TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2008 557. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars Runar jäsen Korhonen Pentti jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen von Schöneman Arja jäsen (poistui klo :n 576 jälkeen) Huovinen Pentti Nieminen Mikko kv:n pj kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra (poistui klo 16.55) Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra (saapui klo 16.10) Vahtola Pirjo kirkkoherra Heino Paula Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo Salmi Anu tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja lakimies, sihteeri Poissa Järvensivu Jukka kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra 563 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 565 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 566 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: lisättiin hallintojohtajan listalle :t 572 ja PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lars Runar Knuts ja Seppo Isotalo. Hallintojohtajan asiat 568 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 38 / 2008 Yleiskirjeen aiheena on taloushallinnon perusohjeiden päivitys alkaen. Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet ovat olleet voimassa alkaen ja niitä pyritään pitämään muuttumattomina mahdollisimman kauan. Ohjeissa on nyt havaittu pari teknistä virhettä, jotka kuitenkin ovat koskeneet hyvin harvoja seurakuntia. Laskentatoimen kehittämistyöryhmä ja Kirjanpitoasioiden neuvottelukunta ovat tehneet ohjeisiin myös muutaman päivityksen, joiden tarkoituksena on täydentää voimassa olevia ohjeita. Päivitykset eivät muuta voimaan tulleita ohjeita, vaan antavat vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

3 Yleiskirjeen liitteenä ovat Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet kansioon kuuluvat ohjeet: tilinpäätöksen laadinta tuloslaskelma rahoituslaskelman liite 2 tililuettelomalli ja kustannus kohdentamisohjeet liite 1. Kirkkohallitus kehottaa liittämään ohjeet Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet kansioon. Ohjeita on monta kymmentä sivua, joten on tarkoituksenmukaista teettää työ monistamossa. Monistuspyynnön voi esittää kirjaamoon marraskuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi ja noudatettavaksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 38 / Ilmoitus taloustoimistolle ja kirjaamoon. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 569 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 39 / 2008 Yleiskirjeen aiheena on keräysten ja muiden erityiskatteisten varojen kirjanpito. Seurakunnissa kerätään kolehteja sekä järjestetään keräyksiä monien tarkoitusten hyväksi. Vapaaehtoistyöntekijöiden työn tukeminen ja heidän keräämiensä rahojen vastaanotto esimerkiksi diakonia tai lähetystyön hyväksi kuuluvat seurakuntien jokapäiväiseen työhön. Seurakunnat saavat testamentteja, joiden varojen hoitamismalli ja käyttötarkoitus saattavat olla tarkoin säädeltyjä. Tällaiseen välitys ja toimeenpanotyöhön liittyvien tulojen ja menojen hoitotavat vaihtelevat runsaasti seurakunnittain. Laskentatoimen kehittämistyöryhmä on valmistellut ohjeen laskentatoimen mahdollisuuksista hoitaa vapaita varoja tehokkaasti, selkeästi ja vastuullisesti. Yleiskirjeen liitteenä lähetetyn ohjeen tavoitteena on tukea seurakuntien johtamisesta ja taloushallinnosta vastaavia viranhaltijoita, jotta he voisivat hoitaa avustuksena tai lahjoituksena saadut varat tarkoituksenmukaisella tavalla määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Ohje kuuluu seuraavasti: Liite

4 Ohje korvaa Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan antaman ohjeen lähetystyön, yhteisvastuukeräyksen yms. vapaaehtoistyön tulojen ja menojen kirjaamisesta. Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 39 / 2008 saaduksi ja lähettää yleiskirjeen liitteineen taloustoimistoon tiedoksi ja noudatettavaksi. Ilmoitus taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 570 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 40 / 2008 Yleiskirje sisältää ohjeet vuoden 2008 väestö ja toimintatilastotietojen ilmoittamisesta Kirkkohallitukselle. Tilastojen tarkoituksena on palvella seurakuntien toiminnan ja talouden suunnittelua ja analysointia sekä välittää tietoja seurakuntien väestönmuutoksista ja toiminnasta kirkon eri sidosryhmille. Tilastotiedot annetaan väestömuutoksista, avioliitoista, yleisestä seurakuntatyöstä, lapsi, nuoriso ja rippikoulutyöstä, diakoniasta ja lähetyksestä. Seurakunnat saavat yleiskirjeen suoraan, joten yleiskirje lähetetään tiedoksi vain muille asianomaisten yksikköjen johtajille. Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 40 / 2008 saaduksi. Yleiskirje lähetetään tiedoksi ja toimenpiteitä varten keskusrekisterin johtajalle, yhteisten työmuotojen johtajalle, diakoniajohtajalle ja lähetyssihteerille. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Jäsen Knuts tiedusteli mitä tilastoja seurakuntayhtymässä laaditaan. Hallintojohtaja lupasi toimittaa tiedot laadituista tilastoista. hyväksyttiin.

5 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 42 / 2008 Kirkkopalvelujen Vuoden seurakuntateko tunnus on muutettu joka toinen vuosi jaettavaksi Kirkon Kukko palkinnoksi. Kirkon Kukko on tunnustuspalkinto, joka myönnetään saatujen ehdotusten perusteella valitulle seurakunnalle tai kirkolliselle järjestölle. Palkitsemisella pyritään nostamaan positiiviseen valokeilaan kirkollisen kentän arvokkaita ilmiöitä tai hankkeita. Hankkeet voivat olla uusia tempauksia tai pitkäaikaisia toimintamalleja, yhteistä niille on, että ne ansaitsevat tulla huomatuiksi ja monistetuiksi muuallekin. Kirkon Kukon myöntämiskriteerit ovat seuraavat: Kirkon Kukko on ilmiö, toiminto tai tapahtuma, joka ilmentää kirkon läsnäoloa, osallistumista ja aktiviteettia sekä herättää yhteiskunnalliseen vastuuseen. Mahdollisuus levittää ilmiötä, toimintoa tai tapahtumaa muuhun kirkon toimintaympäristöön. Alueelliset näkökohdat ja toiminnallinen monipuolisuus. Kuka tahansa voi tehdä ehdotuksen Kirkon Kukko palkinnon saajaksi. Vapaamuotoiset ehdotukset saa lähettää mennessä Kirkkopalveluihin: Palkinnon saajan valitsee Kirkkopalvelujen hallitus palkintolautakunnan esityksen perusteella. Lisätietoja antaa Kirkkopalvelujen apulaisjohtaja Hannu Pöntinen ja kirkkoneuvos Seppo Häkkinen. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 42 / Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 572 PIIKKIÖN SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖ Piikkiön seurakunnan liittyessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään osa seurakunnan tehtävistä siirtyy seurakuntayhtymässä yhteisesti hoidettaviksi perussäännöstä ilmenevällä tavalla. Näiden työntekijöiden asema organisaatiossa muuttuu vastaavasti. Seuraavien työntekijöiden ja viranhaltijoiden työ ja virkasuhteet säilyvät ennallaan Piikkiön seurakunnassa: Kirkkoherra Tapio Määttä, seurakuntapastori Henna Riikka Antila, kanttori Elina Haavisto Virtanen, kappalainen

6 Antti Ijäs, lastenohjaaja Leena Kinnari, suntioharjoittelija Marke Laaksonen, vs. lastenohjaaja Jaana Suominen (Päivi Linnasaari Liimataisen sijainen), diakonissa Noora Tetri, seurakuntamestari Esko Sainio ja lastenohjaaja Marjo Viljanen. He työskentelevät jatkossakin nykyisissä työtehtävissään pääpaikkanaan Piikkiön seurakunnan toimitilat. Kirkkoherralle pyritään järjestämään työtila myös Turusta. Myös vuoden 2009 alusta aloittavan nuorisotyönohjaajan työpaikka tulee olemaan Piikkiössä. Turkuun siirtyvät työskentelemään seurakuntamestari Marko Heimonen, talouspäällikkö Päivi Järvinen, toimistosihteeri Anne Kallioniemi ja kanslisti Elisa Vuorila. Uudesta sijoituspaikasta ja työtehtävistä on keskusteltu Turkuun siirtyvien työntekijöitten kanssa. Samoin on vastaavasti keskusteltu niiden työntekijöiden ja esimiesten kanssa, joiden lähityötovereiksi ja alaisiksi Piikkiön työntekijöitä sijoitetaan. Kirkkoneuvosto hyväksyy Piikkiön seurakunnan henkilöstön sijoitusjärjestelyt. Uusiin tehtäviin siirrytään siten, että työntekijä säilyttää entiset palkkausedut, elleivät työtehtävät samalla muutu vaativammaksi. Lisäksi kirkkoneuvosto oikeuttaa hallintojohtajan ja talous ja suunnittelujohtajan sekä keskusrekisterin johtajan määrittelemään Turkuun siirtyvien työntekijöiden yksityiskohtaiset työtehtävät, jolloin samalla joudutaan muuttamaan vanhojen työntekijöiden työtehtävien sisältöä. Lopullinen esitys palkkausryhmiin sijoittelusta tulee kirkkoneuvoston päätettäväksi. Ilmoitus Piikkiön seurakunnan työntekijöille, hallintojohtajalle, talous ja suunnittelujohtajalle ja keskusrekisterin johtajalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja selvitti tarkemmin esityksen sisältöä ja muutti esityksen viimeistä lausetta seuraavasti: Lopullinen esitys palkkausryhmiin sijoittelusta ja työtehtävien yksityiskohtaisesta sisällöstä tulee kirkkoneuvoston päätettäväksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi Piikkiön seurakunnan henkilöstön sijoitusjärjestelyt. Uusiin tehtäviin siirrytään siten, että työntekijä säilyttää entiset palkkausedut, elleivät työtehtävät samalla muutu vaativammaksi. Lisäksi kirkkoneuvosto oikeutti hallintojohtajan ja talous ja suunnittelujohtajan sekä keskusrekisterin johtajan määrittelemään Turkuun siirtyvien työntekijöiden yksityiskohtaiset työtehtävät, jolloin samalla joudutaan muuttamaan vanhojen työntekijöiden työtehtävien sisältöä. Lopullinen esitys palkkausryhmiin sijoittelusta ja työtehtävien yksityiskohtaisesta sisällöstä tulee kirkkoneuvoston päätettäväksi. Ilmoitus Piikkiön seurakunnan työntekijöille, hallintojohtajalle, talous ja suunnittelujohtajalle ja keskusrekisterin johtajalle.

7 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 573 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOONPANO Piikkiön seurakunnan liittyminen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään omana seurakuntana aiheuttaa muutoksia yhteisen kirkkovaltuuston kokoonpanoon. Kirkkohallituksen ohjeitten mukaan vaalit voidaan toimittaa paperivaaleina edellisten seurakuntavaalien tulosten pohjalta. Kirkkoneuvoston tulee ilmoittaa, mitkä seurakunnat menettävät paikan yhteisessä kirkkovaltuustossa ja tämän jälkeen näiden seurakuntien vaalilautakunnat ilmoittavat putoavien kirkkovaltuutettujen nimet. Vastaavasti Piikkiön seurakunnan vaalilautakunta ilmoittaa Piikkiöstä yhteiseen kirkkovaltuustoon tulevien nimet. Poiketen edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa tehdystä päätöksestä keskusvaalitoimikunnalla ei ole tässä asiassa toimivaltaa. Laskennan tuloksena Maarian seurakunta, Turun ruotsalainen seurakunta ja Paattisten seurakunta menettävät yhden paikan yhteisessä kirkkovaltuustossa. Tulos on sama ja seurakuntien väkilukujen perusteella suoritetun laskennan perusteella. Laskentataulukko väkiluvun perusteella on seuraava: Seurakunta Väkiluku Ent. paikkaluku Peruspaikat Suhdeluku Suhdepaikat Paikat Turun tuomiokirkkosrk , Turun Mikaelinsrk , Turun Martinsrk , Turun Katariinansrk , Maarian srk , Turun Ruotsalainen srk , Turun Henrikinsrk , Paattisten srk , Kaarinan srk , Piikkiön srk , Kirkkoneuvosto ilmoittaa Maarian seurakunnalle, Turun ruotsalaiselle seurakunnalle ja Paattisten seurakunnalle yhteisen kirkkovaltuuston kokoonpanon muuttumisesta siten, että edellä mainitut seurakunnat menettävät yhden

8 valtuustopaikan Samalla pyydetään näiden seurakuntien vaalilautakuntia ilmoittamaan yhteisestä kirkkovaltuustosta pois jäävien nimet. Kirkkoneuvosto pyytää myös Piikkiön seurakunnan vaalilautakuntaa ilmoittamaan ne kolme henkilöä, jotka edustavat Piikkiön seurakuntaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa kokouksessaan uuden yhteisen kirkkovaltuuston kokoonpanon. Ilmoitus Maarian seurakunnalle, Turun ruotsalaiselle seurakunnalle, Paattisten seurakunnalle, Piikkiön seurakunnalle ja keskusvaalitoimikunnalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Talous ja suunnittelujohtajan asiat 574 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 574, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 22 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

9 KIRKON ULKOMAANAVUN AVUSTUSPYYNTÖ HÄTÄAVUN SAAMISEKSI ITÄ KONGOSTA VÄKIVALTAA PAENNEILLE IHMISILLE Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen avun päällikkö Jouni Hemberg on Ulkomaanavun nimissä anonut seurakuntayhtymältä tukea Itä Kongon väkivaltaa paenneiden ihmisten auttamiseksi. Avustamista on perusteltu seuraavasti: Liite Vuosi sitten kirkkovaltuusto myönsi niin ikään Kirkon Ulkomaanavulle euron lisämäärärahan Bangladeshin hirmumyrskyn uhrien auttamiseksi. Teknisistä syistä johtuen päätös jouduttiin uusimaan kirkkovaltuuston viime lokakuun kokouksessa. Kuluvan vuoden talousarviossa on kustannuspaikalla 34000, lähetys ja kansainvälinen diakonia, euron suuruinen määräraha Kirkon Ulkomaanavulle yleisavustuksena. Pyydetty erillismääräraha tulisi mainitun avustuksen lisäksi. Tilanne Itä Kongossa on kärjistynyt entisestään. Viime viikonvaihteessa saatiin kuulla ja lukea, että sotilaat olivat hyökänneet myös Kirkon Ulkomaanavun käyttämään avustusrakennukseen ja tuhonneet sen. Tilanne on äärettömän sekava ja vakava, koska Afrikankaan oloissa ei ole tavanomaista, että Kirkon Ulkomaanavun, Luterilaisen Maailmanliiton tai YK:n pakolaisavun järjestön toimitiloihin hyökätään tai niiden avustussaattueita häiritään. Avustustyön jatkaminen on äärimmäisen vaikeaa ja se tapahtuu naapurivaltioista käsin. Toisaalta tapahtumat osoittavat, että avun tarve pikemminkin on lisääntynyt kuin vähentynyt. Johtoryhmässä käydyn keskustelun jälkeen päädyttiin ehdottamaan, että kirkkovaltuustolle tehdään esitys euron myöntämisestä anottuun tarkoitukseen. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Kirkon Ulkomaanavulle ylimääräisen euron avustuksen käytettäväksi hätäapuna Itä Kongon väkivaltaa paenneiden ihmisten hyväksi. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 10200, kirkkovaltuuston käyttövaraus. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Puheenjohtaja tiedusteli talous ja suunnittelujohtajalta miten varmistetaan, että avustus maksetaan vuoden 2008 määrärahoista. Talous ja suunnittelujohtajan mukaan asia voidaan varmistaa mainitsemalla siitä kirkkoneuvoston täytäntöönpanopäätöksessä.

10 hyväksyttiin. 576 NUORTEN AIKUISTEN TALK SHOW ILTOJEN JÄRJESTÄMISEN AVUSTAMINEN Projektisihteeri Kaisa Lundén Tuomiokirkkoseurakunnasta, perhetyöntekijä Laura Siltala Mikaelinseurakunnasta ja lähetys ja perhetyön sihteeri Laura Virtanen Katariinanseurakunnasta ovat lähettäneet kirkkoneuvostolle anomuksen, joka koskee projektimäärärahaa nuorten aikuisten Talk Show iltojen järjestämistä varten. Anomus on seuraava: Liite Anomuksessa on esitelty iltojen tavoite, toteutustapa, tarvittava rahoituksen kokonaismäärä sekä suunniteltu budjetti. Asia oli keskustelussa esillä kirkkoneuvoston talousarviokokouksessa, mutta puuttuvien tietojen johdosta sen enempi käsittely silloin ei ollut mahdollista. Talk Show illat on kohdistettu erityisesti kirkosta vieraantuneille ja elämäänsä tarkoitusta etsiville vuotiaille seurakuntalaisille. Tarkoituksena on tuoda kirkon ydinsanoma esiin uudella, raikkaalla ja trendikkäällä tavalla. Ihmisiä kohdataan sellaisissa paikoissa ja sellaisilla tavoilla, jotka ovat heille luontevia ja tuttuja. Samalla tarjotaan seurakuntien nuorille aikuisille mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena uudenlaisissa tehtävissä. Hankkeen budjetista ilmenee, että iltojen rahoitukseen pyydetään yhtymältä euroa, paikallisseurakunnat rahoittavat työtä eurolla, ulkopuolista rahoitusta on arvioitu saatavan euroa ja osallistumismaksut kattavat euroa. Kokonaistulot ovat siten euroa kuten myös menot. Menojen suurin erä koostuu vierailijoiden palkkioista ja matkakuluista ja toiseksi suurin erä tilavuokrista ja äänentoistoista. Muut kulut aiheutuvat mainonnasta ja markkinoinnista sekä lavastuksesta ja sisustuksesta. Kuluvan vuoden talousarviossa ei ole määrärahaa projekteja varten, joten määräraha asiana avustus täytyy saattaa kirkkovaltuuston käsittelyyn. Johtoryhmä puoltaa määrärahan myöntämistä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää vuoden 2009 kustannuspaikalta 10200, kirkkovaltuuston käyttövaraus, euroa Kaisa Lundénin, Laura Siltalan ja Laura Virtasen käyttöön nuorten aikuisten Talk Show iltojen järjestämistä varten. Ei muutoksenhakuoikeutta.

11 Käsittely Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Huovinen toivoi valtuuston käsittelyyn tarkempaa kuvausta Talk Shown sisällöstä ja käsikirjoituksesta. hyväksyttiin. Talous ja suunnittelujohtajalle annettiin tehtäväksi toimittaa tarkempi kuvaus Talk Shown sisällöstä ja käsikirjoituksesta valtuuston käsittelyyn. 577 KANSANELÄKELAITOKEN PÄÄTÖS TYÖNANTAJAN JÄRJESTÄMÄN TYÖTERVEYS HUOLLON KUSTANNUKSISTA VUONNA 2007 Kansaneläkelaitos on antanut päätöksen työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta on seuraava: Liite Päätöksestä ilmenee, että Kela on hyväksynyt kaikki hakemukseen ilmoitetut työterveyshuollon, sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. Korvausluokassa I kustannukset ovat olleet euroa ja niistä on korvattu 60 prosenttia eli euroa. Tähän korvausluokkaan kuuluvat terveyshuollon kustannukset, käytännössä kyse on ennalta ehkäisevästä terveydenhuollosta. Korvausluokassa II kustannukset ovat olleet euroa ja niistä on korvattu 50 prosenttia eli euroa. Tässä korvausluokassa kulut ovat aiheutuneet sairaanhoidosta ja muusta terveydenhuollosta. Päätökseen on liitetty valitusosoitus, mutta päätöksestä ei ole tarpeen valittaa, koska kaikki kustannukset on hyväksytty ja korvaukset maksetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Kansaneläkelaitoksen päätöksen koskien työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamista tilikaudelta Samalla päätetään, että päätökseen tyydytään. Ilmoitus taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

12 LOUNAIS SUOMEN YRITYSVEROTOIMISTON PÄÄTÖKSET ARVONLISÄVERON PA LAUTTAMISESTA Seurakuntayhtymän käyttämä arvonlisäveroasiantuntija Marko Ojala Tilintarkastustoimisto KPMG Oy:stä on taloustoimiston pyynnöstä selvittänyt seurakuntayhtymän maksamia ja vähentämättä jääneitä arvonlisäveroja leirikeskusten osalta. Yhtymällä on kolme leirikeskusta, Heinänokka, Kunstenniemi ja Sinappi, joita käytetään pääosin yhtymän omaan arvonlisäverottomaan seurakunnalliseen toimintaan. Näitä käytetään säännönmukaisesti myös yhtymän arvonlisäverollisena käsittelemässä majoitustoiminnassa ja tilapäisluonteisessa tilojen käyttöoikeuden luovuttamisessa. Nämä yhtymän yhteistyötahoille ja muille asiakkaille myytävät palvelut laskutetaan paketteina tai erillisesti. Leirikeskuksissa harjoitetaan myös tarjoilutoimintaa, josta saadut tulot on käsitelty arvonlisäverollisena, kun toiminta on kohdistunut yhteistyötahoihin ja mahdollisiin muihin asiakkaihin. Arvonlisäverollisena käsiteltyä tarjoilutoimintaa varten tehtyjä elintarvikehankintoja lukuun ottamatta yhtymä ei ole vähentänyt leirikeskuksista aiheutuviin menoihinsa sisältyvää arvonlisäveroa miltään osin. Kullekin leirialueelle on laskettu arvonlisäverollisuusasteet, koska oma toiminta on verotonta ja vain ulkopuolinen toiminta verollista. Vuonna 2006 arvonlisäverollisuusasteet olivat: Heinänokka 19,13 %, Kunstenniemi 27,42 % ja Sinappi 20,22 %. Vuonna 2007 ne olivat: Heinänokka 29,60 %, Kunstenniemi 24,84 % ja Sinappi 25,12 %. Yritysverotoimiston tekemät päätökset ovat aivan Marko Ojalan tekemien laskelmien ja siten palautushakemusten mukaiset. Yritysverotoimiston päätökset ovat seuraavat: Liitteet Tilikaudelta 2005 saadaan palautusta ,87 euroa, jolloin palautus korkoineen on ,00 euroa. Tilikaudelta 2006 saadaan palautusta ,78, jolloin palautus korkoineen on ,37 euroa. Tilikaudelta 2007 saadaan palautusta ,22 euroa, jolloin palautus korkoineen on ,68 euroa.

13 Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Lounais Suomen yritysverotoimiston päätökset arvonlisäveron palautuksista leirikeskusten osalta tilikausilta 2005, 2006 ja Samalla päätetään, että päätöksestä ei valiteta. Ilmoitus taloustoimistolle ja kasvatusasiain keskukselle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 579 ERÄIDEN SAATAVIEN POISTAMINEN TILEISTÄ Taloussäännön mukaan saatavat on poistettava kirjanpidosta kirkkoneuvoston päätöksellä. Saatavia on peritty maksumuistutuksilla ja suuremmat saatavat on lähetetty Lindorfin perittäviksi. Useimmissa tapauksissa velallinen tai hautauslaskuissa perikunta on todettu ulosotossa varattomiksi, joten perintää ei ole ollut syytä jatkaa. Yksityiskohtaiset saatavaluettelot ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Yksityisyyden suojan johdosta niitä ei lähetetä kirkkoneuvoston jäsenille esityslistan mukana. Hautauslaskuja ja vastaavia on yhteensä 1.755,10 euroa. Keskuskirjanpidon tilojen käyttökorvauksia on 3.032,50 euroa ja muita laskutussaamisia 67 euroa, joten poistettavia on yhteensä 3.099,50 euroa. Kasvatusasiain keskus ilmoittaa koululaisten iltapäiväkerhon saatavia vuodelta 2003 poistettavaksi 249 euroa. Vuodelta euroa koululaisten iltapäiväkerhosta. Päiväkerholasku vuodelta 2006 on esitetty poistettavaksi määrältään 22,50 euroa. Samalta vuodelta on esitetty poistettavaksi koululaisten iltapäiväkerhomaksuja 300 euroa. Vuonna 2007 on päiväkerhomaksuja jäänyt maksamatta 210 euroa ja koululaisten iltapäiväkerhomaksuja on jäänyt saamatta 830 euroa. Samalta vuodelta on jäänyt maksamatta myös vauvamuskarin maksu 25 euroa. Kasvatusasiain keskus on esittänyt myös leirimaksuja poistettaviksi. Vuodelta 2006 on leirilaskuja 20 euroa ja retriittilaskuja 9 euroa.

14 Vuodelta 2007 on jäänyt maksamatta leirilasku 15 euroa. Kahden asiakkaan laskua korjattu asiakkaan hyväksi, mutta hyvityslaskua ei ole voitu tehdä tilikauden sulkeutumisen vuoksi. Tileistä tulee siten poistettavaksi 275,17 euroa. Kesäkerholaskuja esitetään poistettavaksi vuodelta euroa ja retriittilasku vuodelta euroa. Saatavat tulevat poistettaviksi eri kustannuspaikoilta. Niiden yhteismäärä on 7.301,27 euroa. Laskutettavaan määrään nähden niiden summa on vähäinen. Kiinteistötoimiston vuokrasaatavien määrä ei ole vielä selvillä, mutta luettelot saataneen valmiiksi kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Kirkkoneuvosto päättää poistaa eri kustannuspaikoilta saatavat, joita koskevat saatavaluettelot ovat kirkkoneuvoston kokouksessa ja toimitetaan sen jälkeen kirjanpitoon poistokirjauksia varten. Saatavien kokonaismäärä ilman kiinteistötoimiston saatavia on 7.301,27 euroa. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Talous ja suunnittelujohtaja lisäsi esitykseen seuraavat poistettavat saatavat: Keskuskirjanpidon vuokrasaatavia Varissuon ja Hannunniitun asuintaloista yhteensä 8.230,20 euroa, aiheuttanut kahdeksan eri vuokralaista. Kirkkoneuvosto päätti poistaa eri kustannuspaikoilta saatavat, joita koskevat saatavaluettelot ovat kirkkoneuvoston kokouksessa ja toimitetaan sen jälkeen kirjanpitoon poistokirjauksia varten. Saatavien kokonaismäärä on ,47 euroa. 580 HALLINTOVIRASTON AUTON VAIHTO Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Hallintoviraston käytössä on vuonna 2000 hankittu Opel Zafira merkkinen auto, johon mahtuu pakkaamalla seitsemän henkeä. Autolla on ajettu jo

15 kilometriä. Auto oli tarkoitus vaihtaa jo viime vuonna, mutta loppuvuonna tulleet autoveromuutokset siirsivät asian yli vuodenvaihteen. Kuluvan vuoden talousarviossa on euron määrärahavaraus kustannuspaikalla , yhtymän auton vaihto. Isännöitsijä Leo Saarinen ja talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti ovat käyneet tutustumassa erilaisiin vaihtoehtoihin, joita on markkinoilla lukuisia. Lähinnä on etsitty henkilöauton ja pikkubussin yhdistelmää, joka olisi helppokäyttöinen, mahtuisi seurakuntayhtymän autotalliin ja olisi kulutukseltaan kohtuullinen. Yksi kiinnostuksen kohde on ollut hybridiautot ja sellaista on koeajettu. Ajo osoitti, että auton hallinta poikkeaa tavallisesta autosta ja on jossain määrin monimutkainen. Koska autolla on useita käyttäjiä, ei auto ole käyttökelpoinen yhtymän autona, jota lainaavat satunnaisesti muutkin kuin hallintoviraston ihmiset. Isännöitsijä Saarinen ja talous ja suunnittelujohtaja Kaisti ehdottavat, että yhtymälle hankitaan Volkswagen hyöty Caddy Maxi Kombi Life 1.9 TDI tyyppinen auto, jonka moottoriteho on 77 kw. Auto on tarkoitus hankkia varustettuna moottorin lämmittimellä, vetokoukulla ja talvirengassarjalla. Auton kokonaishinta on euroa ja hyvitys vanhasta Zafirasta on euroa. Tarjous on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto päättää, että hallintoviraston Opel Zafira vaihdetaan Volkswagen hyöty Caddy Maxi Kombi Life 1.9 TDI autoon saadun tarjouksen mukaisesti Turun VV Auto Oy:ltä. Hankinta maksetaan kustannuspaikalta , yhtymän auton vaihto. Talous ja suunnittelujohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan tarvittavat paperit. Ilmoitus taloustoimistolle, kiinteistötoimistolle ja talous ja suunnittelujohtajalle toimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

16 LÄHETYSYHDISTYS BETEL RY:N ERÄIDEN ASIAKIRJOJEN VASTAANOTTO Rovasti Terttu Sisko Meskanen on helmikuussa 2008 käynyt luovuttamassa taloustoimiston kassakaappiin Lähetysyhdistys Betel ry:n asiakirjoja. Talouspäällikkö Irma Hokka on laatinut luettelon saadusta aineistosta. Luettelo on seuraava: Liite Luettelo on edelleen voimassa oleva eikä materiaalista ole haettu mitään pois. Tuomiorovasti Heikola ja talouspäällikkö Hokka ovat pitäneet hyvänä, että saatu materiaali merkitään kirkkoneuvostossa saaduksi, jotta asia tulisi kirjattua. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen, että rovasti Terttu Sisko Meskanen on helmikuussa 2008 käynyt luovuttamassa yhtymän taloustoimiston kassakaappiin säilytettäväksi Lähetysyhdistys Betel ry:n asiakirjoja päivätyn luettelon mukaisesti. Ilmoitus Irma Hokalle ja Terttu Sisko Meskaselle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 582 YMPÄRISTÖSEMINAARI Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristöasiantuntija Marja Liisa Leinonen on valmistellut seurakuntayhtymässä järjestettävää ympäristöseminaaria. Seminaari on tarkoitettu kirkkoneuvoston nykyisille ja uusille jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajille sekä johtaville viranhaltijoille ja se on sovittu pidettäväksi tiistaina klo 9 12 toimitalon juhlasalissa. Seminaarissa professori Antti Raunio Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta luennoi seurakunnan ympäristötyön teologisista perusteista ja hankintasuunnittelija Tuula Marja Kosonen Turun kaupungin hankintatoimesta kertoo, miten hankintojen haitalliset ympäristövaikutukset pidetään kurissa. Tarkempi seminaariohjelma jaetaan myöhemmin.

17 Seminaarin tavoitteena on ensisijaisesti selventää kaikille, mikä on seurakuntayhtymän käyttöön ottama kirkon oma ympäristöjärjestelmä ja mitä kesän kynnyksellä hyväksytty ympäristöohjelma vuosiksi pitää sisällään. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen klo 9 12 järjestettävän ympäristöseminaarin. Ilmoitus Marja Liisa Leinoselle ja johtaville viranhaltijoille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 583 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Rauno Heikola puheenjohtaja Anu Salmi sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Lars Runar Knuts Seppo Isotalo

18 Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Anu Salmi kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99 Aika 1.6.2015 klo 16.30 17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, läsnä 95-103 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikkona klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikkona klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 20.1.2016 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Papinholman seurakuntakoti, Käräjäkallionkatu 4 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen Kirkkovaltuusto 1 (6) Aika: Keskiviikko 11.10.2017, kello 18.00-18.42 Paikka: Helilän seurakuntatalo Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja, poistui klo 18.40, 50 :n käsittelyn

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma 26.10.2015 klo 18 Seurakuntakoti Asia/esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2012 Aika: maanantai 3.12.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. jäsen Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. jäsen Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston Langh-Lagerlöf

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2004 10 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 4.3.2004 klo 18.00-20.50 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 25 KIRKKONEUVOSTO 23.3.2015

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 25 KIRKKONEUVOSTO 23.3.2015 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 25 Aika Maanantaina 23.3.2015 klo 16.30-18.16 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta Jukka Hautala Kirsi Herranen-Somero, poissa Marja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti

Kirkkoneuvosto (7) Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti Kirkkoneuvosto 8.12.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 8.12.2016 klo 16.30 16:41 Paikka Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti Läsnä Esa Mierlahti puheenjohtaja Lasse

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KOKOUSAIKA 10.1.2017 klo 17-17.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Sorjonen Liisa varapuheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja 13 Aika Tiistaina 24.10.2017 klo 18.00 19.10 Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Koiso-Kanttila

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kirkkoneuvosto /7. MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kirkkoneuvosto /7. MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 18.12.2014 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Mäki Kaija Lindholm Minna Isotalo Timo MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö,

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.11.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.11.2016 klo 16.30-18.47 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: 29.10.2009 kello 18.00 Paikka: Rusko Seurakuntakeskus (Vanhatie 7)/Leipomo Läsnä: Salminen Pasi puheenjohtaja Elomaa Ulla Eskola Reima Himala Milja Kankare Seija Koskinen Rauli

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkoneuvosto 20.4.2017 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 20.4.2017 klo 16:32 17:46 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kokousaika 14.12.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen avaus 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Tiistai klo Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Tiistai klo Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta. 10-2016 Aika Tiistai 20.12.2016 klo 17.00 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta ASIALISTA 123 KOKOUKSEN AVAUS 124 KOKOUKSEN

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 11.6.2008 22 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 Aika 11.6.2008 klo 13.30 15.55. Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo ta jäsen,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

Aika 4. syyskuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki

Aika 4. syyskuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 4. syyskuuta 2017 klo 18 20.05 Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä Matti Poutiainen,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34 19.11.2008 34 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Toimitalon 6. kerroksen kokoushuone, Eerikinkatu 1 3 Aika 19.11.2008 klo 13.00 14.40 Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 5.9.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 77 - Kokouksen avaus 78 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 79 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 14.12.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 Kokousaika: Ti 21.12.2010 Klo 18.30-19.56 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 128 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 24.03.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 31.03.2014-1.5.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS RUSK SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKEUVOST KOKOUS Aika: Torstai 19.01.2017 kello 18.00 19.37 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 Aika ja paikka Reposaaren pappila 6.11.2017 klo 18.00-19.21 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 9/2012 Aika Paikka 11.12.2012 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot