ez Publish ja Toolbar yleisohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ez Publish ja Toolbar yleisohjeet"

Transkriptio

1 ez Publish ja Toolbar yleisohjeet SISÄLLYSLUETTELO: 1. Perustyökalut Sivupohjan valinta ja sivun lisäys Sivun muokkaus, siirto ja poisto Puurakenne, aakkospainike, TR-painike ja F-painike 3 2. Sivun editointityökalut 4 3. Wysiwyg -työkalupalkki Tekstin muotoilu Tekstin tasaus Lista Peruuta/palauta Linkit Liitä Kuvan tai tiedoston liittäminen Koodin, kiinteän tekstin ja erikoismerkin lisäys Taulukko Kokoruututila ja ohje 8

2 1. Perustyökalut 1.1 Sivupohjan valinta ja sivun lisäys Pudotusvalikko (valitse, kuva 1a); valitse uuden sivun sivupohja. Kuva 1a, sivupohjan valinta + -painike (lisää, kuva 1b); lisätään sivut/ uutiset / asiatuntijat yms. riippuen siitä millä sivulla ollaan ja mitä vaihtoehtoja pudotusvalikossa on käytettävissä Kuva 1b, uuden sivun lisäys 1.2 Sivun muokkaus, siirto ja poisto Kynä -painike (muokkaa, kuva 2); editoidaan haluttua sisältöä (vaihdetaan kuvat / muokataan tekstiä / vaihdetaan nostoja). Lisää editoinnista osiossa 2. Sivun editointityökalut (sivu 4). Kuva 2, sivun muokkaus Nuoli oikealle (siirrä, kuva 3); voidaan siirtää sivu muuhun paikkaan sivuston sisälle Kuva 3, sivun siirto Roskakori (poista, kuva 4); poistaa halutun sivun / uutisen tms. (huom. pitää olla kyseisellä sivulla mikä halutaan poistaa). Toiminto poistaa sivun oletuksena roskakoriin, josta se on mahdollista palauttaa admin -hallinnan kautta. Kuva 4, sivun poisto

3 1.3 Puurakenne, aakkos-painike, TR-painike ja F-painike Puurakenne (lisää sijainnit, Kuva 5); voidaan siirtää sivun sijainti useampaan paikkaan. Kuva 5, sivun sijainnin siirto useampaan paikkaan Esimerkiksi "Asiantuntija toimialoittain" lisääminen "Asiantuntija paikkakunnittain" osioon: Mennään asiantuntijan tietoihin ja valitaan "lisää sijainnit". Etsitään navigaatiosta "asiantuntija"> "asiantuntijat paikkakunnittain" ja valitaan checkboxeista paikkakunnat johon henkilö halutaan linkittää. Aakkos -painike (sisällön järjestys, kuva 6); voidaan muuttaa alasivun tms. sisällön järjestystä (sorting). Esim. Ajankohtaista alasivujen järjestyksen muuttaminen: 1. sorting >valitaan pudotusvalikosta "priority">set, 2. lisätään haluttu järjestys (0 ylimpänä) ja 3. update priorities Kuva 6, sivun sisältöjen järjestys TR -painike (sivun käännökset, kuva 7); voidaan valita näytetäänkö joku sivu kieliversioissa pääkielenä (FIN) jos käännöstä ei ole tehty. Tätä ei ole tarvetta käyttää loppukäyttäjän näkökulmasta. Kuva 7, sivun käännökset F -painike (muokkaa esim. etusivun Flashin XML -sisältöä, kuva 8); näyttää flashin sisällön. Huom. pitää muokata erikseen edit näkymästä. HUOM! XML-toiminnallisuus Flashiin on toteutettava tapauskohtaisesti erikseen määrittelyn pohjalta. Ei siis ole oletuksena. Kuva 8, esim. etusivun flashin XML-tiedoston muokkaus

4 2. Sivun editointityökalut Hyväksy -painike (lähetä julkaisuun, kuva 9); julkaisee sivun, mutta pysyy editointinäkymässä(???) Kuva 9, lähetä julkaisuun Dokumentit -painike (versionhallinta, kuva 10); sivun versioden selaus, lisäys ja hallinta(???) Kuva 10, Hallitse versioita Nuoli oikealle (tallenna ja lopeta, kuva 11); tallentaa tehdyt muutokset ja poistuu editointitilasta(???) Kuva 11, Tallenna ja lopeta Suurennuslasi -painike (esikatsele, kuva 12); muokatun sivun esikatselu(???) Kuva 12, Esikatsele Käännä kielestä -alavalikko (kuva 13);(???) Kuva 13, Käännä kielestä + ja lippu -painike (käännä, kuva 14); Kääntää sivun valitulle kielelle(???) Kuva 14, Käännä

5 3. Wysiwyg-työkalupalkki 3.1 Tekstin muotoilu (kuva 15) Tekstin muotoilussa voi valita tekstin tyypin (pudotusvalikko, jossa valintoina esim.kappale, otsikko 1, otiskko 2...) ja määritellä esim. lihavoinnin (B-painike) ja kursiivin (I-painike). Kuva 15, Tekstin muotoilu. 3.2 Tekstin tasaus (kuva 16) Tekstin tasauksessa voi määritellä mihin reunaan teksti tasataan - tai vaihtoehtoisesti keskitetään. 1 tasaa vasemmalle, 2 keskittää, 3 tasaa oikealle ja 4 tasaa tekstialueen molempiin reunoihin. Kuva 16, Tekstin tasaus. 3.3 Lista (Kuva 17a) Lista-elementillä saa tehtyä luettelomerkkilistoja tai numeroituja listoja, sekä määriteltyä niiden sisennys (kuva 17b). 1 luettelomerkkilista, 2 numeroitu lista, 3 lisää siennystä, 4 poista sisennystä. Kuva 17a, Listan perusnäkymä. Kuva 17b, Esimerkki: bullet-lista valittu, sisennysnappi käytettävissä. 3.4 Kumoa/peruuta kumoa (kuva 18) Normaalit kumoa (eng. undo) ja peruuta kumoa (eng. redo) -toiminnot. 1 peruuta ja 2 palauta -painikkeet tulevat aktiivisiksi vasta kun sisältöön on tehty muutoksia. Kuva 18, Peruuta-painike on aktiivinen, koska sisältöön on tehty pieni muutos.

6 3.5 Linkit (kuva 19a) Linkit tehdään valmiina olevaan tekstiin: esim. linkiksi muunnettava tekstinpätkä maalataan hiiren nappi pohjassa, minkä jälkeen linkin luonti -painike tulee aktiiviseksi (kuva 19b). Linkin luomisessa pitää määritellä ponnahdusikkunassa (kuva 19c) kohteen lisäksi mm. linkin tyyli. Kun linkki on luotu, sen muokkaus ja poisto -napit tulevat aktiivisiksi (kuva 19d). 1 linkin luonti/muokkaus, 2 linkin poisto (ei poista linkin tekstiä) ja 3 ankkurilinkki. Ankkurilinkkipainike luo linkin kohdistuksen siihen elementtiin, jonka kohdalla ankkuri-painiketta klikataan. Kuva 19a, Perusnäkymässä ainoastaan ankkurilinnki aktiivinen, koska tekstiä ei ole maalattu. Kuva 19b, Esim. elementin tekstiä on maalattu, joten linkin luonti -painike 1 on mahdollista valita. Kuva 19c, Linkin luonti-painikkeen klikkauksesta avautuu ponnahdusikkuna A. Linkkipolun tyyppi valitaan ensimmäisestä pudotusvalikosta B. Esimerkiksi jos kyseessä on normaali suojaamattomalle internet-sivulle menevä linkki, tyypin valinta on http. Tämän jälkeen määritellään linkin polku; sen voi joko kirjoittaa pudotusvalikon alapuoliseen tekstikenttään (linkin alkuosa - esim. - tulee automaattisesti kentän alkuun tyypin valinnan jälkeen) tai C etsiä painikkeiden avulla : 1 etsi, 2 selaa ja 3 kirjanmerkit. HUOM! Yleisesti ottaen sisäisten linkkien tekemisessä suositellaan käytettävän eznode valintaa ja hakemalla haluttu sivu 2 selaa toiminnon kautta. EZNODE on hyödillinen, sillä URL-osoitteen muutos ei vaikuta linkityksiin ollenkaan, sillä järjestelmä linkittää tällöin automaattisesti oikein eznode uniikin id:n avulla. Muista pudotusvalikoista; Katso (full, line) mahdollistaa teknisesti eri templatien käyttämisen (ei yleisesti ottaen loppukäyttäjällä tarvetta), kohde määrittelee avautuuko linkki nykyiseen vai uuteen ikkunaan ja Luokka määrittelee linkin ennaltamääritellyn tyylin (tyylitiedostossa määritelty classarvo). Otsikko on sama kuin linkkitagin title-arvo ja ID linkki-tagin id-arvo. Otsikkoa ja ID:tä ei yleensä määritellä ellei linkki nimenomaan tarvitse niitä sivun toiminnallisuuden kannalta.

7 Kuva 19d, Linkin muokkaus- ja poistonapit ovat linkin luomisen jälkeen aktiivisia kun linkki on valittuna.

8 3.6 Liitä (kuva 20a) Näillä painikkeilla voi lisätä sivulle 1 kuvan tai 2 muun liitetiedoston, 3 pätkän koodia, 4 pätkän tekstiä (jota ei pysty kopioimaan suoraan sivulta) ja 5 erikoismerkin. Kuva 20a, kuvan tms. lisäys sivulle tai muokattavan elementin tekstin yhteyteen Kuvan tai tiedoston liittäminen (kuva 20b); Kuvan liittämisessä voi käyttää joko omalta koneelta ladattavaa kuvaa, tai valmiiksi sivustolle ladattua kuvaa. Kuvan lataus omalta koneelta käy hyvin samankaltaisesti kuin mikä tahansa kuvan haku dokumenttiin, ainoana erikoisuutena käyttäjä voi määritellä Sijainti-puditusvalikossa minne kuva tallennetaan sivustolla. Tämä ei vaikuta kuvan näkymiseen muokattavassa elementissä. Kuva 20b, kuvan (tai tiedoston) liittäminen sivulle. Liitetiedostojen latauksessa on samat vaihtoehdot kuin kuvan latauksessa. Kuvien ja tiedoston latauksen Etsi ja Selaa -välisivuilla voi joko hakea tiettyä liitettä sivustolle jo ladattujen tiedostojen joukosta rajaamalla hakua sivutemplaattien mukaan (Etsi) tai selata valmiiksi ladatuista tiedostoista sopiva liite rajaamalla hakua tiedostoja sisältävien kansioiden mukaan (Selaa). Yleisesti ottaen tiedostot löytyvät media hakemistosta ja sen alle luoduista alihakemistoista A Koodin, kiinteän tekstin ja B erikoismerkin lisäys (kuva 20c); Lisättävän koodin tagit pitää olla valmiiksi määriteltyjä vapaata koodia ei siis pääse suoraan syöttämään. Literal tagiin voidaan periaatteessa lisätä koodia ja järjestelmä osaa näyttää sen tekstimuotoisena, eikä tulkata sitä koodiksi (teksti tulee <pre> </pre> tagien sisään, ei yleisesti tarvetta). Kiinteän tekstin lisäyksessä kirjoitettu teksti muuntuu sivulla kuvaksi, jota ei siis pääse kopioimaan suoraan tekstinä. Erikoismerkin lisäyksessä valitaan tarvittava merkki annetusta listasta.

9 Kuva 20c, koodin, kiinteän tekstin ja erikoismerkin lisäys

10 3.7 Taulukko (kuva 21a) Painikkeilla voi lisätä (tai poistaa) normaalin HTML-taulukon ja muokata sitä. 1 lisää uusi taulukko, 2 poista valittu taulukko, 3 poista sarake, 4 lisää sarake, 5 poista rivi, 6 lisää rivi, 7 jaa liitetyt taulukkosolut (jakaa esim. 3 sarakkeisen leveyksisen taulukon solut leveästä solusta 3 soluiseksi) ja 8 yhdistä taulukkosolut (yhdistää esim. 3 sarakkeisen taulukon solut yhdeksi leveäksi soluksi). Uuden taulukon luonnissa ponnahtaa aluksi esiin ikkuna (kuva 21b), jossa määritellään taulukon perusominaisuudet (esim. sarakkeiden ja rivien määrät). Kuva 21a, Taulukon lisäys- ja muokkauspainikkeet. Vain lisäyspainike on käytettävissä koska tässä näkymässä ei ole valittu taulukkoa muokattavaksi. Kuva 21b, Taulukon perusmäärittelyn ponnahdusikkuna. Koko määrittelee sarakkeiden ja rivien määrät, Leveys taulukon leveyden sivulla (100% on elementin ympäröivän sisältöalueen levyinen), Reunus taulukon reunuksen pikselimäärä, Luokka tyylitiedostossa valmiiksi määritellyn tyylin (class), Summary (pakollinen), Caption mahdollistaa taulukon lyhyen kuvauksen kirjoittamisen taulukon yläpuolelle. HUOM! CSS -määritykset ajavat ueseimmat näistä määrityksistä yli, joten nämä pitää määritellä erikseen mikäli näitä halutaan käyttää. 3.8 Kokoruututila ja ohje (kuva 22) Viimeisestä kahdesta napista saa 1 muokkausikkunan kokoruutunäkymän ja 2 työkalupalkin ohjeen. Kuva 22, elementin muokkausikkunan kokoruutunäkymä ja ohje -painikkeet.

Suomen Omakotiliitto ry 1.9.2010. OMAKOTILIITON JÄSENYHDISTYSTEN WWW-SIVUJEN PÄIVITTÄJÄOHJEET alustava versio v. 1.1.

Suomen Omakotiliitto ry 1.9.2010. OMAKOTILIITON JÄSENYHDISTYSTEN WWW-SIVUJEN PÄIVITTÄJÄOHJEET alustava versio v. 1.1. Suomen Omakotiliitto ry 1.9.2010 OMAKOTILIITON JÄSENYHDISTYSTEN WWW-SIVUJEN PÄIVITTÄJÄOHJEET alustava versio v. 1.1. Sisältö 1. Yleistä... 1 1.1. Käyttöoikeudet... 2 1.2. Kirjautuminen ja tunnukset...

Lisätiedot

Käytännön ohjeita Episerver -julkaisujärjestelmän käyttöön

Käytännön ohjeita Episerver -julkaisujärjestelmän käyttöön Ohjeet päivitetty 17.12.2009 1 Käytännön ohjeita Episerver -julkaisujärjestelmän käyttöön Sisällysluettelo 1 Selainvaatimus julkaisujärjestelmän ylläpitopuolella 2 Kirjautuminen Episerver -julkaisujärjestelmään

Lisätiedot

Julkaisujärjestelmän käyttöohje

Julkaisujärjestelmän käyttöohje Julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty 21.10.2010 Sisältö 1. Yleistä... 2 1.1. Käyttöoikeudet... 2 1.2. Kirjautuminen ja tunnukset... 2 1.3. Unohtuneen salasanan palautus... 2 1.4. Kirjautuminen ulos

Lisätiedot

Suomen Yrittäjien kotisivupaketti: Ohjeet

Suomen Yrittäjien kotisivupaketti: Ohjeet Suomen Yrittäjien kotisivupaketti: Ohjeet Voit tehdä tyylikkäät kotisivut yhdistyksellesi Suomen Yrittäjien kotisivupaketilla. Aloittaaksesi tarvitset vain tietokoneen ja Internet yhteyden. Tarkempia neuvoja

Lisätiedot

SUPERIN AMMATTIOSASTON VERKKOSIVUJEN PÄIVITYSTYÖKALUOHJE

SUPERIN AMMATTIOSASTON VERKKOSIVUJEN PÄIVITYSTYÖKALUOHJE SUPERIN AMMATTIOSASTON VERKKOSIVUJEN PÄIVITYSTYÖKALUOHJE SISÄLLYS 1. Ylläpitosivu ja tunnukset... 3 2. Sivutyypit ja kentät... 3 3. Sivurakenne... 4 4. Piilotetut ja julkaisemattomat sivut... 4 5. Uuden

Lisätiedot

SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005

SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005 SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005 1 SIRA JULKAISUJÄRJESTELMÄ... 2 1.1 Kotisivujen päivittäminen... 2 1.2 Sivujen ylläpidon periaate... 2 2 MUOKKAUSTILA ELI HUOLTOPUOLI... 3 2.1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Taloyhtiösivut Kiinteistöliiton jäsentaloille

KÄYTTÖOHJE Taloyhtiösivut Kiinteistöliiton jäsentaloille 1 (10) Yleistä Kiinteistöliiton tuottamat Taloyhtiösivut ovat Suomen Kiinteistöliiton 100-vuotislahja, jonka liitto jäsenyhdistyksineen tarjoaa jäsentaloyhtiöille. Taloyhtiösivut -palvelu sisältyy jäsenmaksuun.

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/36 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

CMS Made Simple Perusteet

CMS Made Simple Perusteet CMS Made Simple Perusteet 1. Hallintaan kirjautuminen Kirjautumisruutuun pääset lisäämällä osakaskuntasi www-osoitteen perään liitteen /admin. Käyttäjätunnuksena toimii onkija ja salasanana postitse saamasi

Lisätiedot

www-sivuston ylläpitojärjestelmä OHJEET YLLÄPITÄJÄLLE

www-sivuston ylläpitojärjestelmä OHJEET YLLÄPITÄJÄLLE www-sivuston ylläpitojärjestelmä OHJEET YLLÄPITÄJÄLLE 2 Ohjeet ylläpitäjälle Esittely...3 1. Kirjautuminen...3 2. Aloitus...3 3. Sivut...4 3.1. Sivupaneeli...4 3.1.1. Sivuston kielen vaihto...4 3.1.2.

Lisätiedot

PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje Johdanto Base ContentManager Base ContentManager on Media Cabinet Oy:n toteuttama julkaisujärjestelmä, jonka avulla organisaation julkinen www-sivusto sekä intranet ja ekstranet

Lisätiedot

Webforum Content Publisher

Webforum Content Publisher Webforum Content Publisher Hallinnoijan opas Viimeisin päivitys: 2010-09-06 Sisältö Johdanto..4 Mikä on Webforum Content Publisher?...4 Julkinen ja suojattu sivusto...4 Webforum Content Publisher ensikertalaiselle

Lisätiedot

3.2.1 Uusi extranet käyttäjä...31 3.2.1.1 Extranetkäyttäjä sivuston muokkausoikeuksilla...31 3.2.1.2 Extranetkäyttäjä ilman

3.2.1 Uusi extranet käyttäjä...31 3.2.1.1 Extranetkäyttäjä sivuston muokkausoikeuksilla...31 3.2.1.2 Extranetkäyttäjä ilman Sisällysluettelo 1. Käyttäjän opas...3 1.1 Sivuston katselu...3 1.2 Sivustolle siirtyminen...3 1.3 Navigointi...3 1.4 Keskusteluihin osallistuminen...4 1.5 Gallupeihin vastaaminen...5 1.6 Ajankohtaista

Lisätiedot

SEMPRE M E D I A. Monet. Perehdytys ylläpitotyökaluun v3.0. Sempre Media Oy Hämeentie 153 C 00560 Helsinki. +358 45 113 8137 www.sempre.

SEMPRE M E D I A. Monet. Perehdytys ylläpitotyökaluun v3.0. Sempre Media Oy Hämeentie 153 C 00560 Helsinki. +358 45 113 8137 www.sempre. SEMPRE M E D I A Monet Perehdytys ylläpitotyökaluun v3.0 Sempre Media Oy Hämeentie 153 C 00560 Helsinki +358 45 113 8137 Sisällys 1. Aloitus 3 Yleistä Monet-työkalusta 3 Käyttövaatimukset 3 Kirjautuminen

Lisätiedot

KompoZerin kotisivu on osoitteessa kompozer.net, josta sivun yläreunan Download-linkin takaa löytyy suomenkielisen version asennusohjelma.

KompoZerin kotisivu on osoitteessa kompozer.net, josta sivun yläreunan Download-linkin takaa löytyy suomenkielisen version asennusohjelma. KompoZer s. 1/15 1 Johdanto KompoZer on ohjelma www-sivujen tekemiseen ja sivustoon kuuluvien tiedostojen hallintaan. Ohjelmassa on graafinen WYSIWYG-käyttöliittymä (what you se is what you get), jonka

Lisätiedot

Käyttökuvaus versio 1.4 / 10.9.2013 Sivut sujuvasti nettiin www.sujuu.fi

Käyttökuvaus versio 1.4 / 10.9.2013 Sivut sujuvasti nettiin www.sujuu.fi Käyttökuvaus versio 1.4 / 10.9.2013 Sivut sujuvasti nettiin www.sujuu.fi Kirjautuminen 2 Kirjautumisosoite on aina muotoa: www.omatunnus.fi/admin 1. Kirjoita kenttiin käyttäjätunnus ja salasana 2. Napsauta

Lisätiedot

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2 LIBREOFFICE Published : 2012-06-02 License : GPLv2 1 LIBREOFFICE 1. LIBREOFFICE 2 1. LIBREOFFICE LibreOffice on täysi toimisto-ohjelmistopaketti, joka sisältää kaikki tarvitsemasi ohjelmat tekstinkäsittelystä

Lisätiedot

SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT

SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT KÄYTTÄJÄN OPAS, VERSIO 1.8 7.5.2010 JULKISET SIVUT http://www.sak-paikalliset.fi/ Username: Password: YLLÄPITO http://www.sak-paikalliset.fi/adm Username: Password:

Lisätiedot

Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistyksen. ja ylläpito

Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistyksen. ja ylläpito Kotisivuohje Sivu 1 / 10 Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistyksen kotisivujen muokkaaminen ja ylläpito Seppo Vahasalo 2012-07-02 Kotisivuohje Sivu 2 / 10 1. Aloitus Ylläpidon käyttöliittymää käytetään selaimen

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot

Content Manager CONTENT MANAGER MANUAALI

Content Manager CONTENT MANAGER MANUAALI Content Manager CONTENT MANAGER MANUAALI CONTENT MANAGER MANUAALI 2 (66) TABLE OF CONTENTS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä 4 1.2 Ominaisuudet 5 1.3 Moduulit 5 1.4 Laitevaatimukset 5 2 EDITORI 6 2.1 Yleistä 6

Lisätiedot

MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut

MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut Päivitetty 1.8.2013 Sisältö 1 Yleistä Moodlen käytöstä... 4 1.1 Oma kotisivu... 6 1.2 Profiilin muokkaaminen... 7 1.3 Viestintäasetukset...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot