Opetushallituksesta saatujen tietojen käyttö Kelassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetushallituksesta saatujen tietojen käyttö Kelassa"

Transkriptio

1 KELA Opetushallituksesta saatujen tietojen käyttö Kelassa Tässä dokumentissa kerrotaan tiivistetysti mitä tietoja Kela saa Opetushallitukselta sekä mihin saatuja ja tällä hetkellä käytetään. Liitteenä on myös tiedonvälitykseen liittyvä aikataulu, sekä tietuekuvaukset.

2 Sisällysluettelo 1. Opintoetuuksien myöntämiseen tarvittavat tiedot Oppilaitosrekisterin tiedot Kelan oma oppilaitosnumerointi Oppilaitosrekisteriä käytetään Opetushallituksesta saatujen tietojen käyttö Kelassa HAREK AMKOREK KOULUTA Yhteisvalintakoodin merkitys Liitteet... 6 Liite 1: OPTI.pdf... 6 Liite 2: Valintatiedot aikataulu 2013_2013.pdf... 6 Liite 3: TKUVAHARE.pdf... 6 Liite 4 TKUVAHARA.pdf... 6 Liite 5 TKUVAHARV.pdf... 6 Liite 6: TKUVAYHVA.pdf

3 1. Opintoetuuksien myöntämiseen tarvittavat tiedot Kela saa sekä Opetushallitukselta että oppilaitoksilta opintoetuuksien myöntämiseen tarvittavia tietoja. Opetushallitus välittää Kelalle oppilaitostiedot ja oppilaitosten numerointiin liittyvät tiedot. Lisäksi Opetushallitukselta saadaan opiskelupaikkojen valinta- ja vastaanottotietoja Kelaan pitkin vuotta. Tietojen välitys tapahtuu tiedonsiirtona. Tiedonsiirrot Opetushallitukselta ja oppilaitoksilta hoidetaan ennalta sovittujen aikataulujen mukaan Oppilaitosrekisterin tiedot Kela saa oppilaitosrekisterin oppilaitostiedot ja oppilaitosten numerot Opetushallituksen KOULUTAtietokannasta. Kelan oppilaitosrekisteri on pohjana kaikille opintotuki- ja koulumatkatukiratkaisuille. Oppilaitosrekisteriin viedään kaikki ne kotimaiset oppilaitokset, joissa opiskeleville opintotukilain (tai koulumatkatukilain) mukaan voidaan myöntää opintotukea (tai koulumatkatukea). Myös ulkomaiset oppilaitokset viedään rekisteriin. Niiden rekisteröintitapa poikkeaa kotimaisten oppilaitosten rekisteröinnistä. Rekisteriin on myös viety Kelan julkisen valvonnan alaiseen oppilaitokseen rinnastamat yksityiset oppilaitokset. KOU- LUTA-tietokannasta saaduilla oppilaitoksilla on tilastokeskuksen antama viisimerkkinen numero. Oppilaitosrekisterissä on noin 828 kotimaista oppilaitosta ja 1489 kotimaisen oppilaitoksen toimipistettä. Ulkomaisia oppilaitoksia on noin 150. Opintolinjojen määrä yhteensä kotimaisissa oppilaitoksissa on noin ja ulkomaisissa oppilaitoksissa Tiedot kotimaisista oppilaitoksista ja niiden toimipisteistä sekä niiden muutostiedoista saadaan Opetushallituksesta (Liite 1: OPTI.pdf). Tiedot saadaan kerran kuukaudessa paitsi HAREKin yliopiston OPTIYO-, OPTITK-, ja OPTIHK-tiedot kaksi kertaa vuodessa (Liite 1: OPTI.pdf s.19 21) Kelan oma oppilaitosnumerointi Yksityisille oppilaitoksille Kela antaa viisimerkkisen K-alkuisen numeron (väliaikaisten ammattikorkeakoulujen oppilaitoskoodit alkoivat myös K:lla). Yliopistojen ja ulkomaisten oppilaitosten linjakoodit ovat Kelan antamia, eivätkä ne perustu opintoalaluokitukseen. Kelan oppilaitosrekisterissä on myös yksityisiä oppilaitoksia, joilla oppilaitoskoodi alkaa numerolla 3. Julkisen valvonnan alainen oppilaitos ostaa koulutusta näiltä oppilaitoksilta. Kuntoutuskoulutusta ja aikuiskoulutustukea varten on tehty K-alkuisia oppilaitoksia: K P PERUSKOULU K P KELAN KUNTOUTUSKOULUTUS K P AITU-LAINAEHDOT/OPINTOTUKIKESKUS Ulkomaisen oppilaitoksen oppilaitoskoodi on muodostettu siten, että koodin kolme ensimmäistä merkkiä ovat kyseisen maan maatunnus ja neljäs ja viides merkki osoittavat oppilaitosasteen. Esimerkki: Oppilaitos SWE01, linja U22, tarkoittaa Ruotsissa olevan korkeakoulun 2-vuotista linjaa. 3

4 Oppilaitosrekisteriin viedään oppilaitokset ja niiden toimipisteet. Opintolinjat rekisteröidään toimipisteisiin. Kelan oppilaitosrekisterin opintolinjakoodit on muodostettu 2-merkkisestä opintoalasta ja 1-merkkisestä opintoasteesta. Nämä ovat KOULUTAsta saatuja numeroita, joiden kaksi ensimmäistä merkkiä ilmaisevat opintoalan ja viimeinen merkki opintoasteen. Kelan rekisterissä ei ole jokaiselle koulutukselle omaa linjaansa, vaan samaan aikaan alkavat, saman alan, saman kestoiset koulutukset on yhdistetty yhdeksi linjaksi. Opintolinjalle viedään opintotuen myöntämistä varten tarvittavat tiedot, kuten kuinka monelle vuodelle tuki voidaan myöntää ja kuinka monelle kuukaudelle opintovuoden aikana tuen voi saada. Opintotukiratkaisua tehtäessä käytetään rekisterin koulutusta koskevia tietoja. Opintotukiratkaisua ei voi tehdä, jos linjatietoa ei ole rekisteröity Oppilaitosrekisteriä käytetään opintotuen ratkaisutyöhön (oppilaitos+ linjatiedot) sähköiseen asiointiin koulumatkatuen ratkaisutyöhön (opintolinjan tiedot, laskutus) kuntoutustuen ratkaisutyöhön (oppilaitostiedot) opintotuen seurantaan (seurantaluettelot) Kelan vastuutoimiston rekisteröintiin (OT- ja KM-vastuutoimisto), opintolainavähennykseen aikuiskoulutustuen lainoihin postitukseen (kirjeet ja lomakkeet) neuvontaan 2. Opetushallituksesta saatujen tietojen käyttö Kelassa Opetushallituksen ylläpitämistä opiskelijavalintarekisteristä toimitetaan opiskelupaikkojen valinta- ja vastaanottotietoja Kelaan pitkin vuotta, Tietoja saadaan yliopistojen HAREK-rekisteristä, ammattikorkeakoulujen AMKOREK-rekisteristä ja ammatillisen ja lukiokoulutuksen KOULUTA-rekisteristä (Liite 2: Valintatiedot aikataulu 2013_2013) HAREK HAREK-rekisteristä toimitetaan Kelaan tutkintoon johtavan koulutuksen pää- ja erillisvalintojen valinta- ja vastaanottotiedot kesällä kuukausittain ja muuna aikana huhti-, syys- ja joulukuussa (Liite 3: TKUVAHA- RE.pdf) AMKOREK AMKOREK-rekisteristä saadaan tiedot tutkintoon johtavaan koulutukseen valituista ja paikan vastaanottaneista koko lukuvuoden ajalta. Tiedot saadaan nuorten koulutukseen, aikuiskoulutukseen, vieraskieliseen koulutukseen ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hyväksytyistä. Syksyllä alkavaan koulutukseen tiedot saadaan Opetushallitukselta kesällä kuukausittain ja keväällä alkavaan koulutukseen marras ja joulu- 4

5 kuussa. Lisäksi lukuvuoden täydennyksiä saadaan syksyllä ja keväällä. (Liite 4: TKUVAHARA.pdf ja Liite 5: TKUVAHARV.pdf) KOULUTA Ammatilliseen ja lukiokoulutukseen (KOULUTA) hyväksytyistä opiskelijoita Opetushallitus toimittaa Kelaan kevään ja syksyn vastaanottotiedot (Liite 6: TKUVAYHVA.pdf). 3. Yhteisvalintakoodin merkitys Yhteisvalintakoodin muodostavat yhteisvalintaoppilaitos ja yhteisvalintalinja, jotka saadaan Kelaan kuukausittain OPTI-aineistossa sekä toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen valinta- ja vastaanottoaineistoissa. Yhteisvalintakoodit muunnetaan täysin ohjelmallisesti Kelan käyttämiksi oppilaitoskoodeiksi ja opintolinjoiksi. Yhteisvalintakoodi vaikuttaa: Yhteisvalintakoodin perusteella opintotuen sähköiseen hakemukseen yksilöityy oppilaitoksen nimi ja linja. Opintotukihakemusten vastuuyksikön ohjaukseen. Oppilaitoksen numeron perusteella määritellään opinto- tai koulumatkatuen vastuuyksikkö. Vastuuyksikkötiedon puuttuminen vaikeuttaa hakemusten ohjautumista oikeaan vastuuyksikköön. Opintotuen käsittelyjärjestelmän Hakeminen -näytölle ei tule oppilaitosta eikä linjaa, jolloin hakemuksen käsittely hidastuu olennaisesti. Opiskelija voi täyttää hakemukseen oppilaitoksen kansanomaisen nimen esimerkiksi Viitaniemen ammattikoulu (nykyinen Jyväskylän ammattiopisto Viitaniemen toimipiste). Tällöin käsittelijän pitää pyytää hyväksymisilmoitus tai oppilaitoksen todistus siitä, että opiskelija on valittu oppilaitokseen. Mikäli ammattikorkeakoulu-hakemusten käsittelyssä on valinta- ja vastaanottotiedoista voitu yksiselitteisesti päätellä oppilaitos ja linja, päätös on voitu tehdä näillä tiedoilla, eikä todistusta ole pyydetty opiskelijalta. 5

6 4. Liitteet Liite 1: OPTI.pdf Liite 2: Valintatiedot aikataulu 2013_2013.pdf Liite 3: TKUVAHARE.pdf Liite 4 TKUVAHARA.pdf Liite 5 TKUVAHARV.pdf Liite 6: TKUVAYHVA.pdf 6

Opintotuen 1.8.2014 muutokset

Opintotuen 1.8.2014 muutokset Opintotuen 1.8.2014 muutokset Opintotukeen tulee useita muutoksia 1.8.2014. Kerromme tässä tiedotteessa muutoksista ja siitä, mitkä muutokset koskevat kaikkia opiskelijoita ja mitkä koskevat vain korkeakouluopiskelijoita

Lisätiedot

OPINTOTUKI 2008 OPINTOTUKI - MITÄ SE ON? MITÄ OPINTOJA TUETAAN? OPINTOTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OPINTOTUKI 2008 OPINTOTUKI - MITÄ SE ON? MITÄ OPINTOJA TUETAAN? OPINTOTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET INFO 8 (12.12.2007) OPINTOTUKI 2008 Tämä esite on tiivistelmä vuoden 2008 opintotuesta. Saat tarkempaa tietoa opintotuen myöntämisestä ja hakemisesta Opintotukiesitteestä ja Kelan internetsivuilta (www.kela.fi).

Lisätiedot

Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa

Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa Kelainfo Opintolainan valtiontakaus on osa opintotukea. Tässä esitteessä kerrotaan valtiontakauksen hakemisesta

Lisätiedot

Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki

Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki Opiskelijalle Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki Sisällys Tärkeää tietää 1 Kun aloitat opinnot 2 Opintoraha 3 Asumislisä 4 Opintolainan valtiontakaus 7 Miten omat tulot vaikuttavat

Lisätiedot

Koulumatkatuki 25.08.2012

Koulumatkatuki 25.08.2012 Koulumatkatuki 25.08.2012 Sisällysluettelo Koulumatkatuki * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Oikeus ja edellytykset - Kenelle - Kenellä ei ole oikeutta koulumatkatukeen - Suomessa asuminen ja opiskelu

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos 15.12.2009 Palveluosasto KELAN ATK-REKISTERIT JA NIIDEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT REKISTEREITTÄIN

Kansaneläkelaitos 15.12.2009 Palveluosasto KELAN ATK-REKISTERIT JA NIIDEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT REKISTEREITTÄIN Kansaneläkelaitos 15.12.2009 Palveluosasto KELAN ATK-REKISTERIT JA NIIDEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT REKISTEREITTÄIN 1 YLEISTÄ Kansaneläkelaitoksen (Kelan) atk-rekistereissä on laitoksen hoitamassa etuuskäsittelyssä

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI AIKUISKOULUTUSTUKI opintovapaalle jäävälle palkansaajalle yrittäjälle AMMATTITUTKINTOSTIPENDI näyttötutkinnon suorittaneelle 2008 2009 SISÄLLYSLUETTELO Aikuiskoulutustuki lyhyesti......... 3 AIKUISKOULUTUSTUKI...........

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUSTUKI LYHYESTI

AIKUISKOULUTUSTUKI LYHYESTI 1 SISÄLLYSLUETTELO AIKUISKOULUTUSTUKI LYHYESTI 3 Yleistä aikuiskoulutustuesta 4 Tuen saamisedellytykset 5 Hakijaa koskevat edellytykset 5 Koulutusta koskevat edellytykset 7 Estävät etuudet 9 Kuinka pitkäksi

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät.

Lisätiedot

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa?

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa? VASTAUKSIA USEIN ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISESTA Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1243/2013 Laki. opintotukilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1243/2013 Laki. opintotukilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1243/2013 Laki opintotukilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valinta- 2015 opas Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valintaopas 2015 Tämä valintaopas on tarkoitettu avustamaan hakijaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto SISÄLLYS 1. Suomalainen koulutusjärjestelmä... 1 2. Ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset... 3

Lisätiedot

Opintopolku.fi palvelun järjestelmäkoulutus

Opintopolku.fi palvelun järjestelmäkoulutus palvelun järjestelmäkoulutus Toukokuu 2013 Päivän ohjelma :n palvelut Vastuukäyttäjien tehtävät Käyttäjähallinta (esittely + demo) Organisaatiotiedot (esittely + demo) Lounas (henkilötunnusten kerääminen

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2007 2008 Opinto-opas 2007 2008 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Johanna Laitinen Taitto: Johanna

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

HAKUOPAS. Koulumaitotuki 1.1.2015

HAKUOPAS. Koulumaitotuki 1.1.2015 HAKUOPAS Koulumaitotuki 1.1.2015 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 TUKEEN OIKEUTETTU PÄIVÄHOITO JA KOULUTUS... 6 3 TUKEEN OIKEUTETUT TUOTTEET JA TUEN MÄÄRÄ... 7 3.1 Tukeen oikeutettu enimmäislitramäärä... 8 3.2

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen. 7. Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen

6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen. 7. Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen OPISKELUOIKEUSOHJE 1(11) Opiskeluoikeusohje 1. Ohjeen tarkoitus 2. Opiskelijahaut 3. Siirtohaut 4. Opiskelijaksi ilmoittautuminen 5. Opiskeluoikeusaika 6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTAUUDISTUKSEN TOINEN VAIHE

KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTAUUDISTUKSEN TOINEN VAIHE KSHJ II vaihe 1/6 KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTAUUDISTUKSEN TOINEN VAIHE Sisällysluettelo 1 Taustaa... 2 2 Rinnakkaiset projektit ja rajaukset... 2 3 Siirtohaku... 2 3.1. Siirtymämahdollisuuksien kuvaaminen...

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

ETÄLUKION OPINTO-OPAS

ETÄLUKION OPINTO-OPAS ETÄLUKION OPINTO-OPAS Ohjeita etäopiskelun aloittamiseen Käsikirjoitus: Mari-Anna Niemi ja Erja Vihervaara Toimittajat: Kimmo Koskinen ja Tellervo Renko Toimitus: Kimmo Koskinen ja Tellervo Renko, Opetushallitus

Lisätiedot

MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN SUOMEN CP-LIITTO RY

MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN SUOMEN CP-LIITTO RY MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN SUOMEN CP-LIITTO RY SISÄLLYS Onneksi olkoon!... 3 1 Mitä seuraavaksi?... 5 2 Toisen asteen koulutusvaihtoehdot... 6 Ammatilliset oppilaitokset... 6 Hakeutuminen...

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot