TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.3.2013 144. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti Marika Nurmio Merja Paasio Pertti Puhakka Maria Saarela Pekka Sandberg Siv Suominen Ari Saksa Kirsti Hermonen Merja Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Katri Vahtola Pirjo Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra, poistui :n 137 aikana kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra, poistui :n 136 aikana kirkkoherra tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Huovinen Pentti kv:n pj Hirvonen Martti kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra 124 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 126 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 127 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 128 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Nappu ja Pertti Paasio. 129 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje 1. Pappisasessori 2. Vuoden 2013 piispantarkastuksissa avustava pappisasessori 3. Hiippakuntavaltuuston kokous toukokuussa 2013 ja aloitteiden tekoaika 4. Lainmuutoksia ym. 2. Pöytäkirjoja - tiedotustoimikunnan pöytäkirja , 1/2013 Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

3 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin. Puheenjohtajan asiat 130 KIRKKOVALTUUSTON JÄSEN MATTI PENNASEN YM. ALOITE KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSEN 43 ( ) UUDELLEEN VALMISTELUSTA JA KÄSITTELYSTÄ Kirkkovaltuuston Matti Pennanen ja kahdeksan muuta lähinnä Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston tä ovat jättäneet päivätyn aloitteen, että yhteisen kirkkoneuvoston päätös 43/2013 ( ) otettaisiin uuteen valmisteluun ja käsittelyyn. Liite (Aloite) Asia koski seurakuntayhtymän kuuden seurakunnan kirkkoherran allekirjoittamaa anomusta :n suuruisen projektimäärärahan myöntämisestä yhteisen kirkkovaltuuston projektivaroista Varsinais- Suomen mediamission toteuttamiseen paikallisseurakunnissa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan , että se ei esitä yhteiselle kirkkovaltuustolle projektimäärärahan myöntämistä kaupunkimission aikana erityisesti nuorille aikuisille suunnattujen tapahtumien järjestämiseen. 43/ kuuluu seuraavasti: Monipuolisen keskustelun jälkeen toimitetussa äänestyksessä talousjohtajan esitystä kannattivat kirkkoneuvoston seitsemän tä Heimo Rinne, Juha Nappu, Merja Nurmio, Maria Puhakka, Pekka Saarela, Ari Suominen sekä Heli Kaituri. Hemlingin esitystä kannattivat kirkkoneuvoston neljä tä Merja Ainasoja, Seija Hemling, Pertti Paasio sekä Siv Sandberg. Näin ollen talousjohtajan esitys hyväksyttiin. Perusteluina oli mm. seuraavaa: Järjestäjätahoina on pääasiassa muita kuin Suomen ev. -lut. kirkon seurakuntia tai järjestöjä. Amerikkalaistyyppisten mediatapahtumien järjestäminen ei ole ollut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnissa ja yksiköissä tyypillistä toimintaa ja tällainen toiminta on yleensäkin suomalaiselle mentaliteetille vierasta. Mahdollisuus muutokseen on IRR -TV:n ja noin viidenkymmenen seurakunnan järjestämä mediamissio, joka toteutetaan maaliskuussa Tätä varten on perustettu organisaatio, jota johtaa pastorikomitea, jossa puheenjohtajana on Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen, varapuheenjohtajana Turun Vapaakirkon johtaja Jopi Pietiläinen, IRR-TV:n johtaja Hannu Haukka ja IRR-TV:n kansainvälisten missioiden apulaisjohtaja Ari Talja. Tapahtuman budjetti on arvioitu olevan noin , joka kerätään lahjoittajilta ja osallistuvilta seurakunnilta. Operatiiviseen johtoon valitaan projektipäällikkö ja apulaisprojektipäällikkö, seurakunnista vali-

4 Yhteinen kirkkoneuvosto taan missiokoordinaattorit ja perustetaan työryhmät (TV, radio, printtimedia, ulkomainonta, internet, rukous ja tiedotusryhmä). Liite (Sitoutumiskaavake Turun kaupunkimissioon osallistuville seurakunnille ja järjestöille sekä talousarvio) Kaupunkimissioon ovat lähteneet mukaan mm. seuraavat seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt: Aglow, Elämän Sana seurakunta, Filadelfia församlingen, Haraisten koti, Kansan Raamattuseura Turun työ, Katariinanseurakunta, Laupias Jumala seurakunta, Maskun seurakunta, Mikaelinseurakunta, Operaatio Ruokakassi ry, Paimion Asemaseurakunta, Paraisten Vapaaseurakunta, Pelastusarmeija Turun osasto, Raamattu Puhuu srk (Salo), Raamattu Puhuu srk (Turku), Raision Vapaaseurakunta, Rukousteam, Turku, Salon ev-lut seurakunta, Salon Helluntaiseurakunta, Turun Betel seurakunta, Turun Helluntaiseurakunta, Turun Vapaaseurakunta, Uudenkaupungin Helluntaiseurakunta, Uudenkaupungin katukirkkoyhdistys ry, Uudenkaupungin seurakunta, Uudenkaupungin Vapaaseurakunta, Varsinais-Suomen Ev.-lut. Kansanlähetys ry, Yks Puutarha kristillinen yhteisö. Mukana on viimeisimmän tiedon mukaan 52 seurakuntaa, joiden tarkkaa luetteloa ei nettisivuilta ole saatavissa ( ). Oletettavasti niiden enemmistö on vapaiden suuntien seurakuntia ja uskonnollisia yhteisöjä. Mukana eivät ole kaikki Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat. Kaarinan seurakunnan kirkkoherra Pirjo Vahtola, Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen, Katariinanseurakunnan kirkkoherra Martti Hirvonen, Henrikinseurakunnan kirkkoherra Heikki Mäntylä, Paattisten seurakunnan kirkkoherra Jukka Järvensivu ja Martinseurakunnan kirkkoherra Tuomo Norvasuo ovat lähettäneet yhteiselle kirkkovaltuustolle päivätyn projektimääräraha-anomuksen, joka koskee mediamission toteuttamista paikallisseurakunnissa. Anomuksessa pyydetään kirkkovaltuuston projektimäärärahasta euroa seurakuntien yhteisiin tapahtumiin, joita anomuksen mukaan ovat nuorten aikuisten kutsutilaisuudet elokuviin (3 kpl) 4000, nuorten aikuisten kutsutilaisuudet Linnateatteriin (2 kpl) 4000, Talk-show ilta 1000, seurakuntaan muuttaneiden kutsut Turkuhalliin (jääkiekko) 6000 ja soppatykki yliopistonmäellä Liite (Anomus projektimäärärahasta Varsinais-Suomen mediamission toteuttamisesta paikallisseurakunnissa) Sen lisäksi, mitä kirkkoneuvosto on lausunut asiasta kokouksessaan , voidaan todeta, että anomukseen ei liity tarkempaa projektisuunnitelmaa eikä selvitystä seurakuntien omasta osuudesta. Anomuksesta ei käy myöskään selville kenelle määräraha tulisi osoittaa. Anomuksen epätarkkuus, mahdollisten projektirahojen hallinnoinnin epäselvyys ja esitettyjen hankkeiden vähäinen uutuusarvo eivät anna tukea määrärahan myöntämiselle. Suunnitellut yhteiset tapahtumat ovat lähinnä Turun Mikaelinseurakunnan viime vuosina käyttämiä työmenetelmiä. Mikäli tukea halutaan

5 Yhteinen kirkkoneuvosto kohdistaa anomuksessa mainittuihin hankkeisiin, ne koituisivat voimassa olevan rahanjakomallin vastaisesti lähinnä yhden seurakunnan toiminnan tukemiseen. Tämä ei ole yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaista. Painavimpana perusteena määrärahan epäämiselle on seurakuntayhtymän nopeasti heikentynyt taloustilanne. Kaikkiin ylimääräisiin kustannuksiin tulee suhtautua pidättyvästi. Mainittakoon vielä, että seurakuntayhtymä oli vuosi sitten mukana mittaluokaltaan samansuuruisessa mediakampanjassa Puhutko Raamattua. Se liittyi ekumeenisen Raamattuvuoden hankkeisiin ja tapahtui pääasiassa Suomen Pipliaseuralle osoitetuilla lahjoitusvaroilla. Mediakampanjat ovat kalliita ja niiden todellisen vaikuttavuuden arvioiminen on hankalaa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on toiminnassaan tukeutunut pitkäjänteiseen ja ihmisten keskellä jumalanpalveluksissa, hartaushetkissä, kirkollisissa toimituksissa, sielunhoitotyössä sekä diakonia- ja kasvatustyössä tapahtuvaan toimintaan. Resurssien suuntaaminen niissä toteutuvaan perustyöhön on kiristyvässä taloustilanteessa entistäkin vahvemmin perusteltua. Kirkkoneuvosto ei esitä yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi projektimäärärahaa seurakuntien yhteisiin tapahtumiin kaupunkimission aikana. Anojaseurakuntien tulee maksaa kaikki tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat kustannuksensa omista määrärahoistaan. Ilmoitus yhteiselle kirkkovaltuustolle. Käsittely Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne ilmoitti, että hän oli aloitteen sisältö huomioiden suorittanut esittelyn. Keskustelun jälkeen Merja Ainasoja esitti, että kuuden seurakunnan kirkkoherran allekirjoittama euron suuruinen projektimääräraha-anomus hyväksyttäisiin. Neuvoston Seija Hemling kannatti esitystä. Puheenjohtaja täydensi esitystään siten, että päätösesitykseen lisätään lause: Kirkkovaltuusto merkitsee aloitteen tulleen käsitellyksi. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitystä kannattivat kirkkoneuvoston et Marika Lahti, Juha Nappu, Merja Nurmio, Maria Puhakka, Heimo Rinne ja Pekka Saarela. Ainasojan esitystä kannattivat kirkkoneuvoston et Merja Ainasoja, Seija Hemling, Pertti Paasio, Siv Sandberg ja Ari Suominen. Esittelijän esitys hyväksyttiin äänin 6-5. Kirkkoneuvosto ei esitä yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi projektimäärärahaa seurakuntien yhteisiin tapahtumiin kaupunkimission aikana. Anojaseurakuntien tulee maksaa kaikki tapahtumiin osallistumisesta ai-

6 Yhteinen kirkkoneuvosto heutuvat kustannuksensa omista määrärahoistaan. Kirkkovaltuusto merkitsee aloitteen tulleen käsitellyksi. Ilmoitus yhteiselle kirkkovaltuustolle. Hallintojohtajan asiat 131 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 3 / 2013 Yleiskirjeen mukaan kirkon eläkevastuu oli vuoden 2012 lopussa milj. euroa. Samana ajankohtana eläkerahaston suuruus oli milj. euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus on milj. euroa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta oli 110,9 (118,7) milj. euroa. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 3 / hyväksyttiin. 132 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A3 / 2013 Yleiskirjeen aiheina ovat toteutettavat sopimuskorotukset Kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä ja Kirkkoherrojen palkkausjärjestelmässä sekä virka- ja työehtosopimuksen lisiin tehtävät tarkistukset. Yleiskorotuksen täytäntöönpano yleisessä pakkausjärjestelmässä Kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä toteutetaan lukien 1,4 %:n yleiskorotus ja 0,5 %:n suuruinen paikallinen järjestelyeräkorotus. Yleiskorotus pannaan täytäntöön korottamalla Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden peruspalkkaa lukien 1,4 prosentilla. Tarkistus tehdään voimassa olevan peruspalkan vaativuusosaan ja mahdolliseen peruspalkan erityiseen perusteeseen. Vuosisidonnainen palkanosa lasketaan korotettuun peruspalkkaan perustuen. Yleiskorotuksen täytäntöönpano koskee myös talous- ja henkilöstöhallinnon johtavien viranhaltijoiden palkan tarkistamista.

7 Yhteinen kirkkoneuvosto Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano Jos järjestelyerää käytetään viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaisen palkan tarkistamiseen, on sekä yleiskorotuksen että järjestelyeräkorotuksen laskentaperusteena voimassa oleva peruspalkka, ja tarkistuksen kokonaismäärä on näiden yhteenlaskettu summa. Järjestelyerän käytöstä talous- ja henkilöstöhallinnon johtavien viranhaltijoiden palkan tarkistamiseen päättää Kirkon työmarkkinalaitos. Vaativuusryhmien vähimmäispalkkataulukko on seuraava: Vaativuusryhmä Vähimmäispalkka , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 Sopimuskorotukset Kirkkoherrojen palkkausjärjestelmässä Kirkkoherrojen palkkausjärjestelmässä toteutetaan lukien 1,4 %:n yleiskorotus voimassa olevaan peruspalkkaan. Hinnoitteluryhmien vähimmäispalkat alkaen ovat seuraavat: E ,93 E ,68 E ,31 E ,08 Kirkkoherrojen palkkausjärjestelmän mukaisesti viranhaltijalle maksettava kirkkoherran määrävuosilisä on alkaen 232,23 euroa ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalisä 225,94 euroa. Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt neuvottelevat ja sopivat 0,5 %:n järjestelyerän käytöstä yksittäisten kirkkoherrojen palkkojen tarkistamiseen. Solmittavan sopimuksen sisällöstä ilmoitetaan ennen huhti-

8 Yhteinen kirkkoneuvosto kuuta niille seurakunnille, joiden viranhaltijan palkan tarkistamista sopimus koskee. Eräät Kirkon yleisen virka ja työehtosopimuksen lisät korotetut lisät ovat seuraavat: Leirin johtajalisä 18,00 Iltatyökorvaus 1,42 Yötyökorvaus 2,79 Lääninrovastin palkkio 302,23 Tuomiorovastin palkkio 241,77 Ruokaraha 23,86 Luottamusmiespalkkiot - pääluottamusmies 58,00 - muu luottamusmies 49,00 Työsuojeluvaltuutettu 49,00 Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A3 / Yleiskirje lähetetään tiedoksi ja noudatettavaksi taloustoimistolle. hyväksyttiin. 133 PIETARIN PYHÄN MARIAN SEURAKUNNAN YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan et Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikuntaan vuosiksi siten, että toimikuntaan tuli edustaja jokaisesta seurakunnasta. Päätöksen mukaan toimikunnan kokoonpano on seuraava: Puheenjohtaja tuomiorovasti Heimo Rinne Jäsenet Tuomiokirkkoseurakunta: FM Kirsti Saksa Martinseurakunta: kauppias Matti Puhakka Katariinanseurakunta: vahtimestari Pirjo Tiensuu Maarian seurakunta: lähetyssihteeri Lauri Lehtinen Ruotsalainen seurakunta: diakonian viranhaltija Eija Grahn Henrikinseurakunta: kansainvälisen työn sihteeri Kaarina Hembree Paattisten seurakunta: työhyvinvointipäällikkö Matti Rantanen Kaarinan seurakunta: toiminnanohjaaja Irja Gustafsson

9 Yhteinen kirkkoneuvosto Piikkiön seurakunta: asianajaja Harri Lukander Mikaelinseurakunnan edustajana toimikunnassa edellisellä toimikaudella ollut sairaanhoitaja, eläkeläinen Riitta Tunturi muutti vuodenvaihteessa 2013 pois paikkakunnalta. Hänen tilalleen nimettävä ei ollut vielä selvillä kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä, joten kirkkoneuvosto päätti, että toimikuntaa voidaan Mikaselinseurakunnan edustajan osalta täydentää myöhemmin. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on päättänyt esittää kirkkoneuvostolle, että Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikuntaan Mikaelinseurakunnan edustajaksi valittaisiin Huk, matkailuneuvoja Arja von Schöneman. Kirkkoneuvosto päättää nimetä Huk, matkailuneuvoja Arja von Schönemanin Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikuntaan Mikaeliseurakuntaa edustavaksi eksi toimikaudeksi Ilmoitus Huk, matkailuneuvoja Arja von Schönemanille, Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvostolle ja Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 134 YHTEISTEN TYÖMUOTOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2012 Yhteisten työmuotojen toimintakertomukset vuodelta 2012 kuuluvat seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto merkitsee toimintakertomukset tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Puheenjohtaja ilmoitti, että pöydälle oli jaettu vielä diakoniakeskuksen toimintakertomus. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi yhteisten työmuotojen toimintakertomukset vuodelta 2012.

10 Yhteinen kirkkoneuvosto TIETOHALLINNON JA TIETOTURVALLISUUDEN TARKASTUS Tietohallintopäällikkö Timo Koskinen on lähettänyt kirkkoneuvostolle tiedoksi KPMG:n päivätyn tarkastuskertomuksen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastuksesta. Tarkastuskertomus kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto merkitsee tarkastuskertomuksen tiedoksi. Käsittely Hallintojohtaja ilmoitti kutsuvansa tietohallintopäällikön esittelemään sopivana ajankohtana tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastuskertomuksessa ilmenevistä asioista. Esityksen mukaan. 136 KASVATUSASIAINKESKUKSEN 50-VUOTISJUHLAVUODEN TYÖNTEKIJÄMATKA LON- TOOSEEN Kasvatusasiain johtokunta asetti 128/ toimikunnan valmistelemaan kasvatusasiankeskuksen vuonna 2013 vietettävää 50- vuotisjuhlavuotta. Ajatuksena oli juhlavuoden vietto työn merkeissä siten, että juhlavuoden tapahtumat suunnataan pääosin suurelle yleisölle. Henkilökunnan huomioiminen päätettiin toteuttaa koko henkilökunnan yhteisen työyhteisömatkan merkeissä. Kasvatusasiain johtokunta käsitteli 85/ toimikunnan suunnitelmaa työyhteisömatkan suuntaamisesta Lontooseen ja päätti, että matkan rahoitus kerätään keskuksen omista toimintamäärärahoista muun muassa rajoittamalla juhlavuoden aikana neuvottelupäiville ja vastaaville osallistumista sekä retkiä, tarjoiluja ja muita vastaavia kuluja. Yhteisessä kirkkovaltuustossa joulukuussa 2012 (13.12.) vahvistetussa yhtymän talousarviossa vuodelle 2013 varattiin kasvatusasiain keskuksen kustannuspaikalle yhteensä euroa juhlavuoden menojen kattamiseen. Tästä summasta euroa oli kirkkoneuvoston 325/ myöntämä erillinen määräraha juhlavuoden ulkoisten tapahtumien järjestämiseen. Loput euroa koostui kasvatusasiain keskuksen talousarvion sisäisistä säästöistä ja kasvatusasiain keskuksen laskennallisesta, euron suuruisesta, koulutusmäärärahasta, joka poikkeuksellisesti oli myönnetty suunnitellun työyhteisömatkan kulujen kattamiseen. Työyhtei-

11 Yhteinen kirkkoneuvosto sömatkan kulut, noin euroa, oli koulutusmäärärahan lisäksi suunniteltu katettaviksi edellä mainituilla sisäisillä säästöillä. Kirkkovaltuuston periaatepäätöksen jälkeen työryhmä on jatkanut matkan konkreettista suunnittelua. Matkan ohjelma on laadittu yhdessä matkatoimisto Mikko Rindell Oy:n kanssa ja sisältää tutustumista Lontooseen, sen kirkollisiin ja muihin kohteisiin sekä tutustumisretken Windsorin linnaan, yhteisen juhlaillallisen ja osallistumisen jumalanpalvelukseen. Matkan hinta hengeltä on 500, jolloin matkan koko hinta on 80 osallistujalla euroa ja 50 osallistujalla euroa. Osallistujien tarkka määrä ei vielä ole tiedossa, koska ilmoittautuminen voi alkaa vasta kirkkoneuvoston hyväksyttyä matkaan sovellettavat henkilöstöedut. Liite Matkaa suunniteltaessa on otettu huomioon yhtymän nykyinen taloudellinen tilanne. Talouden heiketessä ei pitkään suunnitellusta ja työntekijöiden odottamasta matkasta ole haluttu luopua. Sen sijaan siitä on pyritty tekemään mahdollisimman edullinen. Matkaohjelmassa esitetty 500 euron/ henkilö hinta perustuu aikaisiin varauksiin ja matkalle osallistujien kohtuullisen suureen omavastuuseen. Suunnitelman mukaan: työnantaja maksaa matkaan liittyvät matkakulut, majoituksen aamiaisella, opastetun kiertoajelun, retken Windsorin linnaan sekä yhteisen ohjelmallisen juhlaillallisen. muista ruokailu- ja pääsylippu, ym. kuluista vastaa kukin matkalainen itse. matka toteutetaan arkipäivien (to-pe) osalta työntekijän viikkotyöajan puitteissa ja viikonloppuna (la-su) vapaa-aikana. päivärahoja ei makseta. työaikakorvauksia matkasta ei kerry. Kirkkoneuvosto hyväksyy kasvatusasiainkeskuksen henkilökunnan 50- vuotisjuhlamatkan Lontooseen esittelyn mukaisilla ehdoilla. Ilmoitus kasvatustoimen johtaja Hannu Hurmeelle, kasvatusasiain johtokunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Kirkkoneuvoston Juha Nappu esitti asian käsittelyä kahden viikon kuluttua pidettävässä kokouksessa, jolloin nähdään myöskin kasvatusasiainkeskuksen ehdotukset säästötoimiksi. Marika Lahti kannatti esitystä. Pöydälle pano -esityksen johdosta järjestetyssä äänestyksessä pöydälle panoa kannattivat kirkkoneuvoston et Marika Lahti, Juha Nappu, Merja Nurmio, Pertti Paasio, Maria Puhakka ja Ari Suominen eli kuusi tä.

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Asian käsittelyn jatkamista kannattivat Seija Hemling, Heimo Rinne, Pekka Saarela ja Siv Sandberg eli neljä tä. Merja Ainasoja äänesti tyhjää. Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen jättää asian pöydälle. 137 (salainen) Talousjohtajan asiat 138 VEROKERTYMÄ HELMIKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä helmikuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ ,88 % Arvio Toteutunut % 18,17 Lisätieto: Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,32 % Toteutunut % 17,23 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,69 % Toteutunut % 18,30 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä helmikuun loppuun mennessä on euroa. Se on euroa eli 6,9 % alle vuoden 2012 helmikuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä alittaa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän eurolla eli 6,7 prosentilla ja yhteisöverokertymä eurolla eli 8,3 prosentilla. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa: kirkollisvero yhteisövero Koko maa - 5,0 % - 3,4 % Espoo - 5,6 % - 11,5 % Helsinki - 6,0 % - 9,9 % Kuopio - 5,3 % - 2,5 % Lahti - 6,3 % - 4,3 % Lieto - 4,4 % - 6,5 % Naantali - 4,8 % - 3,7 % Oulu - 7,1 % - 2,8 % Parainen - 1,5 % - 19,5 % Porvoo - 6,9 % + 2,1 %

13 Yhteinen kirkkoneuvosto Raisio - 7,5 % - 13,7 % Salo - 7,3 % + 35,5 % Tampere - 5,4 % + 5,4 % Uusikaupunki - 5,7 % + 13,7 % Vantaa - 6,3 % 0,0 % Turku - 6,7 % - 8,3 % Vertailuseurakuntien ja koko maan kertymää tarkasteltaessa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on molemmissa verokertymäryhmissä epäonnisimpien joukossa. Lähialueen eli Liedon, Naantalin, Paraisten, Raision ja Uudenkaupungin kirkollisverokertymä on vähentynyt viime vuodelta, mutta mainituista vain Raision vähennys on suurempi kuin Turun ja Kaarinan. Yhteisöverokertymän osalta vaihtelu vertailuseurakuntatalouksien välillä on varsin suurta puoleen ja toiseen Salon seurakunnan 35,5 prosentin lisäyksestä Paraisten seurakuntayhtymän 19,5 prosentin vähennykseen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on tässäkin vertailussa epäonnisten joukossa, lähialueista kuitenkin Raision seurakuntaa ja Paraisten seurakuntayhtymää jonkin verran onnekkaampi. Kertymien huolellista seuraamista tulee jatkaa. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä helmikuun loppuun mennessä. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 139 SEURAKUNNALLISESSA KÄYTÖSSÄ OLEVIEN TILOJEN VÄHENTÄMINEN Seurakuntayhtymän kiinteistökanta ja asunto-osakekanta on mittava. Omistuksessa on niin seurakunnallisessa toiminnassa olevia rakennuksia ja tiloja kuin asuinkerrostaloja ja -huoneistoja sekä toimistotiloja. Talous on ollut tiukalla jo monta vuotta ja tilinpäätökset tappiollisia. Myös vuotuiset käyttömenot ovat olleet alijäämäisiä. Talouden tasapainottamiseksi on taloustoimiston pitänyt vapauttaa varoja erilaisista rahastoista, mutta nyt tulee harkita myös kiinteistöistä luopumista. Näköpiirissä on, että talous tiukkenee entisestään ja siksi myös kiinteistökannan suuruutta ja tarpeellisuutta tulee tarkastella. Asuinhuoneistojen osalta kiinteistötoimisto on laatinut suunnitelman, miten ja missä järjestyksessä niistä voidaan luopua. Vaikka asunnot tuottavat tuloa, on syytä harkita, onko tuotto riittävä.

14 Yhteinen kirkkoneuvosto Myös seurakunnallisessa käytössä olevia tiloja on runsaasti ja usean tilan käyttöaste on heikko. Seurakuntalaisten lukumäärä on vähentynyt vuodesta 2000 lähtien n ellä (ilman Piikkiön seurakuntaa). Tulevaisuudessa ei ole näkyvissä määrän kasvua, vaan edelleen sen vähentymistä. Myös henkilöstön määrä tulee pienenemään tulevina vuosina. Seurakunnilla on käytössään yhteensä 9 kirkkoa, 5 seurakuntakeskusta, joissa on kirkko, 26 seurakuntataloa ja 21 seurakuntahuoneistoa. Neliöitä näissä kaikissa on yhteensä n h-m². Kiinteistöjen käyttökulut ovat suuret ja jatkavat vain nousuaan. Toisin kuin asuin- ja toimistohuoneistoista on seurakunnallisista tiloista vain menoja. Nyt täytyy myös kriittisesti harkita joistakin seurakunnallisista tiloista luopumista. Kiinteistötoimisto esittääkin, että seurakunnat tarkastelisivat liitteenä olevassa listassa mainittuja tilojaan ja arvioisivat niiden käyttökelpoisuuden ja tarpeellisuuden. Arviointi ei koske kirkkoja eikä seurakuntakeskuksia, joissa on kirkko. Kiinteistölista kuuluu seuraavasti: Liite Jotta tilojen arviointi ei perustuisi ainoastaan taloudellisiin ja teknisiin tekijöihin, tulee tiloja arvioida myös muista näkökulmista käsin, joita ovat: tilojen soveltuvuus toimintaan, käyttöaste, sijainti, korjaustarve, kulttuurija rakennushistoriallinen arvo. Tiloille voi antaa jokaisesta osatekijästä 0 5 pistettä, joka on kerrottu kunkin osatekijän painoarvolla. Painotetut pisteet lasketaan yhteen, jolloin kullekin tilalle muodostuu suhdeluku, joka osoittaa tilan omistamisen kokonaistaloudellista edullisuutta. Mitä pienempi suhdeluku on, sitä järkevämpää tilasta luopuminen on. Arviointitekijät ja pisteet voidaan antaa liitteenä olevan listan mukaisesti, joka kuuluu seuraavasti: Liite Seurakunnan työntekijät ja seurakuntaneuvosto keskittyvät kohtiin 1, 2 ja 3 ja kiinteistötoimisto antaa arvion kohdista 4 ja 5. Jotta saataisiin keskustelu käyntiin tilojen käyttökelpoisuudesta ja tarpeellisuudesta, tulisi arviot palauttaa kiinteistöjohtajalle mennessä ja käsitellä niitä kevään viimeisessä kirkkoneuvoston kokouksessa Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntien työntekijät ja seurakuntaneuvostot arvioivat liitteen mukaisesti tilansa ja palauttavat arvioinnit mennessä kiinteistöjohtajalle.

15 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus seurakuntaneuvostoille. Esityksen mukaan. 140 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Heimo Rinne kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Juha Nappu Pertti Paasio Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 11.04.2016 klo 18:00-21:10 Paikka Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Saapuvilla olleet jäsenet Anne Lindell, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KOKOUSAIKA 28.1.2015 klo 17 18.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: torstai 21.1.2016 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen.

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Kirkkoneuvosto 24.04.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5 2013 Aika: Keskiviikkona 24.04.2013 klo 17.30 18.45 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. varajäsen (Anneli Ruisniemen varajäsen)

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. varajäsen (Anneli Ruisniemen varajäsen) Aika: Tiistai 09.02.2016 klo 19.15 20.31 Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta Yrjö Rautiainen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 20.01.2017 aika torstaina 26.01.2017 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 2 / 2017

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 8/2012 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.11.2012 klo 17.00-18.30 Paikka Ummeljoen kyläkirkkoa Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48 kappelineuvosto 9.11.2015 Sivu 48 Kokousaika: Maanantai 9.11.2015 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Loikkanen Toivo, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

varajäsen jäsen jäsen

varajäsen jäsen jäsen 120 Aika: 19.11.2015 klo 18.15-20.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Subtil Duarte

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.1.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 29.1.2012 kello 17.30-18.00 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat:

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.00 18.38 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 16 KOKOUKSEN AVAUS 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.01.2017 klo 16:00-17:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

AIKA: Ti klo Paikka: Pöytäkirja 7/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO. Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali.

AIKA: Ti klo Paikka: Pöytäkirja 7/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO. Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali. 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Pöytäkirja 7/2016 AIKA: Ti 8.11.2016 klo 17.30 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila poissa Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen,

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti 3.5.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 SIVU 15/2014. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 SIVU 15/2014. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 SIVU 15/2014 AIKA Tiistai 30.9.2014 klo 18.00 18.32 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) Aika: Keskiviikko 20.1.2016 kello 16.30-17.21 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Aika: Maanantaina 13.2.2012 klo 18.00 18.55 Paikka: Salon seurakunta, Juhlasali, Torikatu 6, Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 7.3.2013 kello 17.00 - Paikka: Kokkolan seurakuntakeskus Jussintupa 2. kerros, käytävän päässä. Kustaa Aadolfinkatu 16

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016 Kokousaika Torstai 28.1.2016 klo 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja, varajäsen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009 26.8.2009 30 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009 KOKOUSAIKA keskiviikkona 26. päivänä elokuuta 2009 klo 19 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Maija Jakkula

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2016 Aika ja paikka Ke 3.2.2016 klo 18-19.51 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 6/2015 Seurakuntaneuvosto 24.9.2015 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 24.9.2015 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, seurakuntasali 2 Kustaantie

Lisätiedot