Osavuosikatsaus. Atria Oyj. Pörssi- ja lehdistötiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus. Atria Oyj. Pörssi- ja lehdistötiedote 6.5.2008"

Transkriptio

1 Q1 Osavuosikatsaus Atria Oyj Pörssi- ja lehdistötiedote

2 1 (10) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KANSAINVÄLINEN LIHAMARKKINATILANNE VAIKEUTTI ATRIAN TULOSKEHITYSTÄ - Konsernin liikevaihto oli 303,4 Me (276,0 Me), kasvua 9,9 % - Liikevoitto (EBIT) oli 6,8 Me (11,5 Me) - Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,23 euroa) Atria-konserni: Q1/ Q1/ Miljoonaa euroa Liikevaihto 303,4 276, ,2 Liikevoitto 6,8 11,5 94,5 Operatiivinen liikevoitto* 6,8 11,5 61,4 Operatiivinen liikevoitto % 2,2 4,2 4,8 Voitto ennen veroja 3,5 7,6 80,6 Osakekohtainen tulos 0,07 0,23 2,56 * Operatiivinen liikevoitto = liiketoiminnasta muodostuva liikevoitto ilman merkittäviä kertaluonteisia eriä. Katsaus Q1/2008 Atria-konsernin Q1-kauden liikevaihto kasvoi 9,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kansainvälinen koko elintarvikeketjua koskeva raaka-aineiden hintakehitys on vaikeuttanut Atria-konsernin tuloskehitystä. Atria Suomen kannattavuuteen on vaikuttanut erityisesti sianlihan hinnan epätasapaino Suomen ja muun Euroopan välillä. Atria Yhtymä Oyj:n yhtiökokous päätti, että yhtiön toiminimi on suomeksi Atria Oyj, ruotsiksi Atria Abp ja englanniksi Atria Plc. Segmenttiraportointia tarkennettiin vuoden 2008 alusta niin, että jokainen liiketoiminta-alue: Suomi, Skandinavia, Venäjä ja Baltia muodostavat oman segmentin. Lisäksi konsernikulut ilmoitetaan erikseen erässä kohdistamattomat. Konsernikuluihin sisältyy pääasiassa henkilöstö- ja hallintokuluja sekä osakepalkkiojärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia. Aikaisemmin konsernikulut ovat sisältyneet Suomi-segmentin lukuihin. Vertailutiedot on muutettu vastaamaan nykyistä segmenttirakennetta.

3 2 (10) Atria Suomi Q1/ Q1/ Miljoonaa euroa Liikevaihto 180,9 169,5 749,6 Liikevoitto 2,2 10,1 43,2 Operatiivinen liikevoitto 2,2 10,1 43,2 Operatiivinen liikevoitto % 1,2 6,0 5,8 Atria Suomen Q1-kauden liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia. Q1-kauden myyntivolyymi vähittäiskaupalle jäi hieman alle suunnitellun tason heikon maaliskuun takia. Atrian oman arvion mukaan markkinaosuudet eri tuoteryhmissä vähittäiskaupassa pysyivät vakaana. Atria Suomen Q1-kauden liikevoitto jäi huomattavasti alle viime vuoden vastaavan jakson, joka oli erityisen hyvä. Pääsyinä olivat raaka-aineiden, materiaalien ja tarvikkeiden hintojen voimakas nousu sekä vaikea tukku- ja vientimarkkinatilanne. Toteutuneet myyntihintojen korotukset eivät myöskään ole täysimääräisesti pystyneet tasoittamaan kustannusnousujen vaikutusta. Atria Suomi ilmoitti katsauskaudella käynnistävänsä laajan tehostamisohjelman toimintojensa uudelleenjärjestelemiseksi. Järjestelyiden arvioidaan tuovan noin 4 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Samalla aloitettiin yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut koskien toimintojen uudelleenjärjestelyjä Atrian Forssan tuotantolaitoksella, Liha-Pouttu Oy:n teollisissa toiminnoissa ja hankinnassa sekä A-Tuottajat Oy:n ja A-Rehu Oy:n toiminnoissa. Yt-menettelyssä neuvotellaan yhteensä noin 230 henkilön vähentämisestä edellä mainituissa toiminnoissa. Mahdollisten järjestelyiden myötä on arvioitu, että Atria Suomen toisiin tuotantolaitoksiin syntyy noin 60 uutta työpaikkaa ja henkilöstön nettovähennys on noin 170. Uudelleenjärjestelyistä johtuvat mahdolliset kertaluonteiset kulut kirjataan Q2-kaudelle. Atria Suomen loppuvuoden tuloskehitykseen vaikuttavat olennaisesti kansainvälisen lihamarkkinatilanteen muutokset. Atria Skandinavia Q1/ Q1/ Miljoonaa euroa Liikevaihto 105,1 92,3 457,8 Liikevoitto 5,8 1,8 54,9 Operatiivinen liikevoitto 5,8 1,8 20,5 Operatiivinen liikevoitto % 5,5 2,0 4,5 Alkuvuosi on lähtenyt myynnin ja tuloksen kannalta käyntiin odotetulla tavalla Atria Skandinavia liiketoiminta-alueella. Vertailujakso Q1/2007 ei sisällä AB Sardusin lukuja (mukana konsernin luvuissa alkaen), mutta sisältää Svensk Snabbmat för Storkök AB:n luvut (mukana konsernin luvuissa asti). Liikevaihto kasvoi 13,9 prosenttia ja operatiivinen liikevoitto yli kolminkertaistui verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Katsauskaudella toteutettujen hinnankorotusten ja hyvin sujuneen myynnin ansiosta kohonneet raaka-ainekustannukset eivät merkittävästi vaikuttaneet Q1-kauden tulokseen. Integraatiohyötyjen, alkuvuoden hyvän myynnin kehityksen ja loppuvuoden uusien tuotelanseerauksien ansiosta tuloksen odotetaan kehittyvän myönteisesti, vaikka raaka-aineiden hintojen odotetaan yhä nousevan Q2 ja Q3 kausilla.

4 3 (10) Atria Venäjä Q1/ Q1/ Miljoonaa euroa Liikevaihto 16,3 16,0 65,6 Liikevoitto 0,5 1,2 4,3 Operatiivinen liikevoitto 0,5 1,2 4,3 Operatiivinen liikevoitto % 3,1 7,5 6,5 Atria Venäjän myyntivolyymi kääntyi kasvuun katsauskauden jälkimmäisellä puoliskolla. Alkuvuoden aikana Atria vahvisti markkinaosuuttaan Pietarin alueen modernissa vähittäiskaupassa 21,5 prosenttiin. Liikevaihto jäi kuitenkin viime vuoden tasolle heikon tammikuun myyntivolyymin ja heikentyneen ruplakurssin takia. Liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta, koska raaka-aineiden hintojen nousu vaikeutti kannattavuuden kehittymistä. Uuden Gorelovossa sijaitsevan tuotantolaitoksen logistiikkatoiminnot otetaan käyttöön kesäkuun aikana ja muut tuotanto-osastot valmistuvat loppuvuoden aikana. Toimintojen laajentamista Pietarin ulkopuolelle tutkitaan edelleen. Myös Venäjän raaka-ainehintojen arvioidaan edelleen nousevan kuluvan vuoden aikana. Myyntihintoja nostetaan Q2-kauden aikana, mutta hintojen nousun täysimääräinen vaikutus toteutuu Q3:n alkupuolella. Kustannustehokkuutta pyritään parantamaan, mutta toisaalta uuden logistiikkakeskuksen ja tehtaan käyttöönotto saattaa aiheuttaa ylimääräisiä ylösajokustannuksia. Atria Baltia Q1/ Q1/ Miljoonaa euroa Liikevaihto 5,5 6,7 26,7 Liikevoitto -1,0-0,9-4,4 Operatiivinen liikevoitto -1,0-0,9-3,1 Operatiivinen liikevoitto % -18,2-13,4-11,6 Atrian liikevaihto Virossa kasvoi hieman edellisen vuoden Q1-kauteen verrattuna. Vertailuluvuissa on mukana kesällä 2007 lakkautetun UAB Vilniaus Mesan luvut. Liikevoitto ei kehittynyt suunnitellusti ja se jäi edellisvuoden vastaavan jakson tuloksesta alkutuotannon kohonneiden kustannusten takia. Rehujen hinnat ovat nyt Virossa ennätyksellisen korkeat, mikä heikentää erityisesti alkutuotannon kannattavuutta. Myyntivolyymien odotetaan kasvavan loppuvuoden aikana, mutta tuloskehitykseen vaikuttavat olennaisesti kansainvälisen lihamarkkinatilanteen muutokset.

5 4 (10) Rahoitus Katsauskaudella konserni kirjasi 1,7 miljoonan euron voiton arvopaperien myynnistä. Investoinnit Uuden tuotantolaitoksen ja logistiikkakeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä Pietarissa Gorelovon alueella. Uuden tehtaan logistiikkatoiminnot otetaan käyttöön kesäkuussa ja tehdas valmistuu kokonaisuudessaan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa. Q1-kauden investoinnit konsernissa olivat yhteensä 16,0 miljoonaa euroa. Henkilöstö Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin henkilöä (5.418). Henkilöstö liiketoiminta-alueittain: Atria Suomi (2.159) Atria Skandinavia (1.355) Atria Venäjä (1.339) Atria Baltia 401 ( 565) Atria Oyj:n hallinto Atria Yhtymä Oyj:n yhtiökokous päätti, että yhtiön toiminimi on suomeksi Atria Oyj, ruotsiksi Atria Abp ja englanniksi Atria Plc. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Pasi Ingalsuo, Veli Koivisto, Olavi Kuja-Lipasti, Teuvo Mutanen ja Timo Tuhkasaari jatkamaan tehtävässään, ja erovuorossa olevan Juhani Savolaisen tilalle valittiin Pekka Parikka sekä eroa pyytäneen Sinikka Ouramon tilalle Ari Pirkola. Liiketoiminnan lähiajan riskit Atrian merkittävin lähiajan riski on koko elintarvikeketjua koskeva kansainvälinen raaka-aineiden hintakehitys. Kohonneiden materiaali- ja raaka-ainekustannusten nousu heijastuu konsernin kannattavuuteen, koska kustannusten siirtäminen myyntihintoihin vie aikaa markkinatilanteesta riippuen. Erityisesti sianlihan hinnan epätasapaino Suomen ja muun Euroopan välillä lisää epävarmuutta loppuvuoden tuloksen osalta Suomen liiketoiminta-alueella. Venäjällä merkittävä riski on myös uuden tehtaan ja logistiikkakeskuksen käyttöönoton onnistuminen. Atrian liiketoimintaan liittyvissä riskeissä ei ole tapahtunut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana muita olennaisia muutoksia verrattuna vuoden 2007 tilinpäätöksessä ilmoitettuihin riskeihin. Tulevaisuuden näkymät Atria-konsernin vuoden 2008 liikevaihdon arvioidaan kasvavan, mutta operatiivisen liikevoiton ennustetaan jäävän alle viime vuoden tason. Kansainvälisen lihamarkkinatilanteen muutokset aiheuttavat epävarmuutta kaikilla Atrian liiketoiminta-alueilla.

6 5 (10) Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, jossa voidaan antaa yhteensä enintään kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoisia uusia A-osakkeita. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään saakka. Valtuutus ei kumoa voimassa olevaa hallituksen valtuutusta päättää rahastokorotuksesta yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta rahastokorotuksesta, joilla voidaan korottaa osakepääomaa enintään eurolla. Valtuutus on voimassa enintään viisi vuotta valtuutuspäätöksestä lukien. TUNNUSLUVUT milj. EUR 1-3/08 1-3/ /07 Oma pääoma/osake, 16,76 13,44 16,77 Korolliset velat 327,9 375,8 321,9 Korolliset saamiset 45,8 49,4 45,4 Omavaraisuusaste, % 47,9 36,7 47,6 Bruttoinvestoinnit 16,0 142,4 284,1 Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 5,3 51,6 22,3 Henkilöstö keskimäärin Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Yhteisö on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

7 6 (10) ATRIA OYJ -KONSERNI KONSERNITASE Varat milj. EUR Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 458,8 370,2 455,6 Liikearvo 151,9 57,3 151,8 Muut aineettomat hyödykkeet 64,1 32,3 64,3 Lainasaamiset ja muut saamiset 45,1 43,1 43,6 Sijoitukset 6,9 130,1 8,7 Yhteensä 726,8 633,0 724,0 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 96,5 77,5 87,3 Myyntisaamiset ja muut saamiset 145,6 125,0 153,8 Rahat ja pankkisaamiset 24,7 27,3 35,6 Yhteensä 266,8 229,8 276,7 Varat yhteensä 993,6 862, ,7 Oma pääoma ja velat milj. EUR Oma pääoma Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 473,7 310,3 474,1 Vähemmistöosuudet 1,9 5,9 1,9 Oma pääoma yhteensä 475,6 316,2 476,0 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 179,6 219,6 194,1 Laskennalliset verovelat 42,7 26,8 42,8 Muut korottomat velat 0,8 0,3 0,3 Yhteensä 223,1 246,7 237,2 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 148,3 156,2 127,8 Ostovelat ja muut velat 146,6 143,7 159,7 Yhteensä 294,9 299,9 287,5 Velat yhteensä 518,0 546,6 524,7 Oma pääoma ja velat yhteensä 993,6 862, ,7

8 7 (10) KONSERNITULOSLASKELMA milj. EUR 1-3/08 1-3/ /07 Liikevaihto 303,4 276, ,2 Kulut -284,6-254, ,2 Poistot -12,0-10,5-44,5 Liikevoitto 6,8 11,5 94,5 * liikevaihdosta % 2,2 4,2 7,4 Rahoitustuotot ja -kulut -3,3-3,9-14,3 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,4 Voitto ennen veroja 3,5 7,6 80,6 * liikevaihdosta % 1,2 2,8 6,3 Tuloverot -1,4-2,1-13,0 Tilikauden voitto 2,1 5,5 67,6 * liikevaihdosta % 0,7 2,0 5,3 Tilikauden voiton jakaantuminen: Emoyhtiön omistajille 2,1 5,5 66,7 Vähemmistölle -0,2 0,9 Yhteensä 2,1 5,3 67,6 Laimentamaton tulos/osake, 0,07 0,23 2,56 Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, 0,07 0,23 2,56

9 8 (10) LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA milj. EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähem- Oma mistön pääoma osuus yht. Osake- Yli- Käyvän Sijoi- Muunto- Kerty- Yht. pääoma kurssi- arvon tetun erot neet rahas- rahas- vapaan voittoto to po:n varat rahasto Oma pääoma ,3 138,5 0,7 128,1 306,6 5,8 312,4 Muuntoerot -1,6-1,6-0,1-1,7 Tilikauden voitto 5,3 5,3 0,2 5,5 Oma pääoma ,3 138,5-0,9 133,4 310,3 5,9 316,2 Oma pääoma ,1 138,5 1,9 110,5-3,4 178,5 474,1 1,9 476,0 Muuntoerot -0,8-0,8-0,8 Muu muutos -1,8 0,1-1,7-1,7 Tilikauden voitto 2,1 2,1 2,1 Oma pääoma ,1 138,5 0,1 110,6-4,2 180,6 473,7 1,9 475,6

10 9 (10) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA milj. EUR 1-3/08 1-3/ /07 Liiketoiminta Liiketoiminnan rahavirta 5,5-12,2 92,3 Rahoituserät ja verot -7,3-5,6-28,4 Liiketoiminnan rahavirta -1,8-17,8 63,9 Investoinnit Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -14,3-20,3-92,1 Sijoitukset -0,5-0,1-1,4 Myydyt tytäryhtiöosakkeet 39,1 Ostetut tytäryhtiöosakkeet -103,2-124,6 Investointien rahavirta -14,8-123,6-179,0 Rahoitus Maksullinen osakeanti 116,5 Lainojen nostot 53,0 146,5 304,1 Lainojen maksut -47,3-13,5-292,1 Osinkojen maksut -13,7 Rahoituksen rahavirta 5,7 133,0 114,8 Rahavarojen muutos -10,9-8,4-0,3 SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT MAANTIETEELLISET milj. EUR 1-3/08 1-3/ /07 Liikevaihto Suomi 180,9 169,5 749,6 Skandinavia 105,1 92,3 457,8 Venäjä 16,3 16,0 65,6 Baltia 5,5 6,7 26,7 Eliminoinnit -4,4-8,5-27,5 Yhteensä 303,4 276, ,2 Liikevoitto Suomi 2,2 10,1 43,2 Skandinavia 5,8 1,8 54,9 Venäjä 0,5 1,2 4,3 Baltia -1,0-0,9-4,4 Kohdistamattomat -0,7-0,7-3,5 Yhteensä 6,8 11,5 94,5 Operatiivinen liikevoitto Suomi 2,2 10,1 43,2 Skandinavia 5,8 1,8 20,5 Venäjä 0,5 1,2 4,3 Baltia -1,0-0,9-3,1 Kohdistamattomat -0,7-0,7-3,5 Yhteensä 6,8 11,5 61,4

11 10 (10) VASTUUT milj. EUR Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai muita vakuuksia Lainat rahoituslaitoksilta 4,9 98,5 13,5 Eläkelainat 4,8 7,0 4,6 Yhteensä 9,7 105,5 18,1 Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja muut vakuudet Kiinteistökiinnitykset 12,0 87,5 22,0 Yrityskiinnitykset 2,1 45,8 2,2 Muut vakuudet 40,0 53,0 45,4 Yhteensä 54,1 186,3 69,6 Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset Käyttämättömät limiitit 30,2 44,3 30,2 Takaukset 3,4 3,8 3,6 ATRIA OYJ Hallitus Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme

12

Ruotsissa Q1-kauden liikevaihto oli 92,3 miljoonaa euroa (70,5 Me). Vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (0,3 Me).

Ruotsissa Q1-kauden liikevaihto oli 92,3 miljoonaa euroa (70,5 Me). Vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (0,3 Me). ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2007 ATRIA-KONSERNIN TULOS KASVOI MERKITTÄVÄSTI * SUOMESSA ALKUVUOSI KÄYNNISTYI VAHVASSA KASVUSSA * RUOTSISSA MERKITTÄVÄ TULOSPARANNUS * VENÄJÄLLÄ TULOS SELKEÄSTI

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Atria Oyj. Pörssi- ja lehdistötiedote 28.4.2009

Osavuosikatsaus. Atria Oyj. Pörssi- ja lehdistötiedote 28.4.2009 Q1 Osavuosikatsaus Atria Oyj 1.1. 31.3.2009 Pörssi- ja lehdistötiedote 28.4.2009 1 (14) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 ATRIA SUOMEN TULOS PARANI MUILLA LIIKETOIMINTA-ALUEILLA KANNATTAVUUS OLI

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00 1 (15) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Atria-konsernin liikevaihto ja -voitto paranivat - Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) - Liikevaihto oli 328,4 miljoonaa euroa (308,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2011 28.7.2011, klo 8.00. Raaka-ainekustannusten korkea taso ja liian alhaiset myyntihinnat rasittivat Atrian tulosta

Osavuosikatsaus Q2/2011 28.7.2011, klo 8.00. Raaka-ainekustannusten korkea taso ja liian alhaiset myyntihinnat rasittivat Atrian tulosta 1 (17) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Raaka-ainekustannusten korkea taso ja liian alhaiset myyntihinnat rasittivat Atrian tulosta - liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 2,4 prosenttia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2013 1.11.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q3/2013 1.11.2013, klo 8.00 1 (16) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Atrian Venäjän järjestelyt painoivat tulosta 1.1. 30.9.2013 - Atria Venäjä luopuu sianlihan alkutuotannosta ja Moskovan tuotannollisista toiminnoista

Lisätiedot

Atria kirjasi arvonalentumistappiota Venäjällä ja heikentää konsernin loppuvuoden ennustetta

Atria kirjasi arvonalentumistappiota Venäjällä ja heikentää konsernin loppuvuoden ennustetta 1 (14) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010 Atria kirjasi arvonalentumistappiota Venäjällä ja heikentää konsernin loppuvuoden ennustetta - Kevään työmarkkinariidat painoivat Atria Suomen alkuvuoden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Atria Oyj. Pörssi- ja lehdistötiedote 29.4.2011

Osavuosikatsaus. Atria Oyj. Pörssi- ja lehdistötiedote 29.4.2011 Q1 Osavuosikatsaus Atria Oyj 1.1. 31.3.2011 Pörssi- ja lehdistötiedote 29.4.2011 1 (15) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 Atria-konsernin kannattavuus heikkeni - katsauskauden liiketulos oli tappiollinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Atria Oyj x1.1 31.12.2009 Pörssi- ja lehdistötiedote 18.2.2010 1 (15) ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2009 ATRIA-KONSERNIN LIIKEVAIHTO LASKI HIEMAN, OPERATIIVINEN TULOS

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2012 21.2.2013, klo 8.05

Tilinpäätöstiedote 2012 21.2.2013, klo 8.05 1 (21) ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2012 Atrian liikevoitto kasvoi oleellisesti, liikevaihto parani hieman 1.1. 31.12.2012 - Konsernin liikevaihto oli 1 343,6 miljoonaa euroa (1 301,9 milj.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2014 12.2.2015, klo 8.00

Tilinpäätöstiedote 2014 12.2.2015, klo 8.00 1 (23) ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Atria-konsernin liikevoitto ja liikevaihto vahvistuivat 1.10. 31.12.2014 - Konsernin liikevaihto oli 363,4 miljoonaa euroa (360,6 milj. euroa). - Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2010

Tilinpäätöstiedote 2010 Q4 Tilinpäätöstiedote 2010 Atria Oyj x1.1 31.12.2010 Pörssi- ja lehdistötiedote 17.2.2011 1 (22) ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 Atria-konsernin liikevaihto edellisvuoden tasolla, liikevoitto

Lisätiedot

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2013 tasosta.

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2013 tasosta. Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 24.4.2014 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1 31.3.2014 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2014 Liikevaihto laski 3,0 % ja oli 593,9 (612,3) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.08.2010 klo 12.00 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010: Kannattavuus parani kysynnän vahvistuessa Huhti-kesäkuu 2010 verrattuna

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Page 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011 klo 09.45 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: Strategian toteutus eteni vakaasti

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus Q1 Tammi- maaliskuu 2015

Osavuosi- katsaus Q1 Tammi- maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus Q1 Tammimaaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2015 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Selvä parannus liikevoitossa parantuneen

Lisätiedot

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle 1 (19) Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle Tammi-maaliskuu 2015

Lisätiedot

TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN

TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2008 (Tilintarkastamaton) 19.5.2008 Tiimari Oyj Abp Pörssitiedote 19.05.2008 TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN

Lisätiedot

ATRIA YHTYMÄ OYJ TASEKIRJA

ATRIA YHTYMÄ OYJ TASEKIRJA ATRIA YHTYMÄ OYJ TASEKIRJA 1.1-31.12.2007 Y-tunnus 0841066-1 Kotipaikka Kuopio Osoite PL 900 60060 ATRIA ATRIA YHTYMÄ OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2007 Sisältö: Hallituksen toimintakertomus 1 Osakkeet ja omistajat

Lisätiedot

HKSCAN-KONSERNI (miljoonaa euroa) Q3/2010 Q3/2009 Q1-Q3/10 Q1-Q3/09 2009

HKSCAN-KONSERNI (miljoonaa euroa) Q3/2010 Q3/2009 Q1-Q3/10 Q1-Q3/09 2009 HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010-1- HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010 PÖRSSITIEDOTE 5.11.2010, klo 8.00 HKSCANIN KOLMAS KVARTAALI SUUNNITELLUN MUKAINEN; SYYSKUUSSA SOLMITTU

Lisätiedot

1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2007. AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2007 klo 08:30 MEUR 1-3/2007 1-3/2006 2006

1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2007. AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2007 klo 08:30 MEUR 1-3/2007 1-3/2006 2006 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2007 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2007 klo 08:30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2007 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/2007 1-3/2006 2006 Liikevaihto 17,6 10,4 50,2 Liiketulos

Lisätiedot

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Yhteenveto Tammi-syyskuu Liikevaihto 73,0 (75,0) miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2008

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2008 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2008 0157332 557653244862221433327587 000025025064800984200676 005789810008879825321005 006445000000657410079820 687000790006879890000689 157332155765324486222143 327587700002502506480098

Lisätiedot

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 SUOMINEN OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012: LIIKEVOITTO ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ PARANI MERKITTÄVÄSTI AVAINLUKUJA 10-12/2012 10-12/2011

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013: HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA TAMMI-MAALISKUU 2013 LYHYESTI Liikevaihto

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 24.7.2014 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014. Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa 2014

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 24.7.2014 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014. Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa 2014 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 24.7.2014 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa 2014 Liikevaihto laski 9,1 % ja oli 593,1 (652,1) miljoonaa euroa

Lisätiedot

HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007

HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007 HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007 * Kolmannen vuosineljänneksen tulos ennakoidulla tasolla: vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto 21,7 Meur (13,3 Meur) * Kvartaalin kirjanpidon tulosta

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi maaliskuu 2013

Osavuosi- katsaus tammi maaliskuu 2013 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.4.2013 klo 09.00 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Liikevaihto ja kannattavuus

Lisätiedot

HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009

HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009 HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009 Julkistettu 3.11.2009, klo 8.00 * HKScan-konsernin kilpailukyky vahvistui edelleen ja toimittajaosuudet kasvoivat yhtiön kaikilla markkina-alueilla. * HKScanin

Lisätiedot