A-RAKENNUSMIES M O N I V U O K R A U S 1997 A-RAKENNUSMIES 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A-RAKENNUSMIES M O N I V U O K R A U S 1997 A-RAKENNUSMIES 1"

Transkriptio

1 A-RAKENNUSMIES M O N I V U O K R A U S 1997 A-RAKENNUSMIES 1

2 SISÄLLYS A-Rakennusmies lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2-3 Tuotelinjojen esittely ja yhtiön toiminnallinen rakenne 4-5 Liiketoiminnan esittely 6-7 A-Rakennusmies East Oy 8-9 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma 12 Tase 13 Rahoituslaskelma 14 Liitetiedot Tunnusluvut 19 Laskentakaavat 20 Voitonjakoehdotus ja tilintarkastuskertomus 21 Hallinto ja johto Toimipaikkaverkosto 24 2 A-RAKENNUSMIES 1997

3 A-RAKENNUSMIES LYHYESTI A-Rakennusmies Oyj on Suomen suurin rakennuskoneita ja -laitteita vuokraava ja myyvä yhtiö. Vuonna 1997 A-Rakennusmiehen markkinaosuus rakennuskonevuokramarkkinoilla Suomessa oli arviolta 30 %. A-Rakennusmiehellä on markkinoiden laajin vuokrauskalusto, joka kattaa urakointikoneita lukuunottamatta kaikki rakennustyömailla käytettävät koneet ja laitteet torninosturista porakoneeseen. Yhtiön päätuoteryhmiä ovat työmaiden pienkoneet, telineet ja suojauskalusto, muotit ja tuentakalusto, työmaatilat ja kontit, sekä torninosturit ja nostimet. Yhtiö tarjoaa myös näihin liittyviä suunnittelu-, asennus-, kuljetus- ja neuvontapalveluja. A-Rakennusmiehen vuokraustoiminnan lisäksi harjoittama tekninen kauppa käsittää tärkeimpien rakennuskoneiden ja -laitteiden maahantuonnin ja markkinoinnin Suomessa. Asiakaskunta koostuu mm. rakennusliikkeistä, asennusliikkeistä, teollisuuslaitoksista, telakoista, valtion ja kuntien organisaatioista sekä yksityisistä henkilöistä. Asiakkaita yhtiöllä on noin A-Rakennusmiehellä on 56 toimipaikasta koostuva verkosto, joka kattaa koko maan. Näistä suurin osa on omia toimipisteitä ja osa ns. dealer-toimipisteitä. Lisäksi A-Rakennusmies omistaa 50 prosenttia A-Rakennusmies East Oy:stä, joka vuokraa tytäryhtiöidensä kautta rakennuskoneita ja -laitteita Moskovan ja Pietarin alueella sekä Tallinnassa ja Riikassa. AVAINLUVUT Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot, Mmk 172,8 144,3 Tulos rahoituserien jälkeen, Mmk 32,5 12,0 Henkilöstön määrä A-RAKENNUSMIES 3

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimintaympäristö Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraustoiminta tarjoaa rakentajille ja muille koneiden ja laitteiden käyttäjille mahdollisuuden selvitä pienemmillä kokonaiskustannuksilla. Vuokraustoiminnassa on olennaista palveluvalikoiman laajuus, saatavuus ja vuokrattavan kaluston toimivuus sekä laatu. Näihin ajatuksiin perustuu myös A-Rakennusmiehen liiketoiminta. Suomessa rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrausvaihtoehdon käyttö on viime vuosina, ehkä lamankin ansiosta, suhteellisesti lisääntynyt. Tästä huolimatta vuokrausvaihtoehtoa verrattuna oman kaluston käyttöön käytetään Suomen rakentamisessa yhä selvästi vähemmän kuin muissa länsimaissa. Esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Ruotsissa vuokrakaluston suhteellinen käyttö rakentamisessa on 70 prosentin tasoa. Suomessa voitaneen arvioida virallisten tilastojen puuttuessa, että vasta noin puolet rakentamisesta tapahtuu vuokrakonein ja -laittein. Strategia A-Rakennusmies on jo vuosien ajan lisännyt vuokrakalustoaan ja palveluitaan Suomen rakentajille, teollisuudelle, telakoille ja muille rakennuskoneiden ja -laitteiden käyttäjille. Olemme rakentaneet koko Suomen kattavan vuokraamoverkoston yhdistämällä alan yrityksiä A-Rakennusmieheen ja investoimalla uuteen kalustoon. Meillä on tällä hetkellä tarjottavana yli miljoona erillistä esinettä asiakkaittemme vuokrattavaksi. Jälleenhankinta-arvoltaan tämä kalusto on arviolta n. 600 miljoonaa markkaa. Merkittävä osa kalustostamme on ns. raskasta kalustoa (torninosturit, muotit, telineet, työmaatilat), joka on hankinta-arvoltaan kallista, mutta jonka todellinen tekninen elinikä on erittäin pitkä. A-Rakennusmies panostaa voimakkaasti koneiden ja laitteiden jatkuvaan kunnossapitoon ja toimintavarmuuteen. Tarjoamme asiakkaillemme vain hyvin huollettuja ja toimivia koneita. Kokonaisuuden hallitseminen meidän kokoisessamme vuokraustoiminnassa on tärkeää. Liikeidean oleellinen osa on jokaisen vuokrattavan esineen hyvä tuntemus ja hallinta. Vain tällä tavoin pystymme hyödyntämään laajan kapasiteettimme voiman. Sitä tukee maaliskuussa 1998 käyttöön otettu, uusi ja edistynyt kaluston hallintajärjestelmä, RAMI-ATK. Henkilöstöä motivoidaan koko henkilöstön kattavalla tulospalkkausjärjestelmällä, joka on ollut käytössä jo neljä vuotta. Tulospalkkiot ovat toimipiste-, tuotelinja- ja osastokohtaisia ja perustuvat ko. toimipisteen tai tuotelinjan kannattavuuteen kolmannesvuosittain mitattuna ja laskettuna. A-Rakennusmiehen suurin yksittäinen omistaja on yrityksen toimiva johto ja mittava joukko (43 henkilöä) yhtiön avainhenkilöstöä. Tämä takaa yhtiöllemme yrittäjyyden aidossa muodossaan. Tulevaisuuden näkymät A-Rakennusmies on nyt astumassa uuteen vaiheeseen. Vuokrauksen kokonaismarkkinat Suomessa tulevat rakentamisen kasvun sekä vuokrauksen lisääntyvän käytön myötä edelleen kasvamaan. Rakennusliikkeet, teollisuus ja kunnat ylläpitävät myös omaa rakentamisen kalustoaan. Korvausinvestoinnit ovat tarpeen jatkossa, sillä rakennuskoneinvestoinnit ovat Suomessa olleet 90-luvulla historiallisesti matalalla tasolla. Tämä puolestaan tietää kasvavia markkinoita A-Rakennusmiehen harjoittamalle tekniselle kaupalle. 4 A-RAKENNUSMIES 1997

5 A-Rakennusmiehessä luodut kalustoresurssit ja investoinnit antavat mahdollisuuden pienillä henkilöstölisäyksillä nostaa kapasiteettiamme nykyisestä kymmeniä prosentteja. Valmiutemme myös teknisen kaupan määrän kaksin- jopa kolminkertaistamiseen ovat hyvät, mikäli markkinat kehittyvät odotetulla tavalla. Yhtiön kannattavaa toimintaa aiomme edelleen parantaa ja kasvattaa. Liiketoiminnan suurin kasvupotentiaali on kuitenkin Moskovan, Pietarin sekä Baltian maiden markkinoilla. Näillä markkinoilla toimintamme on tällä hetkellä tavoitteisiimme nähden suhteellisen pientä, joskin olemme merkittävästi edellä kansainvälisiä kilpailijoitamme. Olemme luoneet perustan, jolta kasvu voi alkaa. Aiomme moninkertaistaa toimintamme lähivuosina, tehdä sen kannattavasti ja riskiämme lisäämättä. Tätä varten olemme yhdessä amerikkalaisten sijoittajien kanssa luoneet A-Rakennusmies East -konsernin, jonka alaisuuteen Venäjän ja Baltian yhtiöt on keskitetty ja josta A-Rakennusmies omistaa 50 %. A-Rakennusmies tulee jatkossa vuokraustoiminnassaan edelleen hyödyntämään vapaata kapasiteettiaan, lisäämään yhtiön tehokkuutta lyhentämällä kaluston huolto- ja korjausaikoja, lisäämään avainkalustonsa liikkuvuutta uuden RAMI- ATK-järjestelmän myötä sekä laajentamaan toimintaansa lisäämällä toimipisteitä ja tekemällä harkittuja yritys- ja liiketoimintaostoja. maaliskuussa 1998 Erkki Norvio toimitusjohtaja Liikevaihto asiakasryhmittäin 1997 RAKENNUSLIIKKEET JA MUUT RAKENNUSALAN LIIKKEET 39 % TEOLLISUUS JA MUUT YRITYKSET 43 % YKSITYISHENKILÖT JA KÄTEISASIAKKAAT 12 % VALTIO JA KUNNAT 6 % Liikevaihto MMK Liikevoitto MMK A-RAKENNUSMIES 5

6 TUOTELINJOJEN ESITTELY Telineet ja suojaus Tuotelinja käsittää telineiden ja sääsuojien vuokraamisen. A-Rakennusmiehen kokonaisvaltainen palvelu sisältää telineiden tai suojauksen vuokrauksen lisäksi suunnittelun, pystytyksen, siirrot, purut ja kuljetukset. Vuokrauksen ohella tuotelinja harjoittaa myös useiden telinetuotemerkkien maahantuontia ja myyntiä. Teline- ja suojauskalustoa tarvitaan korjaus- ja uudisrakentamisessa sekä teollisuuden kunnossapitotoimintojen yhteydessä. Työmaiden pienkoneet Tuotelinja kattaa rakentamisessa tarvittavien pienkoneiden vuokraamisen sekä siihen liittyvän tarvikkeiden myynnin. Tuotelinjan koneet ja laitteet vaihtelevat mitoiltaan yksinkertaisista viemärinavausjousista yli tonninkin painaviin sähkögeneraattoreihin ja mittaviin henkilönostimiin. Pienkoneet on yhtiön suurin tuoteryhmä. Ryhmän koneet ja laitteet liittyvät mm. betonointiin, maan tiivistämiseen, nostamiseen, lämmittämiseen, hiontaan, jyrsintään, hitsaamiseen, poraamiseen ja naulaamiseen. Myös erilaiset leikkurit, paineilmakalustot, sähkö- ja valaisinkalustot, pumput sekä tutkimus- ja mittauskalustot kuuluvat ryhmän tuotevalikoimaan. Muotit ja tuenta Tuotelinja vuokraa ja myy paikallarakennustyömaiden tarvitsemia betonointimuottikalustoja sekä niihin liittyviä suunnittelu- ja asennusopastuspalveluja. Muottikalustoa käytetään sekä pysty- että vaakarakenteiden, kuten seinien ja holvien valamiseen. Muottikalustojen vuokraus on projektikohtaista toimintaa, jossa otetaan huomioon rakennuskohteen erityispiirteet, rakennusaikataulu ja urakoitsijan resurssit. Muottituotelinjan kalustot ovat tunnettuja eurooppalaisia tuotemerkkejä. Työmaatilat ja kontit Tuotelinja vuokraa ja myy työmaatiloja ja kontteja uudisrakennus- ja korjausrakennustyömaille sekä useisiin muihin käyttötarkoituksiin. Tuotevalikoima kattaa mm. pukeutumis-, ruokailu-, varasto- ja majoitustilat. Valikoimaan kuuluvien valmiiksi sisustettujen ratkaisujen ohella tuotelinja myös suunnittelee ja varustaa yksilöllisiä ratkaisuja asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi työmaa-, koulu-, päiväkoti- ja toimistotiloiksi. Torninosturit ja hissit Tuotelinja vuokraa ja myy torninostureita sekä hissejä ja vastaavia tuotteita lähinnä uudisrakennustyömaille. Lisäksi tuotelinja vastaa nostimien, lämmittimien ja rakentamisessa käytettävien pienkoneiden teknisestä kaupasta, yhtiön varaosakaupasta sekä toimipisteiden nostinkaluston perushuollosta. Tekninen kauppa Yhtiö tuo maahan ja markkinoi rakennuskoneita ja -laitteita. Tekninen kauppa tapahtuuu tuotelinjoissa, jotka käyttävät lisäksi vuokraamoverkoston toimipisteitä myymäläverkostonaan. Yhtiö myy samoja tuotemerkkejä, joita myös käytetään vuokraustoiminnassa. Tärkeimmät tuotteet teknisessä kaupassa ovat nostimet, lämmittimet, torninosturit, kontit, telineet, muotit, työmaatilat ja erilaiset pienkoneet. 6 A-RAKENNUSMIES 1997

7 ORGANISAATIO JA TOIMINNALLINEN RAKENNE Liikevaihto tuotelinjoittain 1997 MUOTIT JA TUENTA 12 % ORGANISAATIO A-Rakennusmiehen organisaatio on matriisiorganisaatio, jossa toiminta on organisoitu tuotelinjoittain ja alueittain. Tuotelinjoja ovat: työmaiden pienkoneet, muotit ja tuenta, telineet ja suojaus, työmaatilat ja kontit sekä torninosturit ja hissit. Toiminta on jaettu 6 alueeseen ja 56 toimipaikkaan. Muotti-, teline-, työmaatila- sekä torninosturi-tuotelinjojen tuotteiden vuokraus ja myynti hoidetaan sekä tuotelinjan toimesta että toimipisteiden kautta. Toimipisteissä olevien pienkoneiden vuokraus ja tarvikemyynti tapahtuu ainoastaan toimipisteen toimesta. TELINEET JA SUOJAUS 15 % TORNINOSTURIT JA HISSIT 7 % TYÖMAATILAT JA KONTIT 6 % TYÖMAIDEN PIENKONEET 59 % TOIMINNALLINEN RAKENNE Työmaiden pienkoneet A-Rakennusmies Oyj:n toimipisteverkosto ja aluemyynti 50 % A-Rakennusmies East Oy Muotit ja tuenta Etelä-Suomi Kaakkois- Suomi Moskova Telineet ja suojaus Länsi-Suomi Itä-Suomi Tallinna Työmaatilat ja kontit Keski-Suomi Pohjois- Suomi Pietari Torninosturit ja hissit Riika (67 %) 1997 A-RAKENNUSMIES 7

8 LIIKETOIMINNAN ESITTELY Liikevaihto tuotelinjoittain Mmk Työmaiden pienkoneet Muotit ja tuenta Telineet ja suojaus Työmaatilat ja kontit 9 11 Torninosturit ja hissit Muu sisäinen Yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot 5 6 Yhteensä Historia A-Rakennusmiehen historia ulottuu vuoteen 1955, jolloin avoin yhtiö nimeltä Rakennusmies perustettiin. Tuolloin Suomeen tarvittiin uusia rakennuskoneita ja -välineitä tukemaan sodanjälkeistä rakentamista. Yhtiön toimialaksi määriteltiin rakentamisen koneiden ja välineiden maahantuonti, kauppa ja valmistus ja 1970-luvulla tuotevalikoima kasvoi ja yhtiö laajeni myös kehittämään ja valmistamaan erilaisia elementtejä. Vuonna 1983 Oy Partek Ab osti yhtiön koko osakekannan ja seuraavien 2-3 vuoden aikana elementtituotanto siirrettiin pääosiltaan Partekin vastaavaan ryhmään. A-Rakennusmies palasi juurilleen ja keskittyi rakennuskoneiden ja -laitteiden maahantuontiin, myyntiin ja vuokraukseen luvun lopulla toiminta jälleen kasvoi ja tuotevalikoima laajeni. Lisää kasvua haettiin lähinnä yritysostoin. Vuonna 1989 ostettiin Rakennuslaite Oy, joka oli 15 vuotta toiminut rakennuskonevuokraajana. Hytec Oy, joka oli johtava muotteja ja henkilönostimia myyvä ja vuokraava yritys, liitettiin yhtiöön vuonna Vuonna 1992 ostettiin suurin osa Monivuokraus Ky:n liiketoiminnasta ja vuokraamo-verkostosta. Tämä kasvatti huomattavasti yhtiön toimintaa rakennuskonevuokraamona. Vuonna 1993 Starckjohann-Telko Oy:n rakennuskonetoiminta yhdistettiin yhtiöön ja vuonna 1994 ostettiin Tallberg Rakennustekniikka Oy:n liiketoiminta. Vuonna 1995 ostettiin Betox Oy:n liiketoiminta. Joulukuussa 1995 A-Rakennusmiehen liiketoiminta siirtyi uudelle yhtiölle, jonka omistajiksi tulivat A-Rakennusmiehen avainhenkilöt, sekä CapMan Capital Management Oy:n ja MB Finance Group Oy:n hallinnoimat rahastot. Vanhoista omistajista säilyivät Oy Julius Tallberg Ab, Oy Partek Ab sekä Starckjohann Oy, joista kaksi jälkimmäistä myivät marraskuussa 1997 osuutensa A-Rakennusmiehestä yhtiön muille osakkaille. Konevuokraustoiminta Moskovassa aloitettiin vuonna 1988 perustamalla yhteisyritys silloiseen Neuvostoliittoon yhdessä kahden paikallisen yhteistyöpartnerin kanssa. Vuonna 1993 toiminta siirrettiin 100 %:sesti omistettuun tytäryhtiöön. Vuonna 1994 toimintaa laajennettiin Pietariin ja Tallinnaan. Vuonna 1997 idän toiminnot keskitettiin uuteen A-Rakennusmies East Oy:ön, jonka kasvua rahoittamaan tuli 50 prosentin omistusosuudella ja pääomapanostuksella amerikkalainen, Itä- Eurooppaan sijoittava pääomarahasto Alliance ScanEast Fund. Yhtiö Riikaan perustettiin vuonna Markkinakehitys Rakentamisen kokonaisvolyymi Suomessa kasvoi 12 % vuonna 1997 ollen yhteensä noin 75 miljardia markkaa. Talonrakentamisen osuus tästä oli 57 miljardia markkaa, joka puolestaan jakaantui lähes tasan uudis- ja korjausrakentamisen kesken. Rakentamisen kasvu onkin keskittynyt viime vuosina lähinnä talonrakentamiseen ja erityisesti uudisrakentamiseen. Uudisrakentaminen kasvoi 23 % ja korjausrakentaminen 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Asuntorakentamisen lisäksi liiketilarakentaminen on kasvanut viime aikoina voimakkaasti. Maa- ja vesirakentamisen volyymi pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 18 miljardia markkaa. A-Rakennusmiehen arvion mukaan Suomen rakennuskonevuokrausmarkkina kasvoi noin 20 prosenttia yhteensä noin 550 miljoonaan markkaan vuonna Vuokrauskoneiden käyttö on kansainvälisesti katsoen Suomessa kuitenkin vielä alhaisella tasolla. Rakennusliikkeiden ja teollisuuden keskittyessä yhä enenevässä määrin kannattavuuden ja toiminnan 8 A-RAKENNUSMIES 1997

9 tuottavuuden parantamiseen, on odotettavissa, että vuokrauspalveluiden käyttö lisääntyy myös Suomessa. Rakennusliikkeiden nykyinen kalusto on vanhentumassa viime vuosien vähäisten investointien vuoksi. Pitääkseen oman kalustonsa toimintakykyisenä tulevat rakennusliikkeet todennäköisesti investoimaan myös omaan kalustoonsa. Tämä tullee lisäämään teknisen kaupan merkitystä. Liikevaihto alueittain 1997 KESKI-SUOMI 9 % VIENTI 5 % KAAKKOIS-SUOMI 9 % Toiminnot ja markkinatilanne Työmaiden pienkoneet -tuotelinjan toimipisteiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 1997 oli 108 Mmk; kasvua edellisvuodesta oli 20 %. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiallisesti vilkastuneista kokonaismarkkinoista sekä muutamien toimipisteiden uudelleenasemoinnista. Kauden aikana uudistettiin 7 toimipistettä. Työmaiden pienkoneiden vuokrauksen odotetaan lisääntyvän lähitulevaisuudessa lähinnä rakentamisen kokonaismarkkinoiden kasvun sekä vuokrakoneiden lisääntyneen käytön myötä. Vuoden 1998 aikana sekä omien että dealertoimipisteiden verkostoa kasvatetaan. Muotit ja tuenta -tuotelinjan liikevaihto vuonna 1997 oli 22 Mmk; kasvua edellisvuodesta oli 22 %. Vuokrauksen kasvu johtui rakennusmarkkinoiden suotuisasta kehityksestä ja erityisesti uudisrakentamisen lisääntymisestä sekä paikallarakentamisen suhteellisesta kasvusta. Uudisrakentamisen ja erityisesti paikallarakentamisen kasvun myötä vuosi 1998 tullee olemaan tässä tuotelinjassa edellisvuotta parempi niin volyymin kuin kannattavuudenkin osalta. Telineet ja suojaus -tuotelinjan liikevaihto, asennustoiminnan sisältäen, oli 28 Mmk vuonna 1997, edellisenä vuonna vastaavasti 15 Mmk. Voimakkaaseen kasvuun vaikuttivat lähinnä julkisivukorjausten kasvun myötä lisääntynyt telineiden kysyntä sekä telakkateollisuuden kasvanut telinetarve. Vuoden aikana lisättiin telinekapasiteettia hankkimalla Hünnebeckin Bosta-telineitä noin seinäneliömetrin verran. Kysynnän odotetaan Suomessa edelleen lisääntyvän. Työmaatilat ja kontit -tuotelinjan liikevaihto vuonna 1997 oli 11 Mmk, edellisenä vuonna vastaavasti 9 Mmk. Vuoden aikana kasvua saavutettiin lähinnä yksittäisten työmaatilojen ja konttien kohdalla. Varsinkin konttikysyntä kasvoi tasaisesti ITÄ-SUOMI 10 % ETELÄ-SUOMI 31 % LÄNSI-SUOMI 20 % POHJOIS-SUOMI 16 % vuoden aikana. Työmaatilojen ja konttien kysyntä tullee jatkossakin kasvamaan. Torninosturit ja hissit -tuotelinjan liikevaihto vuonna 1997 oli 13 Mmk, kasvaen edellisen vuoden 12 Mmk:sta. Kasvun takana oli lähinnä lisääntynyt uudisrakentaminen sekä teknisen kaupan tuotteiden kasvanut kysyntä. Vuokrausmarkkinat näyttävät pysyvän hyvinä myös jatkossa. Myös torninosturien myynnin odotetaan elpyvän lähivuosien aikana koko 90-luvun kestäneestä, alhaisen kysynnän kaudesta. Teknisen kaupan perusajatuksena on samojen tuotteiden myyminen, joita käytetään myös vuokraustoiminnassa. Tällöin hyödytään päämiessuhde-, huolto- ja varaosasynergioista. Teknisen kaupan liikevaihto nousi noin 8 prosenttia edellisestä vuodesta 29 Mmk:aan. Voimakkaampien kasvun vuosien odotetaan rakennuskoneiden ja -laitteiden teknisessä kaupassa kuitenkin olevan vielä edessäpäin. Yhtiön panostus tekniseen kauppaan tuleekin näkymään selkeämmin lähivuosien aikana. Rakennuskoneiden ja -laitteiden tekninen kauppa oli Suomessa vuosina 1989 ja 1990 vuositasolla noin miljardi markkaa, mistä se laman myötä putosi noin 100 miljoonan markan tasolle. Rakennuskoneisiin onkin Suomessa viime vuosina investoitu poikkeuksellisen vähän A-RAKENNUSMIES 9

10 A-RAKENNUSMIES EAST OY (50 %) A-RAKENNUSMIES EAST -konserni TULOSLASKELMATIETOJA: (1 000 mk) Liikevaihto Käyttökate Poistot Liikevoitto 238 Rahoitustuotot ja -kulut -125 Tulos rahoituserien jälkeen 113 TASETIETOJA: Käyttöomaisuus Vaihto-omaisuus Saamiset Rahat ja pankkisaamiset Koroton velka Korollinen velka Vähemmistöosuus 603 Oma pääoma Taseen loppusumma A-Rakennusmies East Oy aloitti toimintansa huhtikuussa 1997, jolloin A-Rakennusmiehen idän toiminnoista muodostettiin oma yhtiönsä. Yhtiöön tuli 50 %:n osuudella mukaan CapMan Capital Management Oy:n hallinnoima Alliance ScanEast Fund -rahasto. A-Rakennusmies on toiminut Moskovassa jo vuodesta 1988 lähtien. Toimintaa laajennettiin vuonna 1994 Pietariin ja Tallinnaan. Vuonna 1997 avattiin toimipiste Latvian pääkaupungissa Riikassa. A-Rakennusmies East Oy omistaa kokonaan Moskovassa (ZAO Techrent), Pietarissa (ZAO Peterrent) ja Tallinnassa (A-Ramirent AS) toimivat tytäryhtiöt. Riikassa toimivaan yhtiöön on otettu 33 %:n osuudella paikallinen yhteistyökumppani. A-Rakennusmies vuokraa ja myy raskaampaa kalustoa myös suoraan Suomesta käsin sekä Venäjälle että Baltian maihin. Tällaisia koneita ovat esimerkiksi torninosturit, muotit, telineet, työmaatilat ja raskaat nostolaitteet. A-Rakennusmies East Oy saa A-Rakennusmiehen suoraan Venäjälle ja Baltian maihin vuokraamista ja myymistä koneista yhtiöiden väliseen sopimukseen pohjautuvan komission. Alkaneella tilikaudella arvioidaan liiketoiminnan kehittyvän suotuisasti. Vuosi 1998 on voimakkaiden tuleviin vuosiin kohdistuvien investointien vuosi. Konsernin liikevaihdon arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan. Konsernin rahoitustilanteen odotetaan pysyvän tyydyttävänä. Venäjän markkinat Rakentamisen volyymi on laskenut Venäjällä 1990-luvun aikana. Koko Venäjän rakennusmarkkinoiden arvon on arveltu olleen 1990-luvun alussa noin mrd mk ja vuonna 1996 vastaavasti enää noin 150 mrd mk. Arvo vastasi vuonna 1996 Ruotsin rakennusmarkkinoiden arvoa ja oli noin 2,5- kertainen verrattuna Suomen rakennusmarkkinoiden arvoon. Venäjällä käytetään tällä hetkellä rakentamiseen vuosittain noin mk/hlö vastaavan tason ollessa Suomessa ja EU-maissa lähes mk/hlö. Rakentamistarpeita on Venäjällä runsaasti liittyen esimerkiksi liikenneverkkojen, vesija jätehuollon sekä erilaisten ympäristöhankkeiden rakentamiseen. Tällä hetkellä rakentamisen potentiaalisinta asiakaskuntaa ovat Venäjälle investoivat länsimaiset yritykset, länsimaista rahoitusta saavat hankkeet, vientiin suuntautuvat venäläiset yritykset ja suurituloinen väestönosa. Venäjän rakennusmarkkinat painottuvatkin Moskovan ja Pietarin alueille. 10 A-RAKENNUSMIES 1997

11 Moskovan alueen osuus koko Venäjän rakennusmarkkinoista on noin 40 %. Moskovan alueelle kohdistuu myös yli 70 % Venäjälle suuntautuvista ulkomaisista investoinneista. Pietarin alueen osuus maan rakennusmarkkinoista on noin 4-8 %. Suomen lähialueiden rakennusmarkkinat Pietaria lukuunottamatta ovat hyvin marginaaliset. Moskova Moskovassa Techrentillä on kaksi toimipaikkaa. Niistä toinen sijaitsee kaupungin pohjoislaidalla ja toinen lähellä Moskovan keskustaa. Techrent on ainoa kattavan valikoiman rakennuskonevuokraaja Moskovassa. Kilpailijoista Venäjän valtion omistamilla yhtiöillä on hallussaan vanhaa kalustoa, mutta niiden kilpailukykyä heikentää puuttuva kokemus kokonaisvaltaisen vuokrausliiketoiminnan harjoittamisesta. Muut konevuokraustoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat lähinnä keskittyneet vain muutamien tuotesegmenttien, kuten esimerkiksi nosturien tai rakennustelineiden vuokraukseen. Vuonna 1997 liikevaihto oli 6,8 Mmk. Asiakaskunnasta noin 30 prosenttia oli suomalaisia rakennusliikeitä, noin 40 prosenttia kansainvälisiä rakennusliikeitä ja 30 prosenttia paikallisia rakennusliikkeitä. Pietari Peterrentin toimipiste on keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien varrella. Vuonna 1997 toimipisteen liikevaihto oli 5,1 Mmk. Asiakaskunnasta noin 25 prosenttia oli suomalaisia rakennusliikkeitä, noin 10 prosenttia kansainvälisiä rakennusliikkeitä ja 65 prosenttia paikallisia rakennusliikkeitä. Pietarissa kilpailutilanne rakennuskoneiden vuokramarkkinoilla on kovempi kuin Moskovassa. Tallinna Virossa on toimivat ja kilpaillut vuokrausmarkkinat. Vuonna 1997 A-Ramirentin liikevaihto oli 2,5 Mmk. Asiakaskunnasta suurin osa, noin 82 prosenttia, oli paikallisia rakennusliikkeitä. Riika Riikassa aloitettiin toiminta vuoden 1997 lopulla yhteistyössä paikallisen kumppanin kanssa A-RAKENNUSMIES 11

12 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Liikevaihto ja kannattavuus Yhtiön toiminta kehittyi suotuisasti tilikauden aikana. Tilikauden liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot yhteensä oli 172,8 Mmk, missä on kasvua edelliseen vuoteen (144,3 Mmk) 19,8 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 6,1 Mmk, vastaava luku edellisenä vuonna oli 5,1 Mmk. Liiketoiminnan muiden tuottojen pääosan muodostavat käytetyn kaluston myyntivoitot, mikä on osa normaalia liiketoimintaa. Myös kannattavuus parani, käyttökatetta kertyi tilikaudella 59,4 (40,5) Mmk, eli 35,7 (29,1) % liikevaihdosta. Käyttökate kasvoi 47 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto lähes kaksinkertaistui markkamäärältään ollen tilikaudella 40,1 (21,1) Mmk eli 24,0 (15,1) % liikevaihdosta. Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja lähes kolminkertaistui ollen 32,5 (12,0) Mmk. Yleistilanne Vuokraustoiminnan positiivinen kehitys jatkui tilikauden aikana ja vuoden aikana tehdyt panostukset tekniseen kauppaan alkoivat tuottaa tulosta. Venäjän ja Baltian maiden potentiaalin paremmaksi hyödyntämiseksi perustettiin huhtikuussa 1997 yhdessä Alliance ScanEast Fund L.P.:n kanssa A-Rakennusmies East Oy, jonka tavoitteena on yhteistyössä A-Rakennusmies Oy:n kanssa kasvattaa voimakkaasti vuokraustoimintaa näissä maissa A-Rakennusmies Oy:n riskiä lisäämättä. A-Rakennusmies East Oy:n sidottu oma pääoma on 22,5 Mmk ja A-Rakennusmies Oy maksoi osuutensa 50 % sidotusta omasta pääomasta laittamalla yhtiöön ZAO Techrentin (Moskova), ZAO Peterrentin (Pietari) ja A-Ramirent AS:n (Tallinna) osakkeet sekä lisäksi muuta käyttö- ja vaihtoomaisuutta. Alliance ScanEast Fund L.P. laittoi 50 %:n osuutensa rahana. Järjestelyyn liittynyt tulosvaikutus on esitetty satunnaisissa tuotoissa. Yhtiö panosti tilikauden aikana henkilöstön valmennukseen, uuden atk-järjestelmän kehittämiseen ja uuden vuokrakaluston hankintaan. Rahoitus ja taseasema Positiivisen kassavirran ansiosta yhtiön korolliset velat vähenivät tilikauden aikana 18,6 Mmk. Korkokulut pienenivät vastaavasti korollisten velkojen pienentymisen johdosta sekä tilikauden lopulla tehtyjen lainojen uudelleenjärjestelyn ansiosta. Järjestelyssä maksettiin ennenaikaisesti pois korkokustannuksiltaan kalleimmat lainat ja muitakin lainoja konvertoitiin kustannuksiltaan edullisemmiksi. Järjestelyn vaikutukset korkokustannuksiin tulevat näkymään koko painollaan 1998 alkaen. Toiminnan kehittäminen ja investoinnit Yhtiö jatkoi panostamista vuokrakaluston kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen. Uusinvestoinnit koneisiin ja laitteisiin olivat 16,4 (9,2 ) Mmk. Koneiden ja laitteiden kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen käytettiin 7,8 (6,7) Mmk, mikä summa on kirjattu kuluksi. Yhtiö hankki tilikauden aikana Mikkelin ja Kajaanin aiemmin vuokrasopimuksen perusteella käytössä olleiden kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet. Näiden yhteenlaskettu hankintahinta oli 1,2 Mmk. Liikearvo kasvoi tilikaudella 5 Mmk. Syynä oli 1995 omistusjärjestelyjen yhteydessä tehdyn liiketoimintakaupan mukainen lisäkauppahinta. Lisäkauppahinta tuli 1997 kokonaisuudessaan maksetuksi. 12 A-RAKENNUSMIES 1997

13 Muiden pitkävaikutteisten menojen lisäys 2,3 Mmk johtuu pääasiassa investoinneista uuteen operatiiviseen atk-järjestelmään. Järjestelmä otetaan kokonaisuudessaan käyttöön 1998 vuoden loppuun mennessä. Järjestelmällä hoidetaan yhtiön käyttö- ja vaihto-omaisuuskirjanpito, laskutus sekä suuri osa raportointia. Järjestelmän käyttöönottoon liittyvät atklaitehankinnat on pääosin suoritettu leasingrahoituksella Järjestelmä tulee mahdollistamaan toiminnan tehostamisen entisestään. Yhtiössä käynnistettiin tilikauden aikana mittava valmennusprojekti, joka tähtää yhteistyötaitojen ja palveluhenkisyyden lisäämiseen entisestään. Valmennusprojekti jatkuu 1998 ja vuoden loppuun mennessä koko henkilökunta on osallistunut siihen. Lähiajan näkymät Yhtiön harjoittaman liiketoiminnan positiivisen kehityksen odotetaan jatkuvan vuonna Vuokraustoiminnan ja teknisen kaupan arvioidaan kasvavan ja kannattavuuden paranevan. Yhtiön toiminnan painopistealueita tulevat edelleen olemaan kannattavuuden parantaminen panostamalla markkinointiin, henkilöstön valmentamiseen, vuokrakaluston kuntoon ja modernisointiin sekä toimipisteverkostoon. Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 294 (275) henkilöä ja tilikauden lopussa 291 (271). Kasvu johtui pääasiassa määräaikaisista työntekijöistä. Suoriteperusteiset palkat ja palkkiot luontoisetuineen: Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet Osapalkkiot Muut palkat ja palkkiot Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Hallituksen jäseninä ovat toimineet: Taivalkoski Raimo, puheenjohtaja Tallberg Thomas Raasio Tuomo Norvio Erkki Mertsola Matti alkaen Mannila Tuire alkaen Sunila Pekka saakka Simos Tapio saakka Toimitusjohtajana toimii Erkki Norvio. Yhtiössä tilikaudella käytössä olleen koko henkilökuntaa koskevan tulospalkkiojärjestelmän mukaiset suoriteperusteiset tulospalkkiot olivat yhteensä 1,9 (0,6 ) Mmk. Tilintarkastajana toimii KPMG Wideri Oy Ab KHT-yhteisö vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Solveig Törnroos- Huhtamäki A-RAKENNUSMIES 13

14 TULOSLASKELMA (1 000 mk) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Yhteensä Kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Vuokrat Muut kulut Yhteensä Käyttökate Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Kurssivoitot Korkokulut Muut rahoituskulut Yhteensä Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Voitto ennen varauksia ja veroja Poistoeron lisäys Välittömät verot: Tilikaudelta Tilikauden voitto A-RAKENNUSMIES 1997

15 TASE (1 000 mk) (1 000 mk) VASTAAVAA Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Yhteensä Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Tytäryhtiöosakkeet Osakkuusyhtiöosakkeet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Tavarat Saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Yhteensä Pääomalaina Varaukset Kertynyt poistoero Vieras pääoma Pitkäaikainen Debentuurilainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Muut pitkäaikaiset lainat Yhteensä Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa yhteensä A-RAKENNUSMIES 15

16 RAHOITUSLASKELMA (1 000 mk) Liiketoiminta Tulorahoitus Käyttökate Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Verot Yhteensä Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset liikesaamiset Korottomat lyhytaikaiset velat Yhteensä Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot Yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitus Pitkäaikaisten velkojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Osingonjako Yhteensä Laskelman mukainen likvidien varojen muutos Taseen mukainen likvidien varojen muutos A-RAKENNUSMIES 1997

17 TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT 1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Yhtiö ei ole laatinut konsernitilinpäätöstä, koska kokonaan omistetut tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Kajaanin Kettukalliontie 27 ja Kiinteistö Oy Mikkelin Yrittäjänkatu 10 ovat velattomia kiinteistöosakeyhtiöitä, ne on hankittu marraskuussa 1997 ja ne on tarkoitus fuusioida A- Rakennusmies Oy:öön tilikaudella Kiinteistöyhtiöiden yhdistämättä jättämisellä ei ole olennaista merkitystä yhtiön tuloksen ja taloudellisen aseman arvioimisessa. Yhtiön 50 %:n osuudella omistaman A-Rakennusmies East Oy:n hankintameno on esitetty taseessa osakkuusyhtiöosakkeissa ja A-Rakennusmies East-konsernin tiedot on esitetty liitetietojen kohdassa 5. Mikäli osakkuusyhtiölaskelma olisi laadittu, sen vaikutus olisi ollut n. 4 Mmk vapaata omaa pääomaa vähentävä. Liikevaihto Liikevaihtoon sisältyvät vuokratuotot, teknisen kaupan myyntituotot sekä palvelujen myynti. Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muiden tuottojen pääosan muodostavat käytettyjen käyttöomaisuuskoneiden myyntivoitot. Nämä tuotot ovat osa yhtiön normaalia toimintaa ja näitä syntyy vuosittain. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään painotetun keskihinnan tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan mukaisena. Vaihto-omaisuuden arvoon sisällytetään välittömät hankintamenot. Ulkomaanrahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset erät kirjataan pääsääntöisesti tapahtumapäivän kurssiin. Velkojen osalta tilinpäätöspäivän kurssin mukaiset realisoitumattomat kurssitappiot kirjataan. Yhtiöllä ei ole valuuttalainoja. Rahoitusinstrumentit Yhtiö ei olet tehnyt johdannaissopimuksia. Eläkemenojen jaksottamisperiaate Eläkkeet hoidetaan eläkevakuutusyhtiössä. Eläkevakuutusmenot kirjataan suoriteperusteisesti. Kunnossapito ja korjaukset Kunnossapito- ja korjausmenot kirjataan tilikauden kuluksi, lukuunottamatta suuria perusparannusmenoja, jotka aktivoidaan ja poistetaan vaikutusaikanaan. Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Rahat ja pankkisaamiset Rahoihin ja pankkisaamisiin sisältyy käteinen raha ja pankkitilit. 2. Satunnaiset tuotot Satunnaiset tuotot ovat syntyneet kokonaisuudessaan A-Rakennusmies East Oy:n osakepääoman korotusten maksusta apportilla. A-Rakennusmies Oy laittoi A-Rakennusmies East Oy:öön apporttina käyttö- ja vaihto-omaisuutta, joka arvostettiin markkina-arvoon. 3. Henkilöstökulut (1 000 mk) Palkat Luontoisedut Eläkekulut Muut lakisääteiset henkilöstökulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut Aktivoidut henkilöstökulut (atk-projekti) Yhteensä Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä poistot (1 000 mk) Liikearvo Hankintameno Hankinnat Kertynyt suunnitelmapoisto Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Hankinnat Kertynyt suunnitelmapoisto Kirjanpitoarvo Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Hankinnat Myynnit Kertynyt suunnitelmapoisto Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Hankintameno Hankinnat Myynnit ja romutukset Kertynyt suunnitelmapoisto Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Kertynyt poistoero Tilikauden lisäys Kertynyt poistoero A-RAKENNUSMIES 17

18 Suunnitelmapoistot on laskettu käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoprosentteina tai -aikoina on käytetty: Vuodet Aineettomat hyödykkeet Liikearvo 10 Muut pitkävaikutteiset menot 2-5 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat 20 Omassa käytössä olevat koneet ja kalusto 3-7 Vuokrattavat koneet, kalusto ja laitteet/yksilöidyt Nosto- ja siirtokalusto 9-10 Pienkoneet 3-8 Tilaelementit Vuokrattavat koneet, kalusto ja laitteet/yksilöimättömät Telineet 10 % Muotit ja tuentakalusto 10 % Muut yksilöimättömät % Poistot (1 000 mk) Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Yhteensä Osakkuusyhtiöt A-Rakennusmies East Oy-konsernin tiedot (Mmk) A-Rak. East Oy:n liikevaihto voitto/ sidottu vapaa omistus ja tappio oma oma äänivaltaos. % pääoma pääoma ZAO Techrent, Moskova ,5 2 1 ZAO Peterrent, Pietari A-Ramirent AS, Tallinna 100 2, ,5 A-Ramirent SIA, Riika ,2 0 omistus ja osuus osuus osuus osuus äänivaltaos.% liike- voitosta/ sidotusta vapaasta vaihdosta tappiosta omasta omasta pääomasta pääomasta A-Rakenusmies Oy:n osuudet A-Rakennusmies East Oy -konsernista ,5 A-Rakennusmies East Oy-konsernin kirjanpitoarvo 1997 oli ,00 mk A-Rakennusmies Oy:n taseessa. Poistoeron muutos Koneet ja kalusto Muut osakkeet ja osuudet (1 000 mk) kpl omistusosuus kirjanpitoarvo Tytäryhtiöosakkeet Kiinteistö Oy Kajaanin Kettukalliontie % Kiinteistö Oy Mikkelin Yrittäjänkatu % ZAO Techrent (Moskova) % ZAO Peterrent (Pietari) % - 0,15 AS A-Ramirent (ent. A-Rakennusmies Eesti AS, Tallinna) % Yhteensä Muut osakkeet ja osuudet Puhelinosakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet Verotusarvot Kiinteistöt Muut osakkeet ja osuudet A-RAKENNUSMIES 1997

19 7. Saamiset ja velat osakkuusyhtiöiltä Saamiset ja velat A-Rakennusmies East Oy-konserniin kuuluvilta yhtiöiltä (1 000 mk) 1997 Myyntisaamiset Lainasaamiset Ostovelat Yritysjohdon edut Yhtiö ei ole maksanut palkkoja tai palkkioita hallitustyöskentelystä. Toimitusjohtajalla tai hallituksen jäsenillä ei ole rahalainoja yhtiöstä, eikä yhtiö ole pantannut vakuuksiaan edellä mainittujen ryhmien omien vastuiden vakuudeksi. 9. Oma pääoma Sidottu oma pääoma (1 000 mk) Osakepääoma 1.1. ja Emoyhtiön osakepääoma jakaantui 1996 ja jakaantuu 1997 osakelajeittain seuraavasti: E-osakkeet, kpl K-osakkeet, kpl Osakelajeilla on muutoin samat oikeudet paitsi että E-osakkeilla on etuoikeus 10 %:n osinkoon. E-osakkeet omistaa kokonaisuudessaan Gaspar Oy Ab. Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten Gaspar Oy Ab:n kautta omistama osuus A-Rakennusmies Oy:stä on 11,9 % ennen optioiden käyttöä. Hallituksella ei ole ollut tilikauden aikana valtuutusta osakeantiin tai vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeeseen laskuun. Vapaa oma pääoma (1 000 mk) Vapaa oma pääoma Osingonjako Tilikauden voitto Vapaa oma pääoma ei ole maksettu kokonaisuudessaan takaisin mennessä, korko alkaen Suomen Valtion pitkän sarjaobligaation korko +6 %, kuitenkin vähintään 14 % takaisinmaksu yhtenä eränä mikäli sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate ja omavaraisuus on vähintään 32 % niin kauan kuin A-Rakennusmies Oy:llä on velkoja tai sitoumuksia Merita Pankki Oy:lle ei vakuutta. Lainaan perustuvilla saatavilla on huonompi etuoikeus kuin yhtiön muilla sitoumuksilla Pääomalainan ehdot ovat muuttuneet edellisestä tilinpäätöksestä koskien korkoprosenttia sekä takaisinmaksuaikaa. 11. Pitkäaikaiset velat Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua: (1 000 mk) Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Debentuurit Muut lainat Debentuuri Debentuurilaina 1995 lainan määrä mk laina-aika lyhennykset puolivuosittain alkaen korko kiinteä 8 % ajalla , kiinteä 9% ajalla , mutta kuitenkin alkaen vähintään Suomen Pankin 6 kk:n helibor. Debentuurin ehdot eivät ole muuttuneet edellisestä tilinpäätöksestä. Lainan liikkeellelaskuun ei ole liittynyt kuluksi kirjaamattomia liikkeeseenlaskemismenoja. Taseessa ollut mk:n suuruinen debentuurilaina on maksettu tilikauden aikana takaisin kokonaisuudessaan. 13. Rahoitusreservit Yhtiöllä on 18 Mmk:n suuruinen tilinpäätöshetkellä käyttämätön shekkitililimiitti. 10. Pääomalaina Pääomalaina 1995 ehdot: lainan määrä mk. velkojat MB Mezzanine Fund Ky mk ja Finnmezzanine Rahasto I Ky mk korko saakka 6 % ja sen jälkeen 7 %. Korko voidaan maksaa vuosittain ainoastaan siltä osin kuin korko voitaisiin käyttää voitonjakoon vahvistetun taseen mukaisesti. Mikäli lainaa 1997 A-RAKENNUSMIES 19

20 14. Vastuusitoumukset (1 000 mk) A-Rakennusmies Oy:n omien vastuiden vakuudeksi annetut yrityskiinnityshaltijavelkakirjat A-Rakennusmies Oy:n omien vastuiden vakuudeksi annetut kiinteistöhaltijavelkakirjat Takaisinostositoumukset, vuokra- ja leasingvastuut Konserniyhtiöiden velan vakuudeksi annetut pantit Seuraavana vuonna erääntyvät leasingmaksut Myöhemmin erääntyvät leasingmaksut Optiotodistukset Yhtiön takaisinmaksettuihin optiolainoihin liittyvät optiotodistusta on käytetty tilikauden päättymisen jälkeen. Kukin optiotodistus oikeutti merkitsemään yhden K-osakkeen merkintähintaan mk osakkeelta. Optiotodistusten perusteella saatu ääniosuus on 10 %. 16. Osakkeenomistajat osakerekisterin mukaan Ennen optioiden käyttämistä Osuus osakkeista Osakkeenomistaja Osakemäärä ja äänistä, % Gaspar Oy Ab ,00 Oy Julius Tallberg Ab ,00 MB Equity Fund Ky ,00 Finnventure Rahasto II Ky ,88 Finnventure Rahasto I Ky 964 5,64 Finnventure Rahasto III Ky 777 4,54 Finnventure Rahasto IIIG Ky 160 0,94 Yhteensä ,00 20 A-RAKENNUSMIES 1997

21 TUNNUSLUVUT (1 000 mk) Tuloslaskelma Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Liikevoitto ennen poistoja Poistot Liikevoitto Rahoitustuotot ja kulut Tulos rahoituserien jälkeen Tase Omaan pääomaan ei sisälly pääomalainoja vaan ne sisältyvät korolliseen vieraaseen pääomaan. Omaan pääomaan sisältyy verovelalla vähennetyt varaukset. Käyttöomaisuus Vaihto-omaisuus Rahat, pankkisaamiset ja lyhytaikaiset sijoitukset Oma pääoma Korollinen vieras pääoma josta pääomalaina Koroton vieras pääoma Taseen loppusumma Osakekohtaiset tunnusluvut Tunnusluvuissa ei ole huomioitu optioilla merkittyjä osakkeita, joille ei myöskään jaeta osinkoa Tulos / osake, mk Oma pääoma / osake, mk Osinko / osake, mk Tunnusluvut ja liiketoimintatiedot Liikevaihdon kasvu, % 19,79 **14,17 Liikevoitto ennen poistoja, % liikevaihdosta 35,67 29,10 Liikevoitto, % liikevaihdosta 24,09 15,17 Voitto ennen sat. eriä, veroja ja varauksia, % liikevaihdosta 19,49 8,66 Voitto ennen varauksia ja veroja, % liikevaihdosta 23,43 8,66 Sijoitetun pääoman tuotto, % 27,87 13,88 Oman pääoman tuotto, % 73,32 42,55 Nettovelka 1 (pääomalaina velkana), Mmk 89,3 111,3 Nettovelka 2 (pääomalaina omana pääomana), Mmk 69,3 91,3 Nettovelkaantumisaste 1 (pääomalaina velkana), % Nettovelkaantumisaste 2 (pääomalaina omana pääomana), % Omavaraisuusaste 1 (pääomalaina velkana), % 29,51 16,58 Omavaraisuusaste 2 (pääomalaina omana pääomana), % 40,90 29,13 Henkilöstö (keskimäärin), kpl Henkilöstö (kauden lopussa), kpl Bruttoinvestoinnit koneisiin ja laitteisiin, Mmk 16,4 9,2 Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 9,8 6,6 ** vertailulukuna pro forma A-RAKENNUSMIES 21

22 LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto (ROE), %: Osinko/tulos, %: (Tulos ennen satunnaisia eriä-verot+-satunnaiserien verovaikutus) x 100 Oma pääoma+vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä (keskimäärin vuoden aikana) Tilikauden jaettu osinko x 100 Tulos ennen satunnaiseriä-verot+-satunnaiserien verovaikutus Nettovelat: Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %: Tulos ennen satunnaiseriä+korkokulut ja muut rahoituskulut x 100 Taseen loppusumma-korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana) Korolliset velat-rahat, pankkisaamiset ja lyhytaikaiset sijoitukset Nettovelkaantumisaste: Omavaraisuusaste: Oma pääoma+vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä x 100 Taseen loppusumma-saadut ennakot Nettovelat Oma pääoma+kertynyt poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä Osinko/Osake: Tulos/osake (EPS), mk: Jaettu osinko Osakkeiden määrä (ilman optioita) Tulos ennen satunnaiseriä -verot+-satunnaiserien verovaikutus Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin vuoden aikana Oma pääoma/osake, mk: Oma pääoma+vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin vuoden aikana 22 A-RAKENNUSMIES 1997

23 VOITONJAKOEHDOTUS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Tilikauden voitto on ,91 mk. Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 476 mk osaketta kohti, yhteensä ,00 mk ja loput tilikauden voitosta ,91 mk siirretään edellisten tilikausien voitot-tilille. Helsingissä 27. helmikuuta 1998 Raimo Taivalkoski Thomas Tallberg Matti Mertsola puheenjohtaja Erkki Norvio Tuire Mannila Tuomo Raasio toimitusjohtaja A-Rakennusmies Oy:n osakkeenomistajille Olemme tarkastaneet A-Rakennusmies Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon vuodelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa voittoa ,91 markkaa, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys vahvistetun taseen mukaisten voittovarojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Helsinki 27. helmikuuta 1998 KPMG WIDERI OY AB Solveig Törnroos-Huhtamäki KHT 1997 A-RAKENNUSMIES 23

24 HALLINTO JA JOHTO Johtoryhmän jäsenet vasemmalta: Pentti Jämsä, Reijo Fernelius, Jorma Nyyssölä ja Kauko Hirvinen. Takana: Tuire Mannila ja Erkki Norvio. Johtoryhmä Erkki Norvio on yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja. Hänet nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi vuonna Hän tuli A-Elementti Oy Rakennusmiehen varatoimitusjohtajaksi vuonna 1984 ja toimi aikaisemmin Oy Partek Ab:n kateaineteollisuuden apulaisjohtajana. Hän on Teknisen kaupan liiton hallituksen jäsen sekä liiton rakennuskonejaoksen puheenjohtaja. Tuire Mannila on yhtiön talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen. Hän on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 1990 lähtien. Hän on KHT-tilintarkastaja ja valtion tilintarkastuslautakunnan jäsen. Reijo Fernelius (s.1942), ins., on johtoryhmän jäsen ja vastaa yhtiön aluemyynnistä sekä seuraavista tuotelinjoista: muotit ja tuenta sekä telineet ja suojaus. Hän on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 1977 lähtien. Jorma Nyyssölä (s.1946), tekn., on johtoryhmän jäsen ja vastaa seuraavista yhtiön tuotelinjoista: työmaiden pienkoneet, työmaatilat ja kontit sekä torninosturit ja hissit. Hän on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 1991 alkaen ja toimi A-Rendmashin varapääjohtajana vuosina Henkilöstön edustajat yhtiön johtoryhmässä ovat Pentti Jämsä ja Kauko Hirvinen. Pentti Jämsä (s.1939) on asemaltaan huoltopäällikkö ja on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 1961 alkaen. Kauko Hirvinen (s.1953) on asemaltaan toimipisteen esimies ja on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 1980 alkaen. Yhtiön johtoryhmän jäsenten omistusosuus Gaspar Oy Ab:ssa oli %. Gaspar Oy Ab omisti 40.0 % A- Rakennusmiehestä A-RAKENNUSMIES 1997

25 HALLINTO JA JOHTO Hallitus Raimo Taivalkoski (s.1940), DI, on ollut yhtiön ja sen edeltäjien hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1983 lähtien. Hän on Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n toimitusjohtaja. Matti Mertsola (s.1954), DI, on ollut yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1997 lähtien. Hän on MB Finance Group Oy:n johtaja. Tuomo Raasio (s.1958), OTK, on ollut yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1995 lähtien. Hän on CapMan Capital Management Oy:n johtaja ja osakas. Thomas Tallberg (s.1934), LKT, on ollut yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1995 alkaen. Hän on immunologian dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on myös toiminut Oy Julius Tallberg Ab:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1967 ja ollut Oy Fiskars Ab:n hallituksen jäsen vuodesta 1967 lähtien. Erkki Norvio (s.1945), DI ja ekonomi, on ollut jäsenenä yhtiön ja sen edeltäjien hallituksissa vuodesta 1986 lähtien. Hän toimii A-Rakennusmies Oyj:n toimitusjohtajana. Tuire Mannila (s.1956), KTM, on ollut yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1997 alkaen. Hän on A-Rakennusmies Oyj:n talousjohtaja. Tilintarkastajat Yhtiön osakkeenomistajat valitsevat vuosittain vähintään yhden ja enintään kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Vähintään yhden tilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tällä hetkellä yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT Solveig Törnroos- Huhtamäki A-RAKENNUSMIES 25

26 A-RAKENNUSMIES/ TOIMIPAIKAT PÄÄKONTTORI: HELSINKI VILJATIE 4 A HELSINKI Puh. (09) fax (09) , ESPOO Niittyrinne ESPOO puh. (09) fax (09) HELSINKI HERTTONIEMI Laivalahdenkatu HELSINKI puh. (09) fax (09) HELSINKI KONALA Ristipellontie HELSINKI puh. (09) fax (09) HYVINKÄÄ Muovikatu HYVINKÄÄ Konevuokraus puh. (019) fax (019) Kalustokeskus puh. (019) fax (019) HÄMEENLINNA Vanajantie HÄMEENLINNA puh. (03) fax (03) IISALMI Yrittäjänkuja IISALMI puh. (017) fax (017) KAJAANI Kettukalliontie KAJAANI puh. (08) fax (08) KEMI Asentajankatu KEMI puh. (016) fax (016) KEMIJÄRVI* Rinnetie Kemijärvi puh. (016) fax (016) KEMPELE (Kalustokeskus) Mullukantie KEMPELE puh. (08) fax (08) KOKKOLA Patamäentie KOKKOLA puh. (06) fax (06) KOTKA Jylpyntie KOTKA puh. (05) fax (05) KOUVOLA Asentajankatu KOUVOLA puh. (05) fax (05) KUHMO* Kainuuntie KUHMO puh. (08) fax (08) LEPPÄVIRTA (Kalustokeskus) Teollisuustie LEPPÄVIRTA puh. (017) fax (017) LIEKSA* Kerantie LIEKSA puh. (013) fax (013) MIKKELI Yrittäjänkatu MIKKELI puh. (015) fax (015) NURMES Teollisuustie NURMES puh. (013) fax (013) OULU Kaarnatie OULU puh. (08) fax (08) OUTOKUMPU* Polvijärventie OUTOKUMPU puh. (013) fax (013) PORI Kartanontie PORI puh. (02) fax (02) RAAHE Niemeläntie RAAHE puh. (08) fax (08) SIILINJÄRVI* Oppipojantie SIILINJÄRVI puh. (017) fax (017) SKÖLDVIK KULLOO puh. (09) fax (09) SUONENJOKI* Satamakatu SUONENJOKI puh. (017) fax (017) TAIVALKOSKI* Jokijärventie TAIVALKOSKI puh. (08) , TAMPERE Vihiojantie TAMPERE puh. (03) fax (03) TORNIO Kisällinkatu TORNIO puh. (016) fax (016) TURKU KESKUSTA Kalevantie TURKU puh. (02) fax (02) TURKU URUSVUORI Rydöntie TURKU puh. (02) fax (02) IMATRA Lappeentie IMATRA puh. (05) fax (05) KUOPIO Volttikatu KUOPIO puh. (017) fax (017) RAUMA Hakuninvahe RAUMA puh. (02) fax (02) TUUSULA Mahlamäentie Tuusula puh. (09) fax (09) IVALO Lintumaa PPA IVALO puh. (016) fax (016) KUUSAMO Luomantie KUUSAMO puh. (08) fax (08) ROVANIEMI Aittatie ROVANIEMI puh. (016) fax (016) VAASA Kairatie VAASA puh. (06) fax (06) JOENSUU Nurmeksentie JOENSUU puh. (013) fax (013) JYVÄSKYLÄ Miilukatu JYVÄSKYLÄ puh. (014) fax (014) LAHTI Vipusenkatu LAHTI puh. (03) fax (03) LAPPEENRANTA Eteläkatu LAPPEENRANTA puh. (05) fax (05) SALO Pursimiehenkatu SALO puh. (02) fax (02) SEINÄJOKI Kauppaneliö SEINÄJOKI puh. (06) ( asti) fax (06) VALKEAKOSKI Huhtakatu 13 (Lumikorven teollisuusalue) VALKEAKOSKI puh. (03) / fax (03) * Dealer-toimipiste 26 A-RAKENNUSMIES 1997

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

O M E R U S 1 9 9 8 I K O S V U A-RAKENNUSMIES OYJ

O M E R U S 1 9 9 8 I K O S V U A-RAKENNUSMIES OYJ V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 A-RAKENNUSMIES OYJ A-RAKENNUSMIES LYHYESTI A-Rakennusmies Oyj on Suomen suurin rakennuskoneita ja -laitteita vuokraava ja myyvä yhtiö. A-Rakennusmiehen markkinaosuus rakennuskonevuokramarkkinoilla

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot