TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.3.2013 144. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti Marika Nurmio Merja Paasio Pertti Puhakka Maria Saarela Pekka Sandberg Siv Suominen Ari Saksa Kirsti Hermonen Merja Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Katri Vahtola Pirjo Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra, poistui :n 137 aikana kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra, poistui :n 136 aikana kirkkoherra tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Huovinen Pentti kv:n pj Hirvonen Martti kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra 124 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 126 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 127 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 128 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Nappu ja Pertti Paasio. 129 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje 1. Pappisasessori 2. Vuoden 2013 piispantarkastuksissa avustava pappisasessori 3. Hiippakuntavaltuuston kokous toukokuussa 2013 ja aloitteiden tekoaika 4. Lainmuutoksia ym. 2. Pöytäkirjoja - tiedotustoimikunnan pöytäkirja , 1/2013 Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

3 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin. Puheenjohtajan asiat 130 KIRKKOVALTUUSTON JÄSEN MATTI PENNASEN YM. ALOITE KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSEN 43 ( ) UUDELLEEN VALMISTELUSTA JA KÄSITTELYSTÄ Kirkkovaltuuston Matti Pennanen ja kahdeksan muuta lähinnä Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston tä ovat jättäneet päivätyn aloitteen, että yhteisen kirkkoneuvoston päätös 43/2013 ( ) otettaisiin uuteen valmisteluun ja käsittelyyn. Liite (Aloite) Asia koski seurakuntayhtymän kuuden seurakunnan kirkkoherran allekirjoittamaa anomusta :n suuruisen projektimäärärahan myöntämisestä yhteisen kirkkovaltuuston projektivaroista Varsinais- Suomen mediamission toteuttamiseen paikallisseurakunnissa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan , että se ei esitä yhteiselle kirkkovaltuustolle projektimäärärahan myöntämistä kaupunkimission aikana erityisesti nuorille aikuisille suunnattujen tapahtumien järjestämiseen. 43/ kuuluu seuraavasti: Monipuolisen keskustelun jälkeen toimitetussa äänestyksessä talousjohtajan esitystä kannattivat kirkkoneuvoston seitsemän tä Heimo Rinne, Juha Nappu, Merja Nurmio, Maria Puhakka, Pekka Saarela, Ari Suominen sekä Heli Kaituri. Hemlingin esitystä kannattivat kirkkoneuvoston neljä tä Merja Ainasoja, Seija Hemling, Pertti Paasio sekä Siv Sandberg. Näin ollen talousjohtajan esitys hyväksyttiin. Perusteluina oli mm. seuraavaa: Järjestäjätahoina on pääasiassa muita kuin Suomen ev. -lut. kirkon seurakuntia tai järjestöjä. Amerikkalaistyyppisten mediatapahtumien järjestäminen ei ole ollut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnissa ja yksiköissä tyypillistä toimintaa ja tällainen toiminta on yleensäkin suomalaiselle mentaliteetille vierasta. Mahdollisuus muutokseen on IRR -TV:n ja noin viidenkymmenen seurakunnan järjestämä mediamissio, joka toteutetaan maaliskuussa Tätä varten on perustettu organisaatio, jota johtaa pastorikomitea, jossa puheenjohtajana on Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen, varapuheenjohtajana Turun Vapaakirkon johtaja Jopi Pietiläinen, IRR-TV:n johtaja Hannu Haukka ja IRR-TV:n kansainvälisten missioiden apulaisjohtaja Ari Talja. Tapahtuman budjetti on arvioitu olevan noin , joka kerätään lahjoittajilta ja osallistuvilta seurakunnilta. Operatiiviseen johtoon valitaan projektipäällikkö ja apulaisprojektipäällikkö, seurakunnista vali-

4 Yhteinen kirkkoneuvosto taan missiokoordinaattorit ja perustetaan työryhmät (TV, radio, printtimedia, ulkomainonta, internet, rukous ja tiedotusryhmä). Liite (Sitoutumiskaavake Turun kaupunkimissioon osallistuville seurakunnille ja järjestöille sekä talousarvio) Kaupunkimissioon ovat lähteneet mukaan mm. seuraavat seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt: Aglow, Elämän Sana seurakunta, Filadelfia församlingen, Haraisten koti, Kansan Raamattuseura Turun työ, Katariinanseurakunta, Laupias Jumala seurakunta, Maskun seurakunta, Mikaelinseurakunta, Operaatio Ruokakassi ry, Paimion Asemaseurakunta, Paraisten Vapaaseurakunta, Pelastusarmeija Turun osasto, Raamattu Puhuu srk (Salo), Raamattu Puhuu srk (Turku), Raision Vapaaseurakunta, Rukousteam, Turku, Salon ev-lut seurakunta, Salon Helluntaiseurakunta, Turun Betel seurakunta, Turun Helluntaiseurakunta, Turun Vapaaseurakunta, Uudenkaupungin Helluntaiseurakunta, Uudenkaupungin katukirkkoyhdistys ry, Uudenkaupungin seurakunta, Uudenkaupungin Vapaaseurakunta, Varsinais-Suomen Ev.-lut. Kansanlähetys ry, Yks Puutarha kristillinen yhteisö. Mukana on viimeisimmän tiedon mukaan 52 seurakuntaa, joiden tarkkaa luetteloa ei nettisivuilta ole saatavissa ( ). Oletettavasti niiden enemmistö on vapaiden suuntien seurakuntia ja uskonnollisia yhteisöjä. Mukana eivät ole kaikki Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat. Kaarinan seurakunnan kirkkoherra Pirjo Vahtola, Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen, Katariinanseurakunnan kirkkoherra Martti Hirvonen, Henrikinseurakunnan kirkkoherra Heikki Mäntylä, Paattisten seurakunnan kirkkoherra Jukka Järvensivu ja Martinseurakunnan kirkkoherra Tuomo Norvasuo ovat lähettäneet yhteiselle kirkkovaltuustolle päivätyn projektimääräraha-anomuksen, joka koskee mediamission toteuttamista paikallisseurakunnissa. Anomuksessa pyydetään kirkkovaltuuston projektimäärärahasta euroa seurakuntien yhteisiin tapahtumiin, joita anomuksen mukaan ovat nuorten aikuisten kutsutilaisuudet elokuviin (3 kpl) 4000, nuorten aikuisten kutsutilaisuudet Linnateatteriin (2 kpl) 4000, Talk-show ilta 1000, seurakuntaan muuttaneiden kutsut Turkuhalliin (jääkiekko) 6000 ja soppatykki yliopistonmäellä Liite (Anomus projektimäärärahasta Varsinais-Suomen mediamission toteuttamisesta paikallisseurakunnissa) Sen lisäksi, mitä kirkkoneuvosto on lausunut asiasta kokouksessaan , voidaan todeta, että anomukseen ei liity tarkempaa projektisuunnitelmaa eikä selvitystä seurakuntien omasta osuudesta. Anomuksesta ei käy myöskään selville kenelle määräraha tulisi osoittaa. Anomuksen epätarkkuus, mahdollisten projektirahojen hallinnoinnin epäselvyys ja esitettyjen hankkeiden vähäinen uutuusarvo eivät anna tukea määrärahan myöntämiselle. Suunnitellut yhteiset tapahtumat ovat lähinnä Turun Mikaelinseurakunnan viime vuosina käyttämiä työmenetelmiä. Mikäli tukea halutaan

5 Yhteinen kirkkoneuvosto kohdistaa anomuksessa mainittuihin hankkeisiin, ne koituisivat voimassa olevan rahanjakomallin vastaisesti lähinnä yhden seurakunnan toiminnan tukemiseen. Tämä ei ole yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaista. Painavimpana perusteena määrärahan epäämiselle on seurakuntayhtymän nopeasti heikentynyt taloustilanne. Kaikkiin ylimääräisiin kustannuksiin tulee suhtautua pidättyvästi. Mainittakoon vielä, että seurakuntayhtymä oli vuosi sitten mukana mittaluokaltaan samansuuruisessa mediakampanjassa Puhutko Raamattua. Se liittyi ekumeenisen Raamattuvuoden hankkeisiin ja tapahtui pääasiassa Suomen Pipliaseuralle osoitetuilla lahjoitusvaroilla. Mediakampanjat ovat kalliita ja niiden todellisen vaikuttavuuden arvioiminen on hankalaa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on toiminnassaan tukeutunut pitkäjänteiseen ja ihmisten keskellä jumalanpalveluksissa, hartaushetkissä, kirkollisissa toimituksissa, sielunhoitotyössä sekä diakonia- ja kasvatustyössä tapahtuvaan toimintaan. Resurssien suuntaaminen niissä toteutuvaan perustyöhön on kiristyvässä taloustilanteessa entistäkin vahvemmin perusteltua. Kirkkoneuvosto ei esitä yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi projektimäärärahaa seurakuntien yhteisiin tapahtumiin kaupunkimission aikana. Anojaseurakuntien tulee maksaa kaikki tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat kustannuksensa omista määrärahoistaan. Ilmoitus yhteiselle kirkkovaltuustolle. Käsittely Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne ilmoitti, että hän oli aloitteen sisältö huomioiden suorittanut esittelyn. Keskustelun jälkeen Merja Ainasoja esitti, että kuuden seurakunnan kirkkoherran allekirjoittama euron suuruinen projektimääräraha-anomus hyväksyttäisiin. Neuvoston Seija Hemling kannatti esitystä. Puheenjohtaja täydensi esitystään siten, että päätösesitykseen lisätään lause: Kirkkovaltuusto merkitsee aloitteen tulleen käsitellyksi. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitystä kannattivat kirkkoneuvoston et Marika Lahti, Juha Nappu, Merja Nurmio, Maria Puhakka, Heimo Rinne ja Pekka Saarela. Ainasojan esitystä kannattivat kirkkoneuvoston et Merja Ainasoja, Seija Hemling, Pertti Paasio, Siv Sandberg ja Ari Suominen. Esittelijän esitys hyväksyttiin äänin 6-5. Kirkkoneuvosto ei esitä yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi projektimäärärahaa seurakuntien yhteisiin tapahtumiin kaupunkimission aikana. Anojaseurakuntien tulee maksaa kaikki tapahtumiin osallistumisesta ai-

6 Yhteinen kirkkoneuvosto heutuvat kustannuksensa omista määrärahoistaan. Kirkkovaltuusto merkitsee aloitteen tulleen käsitellyksi. Ilmoitus yhteiselle kirkkovaltuustolle. Hallintojohtajan asiat 131 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 3 / 2013 Yleiskirjeen mukaan kirkon eläkevastuu oli vuoden 2012 lopussa milj. euroa. Samana ajankohtana eläkerahaston suuruus oli milj. euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus on milj. euroa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta oli 110,9 (118,7) milj. euroa. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 3 / hyväksyttiin. 132 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A3 / 2013 Yleiskirjeen aiheina ovat toteutettavat sopimuskorotukset Kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä ja Kirkkoherrojen palkkausjärjestelmässä sekä virka- ja työehtosopimuksen lisiin tehtävät tarkistukset. Yleiskorotuksen täytäntöönpano yleisessä pakkausjärjestelmässä Kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä toteutetaan lukien 1,4 %:n yleiskorotus ja 0,5 %:n suuruinen paikallinen järjestelyeräkorotus. Yleiskorotus pannaan täytäntöön korottamalla Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden peruspalkkaa lukien 1,4 prosentilla. Tarkistus tehdään voimassa olevan peruspalkan vaativuusosaan ja mahdolliseen peruspalkan erityiseen perusteeseen. Vuosisidonnainen palkanosa lasketaan korotettuun peruspalkkaan perustuen. Yleiskorotuksen täytäntöönpano koskee myös talous- ja henkilöstöhallinnon johtavien viranhaltijoiden palkan tarkistamista.

7 Yhteinen kirkkoneuvosto Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano Jos järjestelyerää käytetään viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaisen palkan tarkistamiseen, on sekä yleiskorotuksen että järjestelyeräkorotuksen laskentaperusteena voimassa oleva peruspalkka, ja tarkistuksen kokonaismäärä on näiden yhteenlaskettu summa. Järjestelyerän käytöstä talous- ja henkilöstöhallinnon johtavien viranhaltijoiden palkan tarkistamiseen päättää Kirkon työmarkkinalaitos. Vaativuusryhmien vähimmäispalkkataulukko on seuraava: Vaativuusryhmä Vähimmäispalkka , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 Sopimuskorotukset Kirkkoherrojen palkkausjärjestelmässä Kirkkoherrojen palkkausjärjestelmässä toteutetaan lukien 1,4 %:n yleiskorotus voimassa olevaan peruspalkkaan. Hinnoitteluryhmien vähimmäispalkat alkaen ovat seuraavat: E ,93 E ,68 E ,31 E ,08 Kirkkoherrojen palkkausjärjestelmän mukaisesti viranhaltijalle maksettava kirkkoherran määrävuosilisä on alkaen 232,23 euroa ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalisä 225,94 euroa. Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt neuvottelevat ja sopivat 0,5 %:n järjestelyerän käytöstä yksittäisten kirkkoherrojen palkkojen tarkistamiseen. Solmittavan sopimuksen sisällöstä ilmoitetaan ennen huhti-

8 Yhteinen kirkkoneuvosto kuuta niille seurakunnille, joiden viranhaltijan palkan tarkistamista sopimus koskee. Eräät Kirkon yleisen virka ja työehtosopimuksen lisät korotetut lisät ovat seuraavat: Leirin johtajalisä 18,00 Iltatyökorvaus 1,42 Yötyökorvaus 2,79 Lääninrovastin palkkio 302,23 Tuomiorovastin palkkio 241,77 Ruokaraha 23,86 Luottamusmiespalkkiot - pääluottamusmies 58,00 - muu luottamusmies 49,00 Työsuojeluvaltuutettu 49,00 Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A3 / Yleiskirje lähetetään tiedoksi ja noudatettavaksi taloustoimistolle. hyväksyttiin. 133 PIETARIN PYHÄN MARIAN SEURAKUNNAN YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan et Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikuntaan vuosiksi siten, että toimikuntaan tuli edustaja jokaisesta seurakunnasta. Päätöksen mukaan toimikunnan kokoonpano on seuraava: Puheenjohtaja tuomiorovasti Heimo Rinne Jäsenet Tuomiokirkkoseurakunta: FM Kirsti Saksa Martinseurakunta: kauppias Matti Puhakka Katariinanseurakunta: vahtimestari Pirjo Tiensuu Maarian seurakunta: lähetyssihteeri Lauri Lehtinen Ruotsalainen seurakunta: diakonian viranhaltija Eija Grahn Henrikinseurakunta: kansainvälisen työn sihteeri Kaarina Hembree Paattisten seurakunta: työhyvinvointipäällikkö Matti Rantanen Kaarinan seurakunta: toiminnanohjaaja Irja Gustafsson

9 Yhteinen kirkkoneuvosto Piikkiön seurakunta: asianajaja Harri Lukander Mikaelinseurakunnan edustajana toimikunnassa edellisellä toimikaudella ollut sairaanhoitaja, eläkeläinen Riitta Tunturi muutti vuodenvaihteessa 2013 pois paikkakunnalta. Hänen tilalleen nimettävä ei ollut vielä selvillä kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä, joten kirkkoneuvosto päätti, että toimikuntaa voidaan Mikaselinseurakunnan edustajan osalta täydentää myöhemmin. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on päättänyt esittää kirkkoneuvostolle, että Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikuntaan Mikaelinseurakunnan edustajaksi valittaisiin Huk, matkailuneuvoja Arja von Schöneman. Kirkkoneuvosto päättää nimetä Huk, matkailuneuvoja Arja von Schönemanin Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikuntaan Mikaeliseurakuntaa edustavaksi eksi toimikaudeksi Ilmoitus Huk, matkailuneuvoja Arja von Schönemanille, Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvostolle ja Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 134 YHTEISTEN TYÖMUOTOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2012 Yhteisten työmuotojen toimintakertomukset vuodelta 2012 kuuluvat seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto merkitsee toimintakertomukset tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Puheenjohtaja ilmoitti, että pöydälle oli jaettu vielä diakoniakeskuksen toimintakertomus. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi yhteisten työmuotojen toimintakertomukset vuodelta 2012.

10 Yhteinen kirkkoneuvosto TIETOHALLINNON JA TIETOTURVALLISUUDEN TARKASTUS Tietohallintopäällikkö Timo Koskinen on lähettänyt kirkkoneuvostolle tiedoksi KPMG:n päivätyn tarkastuskertomuksen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastuksesta. Tarkastuskertomus kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto merkitsee tarkastuskertomuksen tiedoksi. Käsittely Hallintojohtaja ilmoitti kutsuvansa tietohallintopäällikön esittelemään sopivana ajankohtana tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastuskertomuksessa ilmenevistä asioista. Esityksen mukaan. 136 KASVATUSASIAINKESKUKSEN 50-VUOTISJUHLAVUODEN TYÖNTEKIJÄMATKA LON- TOOSEEN Kasvatusasiain johtokunta asetti 128/ toimikunnan valmistelemaan kasvatusasiankeskuksen vuonna 2013 vietettävää 50- vuotisjuhlavuotta. Ajatuksena oli juhlavuoden vietto työn merkeissä siten, että juhlavuoden tapahtumat suunnataan pääosin suurelle yleisölle. Henkilökunnan huomioiminen päätettiin toteuttaa koko henkilökunnan yhteisen työyhteisömatkan merkeissä. Kasvatusasiain johtokunta käsitteli 85/ toimikunnan suunnitelmaa työyhteisömatkan suuntaamisesta Lontooseen ja päätti, että matkan rahoitus kerätään keskuksen omista toimintamäärärahoista muun muassa rajoittamalla juhlavuoden aikana neuvottelupäiville ja vastaaville osallistumista sekä retkiä, tarjoiluja ja muita vastaavia kuluja. Yhteisessä kirkkovaltuustossa joulukuussa 2012 (13.12.) vahvistetussa yhtymän talousarviossa vuodelle 2013 varattiin kasvatusasiain keskuksen kustannuspaikalle yhteensä euroa juhlavuoden menojen kattamiseen. Tästä summasta euroa oli kirkkoneuvoston 325/ myöntämä erillinen määräraha juhlavuoden ulkoisten tapahtumien järjestämiseen. Loput euroa koostui kasvatusasiain keskuksen talousarvion sisäisistä säästöistä ja kasvatusasiain keskuksen laskennallisesta, euron suuruisesta, koulutusmäärärahasta, joka poikkeuksellisesti oli myönnetty suunnitellun työyhteisömatkan kulujen kattamiseen. Työyhtei-

11 Yhteinen kirkkoneuvosto sömatkan kulut, noin euroa, oli koulutusmäärärahan lisäksi suunniteltu katettaviksi edellä mainituilla sisäisillä säästöillä. Kirkkovaltuuston periaatepäätöksen jälkeen työryhmä on jatkanut matkan konkreettista suunnittelua. Matkan ohjelma on laadittu yhdessä matkatoimisto Mikko Rindell Oy:n kanssa ja sisältää tutustumista Lontooseen, sen kirkollisiin ja muihin kohteisiin sekä tutustumisretken Windsorin linnaan, yhteisen juhlaillallisen ja osallistumisen jumalanpalvelukseen. Matkan hinta hengeltä on 500, jolloin matkan koko hinta on 80 osallistujalla euroa ja 50 osallistujalla euroa. Osallistujien tarkka määrä ei vielä ole tiedossa, koska ilmoittautuminen voi alkaa vasta kirkkoneuvoston hyväksyttyä matkaan sovellettavat henkilöstöedut. Liite Matkaa suunniteltaessa on otettu huomioon yhtymän nykyinen taloudellinen tilanne. Talouden heiketessä ei pitkään suunnitellusta ja työntekijöiden odottamasta matkasta ole haluttu luopua. Sen sijaan siitä on pyritty tekemään mahdollisimman edullinen. Matkaohjelmassa esitetty 500 euron/ henkilö hinta perustuu aikaisiin varauksiin ja matkalle osallistujien kohtuullisen suureen omavastuuseen. Suunnitelman mukaan: työnantaja maksaa matkaan liittyvät matkakulut, majoituksen aamiaisella, opastetun kiertoajelun, retken Windsorin linnaan sekä yhteisen ohjelmallisen juhlaillallisen. muista ruokailu- ja pääsylippu, ym. kuluista vastaa kukin matkalainen itse. matka toteutetaan arkipäivien (to-pe) osalta työntekijän viikkotyöajan puitteissa ja viikonloppuna (la-su) vapaa-aikana. päivärahoja ei makseta. työaikakorvauksia matkasta ei kerry. Kirkkoneuvosto hyväksyy kasvatusasiainkeskuksen henkilökunnan 50- vuotisjuhlamatkan Lontooseen esittelyn mukaisilla ehdoilla. Ilmoitus kasvatustoimen johtaja Hannu Hurmeelle, kasvatusasiain johtokunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Kirkkoneuvoston Juha Nappu esitti asian käsittelyä kahden viikon kuluttua pidettävässä kokouksessa, jolloin nähdään myöskin kasvatusasiainkeskuksen ehdotukset säästötoimiksi. Marika Lahti kannatti esitystä. Pöydälle pano -esityksen johdosta järjestetyssä äänestyksessä pöydälle panoa kannattivat kirkkoneuvoston et Marika Lahti, Juha Nappu, Merja Nurmio, Pertti Paasio, Maria Puhakka ja Ari Suominen eli kuusi tä.

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Asian käsittelyn jatkamista kannattivat Seija Hemling, Heimo Rinne, Pekka Saarela ja Siv Sandberg eli neljä tä. Merja Ainasoja äänesti tyhjää. Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen jättää asian pöydälle. 137 (salainen) Talousjohtajan asiat 138 VEROKERTYMÄ HELMIKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä helmikuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ ,88 % Arvio Toteutunut % 18,17 Lisätieto: Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,32 % Toteutunut % 17,23 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,69 % Toteutunut % 18,30 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä helmikuun loppuun mennessä on euroa. Se on euroa eli 6,9 % alle vuoden 2012 helmikuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä alittaa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän eurolla eli 6,7 prosentilla ja yhteisöverokertymä eurolla eli 8,3 prosentilla. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa: kirkollisvero yhteisövero Koko maa - 5,0 % - 3,4 % Espoo - 5,6 % - 11,5 % Helsinki - 6,0 % - 9,9 % Kuopio - 5,3 % - 2,5 % Lahti - 6,3 % - 4,3 % Lieto - 4,4 % - 6,5 % Naantali - 4,8 % - 3,7 % Oulu - 7,1 % - 2,8 % Parainen - 1,5 % - 19,5 % Porvoo - 6,9 % + 2,1 %

13 Yhteinen kirkkoneuvosto Raisio - 7,5 % - 13,7 % Salo - 7,3 % + 35,5 % Tampere - 5,4 % + 5,4 % Uusikaupunki - 5,7 % + 13,7 % Vantaa - 6,3 % 0,0 % Turku - 6,7 % - 8,3 % Vertailuseurakuntien ja koko maan kertymää tarkasteltaessa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on molemmissa verokertymäryhmissä epäonnisimpien joukossa. Lähialueen eli Liedon, Naantalin, Paraisten, Raision ja Uudenkaupungin kirkollisverokertymä on vähentynyt viime vuodelta, mutta mainituista vain Raision vähennys on suurempi kuin Turun ja Kaarinan. Yhteisöverokertymän osalta vaihtelu vertailuseurakuntatalouksien välillä on varsin suurta puoleen ja toiseen Salon seurakunnan 35,5 prosentin lisäyksestä Paraisten seurakuntayhtymän 19,5 prosentin vähennykseen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on tässäkin vertailussa epäonnisten joukossa, lähialueista kuitenkin Raision seurakuntaa ja Paraisten seurakuntayhtymää jonkin verran onnekkaampi. Kertymien huolellista seuraamista tulee jatkaa. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä helmikuun loppuun mennessä. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 139 SEURAKUNNALLISESSA KÄYTÖSSÄ OLEVIEN TILOJEN VÄHENTÄMINEN Seurakuntayhtymän kiinteistökanta ja asunto-osakekanta on mittava. Omistuksessa on niin seurakunnallisessa toiminnassa olevia rakennuksia ja tiloja kuin asuinkerrostaloja ja -huoneistoja sekä toimistotiloja. Talous on ollut tiukalla jo monta vuotta ja tilinpäätökset tappiollisia. Myös vuotuiset käyttömenot ovat olleet alijäämäisiä. Talouden tasapainottamiseksi on taloustoimiston pitänyt vapauttaa varoja erilaisista rahastoista, mutta nyt tulee harkita myös kiinteistöistä luopumista. Näköpiirissä on, että talous tiukkenee entisestään ja siksi myös kiinteistökannan suuruutta ja tarpeellisuutta tulee tarkastella. Asuinhuoneistojen osalta kiinteistötoimisto on laatinut suunnitelman, miten ja missä järjestyksessä niistä voidaan luopua. Vaikka asunnot tuottavat tuloa, on syytä harkita, onko tuotto riittävä.

14 Yhteinen kirkkoneuvosto Myös seurakunnallisessa käytössä olevia tiloja on runsaasti ja usean tilan käyttöaste on heikko. Seurakuntalaisten lukumäärä on vähentynyt vuodesta 2000 lähtien n ellä (ilman Piikkiön seurakuntaa). Tulevaisuudessa ei ole näkyvissä määrän kasvua, vaan edelleen sen vähentymistä. Myös henkilöstön määrä tulee pienenemään tulevina vuosina. Seurakunnilla on käytössään yhteensä 9 kirkkoa, 5 seurakuntakeskusta, joissa on kirkko, 26 seurakuntataloa ja 21 seurakuntahuoneistoa. Neliöitä näissä kaikissa on yhteensä n h-m². Kiinteistöjen käyttökulut ovat suuret ja jatkavat vain nousuaan. Toisin kuin asuin- ja toimistohuoneistoista on seurakunnallisista tiloista vain menoja. Nyt täytyy myös kriittisesti harkita joistakin seurakunnallisista tiloista luopumista. Kiinteistötoimisto esittääkin, että seurakunnat tarkastelisivat liitteenä olevassa listassa mainittuja tilojaan ja arvioisivat niiden käyttökelpoisuuden ja tarpeellisuuden. Arviointi ei koske kirkkoja eikä seurakuntakeskuksia, joissa on kirkko. Kiinteistölista kuuluu seuraavasti: Liite Jotta tilojen arviointi ei perustuisi ainoastaan taloudellisiin ja teknisiin tekijöihin, tulee tiloja arvioida myös muista näkökulmista käsin, joita ovat: tilojen soveltuvuus toimintaan, käyttöaste, sijainti, korjaustarve, kulttuurija rakennushistoriallinen arvo. Tiloille voi antaa jokaisesta osatekijästä 0 5 pistettä, joka on kerrottu kunkin osatekijän painoarvolla. Painotetut pisteet lasketaan yhteen, jolloin kullekin tilalle muodostuu suhdeluku, joka osoittaa tilan omistamisen kokonaistaloudellista edullisuutta. Mitä pienempi suhdeluku on, sitä järkevämpää tilasta luopuminen on. Arviointitekijät ja pisteet voidaan antaa liitteenä olevan listan mukaisesti, joka kuuluu seuraavasti: Liite Seurakunnan työntekijät ja seurakuntaneuvosto keskittyvät kohtiin 1, 2 ja 3 ja kiinteistötoimisto antaa arvion kohdista 4 ja 5. Jotta saataisiin keskustelu käyntiin tilojen käyttökelpoisuudesta ja tarpeellisuudesta, tulisi arviot palauttaa kiinteistöjohtajalle mennessä ja käsitellä niitä kevään viimeisessä kirkkoneuvoston kokouksessa Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntien työntekijät ja seurakuntaneuvostot arvioivat liitteen mukaisesti tilansa ja palauttavat arvioinnit mennessä kiinteistöjohtajalle.

15 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus seurakuntaneuvostoille. Esityksen mukaan. 140 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Heimo Rinne kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Juha Nappu Pertti Paasio Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Tark: Seurakuntaneuvosto 28. Aika: Keskiviikkona 15.5.2013 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Tark: Seurakuntaneuvosto 28. Aika: Keskiviikkona 15.5.2013 klo 18, kahvit klo 17.30 28 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 15.5.2013 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Papinholman seurakuntakoti, Käräjäkalliontie 4 Läsnä: Kuoppala, Tatu puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 15.2.2017 klo 18.00. Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. jäsen Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. jäsen Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston Langh-Lagerlöf

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.5.2017 1 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 17.5.2017 klo 18.00-19.30 Paikka Suikkilan seurakuntakoti 50 KOKOUKSEN AVAUS Läsnä Lehikoinen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja Aulis Ansaharju Riitta Aumo Jari

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Tiistai 24.01.2017 kello 16.00-17.35 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Härmälä Irja Julkunen Pia Korhonen Suvi Lankinen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: 29.10.2009 kello 18.00 Paikka: Rusko Seurakuntakeskus (Vanhatie 7)/Leipomo Läsnä: Salminen Pasi puheenjohtaja Elomaa Ulla Eskola Reima Himala Milja Kankare Seija Koskinen Rauli

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012 Aika: Keskiviikko 31.10.2012 klo 18.00 20.05 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 24.03.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 31.03.2014-1.5.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 19. Kokouksen avaus 20. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 22. Ääntenlaskijoiden valinta 23.

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.5.2012 175. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.5.2012 175. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.5.2012 175 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 228 247 Aika torstai 10.5.2012 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99 Aika 1.6.2015 klo 16.30 17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, läsnä 95-103 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 02/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 02/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Maanantai 27.03.2017 kello 17.00 19.20 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Eronen Juha Härmälä Irja Julkunen Pia Hynninen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma 26.10.2015 klo 18 Seurakuntakoti Asia/esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.2015 kello 18.00 20.15 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Aulis Ansaharju varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 11.04.2016 klo 18:00-21:10 Paikka Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Saapuvilla olleet jäsenet Anne Lindell, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KOKOUSAIKA 10.1.2017 klo 17-17.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Sorjonen Liisa varapuheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula

Lisätiedot

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja 13 Aika Tiistaina 24.10.2017 klo 18.00 19.10 Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Koiso-Kanttila

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 21.6.2010 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen Aika 24.1.2017 klo 17.30 18.20 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 25.9.2014 klo 16.00 19.55. Paikka Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen.

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Kirkkoneuvosto 24.04.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5 2013 Aika: Keskiviikkona 24.04.2013 klo 17.30 18.45 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KOKOUSAIKA 28.1.2015 klo 17 18.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

SAARELA Veronica. SYRJÄLÄ Marjaana

SAARELA Veronica. SYRJÄLÄ Marjaana SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 Aika 8.4.2014 klo 18.30-20.01 Paikka Jakomäen kirkko Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja HUOVIO Anna Elina VUORINEN Tuulikki vara KOSKELAINEN Laura vara VESAMÄKI Aarne

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.1.2012 klo 18.00 19.48 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikkona klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikkona klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 20.1.2016 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Papinholman seurakuntakoti, Käräjäkallionkatu 4 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 16.5.2017 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 ASIALISTA

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 28.3.2017 klo 17, kahvit ennen kokousta. Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: torstai 21.1.2016 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 72 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja poistui 143 Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/ KIRKKONEUVOSTO

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/ KIRKKONEUVOSTO YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2015 30 Aika Maanantaina 13.4.2015 klo 16.30-18.10 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa Jukka Hautala Kirsi Herranen-Somero Marja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kirkkoneuvosto 21.1.2013 Aika 21.1.2014 klo 17.30 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo Ilmarinen Liisa Kiukkonen Sirpa Lassila Mirja Pihkala Isto Selinummi

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne jäsen klo 19.50 poistui 126. Tuomarila Sinikka Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne jäsen klo 19.50 poistui 126. Tuomarila Sinikka Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.05 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne klo 19.50 poistui 126 Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 18.30 18.55 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Raija Hörkkö Hannu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 2/2009 27.5.2009

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 2/2009 27.5.2009 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 27.5.2009 klo 17-19.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Stoor Timo jäsen, pj x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Alaoja Raimo jäsen x

Lisätiedot