YHTEINEN OSA OPISKELIJAN OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEINEN OSA OPISKELIJAN OPAS 2010-2011"

Transkriptio

1 YHTEINEN OSA OPISKELIJAN OPAS

2 Sisällysluettelo Tervetuloa WinNovaan Tervetuloa WinNovaan...3 Lukuvuoden työpäivät, jaksot ja lomat...4 Opiskelu ammattiin WinNovan organisaatio - Ammatillisten opintojen rakenne - Arviointi - Hylätyn arvosanan uusiminen, korottaminen ja uusintakokeet - Osaamisen tunnustaminen - Arvioinnin oikaisu - Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma - Työssäoppiminen - Ammattiosaamisen näytöt - Lukio-opinnot - Satakunta Sports Academy - Opiskelu ulkomailla Opiskelijapalvelut Opinto-ohjaus - Opiskelijakuraattoripalvelut - Erityisopetus - Tukiopetus (Oppipaja) - Opintotoimisto - Kodin ja koulun yhteistyö - Opiskelijaterveydenhuolto - Opiskelijahuoltoryhmä - Seurakunnan oppilaitostyö Tervetuloa opiskelemaan! Länsirannikon Koulutus Oy WinNova aloitti toimintansa , joten aloitat opiskelusi ammattiin ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotenamme. WinNova muodostettiin, kun Porin ammattiopisto, Rauman ammattiopisto, Länsi-Suomen Aikuiskoulutuskeskus Innova ja Porin Aikuiskoulutuskeskus yhdessä perustivat Länsirannikon Koulutus Oy:n. Olemme maakunnallisesti ja valtakunnallisesti monipuolinen ja merkittävä koulutuksen järjestäjä, tervetuloa joukkoomme! Ammatillisen koulutuksen aikana opiskelijana saat taitoja, tietoja ja asennetta tulevaa ammattiasi varten. Olemme tyytyväisiä, että valitsit meidät kouluttautumistasi varten. Haluamme tarjota sinulle turvallisen, ajanmukaisen ja käytännönläheisen oppimisympäristön ja opetuksen matkallasi ammattiin. Haluan omasta ja oppilaitoksemme puolesta toivottaa sinulle menestystä ja intoa opinnoissasi. Suuntanamme on yhdessä juuri sinun tulevaisuutesi, tervetuloa ja onnittelut opiskelupaikan saamisesta! Juha Vasama rehtori, nuorisokoulutus Ohjeita opiskeluun Järjestyssäännöt - Opiskelijan läsnäolo opetuksessa - Puhelimet/soittimet yms. - Turvallisuus - Päihteettömyys ja savuttomuus - Opiskelijan henkilökohtainen omaisuus - Tapaturmien korvaus ja vakuutusturva Opintososiaaliset edut Maksuton opetus ja ateria - Opintotuki - Koulumatkatuki - Asuminen Tutor- toiminta...17 Oppilaskuntatoiminta...17 WinNovan organisaatio...18 Järjestyssäännöt

3 Syyslukukausi 2010 kevätlukukausi

4 opiskelu ammattiin Ammatillinen koulutus ja tutkinnon suorittaminen on erittäin tärkeää ammattien kehittyessä ja työtehtävien muuttuessa. Toisen asteen ammatillinen tutkinto antaa hyvän perustan ja osaamisen tulevassa ammatissasi ja mahdollisissa jatko-opinnoissasi. Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. WinNovan organisaatio Porin ja Rauman ammattiopistot, Porin Aikuiskoulutuskeskus ja Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Innova yhdistyivät. Uuden organisaation ja koulutuksen järjestäjän nimi on Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Koulutustoiminta WinNovassa aloitettiin Kyseessä on merkittävä koulutuksen järjestäjien yhdistyminen, sillä uudella monialaisella oppilaitoksella on yli 6000 opiskelijaa sekä henkilöstöä 750. WinNova toimii laajalla alueella vastaten koulutustarpeisiin niin Vakka-Suomessa kuin Satakunnassakin ja tarjoaa laadukasta ja monipuolista ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille ja työelämälle. Toimipisteitä on yli 30 mm. Raumalla, Porissa, Laitilassa ja Ulvilassa. Tervetuloa opiskelemaan ammattiin ensimmäisenä toimintavuotenamme. Ammatillisten opintojen rakenne Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa (ov), joka ajallisesti tarkoittaa 3 vuoden opiskelua. Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista (90 ov), jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot, 20 ov) sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia (10 ov). Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (ATTO-aineet) muodostuvat seuraavasti: äidinkieli 4 ov englanti 2 ov ruotsi 1 ov matematiikka 3 ov fysiikka ja kemia 2 ov yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov terveystieto 1 ov liikunta 1 ov taide ja kulttuuri 1 ov valinnaisia opintoja 4 ov Arviointi Arvioinnilla ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseen ja tuetaan opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä sekä kasvua ammatti-ihmisenä. Opiskelijan ohjauksen ja kannustuksen lisäksi arvioinnin tulee tuottaa tietoa opiskelijan osaamisesta opiskelijalle itselleen, opettajalle ja työnantajille sekä jatko-opintoihin pyrkimistä varten. Opiskelun päättyessä opiskelija saa tutkintotodistuksen, joka muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta. Todistuksiin tulevat arvosanat perustuvat osaamisen arviointiin. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä ja tarvittaessa muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näyttö annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista. Osaamisen arvioinnissa käytetään asteikkoa: - kiitettävä 3 - hyvä 2 - tyydyttävä 1 Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppimisen arvioinnissa käytetään S-, K- ja P- merkintöjä: S (suoritettu) = oppiminen on edennyt suunnitellusti, K (kesken) = oppiminen ei ole edennyt suunnitellusti, P (poissa) = ei voida arvioida runsaista poissaoloista johtuen. Hylätyn arvosanan uusiminen ja arvosanan korottaminen Opintojen ja ammattiosaamisen näyttöjen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa etenemiseen. Opiskelijalle, joka ei ole suorittanut hyväksytysti edellä tarkoitettuja opintoja eikä ammattiosaamisen näyttöjä, varataan mahdollisuus suorittaa opinnot ja uusia näytöt. Arvosanaa voi myös korottaa. Uusinta suoritetaan toimipisteen antamien ohjeiden mukaisesti. Kirjalliset uusintakokeet pidetään toimipisteissä aloilla määriteltyinä uusintakoepäivinä. Edellisten lisäksi tutkintoon sisältyy opinto-ohjausta, työssäoppimista (vähintään 20 ov) ja opinnäyte. 6 7 u

5 opiskelu ammattiin Osaamisen tunnustaminen Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia. Osaamisen tunnustamisella korvataan tai luetaan hyväksi suoritettavaan tutkintoon kuuluvia opintoja. Osaamisen tunnustamisella tulee välttää opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentää opiskeluaikaa (L601/2005, 30, A 603/2005, 12a ). Mikäli osaamisen tunnistamisessa tutkinnon osalle asetetut tavoitteet tai osa tavoitteista todetaan saavutetuiksi, osaaminen tunnustetaan ja kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Arvioinnin oikaiseminen Jos opiskelija epäilee, että arvioinnissa on virhe, hänen tulee keskustella arvosanan tehneen opettajan kanssa arvioinnista ennen kuin hän hakee arvioinnin oikaisua. Oikaisua pyydetään suullisesti tai kirjallisesti rehtorilta tai arvioinnin suorittaneelta opettajalta tai muulta arvioinnista päätöksen tehneeltä henkilöltä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset tietoonsa. Mikäli opiskelija on oikaisupyynnön jälkeen edelleen tyytymätön arviointipäätökseen, hän voi hakea kirjallisesti oikaisua toimielimeltä. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tukee opiskelijan urasuunnittelua ja kehittää hänen valmiuksiaan itsearvioinnissa. Se on suunnitelma, jonka toteuttamiseen opiskelija sitoutuu ja motivoituu koko koulutuksen ajaksi. Ensimmäinen HOPS on opiskeltavan perustutkinnon voimassa oleva opetussuunnitelma, jonka toteuttamiseen hän tekee yksilöllisiä tarkennuksia ja muutoksia omien tavoitteidensa ja taustojensa perusteella. Siihen kirjataan mm. koulutusohjelman valinta, tehdyt muut valinnat ja hyväksiluvut. Työssäoppiminen Työssäoppiminen on osa ammatillista koulutusta. Se on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua ja monelle se on ensimmäinen oikea kontakti työelämään. Työssäoppimisen laajuus on vähintään 20 ov ja työssäoppimisjaksojen pituudet vaihtelevat aloittain. Yleensä jakson pituus on vähintään viisi viikkoa. Työssäoppimalla opiskelija voi soveltaa oppimaansa ja harjaantua tulevaan ammattiinsa. Työssäoppimispaikasta moni opiskelija saa ensin kesätöitä ja jopa pysyvän työpaikan valmistumisensa jälkeen. Työssäoppimisjakso voidaan suorittaa myös ulkomailla, jos se vastaa opetussuunnitelman tavoitteita ja siitä on sovittu etukäteen. Ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen tutkintoon sisältyvät ammattiosaamisen näytöt. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteiden mukaisen työelämän edellyttämän ammattitaidon. Opiskelijan on opittava tutkinnon osan keskeiset sisällöt, ennen kuin hän osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. Ammattiosaamisen näytöt annetaan yleensä työssäoppimisen yhteydessä. Näyttö voidaan toteuttaa myös oppilaitoksessa. Ammattiosaamisen näyttö annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista. Opiskelijalla on oikeus saada tukea, ohjausta ja palautetta ennen näyttöä ja sen aikana. Opiskelija saa ammattiosaamisen näytöistä erillisen todistuksen, joka on osa tutkintotodistusta. Opiskelija laatii HOPSin opiskelun alkuvaiheessa yhdessä ryhmänohjaajan/ opinto-ohjaajan kanssa. HOPSia tarkastetaan opiskelun edetessä ja tilanteiden muuttuessa. u 8 9

6 opiskelu ammattiin OPISKELIJAPALVELUT Lukio-opinnot Kahden tutkinnon opinnoissa opiskelijan tavoitteena on suorittaa sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Opinnot kestävät 3-4 vuotta. Ammatillisista opinnoista osa voidaan suorittaa lukio-opintoina. Ammatillisten tutkinnon osien (80-90 ov) ohella opiskellaan neljässä aineessa (äidinkieli, englanti, matematiikka ja/tai ruotsi tai jokin reaaliaine) lukio-opintoja vastaavat tiedot kirjoitusvalmiuteen saakka. Ylioppilastutkinto suoritetaan lukiossa. Ylioppilastodistuksen saaminen edellyttää ammatillisten opintojen hyväksyttyä suorittamista. Yhteishaussa haetaan tavoitteen mukaiseen ammatilliseen perustutkintoon. Lukio-opintoihin ilmoittaudutaan opiskelupaikkaa vastaanotettaessa. Kahden tutkinnon suorittaminen edellyttää hyvää peruskoulumenestystä, pitkäjänteisyyttä, innostusta, opiskelutaitoja ja kykyä tavoitteelliseen opintojen suunnitteluun. Ammatillinen perustutkinto yhdessä lukio-opintojen/ylioppilastutkinnon kanssa antaa hyvät edellytykset työelämään ja jatko-opintoihin. Kaksoistutkinto suoritetaan yhteistyössä Porin aikuislukion ja Rauman lukion kanssa. Kaksoistutkintoon liittyvästä opinto-ohjauksesta vastaavat opinto-ohjaajat. SSA - Satakunta Sports Academy Satakunta Sports Academy on kansalliselle ja kansainväliselle huipulle tähtääville opiskelijaurheilijoille luotu koulutusjärjestelmä, johon urheilijaopiskelija valitaan lukuvuodeksi kerrallaan. SSA liittää alueen oppilaitokset yhteistyöverkostoksi, joka mahdollistaa opiskelun ja urheilun yhdistämisen yläasteelta yliopistoon. Toimintaa koordinoi Porin kaupungin koulutusvirasto eri sidosryhmien kanssa. Satakunta Sports Academyyn opiskelija-urheilija hakeutuu erillisellä hakukaavakkeella oppilaitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Hakulomake löytyy SSA:n kotisivuilta. Valinnasta ilmoitetaan urheilijalle ja oppilaitoksen yhdyshenkilölle heti valinnan jälkeen. Mikäli olet kiinnostunut SSA-harjoittelusta, ota yhteys opinto-ohjaajaan. WinNovan opiskelijapalvelujen tavoitteena on edistää opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista. Tavoitteena on myös edistää opintojen loppuunsaattamista, ehkäistä opintojen keskeyttämistä sekä lisätä opiskeluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Opiskelijapalvelut ovat tärkeä osa WinNovan toimintaa. Kehitämme opiskelijapalveluja koko ajan paremmaksi yhteistyössä eri koulutusalojen kanssa. Opiskelijapalveluyksikössä toimivat opinto-ohjaajat, kuraattorit, erityisopetuksen koordinaattorit, ammattistarttiopettajat, oppipajaopettajat, ohjaajia sekä projektihenkilöstöä. Teemme tiivistä yhteistyötä opiskeluterveydenhuollon, seurakunnan ja opiskelijoiden kotien kanssa. Eri toimipisteissä toimii opiskelijapalveluhenkilöstöä, johon voi ottaa yhteyttä erilaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaus WinNovassa koko henkilöstö osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen, mutta päävastuu opinto-ohjauksen suunnittelusta ja kehittämisestä on opintoohjaajilla. WinNovan opinto-ohjaajat auttavat opintojen suunnittelussa jo ennen opiskelun alkua koulutuksen hakuvaiheessa sekä ohjauksessa koulutuksen aikana. Opinto-ohjaajan apua voi pyytää kaikenlaisiin opiskeluun liittyviin asioihin: esim. osaamisen tunnustaminen, arvosanan korottaminen, HOPS:n laatiminen, opiskelupaikan vaihtaminen tai kaksoistutkinto. Opinto-ohjaajat osallistuvat opiskelijahuoltoryhmän toimintaan ja tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös opiskelijan huoltajien kanssa. Opiskelijakuraattoripalvelut WinNovassa toimii kuusi opiskelijakuraattoria, jotka ovat opiskelijapalvelut-yksikön sosiaalityön asiantuntijoita. Heidän kanssaan voit keskustella monenlaisista opiskeluun liittyvistä ja siihen vaikuttavista asioista. Kuraattoritoiminta on erityisesti opiskelijan ja hänen perheidensä tukemista, vuorovaikutusta ja yhteistyötä vanhempien, opettajien ja muiden opiskelijan sosiaaliseen verkostoon kuuluvien tahojen kanssa. Tarkemmat yhteystiedot oman toimipisteesi opiskelijakuraattorista löydät oppilaitoksen www-sivuilta. Opiskelu ulkomailla Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia siirtyä kansainväliseen työympäristöön tai täydentää opiskelua ulkomailla. Työssäoppimisjaksoja voi suorittaa ulkomailla. Tarkempia tietoja saat ryhmänohjaajan kautta sekä kansainvälisyysasioista vastaavilta opettajilta. u 10 11

7 OPISKELIJAPALVELUT Erityisopetus WinNovan erityisopetus auttaa oppimisvalmiuksiltaan ja -tavoiltaan erilaisia opiskelijoita. Opiskelijaa tuetaan yksilöllisesti erilaisten opetuksellisten ja opiskelijahuollollisten tukitoimien avulla. Erityisopetukseen liittyy oleellisesti HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), joka tehdään jokaiselle erityisopetusta saavalle opiskelijalle yhteistyössä opiskelijan, ERVA:n (erityisopetuksesta vastaava opettaja) ja tarvittavien tahojen kanssa. WinNova haluaa olla aloitteellinen myönteisen yhteistyön käynnistämisessä ja ylläpitämisessä opiskelijan kotiväen kanssa. WinNovassa kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä toteutetaan eri tavoin opintojen eri vaiheissa ja yhteistyötä tehdään sekä opiskelijakohtaisesti että ryhmäkohtaisesti. Ryhmänohjaajalla on vastuu informoida alaikäisen opiskelijan huoltajaa opiskeluun liittyvissä asioissa. Alaikäisen huoltajalla on oikeus tietää opiskelun etenemisestä ja opiskelussa mahdollisesti olevista esteistä. WinNovan kolme erityisopetuksen koordinaattoria, toimipisteissä opettavat erityisopettajat sekä ERVA-opettajat auttavat opiskelijoita opinnoissa eteenpäin. Jokaisella HOJKS-opiskelijalla on nimetty ERVA-opettaja, joka ohjaa ja tukee opiskelijaa opiskelussa eteenpäin. WinNovassa on erityisopetuksen ryhmiä, mutta iso osa HOJKS-opiskelijoista opiskelee eri alojen opiskeluryhmissä, jolloin ERVA-opettajat yhdessä koordinaattorin ja muiden toimijoiden kanssa suunnittelevat erilaisia tukitoimia oppimiseen. Oppipaja/tukiopetus WinNovassa on kolme Oppipajaa, joissa autetaan opiskelijoita opintojen etenemisessä erityisesti ATTO-aineissa. Oppipajaopiskelu voi olla rästiin jääneiden opintojen suorittamista erilaisina opintokokonaisuuksina, jolloin opiskeltavasta aineesta tai aineista laaditaan opiskelijalle yksilöllinen opiskelusuunnitelma, jossa keskitytään yleensä perusasioihin. Opetus on yksilöllisempää kuin tavanomaisessa luokkatilanteessa ja siinä pyritään toiminnallisuuteen ja käytännönläheisyyteen. Opetus suunnitellaan huomioiden opiskelijan yksilölliset tarpeet. Tukiopetusta voidaan antaa myös koulutusalalla, jotta opiskelijan opinnot etenisivät opetussuunnitelman mukaan. Tällöin tukiopetus kohdistuu yleensä ammatillisiin tutkinnon osiin. Opintotoimisto Opintotoimisto on tärkeä osa opiskelijapalvelua. Opintotoimisto palvelee opiskelijoita, henkilökuntaa ja muita WinNovan asiakkaita. Opintotoimistosta saat apua ja neuvoja monenlaisiin kysymyksiin. Opintotoimistosta voit pyytää opiskelu- ja alennustodistuksia (VR ja Matkahuolto), opintotuki- ja koulumatkatukihakemuksia sekä opintotodistuksia. Myös tapaturmailmoituksiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä opintotoimistoon. Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö korostuu alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden koulutuksessa. Yhteistyön tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan vastuullisuutta, edistää opiskelua sekä mahdollistaa varhainen tuki opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Kotiväen illoissa selvitetään koulutusala- tai ryhmäkohtaisesti opiskelijoiden huoltajille ammatilliseen opiskeluun, kodin ja koulun yhteistyöhön sekä opiskeluympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä toimintamalleja ja sovitaan yhteisistä yhteydenpidon keinoista. Erityisesti ennen ensimmäistä työssäoppimisjaksoa ollaan yhteydessä koteihin. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetään kotiväenillat syyslukukauden aikana. Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollosta vastaavat Porin, Rauman ja Ulvilan kaupungit Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ohjeiden mukaan. Terveydenhoitajat toimivat eri aloilla ja he tekevät tiivistä yhteistyötä opiskelijapalveluhenkilöstön kanssa. Tarkemmat tiedot vastaanottoajoista löytyvät ilmoitustauluilta ja www-sivuilta. Opiskelijahuoltoryhmä Opiskelijahuoltoryhmä muodostuu opiskelusta ja ohjauksesta vastaavista henkilöistä. Kokouksissa käsitellään opiskelijoita ja koko oppilaitosyhteisöä koskevia asioita. Myös opiskelija voi itse tuoda asioita opiskelijahuoltoryhmän käsiteltäväksi. Seurakunnan oppilaitostyö W innovassa Raumalla työskentelee Rauman seurakunnan palkkaamana oppilaitospastori, joka on viikoittain tavattavissa koululla. Porin evankelisluterilaisten seurakuntien erityisnuorisotyöntekijä käy puolestaan viikottain WinNovan Porin nuorisoasteen kouluissa. Työntekijät ovat eri koulutusaloilla työskentelevien opiskelijoiden, heidän vanhempiensa ja koko henkilökunnan käytössä. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Seurakunnan työntekijät ovat mukana WinNovan kriisityössä

8 OHJEITA OPISKELUUN Sosiaaliset taidot ovat tärkeä osa ammattitaitoa, mikä tarkoittaa taitoa tulla toimeen toisten ihmisten kanssa. Pienetkin asiat, kuten tervehtiminen, kiittäminen, toisten auttaminen, suvaitsevaisuus, myönteisyys ja hyvät käytöstavat yleensä ovat asioita, jotka auttavat niin jokapäiväisissä kuin kiperissäkin tilanteissa eteenpäin. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on valmistaa työelämään osaajia, jotka osaavat työelämän pelisäännöt siinä kuin ammattiasiatkin. Työelämä vaatii työntekijältä täsmällistä työaikojen noudattamista ja hyvää järjestystä työpaikalla, siksi koulussakin kiinnitetään näihin asioihin paljon huomiota. Opiskelijalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön, johon jokainen voi omalla käyttäytymisellään vaikuttaa. Oikeiden tottumusten opettelu kuuluu jokapäiväiseen työskentelyyn. Järjestyssäännöt (Oppaan lopussa) Järjestyssäännöt antavat ohjeet toimimisesta WinNovassa. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on luoda edellytykset kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä olla perustana oppilaitosyhteisön turvallisuudelle ja viihtyvyydelle. Opiskelijan läsnäolo opetuksessa Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Jos opiskelija joutuu olemaan pois sairauden vuoksi, hänen on ilmoitettava siitä viipymättä ryhmänohjaajalleen. Tämä koskee myös työssäoppimisjaksoja, jolloin poissaoloilmoitus on tehtävä myös työpaikkaohjaajalle. Mikäli sairaus kestää yli kolme päivää, oppilaitokseen pitää toimittaa terveydenhoitajan tai lääkärin antama todistus. Etukäteen tiedossa oleviin poissaoloihin anotaan lupa lomakkeella. Alle 10 päivän poissaolon myöntää ryhmänohjaaja ja yli 10 päivän poissaolon koulutuspäällikkö. (Ylimääräisten lomien pitämistä lukuvuoden aikana ei suositella, seurauksena on yleensä opintojen pitkittyminen). Oppitunneilla opiskelijalla pitää olla asiaan kuuluva varustus mukanaan: muistiinpanovälineet oppikirjat muut oppitunneilla tarvittavat varusteet, kuten liikuntatunnilla liikuntavarusteet, työpaikoilla asiaan kuuluvat suojavaatteet ja -varusteet sekä työvälineet. Puhelimet/soittimet yms. Puhelimien/soittimien käyttö ja esilläpito oppituntien aikana on kielletty. Kuvaaminen oppitunnilla ilman lupaa on kielletty. Kuvia/tallenteita ei saa julkaista ilman niissä näkyvien henkilöiden suostumusta. Turvallisuus Turvallisuus ja sen kehittäminen on tärkeä osa WinNovan strategiaa. Turvallinen opiskeluympäristö sisältää paljon asioita, koska se muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä. Turvallisuuden, hyvinvoinnin ja oppimisen edellytysten edistäminen ovat meille tärkeitä, koska ne lisäävät oppilaitoksessa osallisuuden ja luottamuksen kokemusta. Myös opiskelijoiden ja henkilöstön keskinäisten vuorovaikutussuhteiden myönteisyys on osa kouluyhteisön turvallisuuden edistämistä. Voimme jokainen vaikuttaa turvallisen opiskeluympäristön edistämiseen. Alakohtaiset erityiset turvallisuusohjeet saat opettajaltasi! Päihteettömyys ja savuttomuus WinNova on savuton oppilaitos. Tupakointi ja nuuskan käyttö on koulu- ja työssäoppimispäivän aikana kielletty. Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty koulussa, työssäoppimisessa sekä opiskeluun liittyvissä tilanteissa. Opiskelijan henkilökohtainen omaisuus Oppilaitos ei korvaa opiskelijan kadottamia tai häneltä varastettuja opiskelutarvikkeita, työvaatteita tai muita henkilökohtaisia tavaroita. Tapaturmien korvaus ja vakuutusturva WinNovan opiskelijat on tapaturmavakuutuslain mukaisesti vakuutettu tapaturmien varalta, jotka sattuvat: välittömästi matkalla opiskelijan säännöllisesti käyttämää reittiä asunnosta kouluun ja takaisin tai opetussuunnitelmaan liittyvällä muulla matkalla oltaessa opiskelun vuoksi koulussa, laitoksessa, kurssipaikalla tai muulla alueella Vakuutus koskee myös ulkomailla tapahtuvaa työharjoitteluaikaa. Vapaa-ajalla sattuneita tapaturmia vakuutus ei korvaa. Vakuutustodistuksella opiskelija saa maksuttoman sairaanhoidon sekä lääkkeet ja sidostarpeet apteekista Tapaturman sattumisesta on viipymättä tehtävä kirjallinen ilmoitus vakuutusyhtiölle Ohjeita lomakkeiden täyttämisestä saa terveydenhoitajalta, opettajalta ja toimistosta 14 15

9 opintososiaaliset edut Maksuton opetus ja ateria Ammatillisessa peruskoulutuksessa opetus on opiskelijalle maksutonta. Päätoimisissa opinnoissa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, jona opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Luonnonvara- ja ympäristöalan opiskelija saa lisäksi maksuttoman aamupalan ja päivällisen. Erityisruokavaliota koskevissa asioissa ota yhteyttä ryhmänohjaajaasi. Opiskelukustannuksia opiskelujen aikana muodostuu vaihtelevasti eri aloilla mm. työvaatteista, kirjoista, työvälineistä ja opintomatkoista. Opintotuki Kela tekee päätökset opiskelijoiden opintotukea ja koulumatkatukea koskevissa asioissa. Opiskelijan tulee jättää opintotukea koskevat hakemukset oppilaitokseen, josta ne toimitetaan Kelan toimistoon. Opiskelija on oikeutettu opintorahaan seuraavasta kuukaudesta lukien, jona täyttää 17 vuotta. Opintotukena opiskelija voi saada opintorahaa, asumislisää ja opintolainaa. Opintotuen yleisinä edellytyksinä on opintojen päätoiminen harjoittaminen ja opinnoissa edistyminen sekä taloudellisen tuen tarve. Opintojen edistymistä ei pidetä riittävänä, jos opiskelijalla on paljon poissaoloja tai jos hänen opintonsa ovat viivästyneet eli opintosuorituksia kertyy säännönmukaista vähemmän. Opintoja pitää kertyä ammatillisissa opinnoissa keskimäärin kolme opintoviikkoa opiskelukuukaudessa. Opiskelijalla on oikeus saada opintotukea yhteensä neljä vuotta yhtä tutkintoa kohden. Opintotuki on takaisinperittävää tuloa, mikäli sitä on maksettu opiskelijalle turhaan ilman riittäviä opintosuorituksia tai läsnäoloa. Oppilaitoksessa seurataan poissaoloja ja kertyviä opintosuorituksia. Opintotuen hakemuslomakkeita ja lisätietoja saat oppilaitoksen ja Kelan toimistosta sekä Internet-osoitteesta Koulumatkatuki Kela maksaa opiskelijoille koulumatkatukea. Opiskelijalla on oikeus koulumatkatukeen, jos päivittäinen yhdensuuntainen koulumatka lyhintä reittiä opiskelijan asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 kilometriä ja koulumatkan kustannukset ovat vähintään 54 euroa kuukaudessa. Opiskelija jättää koulumatkatukea koskevan hakemuksen oppilaitokseen ja ostaa Matkahuollosta oppilaitoksen antamaa ostotodistusta käyttäen halvimman käytettävissä olevan kuukauden ajan lipputuotteen. Opiskelijan maksuosuus lipusta on 43 euroa. Koulumatkatukea koskevissa asioissa voi kysyä neuvoa toimistosta. Muista Kelan etuuksista saat lisätietoa osoitteesta Asuminen Luonnonvara- ja ympäristöalan opiskelijoilla on mahdollisuus soluasumiseen asuntolan järjetyssääntöjen mukaan. Porilaisilla ja ulvilalaisilla on koulukuljetus opiskelupäivinä WinNovan Ulvilan luonnonvara- ja ympäristöalalle. Raumalla asuntolapaikat on varattu pääasiassa merenkulkualan opiskelijoille. Asuminen koulutuksen järjestäjän osoittamassa opiskelija-asuntolassa on opiskelijalle maksutonta. Tutor-toiminta WinNovaan valitut tutorit ovat tutor-koulutuksen käyneitä, kokeneempia alan opiskelijoita, jotka ottavat vastuuta uusien opiskelijoiden ohjauksesta. Tutorit ottavat vastaan uudet opiskelijat ja perehdyttävät heidät oppilaitoksen tapoihin. Tutorit toimivat opiskelijoiden tukena varsinkin opiskelun alussa sekä esittelevät koulutusta myös messuilla ja peruskouluissa. Oppilaskuntatoiminta Oppilaitoksessa on kaikista opiskelijoista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa kun koulutusta kehitetään. Opiskelijoita kuullaan ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätöksen tekemistä. Eri toimipisteissä toimivat opiskelijayhdistykset, jotka järjestävät kahvio- ja kioskitoimintaa, retkiä ym. Yhdistyksen hallitus päättää asioista ja siihen valitaan jäsenet vuosittain. muuta 16 17

10 winnovan organisaatio tilaa muistiinpanoille 18 19

11 järjestyssäännöt 1. Johdanto Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan järjestyssäännöt on käsitelty nuorisokoulutuksen johtoryhmässä sekä hyväksytty WinNovan johtoryhmässä Lisäksi järjestyssäännöt on annettu tiedoksi ammattiosaamisen näyttöjen monijäseniselle toimielimelle kokouksessa Järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata opiskelijoiden oppimisympäristö ja mahdollistaa oppimistilanne. Järjestyssäännöt astuvat voimaan Järjestyssääntöjen tavoitteet Järjestyssääntöjen tavoitteena on oppilaitosyhteisön kaikkien jäsenten päivittäisen työskentelyn ja toiminnan turvaaminen siten, että opetussuunnitelman tavoitteet saavutetaan, ja että jokaiselle työyhteisön jäsenelle taataan työrauha. WinNovan järjestyssääntöjen tarkoituksena on luoda edellytykset kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiseksi niin koulupäivän aikana kuin vapaa-aikana opiston asuntolassa, sekä olla perustana oppilaitosyhteisön turvallisuudelle ja viihtyvyydelle. Opiskelu tapahtuu opettajan johdolla. 3. Järjestyssääntöjen soveltaminen Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaitoksen alueilla sekä koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilanteissa. Oppilaitoksen alueiksi katsotaan koulujen tontit ja niillä olevat rakennukset sekä alueet, joilla opiskelijat ovat opetussuunnitelmien mukaisissa tehtävissä. Koulunkäyntiin liittyviä tilanteita ovat oppilaitoksen järjestämät, kouluajan ulkopuolella pidettävät tilaisuudet, opiskelijoiden koulun tiloissa järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat, joissa opiskelijat edustavat kouluaan. Työssäoppimisjaksojen aikana noudatetaan järjestyssääntöjen ohella kyseessä olevan työnantajan ohjeita ja määräyksiä. 4. Oppilaitoksen toiminta-alue ja toimitilat Länsirannikon Koulutus Oy WinNova toimii neljällä paikkakunnalla, jotka ovat Laitila, Pori, Rauma ja Ulvila. Nuorisokoulutusta järjestetään Porissa, Raumalla ja Ulvilassa. Aikuiskoulutusta järjestetään Laitilassa, Porissa, Raumalla ja Ulvilassa. Jokaisella paikkakunnalla oppilaitoksella on käytössään koulutuksen järjestämiseen tarkoitetut tilat sekä tarvittava välineistö. 5. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet 5.1. Opiskelijan oikeudet Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta sekä oikeus opiskelijahuoltopalveluihin Opiskelijan velvollisuudet Opetukseen osallistuminen Opiskelijan tulee osallistua opetukseen oman opiskelijaryhmän lukujärjestyksen tai hänelle laaditun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelijan tulee suorittaa hänelle osoitetut oppimistehtävät ja harjoitukset tunnollisesti ja määräaikaan mennessä. Oppitunnit sekä muut oppimistilanteet alkavat täsmällisesti lukujärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana, jolloin opiskelijan on oltava paikalla. Opiskelijalle voidaan myöntää erityisin perustein (esim. osaamisen tunnustaminen) vapautus opetukseen osallistumisesta. Opiskelijan tulee hakea vapautusta opetukseen osallistumisesta kirjallisesti ryhmänohjaajalta, opinto-ohjaajalta tai yksittäisen oppitunnin osalta kyseisen tunnin opettajalta. Mikäli opiskelija sairastuu tai muusta syystä ei pääse osallistumaan opetukseen, hänen tulee viipymättä ilmoittaa poissaolosta ryhmänohjaajalle. Yli kolmen päivän poissaolon jälkeen opiskelijan on toimitettava ryhmänohjaajalle hyväksyttävä selvitys tai todistus poissaolon syystä. Ennalta tiedettyihin poissaoloihin (< 10 päivää) antaa luvan ryhmänohjaaja sekä sitä pidempiin poissaoloihin koulutuspäällikkö. Opiskelijan tehtävänä on hankkia poissaolon aikana järjestettyyn opetukseen liittyvä osaaminen riippumatta poissaoloon johtaneista syistä. Opiskelijalle, joka on luvatta tai ilmoittamatta poissa opetuksesta yli kymmenen työpäivää (>60h), voidaan antaa kirjallinen varoitus. Mikäli luvattomien poissaoloja on yli 20 työpäivää (>120h), opiskelijan asioiden käsittely voidaan siirtää WinNovan kurinpitojaokseen määräaikaisen erottamisen harkintaa varten. Opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän on ilman pätevää syytä ilmoittamatta poissa opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. Tarkemmat menettelytapaohjeet on kuvattu WinNovan opiskelijahuoltosuunnitelmassa Opintojen suoritusaika Nuorten ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelijan tulee suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi määriteltyä aikaa pidemmässä ajassa, jollei hänelle ole perustellusta syystä myönnetty pidempää opintojen suoritusaikaa. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa, katsotaan eronneeksi. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet määritetään laissa ammatillisesta koulutuksesta (L630/98) sekä tämän lain muutoksessa (L479/03) u

12 Yleiset käyttäytymisohjeet Kaikenlainen opetusta ja opiskelua häiritsevä sekä kiusaava toiminta on kielletty. Kiusaamistapaukset käsitellään ensin asianomaisten henkilöiden kanssa kuraattorin/ryhmänohjaajan toimesta, jonka jälkeen asian käsittely viedään tarvittaessa opiskelijahuoltoryhmään. Opiskelijoiden kuulemisesta ja asian selvittämisestä tehdään kirjallinen raportti mahdollisia kurinpitotoimia varten. Tarkemmat menettelyohjeet on esitetty WinNovan opiskelijahuoltosuunnitelmassa. Toimenpiteistä ollaan aina yhteydessä alaikäisen huoltajaan. Opiskelijan on käyttäydyttävä ja pukeuduttava asiallisesti. Sisätiloissa järjestettävillä oppitunneilla, opiskelijaravintolassa ja muissa yhteisissä sisätiloissa ei pidetä päällä ulkovaatteita tai työvaatteita/-haalareita eikä myöskään päähinettä. Työtehtävien aikana käytetään työ- ja suojavaatetusta sekä tarvittavia turvajalkineita. Opiskelijaravintolassa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja henkilökunnan antamia ohjeita sekä ruokailuaikoja. Ruokien ja juomien tuonti ja niiden nauttiminen opetustiloissa ja -tilaisuuksissa on kielletty. Kielto ei koske erikseen tähän tarkoitukseen varattuja ruokailu- tms. tiloja. Soittimien, matkapuhelimien ja -viestimien sekä kameroiden käyttö oppituntien ja opetustilanteiden ja tilaisuuksien aikana on kielletty. Myös oppituntien ja opetustilanteiden nauhoittaminen tai kuvaaminen on kielletty. Oppitunnin opettaja voi erikseen antaa luvan opetukseen liittyvään matkapuhelimen käyttämiseen tai oppitunnin nauhoittamiseen tai kuvaamiseen. WinNovan avoimissa tilaisuuksissa kuvaaminen on sallittu, ellei sitä ole erikseen kielletty Ympäristö ja siisteys Jokainen opiskelija on velvollinen pitämään oppilaitoksen kiinteistöt ja niiden ympäristöt siistinä. Roskat, jätteet ja kierrätettävät materiaalit tulee toimittaa ja lajitella niille varattuihin astioihin tai paikkoihin noudattaen jätteiden lajitteluohjeita. 6. Työturvallisuus ja tapaturmat Työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita on ehdottomasti noudatettava ja tarvittavat suojavälineet on pidettävä käyttökelpoisina ja helposti saatavilla. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan työturvallisuuteen liittyvistä puutteista välittömästi oppilaitoksen henkilökunnalle. Opiskelijalla on oltava käytettävissään asianmukaiset suojavälineet. Mikäli opiskelija ei ohjeista huolimatta suostu käyttämään suojavälineitä Opetushallituksen, työsuojeluviranomaisten ja oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti, opettajan on estettävä opiskelijan työskentely tapaturmalle alttiilla työpaikalla. Tapaturman sattuessa asiasta on ilmoitettava välittömästi opettajalle, terveydenhoitajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle. Mahdollisuuksien mukaan annetaan ensiapua ja ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon. Opiskelijan on noudatettava hälytystilanteissa pelastussuunnitelman ohjeita. Opiskelijalla on oikeus kieltäytyä sellaisesta työstä, joka opiskelijan tiedot, taidot ja kokemus huomioon ottaen, saattaa aiheuttaa vaaraa tai, joka opiskelijan terveydentilan takia ei sovi hänen suoritettavakseen. Tällaisesta työn suorittamisen esteestä opiskelijan tulee välittömästi ilmoittaa opettajalle. Työstä pidättäytyminen ei saa rajoittaa työntekoa laajemmalti kuin työn turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta on välttämätöntä. Lisäksi noudatetaan toimialakohtaisia ja työssäoppimispaikkakohtaisia tarkempia työturvallisuusohjeita. Opiskelijalla on velvollisuus pitää salassa oppilaitoksessa tai työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestetyssä koulutuksessa saamansa luottamukselliset tai salassa pidettävät tiedot. 7. Tupakointi, päihteet ja huumeiden väärinkäyttö Liikenne ja ajoneuvojen pysäköinti Koulumatkoilla ja oppilaitoksen alueilla noudatetaan yleisiä liikennemääräyksiä, jotka on osoitettu liikennemerkein. Oppilaitoksen piha-alueilla ja pysäköintialueilla liikkuessa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja ajettava hitaasti (alle 20 km/h). Ajoneuvot (autot, pyörät, mopot jne.) on pysäköitävä niille varatuille paikoille. Ajoneuvojen pysäköinti viheralueille ja pelastusteille tai muuten liikennemerkein osoitetuille pysäköintikieltoalueille on ehdottomasti kielletty. Virhepysäköinnistä oppilaitoksen kiinteistön alueella sekä sen ulkopuolella voi poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvonta sakottaa. Ajoneuvojen tyhjäkäynti oppilaitoksen alueella ja pysäköintialueilla on kielletty. Päihteiden, huumeiden tai vastaavien päihdyttävien aineiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty oppilaitoksessa ja sen alueella, opiskelija-asuntolassa, työssäoppimispaikoilla sekä oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa. Kielto koskee myös edellä mainittuihin liittyvässä matkustus-, majoitus- tai vapaa-ajan toiminnassa. Jokainen opiskelija ja henkilöstöön kuuluva on velvollinen puuttumaan asiaan, mikäli hän tekee päihteiden ja huumeiden käyttöön liittyviä havaintoja oppilaitoksessa. Mikäli opiskelijan epäillään olevan päihteiden vaikutuksen alaisena, hänet saatetaan terveydenhoitajan/kuraattorin vastaanotolle päihtymistilan todentamista varten (tilanteessa oltava kaksi henkilöä mukana). Tarkemmat menettelyohjeet on esitetty WinNovan opiskelijahuoltosuunnitelmassa. Mikäli opiskelija rikkoo edellä mainittuja sääntöjä, hänelle annetaan kirjallinen varoitus tai mikäli rikkomus on vakava, hänet voidaan erottaa määräaikaisesti oppilaitoksesta tai opiskelija-asuntolasta. Asuntolaa koskevat säännöt on esitetty tarkemmin asuntolan järjestyssäännöissä u

13 WinNova on savuton oppilaitos. Tupakointi ja tupakkatuotteiden mm. nuuskan käyttö on kielletty tupakkalain (693/76) ja asetuksen (700/06) nojalla oppilaitoksen kiinteistöjen sisä- ja ulkoalueilla, oppilaitoksen ajoneuvoissa sekä oppilaitoksen työmailla. Tupakointi on kielletty myös opetustilanteissa ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa sekä työssäoppimisen aikana. Tämän tupakointisäännön rikkomisesta tehdään merkintä opiskelijahallintojärjestelmään ja useammasta rikkeestä ilmoitetaan alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajalle. Toistuva säännön rikkominen johtaa kirjallisen varoituksen antamiseen. 8. Omaisuus Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti sekä tarve- ja raaka-aineita säästeliäästi. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain ja WinNovan hallituksen antamien korvausperusteiden mukaan. WinNovan omaisuudeksi katsotaan kaikki kiinteä ja irtain omaisuus (mm. luokkien ja työopetuksen kalusto, opetusvälineet, koneet, laitteet ja pukukaapit). Omaisuuden katoamisesta tai vahingoittumisesta on ilmoitettava välittömästi opettajalle. Tutkimus asiassa on toimitettava viivytyksettä. Mikäli opiskelija tahallaan vahingoittaa WinNovan omistamaa tai sen haltuun uskottua tai yhteisön jäsenten omaisuutta, hänen on korvattava se vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. Jos vahinko on kahden tai useamman aiheuttama, tekijät vastaavat vahingon korvaamisesta yhteisvastuullisesti. 9. Työrauhan ylläpito ja kurinpito Järjestyssääntöjen rikkomisesta aiheutuvissa seuraamuksissa noudatetaan, mitä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta (630/98) ja sen perusteella annetuissa asetuksissa. WinNovan järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää oppimisympäristön turvallisuutta. Opiskelija joka osoittaa selvää välinpitämättömyyttä järjestyssääntöjä kohtaan tai muuten tahallisesti rikkoo niitä, ojennetaan käytössä olevin kurinpidollisin toimenpitein Järjestyssääntöjen rikkominen Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa kurinpitomenettely, jonka voi käynnistää esimerkiksi opetuksen häiritseminen kiusaaminen väkivaltainen tai uhkaava käytös vilppi päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen tupakointisäännösten noudattamatta jättäminen työturvallisuusmääräysten vaarantaminen ym. Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi. Opiskelijan poistamisesta ja sen syystä tehdään aina merkintä päiväkirjaan ja opiskelijahallintojärjestelmään. Jos opiskelija ei noudata poistumismääräystä on koulutuspäälliköllä ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka oppilaitoksen tilaisuudesta opiskelija, yhdessä tai erikseen jonkun henkilökuntaan kuuluvan kanssa. Heillä on oikeus käyttää sellaisia opiskelijan poistamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen, jos poistettava opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen. Opiskelijan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai koulutuspäällikön tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta WinNovan kurinpitojaokselle Kurinpitorangaistukset ja toimijat Opiskelija-asioita käsitellään ensisijaisesti opiskelijahuoltoryhmässä ja niitä pyritään ratkaisemaan opiskelijahuollollisin keinoin. Ennen varsinaisten kurinpidollisten toimien käyttöä, voidaan opiskelijaa puhutella. Tilanteen vakavuus ja tilanteen pitkittyminen huolimatta tilanteeseen puuttumisesta vaikuttavat kurinpitotoimien käynnistämiseen Opiskelijan puhuttelu: opettaja, ryhmänohjaaja, koulutuspäällikkö annetaan opiskelijalle, joka rikkoo järjestyssääntöjä, häiritsee opetusta tai menettelee vilpillisesti. Puhuttelu kirjataan opiskelijahallintojärjestelmään ja viedään tiedoksi opiskelijahuoltoryhmään. Ryhmänohjaaja on yhteydessä huoltajiin Kirjallinen varoitus: koulutuspäällikkö annetaan opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä tai tekee vilppiä. Ennen kirjallisen varoituksen antamista tapahtumasta tehdään kirjallinen selvitys (kurinpidollisen toimenpiteen käynnistäminen -lomake), jossa teko yksilöidään ja kuullaan osallisia/ opiskelijaa sekä tarvittaessa alaikäisten huoltajia. Tieto kirjallisen varoituksen antamisesta menee aina tiedoksi alaikäisen opiskelijan huoltajalle. Kirjalliset varoitukset viedään tiedoksi WinNovan kurinpitojaokseen Määräaikainen erottaminen: kurinpitojaos Jos opiskelijan teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, voidaan hänet erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Koulutuspäällikkö vie asian WinNovan kurinpitojaoksen käsittelyyn, joka tekee päätöksen määräaikaisesta erottamisesta. u 24 25

14 9.6. Kuulemismenettely tilaa muistiinpanoille Ennen kurinpidollista päätöstä opiskelijaa on kuultava ja hankittava tarpeellinen selvitys asiasta. Ennen opiskelijan erottamista oppilaitoksesta tai opiskelija-asuntolasta on kuultava myös alaikäisen opiskelijan huoltajaa. Opiskelijalla on oikeus pyytää kuulemistilanteeseen mukaan tukihenkilö. Muissa tapauksissa asia ilmoitetaan opiskelijan huoltajalle. Sinä aikana, jolloin opiskelijaa vastaan on vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa, ei häntä vastaan samasta syystä saa aloittaa tai jatkaa kurinpitomenettelyä. Jos tuomioistuin on vapauttanut opiskelijan syytteestä, ei kurinpitomenettelyä saa aloittaa tai jatkaa samasta syystä muutoin sellaisen menettelyn nojalla, joka ei ole katsottava rikokseksi, mutta josta voidaan rangaista kurinpidollisesti. Jos tuomioistuin on tuominnut opiskelijan rangaistukseen, ei hänelle saa samasta syystä määrätä kurinpitorangaistusta. Opiskelija saadaan kuitenkin erottaa määräajaksi (kurinpitojaoksen päätöksellä) tai erottaa opiskelija-asuntolasta, jos se opiskelijan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen perusteella on perusteltua Muutoksenhaku Päätökseen, joka koskee opiskelijalle annettavaa varoitusta, opiskelijan määräaikaista erottamista tai koulutuksesta pidättämistä rikostutkimuksen ajaksi, haetaan muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Säädettyä opiskeluaikaa tai opiskelijan katsomista eronneeksi koskevaan päätökseen, haetaan muutosta valittamalla aluehallintoviranomisilta, siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään 10. Linkit Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998 Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 693/1976 Hakuohje: Ajantasainen lainsäädäntö Siirry säädökseen (numero/vuosi) 630/1998 Siirry säädökseen (numero /vuosi) 811/1998 Siirry säädökseen (numero/vuosi) 693/1998 Asuntolan järjestyssäännöt Voimaantulo

15 SUUNTA WINNOVASTA - Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka - Ammattistartti - Arkkitehtuuri ja rakentaminen - Elintarvikeala ja biotekniikka - Graafinen ja viestintätekniikka - Kauneudenhoitoala - Kielikoulutus - Kone-, metalli- ja energiatekniikka - Kotitalousopetus - Kotityö- ja puhdistuspalvelut - Lentokonetekniikka - Liiketalous ja kauppa - Sosiaali- ja terveysala - Luonto- ja ympäristöala - Sähkö- ja automaatiotekniikka - Maahanmuuttajakoulutus - Tekstiili- ja vaatetustekniikka - Maarakennus - Tieto- ja tietoliikennetekniikka - Majoitus- ja ravitsemisala - Tietojenkäsittely - Matkailuala - Turvallisuus - Merenkulku - Metsätalous - Ohjaava ja valmentava koulutus - Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka KATSO LISÄÄ Länsirannikon Koulutus Oy WinNova PL RAUMA Länsirannikon Koulutus Oy WinNova PL PORI Länsirannikon Koulutus Oy WinNova PL LAITILA VAIHDE (02) / HENKILÖKUNNAN SÄHKÖPOSTI:

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Järjestyssääntöjen tavoitteet... 3 3. Järjestyssääntöjen soveltaminen... 3 4. WinNovan toiminta-alue ja toimitilat... 3 5.

1. Johdanto... 3 2. Järjestyssääntöjen tavoitteet... 3 3. Järjestyssääntöjen soveltaminen... 3 4. WinNovan toiminta-alue ja toimitilat... 3 5. JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. Johdanto... 3 2. Järjestyssääntöjen tavoitteet... 3 3. Järjestyssääntöjen soveltaminen... 3 4. WinNovan toiminta-alue ja toimitilat... 3 5. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen Liite Askolan lukion suunnitelmaan kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä toimintatavoista: Menettelytavat rike- ja häiriötilanteessa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis-

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 6.9.2016 102 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

infopaketti SUUNTA ETEENPÄIN

infopaketti SUUNTA ETEENPÄIN WinNova infopaketti MERIKARVIA POMARKKU PORI ULVILA PORIN SEUTUKUNTA LUVIA NAKKILA HARJAVALTA Ammatillista koulutusta satakunnassa ja vakkasuomessa Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on monialainen ammatillinen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa

Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa 19.4.2012 Järjestyssääntöjen soveltaminen 1. Järjestyssäännöt on tehty yhteisiksi pelisäännöiksemme, jotka luovat viihtyisyyttä, turvallisuutta ja

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova OPISKELIJAPALVELUT - koordinoidusti - Fia Heino Opiskelijapalvelupäällikkö

Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova OPISKELIJAPALVELUT - koordinoidusti - Fia Heino Opiskelijapalvelupäällikkö Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova OPISKELIJAPALVELUT - koordinoidusti - Opiskelijapalvelupäällikkö WinNova Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Länsirannikon Koulutus Oy Porin ja Rauman ammattiopistot, Porin

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt.

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Liit 6 Mäntyharjun lukion järjstyssääntö Lukion työskntlyä ohjaavat lukiolaki, lukioastus, optushallituksn ohjt, koulutoimn toimintasääntö ja järjstyssäännöt. Järjstyssääntöjn tavoittna on turvata kouluyhtisön

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä 29.05.13 Heidi Laurinen-Nokua Opinto-ohjaaja Omnia ammattiopisto Ammattioppilaitos ennen ja tänään Ei umpikujakoulutusta, vaan tutkinto takaa yhtäläiset jatkoopiskeluoikeudet

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Opetustoimen muutoksenhaku

Opetustoimen muutoksenhaku Opetustoimen muutoksenhaku Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös: PL 13 Uskonto ja elämänkatsomustieto 30 pv KHO = korkein hal-lintooikeus Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Mukauttaminen ja erityinen tuki (1) Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee

Lisätiedot

AMMATTIOPISTO LAPPIAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

AMMATTIOPISTO LAPPIAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT AMMATTIOPISTO LAPPIAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1 Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön Jokaisella oppilaitosyhteisön jäsenellä, opiskelijoilla, opettajilla, henkilökunnalla sekä vierailijoilla on oikeus turvalliseen

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet 7.2.2013 M.Lahdenkauppi Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle,

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2011 Arviointiasteikon muutos - miksi? asteikko T1, T2, H3, H4, K5 -> T1, H2,K3 ammattiosaamisen näyttöjen myötä opiskelijan osaamisen arviointi

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

IMATRAN YHTEISLUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

IMATRAN YHTEISLUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT IMATRAN YHTEISLUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen... 3 3 Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet... 3 3.1 Opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 246/2015 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta.

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö LIITE 18 KOLA 11.4.2017 Kurinpitomenettely Toimintatapa ja kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta ja muuta Kasvatuskeskustelu PoL 35 a (Kurinpitotoimet)

Lisätiedot

VVoimaa. Voimaan JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Omnia Koulutus

VVoimaa. Voimaan JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Omnia Koulutus VVoimaa Voimaan 1.7.2017 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Omnia Koulutus 1 (4) Omnian Koulutuksen järjestyssäännöt sisältävät opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä,

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013 LAPIN AMMATTIOPISTO Opiskelijan opas 2012-2013 SISÄLTÖ OPINTOTOIMISTOJEN YHTEYSTIEDOT... 3 Nuorten ammatillinen koulutus... 3 Aikuiskoulutus... 3 LUKUVUODEN AIKATAULUT... 4 Lukuvuoden aloitus- ja päättymispäivämäärät

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu Asuntolan järjestyssäännöt

Koulutuskeskus Sedu Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuskeskus Sedu Asuntolan järjestyssäännöt Käsitelty Sedun johtoryhmässä 59 22.05.2015 Hyväksytty Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksessa 67 22.06.2015 Sisällys 1 Järjestyssääntöjen tavoitteet...

Lisätiedot

OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET SYKSY 2013 OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 muutoksineen, 5 luku) 26 Opiskelijaksi hakeutuminen Opiskelijaksi pyrkivällä on oikeus vapaasti hakeutua haluamaansa

Lisätiedot

Kasvatuksellinen ja kurinpidollinen ohjeistus

Kasvatuksellinen ja kurinpidollinen ohjeistus Savukosken lukio Kasvatuksellinen ja kurinpidollinen ohjeistus Turvallinen opiskeluympäristö Opiskelulle luodaan myönteinen ja turvallinen ilmapiiri. Koulun järjestyssäännöt linjaavat koulun toimintakulttuuria.

Lisätiedot

Tässä laissa säädetään nuorille ja aikuisille annettavasta ammatillisesta peruskoulutuksesta ja siinä suoritettavista tutkinnoista.

Tässä laissa säädetään nuorille ja aikuisille annettavasta ammatillisesta peruskoulutuksesta ja siinä suoritettavista tutkinnoista. Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään nuorille ja aikuisille annettavasta

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset)

Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) Ohje 1 (4) Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) Koulutuksen tavoitteet Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille laadukasta opetusta ammattitaidon

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen näytöt 1 (8) Turvallisuusalan perustutkinto Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

MUISTIO OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOA, KODIN JA KOULUN/ OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖTÄ SEKÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA LAKIMUUTOKSISTA

MUISTIO OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOA, KODIN JA KOULUN/ OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖTÄ SEKÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA LAKIMUUTOKSISTA OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN MUISTIO LIITE 1 21.5.2003 MUISTIO OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOA, KODIN JA KOULUN/ OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖTÄ SEKÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA LAKIMUUTOKSISTA 1. TAUSTAA

Lisätiedot

PERUSOPETUSLAIN SOVELTAMINEN KAUSALAN KOULUSSA OPISKELUUN JA KURINPITOON LIITTYVISSÄ ASIOSISSA ALKAEN

PERUSOPETUSLAIN SOVELTAMINEN KAUSALAN KOULUSSA OPISKELUUN JA KURINPITOON LIITTYVISSÄ ASIOSISSA ALKAEN IITIN KOULUT 1.4.2014 PERUSOPETUSLAKI PERUSOPETUSLAIN SOVELTAMINEN KAUSALAN KOULUSSA OPISKELUUN JA KURINPITOON LIITTYVISSÄ ASIOSISSA 1.1.2014 ALKAEN 35 1. KASVATUSKESKUSTELU 2. OPPITUNNILTA POISTAMINEN

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET

LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET 6.4.2017 Uudistus voimaan 1.1.2018 Hallituksen esitys eduskunnalle huhtikuussa 2017 Eduskuntakäsittely keväällä

Lisätiedot

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 1 811/1998 Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 Asetus ammatillisesta koulutuksesta Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998)

Lisätiedot

Perusopetuslain 35 mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Perusopetuslain 35 mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. OJENTAMIS- JA KURINPITOTILANTEISSA TOIMIMINEN JA OPPILASHUOLLOLLINEN TUKI KURINPITORANGAISTUKSEN YHTEYDESSÄ TAI SILLOIN, KUN OPETUKSEEN OSALLISTUMINEN ON EVÄTTY 1. TAUSTAA Perusopetuslain 29 mukaan jokaisella

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu 2011 Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle. joka ei ole suorittanut tutkintoon kuuluvia

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Asuntolatoimintaan on laadittu asuntolan järjestyssääntö, joka on tämän järjestyssäännön alainen.

Asuntolatoimintaan on laadittu asuntolan järjestyssääntö, joka on tämän järjestyssäännön alainen. 1. Järjestyssääntöjen peruste Ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettujen lakien(l630/98 ja L631/98) nojalla Kainuun ammattiopistolle (myöhemmin KAO) on laadittu järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Keudan järjestyssäännöt

Keudan järjestyssäännöt Keudan järjestyssäännöt Sisällys Keuda oppilaitoksena 1 Järjestyssääntöjen tarkoitus 1 Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet2 Opiskelijan oikeudet 2 Opiskelijan velvollisuudet 2 Opiskelijoiden yhdenvertaisuus

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot