TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.3.2013 144. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti Marika Nurmio Merja Paasio Pertti Puhakka Maria Saarela Pekka Sandberg Siv Suominen Ari Saksa Kirsti Hermonen Merja Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Katri Vahtola Pirjo Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra, poistui :n 137 aikana kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra, poistui :n 136 aikana kirkkoherra tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Huovinen Pentti kv:n pj Hirvonen Martti kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra 124 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 126 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 127 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 128 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Nappu ja Pertti Paasio. 129 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje 1. Pappisasessori 2. Vuoden 2013 piispantarkastuksissa avustava pappisasessori 3. Hiippakuntavaltuuston kokous toukokuussa 2013 ja aloitteiden tekoaika 4. Lainmuutoksia ym. 2. Pöytäkirjoja - tiedotustoimikunnan pöytäkirja , 1/2013 Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

3 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin. Puheenjohtajan asiat 130 KIRKKOVALTUUSTON JÄSEN MATTI PENNASEN YM. ALOITE KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSEN 43 ( ) UUDELLEEN VALMISTELUSTA JA KÄSITTELYSTÄ Kirkkovaltuuston Matti Pennanen ja kahdeksan muuta lähinnä Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston tä ovat jättäneet päivätyn aloitteen, että yhteisen kirkkoneuvoston päätös 43/2013 ( ) otettaisiin uuteen valmisteluun ja käsittelyyn. Liite (Aloite) Asia koski seurakuntayhtymän kuuden seurakunnan kirkkoherran allekirjoittamaa anomusta :n suuruisen projektimäärärahan myöntämisestä yhteisen kirkkovaltuuston projektivaroista Varsinais- Suomen mediamission toteuttamiseen paikallisseurakunnissa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan , että se ei esitä yhteiselle kirkkovaltuustolle projektimäärärahan myöntämistä kaupunkimission aikana erityisesti nuorille aikuisille suunnattujen tapahtumien järjestämiseen. 43/ kuuluu seuraavasti: Monipuolisen keskustelun jälkeen toimitetussa äänestyksessä talousjohtajan esitystä kannattivat kirkkoneuvoston seitsemän tä Heimo Rinne, Juha Nappu, Merja Nurmio, Maria Puhakka, Pekka Saarela, Ari Suominen sekä Heli Kaituri. Hemlingin esitystä kannattivat kirkkoneuvoston neljä tä Merja Ainasoja, Seija Hemling, Pertti Paasio sekä Siv Sandberg. Näin ollen talousjohtajan esitys hyväksyttiin. Perusteluina oli mm. seuraavaa: Järjestäjätahoina on pääasiassa muita kuin Suomen ev. -lut. kirkon seurakuntia tai järjestöjä. Amerikkalaistyyppisten mediatapahtumien järjestäminen ei ole ollut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnissa ja yksiköissä tyypillistä toimintaa ja tällainen toiminta on yleensäkin suomalaiselle mentaliteetille vierasta. Mahdollisuus muutokseen on IRR -TV:n ja noin viidenkymmenen seurakunnan järjestämä mediamissio, joka toteutetaan maaliskuussa Tätä varten on perustettu organisaatio, jota johtaa pastorikomitea, jossa puheenjohtajana on Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen, varapuheenjohtajana Turun Vapaakirkon johtaja Jopi Pietiläinen, IRR-TV:n johtaja Hannu Haukka ja IRR-TV:n kansainvälisten missioiden apulaisjohtaja Ari Talja. Tapahtuman budjetti on arvioitu olevan noin , joka kerätään lahjoittajilta ja osallistuvilta seurakunnilta. Operatiiviseen johtoon valitaan projektipäällikkö ja apulaisprojektipäällikkö, seurakunnista vali-

4 Yhteinen kirkkoneuvosto taan missiokoordinaattorit ja perustetaan työryhmät (TV, radio, printtimedia, ulkomainonta, internet, rukous ja tiedotusryhmä). Liite (Sitoutumiskaavake Turun kaupunkimissioon osallistuville seurakunnille ja järjestöille sekä talousarvio) Kaupunkimissioon ovat lähteneet mukaan mm. seuraavat seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt: Aglow, Elämän Sana seurakunta, Filadelfia församlingen, Haraisten koti, Kansan Raamattuseura Turun työ, Katariinanseurakunta, Laupias Jumala seurakunta, Maskun seurakunta, Mikaelinseurakunta, Operaatio Ruokakassi ry, Paimion Asemaseurakunta, Paraisten Vapaaseurakunta, Pelastusarmeija Turun osasto, Raamattu Puhuu srk (Salo), Raamattu Puhuu srk (Turku), Raision Vapaaseurakunta, Rukousteam, Turku, Salon ev-lut seurakunta, Salon Helluntaiseurakunta, Turun Betel seurakunta, Turun Helluntaiseurakunta, Turun Vapaaseurakunta, Uudenkaupungin Helluntaiseurakunta, Uudenkaupungin katukirkkoyhdistys ry, Uudenkaupungin seurakunta, Uudenkaupungin Vapaaseurakunta, Varsinais-Suomen Ev.-lut. Kansanlähetys ry, Yks Puutarha kristillinen yhteisö. Mukana on viimeisimmän tiedon mukaan 52 seurakuntaa, joiden tarkkaa luetteloa ei nettisivuilta ole saatavissa ( ). Oletettavasti niiden enemmistö on vapaiden suuntien seurakuntia ja uskonnollisia yhteisöjä. Mukana eivät ole kaikki Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat. Kaarinan seurakunnan kirkkoherra Pirjo Vahtola, Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen, Katariinanseurakunnan kirkkoherra Martti Hirvonen, Henrikinseurakunnan kirkkoherra Heikki Mäntylä, Paattisten seurakunnan kirkkoherra Jukka Järvensivu ja Martinseurakunnan kirkkoherra Tuomo Norvasuo ovat lähettäneet yhteiselle kirkkovaltuustolle päivätyn projektimääräraha-anomuksen, joka koskee mediamission toteuttamista paikallisseurakunnissa. Anomuksessa pyydetään kirkkovaltuuston projektimäärärahasta euroa seurakuntien yhteisiin tapahtumiin, joita anomuksen mukaan ovat nuorten aikuisten kutsutilaisuudet elokuviin (3 kpl) 4000, nuorten aikuisten kutsutilaisuudet Linnateatteriin (2 kpl) 4000, Talk-show ilta 1000, seurakuntaan muuttaneiden kutsut Turkuhalliin (jääkiekko) 6000 ja soppatykki yliopistonmäellä Liite (Anomus projektimäärärahasta Varsinais-Suomen mediamission toteuttamisesta paikallisseurakunnissa) Sen lisäksi, mitä kirkkoneuvosto on lausunut asiasta kokouksessaan , voidaan todeta, että anomukseen ei liity tarkempaa projektisuunnitelmaa eikä selvitystä seurakuntien omasta osuudesta. Anomuksesta ei käy myöskään selville kenelle määräraha tulisi osoittaa. Anomuksen epätarkkuus, mahdollisten projektirahojen hallinnoinnin epäselvyys ja esitettyjen hankkeiden vähäinen uutuusarvo eivät anna tukea määrärahan myöntämiselle. Suunnitellut yhteiset tapahtumat ovat lähinnä Turun Mikaelinseurakunnan viime vuosina käyttämiä työmenetelmiä. Mikäli tukea halutaan

5 Yhteinen kirkkoneuvosto kohdistaa anomuksessa mainittuihin hankkeisiin, ne koituisivat voimassa olevan rahanjakomallin vastaisesti lähinnä yhden seurakunnan toiminnan tukemiseen. Tämä ei ole yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaista. Painavimpana perusteena määrärahan epäämiselle on seurakuntayhtymän nopeasti heikentynyt taloustilanne. Kaikkiin ylimääräisiin kustannuksiin tulee suhtautua pidättyvästi. Mainittakoon vielä, että seurakuntayhtymä oli vuosi sitten mukana mittaluokaltaan samansuuruisessa mediakampanjassa Puhutko Raamattua. Se liittyi ekumeenisen Raamattuvuoden hankkeisiin ja tapahtui pääasiassa Suomen Pipliaseuralle osoitetuilla lahjoitusvaroilla. Mediakampanjat ovat kalliita ja niiden todellisen vaikuttavuuden arvioiminen on hankalaa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on toiminnassaan tukeutunut pitkäjänteiseen ja ihmisten keskellä jumalanpalveluksissa, hartaushetkissä, kirkollisissa toimituksissa, sielunhoitotyössä sekä diakonia- ja kasvatustyössä tapahtuvaan toimintaan. Resurssien suuntaaminen niissä toteutuvaan perustyöhön on kiristyvässä taloustilanteessa entistäkin vahvemmin perusteltua. Kirkkoneuvosto ei esitä yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi projektimäärärahaa seurakuntien yhteisiin tapahtumiin kaupunkimission aikana. Anojaseurakuntien tulee maksaa kaikki tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat kustannuksensa omista määrärahoistaan. Ilmoitus yhteiselle kirkkovaltuustolle. Käsittely Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne ilmoitti, että hän oli aloitteen sisältö huomioiden suorittanut esittelyn. Keskustelun jälkeen Merja Ainasoja esitti, että kuuden seurakunnan kirkkoherran allekirjoittama euron suuruinen projektimääräraha-anomus hyväksyttäisiin. Neuvoston Seija Hemling kannatti esitystä. Puheenjohtaja täydensi esitystään siten, että päätösesitykseen lisätään lause: Kirkkovaltuusto merkitsee aloitteen tulleen käsitellyksi. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitystä kannattivat kirkkoneuvoston et Marika Lahti, Juha Nappu, Merja Nurmio, Maria Puhakka, Heimo Rinne ja Pekka Saarela. Ainasojan esitystä kannattivat kirkkoneuvoston et Merja Ainasoja, Seija Hemling, Pertti Paasio, Siv Sandberg ja Ari Suominen. Esittelijän esitys hyväksyttiin äänin 6-5. Kirkkoneuvosto ei esitä yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi projektimäärärahaa seurakuntien yhteisiin tapahtumiin kaupunkimission aikana. Anojaseurakuntien tulee maksaa kaikki tapahtumiin osallistumisesta ai-

6 Yhteinen kirkkoneuvosto heutuvat kustannuksensa omista määrärahoistaan. Kirkkovaltuusto merkitsee aloitteen tulleen käsitellyksi. Ilmoitus yhteiselle kirkkovaltuustolle. Hallintojohtajan asiat 131 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 3 / 2013 Yleiskirjeen mukaan kirkon eläkevastuu oli vuoden 2012 lopussa milj. euroa. Samana ajankohtana eläkerahaston suuruus oli milj. euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus on milj. euroa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta oli 110,9 (118,7) milj. euroa. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 3 / hyväksyttiin. 132 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A3 / 2013 Yleiskirjeen aiheina ovat toteutettavat sopimuskorotukset Kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä ja Kirkkoherrojen palkkausjärjestelmässä sekä virka- ja työehtosopimuksen lisiin tehtävät tarkistukset. Yleiskorotuksen täytäntöönpano yleisessä pakkausjärjestelmässä Kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä toteutetaan lukien 1,4 %:n yleiskorotus ja 0,5 %:n suuruinen paikallinen järjestelyeräkorotus. Yleiskorotus pannaan täytäntöön korottamalla Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden peruspalkkaa lukien 1,4 prosentilla. Tarkistus tehdään voimassa olevan peruspalkan vaativuusosaan ja mahdolliseen peruspalkan erityiseen perusteeseen. Vuosisidonnainen palkanosa lasketaan korotettuun peruspalkkaan perustuen. Yleiskorotuksen täytäntöönpano koskee myös talous- ja henkilöstöhallinnon johtavien viranhaltijoiden palkan tarkistamista.

7 Yhteinen kirkkoneuvosto Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano Jos järjestelyerää käytetään viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaisen palkan tarkistamiseen, on sekä yleiskorotuksen että järjestelyeräkorotuksen laskentaperusteena voimassa oleva peruspalkka, ja tarkistuksen kokonaismäärä on näiden yhteenlaskettu summa. Järjestelyerän käytöstä talous- ja henkilöstöhallinnon johtavien viranhaltijoiden palkan tarkistamiseen päättää Kirkon työmarkkinalaitos. Vaativuusryhmien vähimmäispalkkataulukko on seuraava: Vaativuusryhmä Vähimmäispalkka , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 Sopimuskorotukset Kirkkoherrojen palkkausjärjestelmässä Kirkkoherrojen palkkausjärjestelmässä toteutetaan lukien 1,4 %:n yleiskorotus voimassa olevaan peruspalkkaan. Hinnoitteluryhmien vähimmäispalkat alkaen ovat seuraavat: E ,93 E ,68 E ,31 E ,08 Kirkkoherrojen palkkausjärjestelmän mukaisesti viranhaltijalle maksettava kirkkoherran määrävuosilisä on alkaen 232,23 euroa ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalisä 225,94 euroa. Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt neuvottelevat ja sopivat 0,5 %:n järjestelyerän käytöstä yksittäisten kirkkoherrojen palkkojen tarkistamiseen. Solmittavan sopimuksen sisällöstä ilmoitetaan ennen huhti-

8 Yhteinen kirkkoneuvosto kuuta niille seurakunnille, joiden viranhaltijan palkan tarkistamista sopimus koskee. Eräät Kirkon yleisen virka ja työehtosopimuksen lisät korotetut lisät ovat seuraavat: Leirin johtajalisä 18,00 Iltatyökorvaus 1,42 Yötyökorvaus 2,79 Lääninrovastin palkkio 302,23 Tuomiorovastin palkkio 241,77 Ruokaraha 23,86 Luottamusmiespalkkiot - pääluottamusmies 58,00 - muu luottamusmies 49,00 Työsuojeluvaltuutettu 49,00 Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A3 / Yleiskirje lähetetään tiedoksi ja noudatettavaksi taloustoimistolle. hyväksyttiin. 133 PIETARIN PYHÄN MARIAN SEURAKUNNAN YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan et Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikuntaan vuosiksi siten, että toimikuntaan tuli edustaja jokaisesta seurakunnasta. Päätöksen mukaan toimikunnan kokoonpano on seuraava: Puheenjohtaja tuomiorovasti Heimo Rinne Jäsenet Tuomiokirkkoseurakunta: FM Kirsti Saksa Martinseurakunta: kauppias Matti Puhakka Katariinanseurakunta: vahtimestari Pirjo Tiensuu Maarian seurakunta: lähetyssihteeri Lauri Lehtinen Ruotsalainen seurakunta: diakonian viranhaltija Eija Grahn Henrikinseurakunta: kansainvälisen työn sihteeri Kaarina Hembree Paattisten seurakunta: työhyvinvointipäällikkö Matti Rantanen Kaarinan seurakunta: toiminnanohjaaja Irja Gustafsson

9 Yhteinen kirkkoneuvosto Piikkiön seurakunta: asianajaja Harri Lukander Mikaelinseurakunnan edustajana toimikunnassa edellisellä toimikaudella ollut sairaanhoitaja, eläkeläinen Riitta Tunturi muutti vuodenvaihteessa 2013 pois paikkakunnalta. Hänen tilalleen nimettävä ei ollut vielä selvillä kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä, joten kirkkoneuvosto päätti, että toimikuntaa voidaan Mikaselinseurakunnan edustajan osalta täydentää myöhemmin. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on päättänyt esittää kirkkoneuvostolle, että Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikuntaan Mikaelinseurakunnan edustajaksi valittaisiin Huk, matkailuneuvoja Arja von Schöneman. Kirkkoneuvosto päättää nimetä Huk, matkailuneuvoja Arja von Schönemanin Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikuntaan Mikaeliseurakuntaa edustavaksi eksi toimikaudeksi Ilmoitus Huk, matkailuneuvoja Arja von Schönemanille, Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvostolle ja Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 134 YHTEISTEN TYÖMUOTOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2012 Yhteisten työmuotojen toimintakertomukset vuodelta 2012 kuuluvat seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto merkitsee toimintakertomukset tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Puheenjohtaja ilmoitti, että pöydälle oli jaettu vielä diakoniakeskuksen toimintakertomus. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi yhteisten työmuotojen toimintakertomukset vuodelta 2012.

10 Yhteinen kirkkoneuvosto TIETOHALLINNON JA TIETOTURVALLISUUDEN TARKASTUS Tietohallintopäällikkö Timo Koskinen on lähettänyt kirkkoneuvostolle tiedoksi KPMG:n päivätyn tarkastuskertomuksen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastuksesta. Tarkastuskertomus kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto merkitsee tarkastuskertomuksen tiedoksi. Käsittely Hallintojohtaja ilmoitti kutsuvansa tietohallintopäällikön esittelemään sopivana ajankohtana tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastuskertomuksessa ilmenevistä asioista. Esityksen mukaan. 136 KASVATUSASIAINKESKUKSEN 50-VUOTISJUHLAVUODEN TYÖNTEKIJÄMATKA LON- TOOSEEN Kasvatusasiain johtokunta asetti 128/ toimikunnan valmistelemaan kasvatusasiankeskuksen vuonna 2013 vietettävää 50- vuotisjuhlavuotta. Ajatuksena oli juhlavuoden vietto työn merkeissä siten, että juhlavuoden tapahtumat suunnataan pääosin suurelle yleisölle. Henkilökunnan huomioiminen päätettiin toteuttaa koko henkilökunnan yhteisen työyhteisömatkan merkeissä. Kasvatusasiain johtokunta käsitteli 85/ toimikunnan suunnitelmaa työyhteisömatkan suuntaamisesta Lontooseen ja päätti, että matkan rahoitus kerätään keskuksen omista toimintamäärärahoista muun muassa rajoittamalla juhlavuoden aikana neuvottelupäiville ja vastaaville osallistumista sekä retkiä, tarjoiluja ja muita vastaavia kuluja. Yhteisessä kirkkovaltuustossa joulukuussa 2012 (13.12.) vahvistetussa yhtymän talousarviossa vuodelle 2013 varattiin kasvatusasiain keskuksen kustannuspaikalle yhteensä euroa juhlavuoden menojen kattamiseen. Tästä summasta euroa oli kirkkoneuvoston 325/ myöntämä erillinen määräraha juhlavuoden ulkoisten tapahtumien järjestämiseen. Loput euroa koostui kasvatusasiain keskuksen talousarvion sisäisistä säästöistä ja kasvatusasiain keskuksen laskennallisesta, euron suuruisesta, koulutusmäärärahasta, joka poikkeuksellisesti oli myönnetty suunnitellun työyhteisömatkan kulujen kattamiseen. Työyhtei-

11 Yhteinen kirkkoneuvosto sömatkan kulut, noin euroa, oli koulutusmäärärahan lisäksi suunniteltu katettaviksi edellä mainituilla sisäisillä säästöillä. Kirkkovaltuuston periaatepäätöksen jälkeen työryhmä on jatkanut matkan konkreettista suunnittelua. Matkan ohjelma on laadittu yhdessä matkatoimisto Mikko Rindell Oy:n kanssa ja sisältää tutustumista Lontooseen, sen kirkollisiin ja muihin kohteisiin sekä tutustumisretken Windsorin linnaan, yhteisen juhlaillallisen ja osallistumisen jumalanpalvelukseen. Matkan hinta hengeltä on 500, jolloin matkan koko hinta on 80 osallistujalla euroa ja 50 osallistujalla euroa. Osallistujien tarkka määrä ei vielä ole tiedossa, koska ilmoittautuminen voi alkaa vasta kirkkoneuvoston hyväksyttyä matkaan sovellettavat henkilöstöedut. Liite Matkaa suunniteltaessa on otettu huomioon yhtymän nykyinen taloudellinen tilanne. Talouden heiketessä ei pitkään suunnitellusta ja työntekijöiden odottamasta matkasta ole haluttu luopua. Sen sijaan siitä on pyritty tekemään mahdollisimman edullinen. Matkaohjelmassa esitetty 500 euron/ henkilö hinta perustuu aikaisiin varauksiin ja matkalle osallistujien kohtuullisen suureen omavastuuseen. Suunnitelman mukaan: työnantaja maksaa matkaan liittyvät matkakulut, majoituksen aamiaisella, opastetun kiertoajelun, retken Windsorin linnaan sekä yhteisen ohjelmallisen juhlaillallisen. muista ruokailu- ja pääsylippu, ym. kuluista vastaa kukin matkalainen itse. matka toteutetaan arkipäivien (to-pe) osalta työntekijän viikkotyöajan puitteissa ja viikonloppuna (la-su) vapaa-aikana. päivärahoja ei makseta. työaikakorvauksia matkasta ei kerry. Kirkkoneuvosto hyväksyy kasvatusasiainkeskuksen henkilökunnan 50- vuotisjuhlamatkan Lontooseen esittelyn mukaisilla ehdoilla. Ilmoitus kasvatustoimen johtaja Hannu Hurmeelle, kasvatusasiain johtokunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Kirkkoneuvoston Juha Nappu esitti asian käsittelyä kahden viikon kuluttua pidettävässä kokouksessa, jolloin nähdään myöskin kasvatusasiainkeskuksen ehdotukset säästötoimiksi. Marika Lahti kannatti esitystä. Pöydälle pano -esityksen johdosta järjestetyssä äänestyksessä pöydälle panoa kannattivat kirkkoneuvoston et Marika Lahti, Juha Nappu, Merja Nurmio, Pertti Paasio, Maria Puhakka ja Ari Suominen eli kuusi tä.

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Asian käsittelyn jatkamista kannattivat Seija Hemling, Heimo Rinne, Pekka Saarela ja Siv Sandberg eli neljä tä. Merja Ainasoja äänesti tyhjää. Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen jättää asian pöydälle. 137 (salainen) Talousjohtajan asiat 138 VEROKERTYMÄ HELMIKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä helmikuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ ,88 % Arvio Toteutunut % 18,17 Lisätieto: Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,32 % Toteutunut % 17,23 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,69 % Toteutunut % 18,30 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä helmikuun loppuun mennessä on euroa. Se on euroa eli 6,9 % alle vuoden 2012 helmikuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä alittaa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän eurolla eli 6,7 prosentilla ja yhteisöverokertymä eurolla eli 8,3 prosentilla. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa: kirkollisvero yhteisövero Koko maa - 5,0 % - 3,4 % Espoo - 5,6 % - 11,5 % Helsinki - 6,0 % - 9,9 % Kuopio - 5,3 % - 2,5 % Lahti - 6,3 % - 4,3 % Lieto - 4,4 % - 6,5 % Naantali - 4,8 % - 3,7 % Oulu - 7,1 % - 2,8 % Parainen - 1,5 % - 19,5 % Porvoo - 6,9 % + 2,1 %

13 Yhteinen kirkkoneuvosto Raisio - 7,5 % - 13,7 % Salo - 7,3 % + 35,5 % Tampere - 5,4 % + 5,4 % Uusikaupunki - 5,7 % + 13,7 % Vantaa - 6,3 % 0,0 % Turku - 6,7 % - 8,3 % Vertailuseurakuntien ja koko maan kertymää tarkasteltaessa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on molemmissa verokertymäryhmissä epäonnisimpien joukossa. Lähialueen eli Liedon, Naantalin, Paraisten, Raision ja Uudenkaupungin kirkollisverokertymä on vähentynyt viime vuodelta, mutta mainituista vain Raision vähennys on suurempi kuin Turun ja Kaarinan. Yhteisöverokertymän osalta vaihtelu vertailuseurakuntatalouksien välillä on varsin suurta puoleen ja toiseen Salon seurakunnan 35,5 prosentin lisäyksestä Paraisten seurakuntayhtymän 19,5 prosentin vähennykseen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on tässäkin vertailussa epäonnisten joukossa, lähialueista kuitenkin Raision seurakuntaa ja Paraisten seurakuntayhtymää jonkin verran onnekkaampi. Kertymien huolellista seuraamista tulee jatkaa. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä helmikuun loppuun mennessä. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 139 SEURAKUNNALLISESSA KÄYTÖSSÄ OLEVIEN TILOJEN VÄHENTÄMINEN Seurakuntayhtymän kiinteistökanta ja asunto-osakekanta on mittava. Omistuksessa on niin seurakunnallisessa toiminnassa olevia rakennuksia ja tiloja kuin asuinkerrostaloja ja -huoneistoja sekä toimistotiloja. Talous on ollut tiukalla jo monta vuotta ja tilinpäätökset tappiollisia. Myös vuotuiset käyttömenot ovat olleet alijäämäisiä. Talouden tasapainottamiseksi on taloustoimiston pitänyt vapauttaa varoja erilaisista rahastoista, mutta nyt tulee harkita myös kiinteistöistä luopumista. Näköpiirissä on, että talous tiukkenee entisestään ja siksi myös kiinteistökannan suuruutta ja tarpeellisuutta tulee tarkastella. Asuinhuoneistojen osalta kiinteistötoimisto on laatinut suunnitelman, miten ja missä järjestyksessä niistä voidaan luopua. Vaikka asunnot tuottavat tuloa, on syytä harkita, onko tuotto riittävä.

14 Yhteinen kirkkoneuvosto Myös seurakunnallisessa käytössä olevia tiloja on runsaasti ja usean tilan käyttöaste on heikko. Seurakuntalaisten lukumäärä on vähentynyt vuodesta 2000 lähtien n ellä (ilman Piikkiön seurakuntaa). Tulevaisuudessa ei ole näkyvissä määrän kasvua, vaan edelleen sen vähentymistä. Myös henkilöstön määrä tulee pienenemään tulevina vuosina. Seurakunnilla on käytössään yhteensä 9 kirkkoa, 5 seurakuntakeskusta, joissa on kirkko, 26 seurakuntataloa ja 21 seurakuntahuoneistoa. Neliöitä näissä kaikissa on yhteensä n h-m². Kiinteistöjen käyttökulut ovat suuret ja jatkavat vain nousuaan. Toisin kuin asuin- ja toimistohuoneistoista on seurakunnallisista tiloista vain menoja. Nyt täytyy myös kriittisesti harkita joistakin seurakunnallisista tiloista luopumista. Kiinteistötoimisto esittääkin, että seurakunnat tarkastelisivat liitteenä olevassa listassa mainittuja tilojaan ja arvioisivat niiden käyttökelpoisuuden ja tarpeellisuuden. Arviointi ei koske kirkkoja eikä seurakuntakeskuksia, joissa on kirkko. Kiinteistölista kuuluu seuraavasti: Liite Jotta tilojen arviointi ei perustuisi ainoastaan taloudellisiin ja teknisiin tekijöihin, tulee tiloja arvioida myös muista näkökulmista käsin, joita ovat: tilojen soveltuvuus toimintaan, käyttöaste, sijainti, korjaustarve, kulttuurija rakennushistoriallinen arvo. Tiloille voi antaa jokaisesta osatekijästä 0 5 pistettä, joka on kerrottu kunkin osatekijän painoarvolla. Painotetut pisteet lasketaan yhteen, jolloin kullekin tilalle muodostuu suhdeluku, joka osoittaa tilan omistamisen kokonaistaloudellista edullisuutta. Mitä pienempi suhdeluku on, sitä järkevämpää tilasta luopuminen on. Arviointitekijät ja pisteet voidaan antaa liitteenä olevan listan mukaisesti, joka kuuluu seuraavasti: Liite Seurakunnan työntekijät ja seurakuntaneuvosto keskittyvät kohtiin 1, 2 ja 3 ja kiinteistötoimisto antaa arvion kohdista 4 ja 5. Jotta saataisiin keskustelu käyntiin tilojen käyttökelpoisuudesta ja tarpeellisuudesta, tulisi arviot palauttaa kiinteistöjohtajalle mennessä ja käsitellä niitä kevään viimeisessä kirkkoneuvoston kokouksessa Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntien työntekijät ja seurakuntaneuvostot arvioivat liitteen mukaisesti tilansa ja palauttavat arvioinnit mennessä kiinteistöjohtajalle.

15 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus seurakuntaneuvostoille. Esityksen mukaan. 140 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Heimo Rinne kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Juha Nappu Pertti Paasio Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.3.2013 159. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.3.2013 159. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 21.3.2013 159 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.3.2013 klo 16.00 18.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2011 199. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2011 199. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.4.2011 199 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 224 249. Aika torstai 28.4.2011 klo16.00 18.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 30.8.2012 278 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 333 363. Aika torstai 30.8.2012 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 11.6.2015 klo 16.00 17.40 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 14.11.2013 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.6.2014 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 6.2.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.11.2012 478. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.11.2012 478. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.11.2012 478 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 29.11.2012 klo 16.00 17.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.3.2015 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.10.2013 klo 16.00 18.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.2.2013 99 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.2.2013 klo 16.00 18.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.3.2009 191 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 203 228 Aika torstai 26.3.2009 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen Julkunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2014 326. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2014 326. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2014 326 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 15.10.2014 klo 16.00 17.50. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.4.2015 140. Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja. Kanervavuori Mirjo

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.4.2015 140. Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja. Kanervavuori Mirjo Yhteinen kirkkoneuvosto 29.4.2015 140 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 29.4.2015 klo 16.00 17.10 Paikka Henrikinkirkko, Peltolantie 2 Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen Pentti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot