Hankkeen henkilöstö: kehittämisjohtaja Kyösti Heino, rakennusinsinööri Veera Sorjonen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeen henkilöstö: kehittämisjohtaja Kyösti Heino, rakennusinsinööri Veera Sorjonen."

Transkriptio

1 WOODPOLIS II-HANKKEEN LOPPURAPORTTI Hankenumero /460/ TAUSTATIEDOT Hankkeen hallinnoijana toimi Kuhmon kaupunki. Toteutusaika: Kustannusarvio euroa, sis. alv, rahoitus Kainuun ELY- keskus/eakr enintään 80 % hyväksyttävistä kustannuksista eli euroa. Alkuperäisen päätöksen mukaan hankkeen piti päättyä , mutta Kainuun ELYkeskukselta saatiin jatkoaika vuoden 2010 loppuun asti alkuperäistä kokonaiskustannusarviota muuttamatta. Rahoituksen vuoksi hankkeen toimenpiteet kuitenkin päättyivät käytännössä syyskuun lopussa. Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat ,11 euroa, sis. alv. Hankkeen henkilöstö: kehittämisjohtaja Kyösti Heino, rakennusinsinööri Veera Sorjonen. Toimitilat: kaksi toimistohuonetta ja neuvottelu- ja kokoustilat osoitteessa Puusepänkatu 3 sijaitsevassa Merta -teollisuushallissa. Ko. halliin on sijoitettu myös Woodpoliksen koulutustehtaan koneet ja laitteet ja siellä on toiminut myös muita projekteja. 2. OHJAUSRYHMÄ Hankkeen ohjausryhmän ovat muodostaneet: Hannu Gröhn, Kuhmon AA-Puu Oy, puheenjohtaja ( saakka) Esa Haverinen, Kuhmon Puupalvelu Oy Arto Pyykkönen, Puulehto Oy/PHPT Wood Matti Kairi (Pekka Heikkinen), Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, PRA- klusteri Jouni Koiso-Kanttila (Markku Karjalainen), Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto Juha Kalliokoski (Jorma Heikkinen), Oulun yliopisto, mittalaitelaboratorio Jari Kähkönen (Arto Karjalainen/Turo Kilpeläinen), Kajaanin ammattikorkeakoulu Osmo Hänninen (Esko Moilanen), Kainuun ammattiopisto Jari Komulainen (Laura Juntunen), Kainuun Etu Oy Pasi Loukasmäki, Kainuun ELY- keskus Kuhmon kaupungin edustajat ohjausryhmässä olivat: Eila Valtanen, ohjausryhmän varapuheenjohtaja Pekka Heikkinen (Anneli Kinnunen) Martti Malinen (Mauri Piirainen) Hannu Huotari (Jari Juntunen) Yritysten varaedustajat: Ville Kallio/Kuhmon Ikkuna Oy, Pertti Huotari/Kuhmo Oy, Erkki Pyy/Vuokatin Kalustelevy Oy. Em. ohjausryhmä nimettiin kaupunginhallituksen kokouksessa Sitä ennen kaupungin edustajina ohjausryhmässä olivat Heikki Heikkinen (Maarit Rauhala), Pekka Heikkinen (Anneli Kinnunen), Raili Tervo (Martti Malinen), Eila Valtanen (Juhana Juntunen) ja Hannu Huotari (Tuula Purovesi). Ohjausryhmä kokoontui yhteensä kuusi kertaa. 1

2 3. HANKKEEN LÄHTÖKOHTA JA TAVOITE Hanke liittyi Kainuun maakuntaohjelmaan ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan sekä Kuhmon kaupungin strategiaan, joissa Woodpolis on painopisteenä. Hankkeella edistettiin myös Itä-Suomen innovaatiostrategian toteutusta. Hankkeen tavoitteena oli, että Kuhmossa toimiva Woodpolis on vuonna 2012 kansainvälisesti toimiva innovaatio- ja oppimisympäristö, joka tuottaa yhteistyöverkostonsa kanssa energiatehokkaaseen puurakentamiseen sekä sisustusrakentamiseen liittyviä tuotteistuksia. Tavoitteena oli lisäksi, että kumppaneiden kanssa tehdään pitkäkestoiset yhteistyösopimukset, joiden pohjalta syntyy aktiivista käytännön tuotekehitystyötä ja että tuotekehitys aikaansaa ja kehittää yritystoimintaa. Hankkeen yksityiskohtaiset tavoitteet olivat: - Woodpoliksen toiminnan seurauksena syntyy yhteensä noin 30 uutta työpaikkaa. - Woodpoliksella on vuonna 2012 yhteistyösopimukset 40 yrityksen kanssa. - Yritysten keskinäisen sekä yritysten ja Woodpoliksen välisen yhteistyön monipuolistaminen ja syventäminen. - Yhteistyökumppanit käynnistävät Woodpolista edistäviä hankkeita, tavoite 2 kpl/vuosi. - Woodpolis edistää harjoittelijavaihtoa ja tutkimusyhteistyötä, yhteensä 10 tapausta/vuosi. - Syntyy konkreettinen yhteistyöhanke muiden kainuulaisten polisten kanssa. - Woodpolis täyttää Multipolis-kriteerit ja on liittynyt Multipolis-verkostoon. - Tuotekehityskulttuurin istuttaminen kainuulaisiin puualan yrityksiin. Tavoite on, että kainuulaiset yritykset käynnistävät yhteensä 10 kehittämishanketta/vuosi. - Edistetään puualan yritystoimintaan liittyviä opinnäytetöitä, tavoite käynnistyy 2 kpl/vuosi. - Woodpoliksella on usean kansainvälisen yliopiston/korkeakoulun kanssa yhteistyösopimus joko suoraan tai välillisesti kotimaisten kumppaniensa kautta sekä toimiva yhteistyö Passivhaus Instituutin kanssa. - Woodpolis toimii korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten satelliittilaboratoriona. 4. HANKKEEN ROOLI JA KÄYTÄNNÖN TOIMINTA Hankkeen käytännön tehtävänä oli innovatiivisten tuotteiden ja järjestelmien kehittäminen puurakentamisen tarpeisiin. Hankkeen roolina oli välittää ja jalostaa yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten perustutkimustyön tietoa niin, että yritykset voivat sitä hyödyntää. Toiminnan lähtökohtana on ollut myös uudenaikaisen teknologian hyödyntäminen tuotekehityksessä (tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistus). Painopisteenä olivat energiatehokkaan puurakentamisen kehittäminen sekä yritysten omista tarpeista lähteneet kehittämishankkeet. Hankkeen yhteistyökumppaneita yritysten lisäksi olivat: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu/praklusteri, Oulun yliopisto/arkkitehtuurin osasto ja mittalaitelaboratorio, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kainuun ammattiopisto sekä Kainuun Etu Oy. Vuoden 2009 loppupuolelta lähtien hanke teki lisäksi yhteistyötä silloin toimintansa käynnistäneen Finnish Wood Research Oy:n kanssa. 2

3 5. HANKKEEN AIKANA TEHDYT TOIMENPITEET Toimenpiteet tehtiin projektisuunnitelman mukaisesti kuitenkin niin, että laajoihin ja pitkäkestoisiin T & K -hankkeisiin liittyneiden referenssikohteiden toteutus oli noin vuoden verran jäljessä alkuperäisestä aikataulusta. Tämä johtui syksyllä 2008 alkaneesta taantumasta ja sen jälkeisen laman seurauksena syntyneestä rakennusalan voimakkaasti heikentyneestä kysynnästä, mikä heijastui referenssikohteiden toteutukseen. Taloustilanne vaikutti hankkeen yhteistyöyrityksiin ja vähensi hankkeen mahdollisuuksia toteuttaa yritysten hankkeita. Referenssikohteena toimivan Poltinahon kohteen toteutus eteni ennakoitua hitaammin myös kaavoituksellisista syistä. Kainuun ELY-keskus myönsi Woodpolis II -hankkeelle jatkoajan saakka. Jatkoajan valmistelun yhteydessä tehtiin myös tarkennuksia hankkeen kustannusarvioon kokonaissummaa kuitenkaan muuttamatta. Sisustustuotteisiin liittynyt tuotteistus jäi hyvin vähälle, koska alkuperäiseen rahoitussuunnitelmaan kirjattuja resursseja jouduttiin rahoitusneuvottelujen aikana merkittävästi vähentämään. Hankkeen käynnistymistä hidasti jonkin verran rahoituspäätöksen ennakoitua pitempi käsittely, minkä seurauksena esim. ostopalveluja ja eräitä hankintoja toteutettiin suunniteltua myöhemmin. Woodpolis II-hankkeessa toteutetut tuotekehityskohteet jakautuivat karkeasti ottaen kahteen ryhmään: 1) Laajat ja pitkäkestoiset hankkeet, joita toteutettiin yhteistyössä korkeakoulujen/yliopistojen kanssa. Hankkeet painottuivat energiatehokkaaseen rakentamiseen. 2) Yritysten omista tarpeista lähteneet, kestoltaan ja laajuudeltaan vaihdelleet hankkeet PITKÄKESTOISET HANKKEET Helsingin Honkasuon kohde Tuloksiltaan merkittävin toimenpide oli osallistuminen vuonna 2010 Helsingin kaupungin järjestämään Honkasuon tontinvarauskilpailuun. Kilpailuun sisältyneiden tonttien rakennusoikeus oli yhteensä lähes k-m 2. Osallistumisen tuloksena hanke ja sen yhteistyöyrityksinä olleet Rakennus-Sauma Komulainen Ky, Kuhmon Puuelementti Oy ja Oy Timber Frame Ltd voittivat alueen, jolle rakennetaan yhteensä noin k-m 2. Valtaosa kohteesta tuli siten kuhmolaisten toimijoiden toteutettavaksi. Rakennusala jakautuu siten, että k-m 2 on rivitaloja ja k-m 2 omakotitaloja. Lopullisia kilpailuehdotuksia tehtiin yhteensä 4, joista kolme tuli Woodpolis II -hankkeelta ja kumppaniyrityksiltä. Näistä ehdotuksista kaksi tuli valituksi. Ehdotukset tehtiin sekä rivitalojen että omakotitalojen sarjaan. Hanke tilasi kilpailutyöt ostopalveluna. Rivitalojen arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas ja omakotitalojen 3

4 arkkitehtuurisuunnittelusta Arkkitehtitoimisto Kaipainen Oy. Rivitalojen puolella voitto tuli Kurttu - nimisellä kohteella ja omakotitaloissa työn nimenä oli Pajakkakoski. Pajakkakoski on luonteeltaan rintamamiestalon perinnettä modernisti jatkava kaksikerroksinen pientalo. Kurttuun on suunniteltu kahden kerroksen asuntoja vähähiiliseen kaupunkipientaloon. Kummassakin tapauksessa suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota ekotehokkuuteen. Omakotitalojen sarjaan osallistunut Alfa-kilpailutyö ei tullut valituksi. Voitetut alueet varataan yrityksille, ja ne tulevat olemaan kilpailualueen tonteille tulevien rakennusten toteuttajina. Rakentaminen toteutetaan varauksensaajien kokonaisvastuuperiaatteella. Rivitalojen rakentamisesta vastaa Rakennus-Sauma Komulainen Ky yhdessä Kuhmon Puuelementti Oy:n kanssa. Omakotitalojen toteutuksesta vastaa Oy Timber Frame Ltd. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2012 aikana, mutta aloittaminen riippuu kaavoituksen sekä asuntojen myynnin etenemisestä. Kilpailualueelle on hyväksytty vuonna 2008 asemakaavaehdotus, joka toimi kilpailun lähtökohtana ja perustana. Kaavaehdotus viimeistellään jatkossa valmiiksi asemakaavaksi yhteistyössä valittujen tontinvaraajien kanssa. Asunnoista kolmasosa on Hitas-asuntoja. Kilpailukohteessa on kysymys 500 asukkaan ekotehokkaan kaupunkikylän rakentamisesta Malminkartanon kaupunginosassa sijaitsevalle Honkasuon alueelle, joka on tällä hetkellä rakentamatonta metsä- ja niittyaluetta. Kohteeseen haluttiin uudentyyppisiä kaupunkioloihin soveltuvia ja innovatiivisia puurakennuksia. Rakentamisessa tavoitteena on tiivis kaupunkikylä, jolla on mahdollisimman pieni hiilijalanjälki ja korkea laatutaso. Kilpailussa menestymisen keskeisiä kriteereitä olivatkin rakentamisen ja käytön aikaiset sekä tulevien korjaustoimenpiteiden aiheuttamat hiilidioksidipäästöt sekä sovellettavien rakentamisen ratkaisujen kyky sitoa hiiltä ilmakehästä. Tavoite hiilijalanjäljen pienentämiseksi vaikuttaa monin tavoin rakentamisen teknisiin ratkaisuihin. Osaan rakennuksista tehdään aurinkosähköjärjestelmä valmiiksi ja osaan valmius. Alueelle tulee matalalämpöinen kaukolämpö. Alueen yleisilme on kylämäinen ja ympäröivä luonto huomioidaan niin, että rakennusten lomaan tulee palstaviljelyalueita, peli- ja leikkikenttiä sekä korttelipuistoja. Honkasuon kohdetta hyödynnetään jatkossa tuotekehityksen referenssikohteena, mutta samalla se antaa osallistuville yrityksille kymmenien miljoonien eurojen liikevaihdon. Kohteen työllisyysvaikutus on vähintään sata henkilötyövuotta. Myöhemmin alueelle on suunniteltu rakennettavaksi asuntoja vielä noin tuhannelle ihmiselle vuoteen 2017 mennessä, mikä tarjoaa yrityksille merkittävän mahdollisuuden myös tulevaisuudessa. Hämeenlinnan Poltinahon kohde Hanke jatkoi Woodpolis I-hankkeen käynnistämää Hämeenlinnan Poltinahon rakennuskohteen suunnittelua yhdessä yritysten kanssa. Alueelle tulee seitsemän passiivistandardien mukaan rakennettavaa pientaloa ja lisäksi myös yksi vanha rakennus saneerataan. Rakentaminen oli alun perin tarkoitus käynnistää 2009, mutta se lykkääntyi niin että kahden ensimmäisen kohteen rakentaminen alkoi kesällä Kohdetta on tarkoitus hyödyntää Woodpoliksen ja sen yhteisyritysten tuotekehityksessä ja referenssinä. Tuotekehityksen lisäksi kohteessa on tehty toimenpiteitä kaupunkimaisten pientalokorttelien hallintomallien kehittämiseksi. Poltinahon kohteen toteutuksessa saatiin käyntiin käytännön yhteistyö asumisen osaamisklusterin toteuttaman ryhmärakentamisen hankkeen kanssa. 4

5 Turun Linnanfältin tontinvarauskilpailu Hanke osallistui vuonna 2008 myös Turun Linnanfältin tontinvarauskilpailuun. Aluetta oli tarkoitus hyödyntää tuotekehityksessä, mutta hankkeen jättämää ja ostopalveluna hankittua kilpailutyötä ei valittu. Kilpailuun osallistuminen kuitenkin edisti Woodpoliksen valtakunnallista tunnettavuutta. Lisäksi kilpailukokemus edisti syntynyttä yhteistoimintamallia kokeellisesta aluerakentamisesta kiinnostuneiden yritysten kanssa ja vahvisti siten edellytyksiä osallistua Honkasuon tontinvarauskilpailuun. Kouvolan puukerrostalo -kilpailu Hanke jätti vuonna 2010 osallistumishakemuksen Kouvolan kansainväliseen E2 -puurakentamiskilpailuun kumppanina saksalaisen Bauart -tiimin kanssa. Hakemuksia kilpailuun tuli 26 seitsemästä maasta. Woodpolis II -hankkeeseen otti yhteyttä kolme joukkuetta Ruotsista, Venäjältä ja Saksasta. Bauart Konstruktions -joukkue on yksi neljästä loppukilpailuun valitusta joukkueesta. Kilpailun tuloksista saadaan tieto vuonna TES- hanke Woodpolis II -hanke osallistui Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun kansainväliseen TES -hankkeeseen, joka käynnistyi huhtikuussa 2008 Münchenissä. Hankkeen toimenpiteenä kehitettiin ensimmäistä kertaa Suomessa puurunkoinen elementti korjausrakentamista varten. Elementistä tehtiin manuaali, joka on julkaistu. TESelementin avulla talon ulkovaipan lämmöneristyskyky ja ilmatiiviys paranevat. Saatujen tulosten perusteella saadaan tavallisesta betonielementtitalosta passiivikriteerit täyttävä rakennus. TES-hankkeeseen sisältyi Suomessa Oulussa ja Kuhmossa pidetty työkokous. Yksi seminaaripäivä pidettiin Woodpoliksessa. Työkokoukseen osallistui edustajia kaikista hankkeen osallistujaorganisaatioista eli Teknillisestä korkeakoulusta, Münchenin teknillisestä yliopistosta, Trondheimin teknillisestä yliopistosta sekä yritysten edustajia Suomesta, Saksasta ja Norjasta. TES-hanke päättyi Münchenissä syyskuussa 2009 pidetyssä päättökokouksessa. TES-hankkeessa oli tarkoitus käynnistää vuonna 2010 pilottikohteena Oulussa olevan 9-kerroksisen opiskelija-asuntolan peruskorjaus, jossa olisi parannettu ko. kohteen energiatehokkuutta TES-elementeillä. Hanke pyrki lisäksi siihen, että pilottikohteen elementit olisi tehty Woodpoliksen yritysryhmän yrityksissä. Jatkosuunnittelun aikana kohde todettiin kuitenkin liian kalliiksi toteuttaa ja siitä on luovuttu. Tällä hetkellä Suomessa on suunnitteilla kahden eri pilottikohteen saneeraus TES-elementeillä. Toinen kohde sijaitsee Oulussa ja toinen Riihimäellä. 5

6 Solar Decathlon Hanke oli mukana yhteistyössä Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun Luukku-House -joukkueessa kansainvälisessä Solar Decathlon Europe kilpailussa. Solar Decathlon -kilpailussa, kutsutut korkeakoulut kilpailivat energiatehokkaan rakentamisen kymmenottelussa. Kilpailussa arvioitiin mm. rakennuksen arkkitehtuuria, kaupallistamismahdollisuuksia ja viestintää. Suomea edustanut Aalto-yliopiston joukkue saavutti menestystä sijoittumalla kokonaiskilpailussa viidenneksi ja arkkitehtuurikilpailussa jaetulle ensimmäiselle sijalle. Suomen joukkueeseen osallistui Aalto-yliopiston opiskelijoita Teknillisestä korkeakoulusta, Taideteollisesta korkeakoulusta ja Helsingin kauppakorkeakoulusta sekä merkittäviä suomalaisia yrityksiä (mm. Finnforest Oy, Stora Enso, Puuinfo Oy). Talon puiset lämmöneriste-elementit sekä sisäverhouksen erikoishöyläykset tehtiin Kuhmossa Woodpoliksen koulutustehtaassa sekä yhteistyöyrityksissä. Hanke sai kilpailutyön suunnittelussa syntyneen energiaomavaraisen talon kokonaisvaltaisen tietopaketin omaan ja yritysverkostonsa käyttöön. Kilpailutyön pohjalta on jatkettu yhteistyötä ja toimenpiteitä kaupunkipientalon suunnittelemiseksi ja kaupallistamiseksi. Spirit of Place - Spirit of Design 2010 Finland/ Kalevalakehto Woodpolis II -hankkeella oli yhteistyötä yhdysvaltalaisen Spirit of Place - Spirit of Design -konseptin, The American Catholic University of Washingtonin ja Helsingin kaupungin kanssa. Kysymyksessä oli Spirit of Design Finland -projekti, jonka aikana suunniteltiin ja pystytettiin kansainvälisenä opiskelija- ja yritysyhteistyönä Helsingin Seurasaareen kalevalaiseen henkeen ja perinteeseen pohjautunut nykyaikainen rakennus. Woodpolis II -hankkeen kehittämisjohtaja osallistui tammikuussa 2010 Washington DC:ssä pidetylle tuotekehitys- ja innovaatioleirille. Woodpolis II -hanke teki rakennuksen työstökuvat ja rakennukseen sisältyneet puiset osat työstettiin Woodpoliksen koulutustehtaassa. Haastavan kohteen toteutus vahvisti kainuulaisten yritysten tunnettavuutta pääkaupunkiseudun rakennusmarkkinoilla. Elokuussa 2010 tapahtuneen pystytyksen jälkeen Kalevalakehto sai kansainvälisessä ja kotimaisessa mediassa hyvin suuren julkisuuden. 6

7 Woodpolis-passiivikerrostalokonsepti passiivikerrostalokonsepti Hanke tilasi 2009 ostopalveluna luonnossuunnitelman energiatehokkaan ja muunneltavan erityisasumisen tarpeisiin liittyvästä rakennuskonseptista. Konseptista järjestetyn tiedotustilaisuuden seurauksena löytyi kohde, johon aikaansaatua mallia voitaneen soveltaa. Kysymyksessä on Kajaaniin suunnitteilla oleva kerrostalo. Aikaansaatua Woodpolis -passiivikerrostalokonseptia on valmisteltu edelleen tekemällä luonnossuunnitelmat puurakenteisesta passiivikerrostalosta. Tavoitteena on, että Woodpoliksen yhteistyöyritykset voivat hyödyntää luonnossuunnitelmia omissa urakkatarjouksissaan. Kohteen toteutusta koskevat neuvottelut jatkuvat edelleen YRITYSKOHTAISET HANKKEET Pitkäkestoisten hankkeiden lisäksi henkilöstö on osallistunut lukuisiin yrityskohtaisiin hankkeisiin. Yrityskohtaisten hankkeiden määrä hankkeen aikana oli yhteensä yli 40. Yrityskohtaisista hankkeista esimerkki on Saksaan Senftenbergiin toimitetun hirsisen hotellin tuotekehitykseen osallistuminen. Kohteen toimitti kuhmolainen Oy Timber Frame Ltd. Kysymyksessä on Euroopan suurin hirsirakennus, jossa on käyttöalaa m 2. Rakennuksessa on uusi nurkkasalvos (ns. ikitiukka). Hanke osallistui tuotekehityksen lisäksi myös yritykseen tulleen valmistuslinjan suunnitteluun. Muita yrityskohtaisia hankkeita olivat muun muassa seuraavat: liimapuupalkkien hyödyntäminen loma-asuntorakentamisessa, puuelementtien suunnittelu kerrostalokohteeseen, seniorirakentamisen elementtien suunnittelu, Hundegger -rakennesahatavaran työstökeskuksen käytön soveltuvuuden tutkiminen pyöröhirren työstämiseen, erilaisten rakennuskohteiden suunnittelu (siirtolapuutarhamökki, kaksi erityyppistä pihavarastoa, 6-kulmainen grillikota, puinen pellettisiilo, pilari-palkki -rakenteinen ok-talo, puutarhapenkki, piharakennus, honkahirsinen elementti, Lettu House -myyntikoju matkailuyrityksen tarpeisiin) sekä puu- ja kivirunkoisen pihavalon kehittäminen tuotantovalmiiksi tuotteeksi. Lisäksi hankkeen toimenpiteenä suunniteltiin Kuhmon keskustaan kesäksi 2010 tehdyt messukojut, osallistuttiin Kalevalan alueen matkailukäyttöön liittyvään suunnitteluun sekä osallistuttiin kuhmolaisten yritysten ja työvoimahallinnon yhteiseen hankkeeseen, jonka tavoitteena oli edistää alueen korjausrakentamista sekä siihen liittyvää yritysten yhteistyötä. Hankkeella on ollut yhteensä noin 70 sovittua yrityskäyntiä Kainuussa ja sen ulkopuolella sekä tapaamisia yritysten kanssa Woodpoliksessa. Käyntien ja tapaamisten tarkoituksena on ollut yrityskohtaiseen hankkeeseen liittyvä asia tai Woodpolis II -hankkeen esittely. Yhteydenpito yrityksiin on ylipäätään ollut runsasta. Edellä mainittuun lukuun ei sisälly se päivittäinen yhteydenpito, mikä on liittynyt yrityskohtaisten hankkeiden suunnitteluun tai muuhun hoitamiseen. Yrityskäyntien pohjaksi ja Woodpoliksen tunnettavuuden lisäämiseksi hanke teetti kesäkuussa 2009 ostopalveluna kyselyn puurakentamisen tuotekehitykseen liittyvistä tarpeista. Kysely tehtiin 51 yritykselle, joista vastasi 25 eli 49 %, mikä on tämänkaltaisessa kyselyssä erittäin hyvä. Kyselyn tulosten mukaan Woodpolis on toimijana suhteellisen hyvin tiedossa, sillä 60 % vastaajista tunsi nimen. Vastaajista 79 % piti energiatehokkaan rakentamisen kehittämistä joko melko tai erittäin tärkeänä. Vastaajista 64 % oli kiinnostunut saamaan lisätietoa Woodpoliksen tuotekehityspalveluista ja 60 % koulutuspalveluista. 7

8 Hanke järjesti kaksipäiväisen konsultaatiotapahtuman puun sormijatkamisesta ja lujuuslajittelusta. Tapahtumaan osallistui hankehenkilöstön lisäksi edustajia noin viidestä yrityksestä. Kehittämisjohtaja toimi lisäksi asiantuntijana erilaisissa tehtävissä. Näitä olivat mm. Woodpolisosaamisverkosto -hankkeen osaston suunnittelu ja valmistus Saksan Hannoverin Ligna-messuille 2009 algoritmista arkkitehtisuunnittelua hyväksi käyttäen, työvoimahallinnon ja Woodpoliksen koulutustehtaan neuvottelut talonrakennusalan EAT-koulutuksen käynnistämiseksi, Woodpolis-Inno -koneinvestointihankkeen tekninen ratkaisu ja hankkeen suunnittelu sekä Woodpoliksen tilaratkaisu. 6. YHTEISTYÖ ERI TOIMIJOIDEN KANSSA Hankkeen henkilöstö teki paljon yhteistyötä eri puutuotealan kehittämistoimijoiden kanssa. Erityisen tärkeä on ollut tuotekehitysyhteistyö Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun PRA-klusterin kanssa. Yhteistyön käytännön muotoja on selvitetty edellä luvussa 5.1. Kuhmon kaupunki teki vuonna 2010 Finnish Wood Research Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen puutuotealan kehittämisestä. Yhteistyösopimus on toiminnan jatkon kannalta merkittävä, sillä se vahvistaa verkostoitumista alan vahvojen kehittämistoimijoiden kanssa ja tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälisiin hankkeisiin. Joulukuussa 2010 Finnish Wood Research Oy jätti hankehakemuksen EU:n 7. puiteohjelmaan projektista Cowbee, jossa Woodpolis on kumppanina. Yhteistyösopimukset on tehty 22 yrityksen kanssa. Niiden liikevaihto ilman sahausta oli vuonna 2009 lähes 27 miljoonaa euroa ja niissä työskenteli yhteensä noin 220 henkilöä. Kehittämisjohtaja osallistui Kainuun puutuotealan neuvottelukunnan, Kainuun puutiimin, Kainuun Etu Oy:n piha- ja ympäristörakentamisen eli PYR-hankkeen sekä Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelman koordinaatiohankkeen ohjausryhmän työskentelyyn. Snowpolis Oy:n kanssa järjestettiin Energiatehokkuus seminaari. Yhteistyötä tehtiin myös Lieksan moderni puukaupunki -hankkeen kanssa. Lisäksi kehittämisjohtaja on ollut kutsuttuna luennoitsijana lukuisissa eri tilaisuuksissa. Hanke teki yhteistyötä Kuhmon kaupungin toteuttamien Woodpolis-osaamisverkosto -hankkeen, Woodpoliksen Venäjä-verkosto -hankkeen kanssa sekä Teollisen hirsirakentamisen lähialuekoulutushankkeen kanssa. Henkilöstö osallistui useisiin alan seminaareihin ja konferensseihin (mm. Puualan tulevaisuuden tekijät - seminaari Kajaanissa 2009, Kainuun maakunnan/lönnrot-instituutin järjestämät Kainuun innovaatiostrategian kehittämisseminaarit 2009, Solar Decathlon -seminaari Helsingissä 2009, puualan tulevaisuusfoorumi, Lieksan moderni siirtolapuutarha -hankkeen seminaari 2009, Measurepolis-päivä 2009, Jyväskylän Puu ja Bioenergiamessut 2009, Honkasuon ekotehokas kaupunkikylä seminaari, Helsinki 2010, Piha ja mökkimessut Helsinki 2010, Helsinki Kainuussa elinkeinoseminaari 2010). 7. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kansainvälisten markkinoiden vaatimukset on tiedostettu hankkeessa keskeiseksi lähtökohdaksi ja periaatteeksi. Kansainvälinen yhteistyö on näkynyt erityisesti pitkäkestoisissa kehittämishankkeissa, joissa on tehty yhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Näitä hankkeita ovat olleet TES-hanke, Solar Decathlon - kilpailu, Kouvolan puukerrostalo -kilpailu sekä Kalevalakehto, joita on selvitetty edellä luvussa 5.1. Kansainvälisten yhteyksien saamisessa ja ylläpitämisessä erityisesti yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa on ollut tärkeä. Hankkeen aikana toteutettujen matkojen ja muiden kansainvälistymistoimenpiteiden tarkoituksena on ollut hankkia tietoja kohdemaiden markkinatottumuksista, markkinatilanteesta ja yhteistyön mahdollisuuksista sekä energiatehokkaasta rakentamisesta sekä puurakentamisen toimintamallista. 8

9 Puurakentamisen ajankohtaisen tiedon saamiseksi hankehenkilöstö on osallistunut useisiin alan kansainvälisiin konferensseihin, mm. Forum Holzbau, puurakentamisen maailmankonferenssi. Lisäksi on vierailtu alan messuilla mm. Japanissa ja Ruotsissa. Kainuussa tehtävän puurakentamisen kehittämisen kannalta tärkeä oli matka Baijeriin kesällä Matkan aikana perehdyttiin saksalaisen puurakentamisen liiketoimintamallin kehittämiseen. Matkalle osallistui yrittäjiä, Kainuun ELY-keskuksen, Kainuun Etu Oy:n sekä hankkeen hallinnoijan edustajat. Matkan aikana syntyi toimintamalli, johon Woodpoliksessa tapahtuva puurakentamisen kehittämistyö tulevaisuudessa perustuu. Toimintamallia on selvitetty myöhemmin luvussa 9. Hanke teetti selvityksen puurakentamisen vientimahdollisuuksista Norjan Finnmarkiin alueen markkinoiden ja potentiaalisten kumppanien löytämiseksi. Selvityksen tietoja on välitetty yhteistyöyrityksille. Yhteenveto henkilöstön ulkomaan matkoista: - Referenssikohteen (Lettu House) asentaminen Hannoverissa ajalla Matka Pietarin Koltushin kylän asuntomessuille Matka TES-hankkeen kumppanuusyritykseen Binswangeniin (Gumpp & Maier GmbH) ajalla Matkan tarkoituksena oli saada konsultaatiota elementtirakentamisesta passiivitalostandardein sekä vahvistaa Woodpoliksen kansainvälistä yhteistyötä - Matka Garmischiin Saksaan puutalorakentamisen konferenssiin Matka passiivitalokonferenssiin Frankfurtiin - TES-hankkeen päätösseminaari Münchenissä Käynti Hem & Villa -messuilla Tukholmassa Matka Japaniin (tutustuminen puurakentamiseen, käynti Tokiossa rakennusmessuilla sekä yritys- ja oppilaitoskäynnit) Osallistuminen Spirit of Place - Spirit of Design Helsinki innovaatioleirille Yhdysvallat/Washington DC - Käynti Stora Enson CLT-tehtaalla, Itävalta/Bad St. Leonhard im Lavanta Tutustuminen puurakentamisen kehittämiseen, Robertsfors ja Väesterbottenin alue Forum Holzbau -tapahtuman puurakentamispäivään osallistuminen Pietarissa Käynti Solar Decathlon -kilpailussa Madridissa ja World Conference on Timber Engineering - konferenssissa Italiassa Tutustuminen saksalaiseen puurakentamisen liiketoimintamalliin, München, Matkoista on laadittu erilliset raportit. 8. TIEDOTUS Hankkeesta on tiedotettu yrityskäynneillä ja muissa yrityskohtaisissa tapaamisissa. Hankkeen toiminnasta on kerrottu säännöllisesti internetissä osoitteessa jossa on myös pidetty hankkeen leikekirjaa. Hankkeen toiminnasta on lisäksi kerrottu sähköpostinjakeluna toimitetussa tiedotteessa (Woodpolis tiedottaa). Hankkeen toiminnasta on julkaistu useita lehtiartikkeleita. Woodpolis-passiivikerrostalokonsepti esiteltiin julkisessa yleisötilaisuudessa ja siitä uutisoitiin näkyvästi (Kainuun Sanomat ). Myös Solar Decathlon -kilpailuun osallistuminen (Kainuun Sanomat ) ja Poltinahon pilottikohde ovat olleet esillä lehdissä (Puumies 1/2010 ja 9/2010). Kalevalakehto uutisoitiin näkyvästi kotimaisten tiedotusvälineiden (Kainuun Sanomat , Kuhmolainen , Puu & Tekniikka 8/2010) lisäksi kansainvälisessä mediassa. Kalevalakehdosta kirjoitettiin mm. Metropolis Magazinessa, joka maineikkaimpia amerikkalaisia arkkitehtuurin aikakausjulkaisuja. Kuhmossa järjestettiin Tulevaisuuden tekijät, Helsinki-Kainuu elinkeinoseminaari Seminaarissa puurakentamisen tarjoamat mahdollisuudet tulivat hyvin esille sekä alustuspuheenvuoroissa että kes- 9

10 kustelussa. Aalto-yliopiston professori Pekka Heikkinen puhui seminaarissa aiheesta puurakentamisen tuotekehitys alueellisena yhteistyönä. Seminaarista uutisoitiin näkyvästi sekä paikallisissa että valtakunnallisissa tiedotusvälineissä (Woodpolis oli näkyvästi esillä Kainuun Sanomissa ). Suurimman julkisuuden hankkeen toiminta sai joulukuussa Helsingin Honkasuon tontinvarauskilpailun tulosten julkistamisen yhteydessä (Kainuun Sanomat , Kuhmolainen ). Honkasuon kohde on ollut mainituissa lehdissä myös jälkeenpäin myönteisesti esillä mielipidekirjoituksissa ja muun uutisoinnin yhteydessä. Woodpoliksen tähänastisista tuote- ja muista kehittämishankkeista laadittiin kuvallinen yhteenveto yhteistyössä Woodpolis-osaamisverkosto -hankkeen kanssa vuonna Esitys on palvellut hyvin tiedottamisen tarpeita. Yli sata kehittämiskohdetta esittelevää diakuvaesitystä on näytetty Woodpoliksessa vieraille ryhmille sekä yksittäisille henkilöille. Esitys on ollut esillä myös erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa, mm. Kuhmon kesämessuilla Hanketta ja puurakentamista on tuotu esille myös asiantuntijaluentojen ja -lausuntojen yhteydessä. Näitä ovat olleet mm. vuonna 2009 tapahtuneet käynnit eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa sekä maa- ja metsätalousvaliokunnassa niiden käsitellessä Valtioneuvoston laatimaa Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi -selontekoa, kehittämisjohtajan luennot teollisuuden metsänhoitajien seminaarissa Vuokatissa 2009, Kainuun Puumiehet ry:n järjestämässä valtakunnallisessa Tuotekehitys ja design puutuoteteollisuudessa - koulutustapahtumassa 2009 sekä Woodpolis-osaamisverkosto -hankkeen ja Woodpoliksen Venäjä-verkosto - hankkeen järjestämässä puurakentamisen seminaarissa Kuhmossa. 9. ONGELMAT JA KEHITTÄMISEN TARPEET Woodpolis II -hankkeen toteutuksen aika on ollut hyvin mielenkiintoinen, sillä rakentamismääräykset ovat koko ajan olleet muutoksen kohteena. Rakentamismääräykset tiukentuivat vuonna 2010 ja vuonna 2012 on tulossa uudisrakentamisen kokonaisenergiatarkastelu. Muutokset jatkuvat tämänkin jälkeen, sillä EU:n energiatehokkuusdirektiivi merkitsee siirtymistä nollaenergiataloihin. Uusien määräysten sisäistäminen ja soveltaminen tuotekehityksessä vaatii runsaasti aikaa ja työtä. Kiinnostus puurakentamista kohtaan on sen ekologisuuden vuoksi lisääntynyt Suomessa hankkeen toteutusaikana. Puurakentamisella on tulevaisuudessa suuria mahdollisuuksia. Puurakentamisen kehittäminen vaatii kuitenkin erittäin pitkäjänteistä työtä ja merkittävästi resursseja. Myös tuotekehitystyön tulosten saamisessa on huomattava aikajänne, sillä tuotekehitys tapahtuu käytännössä todelliseen käyttöön tulevana koerakentamisena. Hankkeen haasteena on ollut kehittämistoimintaan osallistuvien yritysten pieni määrä. Yrityksissä ei myöskään ole riittävästi tuotekehityksen edellyttämiä resursseja. Yrityksissä ei myöskään riittävästi tiedosteta tuotekehityksen merkitystä tulevan liiketoiminnan kannalta. Pysyvän tuotekehityksen juurtuminen pk-yrityksiin vaatii vielä lähivuosina julkisesti rahoitettua hanketoimintaa. Myös puurakentamisen koulutukseen niin nuorisoasteella kuin aikuiskoulutuksessakin pitäisi kiinnittää nykyistä paljon enemmän huomiota. 10. HANKKEEN KEEN TULOKSET JA VAIKUTUS PK-YRITYKSI YRITYKSILLE Hankkeen tavoitteet ja tulokset Hankkeen tavoitteet on esitetty edellä luvussa 3. Asetettu 30 uuden työpaikan tavoite ei realisoitunut hankkeen keston aikana, mutta Honkasuon tontinvarauskilpailussa menestymisen työllisyysvaikutus on vähintään sata henkilötyövuotta. 10

11 Yhteistyösopimuksia oli hankkeen käytännön toiminnan päättyessä yhteensä 22. Tavoitteeksi oli asetettu 40 sopimusta vuonna 2012, mikä ei tällä hetkellä näytä olevan mahdollista. Hankkeella on kuitenkin ollut vaikutusta 35 yrityksen toimintaan. Yrityksissä käynnistettyjen hankkeiden määrä, yhteensä noin 40, ylitti tavoitteena olleen 10 hanketta/vuosi. Tavoitteena oli, että yhteistyökumppanit käynnistävät Woodpoliksen toimintaa edistäviä hankkeita vähintään kaksi vuodessa. Woodpolis II -hankkeen aikana puurakentamisen kehittäminen on edennyt myönteisesti. Woodpolis II on ollut aktiivisesti mukana erityisesti Solar Decathlon -kilpailussa, TES-hankkeessa sekä Spirit of Place - Spirit of Design 2010 Finland -projektissa. Harjoittelijavaihdolle ja tutkimusyhteistyölle tavoitteeksi asetettua 10 tapausta/vuosi ei saavutettu. Yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa on tehty luvussa 5.1. kuvatulla tavalla (Honkasuon kohde, Poltinahon kohde, Kouvolan puurakentamiskilpailu, Solar Decathlon, TES, Spirit of Place - Spirit of Design 2010 Finland/Kalevalakehto, Woodpolis-passiivikerrostalokonsepti). Harjoittelijavaihto on jäänyt vähäiseksi. Woodpolis II -hanke on kuitenkin ollut mukana kehittämässä Kajaanin ammattikorkeakoulun rakennusalan koulutusta. Lisäksi yhteistyötä on tehty myös Aalto-yliopiston Wood Program -ohjelman kanssa. Wood Program on ulko- ja kotimaisille perus- ja jatko-opiskelijoille tarkoitettu puuarkkitehtuurin kansainvälinen ohjelma. Opinnäytetöitä käynnistyi hankkeen keston aikana 4 (tavoite 2 työtä/vuosi). Tavoitteeksi asetettua konkreettista yhteishanketta kainuulaisten polisten kanssa ei ole syntynyt eikä Multipolis-verkostoon ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi liittyä. Yliopistojen/korkeakoulujen kanssa ei ole syntynyt tavoitteeksi asetettuja allekirjoitettuja yhteistyösopimuksia. Tämä ei kuitenkaan ole ollut esteenä käytännön yhteistyölle, jota on ollut runsaasti erityisesti Aaltoyliopiston kanssa. Tällä yhteistyöllä on ollut hankkeen tulosten kannalta merkittävä vaikutus. Yhteistyösopimus on allekirjoitettu tutkimusyhteisö Finnish Wood Research Oy:n kanssa Vaikutukset pk-yrityksille tarjottaviin palveluihin Woodpolis II -hankkeessa on pyritty kehittämään alan pk-yritysten tuotekehitystä ja luomaan Woodpoliksen ja yritysten välille vakiintunut toimintamalli. Kokemukset osoittavat, että puurakentamisen tuotekehityksen eteneminen pk-yrityksissä edellyttää vielä Woodpoliksessa toteutetun kaltaista julkisin varoin tuettua hanketoimintaa. Hankkeen toimenpiteenä valmisteltiin tulevan kehittämistyön toimintamalli, jonka mukaan kehittämisen keskeiset tekijät tulevaisuudessa ovat puurakentamiseen erikoistuvan rakennuttajaliiketoiminnan käynnistyminen, Woodpoliksen koulutustehtaan toiminnan jatkuminen, puurakentamisen välijalostuksen tuotekehitys hankkeena sekä puurakentamisen välijalostuksen koulutuksen kehittäminen hankkeena. Jatkotoimenpiteiden tavoitteena on, että Kuhmoon syntyy lähivuosina merkittävää puurakentamisen välijalostusta, puurakentamiseen erikoistunut insinööritoimisto ja että rakennuttajaliiketoiminta vakiintuu. Toimintamallia on havainnollistettu seuraavassa kaaviokuvassa. 11

12 WOODPOLIS-POLKU POLKU Markkinaveto Innovaatioiden nopea soveltaminen Tutkimus, testaus Kuhmon kaupunki onkin käynnistänyt alkaen Pro ECo -nimisen hankkeen jonka tehtävänä on edistää puurakentamisen välijalostusta. Lisäksi kaupunki on käynnistänyt alkaen Eco Training - nimisen hankkeen puurakentamisen välijalostuksen osaamisen tason nostamiseksi Kainuussa ja Woodpoliksen koulutustehtaan aseman vahvistamiseksi. Lisäksi Kuhmon kaupunki on varannut vuoden 2011 talousarviossa määrärahat Woodpoliksen koulutustehtaan toiminnalle. Koulutustehtaan ja hankkeiden rahoitustarpeet on sisällytetty myös vuosien taloussuunnitelmaan OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEESTA Ohjausryhmän mielestä puurakentaminen tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Ohjausryhmä on tyytyväinen siihen, että hankkeessa päästiin konkreettiseen toimintaan ja tuloksiin. Hankkeessa syntynyttä toimintamallia tontinvarauskilpailuun osallistumisesta ja niiden hyödyntämisestä tuotekehityksessä ja yrityskumppaneiden toiminnassa pidetään hyvänä. Puurakentamisen kehittämistoimintaa on käynnistymässä muillakin alueilla, mutta Kainuussa on saatu etumatkaa, jonka hyödyntäminen on tärkeää. Myös poliittisella tasolla kiinnostus puurakentamiseen on kasvanut, mikä johtaa ylhäältä alaspäin ohjautuvaan toimintaan. Myös siitä syystä on tärkeää, että syntyy käytännönläheistä toimintaa alhaalta ylöspäin. 12

WOODPOLIS. www.woodpolis.fion Puulehto Oy, KAINUUN PUUTUOTEALAN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 26.1.2010

WOODPOLIS. www.woodpolis.fion Puulehto Oy, KAINUUN PUUTUOTEALAN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 26.1.2010 www.woodpolis.fion Puulehto Oy, KAINUUN PUUTUOTEALAN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 26.1.2010 www.woodpolis.fion Puulehto Oy, PUURAKENTAMISEN OSAAMISKESKITTYMÄ - Kansainvälisyys ja verkostot - Tutkimus- ja tuotekehityspartnerit

Lisätiedot

WOODPOLIS II- HANKE www.woodpolis.fi

WOODPOLIS II- HANKE www.woodpolis.fi WOODPOLIS II- HANKE www.woodpolis.fi Kyösti Heino (M.Eng.) Kehittämisjohtaja Puusepänkatu 3 88900 Kuhmo Finland GSM 044 710 5081 Fax 08 6155 5305 Kyosti.heino@woodpolis.fi WOODPOLIS www.woodpolis.fi Puurakentamisen

Lisätiedot

HONKASUON EKOTEHOKAS KAUPUNKIKYLÄ

HONKASUON EKOTEHOKAS KAUPUNKIKYLÄ HONKASUON EKOTEHOKAS KAUPUNKIKYLÄ Puurakentamisen RoadShow 15.2.2012 Suvi Tyynilä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Kuninkaantammi-projekti VANTAA KUNINKAANTAMMI 5 000 asukasta PITKÄKOSKI MYYRMÄKI

Lisätiedot

WOODPOLIS www.woodpolis.fi 2.12.2014, Puroja-hankkeen päätösseminaari Järvenpäässä

WOODPOLIS www.woodpolis.fi 2.12.2014, Puroja-hankkeen päätösseminaari Järvenpäässä WOODPOLIS www.woodpolis.fi 2.12.2014, Puroja-hankkeen päätösseminaari Järvenpäässä Lämmin tervehdys Kuhmosta! Tuulikki Huusko, hankepäällikkö Woodpolis Puh. 044-725 5300, tuulikki.huusko@woodpolis.fi Kuhmo

Lisätiedot

Moderni puurakentaminen

Moderni puurakentaminen 13.4.2012 WoodAcademy -tapahtuma, Kouvola ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN Moderni puurakentaminen Markku Karjalainen, kehittämispäällikkö TEM / MSO / Valtakunnallinen puurakentamisohjelma On kirjattu hallitusohjelmaan:

Lisätiedot

Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma

Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 Jari Komulainen Ohjelmajohtaja Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma Kainuun Etu Oy Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 Päätavoite:

Lisätiedot

KAINUUN PUUTUOTEALAN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS. Aika Tiistai 26.1.2010 klo 15.00 17.30. Kajaanin kaupungintalo, Valtuustosali.

KAINUUN PUUTUOTEALAN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS. Aika Tiistai 26.1.2010 klo 15.00 17.30. Kajaanin kaupungintalo, Valtuustosali. KAINUUN PUUTUOTEALAN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika Tiistai 26.1.2010 klo 15.00 17.30 Paikka Kajaanin kaupungintalo, Valtuustosali Läsnäolijat 1. Antti Wiksten Hasetec Oy 2. Hannu Kokko Ekopine Oy 3. Jouko

Lisätiedot

Mestaruussarjaan 9.12.2010

Mestaruussarjaan 9.12.2010 Kainuu Maakuntasarjasta Mestaruussarjaan Ota Koppi seminaari 9.12.2010 Eastwood Vuonna 2008 elokuussa startannut monimaakunnallinen puutuotealan kehittämisohjelma Mukana 4 maakuntaa Kainuu (Kainuun Etu

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 264 10.07.2012. KHALL 264 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh. 044 725 5220.

Kaupunginhallitus 264 10.07.2012. KHALL 264 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh. 044 725 5220. Kaupunginhallitus 264 10.07.2012 WOODPOLIKSEN OMISTAJAOHJAUSASIAKIRJA II KHALL 264 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh. 044 725 5220. Esittely Omistajaohjausasiakirja I v.2008 Kuhmon kaupunki

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille

Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille Reindeer - Wood Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille Kainuun Etu Oy Jari Komulainen, toimialapäällikkö 9.12.2010 Lähtökohta Yritysten tarpeita, joihin haetaan ratkaisua

Lisätiedot

Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta

Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta Sixten Sunabacka, strateginen johtaja Markku Karjalainen, kehittämispäällikkö TEM / MSO / Valtakunnallinen puurakentamisohjelma

Lisätiedot

Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 ITÄ-SUOMEN PUUPANEELI 24.1.2012. Erkki Salmirinne

Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 ITÄ-SUOMEN PUUPANEELI 24.1.2012. Erkki Salmirinne Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 ITÄ-SUOMEN PUUPANEELI 24.1.2012 Erkki Salmirinne Kainuun kuntien omistama maakunnallinen voittoa tavoittelematon elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö

Lisätiedot

V v v v v v ja myöh. EU

V v v v v v ja myöh. EU / Matti Stenroos ja Tuulikki Huusko II/Tutkimusyhteistyön syventäminen Kuhmossa on huhtikuusta 2006 lähtien toiminut Woodpoliksen I-vaihe. Ykkösvaiheen aikana Woodpolikselle tehdään tarkennettu strategia.

Lisätiedot

Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta

Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta Sixten Sunabacka, strateginen johtaja Markku Karjalainen, kehittämispäällikkö TEM / MSO / Valtakunnallinen puurakentamisohjelma

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Viepperhauta 27. 29.7.2012 Suomussalmi

Viepperhauta 27. 29.7.2012 Suomussalmi Viepperhauta 27. 29.7.2012 Suomussalmi KAINUUN METSÄ- JA PUUTALOUDEN TEEMAOHJELMAN KOORDINAATIOHANKE II, 1.3.2011 28.2.2014 Tavoitteet ja toimenpiteet: Lisätä Kainuun metsä- ja puutalouden toimijoiden

Lisätiedot

keino mittari tavoite vastuu ja seuranta Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha:

keino mittari tavoite vastuu ja seuranta Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha: 1 K:\johto\STRATEGIA\strategia2012\VUODEN 2007 PÄIVITYKSET\elinkeino-ohjelma2007.doc Kuhmon kaupunki, ELINKEINO-OHJELMA 16.10.2007 Näkökulma: Talous Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha: 1. Yritystoiminnan

Lisätiedot

Woodpolis ja Kuhmo 8.8.2014. kaupunginjohtaja, MH, emba Eila Valtanen Kuhmon kaupunki

Woodpolis ja Kuhmo 8.8.2014. kaupunginjohtaja, MH, emba Eila Valtanen Kuhmon kaupunki Woodpolis ja Kuhmo 8.8.2014 kaupunginjohtaja, MH, emba Eila Valtanen Kuhmon kaupunki Sisältö 1. Miksi Kuhmossa on satsattu ekotehokkaan puurakentamisen kehittämiseen 2. Mikä on Woodpolis ja mitä sen kautta

Lisätiedot

Tervetuloa Kuhmoon 12.3.2012

Tervetuloa Kuhmoon 12.3.2012 Tervetuloa Kuhmoon 12.3.2012 Historia ravitsee kehitystä Tervanviennin kultakaudella Kuhmo tuotti kuudenneksen koko Suomen tervasta metsää pysyvästi 406 000 ha, puuvaranto yli 30 milj m3 Globalisaatio

Lisätiedot

ERIKSSON ARKKITEHDIT OY MYLLYPURON PUINEN KAUPUNKIKYLÄ. Puurakentamisen RoadShow 2012, Helsinki 15.2.2012. Ari Tahvanainen, arkkitehti SAFA

ERIKSSON ARKKITEHDIT OY MYLLYPURON PUINEN KAUPUNKIKYLÄ. Puurakentamisen RoadShow 2012, Helsinki 15.2.2012. Ari Tahvanainen, arkkitehti SAFA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Ari Tahvanainen, arkkitehti SAFA Puurakentamisen RoadShow 2012, Helsinki 15.2.2012 MYLLYPURON PUINEN KAUPUNKIKYLÄ TOIMISTOESITTELY Perustettu: 1988 (toiminta aloitettu 1979) Henkilökunta:

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

CEMIS-seminaari 2012

CEMIS-seminaari 2012 CEMIS-seminaari 2012 CEMIS - Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 1.11.2012 Risto Oikari CEMISin rakenne Mittaustekniikan Tutkimusyksikkö CEMIS-OULU Tietojärjestelmät osaamisalue

Lisätiedot

Innovaatioita julkiseen investointiin - Vantaan lähes nollaenergiapäiväkoti

Innovaatioita julkiseen investointiin - Vantaan lähes nollaenergiapäiväkoti 09.06.2014 Innovaatioita julkiseen investointiin - Vantaan lähes nollaenergiapäiväkoti Arja Lukin Kaupunginarkkitehti Vantaan kaupunki Tilakeskus Miksi lähes nollaenergiapilotti? Strategia velvoittaa:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

T K 26.3.2014. kaupunginjohtaja, MH, emba Eila Valtanen Kuhmon kaupunki

T K 26.3.2014. kaupunginjohtaja, MH, emba Eila Valtanen Kuhmon kaupunki T K 26.3.2014 kaupunginjohtaja, MH, emba Eila Valtanen Kuhmon kaupunki Kuhmo www.kuhmo.fi, asukkaita 9 182, 77 % asuu keskustassa, veroäyri 21,5 % pinta-ala 5 457 km2, mistä 12 % vettä, 600 järveä vahvuudet

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Kotimaiset ja kansainväliset puurakentamiseen liittyvät yhteistyöverkostot

Kotimaiset ja kansainväliset puurakentamiseen liittyvät yhteistyöverkostot Kotimaiset ja kansainväliset puurakentamiseen liittyvät yhteistyöverkostot Verkostojen kartoittaminen Puu-Hubi-toimintamallin kehittämiseksi (2012-2015) Alueellinen yhteistyöverkosto, Puu-Hubi Puu-Hubi

Lisätiedot

tavoitteet, osapuolet, painopisteet

tavoitteet, osapuolet, painopisteet Aalto PRO Aalto University Continuing Education ENEF-hanke: Värikoodi tähän päälle tavoitteet, osapuolet, painopisteet Central Baltic Cooperation in Energy Efficiency and Feasibility in Urban Planning

Lisätiedot

MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013. Sixten Sunabacka

MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013. Sixten Sunabacka MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013 Sixten Sunabacka Esityksen sisältö Metsäalan tilanne MSO:n yleistilanne MSO:n uudet hankkeet Metsäteollisuuden vienti Tammi- heinäkuun vienti oli 6,5 miljardia euroa

Lisätiedot

Puurakentamisen markkinat kotimaassa ja Venäjällä. Juhani Marttila Lahti 13.11.2008

Puurakentamisen markkinat kotimaassa ja Venäjällä. Juhani Marttila Lahti 13.11.2008 Puurakentamisen markkinat kotimaassa ja Venäjällä Juhani Marttila Lahti 13.11.2008 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Rakennusmarkkinat vuonna

Lisätiedot

RAUMAN PAPINPELLON ALOITUSKORTTELI

RAUMAN PAPINPELLON ALOITUSKORTTELI RAUMAN PAPINPELLON ALOITUSKORTTELI PUUPÄIVÄ 29.11.2012 Essi Käppi, arkkitehti SAFA Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy SUUNNITTELUALUE MODERNI PUUKAUPUNKI HANKE KOLME ARKKITEHTIDIPLOMITYÖTÄ ALUEESTA

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

Puurakentamisen toimenpideohjelman katsaus! Puupäivä Petri Heino, ohjelmapäällikkö, RYMO

Puurakentamisen toimenpideohjelman katsaus! Puupäivä Petri Heino, ohjelmapäällikkö, RYMO Puurakentamisen toimenpideohjelman katsaus! Puupäivä 2017 Petri Heino, ohjelmapäällikkö, RYMO Puurakentamisen toimenpideohjelma Puheenjohtajan avaus 8:30 Ohjelmapäällikkö, Petri Heino, Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki, ELINKEINO-OHJELMA 25.1.2008 Näkökulma: Talous Ratkaiseva menestystekijä

Kuhmon kaupunki, ELINKEINO-OHJELMA 25.1.2008 Näkökulma: Talous Ratkaiseva menestystekijä K:\johto\STRATEGIA\strategia2012\VUODEN 2008 PÄIVITYKSET\ELINKEINO-OHJELMA.doc 1 Kuhmon kaupunki, ELINKEINO-OHJELMA 25.1.2008 Näkökulma: Talous Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha: 1. Yritystoiminnan suotuisa

Lisätiedot

121,6 III! PUUKAUPUNKI VII! IV VII! KESKUSTA. u VI VI. n. +123,7. Vuoreksen puistokatu I-II 40% n. +126,0 I-II 40% VII! 7 000 500 kl 1 III!-IV!

121,6 III! PUUKAUPUNKI VII! IV VII! KESKUSTA. u VI VI. n. +123,7. Vuoreksen puistokatu I-II 40% n. +126,0 I-II 40% VII! 7 000 500 kl 1 III!-IV! 135 132,9 124,3 126 7 133,5 121 3 138 3 0 120 8 122,3 126 2 5 7 121,6 131,3 129 121,2 121,4 122 6 6 137 3 138 4 129,4 122,7 129 5 138 7 129 2! PUUKAUPUNK 122 8 122,3 120 9 - V 126 3 V! 126 4 V V! V 135

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet

Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet 2011 6.4.2011 Puurakentamista on pyritty edistämään kauan Puun rakennuskäytön lisäämiselle vahva tahtotila Hallitusohjelmissa Lipponen I:stä lähtien Puurakentamista

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö kieltenopetuksen kehittämisessä

Alueellinen yhteistyö kieltenopetuksen kehittämisessä Kainuun KIELO-hanke Alueellinen yhteistyö kieltenopetuksen kehittämisessä Kainuun kuntien osallistuminen kehittämishankkeeseen näytti hyvin epätodennäköiseltä vielä kuukausi ennen hakuajan päättymistä

Lisätiedot

Puurakentamisen koulutusroadshow 2013 Lappeenranta. Timo Lehtoviita, Saimaan amk

Puurakentamisen koulutusroadshow 2013 Lappeenranta. Timo Lehtoviita, Saimaan amk Puurakentamisen koulutusroadshow 2013 Lappeenranta Timo Lehtoviita, Saimaan amk Puurakentamisen koulutusroadshow 2013 7.45 Kahvi 8.00 Tilaisuuden avaus puheenjohtaja lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Haemme 31.12.2014 saakka kestävää jatkoaikaa ja 60 089 euron lisärahoitusta Palvelevat puuyritykset -hankkeen toteuttamiselle.

Haemme 31.12.2014 saakka kestävää jatkoaikaa ja 60 089 euron lisärahoitusta Palvelevat puuyritykset -hankkeen toteuttamiselle. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Tapio Sivula PL 156 60101 SEINÄJOKI Muutoshakemus Palvelevat puuyritykset -hanke Hankenumero 9915, päätösnumero 24486, Dnro 1875/3560-2010 Haemme 31.12.2014 saakka kestävää

Lisätiedot

CV 1 2 / 2 0 1 2 JORDAN TAINA HENKILÖTIEDOT YLEMPI KOULUTUS JATKO- OPINNOT TEHTÄVÄT. Sähköpostiosoite. Tärkeimmät oppiaineet ja

CV 1 2 / 2 0 1 2 JORDAN TAINA HENKILÖTIEDOT YLEMPI KOULUTUS JATKO- OPINNOT TEHTÄVÄT. Sähköpostiosoite. Tärkeimmät oppiaineet ja HENKILÖTIEDOT Puhelin Sähköpostiosoite JORDAN TAINA 040 552 4846 YLEMPI KOULUTUS Tutkinnon nimi Tutkinnon nimi Arkkitehti 2000 Tampereen teknillinen korkeakoulu, TKK Rakennusarkkitehti 1991 Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Kestävää kehitystä ja rakentamismääräyksiä. Hirsirakentaminen osana nykyaikaista puurakentamista!

Kestävää kehitystä ja rakentamismääräyksiä. Hirsirakentaminen osana nykyaikaista puurakentamista! WOODPOLIS www.woodpolis.fi Since 2006 Kestävää kehitystä ja rakentamismääräyksiä. Hirsirakentaminen osana nykyaikaista puurakentamista! Hirsirakentaminen 2000- luvulla Suomessa ja mailmalla- seminaari.

Lisätiedot

UUDET TAKTIIKAT KAINU -HUONEKALUTEOLLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE KAINUUN ETU OY 2009-2012

UUDET TAKTIIKAT KAINU -HUONEKALUTEOLLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE KAINUUN ETU OY 2009-2012 UUDET TAKTIIKAT KAINU -HUONEKALUTEOLLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE KAINUUN ETU OY 2009-2012 TAKTIIKAN SYNTY JANNE HEITTÄÄ PALLON, JARI OTTAA KOPIN, JATKAA KOHTI KOTIPESÄÄ MATILLE, JOLLA ON JOKERI TASKUSSA Idea

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10461 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014

KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014 KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014 Perustiedot ja kohderyhmä KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät

Lisätiedot

Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere

Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere 23.11.2010 1. Finnish Wood Research Oy 2. RunkoPES 3. Miten RunkoPES luodaan 4. Miten RunkoPES kehitys etenee

Lisätiedot

Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja. kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi

Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja. kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi Pohjois-Suomen suurin uusi kaupunginosa Hiukkavaara on Oulun kaupungin

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia. Yhteinen yrittäjyysstrategia

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia. Yhteinen yrittäjyysstrategia Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia Yhteinen yrittäjyysstrategia Hyväksytty: Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallitus 27.1.2014,

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 19/2012 568. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 19/2012 568. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 19/2012 568 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 10.09.2012 klo 17:30-19:35 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Seve Ehituse AS esittely ja referensseja

Seve Ehituse AS esittely ja referensseja , 12915 Tallinna, Viro Y-tunnus 2252355-8 11.01.13 Helsingin Kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus / Kehittämisosasto Aleksanterinkatu 24 (PL 20) 00099 Helsingin Kaupunki 1. Hakijan tiedot esittely ja

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Puurakentaminen Tampereella HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SYYSSEMINAARI 2017

Puurakentaminen Tampereella HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SYYSSEMINAARI 2017 Puurakentaminen Tampereella HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SYYSSEMINAARI 2017 28.11.2017 Puurakentamisen edistämisohjelma 2016-2020 Puurakentamisen yhteistyösopimus Tampere TTY TEM TAMK LUKE Puukerrostalot Koulut,

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

REFERENSSIT OPINTOMATKAT 2010-2015

REFERENSSIT OPINTOMATKAT 2010-2015 REFERENSSIT OPINTOMATKAT 2010-2015 Asiantuntijaryhmille järjestettyjä energia- ja ympäristöaiheisia opintomatkoja n ja Suomen välillä (sis. ohjelma, matkajärjestelyt, briiffaus sekä opastusta ja tulkkausta.

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Kuninkaankolmio. Aluerakentamisprojekti, Kuninkaantammi ja Honkasuo. 7.2.2014 Asuntoinfo. Kaupuginkanslia / Talous- ja suunnitteluosasto

Kuninkaankolmio. Aluerakentamisprojekti, Kuninkaantammi ja Honkasuo. 7.2.2014 Asuntoinfo. Kaupuginkanslia / Talous- ja suunnitteluosasto Kuninkaankolmio luerakentamisprojekti, Kuninkaantammi ja Honkasuo suntoinfo Kaupuginkanslia / Talous- ja suunnitteluosasto 6.2.2009 Kuninkaankolmio SILVOL VNTNJOKILKSO KUNINKNTMMI URHEILUPUISTO MYYRMÄKI

Lisätiedot

Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohta

Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohta Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohtaisesti suoritettava ideoiden kaupallistamisen mahdollisuuksien

Lisätiedot

Vähähiilinen puukerrostalo

Vähähiilinen puukerrostalo Vähähiilinen puukerrostalo Puuidea 2016 Vantaa 17.03.2016 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkimuspäällikkö 1.Miksi vähähiilisyys? 2.Miten syntyy vähähiilinen kerrostalo? 3.Mahdollisuuksia puualalle EU: 10,9

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

UUDISTUNUT ALUEHALLINTO JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ -SEMINAARI

UUDISTUNUT ALUEHALLINTO JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ -SEMINAARI UUDISTUNUT ALUEHALLINTO JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ -SEMINAARI Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän merkitys yrityksille Hotel Arthur 30.3.2010 Suomen Yrittäjät johtaja Martti Pallari

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

Wood City. Kokonainen kortteli täynnä uniikkia designia ja urbaania yhteisöllisyyttä Jätkäsaaressa, keskellä Helsinkiä.

Wood City. Kokonainen kortteli täynnä uniikkia designia ja urbaania yhteisöllisyyttä Jätkäsaaressa, keskellä Helsinkiä. Wood City Kokonainen kortteli täynnä uniikkia designia ja urbaania yhteisöllisyyttä Jätkäsaaressa, keskellä Helsinkiä. Puun moderni paluu Wood City on näyttävä nyky- ja puuarkkitehtuurin taidonnäyte ja

Lisätiedot

Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa. Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö

Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa. Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen painopistealueen

Lisätiedot

Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö

Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen painopistealueen

Lisätiedot

Parkanon koulukampus. Pedagogisen suunnittelun johtaminen ja yhteistyö rakennussuunnittelun kanssa elinkaarimallissa

Parkanon koulukampus. Pedagogisen suunnittelun johtaminen ja yhteistyö rakennussuunnittelun kanssa elinkaarimallissa Parkanon koulukampus Pedagogisen suunnittelun johtaminen ja yhteistyö rakennussuunnittelun kanssa elinkaarimallissa Lähtökohdat ja tavoite vuonna 2015 Kaksi alakoulua, yläkoulu ja lukio, 600+100 oppilasta

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu markkinointitoimikunta Nro 6 / 2009 29 Kokousaika 30.06.2009 klo 9.00 9.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Puukerrostalojen asukas- ja rakennuttajakyselyt 2000 ja 2017

Puukerrostalojen asukas- ja rakennuttajakyselyt 2000 ja 2017 PUUPÄIVÄ To 30.11.2017 klo 9.40 10.00 YM-seminaari; Puurakentamisen toimenpideohjelma Sali C, Wanha Satama, Helsinki Puukerrostalojen asukas- ja rakennuttajakyselyt 2000 ja 2017 Markku Karjalainen Associate

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yrityksen kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Eija Tabell-Jokelainen Yleisiä periaatteita Taustalla kansallinen lainsäädäntö, EU:n rakennerahastoohjelma,

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Suomalaisen puurakentamisen asema ja mahdollisuudet

Suomalaisen puurakentamisen asema ja mahdollisuudet Metsähallitus / Pilke Cafe 360 o -tilaisuus Ke 7.4.2016 klo 18.00 19.30 Malmitalo Ala-Malmin tori 1, Malmi, Helsinki Suomalaisen puurakentamisen asema ja mahdollisuudet Markku Karjalainen Associate professor

Lisätiedot

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Verkoston voima puurakentamisessa Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Puurakentamisen lyhyt historia 1990-luvun alkupuolella eri puolilla Eurooppaa esiteltiin ajatuksia monikerroksisista

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot