Sodankylän kunta. Hyvältähän? se näyttää, vuoden 2011 lasein tarkasteltuna. Eero Laesterä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sodankylän kunta. Hyvältähän? se näyttää, vuoden 2011 lasein tarkasteltuna. Eero Laesterä"

Transkriptio

1 Sodankylän kunta Hyvältähän? se näyttää, vuoden 2011 lasein tarkasteltuna Johtoryhmä ja kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori

2 Sisällys Lähtökohta, toimeksianto, tavoite, käytetyt aineistot Verrokit, yleinen verrokki, kohdennetut verrokit Tase tarkasteluhetkellä Kuinka ja miksi tase muuttuu Tuloslaskelma Tulo- ja menoerät Toiminnalliset tekijät, nettomenojen kehitys, nettomenot suhteutettuna verrokkiin ja nettomenojen kehitys suhteessa asiakkaisiin ja tuotokseen. Rahoituslaskelma Investoinnit Rahoituksen muutokset Kuinka asukasluku ja väestön ikärakenteen muutos vaikuttavat palveluntarpeeseen, mikä vaikutus tällä on kunnan talouteen? Painelaskelmat kuinka tase muuttuu, tasapainottamistarpeen arvioiminen Yhteenveto Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

3 JULKISEN TALOUDEN KEHITYSHAASTEET JA KUNTIEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Jo vuoteen 2008 ja 2009 tultaessa vallitsi tulojen ja menojen vakava epätasapaino, vaikka talous kasvoi erittäin nopeasti. -Verotettava tulo kasvaa hitaammin kuin toimintamenot -Toimintatulojen kasvu ei riitä poistamaan toimintamenojen kasvun nopeutta. -Valtionosuudet kasvaneet yllättävän nopeasti mutta ne eivät tule kasvamaan edelleen. Julkisella sektorilla on saavutettava sukupolvien välinen tasapaino, nykyhetkeen diskontattujen tulojen ja menojen on oltava samansuuruiset. Velanotto on perusteltua periaatteessa vain investointeihin. Vuonna 2009 alkanut lama syventää epätasapainoa. Vuosi 2010 ja BKT:n lasku ,8 % lisälainaa 13 mrd (2.450 eur/as) ja mrd. euroa ( eur/as) -Asl ,3 miljoonaa -vrt kuntien lainakanta 2008, konserni 20,6 mrd, kunnissa 8,6 mrd (3.905 eur/as ja eur/as) Verotettavan tulon muutokset koko maassa ,2%, ,2 % ,0 %, ,5 %, ,6 % ja ,8 % Työttömyys ei alene nopeasti, keinot (lomautus, osaaikaisuudet, eläkeputket jne. ) käytössä, työttömyys alenee vasta kun jousto on purettu ongelmat nuorisotyöttömyydessä. Muu Eurooppa pakenee edellä. Elinkeinorakenne vanhentunut myös ja erityisesti elektroniikkateollisuus, työt siirtyvät pysyvästi ulkomaille vaikutus alihankkijaketjuun Pienen maan teollisuudessa ongelmana skaalaetujen heikko käytettävyys ja tuotannon yhä pidemmälle menevä erikoistuminen globaalisti menetetään suhteellinen etu. Nousu alkoi, mutta Lamaa edeltävä taso saavutetaan? Nousu hitaampi Suomessa kuin muualla EU-alueella, suhteellisen edun menetys. Edellisen lisäksi kestävyysvajetta heikentää vanheneminen, joka on Suomessa nopeinta Euroopassa Mediaani-ikä 2012 Mediaani-ikä vuotta 45 vuotta Erot ikääntyvien ja nuortuvien kuntien välillä kasvavat Vanhushuoltosuhde kasvaa 25 45%:iin, lähes jokaista vanhusta kohden on vain yksi työikäinen. Elinikä kasvaa Vanhuspalveluiden tarve kasvaa Verotettava tulo alenee Eläkemenot kasvavat Pienet sukupolvet maksavat suhteellisesti yli osuutensa. Tulot alenevat muutoinkin ilman maahanmuuttoa. Monivammainen yhteiskunta Erityisesti julkista sektoria raskauttavat Wagnerin laki ja Baumolin tauti yhdessä palveluiden määrä ja laatu ja käyttö - kasvavat, tämä yhdistettynä kustannusten jatkuvaan nousuun (yli yleisen hintojen nousun) kiristää kestävyysvajetta entisten seikkojen lisäksi. Vuoteen 2030 veronkorotuspaine 7 prosenttiyksikköä. Kunnissa jo nyt 5 prosenttiyksikön erot (Kauniainen 16,50 17 kuntaa 21,00 23,50 ja 28,00). Ikäsidonnaiset menot kasvavat 6% vuodessa. Silti - Tavoite - Julkinen velka 60% BKTsta. Tultaessa vuosiin 2025 ja 2030 VM: JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYS EDELLYTTÄÄ TEHOKKAAMPAA KUNTATALOUDEN OHJAUSTA Tasapainottaminen: Useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan tasapainottaminen on tehokkainta mieluummin menoihin puuttumalla kuin veroja nostamalla. Vastaavasti veroja korottamalla mieluummin kuin velkaantumalla, perusteena ei voi olla oletus tulevien sukupolvien suuremmasta vauraudesta. Harkittuja tasapainotus/vakautuskeinoja: Valtionosuudet, mahdollisesti lisää tuottavuuden noustessa, tällä ohjataan kuntien toimintaa. kuntien suurempi ohjaaminen, oman tasapainotuksen vaatimus. Tuottavuuden nousu Tietotekniikan hyväksikäyttäminen Keskittäminen ja keskittyminen-kunnan sisällä ja kuntien välillä kuntaliitokset ja yhteistoiminta-alueet. Veroerät: yhteisövero suhdanneherkkä, pienempi merkitys Menneessä on alkanut ja tulevaisuuteen kasvaa kiihtyvästi vakava valtiontalouden (ja kuntatalouden) kestävyysvaje: käsite kuvaa sitä, kuinka paljon menoja on karsittava tai tuloja lisättävä, jotta julkinen talous olisi sukupolvien välisesti kestävällä pohjalla Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 Kiinteistövero kasvava merkitys 3 Tulovero suhdanneherkkä, tasaus on hyvä, muttei kannustava.

4 Isoja asioita Taantuma Syvä, muttei syvin historiallisesti Suomen talous painunut uudelleen teknisen määritelmän mukaan taantumaan. (W) Kuinka taantuma näkynyt kunnissa ja miksi? Taantuman jälkeinen aika Mille tasolle tuotanto asettuu? Tuotannon rakenne? Työttömyyden hidas lasku Velkaantuminen Velkaelvytys jääkö rakenteisiin? Yleisesti ottaen (liian) nopea velkaantuminen Valtio velkaantuu myös kuntien tarpeista johtuen Olisiko syytä puhua sopeuttamisesta oikeilla käsitteillä? Mistä uudet innovaatiot Perinteiset uudetkin sektorit sakkaavat Sähkön ja sähköisten toimintojen varaan rakentuminen, elämykset ja kasvava vapaa-aika Ei perinteisesti paikkaan riippuvaista toimintaa Euroopan taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden maiden lopullinen vaikutus? Lainat, takaukset Euromaiden työttömyys 11,7% (1/2012) -> vaikutus sisämarkkinoiden kysyntään. Kunnissa palvelurakenteen muutostarve ikääntyminen Palveluita lisää Palveluita vähemmän Verotulon väheneminen Tässäkin rehellinen viesti ei enää kaikkea kaikille lähellä, vaan edes minimipalvelut mahdollisimman lähelle laadukkaat ja osaamista edellyttävät palvelut keskittyvät. Saneeraaminen oikeista paikoista. Pois sieltä, missä ei enää tarvita Vitkastellen sinne, missä tarvitaan. Suurten ikäluokkien ongelma + muuttoliike Työvoiman saaminen palveluiden järjestäminen Oma väki ei riitä Väestön muutokset yleensä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

5 Valtio Mrd 12 kuukauden liukuva summa Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot ilman sijoituksia Menot ilman sijoituksia Talousarviotalouden yli-/alijäämä Valtion oma talous epätasapainossa ja suunta huolestuttava Onko elvytys jäänyt rakenteisiin? Tulot kääntyneet jo uudestaan laskuun. -> Valtiontalouden tasapainotuksen yhteydessä on pakko tarkastella myös menopuolta. Lähde: Valtiokonttori Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

6 Valtio Mrd Valtionvelan kehitys %/BKT Euro Kotimaan valuutassa Ulkomaan valuutassa %/BKT Valtion velkataso on kohonnut huomattavasti 2008-> Vuonna mrd euroa euroa/as Valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen toistaiseksi siedettävä, mutta velan kasvunopeus on huolestuttava Lähde: Valtiokonttori, VM Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

7 Talousennusteet Vuonna 2013 talouden kasvu heikkoa ja työttömyys kasvaa. Talouden ennustetaan elpyvän vuonna Työttömyyden ennakoidaan kuitenkin jäävän vuotta 2012 korkeammaksi Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

8 45,00 Toimintakate, mrd euroa 14,00 Valtionosuudet, mrd euroa 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Katainen Kiviniemi Vanhanen Vanhanen Lipponen Lipponen 0, ,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, ,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Veroprosentti Talous on aina tasapainossa Valtionosuuden määrän kasvun mahdollisuus Täydellinen riippumattomuus hallituspohjasta. Kunnallisvero, valtionosuus ja lainakanta on yksi ja sama asia! 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Lainakanta, mrd euroa 0, ,

9 Verotasapaino mrd euroa Toimintakatate -16,0-19,0-24,7-25,7-28,2-32,2-37,4 Verot yhteensä 15,4 15,2 18,3 19,7 21,9 24,6 28,9 Valtionosuus 4,9 6,2 7,7 7,9 8,6 10,5 12,0 Vuosikate 1,4 2,2 2,6 2,0 2,4 3,0 3,5 Tulos 0,085 0,608 1,901 0,118 0,002 0,023-0,034 Taseen jäämä 3,1 4,2 7,0 7,6 8,1 8,5 8,4 Nettoinvestoinnit 2,3 1,4 1,1 2,4 2,7 3,0 3,4 Lainakanta 5,2 8,1 10,5 11,8 12,8 13,2 13, Veroprosentti 18,39 18,89 19,67 20,20 21,93 22,98 25,31 Veroprosentti Suuri sopeutus toimintakatteessa VOS-leikkaukset, ei palautusta 2017 Veroprosenttisopeutus 80%:n osuus yli 75- vuotiaiden määrän kasvusta kustannuksiin 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Efektiivinen vs nimellinen kunnallisveroprosentti Kun efektiivinen prosentti ei nouse, niin veroprosentin noususta ei tarvitse välittää mutta valtionosuuden tarve on kasvanut ja kasvaa onko valtionosuus eri verorahoitusta, kun molemmat ovat muuttuneet/muuttumassa progressiivisiksi? HT Eero Laesterä 9

10 Paha hallitus Leikannut valtionosuuksia enemmän, kuin muut ja pelkästään pahuuttaan? Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

11 Uudet leikkaukset Valtionosuusleikkaus Kumulatiivinen Vanha Vanha Uusi Euroa/asukas 116,85 23,15 67,04 34,81 7,41 9, Kunnan asukasluku Veroprosenttiyksiköllä euroja ,88 0,17 0,50 0,26 0,06 0,07 1,94 116,85 23,15 67,04 34,81 7,41 9,26 258,52 Asukasluku Harkinnanvarainen -10 miljoonaa euroa Jätevero eur/as eur/kunta Jätevero Työmarkkinatuki Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

12 Nokia Oyj:n maksuunpantu yhteisövero mrd!!! Yhteensä Koko maa 7,45 5,60 5,16 5,26 5,21 5,25 6,02 7,16 5,48 4,34 4,71 61,63 Nokia Oyj 1,09 0,75 1,06 1,07 0,72 0,53 0,65 1,26 0,48 0,07 0,00 7,67 Nokia Oyj eur/as vrt. 118 eu Suhde 14,6 % 13,3 % 20,6 % 20,3 % 13,7 % 10,1 % 10,7 % 17,6 % 8,8 % 1,5 % 0,0 % 12,4 % 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 Nokia Oyj 0,40 0,20 0,00 Vuonna 2011 tappiollinen vuosi yhteisövero150 euroa Vuonna 2012 samoin, toinen tappiollinen vuosi

13 Sodankylä

14 Toimeksianto Selvitetään Sodankylä kunnan taloudellinen asema Tutkitaan palvelurakenteen muutosta suhteessa kuntaan itseensä ja suhteessa muihin kuntiin Selvitetään talouden tilassa tapahtuneet muutokset ja arvioidaan talouden kehitys lähitulevaisuudessa Talouden tasapainotilanteen arviointi Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

15 Aineisto Tiedonantajapalaute , Tilastokeskus Aineistokritiikki: Kuntien itsensä toimittama Tilintarkastajan tarkastama Tilastokeskuksen varmistama julkinen luotettavuus Muutokset toiminnallisissa Veroennustekehikko, Kuntaliitto Kunnan oma arvio talousarvion toteutumisesta 2012 & talousarvio ja suunnitelma Lisäksi on arvioitu valtionosuusmuutos valtion leikkausten vaikutuksesta Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

16 Mekaaniset verrokit 2011 asukasluku +/- 20 % ja samankaltainen asukasluvun kehitys Alajärvi Haapajärvi Haapavesi Hanko Jalasjärvi Kitee Kiuruvesi Kokemäki Kristiinankaupunki Outokumpu Kemiönsaari Saarijärvi Suonenjoki Viitasaari Virrat Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

17 Kohdennettu verrokki 2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon Esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset laskennalliset kustannukset Taide & yl. Kulttuuri ja kirjastot perusteet Sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen, yleisen kulttuuritoimen ja taiteen perusopetuksen valtionosuusperuste Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (sis. Osakuntaliitokset) Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Sodankylän laskennalliset kustannukset joukon pienimmät Verotuloihin perustuvassa tasauksessa huomattavat erot Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

18 Mikä kunta oikein on? Kunta on toimeksiantotalous (erityisesti valtio, mutta myös kuntalaiset antavat toimeksiantona tehtäviä kunnalle) Kunnan yleinen ja erityinen toimiala. Kunnan tehtävänä on järjestää palveluita kuntalaisille Taloudellisuuden ja tasapuolisuuden vaatimus, laki ja säädökset rajoittavat joiltakin osin. Valtio rahoittaa toimintaa valtionosuuksilla ja antaa kunnalle verotusoikeuden, ja mitä tästä pahimmillaan seuraa? Yritys tekee katetta omistajilleen käyttämällä riskiä hyväkseen - kunnan riskiasenne on neutraali tai riskistä pois hakeutuva kuinka elinkeinopolitiikka Kunta ei pyri toiminnassaan liiketaloudelliseen voittoon tulojen ja menojen pitäisi olla tasapainossa, tulot kerätään pääasiassa pakolla. HUOM! Velan ottaminen ei ole tuloa eikä velan maksaminen ole menoa, investointimenoja ei lasketa suoraan menoksi. Kunnan toiminnassa ei ole samanlaista reaali- ja rahaprosessin yhteyttä kuin yrityksissä (yritys valmistaa/ostaa ja myy, ja sitä vastikkeen ). Yritysten lomautus ja irtisanominen poikkeaa kunnasta Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

19 Tase Lainakanta Rahavarat Kunnan oma lainakanta (1000 eur, eur/as, %:ia) Eriteltynä ulkomaanlainat (1000 eur, suhde koko lainakannasta) Konsernilaina (1000 eur, eur/as, %:ia) Oma tilanne suhteessa koko maahan ja mekanistiseen verrokkiin sekä dedikoituun verrokkiin. Korkoprosentti laskettuna lainapääomista Kunnan omat rahavarat (1000 eur, eur/as, %:ia, maksuvalmius) Konsernin rahavarat (1000 eur, eur/as, %:ia, maksuvalmius) Oma tilanne suhteessa koko maahan ja mekanistiseen verrokkiin sekä dedikoituun verrokkiin. Antolainasaamiset (1000 eur, eur/as, %:ia) Erikseen konsernille annetut ja ei-konsernille annetut lainat Oma tilanne suhteessa koko maahan ja mekanistiseen verrokkiin sekä dedikoituun verrokkiin. Nettolaina (1000 eur, eur/as, %:ia) Kunnan oma nettolaina Konsernilaina Oma tilanne suhteessa koko maahan ja mekanistiseen verrokkiin sekä dedikoituun verrokkiin. Sijoitukset (1000 eur, eur/as, %:ia) Ei-riskisijoitukset ja riskisijoitukset Oma tilanne suhteessa koko maahan ja mekanistiseen verrokkiin sekä dedikoituun verrokkiin. Käyttöomaisuus (1000 eur, eur/as, %:ia) Oma tilanne suhteessa koko maahan ja mekanistiseen verrokkiin sekä dedikoituun verrokkiin. Takaukset (1000 eur, eur/as, %:ia) Konsernitakaukset, ei-konsernitakaukset Oma tilanne suhteessa koko maahan ja mekanistiseen verrokkiin sekä dedikoituun verrokkiin Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

20 Lainat Sodankylä Kunnan lainakanta /as Järjestys Ero verrokeihin Ero maan ka Vero-% 17,7 % 15,8 % 15,9 % 16,0 % 16,9 % 16,4 % 15,5 % 17,9 % 14,5 % 15,1 % Järjestys Ero verrokeihin Ero maan ka Kunnan lainakanta /as Kunnan lainakanta vero-% ,0 % ,0 % ,0 % 10,0 % 500 5,0 % ,0 % Sodankylä Koko maan ka Verrokkien ka Sodankylä Koko maan ka Verrokkien ka Sodankylän lainakanta /as on kasvanut tarkastelujakson aikana Kasvu on kuitenkin ollut maan keskitasoa ja verrokeita hitaampaa Lainakanta vero-% -mitattuna kunnan lainakannan taso on laskenut Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

21 Nettolainat Sodankylä Kunnan nettolainakanta Lainakanta Rahavarat Nettolaina Nettolaina /as Nettolaina vero-% 11,7 % 13,0 % 10,3 % 11,9 % 12,0 % 11,4 % 9,5 % 10,1 % 7,6 % 7,2 % Verrokit ka /as Verrokit ka vero-% 2,8 % 4,5 % 7,2 % 9,7 % 10,3 % 10,8 % 11,8 % 12,6 % 13,7 % 14,9 % Maan ka /as Maan ka vero-% 3,1 % 4,1 % 6,2 % 8,4 % 8,9 % 8,8 % 8,6 % 9,2 % 9,3 % 10,1 % Nettolaina käsittää tässä tarkastelussa lainakannan ja rahavarojen erotuksen. Kunnan nettolainakanta ( /as ja vero-%) on laskenut tarkastelujakson aikana Vuonna 2011 taso oli maan keskiarvoa ja verrokkien keskiarvoa matalampi Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

22 Nettolaina eur/as Oma sij. Minimi % Keskiarvo % Maksimi Sodankylä Sij. Nettolaina eur/as Hailuoto Eurajoki Luumäki Valtimo Ylitornio Enonkoski Juuka Espoo Rauma Miehikkälä Hirvensalmi Jalasjärvi Pyhäjärvi Harjavalta Myrskylä Sysmä Pyhäranta Ranua Pälkäne Suomenniemi Sij. Nettolaina eur/as Hanko Hämeenkoski Pietarsaari Tarvasjoki Kokkola Soini Kotka Karkkila Toholampi Halsua Vihanti Juankoski Vantaa Vähäkyrö Raahe Kemi Vaala Suonenjoki Ylivieska Kittilä Nettolaina (Lainakanta rahavarat) eur/as Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

23 Nettolaina %:ia Vero% Minimi -26,0-28,9-32,7-31,4-34,7-37,4-38,8-38,7-33,6-33,7 16,50 25 % -1,6-1,2 0,5 2,1 2,6 3,0 3,0 3,6 3,5 4,7 19,69 Keskiarvo 3,1 4,1 6,2 8,4 8,9 8,8 8,6 9,2 9,3 10,1 20,12 75 % 8,3 9,5 12,3 14,0 15,4 14,4 14,8 15,8 15,7 16,1 20,75 Maksimi 36,1 34,6 36,8 36,0 38,9 35,7 33,6 32,0 35,1 44,2 22,00 Sodankylä 11,7 13,0 10,3 11,9 12,0 11,4 9,5 10,1 7,6 7,2 19,50 Sij. Nettolaina %:ia Vero% 1 Hailuoto -14,3-14,8-13,2-4,3-5,1-11,1-11,6-10,0-26,1-33,7 19,25 2 Valtimo -26,0-28,9-32,7-31,4-34,7-37,4-38,8-38,7-33,6-32,0 19,25 3 Luumäki -23,5-26,0-27,0-27,6-27,7-29,7-25,6-24,4-26,6-26,9 18,00 4 Ylitornio -13,2-7,5-7,6-4,6-4,6-6,3-7,6-8,2-15,3-23,6 19,25 5 Juuka -16,0-13,6-10,0-10,8-14,6-16,4-19,9-19,3-20,4-19,0 20,25 6 Enonkoski -9,9-10,2-10,4-9,9-12,9-18,2-20,6-19,3-20,3-18,7 20,50 7 Eurajoki 7,1 12,0 14,3 17,1 13,8 9,8 2,1-7,2-14,9-18,6 18,00 8 Miehikkälä 6,5-5,6-7,8-11,1-12,4-10,9-13,3-15,6-15,8-14,8 19,50 9 Hirvensalmi -3,3-7,8-9,6-9,4-10,3-6,5-7,6-8,9-14,2-13,3 19,50 10 Jalasjärvi -2,9-3,6 0,0 6,3 5,3 3,9-4,0-9,9-13,8-12,7 20,50 11 Pyhäjärvi -6,5-3,9 1,9 3,1 4,9 1,9-1,3-6,9-6,6-10,8 19,75 12 Sysmä -1,7-3,5 0,2 2,5-1,4-2,9-3,8-0,8-4,5-10,7 19,00 13 Ranua -8,0-8,4-3,4-3,9-5,1-1,8-1,3-3,3-8,7-9,9 19,25 14 Myrskylä -2,0-3,2-2,7-5,2-4,2 0,9 2,5-4,0-7,8-9,5 20,00 15 Rauma -6,7-3,4-2,6-2,8-4,1-6,2-7,4-8,0-8,6-9,0 18,00 16 Espoo -6,2-4,0-3,4-3,3-13,2-13,2-10,4-8,3-7,8-7,9 17,75 17 Suomenniemi -13,0-12,8-4,5 0,6 5,5 12,6 7,1 3,2-4,0-7,7 21,00 18 Harjavalta 3,8 4,4 6,5 6,3 4,2 1,8-2,5-6,6-10,5-7,6 18,75 19 Polvijärvi -9,1-14,7-16,8-16,2-6,9-8,5-12,4-10,5-7,0-7,4 19,00 20 Pyhäranta 0,4 0,2 1,5 3,3 3,4 1,5-0,7-2,2-2,7-7,1 19,50 Sij. Nettolaina %:ia Vero% 320 Soini -1,0 1,6 6,2 10,9 30,2 35,7 33,6 28,6 31,7 44,2 21, Hämeenkoski 4,9 5,5 6,1 4,7 4,1 3,6 3,7 4,5 20,3 38,6 21, Halsua 24,5 26,2 29,8 34,1 34,6 26,1 20,4 25,6 27,5 32,9 21, Vihanti 2,0 3,8 7,4 7,7 11,0 19,9 19,7 25,4 31,1 32,5 19, Toholampi 22,3 27,9 29,1 26,7 24,4 18,6 21,9 27,7 25,2 32,5 21, Vaala 13,3 18,2 20,3 24,3 24,2 24,0 23,5 25,2 28,7 32,1 21, Tarvasjoki 5,2 6,2 8,0 7,7 7,1 11,4 13,3 23,0 33,6 31,7 21, Juankoski 3,0 4,6 3,8 4,3 7,0 7,9 4,7 10,9 32,8 31,4 21, Hanko 15,2 16,4 12,9 18,3 19,3 20,6 26,1 30,0 34,8 29,6 21, Suonenjoki 2,9 4,0 12,6 19,3 20,9 20,3 19,5 23,6 25,4 29,3 20, Kokkola 10,9 14,8 19,5 22,3 21,9 22,6 20,4 21,8 22,9 28,8 20, Kinnula -5,3-3,1 1,9 6,0 4,7 7,5 10,0 18,5 23,8 28,7 20, Sievi 21,3 28,4 33,4 31,8 29,9 30,6 32,8 29,3 34,7 28,7 21, Pietarsaari 7,2 11,8 13,7 16,1 17,8 20,3 22,9 26,0 28,1 28,3 21, Yli-Ii 6,2 14,3 23,8 31,9 28,3 19,0 17,2 21,3 35,1 27,6 19, Vähäkyrö 8,3 10,3 12,8 15,6 13,8 14,0 13,8 13,9 17,9 27,4 20, Karkkila 24,7 23,8 27,1 25,4 24,1 24,9 23,8 25,5 28,2 26,8 20, Viitasaari -8,0-3,2 2,5 3,7 6,3 3,6 6,7 8,0 19,4 26,5 21, Reisjärvi 1,5 6,8 12,1 19,8 19,2 19,4 21,1 20,1 25,5 26,3 21, Kittilä 15,5 21,2 23,9 18,3 20,9 22,9 17,0 22,5 24,6 25,6 19,00 Nettolaina muutettuna veroprosentiksi Nostetaan vain hiukan veroprosenttia, niin saadaan lainat maksettua Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

24 Lainakanta, valuuttaluotot Sodankylä Kunnan lainakanta, valuuttalainat Lainakanta Valuuttalainat Valuuttal. osuus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Valuuttal. /as Valuuttal. vero-% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Verrokkitarkastelussa ja maan keskiarvon laskennassa mukana vain kuntia, joilla on valuuttalainaa Verrokit, os. lainak. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Verrokit ka /as Verrokit ka vero-% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kuntia Maan ka, os. lainak. 26,3 % 27,9 % 29,8 % 30,5 % 31,5 % 28,8 % 26,6 % 20,3 % 16,2 % 14,4 % Maan ka /as Maan ka vero-% 1,8 % 2,3 % 2,8 % 3,3 % 3,3 % 3,1 % 2,8 % 2,4 % 2,2 % 2,1 % Kuntia Valuuttalainat perustuvat Tilastokeskuksen tilastoon. Pitkäaikaiset valuuttamääräiset joukkovelkakirjalainat Pitkäaikaiset lainat ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lyhytaikaiset lainat ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Sodankylällä ei ole valuuttaluottoja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

25 Korkokanta Sodankylä Kunnan korkomenot Lainakanta Korkomenot Korko-% 3,72 % 2,73 % 2,35 % 2,55 % 3,07 % 3,75 % 4,27 % 3,13 % 3,02 % 2,41 % Korkomenot /as Korkomenot vero-% 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % Verrokit ka korko-% 4,18 % 3,39 % 2,96 % 2,80 % 3,12 % 4,05 % 4,51 % 3,21 % 2,43 % 2,73 % Verrokit ka /as Verrokit ka vero-% 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,7 % 0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % Maan ka korko-% 4,25 % 3,34 % 2,93 % 2,84 % 3,27 % 4,13 % 4,56 % 3,00 % 2,10 % 2,42 % Maan ka /as Maan ka vero-% 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % Laskennallinen korkotaso on määritetty osamääränä korkomenojen ja kahden vuoden lainamäärän keskiarvosta. Sodankylän laskennallinen korkotaso oli vuonna 2011 maan keskiarvon tasolla Kunnan korkomenot käsittivät ,4 veroprosenttiyksikköä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

26 Lainat Kohdennettu verrokki 2011 Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Lainakanta /as Vero-% 15,1 % 28,4 % 17,4 % 25,5 % Nettolaina Nettolaina /as Nettolaina vero-% 7,2 % 25,6 % 10,1 % 21,6 % Ulkomaiset lainat Ulkomaisten osuus 0 % 0 % 0 % 0 % Ulkomaiset /as Ulkomaiset vero-% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Korkomenot Korko-% 2,4 % 2,7 % 3,3 % 2,4 % Korkomenot /as Korkomenot vero-% 0,36 % 0,72 % 0,60 % 0,62 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

27 Lainakannat - konserni KUNTAKORTTI III, KONSERNITASE Sodankylä Kuntanumero 758 Konsernitase Ka.2011 Konsernitase Ka.2011 Taseen loppusumma Antolainat, 1000, konserni Taseen loppusumma /as Antolainat, /as, konserni Oma pääoma + var Josta kunnan osuus Oma pääoma + var. /as Antolainat, 1000, kunta Vieras pääoma Antolainat, /as, kunta Vieras pääoma /as Rahoitusomaisuus, Lainakanta Rahoitusomaisuus /as Lainakanta /as Josta kunnan osuus Rahoitusomaisuus, 1000, kunta Josta kunnan osuus Rahoitusomaisuus /as, kunta Lainakanta, 1000, kunta Omavaraisuusaste% 30 % 31 % 41 % 43 % Lainakanta /as, kunta Gearing (nettovelk.aste) 1,03 0,89 0,52 0,54 Asukasluku Quick Ratio 3,66 3,99 4,21 2,79 Konsernin lainakanta /as Konsernin lainakanta vero-% ,0 % ,0 % 20,0 % ,0 % Sodankylä Koko maan ka Verrokkien ka Sodankylä Koko maan ka Verrokkien ka Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

28 Rahavarat Sodankylä Kassavarat Kassavarat /as Kassavarat vero-% 6,1 % 2,8 % 5,6 % 4,1 % 4,9 % 5,1 % 6,1 % 7,9 % 6,9 % 7,9 % Kunnan rahavarat Verrokit ka /as Verrokit ka vero-% 7,2 % 7,0 % 6,9 % 6,5 % 6,5 % 6,7 % 5,6 % 6,1 % 5,8 % 5,4 % Maan ka /as Maan ka vero-% 6,0 % 5,9 % 5,4 % 5,1 % 5,1 % 5,0 % 4,7 % 5,0 % 5,6 % 5,2 % 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Kunnan maksuvalmius (Quick Ratio) Sodankylä 0,8 1,3 1,3 1,1 1,1 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 Maan ka 1,4 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 Verrokit ka 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 Kunnan maksuvalmius (vrk) Sodankylä Maan ka Verrokit ka Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

29 Rahoitusvarallisuus Sodankylä Rahoitusv Rahoitusv. /as Rahoitusv. Vero-% 8,7 % 11,3 % 10,4 % 9,0 % 10,4 % 8,5 % 8,3 % 10,3 % 9,1 % 10,2 % Kunnan rahoitusvarallisuus Verrokit ka /as Verrokit ka vero-% 10,2 % 10,5 % 10,6 % 10,6 % 10,6 % 10,5 % 9,5 % 9,5 % 9,4 % 9,6 % Maan ka /as Maan ka vero-% 9,3 % 9,2 % 8,7 % 8,5 % 8,3 % 8,0 % 7,5 % 8,0 % 8,7 % 8,5 % Sodankylä Konsernin rahoitusvarallisuus Rahoitusv Rahoitusv. /as Rahoitusv. Vero-% 16,0 % 16,5 % 16,9 % 15,2 % 16,5 % 15,1 % 16,3 % 17,3 % 16,8 % 18,8 % Verrokit ka /as Verrokit ka vero-% 13,5 % 14,5 % 14,9 % 15,2 % 14,8 % 14,8 % 13,8 % 14,7 % 15,6 % 16,1 % Maan ka /as Maan ka vero-% 12,2 % 12,4 % 12,1 % 12,2 % 11,8 % 11,6 % 11,1 % 11,7 % 13,1 % 13,1 % Rahoitusvarallisuus: Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Joukkovelkakirjalainasaamiset (pysyvissä vastaavissa) Muut saamiset (pysyvissä vastaavissa) Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

30 Rahoitusvarallisuus Kohdennettu verrokki Kunta 2011 Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Rahoitusv Rahoitusv. /as Rahoitusv. Vero-% 10,2 % 5,8 % 15,3 % 9,5 % Maksuvalmius 1,18 0,35 1,89 0,84 Konserni 2011 Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Rahoitusv Rahoitusv. /as Rahoitusv. Vero-% 18,8 % 16,7 % 22,7 % 16,9 % Maksuvalmius 4,2 1,1 5,3 2, Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

31 Antolainasaamiset Sodankylä Kunnan antolainat Antolainat Riskiantol Osuus-% 85 % 88 % 86 % 86 % 100 % 100 % 100 % Antolainat /as Antolainat vero-% 3,5 % 3,6 % 4,0 % 3,7 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,9 % 2,9 % Verrokit ka /as Verrokit ka vero-% 2,2 % 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,7 % 1,7 % 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % Maan ka /as Maan ka vero-% 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % Sodankylä Konsernin antolainat Antolainat Antolainat /as Antolainat vero-% 0,5 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % 1,8 % 1,3 % 1,2 % 0,2 % 0,9 % 0,9 % Verrokit ka /as Verrokit ka vero-% 1,1 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,4 % 0,1 % 0,2 % Maan ka /as Maan ka vero-% 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % Antolainat: Muut lainasaamiset (pysyvissä vastaavissa) Joukkovelkakirjasaamiset (pysyvissä vastaavissa) Riskiantolainat: Muut lainasaamiset muilta (pysyvissä vastaavissa) Joukkovelkakirjasaamiset muilta (pysyvissä vastaavissa) Kuinka valideja? Millainen riski? Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

32 Sijoitukset Sodankylä Kunnan sijoitukset Sijoitukset Riskisij Osuus-% 83 % 83 % 81 % 80 % 81 % 81 % 81 % Sijoitukset /as Sijoitukset vero-% 13,8 % 14,1 % 13,9 % 12,4 % 12,7 % 12,5 % 12,4 % Verrokit ka /as Verrokit ka vero-% 15,5 % 14,7 % 14,2 % 12,1 % 11,8 % 12,0 % 12,2 % Maan ka /as Maan ka vero-% 13,1 % 13,0 % 12,3 % 11,3 % 11,5 % 11,9 % 11,8 % Sijoitukset: Osakkeet ja osuudet (pysyvissä vastaavissa ja rahoitusarvopapereissa) Joukkovelkakirjalainasaamiset (pysyvissä vastaavissa ja rahoitusarvopapereissa) Muut saamiset (pysyvissä vastaavissa) Muut pitkäaikaiset saamiset Muut lyhytaikaiset saamiset Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Muut arvopaperit (rahoitusarvopapereissa) Riskisijoitukset: Muut osakkeet ja osuudet (pysyvissä vastaavissa) Joukkovelkakirjalainasaamiset muilta (pysyvissä vastaavissa ja rahoitusarvopapereissa) Muut saamiset (pysyvissä vastaavissa) Muut pitkäaikaiset saamiset Muut lyhytaikaiset saamiset Osakkeet ja osuudet (rahoitusarvopapereissa) Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Muut arvopaperit (rahoitusarvopapereissa) Verrokkiryhmään ja koko maan tasoon suhteutettuna Sodankylällä sijoituksia keskiarvoa enemmän Kunnan sijoituksista yli 80 % luokitellaan riskisijoituksiksi Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

33 Takaukset Sodankylä Kunnan takaukset Takaukset Ei konserni Osuus-% 6 % 6 % 7 % 7 % 8 % 8 % Takaukset /as Takaukset vero-% 7,3 % 6,9 % 6,6 % 5,8 % 6,7 % 6,2 % 4,8 % 4,6 % 3,8 % 3,4 % Verrokit ka /as Verrokit ka vero-% 6,4 % 7,0 % 7,1 % 7,1 % 8,5 % 11,6 % 6,8 % 7,6 % 7,6 % 8,2 % Maan ka /as Maan ka vero-% 6,0 % 7,0 % 7,4 % 7,9 % 8,0 % 12,7 % 5,0 % 5,4 % 5,8 % 5,9 % Sodankylän takauksien taso ( /as ja vero-%) on verrokkiryhmään suhteutettuna maltillinen. Takauksista 8 % määritellään muiden, kuin kuntakonserniin kuuluvien takauksiksi Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

34 Antolainat, sijoitukset ja takaukset Kohdennettu verrokki Kunta 2011 Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Antolainat Antolainat /as Antolainat vero-% 2,9 % 0,7 % 1,1 % 0,9 % Sijoitukset Sijoitukset /as Sijoitukset vero-% 12,4 % 16,2 % 26,7 % 13,5 % Takaukset Takaukset /as Takaukset vero-% 3,4 % 6,7 % 21,7 % 23,4 % Konserni 2011 Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Antolainat Antolainat /as Antolainat vero-% 0,9 % 0,2 % 0,5 % 0,4 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

35 /as Taseen jäämät Kumulatiiviset jäämät /as Sodankylä Verrokit ka /as Maan ka /as Sodankylä Kunnan kumulatiiviset jäämät Kum. jäämät Jäämät /as Verrokit ka /as Maan ka /as Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

36 Kumulat ali/ylij eur/as Oma sij. Minimi % Keskiarvo % Maksimi Sodankylä Sij. Kumulat ali/ylij eur/as Kaskinen Eurajoki Kannonkoski Kauniainen Helsinki Oulu Espoo Karvia Hailuoto Tampere Enonkoski Luumäki Rauma Kurikka Valtimo Kerava Pelkosenniemi Pyhäjoki Petäjävesi Kyyjärvi Sij. Kumulat ali/ylij eur/as Lavia Jalasjärvi Utsjoki Kitee Vihanti Hanko Honkajoki Ähtäri Tarvasjoki Vaala Kesälahti Puumala Alavieska Paimio Kerimäki Raasepori Yli-Ii Multia Tohmajärvi Hyrynsalmi Jäämät Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

37 Kumulat ali/ylij %:ia Oma sij. Minimi -15,9-13,6-13,8-17,8-22,3-22,1-20,8-24,3-17,2-17,9 25 % -0,4-0,6-1,0-2,1-1,7-1,8-1,3-0,6 0,3 0,3 Keskiarvo 2,5 2,8 2,7 1,8 1,8 2,2 2,7 3,5 5,1 5,2 75 % 4,5 5,0 5,3 4,6 4,3 4,5 5,2 6,3 7,9 7,9 Maksimi 36,9 37,2 32,9 34,3 32,4 33,4 40,3 45,8 50,2 56,3 Sodankylä 0,1 3,1 2,0 0,4 0,8 0,0 1,0 0,3 2,0 2,4 198 Sij. Kumulat ali/ylij %:ia Kannonkoski 31,0 31,3 29,5 30,0 29,1 29,7 27,7 39,6 50,2 56,3 19,50 2 Kaskinen 17,9 17,0 17,6 18,8 20,2 33,4 40,3 45,8 49,2 51,0 20,00 3 Eurajoki -0,1 0,6 1,8 0,5 1,9 4,2 9,5 16,8 26,1 41,3 18,00 4 Karvia 3,6 10,8 13,0 13,5 14,7 18,0 20,7 27,2 32,4 34,3 19,00 5 Enonkoski 16,3 16,0 16,1 16,1 17,2 19,1 22,6 24,0 27,3 26,9 19,75 6 Oulu 13,0 15,1 16,8 18,8 20,6 24,3 23,8 23,5 24,6 24,9 19,00 7 Valtimo 6,2 9,1 10,8 12,6 14,2 16,7 21,1 25,2 25,8 24,4 18,25 8 Hailuoto 3,8 3,7 6,4 3,4 5,1 19,3 22,4 23,1 22,0 23,4 19,25 9 Ranua 3,5 5,5 3,3 9,2 7,6 7,7 9,2 11,7 17,3 23,2 19,25 10 Luumäki 13,1 13,9 15,0 15,8 16,7 17,5 17,1 17,6 21,3 22,3 18,00 11 Kinnula 18,9 25,6 24,5 21,5 21,0 20,5 20,2 21,4 21,6 22,3 19,50 12 Rautavaara 0,3 2,3 1,4-2,3-5,6-6,4 3,2 8,2 17,7 21,9 20,00 13 Helsinki 3,0 4,2 6,4 7,9 10,4 12,2 14,1 13,9 19,6 21,6 18,50 14 Merijärvi 36,9 37,2 32,9 34,3 32,4 27,5 22,7 21,6 21,6 21,6 20,00 15 Kurikka 0,7 0,7 1,2 17,1 19,6 23,7 22,1 25,3 26,6 21,2 18,00 16 Kyyjärvi 16,6 16,6 10,8 5,0 12,8 14,4 15,7 19,7 23,3 20,5 19,00 17 Lestijärvi 5,3 6,2 6,9 8,3 8,6 12,2 14,3 13,6 17,0 20,4 20,00 18 Petäjävesi 19,8 24,0 25,2 25,0 24,6 25,7 21,2 21,2 21,5 20,0 20,00 19 Pelkosenniemi -9,2-10,2-8,5-16,3-15,2-8,5 0,1 8,6 17,1 18,9 20,50 20 Pyhäjoki 19,8 19,1 17,4 17,0 17,0 17,1 15,2 16,7 19,1 18,8 19,75 Sij. Kumulat ali/ylij %:ia Lavia 0,6-1,5-6,2-9,6-8,4-8,5-11,7-17,3-17,2-17,9 21, Jalasjärvi 5,5 6,3 7,8 5,4 4,9 11,0 13,8 14,8 16,6-14,9 20, Utsjoki -9,2-6,0-7,0-13,8-18,7-22,1-20,8-24,3-13,7-11,4 20, Kitee -0,5-0,1-1,4-4,0-4,3-5,1-6,7-6,6-7,5-10,0 21, Vihanti -1,9 1,0-2,1-3,5 2,7-0,9-1,3-7,2-10,3-9,3 21, Honkajoki 3,4 2,4-1,3-5,3-8,0-7,7-7,7-9,2-7,2-8,1 20, Ähtäri 0,9-2,8-1,1-5,9-7,3-10,1-8,1-8,2-7,6-7,0 20, Vaala 1,8-0,4-2,0-7,3-9,5-9,3-9,6-8,8-6,5-6,6 21, Kesälahti -1,4-0,7 1,4-0,8-0,8-1,3-5,7-9,3-9,8-6,4 21, Alavieska 3,7 2,7 0,6-4,5-6,3-6,1-8,8-7,6-7,3-6,3 21, Puumala -7,4-7,1-5,8-12,1-8,2-8,5-8,4-8,9-5,6-6,2 21, Yli-Ii -1,7-2,5-3,6-9,4-8,2-4,1-3,0-1,0-1,2-6,0 20, Rääkkylä -12,3-13,6-12,8-12,5-19,0-18,5-5,5-7,9-6,2-5,8 21, Hanko -3,3-2,7-3,3-2,4-2,0-2,6-3,6-7,1-7,7-5,8 20, Tarvasjoki 1,0 0,3-0,4 0,9 0,7-0,5-2,0-2,3-4,9-5,8 21, Multia -8,9-5,4-6,1-6,8-3,4-2,4-3,8-4,5-3,4-5,5 19, Kerimäki -2,1-2,4-2,2-6,2-6,6-6,2-6,9-6,3-6,2-5,4 21, Hyrynsalmi -1,5-3,1-3,7-4,3-5,5-6,3-7,1-6,3-3,5-5,2 20, Tohmajärvi -6,3-7,4-5,5-5,2-5,2-6,0-6,7-4,7-5,4-5,2 21, Kauhajoki 1,2 1,1-0,7 0,7 0,0 0,7-0,2-1,6-2,5-4,5 21,00 Jäämät Mistä syntynyt Velka= Alijäämä? Mitä tarkoittaa? Mihin johtaa? Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

38 Kumulatiiviset ja taseen velat Sodankylä Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Sodankylä Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Sodankylä Lainakanta 1000 e Sodankylä Kumulatiiviset poistot 1000 e Sodankylä Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e Vuosikate > poistot ylijäämä Vuosikate < nettoinvestoinnit lainakannan kasvu Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

39 Käyttöomaisuus Käyttöom aisuus 1000 Käyttöom aisuus /as Koko maa keskimäärin Koko maa maksimit Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Sodankylän käyttöomaisuus on kasvanut /as mitattuna käyttöomaisuus on kasvanut valikoidun verrokkijoukon hitainta tahtia Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

40 Käyttöomaisuus eur/as Oma sij. Minimi % Keskiarvo % Maksimi Sodankylä Sij. Käyttöomaisuus eur/as Helsinki Kaskinen Kannonkoski Lestijärvi Kauniainen Oulu Pelkosenniemi Kotka Pori Hanko Pietarsaari Kinnula Lahti Espoo Kokkola Hamina Tampere Sipoo Rautavaara Posio Sij. Käyttöomaisuus eur/as Pyhäranta Köyliö Lemi Kruunupyy Sysmä Nakkila Rääkkylä Harjavalta Toivakka Kerimäki Jämijärvi Urjala Lavia Utsjoki Oripää Kankaanpää Aura Kitee Juuka Kokemäki Omaisuus Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

41 Muut, vaikeammin arvioitavissa olevat omaisuuserät Inari 261 Kittilä 320 Kemijärvi 758 Sodankylä 4530 Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä , kpl Kunnan suoraan omistamien asuntojen huoneistoala, h-m² Kunnan omistamien asunto-osakehuoneistojen lukumäärä, kpl Kunnan määräysvallassa olevien asunto- ja kiinteistöyhtiöiden omistamien asuntojen lukumäärä, kpl Kunnan omistamien tai määräysvallassa olevien asuntojen määrä 1000 asukasta kohti Kunnan suoraan omistamien muiden tilojen kuin asuntojen huoneistoala, h-m² Rakennettujen ja hoidettujen puistojen pinta-ala, ha Puistojen pinta-ala 1000 asukasta kohti, ha 1 5,4 11,6 4, Peltopinta-ala, ha Metsäpinta-ala, ha Vuokralle annettujen alueiden pinta-ala, ha Sodankylän metsäomaisuus omistamisen asenne? Puistot? Asuntojen merkitys? Täyttöaste ja kunto? Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

42 Tulos- ja rahoituslaskelma

43 Vuosikate on säännöllisten tulojen ja menojen jälkeinen välisumma, olisi minimissään oltava > poistot. (parasta olisi, jos vuosikate > nettoinvestoinnit + lainan lyhennys) Mikä on oikea poistojen taso? - poistojen tason pitäisi vastata omaisuuden kulumista ja/tai sitä vuotuista hyötyä, mikä omaisuudesta on. Samoin - kun nettoinvestoinnit ovat usein suuremmat kuin poistot, vuosikatteen tulisi olla suurempi kuin nettoinvestoinnit. Muuten kunta velkaantuu tai myy omaisuuttaan. Parasta olisi, jos tämän päälle voitaisiin kerätä tulorahoituksena esim. 1/10 lainakannasta, jolloin lainakin lyhentyisi. Kassavarojen purkaminen ei muuta tuloslaskelman ali/ylijäämää, kassavarat on etukäteistä veronkantoa. Kassavarat tai rahavarat koostuvat helposti likvidiksi muutettavasta omaisuudesta. Kaikki rahavarat eivät ole kunnan omia, vain osa on etukäteistä veronkantoa. Rahavarojen kooksi suositellaan noin 20 maksupäivää Mikä on yksityisen yrityksen ja kunnan maksuvalmiuden ero? Koska velkaantuminen on perusteltua? sukupolvien välinen yhteys ja kuntaan muuttavat. Lainanottaminen rahoitetaan jälkeenpäin veronkannolla. Kunta ja lomautus Poistot kunnassa ja yrityksessä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

44 Tuloslaskelman tulot kasvattavat kassaa ja samalla tuloksen kautta muuttavat ali- tai ylijäämää. Tuloissa voi olla mukana myös sellainen omaisuuden myyminen, jossa myyntihinta ylittää tasearvon. Tämän vuoksi kassaan kertyneet rahavarat eivät voi purettaessa uudestaan vaikuttaa tulokseen. (Varsinaisen toiminnan) TULOSLASKELMA Tuloslaskelman menot pienentävät kassaa ja samalla tuloksen kautta muuttavat ali- tai ylijäämää. Menoissa voi olla mukana myös sellainen omaisuuden myyminen, jossa myyntihinta alittaa tasearvon. Tuloslaskelman ja rahoituksen vaikutus kunnan kassaan Kunnan kassa (tai tarkemmin rahavarat) Jos kassasta maksetaan lainaa takaisin, puhutaan rahoituksesta. Tämä ei ole ali- tai ylijäämään vaikuttavaa menoa. (Investointien ja velanmaksun) RAHOITUS Investointeja ja velanmaksua rahoittavat tuloslaskelman eristä vuosikate ja satunnaiset tulot ja menot) Jos kassasta maksetaan investointimenoja, puhutaan rahoituksesta. Omaisuuden muuttuminen muodosta toiseen ei muuta ali- tai ylijäämää. Kun kassa vahvistuu nostettavasta lainasta, puhutaan rahoituksesta. Tämä ei ole ali- tai ylijäämään vaikuttavaa tuloa. Lainakannan muutos vaikuttaa tulokseen (tuloslaskelma) korkomenon muutoksena. Kassan muutos vaikuttaa tulokseen korkotulon muutoksena, mutta ei vaikuta alitai ylijäämään. Investointi vaikuttaa tulokseen (tuloslaskelma) poistojen kautta Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

45 Tuloslaskelma Sodankylä Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Muut verotulot Verotulot yhteensä Valtionosuudet (josta harkinnanvaraiset 1000 ) Rahoitustulot ja -menot netto Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tuloslaskelman tulos Poistoerojen muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Ali/ylijäämä Kumulat. edell. tilik. ja kuluvan tilikauden jäämät Asukasluku Verotettava tulo (laskennallisesti) Veroprosentti 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % Toimintatuotoissa ja kuluissa on varsinaiset kunnan järjestämät palvelut. Verotulot perustuvat kunnan perustuslailliseen verotusoikeuteen. Valtionosuudet ei korvamerkittyjä, eivät ylitä palvelun tuottamisesta aiheutuvia menoja. Vuosikate on säännöllisten tulojen ja menojen jälkeinen välisumma, olisi oltava > poistot ja mieluimmin >nettoinvestoinnit + lainan lyhennys. Mikä on oikea poistojen taso? Kurjuutta mitataan nykyisin alijäämällä, alijäämään ei vaikuta investoinnit; alijäämää ei voi korjata kassavaroilla. Toimintatuotot/Toimintakukulut% 16,4 % 15,8 % 16,3 % 18,3 % 17,6 % 17,3 % Vuosikate/Poistot % 76,0 % 80,1 % 103,4 % 53,1 % 273,2 % 157,2 % Vuosikate, /asukas Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

46 Deflatoidun toimintakatteen muutos Kuinka kunnat sopeutuvat? Toimintakatteen ja asukasluvun muutos ,0 % 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % Kunnat järjestävät palvelut kuntalaisille. Kuinka toimintakate sopeutuu kunnissa, joissa asukasluku alenee? Entä kasvukunnissa? Kuinka kauan toimintakate voi heikentyä? 0,0 % -40,0 % -20,0 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % Asukasluvun muutos Kaikki Sodankylä Inari Kittilä Kemijärvi Keskiarvo Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

47 Kuinka kunnat sopeutuvat? Sodankylä -15,7 % Asukasluvun muutos Veroprosentin muutos ,00 Asukasluvun muutos Käyttötulojen muutos /as Toimintamenojen muutos /as Toimintakatteen muutos /as Vero-%:n muutos Bruttoinvestoinnit /as, kum. Sodankylä -15,7 % 47,2 % 49,9 % 45,1 % 1, Inari -12,5 % 51,9 % 47,1 % 46,2 % 1, Kittilä 4,6 % 28,1 % 27,4 % 41,2 % 0, Kemijärvi -27,0 % 48,6 % 48,5 % 48,2 % 1, Sodankylä -15,7 % Sodankylä 1 Minimi -29,8 % Minimi 0 1.kvartiilin yläraja -15,3 % 1.kvartiilin yläraja 1,31 Mediaani -7,9 % Mediaani 2 3.kvartiilin alaraja 5,2 % 3.kvartiilin alaraja 2,5 Maksimi 63,5 % Maksimi 6,20 Deflatoitujen toimintamenojen muutos %:ia ,3 % Deflatoitujen käyttötulojen muutos %:ia ,0 % Sodankylän asukasluku on supistunut voimakkaasti Kunta kuuluukin Suomen kuntajoukossa asukasluvultaan nopeimmin supistuvaan neljännekseen. Asukasluvun pienentymisestä huolimatta käyttötulot ovat kasvaneet tyydyttävästi Sodankylä 26,3 % Sodankylä 24,0 % Minimi -19,3 % Minimi -23,2 % 1.kvartiilin yläraja 28,2 % 1.kvartiilin yläraja 20,7 % Mediaani 42,0 % Mediaani 33,1 % 3.kvartiilin alaraja 60,8 % 3.kvartiilin alaraja 54,5 % Maksimi 152,9 % Maksimi 149,6 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

48 Menojen ja tulojen muutos (reaalimuutos) Sodankylässä, samalla tavalla kasvaneissa kunnissa ja koko maassa? Sodankylä -1,22 % Sodankylä Sam a kasvu Koko m aa Toimintakate 1,44 % 2,06 % 2,73 % Verotettava tulo 0,39 % -0,02 % 0,98 % Veroprosentti 0,071 0,131 0,135 Yhteisöverot -5,49 % -4,54 % -3,42 % Kiinteistöverot 5,52 % 5,00 % 5,85 % Valtionosuudet 2,21 % 3,28 % 3,96 % Poistot 2,26 % 0,63 % 1,54 % Bruttoinv. eur/as Verotettavan tulon kasvu on ollut nopeampaa alkupuolella. Verotettava tulo ei pysy toimintakatteen kasvuvauhdissa. Valtionosuus on kasvanut jakson alkupuolella melko hyvin, mutta loppupuolella valtionosuus pienentynyt Poistojen muutos on kääntynyt jakson aikana negatiiviseksi Sopeutuvuutta? Tulo-meno ongelma asukasluku huomioiden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

49 Menojen ja tulojen muutos (reaalimuutos) Sodankylässä ja kohdennetussa verrokissa Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Koko maa Asukasluvun muutos %/v -1,22 % 0,32 % -0,95 % -2,23 % -0,39 % Toimintakate 1,44 % 2,82 % 1,78 % 0,56 % 2,73 % Verotettava tulo 0,39 % 2,05 % 0,55 % -1,40 % 0,98 % Veroprosentti 0,071 0,000 0,071 0,107 0,135 Yhteisöverot -5,49 % -1,81 % 0,17 % -5,97 % -3,41 % Kiinteistöverot 5,52 % 11,54 % 9,73 % 4,30 % 5,85 % Valtionosuudet 2,21 % 2,75 % 2,57 % 1,86 % 3,96 % Poistot 2,26 % 4,77 % 3,10 % 2,92 % 1,54 % Bruttoinv. eur/as Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Koko maa Asukasluvun muutos %/v -0,76 % 1,22 % -0,70 % -1,88 % -0,31 % Toimintakate 0,46 % 3,95 % 2,42 % 1,70 % 2,19 % Verotettava tulo 0,47 % 3,72 % 0,59 % -1,31 % 0,32 % Veroprosentti 0,000 0,000 0,000 0,167 0,175 Yhteisöverot 8,25 % 13,15 % 15,81 % 2,96 % 4,44 % Kiinteistöverot 11,95 % 12,56 % 11,58 % 5,05 % 5,93 % Valtionosuudet -0,31 % 3,76 % 5,76 % 6,03 % 3,66 % Poistot -1,05 % 1,87 % 3,70 % 3,94 % 0,46 % Bruttoinv. eur/as Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

50 Tuloslaskelman osatekijöistä Suhteessa verrokkiin (samankokoisiin ja asukasluvultaan samanlaisesti kehittyneisiin kuntiin 15 kpl) 2011 Pienet toimintatulot Melko suuret toimintamenot ->Toimintakate keskitasoa Hyvä verotettava tulo Melko suuret yhteisöverot Suuret kiinteistöverot Suuret valtionosuudet Sodankylä 2011 Toimintatulot Koko maa Vertailuryhmä Toimintatulot 2011 Koko maa Vertailuryhmä Sodankylä 2011 Toimintamenot Koko maa Vertailuryhmä Toimintamenot 2011 Koko maa Vertailuryhmä Sodankylä 2011 Toimintakate Koko maa Vertailuryhmä Toimintakate 2011 Koko maa Vertailuryhmä Sodankylä 2011 Verotettava tulo Koko maa Vertailuryhmä Verotettava tulo 2011 Koko maa Vertailuryhmä Sodankylä 2011 Kunnallisvero Koko maa Vertailuryhmä Kunnallisvero 2011 Koko maa Vertailuryhmä Sodankylä 2011 Yhteisövero 257 Koko maa 244 Vertailuryhmä 240 Yhteisövero 2011 Koko maa Vertailuryhmä Sodankylä 2011 Kiinteistövero 522 Koko maa 215 Vertailuryhmä 192 Kiinteistövero 2011 Koko maa Vertailuryhmä Valtionosuudet Koko maa Vertailuryhmä Valtionosuudet 2011 Koko maa Vertailuryhmä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

51 Mihin toimintatuottoihin voidaan itse vaikuttaa? Myyntituotot /as Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Maksutuotot /as Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Tuet ja avustukset /as Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Muut toimintatuotot /as Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Muut rahoitustuotot /as Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Sodankylällä suhteessa valikoituun verrokkiryhmään Suuret myyntituotot Pienet maksutuotot Keskitason tuet ja avustukset Pienet muut toimintatuotot Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

52 Toimintamenot Sodankylä 1000 euroa Palkat ja muut hlöstömenot Ostopalvelut Muut ostot Avustukset Muut menot Korkomenot Muut rahoitusmenot Sodankylä euroa/as Palkat ja muut hlöstömenot Ostopalvelut Muut ostot Avustukset Muut menot Korkomenot Muut rahoitusmenot Henkilöstömenot suurin menoerä Toiminnallinen itsenäisyys Kuinka ohjataan, jos suuri osa palveluista on muiden päätettävissä? Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

53 Sodankylä Luvut indeksissä per 2011 Väli Koko maa /11/v. 05/11/v. Yleishallinto ,49 % 4,95 % Muut palvelut ,55 % 3,14 % Opetus ja kulttuuri ,53 % 2,03 % Sosiaali- ja terveys yhteensä ,60 % 3,76 % Sosiaalitoimi ,43 % 5,42 % Terveydenhuolto ,76 % 2,73 % Perusterveydenhuolto pl hammashuolto ,93 % 1,51 % Erikoissairaanhoito ,42 % 2,96 % Kaikki yhteensä ,54 % 3,12 % Verotettava tulo ,47 % 1,61 % Valtionosuudet ,31 % 4,85 % Toimintakate ,46 % 2,92 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

54 Onko kaikki Roemerin, Wagnerin ja Baumolin syytä? Milton Roemer oli terveyspolitiikan tutkija, joka totesi yksinkertaistettuna näin: Jos on olemassa sairaalasänky, siinä aina makaa joku. Kun terveydenhuollossa koetetaan säästää ja tehdä se hoitoa tehostamalla, niin yritys on loppupeleissä tuhoon tuomittu. Vaikka miten onnistuisit säästämään, niin säästyneelle sairaalapaikalle kuitenkin ilmestyy joku. Roemerin ajatus oli, että tarjonta luo oman kysyntänsä niin kauan kuin kolmas osapuoli on maksajana. Jos hoitoaikoja saadaan lyhennettyä, niin sairaaloiden halvat hotellipäivät korvaantuvat kalliilla leikkauspäivillä.

55 Onko kaikki Roemerin, Wagnerin ja Baumolin syytä? Adolph Wagner oli saksalainen taloustieteilijä, joka sata vuotta sitten muotoili lakinsa: Hyvinvointipalvelujen tarve kasvaa elintason noustessa. Aika ihmeellistä. Siis mitä rikkaampia ihmiset ovat, sitä enemmän he tarvitsevat sosiaalisia palveluja. Ruokahalu kasvaa syödessä. Poliitikot kertoivat ainakin ennen vaaleja, miten ei tarvitse nostaa veroja eikä leikata palveluja, vaan talouskasvu tulee rahoittamaan hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudessa. Wagnerin lain mukaan mitä enemmän on talouskasvua, sitä enemmän joudutaan laittamaan rahaa hyvinvointipalveluihin. Talouskasvu tuottaa vain lisää ongelmia. Sama pätee myös liikaa velkaantuneeseen kansakuntaan: tietyn rajan yli noussut velka (noin 90% BLTsta) ei enää alene, vaan kasvaa talouskasvun myötä. Kun teollisuus haluaa tuottavuutta lisää, ostetaan uusi kone; kun medisiinassa investoidaan, saadaan parempilaatuinen hoito, mutta tuottavuus laskee!?

56 Onko kaikki Roemerin, Wagnerin ja Baumolin syytä? William Baumol huomasi 1960-luvulla, että kun tuottavuus teollisuudessa kasvaa, joudutaan nostamaan myös työvoimavaltaisen hoitotyön palkkoja, vaikka tuottavuus heikentyisi. Tästä seuraa terveydenhuollossa jatkuva tuottavuuden lasku. Lääketiede tulee monimutkaisemmaksi, jolloin joudutaan yhdelle potilaalle tekemään yhä enemmän asioita, eikä potilaasta päästä eroon. Baumolin taudiksi kutsuttu ilmiö aiheuttaa palkkojen nousupaineen, jolloin tuottavuus, tulos jaettuna panoksella, laskee edelleen. Suomessa on jatkuvasti terveydenhuollon tuottavuus laskenut.

57 Onko kaikki Roemerin, Wagnerin ja Baumolin syytä? Valtiot ovat yleensä kiertäneet näiden herrojen lait ottamalla velkaa. Valtion velat eivät ole ihan samanlaisia kuin yksityiset velat. Valtiot tulevat olemaan ilmeisesti aina velkakierteessä. Velkaa maksetaan ottamalla uutta velkaa. Kipuraja tulee vastaan silloin, kun tulot eivät riitä korkoihinkaan. Näin on käynyt muutaman Etelä-Euroopan valtion kohdalla. Onko muuta keinoa selvitä kuin velanotto? Roemerin laista seuraa, että terveydenhuolto voi pitää kustannuksia kurissa vain sulkemalla yksiköitä. Kapasiteetin vähentäminen on arkaluontoista, kun kyse on ihmisten sairaudesta. Sairauden määrä ei ole jotakin, joka laskeutuu taivaasta ihmisten kiusaksi. Sairautta on niin paljon, kuin me haluamme sitä olevan. Jos on paljon rahaa, hyvinvoipia ihmisiä ja paljon hoitoa tarjolla, niin ihmiset tulevat yhä sairaammiksi. On kokonaan eri asia, hyödyttääkö hoito kansalaista vai ei. Hyödyllinen saakin maksaa.

58 Verot Tuloverot Sodankylä Laskennallinen verotettava tulo Verotettava tulo /as Tuloveroprosentti 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % Tuloverot Veroprosentilla tuloja /as Vero-% tuloja Yhteisövero Sodankylä Yhteisövero /as Kiinteistövero Sodankylä Kiinteistöverot /as Verotusarvo yl-rak Laskennallinen kiinteistövero yl-rak Kiinteistövero yl-rak 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 1,20 % Maan ka 0,62 % 0,64 % 0,66 % 0,67 % 0,70 % 0,72 % 0,73 % 0,75 % 0,86 % 0,86 % 0,92 % 0,93 % 0,6-1,35 Verotusarvo vak. as Laskennallinen kiinteistövero yl-rak Kiinteistövero vak. as. 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,32 % 0,32 % 0,32 % 0,32 % Maan ka 0,28 % 0,29 % 0,29 % 0,30 % 0,31 % 0,32 % 0,32 % 0,33 % 0,41 % 0,41 % 0,41 % 0,42 % 0,32-0,75 noin 1,1 milj. Verotusarvo muu as Laskennallinen kiinteistövero yl-rak Kiinteistövero muu as. 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,92 % 0,92 % 0,92 % 0,92 % Maan ka 0,79 % 0,81 % 0,82 % 0,83 % 0,85 % 0,86 % 0,87 % 0,88 % 0,96 % 0,92 % 0,98 % 1,03 % V.as 0,6; 0,6-1, Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

59 Verot Tuloveroprosentti Sodankylä 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % Kittilä 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % Inari 18,50 % 18,50 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % Kemijärvi 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 20,00 % Kiinteistövero yl-rak Sodankylä 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % Kittilä 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,70 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % Inari 0,60 % 0,60 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 1,35 % 1,35 % Kemijärvi 0,70 % 0,70 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 1,00 % 1,00 % Kiinteistövero vak. as Sodankylä 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,32 % 0,32 % Kittilä 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % Inari 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,40 % 0,40 % 0,60 % 0,60 % Kemijärvi 0,22 % 0,22 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,40 % 0,40 % Kiinteistövero muu as Sodankylä 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,92 % 0,92 % Kittilä 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,90 % 0,95 % 0,95 % 0,95 % 0,95 % 0,95 % Inari 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 1,00 % 1,00 % 1,20 % 1,20 % Kemijärvi 0,80 % 0,80 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 1,00 % 1,00 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

60 Veroprosentti Oma sij. Minimi 15,00 15,50 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 1,5 25 % 18,00 18,00 18,08 18,50 18,50 18,75 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 19,69 1,7 Keskiarvo 18,39 18,50 18,56 18,72 18,90 19,05 19,21 19,32 19,69 19,76 19,92 20,12 1,7 75 % 18,75 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,72 19,75 20,00 20,25 20,50 20,75 2,0 Maksimi 19,75 20,00 20,00 20,00 20,25 21,00 21,00 21,00 21,00 21,50 21,75 22,00 2,3 Sodankylä 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19, Sij. Veroprosentti Mänttä-Vilppula 18,90 18,90 19,10 19,31 19,60 20,19 20,29 20,00 20,50 20,50 21,00 22,00 3,10 2 Tohmajärvi 18,95 19,00 19,45 19,50 19,50 19,50 19,50 20,50 20,75 21,50 21,50 21,75 2,80 3 Siikalatva 18,86 19,00 19,00 19,17 19,58 19,80 20,40 20,00 21,00 21,00 21,75 21,75 2,89 4 Sievi 17,75 18,50 18,50 19,00 19,75 19,75 20,50 20,50 21,00 21,00 21,25 21,75 4,00 5 Isojoki 19,00 19,00 19,00 19,00 19,75 19,75 19,75 20,50 20,50 20,50 21,00 21,75 2,75 6 Ylivieska 18,75 18,75 19,50 19,50 20,25 20,25 20,25 20,50 21,00 21,00 21,00 21,50 2,75 7 Urjala 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 20,50 20,50 20,50 21,00 21,00 21,00 21,50 2,50 8 Teuva 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,75 20,50 20,50 21,50 2,25 9 Vaala 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 19,50 20,50 20,50 21,00 21,00 21,50 2,50 10 Oulainen 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 20,50 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,50 2,50 11 Hämeenkoski 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 19,75 20,50 21,50 21,50 2,75 12 Kitee 18,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 20,75 20,75 21,25 21,75 21,50 3,00 13 Kauhajoki 18,00 18,00 18,00 18,50 19,00 19,50 19,50 20,00 21,00 21,00 21,00 21,50 3,50 14 Juankoski 18,50 18,50 18,50 19,25 19,25 19,25 19,50 19,50 20,00 21,00 21,50 21,50 3,00 15 Alavieska 18,75 18,75 19,25 19,50 19,50 20,00 20,00 20,00 21,00 21,00 21,50 21,50 2,75 16 Ähtäri 19,50 19,50 19,50 19,50 19,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 21,25 1,75 17 Pietarsaari 18,50 18,50 18,50 18,50 19,25 19,25 19,25 19,25 20,25 20,25 20,25 21,25 2,75 18 Outokumpu 18,50 18,50 18,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 20,50 20,50 21,25 21,25 2,75 19 Hanko 18,25 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 19,25 20,75 20,75 20,75 21,25 3,00 20 Äänekoski 18,66 18,66 18,66 19,00 19,00 19,00 19,75 19,75 19,75 20,50 21,00 21,00 2,34 Sij. Veroprosentti Kauniainen 15,00 15,50 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 1, Espoo 17,00 17,00 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,75 17,75 17,75 17,75 0, Eurajoki 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 0, Luumäki 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 18,00 18,00 18,00 18,00 1, Rauma 16,65 17,11 17,11 18,07 18,07 18,06 18,06 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 1, Rusko 17,23 17,23 17,23 17,30 17,45 17,52 17,94 17,75 18,25 18,25 18,25 18,25 1, Helsinki 16,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 18,50 18,50 18,50 2, Karstula 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 0, Lieto 17,75 17,75 17,75 17,75 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 0, Naantali 16,62 16,62 16,62 16,69 16,78 16,80 16,81 16,50 17,25 17,25 17,75 18,50 1, Raisio 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 18,00 18,50 1, Tammela 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 0, Harjavalta 18,25 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 0, Kerava 17,50 17,50 17,50 17,50 18,00 18,00 18,00 18,00 18,75 18,75 18,75 18,75 1, Kerimäki 18,50 18,50 18,50 18,50 19,25 19,75 20,25 20,25 20,75 21,00 21,00 18,75 0, Kesälahti 19,00 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 21,00 21,00 21,50 18,75-0, Turku 17,50 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,75 18,75 18,75 18,75 1, Vantaa 17,75 17,75 17,75 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 19,00 19,00 19,00 19,00 1, Inari 18,50 18,50 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0, Järvenpää 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0,75 Veroprosentti Nousu ja Nousun nopeus Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

61 Tuloverot Sodankylä Vero-% ,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 Maks 19,75 19,75 20,00 20,00 20,00 20,25 21,00 21,00 21,00 21,00 21,50 21,75 Aritmeettinen keskiarvo 18,19 18,33 18,45 18,51 18,66 18,84 18,99 19,13 19,24 19,59 19,66 19,81 Mediaani 18,25 18,50 18,50 18,50 18,75 19,00 19,00 19,25 19,50 19,75 19,75 19,75 Min 15,00 15,00 15,50 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,50 16,25 16,25 16,25 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 Sodankylän efektiivinen veroaste on maan keskitasoa matalampi. -> tuloveroprosentin muutoksen vaikutus keskimääräistä pienempi ->Pääkaupunkiseudun vaikutus näkyy koko maan tasoon verrattaessa. 10, ** 2012** Kunnan tuloveropr. Kunnan ef. veroaste Koko maan tuloveropr. Koko maan ef. veroaste Sodankylä ** 2012** Vero-% 14,69 14,53 14,33 14,09 14,36 14,46 14,74 14,63 14,19 13,86 13,71 13,39 Maks 15,56 15,59 15,41 15,06 15,09 15,59 16,08 16,49 16,07 16,17 16,14 15,93 Aritmeettinen keskiarvo 13,81 13,80 13,67 13,45 13,53 13,75 14,11 14,14 13,76 13,77 13,68 13,45 Mediaani 13,87 13,87 13,68 13,46 13,54 13,80 14,19 14,20 13,82 13,77 13,68 13,53 Min 10,39 10,26 10,43 10,68 10,59 10,64 10,59 10,67 9,92 10,13 9,21 8, Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

62 Sodankylä 2012 Kiinteistöverot Kiinteistövero Muutos % Verotusarvo Muutos % Käyttötarkoitus Euroa Osuus, % Kunta Koko maa Euroa Osuus, % Kunta Koko maa Rakennukset Vak. asuinrakennus ,9 3,8 8, ,3 3,8 5,2 Muu kuin vak. asuinrakennus ,8 4,7 6, ,6 4,7 4,7 Yleinen ,0 28,4 7, ,8 28,4 4,0 Yleishyöd. käytössä 0 0,0 0,0 4, ,5 5,3 5,6 Voimalaitosrakennus ,6 2,7 4, ,6 2,7 4,0 Pienvoimalaitos 0 0,0 0,0 6,2 0 0,0 0,0 2,3 Ydinvoimalaitos 0 0,0 0,0 19,7 0 0,0 0,0 8,0 Rakennukset yht ,4 7,2 7, ,8 8,8 4,8 Maapohjat Yleinen ,1 1,1 4, ,0 1,1 1,7 Yleishyöd. käytössä 0 0,0 0,0 2, ,0 0,5 2,7 Rakentamaton rakennuspaikka ,5 2,6-3, ,2 2,6-4,8 Maapohja yht ,6 1,2 3, ,2 1,2 1,7 Laskennallinen vero yht ,0 6,7 6, ,0 8,1 4,1 Maksuunpantu vero yht Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

63 22,00 Veroprosentilla 1,1 miljoonaa euroa. Oman veroprosentin ja maksimin välinen ero on 2,8 milj. euroa Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

64 Valtionosuusjärjestelmä Valtionosuusjärjestelmät muodostuvat tyypillisesti kahdesta osasta: 1. kustannus- ja tarve-erojen tasauksesta 2. tulopohjan tasauksesta. Suomen valtionosuusjärjestelmässä pääpaino on kustannus-/tarve-erojen tasauksessa järjestelmä sisältää myös verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen, joka on kuntien keskinäinen esim. Ruotsin järjestelmä tässä suhteessa päinvastainen Valtaosa (90 %) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta määräytyy laskennallisten kustannusten ja kunnan omarahoitusosuuden erotuksena Laskennallisesta menettelystä johtuen valtionosuus ei perustu suoraan toteutuneisiin kustannuksiin kunnalla ei mahdollisuutta vaikuttaa omilla päätöksillään valtionosuutensa suuruuteen Valtionosuus yleiskatteellinen könttäsumma valtionosuus ei ole korvamerkittyä, vaan kunnat päättävät itse valtionosuustulojensa käytöstä merkittävä uudistus vuonna 1993 Valtionosuusuudistus on meneillään, taas kerran Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

65 A. Sosiaalihuolto -ikärakenne - olosuhdetekijät Peruspalvelujen valtionosuus (yksi putki) B. Terveydenhuolto -ikärakenne - olosuhdetekijät C. Esi- ja perusopetus -ikärakenne (6-15v) - olosuhdetekijät A+B+C+D = Laskennalliset kustannukset (-) Omarahoitusosuus D. Kirjastot -asukaskohtaisuus - olosuhdetekijät (+) Yleisen osan, kulttuuritoimen ja taiteen perusopetuksen määräytymisperusteet (+) Erityisen harvan asutuksen, saaristolaisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen lisäosat (+) Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset (+/-) Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-) Järjestelmämuutoksen tasaus Kunnalle myönnettavä valtionosuus (+) kotikuntakorvausmenot ja tulot =kunnalle tilitettävä määrä Muut opetus ja kulttuuritoimen valtionosuudet Perusopetuksen muu rahoitus -Lisäopetus -Valmistava opetus -Ei-oppivelvolliset -Pidennetty oppivelvollisuus -Joustava perusopetus, aineopetus (+) Ylläpitäjärahoitus -Laskennalliset kustannukset -Lukio -Ammattikoulutus -ammattikorkeakoulu (-) Omarahoitusosuus (+) AP/IP-toiminta Kansalaisopisto Museot, teatterit, orkesterit Liikunta- ja nuorisotyö Tuntiperusteinen taiteen perusopetus Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

66 Kunnan valtionosuudet Sodankylä 2013 yhteensä, euroa euroa/asuk as Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset ,12 Esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset ,30 Kirjastojen laskennalliset kustannukset ,63 Yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet ,50 Taiteen perusopetuksen määräytymisperusteet ,40 Valtionosuuden laskennalliset perusteet ,95 Kunnan omarahoitusosuus ,92 Yleinen osa ,61 Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat ,60 Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset ,78 - mistä elatustuen takaisinperinnän palautus vuodelta ,86 Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus vuodelta ,63 Osakuntaliitoksen vaikutus - Siirtyvän väestön määrä - Siirtyvä valtionosuus v ,00 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ,96. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus , Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

67 Kunnan valtionosuudet Verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen määräytyminen yhteensä, euroa euroa/asukas Laskennallinen kunnallisvero Maksettava yhteisövero Laskennallinen kiinteistövero 0 0 Laskennalliset verotulot yhteensä Tasausraja Tasausvähennys (-) / tasauslisäys (+) Osakuntaliitoksen perusteella siirtyvä tasauserä 0 0 Lopullinen tasausvähennys (-) / tasayslisäys (+) Osakuntaliitos otettu huomioon Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

68 Valtionosuudet /as Oma sij. Minimi % Keskiarvo % Maksimi Sodankylä Sij. Valtionosuudet /as Jalasjärvi Espoo Kaskinen Kauniainen Helsinki Kerava Tuusula Järvenpää Kirkkonummi Vantaa Nurmijärvi Pirkkala Vihti Eurajoki Sipoo Kaarina Siuntio Naantali Oulu Masku Sij. Valtionosuudet /as Ranua Utsjoki Salla Puolanka Enontekiö Rautavaara Pudasjärvi Vesanto Taivalkoski Kivijärvi Kärsämäki Kinnula Ristijärvi Utajärvi Posio Hyrynsalmi Luhanka Pello Valtimo Perho Valtionosuus Jalasjärvi? Merkitys Nousu ja nousun suuruus Mistä koostuu? Mikä on muuttunut? Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

69 vos %:ia Oma sij. Minimi -1,9-1,6-0,6-0,4 0,1-0,1 0,0-0,1 0,4-4,4 25 % 7,5 7,9 8,6 8,8 9,0 9,1 9,8 10,5 11,3 11,4 Keskiarvo 13,8 15,2 15,6 15,8 16,1 15,9 16,5 17,5 19,4 19,5 75 % 19,4 21,2 21,2 21,1 21,8 21,3 22,6 23,9 26,4 26,6 Maksimi 34,5 37,7 35,4 34,9 38,1 37,9 43,6 44,3 49,4 52,9 Sodankylä 21,4 22,2 21,9 21,6 21,6 17,7 17,3 18,1 21,1 20,7 180 Sij. vos %:ia Jalasjärvi 16,2 17,7 18,2 19,1 19,2 18,5 19,0 20,4 33,3-4,4 2 Espoo -1,9-1,6-0,6-0,1 0,1-0,1 0,0-0,1 0,4 0,5 3 Kaskinen 1,4-1,6-0,4-0,4 1,3 1,6 1,4 0,6 0,6 0,9 4 Kauniainen -1,5 0,1 0,4 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,0 1,0 5 Helsinki -1,2 0,1 0,7 1,4 1,7 1,7 1,6 1,4 2,1 2,2 6 Kerava 1,6 1,8 2,1 2,3 2,0 1,9 1,9 2,2 3,0 3,0 7 Kirkkonummi 1,2 1,7 2,2 2,6 3,1 3,0 2,8 2,8 3,2 3,3 8 Tuusula 2,3 2,6 3,2 3,3 3,1 2,9 3,1 3,0 3,2 3,4 9 Järvenpää 2,4 2,4 2,7 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,4 3,6 10 Vantaa 0,9 1,5 2,3 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,7 11 Nurmijärvi 2,3 3,1 3,4 3,8 3,9 3,7 3,6 3,7 3,8 3,9 12 Pirkkala 3,4 3,7 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,4 4,5 13 Sipoo 3,9 4,3 4,7 4,9 4,7 4,4 4,2 3,8 4,4 4,7 14 Eurajoki 6,7 6,0 6,9 7,2 8,3 8,1 6,4 4,7 3,8 4,8 15 Kaarina 3,6 3,6 4,1 4,2 4,2 4,4 4,4 4,5 5,2 4,9 16 Siuntio 1,2 3,0 3,1 3,2 3,9 4,0 4,3 4,3 4,9 4,9 17 Vihti 3,2 3,8 4,4 4,6 4,3 4,2 4,3 4,5 5,0 4,9 18 Naantali 3,9 2,3 4,4 4,5 4,2 4,2 4,1 4,2 4,8 5,2 19 Inkoo 3,5 3,0 4,7 3,8 3,6 3,3 3,4 4,1 6,0 5,7 20 Porvoo 3,5 4,0 4,4 4,5 4,9 4,6 4,5 5,1 5,6 5,7 Sij. vos %:ia Ranua 32,9 33,8 33,7 34,2 38,1 37,9 43,6 44,3 49,4 52,9 319 Rautavaara 28,8 34,7 32,3 32,3 37,0 34,7 38,9 37,7 44,3 44,9 318 Kivijärvi 28,7 31,2 31,9 30,4 33,3 30,2 33,7 39,6 41,3 42,3 317 Puolanka 27,3 27,6 28,2 28,7 29,3 30,1 34,3 34,3 42,5 41,7 316 Rääkkylä 26,5 28,6 28,7 27,3 30,7 32,1 30,6 34,4 37,5 41,4 315 Kinnula 33,9 37,1 35,4 34,9 34,8 35,4 35,0 37,5 38,9 41,1 314 Salla 27,9 28,9 27,9 29,2 31,3 30,8 34,5 35,4 39,3 41,0 313 Enontekiö 34,5 37,7 34,6 31,0 29,9 30,3 33,0 32,6 38,9 40,4 312 Pudasjärvi 27,6 27,4 28,6 29,2 31,3 30,5 31,4 33,5 40,4 40,2 311 Vesanto 28,9 31,8 31,6 33,5 36,4 35,2 35,2 37,0 39,9 39,5 310 Kärsämäki 25,5 26,4 26,1 27,3 28,6 28,1 28,2 31,2 35,9 39,3 309 Luhanka 18,8 28,4 29,6 31,1 28,0 27,5 28,3 30,8 34,2 39,1 308 Ristijärvi 25,5 27,2 25,0 26,2 25,2 27,1 29,6 30,9 37,5 38,9 307 Taivalkoski 29,3 29,3 29,6 29,1 30,5 30,2 31,2 32,8 38,3 38,1 306 Kannonkoski 19,4 28,3 26,0 28,3 30,1 28,3 31,0 33,2 36,3 37,1 305 Utajärvi 22,2 23,5 24,8 26,1 28,4 29,9 32,4 34,2 37,8 36,8 304 Perho 26,0 30,1 28,1 29,2 29,4 29,5 31,1 34,2 36,6 36,7 303 Siikainen 18,1 20,5 22,0 22,0 20,9 21,2 24,0 27,6 32,4 36,5 302 Utsjoki 28,0 27,6 25,1 19,1 19,6 23,5 25,0 28,9 37,8 36,4 301 Posio 24,4 25,5 25,9 27,2 27,4 27,3 27,8 29,8 37,1 36,4 Valtionosuus muutettuna veroprosentiksi Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

70 Kokonaisveroaste Sodankylä Veroprosentti 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 Yhteisövero 1,82 1,60 1,27 1,74 1,99 Kiinteistövero 3,66 3,61 3,77 3,95 4,05 Valtionosuus 17,66 17,28 18,13 21,07 20,66 Nettolainaus 0,02 0,00 0,58 0,00 0,00 Kokonaisveroaste 42,66 41,99 43,25 46,26 46,19 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Nettolainaus Valtionosuus Kiinteistövero Yhteisövero Veroprosentti Kunnan kokonaisveroaste lasketaan seuraavasti: Lasketaan, kuinka paljon yhdellä kunnan veroprosentilla kerätään verotuloja, saadaan verotulon määrä veroprosentilla. Muuttuja A: Jaetaan kunnan kiinteistöverotulot em:lla osamäärällä, saadaan kiinteistöveron määrä kunnallisveroprosenttiyksikköinä. Muuttuja B: Jaetaan kunnan yhteisöverot kohdan 1 osamäärällä, saadaan yhteisöveron määrä kunnallisveroprosenttiyksikköinä. Muuttuja C: Jaetaan kunnan valtionosuudet kohdan 1 osamäärällä, saadaan valtionosuuden määrä kunnallisveroprosenttiyksikköinä. Muuttuja D: Jaetaan kunnan nettovelan kasvu kohdan 1 osamäärällä, saadaan nettovelan kasvu kunnallisveroprosenttiyksikköinä. (Samoin voitaisiin toimia tilanteessa, jossa nettovelan määrä alenee, tämä alentaisi kokonaisveromuuttujan arvoa.) Lisätään muuttujat A, B, C ja D kunnan omaan kunnallisveroprosenttiin Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

71 Kokonaisveroaste 2011 Sodankylä Kittilä Inari Kem ijärvi Veroprosentti 19,50 19,00 19,00 20,00 Yhteisövero 1,99 2,49 2,78 1,30 Kiinteistövero 4,05 5,02 3,91 3,03 Valtionosuus 20,66 20,87 22,55 25,96 Nettolainaus 0,00 1,31 1,79 0,06 Kokonaisveroaste 46,19 48,69 50,02 50,34 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Nettolainaus Valtionosuus Kiinteistövero Yhteisövero Veroprosentti Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

72 Kuve KiVe Yhve VOS Hvar Nettol KokVAste Minimi 16,5 0,7 0,3-4,4 0,0 0,0 18,9 25 % 19,5 1,1 1,3 11,4 0,0 0,0 35,5 Keskiarvo 19, ,7 2,0 19,5 0,1 2,1 45,1 75 % 20,25 1,8 2,5 26,6 0,0 2,7 53,4 Maksimi 21,5 11,0 8,1 52,9 2,5 34,0 75,4 Sodankylä 19,5 4,0 2,0 20,7 0,0 0,0 46,2 179 Sij. Kuve KiVe Yhve VOS Hvar Nettol KokVAste 1 Kauniainen 16,5 0,9 0,4 1,0 0,0 0,0 18,9 2 Jalasjärvi 20,5 1,3 1,9-4,4 0,0 0,0 19,2 3 Espoo 17,75 1,1 2,5 0,5 0,0 0,1 22,0 4 Tuusula 18,25 0,8 1,1 3,4 0,0 0,8 24,4 5 Järvenpää 19 1,3 0,7 3,6 0,0 0,0 24,6 6 Nurmijärvi 19 0,9 0,9 3,9 0,0 0,0 24,7 7 Kerava 18,75 1,4 1,6 3,0 0,0 0,0 24,7 8 Kaskinen 20 1,2 3,3 0,9 0,0 0,0 25,5 9 Kaarina 18,5 1,0 1,2 4,9 0,0 0,0 25,5 10 Kirkkonummi 19 0,9 1,4 3,3 0,0 1,2 25,9 11 Vihti 19,5 1,4 1,0 4,9 0,0 0,0 26,9 12 Rusko 18,25 0,7 1,3 6,9 0,0 0,0 27,2 13 Pirkkala 20 1,0 0,8 4,5 0,0 0,9 27,2 14 Naantali 17,25 1,5 2,0 5,2 0,0 1,3 27,2 15 Raisio 17,5 1,4 1,7 6,1 0,0 0,6 27,3 16 Lieto 18,5 1,0 1,2 6,6 0,0 0,7 27,9 17 Rauma 18 0,8 2,4 6,8 0,0 0,0 27,9 18 Siuntio 21 1,6 0,5 4,9 0,0 0,0 28,0 19 Hyvinkää 19,25 0,9 1,8 6,2 0,0 0,0 28,1 20 Porvoo 19,25 1,3 1,9 5,7 0,0 0,0 28,2 Sij. Kuve KiVe Yhve VOS Hvar Nettol KokVAste 320 Yli-Ii 20 9,6 1,6 29,9 0,0 14,3 75,4 319 Ranua 19,25 1,3 1,7 52,9 0,0 0,0 75,1 318 Kinnula 19,5 1,6 3,2 41,1 0,0 9,3 74,7 317 Hämeenkoski 20,5 1,2 1,4 17,5 0,0 34,0 74,6 316 Kannonkoski 19,5 2,0 3,9 37,1 0,0 11,5 74,0 315 Kärsämäki 20,75 1,0 1,8 39,3 1,8 9,3 73,9 314 Rautavaara 20 1,3 7,4 44,9 0,0 0,0 73,6 313 Savitaipale 20 2,1 2,4 23,6 0,0 21,5 69,6 312 Vaala 21 6,3 2,2 31,9 0,0 8,3 69,6 311 Heinävesi 20,5 1,7 5,3 29,8 0,0 11,9 69,2 310 Pudasjärvi 20,5 1,8 3,3 40,2 0,0 3,4 69,1 309 Salla 19,5 1,6 2,7 41,0 0,0 4,1 68,9 308 Utajärvi 19,5 9,0 3,5 36,8 0,0 0,0 68,8 307 Kivijärvi 19,5 2,2 4,8 42,3 0,0 0,0 68,8 306 Rääkkylä 21 2,5 2,1 41,4 1,8 0,0 68,8 305 Juankoski 21 1,7 1,4 24,3 1,4 18,6 68,4 304 Puolanka 20 2,0 4,4 41,7 0,0 0,0 68,1 303 Vihanti 21,5 1,2 1,0 30,2 1,5 12,1 67,5 302 Soini 20,75 1,7 3,2 34,5 0,0 7,2 67,4 301 Savukoski 20,25 1,7 8,1 30,7 0,0 6,3 67,1 Kokonaisveroaste vuonna Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

73 Rahoituslaskelma Sodankylä Vuosikate Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käy ttöomaisuusinv estoinnit Rahoitusosuudet inv estointeihin Käy ttöomaisuuden my y nti Nettoinv estoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta, netto Antolainauksen muutokset Antolainan antaminen Antolainan ly henny s Nettoantolainaus Lainakannan muutokset Lainanottaminen Lainan ly henny s Pitkäaikainen laina, nettomuutos Lyhytaikainen laina, muutos Lainakannan muutos, netto Muut maksuvalmiuden muutokset Muutos omassa pääomassa Muutos toimeksiantojen v aroissa Muutos v aihto-omaisuudessa Muutos saamisissa Muutos korottomissa v eloissa Muut maksuvalmiuden muutokset, netto Rahoitustoiminnan nettokassavirta Rahav arat Rahavarojen muutos Rahav arat Investointien tulorahoitus-% 71,0 % 45,2 % 112,5 % 46,3 % 201,0 % 118,6 % Pääomamenojen tulorahoitus-% 28,3 % 27,0 % 45,0 % 22,7 % 90,7 % 57,5 % Lainanhoitokate 0,71 0,66 0,78 0,47 1,57 1,12 Vuosikate on säännöllisten tulojen ja menojen jälkeinen välisumma, olisi oltava > poistot. Samoin - vuosikatteen tulisi olla suurempi kuin nettoinvestoinnit. Muuten kunta velkaantuu tai myy omaisuuttaan. Nettoinvestoinnit= + bruttoinvestoinnit - rahoitusosuudet investointeihin - käyttöomaisuuden myynti Lainan lyhentäminen ei ole kunnassa menoa ja lainanottaminen ei ole tuloa (vrt. valtio ja yritykset ja mennyt aika). Laina siirtyy lyhennyksinä myöhemmin kunnan keräämäksi verotuloksi. Koska velkaantuminen on perusteltua? sukupolvien välinen yhteys ja kuntaan muuttavat Kassavarojen purkaminen ei muuta tuloslaskelman ali/ylijäämää, kassavarat on etukäteistä veronkantoa. Oikea taso? Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

74 Kumulatiiviset bruttoinvestoinnit Investoinnit Kumulat br.investoinnit eur/asukas ja asukasluvun muutos Vain asukaslukuaan kasvattavat kunnatko investoivat 0-40,0 % -20,0 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % Asukasluvun muutos Kaikki Sodankylä Inari Kittilä Kemijärvi Keskiarvo Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

75 Investoinnit 758 Sodankylä Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku Bruttoinvestoinnit yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Poistot yhteensä Vuosikate yhteensä Bruttoinvestoinnit euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä Poistot euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä Vuosikate euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) Ali/ylijäämät Käyttöomaisuus 1000 eur Käyttöomaisuus eur/as Minimit Keskiarvot Maksimit Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 4,2 % 4,2 % 4,3 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 % Bruttoinvestointien /as taso ollut koko tarkastelujakson ajan maan keskitasoa pienempi. Poistojen taso maan keskitasolla koko jakson ajan. Käyttöomaisuutta on kertynyt maan keskitason tahtiin. Mikä käyttöomaisuuden oikea markkina-arvo on? Brutto Jakso /as Maan ka Max Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

76 Kriisikunnan kriteerit Sodankylä Kumulat. yli/alijäämä 1000 euroa Yli/alijäämä euroa/asukas Alijäämä/ylijäämäkriteeri euroa/asukas Täyttyykö alijäämäkriteeri Ei täyty Ei täyty Alijäämä ei laukaise selvitysehtoa Vuosikate puhdistettuna harkinnanvaraisesta Ei täyty Ei täyty Ei täyty Veroprosentti 19,50 19,50 Oma veroprosentti./.. Maan keskimääräinen vero-% 0,53 0,33 Jos oma vero-% on 0,5% > keskim., ehto täyttyy Täyttyy Ei täyty Ei täyty Taseen alijäämä Täyttyy, jos taseessa on alijäämää Ei täyty Ei täyty Ei täyty Lainakanta euroa/asukas, oma Lainakanta, keskimäärin euroa/asukas Oma lainakanta eur/asukas / Keskim. lainakanta 1,10 1,07 Jos oma lainakanta/keskim. lainakanta >1,5, ehto täyttyy Ei täyty Ei täyty Ei täyty Omavaraisuus 62,86 61,96 Täyttyy, jos omavaraisuus on alle 50% Ei täyty Ei täyty Ei täyty Suhteellinen velkaantuneisuus 36,09 37,46 Täyttyy, jos suhteellinen velkaantuneisuus on yli 50% Ei täyty Ei täyty Ei täyty Mitä tarkoittaa? Selvitysmenettely Millainen seuraus Pakot Moraalinen pakko Täyttävätkö muut kriteerit selvitysehdon? Muut kriteerit eivät täytä selvitysehtoa Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

77 Toiminnalliset Mittaavat palveluiden kustannuksia Talous- ja toimintatilasto (Tilastokeskus) Kuinka sektorit ovat sopeutuneet muuttuneeseen palveluntarpeeseen? ->Nettomenojen muutos Nettomenot = menot tulot Nettomenojen kasvun ei pitäisi olla ainakaan paljon suurempi kuin verotettavan tulon kasvu. Reaaliarvot Kunnan ei lähtökohtaisesti tarvitse itse tuottaa palveluita Kunnan perustehtävä ei ole työllistää Ostopalvelu vs. oma palvelutuotanto Hinta, laatu, toiminnalliset riskit Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

78 Väestö Kunnan nimi: Sodankylä KNO 758 Muutos Osuus 2007 Osuus 2011 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia ,2 % -0,8 % 0 6 vuotiaat 658 6,9 % 488 5,5 % 530 6,0 % ,5 % -2,2 % 6 vuotiaat 82 0,9 % 75 0,8 % 75 0,9 % ,5 % -0,9 % Peruskoulu, 7 16 vuotiaat ,0 % ,7 % ,1 % ,3 % -3,7 % Lukio, vuotiaat 380 4,0 % 372 4,2 % 341 3,9 % ,3 % -1,1 % Työikäiset, vuotiaat ,5 % ,1 % ,6 % ,7 % -1,0 % vuotiaat 426 4,5 % 558 6,3 % 655 7,4 % ,8 % 6,0 % Yli 84 vuotiaat 96 1,0 % 144 1,6 % 177 2,0 % ,4 % 9,4 % Eläkeikä, Yli 64 vuotiaat ,5 % ,4 % ,4 % ,3 % 3,1 % Mediaani 42,0 47,0 49,0 Painotettu keskiarv o 40,7 44,1 45, ,0 % 1,5 % ,0 % ,5 % 0,0 % ,5 % ,0 % -1,5 % ,0 % -2,5 % ,0 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

79 Henkilöstö Kunta Sodankylä Rajausprosentin yläraja 20 % Rajausprosentin yläraja -20 % Kuntia otoksessa 13 kuntaa Vuosi Asukasluku Henkilökunnan määrä Sodankylä Henkilökunnan määrä koko kunnassa kpl Henkilökunta/1000 asukasta Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhm ä Erotus viiteryhm ään työntekijää kpl Erotus koko m aahan työntekijää kpl Sodankylässä on huomattavasti enemmän omia työntekijöitä, kuin maassa ja verrokeissa keskimäärin. Mitä tarkoittaa? Mistä johtuu? -tai voi johtua? Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

80 Sektorit Sodankylä Yleishallinto eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Muut palvelut eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Sivistys eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Sosiaalitoimi /as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Terveydenhuolto eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Perusturva yhteensä eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

81 Sektorit yhteensä Sodankylä Kaikki yhteensä eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Suomi Verrokki Kunnan kaikki palvelut yhteensä nettomeno eur/as Sodankylä Suomi Verrokki Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

82 Muut palvelut Sodankylä Muut palvelut yhteensä, menot eur Muut palvelut yhteensä, tulot eur Nettomenot eur Muut palvelut, nettomenot eur/as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä / muista palveluista Palo- ja pelastustoimi, menot eur Palo- ja pelastustoimi, tulot eur Nettomenot eur Palo- ja pelastustoimi, nettomenot eur/as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä / muista palveluista Toimitilat ja vuokrauspalvelut, menot eur Toimitilat ja vuokrauspalvelut, tulot eur Nettomenot eur Toimitilat ja vuokrauspalvelut, nettomenot eur/as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

83 Päivähoito Sodankylä Lasten päivähoidon käyttökustannukset eur Lasten päivähoidon käyttötulot eur Nettomenot eur Lasten päivähoidon nettomenot eur/as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Lasten päivähoidossa olevat yhteensä Lasten päivähoidon nettomenot eur/hoidossa oleva Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /hoidettava Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Lasten päivähoidon hoitopäivät yhteensä Lasten päivähoidon nettomenot eur/hoitopäivä Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /päivä Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

84 Päiväkotihoito Sodankylä hoidettavat päiväkotihoidossa Kokopäiväkoti Osapäiväkoti Päiväkoti yhtensä Päiväkotihoidossa hoidetaan hoidon piirissä olevista 57,5 % 64,0 % 64,3 % 56,4 % 57,6 % 61,8 % 69,8 % Sodankylä hoitopäivät päiväkotihoidossa Kokopäiväkotihoito, hoitopäivät Osapäiväkotihoito, hoitopäivät Päiväkotihoito yhteensä, hoitopäivät Sodankylä päiväkotihoito hoitopäivät kpl/lapsi 161,7 170,9 150,5 177,5 154,1 150,8 145,7 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 152,1 152,9 152,1 144,1 151,4 147,2 150,2 Viiteryhmä, 13 kuntaa 161,3 174,0 177,6 171,9 163,0 160,0 164,1 Sodankylä Lasten päiväkotihoidon käyttökustannukset eur Lasten päiväkotihoidon käyttötulot eur Nettomenot eur Lasten päiväkotihoidon nettomenot eur/as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Lasten päiväkotihoidossa olevat yhteensä Lasten päiväkotihoidon nettomenot eur/hoidossa oleva Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /hoidettava Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Lasten päiväkotihoidon hoitopäivät yhteensä Lasten päiväkotihoidon nettomenot eur/hoitopäivä Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /päivä Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

85 Perhepäivähoito Sodankylä hoidettavat perhepäivähoidossa Kokopäiväperhe Osapäiväperhe Perhepäivähoito yhteensä Perhepäivähoidossa hoidetaan kunnallisen hoidon piirissä olevista 42,5 % 36,0 % 35,7 % 38,7 % 42,4 % 38,2 % 30,2 % Sodankylä hoitopäivät perhepäivähoidossa Kokopäiväperhe, hoitopäivät Osapäiväperhe, hoitopäivät perhepäivähoito yhteensä, hoitopäivät Sodankylä perhepäivähoito hoitopäivät kpl/lapsi 179,3 211,3 164,9 167,2 167,7 160,1 184,2 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 166,9 164,5 163,5 163,0 163,7 163,5 164,2 Viiteryhmä, 13 kuntaa 168,8 163,6 166,4 162,2 166,3 163,3 170,1 Sodankylä Lasten perhepäivähoidon käyttökustannukset eur Lasten perhepäivähoidon käyttötulot eur Nettomenot eur Lasten perhepäivähoidon nettomenot eur/as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Lasten perhepäivähoidossa olevat yhteensä Lasten perhepäivähoidon nettomenot eur/hoidossa oleva Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /hoidettava Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Lasten perhepäivähoidon hoitopäivät yhteensä Lasten perhepäivähoidon nettomenot eur/hoitopäivä Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /päivä Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

86 Esiopetus Sodankylä Esiopetuksen käyttökustannukset eur Esiopetuksen käyttötulot eur Nettomenot eur Esiopetuksen nettomenot eur/as 64,4 61,0 47,8 40,1 36,3 33,1 37,0 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 60,5 61,7 62,3 62,7 64,2 65,1 66,7 Viiteryhmä, 13 kuntaa 63,6 65,8 67,7 72,0 75,5 73,5 71,8 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Esiopetuksessa oppilaita Nettomenot eur/oppilas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /oppilas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Esiopetuksessa opetustunteja yhteensä Nettomenot eur/oppitunti Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /opetustunti Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä esiopetus Tuntimäärä kpl/oppilas 68,4 68,2 58,7 59,8 76,6 45,1 29,5 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 60,6 62,0 61,6 62,4 62,8 59,2 57,4 Viiteryhmä, 13 kuntaa 62,5 61,5 63,6 58,6 59,9 54,7 58, Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

87 Perusopetus Sodankylä Perusopetuksen käyttökustannukset eur Perusopetuksen käyttötulot eur Nettomenot eur Perusopetuksen nettomenot eur/as 993, , , , ,1 984,3 935,8 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 827,3 835,2 841,2 845,8 868,1 887,7 881,9 Viiteryhmä, 13 kuntaa 819,2 834,2 839,9 839,3 859,4 868,1 849,1 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Perusopetuksessa oppilaita Nettomenot eur/oppilas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /oppilas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Perusopetuksessa opetustunteja yhteensä Nettomenot eur/oppitunti Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /opetustunti Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä perusopetus Tuntimäärä kpl/oppilas 68,5 75,5 77,2 80,3 82,3 86,8 87,1 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 72,7 73,0 73,8 74,8 76,0 75,9 76,9 Viiteryhmä, 13 kuntaa 69,6 70,9 71,8 72,4 71,9 71,5 71, Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

88 Lukio-opetus Sodankylä Lukio-opetuksen käyttökustannukset eur Lukio-opetuksen käyttötulot eur Nettomenot eur Lukio-opetuksen nettomenot eur/as 145,4 151,2 148,2 139,5 144,7 135,2 129,6 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 140,9 142,3 143,1 143,8 143,6 145,6 142,4 Viiteryhmä, 13 kuntaa 121,1 120,8 120,5 118,6 132,3 131,1 129,6 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Lukio-opetuksessa oppilaita Nettomenot eur/oppilas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /oppilas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Lukio-opetuksessa opetustunteja yhteensä Nettomenot eur/oppitunti Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /opetustunti Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä lukio-opetus Tuntimäärä kpl/oppilas 47,7 50,3 52,7 51,5 51,6 51,5 52,4 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 59,7 63,1 60,3 63,0 64,8 66,2 68,9 Viiteryhmä, 13 kuntaa 54,0 52,2 51,6 53,3 54,8 56,8 59, Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

89 Lasten ja nuorten laitoshoito Sodankylä Lasten ja nuorten laitoshoito, menot Lasten ja nuorten laitoshoito, tulot Nettomenot eur Lasten ja nuorten laitoshoito, nettomenot eur/as 67,6 115,0 105,1 100,2 64,9 68,7 77,1 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 49,1 60,8 67,6 76,2 81,9 85,7 88,2 Viiteryhmä, 13 kuntaa 37,7 62,3 75,2 74,5 78,6 79,6 77,7 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Lasten ja nuorten laitoshoito hoidettavia Laitoshoito nettomenot eur/hoidettava Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /hoidettava Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Lasten ja nuorten laitoshoidon hoitopäivien lukumäärä Laitoshuollon nettomenot eur/hoitopäivä Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /hoitopäivä Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Muut lasten ja perheiden palvelut, menot Muut lasten ja perheiden palvelut, tulot Nettomenot eur Muut lasten ja perheiden palvelut, nettomenot eur/as 94,4 67,3 96,4 111,8 73,0 71,3 81,1 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 56,5 48,1 51,8 53,2 47,3 51,0 56,1 Viiteryhmä, 13 kuntaa 56,3 39,6 38,7 41,7 44,0 45,2 54,2 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

90 Kehitysvammaisten palvelut Sodankylä Vammaishuollon laitospalvelut, menot Vammaishuollon laitospalvelut, tulot Nettomenot eur Vammaishuollon laitospalvelut, nettomenot eur/as 63,4 68,0 69,7 79,3 84,9 107,5 61,9 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 44,6 44,9 45,2 45,7 47,9 46,8 46,1 Viiteryhmä, 13 kuntaa 49,4 44,4 45,6 46,1 43,8 45,1 46,2 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Kehitysvammalaitoksessa hoidettavana Laitoshoito nettomenot eur/hoidettava Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /hoidettava Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Kehitysvammalaitoksen hoitopäivien lkm Laitoshuollon nettomenot eur/hoitopäivä Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /hoitopäivä Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

91 Kotipalvelu Sodankylä Kotipalvelu, menot Kotipalvelu, tulot Nettomenot eur Kotipalvelu, nettomenot eur/as 92,3 102,5 104,5 108,0 80,5 86,4 153,5 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 123,3 125,8 130,5 134,3 147,6 154,5 160,4 Viiteryhmä, 13 kuntaa 116,7 114,3 122,2 128,1 113,3 127,1 137,3 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Palveluja saaneita kotitalouksia kpl Laitoshuollon nettomenot eur/kotitalous Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /kotitalous Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Palvelluista vanhustalouksia Palvelluista lapsiperheitä Palvelluista muita Sodankylä Kotipalvelu, vanhukset Kotipalvelu, lapset Kotipalvelu muut Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

92 Perusterveydenhuolto Sodankylä Perusterveydenhuolto, menot Perusterveydenhuolto, tulot Nettomenot eur Perusterveydenhuolto, nettomenot eur/as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Perusterveydenhuollon lääkärissäkäynnit kpl Lääkärissäkäynti per asukas Lääkärissäkäynti kpl/asukas koko maa Lääkärissäkäynti kpl/asukas vertailuryhmä Nettomeno/lääkärissäkäynti Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /lääkärissäkäynti Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

93 Hammaslääkäri Sodankylä Hammaslääkäri, menot Hammaslääkäri, tulot Nettomenot eur Hammaslääkäri, nettomenot eur/as 71,8 71,7 68,7 73,1 89,1 86,2 83,9 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 69,5 72,4 73,1 76,9 79,4 80,0 80,8 Viiteryhmä, 13 kuntaa 67,5 71,3 71,2 63,9 69,1 71,1 72,5 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Hammaslääkärissäkäynnit kpl Hammaslääkärissäkäynnit kpl/asukas 0,98 1,00 0,96 0,94 0,98 0,94 0,94 Hammaslääkärissäkäynnit kpl/asukas koko maa 1,14 1,12 1,12 1,14 1,08 1,06 1,07 Hammaslääkärissäkäynnit kpl/asukas vertailuryhmä 1,06 1,05 1,06 1,06 1,01 1,04 1,04 Nettomeno/lääkärissäkäynti Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /lääkärissäkäynti Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

94 Erikoissairaanhoito Sodankylä Erikoissairaanhoito, menot Erikoissairaanhoito, tulot Nettomenot eur Erikoissairaanhoito, nettomenot eur/as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit kpl Erikoissairaanhoidon hoitopäivät kpl Hoitopäivät kpl/asukas 1,24 1,20 0,98 1,01 0,90 0,98 0,12 Hoitopäivät kpl/asukas koko maa 1,07 1,05 1,01 0,98 0,93 0,89 0,78 Hoitopäivät kpl/asukas vertailuryhmä 1,02 0,97 0,93 0,95 0,91 0,88 0,69 Nettomeno/hoitopäivä Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /hoitopäivä Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

95 Vuodeosasto Sodankylä Vuodeosaston oma toiminta, menot Vuodeosaston oma toiminta, tulot Nettomenot eur Vuodeosaston oma toiminta, nettomenot eur/as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Vuodeosasto, hoitopäivät Hoitopäivät kpl/asukas 1,53 1,51 1,37 1,49 1,42 1,67 1,57 Hoitopäivät kpl/asukas koko maa 1,81 1,80 1,77 1,72 1,67 1,67 1,48 Hoitopäivät kpl/asukas vertailuryhmä 1,87 1,85 1,87 1,82 1,61 1,70 1,51 Nettomeno/hoitopäivä Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /hoitopäivä Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

96 Vanhusten palvelut Sodankylä vuotta täyttäneitä Osuus väestöstä 6,8 % 7,2 % 7,6 % 7,9 % 8,6 % 9,1 % 9,4 % Sodankylä Vanhustenhuolto, laitospalvelujen menot Vanhustenhuolto, laitospalvelujen tulot Nettomenot eur Vanhustenhuolto, laitospalvelujen nettom enot eur/75 vuotta 2 täyttäneet 954, , , ,3 976,9 0,0 0,0 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 2 226, , , , , , ,8 Viiteryhmä, 13 kuntaa 1 837, , , , , , ,4 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Kotipalvelussa vanhusten osuus, menot Kotipalvelussa vanhusten osuus, tulot Nettomenot eur Kotipalvelussa vanhusten osuus, nettom enot eur/75 vuotta täyttäneet 1 211, , , ,5 872,8 878, ,6 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 1 041, , , , , , ,5 Viiteryhmä, 13 kuntaa 1 024,4 988, , ,4 980, , ,7 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden vuotta täyttäneiden kerroin: 0,5 Sodankylä Vammaisten työllistämistoiminnan sekä muiden vanhusten ja vammaisten palvelut, 1 menot Vammaisten työllistämistoiminnan sekä muiden vanhusten ja vammaisten palvelut, tulot Nettomenot eur Vam m aisten työllistäm istoim innan sekä m uiden vanhusten ja 2 vam 276m aisten 2 palvelut, 499 nettom 2 274enot eur/75-vuotta täyttäneet Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

97 Vanhusten palvelut 75-vuotta täyttäneiden kerroin: 0,3 Sodankylä Terveydenhuolto, yli 75-vuotiaat, menot Terveydenhuolto, yli 75-vuotiaat, tulot Nettomenot eur Terveydenhuolto, nettomenot eur/75-vuotta täyttäneet Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden vuotta täyttäneiden kerroin: 0,35 Sodankylä Perusterveydenhuolto, yli 75-vuotiaat, menot Perusterveydenhuolto, yli 75-vuotiaat, tulot Nettomenot eur Perusterveydenhuolto, nettomenot eur/75-vuotta täyttäneet Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

98 Vanhusten palvelut 75-vuotta täyttäneiden kerroin: 0,35 Sodankylä Erikoissairaanhoito, yli 75-vuotiaat, menot Erikoissairaanhoito, yli 75-vuotiaat, tulot Nettomenot eur Erikoissairaanhoito, nettomenot eur/75-vuotta täyttäneet Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden vuotta täyttäneiden kerroin: 0,8 Sodankylä Vuodeosaston oma toiminta, yli 75-vuotiaat, menot Vuodeosaston oma toiminta, yli 75-vuotiaat, tulot Nettomenot eur Vuodeosaston om a toim inta, nettom enot eur/75-vuotta täyttäneet Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

99 Yksikkökustannusten muutos Päivähoidossa olevat yhteensä Lasten päivähoito, menot Lasten päivähoito, tulot Päivähoidon nettomenot vuoden 2011 rahanarvossa Päivähoidon nettomenot euroa/lapsi Nettomeno2011/Vuoden 200X nettomeno -21,6 % -13,5 % -16,6 % -13,8 % -10,5 % -11,4 % 0,0 % Päivähoidon nettomenot euroa/lapsi 0,0 % Tarkasteluvuoden nettomenon %-muutos / vuoden 2011 nettomeno ,0 % -10,0 % -15,0 % ,0 % -25,0 % Sodankylä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

100 Yksikkökustannusten muutos Muussa lasten päivähoidossa lapsia yht Muu lasten päivähoito (perhepäivähoito), menot Muu lasten päivähoito, tulot Muu lasten päivähoito, nettomenot vuoden 2011 rahanarvossa Muu lasten päivähoito, nettomenot euroa/lapsi Nettomeno2011/Vuoden 200X nettomeno 1,1 % -19,4 % -25,2 % -27,7 % -30,4 % -31,8 % 0,0 % Muu lasten päivähoito, nettomenot euroa/lapsi 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % Tarkasteluvuoden nettomenon %-muutos / vuoden 2011 nettomeno ,0 % -30,0 % -35,0 % Sodankylä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

101 Yksikkökustannusten muutos Perusopetus, oppilasmäärä Perusopetus, menot Perusopetus, tulot Perusopetuksen nettomenot vuoden 2011 rahanarvossa Perusopetuksen nettomenot euroa/oppilas Nettomeno2011/Vuoden 200X nettomeno -18,4 % -15,1 % -13,4 % -9,8 % -4,6 % 0,0 % 0,0 % Perusopetuksen nettomenot euroa/oppilas 5,0 % 0,0 % Tarkasteluvuoden nettomenon %-muutos / vuoden 2011 nettomeno ,0 % ,0 % ,0 % -20,0 % Sodankylä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

102 Yksikkökustannusten muutos Lasten ja nuorten laitoshuollossa hoidettavia Lasten ja nuorten laitoshuolto, menot Lasten ja nuorten laitoshuolto, tulot Lasten ja nuorten laitoshuolto, nettomenot vuoden 2011 rahanarvossa Lasten ja nuorten laitoshuolto, nettomenot euroa/lapsi Nettomeno2011/Vuoden 200X nettomeno -54,1 % -45,7 % -16,6 % -43,9 % -27,9 % -11,1 % 0,0 % Lasten ja nuorten laitoshuolto, nettomenot euroa/lapsi ,0 % -10,0 % -20,0 % -30,0 % -40,0 % -50,0 % -60,0 % Tarkasteluvuoden nettomenon %-muutos / vuoden 2011 nettomeno Sodankylä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

103 Yksikkökustannusten muutos Yli 74-vuotiaita Vammaisten työllistämistoiminnan sekä muiden vanhusten ja vammaisten palvelut, menot Vammaisten työllistämistoiminnan sekä muiden vanhusten ja vammaisten palvelut, tulot Vammaisten työllistämistoiminnan sekä muiden vanhusten ja vammaisten palvelut nettomenot vuoden rahanarvossa Vammaisten työllistämistoiminnan sekä muiden vanhusten ja vammaisten palvelut 4 nettomenot 998 euroa/yli vuotias Nettomeno2011/Vuoden 200X nettomeno -45,3 % -39,9 % -45,3 % -44,2 % -4,8 % 7,9 % 0,0 % Vammaisten työllistämistoiminnan sekä muiden vanhusten ja vammaisten palvelut nettomenot euroa/yli 74-vuotias 20,0 % 10,0 % Tarkasteluvuoden nettomenon %-muutos / vuoden 2011 nettomeno ,0 % -10,0 % -20,0 % -30,0 % ,0 % -50,0 % Sodankylä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

104 Yksikkökustannusten muutos Asukasluku Perusterveydenhuolto, menot Perusterveydenhuolto, tulot Perusterveydenhuolto nettomenot vuoden 2011 rahanarvossa Perusterveydenhuollon nettomenot euroa/asukas Nettomeno2011/Vuoden 200X nettomeno -14,8 % -15,7 % -12,9 % -9,2 % -7,9 % -4,5 % 0,0 % Perusterveydenhuollon nettomenot euroa/asukas ,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % -10,0 % -12,0 % -14,0 % -16,0 % -18,0 % Tarkasteluvuoden nettomenon %-muutos / vuoden 2011 nettomeno Sodankylä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

105 Yksikkökustannusten muutos Asukasluku Hammaslääkäri, menot Hammaslääkäri, tulot Hammaslääkäri nettomenot vuoden 2011 rahanarvossa Hammaslääkäri nettomenot euroa/asukas Nettomeno2011/Vuoden 200X nettomeno -14,5 % -14,5 % -18,1 % -12,9 % 6,2 % 2,7 % 0,0 % Hammaslääkäri nettomenot euroa/asukas ,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % Tarkasteluvuoden nettomenon %-muutos / vuoden 2011 nettomeno Sodankylä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

106 Yksikkökustannusten muutos Asukasluku Erikoissairaanhoito, menot Erikoissairaanhoito, tulot Erikoissairaanhoito nettomenot vuoden 2011 rahanarvossa Erikoissairaanhoito nettomenot euroa/asukas Nettomeno2011/Vuoden 200X nettomeno -21,9 % -20,2 % -25,2 % -18,7 % -16,0 % -8,9 % 0,0 % Erikoissairaanhoito nettomenot euroa/asukas ,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % -30,0 % Tarkasteluvuoden nettomenon %-muutos / vuoden 2011 nettomeno Sodankylä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

107 Yksikkökustannusten muutos Asukasluku Vuodeosaston oma toiminta, menot Vuodeosaston oma toiminta, tulot Vuodeosaston nettomenot vuoden 2011 rahanarvossa Vuodeosaston nettomenot euroa/asukas Nettomeno2011/Vuoden 200X nettomeno -16,1 % -8,6 % 4,1 % -0,4 % -10,3 % -2,0 % 0,0 % Vuodeosaston nettomenot euroa/asukas ,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % Tarkasteluvuoden nettomenon %-muutos / vuoden 2011 nettomeno Sodankylä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

108 Verrokkitarkastelu Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Verrokki Manner-Suomi Henkilökunta/1000 asukasta Sodankylä ,9 % Kittilä ,9 % Inari ,6 % Kemijärvi ,2 % Verrokki ,5 % Manner-Suomi ,5 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

109 Verrokkitarkastelu Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Verrokki Manner-Suomi Yleishallinnon nettom enot eur/as Sodankylä ,6 % Kittilä ,0 % Inari ,4 % Kemijärvi ,8 % Verrokki ,1 % Manner-Suomi ,0 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

110 Verrokkitarkastelu Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Verrokki Manner-Suomi Muut palvelut, nettom enot eur/as Sodankylä ,1 % Kittilä ,0 % Inari ,4 % Kemijärvi ,8 % Verrokki ,6 % Manner-Suomi ,6 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

111 Verrokkitarkastelu Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Verrokki Manner-Suomi Sivistystoim i eur/as Sodankylä ,9 % Kittilä ,0 % Inari ,1 % Kemijärvi ,1 % Verrokki ,8 % Manner-Suomi ,0 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

112 Verrokkitarkastelu Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Verrokki Manner-Suomi Sosiaalitoim i, nettom enot eur/as Sodankylä ,9 % Kittilä ,2 % Inari ,7 % Kemijärvi ,7 % Verrokki ,1 % Manner-Suomi ,4 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

113 Verrokkitarkastelu Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Verrokki Manner-Suomi Terveydenhuolto, nettomenot eur/as Sodankylä ,1 % Kittilä ,2 % Inari ,8 % Kemijärvi ,3 % Verrokki ,1 % Manner-Suomi ,2 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

114 Verrokkitarkastelu Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Verrokki Manner-Suomi Kaikki yhteensä, nettomenot eur/as Sodankylä ,9 % Kittilä ,7 % Inari ,3 % Kemijärvi ,5 % Verrokki ,6 % Manner-Suomi ,8 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

115 Väestöennuste Kunnan nimi: Sodankylä KNO 758 Muutos Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia ,1 % -0,4 % 0 6 vuotiaat 530 6,0 % 545 6,5 % 504 6,2 % 497 6,3 % ,2 % -0,2 % 6 vuotiaat 75 0,9 % 79 0,9 % 76 0,9 % 72 0,9 % ,0 % -0,1 % Peruskoulu, 7 16 vuotiaat ,1 % 789 9,4 % 803 9,9 % 755 9,6 % ,1 % -0,5 % Lukio, vuotiaat 341 3,9 % 208 2,5 % 228 2,8 % 225 2,9 % ,0 % -1,2 % Työikäiset, vuotiaat ,6 % ,4 % ,4 % ,4 % ,0 % -1,1 % vuotiaat 655 7,4 % 778 9,3 % ,5 % ,1 % ,0 % 2,8 % Yli 84 vuotiaat 177 2,0 % 318 3,8 % 431 5,3 % 707 9,0 % ,4 % 10,3 % Eläkeikä, Yli 64 vuotiaat ,4 % ,1 % ,7 % ,7 % ,1 % 1,7 % Mediaani 49,0 53,0 53,0 52,0 Painotettu keskiarv o 45,3 48,3 49,8 50, Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

116 Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina indeksi 80 indeksi lasta ja vanhusta 100 työikäistä kohti Talous kiristyy lasta ja vanhusta 100 työikäistä kohti Hoivatarve kasvaa Hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisvaiheessa oli ennätyksellisen edullinen huoltosuhde Eläköityminen lisääntyy vuosi Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä Dia: Fil.tri Arto Koski 0

117 Ikääntyminen Yli 75-v. määrän muutos edell. vuoteen Paremmilla tuloilla eläkkeelle, totta - Silti verokertymä alenee 30% eläkkeelle siirryttäessä, mikä vaikuttaa myös ostovoimaan, ostokäyttäytymiseen ja kerroinvaikutusten vuoksi kunnan verotettavaan tuloon. - Aiempaa terveemmät vanhukset totta, mutta silti palveluiden käyttö lisääntyy Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

118 Ikääntyminen Yli 75-vuotiaiden määrä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

119 Ikääntyminen Raha Kädet Kilpailu Mitä tehdä? Veroprosentin nousupaine prosenttiyksikköä vuodessa ,800 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,7 0,5 0,7 0,7 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,200 0,100 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,000-0,100-0,200-0, Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

Itä-Uudenmaan kunnat: Kuntien talous

Itä-Uudenmaan kunnat: Kuntien talous Väliraportti kuntajakoselvityksessä Itä-Uudenmaan kunnat: Kuntien talous HT Eero Laesterä Perlacon Oy 1 Sisällys Väestö, väestön muutos, ikärakenteen muutos... 4 Talouden nykytilan tarkastelu... 5 Peruskunnan

Lisätiedot

Sopimus Toivakan kunnan talouden tasapainottamiseksi

Sopimus Toivakan kunnan talouden tasapainottamiseksi Ohjausryhmäkäsittely 23.9.2011, kunnanhallitus 3.10.2011 Sopimus Toivakan kunnan talouden tasapainottamiseksi Eero Laesterä Tuomas Hanhela Sisällys 1 Työn tavoite ja eteneminen päätöksentekoon... 1 2 Kunnan

Lisätiedot

Kuuma-kunnat: Kuntien talous

Kuuma-kunnat: Kuntien talous Väliraportti 19.12 kuntajakoselvityksessä Kuuma-kunnat: Kuntien talous HT Eero Laesterä Perlacon Oy 1 Sisällys Väestö, väestön muutos, ikärakenteen muutos... 4 Talouden nykytilan tarkastelu... 5 Peruskunnan

Lisätiedot

Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella

Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Heinävesi 15.10.2014 Reijo Vuorento Kuntapalveluiden rahoituksesta Kuntapalveluiden rahoitus kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti on ratkaisevasti

Lisätiedot

Päijät-Häme, Lahden seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa III

Päijät-Häme, Lahden seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa III Päijät-Häme, Lahden seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa III Suomen Kuntatarkastus Oy Eero Laesterä Juha Koskinen 15.3.2007 Audiator -Kehittämispalvelut Eero Laesterä & Juha Koskinen Sivu 1/18

Lisätiedot

Oulun seudun kuntien talouden tilanne sekä väestö- ja palvelutarveanalyysi

Oulun seudun kuntien talouden tilanne sekä väestö- ja palvelutarveanalyysi Oulun seudun kuntien talouden tilanne sekä väestö- ja palvelutarveanalyysi Suomen Kuntatarkastus Oy Eero Laesterä Juha Koskinen Toni Kirmula 21.6.2007 Audiator Kehittämispalvelut Eero Laesterä, Juha Koskinen

Lisätiedot

Sopimus Siuntion kunnan talouden tasapainottamiseksi

Sopimus Siuntion kunnan talouden tasapainottamiseksi KV / FGE 12.4.2010 12.4.2010 Sopimus Siuntion kunnan talouden tasapainottamiseksi Audiator-Kehittämispalvelut Eero Laesterä 1. Johdanto...2 Aiemmat tasapainotushankkeet ja päätöksentekotilanne...4 2. Kunnan

Lisätiedot

SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI

SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI Mäntsälän kunnanvaltuusto 18.6.2007 Mäntsälän kunta SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI Eero Laesterä Minna Ainasvuori 1. Johdanto... 2 2. Aiemmat tasapainotushankkeet ja kehittämisprojektit...

Lisätiedot

Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV

Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV Suomen Kuntatarkastus Oy Eero Laesterä Juha Koskinen 15.3.2007 Audiator -Kehittämispalvelut Eero Laesterä & Juha Koskinen Sivu 1/17

Lisätiedot

HEIKKI HELIN VELKAA VELAN PÄÄLLE. Kuntien lainakannan kehitys 2000-luvulla TUTKIMUSKATSAUKSIA 2011

HEIKKI HELIN VELKAA VELAN PÄÄLLE. Kuntien lainakannan kehitys 2000-luvulla TUTKIMUSKATSAUKSIA 2011 HEIKKI HELIN VELKAA VELAN PÄÄLLE Kuntien lainakannan kehitys 2000-luvulla 4 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi JULKAISIJA

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus 1.6.2015 ja Kuntaliiton laskelmat

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus 1.6.2015 ja Kuntaliiton laskelmat Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätökset 1.6.2015 ja Kuntaliiton laskelmat Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2013-2014 (ml. liikelaitokset) Verorahoitus yhteensä

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Answer time

Lisätiedot

luonnos Pielisen Karjalan kuntarakenneselvitys Talous- ja henkilöstötyöryhmän raportti 1. Aluekehitys Väestö Muuttoliike 15.5.

luonnos Pielisen Karjalan kuntarakenneselvitys Talous- ja henkilöstötyöryhmän raportti 1. Aluekehitys Väestö Muuttoliike 15.5. luonnos 15.5. 2014 Pielisen Karjalan kuntarakenneselvitys Talous- ja henkilöstötyöryhmän raportti 1. Aluekehitys Väestö Kuntarakenneselvityksessä mukana ovat neljä Pielisen Karjalan kuntaa, Lieksan ja

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän loppuraportti Nykytilan kuvaus ja uuden kunnan tulevaisuuden ennakointi Taloustyöryhmä 2.6.2014 1 Johdanto Työryhmän kokoonpano ja toimeksianto Jäsen

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstötyöryhmän loppuraportti Talous- ja henkilöstötyöryhmän loppuraportti 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 3.6.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 10.6.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Lisätiedot

Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys. TALOUSTYÖRYHMÄN loppuraportti

Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys. TALOUSTYÖRYHMÄN loppuraportti Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys TALOUSTYÖRYHMÄN loppuraportti 1. TALOUSRYHMÄN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄT Kuntajakoselvittäjän ja kuntajohtajien

Lisätiedot

Sopimus Kankaanpään kaupungin talouden tasapainottamiseksi

Sopimus Kankaanpään kaupungin talouden tasapainottamiseksi 1.9.8 Kaupunginvaltuusto Sopimus Kankaanpään kaupungin talouden tasapainottamiseksi Audiator Kehittämispalvelut Eero Laesterä Minna Ainasvuori 1 1. JOHDANTO Kankaanpään kaupunginhallitus (6.5.8, 177) päätti

Lisätiedot

Kuntatalouden sopeuttaminen ja kunnan elinvoima

Kuntatalouden sopeuttaminen ja kunnan elinvoima Kuntatalouden sopeuttaminen ja kunnan elinvoima HT Eero Laesterä Vantaa, Heureka 16.1.2015 Oletus, että SOTEn menot ja niihin liittyvät tulot (valtionosuus ja lopun rahoittamiseen vaadittava oma verorahoitus)

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013

Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013 Kuntatalous mitä luottamushenkilön on hyvä tietää? Jan Björkwall Pietarsaari, 25.3.2013 Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013 Palkat 37 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 11 % Sosiaali- ja terveystoimi 52

Lisätiedot

KUNTATALOUDESTA. Koulutustilaisuus uusille luottamushenkilöille 18.2.2009 Päivi Rahkonen Hollolan kunnanjohtaja

KUNTATALOUDESTA. Koulutustilaisuus uusille luottamushenkilöille 18.2.2009 Päivi Rahkonen Hollolan kunnanjohtaja KUNTATALOUDESTA Koulutustilaisuus uusille luottamushenkilöille 18.2.2009 Päivi Rahkonen Hollolan kunnanjohtaja TULOSLASKELMA, RAHOITUSLASKELMA JA TASE Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot

Lisätiedot

KUNTATALOUSSELVITYS 1993 2003 (2004)

KUNTATALOUSSELVITYS 1993 2003 (2004) Kainuun maakunta -kuntayhtymä 17.8.2005/AT KUNTATALOUSSELVITYS 1993 2003 (2004) Maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan 7.12.2004, että kuntien talouden kehitys selvitetään viimeisten 10 vuoden ajalta

Lisätiedot

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014 Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013 Sirkka-Liisa Piipponen PÄÄTULOKSET Valtuutetun ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio valtuustokauden

Lisätiedot

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Terhi Niittylahti Tiedustelut: Faiz Alsuhail 09 17 341 Päätoimittaja: Faiz Alsuhail Taitto: Marita Potila 2013 Tilastokeskus Working Papers -sarjan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Vastaajan tiedot E-mail kkansl.kirjaamo@lappeenranta.fi Aloitusaika 15.2.2012

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2006

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2006 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2006 Kaupunginhallitus 26.3.2007 Tarkastuslautakunta 4.5.2007 Kaupunginvaltuusto 11.6.2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 3 1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 2 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kuntaliitosselvityksen liiteaineisto

Kuntaliitosselvityksen liiteaineisto HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntaliitosselvityksen liiteaineisto SISÄLTÖ Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Kuntien yhdistämislaskelma Toimialojen nelikenttäanalyysit Toimipaikkaluettelo

Lisätiedot