KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 2.9.2015 6 / 2015"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUSPÄIVÄT SYYSKAUDELLA HAUTAPAIKKAOIKEUDEN LUOVUTTAMINEN / KAIJA JA MATTI PEKKARINEN SEURAKUNNAN METSIEN HOITOPALVELUT TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE TALOUSARVION 2016 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEEN JA TALOUSARVIOKEHYKSEN 2016 HYVÄKSYMINEN DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN LAPSIASIAHENKILÖN NIMEÄMINEN JUMALANPALVELUSKOLEHTISUUNNITELMA LOPPUVUODELLE LASTENOHJAAJIEN TOIMIEN JÄRJESTELYT SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN MAKSUJEN VAHVISTAMINEN ILMOITUSASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. Seppo Laitanen kirkkoherra JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla toimistosihteeri

2 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto Nro Sivu 6 / Kokousaika klo Kokouspaikka Seurakuntatalon kokoushuone Läsnä olleet jäsenet ja varajäsenet Varsinaiset jäsenet Laitanen Seppo, kirkkoherra, puh.joht. Heikkinen Päivi Joutsenoja Pekka Kiiski Pekka Korhonen Leena Markkanen Jukka Puustinen Kyllikki Venäläinen Ritva Väätäinen Liisa, varapuheenjohtaja Varajäsenet Helena Sihvonen Katainen Lauri Tolvanen Joonas Ojala Pirjo Ahonen Ilkka Eskola Suvi Kajan Ritva Villman Kirsti Muut saapuvilla olleet ja läsnäolon peruste Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri Markkanen Tapio, kv:n puh.joht. Kerkola Riitta, kv:n varapuh.joht. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Seppo Laitanen puheenjohtaja Urpo Reponen sihteeri Pöytäkirjan tarkastustoimitus Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pekka Kiiski Leena Korhonen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa toimistosihteeri

3 Kirkkoneuvosto Sivu 2 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Kirkkoneuvoston kokousaikataulusuunnitelmasta on syyskauden 2015 osalta tiedotettu jäsenille ennakkoon sähköpostitse. Kokous on kutsuttu koolle tämän aikataulun mukaisesti. Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 69 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 :n 3 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirja laaditaan kokouksessa ja on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen. Tarkastajien valinnassa on sovittu käytettäväksi aakkosjärjestystä, jonka mukaan vuorossa ovat Pekka Kiiski ja Leena Korhonen. Puheenjohtajan Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Kiisken ja Leena Korhosen. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 70 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Esittelijän tulee valmistella asiasta kirjallinen selonteko, joka perusteltuine ehdotuksineen päätökseksi on ajoissa ennen kokousta toimitettava kirkkoneuvoston jäsenille. Jos asian kiireellisyys sitä vaatii, esittelymuistio päätösehdotuksineen voidaan antaa kokouksessa. Vähäisenä pidettävä asia, joka on laadultaan tai merkitykseltään sellainen, ettei se edellytä kirjallista esittelyä, voidaan kuitenkin esitellä suullisesti. Seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa, seurakuntavaaleja sekä kirkonkirjojenpitoa koskevat asiat esittelee kirkkoherra, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen. Muut asiat esittelee talousjohtaja, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen. Puheenjohtajan Kokouksen asialista esittelyineen on lähetetty kokouskutsun mukana. Kirkkoneuvosto hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi. esitys hyväksyttiin yksimielisesti lisättynä 82 Tiedottajan viransijaisuuden haettavaksi julistaminen.

4 Kirkkoneuvosto Sivu 3 71 KIRKKONEUVOSTON KOKOUSPÄIVÄT SYYSKAUDELLA 2015 Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 :n 1 momentin mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. KJ 9 luvun 1 :n 2 momentin mukaan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Kirkkoneuvoston kokouskutsut on lähetetty automaattisesti myös henkilökohtaisille varajäsenille, jotta he olisivat paremmin perillä kulloinkin päätettävänä olevista asioista ja pystyvät tällöin myös varautumaan mahdollisiin kutsuihin saapua kokoukseen varsinaisen jäsenen tilalla. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 3 :n perusteella, jos kirkkoneuvoston jäsen on tilapäisesti estynyt saapumasta kokoukseen, on hänen kutsuttava varajäsenensä kokoukseen. Asioiden valmistelun ja kokouksiin varautumisen kannalta on tarkoituksenmukaista, että kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman kokousajoista etukäteen. Alustava ehdotus kokousajoista on lähetetty jäsenille ennakkoon sähköpostitse. Kirkkoneuvosto päättää, että syyskaudella 2015 kokousajankohdat ovat ke 9.9. klo 18, ke klo 18, ke klo 18 ja ke klo 18. Tarvittaessa pidetään lisäkokouksia. Kokoukset pidetään seurakuntatalolla. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 72 HAUTAPAIKKAOIKEUDEN LUOVUTTAMINEN / KAIJA JA MATTI PEKKARINEN Kaija ja Matti Pekkarinen anovat päivätyllä kirjeellä molemmille Viinamäen hautausmaalta hautapaikkaa nro Perusteluina on esitetty, että he ovat siilinjärveläisiä ja olleet jo 25 vuotta seurakunnan jäseniä. (457/2003). Lain 4 :n mukaan seurakunta on velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan alueella. Kirkkolain 17 luvun 2 :n mukaan kirkkoneuvosto voi luovuttaa hautaoikeuden muullekin kuin hautaustoimilain 4 :ssä tarkoitetulle vainajalle. Oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaisille. Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin. Kirkkovaltuusto on vahvistanut hautapaikkojen luovutushinnat. Hinnaston mukaan kirkkoneuvoston luovuttaessa erityisistä syistä hautaoikeuden muulloin kuin kuolemantapauksen yhteydessä, hautapaikkamaksun suuruus määräytyy 2. hautapaikkaa koskevan hinnan mukaisesti. Hautapaikkaoikeuden luovuttamisesta 25 vuoden ajaksi peritään maksua siilinjärveläisiltä arkkuhaudan osalta 75 euroa/hautapaikka. Talousjohtajan päätösehdotus Kirkkoneuvosto luovuttaa Kaija ja Matti Pekkariselle Viinamäen hautausmaalta hautaoikeuden 25 vuodeksi arkkuhautaan n:o Hautapaikan luovutuksesta peritään kirkkovaltuuston vahvistama maksu 75 e. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Talousjohtaja Urpo Reponen puh

5 Kirkkoneuvosto Sivu 4 73 SEURAKUNNAN METSIEN HOITOPALVELUT Savon koulutuskuntayhtymä irtisanoi päivätyllä kirjeellä seurakunnan ja koulutuskuntayhtymän välisen metsänhoitosopimuksen lukien. Useita kymmeniä vuosia jatkunut hyvä yhteistyö päättyy luonnonvara- ja ympäristökoulutuksen uusien haasteiden ja vaatimusten vuoksi. Käytännössä tämä merkitsee, että seurakunnan on organisoitava puunmyyntiin ja metsien hoitoon liittyvien palveluiden hankinta uudelleen. Seurakunnalla olisi mahdollisuus kilpailuttaa puunmyynti- ja metsänhoitopalvelut yhtenä kokonaisuutena. Tällöin mahdollisia yhteistyökumppaneita olisivat metsänhoitoyhdistys, puutavarayhtiöt ja metsäpalveluyritykset. Tämän vaihtoehdon etuna olisi helppous, koska yhteistyösopimus olisi vain yhden toimijan kanssa. Haittana olisi ainakin sopimuskauden alussa, että yhteistyökumppani ei tunne seurakunnan metsiä ja niiden hoitotarpeita. Toisena vaihtoehtona on hajautettu hankinta, jossa leimikoiden ja hoitotöiden suunnittelusta ja töiden koordinoinnista ja valvonnasta huolehtisi joko seurakuntaan suoraan palkattu metsätyönjohtaja tai vastaava yhteistyötaho. Metsänhoitoon liittyvät palvelut tulisi tällöin kilpailuttaa erikseen esim. vuosittain tai hankekohtaisesti. Puunmyyntiin liittyvät tarjouskilpailut voitaisiin leimausselosteen pohjalta hoitaa edelleen itse. Tässä vaihtoehdossa voisi luontevammin käyttää myös metsäopiskelijoiden palveluja. Metsäoppilaitoksen mukaan se tarvitsee edelleen opiskelijoilleen työkohteita. Savon koulutuskuntayhtymän palveluksessa oleva lehtori Raimo Styhr on huolehtinut metsäkoulun yhteyshenkilönä ollessaan seurakunnan metsien osalta leimikoiden ja hoitotöiden suunnittelusta ja organisoinnista ja tuntee seurakunnan metsät hyvin. Häneltä on tiedusteltu mahdollisuutta hoitaa seurakunnan metsäasioita jatkossakin sivutoimisesti. Raimo Styhr on toiminimellä Ramin Metsä ja Puu tehnyt seurakunnalle tarjouksen, jonka ehtona on sivutoimiluvan saaminen hänen työnantajaltaan. Tarjous sisältää kalenterivuosittain seurakunnan metsien metsänhoito- ja metsänparannustöiden, metsäteiden korjaus- ja ylläpitotöiden ja leimikoiden alustavan suunnittelun seuraavalle kalenterivuodelle syyskuun loppuun mennessä, em. töiden ja leimikoiden valmistelun tarjouspyyntöjä varten, töiden koordinoinnin ja työnjohdon sekä puunkorjuun valvonnan, tarvittavat rajalinjojen merkkaukset ja aukaisut sekä edellisen kalenterivuoden suoriteraportin laatimisen tammikuun loppuun mennessä. Mikäli töiden sisältö ja määrä poikkeaa arvioidusta esim. myrskytuhojen vuoksi, siitä sovitaan erikseen. Raimo Styhrin arvion mukaan työhön kuluu aikaa noin 96 tuntia vuodessa (1 tpv/kk). Tuntiveloitukseksi hän esittää 34 e/tunti, jolloin veroton vuosikustannus palvelusta olisi noin e. Styhrin kanssa voi erikseen neuvotella myös raivaussahalla tehtävistä taimikonhoitotöistä, joihin hän voi käyttää vuodessa aikaa noin kaksi viikkoa. Sopimuksella Ramin Metsä ja Puun kanssa seurakunnan metsien hoito voidaan turvata useammaksi vuodeksi metsät hyvin tuntevan ammattihenkilön käsissä. Kyseessä olisi suorahankinta, jota voidaan käyttää mm. silloin, kun tarjouskilpailussa mahdollisesti saavutettavat paremmat hinta- ja muut ehdot eivät ilmeisesti ylitä kilpailun järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Myös hankinnan laatutaso on tiedossa aiemman yhteistyön perusteella. Tulevaisuudessa seurakunta voisi harkita metsäalan lisäkoulutusta jollekin työntekijöistään (esim. metsätalousyrittäjän at), jolloin työnjohdolliset tehtävät voitaisiin ainakin osittain hoitaa seurakunnan omana työnä. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto tilaa seurakunnan metsien hoitoon liittyvät suunnittelu- ja työnjohtopalvelut lukien Ramin Metsä ja Puulta tarjouksen mukaisesti 34 euron tuntikorvauksella (alv 0 %). Mikäli Savon Koulutuskuntayhtymä ei myönnä Raimo Styhrille sivutoimilupaa, päätös raukeaa ja puunmyynti- ja metsänhoito palvelut kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Talousjohtaja Urpo Reponen puh

6 Kirkkoneuvosto Sivu 5 74 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2016 Kirkkolain 15 luvun 2 :n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Vuoden 2016 tuloveroprosentin suuruus tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään Elokuun loppuun mennessä seurakunnille on tilitetty kirkollisveroja 2,4 % edellisvuotta vähemmän. Siilinjärven seurakunnan kirkollisverotulojen vähennys vastaavana aikana oli 1,6 %. Kuntaliiton viimeisimmän arvion mukaan Siilinjärven kunnallisveron määrä vuonna 2015 kasvaisi 2,4 %. Seurakunnan kirkollisverotulokehitys on viime vuosina ollut 5-7 prosenttiyksikköä kunnallisverokehitystä heikompi. Tämä ennakoisi kirkollisverotuloihin vähennystä vuodelle 2015 noin 2 %. Kuntaliiton ennusteen mukaan vuonna 2016 Siilinjärven kunnallisverotilitykset kasvaisivat 2,8 %. Tätä taustaa vasten seurakunnan kirkollisverotilitykset jäisivät noin 2 % edellisvuotta pienemmiksi. Kertyneiden verotulojen perusteella vuodelle 2015 asetettu verotulotavoite täyttyy ja sitä voidaan kirkollisveron osalta käyttää ennusteiden pohjana. Yhteisöverotusoikeus poistuu vuoden 2016 alusta ja tilalle tulee kuluttajahintaindeksiin sidottu valtionkorvausjärjestelmä. Yhteisöveroja tilitetään seurakunnalle aiemmilta vuosilta pieniä määriä vielä vuosina Verotulojen kehitys (veroprosentti 1,25) Verovuosi Kirkollisvero Yhteisövero Yhteensä Muutos-% 2014Tp ,7 2015E ,2 2016E ,3 Tuotto- ja kulukehitys Tp 2015Ta 2015E 2016E Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kirkollisverotulot Yhteisöverotulot Valtionkorvaus Verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Nykyisen tuloverotuloprosentin perusteella arvioitu kirkollisverotulokertymä ei riitä kattamaan talousarviovuoden kuluja vaan tilikauden tulos vuonna 2016 tulee jäämään selvästi alijäämäiseksi. Tuloveroprosentissa vajaus on noin 0,15 prosenttiyksikköä eli laskennallisen tuloveroprosentin pitäisi olla 1,40, jotta päästäisiin nollatulokseen. Veroprosentin korottamiseen ei kuitenkaan vielä vuonna 2016 ole tarvetta vaan 2016 ennakoitu alijäämä on katettavissa edellisvuosien ylijäämillä. Jatkossa tuloveroprosentin korotusta on kuitenkin vakavasti harkittava talouden tasapainottamiseksi. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2016 tuloveroprosentiksi 1,25. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Talousjohtaja Urpo Reponen puh

7 Kirkkoneuvosto Sivu 6 75 TALOUSARVION 2016 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEEN JA TALOUSARVIOKEHYKSEN 2016 HYVÄKSYMINEN Seurakunnan taloussäännön 3 :n mukaan seurakunnassa on toiminnan ja talouden suunnittelujärjestelmä, joka käsittää vähintään kolme vuotta kattavan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvion. Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa noudatetaan kirkkojärjestyksen (KJ 15:1-3) määräyksiä sekä kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamia ohjeita. Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt ohjeen talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman tekemiseksi seurakunnissa. Kirkkoneuvosto antaa sen mukaisesti kustannuspaikoille/tulosyksiköille talousarviokehykset ja laadintaohjeet. Kirkkohallitus ei toistaiseksi ole antanut tarkempia ennusteita tai tietoja vuoden 2016 talousnäkymistä. Liitteenä 1 on ehdotus kustannuspaikoille/tulosyksiköille annettavasta talousarvion 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeesta sekä kustannuspaikkakohtaisesti laadittu talousarviokehys vuodelle Seurakunnan tuotto- ja kulurakenteeseen vuonna 2016 vaikuttavat merkittävimmin seuraavat erät (suluissa kustannusvaikutus euroina: + tulosta parantava, - tulosta heikentävä): Käyttötalouden tuotot ja kulut: - palkkakustannusten muutos (yleiskorotus + hava eläkeratkaisut) +1 % - työnantajan työttömyysvakuutusmaksun korotus 0,5 %-yksikköä - työnantajan eläkevakuutusmaksu laskee 28 %:ista 24 %:iin - henkilöstökulujen kokonaismuutos -3 % ( e) Rahoitustoimen tuotot ja kulut: - yhteisöverotusoikeus poistuu ( e) - valtion korvausjärjestelmä ( e) - kirkollisverotulot vähenevät -2 % ( e) - verotuskustannukset pienenevät noin 25 % ( e) - keskusrahastomaksu laskennallisista kirkollisverotuloista laskee noin 8,5 % ( e) - eläkerahastomaksu kohoaa 1,2 %:sta 4 %:iin ( e) - korko- ja osinkotuotot vähenevät ( e) Suotuisasta käyttötalouden kulukehityksestä huolimatta talousarviokehyksen vuosikate jää rahoitustoimen muutosten vuoksi noin euroa kuluvaa vuotta heikommaksi. Vuorelan srk-keskuksen saneeraus nostaa vuosittaista poistotaso euroa, joka kasvattaa merkittävästi talouden alijäämää. Talousarviokehys jää peräti euroa alijäämäiseksi, mikä on kuitenkin katettavissa aiempien vuosien ylijäämistä. Seurakunta liittyi vuoden 2015 alusta Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi, joten talousarvio ja - suunnitelma laaditaan käyttäen Kirkon Palvelukeskuksen järjestelmiä. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto hyväksyy annettavaksi tehtäväalueille liitteen mukaisen talousarvion 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeen ja talousarviokehyksen vuodelle esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Talousjohtaja Urpo Reponen puh

8 Kirkkoneuvosto Sivu 7 76 DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Diakonianviranhaltija Esko Rasa on päivätyllä kirjeellä pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero diakoniatyöntekijän virasta lukien. Kirje on tulkittava irtisanoutumisilmoitukseksi. Viranhaltijalla, jonka palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli viisi vuotta, on KL 55 :n mukaan yhden kuukauden irtisanomisaika. Vuoden 2015 talousarvion henkilöstösuunnitelman mukaan henkilöstön rekrytoinnin lähtökohta on, että kirkkoneuvosto antaa luvan avoimeksi tulevan viran/tehtävän täyttämiseen. Ennen virkojen/tehtävien täyttämistä voidaan tarvittaessa tehdä tehtävä-/virkajärjestelyjä. Diakonian viran haettavaksi julistamiseen on ennakkoon saatu sähköpostitse yli puolelta kirkkoneuvoston jäsenistä myönteinen kannanotto. Samalla he ovat ottaneet myönteisen kannan siihen, että hakijoiden haastatteluryhmänä voi toimia sama ryhmä, jonka kirkkoneuvosto valitsi tuolloin avoimena olleen diakonian viran hakijoiden haastatteluun. Haastattelutyöryhmänä toimi Liisa Tiilikainen, Urpo Reponen, Seppo Laitanen, Ritva Venäläinen, Liisa Väätäinen ja Pekka Joutsenoja. Haastatteluun kutsuttavien valinnan tekevät kirkkoherra Seppo Laitanen ja johtava diakoniaviranhaltija Liisa Tiilikainen hakemusten pohjalta. Diakonian virka on ollut haettavana klo 15 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu seurakunnan kotisivuilla, TE-toimiston Avoimet työpaikat palvelussa, Kirkon työpaikkatorilla Oikotie.fi-palvelussa ja Savon Sanomissa. Viran tehtävänä on perusdiakoniatyö ja erityisenä painotuksena yhteiskunnallinen työ. Virkapaikka on Siilinjärven diakoniatoimisto. Virka sijoittuu vaativuusryhmään 502 ja sen peruspalkka on 2304,18 euroa/kk. Virkaa haki määräaikaan mennessä 14 hakijaa, joilla kaikilla on virkaan vaadittava pätevyys. Diakoni (diakonia- ja sosiaalityön tutkinto) ja TM Maritta Hartikainen, sairaanhoitaja(amk)-diakonissa Marjo Heiskanen, sosionomi(amk)-diakoni Miska Hietala, sosionomi(amk)-diakoni Susanna Jauru, diakonissa Seija Koikkalainen, diakoni (nuoriso- ja sosiaalityön tutkinto) Liisa Lappi, nuorisotyönohjaaja-diakoni Sami Laulajainen, sosionomi(amk)-diakoni Kirsi Launonen, sosionomi(amk)-diakoni Kaisa Pajarinen, sairaanhoitaja(amk)-diakonissa Minna Puustinen, sosionomi(amk)-diakoni Outi Reuter, diakoni (diakonia- ja sosiaalityön tutkinto) ja hallintotieteiden kandidaatti Kaijaleena Räisänen, sosionomi(amk)-diakoni Minna Toivanen ja sosionomi(amk)-diakoni ja sosionomi(yamk) Paula Vartiainen. Virkaan valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virassa sovelletaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Yhdistelmä virkaa hakeneiden koulutuksesta, työkokemuksesta ja muista ansioista on pöytäkirjan liitteenä 2. Haastattelutyöryhmä on haastatellut hakijoista Miska Hietalan, Marjo Heiskasen, Susanna Jaurun, Kirsi Launosen ja Paula Vartiaisen. Hakijoiden koulutuksesta, työansioista ja haastatteluista muodostuneen kokonaisvaikutelman perusteella työryhmä päätyi ehdottamaan Marjo Heiskasen valitsemista virkaan ja Susanna Jaurun valitsemista varalle. Molemmilla on hyvät edellytykset viran hoitamiseen. Marjo Heiskasella on diakoniatyön kokemusta, Susanna Jaurun työkokemus seurakunnassa on erityisnuorisotyöstä. Kirkkoneuvosto valitsee diakonian virkaan sairaanhoitaja(amk)-diakonissa Marjo Heiskasen ja hänen kieltäytymisensä varalle sosionomi(amk)-diakoni Susanna Jaurun. Viran vaativuusryhmä on 502 ja sen peruspalkka on 2304,18 euroa/kk. Virkasuhde alkaa aikaisintaan Virkaan valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virassa sovelletaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh

9 Kirkkoneuvosto Sivu 8 77 LAPSIASIAHENKILÖN NIMEÄMINEN Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan seurakunnan lapsiasiahenkilöiksi Pirjo Ojalan ja Sauli Paavilaisen. Nimeämisessä noudatettiin Kirkon lapsityön keskuksen suositusta, että kussakin seurakunnassa lapsiasiahenkilöinä olisi sekä luottamushenkilö että viranhaltija. Erityisen suuren merkityksen seurakunnan lapsiasiahenkilöille antaa Kirkkojärjestyksen vuoden 2015 alusta tullut säädös, jonka mukaan lapsivaikutukset on arvioitava ja otettava huomioon seurakunnan hallinnossa päätöksiä valmisteltaessa (KJ 23 luku 3 ). Sauli Paavilaisen siirryttyä johtavaksi nuorisotyöntekijäksi nuorisotyön tiimi esittää, että hänen tilalleen lapsiasiahenkilöksi nimetään nuorisotyönohjaaja Anne Roivainen. Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan viranhaltijoista lapsiasiahenkilöksi nuorisotyönohjaaja Anne Roivaisen. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh JUMALANPALVELUSKOLEHTISUUNNITELMA LOPPUVUODELLE 2015 Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana jumalanpalveluksissa koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista niiltä osin kuin Kirkkohallitus ei ole niitä määrännyt KL 22:2,1 kohta 9 perusteella (KJ 2:8 ). Kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain. Kirkkoneuvosto on aiemmissa kokouksissa vahvistanut jumalanpalveluskolehdit saakka. Liitteenä 3 olevan syyskauden 2015 kolehtisuunnitelman pohjana ovat Kirkkohallituksen määräämät viralliset sekä Kirkkohallituksen ja hiippakunnan tuomiokapitulin määräämät ajankohtaan sijoitettavat ja suosittelemat kolehtikohteet. Seurakunnan omassa päätösvallassa olevat kolehdit on suunnattu pääasiassa ohjeissa suositeltujen kolehtikohteiden hyväksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy loppuvuoden 2015 jumalanpalveluskolehtien suunnitelman liitteen 3 mukaisesti. esitys hyväksyttiin yksimielisesti siten, että kolehdit ja ohjataan Kirkon Ulkomaanavun kautta pakolaisten tukemiseen. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh

10 Kirkkoneuvosto Sivu 9 79 LASTENOHJAAJIEN TOIMIEN JÄRJESTELYT Lapsityönohjaaja Jaana Markkasen ehdottamiin lastenohjaajien toimien järjestelyihin syksystä 2015 vaikuttaa sairauslomien ja työvapaiden lisäksi erityisesti henkilöstön ikääntymisen ja työkyvyn heikkenemisen aiheuttama osa-aikatyön määrän huomattava lisääntymien työalalla. Järjestelyillä pyritään turvaamaan työn jatkuvuutta ja selkeyttä. Yksi virka on ollut täyttämättä lapsi- ja perhetyön etsiessä yhdessä toimivaa muotoa perheitä tukevaan toimintaan, joka nyt aiotaan käynnistää uudelleen. Lapsityönohjaaja Jaana Markkanen esittää tällä hetkellä lastenohjaajan sijaisena toimivan Merja Mannisen palkkaamista perhetyötä tukevaksi lastenohjaajaksi lukien. Työaika jakaantuu siten, että siitä noin 40 % suuntautuu perheitä tukevaan työhön ja loput perustyöhön. Palkkaus on vaativuusryhmä 402 mukainen 1929,75 euroa/kk, työaika on 32 tuntia viikossa ja peruspalkka työajan mukaan laskettuna on 84 % täyden työajan määrästä 1620,99 euroa/kk. Lastenohjaaja Kristina Rantala on työvapaalla saakka. Hänen sijaisekseen Jaana Markkanen esittää tällä hetkellä määräaikaisessa lastenohjaajan tehtävässä toimivaa Hanna Halttusta. Palkkaus on vaativuusryhmä 402 mukainen 1929,75 euroa/kk ja työaika täysi 38,25 tuntia viikossa. 1) Kirkkoneuvosto palkkaa lastenohjaaja Merja Mannisen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen alkaen. Työaika on 32 tuntia viikossa, vaativuusryhmä on 402 ja sen mukainen työaikaa vastaava peruspalkka on 1620,99 euroa/kk. 2) Kirkkoneuvosto palkkaa lastenohjaaja Kristina Rantalan työvapaan sijaiseksi lastenohjaaja Hanna Halttusen ajalle Työaika on 38,25 tuntia viikossa, vaativuusryhmä on 402 ja peruspalkka on 1929,75 euroa/kk. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh

11 Kirkkoneuvosto Sivu SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN MAKSUJEN VAHVISTAMINEN Kirkkoneuvosto on vahvistanut seurakunnallisen toiminnan maksut ja korvaukset lukien seuraavasti: Rippikoulumaksut: - leiririppikoulu (sis. päiväjakso) 75 e, muun seurakunnan jäsenet 140 e - päivärippikoulu 35 e, muun seurakunnan jäsenet 55 e. Muut retki- ja leirimaksut - aikuisten leiri / leirivrk, oman srk:n jäsen 21 e, muut 38 e - lasten ja nuorten (alle 15 v) leiri / leirivrk: oman srk:n jäsen 14 e, muut 22 e - retket: omakustannushinta. Iltapäiväkerhomaksujen osalta maksut ovat määräytyneet Siilinjärven kunnan vahvistaman taksan mukaisesti. Maksut ovat kaikille toimijoille yhtenäiset. Vuoden 2015 talousarvioperusteiden mukaisesti seurakuntatyön maksuja tarkistetaan syksystä 2015 lukien noin 3 %:lla. Muualla rippikoulun käyneiden osalta on seurakunta osallistunut kirkkoneuvoston tekemän päätöksen perusteella rippikoulukustannuksiin. Korvauksen suuruus on ollut seurakunnan perimän leiririppikoulumaksun suuruinen kuitenkin siten, että rippikoululaisen omavastuuosuudeksi tulee jäädä vastaava summa kuin jos rippikoulu olisi käyty omassa seurakunnassa. Vuonna 2015 korvaukseen oikeutettuja on ollut reilu 10. Tätä käytäntöä, joka ei ole seurakunnissa mitenkään yleinen, on syytä harkita uudelleen. Korvauksen käyttöönoton perusteena 16 vuotta sitten on ollut se, että seurakunnalle aiheutuisi joka tapauksessa kustannuksia, jos rippikoulu käytäisiin omassa seurakunnassa. Seurakunnalla ei ole mitään velvoitetta korvata muualla rippikoulun käyneiden maksuja. Korvauksen poistaminen ei todennäköisesti lisäisi omassa seurakunnassa rippikoulun käyneiden määrää. Korvaus voitaisiin poistaa syksystä 2016 lukien, koska korvausmahdollisuudesta on jo ehditty tiedottaa vuoden 2016 rippikoululaisille. Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnallisen toiminnan maksujen suuruudet lukien seuraavasti: Rippikoulumaksut: - leiririppikoulu (sis. päiväjakso) 78 e, muun seurakunnan jäsenet 145 e - päivärippikoulu 36 e, muun seurakunnan jäsenet 57 e. Muut retki- ja leirimaksut: - aikuisten leiri / leirivrk, oman srk:n jäsen 22 e, muut 40 e - lasten ja nuorten (alle 15 v) leiri / leirivrk: oman srk:n jäsen 15 e, muut 23 e - retket: omakustannushinta. Iltapäiväkerhomaksujen osalta maksut määräytyvät Siilinjärven kunnan vahvistaman taksan mukaisesti. Rippikoulumaksun korvaamisesta muualla rippikoulun käyneille luovutaan syksystä 2016 lukien. esitys hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, ettei rippikoulumaksun korvaamisesta muualla rippikoulun käyneille luovuta. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh

12 Kirkkoneuvosto Sivu ILMOITUSASIAT Talousjohtajan Urpo Reposen ajalla tekemät viranhaltijapäätökset: Siivoojan valintapäätöksen vahvistaminen Virkapaikkojen tarkistaminen Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavan ajan vahvistaminen Matkalippu tulevaisuuteen kesätyöpaikat Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n yhteishankintaan TV-huoneen kalustehankinta Ilmanvaihdon korjaussuunnittelu Maksuvapautuksen myöntäminen (ei julkinen) Kirkkoherra Seppo Laitasen ajalla ja tekemät ja vs. kirkkoherra Matti Hoffrénin tekemät viranhaltijapäätökset: Määräaikaiseen työsuhteeseen yövalvojaksi ottaminen/ville Hiekka-aho Määräaikainen työajan lyhennys/arja Ropponen Määräaikaisen työsuhteen jatkaminen/anu Oikarinen Ohjelma- ja turvallisuusvastuu/nuorisotyön leirit ja retket kesä-syyskausi Maksuvapautuksen myöntäminen leirimaksusta (ei julkinen) Määräaikaiset työsuhteet erityisnuorisotyön joustavassa kesätyössä Oikeus avustaa ehtoollisenjaossa/linda Dahlbacka Maksuvapautuksen myöntäminen leirimaksuista (ei julkinen) Maksuvapautuksen myöntäminen leirimaksusta (ei julkinen) Maksuvapautuksen myöntäminen leirimaksusta (ei julkinen) Maksuvapautuksen myöntäminen leirimaksusta (ei julkinen) Maksuvapautuksen myöntäminen leirimaksusta (ei julkinen) Työajan lyhennys osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vuoksi Maksuvapautus leirin ja kesiskerhon osallistumismaksuista (ei julkinen) Maksuvapautus leirien ja leiripäivien osallistumismaksuista (ei julkinen) Osittaisen virkavapaan myöntäminen/vesa Kajava Virkavapaan myöntäminen ja sijaisen palkkaaminen lähetystyöhön Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoulumaksusta (ei julkinen) Määräaikaisen lastenohjaajan työsuhteen jatkaminen/ Merja Manninen Määräaikaiseen työsuhteeseen lastenohjaajaksi ottaminen/ Hanna Halttunen Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava aika / Auli Hokkanen Maksuvapautuksen myöntäminen varhaisnuorisotyön leirimaksusta (ei julk.) Maksuvapautuksen myöntäminen varhaisnuorisotyön leirimaksusta (ei julk.) Maksuvapautuksen myöntäminen iltapäiväkerhomaksusta (ei julk.) Palkan oikaisu / Sanna Marin Määräaikaiseen työsuhteeseen lastenohjaajaksi ottaminen /Anu Oikarinen Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Lisäksi keskusteltiin henkilöstön jaksamisesta. Srk-pastori Heikki Kastarisen virkavapauden sijaiseksi ollaan saamassa Jarkko Tölli. Pakolaisasiassa ei ole toistaiseksi tullut seurakuntaan pyyntöjä. Vuorelan remontti etenee lähes aikataulussa: 1 vaihe yläkerran osalta valmistuisi viikolla 50, alakerta tammikuun puolessa välissä. Heinäkuun lopussa seurakunnan jäsenmäärä oli , kastettuja 123, kuolleita 63, kirkosta eronneita 59, liittyneitä 38, muuttaneita 479 molempiin suuntiin. Hiippakunnallinen luottamushenkilökoulutus on Siilinjärvellä, ilmoittautuminen mennessä. Piispantarkastukseen liittyvä palautekeskustelu lääninrovastin johdolla sovittiin pidettäväksi klo 9. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh ja talousjohtaja Urpo Reponen puh

13 Kirkkoneuvosto Sivu TIEDOTTAJAN VIRANSIJAISUUDEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Tiedottaja Sini-Marja Kuusipalolle on myönnetty perhevapaa saakka. Syyskuun alussa hän haki vanhempainvapaa (hoitovapaa) ajalle Hänen sijaisenaan toimiva Tuija Hyttinen on ilmoittanut irtisanoutuvansa lukien toisiin tehtäviin siirtymisen vuoksi. Viran hoito on tarpeen saada järjestymään mahdollisimman pian. Tiedottajan viran osaamiskriteeriksi on määritelty ylempi korkeakoulututkinto, riittävä kokemus tiedotus- ja viestintätehtävistä sekä kirkon työn ja seurakuntaelämän tuntemus. Viran vaativuusryhmä on 601 ja peruspalkka 2.864,27 euroa/kk. Työaika on KirVESTES 168 :n mukainen toimistotyöaika keskimäärin 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. KirVESTES:n 27 :n 1 momentin perusteella määräaikaisen viranhaltijan peruspalkka voidaan määrätä enintään 15 % alemmaksi kuin määritellyn vaativuusryhmän vähimmäispalkka on, jos määräaikainen viranhaltija hoitaa viran tehtävät, mutta hänellä ei ole virassa edellytettyä kelpoisuutta. Vaativuusryhmän 601 mukainen vähimmäispalkka on 2.626,73 euroa kuukaudessa. Kirkkoneuvosto julistaa tiedottajan viransijaisuuden ajalle haettavaksi välittömästi. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 83 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtajan Kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan. esitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 12.5.2015 4 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 12.5.2015 4 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 12.5.2015 4 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.4.2015 3 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.4.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.4.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.4.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 35 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 8.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 12 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 13 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 1/2015 Sivu 1

Kirkkoneuvosto N:o 1/2015 Sivu 1 N:o 1/2015 Sivu 1 Kokousaika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.45 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, vpj., poissa Jääskeläinen Martti Laukkanen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17 N:o 2/2015 Sivu 17 Kokousaika Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.00-20.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen Martti Laukkanen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 29.6.2015 klo 17.00 19.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Allekirjoitukset

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013 31 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.3.2013 klo 18.00 20.40 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Koskiahde Markku Kuntsi Marjanne Niemi

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.8.2012 klo 18.30 20.57 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 196 KOKOUKSEN AVAUS 316 197 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 1 (29) 23.07.2008

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 1 (29) 23.07.2008 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 1 (29) KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.7.2008 klo 15.00 16.50 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.3.2015 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 201 KOKOUKSEN AVAUS... 283 202 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 5.2.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.00 18.42 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Aika Torstai 5.2.2015 klo 16.15 18.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot