KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika klo Kahvitarjoilu klo Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari puheenjohtaja paikalla Hämäläinen Sirpa kirkkoneuvoston jäsen Kallioinen Saila kirkkoneuvoston jäsen Knuutila Heikki kirkkoneuvoston jäsen poissa Lehtinen Lauri kirkkoneuvoston jäsen paikalla Pajasmaa Mika kirkkoneuvoston jäsen Parikka Heikki kirkkoneuvoston varapj. Turunen Kirsi kirkkoneuvoston jäsen Salminiemi Reino kirkkoneuvoston jäsen Rantanen Veijo kirkkoneuvoston varajäsen Muut osallistujat Ylimäki Sinikka Nord Pirkko Lehmijoki Lillimari Lyytikäinen Kimmo Mikko Uotila Ahola Margit kirkkovaltuuston pj. kirkkovaltuuston varapj. vs. talouspäällikkö huoltomestari arkkitehti sihteeri Käsitellyt asiat 1-22 Allekirjoitukset Sari Lindström puheenjohtaja Margit Ahola sihteeri tarkastajat Akaa Kirsi Turunen Veijo Rantanen Pöytäkirja yleisesti Nähtävänä oloa koskeva kuulutus on ollut Akaan kirkkoherranviraston sekä nähtävänä Kylmäkosken ja Viialan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Akaan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Todistaa:

2 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 Kirkkoherra Sari Lindström piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 9.luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. KN ohjesäännön 5 :n mukaan kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. KL 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouskutsut on toimitettu ESITYS: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom). Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3). ESITYS: 1) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan ) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa alkaen. 4) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään kirkkoherranviraston ja Kylmäkosken sekä Viialan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla ) tarkistajiksi valittiin Kirsi Turunen ja Veijo Rantanen 2) Päätettiin että pöytäkirja tarkastetaan ) - 4) Esityksen mukaisesti

3 3 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvostossa asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on esittelijän pohjaehdotus. ESITYS: Kokouksen alussa arkkitehtisuunnittelija Mikko Uotila esittelee Toijalan siunauskappelin suunnitteluvaiheita ja kustannusvaihtoehtoja. Ehdotettiin ottaa lisäksi yksi uusi pykälä 19, ajoleikkurin hankinta. Ehdotuksen mukaisesti.

4 4 5 KYLMÄKOSKEN KAPPELINEUVOSTON JÄSENISTÖN TÄYDENNYS Akaan kirkkoneuvosto käsittelee kappelineuvoston jäsenistön nimeämisen uudelleen siltä osin kuin jäsenten asuinalue sanelee. Jäsenten on oltava entisen itsenäisen Kylmäkosken seurakunnan alueella asuvia. 10 KYLMÄKOSKEN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kylmäkosken kappelineuvoston ohjesääntö 2 luku 6 Kirkkovaltuusto valitsee kappelineuvoston jäsenet valitsemalla ensiksi varsinaiset jäsenet. Varsinaisten jäsenten valinnan jälkeen valitaan jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet eri vaalilla. Valittujen tulee olla Kylmäkosken entisen seurakunnan alueella asuvia seurakunnan jäseniä. ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessaan kappelineuvoston kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosille Kylmäkosken kappelineuvoston jäseniksi valittiin: 1. Paija Pasi 2. Salminiemi Reino 3. Lehti Sisko 4. Välimäki Päivi Henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin: 1. Välimäki Pauli Pasi Paijan varajäsen 2. Tapala Ilpo Reino Salminiemen varajäsen 3. Ryyppö Tiina Sisko Lehden varajäsen 4. Näsi Matti Päivi Välimäen varajäsen 5. Harju Jari varajäsen 6. Lindfors Ulla varajäsen Kaksi kappelineuvoston jäsentä täydennetään seuraavassa valtuuston kokouksessa. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkoneuvosto esittää kappelineuvoston varsinaisiksi jäseniksi kokouksessa esitellyt henkilöt, jotka asuvat entisen itsenäisen seurakunnan alueella. Päätettiin esittää kirkkovaltuustolle kappelineuvoston varsinaiseksi jäseniksi Viljo Lindfors ja hänen varajäseneksi Ulla Lindfors sekä varsinaiseksi jäseneksi Irmeli Parri ja hänen varajäseneksi Jari Harju.

5 5 Ei valitusoikeutta, koska asia menee kirkkovaltuuston päätettäväksi. 6 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUSPALKKIOT Akaan seurakunnan luottamushenkilöt ovat saaneet valtuustokaudella kokouspalkkiona 30 euroa per kokous. Yli kolme tuntia koskevista kokouksista palkkio

6 on ollut 45 euroa. Luottamushenkilöiden palkkiota ei määrää KirVESTES,vaan sen päättää kirkkovaltuusto. (KirVESTES 42 1 mom. soveltamisohje). Kokouspalkkiot pitää määrittää valtuustokaudelle ESITYS: Vs. talouspäällikkö Lillimari Lehmijoki Kirkkoneuvosto päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Akaan seurakunnan luottamushenkilöiden kokouspalkkioksi 30 euroa/kokous ja yli kolme tuntia kestävän kokouksen kokouspalkkioksi 45 euroa/kokous. Kokouspalkkioita maksetaan kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, kappelineuvoston ja vaalilautakunnan sekä rakennustyöryhmän kokouksista. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja vaalilautakunnan sekä rakennustoimikunnan luottamushenkilöjäsenille maksetaan kokouspalkkiota 30 euroa/kokous ja yli kolme tuntia kestävän kokouksen kokouspalkkiota 45 euroa/kokous. 7 SEURAKUNTAPASTORIN SIJAISUUS

7 KN SEURAKUNTAPASTORI JOHANNES MELANDERIN IRTISANOUTUMINEN 7 Seurakunta pastori Johannes Melander on ollut Akaan seurakunnassa alkaen seurakuntapastori Sirpa Piirron hoitovapaan sijaisena. Johannes Melander on tullut valituksi Hyvinkään seurakunnan oppilaitospastorin virkaan alkaen. Johannes Melander on ilmoittanut ottavansa oppilaitospastorin viran vastaan. Kirkkoherra on ilmoittanut asiasta Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille, joka on ryhtynyt rekrytoimaan Akaaseen nuoriso- ja rippikoulupappia. Tuomiokapituli on lupautunut ilmoittamaan tehtävästä verkkosivulla: Avoimet työpaikat. Tehtävästä kiinnostuneet voivat ilmoittautua sitä kautta tarjolle tehtävään nimikirjaotteen kera. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkoneuvosto päättää nimetä haastattelutyöryhmän uuden papin valitsemiseksi ko. tehtävään ajalle Haastatteluryhmään valittiin Rauli Helenius, Hele Ali-Löytty, Tarmo Repo, Jaana Heliövaara ja Paula Rupponen. Määräaikaan ( ) mennessä seurakuntapastorin viran hakijoiksi ilmoittautui kolme teologian maisteria: Kristoffer Seppänen, Jarno Jalonen ja Pihla Rapola. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt vihkiä uusia pappeja vasta Jokaisella vihittävällä tulee olla vähintään kuuden (6) kuukauden virka jossain hänet työhön kutsuvassa seurakunnassa. Vihkimystä edeltäviä maisterina tehtyjä työjaksoja samassakaan seurakunnassa ei lueta siihen kuuluviksi. Haastattelutyöryhmä on haastatellut hakijat toiminnallisen puolen työkokouksen yhteydessä , Samalla kaikki muutkin hengellistä työtä tekevät saivat tilaisuuden tutustua heihin. Hakijoista Jarno Jalonen ilmoitti ennen haastattelua saaneensa töitä eikä saapunut haastattelutilaisuuteen. Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti valittavaksi teologian maisteri Pihla Rapolaa. Hakijoiden hakupaperit ovat nähtävillä kokouksessa. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkoneuvosto keskustelee haastatteluryhmän esityksestä ja päättää valita teol. maist. Pihla Rapolan Akaaseen teologin tehtäviin ja erityisesti nuorisotyön tiimin esimieheksi. Virkaan valitun tulee esittää lääkärintodistus ja nuorten ihmisten parissa työskenneltäviltä vaadittava rikosrekisteriote. Tehtävä päätetään alkavaksi maisterina, jolloin palkkaus olisi pappisvihkimykseen asti 503. Pappisvihkimyksestä alkaen asti viran palkkauksessa noudatetaan seurakuntapastorille määriteltyä tehtävänmukaista palkkaa, 601. Akaan seurakunta esittää tuomiokapitulille kutsun antamista valitulle pappisvihkimystä varten.

8 8 Kirkkoneuvosto päätti esittää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille teologian maisteri Pihla Rapolaa Akaan vs.seurakuntapastorin epäpätevänä virkaan ja pappisvihkimyksen jälkeen asti papiston lomansijaiseksi. Palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen, kuitenkin 15 % alennettuna pappisvihkimykseen asti. Pappisvihkimyksestä alkaen palkka on vaativuusryhmän 601 mukainen täysimääräisenä. Akaan seurakunta esittää tuomiokapitulille kutsun antamista valitulle pappisvihkimystä varten. Virkaan valitun tulee esittää kirkkoherralle lääkärintodistus ja nuorten ihmisten parissa työskenneltäviltä vaadittava rikosrekisteriote.

9 9 8 N TOIMIKAUTENSA AJAKSI NIMETTÄVISTÄ TYÖRYHMISTÄ PÄÄTTÄMINEN AKAAN SEURAKUNNAN TYÖRYHMIEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty Akaan kirkkoneuvostossa Kullakin tehtäväalueella on oma työryhmänsä, joka on tarkoitettu tueksi työhön ja avuksi tehtäväalueen toiminnan toteuttamiseen. Tehtäväalueen hallinnolliset tehtävät ovat kirkkoneuvostolla, kirkkoherralla ja sillä työntekijällä, jolle kuuluu ratkaisuvaltaa tehtäväalueesta. 2. Kirkkoneuvosto nimeää työryhmän. Työryhmään kuuluvat jäseninä johtava tai vastaava työntekijä, kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämä jäsen sekä kirkkoneuvoston nimeämänä 6-10 jäsentä. Ainakin lähetystyön ja diakoniatyön työryhmässä on hyvä huolehtia eri alueiden edustavuudesta. Kaikilla tehtäväalueen viranhaltijoilla sekä kirkkoherralla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa kokouksissa. 3. Työryhmä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan vaalikaudeksi. Se työntekijöistä, jolle tehtävä työnjaon mukaan kuuluu, esittelee tehtäväalueen asiat. Hän huolehtii myös siitä, että kokouksissa pidetään muistiota, johon päätökset merkitään, ja varmentaa muistion allekirjoituksellaan. Päätöksistä on toimitettava jäljennös kirkkoneuvostolle toimenpiteitä varten. 4. Työryhmä kokoontuu puheenjohtajan tai sihteerin kutsusta. Työryhmän kokouksiin voidaan myös pyytää osallistumaan työntekijöitä, asiantuntijoita tai seurakuntalaisia, joiden läsnäolosta on hyötyä asioiden käsittelylle. 5. Työryhmän tehtävänä on yhdessä työntekijöiden kanssa valmistella vuosittain ao. tehtäväalueen toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus; laatia tehtäväalueen toimintakertomus edelliseltä vuodelta tammikuun loppuun mennessä; seurata ja arvioida ao. tehtäväalueen työtä seurakunnassa ja osallistua koulutukseen; tukea vapaaehtoistoimintaa ja varustaa seurakuntalaisia työhön; toimia työn toteuttamiseksi eri ikäryhmien parissa ja tarvittaessa työalarajat ylittäen; kehittää työtä seurakunnassa ja tehdä työhön liittyviä esityksiä kirkkoneuvostolle; suorittaa kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät. Yllä olevan ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto voi nimetä tarvitsemansa määrän erilaisia työryhmiä toimikautensa ajaksi seurakunnallisen työn toteuttamiseksi. Työryhmät ovat syrjäyttäneet aikoinaan toimineet johtokunnat. Työryhmämalli on levinnyt laajalti kirkossa sen joustavuuden ja vapaaehtoisuuteen perustuvan toimintatavan takia.

10 10 Akaassa on toiminut tähän saakka seuraavat työryhmät: 1. Aikuistyön työryhmä 2. Diakoniatyön työryhmä 3. Lähetystyön työryhmä 4. Tiedotuksen työryhmä 5. Lapsi- ja perhetyön työryhmä 6. Nuorisotyön työryhmä 7. Nuorten aikuisten työryhmä 8. Yhteiskunnallisten asiain työryhmä 9. Ystävyysseurakuntatyöryhmä 10. Kansainvälisten asiain neuvottelukunta Ajan varrella ryhmälistaan on lisätty nuorten aikuisten työryhmä ja yhteiskunnallisten asiain työryhmä. Ne on todettu tarpeellisiksi. Sen sijaan kansainvälisten asiain neuvottelukunta on todettu ajoittain tarpeettomaksi. Se onkin periaatteessa vain tarvittaessa koolle kutsuttava neuvotteluelin. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkoneuvosto käy keskustelun siitä, mitkä työryhmät se haluaa toimikaudekseen nimetä. Lisäksi kirkkoneuvosto nimeää valitsemiinsa työryhmiin enintään 6 10 jäsentä, joista yksi on kirkkoneuvoston jäsen tai varajäsen. Työntekijöitä ei lueta tähän kiintiöön. Neuvosto päätti valita 10 työryhmää. Niihin päätettiin nimetä tarjolla olevista ehdokkaista 4-10 jäsentä, joista yksi on kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston jäsen tai varajäsen. Työntekijöitä ei lueta tähän kiintiöön. Työryhmät liitteenä. Tästä päätöksestä seuraa pieniä muutoksia työryhmien toimintasääntöön, jotka kirkkoherra velvoitettiin tekemään.

11 11 9 SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOKASASETTELU VUOSIKOKOUKSEEN ROVANIEMELLÄ Akaan seurakunta on muiden seurakuntien tapaan Suomen Lähetysseuran jäsen. Jäsenillä on oikeus asettaa ehdokkaitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle. Tänä vuonna erovuorossa on neljä jäsentä. Akaan seurakunta on useita kertoja esittänyt ehdokkaita hallitukseen vielä onnistumatta saamaan ketään ehdokastaan läpi. Sääksmäen rovastikuntaa edustaa tällä hetkellä hallituksessa pastori Juha Valkama Sääksmäeltä. Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat luetaan kokouksessa ja laitetaan talteen pöytäkirjan liitteeksi. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Akaan seurakunta ei lähde esittämään ketään uutta jäsentä hallitukseen vaan iloitsee siitä, että naapuriseurakunnan pastori on päässyt tärkeälle paikalle huolehtimaan tämän seudun seurakuntien näkemysten esillä pitämisestä. Esityksen mukaisesti.

12 12 10 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUKSEEN ROVANIEMELLE Seurakunnalla on oikeus lähettää kaksi edustajaa vuosikokoukseen valitsemaan hallitusta ja päättämään muista tärkeistä Suomen kirkon lähetystyöhön kuuluvista asioista. Akaan Lähetysyhdistys ry, joka on Suomen Lähetysseuran alaosasto ja täyttää tänä vuonna 105 vuotta yhdessä Akaan kirkkokuoron kanssa, on päättänyt esittää omalle vuosikokoukselleen, että yhdistys lähettää juhlille ja Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokoukseen hallituksensa jäsenen Anna-Liisa Hirvelän ja yhdistyksen sihteerin/rahastonhoitajan Mari Pakkasen. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Akaan kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa seurakuntapastori Mari Pakkasen edustamaan vuosikokouksessa Akaan seurakuntaa, ellei lähetystyön työryhmästä löydy ketään lähtijää. Asian valmistelu delegoidaan lähetystyön työryhmän sihteerille. Kirkkoneuvosto valtuutti Sinikka Ylimäen edustamaan Akaan seurakuntaa lähetystyön työryhmästä Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokoukseen.

13 11 PÖYTÄKIRJOJEN JA MUISTIOITTEN JULKISUUS 13 KN 1/2011 ( ) 9 ESITYSLISTOJEN JA PÖYTÄKIRJOJEN JULKISUUS Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Seurakunnan muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin kirkkoneuvoston pöytäkirja. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. KL 25:3 Mainitun pykälän selitysosassa todetaan, että seurakunnan jäsenillä täytyy olla mahdollisuus myös ennalta tietää kokouksissa käsiteltävistä asioista. Kirkkovaltuuston kokouskutsu ja tieto siellä käsiteltävistä asioista pidetään seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ 8:5,2) Kirkkovaltuustolla on silti oikeus lisätä julkisuutta ja päättää julkaista kutsu ja asialuettelo myös lehdessä. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialistoineen laitetaan seurakunnan viralliselle ilmoitustaululle, joka on kirkkoherranviraston eteisessä. Tämän lisäksi tieto kokouksesta laitetaan paikallislehtien (Akaan Seutu ja Urjalan Sanomat) seurakuntatietoihin ja asialista lähetetään toimituksille tiedoksi. Kirkkoneuvoston kokousaika ja pöytäkirjan nähtävillä oloilmoitus laitetaan edellä mainitulle ilmoitustaululle säädetyksi ajaksi. Kirkkoneuvoston asialuettelo ilman päätösesityksiä lähetetään edellä mainituille lehdille tiedoksi. Tämä tehtävä delegoidaan lähetys- ja tiedotussihteerille. Tarkistetut pöytäkirjat julkaistaan Akaan seurakunnan kotisivuilla kyseisen hallintoelimen vieressä linkkinä. Kappelineuvoston pöytäkirjat laitetaan samoin kotisivulle linkkinä. Linkityksen hoitaminen delegoidaan lähetys- ja tiedotussihteerille. Työryhmien muistioita ei laiteta kotisivuille, koska ne ovat kirkkoneuvoston alaisia ja vain vähäisiä päätöksiä tekeviä toimielimiä. Esityksen mukaisesti. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3) Paikallislehti on moittinut Akaan seurakunnan tiedotuspolitiikkaa. Vuonna 2011 tehty linjaus perustui siihen, että luottamushenkilöt lukivat päätettäviksi

14 14 tulevista asioista usein lehdestä, ennen kuin he olivat olleet päättävän elimen kokouksessa. Tämä aiheutti luottamushenkilöissä hämmennystä, kun heiltä kyseltiin kylillä asioista, joista he eivät olleet muodostaneet vielä hallintoelimen kanssa yhteistä kantaa. Päätettävänä oli usein myös arkaluontoisia henkilösuojauksen piiriin kuuluvia asioita, jolloin todettiin, että asialista lehdistölle riittää ja pöytäkirja tulee julkiseksi vasta sen tarkastamisen jälkeen. Tämä saattaa olla jo vanhentunut käytäntö, koska luottamushenkilöt ovat jo jonkin aikaa saaneet esityslistat ja muistiot sähköisesti. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Akaan seurakunta ryhtyy noudattamaan samaa käytäntöä, mikä Akaan kaupungilla jo on. Se lähettää tiedotusvälineille kokouksien esityslistat sellaisina kuin ne luottamushenkilöillekin lähtevät liitteet mukaan lukien, ellei niissä ole salassa pidettäviksi katsottuja henkilötietoja, liikesalaisuuksia tms. Tarkastetut pöytäkirjat liitteineen julkaistaan Akaan seurakunnan nettisivustolla kohdassa hallinto. Sieltä jokainen kokouksessa läsnä ollut luottamushenkilökin voi tarkastaa, mitä ja missä kokouksessa jotakin päätettiin. Myös työryhmien muistiot laitetaan nettiin asianomaisen työalan yhteyteen heti, kun ne on kirjoitettu. Näin luottamushenkilöt voivat seurata työryhmien työtä seurakunnan kotisivuilta eikä muistioita tarvitse lähettää erikseen päättäjille tai pöytäkirjojen liitteiksi. Esityksen mukaisesti. 12 VALTUUSTOALOITE

15 15 Kirkkovaltuutettu Erja Pentti on jättänyt valtuuston puheenjohtajalle aloitteen Toijalan siunauskappelin suunnittelun, kilpailuttamisen sekä korjaamisen tarkoituksenmukaisuuden uudelleenarvioimisesta. Hän painottaa aloitteessaan: Toijalan siunauskappelin korjaamisen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa tulee pohtia taloudellisen panostuksen välttämättömyyttä tilankäytön tehokkuuden näkökulmasta. Erja Pentin aloitteessa on neljä eri kohtaa (Liite 1), joita hän vaatii selvitettäväksi ennen korjausremontin lopullista aloittamista. Yksi keskeinen teema Pentin aloitteessa on seurakunnan tilojen mahdollisimman tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö. Yksi korjausta puoltava tärkeä seikka on, että Toijalan siunauskappeli täyttää tämän vuoden toukokuussa 50 vuotta. Näin siitä tulee virallista kulttuuriperintöä, johon kohdistuvista toimenpiteistä museoviraston pitää antaa lausuntonsa. Seurakunnilla on lainmukainen velvoite pitää yllä hautausmaitaan ja kiinteistöjään ja korjata yli 50-vuotiaita rakennuksiaan. ESITYS: Vs. talouspäällikkö Lillimari Lehmijoki Neuvosto käsittelee ja valmistelee Erja Pentin aloitteen kirkkovaltuustossa päätettäväksi. Kirkkoneuvosto päätti, että valtuutettu Erja Pentin aloite ei aiheuta muutoksia useiden vuosien aikana tehtyihin kappelin korjausta koskeviin suunnitelmiin. Kirkkoneuvosto ja valtuusto ovat kappelin korjauksen määrärahoista päättäessään ottaneet huomioon Pentin aloitteessaan esittämät asiat ja päättäneet rajoittaa korjauksen koskemaan välttämättömiä toimenpiteitä.

16 13 TOIJALAN SIUNAUSKAPPELIN RAKENNUTTAJAN VALITSEMINEN 16 Akaan seurakunta on tehnyt puitesopimuksen 2010 Rakennuttajatoimisto Trebest Oy:n kanssa. Rakennuttajatoimisto Trebest Oy on myynyt liiketoimintansa A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:lle. Hannu Järvinen on kaupan myötä siirtynyt A-Insinööreihin työntekijäksi. Akaan seurakunnan puitesopimus (liite 2) pitäisi näin ollen uusia A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n kanssa, jos se valitaan Toijalan siunauskappelin rakennuttajaksi. ESITYS: Vs. talouspäällikkö Lillimari Lehmijoki Kirkkoneuvosto keskustelee ja päättää, antaako se oikeuden talouspäällikölle uusia puitesopimus Hannu Järvisen edustaman A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n kanssa. A-Insinöörit Rakennuttamisen hinnoittelusta antaa esimerkkiä liite nro 3. Kirkkoneuvosto antoi oikeuden vs. talouspäällikkö Lillimari Lehmijoelle uusia puitesopimus Hannu Järvisen edustaman A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n kanssa.

17 17 14 TOIJALAN SIUNAUSKAPPELIN RAKENNUSTYÖRYHMÄN VALITSEMINEN Kirkkovaltuusto toivoi siunauskappelin saneeraukseen erillistä työryhmää. Työryhmässä seurakuntaa edustavat luottamushenkilöt ja kiinteistöistä vastaavat seurakunnan työntekijät eli kirkkoherra, talouspäällikkö ja huoltomestari. ESITYS: vs. talouspäällikkö Lillimari Lehmijoki Kirkkoneuvosto nimeää rakennustyöryhmän. Kirkkoneuvosto nimesi rakennustoimikuntaan Lauri Lehtisen, Heikki Parikan ja Sirpa Hämäläisen.

18 18 15 TOIJALAN SIUNAUSKAPPELIN KORJAUSRAKENTAMISEN SUUNNITELMAT Toijalan siunauskappelin korjausrakentamisen suunnitelmia on tarkennettu kirkkovaltuuston toivomusten mukaisesti. Kirkkovaltuusto toivoi tehtäväksi vain välttämättömiä toimenpiteitä. Kokouksessa arkkitehti Mikko Uotila esittelee päivitetyt toimenpide-ehdotukset (liite 4). Siunauskappelin korjauksessa tulisi ottaa huomioon myös lapsivaikutukset. ESITYS: vs. talouspäällikkö Lillimari Lehmijoki Neuvosto päättää aloittaa kappelin korjausrakentamisen ehdotettujen toimenpiteiden mukaisesti. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

19 19 16 TOIJALAN SIUNAUSKAPPELIN SUUNNITTELIJOIDEN VALINTA Kirkkoneuvoston jäsenet ovat saaneet tiedoksi sähköpostitse ennen kokousta valittujen suunnittelijoiden hintatarjoukset. Neuvosto keskustelee ja päättää sähkö-, rakenne- ja LVI-suunnittelijasta. ESITYS: vs. talouspäällikkö Lillimari Lehmijoki Kirkkoneuvosto päättää keskustelun jälkeen, hyväksyykö se suunnittelijoiden tarjoukset. Hyväksyttiin sähkö- ja rakennesuunnittelijoiden hintatarjoukset. Sähkösuunnittelijana toimii Sähkötekniikka Oy Kari Siren ja rakennesuunnittelijana Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy. LVIsuunnittelija valitaan neuvoston kokouksessa.

20 20 17 LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI SUOMEN EVANKELISLUTERILAISESSA KIRKOSSA Kirkolliskokous teki toukokuussa 2014 päätöksen lisätä kirkkojärjestykseen säännöksen lapsivaikutusten arvioinnista. Kirkkohallitus on julkaissut ohjeistuksen lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) toteuttamiseksi. Seurakuntaan on lähetetty kaksi kappaletta ohjeistutuksesta sekä lavaesitteen näytekappaleet. Esite ja ohjeistus on luettavissa myös Sakastin sivuilta Tämän esityslistan päätettävien asioitten kohdalla on jo pohdittu päätösten vaikutuksia lapsiin, vaikka asioitten yhteydessä ei ole erikseen mainittu, onko päätöksellä vaikutuksia lapsiin ja millaisia. Ne mainitaan, jos niitä on. Valtuutettu Elina Vaittinen teki valtuustoaloitteen valtuustossa Lapsivaikutusten arvioinnista (liite 5).Tässä pykälässä saamme samalla käsiteltyä myös tuon aloitteen. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan lapsivaikutusten arviointi on lakisääteistä. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkoneuvosto päättää lähettää lapsiasiavaltuutettu Elina Vaittisen, lapsityön diakoni Hanna Yogaswaranin ja jonkun kolmannen henkilön järjestettävään koulutukseen sen varmistamiseksi, että asiat hoidetaan Akaan seurakunnassa tältäkin kohdalta säännöksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto päätti lähettää Elina Vaittisen, Hanna Yogaswaran sekä Ali Kulhian järjestettävään koulutukseen. 18 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT

21 21 Kirkkoherran viranhaltijapäätökset: 1/2015 Sairausloma 2/2015 Sairausloma 3/2015 Sairausloma 4/2015 Sairausloma 5/2015 Sairausloma 6/2015 Sairausloma 7/2015 Sairausloma 8/2015 Sairausloma 9/2015 Loma-anomus 10/2015 Loma-anomus 11/2015 Sairausloma ESITYS: Viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi ja vahvistetaan kirkkoneuvoston hyväksymiksi toimenpiteiksi. Esityksen mukaisesti. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

22 19 AJOLEIKKURIN HANKINTA HAUTAUSMAALLE 22 Seurakunnan käytössä olevat nurmialueiden hoitoon suunnatut ajoleikkurit vaativat uudistusta. Tämän hetkiset koneet eivät ole kustannustehokkaita, syynä on korjaus - ja huoltotöiden jatkuva kustannusten kasvu. Seurakunnalla on hyviä käyttökokemuksia Husqvarnan ajoleikkureista, samalla konekannan keskittäminen selkeyttää ylläpitohuoltoja ja varaosien hankintaa. Tarjous koskee ammattikäyttöön ahtaille ja monimuotoisille hautausmaille hyvin soveltuvaa Husqvarna P 524 etuleikkurilla Combi 122 varustettua ketterää ja tehokasta AWD-nelivetoa. Hintatarjoukset on pyydetty kahdelta Husqvarnan jälleenmyyjältä, Pirkanmaan pienkone Center Oy Tampereelta sekä Maatalous ja Koneelta Hämeenlinnasta. Ohessa tarjoukset liitteinä. Pirkanmaan pienkone Center Oy arvonlisäverollinen hinta ,00 Hämeenlinnan maatalous ja kone arvonlisäverollinen hinta ,00 ESITYS: vs. talouspäällikkö Lillimari Lehmijoki Kirkkoneuvosto päättää, että ajoleikkuri hankitaan hinnan perusteella Hämeenlinnan Maatalous ja Koneesta. Esityksen mukaisesti 20 MUUTOKSENHAKUMENETTELY ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Puheenjohtaja antaa KL 24 luvun mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettäväksi. Esityksen mukaisesti. 21 ILMOITUSASIAT

23 23 Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: - Diakoniatyön saamat rahalahjoitukset ja lahjakortit jouluna 2014 yht (liite 6) - Kirkkopäiville lähetetään Kouvolaan 3 työntekijää ja 7 luottamushenkilöä. Kustannukset ovat 90 kahdelta päivältä ja matkat sekä majoittuminen. Seurakunta maksaa. Ilmoittautukaa kokouksessa tai kyselkää mahdollisten työryhmien ihmisiä ja ehdottakaa. - Kirkkoherranvaali on suoritettu: Uudeksi kirkkoherraksi saatiin Akaan kappalainen TT, Ali Kulhia 610 äänellä. Toisella sijalla ollut Kotkan kappalainen Kirsi Hämäläinen sai 352 ääntä ja kolmannella sijalla ollut Olli-Matti Vuori sai 57 ääntä. Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat ja päätettiin, että osallistujat Kirkkopäiville ilmoittautuisivat mennessä kirkkoherralle. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5) 22 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 08.12.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 18.4.2012 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 24.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.3.2012 klo 17.00 20.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 21.9.2011 klo 17.00 19.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Pajasmaa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2013 30.1.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2013 30.1.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 30.1.2013 klo 17.00 18.30 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 11/2011 19.12.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 11/2011 19.12.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 19.12.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Pihl Keijo, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2015 22.09.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2015 22.09.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.9.2015 klo 16.30-19.05 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, Akaa Päätöksentekijät Kulhia Ali puheenjohtaja paikalla Hämäläinen Sirpa kirkkoneuvoston jäsen poissa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2012 5.9.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2012 5.9.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 5.9.2012 klo 17.00 18.40 Kahvitarjoilu 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Pajasmaa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2015 2.03.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2015 2.03.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 2.3.2015 klo 17.00 18.10 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Kulhia Ali puheenjohtaja paikalla Hämäläinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.5.2012 klo 17.00 18.50 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 20.5.2013 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2013 23.10.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2013 23.10.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 23.10.2013 klo 17.00 17.40 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Haavisto

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA Torstaina 28.05.2015 17.30 Kokous alkaa kahvittelulla 17.30, sitten siirrytään perhekirkkoon klo 18, minkä jälkeen varsinainen kokous. KOKOUSPAIKKA Viialan seurakuntasali OSALLISTUJAT Päätöksentekijät

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 Kokousaika Torstai 29.8.2013 klo 16.30 18.04 Kokouspaikka Vihtavuoren kappeli Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013 31 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.3.2013 klo 18.00 20.40 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Koskiahde Markku Kuntsi Marjanne Niemi

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.12.2014 N:o 15/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.12.2014 N:o 15/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184 Kokousaika Torstai 18.12.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 09.02.2015 klo 18.30 20.20 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 :n nojalla hyväksynyt 29. päivänä syyskuuta 1994

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA 28.01.2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1/2015

RUSKON SEURAKUNTA 28.01.2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1/2015 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikka 28.1.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Vahd seurakuntalo (Kanttorilantie 1 Vahto) Kirkkovaltuusto 2015-2018: Hiiren Timo Himala Milja Järviö Riitta-Liisa Kankare Seija

Lisätiedot

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121 137 Aika: 8.12.2014 klo 18.15-20.00. Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Miikkulainen Marjatta (Savitaipale

Lisätiedot