LAUSUNTO 1 (4) LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAEIKSI ALKOHOLILAIN 33 :N MUUTTAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO 1 (4) 6.5.2013 LAUSUNTO LUONNOKSESTA 17.4.2013 HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAEIKSI ALKOHOLILAIN 33 :N MUUTTAMISESTA"

Transkriptio

1 LAUSUNTO 1 (4) Sosiaali- ja terveysministeriö/ Johtaja Kari Paaso Hallitusneuvos Ismo Tuominen Lausuntopyyntö STM078:00/2011 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAEIKSI ALKOHOLILAIN 33 :N MUUTTAMISESTA Olutliitto ry:n mielestä lakiesityksen luonnos perusteluineen on sekava ja harhaanjohtava. Se myös vähättelee yksilön omia valintoja ja vastuunottamista omasta itsestään ja läheisistään. Esitys ei ota riittävästi huomioon kuluttajan oikeuksia ja valinnanmahdollisuuksia. Toteutuessaan se on ristiriidassa hallituksen vajaa vuosi sitten hyväksymän Kuluttajapoliittisen ohjelman kanssa. Olutliitto ry on lakimuutosta vastaan ja ehdottaa nykyisessä laissa pysymistä. Lakiluonnoksen tekstissä on monessa kohdin sellainen olettamus, että kansalaiset ovat aivottomia ja ehdollistettuja robotti-ihmisiä: kun he näkevät alkoholimainoksen, he heti ryntäävät pullon tai lasin ääreen. Totta on, että kaikella mainonnalla voi olla aivojen mielihyvätoimintoja stimuloivia vaikutuksia; tähänhän perustuvat esimerkiksi matkailu-, auto-, vaate ja ruokamainokset. Silti ruokamainontaa ei juuri ollenkaan rajoiteta, koska kansalaiset tarvitsevat tuotetietoa. Ruokamainos itsessään ei tuota ylilihavia ihmisiä. Samalla tavalla viranomainen voisi suhtautua kansalaisiin myös alkoholijuomien mainonnan suhteen: tuotetietoa, vaihtoehtoja ja valmistajien antamaa informaatiota kaipaava ihminen kantaa itse ja yhdessä kanssaihmisten kanssa vastuun juomisestaan ja juomattomuudestaan. Me emme tarvitse liian tiukkaa mainoskielteisyyttä, vaan myönteistä alkoholikasvatusta. Tämänhän myöntää lakiehdotuskin: "Lasten ja nuorten alkoholinkäytön ehkäisy olisi tehokkainta päihdepolitiikkaa nyt ja tulevaisuutta varten. Alkoholinkäytön aloittamiseen ja yleistymiseen vaikuttavat useat suojaavat ja riskitekijät samanaikaisesti ja toisiinsa kytkeytyneinä. Vanhemmat, sisarukset, ystävät, koulu, harrastusyhteisöt ja muu lähipiiri muokkaavat sekä alkoholinkäyttöä ehkäiseviä että siihen kannustavia asenteita.

2 Perustelut epäjohdonmukaisia Lakiluonnoksen perustelut ovat näennäisesti perusteelliset ja laajat, mutta vailla vankkaa pohjaa. Toisaalta luonnoksessa vedotaan uusimpien tutkimusten painoarvoon toisaalta myönnetään alkoholimainonnan tehottomuus: On selvää, että alkoholimainonta ei ole lasten ja nuorten alkoholinkäyttöön vaikuttavista tekijöistä ainoa tai edes vaikuttavin. Perusteluissa ohitetaan myös markkinointia tutkivien asiantuntijoiden tutkimustulokset, jotka eivät puolla ehdotettuja mainonnanrajoituksia. Tutkimustulokset osoittavat että lisärajoitukset mainontaan voivat johtaa jopa kulutuksen lisääntymiseen kun mainonnan painopiste siirtyy korostamaan tuotteen hintaa. Luonnoksen sekavuutta lisää ilman minkäänlaisia perusteluita heitetyt väitteet kuten se, että alkoholimainonta johtaa aikaa myöten suurkulutukseen. Rajoituksia perustellaan useaan otteeseen annos-vaste-suhteella. Samalla logiikalla pitäisi poistaa myös RAY:n pelikoneet markettien kassoilta. Suomessa on tuskin yhtään kauppaa tai huoltamoa, joissa Kulta-Jaska-pelin vilkkuvat valot eivät houkuttelisi lapsia pelaamaan ja astumaan peliongelmaisten maailmaan. Vai ovatko RAY:n pelikoneet lapsille ihan harmittomia, mutta olutmainos bussin kyljessä johtaa turmioon? Harhaanjohtavia väittämiä Yhden harhaanjohtavan väitteen mukaan alkoholi on työikäisten yleisin kuolinsyy. Väite perustuu tilastolliseen kikkailuun. Esimerkiksi vuonna 2010 alkoholiperäisiin tauteihin sekä tapaturmaiseen alkoholimyrkytykseen kuoli 1202 työiässä olevaa miestä. Tätä lukua on verrattu sepelvaltimotautiin kuolleisiin, joita oli samana vuonna 1131 miestä. Näin päädytään väitteeseen, että työikäisten yleisin kuolinsyy on alkoholiperäinen. Vertailu pitäisi tehdä verenkiertoelintautien kokonaismäärästä. Sepelvaltimotauti on vain yksi sairaus monien verenkiertoelinsairauksien joukossa. Alkoholi on vain riskitekijä, aivan kuten korkea verenpaine, liikunnan puute, liika suolankäyttö ja ylipaino. Kuitenkaan näiden muiden syiden vaikutuksista kuolemantapauksiin ei Suomessa ole tehty vertailua. Tästä syystä alkoholin leimaamisesta suurimmaksi kuolinsyyksi ei ole perusteita.

3 Ristiriidassa hallituksen kuluttajapoliittisen ohjelman kanssa Lakiesityksen henki ja perustelut ovat ristiriidassa valtioneuvoston hyväksymän Kuluttajapoliittisen ohjelman sisällön kanssa. Ohjelman mukaan Hallitus haluaa vahvistaa kuluttajien etuja, oikeuksia ja tiedonsaantia. Markkinoilla olevista tuotteista ja palveluista sekä niiden turvallisuudesta on oltava riittävästi tietoa, jota kuluttajat voivat hyödyntää tehdessään arjen valintoja. Olutliiton mielestä kuluttajilla on oikeus saada tietoa uusista tuotteista, myös miedoista alkoholijuomista ja erityisesti markkinoilla olevasta valtavasta oluiden kirjosta. Kuluttajapoliittisen ohjelman läpileikkaavina teemoina ovat kansalaisyhteiskunnan merkitys ja rooli sekä osaava kuluttajakansalainen. Vastuulliset oluenkuluttajat ja olutharrastajat näkevät usein suurta vaivaa löytääkseen tietyn tuotteen jota ei ole päivittäistavarakaupan tai Alkon valikoimissa. Tällaisia tuotteita tulee sekä pieniltä että isoilta alan toimijoilta. Tätä toimintaa markkinoinnin ja mainonnan rajoitukset vaikeuttavat. Mainonnan tutkimukset osoittavat, että tiedon saanti ei vaikuta kokonaiskulutukseen, vaan kulutuksen jakautumiseen eri tuotteiden välillä Laaja valikoima vähentää kulutusta Vastuullisella markkinoinnilla tuotteista voidaan kertoa asiallisesti ja siirtää kulutuksen painopistettä hintavetoisesta kaupasta laajempaan valikoimaan, ja sitä kautta matalampaan kulutukseen. Nyt esillä oleva esitys ohjaa kauppaa massatuotettujen tuotteiden hintakampanjointiin niiden hankintapisteen lähellä. On keskeistä, että kauppaan tai anniskeluympäristöön ei rakenneta yhden tuotteen varaan rakentuvaa palvelukulttuuria, vaan markkinoinnin keinoin tuodaan kuluttajalle valinnanmahdollisuuksia, jotka painottavat laatua hinnan sijaan. Se vähentää kulutusta. Tavoitteena pitäisi olla, että kirjo olisi mahdollisimman laaja tarjoten nykyistä enemmän kokemuksia, vaihtoehtoja ja makuelämyksiä. Rajoitukset lisäisivät hintakilpailua, jossa pienten panimoiden tuotteet jäävät isojen skaalaetujen takia heikompaan kilpailuasemaan. Tarjonta yksipuolistuu. On vaikea ymmärtää lainkirjoittajan mielipidettä, jonka mukaan mainonnan rajoittaminen on alkoholipolitiikan yleisten tavoitteiden kannalta perusteltua, jos alkoholijuomien mainonnalla pyritään vaikuttamaan kansalaisten asenteisiin ja ostokäyttäytymiseen. Eikö siis ole sallittua vaikuttaa kansalaisten asenteisiin positiivisella tavalla kertomalla kohtuukäytön eduista tai laadukkaiden oluiden makukirjosta?

4 Sosiaalinen media ja nuoret aikuiset Erityisesti nuoremmat aikuiset harrastajat saavat tietoa kiinnostavista tuotteista paljon sosiaalisesta mediasta: olutseuroilta ja alan toimijoilta, aktiivisesti seuratuista alan mainossisällöistä. Jos sisällön jakamista sosiaalisessa mediassa rajoitettaan Suomessa, vastaavaa tieto hankitaan ulkomailta. Näin ollen kotimaiset tuotteet jäävät enemmän paitsioon, ja uusien tuotteiden tuominen markkinoille Suomesta käsin on paljon nykyistäkin vaikeampaa. Kuluttajaverkostojen tiedon rajoittaminen osuu pahiten pienillä markkinabudjeteilla toimiviin kotimaisiin käsityö- ja perheyrityksiin. Tämä johtaa väistämättä tarjonnan kapenemiseen. On totta, että vertaismarkkinointi on tehokkaimpia markkinoinnin muotoja ja yleistymässä erityisesti verkossa. Rajan piirtäminen tässä kuitenkin hämärää: jos menee ulkomaisen tai kotimaisen panimon sivuille ja jakaa sieltä markkinointimateriaalia kuten kuvia tai tuotetietoja verkostoissaan. Pitäisikö panimoa rangaista tässä? Alkoholialan omavalvonta Alkoholialan omavalvonta on toiminut hyvin, ja härskeimmät ylilyönnit on saatu poistettua markkinoinnista. Markkinoinnin tulee olla avointa myös toimijoille, jotka ovat kautta historiansa pyrkineet asialliseen tuotetiedon välittämiseen aikuiselle kuluttajalle. Markkinahäiriköt, joiden toiminnasta johtuen lainmuutokseen pyritään, jatkaisivat muutoksen jälkeenkin markkinointiaan, nyt tosin yleisötilaisuuksissa ja jakelutiessä. Toteutuessaan laki rankaisisi niitä, joiden markkinointi on ollut asiallista ja aikuismaista tähänkin asti, ja antaisi niille pelikenttää, jotka yllä kuvattua asiallisuutta vastaan ovat rikkoneet. Suomalaiset nuoret Lakiesityksen tarkoituksena on lasten ja nuorten suojelu alkoholin vaaroilta, mikä on sinänsä kannatettava ajatus. Kun esitystä vertaa yksittäisenä toimenpiteenä lastensuojelun, terveellisen kasvuympäristön sekä nuorten hyvinvoinnin edistämistarpeisiin, se menettää merkityksensä järkevänä ja toimivana toteuttamiskeinona. Suomalaiset nuoret ovat tuoreimpien tutkimusten mukaan vähentäneet alkoholinkäyttöään ja varsinkin humalahakuista juomista. Se on tapahtunut nuorten omista tarpeista käsin. Streittaamisesta eli selvinpäin olemisesta on tullut trendi, eikä humalassa törttöilijöitä katsota kaikissa kaveripiireissä enää hyvällä. Oma vaikutuksensa tähän on ollut myös hyvin toteutetuilla valistuskampanjoilla.

5 Suomalaiset nuoret ovat koulumenestyksellä mitattuina maailman ehdotonta valiojoukkoa. Heidän medialukutaitonsa on jopa ylivertaista omiin vanhempiinsa ja muihin vanhempiin sukupolviin verrattuna. Globaalissa mediaympäristössä tottuneesti sukkuloivat nuoret eivät piittaa mainontakielloista, sillä niillä ei ole heidän ajankäyttöönsä ja kulutustottumuksiinsa mitään käytännön vaikutusta. Paljon enemmän merkitystä on turvallisuuden tunteella ja kannustavalla sosiaalisella verkostolla, joihin toimivat aikuissuhteet antavat mitä parhaimmat rakennuspalikat tulevaisuuden varalle. Näiden asioiden edistämiseksi pitäisi lainsäätäjän ja -säädännön tarjota aivan toisenlaisia ja järeämpiä keinoja kuin oluiden ja siidereiden mainoskiellot. Lakiesityksessä ja sen perusteluissa ei ole pohdittu sallitun ja kielletyn rajan määrittelemisen väliin jäävää niin sanottua harmaata aluetta sekä itse lain noudattamisen valvonnan mahdottomuutta. Mainostajat siirtyvät automaattisesti foorumeille, joissa nuoretkin liikkuvat ja jossa valvonta on täysin mahdotonta. Herää vain kysymys, ilmestyykö katukuvaan tai televisiokanaville jälleen Koff I ja Lapin Kulta mieto olut I -mainoksia, joille naureskeltiin vielä 1990-luvun alussa. Kunnioittavasti Olutliitto ry:n hallitus

Alkoholin mielikuvamainonta KIELLETTÄVÄ

Alkoholin mielikuvamainonta KIELLETTÄVÄ 1/2011 www.elämäntapaliitto.fi Alkoholin mielikuvamainonta KIELLETTÄVÄ Valmisteltu lakiesitys ei riittävä Total Blocker -ämpärit käyttöön sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Mikä toimii alkoholin markkinoinnin rajoittamisessa?

Lisätiedot

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö Tampere lähti mukaan päihdetyöhön s. 18 Kuva: Laura Vesa Sääntelyä, valistusta ja

Lisätiedot

Olutliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua arviomuistiosta ja lausuu seuraavaa:

Olutliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua arviomuistiosta ja lausuu seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö/ Johtaja Kari Paaso Hallitusneuvos Ismo Tuominen kirjaamo.stm@stm.fi Lausuntopyyntö STM075:00/2011 LAUSUNTO 30.9.2013 Olutliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua arviomuistiosta

Lisätiedot

LAUSUNTO 25.9.2013 1 (7) LAUSUNTO HE 70/2013 vp ALKOHOLILAIN MAINONTAPYKÄLÄN MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO 25.9.2013 1 (7) LAUSUNTO HE 70/2013 vp ALKOHOLILAIN MAINONTAPYKÄLÄN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 25.9.2013 1 (7) Eduskunta Sivistysvaliokunta LAUSUNTO HE 70/2013 vp ALKOHOLILAIN MAINONTAPYKÄLÄN MUUTTAMISESTA Panimot edustavat perinteistä suomalaista teollisuusalaa. Ne työllistävät Suomessa

Lisätiedot

Lasten suojelu onnistuu verkossakin... 2

Lasten suojelu onnistuu verkossakin... 2 9/10 Teemana lapset Pääkirjoitus Lasten suojelu onnistuu verkossakin... 2 Artikkelit Mielipide vai maksettu mainos?... 3 Lapsella on kulutusmarkkinoilla erityinen suoja... 4 Mainonta julkisessa tilassa

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ALKOHOLIMAINONNASTA

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ALKOHOLIMAINONNASTA KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ALKOHOLIMAINONNASTA 13. 6. 2013 Helsinki Mitä mieltä järjestöt ovat hallituksen alkoholimainontaa koskevasta lakiesityksestä? Järjestöt pitävät erittäin tärkeänä askeleena, että

Lisätiedot

Suomalaisten asennoituminen mietojen alkoholijuomien mainontaan 2010

Suomalaisten asennoituminen mietojen alkoholijuomien mainontaan 2010 Suomalaisten asennoituminen mietojen alkoholijuomien mainontaan 2010 Tiivistelmä lehdistötiedotteen avuksi 1(2) Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilta tilaaman tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

64 4/2010. Demokratia takaisin politiikkaan Parhaat palvelukonseptit löytyvät. Turvattomuuden tunteeseen on vastattava. Kristiina Kumpula:

64 4/2010. Demokratia takaisin politiikkaan Parhaat palvelukonseptit löytyvät. Turvattomuuden tunteeseen on vastattava. Kristiina Kumpula: 64 4/2010 Lokakuu Terveyden edistämisen lehti Demokratia takaisin politiikkaan Parhaat palvelukonseptit löytyvät kun niitä rakennetaan vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa. Kristiina Kumpula: Turvattomuuden

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

SILENT REPORTAGE MURTUNEET MYYTIT. Kuinka alkoholivalistus voisi todella toimia Asiantuntija- ja vaikuttajahaastatteluja 2014

SILENT REPORTAGE MURTUNEET MYYTIT. Kuinka alkoholivalistus voisi todella toimia Asiantuntija- ja vaikuttajahaastatteluja 2014 SILENT REPORTAGE MURTUNEET MYYTIT Kuinka alkoholivalistus voisi todella toimia Asiantuntija- ja vaikuttajahaastatteluja 2014 ISBN 978-952-6632-54-4 (nid.) ISBN 978-952-6632-55-1 (PDF) Hiljainen reportaasi

Lisätiedot

Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen (HE 34/2004 vp) johdosta

Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen (HE 34/2004 vp) johdosta Johanna Sirkiä PUHEENVUORO 1 (8) Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen (HE 34/2004 vp) johdosta 1. Seksialan Liiton näkökulma asiaan edustaa suomalaisia ja muita Suomessa vakituisesti asuvia

Lisätiedot

VIHREÄN LIITON PÄIHDEPOLIITTINEN OHJELMA

VIHREÄN LIITON PÄIHDEPOLIITTINEN OHJELMA 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2 VIHREÄN LIITON PÄIHDEPOLIITTINEN OHJELMA Hyväksytty

Lisätiedot

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta.

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta. TERVEYSUUTISET > JOHTOLANKA > TEEMA > KOLUMNI > AJOKUNTO > KOHTAAMISET > 2/2012 HUUGO Työelämän alkoholiohjelma LEVOTON vanhemmuus -malttamattomat lapset LOPPUUKO tupakointi? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Lisätiedot

SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA

SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA MArI TApIo JA TArJA KUULA (ToIM.) SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA EhKÄISEVÄ päihde- JA MIELENTErVEYSTYÖ NUorISoALALLA Selkenevää, myötätuulta ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö nuorisoalalla Mari Tapio ja

Lisätiedot

SILENT REPORTAGE SUOMALAISEN ALKOHOLIPOLITIIKAN EDUNSAAJAT. Asiantuntija- ja vaikuttajahaastatteluja 2014

SILENT REPORTAGE SUOMALAISEN ALKOHOLIPOLITIIKAN EDUNSAAJAT. Asiantuntija- ja vaikuttajahaastatteluja 2014 SILENT REPORTAGE SUOMALAISEN ALKOHOLIPOLITIIKAN EDUNSAAJAT Asiantuntija- ja vaikuttajahaastatteluja 2014 ISBN 978-952-6632-46-9 (nid.) ISBN 978-952-6632-47-6 (PDF) Hiljainen reportaasi SUOMALAISEN ALKOHOLIPOLITIIKAN

Lisätiedot

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma 20.9.2010

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma 20.9.2010 Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma 20.9.2010 2010 2012 fax. (09) 310 42504 terveyskeskus@hel.fi Sisällys 1 Työryhmän toimeksianto 4 Olen syntyisin rakastavasta Aloitin opiskelut normaalisti

Lisätiedot

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille Opas paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille SISALLYS 1. JOHDANTO... 4 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 5 Taustaa nuorista ja päihteiden käytöstä... 5 Miksi ehkäistä lasten

Lisätiedot

Mitä tutkimusnäyttö kertoo alkoholimainonnan vaikutuksista lapsiin ja nuoriin

Mitä tutkimusnäyttö kertoo alkoholimainonnan vaikutuksista lapsiin ja nuoriin Mitä tutkimusnäyttö kertoo alkoholimainonnan vaikutuksista lapsiin ja nuoriin Markku Soikkeli Johdanto Sekä Suomessa että maailmalla väitellään siitä, pitäisikö alkoholin mainontaa rajoittaa alaikäisten

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn 2 Kirjoittajatyöryhmä Raija Fors Heli Heimala Marja Holmila Sari Ilvonen Minna Kesänen Jaana Markkula Arja-Leena

Lisätiedot

Kansanterveys. Alkoholi ja terveys

Kansanterveys. Alkoholi ja terveys Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 3 / 2 0 0 7 Alkoholi ja terveys Nuorten päihdehäiriöt tunnistaminen ja hoito s. 8 Ikääntyminen ja alkoholi s. 17 Rokotusten haittavaikutukset uusi ilmoitusmenettely

Lisätiedot

9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen

9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen 9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen Syksy 2012 Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiaalityö Lapin yliopisto Sanna-Mari Juopperi 2

Lisätiedot

Kuluttaja-asiat kuuluvat liiketoimintaosaamiseen... 2

Kuluttaja-asiat kuuluvat liiketoimintaosaamiseen... 2 5/2008 12.6.2008 Tutkassa nyt Kuluttaja-asiat kuuluvat liiketoimintaosaamiseen... 2 Artikkelit Asiakaspalvelusta tuli lakisääteistä... 3 Rehellinen suomalainen siivooja... 5 Kylkiäisrenkaiden arvo jäi

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Lasten seurassa -ohjelma 2010 Arvioinnin väliraportti

Lasten seurassa -ohjelma 2010 Arvioinnin väliraportti Matti Piispa Lasten seurassa -ohjelma 2010 RAPORTTI 5 2011 Kirjoittaja Matti Piispa ja THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011 Kannen kuva: THL Taitto: Helena Aavavesi Raportti 5/2011 ISSN 1798-0089

Lisätiedot

Arpajaislakihankkeen loppuraportti

Arpajaislakihankkeen loppuraportti Helsinki 29.5.2009 Sisäasiainministeriö sm.kirjaamo@intermin.fi Lausuntopyyntö SM064:00/2007, 28.4.2009 Arpajaislakihankkeen loppuraportti Viestinnän Keskusliitto haluaa esittää sisäasiainministeriölle

Lisätiedot

Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän. ohjeet

Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän. ohjeet Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeet Julkaisija: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Painopaikka: Hämeen Kirjapaino Ulkoasu: gra & grappo 2011 Esipuhe Panimoala toimii

Lisätiedot

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat:

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat: FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Finanssivalvonnan lausuntopyyntö 14.11.2012 FIVA 6/01.00/2012 Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK) lausuntoa

Lisätiedot

Juuso Mattila. Lasten kulutus ja rahankäyttö - Helsinkiläisten lasten ja heidän vanhempiensa näkemykset

Juuso Mattila. Lasten kulutus ja rahankäyttö - Helsinkiläisten lasten ja heidän vanhempiensa näkemykset Juuso Mattila Lasten kulutus ja rahankäyttö - Helsinkiläisten lasten ja heidän vanhempiensa näkemykset Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 46 Markkinointi Helsinki 2006 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan EHYT 4 14.10.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan JATKUU SIVULLA Tammikuussa tienataan Tipattomalla EHYT ry:n koordinoima Tipaton

Lisätiedot