Kolmen suuren jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistymässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kolmen suuren jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistymässä"

Transkriptio

1 Kolmen suuren jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistymässä Vesihuolto 2015 Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja HSY Pekka Pesonen, toimitusjohtaja Tampereen Vesi Petri Tuominen, toimitusjohtaja JS-Puhdistamo Oy BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja

2 Blominmäen puhdistamohankkeen eteneminen JVP kehittämissuunnitelma ja alustavat vaihtoehtojen vertailut 10/ /2008 Espoon jätevedenpuhdistamon YVA sijoituspaikkapäätös 12/ /2011 yleissuunnitelma 3/ /2014 yleissuunnitelman tarkistus ja puhdistamon luonnos toteutussuunnittelu aloittain (pääsuunnittelija koordinoi) urakat pilkottuina noin 12 pääurakkaan Mikkelän ajotunnelin suuaukon lähestymislouhintaa Kustannustehokas prosessi +10 m +3 m 8 km -20 m km HSY / Metsäpirtti Sipoossa 4 2

3 Ilmakuvasovite Blominmäen suunnitelmasta E18 Helsinki Turku 5 Blominmäen jätevedenpuhdistamo m3/d asukasta v => asukasta v malli Viikinmäki + + kiekkosuodatus + rejektivesien erilliskäsittely + varautuminen hygienisointiin 3

4 Blominmäen suunnittelu (n. 10 milj. ) 3/ /2020 puhdistamon pääsuunnittelu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n työyhteenliittymä. suunnittelun ohjaus ja koordinointi + mm prosessisuunnittelu avustus puhdistamon käyttöönotossa 3/2013 1/2018 puhdistamon kallio- ja geotekninen suunnittelu Pöyry Finland Oy (toteutussuunnittelu -4/2015, TAS 12/2014-) pääsuunnittelijan ja KAT-suunnittelijan yhteistyö kiitettävää louhitaan selkeä, kompakti ja turvallinen laitoskokonaisuus, jossa on riittävät mutta ei kuitenkaan ylimitoitetut tilat. 3/2015 6/2020 viemäritunnelien toteutussuunnittelu Kallliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd (toteutussuunnittelu -12/2016, TAS -6/2020) N. 10/2015 6/2020 puhdistamon toteutussuunnittelu Luolastolouhintojen aikana suunnittelu aloittain pilkottuna Louhintojen jälkeen TAS 7 Blominmäen urakat (n. 320 milj. ) Blominmetsäntie katu ja Blominmetsänpolku + vesihuolto, 12/2014 8/2015, Espoon TEKE rakennuttaa (Skanska Infra Oy) Mikkelänkallio 11 tontin laajennus ja ajotunneli, 12/2014 9/2015, Skanska Infra Oy, louhittavaa kalliota m3 Maarakennusurakka Blominmäen täyttömäellä, 5/2015 8(10)/ työmaatiet, meluvallit + murskaus- ja varastoalue n m3 + puhdistamon pystykuilujen pelastustiet Blominmäen luolaston louhintaurakat 9/ / louhintavesien selkeytysaltaiden rakentaminen + louhintoja edeltävä raivaus ja maansiirrot n m3 Osa louheesta murskataan Blominmäessä n. 10/2015 6/2018 ja osa louheesta kuljetetaan Ämmässuolle ja osa yöllä jonnekin muualle Viemäritunnelien louhintaurakat 10/2015 6/2020 Puhdistamon rakennusurakka, jolle alistettuja sivu-urakoita 1/2018 6/ koekäyttö ja ylösajo 6/ /

5 Yleissuunnitelman tarkistuksen keskeiset kohteet, kevät Espoonjoen pystykuilun järjestelyt 2. Söderskogin työtunneli ja kuilu 3. Malminmäen ajotunnelin kääntö 4. Eestinkallion työtunneli ja kuilu 5. Purkupumppaamon ajotunnelin suunta ja varapurkuyhteyden ja voimalan jäähdytysvesiputkien integrointi Länsimetron Finnoon urakan yhteydessä purkutunnelin radan ylittävän osuuden louhinta => toteutussuunnitelmat 8/ Pirkanmaan keskuspuhdistamo Sulkavuori Vesihuolto päivät Turku Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi 10 5

6 PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO 6 kunnan yhteinen seudullinen kalliojätevedenpuhdistamo Tampereen Sulkavuoreen tarvittavine siirto- ja purkutunneleineen. Hankkeessa ovat mukana Tampere, Ylöjärvi, Kangasala, Pirkkala, Lempäälä ja Vesilahti. AVL Hankkeella turvataan jätevesien seudullinen käsittely pitkälle tulevaisuuteen kiristyvien lupaehtojen mukaisesti keskitettynä ratkaisuna. Hankkeella korvataan nykyiset Viinikanlahden, Raholan ja Lempäälän jätevedenpuhdistamot. 96 % hankkeen jätevesistä käsitellään jo nyt Tampereella. Hankkeesta on tehty periaatepäätös. Hankkeella ei vielä ole ympäristölupaa. Toteutussuunnittelu Käyttöön vuoteen 2023 mennessä. Toteutusorganisaatio työn alla (tukkuyhtiö, seudullinen vesihuoltolaitos tai yhtiöitetty Tampereen Vesi). Kustannusarvio 257 milj. (YS 2011). Hankkeen kustannukset katetaan kokonaan veden käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Hanke korottaa jätevesimaksua 0,60 0,70 /m3. Hanke rahoitetaan pääosin hanketta toteuttavan organisaation ottamilla lainoilla, jonka osakkaat takaavat mitoitusvaraustensa 11 suhteessa. PUHDISTAMO & SIIRTO- JA PURKULINJAT 12 6

7 TOTEUTETTAVA LAITOS (YS 2011) - Puhdistusprosessina 4-linjainen aktiivilietelaitos + hiekkasuodatus (= mallia Turun Kakolanmäki) + UV-desinfiointi (varaus) - Lietteenkäsittelymenetelmänä linkokuivaus + terminen kuivaus + poltto - poltossa vapautuvalla energialla toteutetaan terminen kuivaus ja lämmitetään kalliotilat - Lietteenkäsittelyvaihtoehtona on tutkittu myös lietteen mädätystä (= biokaasutus) - vaatii mädätetyn lietteen jatkokäsittelyn muualla - Puhdistetun jäteveden lämpöenergia hyödynnetään kaukolämpönä ja/tai kaukojäähdytyksessä - Jätevesien purkupaikkana Pyhäjärvi 13 PITUUSLEIKKAUS PUHDISTAMOSTA 14 7

8 SULKAVUOREN KALLIOTILAT 15 INNOVAATIOITA KESKUSPUHDISTAMOSSA Siirtolinjalla kallioruhjekohdassa mikrotunnelin sukellusviemärin kalliotunnelin yhdistelmä selvittelyssä: tavoitteena saada tulopumppaamon nostokorkeus pienennettyä 50 m max 20 m Lietteenkäsittelyratkaisuna terminen kuivaus ja poltto Hajukaasujen käsittely polttamalla Lähtevän jäteveden energian hyödyntäminen kaukolämpönä tai - kylmänä UV-desinfiointivaraus 16 8

9 MIKSI TERMINEN KUIVAUS JA POLTTO? Ylijäämäinen energian suhteen Jatkokäsittelyjäämä minimoituu (tuhka) Lietekuljetukset poistuvat Varautumista mädätetyn lietteen maatalouskäyttömahdollisuuksien vähentymiseen Pieni tilatarve Jatkuvatoiminen ja täysin automatisoitu prosessi Hajukaasujen käsittely polttamalla Polton emissiot hallinnassa Tuhkasta voidaan ottaa mm. fosfori talteen 17 TERMINEN KUIVAUS & POLTTO (Straubing) 18 9

10 PUHDISTAMO KESKELTÄ KYLÄÄ 19 MOOTTORITEIDEN KAINALOON 20 10

11 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Nenäinniemen puhdistamon saneeraus ja laajennus Vesihuolto 2015 päivät Turku Tj Petri Tuominen, JS-Puhdistamo Oy Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy - Yhtiö perustettu Omistajina Jyväskylä, Laukaa, Muurame - Yhtiö on osa Jyväskylän kaupunkikonsernia - Puhdistamot: Jyväskylän Nenäinniemen puhdistamo ja Korpilahden puhdistamo - Nenäinniemen puhdistamo käsittelee Jyväskylän, Laukaan (ei Lievestuore), Muuramen, Uuraisten keskustaajaman sekä useiden vesiosuuskuntien jätevedet. Verkoston piirissä n asukasta 11

12 NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO: SIJAINTI NENÄINNIEMEN PUHDISTAMO ILMASTA (1/2) 12

13 NENÄINNIEMEN PUHDISTAMO ILMASTA (2/2) Vaajakosken virta vie käsitellyt jätevedet Päijänteelle. Virtausmallin virtausvektorit metrin syvyydellä ilman ollessa tyyni Puhdistamo Purkupiste 13

14 NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Konventionaalinen aktiivilieteprosessiin perustuva rinnakkaissaostuslaitos Rakennettu ja saneerattu useassa eri vaiheessa. Puhdistamon ensimmäinen vaihe otettu käyttöön vuonna Uusi ympäristölupa KHO:sta 10/2013. Lupaehdot voimaan Lupaehdot BOD 7ATU < 10 mg/l, red. 96% Kokonaisfosfori < 0,3 mg/l, red. 96% Ammoniumtyppi < 4 mg/l, nitrifikaatio 80% Kiintoaine < 10 mg/l, reduktio 90% COD Cr < 80 mg/l, reduktio 90% Vähintään 90% reduktio enterokokeille ja koleille avovesikautena Pyrittävä mahdollisimman hyvään kokonaistypenpoistoon SANEERAUS JA LAAJENNUS-INVESTOINTI Investoinnin laajuus Ilmastusaltaan laajennus, n m3 Nykyisten ilmastusaltaiden saneeraus, sekoittimien asennus kesäaikaista typenpoistoa varten Uusi kompressorirakennus Uusi jälkiselkeytin, n m3 Jälkiselkeyttimien jakotorni Uusi nostopumppaamo ja jakotorni biologiselle osalle Jälkikäsittelyrakennus Kemikalointi ja kiekkosuodatus UV-desinfiointi Tulvapumppaamo Varaus lämmön talteenotolle lähtevästä jätevedestä Pääsähköistyksen saneeraus, prosessien energiankulutuksen seuranta, varavoimakone, uusi raportointijärjestelmä 14

15 Laajennuksessa rakennettavat yksiköt Suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä huomioita Esi- ja yleissuunnittelu vietiin varsin pitkälle ja näitä suunnitteluvaiheita tehtiin ajan kanssa. Saneerauksen ja laajennuksen toteutettavuuteen sekä prosessien huollettavuuteen (ristiinajomahdollisuudet) kiinnitettiin erityistä huomiota esi- ja yleissuunnittelun aikana. Suunnittelun yhteydessä Tutkittiin 3D-mallilla rakentamisen kannalta hankalimpia kohteita Suunniteltiin yksiköiden rakentamisjärjestys Tehtiin suunnitelma uusien yksiköiden liittämisestä vanhoihin yksiköihin ja käytiin läpi prosessin toiminnan varmistaminen liitostöiden aikana Pyrittiin suoraviivaiseen toteutukseen. Minimoitiin vanhojen, epäkäytännöllisten rakennusten saneeraus -> useiden kohteiden purku Rakennettaviin prosesseihin energiankulutuksen mittaukset. Energiankulutuksen seurannan ja raportoinnin tulee olla helppoa. Toteutussuunnittelu jaettiin eri paketteihin, jotka kilpailutettiin. Pää-, prosessi- ja koneistosuunnittelu Alue- ja geosuunnittelu Sähkö-, instrumentointi- ja automaatiosuunnittelu Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu LVIA-suunnittelu Kilpailutuksessa hyödynnettiin laitossuunnittelun tehtäväluetteloa 15

16 Investoinnin aikataulu ja budjetti Toteutussuunnittelu käynnissä. Tavoite saada suunnittelu valmiiksi 10/2015. Toteutussuunnittelun jälkeen urakkakilpailutus. Rakentamisen aloitus 3/2016 Saneeraus ja laajennus käyttöönottovaiheeseen 9/2017 Uudet lupaehdot saavutetaan jo rutiinilla Investoinnin budjetti Investointiin budjetoitu 30 milj. euroa 16

10. 11. 6. 5. 8. 7. 1. 3. 2. Nenäinniemen puhdistamon tulovirtaama ja -kuormitus vuonna 2009

10. 11. 6. 5. 8. 7. 1. 3. 2. Nenäinniemen puhdistamon tulovirtaama ja -kuormitus vuonna 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Uuden oppimista Kuluneena vuonna 2009 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n henkilökunnalle suotiin tilaisuus perehtyä moniin uusiin asioihin. Heti vuoden käynnistyessä Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Mussalon jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

1/2011. Irtonumero 12. Biokaasulaitokset. www.vesitalous.fi

1/2011. Irtonumero 12. Biokaasulaitokset. www.vesitalous.fi 1/2011 Irtonumero 12 Biokaasulaitokset www.vesitalous.fi Osallistu nimikilpailuun! www.lining.fi/kilpailu VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

Vesilaitosten ilmastonmyönteinen toiminta -tuloksia kehityshankkeesta

Vesilaitosten ilmastonmyönteinen toiminta -tuloksia kehityshankkeesta 1 Vesilaitosten ilmastonmyönteinen toiminta -tuloksia kehityshankkeesta Vesihuoltonuoret seminaari Tampereella 6.11.2009 Projekti-insinööri Pöyry Environment Oy 2 1 Oma tausta Lähtöisin Raumalta Koulutus:

Lisätiedot

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 16

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 16 Markku J. Huttunen & Ville Kuittinen Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 16 Tiedot vuodelta 2012 Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN ALANSA YKKÖNEN 1/2009 Vesistölämpö on Arkkitehti urheiluopistolle Marjatta Hara- hyvä ratkaisu, Pietilän uusin Marko Ruti uimahalli sanoo. nousee Kangasalle. sivu 40 sivulla 36 Marthashof on kaupunkikylä

Lisätiedot

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 1 / 3 YLEISTÄ Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella annettiin 11.6.2003

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TAUSTAMUISTIO JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU Jarmo Koskinen: A. YHDYSKUNTARAKENNE 1. Taustaa

Lisätiedot

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17 Markku J. Huttunen & Ville Kuittinen Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17 Tiedot vuodelta 2013 Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14 Markku J. Huttunen & Ville Kuittinen Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14 Tiedot vuodelta 2010 Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences MARKKU

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

KAUPUNGEISSA ON PIAN SÄHKÖAUTOJEN AIKA. Helsingin Energian Jussi Palola katsoo tulevaisuuteen. 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta

KAUPUNGEISSA ON PIAN SÄHKÖAUTOJEN AIKA. Helsingin Energian Jussi Palola katsoo tulevaisuuteen. 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta ALANSA YKKÖNEN 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta lämmittää Rautavaaran kuntakeskusta. sivu sivulla 36 20 Ranskan metropolit uudistuvat sivu 12 Pellettien pölypoltto tuli Suomeen sivu 22 Led alkaa

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

Elämme puhtaasti vedestä

Elämme puhtaasti vedestä Elämme puhtaasti vedestä Vesihuolto on kuntien vastuulla Haaste kuntapäättäjille Kuntaliiton ja Vesilaitosyhdistyksen tavoitteena on vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten turvaaminen tulevaisuuden

Lisätiedot

LIITE B1, TEKLA 16.6.2010

LIITE B1, TEKLA 16.6.2010 Kaupunginhallitus 31 31.01.2011 NAANTALIN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 16.06.2010 76 Suunnitteluinsinööri Mika Hirvi 3.6.2010: Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma Helsingin Satama Länsisataman uusi matkustajaterminaali Kehittämissuunnitelma Matkustajasatamat 21.11.2013 1 LÄNSISATAMAN UUDEN MATKUSTAJATERMINAALIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1. KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAUSTAT...

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA VESIHUOLTOPÄIVÄT 3.- Finlandia talo, Helsinki Antti Harinen LAITOSHANKKEET VESIHUOLTOALALLA Vesilaitos Projektin johto Suunnittelu Kilpailutukset Urakointi

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot