KESKI-SUOMEN LIITTO Maakuntahallitus Sivu 1 KOKOUSKUTSU Nro: 7/09 Pvm:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN LIITTO Maakuntahallitus Sivu 1 KOKOUSKUTSU Nro: 7/09 Pvm: 19.8.2009"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN LIITTO Maakuntahallitus Sivu 1 KOKOUSKUTSU Nro: 7/09 Pvm: Kokoustiedot Aika klo Kokouksen alussa kuullaan selostusasiat. Ryhmien tarpeisiin on varattu kokoustilat seuraavasti: Keskusta, kokoomus ja vihreät: Dioriitti, vasemmisto: Päivänkakkara. Paikka Keski-Suomen liitto, Dioriitti KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia n:o Sivu 132 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS ESITTELYASIAT LAUSUNTO- JA VASTASELITYS KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVASTA LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI MAASEUTUHALLINNON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNNISSA LAUSUNTO HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN JA LAAJENNUKSEN LUONNOKSESTA KOSKIEN OSA-ALUEITA 2-4 JA LAUSUNTO TIKKALAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA LAUSUNTO SUOLAHTI 2020 OSAYLEISKAAVAN LAATIMISESTA SUOLAHDEN TAAJAMAAN LAUSUNTO PÄIJÄNTEEN RANTAYLEISKAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA LAUSUNTO UURAISTEN KUNNAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS- JA LAAJENNUSEHDOTUKSESTA SEKÄ KYYNÄMÖISTEN KYLÄN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA HENKILÖESITYKSET VALTION TAIDETOIMIKUNTIIN JA TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTAAN ESITYS KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN JÄSENIKSI JA PUHEENJOHTAJIKSI KAUDELLE RAHOITUSHAKEMUS: KESKI-SUOMEN MAASEUTUSTRATEGIA - HANKE RAHOITUSHAKEMUS: JYVÄSKYLÄN SEUDUN RAKENNEMUUTOKSEN HOITAMISEEN LIITTYVIEN TOIMENPITEIDEN VALMISTELU- JA SELVITYSTYÖ RAHOITUSHAKEMUS: KESKI-SUOMEN LIITON TEKNINEN TUKI RAHOITUSHAKEMUS: KESKI-SUOMEN LIITON ESR:N TEKNINEN TUKI RAHOITUSHAKEMUS: KESKI-SUOMEN LIITON EU-VIESTINTÄ 2007

2 KESKI-SUOMEN LIITTO Maakuntahallitus Sivu 2 KOKOUSKUTSU Nro: 7/09 Pvm: RAHOITUSHAKEMUS: LÄNSI-SUOMEN EAKR- KOORDINAATIOPROJEKTI RAHOITUSHAKEMUS: LÄNSI-SUOMEN EAKR-VIESTINTÄPROJEKTI YHTEISTYÖSOPIMUS: ILMAILUALAN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISKESKITTYMÄ, VAIHE JATKOAIKAHAKEMUS: JÄMSEK OY:N JÄMSÄN SEUDUN PK- TEOLLISUUDEN MASTER PLAN-HANKE TYÖLOMA: HALLINTOSIHTEERI HELENA ANTTONEN TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 48

3 Maakuntahallitus Osallistujat Päätöksentekijät X= läsnä, E= poissa ja este ilmoitettu, tyhjä = poissa Maakuntavaltuuston puheenjohtajat Toimisto Muut osallistujat Jäsenet pj Pihlajasaari Helena ( ) I vpj Yksjärvi Kari ( ) II vpj Lehtonen Kauko ( ) Kyllönen Mari ( ) Kyrö Mika ( ) Lankia Pekka ( ) Lauttamus Ulla ( ) Mäkinen Tuija ( ) Nyholm Rolf ( ) Puustinen Pekka ( ) Saarinen Sari ( ) Sorri Katja ( ) Urpilainen Leo ( ) pj Pekkarinen Mauri ( ) I vpj Olin Kalevi ( ) Varajäsenet Sarvala Silmu ( ) Makkonen Marjaleena ( ) Kananen Markku ( ) Selin Jaakko ( ) Koskenniemi Marjo ( ) Tiirola Mikko ( ) Simola Eila ( ) Tani Jaana ( ) Lampinen Arto ( ) Juuti Asko ( ) Laaksonen Erja ( ) Laitinen Hannu ( ) Tamminen Ossi ( ) II vpj Kahilainen Seppo ( ) Mikkonen Anita, esittelijä ( ) Lahti Merja (E) Ahola Pirjo, sihteeri ( ) Ahokas Martti ( ) Korhonen Hannu ( ) Koskinen Ari (E) Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Keski-Suomen liiton toimistossa, Sepänkatu 4, Jyväskylä klo Puheenjohtaja HELENA PIHLAJASAARI

4 Maakuntahallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Todetaan läsnäolijat. Päätös: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kokoukseen kutsutuille muille kuin maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille.

5 Maakuntahallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Puustinen ja Sari Saarinen. Päätös:

6 Maakuntahallitus ESITTELYASIAT 1 Liiton sääntömuutokset Liitteinä hallintosääntö ja muutosesitykset talouspäällikkö Pirjo Ahola 2 Maakuntahallituksen työseminaarin yhteenveto maakuntahallituksen puheenjohtaja Helena Pihlajasaari 3 Ajankohtaiset asiat maakuntajohtaja Anita Mikkonen Ehdotus: Kuullaan esittelyt edellä mainituissa asioissa. Päätös:

7 Maakuntahallitus LAUSUNTO- JA VASTASELITYS KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVASTA KSL:17 /2003 Korkein hallinto-oikeus on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Keski- Suomen liiton lausuntoa ja vastaselityspyyntöä mennessä. Vastaselitystä pyydetään ympäristöministeriön lausuntoon ja lausuntoa korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimitettujen valitusten johdosta. Liitto sai anomuksesta jatkoaikaa saakka (notaari Soili Tolvasen sähköposti-ilmoitus ). Maakuntahallitus on käsitellyt valitusasiaa (93 ). Maakuntahallitus päätti valittaa ympäristöministeriön päätöksestä korkeimpaan hallintooikeuteen seuraavista vahvistamatta jääneistä kohteista: - valtatiet 13, 23, 24 ja seututiet 618 ja rata Jyväskylä-Äänekoski - Jyväskylän Etelä-Portin km-merkinnät (2 kpl) Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valittivat Keski-Suomen liiton lisäksi Karstulan ja Kyyjärven kunnat valtatien 13 osalta, Kuhmoisten kunta valtatien 24 osalta, Äänekosken kaupunki radan Jyväskylä-Äänekoski osalta, Jyväskylän kaupunki Etelä-Portin km-merkintöjen osalta (vähittäiskaupan suuryksikkö) sekä Muuramen kunta valtatien 9 länsipuolisen kmmerkinnän osalta. Lisäksi valituksen jättivät Tapio Riipisen ja hänen asiakumppaninsa koskien ympäristöministeriön vahvistuspäätöstä siltä osin kuin ympäristöministeriö jätti tutkimatta heidän valituksensa sekä Sari Tuovinen ja hänen asiakumppaninsa koskien valtatien 4 tieosuutta Vehniä- Äänekoski. Keski-Suomen liiton lausunto ja vastaselitys: Keski-Suomen liitto viittaa valitukseensa korkeimmalle hallinto-oikeudelle ympäristöministeriön Keski-Suomen maakuntakaavan vahvistuspäätöksestä ja esittää lisäksi lausuntona valituksiin ja vastaselityspyyntönä ympäristöministeriön lausuntoon seuraavaa: Jyväskylän Eteläportin vähittäiskaupan suuryksiköt (km-merkinnät) (valittajat: Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen liitto) Maakuntakaavan kaupallisessa selvityksessä "Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko 2005", (julkaisu B 144 Keski-Suomen liitto) kaupan tarkastelu on ryhmitelty päivittäistavarakauppaan (sivut ja kyseisen julkaisun liite 3) sekä tilaa vaativaan kauppaan (sivut ja kyseisen julkaisun liite 4). Lisäksi on tarkasteltu lyhyemmin matkailukeskuksia ja muita kaupan keskuksia. Ympäristöministeriö on omassa vahvistuspäätöksessään tarkastellut vain päivittäistavarakauppaa ja jättänyt ottamatta huomioon samoissa kaava-asiakirjoissa ja toimitetuissa kaupallisissa selvityksissä esitetyt tilaa vaativan kaupan aluevaraustarpeet ja Eteläportin varausperustelut niiltä osin.

8 Maakuntahallitus Päivittäistavarakaupassa suuryksiköksi lasketaan kaikki yli k-m 2 päivittäistavaramyymälät. Keski-Suomen liiton selvityksessä on kuitenkin käytetty tarvelaskelmissa k-m 2 myymäläkokoa. Päivittäistavarakaupan lisätilatarve Keski-Suomessa on k-m 2, josta Jyväskylän seudulla vuoteen 2020 mennessä on k-m 2. Ostovoimasta suuryksiköihin sijoittuu enintään 40 %, jolloin suuryksikön keskimääräisellä k-m 2 kokoperusteella uusille suuryksiköille on Jyväskylän seudulla lisämahdollisuuksia noin 13 kpl (suuria 5 kpl ja keskikokoisia 8 kpl). Nämä päivittäistavarakaupan laskelmat ministeriö on huomioinut asianmukaisesti. Ennusteiden ja tarvelaskelmien mukaista lisärakentamista ei kaikilta osin voida sijoittaa olemassa oleviin kaupan keskittymiin vaan sijoittumista joudutaan ohjaamaan osaksi uusiin paikkoihin. Tilaa vaativaa vähittäiskauppaa (TIVA) koskevia taustaselvitystietoja, aluevaraustarpeita ja Eteläportin kaavavarauksen perusteluita TIVAkaupan osalta ei ministeriön vahvistuspäätöksessä ole otettu huomioon. Tilaa vaativan kaupan ja autokaupan toimipaikkojen laskennallinen lisätarve Jyväskylän seudulla on 267 kpl aikavälillä Nämä toimipaikat keskittyvät toimipisteen keskittymiksi, vähittäiskaupan suuryksiköiksi, joita tulee taustaselvityksen mukaan syntymään Jyväskylän seudulle 35 kpl (taustaselvitys s.27 taulukko: Mitoituksessa tapahtuva muutos ). Kuten Keski-Suomen liitto valituksessaan on todennut, ministeriön vahvistuspäätöksessään esittämät luvut koskevat vain päivittäistavarakaupan lisätarvetta. Tarkemmin asia selviää kaavan perusteluraportista: Keski- Suomen kaupallinen palveluverkko 2005, sivut ja liite 3. Ministeriön päätöksessään siteeraamat luvut on esitetty myös kaavaselostuksen kohdassa "Kaavan vaikutukset" (sivu 100, 2. kpl), josta kappaleesta käy ilmi, että kyse on vain päivittäistavarakaupasta. Samalla kaavaselostuksen sivulla 100 kappaleessa 5. todetaan lisäksi "kaupungin tulevan lisäasutuksen painottuvan lounaaseen ja etelään Valkeamäen ja Keljonkankaan suuntaan. Tämä on myös maakuntakaavassa otettu huomioon uusina Eteläportin alueen kaavavarauksina." Samassa kappaleessa todetaan edelleen "Eteläportin kehittyminen TILAA VIEVÄN KAUPAN keskuksena täydentää Keljonkeskuksen palvelutarjontaa, jolloin ne yhdessä muodostavat monipuolisen ja entistä vetovoimaisemman kaupan keskittymän. TILAA VIEVÄ KAUPPA soveltuu Eteläporttiin, koska se täydentää. jne. Kaavaselostuksessa on esitetty perusteita Eteläportin kaavamerkinnöille sekä päivittäistavarakaupan että tilaa vaativan kaupan osalta. Kaavavaraukset perustuvat Eteläportin osalta riittäviin kaupallisiin selvityksiin, jotka on toimitettu kaava-asiakirjojen mukana ympäristöministeriölle. Tarkemmin asia selviää TIVA-kaupan osalta kaavan perusteluraportista: Keski- Suomen kaupallinen palveluverkko 2005 (sivut ja liite 4).

9 Maakuntahallitus Lausunnossaan KHO:lle ympäristöministeriö toteaa, että mikäli ministeriön päätöksessä mainitut luvut koskisivat pelkästään päivittäistavarakaupan lisätarvetta, olisi km- ja km-1 -merkintöjen perusteeksi esitetty mitoitustarkastelu puutteellinen erikoiskaupan osalta. Keski-Suomen liitto toteaa edellä esitettyyn viitaten, että kaavamerkintöjen perusteeksi suoritettu mitoitustarkastelu ei ole ollut puutteellinen tilaa vaativan (TIVA) kaupan osalta. Sen sijaan ministeriö on vahvistuspäätöksessään tarkastellut vain päivittäistavarakauppaa ja jättänyt ottamatta huomioon kaava-asiakirjoissa ja toimitetuissa kaupallisissa selvityksissä esitetyt tilaa vaativan kaupan aluevaraustarpeet ja Eteläportin varausperustelut niiltä osin. Ympäristöministeriön näkemykseen siitä, että km-merkinnät Eteläportti itäinen ja Eteläportti läntinen ovat irrallaan olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta, liitto toteaa seuraavaa. Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) paikkatietorekisterin mukaan km-merkintä Eteläportti itäinen on kiinni olemassa olevassa taajamarakenteessa ja km-merkintä Eteläportti läntinen sen välittömässä tuntumassa valtatien toisella puolella. Maakuntakaavan km-merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävä vähittäiskaupan suuryksikkö, joka ei sijoitu seudullisten keskusten keskustatoimintojen alueelle (C, ca). Suunnittelumääräyksen mukaan vähittäiskaupan suuryksikkö tulee sijoittaa taajamaan tai sen välittömään läheisyyteen. Ympäristöministeriön päätös on näiltä osin epälooginen, koska muualle maakuntaa hyväksynnän saaneet km-merkinnät sijaitsevat taajamassa tai sen välittömässä läheisyydessä (esim. Karstula, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Pihtipudas). Liitto kiinnitti huomiota valituksessaan korkeimmalla hallinto-oikeudelle ( ) yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntaan jonka ympäristöministeriö on jättänyt kokonaan huomiotta. Laajenemissuuntanuoli on kartalla sijoitettu moottoritien (vt9) ja valtakunnallisesti merkittävän pääradan/runkoradan, merkittävä parantaminen, väliin. Koska yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntanuoli on kehittämisperiaatemerkintä, se ei ole tarkasti paikkaan sidottu, vaan sillä osoitetaan alueiden käytön periaate tai kehittämistarpeen alueellinen ulottuvuus. Tässä tapauksessa laajenemissuuntaa osoittavat nuolet tarkoittavat Jyväskylän ja Muuramen taajamien yhteenkasvamista tulevaisuudessa molemmin puolin moottoritietä ja päärataa. Ympäristöministeriökin toteaa lausunnossaan, että kysymyksessä on laajenemissuuntaa osoittava nuolimerkintä, johon ei sisälly aluevarauksia tai -rajauksia. Kaupunki on jo edistänyt tavoitteen toteutumista maanhankinnoin ja kaavoituksella, joista tarkempi selvitys on Jyväskylän kaupungin valituskirjeessä. Ympäristöministeriön esittämä tulkinta, että maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan tavoitteena ei ole ollut ohjata yhdyskuntarakennetta uusien palvelujen varaan, vaan tarkoituksena on nimenomaan ollut tukea olemassa olevia palveluja, on osaksi oikea. Liitto on tiedostanut Jyväskylän ja Muuramen taajamarakenteen tulevaisuuden yhteenkasvun ja uusien

10 Maakuntahallitus palvelujen tarpeen, mainittu kuten YKR, maakuntakaavan kaupalliset taustaselvitykset ja Jyväskylän kaupungin selvitykset osoittavat. Kaavaselostuksen sivulla 100 kappaleessa 5. todetaan "kaupungin tulevan lisäasutuksen painottuvan lounaaseen ja etelään Valkeamäen ja Keljonkankaan suuntaan. Tämä on myös maakuntakaavassa otettu huomioon uusina Eteläportin alueen kaavavarauksina." Maakuntakaavalla varaudutaan kasvavan maakuntakeskuksen tuleviin tarpeisiin ja ohjataan tulevaa kehitystä. Ympäristöministeriön lausunnossaan hieman myöhemmin esittämä tulkinta, että alueelta puuttuu tulevaisuudessa lähiasutus, on siten edellä oleva huomioiden maakuntakaavan tarkoituksen täysin väärä tulkinta. Myös ministeriön näkemys, että Eteläportissa asiointi perustuisi yksityisautoiluun ja lisäisi liikennetarvetta ja liikenteestä ympäristölle aiheutuvia haittoja, on siten virheellinen. Maakuntakaavassa km-merkinnällä esitetyt Eteläportti itäinen ja Eteläportti läntinen ovat MRL:n (25 ) mukaisia maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita ja ne täyttävät MRL:n 9 ja 28 :en mukaiset sisältövaatimukset. Liitto viittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimittamaan valitukseen ko. asiassa ja katsoo, että ympäristöministeriön korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimittamassa lausunnossa ei ole tullut mitään sellaista seikkaa esille, jonka perusteella km-merkinnät Eteläportti itäinen ja läntinen jätettiin vahvistamatta. Ympäristöministeriön päätöksestä sekä lausunnosta KHO:lle käy selvästi ilmi, että ministeriön Eteläportin km-merkintöjen vahvistamatta jättämispäätös keskeisiltä osiltaan perustuu päivittäistavarakaupan tarkasteluun ja TIVAkaupan tarve on jäänyt kokonaan huomioon ottamatta. Liitto esittää, että näiltä osin ympäristöministeriön Keski-Suomen maakuntakaavaa koskeva vahvistuspäätös tulee kumota. Muuramen vähittäiskaupan suuryksikkö (km-merkintä) (Muuramen kunta) Maakuntakaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossaan ( ) Muuramen kunta huomautti, että Muuramen liikekeskuksen sijaintia valtatien länsipuolella ei ole huomioitu edelleenkään huolimatta yleiskaavan varauksesta. Liiton vastineen (MH ) mukaan maakuntakaavaa varten on tehty selvitys Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Osa 1. Maakuntakaavan kaupallinen selvitys. Selvitys osoittaa, että Muuramessa on ostovoiman perusteella potentiaalia vähittäiskaupan suuryksikölle. Selvityksen perusteella tämän tulee tukeutua kuntakeskukseen tai sen alakeskukseen tai näiden tuntumaan. Maakuntakaavan laadintavaiheen tavoitteena oli, että yksikkö sijoittuisi ca -merkinnän mahdollistamana Muuramen keskustaan joko uutena yksikkönä tai sellainen muodostuisi olemassa olevien laajennuksena. Muurame kilpailee ostovoimasta Jyväskylän ns. Eteläportin suunniteltujen investointien kanssa. Kunnan strategiavalinnan perusteella suuryksikön paikaksi osoitetaan maakuntakaavassa km -merkinnällä valtatien länsipuoli.

11 Maakuntahallitus Muuramen valtuusto hyväksyi keskustaajaman 1. asteen osayleiskaavan Kyseessä oleva alue on varattu kaavassa kaupalle ja kaupallisille palveluille. Maakuntakaavassa esitetty km-merkintä on osayleiskaavassa osoitettujen kaupan ja kaupallisten palvelujen kohdalla. km-merkintä on lisäksi selkeästi taajamarakenteen sisällä maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaisesti. Maakuntakaavan 2. viranomaisneuvottelussa ympäristöministeriön ja Keski-Suomen ympäristökeskuksen edustajat toivat esille, että hankasalmen aseman, Jyväskylän Eteläkeskuksen ja Toivakan Viisarinmäen km-merkinnät ovat ongelmallisia mm. yhdyskuntarakenteen ja selvitysten osalta. Muuramen kunnan esitys km-merkinnän lisäämisestä ei noussut esille. Liitto yhtyy Muuramen kunnan kantaan ja katsoo, että kmmerkintä on MRL:n (25 ) mukaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellinen ja se täyttää MRL:n 9 ja 28 :en mukaiset sisältövaatimukset. Merkittävästi parannettava tie-merkintä Ympäristöministeriön mielestä maakuntakaavassa esitetty kuvaus merkinnän taustalla oleville tien parantamistoimenpiteille on laajempi, kuin ministeriön maakuntakaavamerkintöjä ja määräyksiä koskevassa oppaassa on esitetty. Liiton mielestä maakuntakaavassa esitetty kuvaus on rajaavampi ja tarkempi kuin oppaassa esitetty varsin lavea ja tulkinnanvarainen kuvaus. Ympäristöministeriö toteaa edelleen, että kaava-aineistossa ei ole esitetty sellaisia suunnitelmia tai selvityksiä, joiden perusteella olisi voitu todeta merkinnän edellytysten täyttyvän. Maakuntakaavaa (kaavaselostus s. 121) varten tehtiin selvitykset Keski-Suomen liikennejärjestelmä (Keski-Suomen liitto, B 130, 2006) sekä Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa (Keski-Suomen liitto, B 158, 2007). Näissä selvityksissä on esitetty kehittämistarpeet, tiepitäjän toteama tilanne ja suunnitellut toimenpiteet. Nämä esitetään alla tiekohtaisten valitusten mukaisesti. Selvitykset ovat liitteenä. Valtatie 13 Saarijärvi-Kyyjärvi (Karstulan kunta, Kyyjärven kunta, Keski-Suomen liitto) Valtatien 13 kehittämistarpeet ja tiepitäjän toteama tilanne on esitetty Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa selvityksen sivulla 88 (taulukko 5.2). Kehittämistarpeena on tien parantaminen, satamayhteyden on oltava mm. Vaasaan ja Kokkolaan sujuva; tiellä on paljon raskasta liikennettä. Tienpitäjä toteaa tilanteesta, että tie on merkittävä elinkeinoelämän kuljetusten reitti. Tien tekniset ominaisuudet eivät täytä valtatielle asetettuja vaatimuksia. Tavoitetila: tien leveys 10,5/7,5 m, keskikaiteellisia ohituskaistoja mäkisiin kohtiin, liittymät parannettu liikenneturvallisuuden edellyttämällä tavalla, osin eritasoliittyminä.

12 Maakuntahallitus Samat toimenpiteet on todettu Keski-Suomen liikennejärjestelmässä (s. 27, 49). Yksittäisistä kohteista on parantamissuunnitelmia osatiesuunnitelman ja esisuunnitelman tasolla. Liiton käsityksen mukaan valtatie 13 täyttää merkittävästi parannettavan tien tunnusmerkit, on maakuntakaavan sisältövaatimusten (28 ) mukainen erityisesti maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten osalta. Liitto yhtyy Kyyjärven ja Karstulan kuntien esittämään valitukseen ja esittää, että näiltä osin ympäristöministeriön Keski-Suomen maakuntakaavaa koskeva vahvistuspäätös tulee kumota. Valtatie 23 Petäjävesi-Keuruu (Keski-Suomen liitto) Valtatien 23 kehittämistarpeet ja tienpitäjän toteama tilanne on esitetty Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa selvityksen sivulla 89 (taulukko 5.2) sekä Keski-Suomen liikennejärjestelmässä (s. 27, 49). Näiden mukaan tien parantaminen sekä poikittaissuuntaisten teiden merkitys on tärkeää maakunnassa mm. päivittäistavarakuljetusten kannalta. Tie on merkittävä valtakunnallinen poikittaisyhteys ja tie kuuluu suurten erikoiskuljetusten runkoreittiin. Tien ominaisuudet eivät ole valtatieltä edellyttävällä tasolla. Tavoitetila: tien leveys 10,5/7,5 m, liittymät on parannettu liikenneturvallisuuden edellyttämällä tavalla tasoliittyminä. Tie vaatii ohituskaistoja, kevyen liikenteen järjestelyjä, yksityistiejärjestelyjä ja liittymien parantamista. Tielle on tehty useita pieniä suunnitelmia mm. liittymien parantamiseksi. Liiton käsityksen mukaan valtatie 23 välillä Petäjävesi-Keuruu täyttää merkittävästi parannettavan tien tunnusmerkit, on maakuntakaavan sisältövaatimusten (28 ) mukainen erityisesti maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten osalta. Liitto esittää, että näiltä osin ympäristöministeriön Keski-Suomen maakuntakaavaa koskeva vahvistuspäätös tulee kumota. Valtatie 24 Harjunsalmi-Hämeen tiepiirin raja (Kuhmoisten kunta, Keski-Suomen liitto) Valtatien 24 kehittämistarpeet on esitetty Keski-Suomen liikennejärjestelmässä (s. 27, 49). Tie vaatii ohituskaistoja, kevyen liikenteen järjestelyjä, yksityistiejärjestelyitä sekä liittymien parantamista. Liiton käsityksen mukaan valtatie 24 täyttää merkittävästi parannettavan tien tunnusmerkit, on maakuntakaavan sisältövaatimusten (28 ) mukainen erityisesti maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten osalta. Liitto esittää, että näiltä osin ympäristöministeriön Keski-Suomen maakuntakaavaa koskeva vahvistuspäätös tulee kumota. Seututie 637 Leppävesi-Palokangas (Keski-Suomen liitto)

13 Maakuntahallitus Seututien 637 kehittämistarpeet ja tienpitäjän toteama tilanne on esitetty Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa selvityksen sivulla 89 (taulukko 5.2). Näiden mukaan tie tulisi leventää tai parantaa nelikaistaiseksi. Tiepitäjä toteaa, että tie muodostunee seudulla ongelmaksi. Ratkaisu on tieverkollinen parannus pitkällä aikavälillä mm. Jyväskylän kehäväylän ja rinnakkaisten yhteyksien osalta. Parhaillaan on käynnissä yleistasoisia selvityksiä, joista osa on jo valmistunut ja toteutettu (Tiituspohjan eritasoliittymäjärjestelyt ja Kuormaajantien liittymä). Liikennemäärä tiellä on ajoneuvoa/vrk, mitä yleisesti pidetään nelikaistaisen tien/moottoritien lähtötasona. Liiton käsityksen mukaan seututie 637 täyttää merkittävästi parannettavan tien tunnusmerkit, on maakuntakaavan sisältövaatimusten (28 ) mukainen erityisesti maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten osalta. Liitto esittää, että näiltä osin ympäristöministeriön Keski-Suomen maakuntakaavaa koskeva vahvistuspäätös tulee kumota. Seututie 618 Ruuhimäki-Niemisjärvi (Keski-Suomen liitto) Maakuntakaavassa ohjeellisena esitetty seututie 618 ja sen tieluokan nosto kantatieksi perustuu tiepiirin alun perin vuonna 1993 laatimaan liikennetaloutta koskeneeseen selvitykseen ja karttatarkasteluna tehtyyn yleispiirteiseen suunnitelmaan, jota tarkennettiin linjauksen osalta 5.vaiheseutukaavaa varten. Vaihekaava vahvistettiin ja siinä osoitettiin tien yleispiirteinen linjaus sekä tarkasteltiin sen suhdetta asumiseen, muuhun maankäyttöön ja ympäristönsuojelun kannalta merkittäviin kohteisiin. Tiejaksosta tehtiin maakuntakaavaa varten ympäristöselvitykset. Näitä suunnitelmia ei voida pitää vanhentuneina, koska ympäristöministeriö vahvisti valtatien 18 (Multia-maakunnan raja) uutena valtatienä 1990-luvun puolivälin suunnitelmien pohjalta. Toiminnallisesti tie lyhentää Kuopion ja pääkaupunkiseudun etäisyyttä nykyiseen 5-tieyhteyteen verrattuna 3,2 % ja täydentää näin ollen kantatietasoisena valtatieverkostoa. Lisäksi uusi yhteys menisi vähemmän kuormitettuja väyliä pitkin, mikä osaltaan vähentäisi liikenteen energiakulutusta ja kasvihuonepäästöjä enemmän kuin kilometrimäärien perusteella voi päätellä. Liiton käsityksen mukaan seututien 618 ohjeellinen linjaus perustuu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, riittäviin selvityksiin (MRL 9 ) sekä täyttää maakuntakaavan sisältövaatimukset (MRL 28 3 mom.). Liitto esittää, että näiltä osin ympäristöministeriön Keski-Suomen maakuntakaavaa koskeva vahvistuspäätös tulee kumota. Merkittävästi parannettava päärata Jyväskylä-Äänekoski (Äänekosken kaupunki, Keski-Suomen liitto) Maakuntakaavan sisältövaatimukset (28 ) eivät tunne ristiriitaa radoista vastaavan viranomaisten (ratahallintokeskus ja LVM) ja maakunnan liiton

14 Maakuntahallitus näkemysten välillä eli tätä ei voida käyttää perusteluna vahvistamatta jättämiselle. Jyväskylä-Äänekoski radan kehittämistarpeita on esitetty Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa selvityksen sivulla 93 (taulukko 5.7) sekä Keski-Suomen liikennejärjestelmässä (s. 30, 42): Rata tulee pitää liikennöitävässä kunnossa, sen tulee mahdollistaa liikenteen kasvu ja akselipaino tulee nostaa 25 tn:in teollisuuskuljetusten vuoksi. Toisin kuin ympäristöministeriö lausunnossaan esittää, joukkoliikenteen mahdollisuus on huomioitu kaava-asiakirjoissa (Maakuntakaavan vaikutusten arviointi, , s. 51, 53). Vaikutusten arviointi on ollut vahvistusasiakirjojen liitteenä. Liiton käsityksen mukaan rataosa Jyväskylä-Äänekoski on selkeästi pääratatasoinen ja kuuluu merkittävästi parannettavien ratojen joukkoon. Liitto esittää, että näiltä osin ympäristöministeriön Keski-Suomen maakuntakaavaa koskeva vahvistuspäätös tulee kumota. Tapio Riipisen ja hänen asiakumppaneidensa valitus Liitto yhtyy ympäristöministeriön lausuntoon ja viittaa ympäristöministeriölle lähetettyyn vastineeseen koskien maakuntavaltuuston päätöstä maakuntakaavan hyväksymisestä ja siitä tehdyistä valituksista. Liitteenä on liiton antama vastine ympäristöministeriölle. Sari Tuovisen ja hänen asiakumppaneidensa valitus Liitto yhtyy ympäristöministeriön lausuntoon. Liitteenä ovat ympäristöministeriön lausunto Keski-Suomen maakuntakaavan vahvistamista koskevasta ympäristöministeriön päätöksestä tehdyistä valituksista sekä Keski-Suomen liiton valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen ( ). Muut korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimitetut valitukset ovat nähtävissä kokouksessa. Lisätietoja: Martti Ahokas , tai Olli Ristaniemi , Maakuntajohtajan ehdotus: Päätös: Selostetaan kokoukselle liiton lausuntoa ja vastaselitystä. Annetaan liitteenä oleva lausunto ja vastaselitys KHO: lle.

15 Maakuntahallitus LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI MAASEUTUHALLINNON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNNISSA KSL:192 /2009 Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa mennessä (liite). Ministeriö on omaehtoisesti antanut lausunnon antamiseen lisäaikaa sähköpostitse saakka. Lausuntoluonnos on toimitettu maa- ja metsätalousministeriölle määräaikaan mennessä. Ministeriön kanssa on sovittu sähköpostitse, että liiton virallinen lausunto voidaan toimittaa maakuntahallituksen kokouksen jälkeen. Hallituksen esityksessä eduskunnalle esitetään, että kunnat muodostavat yhteistoiminta-alueita, joiden sisällä tehtävien hoidon järjestämisvastuu siirtyisi lakisääteisesti yhdelle alueen kunnista tai kuntayhtymälle. Kuntien tulee yhteistoiminnan avulla muodostaa maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi toiminnallinen kokonaisuus. Toiminnallinen kokonaisuuden katsotaan syntyvän erityisesti sellaiselle alueelle, jolla toimii vähintään 800 tukihallinnon asiakasta eli tukihakemuksen tehnyttä maatilaa. Lisäksi yhteistoiminta-alueella tulee tehtävien hoitamiseen osallistua vähintään viisi henkilöä, joista yhden tulee päätoimisesti johtaa yksikköä. Yhteistoiminta-alueen hallinto perustuisi kuntien väliseen sopimukseen. Tähän liittyen kunnilla olisi valittavanaan kolme vaihtoehtoa: Kuntien olisi järjestettävä yhteistointa siten, että yksi niistä vastaa tehtävien hoitamisesta sopimuksen perusteella. Toisessa vaihtoehdossa yksi kunnista vastaisi tehtävien hoitamisesta sopimuksen perusteella ja tehtäviä hoitaisi kunnan organisaatiossa yhteinen toimielin. Kolmantena vaihtoehtona on antaa kuntien välisellä sopimuksella tehtävien hoitaminen kuntien perustaman, jo toiminnassa olevan kuntayhtymän hoidettavaksi. Keski-Suomen liitto esittää lausuntonaan seuraavaa: Keski-Suomen liitto arvioi maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden muodostumisen mahdollisena ja pitää realistisena niiden toteutumisen Keski-Suomessa esitetyn aikataulun puitteissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Kunnan on tehtävä päätös yhteistoimintaalueeseen liittymisestä viimeistään Yhteistoiminta-alue aloittaa toimintansa viimeistään Keski-Suomen kunnat ovat lausunnoissaan esittäneet useita eri vaihtoehtoja yhteistoiminta-alueiden muodostumiselle. Pääosin kuitenkin alueet myötäilevät aluehallintoviranomaisten esittämää ehdotusta yhteistoimintaalueista Keski-Suomessa. Yhteistoiminta-alueiden toteutumisessa Keski-Suomen liitto pitää seuraavia kuntien esittämiä näkökulmia viljelijätukihallinnon uudistamisessa.

16 Maakuntahallitus ) Tehtävien eriyttäminen ei suoraan helpota järkevien yksiköiden muodostumista, koska eri tyyppiset tehtävät työllistävyydeltään ovat hyvin erilaisia. Eriyttäminen johtaa myös siihen, että usean asian hoito samalla asiointikerralla työntekijöiden aikataulujen vuoksi hankaloituu ja tulee jopa mahdottomaksi. 2) Myönteisenä lakiehdotuksessa pidetään sitä, että se mahdollistaa palvelujen säilymisen lähellä tiloja, mikäli yhteistoiminta-alueet pidetään riittävän pieninä. Kunnan käsityksen mukaan kohtuullinen asiointimatka on noin ½ tuntia. Kunnat korostavatkin palvelupisteiden säilymistä asiakkaiden lähellä. Poikkeusmahdollisuus tulee muuallakin kuin Lapin ja Kainuun alueilla ottaa aidosti käyttöön keinona hoitaa järkevällä tavalla maaseutuviranomaisen tehtävät maantieteellisesti laajoilla harvaan asutuilla alueilla. 3) Kuntien kesken solmittavien maksajavirastosopimuksen yhdenmukaisuuden sisältö tulee turvata kaikkien kuntien osalta. Maksajavirastosopimuksen sisältöä laadittaessa tulisi Suomen kuntaliitolla olla keskeinen asema kuntien edunvalvojana. 4) Hallinnon uudistuksen kustannukset kohdistuvat myös vaikeassa taloudellisessa asemassa oleviin kuntiin. Kuitenkin lakiesityksen perusteluissa kustannuskorvausta on suunniteltu vain Maaseutuvirastolle ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille kehittämishankkeesta aiheutuviin menolisäyksiin kun taas yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta kunnille aiheutuvat kustannukset jäävät huomioimatta. Yhteistoiminta-alueen muodostamisesta kunnille syntyvät kustannukset korvataan valtion varoista ja maaseutuhallinnon kuntien valtionosuus saatetaan kustannuksia vastaavaksi. Lisätietoja: Jouko Kahilainen, Maakuntajohtajan ehdotus: Päätös: Maakuntahallitus antaa edellä olevan lausunnon. Maakuntahallitus päättää liittää jäsenkuntien lausunnot maakuntahallituksen lausunnon liitteeksi.

17 Maakuntahallitus LAUSUNTO HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN JA LAAJENNUKSEN LUONNOKSESTA KOSKIEN OSA-ALUEITA 2-4 JA 6 KSL:201 /2009 Jämsän tekninen lautakunta on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Keski-Suomen liiton lausuntoa mennessä. Maakuntahallitukselle esitetään seuraavan lausunnon antamista: Osayleiskaavan muutosalue sijaitsee Jämsän kaupungin Himoksen matkailukeskusalueella ja kattaa alueellisesti suurimman osan rinnealueista. Lisäksi kaava-aluetta on maanomistuskokonaisuuksien vuoksi laajennettu merkittävimmin länteen ja lounaaseen. Vuonna 2005 käynnistetyn kaavoituksen tavoitteena on turvata alueen kehittäminen laskettelukeskuksesta ympärivuotiseksi matkailupalvelukeskukseksi. Laajennusalueille sijoittuvat mm. varaukset uusille golf-kentille. Osayleiskaavaluonnos on vahvistuksen saaneen maakuntakaavan mukainen. Maakuntakaavassa alueen keskeiset osat on osoitettu matkailupalveluiden alueeksi ja laajennusosat sisältyvät maakuntakaavan matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen. Maakuntakaavan merkinnät on osayleiskaavaluonnoksessa otettu riittävällä tavalla huomioon. Toiminnallisena yksityiskohtana esitämme vielä harkittavaksi vierasvenelaiturin osoittamista mahdollisimman lähelle Himoksen keskustan hotelli-, ravintola- ja kaupallisia palveluita. Osa-alueiden 2-4 osalta kaavakartta ja kaavaselostuksessa oleva karttamerkintöjen selitys eivät olleet yhtäpitäviä eräiden VU-, VR- ja RMmerkintöjen osalta, mikä haittasi kaavaan perehtymistä. Merkintöjen selitys ja/tai kaavakartta tulee korjata niiltä osin. Huomioitavaksi kaavaprosessiin ja asiakirjoihin, että Ympäristöministeriö on vahvistanut Keski-Suomen maakuntakaavan ja samalla kumonnut seutukaavan. Liitekartat: liite 1) osa-alueet 1-5 ja liite 2) osa-alue 6 Lisätietoja: Jarmo Koskinen Maakuntajohtajan ehdotus: Päätös: Annetaan edellä oleva lausunto.

18 Maakuntahallitus LAUSUNTO TIKKALAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA KSL:189 /2009 Jyväskylän kaupunki pyytää päivätyllä kirjeellä Keski-Suomen liiton lausuntoa Tikkalan osayleiskaavaehdotuksesta mennessä. Suunnittelualue sijaitsee entisen Korpilahden kunnan pohjoisosassa Muuratjärven länsirannalla. Etäisyyttä Korpilahden keskustaan on maanteitse noin 20 km ja Jyväskylään noin 23 km. Suunnittelualue käsittää Tikkalan kyläkeskuksen alueen käsittäen Patajärven ympäristön sekä Muuratjärven ranta-alueita ulottuen kylän pohjoispuolella Myllyjokeen ja eteläpuolella Pötkiönpohjaan. Osayleiskaavaluonnos (I) valmistui vuonna 2006, mutta prosessi keskeytettiin kuntaliitoksen ajaksi. Uusi luonnos (II) oli nähtävillä vuonna Alueen laajuus on noin 21 km 2 ja rantaviivaa on yhteensä 53 km. Kaavaehdotus sisältää uusia rantarakennuspaikkoja yhteensä 216 kpl, joista 34 on rantarakennuspaikkoja ja 182 ns. kuivan maan rakennuspaikkoja. Olevia rantarakennuspaikkoja on 221 kpl ja kuivan maan rakennuspaikkoja 84 kpl. Ranta-alueen mitoitukseksi tulee 6,13 asuntoa / muunnettu ranta-km. Ympäristöministeriön vahvistamassa Keski-Suomen maakuntakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu seuraavat varaukset: SL-alue (nro 113) ja Natura-alue FI (nro 72); Särkijärven metsä Myllyvuori Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö; Laukkala (nro 240) Muinaismuistokohteet; Tikkala/Kotiranta (nro 281), Vuorelanlahti, Vuorela, Tikkala/Hiekkaranta (nro 282), Rannila/Kuoppakennäs (nro 283), Hiekkaniemi (nro 284), Palosaari (nro 302) Pohjasvesialue; Tikkala (nro 88) Seututie (st) Ohjeellinen ulkoilureitti Maakuntahallitus on antanut lausunnon kaavaluonnos I:stä ja kaavaluonnos II:sta Lausuntonaan Keski-Suomen liitto esittää seuraavaa: Osayleiskaavan selostus on selkeä ja sen avulla on helppo verrata prosessin eri luonnosvaiheissa ja ehdotusvaiheessa tapahtuneita muutoksia. Keski-Suomen maakuntakaavan lisäksi yhtenä suunnittelun lähtökohtana on ollut myös seutukaavan 5. vaihekaava. Suunnittelualuetta koskevat seutukaavan varaukset esitellään kaavaselostuksessa. Liitto toteaa, että maakuntakaavan vahvistuksen yhteydessä ( ) ympäristöministe-

19 Maakuntahallitus riö on kumonnut seutukaavan lukuun ottamatta Laukaan Mörkökorven jätteenkäsittelyaluetta ja muutamia ratamerkintöjä. Maakuntakaava on otettu yleiskaavaehdotuksessa hyvin huomioon. Petäjävesi - Korpilahti seututielle on osoitettu uusi linjausmahdollisuus kylän keskustassa. Kyse on normaalista maakuntakaavan tarkentumisesta, mihin liitolla ei ole huomauttamista. Yleiskaavaehdotuksessa on osoitettu huomattava määrä uusia pysyvän asutuksen rakennuspaikkoja, joista suuri osa sijoittuu kyläkeskuksen läheisyyteen. Liiton mielestä pysyvän asutuksen leviämisen hajaasutusalueelle tulee edistää taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävän alue- ja yhdyskuntarakenteen muodostumista. Kaava-alue kuuluu Keski- Suomen maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenneselvityksessä taloudelliselta ja ympäristölliseltä kestävyydeltään kolmanneksi korkeimpaan luokkaan, mikä osaltaan tukee yleiskaavaratkaisua. Tikkalan kylän asutuksen merkittävä lisääminen tukee kylän palveluiden säilymistä ja luo mahdollisuuksia maaseutumaiselle rakennetulle ympäristölle. Uusi asutus sijoittuu kauaksi seudun työpaikka-alueista. Kaupungin on samalla sitouduttava kunnallisiin palveluihin ja kunnallistekniikkaan sekä niistä aiheutuviin kustannuksiin. Kaavaehdotuksen perusteella kyläkeskukseen sitoutuvassa rakentamisessa on riittävästi otettu huomioon kylän perinteinen kulttuurimaisema ja ympäristö. Liitteenä on osayleiskaava-alueen rajaus. Kaava-asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Lisätietoja: Reima Välivaara, Maakuntajohtajan ehdotus: Päätös: Maakuntahallitus antaa edellä olevan lausunnon.

20 Maakuntahallitus KSL:186 / LAUSUNTO SUOLAHTI 2020 OSAYLEISKAAVAN LAATIMISESTA SUOLAHDEN TAAJAMAAN. Äänekosken kaupunki on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Keski- Suomen liiton lausuntoa mennessä. Liitteenä Suolahti 2020 osayleiskaavan aluerajaus. Maakuntahallitus on antanut kaavaluonnoksesta lausunnon ( 231). Maakuntahallitukselle esitetään seuraavan lausunnon antamista: Suolahden taajaman osayleiskaava on osa Äänekoski 2016 rakenneyleiskaavatyötä. Suunnittelualue rajautuu Äänekoski 2020 osayleiskaavaalueeseen, Suolahden rantayleiskaava-alueeseen ja Laukaan kunnan rajaan. Kaava on tarkoitettu oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi. Suolahti 2020 osayleiskaavan tavoitteena on kaksoiskaupungin (Äänekoski-Suolahti) välialueen maankäytön tiivistäminen. Maakuntakaavassa Äänekosken ja Suolahden taajamat kuuluvat Ääneseudun kaupunkikehittämisen kohdealueeseen (kk-2). Suunnittelumääräyksen mukaan alueen tulevassa kehityksessä on kiinnitettävä erityistä huomiota taajamarakenteen tiivistämiseen ja suurteollisuuden liikenteellisten olosuhteiden sujuvuuteen. Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen toimivuuden turvaamiseksi tarvittavat rinnakkaistie- ja eritasojärjestelyt sekä turvattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja luonnonsuojelun kohteet. Liiton mielestä maakuntakaava toteutuu hyvin osayleiskaavassa. Kaava tulee toteutuessaan tiivistämään Äänekosken ja Suolahden taajamarakennetta. Kaava huomioi hyvin Suolahden teollisuusalueet (Finnforest, Suolahden teollisuuskylä, Valtra) sekä niiden liikenteelliset olosuhteet. Laivaväylät ja Suolahden satama on huomioitu asianmukaisesti. Keskustatoimintojen alue on rajattu selkeästi. Valtakunnallinen ja maakunnallinen kulttuuriympäristö on huomioitu maakuntakaavan mukaisesti, mm. valtakunnallisesti arvokas Keski-Suomen opiston alue. Paikalliset virkistystarpeet ovat kaavaehdotuksessa hyvin esillä kuten myös maakunnallinen ulkoilureitti. Lisätietoja: Olli Ristaniemi , Maakuntajohtajan ehdotus: Päätös: Annetaan edellä oleva lausunto

21 Maakuntahallitus LAUSUNTO PÄIJÄNTEEN RANTAYLEISKAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA KSL:161 /2009 Jämsän kaupunki/kari Vaara on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Keski-Suomen liiton lausuntoa mennessä. Liitteenä Päijänteen rantayleiskaavan aluerajaus. Maakuntahallitukselle esitetään seuraavan lausunnon antamista: Jämsän kaupungin Päijänteen rantayleiskaava käsittää kaikki Jämsän kaupungin alueella sijaitsevat Päijänteen ranta-alueet Juokslahden kyläaluetta sekä Kaipolan asemakaava-aluetta lukuun ottamatta. Mukana ovat lisäksi Päijänteen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Tenhaminjärven, Heilanjärven, Tyrynjärven ja Kuolemajärven ranta-alueet. Rantayleiskaavatyö käynnistyi vuonna 1994 ja luonnos oli nähtävillä Tämän jälkeen kaavatyö keskeytettiin ja aloitettiin uudelleen vuonna Työssä on päivitetty luonto- ja maisemaselvitykset. Liitto pitää hyvänä asiana, että Jämsä on jatkanut keskeytyksissä ollutta Päijänteen rantojen rantayleiskaavoitusta. Rantayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Sen perusteella hyväksyttyä kaavaa voidaan käyttää kaava-alueen rakennuslupien myöntämisen perusteena. Suunnittelualueella on rantaa noin 200 km. Saarista ja pienten järvien rannoilta on siirretty mahdollisimman paljon rakennusoikeutta Päijänteen mannerrannoille. Kokonaismitoitus on 5-6 rantaasuntoa/muunnettu ranta-km. Pienten vesistöjen ja saarten kohdalla mitoitus on alhaisempi. Alle 2,5 ha saarille (116 kpl) ei ole osoitettu uutta rakentamista. Liitto kannattaa näitä ratkaisuja. Rantayleiskaavan alueella sijaitsi kaavan laadintavaiheessa 576 lomaasuntoa, 65 omakotitaloa ja 28 maatilan talousrakennusta. Rantayleiskaavaluonnos osoittaa alueelle 237 uutta omarantaista loma-asuntoa ja 2 omakotitalon rakennuspaikkaa. Tiiviimmät loma-asutusalueet on muodostettu kylien läheisyyteen Juokslahdelle, Sammallahdelle, Vaheriin ja Arvajalle sekä kumotun seutukaavan tiiviin loma-asutuksen vyöhykkeelle Jämsänniemelle. Ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa ei osoiteta loma-asutusvyöhykkeitä eikä kyliä. Loma-asutuksen osoittaminen kylien läheisyyteen ja loma-asutusvyöhykkeeksi on hyvä ratkaisu. Luonnoksessa on osoitettu maakuntakaavan venesatamat. Osa kaavaalueesta kuuluu Lehesselän-Kotkatselän tärkeään vesialueeseen, joka on vesiretkeilyalue. Maakuntakaavamerkinnän mukaan alueella tulee turvata suunnittelulla riittävät rantautumispaikat. Kaavaluonnoksessa näitä ovat venesatamat, venevalkamat sekä veneretkeilykohteet. Myös maakuntakaavassa esitetty maakunnallinen ja valtakunnallinen kulttuuriympäristö sekä suojelu ovat mukana. Edellä olevilta osin Päijänteen rantayleiskaavaluonnos huomioi ja toteuttaa hyvin Keski-Suomen maakuntakaavaa.

22 Maakuntahallitus Myös maakuntakaavan virkistysalueet on pääosin huomioitu hyvin. Kuitenkaan Kukkaronsalmen maakunnallista veneulkoilualuetta, johon kuuluu osia Huhtisaaresta, Kukkarosta ja Mertasaaresta ja joka kuuluu edellä mainittuun vesiretkeilyalueeseen, ei ole huomioitu kaavaluonnoksessa. Kukkaron ja Mertasaaren osalta niiden virkistysarvot on jo menetetty olemassa olevan loma-asutuksen vuoksi. Sen sijaan Huhtisaaren pohjoiskärki on merkittävä maakuntakaavan mukaisesti virkistysalueeksi. Taivassalon Jyrkänkallion merkitsemistä retkeilyalueeksi maakuntakaavan mukaisesti liitto pitää oikeana ratkaisuna. Jämsän alueen Päijänne muodostaa merkittävän osan valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti tärkeää luonnon vesiallasta. Ympäristöviranomaiset ovat selvittäneet vesistön arvostuksen nostamista hakemalla järvelle biosfäärialueen asemaa. Yleiskaavan yhteydessä tulisi ottaa asia esille ja muodostaa siihen Jämsän kaupungin kanta. Samalla maankäyttö- ja rakennuslaki tarjoaisi oivallisen mahdollisuuden kuntalaisten ja maanomistajien mielipiteen kuulemiseksi mainitun lain säännösten mukaisesti. Täten saataisiin biosfäärihankkeelle myös lakiin perustuva asema asianmukaisine kuulemisineen. Lisätietoja: Olli Ristaniemi , Maakuntajohtajan ehdotus: Päätös: Annetaan yllä oleva lausunto

23 Maakuntahallitus LAUSUNTO UURAISTEN KUNNAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS- JA LAAJENNUSEHDOTUKSESTA SEKÄ KYYNÄMÖISTEN KYLÄN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA KSL:178 /2009 Uuraisten kunnanhallitus on päivätyllä kirjeellä pyytänyt Keski- Suomen liiton lausuntoa mennessä. Rantayleiskaavan muutos- ja laajennus koskee lähes kaikkia kunnan alueella sijaitsevia vesistöjä. Kyynämöisillä kaava-alue laajenee Kyynämöisten kylän kyläalueen kattavaksi osayleiskaavaksi. Maakuntahallitukselle esitetään seuraavan lausunnon antamista: Rantayleiskaavaehdotus on pääsääntöisesti maakuntakaavan mukainen eikä Keski-Suomen liitolla ole siihen huomauttamista. Sen sijaan Kyynämöisten osayleiskaavaehdotuksen osalta toteamme, että maakunnallisesti arvokas Kyynämöisen kulttuurimaisema-alue on merkitty kaavaehdotukseen liian suppeasti: merkintä ei kata edes 1990-luvun puolivälissä tehdyn maakunnallisten kulttuurimaisema-alueiden perusinventoinnin rajausta. Keski-Suomen arvokkaat kulttuurimaisema-alueet päivitysinventoitiin vuonna 2005, jolloin Kyynämöisen maisema-alue hieman laajeni. Tämä alue osoitetaan Keski-Suomen maakuntakaavassa, jonka Ympäristöministeriö on myös vahvistanut. Kaavaselostuksessa ei esitetä perusteluja, miksi kaavaehdotuksen rajaus on huomattavan niukka verrattuna maakuntakaavan rajaukseen. Kaavaselostuksen sivulla 18 todetaan rantayleiskaavaprosessin erääksi tarpeeksi kaavamerkintöjen tarkkuuden ja ajantasaisuuden tarkistaminen. Ehdotusvaiheessa tässä tavoitteessa ei ole täysin onnistuttu. Arvokkaan maisema-alueen rajausta on laajennettava: se ei ole nykyisellään kulttuurimaisemainventoinnin eikä maakuntakaavan mukainen. Kyynämöisen maisema-alueen ydin on kylän raitin ympäristö ja tien ja järven välinen avoin vyöhyke. Kaavaehdotuksen ratkaisut rakennusten sijoitamisessa huomioivat maisemallisesti herkimmän alueen säilymisen. Raitista muodostuu nauhamainen ja järvinäkymät eivät tukkeudu myöskään rantaviivaan sijoittuvalla rakentamisella. Kaavaa varten laadittu luonto- ja maisemaselvitys sekä sen täydennys ovat maisemaosaltaan lähinnä nippu yksittäishavaintoja, joiden perusteella ei voi muodostaa ymmärrettävää kokonaistulkintaa, mikä on erityistä ja kulttuurisen kestävyyden kannalta säilytettävää. Keski-Suomen maakuntakaavassa todetaan kulttuuriperinnön kohdalla, että kuntatason kaavaprosesseissa tehdään tarkempi tulkinta arvokkaasta kulttuuriperinnöstä ja arvioidaan yksilöidysti millaisia vaikutuksia aiotuilla kaavaratkaisuilla on arvokohteiden ja -alueiden säilymiselle.

24 Maakuntahallitus Huomioitavaksi kaavaprosessiin ja asiakirjoihin on, että Ympäristöministeriö on vahvistanut Keski-Suomen maakuntakaavan ja samalla kumonnut seutukaavan. Liitteenä on kartta suunnittelualueesta. Lisätietoja: Jarkko Pietilä, Maakuntajohtajan ehdotus: Päätös: Annetaan edellä oleva lausunto.

25 Maakuntahallitus HENKILÖESITYKSET VALTION TAIDETOIMIKUNTIIN JA TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTAAN KSL:203 /2009 Taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain (328/1967) mukaan opetusministeriön alaisena taiteen asiantuntijaeliminä toimii yhdeksän valtion taidetoimikuntaa: elokuvataidetoimikunta, kirjallisuustoimikunta, kuvataidetoimikunta, muotoilutoimikunta, näyttämötaidetoimikunta, rakennustaidetoimikunta, säveltaidetoimikunta, tanssitaidetoimikunta ja valokuvataidetoimikunta. Taiteen keskustoimikunnan muodostavat valtion taidetoimikuntien puheenjohtajat sekä kuusi muuta valtioneuvoston määräämää jäsentä, joista vähintään kahden tulee edustaa alueellisia taidetoimikuntia. Opetusministeriö on päivätyllä kirjeellään (liite) pyytänyt järjestöjä ja laitoksia nimeämään ehdokkaita valtion taidetoimikuntiin toimikaudeksi Suomen Kuntaliitto, joka kokoaa maakuntaliittojen ehdotukset, on pyytänyt tiedot ehdokkaista mennessä. Maakuntahallituksen jäsenille lähetetään valmisteluaineistoa henkilöesityksistä (liite). Lisätietoja: Hannu Korhonen, Maakuntajohtajan ehdotus: Päätös: Asiaa selostetaan kokoukselle. Maakuntahallitus nimeää henkilöesitykset seuraaviin valtion taidetoimikuntiin ja taiteen keskustoimikuntaan: elokuvataidetoimikunta kirjallisuustoimikunta kuvataidetoimikunta muotoilutoimikunta näyttämötaidetoimikunta rakennustaidetoimikunta säveltaidetoimikunta tanssitaidetoimikunta valokuvataidetoimikunta taiteen keskustoimikunta Maakuntahallituksen esitykset lähetetään opetusministeriölle ja Suomen Kuntaliittoon.

26 Maakuntahallitus KSL:302 / ESITYS KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN JÄSENIKSI JA PUHEENJOHTAJIKSI KAUDELLE MH , 241 Lailla kuntalain muuttamisesta ( /519) on kuntalain luvuksi 10 a lisätty säädökset kunnallisen liikelaitoksen toiminnalle. Pelastustoimen osalta merkittävä muutos on pelastuslautakunnan muuttuminen pelastuslaitoksen johtokunnaksi. Liitteenä ovat liittoon sähköpostilla saapunut pöytäkirjanote pelastuslautakunnan kokouksesta sekä uudistettu yhteistoimintasopimus. Yhteistoimintasopimus on pyydetty hyväksymään Keski- Suomen kuntien valtuustoissa kuluvan vuoden loppuun mennessä. Keski-Suomen pelastuslautakunnan osaltaan hyväksymän ja kuntien hyväksyttäväksi esitetyn sopimuksen mukaisesti Jyväskylän kaupunginvaltuusto valitsee pelastuslaitoksen hallintoa varten Keski-Suomen maakuntahallituksen esityksen perusteella Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunnan sekä sille puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Johtokuntaan valitaan hyväksyttävänä olevan sopimuksen mukaan yhteensä kolmetoista jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Valinnat tehdään seutukunnittain seuraavasti: Jämsän, Joutsan, Keuruun, Äänekosken seutukunnat kukin yksi jäsen ja kullekin jäsenelle yksi varajäsen, Saarijärven - Viitasaaren seutukunta kaksi jäsentä ja kummallekin henkilökohtainen varajäsen sekä Jyväskylän seutukunta seitsemän jäsentä ja kullekin jäsenelle yksi henkilökohtainen varajäsen. Maakuntahallituksen päätöksen ( , 209 ) mukaisesti Keski- Suomen kunnille on toimitettu liitteenä oleva päivätty kirje, jolla on pyydetty tekemään esitykset pelastuslaitoksen johtokunnan jäseniksi marraskuun loppuun 2008 mennessä. Kirjeen liitteenä olivat sopimusluonnos kuntien kanssa, pelastuslaitoksen johtokunnan johtosääntöluonnos sekä tiedot pelastuslautakunnan kokoonpanosta päättyvältä kaudelta. Pelastuslaitoksen johtokuntaan voidaan kuntalain 36 :n mukaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Puolueiden piirijärjestöt ovat antaneet liitteenä olevan suosituksen pelastuslaitoksen johtokunnan valinnan perusteista. Mikäli puoluepoliittista edustavuutta sovelletaan, pelastuslaitoksen johtokunnan 13 jäsenpaikkaa jakautuvat puolueittain kunnallisvaalien tulosten pohjalta seuraavasti: keskusta 4, SDP 4, kokoomus 3, vasemmistoliitto 1 ja vihreät 1. Sukupuolten tasa-arvo tulee valinnassa ottaa huomioon.

27 Maakuntahallitus Yhteenveto kuntien esityksistä tilanteessa on liitteenä. Maakuntahallituksen kokoukselle toimitetaan esitys lautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi sekä puheenjohtajiksi. Lisätietoja: Jukka Patrikainen, , Maakuntajohtajan ehdotus: Kuullaan selostus asian valmistelusta ja käydään keskustelu esityksestä henkilöiden valitsemiseksi. Maakuntahallitus hyväksyy henkilöt esitettäväksi Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi sekä johtokunnan puheenjohtajaksi ja 1. ja 2. varapuheenjohtajiksi toimikaudelle Maakuntahallitus toteaa, että esitys Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunnaksi täyttää kuntalain ja tasa-arvolain vaatimukset. Päätetään toimittaa maakuntahallituksen päätös esityksenä Jyväskylän kaupunginvaltuustolle ja tiedoksi Keski-Suomen muille kunnille. Päätös: Sirpa Pekkarinen poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Kokoukselle jaettiin päivitetty yhteenveto kuntien päätöksistä ja toimistossa laadittu yhteenveto ehdokkaiden nimeämisestä johtokunnan jäseniksi ja varajäseniksi. Käytiin keskustelu. Maakuntahallitus hyväksyi seuraavat henkilöt esitettäväksi Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi sekä johtokunnan puheenjohtajiksi ja 1. ja 2. varapuheenjohtajiksi toimikaudelle : jäsen varajäsen Ahola Jorma, Jyväskylä, pj Tamminen Pekka, Jyväskylä Pekkarinen Sirpa, Viitasaari, 1. vpj. Leppänen Ilpo, Kinnula Tamminen Anna, Jyväskylä, 2. vpj. Pulli Terhi, Jyväskylä Seppälä Jussi, Joutsa Weijo Hilkka, Luhanka Puttonen Kyösti, Jyväskylä Gustafsson Arto, Hankasalmi Niittonen Seppo, Jyväskylä Koskenranta Jari, Petäjävesi Arvaja Eija, Jämsä Kankainen Markku T, Jämsä Jääskeläinen Silja, Keuruu Purokuru Sanna, Multia Salonen Jouko, Konnevesi Ruuska Virva, Äänekoski Hämäläinen Heikki, Laukaa Kuukkanen Tarja, Laukaa Kvist Päivi, Muurame Stenman-Kässi Liisa, Uurainen Litmanen Janne, Saarijärvi Ruuska Pirjo, Karstula Käpylä Pirjo, Uurainen Takkinen Kyösti, Toivakka

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Kunnanhallitus Tekninen lautakunta, 18, Kunnanhallitus, 56,

Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Kunnanhallitus Tekninen lautakunta, 18, Kunnanhallitus, 56, Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tekninen lautakunta, 18, 16.06.2015 Kunnanhallitus, 56, 22.06.2015 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta MjuDno-2015-275 Tekninen lautakunta,

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Korpilahden kunta Kärkisten Etelärannan yleiskaava

Korpilahden kunta Kärkisten Etelärannan yleiskaava Selostus 67080404.BBJ Korpilahden kunta Kärkisten Etelärannan yleiskaava TilojaTientaus 438-1-85 ja Vaho 422-1-100 koskeva yleiskaavamuutos Ehdotus 3.11.2008 1 Yhteystiedot Väinönkatu 1 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin lausunto hallintovalituksen johdosta Kaavavalitus, viite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 440/17

Rovaniemen kaupungin lausunto hallintovalituksen johdosta Kaavavalitus, viite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 440/17 POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Valittajat Rovaniemen kaupungin lausunto hallintovalituksen johdosta Kaavavalitus, viite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 440/17 Jari Vanhatapio Seppo Lehto

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus MRL 72 mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Silloin kun kaavaa ei ole, rakentamiseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 308/10.02.02/2014 KHALL 198 Limingan kunta on lähettänyt

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 1 Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 2013 2 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala)

Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala) LIEKSAN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen Tekninen virasto Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala) Kaava-alueen sijainti Maankäyttö- ja rakennuslain 63 sekä -asetuksen

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Tiituspohja Ympäristöselvitykset KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu, 000 Jyväskylä www.keskisuomi.fi Liikennevarausten ympäristöselvitykset..006 TIITUSPOHJA Sisältö PERUSTEET Selvitystyön

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Ympäristölautakunta 39 10.05.2012 Kaupunginhallitus 128 28.05.2012 Ympäristölautakunta 89 08.11.2012 Kaupunginhallitus 275 19.11.2012 Lausunto Nummi-Pusulan koko kunnan yleiskaavaehdotuksesta 104/10.02.02/2012

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 17.12.2014 Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 1 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tekla 2.2.2017 3, liite 1 Tekla 24.5.2017 27, liite 4 OAS 1 (4) ONKIVEDEN NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.10.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KH 28.8.2017 Liite 34 273-AK1605 PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.8.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kärsämäen kunta. Kaavoituskatsaus Sisällysluettelo. 1. Yleistä. 2. Maakuntakaava. 3. Yleiskaava. 4. Asemakaava. 5. Asemakaavan pohjakartta

Kärsämäen kunta. Kaavoituskatsaus Sisällysluettelo. 1. Yleistä. 2. Maakuntakaava. 3. Yleiskaava. 4. Asemakaava. 5. Asemakaavan pohjakartta 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2014 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Asemakaavan pohjakartta 6. Rakennusjärjestys 7. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 8. Kaavoitusohjelma

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Nurmeksen keskustaajaman rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vatilahti ja Palonpohja) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nurmeksen keskustaajaman rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vatilahti ja Palonpohja) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen keskustaajaman rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vatilahti ja Palonpohja) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1: Osittaisen muutoksen sijainti Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot