A3644. Haastattelu- ja tutkimuspalvelut ESS 2010 SUOMI EUROOPASSA VASTAUSKORTIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A3644. Haastattelu- ja tutkimuspalvelut ESS 2010 SUOMI EUROOPASSA VASTAUSKORTIT"

Transkriptio

1 A3644 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut ESS 2010 SUOMI EUROOPASSA VASTAUSKORTIT

2 KORTTI 1 En ollenkaan Alle ½ tuntia ½ - 1 tuntia Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 ½ tuntia Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan 2 tuntia Yli 2 tuntia, mutta korkeintaan 2 ½ tuntia Yli 2 ½ tuntia, mutta korkeintaan 3 tuntia Yli 3 tuntia

3 KORTTI 2 Töissä tai kotona ei ole Internetiä En koskaan Harvemmin kuin kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Useita kertoja kuukaudessa Kerran viikossa Useita kertoja viikossa Joka päivä

4 KORTTI 3 Ei voi olla liian varovainen Useimpiin ihmisiin voi luottaa

5 KORTTI 4 Useimmat ihmiset yrittäisivät käyttää minua hyväkseen Useimmat ihmiset yrittäisivät olla reiluja

6 KORTTI 5 Ihmiset ajattelevat enimmäkseen omaa etuaan Ihmiset yrittävät enimmäkseen olla auttavaisia

7 KORTTI 8 En luota ollenkaan Luotan täysin

8 KORTTI 9 Vasemmisto Oikeisto

9 KORTTI 10 Äärimmäisen tyytymätön Äärimmäisen tyytyväinen

10 KORTTI 11 Äärimmäisen huono Äärimmäisen hyvä

11 KORTTI 12 Täysin samaa mieltä Samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä

12 KORTTI 14 Pitäisi sallia paljon Pitäisi sallia melko paljon Pitäisi sallia vähän Ei pitäisi sallia lainkaan

13 KORTTI 15 Haitaksi taloudelle Eduksi taloudelle

14 KORTTI 16 Kulttuurielämä heikkenee Kulttuurielämä rikastuu

15 KORTTI 17 Muuttuu huonommaksi paikaksi asua Muuttuu paremmaksi paikaksi asua

16 KORTTI 18 Erittäin onneton Erittäin onnellinen

17 KORTTI 19 En koskaan Harvemmin kuin kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Useita kertoja kuukaudessa Kerran viikossa Useita kertoja viikossa Päivittäin

18 KORTTI 20 Paljon harvemmin kuin useimmat Harvemmin kuin useimmat Suurin piirtein saman verran Useammin kuin useimmat Paljon useammin kuin useimmat

19 KORTTI 21 Kaiken aikaa tai lähes kaiken aikaa Toisinaan Harvoin Ei koskaan

20 KORTTI 23 En lainkaan uskonnollinen Erittäin uskonnollinen

21 KORTTI 24 Joka päivä Useammin kuin kerran viikossa Kerran viikossa Vähintään kerran kuukaudessa Vain erityisinä pyhäpäivinä Harvemmin En koskaan

22 KORTTI 25 Ei lainkaan väärin Hiukan väärin Väärin Erittäin väärin

23 KORTTI 26 Ei lainkaan todennäköistä Ei kovin todennäköistä Todennäköistä Erittäin todennäköistä

24 KORTTI 27 Erittäin hyvin Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti Erittäin huonosti

25 KORTTI 28 Erittäin tyytymätön Tyytymätön Ei tyytymätön eikä tyytyväinen Tyytyväinen Erittäin tyytyväinen

26 KORTTI 29 Rikkaita kohdellaan huonommin Köyhiä kohdellaan huonommin Rikkaita ja köyhiä kohdellaan samalla tavalla

27 KORTTI 30 Ihmisiä, jotka ovat eri rotua tai etnistä alkuperää kuin useimmat suomalaiset, kohdellaan huonommin Ihmisiä, jotka ovat samaa rotua tai etnistä alkuperää kuin useimmat suomalaiset, kohdellaan huonommin Kaikkia kohdellaan samalla tavalla rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumatta

28 KORTTI 31 Erittäin huonosti Erittäin hyvin

29 KORTTI 32 Erittäin hitaasti Erittäin nopeasti

30 KORTTI 33 Ei lainkaan minun velvollisuuteni Täysin minun velvollisuuteni

31 KORTTI 34 Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä

32 KORTTI 35 Ei koskaan Aina

33 KORTTI 36 Erittäin hyvin Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti Erittäin huonosti

34 KORTTI 37 Ei koskaan Aina

35 KORTTI 38 Rikas todetaan todennäköisemmin syylliseksi Köyhä todetaan todennäköisemmin syylliseksi Todennäköisyys on molempien kohdalla sama

36 KORTTI 39 Henkilö, joka on eri rotua tai etnistä alkuperää kuin useimmat suomalaiset, todetaan todennäköisemmin syylliseksi Henkilö, joka on samaa rotua tai etnistä alkuperää kuin useimmat suomalaiset, todetaan todennäköisemmin syylliseksi Todennäköisyys on molempien kohdalla sama

37 KORTTI 40 Ei koskaan Aina

38 KORTTI 41 Täysin samaa mieltä Samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä

39 KORTTI 42 Vankeusrangaistus Ehdollinen vankeusrangaistus Sakko Yhdyskuntapalvelu Jokin muu rangaistus

40 KORTTI kuukautta 4 6 kuukautta 7 11 kuukautta Noin 1 vuosi Noin 2 vuotta Noin 3 vuotta Noin 4 vuotta Noin 5 vuotta 6 10 vuotta Yli 10 vuotta

41 KORTTI 44 En kertaakaan Kerran Kahdesti 3 tai 4 kertaa 5 kertaa tai useammin

42 KORTTI 45 Mies / vaimo / kumppani Poika / tytär (mukaan lukien lapsipuoli, adoptiolapsi, sijaislapsi, puolison lapsi) Vanhempi / appivanhempi / avopuolison vanhempi / äiti- tai isäpuoli Veli / sisko (mukaan lukien veli- / siskopuoli, adoptoidut ja sijaisveli / -sisko) Muu sukulainen Muu ei-sukulainen

43 KORTTI 46 Avioliitto Rekisteröity parisuhde Avoliitto Asumuserossa (yhä virallisesti naimisissa) Eronnut / rekisteröity parisuhde purettu

44 KORTTI 47 Avioliitto Rekisteröity parisuhde Asumusero (yhä virallisesti naimisissa) Eronnut / rekisteröity parisuhde purettu Leski / rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli kuollut Ei mikään edellä mainituista (ei koskaan ollut naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa)

45 KORTTI 48 Suuri kaupunki (yli asukasta) Suuren kaupungin lähiö tai lähiseutu (suuren kaupungin vaikutusalueella / työssäkäyntialueella) Pieni tai keskikokoinen kaupunki tai kunta ( asukasta) Pienempi taajama tai kunta (alle asukasta) Maaseutu / haja-asutusalue

46 KORTTI 49 Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vähemmän kuin peruskoulu Peruskoulun ala-aste, kansakoulu tai kansalaiskoulu Peruskoulun yläaste tai keskikoulu Lukio, ylioppilastutkinto Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto Sekä ylioppilas- että ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Ammatillinen opistoasteen tutkinto Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkeaasteen tutkinto Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto Lisensiaatin tutkinto Tohtorin tutkinto

47 KORTTI 50 Ansiotyössä tai tilapäisesti pois ansiotyöstä (työntekijä, yrittäjä, maanviljelijä, avustava perheenjäsen jne.) Opiskelija (ei työnantajan maksama koulutus, mukaan lukien lomalla) Työtön, hakee aktiivisesti työtä Työtön, haluaa töihin, mutta ei aktiivisesti hae työtä Pysyvästi sairas tai työkyvytön Eläkkeellä Varusmies- tai siviilipalvelussa Kotiäiti tai -isä, omaishoitaja tms., hoitaa lapsia tai muuta henkilöä / muita henkilöitä

48 KORTTI 51 En voi / voinut vaikuttaa ollenkaan Voin päättää kokonaan itse

49 KORTTI 52 Keskus- tai paikallishallinto Muu julkinen sektori (esim. koulutus- tai terveyspalvelut) Julkisen sektorin omistama yritys Yksityinen yritys Yksityisyrittäjä Muu

50 KORTTI 53 Sain paremman työpaikan Perustin oman yrityksen Työsopimukseni päättyi Työ loppui tai minut irtisanottiin Työnantajani lopetti toimintansa Oma yritykseni lopetti toimintansa tai myytiin Sairaus tai työkyvyttömyys Jäin eläkkeelle Henkilökohtaiset tai perhesyyt Jokin muu syy En ole koskaan lähtenyt pois työnantajan palveluksesta

51 KORTTI 54 Palkkatulot Tulot omasta yrityksestä (ei maatila) Tulot maatilalta Eläketulot Työttömyysturva Muut sosiaalietuudet tai määrärahat / tuet Sijoitustulot, säästöt, pääomatulot Muut tulot

52 KORTTI 55 Kotitalouden nettotulot kuukaudessa: J Alle 959 R C M F S K P D H Vähintään 5 143

53 KORTTI 56 En ollenkaan Hyvin pienen osan Vähemmän kuin puolet Noin puolet Yli puolet Hyvin suuren osan Kaikki

54 KORTTI 57 Nykyisillä tuloilla elää mukavasti Nykyisillä tuloilla tulee toimeen Nykyisillä tuloilla on vaikeuksia tulla toimeen Nykyisillä tuloilla on hyvin vaikea tulla toimeen

55 KORTTI 58 Hyvin vaikeata Melko vaikeata Ei helppoa mutta ei vaikeatakaan Melko helppoa Hyvin helppoa

56 KORTTI 59 Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vähemmän kuin peruskoulu Peruskoulun ala-aste, kansakoulu tai kansalaiskoulu Peruskoulun yläaste tai keskikoulu Lukio, ylioppilastutkinto Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto Sekä ylioppilas- että ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Ammatillinen opistoasteen tutkinto Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkeaasteen tutkinto Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto Lisensiaatin tutkinto Tohtorin tutkinto

57 KORTTI 60 Ansiotyössä tai tilapäisesti pois ansiotyöstä (työntekijä, yrittäjä, maanviljelijä, avustava perheenjäsen jne.) Opiskelija (ei työnantajan maksama koulutus, ml. lomalla) Työtön, hakee aktiivisesti työtä Työtön, haluaa töihin, mutta ei aktiivisesti hae työtä Pysyvästi sairas tai työkyvytön Eläkkeellä Varusmies- tai siviilipalvelussa Kotiäiti tai -isä, omaishoitaja tms., hoitaa lapsia tai muuta henkilöä / muita henkilöitä

58 KORTTI 61 Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vähemmän kuin peruskoulu Peruskoulun ala-aste, kansakoulu tai kansalaiskoulu Peruskoulun yläaste tai keskikoulu Lukio, ylioppilastutkinto Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto Sekä ylioppilas- että ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Ammatillinen opistoasteen tutkinto Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkeaasteen tutkinto Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto Lisensiaatin tutkinto Tohtorin tutkinto

59 KORTTI 62 Korkeimman asiantuntijatason ammatit ja tekninen ala (esim. lääkäri, lehtori, diplomi-insinööri, taiteilija, tilintarkastaja) Ylemmän tason johtajat (esim. pankinjohtaja, ison yrityksen toimitusjohtaja, valtion ja kuntien ylemmät virkamiehet, ammattiyhdistysten johtajat) Hallinto- ja toimistoala (esim. sihteeri, kanslisti, toimistosihteeri, kirjanpitäjä) Kaupallinen ala (esim. myyntipäällikkö, kauppias, myyjä, vakuutusmyyjä) Palveluala (esim. hovimestari, poliisi, tarjoilija, talonmies, parturikampaaja, puolustusvoimien henkilökunta) Erityistason ammattitaitoiset työntekijät (esim. nokkamies, mekaanikko, painaja, työkaluasentaja, sähköasentaja) Ammattitaitoiset työntekijät (esim. muurari, linja-autonkuljettaja, kirvesmies, metallimies, leipuri) Ammattitaidottomat työntekijät (esim. sekatyömies, kantaja, ammattitaidoton teollisuustyöntekijä) Maatalousammatit (esim. maanviljelijä, maataloustyöntekijä, traktorinkuljettaja, kalastaja)

60 KORTTI 63 Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vähemmän kuin peruskoulu Peruskoulun ala-aste, kansakoulu tai kansalaiskoulu Peruskoulun yläaste tai keskikoulu Lukio, ylioppilastutkinto Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto Sekä ylioppilas- että ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Ammatillinen opistoasteen tutkinto Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkeaasteen tutkinto Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto Lisensiaatin tutkinto Tohtorin tutkinto

61 KORTTI 64 Korkeimman asiantuntijatason ammatit ja tekninen ala (esim. lääkäri, lehtori, diplomi-insinööri, taiteilija, tilintarkastaja) Ylemmän tason johtajat (esim. pankinjohtaja, ison yrityksen toimitusjohtaja, valtion ja kuntien ylemmät virkamiehet, ammattiyhdistysten johtajat) Hallinto- ja toimistoala (esim. sihteeri, kanslisti, toimistosihteeri, kirjanpitäjä) Kaupallinen ala (esim. myyntipäällikkö, kauppias, myyjä, vakuutusmyyjä) Palveluala (esim. hovimestari, poliisi, tarjoilija, talonmies, parturikampaaja, puolustusvoimien henkilökunta) Erityistason ammattitaitoiset työntekijät (esim. nokkamies, mekaanikko, painaja, työkaluasentaja, sähköasentaja) Ammattitaitoiset työntekijät (esim. muurari, linja-autonkuljettaja, kirvesmies, metallimies, leipuri) Ammattitaidottomat työntekijät (esim. sekatyömies, kantaja, ammattitaidoton teollisuustyöntekijä) Maatalousammatit (esim. maanviljelijä, maataloustyöntekijä, traktorinkuljettaja, kalastaja)

62 KORTTI 65 Erittäin paljon hyötyä Jonkin verran hyötyä Ei kovin paljon hyötyä Ei lainkaan hyötyä

63 KORTTI 66 Kaiken Suurimman osan Noin puolet Vähemmän kuin puolet Ei ollenkaan

64 KORTTI 67 Koko ajan Suurimman osan ajasta Yli puolet ajasta Alle puolet ajasta Jonkin osan ajasta En hetkeäkään

65 KORTTI 68 Täysin samaa mieltä Samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä

66 KORTTI 69 Ei ollenkaan tai vain pienen osan ajasta Osan ajasta Suurimman osan ajasta Kaiken aikaa tai lähes kaiken aikaa

67 KORTTI 70 Ei sovi kohdalleni ollenkaan Sopii kohdalleni hyvin paljon

68 KORTTI 71 Työntekijöiden ohjaaminen, esim. johtaminen, neuvominen, koordinoiminen jne. Ihmisten (esim. asiakkaat, oppilaat) parissa työskenteleminen. Huom! Ei tarkoiteta työtovereita Kirjallinen työskentely, esim. lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen, tietokoneen käyttäminen Työskentely tavaroiden ja materiaalien parissa, esim. tehdastyö, rakennustyö, ruoan valmistus, siivous-, korjaus-, lastaus- ja kuljetustyöt Työskentely eläinten tai kasvien parissa

69 KORTTI 72 Ei koskaan Harvemmin kuin kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Useita kertoja kuukaudessa Kerran viikossa Useita kertoja viikossa Joka päivä

70 KORTTI 73 Ei koskaan Harvemmin kuin kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Useita kertoja kuukaudessa Joka viikko

71 KORTTI 74 Kyllä, useita Kyllä, joitakin Kyllä, yhden tai kaksi Ei, en yhtään

72 KORTTI 75 Minulle tärkein syy tehdä työni kunnolla on: Että voin olla tyytyväinen siihen mitä saan aikaan Että säilytän työpaikkani Että työni on hyödyksi muille ihmisille Että saan parempaa palkkaa tai etenen urallani Että työni on kiinnostavaa Että jokaisen velvollisuus on tehdä aina parhaansa

73 KORTTI 76 Minulle toiseksi tärkein syy tehdä työni kunnolla on: Että voin olla tyytyväinen siihen mitä saan aikaan Että säilytän työpaikkani Että työni on hyödyksi muille ihmisille Että saan parempaa palkkaa tai etenen urallani Että työni on kiinnostavaa Että jokaisen velvollisuus on tehdä aina parhaansa

74 KORTTI 77 Alle vuosi (peruskoulun jälkeen) Noin vuosi Noin 2 vuotta Noin 3 vuotta Noin 4 5 vuotta Noin 6 7 vuotta Noin 8 9 vuotta 10 vuotta tai enemmän (peruskoulun jälkeen)

75 KORTTI 78 Korkeintaan 1 päivä 2 6 päivää 1 4 viikkoa 1 3 kuukautta Yli 3 kuukautta vuosi Yli 1 vuotta 2 vuotta Yli 2 vuotta 5 vuotta Yli 5 vuotta

76 KORTTI 79 Ei pidä lainkaan paikkaansa Pitää hieman paikkansa Pitää melko hyvin paikkansa Pitää täysin paikkansa

77 KORTTI 80 Täysin samaa mieltä Samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä

78 KORTTI 81 Ei lainkaan Hyvin pieni osuus Alle puolet Noin puolet Yli puolet Hyvin suuri osuus Kaikki

79 KORTTI 82 Äärimmäisen vaikeaa Äärimmäisen helppoa

80 KORTTI 83 Ei paljon tai ei ollenkaan Jonkin verran Melko paljon Hyvin paljon

81 KORTTI 84 Täysin samaa mieltä Samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä

82 KORTTI 85 En koskaan Tuskin koskaan Joskus Usein Aina

83 KORTTI 86 Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen

84 KORTTI 87 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä

85 KORTTI 88 Täysin merkityksetön Merkityksetön Ei merkityksetön eikä tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä

86 KORTTI 89 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä

87 KORTTI 90 Kotitöillä tarkoitetaan: Ruoan laittoa Astioiden ja pyykin pesua Siivousta Vaatteiden kunnossapitoa Kiinteistön ja irtaimiston ylläpitoa ja hoitoa Kotitöillä ei tarkoiteta: Lastenhoitoa Vanhustenhoitoa Vapaa-ajan harrastuksia

88 KORTTI 91 Ei koskaan Harvemmin kuin kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Useita kertoja kuukaudessa Kerran viikossa Useita kertoja viikossa Joka päivä

89 KORTTI 92 Ei koskaan Harvemmin kuin kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Useita kertoja kuukaudessa Joka viikko

90 KORTTI 93 Ehdottomasti en Todennäköisesti en Todennäköisesti kyllä Ehdottomasti kyllä

A3682. Haastattelupalvelut ESS 2012 SUOMI EUROOPASSA VASTAUSKORTIT

A3682. Haastattelupalvelut ESS 2012 SUOMI EUROOPASSA VASTAUSKORTIT A3682 Haastattelupalvelut ESS 2012 SUOMI EUROOPASSA VASTAUSKORTIT KORTTI 1 0 En ollenkaan 1 Alle ½ tuntia 2 ½ - 1 tuntia 3 Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 ½ tuntia 4 Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan 2

Lisätiedot

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SUOMI EUROOPASSA-TUTKIMUS

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SUOMI EUROOPASSA-TUTKIMUS EUROPEAN SOCIAL SURVEY SUOMI EUROOPASSA-TUTKIMUS 2002 KORTTI 1 0 En ollenkaan 1 Alle ½ tuntia 2 ½ - 1 tuntia 3 Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 ½ tuntia 4 Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan 2 tuntia 5 Yli

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1997. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise 2.4 Tässä tutkimuksessa tarkoitamme kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat, ruokailevat tai käyttävät tulojaan yhdessä.

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE T2145 Tämän kyselyn avulla kerätään tärkeimmät tiedot suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä sekä

Lisätiedot

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1998. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise III Haastattelun lukuohje Haastattelussa perusperiaatteena on, että kysymyksestä siirrytään numerojärjestyksessä seuraavaan,

Lisätiedot

VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003

VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003 VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003 KYSELY VARUSMIESTEN TALOUDELLISISTA JA SOSIAALISISTA ETUUKSISTA SEKÄ HEIDÄN YHTEISKUNNALLISESTA ASEMASTAAN KYSELYLOMAKE LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Kysymyksiin vastataan 1. Ympyröimällä

Lisätiedot

FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa

FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Sisältää kysymykset, jotka kysyttiin kaikilla kolmella menetelmällä (käyntihaastattelu, puhelinhaastattelu, internet-haastattelu)

Sisältää kysymykset, jotka kysyttiin kaikilla kolmella menetelmällä (käyntihaastattelu, puhelinhaastattelu, internet-haastattelu) Liite 3 Kyselylomake Sisältää kysymykset, jotka kysyttiin kaikilla kolmella menetelmällä (käyntihaastattelu, puhelinhaastattelu, internet-haastattelu) A2 Onko paikka jossa vastaaja asuu: [VOIT TÄYTTÄÄ

Lisätiedot

FINLAND, EU-SILC 2008 (IRP 2007) TU20 ja TU22, Tulo- ja elinolotutkimus 2007, haastattelulomakkeen kysymykset

FINLAND, EU-SILC 2008 (IRP 2007) TU20 ja TU22, Tulo- ja elinolotutkimus 2007, haastattelulomakkeen kysymykset FINLAND, EU-SILC 2008 (IRP 2007) TU20 ja TU22, Tulo- ja elinolotutkimus 2007, haastattelulomakkeen kysymykset TU20 ja TU22, vastaavasti1. ja2. tutkimuskerran lomake. Kenttätyöskentely tammikuusta 2008

Lisätiedot

Työvoimatutkimuksen lomake vuodelle 2014

Työvoimatutkimuksen lomake vuodelle 2014 NIMI KYSYMYS POLKU Työvoimatutkimuksen lomake vuodelle 2014 Tilastokeskus Tällä värillä uudet kysymykset, muutokset ja lisäykset vuoden 2013 lomakkeesen verrattuna Työvoimatutkimus perusosa 2014 TIETOJA,

Lisätiedot

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä haastattelu 18.8.2011 T4001

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä haastattelu 18.8.2011 T4001 TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä haastattelu 18.8.2011 T4001 1 Haastattelu A. Taustatiedot AA. Siviilisääty ja parisuhde AB. Kotitalous AC. Koulutus AD. Pääasiallinen toiminta,

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2484 Nuorisobarometri 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Tulo- ja elinolotutkimus 2005, haastattelulomakkeen kysymykset

Tulo- ja elinolotutkimus 2005, haastattelulomakkeen kysymykset Tulo- ja elinolotutkimus 2005, haastattelulomakkeen kysymykset Kenttätyöskentely 10.1.2006 alkaen. 2. tutkimuskerran lomake. Tämä paperiversio ei teknisistä syistä voi täysin vastata varsinaista Blaiselomaketta.

Lisätiedot

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä Nuorten aikuisten haastattelu 18.08.2011 T4142

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä Nuorten aikuisten haastattelu 18.08.2011 T4142 TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä Nuorten aikuisten haastattelu 18.08.2011 T4142 Nuorten haastattelu A. Taustatiedot AA. Siviilisääty ja parisuhde AB. Kotitalous AC. Koulutus

Lisätiedot

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Mikä on työeläke? Tämä julkaisu kertoo työeläkkeestä. Kun teet työtä ja saat palkkaa, sinulle kertyy työeläkettä. Ansaitset työeläkettä siis omalla työlläsi.

Lisätiedot

EU KIDS ONLINE II Vanhempien kyselylomake 31/03/2010

EU KIDS ONLINE II Vanhempien kyselylomake 31/03/2010 KOPIOI ID NUMEROT YHTEYSTIETOLOMAK KEELTA MAAKOOD I OSOITTEEN NUMERO HAASTATTELIJAN NIMI & NUMERO ei tarvita on yhteyslomakkeella OSOITE: POSTINUMERO PUHELINNUMERO HAASTATTELIJA KOODAA KOHDELAPSEN IÄN

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2010

SUOMI EUROOPASSA 2010 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut Kohdenumero: SUOMI EUROOPASSA ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE A H. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän

Lisätiedot

Viestintävirasto. Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.2009

Viestintävirasto. Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.2009 Viestintävirasto Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.200 Tutkimuksen taustat Tämän tutkimuksen on tehnyt IROResearch Oy Viestintäviraston toimeksiannosta Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää,

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1004 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1977 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013

KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013 KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

Kuraattorin haastattelulomake Ammattiopisto Livia

Kuraattorin haastattelulomake Ammattiopisto Livia Kuraattorin haastattelulomake Ammattiopisto Livia Keskiarvosi vanhassa koulussa Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Mitkä oppiaineet olivat Sinulle helppoja?

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

PERUSTIETOA SUOMESTA

PERUSTIETOA SUOMESTA PERUSTIETOA SUOMESTA 1. TERVETULOA SUOMEEN ESIPUHE 6 MITEN PÄÄSEN ALKUUN 6 1.Asunto 6 2. Maistraatti 6 3. Puhelin 6 4. Pankkitili 6 5. Selvitä oikeutesi sosiaaliturvaan 6 6. Verokortti 6 7. Työn hakeminen

Lisätiedot