KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika klo Kahvitarjoilu klo Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari puheenjohtaja paikalla Hämäläinen Sirpa kirkkoneuvoston jäsen Kallioinen Saila kirkkoneuvoston jäsen Knuutila Heikki kirkkoneuvoston jäsen poissa Lehtinen Lauri kirkkoneuvoston jäsen paikalla Pajasmaa Mika kirkkoneuvoston jäsen Parikka Heikki kirkkoneuvoston varapj. Turunen Kirsi kirkkoneuvoston jäsen Salminiemi Reino kirkkoneuvoston jäsen Rantanen Veijo kirkkoneuvoston varajäsen Muut osallistujat Ylimäki Sinikka Nord Pirkko Lehmijoki Lillimari Lyytikäinen Kimmo Mikko Uotila Ahola Margit kirkkovaltuuston pj. kirkkovaltuuston varapj. vs. talouspäällikkö huoltomestari arkkitehti sihteeri Käsitellyt asiat 1-22 Allekirjoitukset Sari Lindström puheenjohtaja Margit Ahola sihteeri tarkastajat Akaa Kirsi Turunen Veijo Rantanen Pöytäkirja yleisesti Nähtävänä oloa koskeva kuulutus on ollut Akaan kirkkoherranviraston sekä nähtävänä Kylmäkosken ja Viialan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Akaan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Todistaa:

2 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 Kirkkoherra Sari Lindström piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 9.luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. KN ohjesäännön 5 :n mukaan kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. KL 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouskutsut on toimitettu ESITYS: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom). Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3). ESITYS: 1) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan ) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa alkaen. 4) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään kirkkoherranviraston ja Kylmäkosken sekä Viialan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla ) tarkistajiksi valittiin Kirsi Turunen ja Veijo Rantanen 2) Päätettiin että pöytäkirja tarkastetaan ) - 4) Esityksen mukaisesti

3 3 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvostossa asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on esittelijän pohjaehdotus. ESITYS: Kokouksen alussa arkkitehtisuunnittelija Mikko Uotila esittelee Toijalan siunauskappelin suunnitteluvaiheita ja kustannusvaihtoehtoja. Ehdotettiin ottaa lisäksi yksi uusi pykälä 19, ajoleikkurin hankinta. Ehdotuksen mukaisesti.

4 4 5 KYLMÄKOSKEN KAPPELINEUVOSTON JÄSENISTÖN TÄYDENNYS Akaan kirkkoneuvosto käsittelee kappelineuvoston jäsenistön nimeämisen uudelleen siltä osin kuin jäsenten asuinalue sanelee. Jäsenten on oltava entisen itsenäisen Kylmäkosken seurakunnan alueella asuvia. 10 KYLMÄKOSKEN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kylmäkosken kappelineuvoston ohjesääntö 2 luku 6 Kirkkovaltuusto valitsee kappelineuvoston jäsenet valitsemalla ensiksi varsinaiset jäsenet. Varsinaisten jäsenten valinnan jälkeen valitaan jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet eri vaalilla. Valittujen tulee olla Kylmäkosken entisen seurakunnan alueella asuvia seurakunnan jäseniä. ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessaan kappelineuvoston kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosille Kylmäkosken kappelineuvoston jäseniksi valittiin: 1. Paija Pasi 2. Salminiemi Reino 3. Lehti Sisko 4. Välimäki Päivi Henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin: 1. Välimäki Pauli Pasi Paijan varajäsen 2. Tapala Ilpo Reino Salminiemen varajäsen 3. Ryyppö Tiina Sisko Lehden varajäsen 4. Näsi Matti Päivi Välimäen varajäsen 5. Harju Jari varajäsen 6. Lindfors Ulla varajäsen Kaksi kappelineuvoston jäsentä täydennetään seuraavassa valtuuston kokouksessa. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkoneuvosto esittää kappelineuvoston varsinaisiksi jäseniksi kokouksessa esitellyt henkilöt, jotka asuvat entisen itsenäisen seurakunnan alueella. Päätettiin esittää kirkkovaltuustolle kappelineuvoston varsinaiseksi jäseniksi Viljo Lindfors ja hänen varajäseneksi Ulla Lindfors sekä varsinaiseksi jäseneksi Irmeli Parri ja hänen varajäseneksi Jari Harju.

5 5 Ei valitusoikeutta, koska asia menee kirkkovaltuuston päätettäväksi. 6 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUSPALKKIOT Akaan seurakunnan luottamushenkilöt ovat saaneet valtuustokaudella kokouspalkkiona 30 euroa per kokous. Yli kolme tuntia koskevista kokouksista palkkio

6 on ollut 45 euroa. Luottamushenkilöiden palkkiota ei määrää KirVESTES,vaan sen päättää kirkkovaltuusto. (KirVESTES 42 1 mom. soveltamisohje). Kokouspalkkiot pitää määrittää valtuustokaudelle ESITYS: Vs. talouspäällikkö Lillimari Lehmijoki Kirkkoneuvosto päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Akaan seurakunnan luottamushenkilöiden kokouspalkkioksi 30 euroa/kokous ja yli kolme tuntia kestävän kokouksen kokouspalkkioksi 45 euroa/kokous. Kokouspalkkioita maksetaan kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, kappelineuvoston ja vaalilautakunnan sekä rakennustyöryhmän kokouksista. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja vaalilautakunnan sekä rakennustoimikunnan luottamushenkilöjäsenille maksetaan kokouspalkkiota 30 euroa/kokous ja yli kolme tuntia kestävän kokouksen kokouspalkkiota 45 euroa/kokous. 7 SEURAKUNTAPASTORIN SIJAISUUS

7 KN SEURAKUNTAPASTORI JOHANNES MELANDERIN IRTISANOUTUMINEN 7 Seurakunta pastori Johannes Melander on ollut Akaan seurakunnassa alkaen seurakuntapastori Sirpa Piirron hoitovapaan sijaisena. Johannes Melander on tullut valituksi Hyvinkään seurakunnan oppilaitospastorin virkaan alkaen. Johannes Melander on ilmoittanut ottavansa oppilaitospastorin viran vastaan. Kirkkoherra on ilmoittanut asiasta Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille, joka on ryhtynyt rekrytoimaan Akaaseen nuoriso- ja rippikoulupappia. Tuomiokapituli on lupautunut ilmoittamaan tehtävästä verkkosivulla: Avoimet työpaikat. Tehtävästä kiinnostuneet voivat ilmoittautua sitä kautta tarjolle tehtävään nimikirjaotteen kera. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkoneuvosto päättää nimetä haastattelutyöryhmän uuden papin valitsemiseksi ko. tehtävään ajalle Haastatteluryhmään valittiin Rauli Helenius, Hele Ali-Löytty, Tarmo Repo, Jaana Heliövaara ja Paula Rupponen. Määräaikaan ( ) mennessä seurakuntapastorin viran hakijoiksi ilmoittautui kolme teologian maisteria: Kristoffer Seppänen, Jarno Jalonen ja Pihla Rapola. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt vihkiä uusia pappeja vasta Jokaisella vihittävällä tulee olla vähintään kuuden (6) kuukauden virka jossain hänet työhön kutsuvassa seurakunnassa. Vihkimystä edeltäviä maisterina tehtyjä työjaksoja samassakaan seurakunnassa ei lueta siihen kuuluviksi. Haastattelutyöryhmä on haastatellut hakijat toiminnallisen puolen työkokouksen yhteydessä , Samalla kaikki muutkin hengellistä työtä tekevät saivat tilaisuuden tutustua heihin. Hakijoista Jarno Jalonen ilmoitti ennen haastattelua saaneensa töitä eikä saapunut haastattelutilaisuuteen. Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti valittavaksi teologian maisteri Pihla Rapolaa. Hakijoiden hakupaperit ovat nähtävillä kokouksessa. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkoneuvosto keskustelee haastatteluryhmän esityksestä ja päättää valita teol. maist. Pihla Rapolan Akaaseen teologin tehtäviin ja erityisesti nuorisotyön tiimin esimieheksi. Virkaan valitun tulee esittää lääkärintodistus ja nuorten ihmisten parissa työskenneltäviltä vaadittava rikosrekisteriote. Tehtävä päätetään alkavaksi maisterina, jolloin palkkaus olisi pappisvihkimykseen asti 503. Pappisvihkimyksestä alkaen asti viran palkkauksessa noudatetaan seurakuntapastorille määriteltyä tehtävänmukaista palkkaa, 601. Akaan seurakunta esittää tuomiokapitulille kutsun antamista valitulle pappisvihkimystä varten.

8 8 Kirkkoneuvosto päätti esittää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille teologian maisteri Pihla Rapolaa Akaan vs.seurakuntapastorin epäpätevänä virkaan ja pappisvihkimyksen jälkeen asti papiston lomansijaiseksi. Palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen, kuitenkin 15 % alennettuna pappisvihkimykseen asti. Pappisvihkimyksestä alkaen palkka on vaativuusryhmän 601 mukainen täysimääräisenä. Akaan seurakunta esittää tuomiokapitulille kutsun antamista valitulle pappisvihkimystä varten. Virkaan valitun tulee esittää kirkkoherralle lääkärintodistus ja nuorten ihmisten parissa työskenneltäviltä vaadittava rikosrekisteriote.

9 9 8 N TOIMIKAUTENSA AJAKSI NIMETTÄVISTÄ TYÖRYHMISTÄ PÄÄTTÄMINEN AKAAN SEURAKUNNAN TYÖRYHMIEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty Akaan kirkkoneuvostossa Kullakin tehtäväalueella on oma työryhmänsä, joka on tarkoitettu tueksi työhön ja avuksi tehtäväalueen toiminnan toteuttamiseen. Tehtäväalueen hallinnolliset tehtävät ovat kirkkoneuvostolla, kirkkoherralla ja sillä työntekijällä, jolle kuuluu ratkaisuvaltaa tehtäväalueesta. 2. Kirkkoneuvosto nimeää työryhmän. Työryhmään kuuluvat jäseninä johtava tai vastaava työntekijä, kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämä jäsen sekä kirkkoneuvoston nimeämänä 6-10 jäsentä. Ainakin lähetystyön ja diakoniatyön työryhmässä on hyvä huolehtia eri alueiden edustavuudesta. Kaikilla tehtäväalueen viranhaltijoilla sekä kirkkoherralla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa kokouksissa. 3. Työryhmä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan vaalikaudeksi. Se työntekijöistä, jolle tehtävä työnjaon mukaan kuuluu, esittelee tehtäväalueen asiat. Hän huolehtii myös siitä, että kokouksissa pidetään muistiota, johon päätökset merkitään, ja varmentaa muistion allekirjoituksellaan. Päätöksistä on toimitettava jäljennös kirkkoneuvostolle toimenpiteitä varten. 4. Työryhmä kokoontuu puheenjohtajan tai sihteerin kutsusta. Työryhmän kokouksiin voidaan myös pyytää osallistumaan työntekijöitä, asiantuntijoita tai seurakuntalaisia, joiden läsnäolosta on hyötyä asioiden käsittelylle. 5. Työryhmän tehtävänä on yhdessä työntekijöiden kanssa valmistella vuosittain ao. tehtäväalueen toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus; laatia tehtäväalueen toimintakertomus edelliseltä vuodelta tammikuun loppuun mennessä; seurata ja arvioida ao. tehtäväalueen työtä seurakunnassa ja osallistua koulutukseen; tukea vapaaehtoistoimintaa ja varustaa seurakuntalaisia työhön; toimia työn toteuttamiseksi eri ikäryhmien parissa ja tarvittaessa työalarajat ylittäen; kehittää työtä seurakunnassa ja tehdä työhön liittyviä esityksiä kirkkoneuvostolle; suorittaa kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät. Yllä olevan ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto voi nimetä tarvitsemansa määrän erilaisia työryhmiä toimikautensa ajaksi seurakunnallisen työn toteuttamiseksi. Työryhmät ovat syrjäyttäneet aikoinaan toimineet johtokunnat. Työryhmämalli on levinnyt laajalti kirkossa sen joustavuuden ja vapaaehtoisuuteen perustuvan toimintatavan takia.

10 10 Akaassa on toiminut tähän saakka seuraavat työryhmät: 1. Aikuistyön työryhmä 2. Diakoniatyön työryhmä 3. Lähetystyön työryhmä 4. Tiedotuksen työryhmä 5. Lapsi- ja perhetyön työryhmä 6. Nuorisotyön työryhmä 7. Nuorten aikuisten työryhmä 8. Yhteiskunnallisten asiain työryhmä 9. Ystävyysseurakuntatyöryhmä 10. Kansainvälisten asiain neuvottelukunta Ajan varrella ryhmälistaan on lisätty nuorten aikuisten työryhmä ja yhteiskunnallisten asiain työryhmä. Ne on todettu tarpeellisiksi. Sen sijaan kansainvälisten asiain neuvottelukunta on todettu ajoittain tarpeettomaksi. Se onkin periaatteessa vain tarvittaessa koolle kutsuttava neuvotteluelin. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkoneuvosto käy keskustelun siitä, mitkä työryhmät se haluaa toimikaudekseen nimetä. Lisäksi kirkkoneuvosto nimeää valitsemiinsa työryhmiin enintään 6 10 jäsentä, joista yksi on kirkkoneuvoston jäsen tai varajäsen. Työntekijöitä ei lueta tähän kiintiöön. Neuvosto päätti valita 10 työryhmää. Niihin päätettiin nimetä tarjolla olevista ehdokkaista 4-10 jäsentä, joista yksi on kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston jäsen tai varajäsen. Työntekijöitä ei lueta tähän kiintiöön. Työryhmät liitteenä. Tästä päätöksestä seuraa pieniä muutoksia työryhmien toimintasääntöön, jotka kirkkoherra velvoitettiin tekemään.

11 11 9 SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOKASASETTELU VUOSIKOKOUKSEEN ROVANIEMELLÄ Akaan seurakunta on muiden seurakuntien tapaan Suomen Lähetysseuran jäsen. Jäsenillä on oikeus asettaa ehdokkaitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle. Tänä vuonna erovuorossa on neljä jäsentä. Akaan seurakunta on useita kertoja esittänyt ehdokkaita hallitukseen vielä onnistumatta saamaan ketään ehdokastaan läpi. Sääksmäen rovastikuntaa edustaa tällä hetkellä hallituksessa pastori Juha Valkama Sääksmäeltä. Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat luetaan kokouksessa ja laitetaan talteen pöytäkirjan liitteeksi. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Akaan seurakunta ei lähde esittämään ketään uutta jäsentä hallitukseen vaan iloitsee siitä, että naapuriseurakunnan pastori on päässyt tärkeälle paikalle huolehtimaan tämän seudun seurakuntien näkemysten esillä pitämisestä. Esityksen mukaisesti.

12 12 10 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUKSEEN ROVANIEMELLE Seurakunnalla on oikeus lähettää kaksi edustajaa vuosikokoukseen valitsemaan hallitusta ja päättämään muista tärkeistä Suomen kirkon lähetystyöhön kuuluvista asioista. Akaan Lähetysyhdistys ry, joka on Suomen Lähetysseuran alaosasto ja täyttää tänä vuonna 105 vuotta yhdessä Akaan kirkkokuoron kanssa, on päättänyt esittää omalle vuosikokoukselleen, että yhdistys lähettää juhlille ja Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokoukseen hallituksensa jäsenen Anna-Liisa Hirvelän ja yhdistyksen sihteerin/rahastonhoitajan Mari Pakkasen. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Akaan kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa seurakuntapastori Mari Pakkasen edustamaan vuosikokouksessa Akaan seurakuntaa, ellei lähetystyön työryhmästä löydy ketään lähtijää. Asian valmistelu delegoidaan lähetystyön työryhmän sihteerille. Kirkkoneuvosto valtuutti Sinikka Ylimäen edustamaan Akaan seurakuntaa lähetystyön työryhmästä Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokoukseen.

13 11 PÖYTÄKIRJOJEN JA MUISTIOITTEN JULKISUUS 13 KN 1/2011 ( ) 9 ESITYSLISTOJEN JA PÖYTÄKIRJOJEN JULKISUUS Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Seurakunnan muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin kirkkoneuvoston pöytäkirja. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. KL 25:3 Mainitun pykälän selitysosassa todetaan, että seurakunnan jäsenillä täytyy olla mahdollisuus myös ennalta tietää kokouksissa käsiteltävistä asioista. Kirkkovaltuuston kokouskutsu ja tieto siellä käsiteltävistä asioista pidetään seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ 8:5,2) Kirkkovaltuustolla on silti oikeus lisätä julkisuutta ja päättää julkaista kutsu ja asialuettelo myös lehdessä. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialistoineen laitetaan seurakunnan viralliselle ilmoitustaululle, joka on kirkkoherranviraston eteisessä. Tämän lisäksi tieto kokouksesta laitetaan paikallislehtien (Akaan Seutu ja Urjalan Sanomat) seurakuntatietoihin ja asialista lähetetään toimituksille tiedoksi. Kirkkoneuvoston kokousaika ja pöytäkirjan nähtävillä oloilmoitus laitetaan edellä mainitulle ilmoitustaululle säädetyksi ajaksi. Kirkkoneuvoston asialuettelo ilman päätösesityksiä lähetetään edellä mainituille lehdille tiedoksi. Tämä tehtävä delegoidaan lähetys- ja tiedotussihteerille. Tarkistetut pöytäkirjat julkaistaan Akaan seurakunnan kotisivuilla kyseisen hallintoelimen vieressä linkkinä. Kappelineuvoston pöytäkirjat laitetaan samoin kotisivulle linkkinä. Linkityksen hoitaminen delegoidaan lähetys- ja tiedotussihteerille. Työryhmien muistioita ei laiteta kotisivuille, koska ne ovat kirkkoneuvoston alaisia ja vain vähäisiä päätöksiä tekeviä toimielimiä. Esityksen mukaisesti. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3) Paikallislehti on moittinut Akaan seurakunnan tiedotuspolitiikkaa. Vuonna 2011 tehty linjaus perustui siihen, että luottamushenkilöt lukivat päätettäviksi

14 14 tulevista asioista usein lehdestä, ennen kuin he olivat olleet päättävän elimen kokouksessa. Tämä aiheutti luottamushenkilöissä hämmennystä, kun heiltä kyseltiin kylillä asioista, joista he eivät olleet muodostaneet vielä hallintoelimen kanssa yhteistä kantaa. Päätettävänä oli usein myös arkaluontoisia henkilösuojauksen piiriin kuuluvia asioita, jolloin todettiin, että asialista lehdistölle riittää ja pöytäkirja tulee julkiseksi vasta sen tarkastamisen jälkeen. Tämä saattaa olla jo vanhentunut käytäntö, koska luottamushenkilöt ovat jo jonkin aikaa saaneet esityslistat ja muistiot sähköisesti. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Akaan seurakunta ryhtyy noudattamaan samaa käytäntöä, mikä Akaan kaupungilla jo on. Se lähettää tiedotusvälineille kokouksien esityslistat sellaisina kuin ne luottamushenkilöillekin lähtevät liitteet mukaan lukien, ellei niissä ole salassa pidettäviksi katsottuja henkilötietoja, liikesalaisuuksia tms. Tarkastetut pöytäkirjat liitteineen julkaistaan Akaan seurakunnan nettisivustolla kohdassa hallinto. Sieltä jokainen kokouksessa läsnä ollut luottamushenkilökin voi tarkastaa, mitä ja missä kokouksessa jotakin päätettiin. Myös työryhmien muistiot laitetaan nettiin asianomaisen työalan yhteyteen heti, kun ne on kirjoitettu. Näin luottamushenkilöt voivat seurata työryhmien työtä seurakunnan kotisivuilta eikä muistioita tarvitse lähettää erikseen päättäjille tai pöytäkirjojen liitteiksi. Esityksen mukaisesti. 12 VALTUUSTOALOITE

15 15 Kirkkovaltuutettu Erja Pentti on jättänyt valtuuston puheenjohtajalle aloitteen Toijalan siunauskappelin suunnittelun, kilpailuttamisen sekä korjaamisen tarkoituksenmukaisuuden uudelleenarvioimisesta. Hän painottaa aloitteessaan: Toijalan siunauskappelin korjaamisen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa tulee pohtia taloudellisen panostuksen välttämättömyyttä tilankäytön tehokkuuden näkökulmasta. Erja Pentin aloitteessa on neljä eri kohtaa (Liite 1), joita hän vaatii selvitettäväksi ennen korjausremontin lopullista aloittamista. Yksi keskeinen teema Pentin aloitteessa on seurakunnan tilojen mahdollisimman tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö. Yksi korjausta puoltava tärkeä seikka on, että Toijalan siunauskappeli täyttää tämän vuoden toukokuussa 50 vuotta. Näin siitä tulee virallista kulttuuriperintöä, johon kohdistuvista toimenpiteistä museoviraston pitää antaa lausuntonsa. Seurakunnilla on lainmukainen velvoite pitää yllä hautausmaitaan ja kiinteistöjään ja korjata yli 50-vuotiaita rakennuksiaan. ESITYS: Vs. talouspäällikkö Lillimari Lehmijoki Neuvosto käsittelee ja valmistelee Erja Pentin aloitteen kirkkovaltuustossa päätettäväksi. Kirkkoneuvosto päätti, että valtuutettu Erja Pentin aloite ei aiheuta muutoksia useiden vuosien aikana tehtyihin kappelin korjausta koskeviin suunnitelmiin. Kirkkoneuvosto ja valtuusto ovat kappelin korjauksen määrärahoista päättäessään ottaneet huomioon Pentin aloitteessaan esittämät asiat ja päättäneet rajoittaa korjauksen koskemaan välttämättömiä toimenpiteitä.

16 13 TOIJALAN SIUNAUSKAPPELIN RAKENNUTTAJAN VALITSEMINEN 16 Akaan seurakunta on tehnyt puitesopimuksen 2010 Rakennuttajatoimisto Trebest Oy:n kanssa. Rakennuttajatoimisto Trebest Oy on myynyt liiketoimintansa A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:lle. Hannu Järvinen on kaupan myötä siirtynyt A-Insinööreihin työntekijäksi. Akaan seurakunnan puitesopimus (liite 2) pitäisi näin ollen uusia A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n kanssa, jos se valitaan Toijalan siunauskappelin rakennuttajaksi. ESITYS: Vs. talouspäällikkö Lillimari Lehmijoki Kirkkoneuvosto keskustelee ja päättää, antaako se oikeuden talouspäällikölle uusia puitesopimus Hannu Järvisen edustaman A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n kanssa. A-Insinöörit Rakennuttamisen hinnoittelusta antaa esimerkkiä liite nro 3. Kirkkoneuvosto antoi oikeuden vs. talouspäällikkö Lillimari Lehmijoelle uusia puitesopimus Hannu Järvisen edustaman A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n kanssa.

17 17 14 TOIJALAN SIUNAUSKAPPELIN RAKENNUSTYÖRYHMÄN VALITSEMINEN Kirkkovaltuusto toivoi siunauskappelin saneeraukseen erillistä työryhmää. Työryhmässä seurakuntaa edustavat luottamushenkilöt ja kiinteistöistä vastaavat seurakunnan työntekijät eli kirkkoherra, talouspäällikkö ja huoltomestari. ESITYS: vs. talouspäällikkö Lillimari Lehmijoki Kirkkoneuvosto nimeää rakennustyöryhmän. Kirkkoneuvosto nimesi rakennustoimikuntaan Lauri Lehtisen, Heikki Parikan ja Sirpa Hämäläisen.

18 18 15 TOIJALAN SIUNAUSKAPPELIN KORJAUSRAKENTAMISEN SUUNNITELMAT Toijalan siunauskappelin korjausrakentamisen suunnitelmia on tarkennettu kirkkovaltuuston toivomusten mukaisesti. Kirkkovaltuusto toivoi tehtäväksi vain välttämättömiä toimenpiteitä. Kokouksessa arkkitehti Mikko Uotila esittelee päivitetyt toimenpide-ehdotukset (liite 4). Siunauskappelin korjauksessa tulisi ottaa huomioon myös lapsivaikutukset. ESITYS: vs. talouspäällikkö Lillimari Lehmijoki Neuvosto päättää aloittaa kappelin korjausrakentamisen ehdotettujen toimenpiteiden mukaisesti. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

19 19 16 TOIJALAN SIUNAUSKAPPELIN SUUNNITTELIJOIDEN VALINTA Kirkkoneuvoston jäsenet ovat saaneet tiedoksi sähköpostitse ennen kokousta valittujen suunnittelijoiden hintatarjoukset. Neuvosto keskustelee ja päättää sähkö-, rakenne- ja LVI-suunnittelijasta. ESITYS: vs. talouspäällikkö Lillimari Lehmijoki Kirkkoneuvosto päättää keskustelun jälkeen, hyväksyykö se suunnittelijoiden tarjoukset. Hyväksyttiin sähkö- ja rakennesuunnittelijoiden hintatarjoukset. Sähkösuunnittelijana toimii Sähkötekniikka Oy Kari Siren ja rakennesuunnittelijana Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy. LVIsuunnittelija valitaan neuvoston kokouksessa.

20 20 17 LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI SUOMEN EVANKELISLUTERILAISESSA KIRKOSSA Kirkolliskokous teki toukokuussa 2014 päätöksen lisätä kirkkojärjestykseen säännöksen lapsivaikutusten arvioinnista. Kirkkohallitus on julkaissut ohjeistuksen lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) toteuttamiseksi. Seurakuntaan on lähetetty kaksi kappaletta ohjeistutuksesta sekä lavaesitteen näytekappaleet. Esite ja ohjeistus on luettavissa myös Sakastin sivuilta Tämän esityslistan päätettävien asioitten kohdalla on jo pohdittu päätösten vaikutuksia lapsiin, vaikka asioitten yhteydessä ei ole erikseen mainittu, onko päätöksellä vaikutuksia lapsiin ja millaisia. Ne mainitaan, jos niitä on. Valtuutettu Elina Vaittinen teki valtuustoaloitteen valtuustossa Lapsivaikutusten arvioinnista (liite 5).Tässä pykälässä saamme samalla käsiteltyä myös tuon aloitteen. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan lapsivaikutusten arviointi on lakisääteistä. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkoneuvosto päättää lähettää lapsiasiavaltuutettu Elina Vaittisen, lapsityön diakoni Hanna Yogaswaranin ja jonkun kolmannen henkilön järjestettävään koulutukseen sen varmistamiseksi, että asiat hoidetaan Akaan seurakunnassa tältäkin kohdalta säännöksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto päätti lähettää Elina Vaittisen, Hanna Yogaswaran sekä Ali Kulhian järjestettävään koulutukseen. 18 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT

21 21 Kirkkoherran viranhaltijapäätökset: 1/2015 Sairausloma 2/2015 Sairausloma 3/2015 Sairausloma 4/2015 Sairausloma 5/2015 Sairausloma 6/2015 Sairausloma 7/2015 Sairausloma 8/2015 Sairausloma 9/2015 Loma-anomus 10/2015 Loma-anomus 11/2015 Sairausloma ESITYS: Viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi ja vahvistetaan kirkkoneuvoston hyväksymiksi toimenpiteiksi. Esityksen mukaisesti. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

22 19 AJOLEIKKURIN HANKINTA HAUTAUSMAALLE 22 Seurakunnan käytössä olevat nurmialueiden hoitoon suunnatut ajoleikkurit vaativat uudistusta. Tämän hetkiset koneet eivät ole kustannustehokkaita, syynä on korjaus - ja huoltotöiden jatkuva kustannusten kasvu. Seurakunnalla on hyviä käyttökokemuksia Husqvarnan ajoleikkureista, samalla konekannan keskittäminen selkeyttää ylläpitohuoltoja ja varaosien hankintaa. Tarjous koskee ammattikäyttöön ahtaille ja monimuotoisille hautausmaille hyvin soveltuvaa Husqvarna P 524 etuleikkurilla Combi 122 varustettua ketterää ja tehokasta AWD-nelivetoa. Hintatarjoukset on pyydetty kahdelta Husqvarnan jälleenmyyjältä, Pirkanmaan pienkone Center Oy Tampereelta sekä Maatalous ja Koneelta Hämeenlinnasta. Ohessa tarjoukset liitteinä. Pirkanmaan pienkone Center Oy arvonlisäverollinen hinta ,00 Hämeenlinnan maatalous ja kone arvonlisäverollinen hinta ,00 ESITYS: vs. talouspäällikkö Lillimari Lehmijoki Kirkkoneuvosto päättää, että ajoleikkuri hankitaan hinnan perusteella Hämeenlinnan Maatalous ja Koneesta. Esityksen mukaisesti 20 MUUTOKSENHAKUMENETTELY ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Puheenjohtaja antaa KL 24 luvun mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettäväksi. Esityksen mukaisesti. 21 ILMOITUSASIAT

23 23 Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: - Diakoniatyön saamat rahalahjoitukset ja lahjakortit jouluna 2014 yht (liite 6) - Kirkkopäiville lähetetään Kouvolaan 3 työntekijää ja 7 luottamushenkilöä. Kustannukset ovat 90 kahdelta päivältä ja matkat sekä majoittuminen. Seurakunta maksaa. Ilmoittautukaa kokouksessa tai kyselkää mahdollisten työryhmien ihmisiä ja ehdottakaa. - Kirkkoherranvaali on suoritettu: Uudeksi kirkkoherraksi saatiin Akaan kappalainen TT, Ali Kulhia 610 äänellä. Toisella sijalla ollut Kotkan kappalainen Kirsi Hämäläinen sai 352 ääntä ja kolmannella sijalla ollut Olli-Matti Vuori sai 57 ääntä. Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat ja päätettiin, että osallistujat Kirkkopäiville ilmoittautuisivat mennessä kirkkoherralle. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5) 22 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 08.12.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 7/2014 04.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 7/2014 04.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 04.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija Hämäläinen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2013 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2013 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 15.12.2014 kello 18.00 19.35 Kahvitarjoilu kello 17.15-18.00, valokuvaus 17.40 Kokouksen alussa rakennusinsinööri Hannu Järvinen esittelee Toijalan siunauskappelin kuntoarvioraportit ja korjaussuunnitelman

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 14.1.2014 klo 17.00 18.45 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors Sirpa Vaittinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2015 24.03.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2015 24.03.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 24.3.2015 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Kulhia Ali Hämäläinen Sirpa Kallioinen Saila

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2014 26.8.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2014 26.8.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2014 26.8.2014 Aika 26.8.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Lindström Sari,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 15.8.2013 klo 17.00 18.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 11/2011 19.12.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 11/2011 19.12.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 19.12.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Pihl Keijo, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2015 15.06.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2015 15.06.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 15.6.2015 klo 12.00-13:35 Paikka Lounaskokous aloitetaan ravintola Kruunasta & Klaavasta klo 11 ja lounaan jälkeen varsinainen kokous taloustoimiston kokoustilassa klo 12 Päätöksentekijät

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2013 30.1.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2013 30.1.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 30.1.2013 klo 17.00 18.30 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 11/2011 19.12.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 11/2011 19.12.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 19.12.2011 klo 17.00 18.50 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Plit Keijo, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA Torstaina 28.05.2015 17.30 Kokous alkaa kahvittelulla 17.30, sitten siirrytään perhekirkkoon klo 18, minkä jälkeen varsinainen kokous. KOKOUSPAIKKA Viialan seurakuntasali OSALLISTUJAT Päätöksentekijät

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 24.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2014 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2014 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 10.11.2014 kello 18.00 20.05 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, 37800 Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Holkeri-Rokkanen Sini-Marja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2013 19.11.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2013 19.11.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 19.11.2013 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kappelineuvosto 22.9.2014

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kappelineuvosto 22.9.2014 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 22.9.2014 klo 19.00 20.30 PAIKKA Lähivakuutuksen kokoustila, Kiputie 2, 2. krs., Virojoki läsnä/poissa OSALLISTUJAT Silander, Outi varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/2013 03.12.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/2013 03.12.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 3.12.2013 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 Kokousaika: Ti 21.12.2010 Klo 18.30-19.56 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 128 Kokouksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10 TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakoti Läsnäolleet jäsenet Kauko Kenttä puheenjohtaja :t 1-4 Maija-Stiina Rahkonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 18.4.2012 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 Kokousaika Torstai 25.7.2013 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 7/2011 15.8.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 7/2011 15.8.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 15.8..2011 klo 17.00 19.55 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Lehtinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 Kokousaika 7.2.2012 klo 18.00 20.09 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm Harry Hänninen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 sivu 84. Kirkkovaltuuston 17.12.2014 kokouksen toimeenpanopäätökset... 2 1. Siivoojan viran lakkauttaminen...

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) KOKOUSAIKA Maanantaina 27.10.2014 klo 18.00-19.05 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2013 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2013 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.11.2013 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 14.6.2012. Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 14.6.2012. Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45. Osallistujat Päätöksen tekijät Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Kivistö Pekka Eronen Heikki Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale Jalle

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015. AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015. AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015 AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 LÄSNÄ Aakula Kari Lähteenmäki Heikki Ahava Asta Mattila Kalle Haikka

Lisätiedot

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2012 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Tiistaina 28.8.2012 klo 18.00-18.45 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 2.7.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 1.7.2015 klo 17:00 17:45 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5.6.2014 N:o 8/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 30.5.2014 Sivu 79

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5.6.2014 N:o 8/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 30.5.2014 Sivu 79 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 30.5.2014 Sivu 79 Kokousaika Torstai 5.6.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2013

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 (6) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUSAIKA: 17.12.2013 ALKAMISAIKA: klo 19.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 21.10 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntatalo Ahola Inkeri

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kappelineuvosto 25.11.2014

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kappelineuvosto 25.11.2014 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA tiistai 25.11.2014 klo 18.30 20.40 PAIKKA Lähivakuutuksen kokoustila, Kiputie 2, 2. krs., Virojoki läsnä/poissa OSALLISTUJAT Silander, Outi puheenjohtaja, kirkkoneuvoston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät 105 Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Savitaipale Jalle Sokk Margus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 29.1.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 29.1.2015 Aika To 29.1.2015 klo 18.00 19.20 Paikka Lankaniemen leirikeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 90100 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 KOKOUSAIKA: 23.4.2013 ALKAMISAIKA: klo 19.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 20.05 KOKOUSPAIKKA: Pappilan sali Ahola Inkeri jäsen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

1 Auran seurakunta Kokous 1/2015 Kirkkoneuvosto 23.02.2015

1 Auran seurakunta Kokous 1/2015 Kirkkoneuvosto 23.02.2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai 23.02.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kaija Mäki Taina Mäkinen Seija Suominen Irmeli Virtanen Juho

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2015 Aika ja paikka Ke 13.5.2015 klo 18.00-19.25 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18.00 19.47 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot