Sodankylän kunta. Hyvältähän? se näyttää, vuoden 2011 lasein tarkasteltuna. Eero Laesterä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sodankylän kunta. Hyvältähän? se näyttää, vuoden 2011 lasein tarkasteltuna. Eero Laesterä"

Transkriptio

1 Sodankylän kunta Hyvältähän? se näyttää, vuoden 2011 lasein tarkasteltuna Johtoryhmä ja kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori

2 Sisällys Lähtökohta, toimeksianto, tavoite, käytetyt aineistot Verrokit, yleinen verrokki, kohdennetut verrokit Tase tarkasteluhetkellä Kuinka ja miksi tase muuttuu Tuloslaskelma Tulo- ja menoerät Toiminnalliset tekijät, nettomenojen kehitys, nettomenot suhteutettuna verrokkiin ja nettomenojen kehitys suhteessa asiakkaisiin ja tuotokseen. Rahoituslaskelma Investoinnit Rahoituksen muutokset Kuinka asukasluku ja väestön ikärakenteen muutos vaikuttavat palveluntarpeeseen, mikä vaikutus tällä on kunnan talouteen? Painelaskelmat kuinka tase muuttuu, tasapainottamistarpeen arvioiminen Yhteenveto Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

3 JULKISEN TALOUDEN KEHITYSHAASTEET JA KUNTIEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Jo vuoteen 2008 ja 2009 tultaessa vallitsi tulojen ja menojen vakava epätasapaino, vaikka talous kasvoi erittäin nopeasti. -Verotettava tulo kasvaa hitaammin kuin toimintamenot -Toimintatulojen kasvu ei riitä poistamaan toimintamenojen kasvun nopeutta. -Valtionosuudet kasvaneet yllättävän nopeasti mutta ne eivät tule kasvamaan edelleen. Julkisella sektorilla on saavutettava sukupolvien välinen tasapaino, nykyhetkeen diskontattujen tulojen ja menojen on oltava samansuuruiset. Velanotto on perusteltua periaatteessa vain investointeihin. Vuonna 2009 alkanut lama syventää epätasapainoa. Vuosi 2010 ja BKT:n lasku ,8 % lisälainaa 13 mrd (2.450 eur/as) ja mrd. euroa ( eur/as) -Asl ,3 miljoonaa -vrt kuntien lainakanta 2008, konserni 20,6 mrd, kunnissa 8,6 mrd (3.905 eur/as ja eur/as) Verotettavan tulon muutokset koko maassa ,2%, ,2 % ,0 %, ,5 %, ,6 % ja ,8 % Työttömyys ei alene nopeasti, keinot (lomautus, osaaikaisuudet, eläkeputket jne. ) käytössä, työttömyys alenee vasta kun jousto on purettu ongelmat nuorisotyöttömyydessä. Muu Eurooppa pakenee edellä. Elinkeinorakenne vanhentunut myös ja erityisesti elektroniikkateollisuus, työt siirtyvät pysyvästi ulkomaille vaikutus alihankkijaketjuun Pienen maan teollisuudessa ongelmana skaalaetujen heikko käytettävyys ja tuotannon yhä pidemmälle menevä erikoistuminen globaalisti menetetään suhteellinen etu. Nousu alkoi, mutta Lamaa edeltävä taso saavutetaan? Nousu hitaampi Suomessa kuin muualla EU-alueella, suhteellisen edun menetys. Edellisen lisäksi kestävyysvajetta heikentää vanheneminen, joka on Suomessa nopeinta Euroopassa Mediaani-ikä 2012 Mediaani-ikä vuotta 45 vuotta Erot ikääntyvien ja nuortuvien kuntien välillä kasvavat Vanhushuoltosuhde kasvaa 25 45%:iin, lähes jokaista vanhusta kohden on vain yksi työikäinen. Elinikä kasvaa Vanhuspalveluiden tarve kasvaa Verotettava tulo alenee Eläkemenot kasvavat Pienet sukupolvet maksavat suhteellisesti yli osuutensa. Tulot alenevat muutoinkin ilman maahanmuuttoa. Monivammainen yhteiskunta Erityisesti julkista sektoria raskauttavat Wagnerin laki ja Baumolin tauti yhdessä palveluiden määrä ja laatu ja käyttö - kasvavat, tämä yhdistettynä kustannusten jatkuvaan nousuun (yli yleisen hintojen nousun) kiristää kestävyysvajetta entisten seikkojen lisäksi. Vuoteen 2030 veronkorotuspaine 7 prosenttiyksikköä. Kunnissa jo nyt 5 prosenttiyksikön erot (Kauniainen 16,50 17 kuntaa 21,00 23,50 ja 28,00). Ikäsidonnaiset menot kasvavat 6% vuodessa. Silti - Tavoite - Julkinen velka 60% BKTsta. Tultaessa vuosiin 2025 ja 2030 VM: JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYS EDELLYTTÄÄ TEHOKKAAMPAA KUNTATALOUDEN OHJAUSTA Tasapainottaminen: Useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan tasapainottaminen on tehokkainta mieluummin menoihin puuttumalla kuin veroja nostamalla. Vastaavasti veroja korottamalla mieluummin kuin velkaantumalla, perusteena ei voi olla oletus tulevien sukupolvien suuremmasta vauraudesta. Harkittuja tasapainotus/vakautuskeinoja: Valtionosuudet, mahdollisesti lisää tuottavuuden noustessa, tällä ohjataan kuntien toimintaa. kuntien suurempi ohjaaminen, oman tasapainotuksen vaatimus. Tuottavuuden nousu Tietotekniikan hyväksikäyttäminen Keskittäminen ja keskittyminen-kunnan sisällä ja kuntien välillä kuntaliitokset ja yhteistoiminta-alueet. Veroerät: yhteisövero suhdanneherkkä, pienempi merkitys Menneessä on alkanut ja tulevaisuuteen kasvaa kiihtyvästi vakava valtiontalouden (ja kuntatalouden) kestävyysvaje: käsite kuvaa sitä, kuinka paljon menoja on karsittava tai tuloja lisättävä, jotta julkinen talous olisi sukupolvien välisesti kestävällä pohjalla Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2013 Kiinteistövero kasvava merkitys 3 Tulovero suhdanneherkkä, tasaus on hyvä, muttei kannustava.

4 Isoja asioita Taantuma Syvä, muttei syvin historiallisesti Suomen talous painunut uudelleen teknisen määritelmän mukaan taantumaan. (W) Kuinka taantuma näkynyt kunnissa ja miksi? Taantuman jälkeinen aika Mille tasolle tuotanto asettuu? Tuotannon rakenne? Työttömyyden hidas lasku Velkaantuminen Velkaelvytys jääkö rakenteisiin? Yleisesti ottaen (liian) nopea velkaantuminen Valtio velkaantuu myös kuntien tarpeista johtuen Olisiko syytä puhua sopeuttamisesta oikeilla käsitteillä? Mistä uudet innovaatiot Perinteiset uudetkin sektorit sakkaavat Sähkön ja sähköisten toimintojen varaan rakentuminen, elämykset ja kasvava vapaa-aika Ei perinteisesti paikkaan riippuvaista toimintaa Euroopan taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden maiden lopullinen vaikutus? Lainat, takaukset Euromaiden työttömyys 11,7% (1/2012) -> vaikutus sisämarkkinoiden kysyntään. Kunnissa palvelurakenteen muutostarve ikääntyminen Palveluita lisää Palveluita vähemmän Verotulon väheneminen Tässäkin rehellinen viesti ei enää kaikkea kaikille lähellä, vaan edes minimipalvelut mahdollisimman lähelle laadukkaat ja osaamista edellyttävät palvelut keskittyvät. Saneeraaminen oikeista paikoista. Pois sieltä, missä ei enää tarvita Vitkastellen sinne, missä tarvitaan. Suurten ikäluokkien ongelma + muuttoliike Työvoiman saaminen palveluiden järjestäminen Oma väki ei riitä Väestön muutokset yleensä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

5 Valtio Mrd 12 kuukauden liukuva summa Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot ilman sijoituksia Menot ilman sijoituksia Talousarviotalouden yli-/alijäämä Valtion oma talous epätasapainossa ja suunta huolestuttava Onko elvytys jäänyt rakenteisiin? Tulot kääntyneet jo uudestaan laskuun. -> Valtiontalouden tasapainotuksen yhteydessä on pakko tarkastella myös menopuolta. Lähde: Valtiokonttori Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

6 Valtio Mrd Valtionvelan kehitys %/BKT Euro Kotimaan valuutassa Ulkomaan valuutassa %/BKT Valtion velkataso on kohonnut huomattavasti 2008-> Vuonna mrd euroa euroa/as Valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen toistaiseksi siedettävä, mutta velan kasvunopeus on huolestuttava Lähde: Valtiokonttori, VM Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

7 Talousennusteet Vuonna 2013 talouden kasvu heikkoa ja työttömyys kasvaa. Talouden ennustetaan elpyvän vuonna Työttömyyden ennakoidaan kuitenkin jäävän vuotta 2012 korkeammaksi Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

8 45,00 Toimintakate, mrd euroa 14,00 Valtionosuudet, mrd euroa 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Katainen Kiviniemi Vanhanen Vanhanen Lipponen Lipponen 0, ,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, ,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Veroprosentti Talous on aina tasapainossa Valtionosuuden määrän kasvun mahdollisuus Täydellinen riippumattomuus hallituspohjasta. Kunnallisvero, valtionosuus ja lainakanta on yksi ja sama asia! 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Lainakanta, mrd euroa 0, ,

9 Verotasapaino mrd euroa Toimintakatate -16,0-19,0-24,7-25,7-28,2-32,2-37,4 Verot yhteensä 15,4 15,2 18,3 19,7 21,9 24,6 28,9 Valtionosuus 4,9 6,2 7,7 7,9 8,6 10,5 12,0 Vuosikate 1,4 2,2 2,6 2,0 2,4 3,0 3,5 Tulos 0,085 0,608 1,901 0,118 0,002 0,023-0,034 Taseen jäämä 3,1 4,2 7,0 7,6 8,1 8,5 8,4 Nettoinvestoinnit 2,3 1,4 1,1 2,4 2,7 3,0 3,4 Lainakanta 5,2 8,1 10,5 11,8 12,8 13,2 13, Veroprosentti 18,39 18,89 19,67 20,20 21,93 22,98 25,31 Veroprosentti Suuri sopeutus toimintakatteessa VOS-leikkaukset, ei palautusta 2017 Veroprosenttisopeutus 80%:n osuus yli 75- vuotiaiden määrän kasvusta kustannuksiin 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Efektiivinen vs nimellinen kunnallisveroprosentti Kun efektiivinen prosentti ei nouse, niin veroprosentin noususta ei tarvitse välittää mutta valtionosuuden tarve on kasvanut ja kasvaa onko valtionosuus eri verorahoitusta, kun molemmat ovat muuttuneet/muuttumassa progressiivisiksi? HT Eero Laesterä 9

10 Paha hallitus Leikannut valtionosuuksia enemmän, kuin muut ja pelkästään pahuuttaan? Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

11 Uudet leikkaukset Valtionosuusleikkaus Kumulatiivinen Vanha Vanha Uusi Euroa/asukas 116,85 23,15 67,04 34,81 7,41 9, Kunnan asukasluku Veroprosenttiyksiköllä euroja ,88 0,17 0,50 0,26 0,06 0,07 1,94 116,85 23,15 67,04 34,81 7,41 9,26 258,52 Asukasluku Harkinnanvarainen -10 miljoonaa euroa Jätevero eur/as eur/kunta Jätevero Työmarkkinatuki Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

12 Nokia Oyj:n maksuunpantu yhteisövero mrd!!! Yhteensä Koko maa 7,45 5,60 5,16 5,26 5,21 5,25 6,02 7,16 5,48 4,34 4,71 61,63 Nokia Oyj 1,09 0,75 1,06 1,07 0,72 0,53 0,65 1,26 0,48 0,07 0,00 7,67 Nokia Oyj eur/as vrt. 118 eu Suhde 14,6 % 13,3 % 20,6 % 20,3 % 13,7 % 10,1 % 10,7 % 17,6 % 8,8 % 1,5 % 0,0 % 12,4 % 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 Nokia Oyj 0,40 0,20 0,00 Vuonna 2011 tappiollinen vuosi yhteisövero150 euroa Vuonna 2012 samoin, toinen tappiollinen vuosi

13 Sodankylä

14 Toimeksianto Selvitetään Sodankylä kunnan taloudellinen asema Tutkitaan palvelurakenteen muutosta suhteessa kuntaan itseensä ja suhteessa muihin kuntiin Selvitetään talouden tilassa tapahtuneet muutokset ja arvioidaan talouden kehitys lähitulevaisuudessa Talouden tasapainotilanteen arviointi Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

15 Aineisto Tiedonantajapalaute , Tilastokeskus Aineistokritiikki: Kuntien itsensä toimittama Tilintarkastajan tarkastama Tilastokeskuksen varmistama julkinen luotettavuus Muutokset toiminnallisissa Veroennustekehikko, Kuntaliitto Kunnan oma arvio talousarvion toteutumisesta 2012 & talousarvio ja suunnitelma Lisäksi on arvioitu valtionosuusmuutos valtion leikkausten vaikutuksesta Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

16 Mekaaniset verrokit 2011 asukasluku +/- 20 % ja samankaltainen asukasluvun kehitys Alajärvi Haapajärvi Haapavesi Hanko Jalasjärvi Kitee Kiuruvesi Kokemäki Kristiinankaupunki Outokumpu Kemiönsaari Saarijärvi Suonenjoki Viitasaari Virrat Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

17 Kohdennettu verrokki 2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon Esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset laskennalliset kustannukset Taide & yl. Kulttuuri ja kirjastot perusteet Sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen, yleisen kulttuuritoimen ja taiteen perusopetuksen valtionosuusperuste Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (sis. Osakuntaliitokset) Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Sodankylän laskennalliset kustannukset joukon pienimmät Verotuloihin perustuvassa tasauksessa huomattavat erot Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

18 Mikä kunta oikein on? Kunta on toimeksiantotalous (erityisesti valtio, mutta myös kuntalaiset antavat toimeksiantona tehtäviä kunnalle) Kunnan yleinen ja erityinen toimiala. Kunnan tehtävänä on järjestää palveluita kuntalaisille Taloudellisuuden ja tasapuolisuuden vaatimus, laki ja säädökset rajoittavat joiltakin osin. Valtio rahoittaa toimintaa valtionosuuksilla ja antaa kunnalle verotusoikeuden, ja mitä tästä pahimmillaan seuraa? Yritys tekee katetta omistajilleen käyttämällä riskiä hyväkseen - kunnan riskiasenne on neutraali tai riskistä pois hakeutuva kuinka elinkeinopolitiikka Kunta ei pyri toiminnassaan liiketaloudelliseen voittoon tulojen ja menojen pitäisi olla tasapainossa, tulot kerätään pääasiassa pakolla. HUOM! Velan ottaminen ei ole tuloa eikä velan maksaminen ole menoa, investointimenoja ei lasketa suoraan menoksi. Kunnan toiminnassa ei ole samanlaista reaali- ja rahaprosessin yhteyttä kuin yrityksissä (yritys valmistaa/ostaa ja myy, ja sitä vastikkeen ). Yritysten lomautus ja irtisanominen poikkeaa kunnasta Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

19 Tase Lainakanta Rahavarat Kunnan oma lainakanta (1000 eur, eur/as, %:ia) Eriteltynä ulkomaanlainat (1000 eur, suhde koko lainakannasta) Konsernilaina (1000 eur, eur/as, %:ia) Oma tilanne suhteessa koko maahan ja mekanistiseen verrokkiin sekä dedikoituun verrokkiin. Korkoprosentti laskettuna lainapääomista Kunnan omat rahavarat (1000 eur, eur/as, %:ia, maksuvalmius) Konsernin rahavarat (1000 eur, eur/as, %:ia, maksuvalmius) Oma tilanne suhteessa koko maahan ja mekanistiseen verrokkiin sekä dedikoituun verrokkiin. Antolainasaamiset (1000 eur, eur/as, %:ia) Erikseen konsernille annetut ja ei-konsernille annetut lainat Oma tilanne suhteessa koko maahan ja mekanistiseen verrokkiin sekä dedikoituun verrokkiin. Nettolaina (1000 eur, eur/as, %:ia) Kunnan oma nettolaina Konsernilaina Oma tilanne suhteessa koko maahan ja mekanistiseen verrokkiin sekä dedikoituun verrokkiin. Sijoitukset (1000 eur, eur/as, %:ia) Ei-riskisijoitukset ja riskisijoitukset Oma tilanne suhteessa koko maahan ja mekanistiseen verrokkiin sekä dedikoituun verrokkiin. Käyttöomaisuus (1000 eur, eur/as, %:ia) Oma tilanne suhteessa koko maahan ja mekanistiseen verrokkiin sekä dedikoituun verrokkiin. Takaukset (1000 eur, eur/as, %:ia) Konsernitakaukset, ei-konsernitakaukset Oma tilanne suhteessa koko maahan ja mekanistiseen verrokkiin sekä dedikoituun verrokkiin Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

20 Lainat Sodankylä Kunnan lainakanta /as Järjestys Ero verrokeihin Ero maan ka Vero-% 17,7 % 15,8 % 15,9 % 16,0 % 16,9 % 16,4 % 15,5 % 17,9 % 14,5 % 15,1 % Järjestys Ero verrokeihin Ero maan ka Kunnan lainakanta /as Kunnan lainakanta vero-% ,0 % ,0 % ,0 % 10,0 % 500 5,0 % ,0 % Sodankylä Koko maan ka Verrokkien ka Sodankylä Koko maan ka Verrokkien ka Sodankylän lainakanta /as on kasvanut tarkastelujakson aikana Kasvu on kuitenkin ollut maan keskitasoa ja verrokeita hitaampaa Lainakanta vero-% -mitattuna kunnan lainakannan taso on laskenut Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

21 Nettolainat Sodankylä Kunnan nettolainakanta Lainakanta Rahavarat Nettolaina Nettolaina /as Nettolaina vero-% 11,7 % 13,0 % 10,3 % 11,9 % 12,0 % 11,4 % 9,5 % 10,1 % 7,6 % 7,2 % Verrokit ka /as Verrokit ka vero-% 2,8 % 4,5 % 7,2 % 9,7 % 10,3 % 10,8 % 11,8 % 12,6 % 13,7 % 14,9 % Maan ka /as Maan ka vero-% 3,1 % 4,1 % 6,2 % 8,4 % 8,9 % 8,8 % 8,6 % 9,2 % 9,3 % 10,1 % Nettolaina käsittää tässä tarkastelussa lainakannan ja rahavarojen erotuksen. Kunnan nettolainakanta ( /as ja vero-%) on laskenut tarkastelujakson aikana Vuonna 2011 taso oli maan keskiarvoa ja verrokkien keskiarvoa matalampi Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

22 Nettolaina eur/as Oma sij. Minimi % Keskiarvo % Maksimi Sodankylä Sij. Nettolaina eur/as Hailuoto Eurajoki Luumäki Valtimo Ylitornio Enonkoski Juuka Espoo Rauma Miehikkälä Hirvensalmi Jalasjärvi Pyhäjärvi Harjavalta Myrskylä Sysmä Pyhäranta Ranua Pälkäne Suomenniemi Sij. Nettolaina eur/as Hanko Hämeenkoski Pietarsaari Tarvasjoki Kokkola Soini Kotka Karkkila Toholampi Halsua Vihanti Juankoski Vantaa Vähäkyrö Raahe Kemi Vaala Suonenjoki Ylivieska Kittilä Nettolaina (Lainakanta rahavarat) eur/as Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

23 Nettolaina %:ia Vero% Minimi -26,0-28,9-32,7-31,4-34,7-37,4-38,8-38,7-33,6-33,7 16,50 25 % -1,6-1,2 0,5 2,1 2,6 3,0 3,0 3,6 3,5 4,7 19,69 Keskiarvo 3,1 4,1 6,2 8,4 8,9 8,8 8,6 9,2 9,3 10,1 20,12 75 % 8,3 9,5 12,3 14,0 15,4 14,4 14,8 15,8 15,7 16,1 20,75 Maksimi 36,1 34,6 36,8 36,0 38,9 35,7 33,6 32,0 35,1 44,2 22,00 Sodankylä 11,7 13,0 10,3 11,9 12,0 11,4 9,5 10,1 7,6 7,2 19,50 Sij. Nettolaina %:ia Vero% 1 Hailuoto -14,3-14,8-13,2-4,3-5,1-11,1-11,6-10,0-26,1-33,7 19,25 2 Valtimo -26,0-28,9-32,7-31,4-34,7-37,4-38,8-38,7-33,6-32,0 19,25 3 Luumäki -23,5-26,0-27,0-27,6-27,7-29,7-25,6-24,4-26,6-26,9 18,00 4 Ylitornio -13,2-7,5-7,6-4,6-4,6-6,3-7,6-8,2-15,3-23,6 19,25 5 Juuka -16,0-13,6-10,0-10,8-14,6-16,4-19,9-19,3-20,4-19,0 20,25 6 Enonkoski -9,9-10,2-10,4-9,9-12,9-18,2-20,6-19,3-20,3-18,7 20,50 7 Eurajoki 7,1 12,0 14,3 17,1 13,8 9,8 2,1-7,2-14,9-18,6 18,00 8 Miehikkälä 6,5-5,6-7,8-11,1-12,4-10,9-13,3-15,6-15,8-14,8 19,50 9 Hirvensalmi -3,3-7,8-9,6-9,4-10,3-6,5-7,6-8,9-14,2-13,3 19,50 10 Jalasjärvi -2,9-3,6 0,0 6,3 5,3 3,9-4,0-9,9-13,8-12,7 20,50 11 Pyhäjärvi -6,5-3,9 1,9 3,1 4,9 1,9-1,3-6,9-6,6-10,8 19,75 12 Sysmä -1,7-3,5 0,2 2,5-1,4-2,9-3,8-0,8-4,5-10,7 19,00 13 Ranua -8,0-8,4-3,4-3,9-5,1-1,8-1,3-3,3-8,7-9,9 19,25 14 Myrskylä -2,0-3,2-2,7-5,2-4,2 0,9 2,5-4,0-7,8-9,5 20,00 15 Rauma -6,7-3,4-2,6-2,8-4,1-6,2-7,4-8,0-8,6-9,0 18,00 16 Espoo -6,2-4,0-3,4-3,3-13,2-13,2-10,4-8,3-7,8-7,9 17,75 17 Suomenniemi -13,0-12,8-4,5 0,6 5,5 12,6 7,1 3,2-4,0-7,7 21,00 18 Harjavalta 3,8 4,4 6,5 6,3 4,2 1,8-2,5-6,6-10,5-7,6 18,75 19 Polvijärvi -9,1-14,7-16,8-16,2-6,9-8,5-12,4-10,5-7,0-7,4 19,00 20 Pyhäranta 0,4 0,2 1,5 3,3 3,4 1,5-0,7-2,2-2,7-7,1 19,50 Sij. Nettolaina %:ia Vero% 320 Soini -1,0 1,6 6,2 10,9 30,2 35,7 33,6 28,6 31,7 44,2 21, Hämeenkoski 4,9 5,5 6,1 4,7 4,1 3,6 3,7 4,5 20,3 38,6 21, Halsua 24,5 26,2 29,8 34,1 34,6 26,1 20,4 25,6 27,5 32,9 21, Vihanti 2,0 3,8 7,4 7,7 11,0 19,9 19,7 25,4 31,1 32,5 19, Toholampi 22,3 27,9 29,1 26,7 24,4 18,6 21,9 27,7 25,2 32,5 21, Vaala 13,3 18,2 20,3 24,3 24,2 24,0 23,5 25,2 28,7 32,1 21, Tarvasjoki 5,2 6,2 8,0 7,7 7,1 11,4 13,3 23,0 33,6 31,7 21, Juankoski 3,0 4,6 3,8 4,3 7,0 7,9 4,7 10,9 32,8 31,4 21, Hanko 15,2 16,4 12,9 18,3 19,3 20,6 26,1 30,0 34,8 29,6 21, Suonenjoki 2,9 4,0 12,6 19,3 20,9 20,3 19,5 23,6 25,4 29,3 20, Kokkola 10,9 14,8 19,5 22,3 21,9 22,6 20,4 21,8 22,9 28,8 20, Kinnula -5,3-3,1 1,9 6,0 4,7 7,5 10,0 18,5 23,8 28,7 20, Sievi 21,3 28,4 33,4 31,8 29,9 30,6 32,8 29,3 34,7 28,7 21, Pietarsaari 7,2 11,8 13,7 16,1 17,8 20,3 22,9 26,0 28,1 28,3 21, Yli-Ii 6,2 14,3 23,8 31,9 28,3 19,0 17,2 21,3 35,1 27,6 19, Vähäkyrö 8,3 10,3 12,8 15,6 13,8 14,0 13,8 13,9 17,9 27,4 20, Karkkila 24,7 23,8 27,1 25,4 24,1 24,9 23,8 25,5 28,2 26,8 20, Viitasaari -8,0-3,2 2,5 3,7 6,3 3,6 6,7 8,0 19,4 26,5 21, Reisjärvi 1,5 6,8 12,1 19,8 19,2 19,4 21,1 20,1 25,5 26,3 21, Kittilä 15,5 21,2 23,9 18,3 20,9 22,9 17,0 22,5 24,6 25,6 19,00 Nettolaina muutettuna veroprosentiksi Nostetaan vain hiukan veroprosenttia, niin saadaan lainat maksettua Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

24 Lainakanta, valuuttaluotot Sodankylä Kunnan lainakanta, valuuttalainat Lainakanta Valuuttalainat Valuuttal. osuus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Valuuttal. /as Valuuttal. vero-% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Verrokkitarkastelussa ja maan keskiarvon laskennassa mukana vain kuntia, joilla on valuuttalainaa Verrokit, os. lainak. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Verrokit ka /as Verrokit ka vero-% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kuntia Maan ka, os. lainak. 26,3 % 27,9 % 29,8 % 30,5 % 31,5 % 28,8 % 26,6 % 20,3 % 16,2 % 14,4 % Maan ka /as Maan ka vero-% 1,8 % 2,3 % 2,8 % 3,3 % 3,3 % 3,1 % 2,8 % 2,4 % 2,2 % 2,1 % Kuntia Valuuttalainat perustuvat Tilastokeskuksen tilastoon. Pitkäaikaiset valuuttamääräiset joukkovelkakirjalainat Pitkäaikaiset lainat ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lyhytaikaiset lainat ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Sodankylällä ei ole valuuttaluottoja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

25 Korkokanta Sodankylä Kunnan korkomenot Lainakanta Korkomenot Korko-% 3,72 % 2,73 % 2,35 % 2,55 % 3,07 % 3,75 % 4,27 % 3,13 % 3,02 % 2,41 % Korkomenot /as Korkomenot vero-% 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % Verrokit ka korko-% 4,18 % 3,39 % 2,96 % 2,80 % 3,12 % 4,05 % 4,51 % 3,21 % 2,43 % 2,73 % Verrokit ka /as Verrokit ka vero-% 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,7 % 0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % Maan ka korko-% 4,25 % 3,34 % 2,93 % 2,84 % 3,27 % 4,13 % 4,56 % 3,00 % 2,10 % 2,42 % Maan ka /as Maan ka vero-% 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % Laskennallinen korkotaso on määritetty osamääränä korkomenojen ja kahden vuoden lainamäärän keskiarvosta. Sodankylän laskennallinen korkotaso oli vuonna 2011 maan keskiarvon tasolla Kunnan korkomenot käsittivät ,4 veroprosenttiyksikköä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

26 Lainat Kohdennettu verrokki 2011 Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Lainakanta /as Vero-% 15,1 % 28,4 % 17,4 % 25,5 % Nettolaina Nettolaina /as Nettolaina vero-% 7,2 % 25,6 % 10,1 % 21,6 % Ulkomaiset lainat Ulkomaisten osuus 0 % 0 % 0 % 0 % Ulkomaiset /as Ulkomaiset vero-% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Korkomenot Korko-% 2,4 % 2,7 % 3,3 % 2,4 % Korkomenot /as Korkomenot vero-% 0,36 % 0,72 % 0,60 % 0,62 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

27 Lainakannat - konserni KUNTAKORTTI III, KONSERNITASE Sodankylä Kuntanumero 758 Konsernitase Ka.2011 Konsernitase Ka.2011 Taseen loppusumma Antolainat, 1000, konserni Taseen loppusumma /as Antolainat, /as, konserni Oma pääoma + var Josta kunnan osuus Oma pääoma + var. /as Antolainat, 1000, kunta Vieras pääoma Antolainat, /as, kunta Vieras pääoma /as Rahoitusomaisuus, Lainakanta Rahoitusomaisuus /as Lainakanta /as Josta kunnan osuus Rahoitusomaisuus, 1000, kunta Josta kunnan osuus Rahoitusomaisuus /as, kunta Lainakanta, 1000, kunta Omavaraisuusaste% 30 % 31 % 41 % 43 % Lainakanta /as, kunta Gearing (nettovelk.aste) 1,03 0,89 0,52 0,54 Asukasluku Quick Ratio 3,66 3,99 4,21 2,79 Konsernin lainakanta /as Konsernin lainakanta vero-% ,0 % ,0 % 20,0 % ,0 % Sodankylä Koko maan ka Verrokkien ka Sodankylä Koko maan ka Verrokkien ka Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

28 Rahavarat Sodankylä Kassavarat Kassavarat /as Kassavarat vero-% 6,1 % 2,8 % 5,6 % 4,1 % 4,9 % 5,1 % 6,1 % 7,9 % 6,9 % 7,9 % Kunnan rahavarat Verrokit ka /as Verrokit ka vero-% 7,2 % 7,0 % 6,9 % 6,5 % 6,5 % 6,7 % 5,6 % 6,1 % 5,8 % 5,4 % Maan ka /as Maan ka vero-% 6,0 % 5,9 % 5,4 % 5,1 % 5,1 % 5,0 % 4,7 % 5,0 % 5,6 % 5,2 % 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Kunnan maksuvalmius (Quick Ratio) Sodankylä 0,8 1,3 1,3 1,1 1,1 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 Maan ka 1,4 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 Verrokit ka 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 Kunnan maksuvalmius (vrk) Sodankylä Maan ka Verrokit ka Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

29 Rahoitusvarallisuus Sodankylä Rahoitusv Rahoitusv. /as Rahoitusv. Vero-% 8,7 % 11,3 % 10,4 % 9,0 % 10,4 % 8,5 % 8,3 % 10,3 % 9,1 % 10,2 % Kunnan rahoitusvarallisuus Verrokit ka /as Verrokit ka vero-% 10,2 % 10,5 % 10,6 % 10,6 % 10,6 % 10,5 % 9,5 % 9,5 % 9,4 % 9,6 % Maan ka /as Maan ka vero-% 9,3 % 9,2 % 8,7 % 8,5 % 8,3 % 8,0 % 7,5 % 8,0 % 8,7 % 8,5 % Sodankylä Konsernin rahoitusvarallisuus Rahoitusv Rahoitusv. /as Rahoitusv. Vero-% 16,0 % 16,5 % 16,9 % 15,2 % 16,5 % 15,1 % 16,3 % 17,3 % 16,8 % 18,8 % Verrokit ka /as Verrokit ka vero-% 13,5 % 14,5 % 14,9 % 15,2 % 14,8 % 14,8 % 13,8 % 14,7 % 15,6 % 16,1 % Maan ka /as Maan ka vero-% 12,2 % 12,4 % 12,1 % 12,2 % 11,8 % 11,6 % 11,1 % 11,7 % 13,1 % 13,1 % Rahoitusvarallisuus: Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Joukkovelkakirjalainasaamiset (pysyvissä vastaavissa) Muut saamiset (pysyvissä vastaavissa) Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

30 Rahoitusvarallisuus Kohdennettu verrokki Kunta 2011 Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Rahoitusv Rahoitusv. /as Rahoitusv. Vero-% 10,2 % 5,8 % 15,3 % 9,5 % Maksuvalmius 1,18 0,35 1,89 0,84 Konserni 2011 Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Rahoitusv Rahoitusv. /as Rahoitusv. Vero-% 18,8 % 16,7 % 22,7 % 16,9 % Maksuvalmius 4,2 1,1 5,3 2, Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

31 Antolainasaamiset Sodankylä Kunnan antolainat Antolainat Riskiantol Osuus-% 85 % 88 % 86 % 86 % 100 % 100 % 100 % Antolainat /as Antolainat vero-% 3,5 % 3,6 % 4,0 % 3,7 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,9 % 2,9 % Verrokit ka /as Verrokit ka vero-% 2,2 % 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,7 % 1,7 % 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % Maan ka /as Maan ka vero-% 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % Sodankylä Konsernin antolainat Antolainat Antolainat /as Antolainat vero-% 0,5 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % 1,8 % 1,3 % 1,2 % 0,2 % 0,9 % 0,9 % Verrokit ka /as Verrokit ka vero-% 1,1 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,4 % 0,1 % 0,2 % Maan ka /as Maan ka vero-% 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % Antolainat: Muut lainasaamiset (pysyvissä vastaavissa) Joukkovelkakirjasaamiset (pysyvissä vastaavissa) Riskiantolainat: Muut lainasaamiset muilta (pysyvissä vastaavissa) Joukkovelkakirjasaamiset muilta (pysyvissä vastaavissa) Kuinka valideja? Millainen riski? Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

32 Sijoitukset Sodankylä Kunnan sijoitukset Sijoitukset Riskisij Osuus-% 83 % 83 % 81 % 80 % 81 % 81 % 81 % Sijoitukset /as Sijoitukset vero-% 13,8 % 14,1 % 13,9 % 12,4 % 12,7 % 12,5 % 12,4 % Verrokit ka /as Verrokit ka vero-% 15,5 % 14,7 % 14,2 % 12,1 % 11,8 % 12,0 % 12,2 % Maan ka /as Maan ka vero-% 13,1 % 13,0 % 12,3 % 11,3 % 11,5 % 11,9 % 11,8 % Sijoitukset: Osakkeet ja osuudet (pysyvissä vastaavissa ja rahoitusarvopapereissa) Joukkovelkakirjalainasaamiset (pysyvissä vastaavissa ja rahoitusarvopapereissa) Muut saamiset (pysyvissä vastaavissa) Muut pitkäaikaiset saamiset Muut lyhytaikaiset saamiset Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Muut arvopaperit (rahoitusarvopapereissa) Riskisijoitukset: Muut osakkeet ja osuudet (pysyvissä vastaavissa) Joukkovelkakirjalainasaamiset muilta (pysyvissä vastaavissa ja rahoitusarvopapereissa) Muut saamiset (pysyvissä vastaavissa) Muut pitkäaikaiset saamiset Muut lyhytaikaiset saamiset Osakkeet ja osuudet (rahoitusarvopapereissa) Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Muut arvopaperit (rahoitusarvopapereissa) Verrokkiryhmään ja koko maan tasoon suhteutettuna Sodankylällä sijoituksia keskiarvoa enemmän Kunnan sijoituksista yli 80 % luokitellaan riskisijoituksiksi Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

33 Takaukset Sodankylä Kunnan takaukset Takaukset Ei konserni Osuus-% 6 % 6 % 7 % 7 % 8 % 8 % Takaukset /as Takaukset vero-% 7,3 % 6,9 % 6,6 % 5,8 % 6,7 % 6,2 % 4,8 % 4,6 % 3,8 % 3,4 % Verrokit ka /as Verrokit ka vero-% 6,4 % 7,0 % 7,1 % 7,1 % 8,5 % 11,6 % 6,8 % 7,6 % 7,6 % 8,2 % Maan ka /as Maan ka vero-% 6,0 % 7,0 % 7,4 % 7,9 % 8,0 % 12,7 % 5,0 % 5,4 % 5,8 % 5,9 % Sodankylän takauksien taso ( /as ja vero-%) on verrokkiryhmään suhteutettuna maltillinen. Takauksista 8 % määritellään muiden, kuin kuntakonserniin kuuluvien takauksiksi Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

34 Antolainat, sijoitukset ja takaukset Kohdennettu verrokki Kunta 2011 Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Antolainat Antolainat /as Antolainat vero-% 2,9 % 0,7 % 1,1 % 0,9 % Sijoitukset Sijoitukset /as Sijoitukset vero-% 12,4 % 16,2 % 26,7 % 13,5 % Takaukset Takaukset /as Takaukset vero-% 3,4 % 6,7 % 21,7 % 23,4 % Konserni 2011 Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Antolainat Antolainat /as Antolainat vero-% 0,9 % 0,2 % 0,5 % 0,4 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

35 /as Taseen jäämät Kumulatiiviset jäämät /as Sodankylä Verrokit ka /as Maan ka /as Sodankylä Kunnan kumulatiiviset jäämät Kum. jäämät Jäämät /as Verrokit ka /as Maan ka /as Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

36 Kumulat ali/ylij eur/as Oma sij. Minimi % Keskiarvo % Maksimi Sodankylä Sij. Kumulat ali/ylij eur/as Kaskinen Eurajoki Kannonkoski Kauniainen Helsinki Oulu Espoo Karvia Hailuoto Tampere Enonkoski Luumäki Rauma Kurikka Valtimo Kerava Pelkosenniemi Pyhäjoki Petäjävesi Kyyjärvi Sij. Kumulat ali/ylij eur/as Lavia Jalasjärvi Utsjoki Kitee Vihanti Hanko Honkajoki Ähtäri Tarvasjoki Vaala Kesälahti Puumala Alavieska Paimio Kerimäki Raasepori Yli-Ii Multia Tohmajärvi Hyrynsalmi Jäämät Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

37 Kumulat ali/ylij %:ia Oma sij. Minimi -15,9-13,6-13,8-17,8-22,3-22,1-20,8-24,3-17,2-17,9 25 % -0,4-0,6-1,0-2,1-1,7-1,8-1,3-0,6 0,3 0,3 Keskiarvo 2,5 2,8 2,7 1,8 1,8 2,2 2,7 3,5 5,1 5,2 75 % 4,5 5,0 5,3 4,6 4,3 4,5 5,2 6,3 7,9 7,9 Maksimi 36,9 37,2 32,9 34,3 32,4 33,4 40,3 45,8 50,2 56,3 Sodankylä 0,1 3,1 2,0 0,4 0,8 0,0 1,0 0,3 2,0 2,4 198 Sij. Kumulat ali/ylij %:ia Kannonkoski 31,0 31,3 29,5 30,0 29,1 29,7 27,7 39,6 50,2 56,3 19,50 2 Kaskinen 17,9 17,0 17,6 18,8 20,2 33,4 40,3 45,8 49,2 51,0 20,00 3 Eurajoki -0,1 0,6 1,8 0,5 1,9 4,2 9,5 16,8 26,1 41,3 18,00 4 Karvia 3,6 10,8 13,0 13,5 14,7 18,0 20,7 27,2 32,4 34,3 19,00 5 Enonkoski 16,3 16,0 16,1 16,1 17,2 19,1 22,6 24,0 27,3 26,9 19,75 6 Oulu 13,0 15,1 16,8 18,8 20,6 24,3 23,8 23,5 24,6 24,9 19,00 7 Valtimo 6,2 9,1 10,8 12,6 14,2 16,7 21,1 25,2 25,8 24,4 18,25 8 Hailuoto 3,8 3,7 6,4 3,4 5,1 19,3 22,4 23,1 22,0 23,4 19,25 9 Ranua 3,5 5,5 3,3 9,2 7,6 7,7 9,2 11,7 17,3 23,2 19,25 10 Luumäki 13,1 13,9 15,0 15,8 16,7 17,5 17,1 17,6 21,3 22,3 18,00 11 Kinnula 18,9 25,6 24,5 21,5 21,0 20,5 20,2 21,4 21,6 22,3 19,50 12 Rautavaara 0,3 2,3 1,4-2,3-5,6-6,4 3,2 8,2 17,7 21,9 20,00 13 Helsinki 3,0 4,2 6,4 7,9 10,4 12,2 14,1 13,9 19,6 21,6 18,50 14 Merijärvi 36,9 37,2 32,9 34,3 32,4 27,5 22,7 21,6 21,6 21,6 20,00 15 Kurikka 0,7 0,7 1,2 17,1 19,6 23,7 22,1 25,3 26,6 21,2 18,00 16 Kyyjärvi 16,6 16,6 10,8 5,0 12,8 14,4 15,7 19,7 23,3 20,5 19,00 17 Lestijärvi 5,3 6,2 6,9 8,3 8,6 12,2 14,3 13,6 17,0 20,4 20,00 18 Petäjävesi 19,8 24,0 25,2 25,0 24,6 25,7 21,2 21,2 21,5 20,0 20,00 19 Pelkosenniemi -9,2-10,2-8,5-16,3-15,2-8,5 0,1 8,6 17,1 18,9 20,50 20 Pyhäjoki 19,8 19,1 17,4 17,0 17,0 17,1 15,2 16,7 19,1 18,8 19,75 Sij. Kumulat ali/ylij %:ia Lavia 0,6-1,5-6,2-9,6-8,4-8,5-11,7-17,3-17,2-17,9 21, Jalasjärvi 5,5 6,3 7,8 5,4 4,9 11,0 13,8 14,8 16,6-14,9 20, Utsjoki -9,2-6,0-7,0-13,8-18,7-22,1-20,8-24,3-13,7-11,4 20, Kitee -0,5-0,1-1,4-4,0-4,3-5,1-6,7-6,6-7,5-10,0 21, Vihanti -1,9 1,0-2,1-3,5 2,7-0,9-1,3-7,2-10,3-9,3 21, Honkajoki 3,4 2,4-1,3-5,3-8,0-7,7-7,7-9,2-7,2-8,1 20, Ähtäri 0,9-2,8-1,1-5,9-7,3-10,1-8,1-8,2-7,6-7,0 20, Vaala 1,8-0,4-2,0-7,3-9,5-9,3-9,6-8,8-6,5-6,6 21, Kesälahti -1,4-0,7 1,4-0,8-0,8-1,3-5,7-9,3-9,8-6,4 21, Alavieska 3,7 2,7 0,6-4,5-6,3-6,1-8,8-7,6-7,3-6,3 21, Puumala -7,4-7,1-5,8-12,1-8,2-8,5-8,4-8,9-5,6-6,2 21, Yli-Ii -1,7-2,5-3,6-9,4-8,2-4,1-3,0-1,0-1,2-6,0 20, Rääkkylä -12,3-13,6-12,8-12,5-19,0-18,5-5,5-7,9-6,2-5,8 21, Hanko -3,3-2,7-3,3-2,4-2,0-2,6-3,6-7,1-7,7-5,8 20, Tarvasjoki 1,0 0,3-0,4 0,9 0,7-0,5-2,0-2,3-4,9-5,8 21, Multia -8,9-5,4-6,1-6,8-3,4-2,4-3,8-4,5-3,4-5,5 19, Kerimäki -2,1-2,4-2,2-6,2-6,6-6,2-6,9-6,3-6,2-5,4 21, Hyrynsalmi -1,5-3,1-3,7-4,3-5,5-6,3-7,1-6,3-3,5-5,2 20, Tohmajärvi -6,3-7,4-5,5-5,2-5,2-6,0-6,7-4,7-5,4-5,2 21, Kauhajoki 1,2 1,1-0,7 0,7 0,0 0,7-0,2-1,6-2,5-4,5 21,00 Jäämät Mistä syntynyt Velka= Alijäämä? Mitä tarkoittaa? Mihin johtaa? Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

38 Kumulatiiviset ja taseen velat Sodankylä Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Sodankylä Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Sodankylä Lainakanta 1000 e Sodankylä Kumulatiiviset poistot 1000 e Sodankylä Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e Vuosikate > poistot ylijäämä Vuosikate < nettoinvestoinnit lainakannan kasvu Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

39 Käyttöomaisuus Käyttöom aisuus 1000 Käyttöom aisuus /as Koko maa keskimäärin Koko maa maksimit Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Sodankylän käyttöomaisuus on kasvanut /as mitattuna käyttöomaisuus on kasvanut valikoidun verrokkijoukon hitainta tahtia Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

40 Käyttöomaisuus eur/as Oma sij. Minimi % Keskiarvo % Maksimi Sodankylä Sij. Käyttöomaisuus eur/as Helsinki Kaskinen Kannonkoski Lestijärvi Kauniainen Oulu Pelkosenniemi Kotka Pori Hanko Pietarsaari Kinnula Lahti Espoo Kokkola Hamina Tampere Sipoo Rautavaara Posio Sij. Käyttöomaisuus eur/as Pyhäranta Köyliö Lemi Kruunupyy Sysmä Nakkila Rääkkylä Harjavalta Toivakka Kerimäki Jämijärvi Urjala Lavia Utsjoki Oripää Kankaanpää Aura Kitee Juuka Kokemäki Omaisuus Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

41 Muut, vaikeammin arvioitavissa olevat omaisuuserät Inari 261 Kittilä 320 Kemijärvi 758 Sodankylä 4530 Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä , kpl Kunnan suoraan omistamien asuntojen huoneistoala, h-m² Kunnan omistamien asunto-osakehuoneistojen lukumäärä, kpl Kunnan määräysvallassa olevien asunto- ja kiinteistöyhtiöiden omistamien asuntojen lukumäärä, kpl Kunnan omistamien tai määräysvallassa olevien asuntojen määrä 1000 asukasta kohti Kunnan suoraan omistamien muiden tilojen kuin asuntojen huoneistoala, h-m² Rakennettujen ja hoidettujen puistojen pinta-ala, ha Puistojen pinta-ala 1000 asukasta kohti, ha 1 5,4 11,6 4, Peltopinta-ala, ha Metsäpinta-ala, ha Vuokralle annettujen alueiden pinta-ala, ha Sodankylän metsäomaisuus omistamisen asenne? Puistot? Asuntojen merkitys? Täyttöaste ja kunto? Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

42 Tulos- ja rahoituslaskelma

43 Vuosikate on säännöllisten tulojen ja menojen jälkeinen välisumma, olisi minimissään oltava > poistot. (parasta olisi, jos vuosikate > nettoinvestoinnit + lainan lyhennys) Mikä on oikea poistojen taso? - poistojen tason pitäisi vastata omaisuuden kulumista ja/tai sitä vuotuista hyötyä, mikä omaisuudesta on. Samoin - kun nettoinvestoinnit ovat usein suuremmat kuin poistot, vuosikatteen tulisi olla suurempi kuin nettoinvestoinnit. Muuten kunta velkaantuu tai myy omaisuuttaan. Parasta olisi, jos tämän päälle voitaisiin kerätä tulorahoituksena esim. 1/10 lainakannasta, jolloin lainakin lyhentyisi. Kassavarojen purkaminen ei muuta tuloslaskelman ali/ylijäämää, kassavarat on etukäteistä veronkantoa. Kassavarat tai rahavarat koostuvat helposti likvidiksi muutettavasta omaisuudesta. Kaikki rahavarat eivät ole kunnan omia, vain osa on etukäteistä veronkantoa. Rahavarojen kooksi suositellaan noin 20 maksupäivää Mikä on yksityisen yrityksen ja kunnan maksuvalmiuden ero? Koska velkaantuminen on perusteltua? sukupolvien välinen yhteys ja kuntaan muuttavat. Lainanottaminen rahoitetaan jälkeenpäin veronkannolla. Kunta ja lomautus Poistot kunnassa ja yrityksessä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

44 Tuloslaskelman tulot kasvattavat kassaa ja samalla tuloksen kautta muuttavat ali- tai ylijäämää. Tuloissa voi olla mukana myös sellainen omaisuuden myyminen, jossa myyntihinta ylittää tasearvon. Tämän vuoksi kassaan kertyneet rahavarat eivät voi purettaessa uudestaan vaikuttaa tulokseen. (Varsinaisen toiminnan) TULOSLASKELMA Tuloslaskelman menot pienentävät kassaa ja samalla tuloksen kautta muuttavat ali- tai ylijäämää. Menoissa voi olla mukana myös sellainen omaisuuden myyminen, jossa myyntihinta alittaa tasearvon. Tuloslaskelman ja rahoituksen vaikutus kunnan kassaan Kunnan kassa (tai tarkemmin rahavarat) Jos kassasta maksetaan lainaa takaisin, puhutaan rahoituksesta. Tämä ei ole ali- tai ylijäämään vaikuttavaa menoa. (Investointien ja velanmaksun) RAHOITUS Investointeja ja velanmaksua rahoittavat tuloslaskelman eristä vuosikate ja satunnaiset tulot ja menot) Jos kassasta maksetaan investointimenoja, puhutaan rahoituksesta. Omaisuuden muuttuminen muodosta toiseen ei muuta ali- tai ylijäämää. Kun kassa vahvistuu nostettavasta lainasta, puhutaan rahoituksesta. Tämä ei ole ali- tai ylijäämään vaikuttavaa tuloa. Lainakannan muutos vaikuttaa tulokseen (tuloslaskelma) korkomenon muutoksena. Kassan muutos vaikuttaa tulokseen korkotulon muutoksena, mutta ei vaikuta alitai ylijäämään. Investointi vaikuttaa tulokseen (tuloslaskelma) poistojen kautta Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

45 Tuloslaskelma Sodankylä Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Muut verotulot Verotulot yhteensä Valtionosuudet (josta harkinnanvaraiset 1000 ) Rahoitustulot ja -menot netto Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tuloslaskelman tulos Poistoerojen muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Ali/ylijäämä Kumulat. edell. tilik. ja kuluvan tilikauden jäämät Asukasluku Verotettava tulo (laskennallisesti) Veroprosentti 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % Toimintatuotoissa ja kuluissa on varsinaiset kunnan järjestämät palvelut. Verotulot perustuvat kunnan perustuslailliseen verotusoikeuteen. Valtionosuudet ei korvamerkittyjä, eivät ylitä palvelun tuottamisesta aiheutuvia menoja. Vuosikate on säännöllisten tulojen ja menojen jälkeinen välisumma, olisi oltava > poistot ja mieluimmin >nettoinvestoinnit + lainan lyhennys. Mikä on oikea poistojen taso? Kurjuutta mitataan nykyisin alijäämällä, alijäämään ei vaikuta investoinnit; alijäämää ei voi korjata kassavaroilla. Toimintatuotot/Toimintakukulut% 16,4 % 15,8 % 16,3 % 18,3 % 17,6 % 17,3 % Vuosikate/Poistot % 76,0 % 80,1 % 103,4 % 53,1 % 273,2 % 157,2 % Vuosikate, /asukas Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

46 Deflatoidun toimintakatteen muutos Kuinka kunnat sopeutuvat? Toimintakatteen ja asukasluvun muutos ,0 % 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % Kunnat järjestävät palvelut kuntalaisille. Kuinka toimintakate sopeutuu kunnissa, joissa asukasluku alenee? Entä kasvukunnissa? Kuinka kauan toimintakate voi heikentyä? 0,0 % -40,0 % -20,0 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % Asukasluvun muutos Kaikki Sodankylä Inari Kittilä Kemijärvi Keskiarvo Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

47 Kuinka kunnat sopeutuvat? Sodankylä -15,7 % Asukasluvun muutos Veroprosentin muutos ,00 Asukasluvun muutos Käyttötulojen muutos /as Toimintamenojen muutos /as Toimintakatteen muutos /as Vero-%:n muutos Bruttoinvestoinnit /as, kum. Sodankylä -15,7 % 47,2 % 49,9 % 45,1 % 1, Inari -12,5 % 51,9 % 47,1 % 46,2 % 1, Kittilä 4,6 % 28,1 % 27,4 % 41,2 % 0, Kemijärvi -27,0 % 48,6 % 48,5 % 48,2 % 1, Sodankylä -15,7 % Sodankylä 1 Minimi -29,8 % Minimi 0 1.kvartiilin yläraja -15,3 % 1.kvartiilin yläraja 1,31 Mediaani -7,9 % Mediaani 2 3.kvartiilin alaraja 5,2 % 3.kvartiilin alaraja 2,5 Maksimi 63,5 % Maksimi 6,20 Deflatoitujen toimintamenojen muutos %:ia ,3 % Deflatoitujen käyttötulojen muutos %:ia ,0 % Sodankylän asukasluku on supistunut voimakkaasti Kunta kuuluukin Suomen kuntajoukossa asukasluvultaan nopeimmin supistuvaan neljännekseen. Asukasluvun pienentymisestä huolimatta käyttötulot ovat kasvaneet tyydyttävästi Sodankylä 26,3 % Sodankylä 24,0 % Minimi -19,3 % Minimi -23,2 % 1.kvartiilin yläraja 28,2 % 1.kvartiilin yläraja 20,7 % Mediaani 42,0 % Mediaani 33,1 % 3.kvartiilin alaraja 60,8 % 3.kvartiilin alaraja 54,5 % Maksimi 152,9 % Maksimi 149,6 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

48 Menojen ja tulojen muutos (reaalimuutos) Sodankylässä, samalla tavalla kasvaneissa kunnissa ja koko maassa? Sodankylä -1,22 % Sodankylä Sam a kasvu Koko m aa Toimintakate 1,44 % 2,06 % 2,73 % Verotettava tulo 0,39 % -0,02 % 0,98 % Veroprosentti 0,071 0,131 0,135 Yhteisöverot -5,49 % -4,54 % -3,42 % Kiinteistöverot 5,52 % 5,00 % 5,85 % Valtionosuudet 2,21 % 3,28 % 3,96 % Poistot 2,26 % 0,63 % 1,54 % Bruttoinv. eur/as Verotettavan tulon kasvu on ollut nopeampaa alkupuolella. Verotettava tulo ei pysy toimintakatteen kasvuvauhdissa. Valtionosuus on kasvanut jakson alkupuolella melko hyvin, mutta loppupuolella valtionosuus pienentynyt Poistojen muutos on kääntynyt jakson aikana negatiiviseksi Sopeutuvuutta? Tulo-meno ongelma asukasluku huomioiden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

49 Menojen ja tulojen muutos (reaalimuutos) Sodankylässä ja kohdennetussa verrokissa Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Koko maa Asukasluvun muutos %/v -1,22 % 0,32 % -0,95 % -2,23 % -0,39 % Toimintakate 1,44 % 2,82 % 1,78 % 0,56 % 2,73 % Verotettava tulo 0,39 % 2,05 % 0,55 % -1,40 % 0,98 % Veroprosentti 0,071 0,000 0,071 0,107 0,135 Yhteisöverot -5,49 % -1,81 % 0,17 % -5,97 % -3,41 % Kiinteistöverot 5,52 % 11,54 % 9,73 % 4,30 % 5,85 % Valtionosuudet 2,21 % 2,75 % 2,57 % 1,86 % 3,96 % Poistot 2,26 % 4,77 % 3,10 % 2,92 % 1,54 % Bruttoinv. eur/as Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Koko maa Asukasluvun muutos %/v -0,76 % 1,22 % -0,70 % -1,88 % -0,31 % Toimintakate 0,46 % 3,95 % 2,42 % 1,70 % 2,19 % Verotettava tulo 0,47 % 3,72 % 0,59 % -1,31 % 0,32 % Veroprosentti 0,000 0,000 0,000 0,167 0,175 Yhteisöverot 8,25 % 13,15 % 15,81 % 2,96 % 4,44 % Kiinteistöverot 11,95 % 12,56 % 11,58 % 5,05 % 5,93 % Valtionosuudet -0,31 % 3,76 % 5,76 % 6,03 % 3,66 % Poistot -1,05 % 1,87 % 3,70 % 3,94 % 0,46 % Bruttoinv. eur/as Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

50 Tuloslaskelman osatekijöistä Suhteessa verrokkiin (samankokoisiin ja asukasluvultaan samanlaisesti kehittyneisiin kuntiin 15 kpl) 2011 Pienet toimintatulot Melko suuret toimintamenot ->Toimintakate keskitasoa Hyvä verotettava tulo Melko suuret yhteisöverot Suuret kiinteistöverot Suuret valtionosuudet Sodankylä 2011 Toimintatulot Koko maa Vertailuryhmä Toimintatulot 2011 Koko maa Vertailuryhmä Sodankylä 2011 Toimintamenot Koko maa Vertailuryhmä Toimintamenot 2011 Koko maa Vertailuryhmä Sodankylä 2011 Toimintakate Koko maa Vertailuryhmä Toimintakate 2011 Koko maa Vertailuryhmä Sodankylä 2011 Verotettava tulo Koko maa Vertailuryhmä Verotettava tulo 2011 Koko maa Vertailuryhmä Sodankylä 2011 Kunnallisvero Koko maa Vertailuryhmä Kunnallisvero 2011 Koko maa Vertailuryhmä Sodankylä 2011 Yhteisövero 257 Koko maa 244 Vertailuryhmä 240 Yhteisövero 2011 Koko maa Vertailuryhmä Sodankylä 2011 Kiinteistövero 522 Koko maa 215 Vertailuryhmä 192 Kiinteistövero 2011 Koko maa Vertailuryhmä Valtionosuudet Koko maa Vertailuryhmä Valtionosuudet 2011 Koko maa Vertailuryhmä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

51 Mihin toimintatuottoihin voidaan itse vaikuttaa? Myyntituotot /as Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Maksutuotot /as Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Tuet ja avustukset /as Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Muut toimintatuotot /as Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Muut rahoitustuotot /as Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Sodankylällä suhteessa valikoituun verrokkiryhmään Suuret myyntituotot Pienet maksutuotot Keskitason tuet ja avustukset Pienet muut toimintatuotot Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

52 Toimintamenot Sodankylä 1000 euroa Palkat ja muut hlöstömenot Ostopalvelut Muut ostot Avustukset Muut menot Korkomenot Muut rahoitusmenot Sodankylä euroa/as Palkat ja muut hlöstömenot Ostopalvelut Muut ostot Avustukset Muut menot Korkomenot Muut rahoitusmenot Henkilöstömenot suurin menoerä Toiminnallinen itsenäisyys Kuinka ohjataan, jos suuri osa palveluista on muiden päätettävissä? Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

53 Sodankylä Luvut indeksissä per 2011 Väli Koko maa /11/v. 05/11/v. Yleishallinto ,49 % 4,95 % Muut palvelut ,55 % 3,14 % Opetus ja kulttuuri ,53 % 2,03 % Sosiaali- ja terveys yhteensä ,60 % 3,76 % Sosiaalitoimi ,43 % 5,42 % Terveydenhuolto ,76 % 2,73 % Perusterveydenhuolto pl hammashuolto ,93 % 1,51 % Erikoissairaanhoito ,42 % 2,96 % Kaikki yhteensä ,54 % 3,12 % Verotettava tulo ,47 % 1,61 % Valtionosuudet ,31 % 4,85 % Toimintakate ,46 % 2,92 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

54 Onko kaikki Roemerin, Wagnerin ja Baumolin syytä? Milton Roemer oli terveyspolitiikan tutkija, joka totesi yksinkertaistettuna näin: Jos on olemassa sairaalasänky, siinä aina makaa joku. Kun terveydenhuollossa koetetaan säästää ja tehdä se hoitoa tehostamalla, niin yritys on loppupeleissä tuhoon tuomittu. Vaikka miten onnistuisit säästämään, niin säästyneelle sairaalapaikalle kuitenkin ilmestyy joku. Roemerin ajatus oli, että tarjonta luo oman kysyntänsä niin kauan kuin kolmas osapuoli on maksajana. Jos hoitoaikoja saadaan lyhennettyä, niin sairaaloiden halvat hotellipäivät korvaantuvat kalliilla leikkauspäivillä.

55 Onko kaikki Roemerin, Wagnerin ja Baumolin syytä? Adolph Wagner oli saksalainen taloustieteilijä, joka sata vuotta sitten muotoili lakinsa: Hyvinvointipalvelujen tarve kasvaa elintason noustessa. Aika ihmeellistä. Siis mitä rikkaampia ihmiset ovat, sitä enemmän he tarvitsevat sosiaalisia palveluja. Ruokahalu kasvaa syödessä. Poliitikot kertoivat ainakin ennen vaaleja, miten ei tarvitse nostaa veroja eikä leikata palveluja, vaan talouskasvu tulee rahoittamaan hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudessa. Wagnerin lain mukaan mitä enemmän on talouskasvua, sitä enemmän joudutaan laittamaan rahaa hyvinvointipalveluihin. Talouskasvu tuottaa vain lisää ongelmia. Sama pätee myös liikaa velkaantuneeseen kansakuntaan: tietyn rajan yli noussut velka (noin 90% BLTsta) ei enää alene, vaan kasvaa talouskasvun myötä. Kun teollisuus haluaa tuottavuutta lisää, ostetaan uusi kone; kun medisiinassa investoidaan, saadaan parempilaatuinen hoito, mutta tuottavuus laskee!?

56 Onko kaikki Roemerin, Wagnerin ja Baumolin syytä? William Baumol huomasi 1960-luvulla, että kun tuottavuus teollisuudessa kasvaa, joudutaan nostamaan myös työvoimavaltaisen hoitotyön palkkoja, vaikka tuottavuus heikentyisi. Tästä seuraa terveydenhuollossa jatkuva tuottavuuden lasku. Lääketiede tulee monimutkaisemmaksi, jolloin joudutaan yhdelle potilaalle tekemään yhä enemmän asioita, eikä potilaasta päästä eroon. Baumolin taudiksi kutsuttu ilmiö aiheuttaa palkkojen nousupaineen, jolloin tuottavuus, tulos jaettuna panoksella, laskee edelleen. Suomessa on jatkuvasti terveydenhuollon tuottavuus laskenut.

57 Onko kaikki Roemerin, Wagnerin ja Baumolin syytä? Valtiot ovat yleensä kiertäneet näiden herrojen lait ottamalla velkaa. Valtion velat eivät ole ihan samanlaisia kuin yksityiset velat. Valtiot tulevat olemaan ilmeisesti aina velkakierteessä. Velkaa maksetaan ottamalla uutta velkaa. Kipuraja tulee vastaan silloin, kun tulot eivät riitä korkoihinkaan. Näin on käynyt muutaman Etelä-Euroopan valtion kohdalla. Onko muuta keinoa selvitä kuin velanotto? Roemerin laista seuraa, että terveydenhuolto voi pitää kustannuksia kurissa vain sulkemalla yksiköitä. Kapasiteetin vähentäminen on arkaluontoista, kun kyse on ihmisten sairaudesta. Sairauden määrä ei ole jotakin, joka laskeutuu taivaasta ihmisten kiusaksi. Sairautta on niin paljon, kuin me haluamme sitä olevan. Jos on paljon rahaa, hyvinvoipia ihmisiä ja paljon hoitoa tarjolla, niin ihmiset tulevat yhä sairaammiksi. On kokonaan eri asia, hyödyttääkö hoito kansalaista vai ei. Hyödyllinen saakin maksaa.

58 Verot Tuloverot Sodankylä Laskennallinen verotettava tulo Verotettava tulo /as Tuloveroprosentti 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % Tuloverot Veroprosentilla tuloja /as Vero-% tuloja Yhteisövero Sodankylä Yhteisövero /as Kiinteistövero Sodankylä Kiinteistöverot /as Verotusarvo yl-rak Laskennallinen kiinteistövero yl-rak Kiinteistövero yl-rak 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 1,20 % Maan ka 0,62 % 0,64 % 0,66 % 0,67 % 0,70 % 0,72 % 0,73 % 0,75 % 0,86 % 0,86 % 0,92 % 0,93 % 0,6-1,35 Verotusarvo vak. as Laskennallinen kiinteistövero yl-rak Kiinteistövero vak. as. 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,32 % 0,32 % 0,32 % 0,32 % Maan ka 0,28 % 0,29 % 0,29 % 0,30 % 0,31 % 0,32 % 0,32 % 0,33 % 0,41 % 0,41 % 0,41 % 0,42 % 0,32-0,75 noin 1,1 milj. Verotusarvo muu as Laskennallinen kiinteistövero yl-rak Kiinteistövero muu as. 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,92 % 0,92 % 0,92 % 0,92 % Maan ka 0,79 % 0,81 % 0,82 % 0,83 % 0,85 % 0,86 % 0,87 % 0,88 % 0,96 % 0,92 % 0,98 % 1,03 % V.as 0,6; 0,6-1, Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

59 Verot Tuloveroprosentti Sodankylä 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % Kittilä 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % Inari 18,50 % 18,50 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % Kemijärvi 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 20,00 % Kiinteistövero yl-rak Sodankylä 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % Kittilä 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,70 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % Inari 0,60 % 0,60 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 1,35 % 1,35 % Kemijärvi 0,70 % 0,70 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 1,00 % 1,00 % Kiinteistövero vak. as Sodankylä 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,32 % 0,32 % Kittilä 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % Inari 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,40 % 0,40 % 0,60 % 0,60 % Kemijärvi 0,22 % 0,22 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,40 % 0,40 % Kiinteistövero muu as Sodankylä 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,92 % 0,92 % Kittilä 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,90 % 0,95 % 0,95 % 0,95 % 0,95 % 0,95 % Inari 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 1,00 % 1,00 % 1,20 % 1,20 % Kemijärvi 0,80 % 0,80 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 1,00 % 1,00 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

60 Veroprosentti Oma sij. Minimi 15,00 15,50 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 1,5 25 % 18,00 18,00 18,08 18,50 18,50 18,75 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 19,69 1,7 Keskiarvo 18,39 18,50 18,56 18,72 18,90 19,05 19,21 19,32 19,69 19,76 19,92 20,12 1,7 75 % 18,75 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,72 19,75 20,00 20,25 20,50 20,75 2,0 Maksimi 19,75 20,00 20,00 20,00 20,25 21,00 21,00 21,00 21,00 21,50 21,75 22,00 2,3 Sodankylä 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19, Sij. Veroprosentti Mänttä-Vilppula 18,90 18,90 19,10 19,31 19,60 20,19 20,29 20,00 20,50 20,50 21,00 22,00 3,10 2 Tohmajärvi 18,95 19,00 19,45 19,50 19,50 19,50 19,50 20,50 20,75 21,50 21,50 21,75 2,80 3 Siikalatva 18,86 19,00 19,00 19,17 19,58 19,80 20,40 20,00 21,00 21,00 21,75 21,75 2,89 4 Sievi 17,75 18,50 18,50 19,00 19,75 19,75 20,50 20,50 21,00 21,00 21,25 21,75 4,00 5 Isojoki 19,00 19,00 19,00 19,00 19,75 19,75 19,75 20,50 20,50 20,50 21,00 21,75 2,75 6 Ylivieska 18,75 18,75 19,50 19,50 20,25 20,25 20,25 20,50 21,00 21,00 21,00 21,50 2,75 7 Urjala 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 20,50 20,50 20,50 21,00 21,00 21,00 21,50 2,50 8 Teuva 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,75 20,50 20,50 21,50 2,25 9 Vaala 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 19,50 20,50 20,50 21,00 21,00 21,50 2,50 10 Oulainen 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 20,50 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,50 2,50 11 Hämeenkoski 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 19,75 20,50 21,50 21,50 2,75 12 Kitee 18,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 20,75 20,75 21,25 21,75 21,50 3,00 13 Kauhajoki 18,00 18,00 18,00 18,50 19,00 19,50 19,50 20,00 21,00 21,00 21,00 21,50 3,50 14 Juankoski 18,50 18,50 18,50 19,25 19,25 19,25 19,50 19,50 20,00 21,00 21,50 21,50 3,00 15 Alavieska 18,75 18,75 19,25 19,50 19,50 20,00 20,00 20,00 21,00 21,00 21,50 21,50 2,75 16 Ähtäri 19,50 19,50 19,50 19,50 19,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 21,25 1,75 17 Pietarsaari 18,50 18,50 18,50 18,50 19,25 19,25 19,25 19,25 20,25 20,25 20,25 21,25 2,75 18 Outokumpu 18,50 18,50 18,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 20,50 20,50 21,25 21,25 2,75 19 Hanko 18,25 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 19,25 20,75 20,75 20,75 21,25 3,00 20 Äänekoski 18,66 18,66 18,66 19,00 19,00 19,00 19,75 19,75 19,75 20,50 21,00 21,00 2,34 Sij. Veroprosentti Kauniainen 15,00 15,50 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 1, Espoo 17,00 17,00 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,75 17,75 17,75 17,75 0, Eurajoki 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 0, Luumäki 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 18,00 18,00 18,00 18,00 1, Rauma 16,65 17,11 17,11 18,07 18,07 18,06 18,06 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 1, Rusko 17,23 17,23 17,23 17,30 17,45 17,52 17,94 17,75 18,25 18,25 18,25 18,25 1, Helsinki 16,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 18,50 18,50 18,50 2, Karstula 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 0, Lieto 17,75 17,75 17,75 17,75 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 0, Naantali 16,62 16,62 16,62 16,69 16,78 16,80 16,81 16,50 17,25 17,25 17,75 18,50 1, Raisio 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 18,00 18,50 1, Tammela 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 0, Harjavalta 18,25 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 0, Kerava 17,50 17,50 17,50 17,50 18,00 18,00 18,00 18,00 18,75 18,75 18,75 18,75 1, Kerimäki 18,50 18,50 18,50 18,50 19,25 19,75 20,25 20,25 20,75 21,00 21,00 18,75 0, Kesälahti 19,00 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 21,00 21,00 21,50 18,75-0, Turku 17,50 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,75 18,75 18,75 18,75 1, Vantaa 17,75 17,75 17,75 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 19,00 19,00 19,00 19,00 1, Inari 18,50 18,50 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0, Järvenpää 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0,75 Veroprosentti Nousu ja Nousun nopeus Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

61 Tuloverot Sodankylä Vero-% ,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 Maks 19,75 19,75 20,00 20,00 20,00 20,25 21,00 21,00 21,00 21,00 21,50 21,75 Aritmeettinen keskiarvo 18,19 18,33 18,45 18,51 18,66 18,84 18,99 19,13 19,24 19,59 19,66 19,81 Mediaani 18,25 18,50 18,50 18,50 18,75 19,00 19,00 19,25 19,50 19,75 19,75 19,75 Min 15,00 15,00 15,50 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,50 16,25 16,25 16,25 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 Sodankylän efektiivinen veroaste on maan keskitasoa matalampi. -> tuloveroprosentin muutoksen vaikutus keskimääräistä pienempi ->Pääkaupunkiseudun vaikutus näkyy koko maan tasoon verrattaessa. 10, ** 2012** Kunnan tuloveropr. Kunnan ef. veroaste Koko maan tuloveropr. Koko maan ef. veroaste Sodankylä ** 2012** Vero-% 14,69 14,53 14,33 14,09 14,36 14,46 14,74 14,63 14,19 13,86 13,71 13,39 Maks 15,56 15,59 15,41 15,06 15,09 15,59 16,08 16,49 16,07 16,17 16,14 15,93 Aritmeettinen keskiarvo 13,81 13,80 13,67 13,45 13,53 13,75 14,11 14,14 13,76 13,77 13,68 13,45 Mediaani 13,87 13,87 13,68 13,46 13,54 13,80 14,19 14,20 13,82 13,77 13,68 13,53 Min 10,39 10,26 10,43 10,68 10,59 10,64 10,59 10,67 9,92 10,13 9,21 8, Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

62 Sodankylä 2012 Kiinteistöverot Kiinteistövero Muutos % Verotusarvo Muutos % Käyttötarkoitus Euroa Osuus, % Kunta Koko maa Euroa Osuus, % Kunta Koko maa Rakennukset Vak. asuinrakennus ,9 3,8 8, ,3 3,8 5,2 Muu kuin vak. asuinrakennus ,8 4,7 6, ,6 4,7 4,7 Yleinen ,0 28,4 7, ,8 28,4 4,0 Yleishyöd. käytössä 0 0,0 0,0 4, ,5 5,3 5,6 Voimalaitosrakennus ,6 2,7 4, ,6 2,7 4,0 Pienvoimalaitos 0 0,0 0,0 6,2 0 0,0 0,0 2,3 Ydinvoimalaitos 0 0,0 0,0 19,7 0 0,0 0,0 8,0 Rakennukset yht ,4 7,2 7, ,8 8,8 4,8 Maapohjat Yleinen ,1 1,1 4, ,0 1,1 1,7 Yleishyöd. käytössä 0 0,0 0,0 2, ,0 0,5 2,7 Rakentamaton rakennuspaikka ,5 2,6-3, ,2 2,6-4,8 Maapohja yht ,6 1,2 3, ,2 1,2 1,7 Laskennallinen vero yht ,0 6,7 6, ,0 8,1 4,1 Maksuunpantu vero yht Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

63 22,00 Veroprosentilla 1,1 miljoonaa euroa. Oman veroprosentin ja maksimin välinen ero on 2,8 milj. euroa Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

64 Valtionosuusjärjestelmä Valtionosuusjärjestelmät muodostuvat tyypillisesti kahdesta osasta: 1. kustannus- ja tarve-erojen tasauksesta 2. tulopohjan tasauksesta. Suomen valtionosuusjärjestelmässä pääpaino on kustannus-/tarve-erojen tasauksessa järjestelmä sisältää myös verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen, joka on kuntien keskinäinen esim. Ruotsin järjestelmä tässä suhteessa päinvastainen Valtaosa (90 %) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta määräytyy laskennallisten kustannusten ja kunnan omarahoitusosuuden erotuksena Laskennallisesta menettelystä johtuen valtionosuus ei perustu suoraan toteutuneisiin kustannuksiin kunnalla ei mahdollisuutta vaikuttaa omilla päätöksillään valtionosuutensa suuruuteen Valtionosuus yleiskatteellinen könttäsumma valtionosuus ei ole korvamerkittyä, vaan kunnat päättävät itse valtionosuustulojensa käytöstä merkittävä uudistus vuonna 1993 Valtionosuusuudistus on meneillään, taas kerran Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

65 A. Sosiaalihuolto -ikärakenne - olosuhdetekijät Peruspalvelujen valtionosuus (yksi putki) B. Terveydenhuolto -ikärakenne - olosuhdetekijät C. Esi- ja perusopetus -ikärakenne (6-15v) - olosuhdetekijät A+B+C+D = Laskennalliset kustannukset (-) Omarahoitusosuus D. Kirjastot -asukaskohtaisuus - olosuhdetekijät (+) Yleisen osan, kulttuuritoimen ja taiteen perusopetuksen määräytymisperusteet (+) Erityisen harvan asutuksen, saaristolaisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen lisäosat (+) Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset (+/-) Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-) Järjestelmämuutoksen tasaus Kunnalle myönnettavä valtionosuus (+) kotikuntakorvausmenot ja tulot =kunnalle tilitettävä määrä Muut opetus ja kulttuuritoimen valtionosuudet Perusopetuksen muu rahoitus -Lisäopetus -Valmistava opetus -Ei-oppivelvolliset -Pidennetty oppivelvollisuus -Joustava perusopetus, aineopetus (+) Ylläpitäjärahoitus -Laskennalliset kustannukset -Lukio -Ammattikoulutus -ammattikorkeakoulu (-) Omarahoitusosuus (+) AP/IP-toiminta Kansalaisopisto Museot, teatterit, orkesterit Liikunta- ja nuorisotyö Tuntiperusteinen taiteen perusopetus Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

66 Kunnan valtionosuudet Sodankylä 2013 yhteensä, euroa euroa/asuk as Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset ,12 Esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset ,30 Kirjastojen laskennalliset kustannukset ,63 Yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet ,50 Taiteen perusopetuksen määräytymisperusteet ,40 Valtionosuuden laskennalliset perusteet ,95 Kunnan omarahoitusosuus ,92 Yleinen osa ,61 Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat ,60 Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset ,78 - mistä elatustuen takaisinperinnän palautus vuodelta ,86 Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus vuodelta ,63 Osakuntaliitoksen vaikutus - Siirtyvän väestön määrä - Siirtyvä valtionosuus v ,00 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ,96. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus , Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

67 Kunnan valtionosuudet Verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen määräytyminen yhteensä, euroa euroa/asukas Laskennallinen kunnallisvero Maksettava yhteisövero Laskennallinen kiinteistövero 0 0 Laskennalliset verotulot yhteensä Tasausraja Tasausvähennys (-) / tasauslisäys (+) Osakuntaliitoksen perusteella siirtyvä tasauserä 0 0 Lopullinen tasausvähennys (-) / tasayslisäys (+) Osakuntaliitos otettu huomioon Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

68 Valtionosuudet /as Oma sij. Minimi % Keskiarvo % Maksimi Sodankylä Sij. Valtionosuudet /as Jalasjärvi Espoo Kaskinen Kauniainen Helsinki Kerava Tuusula Järvenpää Kirkkonummi Vantaa Nurmijärvi Pirkkala Vihti Eurajoki Sipoo Kaarina Siuntio Naantali Oulu Masku Sij. Valtionosuudet /as Ranua Utsjoki Salla Puolanka Enontekiö Rautavaara Pudasjärvi Vesanto Taivalkoski Kivijärvi Kärsämäki Kinnula Ristijärvi Utajärvi Posio Hyrynsalmi Luhanka Pello Valtimo Perho Valtionosuus Jalasjärvi? Merkitys Nousu ja nousun suuruus Mistä koostuu? Mikä on muuttunut? Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

69 vos %:ia Oma sij. Minimi -1,9-1,6-0,6-0,4 0,1-0,1 0,0-0,1 0,4-4,4 25 % 7,5 7,9 8,6 8,8 9,0 9,1 9,8 10,5 11,3 11,4 Keskiarvo 13,8 15,2 15,6 15,8 16,1 15,9 16,5 17,5 19,4 19,5 75 % 19,4 21,2 21,2 21,1 21,8 21,3 22,6 23,9 26,4 26,6 Maksimi 34,5 37,7 35,4 34,9 38,1 37,9 43,6 44,3 49,4 52,9 Sodankylä 21,4 22,2 21,9 21,6 21,6 17,7 17,3 18,1 21,1 20,7 180 Sij. vos %:ia Jalasjärvi 16,2 17,7 18,2 19,1 19,2 18,5 19,0 20,4 33,3-4,4 2 Espoo -1,9-1,6-0,6-0,1 0,1-0,1 0,0-0,1 0,4 0,5 3 Kaskinen 1,4-1,6-0,4-0,4 1,3 1,6 1,4 0,6 0,6 0,9 4 Kauniainen -1,5 0,1 0,4 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,0 1,0 5 Helsinki -1,2 0,1 0,7 1,4 1,7 1,7 1,6 1,4 2,1 2,2 6 Kerava 1,6 1,8 2,1 2,3 2,0 1,9 1,9 2,2 3,0 3,0 7 Kirkkonummi 1,2 1,7 2,2 2,6 3,1 3,0 2,8 2,8 3,2 3,3 8 Tuusula 2,3 2,6 3,2 3,3 3,1 2,9 3,1 3,0 3,2 3,4 9 Järvenpää 2,4 2,4 2,7 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,4 3,6 10 Vantaa 0,9 1,5 2,3 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,7 11 Nurmijärvi 2,3 3,1 3,4 3,8 3,9 3,7 3,6 3,7 3,8 3,9 12 Pirkkala 3,4 3,7 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,4 4,5 13 Sipoo 3,9 4,3 4,7 4,9 4,7 4,4 4,2 3,8 4,4 4,7 14 Eurajoki 6,7 6,0 6,9 7,2 8,3 8,1 6,4 4,7 3,8 4,8 15 Kaarina 3,6 3,6 4,1 4,2 4,2 4,4 4,4 4,5 5,2 4,9 16 Siuntio 1,2 3,0 3,1 3,2 3,9 4,0 4,3 4,3 4,9 4,9 17 Vihti 3,2 3,8 4,4 4,6 4,3 4,2 4,3 4,5 5,0 4,9 18 Naantali 3,9 2,3 4,4 4,5 4,2 4,2 4,1 4,2 4,8 5,2 19 Inkoo 3,5 3,0 4,7 3,8 3,6 3,3 3,4 4,1 6,0 5,7 20 Porvoo 3,5 4,0 4,4 4,5 4,9 4,6 4,5 5,1 5,6 5,7 Sij. vos %:ia Ranua 32,9 33,8 33,7 34,2 38,1 37,9 43,6 44,3 49,4 52,9 319 Rautavaara 28,8 34,7 32,3 32,3 37,0 34,7 38,9 37,7 44,3 44,9 318 Kivijärvi 28,7 31,2 31,9 30,4 33,3 30,2 33,7 39,6 41,3 42,3 317 Puolanka 27,3 27,6 28,2 28,7 29,3 30,1 34,3 34,3 42,5 41,7 316 Rääkkylä 26,5 28,6 28,7 27,3 30,7 32,1 30,6 34,4 37,5 41,4 315 Kinnula 33,9 37,1 35,4 34,9 34,8 35,4 35,0 37,5 38,9 41,1 314 Salla 27,9 28,9 27,9 29,2 31,3 30,8 34,5 35,4 39,3 41,0 313 Enontekiö 34,5 37,7 34,6 31,0 29,9 30,3 33,0 32,6 38,9 40,4 312 Pudasjärvi 27,6 27,4 28,6 29,2 31,3 30,5 31,4 33,5 40,4 40,2 311 Vesanto 28,9 31,8 31,6 33,5 36,4 35,2 35,2 37,0 39,9 39,5 310 Kärsämäki 25,5 26,4 26,1 27,3 28,6 28,1 28,2 31,2 35,9 39,3 309 Luhanka 18,8 28,4 29,6 31,1 28,0 27,5 28,3 30,8 34,2 39,1 308 Ristijärvi 25,5 27,2 25,0 26,2 25,2 27,1 29,6 30,9 37,5 38,9 307 Taivalkoski 29,3 29,3 29,6 29,1 30,5 30,2 31,2 32,8 38,3 38,1 306 Kannonkoski 19,4 28,3 26,0 28,3 30,1 28,3 31,0 33,2 36,3 37,1 305 Utajärvi 22,2 23,5 24,8 26,1 28,4 29,9 32,4 34,2 37,8 36,8 304 Perho 26,0 30,1 28,1 29,2 29,4 29,5 31,1 34,2 36,6 36,7 303 Siikainen 18,1 20,5 22,0 22,0 20,9 21,2 24,0 27,6 32,4 36,5 302 Utsjoki 28,0 27,6 25,1 19,1 19,6 23,5 25,0 28,9 37,8 36,4 301 Posio 24,4 25,5 25,9 27,2 27,4 27,3 27,8 29,8 37,1 36,4 Valtionosuus muutettuna veroprosentiksi Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

70 Kokonaisveroaste Sodankylä Veroprosentti 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 Yhteisövero 1,82 1,60 1,27 1,74 1,99 Kiinteistövero 3,66 3,61 3,77 3,95 4,05 Valtionosuus 17,66 17,28 18,13 21,07 20,66 Nettolainaus 0,02 0,00 0,58 0,00 0,00 Kokonaisveroaste 42,66 41,99 43,25 46,26 46,19 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Nettolainaus Valtionosuus Kiinteistövero Yhteisövero Veroprosentti Kunnan kokonaisveroaste lasketaan seuraavasti: Lasketaan, kuinka paljon yhdellä kunnan veroprosentilla kerätään verotuloja, saadaan verotulon määrä veroprosentilla. Muuttuja A: Jaetaan kunnan kiinteistöverotulot em:lla osamäärällä, saadaan kiinteistöveron määrä kunnallisveroprosenttiyksikköinä. Muuttuja B: Jaetaan kunnan yhteisöverot kohdan 1 osamäärällä, saadaan yhteisöveron määrä kunnallisveroprosenttiyksikköinä. Muuttuja C: Jaetaan kunnan valtionosuudet kohdan 1 osamäärällä, saadaan valtionosuuden määrä kunnallisveroprosenttiyksikköinä. Muuttuja D: Jaetaan kunnan nettovelan kasvu kohdan 1 osamäärällä, saadaan nettovelan kasvu kunnallisveroprosenttiyksikköinä. (Samoin voitaisiin toimia tilanteessa, jossa nettovelan määrä alenee, tämä alentaisi kokonaisveromuuttujan arvoa.) Lisätään muuttujat A, B, C ja D kunnan omaan kunnallisveroprosenttiin Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

71 Kokonaisveroaste 2011 Sodankylä Kittilä Inari Kem ijärvi Veroprosentti 19,50 19,00 19,00 20,00 Yhteisövero 1,99 2,49 2,78 1,30 Kiinteistövero 4,05 5,02 3,91 3,03 Valtionosuus 20,66 20,87 22,55 25,96 Nettolainaus 0,00 1,31 1,79 0,06 Kokonaisveroaste 46,19 48,69 50,02 50,34 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Nettolainaus Valtionosuus Kiinteistövero Yhteisövero Veroprosentti Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

72 Kuve KiVe Yhve VOS Hvar Nettol KokVAste Minimi 16,5 0,7 0,3-4,4 0,0 0,0 18,9 25 % 19,5 1,1 1,3 11,4 0,0 0,0 35,5 Keskiarvo 19, ,7 2,0 19,5 0,1 2,1 45,1 75 % 20,25 1,8 2,5 26,6 0,0 2,7 53,4 Maksimi 21,5 11,0 8,1 52,9 2,5 34,0 75,4 Sodankylä 19,5 4,0 2,0 20,7 0,0 0,0 46,2 179 Sij. Kuve KiVe Yhve VOS Hvar Nettol KokVAste 1 Kauniainen 16,5 0,9 0,4 1,0 0,0 0,0 18,9 2 Jalasjärvi 20,5 1,3 1,9-4,4 0,0 0,0 19,2 3 Espoo 17,75 1,1 2,5 0,5 0,0 0,1 22,0 4 Tuusula 18,25 0,8 1,1 3,4 0,0 0,8 24,4 5 Järvenpää 19 1,3 0,7 3,6 0,0 0,0 24,6 6 Nurmijärvi 19 0,9 0,9 3,9 0,0 0,0 24,7 7 Kerava 18,75 1,4 1,6 3,0 0,0 0,0 24,7 8 Kaskinen 20 1,2 3,3 0,9 0,0 0,0 25,5 9 Kaarina 18,5 1,0 1,2 4,9 0,0 0,0 25,5 10 Kirkkonummi 19 0,9 1,4 3,3 0,0 1,2 25,9 11 Vihti 19,5 1,4 1,0 4,9 0,0 0,0 26,9 12 Rusko 18,25 0,7 1,3 6,9 0,0 0,0 27,2 13 Pirkkala 20 1,0 0,8 4,5 0,0 0,9 27,2 14 Naantali 17,25 1,5 2,0 5,2 0,0 1,3 27,2 15 Raisio 17,5 1,4 1,7 6,1 0,0 0,6 27,3 16 Lieto 18,5 1,0 1,2 6,6 0,0 0,7 27,9 17 Rauma 18 0,8 2,4 6,8 0,0 0,0 27,9 18 Siuntio 21 1,6 0,5 4,9 0,0 0,0 28,0 19 Hyvinkää 19,25 0,9 1,8 6,2 0,0 0,0 28,1 20 Porvoo 19,25 1,3 1,9 5,7 0,0 0,0 28,2 Sij. Kuve KiVe Yhve VOS Hvar Nettol KokVAste 320 Yli-Ii 20 9,6 1,6 29,9 0,0 14,3 75,4 319 Ranua 19,25 1,3 1,7 52,9 0,0 0,0 75,1 318 Kinnula 19,5 1,6 3,2 41,1 0,0 9,3 74,7 317 Hämeenkoski 20,5 1,2 1,4 17,5 0,0 34,0 74,6 316 Kannonkoski 19,5 2,0 3,9 37,1 0,0 11,5 74,0 315 Kärsämäki 20,75 1,0 1,8 39,3 1,8 9,3 73,9 314 Rautavaara 20 1,3 7,4 44,9 0,0 0,0 73,6 313 Savitaipale 20 2,1 2,4 23,6 0,0 21,5 69,6 312 Vaala 21 6,3 2,2 31,9 0,0 8,3 69,6 311 Heinävesi 20,5 1,7 5,3 29,8 0,0 11,9 69,2 310 Pudasjärvi 20,5 1,8 3,3 40,2 0,0 3,4 69,1 309 Salla 19,5 1,6 2,7 41,0 0,0 4,1 68,9 308 Utajärvi 19,5 9,0 3,5 36,8 0,0 0,0 68,8 307 Kivijärvi 19,5 2,2 4,8 42,3 0,0 0,0 68,8 306 Rääkkylä 21 2,5 2,1 41,4 1,8 0,0 68,8 305 Juankoski 21 1,7 1,4 24,3 1,4 18,6 68,4 304 Puolanka 20 2,0 4,4 41,7 0,0 0,0 68,1 303 Vihanti 21,5 1,2 1,0 30,2 1,5 12,1 67,5 302 Soini 20,75 1,7 3,2 34,5 0,0 7,2 67,4 301 Savukoski 20,25 1,7 8,1 30,7 0,0 6,3 67,1 Kokonaisveroaste vuonna Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

73 Rahoituslaskelma Sodankylä Vuosikate Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käy ttöomaisuusinv estoinnit Rahoitusosuudet inv estointeihin Käy ttöomaisuuden my y nti Nettoinv estoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta, netto Antolainauksen muutokset Antolainan antaminen Antolainan ly henny s Nettoantolainaus Lainakannan muutokset Lainanottaminen Lainan ly henny s Pitkäaikainen laina, nettomuutos Lyhytaikainen laina, muutos Lainakannan muutos, netto Muut maksuvalmiuden muutokset Muutos omassa pääomassa Muutos toimeksiantojen v aroissa Muutos v aihto-omaisuudessa Muutos saamisissa Muutos korottomissa v eloissa Muut maksuvalmiuden muutokset, netto Rahoitustoiminnan nettokassavirta Rahav arat Rahavarojen muutos Rahav arat Investointien tulorahoitus-% 71,0 % 45,2 % 112,5 % 46,3 % 201,0 % 118,6 % Pääomamenojen tulorahoitus-% 28,3 % 27,0 % 45,0 % 22,7 % 90,7 % 57,5 % Lainanhoitokate 0,71 0,66 0,78 0,47 1,57 1,12 Vuosikate on säännöllisten tulojen ja menojen jälkeinen välisumma, olisi oltava > poistot. Samoin - vuosikatteen tulisi olla suurempi kuin nettoinvestoinnit. Muuten kunta velkaantuu tai myy omaisuuttaan. Nettoinvestoinnit= + bruttoinvestoinnit - rahoitusosuudet investointeihin - käyttöomaisuuden myynti Lainan lyhentäminen ei ole kunnassa menoa ja lainanottaminen ei ole tuloa (vrt. valtio ja yritykset ja mennyt aika). Laina siirtyy lyhennyksinä myöhemmin kunnan keräämäksi verotuloksi. Koska velkaantuminen on perusteltua? sukupolvien välinen yhteys ja kuntaan muuttavat Kassavarojen purkaminen ei muuta tuloslaskelman ali/ylijäämää, kassavarat on etukäteistä veronkantoa. Oikea taso? Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

74 Kumulatiiviset bruttoinvestoinnit Investoinnit Kumulat br.investoinnit eur/asukas ja asukasluvun muutos Vain asukaslukuaan kasvattavat kunnatko investoivat 0-40,0 % -20,0 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % Asukasluvun muutos Kaikki Sodankylä Inari Kittilä Kemijärvi Keskiarvo Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

75 Investoinnit 758 Sodankylä Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku Bruttoinvestoinnit yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Poistot yhteensä Vuosikate yhteensä Bruttoinvestoinnit euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä Poistot euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä Vuosikate euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) Ali/ylijäämät Käyttöomaisuus 1000 eur Käyttöomaisuus eur/as Minimit Keskiarvot Maksimit Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 4,2 % 4,2 % 4,3 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 % Bruttoinvestointien /as taso ollut koko tarkastelujakson ajan maan keskitasoa pienempi. Poistojen taso maan keskitasolla koko jakson ajan. Käyttöomaisuutta on kertynyt maan keskitason tahtiin. Mikä käyttöomaisuuden oikea markkina-arvo on? Brutto Jakso /as Maan ka Max Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

76 Kriisikunnan kriteerit Sodankylä Kumulat. yli/alijäämä 1000 euroa Yli/alijäämä euroa/asukas Alijäämä/ylijäämäkriteeri euroa/asukas Täyttyykö alijäämäkriteeri Ei täyty Ei täyty Alijäämä ei laukaise selvitysehtoa Vuosikate puhdistettuna harkinnanvaraisesta Ei täyty Ei täyty Ei täyty Veroprosentti 19,50 19,50 Oma veroprosentti./.. Maan keskimääräinen vero-% 0,53 0,33 Jos oma vero-% on 0,5% > keskim., ehto täyttyy Täyttyy Ei täyty Ei täyty Taseen alijäämä Täyttyy, jos taseessa on alijäämää Ei täyty Ei täyty Ei täyty Lainakanta euroa/asukas, oma Lainakanta, keskimäärin euroa/asukas Oma lainakanta eur/asukas / Keskim. lainakanta 1,10 1,07 Jos oma lainakanta/keskim. lainakanta >1,5, ehto täyttyy Ei täyty Ei täyty Ei täyty Omavaraisuus 62,86 61,96 Täyttyy, jos omavaraisuus on alle 50% Ei täyty Ei täyty Ei täyty Suhteellinen velkaantuneisuus 36,09 37,46 Täyttyy, jos suhteellinen velkaantuneisuus on yli 50% Ei täyty Ei täyty Ei täyty Mitä tarkoittaa? Selvitysmenettely Millainen seuraus Pakot Moraalinen pakko Täyttävätkö muut kriteerit selvitysehdon? Muut kriteerit eivät täytä selvitysehtoa Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

77 Toiminnalliset Mittaavat palveluiden kustannuksia Talous- ja toimintatilasto (Tilastokeskus) Kuinka sektorit ovat sopeutuneet muuttuneeseen palveluntarpeeseen? ->Nettomenojen muutos Nettomenot = menot tulot Nettomenojen kasvun ei pitäisi olla ainakaan paljon suurempi kuin verotettavan tulon kasvu. Reaaliarvot Kunnan ei lähtökohtaisesti tarvitse itse tuottaa palveluita Kunnan perustehtävä ei ole työllistää Ostopalvelu vs. oma palvelutuotanto Hinta, laatu, toiminnalliset riskit Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

78 Väestö Kunnan nimi: Sodankylä KNO 758 Muutos Osuus 2007 Osuus 2011 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia ,2 % -0,8 % 0 6 vuotiaat 658 6,9 % 488 5,5 % 530 6,0 % ,5 % -2,2 % 6 vuotiaat 82 0,9 % 75 0,8 % 75 0,9 % ,5 % -0,9 % Peruskoulu, 7 16 vuotiaat ,0 % ,7 % ,1 % ,3 % -3,7 % Lukio, vuotiaat 380 4,0 % 372 4,2 % 341 3,9 % ,3 % -1,1 % Työikäiset, vuotiaat ,5 % ,1 % ,6 % ,7 % -1,0 % vuotiaat 426 4,5 % 558 6,3 % 655 7,4 % ,8 % 6,0 % Yli 84 vuotiaat 96 1,0 % 144 1,6 % 177 2,0 % ,4 % 9,4 % Eläkeikä, Yli 64 vuotiaat ,5 % ,4 % ,4 % ,3 % 3,1 % Mediaani 42,0 47,0 49,0 Painotettu keskiarv o 40,7 44,1 45, ,0 % 1,5 % ,0 % ,5 % 0,0 % ,5 % ,0 % -1,5 % ,0 % -2,5 % ,0 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

79 Henkilöstö Kunta Sodankylä Rajausprosentin yläraja 20 % Rajausprosentin yläraja -20 % Kuntia otoksessa 13 kuntaa Vuosi Asukasluku Henkilökunnan määrä Sodankylä Henkilökunnan määrä koko kunnassa kpl Henkilökunta/1000 asukasta Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhm ä Erotus viiteryhm ään työntekijää kpl Erotus koko m aahan työntekijää kpl Sodankylässä on huomattavasti enemmän omia työntekijöitä, kuin maassa ja verrokeissa keskimäärin. Mitä tarkoittaa? Mistä johtuu? -tai voi johtua? Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

80 Sektorit Sodankylä Yleishallinto eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Muut palvelut eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Sivistys eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Sosiaalitoimi /as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Terveydenhuolto eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Perusturva yhteensä eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

81 Sektorit yhteensä Sodankylä Kaikki yhteensä eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Suomi Verrokki Kunnan kaikki palvelut yhteensä nettomeno eur/as Sodankylä Suomi Verrokki Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

82 Muut palvelut Sodankylä Muut palvelut yhteensä, menot eur Muut palvelut yhteensä, tulot eur Nettomenot eur Muut palvelut, nettomenot eur/as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä / muista palveluista Palo- ja pelastustoimi, menot eur Palo- ja pelastustoimi, tulot eur Nettomenot eur Palo- ja pelastustoimi, nettomenot eur/as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä / muista palveluista Toimitilat ja vuokrauspalvelut, menot eur Toimitilat ja vuokrauspalvelut, tulot eur Nettomenot eur Toimitilat ja vuokrauspalvelut, nettomenot eur/as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

83 Päivähoito Sodankylä Lasten päivähoidon käyttökustannukset eur Lasten päivähoidon käyttötulot eur Nettomenot eur Lasten päivähoidon nettomenot eur/as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Lasten päivähoidossa olevat yhteensä Lasten päivähoidon nettomenot eur/hoidossa oleva Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /hoidettava Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Lasten päivähoidon hoitopäivät yhteensä Lasten päivähoidon nettomenot eur/hoitopäivä Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /päivä Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

84 Päiväkotihoito Sodankylä hoidettavat päiväkotihoidossa Kokopäiväkoti Osapäiväkoti Päiväkoti yhtensä Päiväkotihoidossa hoidetaan hoidon piirissä olevista 57,5 % 64,0 % 64,3 % 56,4 % 57,6 % 61,8 % 69,8 % Sodankylä hoitopäivät päiväkotihoidossa Kokopäiväkotihoito, hoitopäivät Osapäiväkotihoito, hoitopäivät Päiväkotihoito yhteensä, hoitopäivät Sodankylä päiväkotihoito hoitopäivät kpl/lapsi 161,7 170,9 150,5 177,5 154,1 150,8 145,7 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 152,1 152,9 152,1 144,1 151,4 147,2 150,2 Viiteryhmä, 13 kuntaa 161,3 174,0 177,6 171,9 163,0 160,0 164,1 Sodankylä Lasten päiväkotihoidon käyttökustannukset eur Lasten päiväkotihoidon käyttötulot eur Nettomenot eur Lasten päiväkotihoidon nettomenot eur/as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Lasten päiväkotihoidossa olevat yhteensä Lasten päiväkotihoidon nettomenot eur/hoidossa oleva Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /hoidettava Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Lasten päiväkotihoidon hoitopäivät yhteensä Lasten päiväkotihoidon nettomenot eur/hoitopäivä Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /päivä Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

85 Perhepäivähoito Sodankylä hoidettavat perhepäivähoidossa Kokopäiväperhe Osapäiväperhe Perhepäivähoito yhteensä Perhepäivähoidossa hoidetaan kunnallisen hoidon piirissä olevista 42,5 % 36,0 % 35,7 % 38,7 % 42,4 % 38,2 % 30,2 % Sodankylä hoitopäivät perhepäivähoidossa Kokopäiväperhe, hoitopäivät Osapäiväperhe, hoitopäivät perhepäivähoito yhteensä, hoitopäivät Sodankylä perhepäivähoito hoitopäivät kpl/lapsi 179,3 211,3 164,9 167,2 167,7 160,1 184,2 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 166,9 164,5 163,5 163,0 163,7 163,5 164,2 Viiteryhmä, 13 kuntaa 168,8 163,6 166,4 162,2 166,3 163,3 170,1 Sodankylä Lasten perhepäivähoidon käyttökustannukset eur Lasten perhepäivähoidon käyttötulot eur Nettomenot eur Lasten perhepäivähoidon nettomenot eur/as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Lasten perhepäivähoidossa olevat yhteensä Lasten perhepäivähoidon nettomenot eur/hoidossa oleva Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /hoidettava Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Lasten perhepäivähoidon hoitopäivät yhteensä Lasten perhepäivähoidon nettomenot eur/hoitopäivä Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /päivä Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

86 Esiopetus Sodankylä Esiopetuksen käyttökustannukset eur Esiopetuksen käyttötulot eur Nettomenot eur Esiopetuksen nettomenot eur/as 64,4 61,0 47,8 40,1 36,3 33,1 37,0 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 60,5 61,7 62,3 62,7 64,2 65,1 66,7 Viiteryhmä, 13 kuntaa 63,6 65,8 67,7 72,0 75,5 73,5 71,8 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Esiopetuksessa oppilaita Nettomenot eur/oppilas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /oppilas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Esiopetuksessa opetustunteja yhteensä Nettomenot eur/oppitunti Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /opetustunti Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä esiopetus Tuntimäärä kpl/oppilas 68,4 68,2 58,7 59,8 76,6 45,1 29,5 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 60,6 62,0 61,6 62,4 62,8 59,2 57,4 Viiteryhmä, 13 kuntaa 62,5 61,5 63,6 58,6 59,9 54,7 58, Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

87 Perusopetus Sodankylä Perusopetuksen käyttökustannukset eur Perusopetuksen käyttötulot eur Nettomenot eur Perusopetuksen nettomenot eur/as 993, , , , ,1 984,3 935,8 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 827,3 835,2 841,2 845,8 868,1 887,7 881,9 Viiteryhmä, 13 kuntaa 819,2 834,2 839,9 839,3 859,4 868,1 849,1 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Perusopetuksessa oppilaita Nettomenot eur/oppilas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /oppilas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Perusopetuksessa opetustunteja yhteensä Nettomenot eur/oppitunti Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /opetustunti Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä perusopetus Tuntimäärä kpl/oppilas 68,5 75,5 77,2 80,3 82,3 86,8 87,1 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 72,7 73,0 73,8 74,8 76,0 75,9 76,9 Viiteryhmä, 13 kuntaa 69,6 70,9 71,8 72,4 71,9 71,5 71, Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

88 Lukio-opetus Sodankylä Lukio-opetuksen käyttökustannukset eur Lukio-opetuksen käyttötulot eur Nettomenot eur Lukio-opetuksen nettomenot eur/as 145,4 151,2 148,2 139,5 144,7 135,2 129,6 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 140,9 142,3 143,1 143,8 143,6 145,6 142,4 Viiteryhmä, 13 kuntaa 121,1 120,8 120,5 118,6 132,3 131,1 129,6 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Lukio-opetuksessa oppilaita Nettomenot eur/oppilas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /oppilas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Lukio-opetuksessa opetustunteja yhteensä Nettomenot eur/oppitunti Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /opetustunti Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä lukio-opetus Tuntimäärä kpl/oppilas 47,7 50,3 52,7 51,5 51,6 51,5 52,4 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 59,7 63,1 60,3 63,0 64,8 66,2 68,9 Viiteryhmä, 13 kuntaa 54,0 52,2 51,6 53,3 54,8 56,8 59, Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

89 Lasten ja nuorten laitoshoito Sodankylä Lasten ja nuorten laitoshoito, menot Lasten ja nuorten laitoshoito, tulot Nettomenot eur Lasten ja nuorten laitoshoito, nettomenot eur/as 67,6 115,0 105,1 100,2 64,9 68,7 77,1 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 49,1 60,8 67,6 76,2 81,9 85,7 88,2 Viiteryhmä, 13 kuntaa 37,7 62,3 75,2 74,5 78,6 79,6 77,7 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Lasten ja nuorten laitoshoito hoidettavia Laitoshoito nettomenot eur/hoidettava Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /hoidettava Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Lasten ja nuorten laitoshoidon hoitopäivien lukumäärä Laitoshuollon nettomenot eur/hoitopäivä Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /hoitopäivä Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Muut lasten ja perheiden palvelut, menot Muut lasten ja perheiden palvelut, tulot Nettomenot eur Muut lasten ja perheiden palvelut, nettomenot eur/as 94,4 67,3 96,4 111,8 73,0 71,3 81,1 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 56,5 48,1 51,8 53,2 47,3 51,0 56,1 Viiteryhmä, 13 kuntaa 56,3 39,6 38,7 41,7 44,0 45,2 54,2 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

90 Kehitysvammaisten palvelut Sodankylä Vammaishuollon laitospalvelut, menot Vammaishuollon laitospalvelut, tulot Nettomenot eur Vammaishuollon laitospalvelut, nettomenot eur/as 63,4 68,0 69,7 79,3 84,9 107,5 61,9 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 44,6 44,9 45,2 45,7 47,9 46,8 46,1 Viiteryhmä, 13 kuntaa 49,4 44,4 45,6 46,1 43,8 45,1 46,2 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Kehitysvammalaitoksessa hoidettavana Laitoshoito nettomenot eur/hoidettava Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /hoidettava Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Kehitysvammalaitoksen hoitopäivien lkm Laitoshuollon nettomenot eur/hoitopäivä Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /hoitopäivä Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

91 Kotipalvelu Sodankylä Kotipalvelu, menot Kotipalvelu, tulot Nettomenot eur Kotipalvelu, nettomenot eur/as 92,3 102,5 104,5 108,0 80,5 86,4 153,5 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 123,3 125,8 130,5 134,3 147,6 154,5 160,4 Viiteryhmä, 13 kuntaa 116,7 114,3 122,2 128,1 113,3 127,1 137,3 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Palveluja saaneita kotitalouksia kpl Laitoshuollon nettomenot eur/kotitalous Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /kotitalous Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Palvelluista vanhustalouksia Palvelluista lapsiperheitä Palvelluista muita Sodankylä Kotipalvelu, vanhukset Kotipalvelu, lapset Kotipalvelu muut Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

92 Perusterveydenhuolto Sodankylä Perusterveydenhuolto, menot Perusterveydenhuolto, tulot Nettomenot eur Perusterveydenhuolto, nettomenot eur/as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Perusterveydenhuollon lääkärissäkäynnit kpl Lääkärissäkäynti per asukas Lääkärissäkäynti kpl/asukas koko maa Lääkärissäkäynti kpl/asukas vertailuryhmä Nettomeno/lääkärissäkäynti Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /lääkärissäkäynti Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

93 Hammaslääkäri Sodankylä Hammaslääkäri, menot Hammaslääkäri, tulot Nettomenot eur Hammaslääkäri, nettomenot eur/as 71,8 71,7 68,7 73,1 89,1 86,2 83,9 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 69,5 72,4 73,1 76,9 79,4 80,0 80,8 Viiteryhmä, 13 kuntaa 67,5 71,3 71,2 63,9 69,1 71,1 72,5 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Hammaslääkärissäkäynnit kpl Hammaslääkärissäkäynnit kpl/asukas 0,98 1,00 0,96 0,94 0,98 0,94 0,94 Hammaslääkärissäkäynnit kpl/asukas koko maa 1,14 1,12 1,12 1,14 1,08 1,06 1,07 Hammaslääkärissäkäynnit kpl/asukas vertailuryhmä 1,06 1,05 1,06 1,06 1,01 1,04 1,04 Nettomeno/lääkärissäkäynti Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /lääkärissäkäynti Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

94 Erikoissairaanhoito Sodankylä Erikoissairaanhoito, menot Erikoissairaanhoito, tulot Nettomenot eur Erikoissairaanhoito, nettomenot eur/as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit kpl Erikoissairaanhoidon hoitopäivät kpl Hoitopäivät kpl/asukas 1,24 1,20 0,98 1,01 0,90 0,98 0,12 Hoitopäivät kpl/asukas koko maa 1,07 1,05 1,01 0,98 0,93 0,89 0,78 Hoitopäivät kpl/asukas vertailuryhmä 1,02 0,97 0,93 0,95 0,91 0,88 0,69 Nettomeno/hoitopäivä Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /hoitopäivä Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

95 Vuodeosasto Sodankylä Vuodeosaston oma toiminta, menot Vuodeosaston oma toiminta, tulot Nettomenot eur Vuodeosaston oma toiminta, nettomenot eur/as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Vuodeosasto, hoitopäivät Hoitopäivät kpl/asukas 1,53 1,51 1,37 1,49 1,42 1,67 1,57 Hoitopäivät kpl/asukas koko maa 1,81 1,80 1,77 1,72 1,67 1,67 1,48 Hoitopäivät kpl/asukas vertailuryhmä 1,87 1,85 1,87 1,82 1,61 1,70 1,51 Nettomeno/hoitopäivä Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /hoitopäivä Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

96 Vanhusten palvelut Sodankylä vuotta täyttäneitä Osuus väestöstä 6,8 % 7,2 % 7,6 % 7,9 % 8,6 % 9,1 % 9,4 % Sodankylä Vanhustenhuolto, laitospalvelujen menot Vanhustenhuolto, laitospalvelujen tulot Nettomenot eur Vanhustenhuolto, laitospalvelujen nettom enot eur/75 vuotta 2 täyttäneet 954, , , ,3 976,9 0,0 0,0 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 2 226, , , , , , ,8 Viiteryhmä, 13 kuntaa 1 837, , , , , , ,4 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Sodankylä Kotipalvelussa vanhusten osuus, menot Kotipalvelussa vanhusten osuus, tulot Nettomenot eur Kotipalvelussa vanhusten osuus, nettom enot eur/75 vuotta täyttäneet 1 211, , , ,5 872,8 878, ,6 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 1 041, , , , , , ,5 Viiteryhmä, 13 kuntaa 1 024,4 988, , ,4 980, , ,7 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden vuotta täyttäneiden kerroin: 0,5 Sodankylä Vammaisten työllistämistoiminnan sekä muiden vanhusten ja vammaisten palvelut, 1 menot Vammaisten työllistämistoiminnan sekä muiden vanhusten ja vammaisten palvelut, tulot Nettomenot eur Vam m aisten työllistäm istoim innan sekä m uiden vanhusten ja 2 vam 276m aisten 2 palvelut, 499 nettom 2 274enot eur/75-vuotta täyttäneet Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

97 Vanhusten palvelut 75-vuotta täyttäneiden kerroin: 0,3 Sodankylä Terveydenhuolto, yli 75-vuotiaat, menot Terveydenhuolto, yli 75-vuotiaat, tulot Nettomenot eur Terveydenhuolto, nettomenot eur/75-vuotta täyttäneet Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden vuotta täyttäneiden kerroin: 0,35 Sodankylä Perusterveydenhuolto, yli 75-vuotiaat, menot Perusterveydenhuolto, yli 75-vuotiaat, tulot Nettomenot eur Perusterveydenhuolto, nettomenot eur/75-vuotta täyttäneet Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

98 Vanhusten palvelut 75-vuotta täyttäneiden kerroin: 0,35 Sodankylä Erikoissairaanhoito, yli 75-vuotiaat, menot Erikoissairaanhoito, yli 75-vuotiaat, tulot Nettomenot eur Erikoissairaanhoito, nettomenot eur/75-vuotta täyttäneet Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden vuotta täyttäneiden kerroin: 0,8 Sodankylä Vuodeosaston oma toiminta, yli 75-vuotiaat, menot Vuodeosaston oma toiminta, yli 75-vuotiaat, tulot Nettomenot eur Vuodeosaston om a toim inta, nettom enot eur/75-vuotta täyttäneet Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 13 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

99 Yksikkökustannusten muutos Päivähoidossa olevat yhteensä Lasten päivähoito, menot Lasten päivähoito, tulot Päivähoidon nettomenot vuoden 2011 rahanarvossa Päivähoidon nettomenot euroa/lapsi Nettomeno2011/Vuoden 200X nettomeno -21,6 % -13,5 % -16,6 % -13,8 % -10,5 % -11,4 % 0,0 % Päivähoidon nettomenot euroa/lapsi 0,0 % Tarkasteluvuoden nettomenon %-muutos / vuoden 2011 nettomeno ,0 % -10,0 % -15,0 % ,0 % -25,0 % Sodankylä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

100 Yksikkökustannusten muutos Muussa lasten päivähoidossa lapsia yht Muu lasten päivähoito (perhepäivähoito), menot Muu lasten päivähoito, tulot Muu lasten päivähoito, nettomenot vuoden 2011 rahanarvossa Muu lasten päivähoito, nettomenot euroa/lapsi Nettomeno2011/Vuoden 200X nettomeno 1,1 % -19,4 % -25,2 % -27,7 % -30,4 % -31,8 % 0,0 % Muu lasten päivähoito, nettomenot euroa/lapsi 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % Tarkasteluvuoden nettomenon %-muutos / vuoden 2011 nettomeno ,0 % -30,0 % -35,0 % Sodankylä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

101 Yksikkökustannusten muutos Perusopetus, oppilasmäärä Perusopetus, menot Perusopetus, tulot Perusopetuksen nettomenot vuoden 2011 rahanarvossa Perusopetuksen nettomenot euroa/oppilas Nettomeno2011/Vuoden 200X nettomeno -18,4 % -15,1 % -13,4 % -9,8 % -4,6 % 0,0 % 0,0 % Perusopetuksen nettomenot euroa/oppilas 5,0 % 0,0 % Tarkasteluvuoden nettomenon %-muutos / vuoden 2011 nettomeno ,0 % ,0 % ,0 % -20,0 % Sodankylä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

102 Yksikkökustannusten muutos Lasten ja nuorten laitoshuollossa hoidettavia Lasten ja nuorten laitoshuolto, menot Lasten ja nuorten laitoshuolto, tulot Lasten ja nuorten laitoshuolto, nettomenot vuoden 2011 rahanarvossa Lasten ja nuorten laitoshuolto, nettomenot euroa/lapsi Nettomeno2011/Vuoden 200X nettomeno -54,1 % -45,7 % -16,6 % -43,9 % -27,9 % -11,1 % 0,0 % Lasten ja nuorten laitoshuolto, nettomenot euroa/lapsi ,0 % -10,0 % -20,0 % -30,0 % -40,0 % -50,0 % -60,0 % Tarkasteluvuoden nettomenon %-muutos / vuoden 2011 nettomeno Sodankylä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

103 Yksikkökustannusten muutos Yli 74-vuotiaita Vammaisten työllistämistoiminnan sekä muiden vanhusten ja vammaisten palvelut, menot Vammaisten työllistämistoiminnan sekä muiden vanhusten ja vammaisten palvelut, tulot Vammaisten työllistämistoiminnan sekä muiden vanhusten ja vammaisten palvelut nettomenot vuoden rahanarvossa Vammaisten työllistämistoiminnan sekä muiden vanhusten ja vammaisten palvelut 4 nettomenot 998 euroa/yli vuotias Nettomeno2011/Vuoden 200X nettomeno -45,3 % -39,9 % -45,3 % -44,2 % -4,8 % 7,9 % 0,0 % Vammaisten työllistämistoiminnan sekä muiden vanhusten ja vammaisten palvelut nettomenot euroa/yli 74-vuotias 20,0 % 10,0 % Tarkasteluvuoden nettomenon %-muutos / vuoden 2011 nettomeno ,0 % -10,0 % -20,0 % -30,0 % ,0 % -50,0 % Sodankylä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

104 Yksikkökustannusten muutos Asukasluku Perusterveydenhuolto, menot Perusterveydenhuolto, tulot Perusterveydenhuolto nettomenot vuoden 2011 rahanarvossa Perusterveydenhuollon nettomenot euroa/asukas Nettomeno2011/Vuoden 200X nettomeno -14,8 % -15,7 % -12,9 % -9,2 % -7,9 % -4,5 % 0,0 % Perusterveydenhuollon nettomenot euroa/asukas ,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % -10,0 % -12,0 % -14,0 % -16,0 % -18,0 % Tarkasteluvuoden nettomenon %-muutos / vuoden 2011 nettomeno Sodankylä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

105 Yksikkökustannusten muutos Asukasluku Hammaslääkäri, menot Hammaslääkäri, tulot Hammaslääkäri nettomenot vuoden 2011 rahanarvossa Hammaslääkäri nettomenot euroa/asukas Nettomeno2011/Vuoden 200X nettomeno -14,5 % -14,5 % -18,1 % -12,9 % 6,2 % 2,7 % 0,0 % Hammaslääkäri nettomenot euroa/asukas ,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % Tarkasteluvuoden nettomenon %-muutos / vuoden 2011 nettomeno Sodankylä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

106 Yksikkökustannusten muutos Asukasluku Erikoissairaanhoito, menot Erikoissairaanhoito, tulot Erikoissairaanhoito nettomenot vuoden 2011 rahanarvossa Erikoissairaanhoito nettomenot euroa/asukas Nettomeno2011/Vuoden 200X nettomeno -21,9 % -20,2 % -25,2 % -18,7 % -16,0 % -8,9 % 0,0 % Erikoissairaanhoito nettomenot euroa/asukas ,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % -30,0 % Tarkasteluvuoden nettomenon %-muutos / vuoden 2011 nettomeno Sodankylä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

107 Yksikkökustannusten muutos Asukasluku Vuodeosaston oma toiminta, menot Vuodeosaston oma toiminta, tulot Vuodeosaston nettomenot vuoden 2011 rahanarvossa Vuodeosaston nettomenot euroa/asukas Nettomeno2011/Vuoden 200X nettomeno -16,1 % -8,6 % 4,1 % -0,4 % -10,3 % -2,0 % 0,0 % Vuodeosaston nettomenot euroa/asukas ,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % Tarkasteluvuoden nettomenon %-muutos / vuoden 2011 nettomeno Sodankylä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

108 Verrokkitarkastelu Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Verrokki Manner-Suomi Henkilökunta/1000 asukasta Sodankylä ,9 % Kittilä ,9 % Inari ,6 % Kemijärvi ,2 % Verrokki ,5 % Manner-Suomi ,5 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

109 Verrokkitarkastelu Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Verrokki Manner-Suomi Yleishallinnon nettom enot eur/as Sodankylä ,6 % Kittilä ,0 % Inari ,4 % Kemijärvi ,8 % Verrokki ,1 % Manner-Suomi ,0 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

110 Verrokkitarkastelu Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Verrokki Manner-Suomi Muut palvelut, nettom enot eur/as Sodankylä ,1 % Kittilä ,0 % Inari ,4 % Kemijärvi ,8 % Verrokki ,6 % Manner-Suomi ,6 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

111 Verrokkitarkastelu Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Verrokki Manner-Suomi Sivistystoim i eur/as Sodankylä ,9 % Kittilä ,0 % Inari ,1 % Kemijärvi ,1 % Verrokki ,8 % Manner-Suomi ,0 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

112 Verrokkitarkastelu Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Verrokki Manner-Suomi Sosiaalitoim i, nettom enot eur/as Sodankylä ,9 % Kittilä ,2 % Inari ,7 % Kemijärvi ,7 % Verrokki ,1 % Manner-Suomi ,4 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

113 Verrokkitarkastelu Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Verrokki Manner-Suomi Terveydenhuolto, nettomenot eur/as Sodankylä ,1 % Kittilä ,2 % Inari ,8 % Kemijärvi ,3 % Verrokki ,1 % Manner-Suomi ,2 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

114 Verrokkitarkastelu Sodankylä Kittilä Inari Kemijärvi Verrokki Manner-Suomi Kaikki yhteensä, nettomenot eur/as Sodankylä ,9 % Kittilä ,7 % Inari ,3 % Kemijärvi ,5 % Verrokki ,6 % Manner-Suomi ,8 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

115 Väestöennuste Kunnan nimi: Sodankylä KNO 758 Muutos Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia ,1 % -0,4 % 0 6 vuotiaat 530 6,0 % 545 6,5 % 504 6,2 % 497 6,3 % ,2 % -0,2 % 6 vuotiaat 75 0,9 % 79 0,9 % 76 0,9 % 72 0,9 % ,0 % -0,1 % Peruskoulu, 7 16 vuotiaat ,1 % 789 9,4 % 803 9,9 % 755 9,6 % ,1 % -0,5 % Lukio, vuotiaat 341 3,9 % 208 2,5 % 228 2,8 % 225 2,9 % ,0 % -1,2 % Työikäiset, vuotiaat ,6 % ,4 % ,4 % ,4 % ,0 % -1,1 % vuotiaat 655 7,4 % 778 9,3 % ,5 % ,1 % ,0 % 2,8 % Yli 84 vuotiaat 177 2,0 % 318 3,8 % 431 5,3 % 707 9,0 % ,4 % 10,3 % Eläkeikä, Yli 64 vuotiaat ,4 % ,1 % ,7 % ,7 % ,1 % 1,7 % Mediaani 49,0 53,0 53,0 52,0 Painotettu keskiarv o 45,3 48,3 49,8 50, Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

116 Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina indeksi 80 indeksi lasta ja vanhusta 100 työikäistä kohti Talous kiristyy lasta ja vanhusta 100 työikäistä kohti Hoivatarve kasvaa Hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisvaiheessa oli ennätyksellisen edullinen huoltosuhde Eläköityminen lisääntyy vuosi Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä Dia: Fil.tri Arto Koski 0

117 Ikääntyminen Yli 75-v. määrän muutos edell. vuoteen Paremmilla tuloilla eläkkeelle, totta - Silti verokertymä alenee 30% eläkkeelle siirryttäessä, mikä vaikuttaa myös ostovoimaan, ostokäyttäytymiseen ja kerroinvaikutusten vuoksi kunnan verotettavaan tuloon. - Aiempaa terveemmät vanhukset totta, mutta silti palveluiden käyttö lisääntyy Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

118 Ikääntyminen Yli 75-vuotiaiden määrä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

119 Ikääntyminen Raha Kädet Kilpailu Mitä tehdä? Veroprosentin nousupaine prosenttiyksikköä vuodessa ,800 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,7 0,5 0,7 0,7 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,200 0,100 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,000-0,100-0,200-0, Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

Valtuustoseminaariin HTT Eero Laesterä

Valtuustoseminaariin HTT Eero Laesterä Valtuustoseminaariin 7.12.2011. HTT Eero Laesterä Aineistot: Tilastokeskuksen tiedonantajapalautteet 1997 2010 Kuntaliiton veromalli 8/2011, jota on käytetty arvion pohjana. Ristiinan omat arviot talouden

Lisätiedot

Lapinjärvi - Loviisa. Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela

Lapinjärvi - Loviisa. Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela Lapinjärvi - Loviisa Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela Asukasluku 2012 2040 Muutos Muutos/v. Lapinjärvi 2829 2893 2,3 % 0,1 % Loviisa 15519 16036 3,3 % 0,1 % Uusi kunta 18348 18929 3,2 % 0,1

Lisätiedot

Kuntien talous. Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys. Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä. Kuntalaistilaisuudet

Kuntien talous. Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys. Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä. Kuntalaistilaisuudet Kuntien talous Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys Kuntalaistilaisuudet Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä Mistä kaikki johtuu Teollisuuden rakennemuutos ja talouden yleinen taantuma

Lisätiedot

Vesilahden kunta. Eero Laesterä. 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus. Hallintotieteiden tohtori

Vesilahden kunta. Eero Laesterä. 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus. Hallintotieteiden tohtori Vesilahden kunta 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Valtio Mrd 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Valtionvelan kehitys %/BKT 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. 18

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. 18 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-215, mrd. 18 18 16 14 Lainakanta Rahavarat 16 14 12 12 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15* 8.6.216/hp

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus 1.6.2015 ja Kuntaliiton laskelmat

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus 1.6.2015 ja Kuntaliiton laskelmat Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätökset 1.6.2015 ja Kuntaliiton laskelmat Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2013-2014 (ml. liikelaitokset) Verorahoitus yhteensä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2014, mrd. (käyvin hinnoin)

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2014, mrd. (käyvin hinnoin) Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-214, mrd. (käyvin hinnoin) 18 18 16 14 12 Lainakanta Rahavarat 16 14 12 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12

Lisätiedot

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta Dnro 1829/03/2015 Hallintovaliokunta 21.10.2015 Kuntatalouden arviointi konsernitasolla Reijo Vuorento Apulaisjohtaja, Kuntaliitto Helsinki 21.10.2015 Talousarvio ja suunnitelma 110 Valtuuston on vuoden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2014, mrd. (käyvin hinnoin)

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2014, mrd. (käyvin hinnoin) Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-214, mrd. (käyvin hinnoin) 18 18 16 14 12 Lainakanta Rahavarat 16 14 12 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014 Suomen Kuntaliitto 17.2.2015 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014 Väkilukukerroin: 0,34940169 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002153 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 422 387 16 199 217 2 144 020 56 765 624 35 079

Lisätiedot

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as.

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as. Kunnan Kunnan Vuosien 2011-2013 Vuosien 2011-2013 Muutokset, Muutokset, keskiarvo vuoden keskiarvo vuoden (+)nousee (+)nousee Kaikki kunnat 5 398 173 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 Etelä-Karjala 132

Lisätiedot

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Perlacon Oy, HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Teemat Lähentymiskriteerit Sopeutustarpeet 5.5.2014 Copyright Perlacon

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Suomen Kuntaliitto 17.2.2016 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Väkilukukerroin: 0,3926575 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002355 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä

Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat HT Eero Laesterä 20.3.2014 Väestön muutokset Kunnan nimi: Tarvasjoki KNO 838 Muutos 2011-2040 2011 Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia

Lisätiedot

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 VM/KAO/vs, 10.4.2014 maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 488 788 16 199 217 2 144 020 56 832 025 35

Lisätiedot

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN:

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN: VM/KAO, 4.12.2014 Sote-rahoituksen, valtionosuusuudistuksen ja vos-leikkausten vaikutukset kuntien talouteen Sote-uudistuksen vaikutus; rajoittamaton (B1.) ja rajoitettu* (B2.) *= Muutos enintään -/+ 400

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Suomen Kuntaliitto 13.2.2017 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Väkilukukerroin: 0,56896046 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00003316 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos , %

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos , % Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos 2014-15, % Koko maa keskimäärin +1,2 % pienimmät: suurimmat: Kökar -8,1 Geta 10,6 Merijärvi -6,3 Kustavi 6,2 Kyyjärvi -6,3 Jomala 5,1

Lisätiedot

euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as

euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as VM/kuntaosasto Markku Nissinen 29.8.2012 Kuntien tulojen muutosvaikutuksia vuonna 2012, laskelmissa ei ole huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Koko maan muutosarviot ovat

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen Sivu 1 02.. TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Uusimaa Askola Espoo Hanko 1 Helsinki Hyvinkää Inkoo Järvenpää 2 Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi 0 Lapinjärvi Lohja 3 Loviisa 0 Myrskylä 0

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kuntaliiton maakuntatilaisuus

Kuntaliiton maakuntatilaisuus Päivitetty kuntakohtaisilla dioilla 8.5.2016 Kuntaliiton maakuntatilaisuus 22.4.2016 Klo 12.00-16.00, Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, LAHTI HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Muutos 2000

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 10.7.2014 Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 30.6.2014 Taulu 1. Liikennekäytössä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Autot Henkilöautot Manner-Suomi 3 077 789 61 591 2

Lisätiedot

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO/vs, 25.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. vos-uudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN Pääkaupunkiseutu 49 Espoo 252 439 4 469 1,8 1,1 7 300 41,1 56,8 3 400 47,9 98,6 98,0 13,2 12,3 12 7 0,0 624 99 91 Helsinki 595 384 6 835 1,2 0,5 25 015 48,0 59,2 5 294 58,0 99,9 99,9 9,4 9,4 7-2 0,0 3

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 94 550 347,51 11,02 58,5 106 038 318,13 11,79 51,2 47,1 % 7,0 % Pääkaupunkiseutu Espoo 5 354 410,61 12,32 63,3 3 958 403,52 14,80 55,1 57,5 % 20,1 % Helsinki 16 295 415,79 12,29

Lisätiedot

Nurmijärven talous sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Eero Laesterä, HT

Nurmijärven talous sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Eero Laesterä, HT Nurmijärven talous sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Eero Laesterä, HT 5.4.2017 2 Väestö Väestömuutos Nurmijärvi 2006 2011 2015 2020 2030 2040 2006-15 2006-15/v 2006-15 2006-15/v 2015-20 2015-20/v 2015-20

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset Yhteensä: Manner-Suomi 66 944 297,48 11,49 50,6 30 064 305,47 12,08 51,9 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 718 379,85 13,82 56,8 1 027 380,85 15,83 54,9 Helsinki 10 405 349,17 16,14 44,4 3 516 348,55 18,43 42,8

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h) Yhteensä: Manner-Suomi 23 702 276,77 11,07 51,5 11 031 288,91 11,81 51,8 Pääkaupunkiseutu Espoo 896 326,91 14,19 51,4 401 336,05 16,26 50,0 Helsinki 3 146 348,19 15,19 49,0 1 071 354,11 17,11 48,9 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h) Yhteensä: Manner-Suomi 27 520 257,35 14,02 32,5 11 432 253,42 15,28 32,5 Pääkaupunkiseutu Espoo 827 293,32 16,67 33,5 297 273,60 19,44 32,0 Helsinki 5 306 292,71 19,88 29,2 1 864 279,88 22,78 28,7 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 15 722 398,96 10,11 81,0 7 601 407,77 10,40 81,4 Pääkaupunkiseutu Espoo 995 499,45 12,64 81,1 329 532,27 14,22 81,5 Helsinki 1 953 504,15 13,31 78,2 581 558,65 14,79 77,0 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 32 699 430,98 10,59 78,6 23 323 401,83 10,20 81,1 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 389 481,02 11,70 80,6 1 324 507,61 13,03 81,2 Helsinki 7 338 481,37 11,52 79,4 2 534 516,64 13,65 77,9

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Kuntakohtaiset sopeutustarpeet

Kuntakohtaiset sopeutustarpeet Lähentymiskriteerit 2015-2016 ja käyttäytyminen toiminnoissa niin, että yhdentymiskriteerit täyttyvät uuden kunnan taloudenpidossa. Pidättäytyminen rekrytoinnissa Johtoryhmä 5.6.2014 Kuntakohtaiset sopeutustarpeet

Lisätiedot

Askola Copyright Perlacon Oy 1

Askola Copyright Perlacon Oy 1 Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta

Lisätiedot

Maatalouslomitusta hoitava paikallisyksikkö v. 2013 sijaintikunta KUNTANIMI Numero 2013 Paikallisyksikkö Maakuntano 005 Alajärvi 5 ALAJÄRVI 14 759 Soini 5 ALAJÄRVI 14 934 Vimpeli 5 ALAJÄRVI 14 010 Alavus

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 30.09.2013 Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Kunta Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 31.12.2014 Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Maakunta, Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa Sivu 1 (10)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa Sivu 1 (10) Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa 2014 Kunta ja maakunta kuntia kpl /kk m2 kuntia kpl /kk m2 Yhteensä: Manner-Suomi 88949 318,86 10,70 56,7 101640 283,88 11,58

Lisätiedot

Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain

Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain SUOMEN KULTTUURIRAHASTO LEHDISTÖTIEDOTE 13.4.2012 Liite korj.17.4.2012 * hankintayhteistyö Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain keskiarvo 2005-06, Kirjahankintakulut toteutunut 2011, Muutos

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10)

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10) Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2013 Kunta ja maakunta Yhteensä: Manner-Suomi 80155 304,84 10,01 57,3 89341 270,27 10,82 49,5 47,3 % Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Two-person household, EUR per month

Two-person household, EUR per month Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Yhteensä

Yhteensä 7.11.2012 Laskelma verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta vuonna 2013 Lähde: VM/Kunta- ja aluehallinto-osasto 30.10.2012 Vuoden 2013 kuntajaolla. Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden

Lisätiedot

KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA

KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA 2010-2030 Suhde on hyvä, jos se on alle 30% (tämän hetken keskiarvo kunnissa) Suhde on huono, jos se on yli 40% alle 30 = yli 40 = muutos-%

Lisätiedot

KUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNNALLISELLE TYÖMARKKINALAITOKSELLE VUONNA 2009

KUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNNALLISELLE TYÖMARKKINALAITOKSELLE VUONNA 2009 Suomen Kuntaliitto 29.1.2010 KUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNNALLISELLE TYÖMARKKINALAITOKSELLE VUONNA 2009 Väkilukukerroin: 0,3797194 Verotettavien tulojen kerroin: 0,000026241 1) Maksuunpantua kunnallisveroa

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4. Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien 2015-2019 siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.2014 Maakunta/kunta Asukas- Valtionosuudet Valtionosuuksien

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012 Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012 Lähde: KELA Kunta ja maakunta ARA-vuokra-asunnot Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 75

Lisätiedot

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Kartat perustuvat kolmen selvitysperusteen tarkasteluun: 1. kunnan väestöpohja Tilastokeskuksen väestötietoihin () pohjautuen; 2. työpaikkaomavaraisuus

Lisätiedot

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain*

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* 1/6 Kunta Maakunta Kunnallisveroprosentti** Muutos v. 2000 v. 2012 %-yks Valtuustokauden muutos 2009-12, %-yks*** Hämeenkoski Päijät-Häme 18.00

Lisätiedot

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain*

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* 1/6 Kunta Maakunta Kunnallisveroprosentti** Muutos v. 2000 v. 2012 %-yks Valtuustokauden muutos 2009-12, %-yks*** Akaa Pirkanmaa 18,43 19,75

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela

Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssa 1.12.2014 HT Eero Laesterä Yleinen talous 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 2 Kaikki yhteensä painokertoimin Painotettu Tasepohja Sij.

Lisätiedot

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto STM / 4.12.2014, Kuntien sote-maksulaskelma Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto Sairastavuuden yksikköhinta 1 119 Paino1 0,20 väkiluku 20% +nousee Vuoden 2014 kuntajaolla Paino2 0,80

Lisätiedot

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia 10.10.2011/Kuntaliitto Alustava laskelma vuoden 2012 peruspalvelubudjetin ja muiden tekijöiden vaikutuksista kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja verotuloihin (Muutokset vuodesta 2011 vuoteen 2012)

Lisätiedot

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia 10.10.2011/Kuntaliitto Alustava laskelma vuoden 2012 Peruspalvelubudjetin ja muiden tekijöiden vaikutuksista kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja verotuloihin (Muutokset vuodesta 2011 vuoteen 2012)

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen

Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen Kunnallisvero Muutos % Yhteisövero Muutos % Kiinteistövero Muutos % Akaa 31 481 915 3,7 847 208-48,6 62 938 Alajärvi 15 437 362 3,5 969 701-32,9

Lisätiedot

(-- ) ! 1" " # 80 % 70 % 60 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

(-- ) ! 1  # 80 % 70 % 60 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % !" # $ % & ' () # # * +),-. / 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Menojen muutos 97->06 %:ia pystyakselilla, asukasluvun muutos

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

Kriteeritarkastelua maakunnittain

Kriteeritarkastelua maakunnittain Kriteeritarkastelua maakunnittain Tarkastelu perustuu kolmen pääkriteerin tarkasteluun: -Palvelu- ja väestöpohjakriteeri Tilastokeskuksen väestötietojen perusteella -- ja työssäkäyntikriteerit Tilastokeskuksen

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu)

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu) Akaa 853 853 877 910 910 858 858 793 780 735 702 730 699 633 640 647 Alajärvi 389 389 398 398 398 398 398 388 373 373 343 302 266 291 291 271 Alavieska 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 92

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 020 AKAA X X X X X X X '005 ALAJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '010 ALAVUS X X X X X X X X '016 ASIKKALA X X X

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Sisältää Maanmittauslaitoksen Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 aineistoa, 2014 Akaa Asikkala Askola Aura Eura Eurajoki Finström Forssa Föglö

Lisätiedot

Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858

Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858 Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858 Region of Uusimaa 1408020 Espoo 241565 Hanko 9657 Helsinki 576632 Hyvinkää 44987 Inkoo 5575 Järvenpää 38288 Karjalohja 1481 Karkkila 9076 Kauniainen

Lisätiedot

Naapurit-pelin voittokooste

Naapurit-pelin voittokooste Naapurit-pelin voittokooste Voittaneiden osuus pelanneista kunnittain Aikajaksot: pelin 2. vuosi 11.5.2015 10.5.2016 ja 1. vuosi 11.5.2014 10.5.2015 Kunta 2. vuosi Muutos ed. vuoteen Lestijärvi 91 % 12

Lisätiedot

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , %

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , % KOKO MAA 5374499 5486616 2,1 0,6 1,47 29 2011- muutos 2011-2015 Helsinki Uudenmaan maakunta 588384 628510 6,8-0,58 5,00-1,51-0,16 2,74 1,5 2,71 Espoo Uudenmaan maakunta 247869 269496 8,7 0,35 0,87 0,35-0,12

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2016, mrd. Lainakanta Rahavarat 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 18 16

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistus Maakuntien tilaama maakunta ja kuntakohtainen tarkastelu Eero Laesterä HT, Tuomas Hanhela KTM 06.06.2017 Kuntakohtainen tarkastelu Kuntakohtainen laskenta on toteutettu painelaskelmana.

Lisätiedot

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44,

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44, 2010 / Koko maa 5 375 276 18,98 10519,4 1 956 6655,7 1 211 12,66 0,41 44,5 10 4573 5 Alajärvi 14 10 487 20,50 18,6 1 771 6,8 745 17,47 0,33 28,8 7 3145 9 Alavieska 17 2 770 21,00 8,0 2 886 5,8 2 145 28,62

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 8.4.2014 Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 31.03.2014 Taulu 1. Kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot

Lisätiedot

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011 Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011 ELY-keskus/alue ja kunta Koko maa yhteensä (335 kuntaa) 20 664 33,21 % Ahvenanmaan valtionvirasto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta /2011 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta /2011 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2011 1125/2011 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011 Verohallinto

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 Kutsuikäryhmät ovat vielä joidenkin kuntien osalta puutteelliset. Kaikista kunnista tietoa Joukkotarkastusrekisteriin ei vielä ole saatavissa. Päivitetty 13.4.2012 Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 609/2012 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2012 veroprosentit

Kuntien vuoden 2012 veroprosentit Kuntien vuoden 2012 veroprosentit Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Kunta Asukas- Tuloveroprosentti Yleinen kiinteistö- Vakituinen asuin- Muu kuin vakituinen Koko maa 5 375 276 19,25 0,09 0,90

Lisätiedot

Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset. Äänioikeutetut. Ennakkoon äänestäneet

Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset. Äänioikeutetut. Ennakkoon äänestäneet http://192.49.229.35/tp2012k2/s/aanaktiivisuus/aanestys1.htm Etusivu - PRESIDENTINVAALI 5.2.2012 - Äänestysaktiivisuus Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat

Lisätiedot

TILASTOKESKUS - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013

TILASTOKESKUS - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013 Koko maa 430 117 37 398 76 951 39 553 005 Alajärvi 1 314 100 310 210 009 Alavieska 464 11 45 34 010 Alavus 870 26 63 37 016 Asikkala 435 40 45 5 018 Askola 205 17.. 019 Aura 66 8 5-3 020 Akaa 543 290 454

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2011 veroprosentit

Kuntien vuoden 2011 veroprosentit Kuntien vuoden 2011 veroprosentit Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden 2011 alussa. Katso erillinen liite 4. Kunta Asukas- Tuloveroprosentti Yleinen kiinteistö-

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Oulun seudun kuntajakoselvitys kuntakohtaiset ennustelaskelmat ja yhdistymislaskelma Eero Laesterä & Juha Koskinen

Oulun seudun kuntajakoselvitys kuntakohtaiset ennustelaskelmat ja yhdistymislaskelma Eero Laesterä & Juha Koskinen Oulun seudun kuntajakoselvitys kuntakohtaiset ennustelaskelmat ja yhdistymislaskelma 14.1.2010 Eero Laesterä & Juha Koskinen Lähtötilanne Ylijäämän purkaminen ja alijäämän kasvattaminen (Kuinka kauan kunnan

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat Koko maa Invataksi 61 836 646 451 28 369 866 50,11 43,89 Paaritaksi 29 953 54 340 6 484 076 131,84 119,32 Taksi 337 255 2 539 189 139 100 865 63,03 54,78 Akaa Invataksi 66 1 462 82 640 60,41 56,53 Paaritaksi

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot