KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 2.9.2015 6 / 2015"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUSPÄIVÄT SYYSKAUDELLA HAUTAPAIKKAOIKEUDEN LUOVUTTAMINEN / KAIJA JA MATTI PEKKARINEN SEURAKUNNAN METSIEN HOITOPALVELUT TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE TALOUSARVION 2016 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEEN JA TALOUSARVIOKEHYKSEN 2016 HYVÄKSYMINEN DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN LAPSIASIAHENKILÖN NIMEÄMINEN JUMALANPALVELUSKOLEHTISUUNNITELMA LOPPUVUODELLE LASTENOHJAAJIEN TOIMIEN JÄRJESTELYT SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN MAKSUJEN VAHVISTAMINEN ILMOITUSASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. Seppo Laitanen kirkkoherra JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla toimistosihteeri

2 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto Nro Sivu 6 / Kokousaika klo Kokouspaikka Seurakuntatalon kokoushuone Läsnä olleet jäsenet ja varajäsenet Varsinaiset jäsenet Laitanen Seppo, kirkkoherra, puh.joht. Heikkinen Päivi Joutsenoja Pekka Kiiski Pekka Korhonen Leena Markkanen Jukka Puustinen Kyllikki Venäläinen Ritva Väätäinen Liisa, varapuheenjohtaja Varajäsenet Helena Sihvonen Katainen Lauri Tolvanen Joonas Ojala Pirjo Ahonen Ilkka Eskola Suvi Kajan Ritva Villman Kirsti Muut saapuvilla olleet ja läsnäolon peruste Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri Markkanen Tapio, kv:n puh.joht. Kerkola Riitta, kv:n varapuh.joht. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Seppo Laitanen puheenjohtaja Urpo Reponen sihteeri Pöytäkirjan tarkastustoimitus Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pekka Kiiski Leena Korhonen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa toimistosihteeri

3 Kirkkoneuvosto Sivu 2 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Kirkkoneuvoston kokousaikataulusuunnitelmasta on syyskauden 2015 osalta tiedotettu jäsenille ennakkoon sähköpostitse. Kokous on kutsuttu koolle tämän aikataulun mukaisesti. Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 69 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 :n 3 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirja laaditaan kokouksessa ja on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen. Tarkastajien valinnassa on sovittu käytettäväksi aakkosjärjestystä, jonka mukaan vuorossa ovat Pekka Kiiski ja Leena Korhonen. Puheenjohtajan Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Kiisken ja Leena Korhosen. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 70 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Esittelijän tulee valmistella asiasta kirjallinen selonteko, joka perusteltuine ehdotuksineen päätökseksi on ajoissa ennen kokousta toimitettava kirkkoneuvoston jäsenille. Jos asian kiireellisyys sitä vaatii, esittelymuistio päätösehdotuksineen voidaan antaa kokouksessa. Vähäisenä pidettävä asia, joka on laadultaan tai merkitykseltään sellainen, ettei se edellytä kirjallista esittelyä, voidaan kuitenkin esitellä suullisesti. Seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa, seurakuntavaaleja sekä kirkonkirjojenpitoa koskevat asiat esittelee kirkkoherra, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen. Muut asiat esittelee talousjohtaja, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen. Puheenjohtajan Kokouksen asialista esittelyineen on lähetetty kokouskutsun mukana. Kirkkoneuvosto hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi. esitys hyväksyttiin yksimielisesti lisättynä 82 Tiedottajan viransijaisuuden haettavaksi julistaminen.

4 Kirkkoneuvosto Sivu 3 71 KIRKKONEUVOSTON KOKOUSPÄIVÄT SYYSKAUDELLA 2015 Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 :n 1 momentin mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. KJ 9 luvun 1 :n 2 momentin mukaan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Kirkkoneuvoston kokouskutsut on lähetetty automaattisesti myös henkilökohtaisille varajäsenille, jotta he olisivat paremmin perillä kulloinkin päätettävänä olevista asioista ja pystyvät tällöin myös varautumaan mahdollisiin kutsuihin saapua kokoukseen varsinaisen jäsenen tilalla. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 3 :n perusteella, jos kirkkoneuvoston jäsen on tilapäisesti estynyt saapumasta kokoukseen, on hänen kutsuttava varajäsenensä kokoukseen. Asioiden valmistelun ja kokouksiin varautumisen kannalta on tarkoituksenmukaista, että kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman kokousajoista etukäteen. Alustava ehdotus kokousajoista on lähetetty jäsenille ennakkoon sähköpostitse. Kirkkoneuvosto päättää, että syyskaudella 2015 kokousajankohdat ovat ke 9.9. klo 18, ke klo 18, ke klo 18 ja ke klo 18. Tarvittaessa pidetään lisäkokouksia. Kokoukset pidetään seurakuntatalolla. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 72 HAUTAPAIKKAOIKEUDEN LUOVUTTAMINEN / KAIJA JA MATTI PEKKARINEN Kaija ja Matti Pekkarinen anovat päivätyllä kirjeellä molemmille Viinamäen hautausmaalta hautapaikkaa nro Perusteluina on esitetty, että he ovat siilinjärveläisiä ja olleet jo 25 vuotta seurakunnan jäseniä. (457/2003). Lain 4 :n mukaan seurakunta on velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan alueella. Kirkkolain 17 luvun 2 :n mukaan kirkkoneuvosto voi luovuttaa hautaoikeuden muullekin kuin hautaustoimilain 4 :ssä tarkoitetulle vainajalle. Oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaisille. Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin. Kirkkovaltuusto on vahvistanut hautapaikkojen luovutushinnat. Hinnaston mukaan kirkkoneuvoston luovuttaessa erityisistä syistä hautaoikeuden muulloin kuin kuolemantapauksen yhteydessä, hautapaikkamaksun suuruus määräytyy 2. hautapaikkaa koskevan hinnan mukaisesti. Hautapaikkaoikeuden luovuttamisesta 25 vuoden ajaksi peritään maksua siilinjärveläisiltä arkkuhaudan osalta 75 euroa/hautapaikka. Talousjohtajan päätösehdotus Kirkkoneuvosto luovuttaa Kaija ja Matti Pekkariselle Viinamäen hautausmaalta hautaoikeuden 25 vuodeksi arkkuhautaan n:o Hautapaikan luovutuksesta peritään kirkkovaltuuston vahvistama maksu 75 e. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Talousjohtaja Urpo Reponen puh

5 Kirkkoneuvosto Sivu 4 73 SEURAKUNNAN METSIEN HOITOPALVELUT Savon koulutuskuntayhtymä irtisanoi päivätyllä kirjeellä seurakunnan ja koulutuskuntayhtymän välisen metsänhoitosopimuksen lukien. Useita kymmeniä vuosia jatkunut hyvä yhteistyö päättyy luonnonvara- ja ympäristökoulutuksen uusien haasteiden ja vaatimusten vuoksi. Käytännössä tämä merkitsee, että seurakunnan on organisoitava puunmyyntiin ja metsien hoitoon liittyvien palveluiden hankinta uudelleen. Seurakunnalla olisi mahdollisuus kilpailuttaa puunmyynti- ja metsänhoitopalvelut yhtenä kokonaisuutena. Tällöin mahdollisia yhteistyökumppaneita olisivat metsänhoitoyhdistys, puutavarayhtiöt ja metsäpalveluyritykset. Tämän vaihtoehdon etuna olisi helppous, koska yhteistyösopimus olisi vain yhden toimijan kanssa. Haittana olisi ainakin sopimuskauden alussa, että yhteistyökumppani ei tunne seurakunnan metsiä ja niiden hoitotarpeita. Toisena vaihtoehtona on hajautettu hankinta, jossa leimikoiden ja hoitotöiden suunnittelusta ja töiden koordinoinnista ja valvonnasta huolehtisi joko seurakuntaan suoraan palkattu metsätyönjohtaja tai vastaava yhteistyötaho. Metsänhoitoon liittyvät palvelut tulisi tällöin kilpailuttaa erikseen esim. vuosittain tai hankekohtaisesti. Puunmyyntiin liittyvät tarjouskilpailut voitaisiin leimausselosteen pohjalta hoitaa edelleen itse. Tässä vaihtoehdossa voisi luontevammin käyttää myös metsäopiskelijoiden palveluja. Metsäoppilaitoksen mukaan se tarvitsee edelleen opiskelijoilleen työkohteita. Savon koulutuskuntayhtymän palveluksessa oleva lehtori Raimo Styhr on huolehtinut metsäkoulun yhteyshenkilönä ollessaan seurakunnan metsien osalta leimikoiden ja hoitotöiden suunnittelusta ja organisoinnista ja tuntee seurakunnan metsät hyvin. Häneltä on tiedusteltu mahdollisuutta hoitaa seurakunnan metsäasioita jatkossakin sivutoimisesti. Raimo Styhr on toiminimellä Ramin Metsä ja Puu tehnyt seurakunnalle tarjouksen, jonka ehtona on sivutoimiluvan saaminen hänen työnantajaltaan. Tarjous sisältää kalenterivuosittain seurakunnan metsien metsänhoito- ja metsänparannustöiden, metsäteiden korjaus- ja ylläpitotöiden ja leimikoiden alustavan suunnittelun seuraavalle kalenterivuodelle syyskuun loppuun mennessä, em. töiden ja leimikoiden valmistelun tarjouspyyntöjä varten, töiden koordinoinnin ja työnjohdon sekä puunkorjuun valvonnan, tarvittavat rajalinjojen merkkaukset ja aukaisut sekä edellisen kalenterivuoden suoriteraportin laatimisen tammikuun loppuun mennessä. Mikäli töiden sisältö ja määrä poikkeaa arvioidusta esim. myrskytuhojen vuoksi, siitä sovitaan erikseen. Raimo Styhrin arvion mukaan työhön kuluu aikaa noin 96 tuntia vuodessa (1 tpv/kk). Tuntiveloitukseksi hän esittää 34 e/tunti, jolloin veroton vuosikustannus palvelusta olisi noin e. Styhrin kanssa voi erikseen neuvotella myös raivaussahalla tehtävistä taimikonhoitotöistä, joihin hän voi käyttää vuodessa aikaa noin kaksi viikkoa. Sopimuksella Ramin Metsä ja Puun kanssa seurakunnan metsien hoito voidaan turvata useammaksi vuodeksi metsät hyvin tuntevan ammattihenkilön käsissä. Kyseessä olisi suorahankinta, jota voidaan käyttää mm. silloin, kun tarjouskilpailussa mahdollisesti saavutettavat paremmat hinta- ja muut ehdot eivät ilmeisesti ylitä kilpailun järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Myös hankinnan laatutaso on tiedossa aiemman yhteistyön perusteella. Tulevaisuudessa seurakunta voisi harkita metsäalan lisäkoulutusta jollekin työntekijöistään (esim. metsätalousyrittäjän at), jolloin työnjohdolliset tehtävät voitaisiin ainakin osittain hoitaa seurakunnan omana työnä. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto tilaa seurakunnan metsien hoitoon liittyvät suunnittelu- ja työnjohtopalvelut lukien Ramin Metsä ja Puulta tarjouksen mukaisesti 34 euron tuntikorvauksella (alv 0 %). Mikäli Savon Koulutuskuntayhtymä ei myönnä Raimo Styhrille sivutoimilupaa, päätös raukeaa ja puunmyynti- ja metsänhoito palvelut kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Talousjohtaja Urpo Reponen puh

6 Kirkkoneuvosto Sivu 5 74 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2016 Kirkkolain 15 luvun 2 :n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Vuoden 2016 tuloveroprosentin suuruus tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään Elokuun loppuun mennessä seurakunnille on tilitetty kirkollisveroja 2,4 % edellisvuotta vähemmän. Siilinjärven seurakunnan kirkollisverotulojen vähennys vastaavana aikana oli 1,6 %. Kuntaliiton viimeisimmän arvion mukaan Siilinjärven kunnallisveron määrä vuonna 2015 kasvaisi 2,4 %. Seurakunnan kirkollisverotulokehitys on viime vuosina ollut 5-7 prosenttiyksikköä kunnallisverokehitystä heikompi. Tämä ennakoisi kirkollisverotuloihin vähennystä vuodelle 2015 noin 2 %. Kuntaliiton ennusteen mukaan vuonna 2016 Siilinjärven kunnallisverotilitykset kasvaisivat 2,8 %. Tätä taustaa vasten seurakunnan kirkollisverotilitykset jäisivät noin 2 % edellisvuotta pienemmiksi. Kertyneiden verotulojen perusteella vuodelle 2015 asetettu verotulotavoite täyttyy ja sitä voidaan kirkollisveron osalta käyttää ennusteiden pohjana. Yhteisöverotusoikeus poistuu vuoden 2016 alusta ja tilalle tulee kuluttajahintaindeksiin sidottu valtionkorvausjärjestelmä. Yhteisöveroja tilitetään seurakunnalle aiemmilta vuosilta pieniä määriä vielä vuosina Verotulojen kehitys (veroprosentti 1,25) Verovuosi Kirkollisvero Yhteisövero Yhteensä Muutos-% 2014Tp ,7 2015E ,2 2016E ,3 Tuotto- ja kulukehitys Tp 2015Ta 2015E 2016E Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kirkollisverotulot Yhteisöverotulot Valtionkorvaus Verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Nykyisen tuloverotuloprosentin perusteella arvioitu kirkollisverotulokertymä ei riitä kattamaan talousarviovuoden kuluja vaan tilikauden tulos vuonna 2016 tulee jäämään selvästi alijäämäiseksi. Tuloveroprosentissa vajaus on noin 0,15 prosenttiyksikköä eli laskennallisen tuloveroprosentin pitäisi olla 1,40, jotta päästäisiin nollatulokseen. Veroprosentin korottamiseen ei kuitenkaan vielä vuonna 2016 ole tarvetta vaan 2016 ennakoitu alijäämä on katettavissa edellisvuosien ylijäämillä. Jatkossa tuloveroprosentin korotusta on kuitenkin vakavasti harkittava talouden tasapainottamiseksi. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2016 tuloveroprosentiksi 1,25. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Talousjohtaja Urpo Reponen puh

7 Kirkkoneuvosto Sivu 6 75 TALOUSARVION 2016 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEEN JA TALOUSARVIOKEHYKSEN 2016 HYVÄKSYMINEN Seurakunnan taloussäännön 3 :n mukaan seurakunnassa on toiminnan ja talouden suunnittelujärjestelmä, joka käsittää vähintään kolme vuotta kattavan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvion. Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa noudatetaan kirkkojärjestyksen (KJ 15:1-3) määräyksiä sekä kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamia ohjeita. Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt ohjeen talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman tekemiseksi seurakunnissa. Kirkkoneuvosto antaa sen mukaisesti kustannuspaikoille/tulosyksiköille talousarviokehykset ja laadintaohjeet. Kirkkohallitus ei toistaiseksi ole antanut tarkempia ennusteita tai tietoja vuoden 2016 talousnäkymistä. Liitteenä 1 on ehdotus kustannuspaikoille/tulosyksiköille annettavasta talousarvion 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeesta sekä kustannuspaikkakohtaisesti laadittu talousarviokehys vuodelle Seurakunnan tuotto- ja kulurakenteeseen vuonna 2016 vaikuttavat merkittävimmin seuraavat erät (suluissa kustannusvaikutus euroina: + tulosta parantava, - tulosta heikentävä): Käyttötalouden tuotot ja kulut: - palkkakustannusten muutos (yleiskorotus + hava eläkeratkaisut) +1 % - työnantajan työttömyysvakuutusmaksun korotus 0,5 %-yksikköä - työnantajan eläkevakuutusmaksu laskee 28 %:ista 24 %:iin - henkilöstökulujen kokonaismuutos -3 % ( e) Rahoitustoimen tuotot ja kulut: - yhteisöverotusoikeus poistuu ( e) - valtion korvausjärjestelmä ( e) - kirkollisverotulot vähenevät -2 % ( e) - verotuskustannukset pienenevät noin 25 % ( e) - keskusrahastomaksu laskennallisista kirkollisverotuloista laskee noin 8,5 % ( e) - eläkerahastomaksu kohoaa 1,2 %:sta 4 %:iin ( e) - korko- ja osinkotuotot vähenevät ( e) Suotuisasta käyttötalouden kulukehityksestä huolimatta talousarviokehyksen vuosikate jää rahoitustoimen muutosten vuoksi noin euroa kuluvaa vuotta heikommaksi. Vuorelan srk-keskuksen saneeraus nostaa vuosittaista poistotaso euroa, joka kasvattaa merkittävästi talouden alijäämää. Talousarviokehys jää peräti euroa alijäämäiseksi, mikä on kuitenkin katettavissa aiempien vuosien ylijäämistä. Seurakunta liittyi vuoden 2015 alusta Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi, joten talousarvio ja - suunnitelma laaditaan käyttäen Kirkon Palvelukeskuksen järjestelmiä. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto hyväksyy annettavaksi tehtäväalueille liitteen mukaisen talousarvion 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeen ja talousarviokehyksen vuodelle esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Talousjohtaja Urpo Reponen puh

8 Kirkkoneuvosto Sivu 7 76 DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Diakonianviranhaltija Esko Rasa on päivätyllä kirjeellä pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero diakoniatyöntekijän virasta lukien. Kirje on tulkittava irtisanoutumisilmoitukseksi. Viranhaltijalla, jonka palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli viisi vuotta, on KL 55 :n mukaan yhden kuukauden irtisanomisaika. Vuoden 2015 talousarvion henkilöstösuunnitelman mukaan henkilöstön rekrytoinnin lähtökohta on, että kirkkoneuvosto antaa luvan avoimeksi tulevan viran/tehtävän täyttämiseen. Ennen virkojen/tehtävien täyttämistä voidaan tarvittaessa tehdä tehtävä-/virkajärjestelyjä. Diakonian viran haettavaksi julistamiseen on ennakkoon saatu sähköpostitse yli puolelta kirkkoneuvoston jäsenistä myönteinen kannanotto. Samalla he ovat ottaneet myönteisen kannan siihen, että hakijoiden haastatteluryhmänä voi toimia sama ryhmä, jonka kirkkoneuvosto valitsi tuolloin avoimena olleen diakonian viran hakijoiden haastatteluun. Haastattelutyöryhmänä toimi Liisa Tiilikainen, Urpo Reponen, Seppo Laitanen, Ritva Venäläinen, Liisa Väätäinen ja Pekka Joutsenoja. Haastatteluun kutsuttavien valinnan tekevät kirkkoherra Seppo Laitanen ja johtava diakoniaviranhaltija Liisa Tiilikainen hakemusten pohjalta. Diakonian virka on ollut haettavana klo 15 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu seurakunnan kotisivuilla, TE-toimiston Avoimet työpaikat palvelussa, Kirkon työpaikkatorilla Oikotie.fi-palvelussa ja Savon Sanomissa. Viran tehtävänä on perusdiakoniatyö ja erityisenä painotuksena yhteiskunnallinen työ. Virkapaikka on Siilinjärven diakoniatoimisto. Virka sijoittuu vaativuusryhmään 502 ja sen peruspalkka on 2304,18 euroa/kk. Virkaa haki määräaikaan mennessä 14 hakijaa, joilla kaikilla on virkaan vaadittava pätevyys. Diakoni (diakonia- ja sosiaalityön tutkinto) ja TM Maritta Hartikainen, sairaanhoitaja(amk)-diakonissa Marjo Heiskanen, sosionomi(amk)-diakoni Miska Hietala, sosionomi(amk)-diakoni Susanna Jauru, diakonissa Seija Koikkalainen, diakoni (nuoriso- ja sosiaalityön tutkinto) Liisa Lappi, nuorisotyönohjaaja-diakoni Sami Laulajainen, sosionomi(amk)-diakoni Kirsi Launonen, sosionomi(amk)-diakoni Kaisa Pajarinen, sairaanhoitaja(amk)-diakonissa Minna Puustinen, sosionomi(amk)-diakoni Outi Reuter, diakoni (diakonia- ja sosiaalityön tutkinto) ja hallintotieteiden kandidaatti Kaijaleena Räisänen, sosionomi(amk)-diakoni Minna Toivanen ja sosionomi(amk)-diakoni ja sosionomi(yamk) Paula Vartiainen. Virkaan valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virassa sovelletaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Yhdistelmä virkaa hakeneiden koulutuksesta, työkokemuksesta ja muista ansioista on pöytäkirjan liitteenä 2. Haastattelutyöryhmä on haastatellut hakijoista Miska Hietalan, Marjo Heiskasen, Susanna Jaurun, Kirsi Launosen ja Paula Vartiaisen. Hakijoiden koulutuksesta, työansioista ja haastatteluista muodostuneen kokonaisvaikutelman perusteella työryhmä päätyi ehdottamaan Marjo Heiskasen valitsemista virkaan ja Susanna Jaurun valitsemista varalle. Molemmilla on hyvät edellytykset viran hoitamiseen. Marjo Heiskasella on diakoniatyön kokemusta, Susanna Jaurun työkokemus seurakunnassa on erityisnuorisotyöstä. Kirkkoneuvosto valitsee diakonian virkaan sairaanhoitaja(amk)-diakonissa Marjo Heiskasen ja hänen kieltäytymisensä varalle sosionomi(amk)-diakoni Susanna Jaurun. Viran vaativuusryhmä on 502 ja sen peruspalkka on 2304,18 euroa/kk. Virkasuhde alkaa aikaisintaan Virkaan valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virassa sovelletaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh

9 Kirkkoneuvosto Sivu 8 77 LAPSIASIAHENKILÖN NIMEÄMINEN Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan seurakunnan lapsiasiahenkilöiksi Pirjo Ojalan ja Sauli Paavilaisen. Nimeämisessä noudatettiin Kirkon lapsityön keskuksen suositusta, että kussakin seurakunnassa lapsiasiahenkilöinä olisi sekä luottamushenkilö että viranhaltija. Erityisen suuren merkityksen seurakunnan lapsiasiahenkilöille antaa Kirkkojärjestyksen vuoden 2015 alusta tullut säädös, jonka mukaan lapsivaikutukset on arvioitava ja otettava huomioon seurakunnan hallinnossa päätöksiä valmisteltaessa (KJ 23 luku 3 ). Sauli Paavilaisen siirryttyä johtavaksi nuorisotyöntekijäksi nuorisotyön tiimi esittää, että hänen tilalleen lapsiasiahenkilöksi nimetään nuorisotyönohjaaja Anne Roivainen. Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan viranhaltijoista lapsiasiahenkilöksi nuorisotyönohjaaja Anne Roivaisen. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh JUMALANPALVELUSKOLEHTISUUNNITELMA LOPPUVUODELLE 2015 Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana jumalanpalveluksissa koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista niiltä osin kuin Kirkkohallitus ei ole niitä määrännyt KL 22:2,1 kohta 9 perusteella (KJ 2:8 ). Kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain. Kirkkoneuvosto on aiemmissa kokouksissa vahvistanut jumalanpalveluskolehdit saakka. Liitteenä 3 olevan syyskauden 2015 kolehtisuunnitelman pohjana ovat Kirkkohallituksen määräämät viralliset sekä Kirkkohallituksen ja hiippakunnan tuomiokapitulin määräämät ajankohtaan sijoitettavat ja suosittelemat kolehtikohteet. Seurakunnan omassa päätösvallassa olevat kolehdit on suunnattu pääasiassa ohjeissa suositeltujen kolehtikohteiden hyväksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy loppuvuoden 2015 jumalanpalveluskolehtien suunnitelman liitteen 3 mukaisesti. esitys hyväksyttiin yksimielisesti siten, että kolehdit ja ohjataan Kirkon Ulkomaanavun kautta pakolaisten tukemiseen. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh

10 Kirkkoneuvosto Sivu 9 79 LASTENOHJAAJIEN TOIMIEN JÄRJESTELYT Lapsityönohjaaja Jaana Markkasen ehdottamiin lastenohjaajien toimien järjestelyihin syksystä 2015 vaikuttaa sairauslomien ja työvapaiden lisäksi erityisesti henkilöstön ikääntymisen ja työkyvyn heikkenemisen aiheuttama osa-aikatyön määrän huomattava lisääntymien työalalla. Järjestelyillä pyritään turvaamaan työn jatkuvuutta ja selkeyttä. Yksi virka on ollut täyttämättä lapsi- ja perhetyön etsiessä yhdessä toimivaa muotoa perheitä tukevaan toimintaan, joka nyt aiotaan käynnistää uudelleen. Lapsityönohjaaja Jaana Markkanen esittää tällä hetkellä lastenohjaajan sijaisena toimivan Merja Mannisen palkkaamista perhetyötä tukevaksi lastenohjaajaksi lukien. Työaika jakaantuu siten, että siitä noin 40 % suuntautuu perheitä tukevaan työhön ja loput perustyöhön. Palkkaus on vaativuusryhmä 402 mukainen 1929,75 euroa/kk, työaika on 32 tuntia viikossa ja peruspalkka työajan mukaan laskettuna on 84 % täyden työajan määrästä 1620,99 euroa/kk. Lastenohjaaja Kristina Rantala on työvapaalla saakka. Hänen sijaisekseen Jaana Markkanen esittää tällä hetkellä määräaikaisessa lastenohjaajan tehtävässä toimivaa Hanna Halttusta. Palkkaus on vaativuusryhmä 402 mukainen 1929,75 euroa/kk ja työaika täysi 38,25 tuntia viikossa. 1) Kirkkoneuvosto palkkaa lastenohjaaja Merja Mannisen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen alkaen. Työaika on 32 tuntia viikossa, vaativuusryhmä on 402 ja sen mukainen työaikaa vastaava peruspalkka on 1620,99 euroa/kk. 2) Kirkkoneuvosto palkkaa lastenohjaaja Kristina Rantalan työvapaan sijaiseksi lastenohjaaja Hanna Halttusen ajalle Työaika on 38,25 tuntia viikossa, vaativuusryhmä on 402 ja peruspalkka on 1929,75 euroa/kk. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh

11 Kirkkoneuvosto Sivu SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN MAKSUJEN VAHVISTAMINEN Kirkkoneuvosto on vahvistanut seurakunnallisen toiminnan maksut ja korvaukset lukien seuraavasti: Rippikoulumaksut: - leiririppikoulu (sis. päiväjakso) 75 e, muun seurakunnan jäsenet 140 e - päivärippikoulu 35 e, muun seurakunnan jäsenet 55 e. Muut retki- ja leirimaksut - aikuisten leiri / leirivrk, oman srk:n jäsen 21 e, muut 38 e - lasten ja nuorten (alle 15 v) leiri / leirivrk: oman srk:n jäsen 14 e, muut 22 e - retket: omakustannushinta. Iltapäiväkerhomaksujen osalta maksut ovat määräytyneet Siilinjärven kunnan vahvistaman taksan mukaisesti. Maksut ovat kaikille toimijoille yhtenäiset. Vuoden 2015 talousarvioperusteiden mukaisesti seurakuntatyön maksuja tarkistetaan syksystä 2015 lukien noin 3 %:lla. Muualla rippikoulun käyneiden osalta on seurakunta osallistunut kirkkoneuvoston tekemän päätöksen perusteella rippikoulukustannuksiin. Korvauksen suuruus on ollut seurakunnan perimän leiririppikoulumaksun suuruinen kuitenkin siten, että rippikoululaisen omavastuuosuudeksi tulee jäädä vastaava summa kuin jos rippikoulu olisi käyty omassa seurakunnassa. Vuonna 2015 korvaukseen oikeutettuja on ollut reilu 10. Tätä käytäntöä, joka ei ole seurakunnissa mitenkään yleinen, on syytä harkita uudelleen. Korvauksen käyttöönoton perusteena 16 vuotta sitten on ollut se, että seurakunnalle aiheutuisi joka tapauksessa kustannuksia, jos rippikoulu käytäisiin omassa seurakunnassa. Seurakunnalla ei ole mitään velvoitetta korvata muualla rippikoulun käyneiden maksuja. Korvauksen poistaminen ei todennäköisesti lisäisi omassa seurakunnassa rippikoulun käyneiden määrää. Korvaus voitaisiin poistaa syksystä 2016 lukien, koska korvausmahdollisuudesta on jo ehditty tiedottaa vuoden 2016 rippikoululaisille. Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnallisen toiminnan maksujen suuruudet lukien seuraavasti: Rippikoulumaksut: - leiririppikoulu (sis. päiväjakso) 78 e, muun seurakunnan jäsenet 145 e - päivärippikoulu 36 e, muun seurakunnan jäsenet 57 e. Muut retki- ja leirimaksut: - aikuisten leiri / leirivrk, oman srk:n jäsen 22 e, muut 40 e - lasten ja nuorten (alle 15 v) leiri / leirivrk: oman srk:n jäsen 15 e, muut 23 e - retket: omakustannushinta. Iltapäiväkerhomaksujen osalta maksut määräytyvät Siilinjärven kunnan vahvistaman taksan mukaisesti. Rippikoulumaksun korvaamisesta muualla rippikoulun käyneille luovutaan syksystä 2016 lukien. esitys hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, ettei rippikoulumaksun korvaamisesta muualla rippikoulun käyneille luovuta. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh

12 Kirkkoneuvosto Sivu ILMOITUSASIAT Talousjohtajan Urpo Reposen ajalla tekemät viranhaltijapäätökset: Siivoojan valintapäätöksen vahvistaminen Virkapaikkojen tarkistaminen Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavan ajan vahvistaminen Matkalippu tulevaisuuteen kesätyöpaikat Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n yhteishankintaan TV-huoneen kalustehankinta Ilmanvaihdon korjaussuunnittelu Maksuvapautuksen myöntäminen (ei julkinen) Kirkkoherra Seppo Laitasen ajalla ja tekemät ja vs. kirkkoherra Matti Hoffrénin tekemät viranhaltijapäätökset: Määräaikaiseen työsuhteeseen yövalvojaksi ottaminen/ville Hiekka-aho Määräaikainen työajan lyhennys/arja Ropponen Määräaikaisen työsuhteen jatkaminen/anu Oikarinen Ohjelma- ja turvallisuusvastuu/nuorisotyön leirit ja retket kesä-syyskausi Maksuvapautuksen myöntäminen leirimaksusta (ei julkinen) Määräaikaiset työsuhteet erityisnuorisotyön joustavassa kesätyössä Oikeus avustaa ehtoollisenjaossa/linda Dahlbacka Maksuvapautuksen myöntäminen leirimaksuista (ei julkinen) Maksuvapautuksen myöntäminen leirimaksusta (ei julkinen) Maksuvapautuksen myöntäminen leirimaksusta (ei julkinen) Maksuvapautuksen myöntäminen leirimaksusta (ei julkinen) Maksuvapautuksen myöntäminen leirimaksusta (ei julkinen) Työajan lyhennys osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vuoksi Maksuvapautus leirin ja kesiskerhon osallistumismaksuista (ei julkinen) Maksuvapautus leirien ja leiripäivien osallistumismaksuista (ei julkinen) Osittaisen virkavapaan myöntäminen/vesa Kajava Virkavapaan myöntäminen ja sijaisen palkkaaminen lähetystyöhön Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoulumaksusta (ei julkinen) Määräaikaisen lastenohjaajan työsuhteen jatkaminen/ Merja Manninen Määräaikaiseen työsuhteeseen lastenohjaajaksi ottaminen/ Hanna Halttunen Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava aika / Auli Hokkanen Maksuvapautuksen myöntäminen varhaisnuorisotyön leirimaksusta (ei julk.) Maksuvapautuksen myöntäminen varhaisnuorisotyön leirimaksusta (ei julk.) Maksuvapautuksen myöntäminen iltapäiväkerhomaksusta (ei julk.) Palkan oikaisu / Sanna Marin Määräaikaiseen työsuhteeseen lastenohjaajaksi ottaminen /Anu Oikarinen Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Lisäksi keskusteltiin henkilöstön jaksamisesta. Srk-pastori Heikki Kastarisen virkavapauden sijaiseksi ollaan saamassa Jarkko Tölli. Pakolaisasiassa ei ole toistaiseksi tullut seurakuntaan pyyntöjä. Vuorelan remontti etenee lähes aikataulussa: 1 vaihe yläkerran osalta valmistuisi viikolla 50, alakerta tammikuun puolessa välissä. Heinäkuun lopussa seurakunnan jäsenmäärä oli , kastettuja 123, kuolleita 63, kirkosta eronneita 59, liittyneitä 38, muuttaneita 479 molempiin suuntiin. Hiippakunnallinen luottamushenkilökoulutus on Siilinjärvellä, ilmoittautuminen mennessä. Piispantarkastukseen liittyvä palautekeskustelu lääninrovastin johdolla sovittiin pidettäväksi klo 9. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh ja talousjohtaja Urpo Reponen puh

13 Kirkkoneuvosto Sivu TIEDOTTAJAN VIRANSIJAISUUDEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Tiedottaja Sini-Marja Kuusipalolle on myönnetty perhevapaa saakka. Syyskuun alussa hän haki vanhempainvapaa (hoitovapaa) ajalle Hänen sijaisenaan toimiva Tuija Hyttinen on ilmoittanut irtisanoutuvansa lukien toisiin tehtäviin siirtymisen vuoksi. Viran hoito on tarpeen saada järjestymään mahdollisimman pian. Tiedottajan viran osaamiskriteeriksi on määritelty ylempi korkeakoulututkinto, riittävä kokemus tiedotus- ja viestintätehtävistä sekä kirkon työn ja seurakuntaelämän tuntemus. Viran vaativuusryhmä on 601 ja peruspalkka 2.864,27 euroa/kk. Työaika on KirVESTES 168 :n mukainen toimistotyöaika keskimäärin 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. KirVESTES:n 27 :n 1 momentin perusteella määräaikaisen viranhaltijan peruspalkka voidaan määrätä enintään 15 % alemmaksi kuin määritellyn vaativuusryhmän vähimmäispalkka on, jos määräaikainen viranhaltija hoitaa viran tehtävät, mutta hänellä ei ole virassa edellytettyä kelpoisuutta. Vaativuusryhmän 601 mukainen vähimmäispalkka on 2.626,73 euroa kuukaudessa. Kirkkoneuvosto julistaa tiedottajan viransijaisuuden ajalle haettavaksi välittömästi. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 83 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtajan Kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan. esitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2017

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.10.2017 9 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.10.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 85 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 3/2015 Sivu 32

Kirkkoneuvosto N:o 3/2015 Sivu 32 - KEITELEEN SEURAKUNTA N:o 3/2015 Sivu 32 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2016

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2016 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 5.10.2016 8 / 2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.10.2016 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 82 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / Joulupuuro- ja kahvitarjoilu ennen kokousta alkaen klo

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / Joulupuuro- ja kahvitarjoilu ennen kokousta alkaen klo KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 25.11.2016 4 / 2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.12.2016 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 27 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 28 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 22.10.2015 4 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.11.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 35 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 36 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 5/2016 Sivu 44

Kirkkoneuvosto N:o 5/2016 Sivu 44 N:o 5/2016 Sivu 44 Kokousaika Keskiviikko 7.12.2016 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Malinen Oiva, kirkkoherra, pj. Saastamoinen Matti, varapj.

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2014

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 13.11.2014 3 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 20 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 21 KOKOUKSEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 27.11.2015 5 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 27.11.2015 5 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 27.11.2015 5 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 10.12.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 43 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 44 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2018

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2018 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 10.1.2018 1 / 2018 KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.1.2018 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2017

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 6.9.2017 8 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.9.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 78 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2017

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 13.4.2017 5 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 26.4.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 4/2016 Sivu 32

Kirkkoneuvosto N:o 4/2016 Sivu 32 N:o 4/2016 Sivu 32 Kokousaika Torstai 13.10.2016 klo 17.00-18.00 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Malinen Oiva, kirkkoherra, pj. Saastamoinen Matti, varapj.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 5.1.2016 1 / 2016

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 5.1.2016 1 / 2016 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 5.1.2016 1 / 2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.1.2016 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2 2

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2017 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.1.2017 klo 15.00-18.48 Paikka Myllykosken kirkon seurakuntasalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / Kokouksen jälkeen mahdollisuus tutustua Vuorelan kirkon uusittuihin tiloihin.

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / Kokouksen jälkeen mahdollisuus tutustua Vuorelan kirkon uusittuihin tiloihin. KOKOUSKUTSU Pvm Nro 14.10.2016 3 / 2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 26.10.2016 klo 18 KOKOUSPAIKKA Vuorelan kirkkosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 17 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 18 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika: keskiviikkona 17.8.2016 klo 18 19.21 Paikka: Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat: Jäsenet: Jäntti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja 13 Aika Tiistaina 24.10.2017 klo 18.00 19.10 Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Koiso-Kanttila

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 8.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 12 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 13 KOKOUKSEN

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 21.2.2017 klo 18 18.17 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2017

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2017 Kokousaika Keskiviikko 12.7.2017 klo 17.30 19.55 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Kyösti Kuisma (60 alkaen)

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 03/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 03/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Torstai 27.04.2017 kello 18.00-19.00 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Eronen Juha jäsen x Härmälä Irja jäsen x Julkunen

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Keskiviikkona 01.11.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Köyliön seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Eskola Petri Huitu Pertti Hulmi Merja Kankare Tarja Karilainen Leena Krusberg Mauri Kytövuori

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 4/2017 Sivu 1 / 6 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 4/2017 Sivu 1 / 6 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 4/2017 Sivu 1 / 6 AIKA Ke 7.6.2017 klo 17 (ruokailu klo 16.30) PAIKKA Mutasen leirikeskus Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 12.10.2017 3 / 2017 KOKOUSAIKA Torstai 26.10.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 23 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 24 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 1/2017

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 1/2017 Kurun kappelineuvosto 10.1.2017-1- Kokousaika Kokouspaikka Tiistai 10.1.2017 klo 17.44 18.54 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja, läsnä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 AIKA To 27.4.2017 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3/26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 5/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet Keskiviikko 13.9.2017 klo 18 18.24 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen Pentti

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010 Kirkkoneuvosto 30.9.2010 91 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010 KOKOUSAIKA torstai 30. päivänä syyskuuta 2010 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 26. päivänä kesäkuuta 2014. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 27. päivänä elokuuta

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 4/2015 Sivu 37

Kirkkoneuvosto N:o 4/2015 Sivu 37 N:o 4/2015 Sivu 37 Kokousaika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen Martti Laukkanen Hanna-Maria

Lisätiedot

Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hintikka Raimo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja. Allekirjoitukset Harri Romar Ari Lehto

Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hintikka Raimo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja. Allekirjoitukset Harri Romar Ari Lehto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 26.4.2016 Sivu 41 Kokousaika Tiistai 26.4.2016 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kovanen Eeva-Liisa Kuokkanen Margit

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen. JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2017 1 / 6 AIKA to klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Sivu / Korpilahden seurakuntatalo Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.12.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 17.12.2015-18.01.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 08.12.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 19.2.2014 2 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 26.2.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2016

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2016 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 8.3.2016 3 / 2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.3.2016 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 21 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2016

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2016 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 9.2.2016 2 / 2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.2.2016 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA 28.12.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 40 - Kokouksen avaus 41 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 02/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 02/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Maanantai 27.03.2017 kello 17.00 19.20 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Eronen Juha Härmälä Irja Julkunen Pia Hynninen

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 4/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 27.6.2017 klo 18 18.20 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.10.2015 8 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.10.2015 8 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.10.2015 8 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.10.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 88 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 19. Kokouksen avaus 20. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 22. Ääntenlaskijoiden valinta 23.

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Torstai 15.12.2016

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

Kalannin kappelineuvosto /7

Kalannin kappelineuvosto /7 Kalannin kappelineuvosto 22.1.2015 1/7 KALANNIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 Aika: To 22.1.2015 klo 18.30 20.00 Paikka: Kalannin seurakuntakoti OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät: jäsenet: kappalainen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5)

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5) PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.01.2017 1/2017 1 (5) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika perjantaina 20.1.2017 klo 18.00 19.12 Paikka seurakuntakodilla Läsnä Petri Laitinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 8 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2011 26.1.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 8 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2011 26.1.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 8 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2011 26.1.2011 Aika Keskiviikko 26.1.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto 22.9.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 22. päivänä syyskuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot