VIKBYN YRITYSALUE, Kaavaselostus Kaavoitusosasto Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2013 XX

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIKBYN YRITYSALUE, Kaavaselostus Kaavoitusosasto 23.5.2013 Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2013 XX"

Transkriptio

1 VIKBYN YRITYSALUE Kaavaselostus Kaavoitusosasto Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2013 XX VIKBYN YRITYSALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 1

2

3 VIKBYN YRITYSALUE, KORTTELI PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos ja laajennus Vikbyn yritysalueen korttelissa 1 Asemakaavan muutos koskee Vikbyn kylän kiinteistöjä RN:o 1:71, 1:72, 1:44 ja 1:45. Yhteystiedot: Mustasaaren kunta Kaavoitusosasto Keskustie Mustasaari Puh (vaihde) Kaavoituspäällikkö Kaavoittaja Barbara Påfs Sähköposti: barbara.pafs(at)mustasaari.fi Anne Holmback Sähköposti: anne.holmback(at)mustasaari.fi 1.2 Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutos ja laajennus koskee noin 4 hehtaarin suurista aluetta Vikbyn yritysalueella. Alue sijaitsee moottoritien pohjoispuolella ja rajautuu Porintiehen ja Lappräntintiehen. Etäisyys kuntakeskukseen on noin 13 kilometriä. Korttelissa on yksi tontti, jonka Oy Backman-Trummer Ab on ostanut. Backman-Trummer on tehnyt yksityisen maanomistajan kanssa esisopimuksen laajennusalueen viereisestä alueesta.

4 VIKBYN YRITYSALUE, KORTTELI 1 1 Kuva 1. Ote kunnan osoitekartasta, suunnittelualueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan muutos Kaavanmuutoksen tavoitteena on laajentaa teollisuusaluetta itään ja tehdä samalla päivityksiä tonttiin 1. Kaavaa koskevat päätökset: o Kaavanmuutos yhdyskuntarakentamisen lautakunnassa o Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä o Kaavaluonnos julkisesti nähtävillä xx.xx. xx.xx o Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä xx.xx. xx.xx.xxxx. o Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen xx.xx.xxxx xx. o Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan xx.xx.xxxx xx.

5 VIKBYN YRITYSALUE, KORTTELI Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 1.2 Suunnittelualueen sijainti 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava 2.3 Asemakaavan toteuttaminen 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Tekninen huolto 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja suunnittelun käynnistäminen 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen kaavoitukseen ja vuorovaikutusmenettelyt 4.4 Asemakaavan tavoitteet 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus Palvelut Liikennejärjestelyt 5.2 Aluevaraukset 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteuttamisen seuranta

6 VIKBYN YRITYSALUE, KORTTELI Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista A. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma B. Asemakaavakartta C. Seurantalomake 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Yhdyskuntarakentamisen lautakunta hyväksyi , että edellytykset asemakaavan muutokseen selvitetään. Kehittämisjaosto hyväksyi ehdotuksen asemakaavan muutoksen tavoitteiksi korttelissa 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin kaksi mielipidettä: toisen jätti maanomistaja, jonka asuintalo ja talouskeskukset sijaitsevat laajennusalueen pohjoispuolella, ja toisen maanomistaja, joka asuu laajennusalueen itäpuolella. Kaavaluonnos oli... Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä xx.xx. xx.xx Asemakaava Alue on pinta-alaltaan noin 4 hehtaaria ja sijaitsee Vikbyn yritysalueella. Alueesta noin 1,624 hehtaaria on asemakaavoitettu ennestään ja 2,4520 hehtaaria rajautuu olemassa olevaan asemakaavaan. Alueen etäisyys kuntakeskukseen on noin 13 kilometriä. Asemakaavan muutoksella korttelia suurennetaan sisällyttämällä siihen yksi tontti Karhunkujan itäpuolelta. Kuva 2. Kaavanmuutoksen rajaus.

7 VIKBYN YRITYSALUE, KORTTELI Asemakaavan toteuttaminen Asemakaava edellyttää maankäyttösopimuksen tekemistä. Tonttien toteuttamisesta vastaa Backman-Trummer. Karhunkujan liittymää siirretään hieman lännemmäs. Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun päätös kaavan hyväksymisestä on saanut lainvoiman. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Karhunkujan itäpuolella sijaitseva laajennusalue on luonnontilainen metsäalue. Laajennusalueen itärajalla kulkee puro/oja. Kuva 3. Laajennusalue ja talouskeskuksen ajotie Karhunkujalta katsottuna.

8 VIKBYN YRITYSALUE, KORTTELI 1 5 Kuva 4. Laajennusalue sekä moottoritie oikealla Rakennettu ympäristö Tontilla 1 on teollisuushalli. Karhunkujan itäpuolella sijaitseva laajennusalue on luonnontilainen metsäalue. Heti laajennusalueen pohjoispuolella on maatilojen talouskeskuksen alue ja asuinrakennus. Myös laajennusalueen itäpuolella on asuinrakennus. Alueen eteläpuolella on moottoritie. Tontti 1 rajautuu lisäksi valtatiehen 8 ja Lappräntintiehen. Kuva 5. Korttelin 1 tontti 1 Karhunkujalta katsottuna. Kuva 6. Kuva 6. Päiväkoti lähinnä kameraa, Kyläsatamantieltä katsottuna.

9 VIKBYN YRITYSALUE, KORTTELI 1 6 Kuva 6. Talouskeskus laajennusalueen pohjoispuolella. Kuva 7. Kunnan vanhojen rakennusten rakennusinventointiin kuuluvat rakennukset merkittynä.

10 VIKBYN YRITYSALUE, KORTTELI Maanomistus Kaavanmuutosalue on pääosin yksityisomistuksessa; kunta omistaa tiealueen ja pienehkön maa-alueen. Katso kuva 9. Kuva 8. Kunnan omistama maa-alue on merkitty rasterilla Tekninen huolto Kunnallistekniikka on rakennettu valtaosalle alueesta. Kaava-alueen rakennukset on liitetty kunnan vesi- ja viemäriverkkoon sekä sähköverkkoon. Kuva B osoittaa vesihuoltolaitoksesta vedetyt johdot. Sininen johto on pääjohto, vihreä tonttijohto ja vaaleanpunainen viemärijohto.

11 VIKBYN YRITYSALUE, KORTTELI 1 8 Kuva Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet saivat lainvoiman Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä on edistettävä ja luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Maakuntakaava Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä Sen mukaan asemakaava-alue sijaitsee Vaasan laatukäytävässä (kk-5), Vaasan kaupunkiseudulla (kk-1) ja kaupunki maaseutu-vuorovaikutusvyöhykkeellä (kmk). Lappräntintie on merkitty kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi tielinjaukseksi. Katso kuva 10.

12 VIKBYN YRITYSALUE, KORTTELI 1 9 Kuva 10. Ote maakuntakaavasta. Yleiskaava Tölbyn-Vikbyn osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä toukokuussa Kaavaehdotuksessa valtaosalla alueesta on T-merkintä (teollisuus- ja varastoalue), ja osalla kiinteistöstä RN:o 1:45 on M-2-merkintä (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Katso kuva 11. Kuva 11. Ote Tölbyn-Vikbyn osayleiskaavaehdotuksesta. Asemakaava Kortteli 1 kuuluu hyväksyttyyn asemakaavaan. Katso kuva 12.

13 VIKBYN YRITYSALUE, KORTTELI 1 10 Kuva 12. Ote korttelin 1 voimassa olevasta asemakaavasta. Rakennusjärjestys Mustasaaren kunnan rakennusjärjestys tuli voimaan Rakennusjärjestystä tarkistetaan parhaillaan, ja uusi rakennusjärjestys hyväksyttäneen vuoden 2013 aikana. Pohjakartta Kaavaa laadittaessa on käytetty kunnan pohjakarttaa (1:2 000). Karttaa on täydennetty, ja kaavoitusinsinööri Barbara Påfs hyväksyi täydennetyn kartan ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja suunnittelun käynnistäminen Backman-Trummer on ostanut korttelin 1 tontin 1, mutta toiminnan laajentamiseksi tarvitaan suurempi alue. Yritys on tehnyt esisopimuksen maa-alueesta Karhunkujan itäpuolella sijaitsevan kiinteistön Fladaholm RN:o 1:45 maanomistajan kanssa. Alue on kaavoitettava teollisuuden käyttöön. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavoitukseen osallisia ovat (maankäyttö- ja rakennuslain 62. nojalla): - asukkaat, maanomistajat ja kaikki ne, joihin kaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa

14 VIKBYN YRITYSALUE, KORTTELI Mustasaaren kunta: kunnanhallitus, rakennuslautakunta, yhdyskuntarakentamisen lautakunta ja ympäristöjaosto - Etelä-Pohjanmaan ely-keskus - alueella toimivat yritykset - alueen asukkaat Vireilletulo Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päätti selvittää edellytykset asemakaavan muutokseen. Kehittämisjaosto hyväksyi ehdotuksen asemakaavan muutoksen tavoitteiksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoitettiin Pohjalaisessa ja Vasabladetissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä myös kunnan verkkosivustolla Osallistuminen kaavoitusprosessiin ja vuorovaikutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Suunnitelmaa voidaan tarkistaa ja täydentää tarvittaessa. Suunnitelmasta saatiin kolme kommenttia. Yhden kommenteista jätti maanomistaja laajennusalueen pohjoispuolelta. Kommentteja saatiin myös maanomistajalta laajennusalueen itäpuolelta. Maanomistaja alueen pohjoispuolelta vastustaa korttelin 1 laajennusta. Hän katsoo, että alue on ainoa suoja moottoritien liikennettä vasten, ja suunniteltu tontti rajautuu paikkaiseen sikalaan. Alue ulottuu 10 metrin päähän tilan lämminilmakuivurista. Lisäksi lähellä on 2 asuntoa noin 30 metrin ja 50 metrin päässä rajasta. Asuntojen välillä on myös vapaa-aikakeskus, joihin kuuluu sauna ja uima-allas. Maanomistajat alueen itäpuolella katsovat, että alue ei sovellu maakuljetusterminaaleille, sillä toiminnasta aiheutuu melua ja mahdollisesti myös muita ympäristöhäiriöitä. Nykyisen asutuksen ympärillä pitäisi säilyttää riittävät suojavyöhykkeet asutuksen suojaamiseksi häiriöiltä. Maanomistajat katsovat, että tämänkaltaisille yrityksille on olemassa parempiakin alueita: esimerkiksi samalla alueella mutta moottoritien eteläpuolella sekä logistiikka-alueen yhteydessä, vain 2,5 kilometrin päässä. Lisäksi he katsovat, että Lappräntintie ei kestä raskaan liikenteen lisääntymistä. Laajennusalueen pohjoisosaan (tontti 2) osoitetaan meluvallin alue. Tontin itäosaan lisätään merkintä, jonka mukaan alueen osa tulee istuttaa tai metsä säilyttää. Karhunkujan liittymää Lappräntintielle loivennetaan hieman siirtämällä liittymää lännemmäs. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Tavoitteena on luoda yritykselle mahdollisuuksia ostotontille perustetun toiminnan laajentamiseen.

15 VIKBYN YRITYSALUE, KORTTELI ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus Asemakaava käsittää kaksi korttelia, joissa molemmissa on T-2-tontti ja tiealue. Tiealuetta on laajennettu varaamalla kääntöpaikka, ja Lappräntintien liittymää on tarkistettu lännen suuntaan. Pinta-ala (ha) Rakennusoikeus (k-m²) T-2, Terminaali-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. X,xxxx xxx Alueella saa enintään 40 % suurimmasta sallitusta kerrosalasta Palvelut käyttää teollisuustoimintaan liittyvän liiketoiminnan tarpeisiin. Tiealueet X,xxxx Yhteensä X,xxxx Liikennejärjestelyt Karhunkujan liittymää Lappräntintielle siirretään hieman lännen suuntaan, jotta ylämäki ei olisi niin jyrkkä ja raskaan liikenteen olisi helpompi kääntyä alueelle. Kääntöpaikka on merkitty Karhunkujan loppupäähän / noin 40 metriä ennen tien loppupäätä. Lumimassoille varataan alue aivan tiealueen päähän. Tontin 1 pysäköintialueen reunaan on istutettava suojaksi puurivi Karhunkujaa ja tien itäpuolella olevia asuinrakennuksia vasten. 5.2 Aluevaraukset Teollisuusaluetta suurennetaan itään sisällyttämällä siihen yksi kortteli Karhunkujan toiselta puolelta ja maatilan talouskeskuksen eteläpuolelta sekä kaksi asuinrakennusta. Vikbyn yritysalue sijaitsee pääasiassa moottoritien eteläpuolella ja logistiikka-alue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä koillisessa. Uuden tontin pohjoislaidalle tulee rakentaa asutuksen suojaksi meluvalli. 5.4 Kaavan vaikutukset Kaavan toteuttaminen vaikuttaa pääasiassa aivan laajennusalueen pohjoispuolella olevaan talouskeskukseen/asutukseen sekä laajennusalueen itäpuolella olevaan asutukseen Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaava vaikuttaa eniten laajennusalueen pohjoispuolella sijaitsevaan maatilaan, sillä moottoritien puoleinen metsä hakataan ja tilalle tulee halleja/yrityksen rakennuksia. Lisäksi raskas liikenne Karhunkujalla lisääntyy. Tontin 1 pohjoisosaan varataan alue muuntajalle Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Maisemakuva muuttuu, kun alueelle tulee lisää rakennuksia ja avoimia aloja raskasta liikennettä varten. Alue on tällä hetkellä metsäinen.

16 VIKBYN YRITYSALUE, KORTTELI Kaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavassa käytetyt kaavamerkinnät ja -määräykset ovat yhdenmukaiset ympäristöministeriön asetusten ja kunnan muiden kaavojen merkintöjen ja määräysten kanssa. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavan toteuttamisesta vastaa pääasiassa Backman-Trummer / maanomistaja. Kunta vastaa liittymästä ja kääntöpaikasta. 6.1 Toteutuksen seuranta Toteutusta valvovat rakentamisen osalta yhdyskuntarakentamisen lautakunta ja rakennuslautakunta. Mustasaari Kaavoitusosasto Kaavoituspäällikkö Barbara Påfs Kaavoittaja Anne Holmback

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05)

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) KIVIRISTI LAPUA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) Asemakaavan muutos koskee Kiviristin kaupunginosan 5 korttelin 514 tontteja 3-4 sekä osaa tilasta 11:189. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet

MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet KAAVASELOSTUS LUONNOS 7.9.2012 67090452.BBS1.SLU MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet 1 1. PERUSTIEDOT

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2089 Moisio-Hakkarin asemakaavan muutos, Hattulanmäki LUONNOS 12.2.2015 Kunta: Kylä: LEMPÄÄLÄ KULJU Kaava-alue

Lisätiedot

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOS 05.09.2011 MUSTASAAREN KUNTA GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaava koskee Mustasaaren kunnan Sepänkylän tiloja

Lisätiedot

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 19.3.2014 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

KETOLANPELTO ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS OHJALUODONTIE RUSKO

KETOLANPELTO ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS OHJALUODONTIE RUSKO KETOLANPELTO ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS OHJALUODONTIE RUSKO 26.05.2009 KETOLANPELTO, RUSKO - ASEMAKAAVASELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kaavatyö koskee asemakaavan laatimista:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus / Vireilletulo: 21.8.2007 Kaavaluonnos: 31.5.2011 Kaavaehdotus: 21.11.2011 Kaupunginhallitus: xx.xx.201x Kaupunginvaltuusto: xx.xx.201x 1

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109.

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109. Rauman kaupunki Tornelan (684--09-) asemakaavan muutos AK 0-099 LUONNOS Asemakaavan selostus, joka koskee.6.05 päivättyä asemakaavakarttaa. Tontin 684--09- asemakaavan muuttaminen niin että korttelialueelle

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Kaavaselostus koskee 27.1.2004 päivättyä kaavakarttaa.

Kaavaselostus koskee 27.1.2004 päivättyä kaavakarttaa. YLÖJÄRVI SOPPEENMÄKI Luonnos MÄKKYLÄNRINTEEN ALUE ( 3. vaihe ) ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vireilletuloilmoitus 10.9.2003 Ylöjärven kunta Kaavoitustoimisto Seppo Reiskanen Kaavoitusinsinööri Mirja Korhonen Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIA 516 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 516

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIA 516 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 516 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIA 516 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 516 ULVILASSA 31.1.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot