Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminnan seuranta ja arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminnan seuranta ja arviointi"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminnan seuranta ja arviointi Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka

2 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta n työntekijää sote-virastossa Toimipisteitä satoja n vapaaehtoista 3 vapaaehtoistyön koordinaattoria 60 vapaaehtoistoiminnan ohjaajaa

3 Sosiaali- ja terveysviraston osastot ja koordinaattorit SKH PESO TEPA Sairaala, kuntoutus ja hoiva Miia Pulkkinen Perhe ja sosiaalipalvelut Meeri Kuikka Terveys- ja päihdepalvelut Eliisa Iivanainen

4 Sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta: Vapaaehtoisia yhteensä 1700 henkilöä PESO (400) 1. Lastensuojelu: Tukihenkilötoiminta (200) Tukiperhetoiminta (95, lapsia 134) 2. Aluetyö (100) 3. vammaistyö: päivä- ja työtoiminta TEPA (190) 1. Päivätoimintakeskukset (50) 2. Tervalampi (15) 3. Sovittelutoiminta (110) 4. Arvo-ryhmät (10) 5. Eteläinen psyk.pol ja päiväsairaalat SKH (850) 1. Monipuoliset palvelukeskukset (750) 2. Palvelutalot (100) 3. Alle 65v. Asumispalveluyksiköt

5 Miksi seuranta on tärkeää? Tarkkaa tietoa määrästä ja laadusta tarvitaan Vapaaehtoistyöllä tuotetaan monenlaista hyvää, miten tämä pystytään todistamaan? Vapaaehtoistoiminta on kaikkialla, mutta ei virallisesti missään! Lisätään vapaaehtoistyön tietämystä, arvostusta ja oikeutusta olemassaololle

6 Mihin tietoa tarvitaan? toiminnan suunnittelun ja kehittämisen pohjana Esimiehet, päätöksentekijät, budjetointi jne Palveluprosessien ja toiminnan arviointi Mitä todellisia kuluja/ tuottavuutta toiminnalla on Uusia vaatimuksia vapaaehtoistoiminnalle: Monipuolisissa palvelukeskuksissa 75% toiminnasta ei työntekijöiden ohjaamaa tulostavoitteita

7 Mitä pitäisi mitata? Ja miksi? Vaikuttavuutta (asiakas, vapaaehtoinen vai kuka?) Tuottavuutta ja taloudellisuutta (mitä toiminta tuottaa, tuoko säästöjä) Laadullisuutta (kenelle? Vapaaehtoisten elämänlaatu, vapaaehtoistoiminnan asiakkaiden elämänlaatu) Määrällisyyttä (meillä on massaa)

8 Vapaaehtoistyön kustannukset suorat kustannukset, kuten matkakorvaukset ja muut kulukorvaukset, koulutukset, virkistys kiinteät suorat kustannukset, kuten panostukset atk-järjestelmään sekä muut hankinnat epäsuorat kustannukset, kuten vapaaehtoistoiminnan organisointiin ja viestintään tarvitut henkilöstökulut

9 Vaikeaa seurata, arvioida Toiminta on moninaista Erilaisia vapaaehtoistehtäviä on satoja Toiminta on hajanaista, useassa yksikössä Lähes 100 eri yksikössä tapahtuu Erilaiset rakenteet toiminnalla Kertaluontoisuus vrt. lakisääteinen toiminta, yksiköiden sisällä ja muualla

10 Mitä sotessa on tehty? Kyselyitä ja selvityksiä vuosien varrelta Vapaaehtoistoiminnan selvitys (2012) Vapaaehtoistoiminta Helsingin kaupungin vanhuspalveluyksiköissä vuonna 2011 (2012) Töölön ehkäisevän työn selvitys (2012) Tehtyjä kyselyitä yksiköissä ja koordinaattoreiden tekemänä Kysely vapaaehtoistoiminnasta vastaaville työntekijöille (2014) Omia menetelmiä kehitelty mm. Kinaporissa ja Kontulassa Ei selkeitä seurantakriteereitä muita kuin vapaehtoisten määrä

11 ..Jatkuu mitä sotessa on tehty? Keväällä 2015 vapaaehtoistoiminnanohjaajien kehittämispäivän aiheena vapaaehtoistoiminnan arviointi ja seuranta: Tarvetta yhtenäistää seurantaa Helppoa työntekijöille Vaivatonta vapaaehtoisille

12 Vapaaehtoistoiminnan määrällinen arviointi 1. Selkeät toistuvat mittasuureet soten vapaaehtoistoiminnassa 2. Toteutettiin seurantajakso ) Vapaaehtoisten määrä 2) Käynnit 3) Tunnit 4) Tehtävät

13 Seurantajakso Toteutus eri yksiköissä omalla tavalla Paperilomake Sähköinen lomake Sähköinen työtila Työntekijän arvio Osalta lisäksi: Vapaaehtoistyön piiriin osallistuneet henkilöt (lukumäärä, esim. ryhmiin osallistuneet) Vapaaehtoistyön organisointiin käytetyt työtunnit

14 Seurantalomake Vapaaehtoisten käynnit seurantajaksolla Vapaaehtoinen: merkitse käyntisi, kun osallistut vapaaehtoistoimintaan. Jos käyt samana päivä useassa eri tehtävässä, merkitsethän jokaisen tehtävän omalle riville! Päivämäärä Date Nimikirjaimet Name Tehtävä Task Tunnit Hours esim MK ryhmänohjaaminen

15 Tuloksia seurantajaksolta: Vain osa toimintaan osallistuvista vapaaehtoisista osallistui seurantaan Omia seurantamenetelmiä Ei tavoitettu vapaaehtoisia/ työntekijöitä Käyntejä/ toimintaa ei osunut jaksolle 750 vapaaehtoisen osallistumista seurattiin 1700 vapaaehtoisjoukosta

16 Sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoiset, jotka olivat seurantajaksossa mukana vapaaehtoisten käyttämää tuntia vapaaehtoisten käyntiä - Yhden käynnin aika KA 4 h 20 min Vapaaehtoistoiminnan seurantajakso Yksikkö vapaaehtoisten määrä vapaaehtoisten käyttämät tunnit vapaaehtoisten käynnit Peso SKH Tepa ,5 446 YHTEENSÄ ,5 2149

17 vapaaehtoist en määrä; 14 seurantajaksolle osallistuneiden vapaaehtoisten määrä vapaaehtoisten määrä; 310 Peso SKH Tepa vapaaehtoisten määrä; 426

18 Yhteenveto, henkilömäärä, tunnit ja käynnit: Peso SKH Tepa , vapaaehtoisten määrä vapaaehtoisten vapaaehtoisten käynnit käyttämät tunnit

19 Perhe ja sosiaalipalvelut (Peso) vapaaehtoisten määrä vapaaehtoisten käyttämät tunnit vapaaehtoisten käynnit 0

20 SKH (sairaala, kuntoutus, hoiva) vapaaehtoisten määrä seurantajaksolla palvelutalo Rodolf Itäkeskuksen palvelutalo 5 % Roihuvuori 20; 5 % 2 % 1 % 0 % Madetoja Syystie 118; 28 % Kontula Rudolf pake 92; 22 % Vuorensyrjä Saattajat/välittäjät 23; 5 % 2 % 23; 5 % 52; 12 % 35; 8 % 3 % 1 % 1 % Liikuntakaverit Myllypuro Töölö Suursuo Munkkiniemen palvelukeskus Kustaankartano

21 Sairaala, kuntoutus, hoiva (SKH) vapaaehtoisten määrä vapaaehtoisten käyttämät tunnit vapaaehtoisten käynnit yhteensä

22 Terveys- ja päihdepalvelut (Tepa) ,5 vapaaehtoisten määrä vapaaehtoisten käyttämät tunnit vapaaehtoisten käynnit

23 Mitä tällä datalla voisi tehdä? Vapaaehtoistehtävien luokittelu ja analyysi niistä Avustaminen, ryhmänohjaaminen, saattamisia yms. Kertaluontoinen, pitkäkestoinen Välillinen hyöty ryhmänohjauksessa Näihin erityisesti vapaaehtoisille koulutusta, rekrytointia Työntekijäresurssien oikea ohjaaminen ja keskittyminen tiettyihin Rahaksi muuttaminen

24 Muutettuna työntekijämääräksi - Vapaaehtoistoimintaan käytettiin n tuntia /kk - 10 tuntipalkalla /kk - Vapaaehtoisten työpanos 2313h/vko - Työajaksi (37,5h/vko) muutettuna samaan määrän tarvittaisiin 15 työntekijää - kuukausipalkka sivukuluineen on vapaaehtoisten tekemälle työmäärälle hinnaksi tulisi /kk - ( x 12= ) vuodessa, n. 0,5 milj

25 Muutettuna työntekijämääräksi todellisuudessa - kuukausipalkka sivukuluineen on vapaaehtoisten tekemälle työmäärälle hinnaksi tulisi /kk - ( x 12= ) vuodessa, n. 0,5 milj - Koko soten vapaaehtoismäärä: 0,5 X 3= 1,3 milj - Vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin kustannukset 60 hlö / 10% työstä -> 6 työntekijää + koordinaattorit = 9 henkilöä, /v - 1,3milj / 2,7= 4,8 kertainen hyöty

26 Vapaaehtoistoimintaan sijoitettu raha tulee sotessa 4,8-kertaisena takaisin!

27 Jatkossa Seurantaa systemaattisesti samoilla mittareilla Lisätään uusia mittareita esim. työntekijöiden työpanos vapaaehtoistoiminnan ohjaamiseen Välillinen hyöty (toiminnan kohteena olevat) Koko virasto mukana Rakennetaan seuranta uusiin toimintoihin alusta asti sisälle

28 Syksyllä 2015 Vapaaehtoistoiminnan laadullinen arviointi Vapaaehtoistyöntekijöiden oma arviointi Mahdollisia tutkimusaiheita Vapaaehtoistoiminnan kohteen elämänlaatu/mielekkyys.. Mistä olisit saanut tämän avun Mikä vaikutus vapaaehtoistoiminnalla on? Esim. Vähentyykö joidenkin palveluiden tarve? Tutkimusta esim. sosiaalityön opiskelijoille

29 Kiitos! Meeri Kuikka Puh Lisätietoja: