OPAS SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPAS SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA"

Transkriptio

1 A K E L A N OPAS 3. SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA

2 AKELAN OPAS 3. SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA Tekstit: Ohjelmaryhmä, sudenpenturyhmä, Suvi Jaakkola Avustajat: Partiotalo Kuvitus: Annu Martelius Taitto: SP:n tiedotus/hanne Partanen Paino: Sävypaino Oy, 05/00 Julkaisija: Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry 2

3 MIKSI TARVITAAN VANHEMPAINILTOJA? Vanhemmat ovat hyvin tärkeä osa lippukunnan toimintaa. Erityisesti sudenpentujen vanhemmat ovat kiinnostuneita lapsensa harrastuksesta ja innokkaimmat vanhemmat haluavat tulla mukaan toimintaan. Vanhempainilta on oivallinen tapa tutustuttaa uusien sudenpentujen vanhemmat partiotoimintaan ja pitää yhteyttä vanhojen sudenpentujen vanhempiin. Laumanjohtaja tutustuu sudenpentujen vanhempiin ja vanhemmat saavat tietää, kuka heidän lastensa kanssa partiossa touhuilee. Yhteydenpito vanhempien ja laumanjohtajan välillä sujuu huomattavasti joustavammin, kun laumanjohtaja tuntee sudenpentujensa vanhemmat sekä vanhemmat tietävät keneen ottaa yhteyttä tarpeen vaatiessa. 3

4 ILLAN TAVOITE Sudenpentujen vanhempainillan tarkoitus on tuoda sudenpennut, heidän vanhempansa sekä lippukunnan sudenpentutoiminnassa mukana olevat johtajat yhteen. Vanhempainilta voi sisältää esityksiä, laulua, lupauksenantoa, keskustelua sekä tiedottamista. Vanhempainillan ei tarvitse olla tiukan asiallinen kokoontuminen, vaan esimerkiksi hauskat leikit tekevät illasta mielenkiintoisen. Itse eletty ja koettu partiotilaisuus antaa paljon enemmän tietoa kuin kirjoitettu teksti tai kuva. KUINKA USEIN Vanhemmille tarkoitettuja illanviettoja on syytä pitää ainakin kerran toimintavuoden aikana. Toimintavuoden aikana voi pitää yhteisen vanhempainillan kaikkien sudenpentujen vanhemmille sekä uusien sudenpentujen vanhemmille omansa erikseen. Liika on kuitenkin liikaa: tulee muistaa, että ala-asteikäisellä sudenpennulla on usein muitakin harrastuksia eivätkä vanhemmat jaksa käydä kaikissa tapahtumissa. MILLAINEN ILLANVIETTO Vanhempainillat voivat olla joko tiedotustilaisuuksia, jolloin esitellään toimintaa ja keskustellaan ajankohtaisista asioista tai hauskoja, ohjelmallisia illanistujaisia, jolloin ilta on enemmänkin viihteellinen. Onnistuneimmat vanhempaintilaisuudet ovat yleensä olleet näiden kahden välimuotoja. 4

5 SUDENPENTUOSASTON VANHEMPAINILTA Vanhempainilta, johon osallistuvat lippukunnan kaikki sudenpennut vanhempineen, on luonteeltaan juhlallisempi ja muodollisempi kuin yhden lauman illanviettotilaisuus. Sudenpentuosaston vanhempainillassa paikalla ovat tietysti kaikki laumanjohtajat, akela ja lippukunnanjohtaja sekä mahdollisesti muita lippukunnan merkittäviä henkilöitä. Sudenpentuosaston vanhempainilta on tiedotustilaisuus, jossa esitellään partiotoimintaa ja keskustellaan ajankohtaisista asioista. Vanhemmat tutustuvat lippukunnan johtajiin ja sudenpennut voivat esittää ohjelmaa. Jossain 5 vanhempainillan vaiheessa vanhemmat voivat kerääntyä oman lapsen laumanjohtajan luokse keskustelemaan ja kyselemään laumaan liittyvistä asioista, esimerkiksi tulevista retkistä ja toimintasuunnitelmasta. Vanhempainillan ohjelmaan sopii lupauksenanto sekä suoritusmerkkien jako. Tämä tekee vanhempainillasta juhlallisen. Tällainen tilaisuus sopii järjestettäväksi joko syksyllä, jolloin pääpaino on uusien jäsenien tervetulleeksi toivottamisessa, tai keväällä, jolloin vanhemmilla on jo herännyt kysymyksiä partiosta.

6 ESIMERKKI SUDENPENTUOSASTON VANHEMPAINILLAN 0HJELMARUNGOKSI: Sudenpentujohtajan tervetulosanat ja johtajien esittely. Lippukunnanjohtajan puheenvuoro lippukunnan esittelyn merkeissä, samalla mainostetaan vanhempainneuvoston ja lippukunnan yhteisiä tapahtumia. Laumanjohtaja kertoo sudenpentuosaston tulevasta toiminnasta (retket, juhlat, myyjäiset) ja mitä yhteistä on vanhempien kanssa suunniteltu tehtäväksi. Annetaan sudenpentulupaus. Laumat esittävät ohjelmaa. Partiohuudon (esim. lpk:n oma huuto), laulun, leikin tai laululeikin opettelu. Jaetaan suoritusmerkkejä. Kahvitarjoilu ja keskustelu, vanhempien omia toivomuksia, kysymyksiä, miten toivotaan yhteydenpidon jatkuvan... Hiljentyminen piirissä, sopiva runo, rukous, ajatelmia, tarina... Hyvää yötä, Jeesus myötä, kiitos tästä päivästä. Tällainen ohjelma höystettynä huudoilla, lauluilla, leikeillä, kilpailuilla sekä laumojen omilla esityksillä kestää noin 1 1,5 tuntia. 6

7 LAUMAN VANHEMPAINILTA Oman lauman vanhempainillan suunnittelusta vastaa laumanjohtaja ja sudenpennut. Laumanjohtaja voi kutsua vanhempainiltaan lippukunnanjohtajan kertomaan lippukunnasta ja partiotoiminnasta, varsinkin jos kyseessä ovat juuri partion aloittaneet sudenpennut. Lauman vanhempainilta on hengeltään vapautuneempi kuin koko sudenpentuosaston vanhempainilta. Vanhemmat uskaltavat rohkeammin kysellä asioita, joten laumanjohtajan kannattaa varata aikaa heidän kysymyksilleen. Lauman vanhempainilta voi ohjelmaltaan olla esimerkiksi tarinan muotoon rakennettu seikkailu, jossa vanhemmat tutustuvat toisiinsa, laumanjohtaja tulee tutuksi ja ennen kaikkea vanhemmat saavat mahdollisuuden kokea partiotoimintaa. Yhden lauman vanhempainillassa myös vanhemmat voivat esiintyä ja valmistaa ohjelmaa. 7

8 ESIMERKKI LAUMAN VANHEMPAINILLAN OHJELMASTA Laumanjohtaja toivottaa vanhemmat tervetulleiksi ja esittelee itsensä. Vanhemmat voivat esitellä itsensä esimerkiksi jonkun tutustumisleikin avulla. Partion esittely: lippukunnanjohtaja/sudenpennut ovat valmistaneet esityksen esimerkiksi partion historiasta tai siitä, mitä/minkälaista partiossa on. Laumanjohtaja kertoo tulevista tapahtumista. Keskustellaan kuinka vanhemmat voivat osallistua toimintaan: vanhempainneuvostoon, talkoisiin, myyjäisiin. Yhteinen leikki, laulu, huuto. Sudenpennut/vanhemmat esittävät ohjelmaa. Kahvitarjoilu, vanhemmat voivat samalla kysellä laumanjohtajalta partioon liittyviä asioita, esittää toivomuksia jne. Iltapiiri: sudenpennut ovat valmistaneet iltatarinan ja valinneet laulun, jonka kaikki osaavat. Hyvää yötä, Jeesus myötä, kiitos tästä päivästä! Tällainen vanhempainilta kestää noin tunnin. 8

9 VANHEMPAINILTA AIKUISTEN KESKEN 9 Ainoastaan sudenpentujen vanhemmille tarkoitettu vanhempainilta saa olla muodollisempi kuin vanhempainilta, johon sudenpennut osallistuvat. Tällaiselle vanhempainillalle on myös helpompi asettaa tavoitteet. Tärkeintä on kertoa vanhemmille, mitä laumanjohtaja vanhemmilta edellyttää. Käytännön asioita ovat esimerkiksi sudenpennun repun tarkistaminen laumaillan jälkeen ja tiedustelu siitä, mitä laumaillassa on kerrottu ja opittu. Usein tiedotteet unohtuvat lapsen reppuun ja tästä seuraa turhaa vaivaa niin vanhemmille kuin laumanjohtajallekin. Vanhempien illassa voi myös ongelmista keskustella vapaasti. Tällaisia ongelmia voivat olla kiusaaminen tai vanhempien tietämättömyys johtajan kyvystä huolehtia pennuista ja toiminnasta. Vanhemmille tarkoitetussa tapaamisessa voi myös varata aikaa henkilökohtaiseen keskusteluun jokaisen pennun vanhempien kanssa. Kahden kesken vanhemmat uskaltavat kysellä ja kertoa avoimesti lapsestaan ja mahdollisista ongelmista kotona. Tällöin vanhemmat ja laumanjohtaja voivat saavuttaa keskinäisen luottamuksen. Tällaisessa vanhempainillassa voi myös lippukunnan muu johto esittäytyä ja kertoa tehtävästään lippukunnassa laajemmin ainakin lpkj:n ja akelan olisi hyvä olla paikalla. Akela on sudenpentujen vanhemmille lähes yhtä tärkeä kuin laumanjohtaja, sillä hän vastaa koko lippukunnan sudenpentutoiminnasta. Jos vanhempien ja laumanjohtajan välille ilmaantuu hankauksia, on hyvä olla tiedossa joku ulkopuolinen.

10 ESIMERKKI VAIN VANHEMMILLE TARKOITETUSTA VANHEMPAINILLASTA Tervetulotoivotukset, laumanjohtaja esittelee itsensä. Myös tähän sopii jokin tutustumisleikki, jonka avulla vanhemmat voivat tutustua toisiinsa. Partion/lippukunnan esittely. Jos vanhemmat ovat osallistuneet jo aikaisemmin vanhempainiltaan, partion esittely ei liene tarpeen. Tällöin voidaan esitellä lippukunnan tärkeimmät henkilöt. Yhteislaulu ja partiomaiset leikit tiivistävät aina tunnelmaa. Näin myös vanhemmat oppivat paljon partion kasvatuskeinoista ja luonteesta. Aikaa keskusteluun ja kysymysten esittämiseen. Kahvitus ja sisaruspiiri. Iltahartaudeksi kannattaa valita jokin lapsen näkökulmasta kerrottu teksti, esimerkiksi katkelmia Pikku Prinssistä (Antoine de Saint-Exupéry). Tällaisen vanhempainillan kannattaa antaa edetä vanhempien ehdoilla. Jos keskustelua ja kysymyksiä riittää, ei tule väkisin yrittää saada vanhempainiltaa pysymään alkuperäisessä suunnitelmassa. Ilta voi kestää 1 2 tuntia niin kauan kuin vanhemmilla kiinnostusta riittää. 10

11 LAUMASTA VARTIOON. VANHEMPAINILLAN PAIKKA? Siirtyminen laumasta vartioon on lapselle iso askel partiourallaan. Muutokset voivat olla joillekin niin suuria, että partio voi alkaa tuntua liian vaativalta tai jopa pelottavalta, jos uusi vartionjohtaja ei olekaan niin tuttu. Epätietoisuutta lievittää vanhempainilta, jossa vanhemmat voivat tutustua tuleviin vartionjohtajiin ja sampoon. Jo ennen vanhempainiltaa vartionjohtajat voivat käydä lauman kokouksessa tutustumassa pentuihin ja tulevalle vartiolle voidaan valita nimi, ehkä valmistaa viiri ja keksiä huuto. Tällä tavoin sudenpennut oppivat tuntemaan tulevan vartionjohtajansa ja partiotoiminta saa tiettyä jatkuvuutta, kun pennun ei tarvitse jännittää koko kesää sitä, millaisen vartionjohtajan hän saa. Vartiotoiminta tulee jo tutuksi eikä oman vastuun lisääntyminen tunnu niin pelottavalta. Myös vanhempia kiinnostaa, miten vartiotoiminta eroaa sudenpentutoiminnasta. Vanhemmat oppivat tuntemaan uuden johtajan ja tietävät keneen ottaa yhteyttä tarvittaessa. Vanhemmille ei 11 välttämättä ole itsestään selvää, että vartiossa ei enää tule valmiita tiedotteita jokaisesta tapahtumasta, vaan lapsen on jo itse osattava kertoa mihin partiotapahtumaan hän haluaa osallistua. Keskeistä vanhempainillassa on vartiotoiminnasta kertominen ja uuden johtajan esitteleminen. Myös sampo on tärkeä henkilö siirtymävaiheessa. Siirtymälauman vanhempainillasta vastaavat tuleva vj sekä sudenpennut. Laumanjohtaja on tukipylväs, jolla on jo yhteydet vanhempiin. Siirtymävaiheesta voi tehdä tiedotteen vanhemmille, jotta tilaisuudesta jäisi jotain konkreettista, jota voi vielä kotonakin tutkailla. Tiedotteeseen kannattaa laittaa uusien johtajien nimet ja puhelinnumerot selvästi esille. Siirtymälauman vanhempainillan voi rakentaa esimerkiksi vartiokokouksen muotoon. Sudenpennut ovat aktiivisesti järjestelyissä mukana, koska he totuttelevat vastuun ottamiseen. Siirtymälauman vanhempainillan voi toteuttaa yhden lauman vanhempainillan rungon mukaan. ONNISTUNEITA YHTEISTYÖHETKIÄ VANHEMPIEN KANSSA! Sudenpenturyhmä Suomen Par artiolaiset-finlands Scouter ry LISÄÄ VINKKEJÄ LÖYTYY SEURAAVISTA KIRJOISTA: Laumanjohtajan käsikirja Johtajasusi

12

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa partio-ohjelma Partioohjelma Työryhmä: SP:n ohjelmaryhmä 2001 2002 Katariina Ilomäki, Esa Kuusela ja Tapani Tulkki Toimitus: SP:n tiedotus Ulkoasu: Liisa Holm Taitto: Tuija Lahti Piirrokset: Väinö Teittinen

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Aikuisten rekrytointi

Aikuisten rekrytointi Aikuisten rekrytointi miten siinä onnistuimme? Lippukuntien parhaat vinkit aikuisten rekrytointiin Johtajapäivät 2013 Heippa, koulutukseen osallistuja! Mahtavaa, että olet kiinnostunut aikuisten rekrytoinnista!

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi 11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi Opas kiekkokoulun järjestämiseksi SISÄLLYSLUETTELO 2 Tämän oppaan pohjamateriaalina on käytetty Suomen Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Av A aimet aimet Av A oimuuteen

Av A aimet aimet Av A oimuuteen Avaimet Avoimuuteen Avaimet avoimuuteen Julkaisija: Avaus-monikulttuurisuushanke, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry. Julkaisun rahoitus: Hankkeen rahoittaja EU:n kotouttamisrahasto Tekijät: Aktiviteetit

Lisätiedot

Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen

Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen Koulutus-, yleisö- ja luentotilaisuudet ovat yhdistysten toiminnan kannalta tärkeitä näkymisen, tiedottamisen

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN Partiolaisten ja seurakuntien yhteistyö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Jenna Lahdelma Opinnäytetyö Diakonia-ammatti-korkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON RAPORTTI NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON Nuorten foorumi Siikarannassa 11.10.2014 Paikalla oli 15 14-19-vuotiasta nuorta lastensuojelun perhehoidon piiristä, 3 Selviytyjät-tiimin jäsentä sekä 4 aikuista.

Lisätiedot

Oma Napa. Kesäleiri Tulus IX kutsuu! Nakkilan Partiolaiset ry:n tiedotuslehti 1 2006. Hallitus ja vastaavat 2006. Hallitus

Oma Napa. Kesäleiri Tulus IX kutsuu! Nakkilan Partiolaiset ry:n tiedotuslehti 1 2006. Hallitus ja vastaavat 2006. Hallitus Oma Napa Nakkilan Partiolaiset ry:n tiedotuslehti 1 2006 1 Oma Napa 1 2006 Nakkilan Partiolaiset ry Hallitus ja vastaavat 2006 Hallitus Enni Heikintalo lippukunnanjohtaja 050 5114349 Riitta Puosi lippukunnan

Lisätiedot