KAINUUN PUUTUOTEALAN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS. Aika Tiistai klo Kajaanin kaupungintalo, Valtuustosali.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN PUUTUOTEALAN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS. Aika Tiistai 26.1.2010 klo 15.00 17.30. Kajaanin kaupungintalo, Valtuustosali."

Transkriptio

1 KAINUUN PUUTUOTEALAN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika Tiistai klo Paikka Kajaanin kaupungintalo, Valtuustosali Läsnäolijat 1. Antti Wiksten Hasetec Oy 2. Hannu Kokko Ekopine Oy 3. Jouko Heikkinen Jannpuu Oy 4. Pauli Piilma Finnvera Oyj 5. Juhani Sirviö Kuhmo Oy 6. Aapo Mikkonen Kainuun ammattiopisto, Kuhmo 7. Paavo Immonen Fine Talot Oy 8. Erkki Pyy Vuokatinkalustelevy 9. Aleksanteri Jääskeläinen WoodPolis, Venäjäverkosto hanke 10. Kyösti Heino WoodPolis 11. Matti Stenroos Oy Timber Frame Ltd. 12. Teijo Moilanen Visateks 13. Janne Nieminen Suomi Soffa Tehdas Oy 14. Ari Korhonen yksityinen hlö 15. Hannu Gröhn Kuhmon AA Puu Oy 16. Juhani Pietikäinen Ely keskus, Tekesin palvelut 17. Jorma Heikkinen Mila 18. Timo Palo Measurepolis 19. Katri Roininen 20. Matti Luukkonen 21. Kaarle Holmberg 22. Erkki Salmirinne 23. Janne Taavitsainen 24. Jari Komulainen

2 Käsitellyt asiat: 1. Puheenjohtaja Hannu Gröhn avasi kokouksen klo Metsäalan strategista ohjelma verkostohanke, toimialapäällikkö Pasi Loukasmäki Hankkeen tavoitteena on kehittää kotimaista puutuoteteollisuutta ohjaamalla ja yhdenmukaistamalla toimialan kehittämishankkeita sekä jalkauttaa ja toteuttaa metsäalan strategista ohjelmaa. Pasi Loukasmäki hoitaa ohjelmassa TEM:n ja verkostohankkeen toimialapäällikön tehtäviä. Toimialapäällikön tehtäviin kuuluvat mm. toimialaraporttien, rahoituslinjauksien ja investointihankkeiden lausuntojen tekeminen, hakea valtakunnalliset kumppanit kehittämistoimintaan. Verkostohankkeessa hyödynnetään PuuSuomen luomaa maakunnallista hanketoimijaverkostoa. Verkostossa on 4 suuraluevetäjää, jotka vastaavat oman alueen hanketoiminnasta. Tälle vuodelle verkoston tavoitteiksi on asetettu mm. käynnistää koko maan kattava toiminta, osallistua puun käytön ja puurakentamisen edistämisen toimintaan; kansainvälistyminen, uudet liiketoimintakonseptit, jalostusarvoa lisäävät puutuotteet. Pasi Loukasmäen esittelyaineisto on tämän pöytäkirjan liitteenä. Toimialakatsausta: Sahauspuolella näyttäisi tilanne olevan tasaantumassa. Huonekaluala on kriisissä. Se on vain kotimaista ja kilpailutilanne on kova. Huonekalumyynti ja huonekalujen valmistus näyttävät olevan hyvin erillään toisistaan, joten siihen tulisi lisätä yhteistyötä. Pientalorakennus on nousussa, tilauskirjat tuntuvat olevan täynnä. 3. Kainuun puutuoteteollisuuden kehittämistoimien esittely, ohjelmajohtaja Jari Komulainen Kainuun metsä ja puutalouden teemaohjelmaa on toteutettu nyt 2 vuotta. Siinä on toteutettu yhteensä 12 hanketta ja ohjattu yli 5 M toimenpiteisiin. Hankkeessa ollaan tasaisessa vauhdissa. Haastavimpana tavoitteena hankkeen välillisistä tavoitteista Jari Komulainen pitää T&K kustannuksien osuutta 5 % liikevaihdosta. Teemaohjelmassa toteutettavat hankkeet ja kehittämistoimenpiteet suunnataan neuvottelukunnan yritysryhmän kautta. Vuonna 2010 suunnitellaan uusia kehittämishankkeita hanketaulukon mukaisesti Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen vientimarkkinoille ja puurakentamisteollisuuden kehittämiseksi. Jari kertoi myös Kainuun puutuotealan neuvottelukunnan roolista, jossa yrityksien edustavat toimivat kehittäjien tukena ja ovat suunnannäyttäjiä kehittämistoimenpiteiden suuntaamisessa. Yritysryhmä on vaikuttanut muun muassa maakuntaohjelmaan kirjattaviin tavoitteisiin. Maakuntaohjelma on yksi tärkeimmistä julkisten kehittämistoimenpiteiden asiakirjoista.

3 WoodPolis, kehittämisjohtaja Kyösti Heino WoodPolis on toiminut nyt 4 vuotta ja siinä on toteuttu yli 90 hanketta. Mukana on tällä hetkellä yhteensä 19 yhteistyöyritystä. Heino esitteli Woodpoliksen ajankohtaisuuksia, joita ovat muun muassa uusiin tiloihin siirtyminen ja uusien ja vanhojen koneiden sijoittaminen uusiin tiloihin. Kytköksiä on muun muassa kainuussa toimiviin muihin hankkeisiin esimerkiksi PYR II hankkeeseen, yhteiskoulutukset KAO:n ja AMK:n kanssa, sisustuspaneeliratkaisut MILAN ja Vuokatin Kalustelevyn kanssa. Hämeenlinnan Poltinaho case lähtee tänä keväänä käyntiin, jossa yrityksille on mahdollisuus saada referenssialue. TES projekti Oulussa, Puuperusteinen julkisivuelementti kerrostalojen saneeraukseen. Tämä kohde on Suomen pilotti, Saksassa pilotit ovat jo toteutuneet. Solar Decathlon kilpailu on ensimmäistä kertaa Euroopassa ja Suomi osallistuu siihen ensimmäistä kertaa. Kilpailu perustuu aurinkoenergiakäyttöön. WoodPoliksesta esiintyi myös Aleksanteri Jääskeläinen. Hän vetää Venäjäverkostohanketta. Venäjällä on paljon kiinnostusta suomalaiseen ammattitaitoon, yhteistyökumppaneita etsitään verkostoon. Hanke on käynnissä ainakin kesäkuun loppuun saakka. Ottakaa Aleksanteriin yhteyttä Venäjä ponnisteluissa. WoodPoliksen koulutuspalvelut ovat hyvin esillä verkossa; jossa myös ilmoittautuminen koulutuksiin tapahtuu. Sivut päivitetään miltei päivittäin. Kyösti Heinon esittelymateriaali on tämän pöytäkirjan liitteenä., metsä ja puutoimialan esittely, ohjelmajohtaja Jari Komulainen Jari esitteli :n metsä ja puutoimialan 8 asiantuntijaa ja meneillään olevat kehittämishankkeet. Tällä hetkellä kehittämishankkeissa on mukana yhteensä 53 yritystä. Hankkeiden tavoitteista ja toimenpiteistä löydät lisätietoja oheisesta :n esittelymateriaalista. Mittalaitelaboratorio, insinööri Jorma Heikkinen Tutkimus on meidän tuotteemme. Miksi tutkimme: Tuoreen puun kosteus: kuivauslaadun parantamiseksi, ei ylikuivata ja saadaan näin myös energiasäästöä. Lujuuslajittelua on kehitettävä pidemmälle, etsitään ratkaisua syynkulman mukaiselle lujuusmittaukseksi esimerkiksi läpivalaisumenetelmällä. Teemme varmasti oikeita asioita puutoimialan kehittymiseksi Kainuussa alkaa huhtikuun alusta mittaustekniikan keskus CEMIS, jossa yliopistokeskus ja ammattikorkeakoulu sijoittuvat saman katon alle Kajaaniin. Cemiksen organisointikaaviossa ei ole mukana mekaanisen puun mittausta. Neuvottelukunta voi vielä siihen vaikuttaa, koska asiat ovat vielä suunnittelun alla Vaikuttavuutemme? Uupuu maakunnan alueelta.

4 Erkanemmeko mekaanisen puunjalostuksesta tieteellisen tutkimuksen johdosta, kun meiltä vaaditaan tieteellisyyttä, joka merkitsee diplomitöiden, väitöskirjojen, kilpailujen osallistumista ym. toimenpiteitä. Tarvitaan puualan tutkimus ja kehittämisohjelma, jossa on määritelty toimintamallit, toteuttajat, toimenpiteet, tehtävälistat ja rahoittajatahot. Measurepoliksessa on toteutettu 3 ohjelmaa. Sormijatkokseen olisi löydyttävä ensin mittaustekniikka, jonka jälkeen tulevat vasta CEmerkinnät ja sertifioinnit. 4. Vuosikokousasiat Jari Komulainen esitti, että Hannu Gröhn jatkaa puheenjohtajan tehtävissä. Osallistujat kannattivat Hannu Gröhnin jatkavan. Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Gröhn, Kuhmon AA Puu Oy:stä. Varapuheenjohtajaksi esitettiin Antti Wiksten Hasetec:stä ja Janne Niemistä Suomi Soffalta. Janne Nieminen kieltäytyi. Antti Wiksten myöntyi osallistujien kannatuksesta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Antti Wiksten, Hasetec Oy:stä. Todettiin, että sihteerin tehtäviä hoitaa edelleen Jari Komulainen, :stä. Yritysryhmän kokoonpanosta poistettiin henkilöt, jotka ovat ilmoittautuneet ryhmään, mutteivät ole osallistuneet kokouksiin. Yritysryhmän kokoonpanoksi v 2010 muodostui seuraavaa: Paavo Immonen, Fine Talot Oy Erkki Pyy, Vuokatin Kalustelevy Antti Wiksten, Hasetec Oy Esa Haverinen, Kuhmon Puupalvelu Oy Matti Sipiläinen, Kuhmo Oy Janne Nieminen, Suomi Soffa Tehdas Oy Seppo Huttu, Kaluste Valiot Oy Matti Stenroos, Oy Timber Frame Ltd. Hannu Kokko, Ekopine Oy Hannu Gröhn, Kuhmon AA Puu Oy Jari Komulainen, Yritysryhmään ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

5 Neuvottelukunnan Visio Strategia Toimintasuunnitelma, Jari Komulainen Jari esitteli neuvottelukunnan vision, strategian, tarpeen, tavoitteen, Kainuun puutuotealan strategiset painopistealueet ja kehittämistoimenpiteitä. Jarin esittelymateriaali on tämän pöytäkirjan liitteenä. Jari muistutti, että Kainuun maakuntaohjelma on tärkeä kehittämistoimien asiakirja. Neuvottelukunta linjaa toimialan tärkeimmät kehittämishankkeet ja toimenpiteet Kainuussa. Kainuun metsä ja puutalouden teemaohjelmassa on varoja vielä käyttämättä lähes 10 M. Kokouksen esittelymateriaali ja pöytäkirja laitetaan :n metsä ja puutalouden teemaohjelman verkkosivuille. Osallistujilta pyydetään myös kommentteja esiteltyihin asioihin sähköpostitse. Uusi yritysryhmä kutsutaan koolle kevätkauden aikana. 5. Finnveran puutuotetoimialan yritysten investointien ja kehittämisen rahoittajana, aluejohtaja Pauli Piilma Finnveran esittelymateriaali, jossa on hyvin esitelty Finnveran tuotteet on tämän pöytäkirjan liitteenä. Pauli Piilma esitteli Finnveran palvelut puutoimialan yrityksille. Rahoitusmarkkinoilla on meneillään ns. odottava tilanne, rahoituskysyntä on laskenut pankeissa ja Finnverassa. Kainuussa on tällä hetkellä kuitenkin tiedoissa noin 5 kappaletta, yli 5 M edestä, mutta yleiskuva rahoituksen kysynnässä on heikkoa. Näkymät ovat melko heikot. Sahat ovat kuitenkin petraamassa ja ensi vuonna odotetaan tilanteen helpottuvan vuoden odotetaan olevan kaikkein vaikein, mutta 90 luvun lama oli pahempi. Laskukauden jälkeen voidaan ns. yritysbuumin alkavan. Ainakin edellisen laman vaikutuksesta se oli selvästi näkyvä aalto. Muihin toimialoihin verrattuna puutoimiala ei ole parempi eikä huonompi. Finnveran palveluissa on huomioitava, etteivät tuet eivät mene päällekkäin ELY keskuksen myöntämien tukien kanssa. Mikäli ELY keskus myöntää täydet prosentin investointituet, on Finnveran tuotteista valittava tuote, joka ei sisällä tukea. Käsittelyajat pienrahoituspuolella on n. 5 pv ja normaali käsittelyaika on noin 3 vkoa. 1,5 M lainat myönnetään paikalliskonttorissa ja sitä suuremmat myönnetään Helsingissä. Yli 4,3 M lainat käsitellään hallituksessa, jolloin käsittelyaikaa tulee lisää noin 2 vkoa.

6 Yksikön päällikkö Pietikäinen Juhani, TEKES Palvelut, Kainuun ELY keskus Tekes palvelut ovat Finnveran monessa tapauksessa mukana Tekes palvelutuotteita löytyy mm. kansainväliseen markkinointiin, tuotteisiin ja tutkimuksiin, vientiponnisteluihin, selvityksiin ja seminaareihin Menkää projekteihin mukaan, Tekes voi rahoittaa Tekesin palvelut on esitelty hyvin verkossa, Verkosta löytyy aikaisempia projekteja ja siellä voi esitellä myös omia projektejaan. Tekesin palveluista on kooste pöytäkirjan liitteenä. 6. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Hannu Gröhn totesi kokouksen lopuksi Toivottavasti kokouksen annista saatiin kattava esitys kehittämistoimista. Yritysryhmän kokoukset kestävät korkeintaan 2 tuntia. Tulkaa mukaan ja vaikuttakaa! Kehittämisvaroja on olemassa, käyttäkää ja kysykää ainakin. Tietyt suuntaviivat antavat olettaa, että ensi kesä olisi jo parempi! Kiitän paikalla olevia ja päätän kokouksen. Näillä sanoin kokous päätettiin klo Pöytäkirjan vakuudeksi Kuhmossa Hannu Gröhn puheenjohtaja Jari Komulainen neuvottelukunnan sihteeri

Kainuun Etu Oy. Kertomus toiminnasta 2009

Kainuun Etu Oy. Kertomus toiminnasta 2009 Kertomus toiminnasta 2009 1 VISIO 2013... 3 KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT:... 3 ARVOT:... 3 ASIAKKAAT:... 3 Asiakastyytyväisyyden keskiarvot 2008 2009 toimialoittain... 4 Asiakastyytyväisyys 2009 kysymyksittäin...

Lisätiedot

KAINUUN METSÄ- JA PUUTALOUDEN OHJELMAT Tuo metsä- ja puutalouden substanssiosaamista maakuntaohjelman toteuttamiseen

KAINUUN METSÄ- JA PUUTALOUDEN OHJELMAT Tuo metsä- ja puutalouden substanssiosaamista maakuntaohjelman toteuttamiseen Ohjaus Foorumitoiminta Toimeenpano KAINUUN METSÄ- JA PUUTALOUDEN OHJELMAT Tuo metsä- ja puutalouden substanssiosaamista maakuntaohjelman toteuttamiseen METSÄOHJELMA Kainuun metsäneuvosto PUUTUOTEALAN KEHITYSOHJELMA

Lisätiedot

kustannuksia karsimalla arvon ja viennin kasvattaminen. ry, Suomen Sahat ry ja

kustannuksia karsimalla arvon ja viennin kasvattaminen. ry, Suomen Sahat ry ja M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 2 / 2010 18.2.2010 Sivu 8 Ministeri Pekkarinen: Jalostusarvo ei kasva Balteco Mööbel panostaa laatuun Raplan maakunnassa toimiva Oü Balteco

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs.

Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs. KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Torstaina 15.1.2015 klo 9.00 11.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs.

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

pölylle Uusi, ketterä ja hiljainen Mirka Cerossähköhiomakone

pölylle Uusi, ketterä ja hiljainen Mirka Cerossähköhiomakone M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 6 / 2 0 11 24. 5. 2 0 11 pölylle Yhdistä Mirkan Ceros-hiomakone ja Mirkan hiontaverkko teollisuuspölynimuriin

Lisätiedot

MAASEUTU-PISA - Maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuuden kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen koulutushanke (5774)

MAASEUTU-PISA - Maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuuden kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen koulutushanke (5774) MAASEUTU-PISA Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi Työtehoseura ry tuensiirronsaajina: Kainuun ammattiopisto Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lapin ammattiopisto Mikkelin ammattikorkeakoulu Sahayrittäjät

Lisätiedot

Puutuotetutkimusta. pystyneet ohjaamaan alansa standardointia. Puutuoteteollisuuden rima on yhtä korkealla. perustettavan yrityksen valmisteluissa

Puutuotetutkimusta. pystyneet ohjaamaan alansa standardointia. Puutuoteteollisuuden rima on yhtä korkealla. perustettavan yrityksen valmisteluissa M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 8 / 2008 Puutuotetutkimusta 11.9.2008 heti! Sivu 5 Rakennuselementtejä umpipuusta Uusia kirjainyhdistelmiä, mm. CLT, KLH ym. on tulossa tutuksi

Lisätiedot

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Tulokset, johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset Paula Tommila ja Pekka Pokela Gaia Consulting

Lisätiedot

Nyt puhutaan puusta. Tuotediileristä ratkaisujen tarjoajaksi. Sähköala muutoksen myötävirrassa. Kolumni Ilmaisia. HHT Oktoberfest

Nyt puhutaan puusta. Tuotediileristä ratkaisujen tarjoajaksi. Sähköala muutoksen myötävirrassa. Kolumni Ilmaisia. HHT Oktoberfest Kemin Teknologiakylän tiedotuslehti 4.2011 Magazine Nyt puhutaan puusta 3 4 5 10 Tuotediileristä ratkaisujen tarjoajaksi 12 s. 11 12 s. 6 9 Sähköala muutoksen myötävirrassa Kolumni Ilmaisia HHT Oktoberfest

Lisätiedot

Kainuuseen uusi bioenergiayritys. lämpölaitosten käyttö- ja huoltopalvelut ja hakelämpölaitosten valmistus- ja myyntipalvelut. Autotalo hakkeelle

Kainuuseen uusi bioenergiayritys. lämpölaitosten käyttö- ja huoltopalvelut ja hakelämpölaitosten valmistus- ja myyntipalvelut. Autotalo hakkeelle Lähienergia Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 31.3.2011 nro 7 Kainuuseen uusi bioenergiayritys Pekka Moilanen Bioenergia-asiantuntija Metsäkeskus Kainuu Kainuun Lämpöhuolto Oy on kajaanilainen

Lisätiedot

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA KUVAT: JARI SALONEN, HANNU VALLAS, KIRSTI PALOKANGAS Budjettitavoitteissa liikenne ja keskusareena SIVU 6 Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ KOKOUSMUISTIO KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Torstaina 18.9.2014 klo 9.00 11.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone

Lisätiedot

Pirkanmaan puutuotealan yritystoiminnan tuotantorakenne, kehittämistoiveet ja mahdollisuudet: yrityshaastattelun tulokset

Pirkanmaan puutuotealan yritystoiminnan tuotantorakenne, kehittämistoiveet ja mahdollisuudet: yrityshaastattelun tulokset ISBN 978-951-40-2502-0 (PDF) ISSN 1795-150X Pirkanmaan puutuotealan yritystoiminnan tuotantorakenne, kehittämistoiveet ja mahdollisuudet: yrityshaastattelun tulokset Heikki Korpunen, Thomas Rimmler, Jori

Lisätiedot

huonekaluvalmistuksen

huonekaluvalmistuksen M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 11 / 2009 12.11.2009 Finnforest Iso-Britanniassa: Uusi tapa toimia Sivu 6 Jos Englannin jalkapallojoukkue menestyy hyvin MMkisoissa, vedetään

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntahallitus 16.9.2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 16.9.2013 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2014 2015

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu ESITYSLISTA 4/2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 11.09.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5.9.2013 AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 PAIKKA Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Kokouksen

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta 14.4.2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta...

Lisätiedot

EU tarjoaa. mahdollisuuksia pk-yritystoiminnan. kehittämiseen

EU tarjoaa. mahdollisuuksia pk-yritystoiminnan. kehittämiseen EU tarjoaa mahdollisuuksia pk-yritystoiminnan kehittämiseen EU tarjoaa mahdollisuuksia pk-yritystoiminnan kehittämiseen SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 3 Mitä ovat EU:n rakennerahasto-ohjelmat? 4 Mitä EU:n

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Selvitys kehittämishankkeiden käynnistämisestä

Selvitys kehittämishankkeiden käynnistämisestä SIIRRETTÄVÄ JA MUUNNELTA PUURAKENNUS Selvitys kehittämishankkeiden käynnistämisestä 8.2.2011 Pekka Erkkilä SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Taustaa 3 2. Selvityksen rajaukset 3 3. Kehittämisestä kiinnostuneet

Lisätiedot

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 3 / 2013 Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan TOF Yard TEM: Uutta potkua merituulivoimaalalle Tuhkasta timantteja Liiketoimintaa

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2013. - talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta 2000 -

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2013. - talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta 2000 - KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 - talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta 000 - Sisältö. YHTIÖ.... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA.... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... 9. HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELY...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3 SUUNNITTELU, EU-KOORDINOINTI JA EDUNVALVONTA... 4 4 ELINKEINOPALVELUT...

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012 KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 Sisältö. YHTIÖ... SWOT... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA... SUHDANNEKEHITYS... SIDOSRYHMÄTYYTYVÄISYYSKYSELY... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN

Lisätiedot

Kauppa ja teollisuus sykkivät keskellä kaupunkia

Kauppa ja teollisuus sykkivät keskellä kaupunkia Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n tiedotuslehti 4 / 2014 Kauppa ja teollisuus sykkivät keskellä kaupunkia Kuva: Tuomas Uola Rekrykoulutuksella uutta työtä hitsaajille Lännen Satamapalvelu Oy satsaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintakertomus 2009 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET...

Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintakertomus 2009 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... 3 3 SUUNNITTELU, EU-KOORDINOINTI JA EDUNVALVONTA... 3 4 ELINKEINOPALVELUT... 4 4.1 Henkilöstön asiakaskontaktit...

Lisätiedot

BEV-uutisia 5/2009, 29.5.2009

BEV-uutisia 5/2009, 29.5.2009 BEV-uutisia 5/2009, 29.5.2009 Tässä numerossa: Tässä uutiskirjeessämme Bioenergiasta elinvoimaa-klusteriohjelman kehittämispäällikkö Markku Paananen pohtii Metsät ja tulevaisuus -seminaarissa pitämäsään

Lisätiedot

mittari Measurepolis Development Oy:n toimittama mittaustekniikan alan asiantuntijajulkaisu 01/2013 4 Mittaustekniikkaa Kajaanissa Kekkosen ajasta tähän päivään 10 Tieto-Oskarin AKKE valvoo ja varoittaa

Lisätiedot