mediaa hyödyntämällä pysymään ajan hermoilla ja tavoittamaan erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia. World Vision hyödyntää useita sosiaalisen median palveluja. World Vision kampanjoi IRC-galleriassa loppukesällä IRC-gallerian ryhmä oli järjestön sponsoroima ja keräsi paljon kiinnostusta. Plan Suomi Säätiöllä on parhaillaan menossa globaaliin vastuuseen herättelevä Mitä videoo! -kesäkampanja, jossa videokontti kiertää kesän tapahtumia. Videot julkaistaan YouTubessa. Punainen Risti hyödyntää aktiivisesti Facebookia, YouTubea sekä omilla nettisivuillaan keskustelupalstaa. "Myös Twitterin käyttöönotto on ollut suunnitteilla.

24 Opiskelu? 24 Facebook-ryhmän opiskelua varten perustanutta syytetään huijauksesta :15 Torontolaisen Ryerson Universityn opiskelijaa syytetään akateemisesta rikkomuksesta. Syytteen perusteena on miehen perustama Facebook -ryhmä, jonka tarkoituksena oli verkkoa hyödyntämällä helpottaa yhteistä opiskelua. Chris Avenirin perustamassa ryhmässä 146 luokkatoveria vaihtoivat vinkkejä kotitehtäviinsä. Nyt 18 -vuotiasta tietotekniikan opiskelijaa saattaa odottaa jopa erottaminen. Opiskelijayhdistyksen edustaja Kim Neale, joka edustaa Averinia kuulemistilaisuudessa, Nealen mukaan kyseinen Facebook -sivu ei eroa periaatteeltaan mitenkään sellaisista opiskeluryhmistä, joissa tehdään yhteistyötä kotitehtävien parissa esimerkiksi kirjastossa.

25 Facebook tai pelit motivaattorina 25 Yleisin toimintamalli on ollut käyttää mahdollisuutta tietokoneilla pelaamiseen tai internetin käyttöön palkintona jostakin muusta hyvin suoritetusta tehtävästä (vrt. koulumaailman atk-tunnit: Jos teet tehtävät nopeasti, saat pelata) Toinen viime aikoina noussut toimintamalli on liikuntaa tukevien pelien, erityisesti Nintendo Wiin ja Wii Fitin käyttö. Suomen armeija Eräät kuntoutuslaitokset Mitä muita toimintamalleja olette havainneet?

26 Ryhmätyö: Teknologian hyödyntämismahdollisuudet 26 Ryhmätyö 30 minuuttia, purku 20 minuuttia Työskentelyn kysymykset: Miten edellä esitetty tai muita vastaavia teknologisia mahdollisuuksia voitaisiin entistä paremmin hyödyntää nuorten palveluiden suunnittelussa? Mitä uutta tämä edellyttäisi organisaatiolta? Idea Edellytykset

Turvallisuusviestinnän kohderyhmät sosiaalisessa mediassa. Janne Leinonen

Turvallisuusviestinnän kohderyhmät sosiaalisessa mediassa. Janne Leinonen Turvallisuusviestinnän kohderyhmät sosiaalisessa mediassa Janne Leinonen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Saila Ovaska Elokuu

Lisätiedot

Sosiaalisen median lähtökohtia ja käyttökokemuksia. Verkostokoordinaattori Pekka Hytinkoski HY, Ruralia-instituutti, Mikkeli

Sosiaalisen median lähtökohtia ja käyttökokemuksia. Verkostokoordinaattori Pekka Hytinkoski HY, Ruralia-instituutti, Mikkeli Sosiaalisen median lähtökohtia ja käyttökokemuksia Verkostokoordinaattori Pekka Hytinkoski HY, Ruralia-instituutti, Mikkeli Sosiaalinen media? Jussi-Pekka Erkkola (2008) kuvailee sosiaalisen median seuraavasti:

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA JA VERTAISOHJAUS NUORISOTYÖSSÄ. Eija Nyrhilä Anna Savolainen

SOSIAALINEN MEDIA JA VERTAISOHJAUS NUORISOTYÖSSÄ. Eija Nyrhilä Anna Savolainen SOSIAALINEN MEDIA JA VERTAISOHJAUS NUORISOTYÖSSÄ Eija Nyrhilä Anna Savolainen Kehittämistehtävä Joulukuu 2010 SY152-2000 tutkimuslähtöinen kehittämisja innovaatiotoiminta Sosiaalialan koulutusohjelma Ylempi

Lisätiedot

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Lankutusta ja vinkkailua Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Marianne Kotiranta Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Kulttuurituotannon

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina Tekijä Savukoski Elina Laitos Taiteen laitos Koulutusohjelma Kuvataidekasvatus Työn nimi Oppisoppi Verkkopedagogiikkaa kuvataidekasvattajan näkökulmasta Opinnäytteen tyyppi Käytännön pedagogiikkaan liittyvä

Lisätiedot

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede.

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA Sosiaalinen Media HR Työkaluna Pro Gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2011 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 1.1 Miksi sosiaalinen media

Lisätiedot

Nuorisotyö bloggaa. Nuorisotyö bloggaa. Verke. Blogit ja bloggaaminen I 1

Nuorisotyö bloggaa. Nuorisotyö bloggaa. Verke. Blogit ja bloggaaminen I 1 Nuorisotyö bloggaa Verke Blogit ja bloggaaminen I 1 Nuorisotyö bloggaa Verke Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus Toimittajat: Tero Huttunen, Heikki Lauha, Henna Middeke & Veera Säilä Kansi

Lisätiedot

Sosiaalisen median haasteita mitä uutta, mitä vanhaa?

Sosiaalisen median haasteita mitä uutta, mitä vanhaa? Artikkeli Marja-Liisa Viherä Sosiaalisen median haasteita mitä uutta, mitä vanhaa? Istuimme kahvipöydässä keskustelemassa Facebookista. Yhden mielestä se on todella loistava väline perheen yhteydenpidossa

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen sosiaalisen median käyttö asiakkaiden näkökulmasta

Yleisten kirjastojen sosiaalisen median käyttö asiakkaiden näkökulmasta Yleisten kirjastojen sosiaalisen median käyttö asiakkaiden näkökulmasta Laura Salo Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Pro gradu -tutkielma Marraskuu

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Sosiaalisen median työkalut osaamisyhteisön kehittämisessä Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisö verkossa

Sosiaalisen median työkalut osaamisyhteisön kehittämisessä Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisö verkossa Northern Research Innovation Platform NorthChallenge raportti 3 Sosiaalisen median työkalut osaamisyhteisön kehittämisessä Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisö verkossa P Ä I

Lisätiedot

Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä

Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä Antti Inkeroinen Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

Terhi Kukkonen FACEBOOK BRÄNDIYHTEISÖN ARVONLUONTIPROSESSIN YMPÄRISTÖNÄ. Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Markkinointi Kevät 2012

Terhi Kukkonen FACEBOOK BRÄNDIYHTEISÖN ARVONLUONTIPROSESSIN YMPÄRISTÖNÄ. Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Markkinointi Kevät 2012 Terhi Kukkonen FACEBOOK BRÄNDIYHTEISÖN ARVONLUONTIPROSESSIN YMPÄRISTÖNÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Markkinointi Kevät 2012 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Facebook

Lisätiedot

Tommi Hynynen SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

Tommi Hynynen SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Tommi Hynynen SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Hynynen, Tommi Sosiaalinen media oppimisympäristönä Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto,

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

Sosiaalisen median tietoturvaohje

Sosiaalisen median tietoturvaohje VALTIOVARAINMINISTERIÖ Hallinnon kehittämisosasto LAUSUNTOVERSIO 29.9.2010 Sosiaalisen median tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä LUONNOS Sosiaalisen median tietoturvaohje 2

Lisätiedot

Yliopisto-opiskelijoiden sosiaalisen media käyttö, sosiaalinen verkostoituminen ja stereotypiat eri koulutusohjelmien opiskelijoista

Yliopisto-opiskelijoiden sosiaalisen media käyttö, sosiaalinen verkostoituminen ja stereotypiat eri koulutusohjelmien opiskelijoista Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikka Yliopisto-opiskelijoiden sosiaalisen media käyttö, sosiaalinen verkostoituminen ja stereotypiat eri koulutusohjelmien opiskelijoista

Lisätiedot

TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe

TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe Tulevaisuusvaliokunnan tietoyhteiskunta-akatemia 19.-20.11.2008 TULEVAISUUSVALIOKUNNAN JULKAISU 2/2009 Tehokkuudesta

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Mediatuottamisen koulutusohjelma Esa Takala

Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Mediatuottamisen koulutusohjelma Esa Takala 1(33) Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Mediatuottamisen koulutusohjelma Esa Takala SOSIAALINEN MEDIA OSANA VAATETEOLLISUUSYRITYKSEN DIGITAALISTA MARKKINOINTIA Työn tilaaja: Nanso Group

Lisätiedot

NETARI.FI NUORISOTYÖN ARVO

NETARI.FI NUORISOTYÖN ARVO NETARI.FI NUORISOTYÖN ARVO Jani Merikivi Kansi: Sami Myllyniemi & Jani Merikivi Taitto: Tanja Nisula Nuorisotutkimusseura ja kirjoittaja Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 14

Lisätiedot

Sosiaalinen media vertaisohjauksessa kartoitus Kesäkuu 2011

Sosiaalinen media vertaisohjauksessa kartoitus Kesäkuu 2011 Sosiaalinen media vertaisohjauksessa kartoitus Kesäkuu 2011 Varustamo-hanke Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Tampereen ammattikorkeakoulu Tekijät: VOV1-vertaisohjaajat Sisällys Facebook... 2 Mindomo...

Lisätiedot

Sähköä ilmassa. Jani Merikivi, Päivi Timonen & Leena Tuuttila (toim.)

Sähköä ilmassa. Jani Merikivi, Päivi Timonen & Leena Tuuttila (toim.) Sähköä ilmassa Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön Jani Merikivi, Päivi Timonen & Leena Tuuttila (toim.) Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) Helsingin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Case: Lahden hiihtomuseo LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuukka

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille

Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille Outi Halttunen ja Päivi Katainen Tämä asiakirja sisältää Laukaan kunnan yleiset sosiaalisen median käytön ohjeet henkilökunnalleen sekä

Lisätiedot

Facebook ja Youtube ne on meidän juttu!

Facebook ja Youtube ne on meidän juttu! Anna Aarnio ja Jari Multisilta Helsingin yliopisto CICERO Learning www.cicero.fi Facebook ja Youtube ne on meidän juttu! Kansallinen tutkimus lasten ja nuorten sosiaalisen median ja verkkopalveluiden käytöstä

Lisätiedot

Alakoulun opettajien näkemyksiä tieto- ja. viestintäteknologian roolista opettajan työssä

Alakoulun opettajien näkemyksiä tieto- ja. viestintäteknologian roolista opettajan työssä Alakoulun opettajien näkemyksiä tieto- ja viestintäteknologian roolista opettajan työssä Jukka Nyrhilä Pro gradu tutkielma Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajaopinnot Syksy 2013

Lisätiedot