Ruotsissa Q1-kauden liikevaihto oli 92,3 miljoonaa euroa (70,5 Me). Vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (0,3 Me).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruotsissa Q1-kauden liikevaihto oli 92,3 miljoonaa euroa (70,5 Me). Vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (0,3 Me)."

Transkriptio

1 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS ATRIA-KONSERNIN TULOS KASVOI MERKITTÄVÄSTI * SUOMESSA ALKUVUOSI KÄYNNISTYI VAHVASSA KASVUSSA * RUOTSISSA MERKITTÄVÄ TULOSPARANNUS * VENÄJÄLLÄ TULOS SELKEÄSTI VOITOLLINEN * BALTIASSA EDELLEEN EPÄTYYDYTTÄVÄ TULOS Atria-konserni Q1/2007: - Liikevaihto 276,0 Me (244,9 Me), kasvu 12,7 % - Liikevoitto 11,5 Me (4,5 Me) - Vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto 11,5 Me (4,5 Me) - Voitto ennen veroja 7,6 Me (3,8 Me) - Osakekohtainen tulos 0,23 euroa (0,13 euroa) Konserni Atria-konsernin liikevaihto ja liikevoitto olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa merkittävästi paremmat kaikilla markkina-alueillamme, lukuun ottamatta Baltiaa. Atria Suomen Q1:n liikevaihto kasvoi yli 8 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ollen 169,5 miljoonaa euroa (156,8 Me). Vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto yli kaksinkertaistui 9,4 miljoonaan euroon (4,5 Me). Ruotsissa Q1-kauden liikevaihto oli 92,3 miljoonaa euroa (70,5 Me). Vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (0,3 Me). Venäjällä liikevaihto ja tulos kehittyivät katsauskaudella myönteisesti ja Q1- kauden liikevoitto kuusinkertaistui viimevuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ollen 1,2 miljoonaa euroa (0,2 Me). Baltiassa tulos oli epätyydyttävä. Liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla ja liiketulos tappiollinen - 0,9 miljoonaa euroa (- 0,5 Me) Katsauskauden aikana Atria-konserni osti 57 % ruotsalaisesta elintarvikeyhtiö Sardus AB:stä ja teki julkisen käteistarjouksen lopuista osakkeista. Tarjouksen arvo oli 475 miljoonaa kruunua ja Sardusin hankinnan kokonaisarvo on noin miljoonaa kruunua. Katsauskauden jälkeen huhtikuussa 2007 Atria ilmoitti hankkineensa yhteensä osaketta ja osakeoptiota Sardusissa, mikä vastaa 98,6 prosenttia Sardusin osakkeista ja äänistä. Lisäksi Atria teki päätöksen jäljellä olevien Sardusin osakkeiden pakkolunastusmenettelyn aloittamisesta. Sardusin osakkeen viimeinen kaupankäyntipäivä on , minkä jälkeen osake poistetaan Tukholman pörssistä. Segmentit Segmenttiraportointia tarkennettiin vuoden 2007 alusta. Venäjä raportoidaan omana segmenttinään ja Baltian tiedot sisältyvät kohtaan "Muut". Pit-Productin emoyhtiö Atria-Invest Oy raportoidaan Venäjä segmentissä. Vertailutiedot on muutettu vastaamaan nykyistä segmenttirakennetta. Ruotsin kilpailuviranomainen antoi hyväksyntänsä Atrian Sardus AB:n osakkeiden hankinnalle. Sardus AB:stä tuli Atrian tytäryhtiö ja se tullaan raportoimaan Atria Skandinavia segmentissä. Sardus AB ei sisälly tähän Atrian Q1-raporttiin. Sivu 1 / 10

2 Suomi Atria Suomi Q1/2007: - liikevaihto 169,5 miljoonaa euroa (Q1/ ,8 Me) - liikevoitto 9,4 miljoonaa euroa (Q1/2006 4,5 Me) - vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto 9,4 miljoonaa euroa (4,5 Me) Tulosparannus saavutettiin hyvin sujuneen myynnin, tuotantolaitosten korkeiden käyttöasteiden ja tehokkaan kustannushallinnan ansiosta. Viime vuoden alussa tulosta rasittivat uuden sikateurastamon käyttöönotosta ja kohonneista energiakustannuksista aiheutuneet kulut. Atria-merkin kehitys on ollut markkinoiden kehitykseen nähden erittäin voimakasta. Atria-merkin kokonaiskasvu on ollut +10,5 % (alan kasvu 6,6 %) arvossa ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Atrian toimittajaosuus alkuvuonna oli 29 %. Atria on edelleen selvä markkinajohtaja edustamissaan ruokailutuoteryhmissä. Erityisesti leivänpäällisissä Atria vahvisti markkinajohtajuuttaan alkuvuonna voimakkaasti, Atria-merkin kehitys oli +15 % arvossa edelliseen vuoteen verrattuna. Myös ruokamakkaroissa ja siipikarjassa Atria-merkin osuus vahvistui selvästi alkuvuonna. Valmisruokatuoteryhmässä Atrian molemmat merkit; Atria ja Forssan kehittyivät myönteisesti edellisen vuoden myynteihin verrattuna. Alkuvuosi Atrian edustamilla ruokailutuotemarkkinoilla on ollut erittäin hyvä - markkinoiden yhteenlaskettu arvomääräinen kasvu on ollut 6,6 prosenttia. Alan kaikki tuoteryhmät ovat kasvaneet arvossa edelliseen vuoteen nähden; erityisen positiivista on ollut siipikarjatuotteiden voimakas kehitys arvossa ensimmäisen kolmen kuukauden aikana (+21,4 %). Toimitusvarmuus ja tehtaiden käyttöasteet ovat edelleen hyvällä tasolla hallitusta volyymikehityksestä johtuen. Logistiikkakeskuksen laajennusosan käyttöönotto aloitettiin maaliskuussa ja tulevan kesäsesongin toimituksiin saadaan noin 30 % lisää logistiikkakapasiteettia. Jatkuvaan kustannusten hallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota ja se onkin saatu hyvälle tasolle. Tuotantolaitosten tehokuutta on lisätty pitkäjänteisillä investoinneilla ja tehostamistoimilla. Ruotsi Atria Ruotsi Q1/2007: - liikevaihto 92,3 miljoonaa euroa (Q1/ ,5 Me) - liikevoitto 1,8 miljoonaa euroa (Q1/2006 0,3 Me) - vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto 1,8 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa) Alkuvuosi on lähtenyt hyvin käyntiin kaikissa Atria AB:n liiketoiminnoissa. Liikevaihto kasvoi 31 prosenttia ja liikevoitto parani merkittävästi verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Kannattavuus Q1-jaksolla kehittyi myönteisesti sekä liiketoiminnan kasvun että viime vuoden lopulla tehtyjen hinnankorotusten ansiosta. Lithells-tuotemerkin markkinaosuus kasvoi vuoden ,7 prosentista alkuvuoden 12,1 prosenttiin (Lähde: ACNielsen). Coop Sverigen kanssa tehty pitkäaikainen sopimus kuluttajapakatun lihan toimittamisesta vahvistaa edelleen Atrian markkina-asemaa Ruotsissa. Raaka-aineiden hinnat ovat katsauskauden aikana olleet vakaat. Sivu 2 / 10

3 Sardus AB Q1/2007 Sardusin alkuvuoden tulos parani merkittävästi viimevuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Hyvin sujuneen myynnin ja parantuneen kannattavuuden ansiosta yhtiön tulos ja liikevaihto kehittyivät myönteisesti. Erityisesti Chark & Deli ja Foodpartner yksiköissä alkuvuoden myynti ja kustannustenhallinta onnistuivat hyvin. Sardusissa käynnistettiin viime vuoden aikana tehostamisohjelma, jonka vaikutukset alkavat nyt näkyä eri yksiköissä tuloksen parantumisena. Sardusin liittäminen Atria-konserniin sekä synergiaetujen kartoittaminen tullaan tekemään pääosin Q2/2007 aikana. Sardusin liiketoiminta konsolidoidaan Atria-konserniin alkaen. Sardus lyhyesti Liikevaihto 55,2 50,9 229,8 Liikevoitto 3,5 2,4 8,9 % liikevaihdosta 6,2 4,7 3, Varat 160,7 155,7 160,1 Oma pääoma 42,0 41,8 40,0 Velat 118,7 113,9 120,1 Venäjä Atria Venäjä Q1/2007: - liikevaihto 16,0 miljoonaa euroa (Q1/ ,4 Me) - liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (Q1/2006 0,2 Me) - vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (0,2 Me) Atrian kasvu Pietarin talousalueella modernissa kaupassa jatkuu vahvana. Katsauskauden aikana Moskovan alueelta ja muista suurista kaupungeista on hankittu uusia asiakassuhteita, joihin tavarantoimitukset käynnistyvät Q2 aikana. Pit-Product on edelleen lisännyt markkinaosuuttaan korkeamman jalostusasteen tuotteissa. Alkuvuoden aikana kokonaismarkkinaosuus Pietarin modernissa vähittäiskaupassa oli runsaat 25 prosenttia (ACNielsen). Raaka-aineen hinnat katsauskaudella olivat vakaat. Pit-Product teki päätöksen keskittää tuotantonsa Sinyavinon tehtaalle Pietarin talousalueelle. Pietarin keskustassa sijaitsevan vuokratiloissa toimivan tehtaan tuotanto lopetetaan ja siirretään toukokuun 2007 aikana Sinyavinoon. Tuotannon keskittäminen yhteen tuotantolaitokseen parantaa tuotannon operatiivista tehokkuutta, mahdollistaa tuotantoprosessien paremman hallinnan ja yksinkertaistaa sisäistä logistiikkaa. Tuotannon keskittämisestä muodostuu noin 1,5 miljoonan euron vuosittainen kustannussäästö. Vuoden 2007 aikana säästöjä syntyy euroa. Henkilöstövähennys on noin 220 henkilöä. Pit-Productin investointiohjelma vuosille sisältää monia tuotannollista tehokkuutta lisääviä toimenpiteitä, laiteinvestointeja Sinyavinon tehtaalle sekä uuden tuotantolaitoksen ja logistiikkakeskuksen rakentamisen Gorelovoon. Vuosien aikana tehtävät investoinnit Sinyavinon tehtaalle (yhteensä 10 Meur) lisäävät laitoksen kapasiteettia lähes 50 prosenttia. Pietarin keskustan tehtaan kapasiteetti on vain viidesosa Sivu 3 / 10

4 Sinyavinon kapasiteetista ja tehdas toimii vuokrakiinteistössä. Uuden tehtaan ja logistiikkakeskuksen (70 Me) rakennusprojekti Gorelovossa on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Atria Baltia Q1/2007: - liikevaihto 6,7 miljoonaa euroa (Q1/2006 6,9 Me) - liiketappio 0,9 miljoonaa euroa (Q1/2006 liiketappio 0,5 Me) - vertailukelpoinen operatiivinen liiketappio 0,9 miljoonaa euroa (liiketappio 0,5 Me) Baltiassa toimintojen sopeutus ja uuden liiketoimintamallin rakentaminen etenee ja yhtiön johtoon on rekrytoitu uusia resursseja. Katsauskauden aikana Atrian hallitus hyväksyi Viron liiketoimintojen noin 8 miljoonan euron arvoisen investointiohjelman. Atria investoi Virossa 6 miljoonaa euroa lihantuotantoon rakentamalla ja kunnostamalla sikaloita. Lisäksi Valgan tehtaan tuotantolinjojen nykyaikaistamiseen ja automatisointiin investoidaan noin 2 miljoonan euroa. Kesäksi Viron markkinoille lanseerataan uusia tuotteita. Liettuan liiketoiminnan uudelleenarviointiprosessi on meneillään. Päätöksiä Liettuan suhteen tehdään Q2:n aikana. Henkilöstö Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin henkilöä (5 293). Investoinnit Katsauskaudella Nurmon logistiikkakeskuksen investointi eteni käyttöönottovaiheeseen. Investointi on kokonaisuudessaan valmis syksyllä Uusia isoja investointeja ei katsauskaudella Suomessa aloitettu. Uuden tuotantolaitoksen ja logistiikkakeskuksen rakennustyöt on käynnistetty Pietarissa Gorelovon alueella. Uusi tehdas valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä. Investoinnin arvo on noin 70 miljoonaa euroa. Virossa käynnistettiin noin 8 miljoonan euron suuruinen investointiohjelma, joka sisältää investointeja alkutuotantoon ja Valgan tuotantolaitoksen automatisointiin. Q1-kauden investoinnit konsernissa olivat yhteensä 142,4 miljoonaa euroa, josta Sardus AB:n osakkeiden arvo on 123,1 miljoonaa euroa. Rahoitus Atria selvittää mahdollisuuksia pääomarakenteensa vahvistamiseksi, jotta käynnissä olevat merkittävät investointiohjelmat ja yritysostot voidaan viedä sujuvasti läpi. Ensisijaisena vaihtoehtona rahoituksen hankkimiseksi on osakeanti. Hankittavat varat käytetään ruotsalaisen Sardus AB:n yritysostoon, Pietarin uuden tehtaan rakentamiseen ja Venäjän liiketoiminnan kasvattamiseksi mahdollisilla yritysostoilla. Nordea toimii Atrian taloudellisena neuvonantajana selvitystyössä. Sivu 4 / 10

5 Katsauskauden aikana korolliset velat lisääntyivät 131,6 miljoonaa euroa. Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä voidaan antaa enintään yhteensä kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoisia A-osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa enintään ,50 euroa. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien vuonna 2007 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutuksesta on käytetty yhteensä kappaletta yhtiön A-osakkeita. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Katsauskauden jälkeen huhtikuussa 2007 Atria ilmoitti hankkineensa yhteensä osaketta ja osakeoptiota Sardusissa, mikä vastaa 98,6 prosenttia Sardusin osakkeista ja äänistä. Lisäksi Atria teki päätöksen jäljellä olevien Sardusin osakkeiden pakkolunastusmenettelyn aloittamisesta. Sardusin osakkeen viimeinen kaupankäyntipäivä on , minkä jälkeen osake poistetaan Tukholman pörssistä. Atria Ruotsi Ab:n Årstan ja Sköllerstan tuotantolaitoksien tehokkuutta lisätään uusien automatisointi-investointien avulla. Näillä toimenpiteillä parannetaan kannattavuutta ja säilytetään kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Järjestely koskee noin 70 työntekijää. Neuvottelut ammattijärjestöjen kanssa aloitettiin huhtikuussa. Atria myi omistusosuutensa ruotsalaisesta tytäryhtiöstään Svensk Snabbmat för Storkök AB:stä Euro Cater A/S:lle. Tulevaisuuden näkymät Kuluvan vuoden aikana Atria-konsernilla on hyvät edellytykset kannattavaan kasvuun kaikilla liiketoiminta-alueilla. Suomi: Vähittäiskaupan kesän valikoimapäätökset olivat Atrialle myönteiset ja merkitsevät Atrialle vankkaa osuutta suomalaisten kesäruokailussa. Työehtosopimuksen kustannusvaikutuksiin on osittain varauduttu, mutta se edellyttää loppuvuodesta tiukkaa hintojen ja tuottavuuden hallintaa. Arvioimme Q2-tuloksen Suomessa olevan edellisen vuoden vastaavaa jaksoa parempi. Ruotsi: Atria AB jatkaa panostamista Lithells ja Sibylla -tuotemerkkeihin. Sibyllatuotemerkillä lanseerataan uusia tuotteita vähittäiskauppaan. Ruotsissa Sardusin liittäminen Atria-konserniin sekä synergiaetujen kartoittaminen tullaan tekemään Q2/2007 aikana. Arvioimme Ruotsin operatiivisen Q2-tuloksen olevan viime vuoden vastaavan jakson tulosta parempi. Venäjä: Venäjällä odotamme liikevaihdon lisääntyvän varsinkin toimitusten käynnistyessä Moskovaan ja muihin miljoonakaupunkeihin. Pietarin keskustassa sijaitsevan tehtaan sulkeminen lisää tehokkuuttamme jo Q2 aikana. Tuomme markkinoille Q2:n aikana useita uusia tuotteita. Tärkeimpänä tuoteuutuutena Pit-Product lanseeraa uudelleensuljettavat leivänpäällispakkaukset ensimmäisenä Venäjällä. Sivu 5 / 10

6 Arvioimme Venäjän Q2:n olevan voitollinen ja selvästi paremman kuin Q2 viime vuonna. Baltia: Virossa kesäjaksolle tuodaan uusia tuotteita, joiden odotetaan parantavan myyntiä. Liettuan liiketoiminnan uudelleenarviointiprosessi on meneillään. Päätöksiä Liettuan suhteen tehdään Q2:n aikana. Q2 ei tuo merkittävää tulosparannusta Baltiassa, joskin liiketappion odotetaan pienenevän verrattuna Q1:een. Baltian liiketoimintojen tuloksen odotetaan kääntyvän positiiviseksi Q3/2007 aikana. Atria Yhtymä Oyj:n vuoden 2007 toisen vuosineljänneksen liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan olevan edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi. Corporate Governance Corporate Governance suositukset, poikkeukset niistä samoin kuin näihin suosituksiin liittyvät henkilötiedot on julkaistu kotisivuillamme TUNNUSLUVUT milj. EUR 1-3/07 1-3/ /06 Laimentamaton tulos/osake, 0,23 0,13 1,15 Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, 0,23 0,13 1,15 Oma pääoma/osake, 13,44 12,21 13,28 Korolliset velat 375,8 223,6 244,2 Korolliset saamiset 49,4 48,8 44,6 Omavaraisuusaste, % 36,7 43,4 42,8 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 142,4 13,9 89,0 Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 51,6 5,7 8,1 Henkilöstö keskimäärin Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Yhteisö on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. ATRIA YHTYMÄ OYJ -KONSERNI KONSERNITASE Varat milj. EUR Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 370,2 332,7 362,8 Liikearvo 57,3 52,0 57,7 Muut aineettomat Sivu 6 / 10

7 hyödykkeet 32,3 22,7 33,3 Lainasaamiset ja muut saamiset 7,6 5,6 6,9 Sijoitukset 130,1 6,3 6,3 Yhteensä 597,5 419,3 467,0 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 77,5 64,5 63,4 Myyntisaamiset ja muut saamiset 160,5 143,8 165,8 Rahat ja pankkisaamiset 27,3 13,2 35,4 Yhteensä 265,3 221,5 264,6 Varat yhteensä 862,8 640,8 731,6 Oma pääoma ja velat milj. EUR Oma pääoma Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 310,3 257,5 306,6 Vähemmistöosuudet 5,9 20,3 5,8 Oma pääoma yhteensä 316,2 277,8 312,4 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 219,6 125,2 165,4 Laskennalliset verovelat 26,8 22,9 26,9 Eläkevelvoitteet 0,3 0,4 0,3 Yhteensä 246,7 148,5 192,6 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 156,2 98,4 78,8 Ostovelat ja muut velat 143,7 116,1 147,8 Yhteensä 299,9 214,5 226,6 Velat yhteensä 546,6 363,0 419,2 Oma pääoma ja velat yhteensä 862,8 640,8 731,6 KONSERNITULOSLASKELMA milj. EUR 1-3/07 1-3/ /06 Liikevaihto 276,0 244, ,3 Kulut -254,0-231, ,0 Poistot -10,5-8,6-37,8 Liikevoitto 11,5 4,5 41,5 * liikevaihdosta % 4,2 1,8 3,8 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,5 0,4 Sivu 7 / 10

8 Rahoitustuotot ja -kulut -3,9-1,2-7,3 Voitto ennen veroja 7,6 3,8 34,6 * liikevaihdosta % 2,8 1,6 3,1 Tuloverot -2,1-1,0-8,6 Tilikauden voitto 5,5 2,8 26,0 * liikevaihdosta % 2,0 1,1 2,4 Tilikauden voiton jakaantuminen: Emoyhtiön omistajille 5,5 2,8 25,1 Vähemmistölle -0,2 0,9 Yhteensä 5,3 2,8 26,0 Laimentamaton tulos/osake, 0,23 0,13 1,15 Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, 0,23 0,13 1,15 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA milj. EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähem- Oma mistön pääoma osuus yht. Osake- Yli- Muunto- Kerty- Yht. pääoma kurssi- erot neet rahas- voittoto varat Oma pääoma ,8 104,4-0,9 115,5 254,8 20,2 275,0 Muuntoerot -0,1-0,1 0,1 Tilikauden voitto 2,8 2,8 2,8 Oma pääoma ,8 104,4-1,0 118,3 257,5 20,3 277,8 Oma pääoma ,3 138,5 0,7 128,1 306,6 5,8 312,4 Muuntoerot -1,6-1,6-0,1-1,7 Tilikauden voitto 5,3 5,3 0,2 5,5 Oma pääoma ,3 138,5-0,9 133,4 310,3 5,9 316,2 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA milj. EUR 1-3/07 1-3/ /06 Liiketoiminta Liiketoiminnan rahavirta -12,2-5,6 62,2 Rahoituserät ja verot -5,6-1,0-14,5 Liiketoiminnan rahavirta -17,8-6,6 47,7 Investoinnit Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -123,5-14,0-68,9 Sivu 8 / 10

9 Sijoitukset -0,1-0,6-2,1 Investointien rahavirta -123,6-14,6-71,0 Rahoitus Maksullinen osakeanti 20,9 Lainojen nostot 146,5 28,8 99,7 Lainojen maksut -13,5-11,9-66,0 Osinkojen maksut -13,0 Rahoituksen rahavirta 133,0 16,9 41,6 Rahavarojen muutos -8,4-4,3 18,3 SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT MAANTIETEELLISET milj. EUR 1-3/07 1-3/ /06 Liikevaihto Suomi 169,5 156,8 686,1 Ruotsi 92,3 70,5 336,4 Venäjä 16,0 15,4 74,1 Muut 6,7 6,9 30,5 Eliminoinnit -8,5-4,7-23,8 Yhteensä 276,0 244, ,3 Liikevoitto Suomi 9,4 4,5 34,0 Ruotsi 1,8 0,3 15,1 Venäjä 1,2 0,2-2,7 Muut -0,9-0,5-4,9 Yhteensä 11,5 4,5 41,5 Vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto Suomi 9,4 4,5 32,2 Ruotsi 1,8 0,3 7,4 Venäjä 1,2 0,2-2,7 Muut -0,9-0,5-3,4 Yhteensä 11,5 4,5 33,5 VASTUUT milj. EUR Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai muita vakuuksia Lainat rahoituslaitoksilta 98,5 86,4 90,4 Eläkelainat 7,0 6,3 7,0 Yhteensä 105,5 92,7 97,4 Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja muut vakuudet Kiinteistökiinnitykset 87,5 77,6 83,6 Yrityskiinnitykset 45,8 44,5 44,2 Sivu 9 / 10

10 Muut vakuudet 53,0 42,7 52,6 Yhteensä 186,3 164,8 180,4 Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset Käyttämättömät limiitit 44,3 97,6 104,7 Takaukset 28,0 13,7 27,8 Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p ATRIA YHTYMÄ OYJ Matti Tikkakoski toimitusjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme Sivu 10 / 10

Osavuosikatsaus. Atria Oyj. Pörssi- ja lehdistötiedote 28.4.2009

Osavuosikatsaus. Atria Oyj. Pörssi- ja lehdistötiedote 28.4.2009 Q1 Osavuosikatsaus Atria Oyj 1.1. 31.3.2009 Pörssi- ja lehdistötiedote 28.4.2009 1 (14) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 ATRIA SUOMEN TULOS PARANI MUILLA LIIKETOIMINTA-ALUEILLA KANNATTAVUUS OLI

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Atria Oyj x1.1 31.12.2009 Pörssi- ja lehdistötiedote 18.2.2010 1 (15) ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2009 ATRIA-KONSERNIN LIIKEVAIHTO LASKI HIEMAN, OPERATIIVINEN TULOS

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2013 1.11.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q3/2013 1.11.2013, klo 8.00 1 (16) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Atrian Venäjän järjestelyt painoivat tulosta 1.1. 30.9.2013 - Atria Venäjä luopuu sianlihan alkutuotannosta ja Moskovan tuotannollisista toiminnoista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00 1 (15) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Atria-konsernin liikevaihto ja -voitto paranivat - Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) - Liikevaihto oli 328,4 miljoonaa euroa (308,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2011 28.7.2011, klo 8.00. Raaka-ainekustannusten korkea taso ja liian alhaiset myyntihinnat rasittivat Atrian tulosta

Osavuosikatsaus Q2/2011 28.7.2011, klo 8.00. Raaka-ainekustannusten korkea taso ja liian alhaiset myyntihinnat rasittivat Atrian tulosta 1 (17) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Raaka-ainekustannusten korkea taso ja liian alhaiset myyntihinnat rasittivat Atrian tulosta - liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 2,4 prosenttia

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2010

Tilinpäätöstiedote 2010 Q4 Tilinpäätöstiedote 2010 Atria Oyj x1.1 31.12.2010 Pörssi- ja lehdistötiedote 17.2.2011 1 (22) ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 Atria-konsernin liikevaihto edellisvuoden tasolla, liikevoitto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2012 21.2.2013, klo 8.05

Tilinpäätöstiedote 2012 21.2.2013, klo 8.05 1 (21) ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2012 Atrian liikevoitto kasvoi oleellisesti, liikevaihto parani hieman 1.1. 31.12.2012 - Konsernin liikevaihto oli 1 343,6 miljoonaa euroa (1 301,9 milj.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2014 12.2.2015, klo 8.00

Tilinpäätöstiedote 2014 12.2.2015, klo 8.00 1 (23) ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Atria-konsernin liikevoitto ja liikevaihto vahvistuivat 1.10. 31.12.2014 - Konsernin liikevaihto oli 363,4 miljoonaa euroa (360,6 milj. euroa). - Konsernin

Lisätiedot

Atria Yhtymä Oyj:n tilinpäätös 2007. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 27.2.2008

Atria Yhtymä Oyj:n tilinpäätös 2007. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 27.2.2008 Atria Yhtymä Oyj:n tilinpäätös 2007 Toimitusjohtaja 27.2.2008 Konsernin rakenne 2007 Atria Yhtymä Oyj Liikevaihto 1.272 milj. Henkilöstö 5.947 (keskimäärin) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS. Kuopiossa, osoite Ankkuritie 2, 70460 Kuopio. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

YHTIÖKOKOUS. Kuopiossa, osoite Ankkuritie 2, 70460 Kuopio. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Tilinpäätös 2005 2 TIETOA SIJOITTAJILLE YHTIÖKOKOUS Atria Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 3. toukokuuta 2006 alkaen klo 14.00 Kuopiossa,

Lisätiedot

HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009

HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009 HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009 Julkistettu 3.11.2009, klo 8.00 * HKScan-konsernin kilpailukyky vahvistui edelleen ja toimittajaosuudet kasvoivat yhtiön kaikilla markkina-alueilla. * HKScanin

Lisätiedot

HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007

HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007 HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007 * Kolmannen vuosineljänneksen tulos ennakoidulla tasolla: vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto 21,7 Meur (13,3 Meur) * Kvartaalin kirjanpidon tulosta

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

Sekä Stockmann Auto että Venäjän Zara on tässä osavuosikatsauksessa käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuna toimintana.

Sekä Stockmann Auto että Venäjän Zara on tässä osavuosikatsauksessa käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuna toimintana. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 26.4.2006 klo 11.30 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Konsernirakenteessa tapahtui katsauskaudella merkittäviä muutoksia, kun Stockmann luopui 1.1.2006 lukien Venäjän

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, PAREMPI KANNATTAVUUS, LISÄÄNTYNYT MARKKINOIDEN

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2013 tasosta.

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2013 tasosta. Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 24.4.2014 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1 31.3.2014 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2014 Liikevaihto laski 3,0 % ja oli 593,9 (612,3) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Page 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011 klo 09.45 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: Strategian toteutus eteni vakaasti

Lisätiedot

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui.

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui. 1(19) Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Vahva kasvu jatkui. Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi 23,8 % ja oli 432,5 MEUR

Lisätiedot

https://newsclient.omxgroup.com/cdspublic/viewdisclosure.action?disclosureid=24124...

https://newsclient.omxgroup.com/cdspublic/viewdisclosure.action?disclosureid=24124... Page 1 of 11 Julkaistu: 2007-10-24 08:01:33 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.10.2007 klo 9.00 - Liikevaihto kasvoi 16,8 %

Lisätiedot

HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2007

HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2007 HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2007 * RAKENNEJÄRJESTELYJEN KULUT SUOMESSA SÖIVÄT LIIKEVOITON KASVUN VUODEN 2007 JÄLKIPUOLISKOLLA * ALKUVUODEN 2008 HAASTEENA ON SIANLIHAN VAIKEA MARKKINATILANNE

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT SELKEÄSTI ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013

LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT SELKEÄSTI ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Oral Hammaslääkärit Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2013 klo 8.30 LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT SELKEÄSTI ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Tammi-maaliskuu lyhyesti: - Liikevaihto 14,2

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 SUOMINEN OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012: LIIKEVOITTO ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ PARANI MERKITTÄVÄSTI AVAINLUKUJA 10-12/2012 10-12/2011

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana OSAVUOSIKATSAUS 2011 10.8.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2011 Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana Päämarkkinoiden kasvu hiljeni Saksaa lukuunottamatta Kohonneet ostohinnat painoivat niin talo- kuin yhdyskuntatekniikkaakin

Lisätiedot

TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN

TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2008 (Tilintarkastamaton) 19.5.2008 Tiimari Oyj Abp Pörssitiedote 19.05.2008 TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN

Lisätiedot

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS SELVÄSTI PAREMPI KUIN VIIME VUONNA

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS SELVÄSTI PAREMPI KUIN VIIME VUONNA STOCKMANN Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 24.10.2007 klo 12.00 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS SELVÄSTI PAREMPI KUIN VIIME VUONNA Stockmann-konsernin jatkuvien toimintojen

Lisätiedot