Utvidgning av detaljplan för havsnära boende, kvarter Merenläheisen asumisen asemakaavan laajennus, korttelit 7 17.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utvidgning av detaljplan för havsnära boende, kvarter 7 17. Merenläheisen asumisen asemakaavan laajennus, korttelit 7 17."

Transkriptio

1 120 Petsmo Utvidgning av detaljplan för havsnära boende, kvarter Merenläheisen asumisen asemakaavan laajennus, korttelit PLANBESKRIVNING - KAAVASELOSTUS Planläggningsavdelningen UTKAST/ LUONNOS Kaavoitusosasto Detaljplanen godkänd av kommunfullmäktige Asemakaava hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.xx.xxxx xx

2 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan perustiedot ja nimi Kaava-alueen sijainti Kaavan tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Taustaselvitykset ja lähdemateriaali TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteutus Asemakaavan oikeusvaikutukset LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Palvelut Liikenne Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Tekniset palvelut Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve ja suunnittelun käynnistäminen Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen kaavoitukseen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset liikenteeseen Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Kaavamerkinnät ja -määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttamisen seuranta... 17

3 Sivu 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaavan perustiedot ja nimi Kunta: Mustasaari Kunnanosa: 120, Petsmo Kiinteistöt: Osittain Granholm 4:132, osittain Ingelsö 4:225, Berg 4:93 ja osittain Granbacka 1:208. Kaavan nimi: Merenläheisen asumisen asemakaavan laajennus, korttelit Kaavan mittakaava: 1:2 000 Kaavatunnus: 499-3/ Kaava-alueen sijainti Asemakaava käsittää alueen, joka sijaitsee Petsmon kylän länsiosassa noin 13 kilometriä (linnuntietä) Sepänkylän kuntakeskuksesta koilliseen. Alueen sijainti ja rajaus käyvät ilmi kansilehden kuvasta. 1.3 Kaavan tarkoitus Asemakaavoituksen tavoitteena on luoda merenläheiseen ympäristöön viihtyisä ja vetovoimainen asuinalue, joka luonnollisella ja hienolla tavalla yhdistää ennestään rakennetun ranta-alueen kyläasutukseen. Nykyisen merenläheisen asumisen asemakaavan alueella kaikki tontit ovat rakennettuja/varattuja. 1.4 Selostuksen sisällysluettelo Asemakaava koostuu kartasta, kaavamääräyksistä ja kaavaselostuksesta. Kaavaselostuksessa esitellään kaava-alueen lähtötiedot sekä asemakaavan tavoitteet ja perustelut. 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.6 Taustaselvitykset ja lähdemateriaali Kartat sähkö-, vesi- ja viemärijohdoista 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2013 Asemakaava mainitaan kunnan kaavoituskatsauksessa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä. xx.xx.2014 xx Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päätti asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. xx. xx.xx.2014 Asemakaavaluonnos oli nähtävillä. xx.xx.2014 xx Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päätti, että ehdotus asemakaavaksi asetetaan nähtäville. xx. xx.xx.2014 Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä.

4 Sivu 3 xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx Yhdyskuntarakentamisen lautakunta hyväksyi asemakaavan. Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan. 2.2 Asemakaava Asemakaavalla luodaan uusi asuinalue erillispientalo-, pientalo- ja rivitalorakentamiseen. Kaavoituksella edistetään alueen maankäyttöä ja luodaan edellytykset kylään muutolle. Alueen kaavoituksessa on otettu huomioon alueen nykytila, ominaispiirteet ja luonto. Alueen asemakaavoittaminen on luonnollinen tapa kehittää kylän asutusta. Kaavoitus tukee olemassa olevia rakenteita. 2.3 Asemakaavan toteutus Alueesta noin 10 hehtaaria on kunnan omistuksessa ja noin 8 hehtaaria yksityisomistuksessa. Alueen toteuttaminen voidaan aloittaa heti kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan ja päätös on saanut lainvoiman. Asemakaavan hyväksyminen edellyttää, että yksityisen maanomistajan kanssa tehdään maankäyttösopimus. 2.4 Asemakaavan oikeusvaikutukset Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus). Muiden ympäristön muutostoimenpiteiden kohdalla asemakaava on otettava huomioon seuraavasti: Asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa asemakaavassa osoitetulle muiden alueiden käytölle. Asemakaavaalueelle ei saa myöskään sijoittaa toimintoja, jotka ovat haitallisten tai häiriöitä aiheuttavien ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista koskevien asemakaavamääräysten vastaisia. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Petsmo on maaseutukylä, joka sijaitsee noin 13 kilometriä Mustasaaren kunnan keskustasta koilliseen. Kylässä on noin 527 asukasta ( ). Asemakaava käsittää noin 18 hehtaarin alueen Petsmon kyläkeskuksen luoteispuolella. Lännessä alue rajautuu olemassa olevaan asemakaavaalueeseen. Alue sijaitsee Kalasatamantien molemmin puolin merenläheisessä ympäristössä. Alueella ei ole suoraa yhteyttä merenrantaan. Kaava-alueen korkeus laskee pohjoisosan noin 14 metristä Verkesvikeniä kohti mentäessä aina 0 metriin asti alueen eteläosassa.

5 Sivu 4 Alueen pohjoisosassa on lujaa ja tasaista metsämaata sekä pienet korkeuserot. Kaava-alueen eteläosa on kumpuilevampaa, ja rinteet viettävät jyrkästi etelälounaaseen. Kuva 1. Näkymä kaava-alueen pohjoisosasta Luonnonympäristö Kaava-alue koostuu mäntyvoittoisesta hiekkapohjaisesta metsämaasta, jossa on vaihtelevan ikäistä puustoa. Kaava-alueen eteläosassa esiintyy myös paikoitellen lehtipuita. Kaava-alueen eteläosasta on suora yhteys pieneen, rämettyneeseen ja kaislikkoiseen Verkesvikenin vesistöön, joka yhtyy mereen kahta puroa pitkin. Alempana kaava-alueen itäosassa virtaa puro, joka laskee Verkesvikeniin. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee Siklaxmossenin suoalue. Alueella tehdään luontoinventointi kevään/kesän 2014 aikana Rakennettu ympäristö Kaava-alue on kokonaisuudessaan rakentamaton lukuun ottamatta telemastoa ja siihen kuuluvaa huoltorakennusta kaava-alueen keskiosassa. Lähiympäristön asutus toteutetulla kaava-alueella Tankarskatanin tuntumassa koostuu pientaloista, joita on rakennettu alueelle vuodesta Kyläkeskuksen puolella kaava-alueesta itään on enemmän haja-asutusta sekä iältään ja tyyliltään vaihtelevaa rakennuskantaa.

6 Sivu 5 Kuva 2. Rakennettua ympäristöä kaava-alueen länsipuolella Palvelut Petsmossa on päiväkoti, alakoulu, päivittäistavarakauppa ja pankki. Kylässä on myös uimaranta ja useita pienvenesatamia. Koivulahdessa, noin 10 kilometrin päässä kaava-alueesta, on laajempi palveluvalikoima: kaksi päivittäistavarakauppaa, asiamiesposti, kirjasto, kampaamoja, lounaskahvila, leipomoita, kukkakauppa ja terveysasema. Suomenkielinen päiväkoti ja alakoulu sijaitsevat Sepänkylän kuntakeskuksessa. Muut palvelut löytyvät Mustasaaren kuntakeskuksesta Sepänkylästä ja seutukeskuksesta Vaasasta Liikenne Liikenne alueelle tulee kulkemaan Kalasatamantien kautta. Kalasatamantie on asvaltoitu, ja se johtaa toteutetun kaava-alueen lisäksi myös pienvenesatamaan ja uimarannalle sekä Siklaxvägenin ja Volotintien loma-asunnoille. Näiden käyttöalueiden perusteella voidaan todeta, että Kalasatamantien liikenne on huomattavasti vilkkaampaa kesäaikaan. Petsmon joukkoliikenne muodostuu vain arkipäivisin Sepänkylän koulukeskukseen liikennöivistä bussivuoroista.

7 Sivu 6 Kuva 3. Näkymä kaava-alueen itäosasta Kalasatamantielle Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Alue ei sijaitse kulttuurimaisemassa tai muulla kansallisesti arvokkaalla kulttuurialueella. Alueella ei tiettävästi ole muinaisjäännöksiä tai muinaismuistoja Tekniset palvelut Kunnallista vesi- ja viemärijohtoverkkoa rakennetaan alueelle sitä mukaa kuin asemakaavaa toteutetaan ja tarvetta ilmenee. Vesi- ja sähköjohto halkoo kaava-alueen länsiosaa, ja sähköjohto on vedetty osittain myös Kalasatamantien alle. Kaava-alueen koillispuolella kulkee runkovesijohto Maanomistus Osa kiinteistöstä Granholm RN:o 4:132 ja osa kiinteistöstä Granbacka RN:o 1:208 on yksityisomistuksessa. Osa kiinteistöstä Ingelsö RN:o 4:225 ja kiinteistö Berg RN:o 4:93 ovat Mustasaaren kunnan omistuksessa.

8 Sivu 7 Kuva 4. Maanomistus. Punainen kunnan omistuksessa, vihreä yksityisomistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan Tavoitteita on osin tarkistettu, ja pääteemana on vastata ilmastonmuutoksen yhteiskunnallemme asettamiin haasteisiin. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Tavoitteet on ryhmitelty seuraaviin asiakokonaisuuksiin: Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Helsingin seudun erityiskysymykset Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Selvitys valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioimisesta asemakaavassa: Toimiva aluerakenne Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä, joka perustuu alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Toimivan aluerakenteen yhtenä tärkeänä

9 Sivu 8 tekijänä on seudun kehittäminen hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena. Asemakaava-alue muodostuu maalaismaisemassa sijaitsevasta metsittyneestä alueesta, jonka lähiympäristössä on sekä loma-asutusta että pysyvää asutusta. Ympäristölle ovat ominaisia laajat metsäalueet ja meren läheisyys. Kyläasutus ulottuu Petsmontien Karperöntien risteyksestä Petsmontien myötäisesti Kalasatamantielle. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Kyseisen alueen suunnittelulla kyläasutus yhdistetään toteutettuun kaava-alueeseen Tankarskatanin tuntumassa, mikä on näin ollen kyläasutuksen luonnollista kehittämistä. Kaavoituksella edistetään alueen maankäyttöä. Uusi asutus keskitetään alueelle, joka voidaan luonnollisesti yhdistää olemassa olevaan infrastruktuuriin ja joka tukee kyläkuvaa. Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisen terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. Asemakaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio. Tulomuutto Petsmoon on ollut voimakasta viime vuosikymmenen aikana. Vuonna 2003 Petsmossa oli 488 asukasta ja vuonna 2013 puolestaan 527 asukasta. Näin ollen väestönkasvu on ollut kymmenessä vuodessa 8 prosenttia. Asukasmäärän kasvaessa tarvitaan uusia asuinalueita, täydentävää palvelutarjontaa ja riittävästi päiväkoti- ja peruskoulupaikkoja, jotta kylään muuttaneiden tarpeisiin voidaan vastata. Kymmenen viime vuoden perusteella kylän väestönkehityksen ennustetaan olevan positiivista jatkossakin. Asemakaavaan tehdyt uudet asutuksen aluevaraukset eivät sijaitse tulvariskialueilla. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Alueidenkäytöllä edistetään kulttuuri- ja luonnonperinnön säilymistä. Alueidenkäytöllä edistetään luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden ja arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään. Asemakaavalla pyritään säilyttämään ne alueet, joita luontoinventoinnissa pidetään herkkien ja erityisten elinympäristöjen säilyttämisen kannalta tärkeinä ja arvokkaina.

10 Sivu 9 Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Liikenneverkkoa suunnitellaan ja kehitetään asutusta ja toimintaedellytyksiä palvelevien liikennemuotojen kokonaisuutena. Hyvin suunnitellun yhteysverkon avulla halutaan myös vähentää henkilöautoliikennettä ja lisätä edellytyksiä ympäristöystävällisempien liikennemuotojen käytölle. Lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Yhteystarpeiden tyydyttämiseksi pyritään ensisijaisesti kehittämään olemassa olevia pääliikenneväyliä ja - verkkoja. Alueidenkäytössä on myös varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen turvallisuutta ja laatua. Liikenne asemakaava-alueelle tulee kulkemaan Petsmontien ja Petsmon kyläkeskuksen kautta. Kylän asukkailla on kunta- ja seutukeskukseen kaksi vaihtoehtoista reittiä: Koivulahden ja valtatien 8 kautta tai Koskön ja Karperön kylien kautta. Alueidenkäytössä pyritään edistämään uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. Asutusta tiivistämällä edistetään energian säästämistä. Maakuntakaava Pohjanmaan maakuntakaava vahvistettiin ympäristöministeriön päätöksellä Maakuntakaava sisältää maakunnan tai sen osa-alueiden alueidenkäytön yleissuunnittelun. Maakuntakaava korvaa kaikki alueella voimassa olevat seutuvaihekaavat. Maakuntakaava sisältää seuraavat asiakokonaisuudet: Maakunnan keskeiset kehittämisen kohdealueet Tarkoituksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen edellyttämät maankäyttövaraukset Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt Luonnonvarojen kestävän käytön edellyttämät vesi- ja maaainesvarat Alueiden käytön ekologisen kestävyyden turvaavat suojelualueet Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisen edellyttämät aluevaraukset sekä riittävät virkistysalueet. Maakuntakaavan mukaan asemakaava-aluetta koskevat seuraavat aluevaraukset: Kaupunkikehittämisen vyöhyke (kk) Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan kaupunkimaisen kehittämisen vyöhykkeet. Kehittämisperiaatemerkinnät sisältävät taajamatoimintojen aluevarausmerkinnät sekä keskusten luokittelua kuvaavat alue- ja kohdemerkinnät sekä muita keskeisiä merkintöjä.

11 Sivu 10 Kaava-alue sijaitsee kohdealueella: Vaasan kaupunkiseutu (kk-1) Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan Vaasan seudun yhtenäisen yhdyskuntarakenteen aluetta, joka muodostaa maakuntakeskuksen ydinalueen. Alueella on tarvetta kuntien yhteistoimintaan alueidenkäytön suunnittelussa ja hankkeiden yhteensovittamisessa. Suunnittelumääräys: Vaasan asemaa valtakunnan osakeskuksena ja maakuntakeskuksena tulee edistää. Vaasan kaupunkiseudulla kasvu tulee kohdistaa ensisijaisesti kaupunki- ja kuntakeskuksiin sekä alakeskuksiin, missä kaupunki- ja taajamarakennetta tulee täydentää ja eheyttää. Uudet asuntoalueet tulee sijoittaa joukkoliikenteen kannalta edullisesti. Maankäytön suunnittelussa tulee huomioida arkeologisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet ja kohteet. Kehitettäessä alueen vetovoimaa merenläheisenä asumisympäristönä tulee maankohoamisrannikolle ominaisten luonnon kehityskulkujen alueellinen edustavuus sekä virkistystarpeet turvata. Maakunnallisesti merkittävät palvelut tulee ohjata kaupungin keskustaan tai keskustan läheisyyteen niille alueille, jotka ovat hyvin saavutettavissa. Maankäytön suunnittelussa tulee kehittää kuntarajat ylittävää yhteistyötä ja mahdollista kuntien yhteistä yleiskaavoitusta. Kuva 5. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta. Yleiskaava Mustasaaren mantereen puoleisten rantojen rantaosayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Päätöksestä valitettiin, mutta kunnanhallitus päätti , että rantaosayleiskaava tulee voimaan lukuun ottamatta niitä kiinteistöjä/alueita, joihin valitukset kohdistuvat. Kunnanhallituksen päätös tuli voimaan

12 Sivu 11 Kyseinen asemakaava-alue sijaitsee osin rantaosayleiskaavan rajauksen sisäpuolella ja osin ulkopuolella. Rantaosayleiskaavassa alueella on seuraavat aluevaraukset: kyläalue (AT); maa- ja metsätalousvaltainen alue (M). Lisäksi alue sijaitsee osittain rantaosayleiskaavaan merkityllä AO-1-vyöhykkeellä. Kuva 6. Ote Mustasaaren mantereen puoleisten rantojen rantaosayleiskaavasta. Strateginen yleiskaava: Kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleisperiaatteiden ohjaamiseksi laadittu Mustasaaren kunnan strateginen yleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Kyseinen asemakaava-alue sijaitsee haja-asutusalueella, ja sen aluevarausmerkintä on M. M-alueilla on muun muassa pienehköjä kyliä, loma-asutusta ja muuta asutusta, jota ei ole ilmoitettu erikseen kaavassa. M-alueilla saadaan kehittää asutusta ja muita maaseutua palvelevia toimintoja, jos rakennusluvan edellytykset täyttyvät. Noin 0,5 kilometriä asemakaava-alueesta pohjoisluoteeseen sijaitsee alue, joka on osoitettu potentiaaliseksi paikallisten tuulivoimaloiden alueeksi (tv-1). Tv-1-alueilla voidaan tutkia tarkemman suunnittelun avulla mahdollisuuksia 1 9 tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuiston rakentamiseen. Tv-1-merkintä ei kuitenkaan pakota selvittämään alueen soveltuvuutta tuulivoimaan. Tv-1-alueita voidaan selvittää myös muihin käyttötarkoituksiin. Strateginen yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen.

13 Sivu 12 Kuva 7. Ote Mustasaaren kunnan strategisesta yleiskaavasta. Asemakaava Aluetta ei ole asemakaavoitettu ennestään, mutta alue rajautuu Petsmon ranta-alueen asemakaavaan, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi Kuva 8. Ote viereisestä asemakaavasta. Rakennusjärjestys Mustasaaren kunnan tarkistettu rakennusjärjestys on saanut lainvoiman kunnanvaltuuston päätöksen nojalla.

14 Sivu 13 Pohjakartta Kaavaa laadittaessa on käytetty kunnan pohjakarttaa (1:2 000). Maastokäyntejä ja pohjakarttaa täydentäviä kartoituksia on tehty ja tehdään vielä kesällä ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja suunnittelun käynnistäminen Kiinteistön Granholm RN:o 4:132 omistaja jätti kuntaan joulukuussa 2012 hakemuksen, jossa toivottiin asemakaavoituksen käynnistämistä kiinteistöllä. Maanomistaja haluaa, että alue kaavoitettaisiin niin, että alueelle olisi mahdollista rakentaa erillispientaloja (AO) ja asuinpientaloja (AP). Alue on mukana kehittämisjaoston hyväksymässä Mustasaaren kunnan kaavoituskatsauksessa Kaavoituskatsauksesta käy ilmi, että asemakaavan laajennuksen on tarkoitus käsittää myös kunnan omistamia maa-alueita, jotka sijaitsevat kiinteistön RN:o 4:132 välittömässä yhteydessä. Kehittämisjaosto hyväksyi asemakaavan tavoitteet Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset asukkaat, maanomistajat, ja kaikki ne, joiden oloihin suunnitelmalla voi olla huomattavaa vaikutusta Mustasaaren kunnan hallintoyksiköt kunnanhallitus yhdyskuntarakentamisen lautakunta rakennuslautakunta ympäristöjaosto sivistyslautakunta sosiaalilautakunta vanhusneuvosto vammaisneuvosto muut Etelä-Pohjanmaan ely-keskus Pohjanmaan pelastuslaitos Vaasan Sähköverkko Oy Anvia Petsmon jakokunta Vireilletulo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta tiedotettiin Vasabladetissa ja Pohjalaisessa sekä kunnan verkkosivustolla ja kunnan virallisella ilmoitustaululla virastotalossa.

15 Sivu Osallistuminen kaavoitukseen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä Petsmon jakokunta ilmoitti, ettei sillä ole huomautettavaa suunnitelmiin. Kaavaluonnos oli nähtävillä xx. xx.xx Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot xxxx. Ehdotus asemakaavaksi oli nähtävillä xx. xx.xx Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot xxxx Viranomaisyhteistyö Kunnan hallintoyksiköiltä ja asianomaisilta viranomaisilta pyydetään lausunnot sekä kaavaluonnoksesta että kaavaehdotuksesta. Tarvittaessa pidetään viranomaiskokous. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavalla pyritään luomaan terveellinen, viihtyisä ja turvallinen ympäristö käyttäjiensä tarpeisiin. Lisäksi asemakaavoituksella pyritään toteuttamaan kylän palvelutarjonnan yhteyteen uusi, vetovoimainen ja luonnonläheinen asuinalue. Asemakaava avaa myös mahdollisuuksia saada kylään uusia asukkaita, joita maaseutualueet tarvitsevat kipeästi. 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavoituksella on pyritty luomaan uusi asuinalue, jonka tontit ovat vetovoimaisia ja tilavia. Liittymien sijoittamisesta Kalasatamantielle ja alueen tonttijaosta on hahmoteltu suunnittelun aloitusvaiheessa useita eri vaihtoehtoja. Kaavaluonnos on laadittu hahmotelmien ja maastokäynnin perusteella. Kun kaavaluonnos on ollut nähtävillä, laaditaan kaavaehdotus, jossa huomioidaan saadut lausunnot, huomautukset ja ehdotukset. 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Asemakaava käsittää erillispientalojen rakennuspaikkoja (AO), asuinpientalojen rakennuspaikkoja (AP) ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten rakennuspaikkoja (AR). Lisäksi asemakaava käsittää lähivirkistysalueita (VL), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueita (ET), mastoalueen (EMT), ohjeellisia rakennusaloja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia laitoksia varten (et), leikki- ja oleskelualueeksi varatun alueen ohjeellisen osan (le), luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän alueen (luo-1), tie- ja katualueita, ajoyhteyksiä (ajo) sekä yleiselle jalankululle

16 Sivu 15 varattuja ohjeellisen alueen osia. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavaluonnoksessa on pyritty noudattamaan alustavassa luontoinventointiraportissa annettuja suosituksia. Kaavaehdotusvaihetta varten aluevarauksia tarkistetaan ja täydennetään tarvittaessa lopullisen inventointiraportin suositusten mukaisesti. Aluevaraukset on tehty teiden ja asuinrakennusten rakentamisen sopeuttamiseksi alueen korkeuseroihin. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Erillispientalojen korttelialue (AO) Tähän tarkoitukseen on varattu asemakaavassa 28 tonttia. Kaikille rakennuspaikoille voidaan rakentaa yksiasuntoisia taloja. AO-tonttien rakennusoikeus on 300 m², minkä lisäksi saa rakentaa talousrakennuksia 100 m². AO-korttelissa 8 on osoitettu ehdottomasti käytettäväksi kerrosluvuksi 2. AO-korttelissa 16 kerrosluvuksi on osoitettu 1¾, johon sisältyy joko ullakko- tai kellarikerros. Muissa kortteleissa kerrosluku on 1¾, johon sisältyy ullakkokerros. Tonttien pinta-alat ovat noin m², ja niiden yhteispinta-ala on 6,9478 hehtaaria. Asuinpientalojen korttelialue (AP) Tähän tarkoitukseen on varattu asemakaavassa kaksi tonttia. Alueelle voidaan rakentaa rivitaloja, joissa on korkeintaan kolme asuntoa/rakennus, kytkettyjä pientaloja ja erillisiä pientaloja asumistarkoituksiin. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e = 0.20, ja tonteille on sallittua rakentaa yksikerroksisia taloja. AP-tonttien yhteenlaskettu pintaala on 0,7773 hehtaaria. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR) Tähän tarkoitukseen on varattu asemakaavassa yksi tontti. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e = 0.25, ja tontille on sallittua rakentaa yksikerroksisia taloja. Tontin pinta-ala on 0,4757 hehtaaria Muut alueet Lähivirkistysalue (VL) Tähän tarkoitukseen on varattu asemakaavassa kaksi suurempaa yhtenäistä aluetta sekä yksi pieni alue kahden korttelialueen väliin.

17 Sivu 16 Virkistysalueille on osoitettu ohjeellinen rakennusala yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia laitoksia varten (et), leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen ohjeellinen osa (le), luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo-1), ajoyhteyksiä (ajo) sekä yleiselle jalankululle varattuja ohjeellisen alueen osia. Virkistysalueiden pinta-ala on 7,0847 hehtaaria. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET) Tähän tarkoitukseen on varattu asemakaavassa 0,0375 hehtaarin alue. Alueelle saa sijoittaa puhdistamon. Mastoalue (EMT) Olemassa olevan telemaston ja siihen kuuluvan huoltorakennuksen ympärille on varattu tällä merkinnällä 0,3425 hehtaarin alue. Tie- ja katualueet Tähän tarkoitukseen on varattu asemakaavassa 2,3941 hehtaaria. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Alue on kokonaisuudessaan rakentamaton. Rakentamisella on luonnollisesti tietty vaikutus alueen luontoon ja luonnonympäristöön. Luontoinventoinnin suosituksia noudattamalla huomioidaan alueen erityispiirteet. Tavoitteena on säilyttää alueen arvokkaat luontokokonaisuudet. Hulevesien käsittelyn on tapahduttava niin, ettei sillä ole haitallista vaikutusta ympäristöön. Hulevedet suodatetaan ensisijaisesti tonteilla ja johdetaan kaava-alueen pienempiä ojia pitkin suurempiin laskuojiin. Kaava-alueella ja sen läheisyydessä olevat suuret viher- ja metsäalueet sitovat myös tehokkaasti hulevesiä Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Alue on luonnollinen jatke olemassa olevalle merenläheiselle asuinalueelle. Kaava-alueen länsi- ja itäpuolella oleviin rakennettuihin tontteihin kohdistuvien häiriöiden vähentämiseksi asemakaavassa on osoitettu istutusvyöhykkeitä olemassa olevaa asutusta vasten Vaikutukset liikenteeseen Petsmon kyläkeskuksen ja asemakaava-alueen välinen henkilöautoliikenne, jalankulku ja pyöräily lisääntyy, kun asemakaava toteutetaan, kun taas alueen sisäisen liikenteen lisääntyminen ei vaikuta jo rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Yhdyskuntateknisen huollon, kuten vesi- ja viemärijohtojen ja teiden rakentaminen käy kunnalle rakennusvaiheessa kalliiksi. Kaavan toteuttaminen edellyttää myös palvelutarjonnan täydentämistä.

18 Sivu 17 Tulomuuton lisääntyminen lisää automaattisesti myös muun muassa päiväkoti- ja peruskoulupaikkojen tarvetta. Pitkällä aikavälillä alueen toteuttamisen toivotaan kuitenkin tuovan alueelle lisää asukkaita ja kuntaan uusia veronmaksajia. 5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavamerkinnät esitellään kohdassa 5.3 Aluevaraukset. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteuttamisen seuranta Kun kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavaehdotuksen lopullisesti, sen tulisi ottaa tarkemmin kantaa kaavan toteuttamisen tavoitteisiin, eli milloin kunnallistekniikan rakentaminen on realistista aloittaa ja milloin alueen tontteja voidaan tarjota haettavaksi. Toteutusta valvovat rakentamisen osalta rakennusvalvontaviranomaiset (rakentaminen ja puusto), kunnallistekniikan osalta yhdyskuntarakentamisen lautakunta (tiet, vesi- ja viemärijohdot) ja muilta osin ympäristöviranomaiset (ympäristönsuojelu, jätehuolto). Mustasaaressa Kaavoitusosasto Kaavoituspäällikkö Barbara Påfs Kaavoittaja Martina Bäckman

Utvidgning av Veikars detaljplanområde, kvarter 10 21/ 22 med tillhörande rekreations- och vägområden.

Utvidgning av Veikars detaljplanområde, kvarter 10 21/ 22 med tillhörande rekreations- och vägområden. Planbeskrivning 200 Veikars Kaavaselostus Veikkaala Utvidgning av Veikars detaljplanområde, kvarter 10 21/ 22 med tillhörande rekreations- och vägområden. Veikkaalan asemakaava-alueen laajennus, korttelit

Lisätiedot

180 Sepänkylä. Asemakaavan muutos korttelissa 602. Kaavoitusosasto 1:2 000. Kaavaehdotus 5.11.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa

180 Sepänkylä. Asemakaavan muutos korttelissa 602. Kaavoitusosasto 1:2 000. Kaavaehdotus 5.11.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 180 Sepänkylä Asemakaavan muutos korttelissa 602 Kaavoitusosasto 1:2 000 Kaavaehdotus 5.11.2014 Hyväksytty kunnanvaltuustossa._.201_ Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Asemakaavan perustiedot

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIKIN ALUEELLE Mustasaaren kunnassa, joka koskee 7.11.2011 päivättyä osayleiskaavakarttaa mittakaavassa 1:7 500. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

VIKBYN YRITYSALUE, Kaavaselostus Kaavoitusosasto 23.5.2013 Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2013 XX

VIKBYN YRITYSALUE, Kaavaselostus Kaavoitusosasto 23.5.2013 Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2013 XX VIKBYN YRITYSALUE Kaavaselostus Kaavoitusosasto 23.5.2013 Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2013 XX VIKBYN YRITYSALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 1 VIKBYN YRITYSALUE, KORTTELI

Lisätiedot

frr-gofl$atr ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIK DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVA KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA

frr-gofl$atr ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIK DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVA KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIK DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVA KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA Anhängiggörande / Vireilletulo 26.3.2007. Godkänd av / Hyväksytty Planläggnings- och kommunplaneringssektionen / Kaavoitus-

Lisätiedot

Godkänd i: Hyväksytty: Kommunstyrelsen Kunnanhallituksessa Kommunfullmäktige Kunnanvaltuustossa. Mustasaari. Mittakaava

Godkänd i: Hyväksytty: Kommunstyrelsen Kunnanhallituksessa Kommunfullmäktige Kunnanvaltuustossa. Mustasaari. Mittakaava Detaljplan gällande Bockberget utvidgning 2 i Oravais by och Vörå kommun. Asemakaava koskien Bockberget laajennus 2 Oravaisten kylässä ja Vöyrin kunnassa. Godkänd i: Hyväksytty: Kommunstyrelsen Kunnanhallituksessa

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.3.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA LEHMO ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KAAVASELOSTUS Luonnos 1.3.2014 Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA TEKNINEN PALVELUKESKUS

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA TEKNINEN PALVELUKESKUS HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LIITE 1. Vastaanottaja Mustasaaren kunta. Aisakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LIITE 1. Vastaanottaja Mustasaaren kunta. Aisakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1 Vastaanottaja Mustasaaren kunta Aisakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 7.11.2012 MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

LUOTO LILLA TJUVÖRENIN JA TJUVÖRENIN ITÄPUOLEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS 19.5.2015

LUOTO LILLA TJUVÖRENIN JA TJUVÖRENIN ITÄPUOLEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS 19.5.2015 LUOTO LILLA TJUVÖRENIN JA TJUVÖRENIN ITÄPUOLEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS 19.5.2015. LUODON KUNTA LILLA TJUVÖRENIN JA TJUVÖRENIN ITÄPUOLEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaava koskee noin 14,13

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Rajamäki, Kortteli 1039-3,4

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Rajamäki, Kortteli 1039-3,4 Kaavatunnus: 1-149 Asianumero: 971/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 16.12.2014 KH: 12.01.2015 Nähtävillä: 22.01.-11.02.2015 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Rajamäki, Kortteli 1039-3,4 Asemakaavanmuutos koskee korttelia

Lisätiedot

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOS 05.09.2011 MUSTASAAREN KUNTA GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaava koskee Mustasaaren kunnan Sepänkylän tiloja

Lisätiedot

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa Rantasalmen kunta Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE HELMIKUUN 10. PÄIVÄNÄ PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA RANTASALMI;

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula Miehikkälän kunta Vihreän logistiikka-alueen asemakaava Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013 Tullut vireille 8.2.2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula 1 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot

LAPPFJÄRDIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LAPPFJÄRDIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Kristiinankaupunki Isojoen kunta Karijoen kunta LAPPFJÄRDIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot