TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2008 557. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars Runar jäsen Korhonen Pentti jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen von Schöneman Arja jäsen (poistui klo :n 576 jälkeen) Huovinen Pentti Nieminen Mikko kv:n pj kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra (poistui klo 16.55) Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra (saapui klo 16.10) Vahtola Pirjo kirkkoherra Heino Paula Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo Salmi Anu tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja lakimies, sihteeri Poissa Järvensivu Jukka kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra 563 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 565 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 566 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: lisättiin hallintojohtajan listalle :t 572 ja PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lars Runar Knuts ja Seppo Isotalo. Hallintojohtajan asiat 568 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 38 / 2008 Yleiskirjeen aiheena on taloushallinnon perusohjeiden päivitys alkaen. Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet ovat olleet voimassa alkaen ja niitä pyritään pitämään muuttumattomina mahdollisimman kauan. Ohjeissa on nyt havaittu pari teknistä virhettä, jotka kuitenkin ovat koskeneet hyvin harvoja seurakuntia. Laskentatoimen kehittämistyöryhmä ja Kirjanpitoasioiden neuvottelukunta ovat tehneet ohjeisiin myös muutaman päivityksen, joiden tarkoituksena on täydentää voimassa olevia ohjeita. Päivitykset eivät muuta voimaan tulleita ohjeita, vaan antavat vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

3 Yleiskirjeen liitteenä ovat Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet kansioon kuuluvat ohjeet: tilinpäätöksen laadinta tuloslaskelma rahoituslaskelman liite 2 tililuettelomalli ja kustannus kohdentamisohjeet liite 1. Kirkkohallitus kehottaa liittämään ohjeet Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet kansioon. Ohjeita on monta kymmentä sivua, joten on tarkoituksenmukaista teettää työ monistamossa. Monistuspyynnön voi esittää kirjaamoon marraskuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi ja noudatettavaksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 38 / Ilmoitus taloustoimistolle ja kirjaamoon. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 569 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 39 / 2008 Yleiskirjeen aiheena on keräysten ja muiden erityiskatteisten varojen kirjanpito. Seurakunnissa kerätään kolehteja sekä järjestetään keräyksiä monien tarkoitusten hyväksi. Vapaaehtoistyöntekijöiden työn tukeminen ja heidän keräämiensä rahojen vastaanotto esimerkiksi diakonia tai lähetystyön hyväksi kuuluvat seurakuntien jokapäiväiseen työhön. Seurakunnat saavat testamentteja, joiden varojen hoitamismalli ja käyttötarkoitus saattavat olla tarkoin säädeltyjä. Tällaiseen välitys ja toimeenpanotyöhön liittyvien tulojen ja menojen hoitotavat vaihtelevat runsaasti seurakunnittain. Laskentatoimen kehittämistyöryhmä on valmistellut ohjeen laskentatoimen mahdollisuuksista hoitaa vapaita varoja tehokkaasti, selkeästi ja vastuullisesti. Yleiskirjeen liitteenä lähetetyn ohjeen tavoitteena on tukea seurakuntien johtamisesta ja taloushallinnosta vastaavia viranhaltijoita, jotta he voisivat hoitaa avustuksena tai lahjoituksena saadut varat tarkoituksenmukaisella tavalla määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Ohje kuuluu seuraavasti: Liite

4 Ohje korvaa Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan antaman ohjeen lähetystyön, yhteisvastuukeräyksen yms. vapaaehtoistyön tulojen ja menojen kirjaamisesta. Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 39 / 2008 saaduksi ja lähettää yleiskirjeen liitteineen taloustoimistoon tiedoksi ja noudatettavaksi. Ilmoitus taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 570 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 40 / 2008 Yleiskirje sisältää ohjeet vuoden 2008 väestö ja toimintatilastotietojen ilmoittamisesta Kirkkohallitukselle. Tilastojen tarkoituksena on palvella seurakuntien toiminnan ja talouden suunnittelua ja analysointia sekä välittää tietoja seurakuntien väestönmuutoksista ja toiminnasta kirkon eri sidosryhmille. Tilastotiedot annetaan väestömuutoksista, avioliitoista, yleisestä seurakuntatyöstä, lapsi, nuoriso ja rippikoulutyöstä, diakoniasta ja lähetyksestä. Seurakunnat saavat yleiskirjeen suoraan, joten yleiskirje lähetetään tiedoksi vain muille asianomaisten yksikköjen johtajille. Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 40 / 2008 saaduksi. Yleiskirje lähetetään tiedoksi ja toimenpiteitä varten keskusrekisterin johtajalle, yhteisten työmuotojen johtajalle, diakoniajohtajalle ja lähetyssihteerille. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Jäsen Knuts tiedusteli mitä tilastoja seurakuntayhtymässä laaditaan. Hallintojohtaja lupasi toimittaa tiedot laadituista tilastoista. hyväksyttiin.

5 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 42 / 2008 Kirkkopalvelujen Vuoden seurakuntateko tunnus on muutettu joka toinen vuosi jaettavaksi Kirkon Kukko palkinnoksi. Kirkon Kukko on tunnustuspalkinto, joka myönnetään saatujen ehdotusten perusteella valitulle seurakunnalle tai kirkolliselle järjestölle. Palkitsemisella pyritään nostamaan positiiviseen valokeilaan kirkollisen kentän arvokkaita ilmiöitä tai hankkeita. Hankkeet voivat olla uusia tempauksia tai pitkäaikaisia toimintamalleja, yhteistä niille on, että ne ansaitsevat tulla huomatuiksi ja monistetuiksi muuallekin. Kirkon Kukon myöntämiskriteerit ovat seuraavat: Kirkon Kukko on ilmiö, toiminto tai tapahtuma, joka ilmentää kirkon läsnäoloa, osallistumista ja aktiviteettia sekä herättää yhteiskunnalliseen vastuuseen. Mahdollisuus levittää ilmiötä, toimintoa tai tapahtumaa muuhun kirkon toimintaympäristöön. Alueelliset näkökohdat ja toiminnallinen monipuolisuus. Kuka tahansa voi tehdä ehdotuksen Kirkon Kukko palkinnon saajaksi. Vapaamuotoiset ehdotukset saa lähettää mennessä Kirkkopalveluihin: Palkinnon saajan valitsee Kirkkopalvelujen hallitus palkintolautakunnan esityksen perusteella. Lisätietoja antaa Kirkkopalvelujen apulaisjohtaja Hannu Pöntinen ja kirkkoneuvos Seppo Häkkinen. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 42 / Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 572 PIIKKIÖN SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖ Piikkiön seurakunnan liittyessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään osa seurakunnan tehtävistä siirtyy seurakuntayhtymässä yhteisesti hoidettaviksi perussäännöstä ilmenevällä tavalla. Näiden työntekijöiden asema organisaatiossa muuttuu vastaavasti. Seuraavien työntekijöiden ja viranhaltijoiden työ ja virkasuhteet säilyvät ennallaan Piikkiön seurakunnassa: Kirkkoherra Tapio Määttä, seurakuntapastori Henna Riikka Antila, kanttori Elina Haavisto Virtanen, kappalainen

6 Antti Ijäs, lastenohjaaja Leena Kinnari, suntioharjoittelija Marke Laaksonen, vs. lastenohjaaja Jaana Suominen (Päivi Linnasaari Liimataisen sijainen), diakonissa Noora Tetri, seurakuntamestari Esko Sainio ja lastenohjaaja Marjo Viljanen. He työskentelevät jatkossakin nykyisissä työtehtävissään pääpaikkanaan Piikkiön seurakunnan toimitilat. Kirkkoherralle pyritään järjestämään työtila myös Turusta. Myös vuoden 2009 alusta aloittavan nuorisotyönohjaajan työpaikka tulee olemaan Piikkiössä. Turkuun siirtyvät työskentelemään seurakuntamestari Marko Heimonen, talouspäällikkö Päivi Järvinen, toimistosihteeri Anne Kallioniemi ja kanslisti Elisa Vuorila. Uudesta sijoituspaikasta ja työtehtävistä on keskusteltu Turkuun siirtyvien työntekijöitten kanssa. Samoin on vastaavasti keskusteltu niiden työntekijöiden ja esimiesten kanssa, joiden lähityötovereiksi ja alaisiksi Piikkiön työntekijöitä sijoitetaan. Kirkkoneuvosto hyväksyy Piikkiön seurakunnan henkilöstön sijoitusjärjestelyt. Uusiin tehtäviin siirrytään siten, että työntekijä säilyttää entiset palkkausedut, elleivät työtehtävät samalla muutu vaativammaksi. Lisäksi kirkkoneuvosto oikeuttaa hallintojohtajan ja talous ja suunnittelujohtajan sekä keskusrekisterin johtajan määrittelemään Turkuun siirtyvien työntekijöiden yksityiskohtaiset työtehtävät, jolloin samalla joudutaan muuttamaan vanhojen työntekijöiden työtehtävien sisältöä. Lopullinen esitys palkkausryhmiin sijoittelusta tulee kirkkoneuvoston päätettäväksi. Ilmoitus Piikkiön seurakunnan työntekijöille, hallintojohtajalle, talous ja suunnittelujohtajalle ja keskusrekisterin johtajalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja selvitti tarkemmin esityksen sisältöä ja muutti esityksen viimeistä lausetta seuraavasti: Lopullinen esitys palkkausryhmiin sijoittelusta ja työtehtävien yksityiskohtaisesta sisällöstä tulee kirkkoneuvoston päätettäväksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi Piikkiön seurakunnan henkilöstön sijoitusjärjestelyt. Uusiin tehtäviin siirrytään siten, että työntekijä säilyttää entiset palkkausedut, elleivät työtehtävät samalla muutu vaativammaksi. Lisäksi kirkkoneuvosto oikeutti hallintojohtajan ja talous ja suunnittelujohtajan sekä keskusrekisterin johtajan määrittelemään Turkuun siirtyvien työntekijöiden yksityiskohtaiset työtehtävät, jolloin samalla joudutaan muuttamaan vanhojen työntekijöiden työtehtävien sisältöä. Lopullinen esitys palkkausryhmiin sijoittelusta ja työtehtävien yksityiskohtaisesta sisällöstä tulee kirkkoneuvoston päätettäväksi. Ilmoitus Piikkiön seurakunnan työntekijöille, hallintojohtajalle, talous ja suunnittelujohtajalle ja keskusrekisterin johtajalle.

7 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 573 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOONPANO Piikkiön seurakunnan liittyminen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään omana seurakuntana aiheuttaa muutoksia yhteisen kirkkovaltuuston kokoonpanoon. Kirkkohallituksen ohjeitten mukaan vaalit voidaan toimittaa paperivaaleina edellisten seurakuntavaalien tulosten pohjalta. Kirkkoneuvoston tulee ilmoittaa, mitkä seurakunnat menettävät paikan yhteisessä kirkkovaltuustossa ja tämän jälkeen näiden seurakuntien vaalilautakunnat ilmoittavat putoavien kirkkovaltuutettujen nimet. Vastaavasti Piikkiön seurakunnan vaalilautakunta ilmoittaa Piikkiöstä yhteiseen kirkkovaltuustoon tulevien nimet. Poiketen edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa tehdystä päätöksestä keskusvaalitoimikunnalla ei ole tässä asiassa toimivaltaa. Laskennan tuloksena Maarian seurakunta, Turun ruotsalainen seurakunta ja Paattisten seurakunta menettävät yhden paikan yhteisessä kirkkovaltuustossa. Tulos on sama ja seurakuntien väkilukujen perusteella suoritetun laskennan perusteella. Laskentataulukko väkiluvun perusteella on seuraava: Seurakunta Väkiluku Ent. paikkaluku Peruspaikat Suhdeluku Suhdepaikat Paikat Turun tuomiokirkkosrk , Turun Mikaelinsrk , Turun Martinsrk , Turun Katariinansrk , Maarian srk , Turun Ruotsalainen srk , Turun Henrikinsrk , Paattisten srk , Kaarinan srk , Piikkiön srk , Kirkkoneuvosto ilmoittaa Maarian seurakunnalle, Turun ruotsalaiselle seurakunnalle ja Paattisten seurakunnalle yhteisen kirkkovaltuuston kokoonpanon muuttumisesta siten, että edellä mainitut seurakunnat menettävät yhden

8 valtuustopaikan Samalla pyydetään näiden seurakuntien vaalilautakuntia ilmoittamaan yhteisestä kirkkovaltuustosta pois jäävien nimet. Kirkkoneuvosto pyytää myös Piikkiön seurakunnan vaalilautakuntaa ilmoittamaan ne kolme henkilöä, jotka edustavat Piikkiön seurakuntaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa kokouksessaan uuden yhteisen kirkkovaltuuston kokoonpanon. Ilmoitus Maarian seurakunnalle, Turun ruotsalaiselle seurakunnalle, Paattisten seurakunnalle, Piikkiön seurakunnalle ja keskusvaalitoimikunnalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Talous ja suunnittelujohtajan asiat 574 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 574, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 22 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

9 KIRKON ULKOMAANAVUN AVUSTUSPYYNTÖ HÄTÄAVUN SAAMISEKSI ITÄ KONGOSTA VÄKIVALTAA PAENNEILLE IHMISILLE Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen avun päällikkö Jouni Hemberg on Ulkomaanavun nimissä anonut seurakuntayhtymältä tukea Itä Kongon väkivaltaa paenneiden ihmisten auttamiseksi. Avustamista on perusteltu seuraavasti: Liite Vuosi sitten kirkkovaltuusto myönsi niin ikään Kirkon Ulkomaanavulle euron lisämäärärahan Bangladeshin hirmumyrskyn uhrien auttamiseksi. Teknisistä syistä johtuen päätös jouduttiin uusimaan kirkkovaltuuston viime lokakuun kokouksessa. Kuluvan vuoden talousarviossa on kustannuspaikalla 34000, lähetys ja kansainvälinen diakonia, euron suuruinen määräraha Kirkon Ulkomaanavulle yleisavustuksena. Pyydetty erillismääräraha tulisi mainitun avustuksen lisäksi. Tilanne Itä Kongossa on kärjistynyt entisestään. Viime viikonvaihteessa saatiin kuulla ja lukea, että sotilaat olivat hyökänneet myös Kirkon Ulkomaanavun käyttämään avustusrakennukseen ja tuhonneet sen. Tilanne on äärettömän sekava ja vakava, koska Afrikankaan oloissa ei ole tavanomaista, että Kirkon Ulkomaanavun, Luterilaisen Maailmanliiton tai YK:n pakolaisavun järjestön toimitiloihin hyökätään tai niiden avustussaattueita häiritään. Avustustyön jatkaminen on äärimmäisen vaikeaa ja se tapahtuu naapurivaltioista käsin. Toisaalta tapahtumat osoittavat, että avun tarve pikemminkin on lisääntynyt kuin vähentynyt. Johtoryhmässä käydyn keskustelun jälkeen päädyttiin ehdottamaan, että kirkkovaltuustolle tehdään esitys euron myöntämisestä anottuun tarkoitukseen. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Kirkon Ulkomaanavulle ylimääräisen euron avustuksen käytettäväksi hätäapuna Itä Kongon väkivaltaa paenneiden ihmisten hyväksi. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 10200, kirkkovaltuuston käyttövaraus. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Puheenjohtaja tiedusteli talous ja suunnittelujohtajalta miten varmistetaan, että avustus maksetaan vuoden 2008 määrärahoista. Talous ja suunnittelujohtajan mukaan asia voidaan varmistaa mainitsemalla siitä kirkkoneuvoston täytäntöönpanopäätöksessä.

10 hyväksyttiin. 576 NUORTEN AIKUISTEN TALK SHOW ILTOJEN JÄRJESTÄMISEN AVUSTAMINEN Projektisihteeri Kaisa Lundén Tuomiokirkkoseurakunnasta, perhetyöntekijä Laura Siltala Mikaelinseurakunnasta ja lähetys ja perhetyön sihteeri Laura Virtanen Katariinanseurakunnasta ovat lähettäneet kirkkoneuvostolle anomuksen, joka koskee projektimäärärahaa nuorten aikuisten Talk Show iltojen järjestämistä varten. Anomus on seuraava: Liite Anomuksessa on esitelty iltojen tavoite, toteutustapa, tarvittava rahoituksen kokonaismäärä sekä suunniteltu budjetti. Asia oli keskustelussa esillä kirkkoneuvoston talousarviokokouksessa, mutta puuttuvien tietojen johdosta sen enempi käsittely silloin ei ollut mahdollista. Talk Show illat on kohdistettu erityisesti kirkosta vieraantuneille ja elämäänsä tarkoitusta etsiville vuotiaille seurakuntalaisille. Tarkoituksena on tuoda kirkon ydinsanoma esiin uudella, raikkaalla ja trendikkäällä tavalla. Ihmisiä kohdataan sellaisissa paikoissa ja sellaisilla tavoilla, jotka ovat heille luontevia ja tuttuja. Samalla tarjotaan seurakuntien nuorille aikuisille mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena uudenlaisissa tehtävissä. Hankkeen budjetista ilmenee, että iltojen rahoitukseen pyydetään yhtymältä euroa, paikallisseurakunnat rahoittavat työtä eurolla, ulkopuolista rahoitusta on arvioitu saatavan euroa ja osallistumismaksut kattavat euroa. Kokonaistulot ovat siten euroa kuten myös menot. Menojen suurin erä koostuu vierailijoiden palkkioista ja matkakuluista ja toiseksi suurin erä tilavuokrista ja äänentoistoista. Muut kulut aiheutuvat mainonnasta ja markkinoinnista sekä lavastuksesta ja sisustuksesta. Kuluvan vuoden talousarviossa ei ole määrärahaa projekteja varten, joten määräraha asiana avustus täytyy saattaa kirkkovaltuuston käsittelyyn. Johtoryhmä puoltaa määrärahan myöntämistä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää vuoden 2009 kustannuspaikalta 10200, kirkkovaltuuston käyttövaraus, euroa Kaisa Lundénin, Laura Siltalan ja Laura Virtasen käyttöön nuorten aikuisten Talk Show iltojen järjestämistä varten. Ei muutoksenhakuoikeutta.

11 Käsittely Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Huovinen toivoi valtuuston käsittelyyn tarkempaa kuvausta Talk Shown sisällöstä ja käsikirjoituksesta. hyväksyttiin. Talous ja suunnittelujohtajalle annettiin tehtäväksi toimittaa tarkempi kuvaus Talk Shown sisällöstä ja käsikirjoituksesta valtuuston käsittelyyn. 577 KANSANELÄKELAITOKEN PÄÄTÖS TYÖNANTAJAN JÄRJESTÄMÄN TYÖTERVEYS HUOLLON KUSTANNUKSISTA VUONNA 2007 Kansaneläkelaitos on antanut päätöksen työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta on seuraava: Liite Päätöksestä ilmenee, että Kela on hyväksynyt kaikki hakemukseen ilmoitetut työterveyshuollon, sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. Korvausluokassa I kustannukset ovat olleet euroa ja niistä on korvattu 60 prosenttia eli euroa. Tähän korvausluokkaan kuuluvat terveyshuollon kustannukset, käytännössä kyse on ennalta ehkäisevästä terveydenhuollosta. Korvausluokassa II kustannukset ovat olleet euroa ja niistä on korvattu 50 prosenttia eli euroa. Tässä korvausluokassa kulut ovat aiheutuneet sairaanhoidosta ja muusta terveydenhuollosta. Päätökseen on liitetty valitusosoitus, mutta päätöksestä ei ole tarpeen valittaa, koska kaikki kustannukset on hyväksytty ja korvaukset maksetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Kansaneläkelaitoksen päätöksen koskien työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamista tilikaudelta Samalla päätetään, että päätökseen tyydytään. Ilmoitus taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

12 LOUNAIS SUOMEN YRITYSVEROTOIMISTON PÄÄTÖKSET ARVONLISÄVERON PA LAUTTAMISESTA Seurakuntayhtymän käyttämä arvonlisäveroasiantuntija Marko Ojala Tilintarkastustoimisto KPMG Oy:stä on taloustoimiston pyynnöstä selvittänyt seurakuntayhtymän maksamia ja vähentämättä jääneitä arvonlisäveroja leirikeskusten osalta. Yhtymällä on kolme leirikeskusta, Heinänokka, Kunstenniemi ja Sinappi, joita käytetään pääosin yhtymän omaan arvonlisäverottomaan seurakunnalliseen toimintaan. Näitä käytetään säännönmukaisesti myös yhtymän arvonlisäverollisena käsittelemässä majoitustoiminnassa ja tilapäisluonteisessa tilojen käyttöoikeuden luovuttamisessa. Nämä yhtymän yhteistyötahoille ja muille asiakkaille myytävät palvelut laskutetaan paketteina tai erillisesti. Leirikeskuksissa harjoitetaan myös tarjoilutoimintaa, josta saadut tulot on käsitelty arvonlisäverollisena, kun toiminta on kohdistunut yhteistyötahoihin ja mahdollisiin muihin asiakkaihin. Arvonlisäverollisena käsiteltyä tarjoilutoimintaa varten tehtyjä elintarvikehankintoja lukuun ottamatta yhtymä ei ole vähentänyt leirikeskuksista aiheutuviin menoihinsa sisältyvää arvonlisäveroa miltään osin. Kullekin leirialueelle on laskettu arvonlisäverollisuusasteet, koska oma toiminta on verotonta ja vain ulkopuolinen toiminta verollista. Vuonna 2006 arvonlisäverollisuusasteet olivat: Heinänokka 19,13 %, Kunstenniemi 27,42 % ja Sinappi 20,22 %. Vuonna 2007 ne olivat: Heinänokka 29,60 %, Kunstenniemi 24,84 % ja Sinappi 25,12 %. Yritysverotoimiston tekemät päätökset ovat aivan Marko Ojalan tekemien laskelmien ja siten palautushakemusten mukaiset. Yritysverotoimiston päätökset ovat seuraavat: Liitteet Tilikaudelta 2005 saadaan palautusta ,87 euroa, jolloin palautus korkoineen on ,00 euroa. Tilikaudelta 2006 saadaan palautusta ,78, jolloin palautus korkoineen on ,37 euroa. Tilikaudelta 2007 saadaan palautusta ,22 euroa, jolloin palautus korkoineen on ,68 euroa.

13 Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Lounais Suomen yritysverotoimiston päätökset arvonlisäveron palautuksista leirikeskusten osalta tilikausilta 2005, 2006 ja Samalla päätetään, että päätöksestä ei valiteta. Ilmoitus taloustoimistolle ja kasvatusasiain keskukselle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 579 ERÄIDEN SAATAVIEN POISTAMINEN TILEISTÄ Taloussäännön mukaan saatavat on poistettava kirjanpidosta kirkkoneuvoston päätöksellä. Saatavia on peritty maksumuistutuksilla ja suuremmat saatavat on lähetetty Lindorfin perittäviksi. Useimmissa tapauksissa velallinen tai hautauslaskuissa perikunta on todettu ulosotossa varattomiksi, joten perintää ei ole ollut syytä jatkaa. Yksityiskohtaiset saatavaluettelot ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Yksityisyyden suojan johdosta niitä ei lähetetä kirkkoneuvoston jäsenille esityslistan mukana. Hautauslaskuja ja vastaavia on yhteensä 1.755,10 euroa. Keskuskirjanpidon tilojen käyttökorvauksia on 3.032,50 euroa ja muita laskutussaamisia 67 euroa, joten poistettavia on yhteensä 3.099,50 euroa. Kasvatusasiain keskus ilmoittaa koululaisten iltapäiväkerhon saatavia vuodelta 2003 poistettavaksi 249 euroa. Vuodelta euroa koululaisten iltapäiväkerhosta. Päiväkerholasku vuodelta 2006 on esitetty poistettavaksi määrältään 22,50 euroa. Samalta vuodelta on esitetty poistettavaksi koululaisten iltapäiväkerhomaksuja 300 euroa. Vuonna 2007 on päiväkerhomaksuja jäänyt maksamatta 210 euroa ja koululaisten iltapäiväkerhomaksuja on jäänyt saamatta 830 euroa. Samalta vuodelta on jäänyt maksamatta myös vauvamuskarin maksu 25 euroa. Kasvatusasiain keskus on esittänyt myös leirimaksuja poistettaviksi. Vuodelta 2006 on leirilaskuja 20 euroa ja retriittilaskuja 9 euroa.

14 Vuodelta 2007 on jäänyt maksamatta leirilasku 15 euroa. Kahden asiakkaan laskua korjattu asiakkaan hyväksi, mutta hyvityslaskua ei ole voitu tehdä tilikauden sulkeutumisen vuoksi. Tileistä tulee siten poistettavaksi 275,17 euroa. Kesäkerholaskuja esitetään poistettavaksi vuodelta euroa ja retriittilasku vuodelta euroa. Saatavat tulevat poistettaviksi eri kustannuspaikoilta. Niiden yhteismäärä on 7.301,27 euroa. Laskutettavaan määrään nähden niiden summa on vähäinen. Kiinteistötoimiston vuokrasaatavien määrä ei ole vielä selvillä, mutta luettelot saataneen valmiiksi kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Kirkkoneuvosto päättää poistaa eri kustannuspaikoilta saatavat, joita koskevat saatavaluettelot ovat kirkkoneuvoston kokouksessa ja toimitetaan sen jälkeen kirjanpitoon poistokirjauksia varten. Saatavien kokonaismäärä ilman kiinteistötoimiston saatavia on 7.301,27 euroa. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Talous ja suunnittelujohtaja lisäsi esitykseen seuraavat poistettavat saatavat: Keskuskirjanpidon vuokrasaatavia Varissuon ja Hannunniitun asuintaloista yhteensä 8.230,20 euroa, aiheuttanut kahdeksan eri vuokralaista. Kirkkoneuvosto päätti poistaa eri kustannuspaikoilta saatavat, joita koskevat saatavaluettelot ovat kirkkoneuvoston kokouksessa ja toimitetaan sen jälkeen kirjanpitoon poistokirjauksia varten. Saatavien kokonaismäärä on ,47 euroa. 580 HALLINTOVIRASTON AUTON VAIHTO Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Hallintoviraston käytössä on vuonna 2000 hankittu Opel Zafira merkkinen auto, johon mahtuu pakkaamalla seitsemän henkeä. Autolla on ajettu jo

15 kilometriä. Auto oli tarkoitus vaihtaa jo viime vuonna, mutta loppuvuonna tulleet autoveromuutokset siirsivät asian yli vuodenvaihteen. Kuluvan vuoden talousarviossa on euron määrärahavaraus kustannuspaikalla , yhtymän auton vaihto. Isännöitsijä Leo Saarinen ja talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti ovat käyneet tutustumassa erilaisiin vaihtoehtoihin, joita on markkinoilla lukuisia. Lähinnä on etsitty henkilöauton ja pikkubussin yhdistelmää, joka olisi helppokäyttöinen, mahtuisi seurakuntayhtymän autotalliin ja olisi kulutukseltaan kohtuullinen. Yksi kiinnostuksen kohde on ollut hybridiautot ja sellaista on koeajettu. Ajo osoitti, että auton hallinta poikkeaa tavallisesta autosta ja on jossain määrin monimutkainen. Koska autolla on useita käyttäjiä, ei auto ole käyttökelpoinen yhtymän autona, jota lainaavat satunnaisesti muutkin kuin hallintoviraston ihmiset. Isännöitsijä Saarinen ja talous ja suunnittelujohtaja Kaisti ehdottavat, että yhtymälle hankitaan Volkswagen hyöty Caddy Maxi Kombi Life 1.9 TDI tyyppinen auto, jonka moottoriteho on 77 kw. Auto on tarkoitus hankkia varustettuna moottorin lämmittimellä, vetokoukulla ja talvirengassarjalla. Auton kokonaishinta on euroa ja hyvitys vanhasta Zafirasta on euroa. Tarjous on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto päättää, että hallintoviraston Opel Zafira vaihdetaan Volkswagen hyöty Caddy Maxi Kombi Life 1.9 TDI autoon saadun tarjouksen mukaisesti Turun VV Auto Oy:ltä. Hankinta maksetaan kustannuspaikalta , yhtymän auton vaihto. Talous ja suunnittelujohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan tarvittavat paperit. Ilmoitus taloustoimistolle, kiinteistötoimistolle ja talous ja suunnittelujohtajalle toimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

16 LÄHETYSYHDISTYS BETEL RY:N ERÄIDEN ASIAKIRJOJEN VASTAANOTTO Rovasti Terttu Sisko Meskanen on helmikuussa 2008 käynyt luovuttamassa taloustoimiston kassakaappiin Lähetysyhdistys Betel ry:n asiakirjoja. Talouspäällikkö Irma Hokka on laatinut luettelon saadusta aineistosta. Luettelo on seuraava: Liite Luettelo on edelleen voimassa oleva eikä materiaalista ole haettu mitään pois. Tuomiorovasti Heikola ja talouspäällikkö Hokka ovat pitäneet hyvänä, että saatu materiaali merkitään kirkkoneuvostossa saaduksi, jotta asia tulisi kirjattua. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen, että rovasti Terttu Sisko Meskanen on helmikuussa 2008 käynyt luovuttamassa yhtymän taloustoimiston kassakaappiin säilytettäväksi Lähetysyhdistys Betel ry:n asiakirjoja päivätyn luettelon mukaisesti. Ilmoitus Irma Hokalle ja Terttu Sisko Meskaselle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 582 YMPÄRISTÖSEMINAARI Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristöasiantuntija Marja Liisa Leinonen on valmistellut seurakuntayhtymässä järjestettävää ympäristöseminaaria. Seminaari on tarkoitettu kirkkoneuvoston nykyisille ja uusille jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajille sekä johtaville viranhaltijoille ja se on sovittu pidettäväksi tiistaina klo 9 12 toimitalon juhlasalissa. Seminaarissa professori Antti Raunio Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta luennoi seurakunnan ympäristötyön teologisista perusteista ja hankintasuunnittelija Tuula Marja Kosonen Turun kaupungin hankintatoimesta kertoo, miten hankintojen haitalliset ympäristövaikutukset pidetään kurissa. Tarkempi seminaariohjelma jaetaan myöhemmin.

17 Seminaarin tavoitteena on ensisijaisesti selventää kaikille, mikä on seurakuntayhtymän käyttöön ottama kirkon oma ympäristöjärjestelmä ja mitä kesän kynnyksellä hyväksytty ympäristöohjelma vuosiksi pitää sisällään. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen klo 9 12 järjestettävän ympäristöseminaarin. Ilmoitus Marja Liisa Leinoselle ja johtaville viranhaltijoille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 583 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Rauno Heikola puheenjohtaja Anu Salmi sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Lars Runar Knuts Seppo Isotalo

18 Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Anu Salmi kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 14.11.2013 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2008 384. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2008 384. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.9.2008 384 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 395 434 Aika torstai 4.9.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2008 163. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2008 163. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 3.4.2008 163 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 180 205 Aika torstai 3.4.2008 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Isotalo Seppo jäsen Korhonen

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.3.2009 191 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 203 228 Aika torstai 26.3.2009 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen Julkunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.4.2010 240 w.tuyhteisen KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245 269. Aika torstai 22.4.2010 klo 16.05 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Julkunen Pirkko

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.11.2012 478. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.11.2012 478. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.11.2012 478 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 29.11.2012 klo 16.00 17.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.2.2008 56 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 65 95 Aika torstai 7.2.2008 klo 16.00 17.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.1.2009 34. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.1.2009 34. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.1.2009 34 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 46 92 Aika torstai 29.1.2009 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.6.2007 342 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 347 376 Aika torstai 14.6.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444 3. 4.10.2007 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 473 494 Aika Paikka keskiviikko 3.10.2007 klo 16.00 20.00, jolloin kokous keskeytettiin ja kokous jatkui 4.10.2007 klo 7.30 14.00 Tuomiokirkkoseurakunnan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2011 199. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2011 199. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.4.2011 199 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 224 249. Aika torstai 28.4.2011 klo16.00 18.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.10.2010 469 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 498 530. Aika torstai 14.10.2010 klo16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.4.2006 185 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 229 Aika torstai 6.4.2006 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 30.8.2012 278 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 333 363. Aika torstai 30.8.2012 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot